P. 1
procedura

procedura

|Views: 86|Likes:
Published by Raluca Gabriela
invatamant
invatamant

More info:

Published by: Raluca Gabriela on Jan 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din 30

Cod: P.O. 30

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA DATA SEMNĂTURĂ

1.1 1.2 1.3

1 ELABORAT VERIFICAT APROBAT

2

3 SECRETAR DIRECTOR ADJ. DIRECTOR

4

5

1

Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din 30

Cod: P.O. 30

Exemplar nr.: 1

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei 1 Ediţia I Revizia 1 Revizia Revizia Ediţia II Revizia 1 Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4

Componenta revizuită 2 x

Modalitatea reviziei 3 X

2.1 2.2 2.3 …. …… 2.n

x

x

2

: Pagina 3 din 30 Cod: P. evidenţă arhivare Alte scopuri 5 1 1 Financiar contabil Secretariat Secretar şef 3 .de ex.5.6.3.7.de ex. 3.9. 3 1 2 1 3 1 1 4 Compartiment 4 Secretariat Funcţia 5 Secretar şef Numele şi prenumele 6 Data primirii 7 15. difuzării 2 informare informare informare informare informare informare informare Exemplar nr. 3. după caz.4.: 1 3. 3. 3.: 5 Revizia: Nr. 3. 3.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.06.O.200 7 Administraţie Administrator Personal didactic Director Conducere Personal adjunct Director Laborant şi Semnătura 8 didactic auxiliar bibliotecar Personal Administrator nedidactic Consiliul de administraţie Preşedintele consiliului de administraţie Secretar şef Secretar şef Secretar 3.10 .8. 3.2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau.1. 30 Exemplar nr. 3. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul 1 3.

...2....... Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.... 30 Exemplar nr.de ex.. Scopul procedurii operaţionale 4. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi...: 1 4.. compartimentele şi persoanele implicate...Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr....O...... : Pagina 4 din 30 Cod: P..: 5 Revizia: Nr......3......5.. inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului..... 4... 4.4. Asigură continuitatea activităţii.. . Stabileşte modul de realizare a activităţii.1.n..de ex. în luarea deciziei.. iar pe manager.... Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control.... 4........... Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 4 .. 4... 4........

• • • • • • • Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: Secretariat.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. b.1. Administraţie. Fac obiectul acestei proceduri toate etapele ce vor fi parcurse pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiilor publice: 5.2. Personal didactic .: 5 Revizia: Nr. Personal nedidactic. Secretariat.: 1 5. 5.O.3. 30 Exemplar nr. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate. bibliotecă). 5. De această activitate depind în cadrul activităţii efectuate următoarele compartimente : 5 . Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională. Procedura operaţională: organizarea recrutării personalului stabileşte etapele ce se vor desfăşura pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiilor publice .de ex.4. Personal didactic auxiliar(laborator. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică.de ex. : Pagina 5 din 30 Cod: P. Conducere . listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5. a. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată.

Personal didactic . De această activitate beneficiază în cadrul activităţilor efectuate compartimente: Administraţie . 30 Exemplar nr.O. : Pagina 6 din 30 Cod: P. • • • • • • Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente: Secretariat .: 5 Revizia: Nr. Conducere .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • b.: 1 a. Secretariat.de ex. Personal nedidactic.de ex. Personal didactic auxiliar(laborator. bibliotecă). următoarele 6 .

.: 1 6.G. 6. : Pagina 7 din 30 Cod: P.de ex.Codul Muncii aprobat prin Legea nr.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 281/ 1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare. cu modificările şi completările ulterioare.H.1. Reglementări internaţionale: . Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 6.de ex. Legislaţie primară: . 6.2.O. 749/ 1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite .Decretul 92/1976 privind carnetul de muncă.Circuitul documentelor. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice . anexa 12 .G.3.: 5 Revizia: Nr.4. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţa salariaţilor.Standardele internaţionale de management /control intern.G. 53/2003 cu completările şi modificările ulterioare.H. 7 . 30 Exemplar nr. Alte documente. . Legislaţie secundară: H. 6. .

aprobată şi difuzată sau altele operaţionale Revizia în cadrul unei Acţiunile de modificare. ……………………. Termenul abreviat Procedura operaţională Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare Corectare ……………………………. a uneia sau a mai multor componente ale procedurii operaţionale.crt. …………… 7.crt. Descrierea procedurii operaţionale 8. cu privire la aspectul procesual unei Forma iniţială sau actualizată. ……………………………. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7..de ex.. C ……………………. suprimare ediţii unei ediţii a asemenea. 8. după caz. dacă este cazul.O.: 1 7. Generalităţi 8 .1. acţiuni care au fost aprobate şi difuzate …………………………… …………………………… …… n ………………. 1 2 3 4 5 6 7 ……. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii. Abrevieri ale termenilor Nr.1.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. în scris. 1 Termenul Procedura operaţională 2 Ediţie proceduri 3 a Definiţia şi/sau. : Pagina 8 din 30 Cod: P.O. actul care defineşte termenul Prezentarea formalizată. după caz.de ex. adăugare.2. E V A Ap.: 5 Revizia: Nr. a unei proceduri operaţionale. Definiţii ale termenilor Nr. 30 Exemplar nr. Ah. n Abrevierea P.

3. Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă pe durată nedeterminată sau determinată în condiţiile prevăzute de lege. după caz.de ex.2.: 5 Revizia: Nr. persoană fizică sau juridică. registrul general de evidenţa salariaţilor.2.: 1 8. posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri. Documente utilizate 8.2. 30 Exemplar nr. 9 . Obligaţia de a încheia contractul de muncă în forma scrisă revine angajatorului (Legea nr. : Pagina 9 din 30 Cod: P. în lipsa unui loc de muncă fix. durata acestora. în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. Lista şi provenienţa documentelor . d) atribuţiile postului. Conţinutul şi rolul documentelor 1. b) locul de muncă sau. actele adiţionale la contractele de muncă. 8. c) sediul sau. h) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul.de ex.2.O. carnetul de muncă. f) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele. se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator. 4. i) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia. 2.1. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă cu modificările ulterioare). Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică . e) riscurile specifice postului. g) în cazul unui contract de munca pe durata determinată sau al unui contract de muncă temporară. denumită salariat . Contractul de muncă trebuie să cuprindă următoarele clauze generale: a) identitatea părţilor. domiciliul angajatorului. contractele de muncă.documentele utilizate sunt : 1.

.: 5 Revizia: Nr.condiţiile de muncă. .felul muncii.data încheierii acestuia. . Actul adiţional se încheie în termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului. .semnătura angajatorului.elementele din contractul individual de muncă care se modifică şi înscrierea noului conţinut al acestora. .documente de identificare ale acestuia. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. . .durata contractului. . 30 Exemplar nr. Modificarea contractului individual de muncă pentru care trebuie să se încheie act adiţional se referă la oricare dintre următoarele elemente: .de ex. .de ex. .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. . l) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului.reprezentantul angajatorului şi funcţia acestuia în cadrul instituţiei.denumire angajator şi elementele de identificare ale acestuia. : Pagina 10 din 30 Cod: P. . 2. k) durata normală a muncii.O. modificarea pentru care se întocmeşte actul adiţional.locul muncii. exprimată în ore/zi si ore/săptămână.: 1 j) salariul de bază.salariul .adresa acestuia.numele şi prenumele angajatului.data de când urmează să îşi producă efectele . . Actul adiţional la contractul individual de muncă trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: . precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul. 10 .timpul de muncă sau timpul de odihnă. Actul adiţional reflectă modificarea contractului individual de muncă în timpul executării acestuia. m) durata perioadei de probă.

semnătura angajatului. vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate. vechimea neîntreruptă în muncă. .de ex.: 5 Revizia: Nr.3. meserie sau specialitate. În partea a doua carnetul de muncă cuprinde date referitoare la timpul lucrat. Fiecare salariat posedă doar un singur carnet de muncă. timpul lucrat în locuri de muncă cu condiţii deosebite.: 1 . .data angajării. 30 Exemplar nr.tipul contractului individual de muncă. Carnetul de muncă cuprinde în ultima parte şi corecturile la erorile sau la înscrierile eronate intervenite în cuprinsul acestuia la cererea titularului. pregătirea şcolară şi profesională a titularului carnetului de muncă. Resurse necesare 11 .3. Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează în formă electronică în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente: . actul administrativ de încadrare şi modificare a contractului iniţial şi semnătura şi parafa celui care a completat datele din documentul respectiv. funcţia deţinută.elemente de identificare a salariaţilor.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.conform anexei 8. Carnetul de muncă în prima parte trebuie să cuprindă date despre starea civilă. : Pagina 11 din 30 Cod: P.2. 8.funcţia/ocupaţia.O. Circuitul documentelor . .data şi temeiul încetării contractului individual de muncă. salariul de bază şi alte drepturi salariale. . 3. vechimea în funcţie. drepturile salariale.de ex. 4. Se întocmeşte doar pentru persoanele care au contract individual de muncă. a unor organe de control sau la simpla observare a persoanei desemnate să gestioneze formularul. Carnetul de muncă este actul oficial prin care se dovedeşte vechimea în muncă.

Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii Nr.: 5 Revizia: Nr.O. 30 Exemplar nr. • Anunţarea datei şi orei de desfăşurare.3. • Publicarea tematicii de concurs. • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. • Stabilirea tematicii de concurs.de ex. crt .: 1 8. Publicarea termenului de depunere a dosarului. 12 . a recrutării concursurilor • Aprobarea statelor de funcţii. • Anunţarea locului de desfăşurare a concursului. : Pagina 12 din 30 Cod: P. Resurse umane . i • Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor.2.de ex. Etapa Operaţiunea Obs 5 2 3 4 Organizare Organizarea • Întocmirea statelor de funcţii.4. 1 I. • Depunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.1.3.conform listei de inventar anexată 8. Resurse materiale . Resurse financiare . • • Stabilirea termenului de depunere a dosarului.1.conform bugetului anual aprobat 8.4. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţi pentru ocuparea posturilor. Modul de lucru 8.conform statelor de funcţii anexate 8.3. • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi. personalulu • Constatarea vacantării unui post.3.

: 5 Revizia: Nr. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. • Întocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • • Susţinerea probei interviu. concursurilor • Corectarea tezelor. • Anunţarea rezultatelor concursului. : Pagina 13 din 30 Cod: P. Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor. • Stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise.O. Obs 5 Depunerea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor. 13 . 1 Etapa 2 3 Operaţiunea 4 • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor.de ex. • Înregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.: 1 Nr. Susţinerea • Susţinerea probei scrise. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului. • Soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Înregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. 30 Exemplar nr. • Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.de ex. crt . • • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Notarea interviului.

Riscuri semnificative 4 . • Înregistrarea contractului de muncă.: 5 Revizia: Nr. .solicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru desfăşurarea concursului cu 14 • Aprobarea statelor de funcţii. • Comunicarea deciziei de încadrare. • Întocmirea contractului de muncă. • Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional .de ex. . • Completarea carnetului de muncă.întocmirea eronată a statelor de funcţii.neverificarea existenţei postului vacant. crt . • Înregistrarea actului adiţional. . 1 Etapa 2 3 Operaţiunea 4 • Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. • Constatarea vacantării unui post. • Vizarea deciziei de încadrare de juristul unităţii sau compartimentul de specialitate. : Pagina 14 din 30 Cod: P. • Emiterea deciziei de încadrare.întocmirea statelor de funcţii fără respectarea termenelor. . • Întocmirea carnetului de muncă ( dacă este cazul pentru debutanţi). . • Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură privată.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. • Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor.neîntocmirea statelor de funcţii.O.: 1 Nr. . Obs 5 Încadrarea IDENTIFICAREA RISCURILOR Nr crt 1 1 Domeniul 2 Resurse umane • Obiecte auditabile 3 Întocmirea statelor de funcţii.de ex. 30 Exemplar nr.nesolicitarea de la organul ierarhic superior a aprobării pentru organizarea concursului de ocupare a postului vacant.neaprobarea statelor de funcţii. .de câte ori este cazul ). • Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor.

Riscuri semnificative 4 întârziere sau chiar după desfăşurarea acestuia.neconstituirea comisiilor de concurs prin act administrativ. . .neîntocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. • Depunerea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.neînregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. . .: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 • Anunţarea locului de desfăşurare a concursului.primirea după depăşirea termenului a dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor. • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. . • Publicarea tematicii de concurs.de ex. . depunere a dosarului. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor . . .stabilirea tematicii de concurs cu introducerea eronată a unor legi abrogate. .neverificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor. • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi. 15 • Depunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor. .nepublicarea termenului de depunere a dosarului.neînregistrarea dosarelor primite de la candidaţi la secretariatul instituţiei care organizează concursul. . . • Anunţarea datei şi orei de desfăşurare.nestabilirea termenului de depunere a • Stabilirea termenului de dosarului.de ex. .neprimirea contestaţiilor privind respingerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante. .nepublicarea tematicii de concurs.O. • Publicarea termenului de depunere a dosarului.: 5 Revizia: Nr.neanunţarea locului de desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant.neanunţarea datei şi orei de desfăşurare.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. . • Stabilirea tematicii de concurs.constituirea comisiilor fără specialişti din domeniul postului pentru care se organizează concurs. • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor. 30 Exemplar nr. • Înregistrarea procesului verbal privind analiza dosarelor. . . : Pagina 15 din 30 Cod: P.nestabilirea tematicii de concurs.nedepunerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.

• • • Susţinerea probei scrise. . . • Notarea interviului.întocmirea unor subiecte pentru concurs care nu pot fi rezolvate în termenele stabilite. . 16 • Înregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.neînregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.nesusţinerea probei scrise. • Stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise. Corectarea tezelor. • Soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.la susţinerea probei interviu sunt primite şi persoanele care nu au nota la proba scrisă cel puţin 7.stabilirea subiectelor pentru susţinerea probei scrise care nu sunt cuprinse în tematica de concurs. • Depunerea contestaţiilor privind rezultatele concursului.neînregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. Înregistrarea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. . .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. .neanunţarea rezultatelor concursului. . . • Anunţarea rezultatelor concursului.de ex. Susţinerea probei interviu. . .omisiunea rezolvării contestaţiilor. 30 Exemplar nr. • • Întocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor.O.refuzul de a primi contestaţiile privind rezultatele concursului după termenele stabilite pentru depunerea acestora.neînregistrarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante.nesusţinerea interviului.nesoluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. . .nu se face notarea interviului.de ex. .primirea contestaţiilor privind rezultatele concursului după termenele stabilite pentru depunerea acestora. .primirea de contestaţii după scurgerea termenului legal de depunere a acestora.neîntocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor.: 5 Revizia: Nr.neîntocmirea procesului verbal privind soluţionarea contestaţiilor privind respingerea dosarelor. . .: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 Riscuri semnificative 4 . : Pagina 16 din 30 Cod: P. . .necorectarea tezelor.

.neemiterea deciziei de încadrare.necomunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. • Comunicarea deciziei de încadrare. .necomunicarea deciziei de încadrare.de ex. • Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 Riscuri semnificative 4 . privată.emiterea deciziei de încadrare fără a fi trecute temeiul legal. • Constituirea comisiei de contestaţie. .neconstituirea comisiei de contestaţie. .de ex. . . . . . • Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.primirea contestaţiilor după termenul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare. : Pagina 17 din 30 Cod: P. • Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. . • Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului. de specialitate.întocmirea contractului de muncă fără să cuprindă toate elementele necesare. • Vizarea deciziei de încadrare de . muncă. . • Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. • Înregistrarea contractului de muncă.: 5 Revizia: Nr.O.emiterea unor decizii incomplete.nesoluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.omisiunea rezolvării contestaţiilor. .neîntocmirea contractului de muncă. 17 . .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. . .întocmirea contractului de muncă după • Întocmirea contractului de expirarea termenului. .neînregistrarea contractului de muncă. • Emiterea deciziei de încadrare.Omiterea privind înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului.neîntocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului.întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului fără cuprinderea tuturor elementelor prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare. .nepredarea unui exemplar din contract • Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură angajatului sub semnătură privată.neînregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului.constituirea comisiei de contestaţie fără emiterea unui act administrativ. . 30 Exemplar nr.neavizarea deciziei de încadrare de juristul juristul unităţii sau compartimentul unităţii sau compartimentul de specialitate.

necompletarea carnetului de muncă. . • Înregistrarea actului adiţional.: 1 Nr crt 1 Domeniul 2 Obiecte auditabile 3 • Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional .4. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 18 . • Întocmirea carnetului de muncă (dacă este cazul pentru debutanţi). .O.de ex. 30 Exemplar nr. : Pagina 18 din 30 Cod: P.neînregistrarea actului adiţional. • Completarea carnetului de muncă. .de câte ori este cazul).necompletarea datelor cerute în registrul pentru evidenţa salariaţilor. . .: 5 Revizia: Nr. 8. • Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor.completarea carnetului de muncă fără respectarea indicatorilor formularului respectiv.completarea carnetului de muncă cu întârziere.neîntocmirea carnetului de muncă (dacă este cazul pentru debutanţi). Riscuri semnificative 4 .Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr.2.de ex.omisiunea de actualizare a contractului de muncă (neîntocmirea unui act adiţional . .de câte ori este cazul ).

. • Primirea dosarele candidaţilor pentru ocuparea posturilor. . . .: 5 stabileşte numărul de posturi pe categorii . • Constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. . poate determina existenţa unor posturi vacante.comisia verifică actele depuse la fiecare dosar în parte. : respectând rubricaţia stabilită şi realitatea datelor referitoare la : funcţia ocupată.Nr Domeniul Obiecte auditabile Operaţiunile sau activităţile desfăşurate crt 1 2 3 4 Unitatea de invatamant PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: 1 . depunere a dosarului. de desfăşurare . . . . salariu de bază.de ex. . . . stabilind preşedintele.în urma încetării sau suspendării unor contracte de muncă pe o perioadă îndelungată pot apărea posturi vacante.dosarele incomplete vor fi respinse.întocmirea anunţului pentru organizarea • Anunţarea locului de concursului în care să se precizeze locul desfăşurare a concursului. Exemplar nr.O.semnătura compartimentului de specialitate şi viza CFP. • Întocmirea procesului verbal privind analiza dosarelor. ORGANIZAREA RECRUTARII Revizia: .secretariatul unităţii va primi dosarele candidaţilor până la termenul stabilit.întocmirea listei actelor normative şi afişarea acesteia la sediul unităţii.ieşire a documentelor.de ex. . privind Nr. . depunere a dosarului.anunţul va cuprinde şi data limită de • Publicarea termenului de primire a dosarelor.după întocmirea procesului verbal acesta . 30 . ordonatorul de credite superior. umane Secretariat sporuri salariale.aprobarea statului de funcţii de ordonatorul de credite. . • Întocmirea corespondenţei . . • Înregistrarea dosarelor primite de la candidaţi.analizarea sarcinilor din fişa postului şi stabilirea actelor normative care stau la baza activităţii acestui post.conducătorul unităţii stabileşte perioada • Stabilirea termenului de de depunere a dosarelor. • Publicarea tematicii de concurs. • Stabilirea tematicii de concurs. . vechime.în urma analizei făcute între statele de • Constatarea vacantării unui funcţii aprobate şi încadrarea efectivă se post.: 1 Cod: P. .se completează statul de funcţii ______________________ PERSONALULUI Nr. prin decizie .după verificarea dosarelor se va întocmi un proces verbal în care să se menţioneze dacă dosarele cuprind toate documentele 19 solicitate prin anunţ. secretarul şi membrii acesteia.aprobarea statelor de funcţii de • Aprobarea statelor de funcţii. • Verificarea dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor .pe baza criteriilor de normare se • Întocmirea statelor de funcţii.dosarele vor fi înregistrate în registrul general de intrare . comisia de concurs . Resurse Departament Pagina 19 din 30 1 studii efectuate.întocmirea anunţului pentru organizarea • Anunţarea datei şi orei de concursului în care să se precizeze data şi desfăşurare.în funcţie de natura postului conducătorul unităţii constituie.întocmirea unei adrese spre aprobare de pentru solicitarea organizării forul ierarhic superior. ora la care se desfăşoară. concursurilor.

: Pagina 20 din 30 Cod: P.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 30 Exemplar nr.de ex.de ex.: 1 20 .: 5 Revizia: Nr.O.

1 Verificarea 4 dosarelor personale de la candidaţii pentru ocuparea posturilor . 1 Înregistrarea 6 procesului verbal privind analiza dosarelor.O. 1 Constituirea 3 comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante. p 3 Constatarea V Secretariat vacantării unui post.Nr. 1 Depunerea 7 contestaţiilor X X XI XII XI X XV XV XI X VI I I I V V I III X X I 4 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 1 Ediţia:11 1 2 2 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 Nr. 1 Întocmirea 5 procesului verbal privind analiza dosarelor. 2 Aprobarea statelor A deDepartament funcţii. 5 Anunţarea locului de desfăşurare a concursului. : Pagina 21 din 30 Cod: P.de ex. 9 Stabilirea termenului de depunere a dosarului.: 1 E E E E E E P E E E E E E privind respingerea dosarelor. 7 Stabilirea tematicii de concurs. (postul)/acţiunea I II (operaţiunea) 0 1 2 Unitatea de invatamant3 1 III IV Întocmirea E statelor de ______________________ funcţii. 30 E Exemplar nr. 1 Publicarea 0 termenului de depunere a dosarului. 8 Publicarea tematicii de concurs. 6 Anunţarea datei şi orei de desfăşurare. 1 Primirea 1 dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor.: 5 0 1 6 7 8 9 privind V VI VII VII I I X X X XXI X I I 2 2 2 3 ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Revizia: Nr. Compartimentul Crt.de ex. 4 Întocmirea corespondenţei pentru solicitarea organizării concursurilor. 1 Înregistrarea 2 dosarelor primite de la candidaţi. 1 Înregistrarea 8 contestaţiilor privind E 21 .

de ex. ii. : Pagina 22 din 30 Cod: P.: 1 8.: 5 Revizia: Nr.O.de ex.3. Valorificarea rezultatelor activităţii i.4. 30 Exemplar nr.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. 22 . îmbunătăţirea cunoaşterii legislaţiei activităţii privind desfăşurarea şi organizarea recrutării personalului. cunoaşterea modului de derulare a paşilor privind desfăşurarea şi organizarea recrutării personalului.

Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. (postul)/acţiunea (operaţiunea) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 Susţinerea probei scrise. Notarea interviului. Susţinerea probei interviu. Emiterea deciziei de încadrare.: 5 Revizia: Nr. Comunicarea rezultatelor finale privind organizarea concursului. Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursului. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii I. Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Anunţarea rezultatelor concursului.de ex. Matricea responsabilităţilor X I I I 1 5 Nr. Matricea responsabilităţilor: II. Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. Înregistrarea procesului verbal privind rezultatele concursului. 30 Exemplar nr. Înregistrarea contestaţiilor privind rezultatele concursului. Constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor.O. Vizarea deciziei de încadrare de juristul unităţii sau compartimentul de specialitate. Compartimentul Crt. Întocmirea procesului verbal privind rezultatele concursurilor. Corectarea tezelor. I 3 E II 4 C III 5 IV 6 V 7 VI 8 VII VIII 9 10 IX 11 X 12 XI 13 XI I 14 X I V 1 6 XV 17 X V I 1 8 E C E E E E E E E E E E E A p 23 .de ex.: 1 9. Primirea contestaţiilor privind rezultatele concursului. : Pagina 23 din 30 Cod: P.

: Pagina 24 din 30 Cod: P. C rt .de ex. Completarea carnetului de muncă. Întocmirea carnetului de muncă ( dacă este cazul pentru debutanţi). Înregistrarea contractului de muncă.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. Matricea responsabilităţilor N r.: 5 Revizia: Nr.de ex. 30 Exemplar nr.O. Actualizarea contractului de muncă (întocmirea unui act adiţional . 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Compartimentul (postul)/acţiunea (operaţiunea) 2 Comunicarea deciziei de încadrare. I 3 E II III 4 E E 5 IV 6 V 7 VI 8 VI I 9 VI II 10 IX 11 E E E E E E 24 .de câte ori este cazul ). Întocmirea contractului de muncă. Predarea unui exemplar din contract angajatului sub semnătură privată.: 1 III. Completarea registrului pentru evidenţa salariaţilor. Înregistrarea actului adiţional.

de ex. Alte el. 30 Exemplar nr.O.: 5 Revizia: Nr. înregistrări. arhivări Nr.: 1 10. Anexe. Per.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. : Pagina 25 din 30 Cod: P. Ane xă 1 2 3 4 Arhivare Denumire anexă Circuitul documentel or Lista inventar Bugetul pe anul 2007 Statul de funcţii Elaborator Financiar contabil Comisia de inventariere Financiar contabil Resurse umane Aprobat Director Director Director şi OPC Director şi ISJ SV Număr Ex. 1 1 1 1 Difuzare personal gestionar personal personal Loc. Secret Perm Secret 3 ani Secret 3 ani Secret 25 .de ex.

înregistrări. după caz. verificarea şi aprobarea ediţiei sau.de ex. arhivări Cuprins Pagina 26 .componentei în cadrul procedurii operaţionale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.: 1 11.de ex. Cuprins Nr. după caz.Unitatea de invatamant ______________________ Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI Ediţia: 1 Nr. : Pagina 26 din 30 Cod: P.O.: 5 Revizia: Nr. 30 Exemplar nr. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale) Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedurii operaţionale Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->