Sunteți pe pagina 1din 16

an univ.

2011=2012
SEMINAR NR. 2, REZOLV

ARI
Algebr a liniar a si Geoemetrie analitic a
1:2: Sisteme de ecuatii liniare
Notatii 1: Fie a
ij
2 K (K = R sau K = C); 8i = 1; m; j = 1; n si b
i
2 K; 8i =
1; m: Un sistem de m ecuatii liniare cu n necunoscute este de forma
_
_
_
a
11
x
1
+ ::: + a
1n
x
n
= b
1
:::
a
m1
x
1
+ ::: + a
mn
x
n
= b
m
:
a
ij
sunt coecientii sistemului, b
i
sunt termenii liberi ai sistemului, x
j
; j = 1; n
sunt necunoscutele sistemului.
Pentru alte denitii si notatii-vezi curs.
Exercitiul 1. S a se rezolve sistemul
_
x + y = 10
x + y = 0
S a se interpreteze geometric rezultatul.
Rezolvare. Sistemul anterior este un sistem de 2 ecuatii liniare cu dou a ne-
cunoscute (x si y); neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
1 1
1 1
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
10
0
_
:
l rezolv am
_
x + y = 10
x + y = 0
) [x = 5; y = 5]
Sistemul este compatibil unic determinat, cu multimea solutiilor
S = f(5; 5)g :
Interpretare geometric a: Fie xOy un reper ortonormat n plan. Atunci
(d
1
) x + y = 10
(d
2
) x + y = 0
sunt ecuatiile a dou a drepte n plan. Sistemul are solutie unic a)
(d
1
) \ (d
2
) = f(5; 5)g ;
adic a cele dou a drepte se intersecteaz a (sunt concurente) n punctul de coordo-
nate (5; 5) :
1
6 4 2 0 -2
10
7.5
5
2.5
0
x
y
x
y
Exercitiul 2. S a se rezolve sistemul
_
x 2y = 3
2x 4y = 8
:
S a se interpreteze geometric rezultatul.
Rezolvare. Sistemul anterior este un sistem de 2 ecuatii liniare cu dou a ne-
cunoscute (x si y); neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
1 2
2 4
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
3
8
_
:
l rezolv am
_
x 2y = 3
x 2y = 4
: )
Sistemul este incompatibil, cu multimea solutiilor
S = ;:
Interpretare geometric a: Fie xOy un reper ortonormat n plan. Atunci
(d
1
) x 2y = 3
(d
2
) 2x 4y = 8
sunt ecuatiile a dou a drepte n plan. Sistemul este incompatibil)
(d
1
) \ (d
2
) = ;;
adic a cele dou a drepte nu se intersecteaz a, sunt paralele.
2
5 3.75 2.5 1.25 0 -1.25
10
5
0
-5
x
y
x
y
Exercitiul 3. S a se rezolve sistemul
_
x + y = 3
2x + 2y = 6
S a se interpreteze geometric rezultatul.
Rezolvare. Sistemul anterior este un sistem de 2 ecuatii liniare cu dou a ne-
cunoscute (x si y); neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
1 1
2 2
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
3
6
_
:
l rezolv am
_
x + y = 3
2x + 2y = 6
) [x + y = 3]
Sistemul este compatibil nedeterminat, cu multimea solutiilor
S =
_
(x; y) 2 R
2
; x + y = 3
_
:
Interpretare geometric a: Fie xOy un reper ortonormat n plan. Atunci
(d
1
) x + y = 3
(d
2
) 2x + 2y = 6
sunt ecuatiile a dou a drepte n plan. Sistemul este compatibil nedeterminat)
(d
1
) \ (d
2
) = (d
1
) ;
adic a cele dou a drepte se intersecteaz a dup a (d
1
) ; adic a sunt confundate.
3
2 1 0 -1 -2
5
4
3
2
1
x
y
x
y
Exercitiul 4. S a se rezolve urm atoarele sisteme si s a se interpreteze geometric
rezultatul:
a)
_
x 2y = 1
x + 3y = 3
:
R asp. S =
_
(x; y) 2 R
2
; (x; y) = (3; 2)
_
; drepte concurente.
b)
_
x 2y = 1
4x 8y = 2
:
R asp. S = ;; drepte paralele.
c)
_
x 2y = 3
3x 6y = 9
:
R asp. S =
_
(x; y) 2 R
2
; x = 2y + 3
_
; drepte confundate.
d)
_
3x y = 7
2x + 3y = 1
:
R asp. S =
_
(x; y) 2 R
2
; (x; y) = (2; 1)
_
; drepte concurente.
e)
_
x y = 6
2x + 2y = 1
:
R asp. S = ;; drepte paralele.
f )
_
x 2y = 1
x + 3y = 3
:
R asp. S =
_
(x; y) 2 R
2
; x =
5
2
y
1
2
_
; drepte confundate.
Exercitiul 5. S a se rezolve urm atoarele sisteme liniare si s a se interpreteze
geometric rezultatul
a)
_
_
_
x y z = 1
x y + z = 1
x + y + z = 1
;
b)
_
_
_
x y z = 1
x y + z = 1
x + y + z = 3
;
4
c)
_
_
_
x y z = 2
x y + z = 8
x y 3z = 4
;
Rezolvare.
a)
_
_
_
x y z = 1
x y + z = 1
x + y + z = 1
;
Sistemul anterior este un sistem de 3 ecuatii liniare cu trei necunoscute (x,y si
z); neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1
_
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
_
1
1
1
_
_
:
l rezolv am
Metoda liceu-schit a
detA =

1 1 1
1 1 1
1 1 1

= 4 6= 0 )sistem compatibil unic determinat

1
=

1 1 1
1 1 1
1 1 1

= 0;
2
=

1 1 1
1 1 1
1 1 1

= 0;
3
=

1 1 1
1 1 1
1 1 1

=
4:
x =

1
detA
= 0; y =

2
detA
= 0; z =

3
detA
= 1:
Deci (x; y; z) = (0; 0; 0) e unica solutie.
Metoda Gauss (a elimin arii) relaxat a :
Etapa 1. Se transform a sistemul initial ntr-un sistem echivalent, de form a su-
perior triunghiular a, efectund transform ari elementare asupra liniilor matricei
extinse (adun ari de linii, nmultirea unei linii cu un scalar nenul, permut ari de
linii), dup a algoritmul:
pasul 1. Se p astreaz a prima linie a matricei extinse si se face zero pe prima
coloan a, sub diagonala principal a a matricei A ;
pasul 2. Se p astreaz a prima si a doua linie si se face zero pe a doua coloan a, sub
diagonala principal a a matricei de la pasul 1 ;
s.a.m.d.
Dac a la unul din pasi, la intersectia dintre diagonala principal a a primului bloc
si linia corespunz atoare pasului apare elementul 0; atunci se introduce un pas
intermediar, in care se permut a ntre ele linia cu elementul 0 cu o linie situat a
sub ea.
Mention am c a A
1
A
2
va nsemna c a matricele A
1
si A
2
vor genera sisteme
de ecuatii liniare echivalente.
5
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1
1
1
_
_
pas1

l
1
l
1
+ l
2
l
1
+ l
3
_
_
1 1 1
0 0 2
0 2 2

1
2
2
_
_
pas intermediar

l
1
l
3
l
2
_
_
1 1 1
0 2 2
0 0 2

1
2
2
_
_
pas2;3

nu e necesar
Etapa 2. S-a obtinut sistemul superior triunghiular echivalent cu cel initial
_
_
_
x y z = 1
2y + 2z = 2
2z = 2
"
Se rezolv a recursiv sistemul anterior _
_
_
x = 0
y = 0
z = 1
"
Metoda Gauss cu matrice esalon-varianta 1
Valoarea unui determinant nu se schimb a dac a la elementele unei linii adun am
combinatii liniare formate cu elementele altor linii. n unele probleme cu ma-
trice e necesar a aplicarea de transform ari elementare asupra matricei pentru
aducerea ei la o form a superior triunghiular a, nct n pasii intermediari s a se
p astreze determinantul. Metoda Gauss se poate folosi cu modicarea de mai
jos:
Etapa 1. Se transform a sistemul initial ntr-un sistem echivalent, de form a su-
perior triunghiular a cu coecienti 1 pe diagonal a, efectund transform ari ele-
mentare asupra liniilor matricei extinse (adun ari de linii, nmultirea unei linii
cu un scalar nenul, permut ari de linii), dup a algoritmul:
pasul 1
p
: Se face 1 la intersectia dintre prima linie a matricei (Aj B) cu prima
coloan a.
pasul 1. Se p astreaz a prima linie a matricei de la pasul 1 si se face zero pe prima
coloan a, sub diagonala principal a a primului bloc;
pasul 2
p
: Se face 1 la intersectia dintre a doua linie a matricei de la pasul 1 cu
a doua coloan a.
pasul 2. Se p astreaz a prima si a doua linie si se face zero pe a doua coloan a, sub
diagonala principal a a matricei de la pasul 2
p
;
pasul 3
p
: Se face 1 la intersectia dintre a treia linie a matricei de la pasul 2 cu
a treia coloan a.
s.a.m.d. (dac a matricea este de ordin mai mare dect 3):
Dac a la unul din pasi, la intersectia dintre diagonala principal a a primului bloc
si linia corespunz atoare pasului apare elementul 0; atunci se introduce un pas
intermediar, in care se permut a ntre ele linia cu elementul 0 cu o linie situat a
sub ea.
Mention am c a A
1
A
2
va nsemna c a matricele A
1
si A
2
vor genera sisteme
de ecuatii liniare echivalente.
6
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1
1
1
_
_
pas1p

nu e necesar
pas1

l
1
l
1
+ l
2
l
1
+ l
3
_
_
1 1 1
0 0 2
0 2 2

1
2
2
_
_
pas intermediar

l
1
l
3
l
2
_
_
1 1 1
0 2 2
0 0 2

1
2
2
_
_
pas2;3

nu e necesar
pas2p;3p

l
1
1
2
l
2
1
2
l
3
_
_
1 1 1
0 1 1
0 0 1

1
1
1
_
_
Etapa 2. S-a obtinut sistemul superior triunghiular cu 1 pe diagonal a echivalent
cu cel initial
_
_
_
x y z = 1
y + z = 1
z = 1
"
Se rezolv a recursiv sistemul anterior _
_
_
x = 0
y = 0
z = 1
"
Metoda Gauss cu matrice esalon-varianta 2-Se aplic a pentru sisteme
Cramer (cu m = n si matricea sistemului nesingular a)
Etapa 1. Aceeasi cu Etapa 1 de la Varianta 1.
Etapa 1. Se transform a matricea superior triunghiular a obtinut a la Etapa 1
ntr-o matrice diagonal a efectund transform ari elementare asupra liniilor dup a
algoritmul:
pasul 1. Se p astreaz a ultima linie si se face zero pe ultima coloan a a primului
bloc, deasupra diagonalei principale a matricei de la Etapa1;
pasul 2. Se p astreaz a ultima si penultima linie si se face zero pe penultima
coloan a a primului bloc, deasupra diagonalei principale a matricei de la pasul
1;
s.a.m.d.
Aici)
_
_
1 1 1
0 1 1
0 0 1

1
1
1
_
_
pas1
0

l
3
+ l
1
l
3
+ l
2
l
3
_
_
1 1 0
0 1 0
0 0 1

0
0
1
_
_
pas2
0

l
2
+ l
1
l
2
l
3
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1

0
0
1
_
_
Etapa 2. S-a obtinut sistemul diagonal cu 1 pe diagonal a echivalent cu cel initial
_
_
_
x = 0
y = 0
z = 1
"
Indiferent de metod a, sistemul este compatibil unic determinat, cu multimea
solutiilor
S = f(0; 0; 1)g :
Interpretare geometric a: Fie Oxyz un reper ortonormat n spatiu. Atunci
(
1
) x y z = 1
7
(
2
) x y + z = 1
(
3
) x + y + z = 1
sunt ecuatiile a trei plane n spatiu. Sistemul are solutie unic a)
(
1
) \ (
2
) \ (
3
) = f(0; 0; 1)g ;
adic a cele trei plane se intersecteaz a n punctul de coordonate (0; 0; 1) :
5
2.5
0
-2.5
-5
5
2.5
0
-2.5
-5
10
5
0
-5
-10
x y
z
x y
z
b)
_
_
_
x y z = 1
x y + z = 1
x + y + z = 3
;
Sistemul anterior este un sistem de 3 ecuatii liniare cu trei necunoscute (x,y si
z); neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1
_
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
_
1
1
3
_
_
:
l rezolv am
Metoda liceu-schit a
detA =

1 1 1
1 1 1
1 1 1

= 0 )sistem incompatibil sau compatibil nedetermi-


nat
rang
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1
_
_
= 2; rang
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1
1
3
_
_
= 3
Deci sistemul este incompatibil
Metoda Gauss (a elimin arii) relaxat a :
Etapa 1.
8
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1
1
3
_
_
pas1

l
1
l
1
+ l
2
l
1
+ l
3
_
_
1 1 1
0 0 2
0 0 0

1
2
2
_
_
pas2;3

nu e necesar
Etapa 2. S-a obtinut sistemul superior triunghiular echivalent cu cel initial
_
_
_
x y z = 1
2z = 2
0 = 2
"
care este incompatibil.
Indiferent de metod a, sistemul este incompatibil, cu multimea solutiilor
S = ;:
Interpretare geometric a: Fie Oxyz un reper ortonormat n spatiu. Atunci
(
1
) x y z = 1
(
2
) x y + z = 1
(
3
) x + y + z = 3
sunt ecuatiile a trei plane n spatiu. Sistemul nu are solutie)
(
1
) \ (
2
) \ (
3
) = ;;
adic a cele trei plane nu au puncte comune.
30
20
10
0
-10
50
37.5
25
12.5
0
-12.5
50
25
0
-25
x
y
z
x
y
z
c)
_
_
_
x y z = 2
x y + z = 8
x y 3z = 4
;
Sistemul anterior este un sistem de 3 ecuatii liniare cu trei necunoscute (x,y si
z); neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 3
_
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
_
2
8
4
_
_
:
l rezolv am
9
Metoda liceu-schit a
detA =

1 1 1
1 1 1
1 1 3

= 0 )sistem incompatibil sau compatibil nedeterminat


rang
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 3
_
_
= 2; rang
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 3

2
8
4
_
_
= 2
Deci sistemul este compatibil nedeterminat.
Metoda Gauss (a elimin arii) relaxat a :
Etapa 1.
_
_
1 1 1
1 1 1
1 1 3

2
8
4
_
_
pas1

l
1
l
1
+ l
2
l
1
+ l
3
_
_
1 1 1
0 0 2
0 0 2

1
6
6
_
_

_
_
1 1 1
0 0 2
0 0 0

1
6
0
_
_
Etapa 2. S-a obtinut sistemul superior triunghiular echivalent cu cel initial
_
_
_
x y z = 1
2z = 2
0 = 0
"
care este compatibil nedeterminat.
_
_
_
x =
y = 2 R
z = 1
"
Indiferent de metod a, sistemul este compatibil nedeterminat, cu multimea soluti-
ilor
S = f(x; y; z) 2 R; (x; y; z) = (; ; 1) ; 2 Rg :
Interpretare geometric a: Fie Oxyz un reper ortonormat n spatiu. Atunci
(
1
) x y z = 2
(
2
) x y + z = 8
(
3
) x y 3z = 4
sunt ecuatiile a trei plane n spatiu. Sistemul este compatibil nedeterminat)
(
1
) \ (
2
) \ (
3
) = f(x; y; z) 2 R; (x; y; z) = (; ; 1) ; 2 Rg ;
adic a cele trei plane se intersecteaz a dup a dreapta de ecuatii carteziene
_
x y z = 1
2z = 2
sau parametrice
_
_
_
x =
y =
z = 1
; 2 R
10
5
2.5
0
-2.5
-5
5
2.5
0
-2.5
-5
10
0
-10
-20
x y
z
x y
z
Exercitiul 6. S a se rezolve urm atoarele sisteme liniare si s a se interpreteze
geometric rezultatul
a)
_
_
_
x 2y + z = 4
2y 8z = 8
2x 3y + 4z = 0
; R asp. S = f(2; 4; 2)g ;
b)
_
_
_
x 2y + z = 4
2y 8z = 8
x 4y + 9z = 0
; R asp. S = ;;
c)
_
_
_
x 2y + z = 4
2y 8z = 8
x 4y + 9z = 4
; R asp. Sist compatibil nedeterminat.
Exercitiul 7. S a se rezolve urm atoarele sisteme :
a)
_

_
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
2x
4
= 6
2x
1
x
2
2x
3
3x
4
= 8
3x
1
+ 2x
2
x
3
+ 2x
4
= 4
2x
1
3x
2
+ 2x
3
+ x
4
= 8;
;
b)
_

_
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
x
4
= 1
3x
1
+ 2x
2
+ x
3
x
4
= 1
2x
1
+ 3x
2
+ x
3
+ x
4
= 1
2x
1
+ 2x
2
+ 2x
3
x
4
= 1
5x
1
+ 5x
2
+ 2x
3
= 2;
;
c)
_
_
_
x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 1
2x
1
x
2
+ x
3
x
4
= 2
x
1
2x
2
2x
4
= 1:
Rezolvare. Fie
a)
_

_
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
2x
4
= 6
2x
1
x
2
2x
3
3x
4
= 8
3x
1
+ 2x
2
x
3
+ 2x
4
= 4
2x
1
3x
2
+ 2x
3
+ x
4
= 8;
Sistemul anterior este un sistem de 4 ecuatii liniare cu 4 necunoscute (x
1
; x
2
; x
3
; x
4
) ;
neomogen, cu matricea sistemului
11
A =
_
_
_
_
1 2 3 2
2 1 2 3
3 2 1 2
2 3 2 1
_
_
_
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
_
_
_
6
8
4
8
_
_
_
_
:
l rezolv am
Metoda liceu-schit a
detA =

1 2 3 2
2 1 2 3
3 2 1 2
2 3 2 1

= 324 6= 0 )sistem compatibil unic determinat

1
=

6 2 3 2
8 1 2 3
4 2 1 2
8 3 2 1

= 324;
2
=

1 6 3 2
2 8 2 3
3 4 1 2
2 8 2 1

= 648;

3
=

1 2 6 2
2 1 8 3
3 2 4 2
2 3 8 1

= 324;
4
=

1 2 3 6
2 1 2 8
3 2 1 4
2 3 2 8

= 648:
x
1
=

1
detA
= 1; x
2
=

2
detA
= 2; x
3
=

3
detA
= 1; x
4
=

4
detA
= 2;
Deci (x
1
; x
2
; x
3
; x
4
) = (1; 2; 1; 2) e unica solutie.
Metoda Gauss relaxat a :
Etapa 1:
_
_
_
_
j1j 2 3 2
2 1 2 3
3 2 1 2
2 3 2 1

6
8
4
8
_
_
_
_
pas1

l
1
2l
1
+ l
2
3l
1
+ l
3
2l
1
+ l
4
_
_
_
_
1 2 3 2
0 j5j 8 1
0 4 10 8
0 7 4 5

6
4
14
20
_
_
_
_
pas2

l
1
l
2
4l
2
+ 5l
3
7l
2
+ 5l
4
_
_
_
_
1 2 3 2
0 5 8 1
0 0 18 36
0 0 36 18

6
4
54
72
_
_
_
_
pas
intermediar

l
1
l
2
(1=18) l
3
(1=18) l
4
_
_
_
_
1 2 3 2
0 5 8 1
0 0 j1j 2
0 0 2 1

6
4
3
4
_
_
_
_
pas3

l
1
l
2
l
3
2l
3
+ l
4
_
_
_
_
1 2 3 2
0 5 8 1
0 0 1 2
0 0 0 5

6
4
3
10
_
_
_
_
12
Etapa 2. S-a obtinut sistemul superior triunghiular echivalent cu cel initial
_

_
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
2x
4
= 6
5x
2
8x
3
+ x
4
= 4
x
3
2x
4
= 3
5x
4
= 10
"
Se rezolv a recursiv sistemul anterior _

_
x
1
= ::: = 1
x
2
= ::: = 2
x
3
= 3 + 2x
4
= 1
x
4
= 2
"
Metoda Gauss (a elimin arii) cu matrice esalon:
_
_
_
_
j1j 2 3 2
2 1 2 3
3 2 1 2
2 3 2 1

6
8
4
8
_
_
_
_
pas1p

nu e necesar
:::
pas1

l
1
2l
1
+ l
2
3l
1
+ l
3
2l
1
+ l
4
_
_
_
_
1 2 3 2
0 j5j 8 1
0 4 10 8
0 7 4 5

6
4
14
20
_
_
_
_
pas2p

1
5
l
1
l
2
l
3
l
4
_
_
_
_
1 2 3 2
0 j1j
8
5
1
5
0 4 10 8
0 7 4 5

6
4
5
14
20
_
_
_
_
pas2

l
1
l
2
4l
2
+ l
3
7l
2
+ l
4
:::
b)
_

_
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
x
4
= 1
3x
1
+ 2x
2
+ x
3
x
4
= 1
2x
1
+ 3x
2
+ x
3
+ x
4
= 1
2x
1
+ 2x
2
+ 2x
3
x
4
= 1
5x
1
+ 5x
2
+ 2x
3
= 2;
Sistemul anterior este un sistem de 5 ecuatii liniare cu 4 necunoscute (x
1
; x
2
; x
3
; x
4
) ;
neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
_
_
_
_
_
1 2 3 1
3 2 1 1
2 3 1 1
2 2 2 1
5 5 2 0
_
_
_
_
_
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
_
_
_
_
_
1
1
1
1
2
_
_
_
_
_
_
:
l rezolv am
Metoda liceu-schit a
det A nu are sens s a e calculat!!! (A 2 M
54
(R))
13
rang
_
_
_
_
_
_
1 2 3 1
3 2 1 1
2 3 1 1
2 2 2 1
5 5 2 0
_
_
_
_
_
_
= 3; rang
_
_
_
_
_
_
1 2 3 1
3 2 1 1
2 3 1 1
2 2 2 1
5 5 2 0

1
1
1
1
2
_
_
_
_
_
_
= 3
rang A = rang A ) sistemul este compatibil;
nr. necunoscutelor = 4 si rang A = rang A = 3 ) sistemul este compatibil
nedeterminat, cu gradul de neterminare 4 3 = 1 (o necunoscut a secundar a):
Metoda Gauss (a elimin arii) relaxat a :
Etapa 1.
_
_
_
_
_
_
j1j 2 3 1
3 2 1 1
2 3 1 1
2 2 2 1
5 5 2 0

1
1
1
1
2
_
_
_
_
_
_
pas1

l
1
3l
1
+ l
2
2l
1
+ l
3
2l
1
+ l
4
5l
1
+ l
5
_
_
_
_
_
_
1 2 3 1
0 j4j 8 2
0 1 5 3
0 2 4 1
0 5 13 5

1
2
1
1
3
_
_
_
_
_
_
pas2

l
1
l
2
l
2
+ 4l
3
l
2
+ 2l
4
5l
2
+ 4l
5
_
_
_
_
_
_
1 2 3 1
0 4 8 2
0 0 j12j 10
0 0 0 0
0 0 12 10

1
2
2
0
2
_
_
_
_
_
_
pas2

l
1
l
2
l
3
l
4
l
3
+ l
5
_
_
_
_
_
_
1 2 3 1
0 4 8 2
0 0 12 10
0 0 0 0
0 0 0 0

1
2
2
0
0
_
_
_
_
_
_
Etapa 2. S-a obtinut sistemul superior triunghiular echivalent cu cel initial
_
_
_
x
1
+ 2x
2
+ 3x
3
x
4
= 1
4x
2
8x
3
+ 2x
4
= 2
12x
3
+ 10x
4
= 2
"
Se rezolv a recursiv sistemul anterior. Cum

1 2 3
0 2 4
0 0 6

= 1 2 (6) = 12 6= 0
se noteaz a x
4
= 2 R si se obtine
_

_
x
1
=
1
6
(1 + 5)
x
2
=
1
6
(1 7)
x
3
=
1
6
(1 + 5)
x
4
=
; 2 R. "
Multimea solutiilor sistemului este
S =
_
x 2 R
4
j x =
_
1
6
(1 + 5) ;
1
6
(1 7) ;
1
6
(1 + 5) ;
_
; 2 R
_
:
14
c)
_
_
_
x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 1
2x
1
x
2
+ x
3
x
4
= 2
x
1
2x
2
2x
4
= 1:
Sistemul anterior este un sistem de 3 ecuatii liniare cu 4 necunoscute (x
1
; x
2
; x
3
; x
4
) ;
neomogen, cu matricea sistemului
A =
_
_
1 1 1 1
2 1 1 1
1 2 0 2
_
_
si matricea termenilor liberi
B =
_
_
1
2
1
_
_
:
l rezolv am
Metoda liceu-schit a
det A nu are sens s a e calculat!!! (A 2 M
34
(R))
rang
_
_
1 1 1 1
2 1 1 1
1 2 0 2
_
_
= 2; rang
_
_
1 1 1 1
2 1 1 1
1 2 0 2

1
2
1
_
_
= 3
rang A 6= rang A ) sistemul este incompatibil;
Metoda Gauss (a elimin arii) relaxat a:
Etapa 1.
_
_
j1j 1 1 1
2 1 1 1
1 2 0 2

1
2
1
_
_
pas1

l
1
2l
1
+ l
2
l
1
+ l
3
_
_
1 1 1 1
0 j3j 1 3
0 3 1 3

1
0
2
_
_
pas2

l
1
l
2
l
2
+ l
3
_
_
1 1 1 1
0 3 1 3
0 0 0 0

1
0
2
_
_
Etapa 2. S-a obtinut sistemul superior triunghiular echivalent cu cel initial
_
_
_
x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 1
3x
2
x
3
3x
4
= 0
0x
4
= 2
"
Sistemul anterior este incompatibil. Multimea solutiilor sistemului este S = ;.
Exercitiul 8. Folosind metoda elimin arii (Gauss), s a se rezolve urm atorul
sistem si, dac a exist a, s a se determine inversa matricei sistemului
_
_
_
x + 2y + 3z = 14
2x y + z = 3
x + y z = 0:
Rezolvare. Fie A 2 M
n
(R). Dac a detA 6= 0 atunci 9A
1
2 M
n
(R) astfel
nct

1 2 3
2 1 1
1 1 1

= 15 6= 0 ) 9A
1
2 M
3
(R)
Sistemul este un sistem Cramer, cu m = n = 3 si matricea sistemului nesingu-
15
lar a.
Metoda elimin arii (Gauss) cu matrice esalon-Varianta 2:
Etapa 1.
_
_
_
_
_
_
_
j1j 2 3
2 1 1
1 1 1
. .
A

1 0 0
0 1 0
0 0 1
. .
I3

14
3
0
..
col. term. lib.
_
_
_
_
_
_
_
pas1p1

l
1
2l
1
+ l
2
l
1
+ l
3
_
_
1 2 3
0 j5j 5
0 1 4

1 0 0
2 1 0
1 0 1

14
25
14
_
_
pas2p2

l
1
1
5
l
2
1
5
l
2
+ l
3
_
_
1 2 3
0 1 1
0 0 3

1 0 0
2
5
1
5
0
3
5
1
5
1

14
5
9
_
_
pas3p

l
1
l
2
1
3
l
3
Etapa 1.
_
_
1 2 3
0 1 1
0 0 j1j

1 0 0
2
5
1
5
0
1
5
1
15
1
3

14
5
3
_
_
pas1
0

3l
3
+ l
1
l
3
+ l
2
l
3
_
_
1 2 0
0 j1j 0
0 0 1

2
5
1
15
1
3
1
5
4
15
1
3
1
5
1
15
1
3

5
2
3
_
_
pas2
0

2l
2
+ l
1
l
2
l
3
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
. .
I3

0
1
3
1
3
1
5

4
15
1
3
1
5
1
15

1
3
. .
A
1

1
2
3
..
col.solutie
_
_
_
_
_
_
_
Etapa 2. S-a obtinut sistemul diagonal echivalent cu cel initial
_
_
_
x = 1
y = 2
z = 3
si matricea invers a A
1
=
_
_
0
1
3
1
3
1
5

4
15
1
3
1
5
1
15

1
3
_
_
:
16