Sunteți pe pagina 1din 27

PROIECTARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Avizat
director,
Anul școlar: 2022-2023 prof. Petcu Cătălin-Vasile
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Barcani
Profesor: NICOLESCU MEDI-MAGDALENA
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina de învățământ: Limba și literatura română
Clasa: a V-a

Resurse utilizate: • Limba și literatura română. Clasa a V-a, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman,
Editura Art Klett, București, 2022; • Limba și literatura română. Clasa a V-a. Caietul elevului, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra,
Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Editura Art Klett, București, 2022; • Ghidul profesorului, autori: Florentina
Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Editura Art Klett, București, 2022; • Cartea mea de
gramatică. Clasa a V-a, autor: Sofia Dobra, Editura Art Educațional, București, 2022.
Număr de ore pe săptămână: 4 ore

1
MODUL I- EVALUARE INIŢIALĂ, RECAPITULARE INIȚIALĂ

CONȚINUTURI COMPETENŢE RESURSE ȘI ORGANIZAREA NR.


ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE EVALUARE DATA
(detaliere) SPECIFICE CLASEI ORE

RECAPITULARE Jocuri și activități de intercunoaștere 1 SI


INIȚIALĂ
Fişe de lucru
Exerciții recapitulative: Activitate frontală şi individuală
EVALUARE – de lectură și înțelegere de text; 4 SI-SII
INIȚIALĂ – de identificare a unor cuvinte cu sens Caietul elevului, fişe, planşe
asemănător sau diferit;
– de utilizare a unor grupuri de sunete, a Activitate frontală, de grup, Autoevaluare
despărțirii în silabe; individuală
– de scriere corectă;
– de recunoaștere a părților de vorbire învățate și
a unor categorii gramaticale;
– de dictare;
– de redactare a unui text funcțional.

Test predictiv Test predictiv 1 SII

MODUL I- UNITATEA I: DESPRE MINE. SELFIE- 22 ORE

CONȚINUTURI COMPETENŢE RESURSE ȘI EVALUAR NR.


ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE DATA
(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI E ORE
Textul literar: 2.1 – Activități de prelectură: discuții privitoare la ce știu Textul-suport și resurse Observarea 1 SII
Prietenul meu de Ioana copiii despre selfie. Discuții despre ce reprezintă un digitale, sistematică
Pârvulescu prieten bun, pornind de la AMII-ul animat Caietul elevului, a elevilor
– Lectura textului-suport/ascultarea textului în varianta Ghidul profesorului
digitală
– Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură
Trăsăturile textului 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1 SII

2
L literar 2.2 – Exerciții de identificare a emoțiilor și sentimentelor Caietul elevului, sistematică
E exprimate în text Ghidul profesorului a elevilor
C – Exerciții de explorare a trăsăturilor textului literar Activitate frontală
T – Exerciții de ordonare a informației pe baza unui
U organizator grafic (personajele textului) Portofoliu:
R – Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Activitate pe grupe fișe de
Ă informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Activitate frontală identitate
– Joc – Pălăriile gânditoare (p. 14) pentru
personaje
Cuvântul-cheie. Tema. 2.1 – Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1 SIII
Planul simplu de idei 2.2 – Joc. Identificarea unei întrebuințări neobișnuite a unei Caietul elevului, sistematică
chei Ghidul profesorului a elevilor
– Exerciții de delimitare în fragmente logice a textului Activitate frontală
– Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie din fiecare Activitate în
paragraf perechi/Activitate pe grupe
– Exerciții de identificare a temei textului Activitate pe grupe
– Exerciții de formulare a ideilor principale ale textului
– Exerciții de formulare a planului simplu Activitate pe grupe
– Turul galeriei. Afișarea planurilor simple și compararea Activitate frontală
lor
Semnificațiile textului 2.4 – Activități de postlectură: Discuții privind semnificația Resurse digitale, Observarea 1 SIII
textului literar Caietul elevului, sistematică
– Exerciții de formulare a opiniei: joc – Linia valorică Ghidul profesorului a elevilor
(p. 16) – dezbatere pornind de la întrebarea dacă există
sau nu o legătură strânsă între a fi fată sau băiat și Activitate frontală
rezultatele la disciplinele școlare
Textul nonliterar: 2.1 – Activități de prelectură: identificarea asemănărilor și a Textul-suport, 1 SIII
Scurtă istorie diferențelor dintre cele trei imagini și a aspectului care resurse digitale,
a selfie-ului permite încadrarea lor în categoria selfie-ului Caietul elevului,
– Lectura textului Ghidul profesorului
– Activități de lectură (lucru cu textul)
– Exerciții de înțelegere a informațiilor din textul Activitate frontală și pe Autoevalu
nonliterar grupe are
– Exerciții de explorare a trăsăturilor textului nonliterar Evaluare

3
– Activități de postlectură: reflecții despre dificultatea Activitate individuală/ scrisă –
lecturii unui text nonliterar Activitate frontală minitest, p.
– Exprimarea punctului de vedere față de fenomenul selfie 17
Text auxiliar: 2.4 – Lectura textului-suport. Exerciții de citire fluentă și Textul-suport, Observarea 1 SIII
Hronicul și cântecul expresivă a textului scris resurse digitale, sistematică
vârstelor de Lucian – Exerciții de delimitare a textului în fragmente logice, de Caietul elevului, a elevilor
Blaga (fragment) identificare a cuvintelor-cheie și de formulare a ideilor Ghidul profesorului
principale
– Redactarea planului simplu de idei și prezentarea orală a Activitate frontală
acestuia Activitate pe grupe
– Discuție despre semnificația textului-suport
– Exerciții de formulare orală a ideilor Activitate pe grupe
– Oferirea unor sugestii de lectură
Identitatea personală. 5.1 – Discuție despre emoțiile familiare elevilor Textul-suport și resurse Observarea 1 SIV
Emoțiile – Asocierea emoțiilor cu o culoare digitale, sistematică
Întors pe dos – Lectura prezentării filmului Întors pe dos Caietul elevului, a elevilor
(prezentare) – Exerciții de asociere a personajelor cu denumirea Ghidul profesorului
emoțiilor și cu descrierea lor Activitate frontală Portofoliu:
– Discuție despre rolul emoțiilor Fragmente din filmul Insulele
– Extinderi privind emoțiile (Provocări), discuție pornind Întors pe dos personalit
de la AMII-ul despre modul diferit de exprimare a (www.youtube.com) ății
emoțiilor în diverse culturi Oglinda emoțiilor
Exprimarea adecvată a 1.1 – Discuție pregătitoare privind exprimarea emoțiilor Resurse digitale, Observarea 1 SIV
emoțiilor. Roluri în 1.2 – Exerciții de recunoaștere a emoțiilor exprimate de Caietul elevului, sistematică
COMUNICARE ORALĂ

comunicare 1.3 personajele din desene Ghidul profesorului a elevilor


– Exerciții de identificare a rolului de vorbitor și de
ascultător, valorificând ilustrațiile din manual Activitate frontală
– Exerciții de asociere a simbolurilor cu emoția pe care o Portofoliu:
exprimă Portretul
– Mimarea unor situații, încercând transmiterea emoțiilor Activitate frontală chinezesc
prin intermediul elementelor nonverbale
– Exerciții de construire a unei comunicări dialogate Activitate pe grupe
– Reflecții despre emoții

4
Propoziția. Tipuri de 4.2 – Exerciții de identificare a predicatelor Resurse digitale, Observarea 1 SIV
propoziții 4.3 – Exerciții de recunoaștere a propoziției și a tipurilor de Caietul elevului, sistematică
propoziții Ghidul profesorului, a elevilor
– Alcătuire de propoziții simple și dezvoltate Cartea mea de gramatică
– Exerciții de transformare a propozițiilor simple în
propoziții dezvoltate Activitate frontală,
– Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de individuală și pe grupe
ortografie
– Exerciții de rescriere a unui text scris greșit
Cuvântul și dicționarul 4.2 – Exerciții de identificare a formei și a sensului cuvintelor Resurse digitale, Observarea 1 SIV
4.3 – Exerciții de identificare a sensurilor unor cuvinte în Caietul elevului, sistematică
funcție de context Ghidul profesorului, a elevilor
– Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte Cartea mea de gramatică
– Exerciții de redactare a unui articol de dicționar Activitate frontală Portofoliu:
DEX, www.dexonline.ro Un obiect
inventat
Sinonimele. 4.2 – Discuție despre caracterul asemănător sau opus al Resurse digitale, Observarea 1 SV
Antonimele 4.3 cuvintelor bucurie și tristețe Caietul elevului, sistematică
– Exerciții de identificare a trăsăturilor cuvintelor Ghidul profesorului, a elevilor
sinonime Cartea mea de gramatică
– Exerciții de identificare a cuvintelor cu sens opus din
textul de la rubrica Pentru început Activitate frontală și
– Exerciții de precizare a unor sinonime și antonime individuală
Câmpul lexical 4.2 – Exerciții de identificare a persoanelor care apar în Resurse digitale, Observarea 1 SV
4.3 fotografie Caietul elevului, sistematică
– Identificarea cuvintelor care numesc relații de rudenie Ghidul profesorului a elevilor
naturală și socială Activitate frontală
– Exerciții de lărgire a câmpului lexical
– Exerciții de grupare a unor termeni după trăsături de sens
– Joc. Scrierea cât mai multor cuvinte care aparțin unor
câmpuri lexicale Activitate pe grupe

5
Tipurile de sunete 4.2 – Exerciții de recunoaștere a vocalelor și consoanelor DOOM3, cartonașe cu Observarea 2 SV
4.3 – Exerciții de recunoaștere a semivocalelor literele alfabetului, resurse sistematică
– Exerciții de identificare a sunetului i „șoptit” digitale, a elevilor
– Joc. Ordonarea alfabetică a cartonașelor care conțin liter Caietul elevului,
– Exerciții de relaționare a sunetului cu litera Ghidul profesorului,
LIMBA ROMÂNĂ
LIMBĂ ROMÂNĂ

– Exerciții de identificare a numărului de litere și de sunete Cartea mea de gramatică


– Exerciții de identificare a rolului semnelor diacritice în Activitate frontală
rostirea sunetelor specifice limbii române Activitate individuală și
– Exerciții de transcriere corectă a unor mesaje frontală
Silaba. Accentul 4.2 – Lectura poeziei/ascultarea poeziei DOOM3, resurse digitale, Observarea 1 SVI
4.3 – Exerciții de despărțire în silabe Caietul elevului, sistematică
– Exerciții de pronunțare corectă a unor sunete și silabe Ghidul profesorului, a elevilor
– Exerciții de disociere între omografe (aplicativ) Cartea mea de gramatică Autoevalu
– Exerciții de accentuare corectă a cuvintelor Activitate frontală are
Etapele scrierii. 3.1 – Pregătire pentru redactarea unui text de tip relatare a unei Caietul elevului, Observarea 2 SVI
REDACTARE

Relatarea unor 3.3 experiențe personale Ghidul profesorului sistematică


experiențe personale – Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei, a elevilor
revizuirea, editarea, publicarea) Activitate individuală și în
– Lectura textului redactat din scaunul autorului perechi
Toate – Exerciții recapitulative Manualul, pp. 38-39, 2 SVI-
RECAPITULARE SVII
competențele Caietul elevului,
specifice vizate Ghidul profesorului
2.1 – Probă de evaluare scrisă Manualul, p. 40 Evaluare 1 SVII
EVALUARE 2.2 sumativă

ORE LA DISP. PROF 2 SVII

NEMODIFICAT

MODUL II- 30 ORE UNITATEA II: DE-A CE MĂ JOC

CONȚINUTURI COMPETE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE DATA


(detaliere) NȚE ORGANIZAREA

6
SPECIFICE CLASEI
Textul narativ literar: 2.5 – Activități de prelectură: întrebări privind jocurile Textul-suport, resurse Observarea 1
Vizită… de I.L. preferate și comportamentul copiilor pe parcursul unor digitale, Caietul elevului, sistematică a
Caragiale vizite. Ghidul profesorului elevilor
– Lectura pe roluri a textului-suport. Exerciții de citire
fluentă și expresivă a textului scris Activitate frontală și pe grupe
– Discuție privind impresiile elevilor după prima
lectură
Timp, spațiu și acțiune 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
– Exerciții de recunoaștere a reperelor temporale și Caietul elevului, sistematică a
spațiale ale acțiunii Ghidul profesorului elevilor
– Propunerea decorului pentru o punere în scenă a Activitate frontală
schiței
– Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale Activitate pe grupe
Activitate pe grupe
din textul-suport, pentru a înțelege firul narativ,
Resurse digitale
acțiunea schiței
LECTURĂ

– Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea


informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, Activitate frontală și pe grupe
pentru a înțelege logica succesiunii evenimentelor,
conform unor reprezentări grafice
Planul dezvoltat de idei 2.2 Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
– Exerciții de alcătuire a planului simplu și a planului Caietul elevului, sistematică a
dezvoltat de idei, pe baza unui organizator grafic Ghidul profesorului elevilor
Interevaluare
Activitate frontală
Personajele 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Resurse digitale, Observarea 1
2.3 – Exerciții de identificare a personajelor și a rolului pe Caietul elevului, sistematică a
care-l au în textul literar Ghidul profesorului elevilor
– Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale Activitate frontală
ale unui personaj Resurse digitale
– Exerciții de comparare a informațiilor din text cu
imagini reprezentative pentru temă și personaj, pentru a
discuta despre jocurile specifice sfârșitului de secol
XIX
– Exerciții de formulare a unui răspuns
personal/creativ cu privire la personaje și la relațiile Reproduceri după tablouri de

7
dintre ele Harry Brooker (p. 49)
Semnificațiile textului 2.2 – Activități de postlectură: discuție privind semnificația Resurse digitale, Autoevaluare 1
2.3 textului-suport Ghidul profesorului (minitest, p.
– Exerciții de formulare a unei opinii Activitate frontală 50)
– Extinderi către o înțelegere mai largă a imaginii
copilului în secolul al XIX-lea
– Problematizare privind tema
Text auxiliar: 2.1 – Exerciții de scriere reflexivă: jurnalul cu dublă intrare Activitate independentă  1
Exuvii de Simona 2.3 completat pe parcursul lecturii Textul-suport și resurse
Popescu – Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor digitale, Ghidul profesorului
(fragment) specifice, pentru a susține o opinie
– Exerciții de comparare a două texte literare din Activitate frontală Portofoliu:
perspectiva aceleiași teme Este greu să fii
– Discuție privind semnificația textului-suport copil?
– Oferirea unor sugestii de lectură
Diversitate culturală: 5.1 – Exerciții de comparare a cuvintelor care denumesc Activitate frontală Observarea 2
INTERCULTURALITAT

jocuri de ieri și de azi jocul în mai multe limbi Texte-suport: sistematică a


– Lectura textelor-suport Piua! – joacă, jocuri, jucării elevilor
(fragment)
– Exerciții de prezentare a unor experiențe proprii de Portofoliu:
Jocurile digitale
viață Jocul – punte
– Exerciții de formulare a opiniei oral și în scris între oameni
E

din diverse
culturi
Proiect individual: 5.1 – Discutarea primei teme de proiect: stabilirea Activitate frontală Poster: 1
Jocuri fără vârstă calendarului, explicarea pașilor de realizare, sugestii Prezentarea
pentru documentare, criteriile de evaluare a proiectului unui joc
(săptămâna XI)

8
Schimburi de replici în 1.1 – Discuție pregătitoare privind comunicarea orală Resurse digitale, Observarea 1
dialog 1.4 – Exerciții de recunoaștere a unei situații de Ghidul profesorului sistematică a
comunicare și a rolurilor de emițător și receptor, a elevilor
temei comunicării Activitate frontală
– Joc de rol în perechi – construirea unei comunicări
COMUNICARE ORALĂ

dialogate pentru următoarele perechi de adiacență:


Activitate în perechi
întrebare – răspuns, invitație – acceptarea/refuzarea
invitației; reproș – acceptarea/refuzul reproșului; a face
un compliment – a răspunde la un compliment Autoevaluare
– Identificarea punctelor tari și a celor care necesită
îmbunătățire în conversațiile cu un coleg Activitate individuală
Reguli de acces la 1.1 – Exerciții de analiză a regulilor de acces la cuvânt într- Resurse digitale, 1
cuvânt 1.4 un fragment din Vizită… de I.L. Caragiale și în Jocul Ghidul profesorului
culorilor de Mircea Sântimbreanu Activitate frontală Interevaluare
– Exerciții de construire a unei comunicări de grup, cu
Activitate în grupe Autoevaluare
respectarea regulilor de acces la cuvânt
– Reflecție asupra activităților
Verbul. Predicatul 1.4 – Actualizarea cunoștințelor despre verb și despre Manualul, resurse digitale, Aprecieri 2
verbal 2.3 categoriile gramaticale ale acestuia Caietul elevului,
3.3 – Descoperirea formelor verbale nepersonale Ghidul profesorului
4.1
(infinitivul) Activitate frontală şi
4.4
– Exerciții de identificare a predicatelor verbale individuală
DEX, DOOM3
LIMBĂ ROMÂNĂ

Modul indicativ. 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare ale Resurse digitale, Aprecieri 1
Prezentul 2.3 verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la diverse Caietul elevului,
3.3 moduri (indicativ) și timpuri (prezent) Ghidul profesorului
4.1
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor Activitate frontală și în
4.4
verbale perechi, activitate individuală
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
DOOM3, manualul, Caietul
elevului, fişe
Trecutul. Imperfectul 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare ale Resurse digitale, Aprecieri 1
2.3 verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la diverse Caietul elevului,
3.2 moduri (indicativ) și timpuri (imperfect) Ghidul profesorului, fișe,

9
4.1 – Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor planșe
4.4 verbale Activitate frontală și în grup
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale Activitate în perechi şi
activitate individuală

Verbul auxiliar 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare ale Resurse digitale, Aprecieri 2
a avea. Participiul. 2.3 verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la diverse Caietul elevului,
Perfectul compus 3.2 moduri (indicativ) și timpuri (perfect compus) Ghidul profesorului, fișe
4.1
– Exerciţii de dictare
4.4
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor Activitate frontală, activitate
verbale pe perechi
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale

Perfectul simplu și 1.4 – Exerciții de comparare a formelor flexionare ale Caietul elevului, Aprecieri 2
mai-mult-ca-perfectul 2.3 verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la diverse Ghidul profesorului, fișe
3.2 moduri (indicativ) și timpuri (simplu, mai-mult-ca-
4.1 Activitate frontală, în grup şi
perfect)
4.4 individuală
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor
verbale
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Viitorul. Verbele 4.1 – Exerciții de comparare a formelor flexionare ale Manualul, Caietul Aprecieri 1
auxiliare a vrea 4.4 verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la diverse elevului,Ghidul profesorului,
și a fi moduri (indicativ) și timpuri (viitor, viitor anterior) fișe, ziare
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor Activitate frontală şi
verbale individuală
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a
formelor verbale
Modul imperativ 1.1 – Exerciții de comparare a formelor flexionare ale Manualul, fişe de lucru, Observarea 1
1.4 verbelor pentru înțelegerea structurii acestora la diverse Caietul elevului, Ghidul sistematică a
2.3 moduri (indicativ, imperativ) profesorului elevilor
3.2
– Exerciții de ortografie și de ortoepie a formelor
4.1 Activitate frontală și în grup

10
4.4 verbale Evaluare
– Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formativă
formelor verbale Autoevaluare
Textul narativ ficțional 2.1 – Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ Text-suport: Cea mai mare Observarea 1
– Lectura textului-stimul dorință de Cornelia Funke sistematică a
– Exerciții de recunoaștere a trăsăturilor textului Ghidul profesorului elevilor
narativ
REDACTARE

Textul narativ ficțional 3.3 – Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de la Manualul, Ghidul Interevaluare 1
(continuare) 3.4 textul citit profesorului, Caietul elevului Autoevaluare
– Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor (p. 75)
Portofoliu:
scrierii (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea,
Activitate independentă Plan
editarea, publicarea) individual
– Exerciții de realizare a planului unei compuneri, pe pentru
baza unei scheme ce sintetizează etapele textului îmbunătățirea
narativ redactării
5.1 Prezentarea proiectului individual Jocuri fără vârstă Activitate independentă Evaluare 1
reciprocă
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 76-77 2
competențele Ghidul profesorului
specifice
vizate
EVALUARE 2.1 2.2 2.3 3.3 Test Manualul, p. 78 Evaluare 1
4.1 Ghidul profesorului sumativă
4.4
Anunțarea proiectului În așteptarea Crăciunului: Ghidul profesorului 1
clarificarea sarcinii, repartizarea rolurilor, stabilirea
calendarului și a criteriilor de evaluare Activitate frontală și pe grupe

ORE LA DISPOZIȚIA 2
PROF.

11
MODUL III- 24 ORE UNITATEA III: PE STRADA MEA

CONȚINUTURI (detaliere) Competențe ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. DATA


specifice ORGANIZAREA ORE
CLASEI
Textul descriptiv 2.1 – Activități de prelectură: discuție privind Textul-suport și resurse Observarea 1
literar: felul în care copiii percep strada pe care digitale, Ghidul sistematică a
O stradă cu sentimente locuiesc (cu ce culori sau sentimente o profesorului elevilor
de Ana Blandiana asociază) și despre cum putem atribui
însușiri sufletești unor obiecte din jurul
nostru (copacilor, de pildă) Activitate frontală
– Lectura model a textului-suport
– Discuție privind impresiile elevilor
după prima lectură

Textul descriptiv 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul): Manualul, resurse digitale, Observarea 2
literar. Personificarea 2.4 Caietul elevului, Ghidul sistematică a
LECTURĂ

– Lectura în lanț a textului-suport –


Exerciții de citire fluentă și expresivă a profesorului elevilor
textului scris
Activitate frontală
– Exerciții de descoperire a
particularităților textului descriptiv literar
– Exerciții de identificare a cuvintelor-
cheie
– Exerciții de identificare a ideilor
principale din cele trei părți ale textului-
Portofoliu: Fii
suport
și tu scriitor!
– Exerciții de analiză a felului în care (catren care să
sunt descrise casele prezentate în textul- conțină o
suport personificare)

– Exerciții de identificare a
personificărilor și de comentare a rolului

12
lor în textul-suport
Semnificațiile textului 2.3 Activități de postlectură: Ghidul profesorului 1
– Exerciții de formulare a unui răspuns Activitate individuală
personal/creativ cu privire la semnificația Portofoliu:
Descrierea
textului-suport, apelând la TIM (teoria
străzii pe care
inteligențelor multiple) locuiesc
– Exerciții de redactare a unei descrieri
cu integrarea unor imagini, desene
Text auxiliar: 2.1 – Exerciții de căutare și selectare a Textul-suport și resurse Observarea 1
O pisică de Tudor 2.3 informației digitale sistematică a
Arghezi 2.4 – Exerciții de identificare a trăsăturilor Caietul elevului, Ghidul elevilor
(fragment) profesorului
personajului descris
Activitate individuală
– Exerciții de formulare a opiniei Activitate frontală
– Exerciții de lectură a imaginii Activitate pe grupe
– Recomandări de lectură (cărți în care
personajele principale sunt făpturi
necuvântătoare cu însușiri omenești)
Textul descriptiv 2.1 – Exerciții de redactare a unui text Textul-suport și resurse Observarea 2
nonliterar: 2.3 descriptiv (o pisică pierdută pe stradă) digitale sistematică a
Persana – un ghem 2.4 – Lectura textului-stimul și selectarea Caietul elevului, Ghidul elevilor
profesorului
pufos cu o informațiilor prin metoda SINELG
personalitate Activitate pe grupe cu
încântătoare – Exerciții de identificare a trăsăturilor obiect-suport
textului descriptiv nonliterar Activitate individuală
– Exerciții de elaborare în echipă a unei
prezentări
Activitate frontală Poster
– Exerciții de comparare a două tipuri de
Autoevaluare
texte descriptive: literar/nonliterar Activitate pe grupe (minitest
p. 89)

13
Tradiții: sărbătorile de 5.1 – Discutarea unor tradiții din perioada Ghidul profesorului Observarea 1
iarnă 2.4 iernii, pe baza unor exemple provenind Activitate individuală și sistematică a
din diferite arte (literatură, arte plastice, frontală elevilor
INTERCULTURALITATE

muzică): fragmente de poezii, pictură


naivă, colinde
– Exerciții de identificare a
similitudinilor în privința sărbătorilor de
iarnă, între culturi diferite

Proiect de grup: În 5.1 Prezentarea proiectului Activitate pe grupe Evaluare 1


așteptarea 1.4 sumativă/
Crăciunului Autoevaluare
(manual,
p. 91)
Ascultarea activă 1.3 – Exerciții de exprimare orală a ideilor Ghidul profesorului Evaluare 1
1.4 – Exerciții de ascultare activă Activitate individuală și reciprocă
COMUNICARE ORALĂ

– Exersarea unei situații de comunicare frontală


Activitate pe grupe – joc
în care sunt ghidați să exerseze ascultarea
activă

Substantivul 1.4 Actualizarea cunoștințelor despre Manualul, fişe de lucru, Aprecieri 2


2.3 substantiv și categoriile gramaticale ale Caietul elevului, Ghidul
3.1 acestuia profesorului
4.2 Activitate frontală,
4.4 activitate de grup,
4.5 activitate individuală

14
Articolul 1.4 – Exerciții de identificare a categoriei Manualul, fişe de lucru, Aprecieri 1
2.3 determinării la substantiv Caietul elevului, Ghidul
4.2 – Exerciții de completare a unor enunțuri profesorului, planșă
4.4
cu articole hotărâte și nehotărâte
4.5 Activitate frontală,
– Exerciții de ortografie a formelor activitate de grup,
substantivale articulate hotărât activitate individuală
LIMBĂ ROMÂNĂ

Posibilități 1.4 – Descoperirea părților secundare de Manualul, Caietul Aprecieri 2


combinatorii ale 2.3 propoziție care determină un substantiv elevului, Ghidul
substantivului. 4.2 – Exerciții de recunoaștere a prepozițiilor profesorului
Prepoziția 4.4
simple și compuse
4.5 Activitate frontală,
– Exerciții de identificare a atributului activitate individuală
– Exerciții de identificare a formei
corecte a unor fapte de limbă

Substantivul subiect. 1.4 – Exerciții de identificare a subiectului Manualul, Ghidul Portofoliu: 1


Acordul predicatului 2.3 (simplu și multiplu) profesorului Dezacorduri
cu subiectul 3.1 – Exerciții de construire a unor propoziții Activitate pe grupe, Autoevaluare
4.2 frontală, individuală (minitest, p.
corecte din punctul de vedere al
4.4 101)
4.5 acordului predicatului cu subiectul

Descrierea unui obiect 4.2 Pregătirea redactării: Manualul, Ghidul


REDACTARE

– Exerciții de identificare a cuvintelor din profesorului 1


câmpul lexical al casei
– Exerciții de ordonare a informației pe
Activitate frontală
baza unui organizator grafic
– Discuție despre părțile componente ale
textului descriptiv

15
Descrierea unui obiect 3.1 Activitatea de redactare: Manualul, Ghidul Interevaluare 1
(continuare) 4.2 – Exerciții aplicative pentru respectarea profesorului, Caietul
etapelor scrierii (pregătirea, scrierea elevului
Activitate individuală Portofoliu:
ciornei, revizuirea, editarea, publicarea)
Descrierea
– Exerciții de redactare a unei compuneri casei
descriptive după o imagine
– Rescrierea unei secvențe dintr-o
compunere personală, în urma analizei
observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de
redactare
– Evaluare în perechi a textelor redactate
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 104-105 2
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 106 Evaluare 1
2.3 sumativă
3.1
4.2 Evaluarea
portofoliilor
din unitățile I-
III

ORE LA DISPOZIȚIA 3
PROF.

MODUL IV- 20 ORE UNITATEA IV: VREAU SĂ SALVEZ LUMEA

CONȚINUTURI COMPE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALU NR. ORE DATA


(detaliere) TENȚE ORGANIZAREA CLASEI ARE

16
SPECIFI
CE
Textul narativ literar: 1.1 Exerciţii de prelectură Resurse digitale, manualul, Aprecieri 1
Tezeu și Minotaurul de 2.1 Lectura model a textului-suport Ghidul profesorului
Florin Bican 4.1 Exerciţii de recapitulare globală şi afectivă a textului Activitate pe grupe
după prima lectură Activitate frontală

Timp, spațiu și acțiune 1.4 Exerciţii de lectură expresivă a unui text Manualul, fișe de lucru Aprecieri 1
2.1 Exerciţii de înţelegere a textului Caietul elevului,
2.5 Exerciții de recunoaștere a reperelor temporale și Ghidul profesorului
3.4 spațiale ale acțiunii Activitate frontală și pe
4.2 Exerciții de înțelegere a particularităților de construcție grupe şi individuală
5.1 a textului narativ
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale
din textul-suport

Personajele 1.1 Exerciţii de înţelegere a textului Manualul, fişe de lucru, Aprecieri 1


2.1 Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea planşe, cub, resurse digitale
2.5 informațiilor referitoare la personajele dintr-un text Caietul elevului,
citit, pe baza unui organizator grafic
5.1 Ghidul profesorului
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice şi morale
5.2 ale unui personaj
Stabilirea de modele comportamentale în legendele Activitate pe grupe, frontală,
grecești (eroul civilizator vs. monștri) individuală

Semnificațiile textului 1.1 Exerciţii de interpretare a textului Manualul, fişe, resurse Aprecieri 1
2.2 Exerciții de exprimare a opiniei digitale Portofoli
2.5 Exerciții de identificare a unor valori recunoscute Ghidul profesorului u: cvintet
3.4 social și cultural Activitate frontală şi
Exerciţii de creativitate
5.1 individuală
Exerciţii de postlectură
5.2

17
L Comparația 2.1 Exerciții de lectură ghidată a imaginii Manualul, resurse digitale Aprecieri 1
E 4.5 Exerciții de identificare a informațiilor dintr-un text Ghidul profesorului, Caietul
C explicativ (injonctiv) elevului
Activitate frontală și
T
individuală
U
R Textul multimodal. 2.1 Exerciţii de prelectură Manualul, fişe, resurse 1
Ă Banda desenată: Hoțul 2.2 Exerciții de lectură a textului multimodal digitale Portofoli
fulgerului de Rick 3.4 Exerciţii de identificare a componentelor textului Caietul elevului, u: BD
Riordan 5.1 multimodal Ghidul profesorului
Comparația Exerciții de identificare a comparațiilor Activitate frontală şi Autoeval
individuală uare:
minitest
digital,
p. 119
Textul explicativ 2.1 Exerciții de lectură ghidată a imaginii Ghidul profesorului Aprecieri 1
(aplicativ) 4.5 Exerciții de identificare a informațiilor dintr-un text Activitate frontală
explicativ (injonctiv)

Text auxiliar: 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul , resurse digitale Aprecieri 1


Eu sunt Malala de 2.1 Exerciții de identificare a cuvintelor necunoscute Ghidul profesorului
Malala Yousafzai și 2.2 Exerciții de înţelegere şi de interpretare de text Activitate frontală
Patricia McCormick 2.5 Stabilirea de legături interdisciplinare (istorie, Activitate pe grupe
5.1 geografie, religie) pentru înţelegerea textului
5.2 Exerciţii de postlectură
Modele 1.1 Exerciţii de prelectură Manualul, fişe de lucru Aprecieri 1
INTERCULTURALITATE

comportamentale eroice 1.4 Exerciţii de înţelegere şi interpretare a textului


de-a lungul timpului 2.1 Exerciții de recunoaștere a unor valori și aspirații Ghidul profesorului
4.5 umane în modelul eroului grec Activitate frontală,
5.1 Exerciții de exprimare a opiniei individuală
5.2 Exerciții de identificare a modelului cultural eroic din
Antichitate până în epoca actuală
Exerciții de identificare a unor similitudini între culturi Activitate pe grupe Portofoli
diferite u: Sunt
erou/eroi

18
Atitudini comunicative 1.1 Exerciții de formulare a opiniei Ghidul profesorului Observar 1
– atenția și empatia 1.4 Joc de rol – crearea unei situații de comunicare; Activitate frontală și pe ea
Acte de limbaj: exercițiu de exprimare orală și de ascultare activă grupe sistemati
a întreba, a solicita, Exerciții de comunicare pe baza unui text dat că a
COMUNICARE

a felicita Exerciții de identificare și de performare a unor acte de Conferință TED (2010) – elevilor
limbaj Adora Svitak (p. 125)

Pronumele. Pronumele 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre pronume și Manualul, fişe de lucru Aprecieri 2
personal 4.1 categoriile gramaticale ale acestuia
4.4 Exerciții de înlocuire a substantivelor prin pronume Caietul elevului,
4.5 personale Ghidul profesorului
Exerciții de identificare a pronumelor personale Activitate frontală, activitate
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu în perechi
pronume personale
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte
de limbă
Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS cu Activitate individuală
norma limbii române standard

Pronumele personal de 1.1 Exerciții de recunoaștere a pronumelor personale de Manualul, fişe de lucru Aprecieri 1
politețe 2.5 politețe și a formulelor reverențioase
3.4 Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte Caietul elevului,
4.1 de limbă Portofoli
Ghidul profesorului
4.4 Participare la situații de comunicare în care elevii să u:
Activitate frontală,
Invitație
utilizeze pronume personale de politețe și formule activitate în perechi,
reverențioase activitate individuală

19
Adjectivul. Articolul 1.1 Actualizarea cunoștințelor despre adjectiv și categoriile Manualul, ziare, postări Aprecieri 1
demonstrativ 4.1 gramaticale ale acestuia online
4.4 Exerciții de identificare a adjectivelor și a acordului Ghidul profesorului
4.5 Activitate frontală, activitate
acestora cu substantivele determinate
de grup, activitate
Exerciții de ortografie a adjectivelor terminate în -iu individuală
Exerciții de identificare a articolului demonstratiV
LIMBA ROMÂNĂ

Gradele de comparație 1.1 Descoperirea categoriei intensității la adjective Manualul Aprecieri 1


ale adjectivului 4.1 Exerciții de recunoaștere a adjectivelor la grade de Caietul elevului,
4.4 comparație și a adjectivelor care nu au grade de Ghidul profesorului
4.5 Autoeval
comparaţie
Activitate frontală, activitate uare
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte (mintest
de limbă individuală
în
Exerciții de completare a unor enunțuri lacunare cu varianta
adjective la diverse grade de comparație digitală,
p. 133)
Descrierea unei 2.1 Pregătirea redactării: Caietul elevului, Observar 1
persoane. Autoportretul 2.2 Analiza unor autoportrete vizuale (picturi realizate de Ghidul profesorului ea
2.5 copii) și a unor texte de tip autoportret (scrise de copii Activitate frontală sistemati
de clasa a V-a) că a
Exerciții ghidate de lectură a imaginii elevilor
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale
ale unei persoane într-un text
Exerciții de comparare a două autoportrete (ex. 4, p.
139)
Exerciții de formulare a unei opinii

20
Redactarea 3.4 Activitatea de redactare: exerciții aplicative pentru Caietul elevului, Observar 1
autoportretului 4.1 respectarea etapelor scrierii (pregătirea, scrierea Ghidul profesorului ea
ciornei, revizuirea, editarea, publicarea) sistemati
Activitate frontală că a
Exerciții de scriere reflexivă: autoportretul
Activitate independentă elevilor
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală,
în urma analizei observațiilor primite, în vederea Intereval
îmbunătățirii activității specifice de redactare uare
Autoevaluarea produsului (turul
galeriei)/
Portofoli
u (p.
135):
Autoport
retul
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 136-137 2
competenț
ele
specifice
vizate în
unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 138 Evaluare 1
2.2 sumativă
3.1
4.1
4.2

MODUL V- 32 ORE UNITATEA V: CĂLĂTORESC PRIN BASME

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. DATA


(detaliere) SPECIFICE ORGANIZAREA ORE
CLASEI

21
Textul narativ literar: 2.1 Activități de prelectură: evocarea lumii basmului prin Manualul, textul- Observarea 1
Zâna Munților câteva imagini; predicții privind textul-suport, pornind de suport și resurse sistematică a
la titlu digitale elevilor
Lectura-model a textului-suport Ghidul profesorului
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură Activitate frontală
Acțiunea. Timpul și 2.1 Activități de lectură – lucru cu textul: Caietul elevului, Observarea 1
spațiul Exerciții de înțelegere a noțiunii de miraculos în basme Ghidul profesorului sistematică a
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din Activitate frontală elevilor
textul-suport
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe
baza unui organizator grafic (harta mentală)
Exerciții de identificare și comentare a reperelor de timp și
de spațiu prezente în text
Personajele 2.1 Activități de lectură – lucrul cu textul: Ghidul profesorului Observarea 2
Activitate frontală sistematică a
LECTURĂ

Exerciții de identificare a personajelor și a rolului pe care-l


au în textul literar (piramida personajelor) elevilor
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale ale
unor personaje Activitate pe grupe
Exerciții de comparare a personajelor din text cu alte
personaje din basme (Făt-Frumos, Cenușăreasa),
Semnificațiile textului 2.3 Activități de postlectură: Ghidul profesorului Observarea 1
Discuție privind semnificația textului-suport Activitate frontală și sistematică a
Exerciții de formulare a unei opinii pe grupe elevilor
Reproducere după Poster: O
Exerciții de formulare a unui răspuns personal/creativ cu
tabloul lui Louis poveste
privire la semnificația textului și la atitudinile personajelor Katzenstein neobișnuită de
Exerciții ghidate de lectură a imaginii (p. 148) dragosteâ
Text auxiliar: 2.1 Lectura-model a textului-suport/Ascultarea textului în Textul-suport și Observarea 1
Aladin și lampa 2.3 varianta digitală resurse digitale sistematică a
fermecată Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Ghidul profesorului elevilor
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe
Activitate frontală,
baza unui organizator grafic („Muntele narațiunii“) independentă și pe
Discuție despre semnificația textului-suport grupe Portofoliu:
Exerciții de formulare a unui răspuns personal cu privire la poster

22
valorile culturale ale basmelor de pretutindeni („cercul de
reflecție”) (joc de rol, scriere creativă)
Oferirea unor sugestii de lectură
Diversitate culturală și 5.2 Exerciții de identificare a unor similitudini între culturi Textul-suport Observarea 1
lingvistică diferite (Făgăduiala ținută sistematică a
Exerciții de identificare a etimologiei unor cuvinte de Jean-Claude elevilor
Carrière)
Discuție despre diversitatea culturală și lingvistică
INTERCULTURALITATE

Ghidul profesorului
Activitate frontală
Proiect de grup: 5.2 Discutarea temei de proiect: stabilirea calendarului, Texte-suport: 1
Itinerar multicultural explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru fragmente din Autoevaluare
documentare, repartizarea rolurilor în echipă, criteriile de basme aparținând
minorităților etnice Evaluare
evaluare a proiectului
din România (săptămâna
Elaborarea unei prezentări cu ajutorul noilor tehnologii Ghidul profesorului XXVII)
Discutarea unor tipare culturale identificate în texte Activitate pe grupe
literare românești și din culturile minoritare
Elemente paraverbale 1.3 Exerciții de mimare a unei situații de comunicare Ghidul profesorului Observarea 1
și nonverbale în 1.2 Exercițiu ludic („Telefonul fără fir“) Activitate frontală sistematică a
COMUNICARE ORALĂ

prezentarea orală Lectura pe roluri a textului-stimul Text-stimul: Albă- elevilor


ca-Zăpada
Exerciții de identificare a elementelor verbale, nonverbale
(fragment)
și paraverbale din comunicare Activitate Autoevaluare
Exersarea prezentării orale independentă
Acte de limbaj: a 1.2 Exerciții de identificare a unor acte de limbaj Ghidul profesorului Observarea 1
promite, a declara Exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine Activitate frontală sistematică a
Exerciții de performare a unor acte de limbaj elevilor
Activitate
independentă
Numeralul. Numeralul 4.2 Exerciții de identificare a numeralelor cardinale Caietul elevului, Observarea 1
cardinal Exerciții de transcriere corectă în litere a numerelor Ghidul profesorului sistematică a
LIMBĂ ROMÂNĂ

Exemplificarea valorilor morfologice diferite ale elevilor


cuvintelor un și o Activitate frontală
Numeralul ordinal. 4.2 Exerciții de identificare a numeralelor ordinale Caietul elevului, Observarea 1
Numeralul – aspecte 4.3 Ghidul profesorului sistematică a
normative Exerciții de ortografie și ortoepie privind numeralele Activitate frontală elevilor
Activitate Autoevaluare
simple și compuse, cardinale și ordinale

23
Exerciții de căutare a unor expresii românești și străine independentă cu (minitest în
care conțin numerale dicționarul bilingv varianta
digitală, p.
161)
Descrierea unei ființe 2.1 Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ Text-suport: Observarea 1
imaginare 2.3 Exerciții de recunoaștere a unor ființe imaginare mitice Șifonierul, leul și sistematică a
Lectura textului-stimul vrăjitoarea elevilor
(fragment) de C.S.
Exerciții de observare a componentelor unei descrieri
Lewis
dintr-un text-suport Caietul elevului,
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Descrierea unei ființe 3.1 Scrierea procesuală (pregătirea, scrierea ciornei, Caietul elevului, 1
imaginare (continuare) 3.2 revizuirea, editarea, publicarea) Ghidul profesorului
3.3 Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive Portofoliu: O
4.2 Activitate ființă
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în
REDACTARE

4.3 independentă imaginară


urma analizei observațiilor primite, în vederea
îmbunătățirii activității specifice de redactare Autoevaluare
Autoevaluarea produsului
PREZENTARE 5.2 Prezentarea proiectului Itinerar multicultural Activitate pe grupe Evaluare 1
PROIECT sumativă
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 164- 1
competențele 165
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Test Manualul, p. 166 Evaluare 1
2.3 sumativă
3.1
4.2

UNITATEA VI: DIN CARTE SPRE DEPARTE

CONȚINUTURI (detaliere) COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. DATA

24
SPECIFICE ORGANIZAREA CLASEI ORE
Textul narativ 2.1 Activități de prelectură: discuții privitoare la motivul Manualul, textul-suport și Observarea 1
nonliterar: pentru care străzile sau bulevardele poartă numele unor resurse digitale sistematică a
Jurnal de călătorie personalități istorice sau culturale Ghidul profesorului elevilor
Lectura textului-suport/ascultarea textului în varianta
Activitate frontală
digitală
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură
Trăsăturile textului 2.1 Activități de lectură (lucru cu textul) Manualul, resurse digitale Observarea 1
narativ nonliterar 2.5 Exerciții de identificare a reperelor de timp și de spațiu Caietul elevului, sistematică a
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din Ghidul profesorului elevilor
textul-suport Activitate frontală și în
Exerciții de identificare a trăsăturilor textului narativ perechi
nonliterar
Discuții despre caracterul nonliterar al jurnalului de
călătorie
LECTURĂ

Semnificațiile textului 2.4 Activități de postlectură Manualul, resurse digitale Observarea 1


Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Ghidul profesorului sistematică a
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe Activitate în perechi elevilor
Minitest, p.
baza regulilor jocului X și O
Activitate frontală 173
Discuții privind semnificația textului literar, Portofoliu:
Exerciții de scriere creativă (Miniproiect tematic pentru Activitate pe grupe O pagină
promovarea unor elemente de cultură națională: ghid) de jurnal
Text auxiliar: 2.1 Lectura pe roluri a fragmentului dat. Exerciții de citire Textul-suport și resurse Observarea 1
Scrisoarea III de Mihai 2.4 fluentă și expresivă a textului scris/Ascultarea textului în digitale sistematică a
Eminescu varianta digitală Ghidul profesorului elevilor
Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie Activitate frontală
Exerciții de identificare a temei textului literar
Activitate în perechi
Exerciții de formulare a ideilor principale din text
Exerciții de căutare și selectare a informației cu ajutorul Portofoliu:
internetului și al cărților de specialitate Darius.
Oferirea unor sugestii de lectură Activitate individuală Crudiadele.

25
Carte românească de 5.2 Exerciții de identificare a temei unui text nonliterar Manualul, text-suport: Observarea 1
învățătură: de la prima Exerciții de familiarizare cu termeni care privesc noile Tetraevanghel înghesuit sistematică a
carte tipărită la cartea tehnologii într-un post de blog elevilor
digitală înghesuit într-o rețea de
Iulian Comănescu și
resurse digitale
Ghidul profesorului
Carte românească de 5.2 Exerciții de documentare pe baza articolului online privind Manualul, Observarea 1
învățătură: de la prima cartea tipărită, de-a lungul timpului Ghidul profesorului sistematică a
INTERCULTURALITATE

carte tipărită la cartea Exerciții de formulare a unei opinii Activitate frontală elevilor
digitală Activitate individuală

Identitate națională 5.2 Exerciții de înțelegere a unor aspecte privind identitatea Ghidul profesorului Observarea 1
națională Text-suport: Sigiliul și sistematică a
Exerciții de formulare a unei opinii stema României (sursă: elevilor
www.edusoft.ro)
Activitate frontală
Proiect de grup: 5.2 Discutarea temei de proiect: stabilirea calendarului, Ghidul profesorului Produsul 1
Imagini ale explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru Texte-suport: fragmente final: Imagini
domnitorului documentare, criteriile de evaluare a proiectului din opere literare care ale
prezintă imaginea unor domnitorului
domnitori români
Activitate frontală Autoevaluare
Activitate pe grupe
5.2 Prezentarea proiectului Imagini ale domnitorului Ghidul profesorului Evaluare 1
Activitate pe grupe sumativă
Acte de limbaj: 1.4 Exerciții de identificare a unor acte de limbaj Manualul, Observarea 1
COMUNI

a explica, a recomanda, Exerciții de exprimare orală a ideilor Ghidul profesorului sistematică a


a afirma Activitate frontală, în elevilor
CARE

perechi și independentă

Enunțul 4.1 Exerciții de identificare a structurilor sintactice Caietul elevului, Observarea 1


4.5 Alcătuire de enunțuri simple și complexe Ghidul profesorului sistematică a
Alcătuire de enunțuri asertive, interogative, imperative și elevilor
LIMBĂ

exclamative Activitate frontală


Tipuri de enunț 4.1 Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație, în funcție Caietul elevului, Observarea 1
4.3 de intenția de comunicare și de mesajul transmis Ghidul profesorului sistematică a
4.5 elevilor

26
R Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de Temă de lucru
O limbă Activitate frontală în clasă
M Exerciții de comparare a mesajelor de tip SMS și a Autoevaluare
 postărilor online cu norma limbii române standard Activitate independentă (minitest, p.
N (ex. 2, 4, 7, p. 186) 186)
Ă
Prezentarea textului: 3.2 Exerciții ghidate de lectură a imaginii Caietul elevului, Observarea 2
inserarea unor desene, 3.4 Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor scrierii Ghidul profesorului sistematică a
grafice, fotografii, (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea, editarea, Activitate în perechi elevilor
scheme publicarea) („Copacul ideilor“)
REDACTARE

Conceperea unui material grafic (ex. 3, p. 188)


Activitate pe grupe
Exerciții de redactare a unei compuneri Portofoliu:
(ex. 1-2, p. 187)
descriptive/narative cu integrarea unui material grafic Localitatea
Activitate individuală mea
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Manualul, pp. 189-190 1
competențele
specifice vizate
în unitate
EVALUARE 2.1 Manualul, p. 191 Evaluare 1
2.2 sumativă
2.4
3.2
4.4

27

S-ar putea să vă placă și