Sunteți pe pagina 1din 4

S

P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Stera Chemicals SRL Sos. Giurgiului 292, Comuna Jilava Jud. ILFOV, ROMANIA Tel/Fax: +40 (021) 4570322 / 4570674 +40 (031) 50 10 120,1,2,3 Email: office@sterachemicals.ro

FISA TEHNICA DE SECURITATE


Sectiunea Nr. 1
1.1 Identificarea substanei sau preparatului chimic

DENUMIRE PRODUS
Utilizare industria alimentara.

: BICARBONAT DE SODIU

1.2 Utilizarea substanei/preparatului chimic periculos

1.3 Identificarea firmei/ntreprinderii

Furnizor:

SC STERA CHEMICALS SRL Sos. GIURGIULUI 292, JILAVA, Jud. ILFOV TEL/FAX : 031/5010-120, 121, 122, 123

1.4 Telefon pentru urgene

TEL/FAX : 0788 32 00 00 / (021) 4570322 / (021) 4570674

Seciunea nr. 2 Compoziia/informaii despre ingrediente


Bicarbonat de sodiu: continut : 100% Alte denumiri : Formula moleculara : NaHCO3 CAS - No 144 55 8

Seciunea nr. 3 Identificarea pericolelor substanei/preparatului chimic periculos


3.1 Atentie: Poate cauza iritatii ale ochilor 3.2 Potentiale efecte asupra sanatatii. 3.2.1 Ochii: poate cauza iritatii ale ochilor. Simptomele pot include intepaturi, lacrimare, inrosire si umflare a ochilor. 3.2.2 Pielea: Nu cauzeaza iritatii ale pielii. 3.2.3 Ingestie: Este putin probabil ca acest material sa fie daunator prin ingerare. 3.2.4 Inhalare: Acest material este o pulbere sau poate produce praf. Simptomele determinate de expunerea la acest material prin inhalare, ingerare si/sau patrundere a materialului prin piele includ : iritatii (la nivelul nasului, gatului, al cailor respiratorii).
EDITIA NR.: I

DATA:20.03.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S
P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Seciunea nr. 4 Msuri de prim ajutor


In cazul contactului cu:
4.1 Ochii: Clatiti ochii cu multa apa, timp de cel putin 15 minute. Daca simptomele persista, solicitati asistenta medicala. 4.2 Pielea: Acest produs nu este periculos la contactul cu pielea. 4.3 Ingestie : Nu sunt necesare masuri de prim ajutor. Daca totusi apar simptome, solicitati asistenta medicala.. 4.4 Inhalare: Daca apar simptome, scoateti imediat subiectul la aer curat. Daca simptomele persista, solicitati asistenta medicala.

Seciunea nr. 5 Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Inflamabilitate: Temperatura de inflamabilitate: nu este cazul. Temperatura de autoparindere: nu este cazul Limite de explozie: nu este cazul 5.2 Mijloce de stingere a incendiilor: apa, spuma, pulbere apoasa, dioxid de carbon, materiale chimice uscate. 5.3 Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Nu exista restrictii. 5.4 Alte indicatii: Folositi pentru protectie un aparat independent care acopera fata integral, operat in modul pozitiv de presiune si echipament de protectie rezistent la materiile prime chimice. 5.5 Clasificare NFPA: Nu a fost determinata.

Seciunea nr. 6 Msuri mpotriva pierderilor accidentale


6.1 Indicatii generale: Utilizati echipament personal de protectie. 6.2 Precautii privind mediu: Nu exista informatii cu privire la efectele asupra mediului. 6.3 Metode de spalare (curatare): Scurgeri usoare : maturati materialul pentru recuperare sau eliminare. In cazul unor cantitati mai mari pierdute : a se incarca materialul in containere, cu ajutorul unor lopeti. Apoi maturati materialul varsat, pentru a curata orice material rezidual..

Seciunea nr. 7 Manipulare i depozitare


Stocare : A se pastra in spatiu racoros, bine ventilat, in containere inchise ermetic..

Seciunea nr. 8 8.1 Controlul expunerii/protecie personal


Nu se cunosc limte ale expunerii la bicarbonatul de sodiu.
8.2 ECHIPAMENT DE PROTECTIE A PERSONALULUI Protectie respiratorie: Nu este cazul. Protectia mainilor: a se folosi manusi rezistente. Protectia ochilor: Se recomanda folosirea ochelarilor de protectie impotriva materialelor chimice in concordanta cu cerintele OSHA. Totusi, reglementarile OSHA permit folosirea si a altor tipuri de ochelari de protectie.
EDITIA NR.: I

DATA:20.03.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S
P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Protectia pielii si a corpului: a se folosi echipament de protectie care sa acopere bratele si picioarele.

Seciunea nr. 9 Proprieti fizico-chimice ale substanei/preparatului chimic


Aspect : pudra sau cristale de culoare alba Miros : specific pH : nu se aplica Punct de topire : 50 C Punct de fierbere : nu se aplica Punt de aprindere : nu se aplica Limita inferioara de explozie : nu se aplica Limita superioara de explozie : nu se aplica Presiunea de vapori : nu se aplica Densitate : 2.16 g/ cm3 Indice de refractie : nu se aplica Solubilitate : nu sunt informatii disponibile Solubilitatea in apa : nu sunt informatii disponibile Densitatea relativa a vaporilor : nu se aplica Vascozitate, dinamica : nu se aplica

Seciunea nr. 10 Stabilitate i reactivitate


10.1 Stabilitate : In conditii normale de manipulare si stocare produsul este stabil. 10.2 Produse periculoase in urma reactiei de descompunere : Nu sunt informatii disponibile. 10.3 Incompatibilitati : 10.4 Alte informatii : Produsul nu trece printr-un proces de polimerizare periculos.

Seciunea nr. 11 Informaii toxicologice


ORL SOBOLAN LD50 4220 mg/kg Cancerigenitate: Nu exista informatii cu privire la cancerigenitate.

Seciunea nr. 12
Informaii ecologice
Ecotoxicitate si biodegradabilitate: Nu exista informatii cu privire la ecotoxicitate si biodegradabilitate.

Seciunea nr. 13 Msuri privind evacuarea substanei/preparatului chimic


Produsul : A se elimina conform reglementarilor locale in vigoare. Ambalajul contaminat: A se elimina conform regelementarilor locale in vigoare.

EDITIA NR.: I

DATA:20.03.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S
P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Sectiunea Nr. 14 Informaii privind transportul


Produsul nu este periculos la transport, conform clasificarilor : ADR, RID, ADNR, IMDG, ICAO/ IATA.

Seciunea nr. 15 Informaii privind reglementrile specifice aplicabile


15.1 Etichetarea Etichetarea conform cu Directiva EEC : conform cu Anexa 1 a Dir. 67/548 EEC Etichetarea - Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala : OUG 200/2000 si HG 451/2001.

Seciunea nr. 16 Alte informaii


Informatiile din Fisa tehnica de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si informatiilor detinute de noi si conform informatiilor provenite de la producator. Informatiile furnizate sunt concepute reprezinta un ghid pentru a respecta conditiile de manipulare in siguranta, utilizare,procesare, stocare, transport si nu reprezinta o garantie sau o specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai pentru materialul de mai sus si nu sunt valabile pentru alte produse sau combinatii cu alte materiale sau alte procese, nespecificate in text. Aceasta fisa tehnica de securitate contine numai informatii relevante de siguranta si nu reprezinta informatii sau specificatii tehnice ale produselor.

EDITIA NR.: I

DATA:20.03.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410