NICHIFOR GABRIELA - TULCEA

PROIECT INTERDISCIPLINAR CLASA a III - a

Tema: „PEȘTII - MINUNEA APELOR” Discipline / arii curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, arte, om și societate. Structura proiectului: Competenţe ale învăţării integrate -Cunoştinţe Despre pești: specii, caracteristici, mediu de viață, hrană Modalități de ocrotire a mediului înconjurător -Capacitati instrumentale - capacitatea de a utiliza concepte specifice ştiinţelor naturii în comunicarea orală și scrisă; - capacitatea de explorare/investigare a diferitelor surse de informare; - dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, transfer a informaţiilor şi utilizarea acestora în situaţii concrete; - explicarea diversităţii naturale a mediului înconjurător, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la disciplinele şcolare vizate; - descoperirea şi înţelegerea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea adoptării unor atitudini şi comportamente de ocrotire a mediului -Atitudini si valori 4. înconjurător; - interes pentru cunoașterea faunei (pești) – Dunăre și Marea Neagră - grijă și ocrotire pentru mediul înconjurător Planificarea timpului: Perioada de desfăşurare a proiectului va fi de 6 săptămâni. Resurse: materiale: lecturi literare, texte științifice, enciclopedii, atlase, planșe, articole din reviste, acvariu cu pești procedurale: explicaţia, povestirea, descrierea, conversaţia euristică, investigarea, observaţia, experimentul, exercițiul, jocul de rol, metoda Ciorchinele

NICHIFOR GABRIELA .Ciorchinele.selectarea unor texte literare despre pești (legende. selectarea informațiilor utile. 2. în perechi. Efectuarea de experimente legate de peștii din acvariul din clasă (dimensiuni. . 2. . cantitate de hrană consumată. Realizarea de grafice. bunicii şi notarea informaţiilor. Săptămâna 4 . Redactarea unei scrisori informative către părinţi. . emisiuni TV (acasă). individuală. reviste de științe ale naturii. ghicitori. pe grupe Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare – schema orientativă Săptămâna 1 1. . dimensiuni. 3. extragerea unor informaţii particulare semnificative.studierea unor texte științifice. Adunarea materialului informativ legat de tema proiectului: - notarea de date culese în urma vizitei la Acvariu. exemplare. 2. . Achiziționarea unor pești și a hranei necesare.întocmirea unui portofoliu tematic cu materialele. 3. Săptămâna 2 1. imaginile găsite (individual). Lectura şi comentarea unor texte literare și științifice/legende legate de pești.TULCEA forme de organizare: frontală. Amenajarea unui acvariu cu pești de dimensiuni mici în clasă. poezii.discuţii cu părinţii. realizarea unei liste de lecturi/cărți/enciclopedii cu tot grupul de elevi. Interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate: găsirea de asemănări şi deosebiri. Colectarea de date referitoare la numărul de specii. Vizită la Acvariu – Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea. enciclopedii. Clasificarea datelor după criterii simple şi organizarea lor în tabele.elaborarea unei scheme de ordonare a datelor culese . povestiri. viteză de deplasare) – consemnarea în jurnal. exerciţii de corelare a mesajului unor texte literare cu realitatea ştiinţifică. mod de viață. Săptămâna 3 1. proverbe). Inițierea unui jurnal în care fiecare copil va consemna în urma observării și îngrijirii peștilor din acvariul din clasă. informațiile.

-Valorificarea experienţei unui părinte (marinar-pescar) sau a altor membrii ai familiilor copiilor – discuție interactivă cu tot grupul. însoțite de desene realizate de elevi. 2. adoptarea unor atitudini şi comportamente adecvate în scopul protejării speciilor pe cale de dispariţie. -Jocuri de rol având ca temă: relaţii între vieţuitoare.TULCEA 1. Discuție interactivă cu profesorul de biologie din școală invitat prin intermediul unei scrisori trimise acestuia anterior. . Prezentarea produselor realizate în prezența colegilor din alte clase și a părinților.NICHIFOR GABRIELA . -Concurs de afişe între grupe pe tema „Ocrotiţi minunea apelor!” Săptămâna 6 1. Săptămâna 5 1. 2. Realizarea unei mini-culegeri de curiozităţi din lumea peștilor. Amenajarea unui colț în clasă având titlul proiectului cu toate produsele realizate de copii pe parcursul proiectului (inclusiv acvariul). sentimente faţă de componentele mediului. 3.

plasticieni) – vor culege imagini pentru picturi sau CD-uri cu valsurile . 4. de expunere a argumentelor într-o succesiune logică. sau alte compoziţii cunoscute numai în anumite zone ale Europei. fie hotar între popoare care s-au aflat în război (de exemplu dacii de pe malul stâng şi Imperiul Roman de pe malul drept.TULCEA 7. Istoricii – vor avea ca sarcină sa demonstreze că Dunărea a fost. importanţa acestuia pentru agricultură. Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor 2. debit. Expunerea sintetică a acestora 3.Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici.Mioriţei”. Delta Dunării etc.Hai.Dunărea albastră” de Johann Strauss. Canalul Dunăre-Rin. industrie. de la izvor la vărsare (lungime. de-a lungul istoriei. cu maniera de cooperare. Economiştii – vor evidenţia rolul economic al fluviului. pescuit. Originalitatea produsului REFLECŢIE . sau românii si Imperiul Otoman). bazin hidrografic. Pr Produsele vor fi evaluate după următoarele criterii: 1. EvEVALUAREA PROIECTULUI EvEvaluare formativă – Profesorul va face observaţii pe parcursul fiecărei etape în legătură cu modul de implicare... Designul produsului 4. . Schemă orientativă Vom împărţi colectivul de elevi din proiect în câte 5 grupe: 1. 2. încercând să cuantifice contribuţia echipelor şi pe cea individuală. Geografii – vor informa despre caracteristicile geografice ale fluviului. fie punte între popoare prietene.NICHIFOR GABRIELA . Vor evalua prin vot atât calitatea produsului obţinut cât şi calitatea prezentării. specifică zonei folclorice dunărene din România) sau fragmente din lucrări literare aparţinând unor scriitori cunoscuţi în ţările europene. Artiştii (compozitori. comerţ fluvial. Elevii se vor autoevalua prin vot.. 5.) 3. capacitatea de sinteză a informaţiilor. sau cântece populare (de exemplu .. care s-au ajutat la nevoie şi au luptat pentru aceeaşi cauză. unităţi de relief pe care le traversează. Canalul Dunăre-Marea Neagră. Echipele vor lucra conform planului de desfăşurare a activităţilor din proiect. Dunărea mea”). Scriitorii – vor selecta fragmente de poezii populare inspirate de fluviu (exista o variantă a . turism.

NICHIFOR GABRIELA . Îi vom ruga apoi să stabilească obiective pentru un proiect asemănător pe care l-ar derula cu alte echipe.TULCEA 1. 2. Ce sfaturi le-ar da colegilor lor? . Elevii şi profesorul vor detalia în jurnalul reflexiv momentele în care au lucrat cel mai bine şi vor argumenta de ce s-a întâmplat astfel. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful