Sunteți pe pagina 1din 13

PRONUMELE

ŞI

ADJECTIVELE

PRONOMINALE POSESIVE
DEFINIŢIE
- PRONUMELE POSESIV
înlocuieşte numele obiectului
posedat, cât şi numele
posesorului şi este însoţit
întotdeauna de articol posesiv (a,
al, ai, ale).
FORME :
*UN SINGUR *UN SINGUR
POSESOR POSESOR
ŞI UN SINGUR OBIECT ŞI MAI MULTE
POSEDAT : OBIECTE
POSEDATE :

-masc.: AL MEU, AL -masc. : AI MEI, AI TĂI,


TĂU, AL SĂU ; AI SĂI ;
-fem. : A MEA, A TA, A -fem. : ALE MELE, ALE
SA. TALE, ALE SALE.
*MAI MULŢI POSESORI *MAI MULŢI POSESORI
ŞI UN SINGUR OBIECT ŞI MAI MULTE
POSEDAT : OBIECTE
POSEDATE:

-masc.: AL NOSTRU, AL -masc.: AI NOŞTRI, AI


VOSTRU ; VOŞTRI;

-fem.: A NOASTRĂ, A -fem. : ALE NOASTRE,


VOASTRĂ. ALE VOASTRE.
Pronumele posesiv nu are forme pentru persoana a III-a
plural. În locul acestora se folosesc formele de genitiv
plural ale pronumelui personal ( lor).

Pronumele posesiv se confundă


cu formele de pronume personal
EI / LUI / LOR

Ex: Cărțile sunt ale sale. – pronume posesiv


Cărțile sunt ale lui. – pronume personal
*ARTICOLUL POSESIV (A, AL, AI, ALE)
PRECIZEAZĂ OBIECTUL POSEDAT.

*PRONUMELE POSESIV PRECIZEAZĂ


POSESORUL.
Funcțiile sintactice ale pronumelui posesiv
 Subiect: Ai săi au venit la petrecere.
 Nume predicativ: Laptopul este alor voștri.
 Complement direct: I-am întâlnit pe ai tăi în parc.
 Complement indirect: Le-am dat alor tăi informațiile necesare.
 Complement prepozițional: Sunteți capabili de orice pentru ai voștri.
 Circumstanțial de loc: M-am oprit lângă ai săi.
 Circumstanțial de timp: Am ajuns înaintea alor noastre.
 Circumstanțial de mod: Joacă rummy ca ai săi.
 Atribut pronominal genitival: Cărțile alor voștri sunt interesante.
 Atribut pronominal prepozițional: Cadourile de la ai săi l-au
impresionat.
Model de analiză:
,,ai săi” – pronume posesiv, un singur posesor (persoana a III-a), mai
multe obiecte posedate (genul masculin, numărul plural), cazul
nominativ, funcția sintactică de subiect
!!! ATUNCI CÂND PRONUMELE
DETERMINĂ UN SUBSTANTIV ŞI SE
ACORDĂ CU EL ÎN GEN, NUMĂR ŞI
CAZ, DEVINE ADJECTIV PRONOMINAL
POSESIV CU FUNCŢIE SINTACTICĂ DE
ATRIBUT ADJECTIVAL.
Exemple:
• Cărțile mele sunt împrăștiate prin toată casa.
• Părinții tăi sunt foarte cunoscuți.
• Am ascultat părerile voastre.
• Sunt de acord cu alegerile sale.
• Elevii au respectat indicațiile noastre.
Model de analiză:
,,mele” – adjectiv pronominal posesiv, se acordă în
gen, număr și caz cu substantivul ,,cărțile” (feminin,
plural, nominativ), mai multe obiecte posedate, un
singur posesor (persoana I), funcția sintactică de
atribut adjectival
EXERCIȚII
Transformaţi propoziţiile următoare conform modelului:
a) Voi aveţi caiete noi. Caietele voastre sunt noi.

b) Eu am un ceas. Ceasul este al meu.

c) Noi avem creioane colorate. Creioanele colorate sunt…………..

d) El are o bicicletă. ………………………………….

2. Precizați pentru fiecare pronume persoana și numărul posesorilor și


numărul și genul obiectelor posedate, conform modelului:
MODEL: al meu: un posesor (pers I), un obiect posedat (gen masc)
Ale voastre –
Ai tăi –
A noastră –
Al său -
3. Rescrieţi propoziţiile următoare la
plural, realizând acordul adjectivelor
pronominale cu substantivele care le
însoţesc:

a) Casa mea este nouă.


b) I-am spus prietenului tău că eşti bolnav.
c) Am ascultat cu atenţie opinia ta despre
prepeliţă.
d) Acoperişul cuibului meu este rezistent.
4. Subliniaţi cu o linie pronumele posesive şi cu
două linii adjectivele pronominale posesive din
textul de mai jos:

a) Prietena mea a început să spună povestirea Sărăcuţul


cu rapiditatea sa caracteristică, şi cu toate că mi-am dat
silinţa să povestesc mai bine decât ea, n-am reuşit.
b)Apoi, curcanul se întoarse şi alergă lângă ai săi, ţanţoş şi
stăpân peste curtea sa.
5. Analizează pronumele și adjectivele pronominale
posesive din enunțurile de mai jos:

a)Biletele acestea sunt ale noastre.


b)L-am căutat pe al meu peste tot și l-am găsit lângă stiloul tău.
c)Desenele alor săi sunt inspirate de basmul pe care l-au citit.
d)Nu am discutat despre ai tăi, fiindcă știam că au plecat la spectacol.
e)Alor voștri le plac poveștile fantastice.
f)Eșarfa ta este albă, a mea este albastră.
g)A decis să se mute lângă ai mei.
h)După ai tăi, au intrat colegii mei.
i)Ana a cântat la fel de bine ca ai noștri.

S-ar putea să vă placă și