Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BALCESCU ALEXANDRIA PROFESOR: CANCIU CORINA CATEDRA: Discipline economice AN SCOLAR: 2012-2013

PLANIFICARE CALENDARISTICA
DISCIPLINA: M1 Marketingul afacerii teorie CLASA: a XI a D Tehnician in activitati de comert a XI-a E- Tehnician in activitati economice Nr. ore / sapt: 1 UNITATEA DE INVATARE 1. Rolul marketingului in activitatea agentului economic CONTINUTURI Prezentarea programei Abordari in definirea marketingului COMPETENTE NR. ORE 1 1 SAPT S1 S2 S3 - conversatia - problematizarea 1 1 S4 S5 - exercitiul - fise de lucru - scheme METODE SI PROCEDEE - explicatia - articole de specialitate MIJLOACE OBS.

Analizeaza rolul Rolul marketingului in marketingului in 1 activitatea agentului activitatea agentului economic economic Obiectivele marketingului : - economice (cifra de afaceri, cota de piata, volumul vanzarilor) - psihologice (imaginea firmei, nivelul fidelizarii clientilor, gradul de satisfacere a clientilor)

UNITATEA DE INVATARE

CONTINUTURI

COMPETENTE

NR. ORE 1

SAPT S6

METODE SI PROCEDEE

MIJLOACE

OBS.

Principiile marketingului : 1. Rolul satisfacerea clientilor si marketingului obtinerea de profit in activitatea agentului Comunicarea eficienta cu economic consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora : - Importanta comunicarii

- exemplul - rebusuri -munca independenta

S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

Analizeaza rolul - Elementele procesului de marketingului in 1 comunicare activitatea agentului economic - Niveluri de comunicare 1 - Obiectivele si functiile comunicarii - Comunicarea verbala - Comunicarea nonverbala Coordonarea functiilor de marketing in realizarea scopurilor propuse Recapitulare 1 2 3

- teste verificare - studiul de caz

de

- scheme 1 1 S16 S17

UNITATEA DE INVATARE

CONTINUTURI

COMPETENTE

NR. ORE 1

SAPT S18

METODE SI PROCEDEE - explicatia

MIJLOACE

OBS.

Investigarea nevoilor 2. Cercetarea clientilor : surse primare, de marketing si surse secundare nevoile clientilor Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clientilor : Investigarea surselor Determina statistice clientilor - Cercetarea directa

- articole de specialitate - problematizarea nevoile 1 3 S19 - chestionare S20 S21 S22 S23 - expunerea - fise de lucru 3 S24 S25 - conversatia

- Experimentul in cercetarea de marketing Analiza si interpretarea datelor : grafice, diagrame, scale, chestionare (manual sau informatizat) 3. Oportunitatile de marketing Evaluarea factorilor externi ai agentului economic : Analizeaza - micromediul oportunitatile marketing - macromediul

- fise de lucru de 1 1 S27 - problematizarea S28

UNITATEA DE INVATARE 3. Oportunitatile de marketing

CONTINUTURI Identificarea constrangerilor asupra activitatilor de marketing a agentului economic

COMPETENTE

NR. ORE 1

SAPT

METODE SI PROCEDEE - conversatia

MIJLOACE

OBS

S29

- rebusuri - explicatia de 1 1 1 1 S30 S31 S32 - exercitiul S33 - teste verificare de - demonstratia

Dezvoltarea si Analizeaza fundamentarea diferitelor oportunitatile strategii de piata : marketing - Factori endogeni si exogeni - Tipologia strategiilor de piata - Fundamentarea strategiei de piata Recapitulare - evaluare