NICHIFOR GABRIELA - TULCEA

PROIECT INTERDISCIPLINAR CLASA a III - a

Tema: „PEȘTII - MINUNEA APELOR” Discipline / arii curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, arte, om și societate. Structura proiectului: Competenţe ale învăţării integrate -Cunoştinţe Despre pești: specii, caracteristici, mediu de viață, hrană Modalități de ocrotire a mediului înconjurător -Capacitati instrumentale - capacitatea de a utiliza concepte specifice ştiinţelor naturii în comunicarea orală și scrisă; - capacitatea de explorare/investigare a diferitelor surse de informare; - dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, transfer a informaţiilor şi utilizarea acestora în situaţii concrete; - explicarea diversităţii naturale a mediului înconjurător, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la disciplinele şcolare vizate; - descoperirea şi înţelegerea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea adoptării unor atitudini şi comportamente de ocrotire a mediului -Atitudini si valori 4. înconjurător; - interes pentru cunoașterea faunei (pești) – Dunăre și Marea Neagră - grijă și ocrotire pentru mediul înconjurător Planificarea timpului: Perioada de desfăşurare a proiectului va fi de 6 săptămâni. Resurse: materiale: lecturi literare, texte științifice, enciclopedii, atlase, planșe, articole din reviste, acvariu cu pești procedurale: explicaţia, povestirea, descrierea, conversaţia euristică, investigarea, observaţia, experimentul, exercițiul, jocul de rol, metoda Ciorchinele

extragerea unor informaţii particulare semnificative. 2.studierea unor texte științifice. 2. Clasificarea datelor după criterii simple şi organizarea lor în tabele. ghicitori. Interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate: găsirea de asemănări şi deosebiri. viteză de deplasare) – consemnarea în jurnal. Efectuarea de experimente legate de peștii din acvariul din clasă (dimensiuni. poezii.discuţii cu părinţii. pe grupe Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare – schema orientativă Săptămâna 1 1.întocmirea unui portofoliu tematic cu materialele. . Săptămâna 3 1. . .Ciorchinele. Vizită la Acvariu – Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea.elaborarea unei scheme de ordonare a datelor culese . exemplare. selectarea informațiilor utile. 3. povestiri. realizarea unei liste de lecturi/cărți/enciclopedii cu tot grupul de elevi. emisiuni TV (acasă). 3. cantitate de hrană consumată. 2. Inițierea unui jurnal în care fiecare copil va consemna în urma observării și îngrijirii peștilor din acvariul din clasă.selectarea unor texte literare despre pești (legende. proverbe). . reviste de științe ale naturii. mod de viață. imaginile găsite (individual). în perechi. enciclopedii.TULCEA forme de organizare: frontală. . Săptămâna 4 . Colectarea de date referitoare la numărul de specii. bunicii şi notarea informaţiilor. Redactarea unei scrisori informative către părinţi. Amenajarea unui acvariu cu pești de dimensiuni mici în clasă. exerciţii de corelare a mesajului unor texte literare cu realitatea ştiinţifică. Achiziționarea unor pești și a hranei necesare. Adunarea materialului informativ legat de tema proiectului: - notarea de date culese în urma vizitei la Acvariu. Lectura şi comentarea unor texte literare și științifice/legende legate de pești.NICHIFOR GABRIELA . Realizarea de grafice. individuală. dimensiuni. informațiile. Săptămâna 2 1.

sentimente faţă de componentele mediului. 3. însoțite de desene realizate de elevi. adoptarea unor atitudini şi comportamente adecvate în scopul protejării speciilor pe cale de dispariţie. -Concurs de afişe între grupe pe tema „Ocrotiţi minunea apelor!” Săptămâna 6 1.NICHIFOR GABRIELA . Săptămâna 5 1. Prezentarea produselor realizate în prezența colegilor din alte clase și a părinților. 2. Amenajarea unui colț în clasă având titlul proiectului cu toate produsele realizate de copii pe parcursul proiectului (inclusiv acvariul). -Jocuri de rol având ca temă: relaţii între vieţuitoare. Realizarea unei mini-culegeri de curiozităţi din lumea peștilor. . -Valorificarea experienţei unui părinte (marinar-pescar) sau a altor membrii ai familiilor copiilor – discuție interactivă cu tot grupul. Discuție interactivă cu profesorul de biologie din școală invitat prin intermediul unei scrisori trimise acestuia anterior. 2.TULCEA 1.

fie hotar între popoare care s-au aflat în război (de exemplu dacii de pe malul stâng şi Imperiul Roman de pe malul drept. 5. de-a lungul istoriei. Designul produsului 4. fie punte între popoare prietene. sau alte compoziţii cunoscute numai în anumite zone ale Europei. Artiştii (compozitori. .Dunărea albastră” de Johann Strauss. capacitatea de sinteză a informaţiilor. Vor evalua prin vot atât calitatea produsului obţinut cât şi calitatea prezentării. Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor 2. Delta Dunării etc.. Dunărea mea”). specifică zonei folclorice dunărene din România) sau fragmente din lucrări literare aparţinând unor scriitori cunoscuţi în ţările europene.) 3. încercând să cuantifice contribuţia echipelor şi pe cea individuală. Canalul Dunăre-Marea Neagră. sau românii si Imperiul Otoman).TULCEA 7. Canalul Dunăre-Rin. importanţa acestuia pentru agricultură. Geografii – vor informa despre caracteristicile geografice ale fluviului. care s-au ajutat la nevoie şi au luptat pentru aceeaşi cauză. 2. Pr Produsele vor fi evaluate după următoarele criterii: 1. bazin hidrografic. industrie. unităţi de relief pe care le traversează. Economiştii – vor evidenţia rolul economic al fluviului. turism. debit. comerţ fluvial.. pescuit. Elevii se vor autoevalua prin vot. EvEVALUAREA PROIECTULUI EvEvaluare formativă – Profesorul va face observaţii pe parcursul fiecărei etape în legătură cu modul de implicare. Schemă orientativă Vom împărţi colectivul de elevi din proiect în câte 5 grupe: 1. plasticieni) – vor culege imagini pentru picturi sau CD-uri cu valsurile . de expunere a argumentelor într-o succesiune logică.NICHIFOR GABRIELA . 4.. Expunerea sintetică a acestora 3.Mioriţei”.Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici. cu maniera de cooperare. sau cântece populare (de exemplu . Echipele vor lucra conform planului de desfăşurare a activităţilor din proiect. Istoricii – vor avea ca sarcină sa demonstreze că Dunărea a fost..Hai. Scriitorii – vor selecta fragmente de poezii populare inspirate de fluviu (exista o variantă a . Originalitatea produsului REFLECŢIE . de la izvor la vărsare (lungime.

Elevii şi profesorul vor detalia în jurnalul reflexiv momentele în care au lucrat cel mai bine şi vor argumenta de ce s-a întâmplat astfel. 3. Îi vom ruga apoi să stabilească obiective pentru un proiect asemănător pe care l-ar derula cu alte echipe.TULCEA 1. Ce sfaturi le-ar da colegilor lor? .NICHIFOR GABRIELA . 2.