NICHIFOR GABRIELA - TULCEA

PROIECT INTERDISCIPLINAR CLASA a III - a

Tema: „PEȘTII - MINUNEA APELOR” Discipline / arii curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, arte, om și societate. Structura proiectului: Competenţe ale învăţării integrate -Cunoştinţe Despre pești: specii, caracteristici, mediu de viață, hrană Modalități de ocrotire a mediului înconjurător -Capacitati instrumentale - capacitatea de a utiliza concepte specifice ştiinţelor naturii în comunicarea orală și scrisă; - capacitatea de explorare/investigare a diferitelor surse de informare; - dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, transfer a informaţiilor şi utilizarea acestora în situaţii concrete; - explicarea diversităţii naturale a mediului înconjurător, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la disciplinele şcolare vizate; - descoperirea şi înţelegerea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea adoptării unor atitudini şi comportamente de ocrotire a mediului -Atitudini si valori 4. înconjurător; - interes pentru cunoașterea faunei (pești) – Dunăre și Marea Neagră - grijă și ocrotire pentru mediul înconjurător Planificarea timpului: Perioada de desfăşurare a proiectului va fi de 6 săptămâni. Resurse: materiale: lecturi literare, texte științifice, enciclopedii, atlase, planșe, articole din reviste, acvariu cu pești procedurale: explicaţia, povestirea, descrierea, conversaţia euristică, investigarea, observaţia, experimentul, exercițiul, jocul de rol, metoda Ciorchinele

Amenajarea unui acvariu cu pești de dimensiuni mici în clasă. poezii. . Săptămâna 4 . viteză de deplasare) – consemnarea în jurnal. 3. proverbe). Lectura şi comentarea unor texte literare și științifice/legende legate de pești. .TULCEA forme de organizare: frontală.întocmirea unui portofoliu tematic cu materialele.studierea unor texte științifice. selectarea informațiilor utile. dimensiuni. Adunarea materialului informativ legat de tema proiectului: - notarea de date culese în urma vizitei la Acvariu. extragerea unor informaţii particulare semnificative. . Vizită la Acvariu – Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea. imaginile găsite (individual). exerciţii de corelare a mesajului unor texte literare cu realitatea ştiinţifică. reviste de științe ale naturii. Realizarea de grafice. exemplare. emisiuni TV (acasă). Clasificarea datelor după criterii simple şi organizarea lor în tabele. 2. Achiziționarea unor pești și a hranei necesare. în perechi. pe grupe Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare – schema orientativă Săptămâna 1 1. 2. realizarea unei liste de lecturi/cărți/enciclopedii cu tot grupul de elevi. 3. 2. enciclopedii. cantitate de hrană consumată. Săptămâna 3 1.Ciorchinele. Interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate: găsirea de asemănări şi deosebiri.elaborarea unei scheme de ordonare a datelor culese . bunicii şi notarea informaţiilor. .NICHIFOR GABRIELA . Săptămâna 2 1. ghicitori. .selectarea unor texte literare despre pești (legende. individuală. mod de viață. informațiile.discuţii cu părinţii. povestiri. Redactarea unei scrisori informative către părinţi. Inițierea unui jurnal în care fiecare copil va consemna în urma observării și îngrijirii peștilor din acvariul din clasă. Efectuarea de experimente legate de peștii din acvariul din clasă (dimensiuni. Colectarea de date referitoare la numărul de specii.

2. Săptămâna 5 1. 3. Discuție interactivă cu profesorul de biologie din școală invitat prin intermediul unei scrisori trimise acestuia anterior. -Concurs de afişe între grupe pe tema „Ocrotiţi minunea apelor!” Săptămâna 6 1.TULCEA 1. Realizarea unei mini-culegeri de curiozităţi din lumea peștilor. Prezentarea produselor realizate în prezența colegilor din alte clase și a părinților. adoptarea unor atitudini şi comportamente adecvate în scopul protejării speciilor pe cale de dispariţie. 2. însoțite de desene realizate de elevi. . -Jocuri de rol având ca temă: relaţii între vieţuitoare.NICHIFOR GABRIELA . Amenajarea unui colț în clasă având titlul proiectului cu toate produsele realizate de copii pe parcursul proiectului (inclusiv acvariul). sentimente faţă de componentele mediului. -Valorificarea experienţei unui părinte (marinar-pescar) sau a altor membrii ai familiilor copiilor – discuție interactivă cu tot grupul.

cu maniera de cooperare. Schemă orientativă Vom împărţi colectivul de elevi din proiect în câte 5 grupe: 1. de-a lungul istoriei. Istoricii – vor avea ca sarcină sa demonstreze că Dunărea a fost. specifică zonei folclorice dunărene din România) sau fragmente din lucrări literare aparţinând unor scriitori cunoscuţi în ţările europene. 5. Vor evalua prin vot atât calitatea produsului obţinut cât şi calitatea prezentării. încercând să cuantifice contribuţia echipelor şi pe cea individuală. Elevii se vor autoevalua prin vot. industrie.Hai.Dunărea albastră” de Johann Strauss. comerţ fluvial. EvEVALUAREA PROIECTULUI EvEvaluare formativă – Profesorul va face observaţii pe parcursul fiecărei etape în legătură cu modul de implicare.TULCEA 7.. care s-au ajutat la nevoie şi au luptat pentru aceeaşi cauză. unităţi de relief pe care le traversează. fie punte între popoare prietene. Echipele vor lucra conform planului de desfăşurare a activităţilor din proiect. Dunărea mea”).Mioriţei”. Designul produsului 4. Economiştii – vor evidenţia rolul economic al fluviului. turism. plasticieni) – vor culege imagini pentru picturi sau CD-uri cu valsurile . Geografii – vor informa despre caracteristicile geografice ale fluviului.. 2. sau cântece populare (de exemplu . Expunerea sintetică a acestora 3. Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor 2. . pescuit.NICHIFOR GABRIELA . Originalitatea produsului REFLECŢIE . 4. sau românii si Imperiul Otoman). debit. Canalul Dunăre-Marea Neagră. Scriitorii – vor selecta fragmente de poezii populare inspirate de fluviu (exista o variantă a . fie hotar între popoare care s-au aflat în război (de exemplu dacii de pe malul stâng şi Imperiul Roman de pe malul drept. sau alte compoziţii cunoscute numai în anumite zone ale Europei. Canalul Dunăre-Rin. importanţa acestuia pentru agricultură. de expunere a argumentelor într-o succesiune logică.Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici. bazin hidrografic... Artiştii (compozitori. capacitatea de sinteză a informaţiilor.) 3. Pr Produsele vor fi evaluate după următoarele criterii: 1. Delta Dunării etc. de la izvor la vărsare (lungime.

TULCEA 1. Elevii şi profesorul vor detalia în jurnalul reflexiv momentele în care au lucrat cel mai bine şi vor argumenta de ce s-a întâmplat astfel. 2. 3. Îi vom ruga apoi să stabilească obiective pentru un proiect asemănător pe care l-ar derula cu alte echipe.NICHIFOR GABRIELA . Ce sfaturi le-ar da colegilor lor? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful