P. 1
Acatistul Razelor Sfinte Izgonitoare de Duhuri Rele

Acatistul Razelor Sfinte Izgonitoare de Duhuri Rele

|Views: 138|Likes:
Published by riane_1971

More info:

Published by: riane_1971 on Sep 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

ACATISTUL RAZELOR SFINTE IZGONITOARE DE DUHURI RELE Rugaciuni incepatoare: Troparul razelor sfinte izgonitoare de duhuri rele (glas

V) Doamne Dumnezeule cel veşnic, mare şi atot puternic, împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti din Sfânta Împărăţie Cerească, sloboziţi razele voastre cele sfinte spre a izgoni pe toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi care vin în poporul nostru românesc pentru al subjuga spiritual şi material. Aşa Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti, ajută-ne pe noi creştinii ortodocşi în lupta aceasta de izgonire a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi care caută prin orice mijloace să ne facă nouă numai rău. Ajută-ne pe noi toţi cei ce sunteţi în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. Condac 1 Doamne Dumnezeule împreună cu toate Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi poporul nostru românesc, precum şi sfânta noastră credinţă ortodoxă pentru a nu fi distrusă de acţiunile tuturor vrăşmaşilor văzuţi şi nevăzuţi căci noi strigăm aşa: Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri! Icos 1 Doamne Dumnezeule, împreună cu toţi Sfinţii şi toate Sfintele Puteri Cereşti puteţi să apăraţi neamul nostru românesc şi creştinesc de invazia duhurilor rele, cât şi de invazia necredincioşilor şi a răilor lucrători care de-a pururea stau cu duhul şi cu faptele lor împotriva celor ce fac binele, dar noi creştinii ortodocşi sperând în marea milă a milostivirilor cereşti strigăm din toată inima noastră aşa: 1. Doamne Dumnezeule ajută-ne pe noi toţi; 2. Doamne Dumnezeule ajută creştinismul ortodox român; 3. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi credincioşii din poporul nostru român; 4. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi fii şi fiicele noastre; 5. Doamne Dumnezeule ajută pe toţi urmaşii noştri să meargă pe calea cea bună; 6. Doamne Dumnezeule sfinţeşte pe rugătorii ortodocşi; 7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 2 Cu toate că suntem oameni, fie aleşi, fie cu misiuni speciale, fie ascultători sau cu frică de Dumnezeu, trebuie să cerem ajutorul cel sfânt şi ceresc cântând cu multă demnitate creştinească: Aliluia! Icos 2 Domnul Dumnezeu Savaot a cercetat neamul nostru omenesc şi în special pe români şi a dispus în mod special ca România să fie apărată de toate duhurile rele şi de toţi duşmanii care vin să facă greutăţi şi să exploateze poporul. De aceea a comunicat mai multor aleşi din acest popor numele mai multor raze sfinte protectoare

6. s-au hotărât categoric să intervină spre a apăra România şi respectiv întreaga Ortodoxie Românească iar noi mulţumind Domnului Dumnezeu Savaot pentru purtarea de grijă. mulţi creştini evlavioşi. trebuie să aducem cinstire şi laudă cuvenită tuturor celor din ceruri care ne ajută în mod direct cântând cu multă smerenie aşa: 1. mănăstiri. 4. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Domni pentru ajutorul lor. Sfintele Domni. 5. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt alături de tine. Cei care au inimă curată şi gânduri curate să se roage cu smerenie aşa: 1. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Începători pentru lucrarea lor. 7.şi care pot izgoni şi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. 7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 4 Sfintele Începători. 2. 3. schituri. împreună cu Sfântul Voievod al Oştiri Secrete Cereşti s-au oferit să dea ajutor creştinilor din România dar să-i dezvăluie şi activitatea cerească a lor cântând: Aliluia! Icos 4 Personalităţile Sfintei Pertuţii Divine. 2. Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele tale protectoare. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi ortodocşii iubitori de sfinţenie. Doamne Dumnezeule coboară peste noi raze de întărire spirituală şi fizică. 3. care au rolul de a administra tot universul sub directa îndrumare Dumnezeiască. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi Sfinţii Îngeri care ne ajută. mulţi călugări şi multe călugăriţe. 2. 2 . Doamne Dumnezeule coboară razele tale cereşti peste noi. Doamne Dumnezeule coboară peste poporul românesc razele înţelepciunii sfinte. 4. care năvăleau în toate zilele şi în toate nopţile spre a face rău multor oameni din popor. Şi noi acum să ne facem Sfânta Cruce cât se poate de bine şi să invocăm puterea lui Dumnezeu şi ajutorul ceresc al tuturor celor ce sunt alături de Domnul Dumnezeu zicând aşa: 1. 5. 6. au făcut cărţi şi sfinte icoane. mulţi ierarhi şi preoţi cu viaţă sfântă alungau duhurile rele. Doamne Dumnezeule coboară peste noi toţi razele de însănătoşire. care a construit biserici. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 3 Cu toată dragostea cea sfântă şi cerească alături de Domnul Dumnezeu Savaot multe şi foarte multe Sfinte Personalităţi Cereşti s-au oferit să ajute poporul nostru românesc şi creştinesc . Doamne Dumnezeule coboară peste noi razele Sfinţirii. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfinţi Îngeri de la sfântul Tău Tron Ceresc. pe toţi Sfinţii Arhangheli şi pe Oştirile Cereşti care ne ajută. Sfintele Scaune Cereşti. cântând Domnului : Aliluia! Icos 3 Înarmaţi cu Sfânta Cruce. mulţi pustnici şi multe pustnice. Doamne Dumnezeule coboară peste cei aleşi razele Secretelor Tale cereşti. Doamne Dumnezeule binecuvântează Heruvimii şi Serafimii care conlucrează pentru ca lucrarea binelui să fie răspândită pe Pământ.

Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce vor să ne ajute şi să ne ocrotească cu puterea lor cea sfântă.3. că şi această minunată Oştire ne poate ajuta pe noi toţi. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru tot ajutorul dat nouă. 3. 4. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 5 Domnul Iisus Christos în calitate de Fiu al lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule binecuvântează Sfintele Scaune Cereşti. care se mai numeşte şi Opal a dat binecuvântare de a se realiza în acest minunat cer un Sistem de Întrajutorare al Creştinilor Ortodocşi din România. 3. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin spre a ne ajuta pe noi toţi. De aceea noi zicem că Domnul Dumnezeu este Atotştiutor. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru că ne-ai dezvăluit adevărul cel sfânt şi ceresc în privinţa Razelor Sfinte. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 6 Prealuminaţii de lângă Sfântul Tron al Tatălui Ceresc au avut bună voinţa sfântă de a ajuta şi poporul românesc şi pe toţi aleşii lui Dumnezeu din România descoperindu-şi numele şi activitatea lor cerească. Doamne Dumnezeule îţi mulţumim pentru protecţia şi întrajutorarea sfântă. Doamne Dumnezeule binecuvântează toate Sfintele Personalităţi ale Pertuţiei Divine spre a ne ajuta pe noi şi de acum înainte. precum şi toţi cei din ceruri pot să ne ajute pe noi toţi românii. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de înţelepţire. rezultând un uimitor progres ceresc. 2. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru minunata lucrare a Fiului Iisus. dacă ne rugăm cu multă smerenie şi cu multă evlavie zicând: 1. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Voievod al Oştirii Secrete şi pe toţi cei din subordinea lui pentru a ne ajuta în mod secret. 2. iar noi românii bucurându-ne să cântăm Domnului Savaot: Aliluia! Icos 5 Multe Sfinte Personalităţi din cel de-al X-lea cer s-au oferit să ajute poporul român în toate domeniile de activitate şi nu numai în domeniul teologic. 7. iar noi creştinii de acum să cântăm cu toată dragostea cea sfântă: Aliluia! Icos 6 Toţi Prealuminaţii de la Sfântul Tron Divin şi toate Sfintele Personalităţi ale Sfintei Pertuţii Divine. 5. 4. iar toţi cei din ceruri depăşesc pe oricine din tot Universul. de aceea zicem aşa: 1. 3 . 6. punând conducător pe unul din cei mai minunaţi Heruvimi care se numeşte Petru-Pascale. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii să trimită peste noi raze sfinte de însănătoşire. de mântuitor şi de şef al celui de-al X-lea cer. 5. Doamne Dumnezeule noi îţi mulţumim pentru viitorul luminos şi sfânt. căci la Domnul Dumnezeu ştiinţa se poate îmbina cu toate calităţile şi cu toate virtuţile sfinte. Doamne Dumnezeule mulţumim pentru protecţia ce o acorzi poporului român. 6. 7.

cântând: Aliluia! Icos 8 Razele Harului Sfânt sunt diferite de razele Sfintelor Personalităţi Divine sau Cereşti. 5. care şi ei au raze sfinte de protecţie. hainele şi locaşurile de rugăciune. Sfântul Ioan Botezătorul sau şefii Oraşului de Aur. 7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 7 Domnul Iisus Christos a descoperit în mod personal pământenilor şi în special celor din România numele celorlalţi şefi cereşti. 5. 2. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Preasfânta Fecioară Maria şi pe toţi cei ce sunt în soborul ei. căci fiecare rază a Sfântului Har se generează din Sfântul Tron Divin. 7. cei 12 Sfinţi Apostoli. 4. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele binefăcătoare peste noi. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a ne da ajutorul care ne trebuie nouă acum şi în viitor. să sfinţească apa. cei 70 de Sfinţi Apostoli. Doamne Dumnezeule coboară Razele Harului Sfânt peste noi ortodocşii români.4. 6. Doamne Dumnezeule coboară razele Harului pentru a sfinţi apa din România. să izgonească toate duhurile rele din popor. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 8 Pentru lucrare Harică în lume Domnul Iisus Christos a binecuvântat pe cei aleşi să propovăduiască Sfântul Cuvânt al Evangheliei. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe Sfântul Ioan Botezătorul şi pe toţi cei din Soborul lui pentru a întări sfânta noastră credinţă Ortodoxă. 3. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii pentru a trimite spre noi raze sfinte de alungare a tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale şi sfinţeşte România. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi şefii cereşti pentru a ne vindeca şi pentru a ne apăra de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi de noi. de vindecare. să facă vindecări şi multe alte fapte bune. de aceea noi zicem aşa: 1. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 12 Sfinţi Apostoli şi pe toţi cei din Sfântul lor Sobor să intervină pentru noi păcătoşii. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe toţi cei ce sunt în Sânul lui Avram şi în Oraşul de Aur pentru a ajuta pe toţi cei ce vor să facă numai bine. Doamne Dumnezeule binecuvântează pe cei 70 de Sfinţi Apostoli şi pe cei ce sunt în Sfântul lor Sobor pentru a face intervenţii minunate pentru creştini. cât şi cu raze sfinte de izgonire an tuturor duhurilor rele. 6. 4. cât şi de alungare a tuturor duhurilor rele care nu se smeresc şi nu cântă Domnului Savaot: Aliluia! Icos 7 Personalităţile Cereşti care conduc Sfintele Soboare cum ar fi Maica Domnului. să ne apere şi să ne ajute. iar razele Sfintelor Personalităţi Cereşti sunt generate de fiecare Sfântă Personalitate în parte de aceea noi zicem cu toţii aşa: 1. Doamne Dumnezeule binecuvântează Prealuminaţii spre a trimite către noi raze sfinte de protecţie contra duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi. 3. sunt înzestrate cu raze sfinte vindecătoare. 2. 4 .

cel ce vede să zică: ÎN NUMELE DOMNULUI DUMNEZEU SAVAOT ATOTCREATORUL ÎŢI PORUNCESC SĂ TE ÎNTORCI ÎNAPOI CU ZESTREA TA MURDARĂ. 3. 3. Doamne Dumnezeule coboară razele sfinte pentru neutralizarea fermecătorilor. spre a deveni vrednici de lucrarea Ta. Doamne Dumnezeule nu ne lăsa să ne prăbuşim datorită gândurilor rele. numai la cei care au postit. 6. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte spre a sfinţi şi sufletele urmaşilor noştri care sunt acum şi care se vor naşte de acum înainte. Aceste raze se numesc: ALFIS-1. ALFIS-4. 5. 5 . ALFIS-2. Doamne Dumnezeule întăreşte-ne pe noi cu virtuţii sfinte să gândim binele. Şi cu toţii slăvind pe Domnul Dumnezeu să cântăm cântare sfântă: Aliluia! Icos 10 În cazul în care se vede un duh rău aducând veşti rele. 5. ALFIS-5. 6. Doamne coboară razele de sfinţire a apei în ţara noastră. 4. Fiecare rază are caracterele şi puterea ei de sfinţire de aceea zicem aşa: 1. CĂCI DOMNUL ŞTIE CE NE TREBUIE NOUĂ ŞI NU TE-A TRIMIS PE TINE ÎNEGRITULE ISPITITOR. Doamne Dumnezeule întoarce înapoi toate duhurile care vin să ne ispitească. 2. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru a opri fermecătoarele. Doamne Dumnezeule cu puterea Ta cea mare binecuvântează pe toţi cei ce au raze sfinte să le sloboadă peste noi. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 10 Acele persoane care au gânduri rele şi nu pot scăpa de ele. Doamne Dumnezeule dă-ne nouă calităţi creştineşti. Doamne Dumnezeule coboară razele Tale cele sfinte pentru a opri răufăcătorii. s-au rugat şi au făcut canonul cel binecuvântat din toată inima lor şi cu smerenie cântă Domnului Savaot cântare sfântă: Aliluia! Icos 9 Razele pentru sfinţirea apei sunt în număr de şapte dar mai au rolul de neutralizarea unor vrăji. ALFIS-6. descântece sau farmece. 7. 6. 2. Doamne Dumnezeule coboară razele de distrugere a farmecelor. ALFIS-3. Doamne Dumnezeule opreşte toată gândirea cea rea. iar aceste raze se coboară în timpul slujbei. 4. Doamne Dumnezeule coboară o rază de neutralizare a tuturor gândurilor rele. apoi se zice: SLAVĂ ŢIE DOAMNE CĂ NU M-AI LĂSAT SĂ MĂ PRĂBUŞESC ÎN INFERNUL GÂNDURILOR MELE RELE. trebuie să se roage zicând: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ PENTRU NEUTRALIZAREA GÂNDURILOR RELE CARE VIN ASUPRA MEA. Doamne Dumnezeule coboară razele cele sfinte pentru sfărâmarea vrăjilor.5. 7. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 9 Cu multă cinste şi cu multă demnitate cerească Domnul nostru Iisus Christos a comunicat românilor ortodocşi denumirile razelor sfinte pentru sfinţirea apei. de aceea noi creştinii ortodocşi să strigăm din toată inima noastră aşa: 1. ALFIS-7.

Doamne Dumnezeule coboară o rază sfântă pentru încercuirea şi distrugerea demonilor care te insultă pe Tine şi fac numai rău omenirii. de vrăjitoare şi de toţi adepţii răului. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 DEZINTEGRATOR pentru dezintegrarea vrăjilor. drept pentru care spunem aşa: 1. Toate acestea se coboară după o zi întreagă de post şi rugăciune şi a celor ce cântă creştineşte: Aliluia! Icos 12 Pentru alungarea duhurilor rele care ţipă şi fac scandal contra creştinilor se cere raza sfântă NEUTRIS-5 iar pentru neutralizarea demonilor agresivi se cere raza NEUTRI-4. 2. 3. Doamne Dumnezeule coboară raza Ta cea sfântă NEUTRIS-5 pentru anihilarea şi izgonirea duhurilor rele care ne tulbură şi ne fac numai rău. 5. atunci cel ce vede poate zice: DOAMNE DUMNEZEULE COBOARĂ O RAZĂ SFÂNTĂ SPRE ÎNCERCUIREA ŞI DISTRUGEREA TOTALĂ A ACESTUI ISPITITOR CARE NU VREA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎNAPOI. 3. 6. a descântecelor şi pentru a lovi demonii care iau o formă luminoasă spre a duce pe creştini în eroare spirituală. 2.7. iar pentru neutralizarea agenţilor satanei se invocă raza NEUTRIS-2. Doamne Dumnezeule coboară raza DEMOND-1 şi raza DEMOND-2 pentru alungarea vrăşmaşilor care ne tulbură pe noi. Pentru neutralizarea demonilor vrăjitori se foloseşte raza NEUTRIS-3. 4. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-7 pentru neutralizarea relelor făcute de vrăjitori. iar pentru alungarea unui grup întreg se cere de la Domnul Savaot să se coboare raza DEMOND-2. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 11 Dacă există duhuri rele care persistă spre a face numai rău şi nu vor să se întoarcă înapoi. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 12 Pentru alungarea demonilor care fac rău omenirii se invocă raza Sfântă DEMOND-1. iar noi cu toţii să zicem din tot sufletul cu toată smerenia aşa: 1. iar după o zi de postire se poate folosi raza NEUTRIS-7 pentru neutralizarea vrăjilor şi a vrăjitoarelor. iar noi cu toţii să cântăm: Aliluia! Icos 11 Raza sfântă cu care se poate neutraliza satana şi toţi cei cel însoţesc pe el se numeşte NEUTRIS-9. 7. Pentru distrugerea cămăşii negre a lui satan se cere să se coboare rapid raza DEMOND-9. Slujitorii lui se pot neutraliza cu raza Sfântă Harică pe nume NEUTRIS-8. Doamne Dumnezeule coboară raza NEUTRIS-4 pentru izgonirea imediată a acestor duhuri rele care luptă cu perseverenţă împotriva zidirii Tale. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-6 pentru alungarea demonilor de la amiază. Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-9 pentru neutralizarea lui satan şi a celor care îl însoţesc pe el la lucrul lui cel rău. 6 . Doamne Dumnezeule coboară raza sfântă NEUTRIS-8 pentru a neutraliza pe duhurile rele care îl slujesc pe împăratul întunericului.

se poate zice de 16 ori pentru distrugerea efectelor vrăjilor şi a farmecelor. a amăgitorilor şi a trădătorilor de ţară şi de neam. invocări. Eu vă binecuvântez în numele Domnului Dumnezeu Savaot să puteţi posti. inclusiv a lui satan. În aceste 7 zile de post negru se va citi în permanenţă acest acatist. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-1 pentru neutralizarea duhurilor rele. Se poate zice de 90 de ori la rând şi atunci cei ce sunt îndrăciţi se pot elibera de toată lucrarea cea rea demonicească. 6. Doamne Dumnezeule împreună cu toţi cei din ceruri coborâţi razele voastre cele sfinte pentru a alunga toţi duşmanii noştri (văzuţi şi nevăzuţi)! Condac 13 Doamne Dumnezeule Savaot împreună cu toate Sfintele Personalităţi cereşti care priviţi spre pământ. vă rugăm din toată inima noastră de creştini să coborâţi RAZELE VOASTRE CELE SFINTE pentru izgonirea tuturor duhurilor rele din ţara noastră şi din toată lumea creştină şi necreştină. Cel ce posteşte complet 21 de zile şi se roagă permanent cu acest sfânt acatist va dezlega orice legătură rea de ordin demonicesc ori de ordin satanicesc. fie că este creştină sau nu. Se poate zice de 45 de ori la rând în cazul în care ştim că cineva face direct vrăji. Se poate zice de 200 de ori la rând şi vor dispărea sataniştii din aceea ţară. Cel ce va posti 14 zile în mod complect şi se va ruga permanent cu acest acatist îl va putea vedea pe vrăşmaşul satan şi în iad. din ocean şi din orice loc pentru a elibera pe robii Tăi de acolo. 5. Fie ca rugăciunile noastre să fie primite înaintea Sfinţiei Tale. se poate zice de 7 ori pentru cazuri de tulburare a sufletului omenesc.4. se pot vindeca oameni de boala epilepsie. Amin. Pentru realizări rapide se poate posti mai multe zile chiar 7 zile una după alta. şi atunci acel răufăcător se va opri. Cel ce a inspirat este o mare personalitate cerească pe care o veţi vedea în viitor în Noul Ierusalim românesc. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-2 pentru anihilarea tuturor agenţilor satanici. 7. descântece şi multe alte rele. nu numai pe Pământ. Fac acest apel către toţi creştinii ortodocşi din România şi din 7 . Se poate zice de 30 de ori şi numai cu teri zile de post sever. Se poate zice de 120 de ori la rând pentru oprirea sataniştilor agresivi indiferent de unde ar fi ei şi ce ar fi ei. Cel ce va posti complet 20 de zile şi se va ruga cu acest sfânt acatist va putea opri din start orice acţiune diavolească. Pentru cei ce vor posti 30 de zile în mod complet şi se vor ruga cu acest acatist îl vor putea lega pe satan pentru cât timp va voi acel rugător smerit al Domnului Savaot. Acest ultim condac se poate zice de 3 ori pentru cazuri normale. alungând demonii de la orice om de pe pământ inclusiv demonii care deservesc vrăjitorii sau descântătorii. Cel ce va face acest lucru va avea o mare putere de izgonire a tuturor duhurilor rele. Cel ce a scris acest acatist este un muritor de rând. să vă puteţi ruga şi să vi se coboare sfintele raze cereşti la dorinţa şi invocarea dumneavoastră. a însoţitorilor duhurilor rele. se poate zice de 21 de ori pentru alungarea lui satan dacă persistă în lucrarea lui cea rea. Cel ce se roagă cu acest acatist trebuie să aibă cel puţin o zi sau două de postire severă. se poate zice de 12 ori pentru alungarea imediată a unor duhuri rele ispititoare. Doamne Dumnezeule Savaot coboară raza NEUTRIS-3 pentru alungarea demonilor din mări.

AMIN. AMIN. Acest acatist a fost dictat dintre unul din Prealuminaţii tatălui Ceresc. 8 . vă ispitesc şi vă duc pe mulţi dintre voi în eroare. AMIN.întreaga lume spre a face un front comun împotriva tuturor duhurilor rele care vin. BINECUVÂNTAREA DUMNEZEIASCĂ PESTE VOI TOŢI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->