Sunteți pe pagina 1din 5

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Cod M.C.-IL-08 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.1 din 5

8.PREPARARE SI UTILIZARE MORTARE

PREPARARE SI UTILIZARE MORTARE


Cod MC- IL-08, Revizia 0

LISTA DE SEMNATURI ELABORAT


Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revi zia Exemplar Data Semnatura

VERIFICAT

APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Cod M.C.-IL-08 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.2 din 5

8.PREPARARE SI UTILIZARE MORTARE EXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PREPAREAREA SI UTILIZAREA MORTARELOR DE ZIDARIE I TENCUIALA 1. SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare de preparare si utilizare a mortarelor pentru zidarii si tencuieli 2. DOMENIU DE APLICARE
3.

Instructiunea se utilizeaza la realizarea mortarelor folosite pentru lucrarilor de zidarii si tencuieli la constructii executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI.

Specifice nu sunt 4. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ C17/1982 prepararea si utilizarea mortarelor. 5. INSTRUCTIUNEA 1 5.1. Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele; - asigurarea documentelor de executie; - verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare; - verificarea conditiilor speciale; - instruirea personalului in executarea lucrarilor; - dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii; - racorduri de energie , apa si alte utilitati; 5.2. Descrierea instructiunii

Mortarele se utilizeaza pentru realizarea zidariilor si tencuielilor pe elemente de constructii din beton, beton celular, suporti de zidarie, inlocuitori de caramida. 5.3. Compozitia si prepararea si transportul mortarelor: In compozitia mortarele intra:

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Cod M.C.-IL-08 Revizia 0 Exemplar nr. Pag. 3 din 5

8.PREPARARE SI UTILIZARE MORTARE Liantii care sunt: var hidraulic si var pasta, in locul pastei de var se mai poate folosi si slamul de carbid cu densitate si consistenta corespunzatoare. Aceasta trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare Argila sub forma de pasta si care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare Agregatele ca nisipul natural de cariera sau de rau care poate fi inlocuit cu nisip provenit din concasarea rocilor naturale. Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari , asigurandu-se un continut de cel putin 50 % nisip natural, nisipul de mare ( care trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute de normale in vigoare), se poate utiliza numai la mortarele de zidarie si tencuieli avand marca 25. Granulozitatea trebuie sa se incadreze in limitele prevederilor tehnice. Apa utilizata la prepararea mortarelor variaza in functie de consistenta indicata pentru tipul de mortar si felul lucrarii. Aditivi - pentru imbunatatirea lucrabilitatii si a reducerii cantitatii de apa, se recomanda sa se utilizeze un plastifiant mixt - dozarea se va face pe baza de incercari. Ca aceleratori de intarire se utilizeaza clorura de calciu pentru mortarele de zidarie de ciment sau ciment-var recomandate mai ales pe timp friguros.Intarzietorii de priza se folosesc numai pe baza unor prescriptii speciale. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice Dupa domeniul de utilizarea si lucrabilitate respectindu-se conditiile tehnice prevazute de normele in vigoare compozitia mortareale difera si ele se impart in: Mortare pentru zidarie Mortare pentru tencuieli Mortare pentru zidarie sunt caracterizate prin marca aceasta, reprezinta o valoare conventionala privind rezistenta la compresiune prevazuta de prescriptiile tehnice a mortarului pus in lucrare. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportuluispre exterior. Alegerea tipului de mortar de zidarie folosit se face de catre proiectant care va tine cont de solicitarile la care sunt supuse partile de constructii respective, de materialul si grosimea zidariei, umiditatea mediului interior si exterior, conditii specifice regiunii si constructiei (seismicitate, mod de exploatare). Alegerea tipului de mortar pentru tencuieli folosit se face de catre proiectant care va tine cont de felul lucrarii, umiditatea mediului exterior si interior materialele pe care se aplica. In functie de aceste elemente se stabilesc tipul mortarului, marimea si natura agregatelor, precum si marca mortarului. Stratul vizibil al tencuielilor tinci se va executa dintr-un mortar care are aceeasi compozitie ca a stratului de grund, eventuaal cu o cantitate mai mare de var si de nisip fin.

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Cod M.C.-IL-08 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.4 din 5

8.PREPARARE SI UTILIZARE MORTARE Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos, var, pasta de var slam de carbid cu adaus de ipsos; pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos. Pentru prepararea mecanizata a mortarelor se folosesc mlaxoarele cu amestecare fortata sau betoniere cu cadere libera. Conditiile de utilizare si proportiile in care sunt folosite adausurile trebuiesc respectate conforn prevederilor tehnice. Pentru obtinerea unor mortare mai omogenese recomanda ca varul pasta sa fie mai intai transformat in lapte de var Ordinea de introducere a materialelor componente se va face incepand cu sortul de agregate cu granula cea mai mare. Durata de amestecare se va respecta prevederile cartii tehnice a instalatiei , dar nu va fi mai putin de 45 de secunde de al introducerea ultimului component, aceasta se va mojora dupa caz cum ar fi: utilizarea de aditivi si adausuri, perioade de timp friguros, utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31mm, betoane cu lucrabilitate redusa. La terminarea unui schimb sau lao intreruperea prepararii mortarului mai mare , este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu apa amestecata cu pietris. Durata de incarcare a unui mijoc de transport sau de mentinere a mortarului in buncar tampon va fi de maxim 20 de minute. Mijlocul de transport trebuie sa fie etans pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment Descarcarea mortarului se va face in dispozitive special amenajate care sa permita transportarea si punerea in lucrarea a mortarelor cat mai rapid si comod. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant Punerea in opera a mortarelor se va face conformn normalor in vigaoare privind executarea zidariilor si tencuielilor 5.4. Controlul calitatii mortarului Activitatea de control cuprinde: determinarile pentru lucrabilitate, temperatura, densitate aparenta, continut de aer oclus - se efectueaza in scopul evitarii punerii in opera a unui mortar necorespunzator. analiza imediat dupa inregistrare, a rezultatelor privind rezistanta la compresiune si densitate la varsta de 28 zile, se efectueaza in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzatoare; rezultatul asupra calitatii mortarului pus in lucrare, se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat intre beneficiar si executant

5.5. Receptia Receptia se efecteaza pe intreaga constructie sau parti de constructie . La receptie se va verifica urmatoarele:

SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI

MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU

Cod M.C.-IL-08 Revizia 0 Exemplar nr. Pag.5 din 5

8.PREPARARE SI UTILIZARE MORTARE existenta si continutul proceselor verbale de receptie calitativa privid; cofraj, armarea, aspectul elementelor dupa cofrare precum si de apreciere a calitatii mortarului pus in lucrare - consemnarile din condica de betoane, - existenta si continutul certificatelor de calitate, in cazul in care mortarul a fost livrat de care o alta unitate de constructii; - confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remedieri prevazute; - respectarea conditiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compozitia mortarului, gradul de impermeabilitate, etc. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile Normele republicane de protectia muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor. 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului CQ, responsabilului tehnic cu executia si a sefului punctului de lucru. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare. 7. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor - procese verbale de lucrari ascunse 8. ANEXE Specifice nu sunt