NICHIFOR GABRIELA - TULCEA

PROIECT INTERDISCIPLINAR CLASA a III - a

Tema: „PEȘTII - MINUNEA APELOR” Discipline / arii curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, arte, om și societate. Structura proiectului: Competenţe ale învăţării integrate -Cunoştinţe Despre pești: specii, caracteristici, mediu de viață, hrană Modalități de ocrotire a mediului înconjurător -Capacitati instrumentale - capacitatea de a utiliza concepte specifice ştiinţelor naturii în comunicarea orală și scrisă; - capacitatea de explorare/investigare a diferitelor surse de informare; - dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, transfer a informaţiilor şi utilizarea acestora în situaţii concrete; - explicarea diversităţii naturale a mediului înconjurător, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la disciplinele şcolare vizate; - descoperirea şi înţelegerea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea adoptării unor atitudini şi comportamente de ocrotire a mediului -Atitudini si valori 4. înconjurător; - interes pentru cunoașterea faunei (pești) – Dunăre și Marea Neagră - grijă și ocrotire pentru mediul înconjurător Planificarea timpului: Perioada de desfăşurare a proiectului va fi de 6 săptămâni. Resurse: materiale: lecturi literare, texte științifice, enciclopedii, atlase, planșe, articole din reviste, acvariu cu pești procedurale: explicaţia, povestirea, descrierea, conversaţia euristică, investigarea, observaţia, experimentul, exercițiul, jocul de rol, metoda Ciorchinele

proverbe). exerciţii de corelare a mesajului unor texte literare cu realitatea ştiinţifică. Achiziționarea unor pești și a hranei necesare. cantitate de hrană consumată. mod de viață. Redactarea unei scrisori informative către părinţi.NICHIFOR GABRIELA . Amenajarea unui acvariu cu pești de dimensiuni mici în clasă.elaborarea unei scheme de ordonare a datelor culese . emisiuni TV (acasă). Efectuarea de experimente legate de peștii din acvariul din clasă (dimensiuni. 2. 3. . Clasificarea datelor după criterii simple şi organizarea lor în tabele. 2. selectarea informațiilor utile. . Săptămâna 3 1. 2. bunicii şi notarea informaţiilor. Interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate: găsirea de asemănări şi deosebiri. . Realizarea de grafice. Săptămâna 4 .întocmirea unui portofoliu tematic cu materialele. .discuţii cu părinţii.studierea unor texte științifice. exemplare. Vizită la Acvariu – Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea. poezii. realizarea unei liste de lecturi/cărți/enciclopedii cu tot grupul de elevi. ghicitori. dimensiuni. reviste de științe ale naturii. pe grupe Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare – schema orientativă Săptămâna 1 1. imaginile găsite (individual).Ciorchinele. Inițierea unui jurnal în care fiecare copil va consemna în urma observării și îngrijirii peștilor din acvariul din clasă. povestiri. viteză de deplasare) – consemnarea în jurnal.selectarea unor texte literare despre pești (legende. informațiile. în perechi. . 3. Săptămâna 2 1. enciclopedii. individuală.TULCEA forme de organizare: frontală. Lectura şi comentarea unor texte literare și științifice/legende legate de pești. Colectarea de date referitoare la numărul de specii. Adunarea materialului informativ legat de tema proiectului: - notarea de date culese în urma vizitei la Acvariu. extragerea unor informaţii particulare semnificative.

însoțite de desene realizate de elevi.NICHIFOR GABRIELA . -Jocuri de rol având ca temă: relaţii între vieţuitoare. 3. Amenajarea unui colț în clasă având titlul proiectului cu toate produsele realizate de copii pe parcursul proiectului (inclusiv acvariul). 2. -Concurs de afişe între grupe pe tema „Ocrotiţi minunea apelor!” Săptămâna 6 1. Realizarea unei mini-culegeri de curiozităţi din lumea peștilor. Prezentarea produselor realizate în prezența colegilor din alte clase și a părinților. adoptarea unor atitudini şi comportamente adecvate în scopul protejării speciilor pe cale de dispariţie. sentimente faţă de componentele mediului. -Valorificarea experienţei unui părinte (marinar-pescar) sau a altor membrii ai familiilor copiilor – discuție interactivă cu tot grupul. Săptămâna 5 1.TULCEA 1. . Discuție interactivă cu profesorul de biologie din școală invitat prin intermediul unei scrisori trimise acestuia anterior. 2.

Expunerea sintetică a acestora 3. Dunărea mea”). Artiştii (compozitori. 5.Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici. Canalul Dunăre-Rin. de-a lungul istoriei. care s-au ajutat la nevoie şi au luptat pentru aceeaşi cauză. Economiştii – vor evidenţia rolul economic al fluviului.. comerţ fluvial.Hai. Originalitatea produsului REFLECŢIE .. EvEVALUAREA PROIECTULUI EvEvaluare formativă – Profesorul va face observaţii pe parcursul fiecărei etape în legătură cu modul de implicare. Designul produsului 4. . sau cântece populare (de exemplu . bazin hidrografic. debit. capacitatea de sinteză a informaţiilor. Geografii – vor informa despre caracteristicile geografice ale fluviului. unităţi de relief pe care le traversează.TULCEA 7.Dunărea albastră” de Johann Strauss. 2. Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor 2. Elevii se vor autoevalua prin vot. turism. de la izvor la vărsare (lungime. de expunere a argumentelor într-o succesiune logică. Echipele vor lucra conform planului de desfăşurare a activităţilor din proiect.. Canalul Dunăre-Marea Neagră.NICHIFOR GABRIELA .. sau românii si Imperiul Otoman). cu maniera de cooperare. plasticieni) – vor culege imagini pentru picturi sau CD-uri cu valsurile .Mioriţei”. specifică zonei folclorice dunărene din România) sau fragmente din lucrări literare aparţinând unor scriitori cunoscuţi în ţările europene. industrie. pescuit. sau alte compoziţii cunoscute numai în anumite zone ale Europei. 4. Pr Produsele vor fi evaluate după următoarele criterii: 1. încercând să cuantifice contribuţia echipelor şi pe cea individuală. Schemă orientativă Vom împărţi colectivul de elevi din proiect în câte 5 grupe: 1. Delta Dunării etc.) 3. Istoricii – vor avea ca sarcină sa demonstreze că Dunărea a fost. fie hotar între popoare care s-au aflat în război (de exemplu dacii de pe malul stâng şi Imperiul Roman de pe malul drept. Scriitorii – vor selecta fragmente de poezii populare inspirate de fluviu (exista o variantă a . importanţa acestuia pentru agricultură. fie punte între popoare prietene. Vor evalua prin vot atât calitatea produsului obţinut cât şi calitatea prezentării.

2. Elevii şi profesorul vor detalia în jurnalul reflexiv momentele în care au lucrat cel mai bine şi vor argumenta de ce s-a întâmplat astfel. 3. Îi vom ruga apoi să stabilească obiective pentru un proiect asemănător pe care l-ar derula cu alte echipe. Ce sfaturi le-ar da colegilor lor? .TULCEA 1.NICHIFOR GABRIELA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful