P. 1
procedura

procedura

|Views: 86|Likes:
Published by Raluca Gabriela
invatamant
invatamant

More info:

Published by: Raluca Gabriela on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 30

Cod: P.O. 30

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ

1.1 1.2 1.3

1 ELABORAT VERIFICAT APROBAT

2

3 SECRETAR DIRECTOR ADJ. DIRECTOR

4

5

1

Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 30

Cod: P.O. 30

Exemplar nr.: 1

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 Ediţia I Revizia 1 Revizia Revizia Ediţia II Revizia 1 Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4

Componenta revizuită 2 x

Modalitatea reviziei 3 X

2.1 2.2 2.3 …. …… 2.n

x

x

2

7. 3. 3. 3. evidenţă arhivare Alte scopuri 5 1 1 Financiar contabil Secretariat Secretar şef 3 . revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul 1 3.: 5 Revizia: Nr. 30 Exemplar nr.de ex. 3 1 2 1 3 1 1 4 Compartiment 4 Secretariat Funcţia 5 Secretar şef Numele şi prenumele 6 Data primirii 7 15. 3.3. 3.06. difuzării 2 informare informare informare informare informare informare informare Exemplar nr.10 .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.O.200 7 Administraţie Administrator Personal didactic Director Conducere Personal adjunct Director Laborant şi Semnătura 8 didactic auxiliar bibliotecar Personal Administrator nedidactic Consiliul de administraţie Preşedintele consiliului de administraţie Secretar şef Secretar şef Secretar 3.de ex. 3. 3.1.8.6.5. 3.9. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.: 1 3. : Pagina 3 din 30 Cod: P. după caz.2.4.

. 4.... în luarea deciziei...: 1 4. 30 Exemplar nr..... : Pagina 4 din 30 Cod: P. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii... Asigură continuitatea activităţii....2..1........... ..... Scopul procedurii operaţionale 4..... Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi..5.. Stabileşte modul de realizare a activităţii... 4......... 4.de ex... inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.n. iar pe manager....de ex... Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 4 ... Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control.4.O. compartimentele şi persoanele implicate. 4....3...... 4......Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr......: 5 Revizia: Nr.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5.1.O.: 5 Revizia: Nr. Conducere . listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. Personal didactic .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 30 Exemplar nr. Secretariat.de ex.de ex. bibliotecă).4.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică.2. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. Personal didactic auxiliar(laborator. 5. b. Fac obiectul acestei proceduri toate etapele ce vor fi parcurse pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor publice: 5.: 1 5. Personal nedidactic. • • • • • • • Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: Secretariat. a. Procedura operaţională: organizarea recrutării personalului stabileşte etapele ce se vor desfăşura pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiilor publice . Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională. De această activitate depind în cadrul activităţii efectuate următoarele compartimente : 5 . Administraţie. : Pagina 5 din 30 Cod: P.

30 Exemplar nr. • • • • • • Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente: Secretariat . următoarele 6 .de ex. De această activitate beneficiază în cadrul activităţilor efectuate compartimente: Administraţie .: 1 a. Personal nedidactic. • b. Conducere .: 5 Revizia: Nr. : Pagina 6 din 30 Cod: P. bibliotecă).O. Personal didactic .de ex. Personal didactic auxiliar(laborator. Secretariat.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.

6. 281/ 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.Decretul 92/1976 privind carnetul de muncă.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.H.G.de ex.: 5 Revizia: Nr.G. . .Circuitul documentelor. : Pagina 7 din 30 Cod: P. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice .2. Reglementări internaţionale: . 53/2003 cu completările şi modificările ulterioare.de ex. 6. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţa salariaţilor. Legislaţie primară: . 6.Codul Muncii aprobat prin Legea nr.G.Standardele internaţionale de management /control intern. 7 . .O.: 1 6.3. 30 Exemplar nr.1. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 6. anexa 12 . cu modificările şi completările ulterioare.4. Legislaţie secundară: H. 749/ 1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite . Alte documente.H.

a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. ……………………. suprimare ediţii unei ediţii a asemenea. adăugare. Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare Corectare …………………………….O. aprobată şi difuzată sau altele operaţionale Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare. a uneia sau a mai multor componente ale procedurii operaţionale.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.. 1 Termenul Procedura operaţională 2 Ediţie proceduri 3 a Definiţia şi/sau.O. …………… 7. Abrevieri ale termenilor Nr.. n Abrevierea P.de ex. 1 2 3 4 5 6 7 ……. E V A Ap. Ah. cu privire la aspectul procesual unei Forma iniţială sau actualizată. 8.crt. Generalităţi 8 . Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7. acţiuni care au fost aprobate şi difuzate …………………………… …………………………… …… n ……………….1. actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată.de ex.: 5 Revizia: Nr. C ……………………. în scris. după caz. a unei proceduri operaţionale.crt.1. Definiţii ale termenilor Nr. dacă este cazul.2. Descrierea procedurii operaţionale 8. 30 Exemplar nr.: 1 7. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii. după caz. : Pagina 8 din 30 Cod: P. …………………………….

9 .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. : Pagina 9 din 30 Cod: P.1. e) riscurile specifice postului. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă cu modificările ulterioare). d) atribuţiile postului. denumită salariat . Documente utilizate 8. durata acestora.documentele utilizate sunt : 1. Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă pe durată nedeterminată sau determinată în condiţiile prevăzute de lege. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică . b) locul de muncă sau. h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul. domiciliul angajatorului.de ex. 3. după caz. Contractul de muncă trebuie să cuprindă următoarele clauze generale: a) identitatea părţilor.: 5 Revizia: Nr. c) sediul sau.: 1 8. persoană fizică sau juridică. f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele. se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator.2. actele adiţionale la contractele de muncă. i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia.O. contractele de muncă. Obligaţia de a încheia contractul de muncă în forma scrisă revine angajatorului (Legea nr. carnetul de muncă.2. Lista şi provenienţa documentelor .2. 2. Conţinutul şi rolul documentelor 1. 8.2. în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri.de ex. în lipsa unui loc de muncă fix. registrul general de evidenţa salariaţilor. 30 Exemplar nr. 4. g) în cazul unui contract de munca pe durata determinată sau al unui contract de muncă temporară.

O. modificarea pentru care se întocmeşte actul adiţional. .data încheierii acestuia.numele şi prenumele angajatului.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.data de când urmează să îşi producă efectele . .salariul .de ex.locul muncii. : Pagina 10 din 30 Cod: P.felul muncii. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. 10 . . 2. Actul adiţional se încheie în termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului. m) durata perioadei de probă.adresa acestuia. Actul adiţional reflectă modificarea contractului individual de muncă în timpul executării acestuia.semnătura angajatorului. . . l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului.denumire angajator şi elementele de identificare ale acestuia. . Modificarea contractului individual de muncă pentru care trebuie să se încheie act adiţional se referă la oricare dintre următoarele elemente: .elementele din contractul individual de muncă care se modifică şi înscrierea noului conţinut al acestora. . precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul.reprezentantul angajatorului şi funcţia acestuia în cadrul instituţiei. exprimată în ore/zi si ore/săptămână.timpul de muncă sau timpul de odihnă. . 30 Exemplar nr.condiţiile de muncă.de ex. . k) durata normală a muncii. .durata contractului. .documente de identificare ale acestuia.: 1 j) salariul de bază. .: 5 Revizia: Nr. Actul adiţional la contractul individual de muncă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: . .

pregătirea şcolară şi profesională a titularului carnetului de muncă. Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă. 8.data angajării. În partea a doua carnetul de muncă cuprinde date referitoare la timpul lucrat. vechimea neîntreruptă în muncă. 30 Exemplar nr. vechimea în funcţie. Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în formă electronică în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente: . Carnetul de muncă cuprinde în ultima parte şi corecturile la erorile sau la înscrierile eronate intervenite în cuprinsul acestuia la cererea titularului.3.: 5 Revizia: Nr. 3.2. a unor organe de control sau la simpla observare a persoanei desemnate să gestioneze formularul. salariul de bază şi alte drepturi salariale.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. : Pagina 11 din 30 Cod: P. actul administrativ de încadrare şi modificare a contractului iniţial şi semnătura şi parafa celui care a completat datele din documentul respectiv. Carnetul de muncă în prima parte trebuie să cuprindă date despre starea civilă.O. Resurse necesare 11 . .elemente de identificare a salariaţilor.de ex.semnătura angajatului. meserie sau specialitate.conform anexei 8. Circuitul documentelor . 4. timpul lucrat în locuri de muncă cu condiţii deosebite. funcţia deţinută.tipul contractului individual de muncă. . .data şi temeiul încetării contractului individual de muncă.3. . Se întocmeşte doar pentru persoanele care au contract individual de muncă.de ex. vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate. drepturile salariale. Fiecare salariat posedă doar un singur carnet de muncă.funcţia/ocupaţia.: 1 .

O. 30 Exemplar nr.conform bugetului anual aprobat 8. • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi.2.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.conform listei de inventar anexată 8. Resurse umane .: 5 Revizia: Nr. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Nr.: 1 8. • Stabilirea tematicii de concurs. Resurse financiare . i • Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor. • Publicarea tematicii de concurs.3.conform statelor de funcţii anexate 8.de ex.de ex. 12 . personalulu • Constatarea vacantării unui post. • • Stabilirea termenului de depunere a dosarului. 1 I. crt .3. Modul de lucru 8. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţi pentru ocuparea posturilor.4.4. Etapa Operaţiunea Obs 5 2 3 4 Organizare Organizarea • Întocmirea statelor de funcţii. Publicarea termenului de depunere a dosarului. Resurse materiale .1. : Pagina 12 din 30 Cod: P.3. • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. a recrutării concursurilor • Aprobarea statelor de funcţii.1. • Anunţarea datei şi orei de desfăşurare. • Anunţarea locului de desfăşurare a concursului.3. • Depunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.

• Notarea interviului. Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor. • Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor. : Pagina 13 din 30 Cod: P. • Întocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. 13 . • Înregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.: 1 Nr. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. 30 Exemplar nr. Susţinerea • Susţinerea probei scrise. concursurilor • Corectarea tezelor.de ex. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului. • Stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • • Susţinerea probei interviu. • Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • Anunţarea rezultatelor concursului.: 5 Revizia: Nr.O. 1 Etapa 2 3 Operaţiunea 4 • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor. Obs 5 Depunerea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. crt . • • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • Înregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului.de ex.

• Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor. Obs 5 Încadrarea IDENTIFICAREA RISCURILOR Nr crt 1 1 Domeniul 2 Resurse umane • Obiecte auditabile 3 Întocmirea statelor de funcţii.întocmirea statelor de funcţii fără respectarea termenelor. • Întocmirea contractului de muncă. Riscuri semnificative 4 .întocmirea eronată a statelor de funcţii. • Completarea carnetului de muncă. . • Comunicarea deciziei de încadrare.neverificarea existenţei postului vacant.neîntocmirea statelor de funcţii. • Vizarea deciziei de încadrare de juristul unităţii sau compartimentul de specialitate. • Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură privată. .: 5 Revizia: Nr. • Emiterea deciziei de încadrare.de ex. • Întocmirea carnetului de muncă ( dacă este cazul pentru debutanţi). • Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional . . crt .neaprobarea statelor de funcţii. • Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor. • Înregistrarea actului adiţional.de ex.de câte ori este cazul ). . • Înregistrarea contractului de muncă.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Constatarea vacantării unui post.O. 30 Exemplar nr. .nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului de ocupare a postului vacant. 1 Etapa 2 3 Operaţiunea 4 • Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. .: 1 Nr. . : Pagina 14 din 30 Cod: P.solicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru desfăşurarea concursului cu 14 • Aprobarea statelor de funcţii.

. . .stabilirea tematicii de concurs cu introducerea eronată a unor legi abrogate. 30 Exemplar nr. 15 • Depunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor. . • Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor. depunere a dosarului.nepublicarea termenului de depunere a dosarului.neîntocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. • Anunţarea datei şi orei de desfăşurare.neprimirea contestaţiilor privind respingerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. . • Stabilirea tematicii de concurs.neînregistrarea dosarelor primite de la candidaţi la secretariatul instituţiei care organizează concursul.de ex. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor .nestabilirea tematicii de concurs.nepublicarea tematicii de concurs. .de ex. . • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi.nestabilirea termenului de depunere a • Stabilirea termenului de dosarului. . .neanunţarea locului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant. • Depunerea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. .primirea după depăşirea termenului a dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor. . • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor. : Pagina 15 din 30 Cod: P.nedepunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. • Publicarea tematicii de concurs. . .: 5 Revizia: Nr.neînregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. . .neanunţarea datei şi orei de desfăşurare.O.neconstituirea comisiilor de concurs prin act administrativ. Riscuri semnificative 4 întârziere sau chiar după desfăşurarea acestuia. • Publicarea termenului de depunere a dosarului. .constituirea comisiilor fără specialişti din domeniul postului pentru care se organizează concurs. .neverificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 • Anunţarea locului de desfăşurare a concursului.

: Pagina 16 din 30 Cod: P. .nesusţinerea probei scrise. .nu se face notarea interviului. . .omisiunea rezolvării contestaţiilor. .neanunţarea rezultatelor concursului.stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise care nu sunt cuprinse în tematica de concurs.de ex. .necorectarea tezelor.neîntocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. .primirea contestaţiilor privind rezultatele concursului după termenele stabilite pentru depunerea acestora.nesoluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.neînregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.O. .neîntocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 Riscuri semnificative 4 .de ex.primirea de contestaţii după scurgerea termenului legal de depunere a acestora. • Anunţarea rezultatelor concursului.refuzul de a primi contestaţiile privind rezultatele concursului după termenele stabilite pentru depunerea acestora. . . Susţinerea probei interviu. • Notarea interviului.: 5 Revizia: Nr. • • Întocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.neînregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • • • Susţinerea probei scrise. Înregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. . Corectarea tezelor. . .întocmirea unor subiecte pentru concurs care nu pot fi rezolvate în termenele stabilite. • Stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise. .neînregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. . 16 • Înregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. 30 Exemplar nr. • Soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. .nesusţinerea interviului.la susţinerea probei interviu sunt primite şi persoanele care nu au nota la proba scrisă cel puţin 7. . .

privată. 17 . .emiterea unor decizii incomplete. . • Comunicarea deciziei de încadrare.neînregistrarea contractului de muncă. .de ex. • Emiterea deciziei de încadrare. .neavizarea deciziei de încadrare de juristul juristul unităţii sau compartimentul unităţii sau compartimentul de specialitate. . • Constituirea comisiei de contestaţie. . .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului. • Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.constituirea comisiei de contestaţie fără emiterea unui act administrativ.necomunicarea deciziei de încadrare. • Înregistrarea contractului de muncă.întocmirea contractului de muncă după • Întocmirea contractului de expirarea termenului.O.neîntocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului.emiterea deciziei de încadrare fără a fi trecute temeiul legal. .neemiterea deciziei de încadrare.nepredarea unui exemplar din contract • Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură angajatului sub semnătură privată.Omiterea privind înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. . • Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. .întocmirea contractului de muncă fără să cuprindă toate elementele necesare.necomunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. : Pagina 17 din 30 Cod: P. .neînregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 Riscuri semnificative 4 . . • Vizarea deciziei de încadrare de .neîntocmirea contractului de muncă. . .de ex. • Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului fără cuprinderea tuturor elementelor prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare.omisiunea rezolvării contestaţiilor. . de specialitate. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului. .neconstituirea comisiei de contestaţie. . muncă. 30 Exemplar nr. .: 5 Revizia: Nr.primirea contestaţiilor după termenul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare.nesoluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.

completarea carnetului de muncă fără respectarea indicatorilor formularului respectiv.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.de ex. • Completarea carnetului de muncă.de ex. . • Întocmirea carnetului de muncă (dacă este cazul pentru debutanţi).neîntocmirea carnetului de muncă (dacă este cazul pentru debutanţi).necompletarea datelor cerute în registrul pentru evidenţa salariaţilor.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 • Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional . Riscuri semnificative 4 . . .2. .O.neînregistrarea actului adiţional.necompletarea carnetului de muncă. • Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor.omisiunea de actualizare a contractului de muncă (neîntocmirea unui act adiţional . Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 18 . .de câte ori este cazul). 8. .de câte ori este cazul ).completarea carnetului de muncă cu întârziere. : Pagina 18 din 30 Cod: P.: 5 Revizia: Nr. • Înregistrarea actului adiţional. 30 Exemplar nr.4.

dosarele vor fi înregistrate în registrul general de intrare .pe baza criteriilor de normare se • Întocmirea statelor de funcţii.după întocmirea procesului verbal acesta .aprobarea statelor de funcţii de • Aprobarea statelor de funcţii. • Stabilirea tematicii de concurs. 30 . .se completează statul de funcţii ______________________ PERSONALULUI Nr. : respectând rubricaţia stabilită şi realitatea datelor referitoare la : funcţia ocupată. . ora la care se desfăşoară.O.întocmirea anunţului pentru organizarea • Anunţarea locului de concursului în care să se precizeze locul desfăşurare a concursului. Exemplar nr.întocmirea unei adrese spre aprobare de pentru solicitarea organizării forul ierarhic superior. secretarul şi membrii acesteia. .de ex.în funcţie de natura postului conducătorul unităţii constituie.ieşire a documentelor. stabilind preşedintele. . ordonatorul de credite superior.: 5 stabileşte numărul de posturi pe categorii . .semnătura compartimentului de specialitate şi viza CFP.Nr Domeniul Obiecte auditabile Operaţiunile sau activităţile desfăşurate crt 1 2 3 4 Unitatea de invatamant PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 . Resurse Departament Pagina 19 din 30 1 studii efectuate. poate determina existenţa unor posturi vacante.de ex.în urma analizei făcute între statele de • Constatarea vacantării unui funcţii aprobate şi încadrarea efectivă se post. • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi.întocmirea anunţului pentru organizarea • Anunţarea datei şi orei de concursului în care să se precizeze data şi desfăşurare.în urma încetării sau suspendării unor contracte de muncă pe o perioadă îndelungată pot apărea posturi vacante. umane Secretariat sporuri salariale.întocmirea listei actelor normative şi afişarea acesteia la sediul unităţii. . . • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor.conducătorul unităţii stabileşte perioada • Stabilirea termenului de de depunere a dosarelor. comisia de concurs . depunere a dosarului. depunere a dosarului.după verificarea dosarelor se va întocmi un proces verbal în care să se menţioneze dacă dosarele cuprind toate documentele 19 solicitate prin anunţ.secretariatul unităţii va primi dosarele candidaţilor până la termenul stabilit.dosarele incomplete vor fi respinse. • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. ORGANIZAREA RECRUTARII Revizia: .: 1 Cod: P. .anunţul va cuprinde şi data limită de • Publicarea termenului de primire a dosarelor. • Primirea dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor. • Întocmirea corespondenţei . . . vechime.comisia verifică actele depuse la fiecare dosar în parte. privind Nr. . . . . . .analizarea sarcinilor din fişa postului şi stabilirea actelor normative care stau la baza activităţii acestui post. • Publicarea tematicii de concurs. de desfăşurare . concursurilor. salariu de bază. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor . prin decizie .aprobarea statului de funcţii de ordonatorul de credite. .

de ex. 30 Exemplar nr. : Pagina 20 din 30 Cod: P.: 5 Revizia: Nr.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.: 1 20 .O.de ex.

Compartimentul Crt. 1 Înregistrarea 8 contestaţiilor privind E 21 . 6 Anunţarea datei şi orei de desfăşurare.de ex.Nr. 1 Constituirea 3 comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. 9 Stabilirea termenului de depunere a dosarului. 1 Verificarea 4 dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor . 1 Publicarea 0 termenului de depunere a dosarului. 1 Înregistrarea 6 procesului verbal privind analiza dosarelor. 1 Înregistrarea 2 dosarelor primite de la candidaţi.O.: 1 E E E E E E P E E E E E E privind respingerea dosarelor. p 3 Constatarea V Secretariat vacantării unui post. 4 Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor. : Pagina 21 din 30 Cod: P. (postul)/acţiunea I II (operaţiunea) 0 1 2 Unitatea de invatamant3 1 III IV Întocmirea E statelor de ______________________ funcţii. 1 Depunerea 7 contestaţiilor X X XI XII XI X XV XV XI X VI I I I V V I III X X I 4 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 1 Ediţia:11 1 2 2 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 Nr. 2 Aprobarea statelor A deDepartament funcţii. 5 Anunţarea locului de desfăşurare a concursului. 1 Primirea 1 dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor. 7 Stabilirea tematicii de concurs.: 5 0 1 6 7 8 9 privind V VI VII VII I I X X X XXI X I I 2 2 2 3 ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Revizia: Nr. 1 Întocmirea 5 procesului verbal privind analiza dosarelor.de ex. 30 E Exemplar nr. 8 Publicarea tematicii de concurs.

de ex.O.: 5 Revizia: Nr. Valorificarea rezultatelor activităţii i.: 1 8. cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind desfăşurarea şi organizarea recrutării personalului.4. : Pagina 22 din 30 Cod: P. ii.de ex. 22 .3.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei activităţii privind desfăşurarea şi organizarea recrutării personalului. 30 Exemplar nr.

Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii I. 30 Exemplar nr. Primirea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Anunţarea rezultatelor concursului.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. I 3 E II 4 C III 5 IV 6 V 7 VI 8 VII VIII 9 10 IX 11 X 12 XI 13 XI I 14 X I V 1 6 XV 17 X V I 1 8 E C E E E E E E E E E E E A p 23 .de ex. Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului. (postul)/acţiunea (operaţiunea) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Susţinerea probei scrise. : Pagina 23 din 30 Cod: P. Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Matricea responsabilităţilor X I I I 1 5 Nr. Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului. Corectarea tezelor. Susţinerea probei interviu. Compartimentul Crt.de ex.O. Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. Notarea interviului.: 1 9. Vizarea deciziei de încadrare de juristul unităţii sau compartimentul de specialitate. Emiterea deciziei de încadrare.: 5 Revizia: Nr. Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Matricea responsabilităţilor: II. Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.

I 3 E II III 4 E E 5 IV 6 V 7 VI 8 VI I 9 VI II 10 IX 11 E E E E E E 24 . Întocmirea carnetului de muncă ( dacă este cazul pentru debutanţi).O. Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional . Întocmirea contractului de muncă.de câte ori este cazul ). Înregistrarea actului adiţional.de ex. Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură privată. Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) 2 Comunicarea deciziei de încadrare.: 5 Revizia: Nr.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.de ex. Matricea responsabilităţilor N r. Înregistrarea contractului de muncă.: 1 III. C rt . 30 Exemplar nr. : Pagina 24 din 30 Cod: P. Completarea carnetului de muncă.

: 1 10. Ane xă 1 2 3 4 Arhivare Denumire anexă Circuitul documentel or Lista inventar Bugetul pe anul 2007 Statul de funcţii Elaborator Financiar contabil Comisia de inventariere Financiar contabil Resurse umane Aprobat Director Director Director şi OPC Director şi ISJ SV Număr Ex. înregistrări. Anexe. Per.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 30 Exemplar nr.de ex. Secret Perm Secret 3 ani Secret 3 ani Secret 25 . 1 1 1 1 Difuzare personal gestionar personal personal Loc.O. arhivări Nr. Alte el.de ex.: 5 Revizia: Nr. : Pagina 25 din 30 Cod: P.

componentei în cadrul procedurii operaţionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale) Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe. după caz.de ex. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.: 1 11. după caz.de ex.: 5 Revizia: Nr. arhivări Cuprins Pagina 26 . verificarea şi aprobarea ediţiei sau.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. : Pagina 26 din 30 Cod: P. 30 Exemplar nr. înregistrări.O. Cuprins Nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->