NICHIFOR GABRIELA - TULCEA

PROIECT INTERDISCIPLINAR CLASA a III - a

Tema: „PEȘTII - MINUNEA APELOR” Discipline / arii curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, arte, om și societate. Structura proiectului: Competenţe ale învăţării integrate -Cunoştinţe Despre pești: specii, caracteristici, mediu de viață, hrană Modalități de ocrotire a mediului înconjurător -Capacitati instrumentale - capacitatea de a utiliza concepte specifice ştiinţelor naturii în comunicarea orală și scrisă; - capacitatea de explorare/investigare a diferitelor surse de informare; - dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, transfer a informaţiilor şi utilizarea acestora în situaţii concrete; - explicarea diversităţii naturale a mediului înconjurător, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la disciplinele şcolare vizate; - descoperirea şi înţelegerea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea adoptării unor atitudini şi comportamente de ocrotire a mediului -Atitudini si valori 4. înconjurător; - interes pentru cunoașterea faunei (pești) – Dunăre și Marea Neagră - grijă și ocrotire pentru mediul înconjurător Planificarea timpului: Perioada de desfăşurare a proiectului va fi de 6 săptămâni. Resurse: materiale: lecturi literare, texte științifice, enciclopedii, atlase, planșe, articole din reviste, acvariu cu pești procedurale: explicaţia, povestirea, descrierea, conversaţia euristică, investigarea, observaţia, experimentul, exercițiul, jocul de rol, metoda Ciorchinele

emisiuni TV (acasă). reviste de științe ale naturii. 2. Interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate: găsirea de asemănări şi deosebiri. Achiziționarea unor pești și a hranei necesare. . Realizarea de grafice. în perechi. 3. . informațiile. bunicii şi notarea informaţiilor.întocmirea unui portofoliu tematic cu materialele.NICHIFOR GABRIELA . selectarea informațiilor utile. Redactarea unei scrisori informative către părinţi.Ciorchinele. Vizită la Acvariu – Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea.TULCEA forme de organizare: frontală. exemplare. . Săptămâna 4 . 2. 2. Săptămâna 3 1. poezii. Efectuarea de experimente legate de peștii din acvariul din clasă (dimensiuni. Săptămâna 2 1. ghicitori. viteză de deplasare) – consemnarea în jurnal.selectarea unor texte literare despre pești (legende.elaborarea unei scheme de ordonare a datelor culese . . Clasificarea datelor după criterii simple şi organizarea lor în tabele. cantitate de hrană consumată. pe grupe Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare – schema orientativă Săptămâna 1 1.discuţii cu părinţii. Colectarea de date referitoare la numărul de specii. dimensiuni. mod de viață. . extragerea unor informaţii particulare semnificative. exerciţii de corelare a mesajului unor texte literare cu realitatea ştiinţifică. Adunarea materialului informativ legat de tema proiectului: - notarea de date culese în urma vizitei la Acvariu. enciclopedii. Amenajarea unui acvariu cu pești de dimensiuni mici în clasă. Lectura şi comentarea unor texte literare și științifice/legende legate de pești. realizarea unei liste de lecturi/cărți/enciclopedii cu tot grupul de elevi. individuală. Inițierea unui jurnal în care fiecare copil va consemna în urma observării și îngrijirii peștilor din acvariul din clasă. 3. imaginile găsite (individual). povestiri.studierea unor texte științifice. proverbe).

-Concurs de afişe între grupe pe tema „Ocrotiţi minunea apelor!” Săptămâna 6 1. 2. -Valorificarea experienţei unui părinte (marinar-pescar) sau a altor membrii ai familiilor copiilor – discuție interactivă cu tot grupul.TULCEA 1. Realizarea unei mini-culegeri de curiozităţi din lumea peștilor. Amenajarea unui colț în clasă având titlul proiectului cu toate produsele realizate de copii pe parcursul proiectului (inclusiv acvariul). însoțite de desene realizate de elevi. 3. adoptarea unor atitudini şi comportamente adecvate în scopul protejării speciilor pe cale de dispariţie. -Jocuri de rol având ca temă: relaţii între vieţuitoare. Săptămâna 5 1. . 2. sentimente faţă de componentele mediului. Discuție interactivă cu profesorul de biologie din școală invitat prin intermediul unei scrisori trimise acestuia anterior.NICHIFOR GABRIELA . Prezentarea produselor realizate în prezența colegilor din alte clase și a părinților.

Economiştii – vor evidenţia rolul economic al fluviului.Mioriţei”.. cu maniera de cooperare.. industrie. specifică zonei folclorice dunărene din România) sau fragmente din lucrări literare aparţinând unor scriitori cunoscuţi în ţările europene. comerţ fluvial. debit. importanţa acestuia pentru agricultură. 4. bazin hidrografic. plasticieni) – vor culege imagini pentru picturi sau CD-uri cu valsurile . Dunărea mea”). sau alte compoziţii cunoscute numai în anumite zone ale Europei. Echipele vor lucra conform planului de desfăşurare a activităţilor din proiect..Hai. Originalitatea produsului REFLECŢIE . . Expunerea sintetică a acestora 3. pescuit. sau cântece populare (de exemplu . Canalul Dunăre-Marea Neagră. Scriitorii – vor selecta fragmente de poezii populare inspirate de fluviu (exista o variantă a . Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor 2. de expunere a argumentelor într-o succesiune logică. Artiştii (compozitori. Designul produsului 4.) 3. de-a lungul istoriei. Schemă orientativă Vom împărţi colectivul de elevi din proiect în câte 5 grupe: 1. Vor evalua prin vot atât calitatea produsului obţinut cât şi calitatea prezentării. Canalul Dunăre-Rin. de la izvor la vărsare (lungime. 2.NICHIFOR GABRIELA . turism. fie hotar între popoare care s-au aflat în război (de exemplu dacii de pe malul stâng şi Imperiul Roman de pe malul drept. EvEVALUAREA PROIECTULUI EvEvaluare formativă – Profesorul va face observaţii pe parcursul fiecărei etape în legătură cu modul de implicare. Pr Produsele vor fi evaluate după următoarele criterii: 1. unităţi de relief pe care le traversează. Delta Dunării etc.. fie punte între popoare prietene.Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici. capacitatea de sinteză a informaţiilor. Istoricii – vor avea ca sarcină sa demonstreze că Dunărea a fost.Dunărea albastră” de Johann Strauss. care s-au ajutat la nevoie şi au luptat pentru aceeaşi cauză.TULCEA 7. Elevii se vor autoevalua prin vot. Geografii – vor informa despre caracteristicile geografice ale fluviului. sau românii si Imperiul Otoman). 5. încercând să cuantifice contribuţia echipelor şi pe cea individuală.

Elevii şi profesorul vor detalia în jurnalul reflexiv momentele în care au lucrat cel mai bine şi vor argumenta de ce s-a întâmplat astfel. Îi vom ruga apoi să stabilească obiective pentru un proiect asemănător pe care l-ar derula cu alte echipe. 2. Ce sfaturi le-ar da colegilor lor? .NICHIFOR GABRIELA .TULCEA 1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful