Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea unei lecii on-line

Iata cateva idei de care trebuie sa se tina cont in elaborarea unui proiect de lectie. In primul rand, in functie de tipul lectiei (de comunicare de noi cunostinte, mixta, de evaluare, de repetare si sistematizare), trebuie sa dozam timpul foarte bine, pentru ca exista riscul sa ajungem la sfarsitul orei fara sa fi realizat ceea ce ne propusesem initial. Un alt pas esential in elaborarea proiectului este stabilirea obiectivelor de referinta. Ele ne spun ceea ce ne propunem noi sa facem pe parcursul acelei ore, si ce finalitati trebuie sa aiba ora aceea de curs. Obiectivele specifice sunt luate din programa scolara. Etapele unei lectii sunt urmatoarele: -momentul organizatoric, in care se verifica prezenta elevilor, ne asiguram daca avem toate materialele prezente- creta, burete, materiale didactice. Acest moment, alaturi de incheierea lectiei, este cel mai scurt. In general nu se aloca mai mult de 5 minute pentru el. -verificarea cunostintelor anterioare; aceasta etapa este folosita atat pentru lectiile de comuniare de noi cunostinte cat si pentru lectiile de repetare si sistematizare. In functie de materialul pe care il avem de verificat se aloca si timpul. 15 minute sunt suficiente pentru o recapitulare bogata in informatii. -anuntarea subiectului si a obiectivelor urmarite; -captarea atentiei; este un moment scurt care face trecerea de la momentul organizatoric la dirijarea invatarii. In aceasta etapa elevii trebuie sa devina cat mai interesati de subiectul lectiei. -dirijarea invatarii; in aceasta etapa, in functie de tipul lectiei, fie se comunica noile cunostinte, fie se recapituleaza si sistematizeaza anumite cunostinte deja predate, fie se da o testare(pentru lectiile de evaluare). Este etapa care ocupa cel mai mult spatiu intr-o ora de curs. -asigurarea feedback-ului; este un moment scurt in care ne asiguram ca elevii au inteles notiunile predate. -incheierea lectiei, care este ultima etapa. Aici se fac aprecieri cu privire la activitatea elevilor la ora, sau dupa caz se da tema elevilor, eventual anumite indicatii pentru rezolvarea ei. Timpul acordat acestei etape este de maxim 5 minute. La activitatea profesorului se trece tot ceea ce face profesorul pe parcursul orei: emite intrebari, face prezenta, comunica noile cunostinte, evalueaza elevii etc. La activitatea elevilor se mentioneaza tot ceea ce fac elevii pe parcursul orei: raspund intrebarilor profesorului, noteaza lectia in caiete, completeaza testul de evaluare, receptioneaza diferite mesaje etc.

Fia de lucru nr. 7- PowerPoint


Real i z a i o pr ez e n t a r e PowerP oi nt cu o t em l a a l ege r e, ca r e s nd ep l i n e as c u r m t oa r e l e cond i i i : 1 . S con i n u n n um r de 11 s l i de- ur i , dup cum u r m e az : a ) P ri m u l s l i de s fie de t i p T i t l e On l y i s con i n t i t l ul p re z en t r i i ; b) S l i de- ul doi s fie de t i p Ti t l e S l i de i s con i n nu m e l e du m ne avoas t r i afi l i e re a (u ni ve rs i t a t ea , facul t at ea , a nu l , gr up a ) ; c) S l i de- ul t r ei s fi e de t i p T i t l e a n d C ont e n t i s fie a ge n d a p re z e nt r i i (cup r i n s u l ); d) S l i de- ul pa t r u s fi e de t i p Ti t l e a n d C ont e n t i s con i n o l i s t ordon a t ( nu m e rot a t ) ; e) S l i de- ul ci nci s fi e de t i p T i t l e a n d C ont e n t i s con i n elem e nt e des en a t e folosi nd Aut os ha pes di n m e ni ul Ins e r t -> P i ct u re ; f) S l i de- ul ase s fie de t i p C ont e n t i va con i ne o i m a gi ne i n s e r a t ; g) S l i de- ul apt e s fi e de t i p Ti t l e a n d C ont e n t , i a r elem e nt el e di n cad ru l s l i de- ul ui (t ex t e, i m a gi n i etc. ) s ai b m i n i m u m t re i efect e de a n i m a i e di fe ri t e ; h ) S l i de- ul opt s fi e de t i p Two C ont e n t ; i ) S l i de- ul nou s fie de t i p T i t l e wi t h C ont e n t ; j ) S l i de- ul z ece s fi e de t i p Ti t l e a n d T abl e; k) Ult i m u l s l i de s fi e de t i p Bl a n k , n el s s e i ns e r ez e o caset - t ex t con i n n d t ex t ul V m ul u m es c pe nt r u a t en i e ! sc ri s cu WordA r t , cu font T i m es New Rom an de 54 , car a ct e re de cul oa re a l bas t r u - desc hi s . 2 . P ent r u pr ez e n t a r e , se a l ege u n des i gn p re defi ni t (di n m e ni ul Des i gn , gr u pu l T he m es ). Ult i m u l s l i de s e m odifi c s con i n fund al ro u; 3 . S l i de- u l al t r ei l ea s con i n efect de t r a n z i i e de t i p Fade , ul t i m ul , efect de t r a n z i i e de t i p Spl i t , i a r cel el a l t e s l i de- u r i s con i n efect e de t r a n z i i e l a al e ge re ; 4 . A ni m a i i l e s a se succeada a ut om a t , n u l a cl i ck de m ous e; 5 . n t i va t r ebui s a a pa r a i m a gi n i l e de pe s l i de (dac aces t ea exi s t ) i apoi t ex t ul ; 6 . S l i de- u ri l e s fie n u m e ro t a t e i s s e i n s e re z e da t a cure n t , m ai pu i n pe nt r u pr i m u l s l i de; 7 . P e fi eca re s l i de s a pa r s i gl a u ni ve rs i t i i (s et a t as t fel nc t s ap a r pe fi eca re s l i de n m od a ut om at ) .