P. 1
proiect tematic

proiect tematic

|Views: 15|Likes:
didactica
didactica

More info:

Published by: carmen_georgescu1968 on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

NICHIFOR GABRIELA - TULCEA

PROIECT INTERDISCIPLINAR CLASA a III - a

Tema: „PEȘTII - MINUNEA APELOR” Discipline / arii curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, arte, om și societate. Structura proiectului: Competenţe ale învăţării integrate -Cunoştinţe Despre pești: specii, caracteristici, mediu de viață, hrană Modalități de ocrotire a mediului înconjurător -Capacitati instrumentale - capacitatea de a utiliza concepte specifice ştiinţelor naturii în comunicarea orală și scrisă; - capacitatea de explorare/investigare a diferitelor surse de informare; - dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, transfer a informaţiilor şi utilizarea acestora în situaţii concrete; - explicarea diversităţii naturale a mediului înconjurător, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la disciplinele şcolare vizate; - descoperirea şi înţelegerea cauzelor şi efectelor unor fenomene naturale, în vederea adoptării unor atitudini şi comportamente de ocrotire a mediului -Atitudini si valori 4. înconjurător; - interes pentru cunoașterea faunei (pești) – Dunăre și Marea Neagră - grijă și ocrotire pentru mediul înconjurător Planificarea timpului: Perioada de desfăşurare a proiectului va fi de 6 săptămâni. Resurse: materiale: lecturi literare, texte științifice, enciclopedii, atlase, planșe, articole din reviste, acvariu cu pești procedurale: explicaţia, povestirea, descrierea, conversaţia euristică, investigarea, observaţia, experimentul, exercițiul, jocul de rol, metoda Ciorchinele

mod de viață. Inițierea unui jurnal în care fiecare copil va consemna în urma observării și îngrijirii peștilor din acvariul din clasă. emisiuni TV (acasă). pe grupe Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare – schema orientativă Săptămâna 1 1.elaborarea unei scheme de ordonare a datelor culese . enciclopedii. reviste de științe ale naturii. Săptămâna 2 1. bunicii şi notarea informaţiilor. cantitate de hrană consumată.studierea unor texte științifice.discuţii cu părinţii. proverbe). . dimensiuni. 3.TULCEA forme de organizare: frontală. Achiziționarea unor pești și a hranei necesare. selectarea informațiilor utile. exemplare. Săptămâna 4 . Amenajarea unui acvariu cu pești de dimensiuni mici în clasă. imaginile găsite (individual). Lectura şi comentarea unor texte literare și științifice/legende legate de pești. exerciţii de corelare a mesajului unor texte literare cu realitatea ştiinţifică. în perechi. ghicitori. . informațiile. Realizarea de grafice. viteză de deplasare) – consemnarea în jurnal.selectarea unor texte literare despre pești (legende. Clasificarea datelor după criterii simple şi organizarea lor în tabele. . poezii. . 3. Vizită la Acvariu – Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării Tulcea. povestiri. Efectuarea de experimente legate de peștii din acvariul din clasă (dimensiuni. 2. Redactarea unei scrisori informative către părinţi. Adunarea materialului informativ legat de tema proiectului: - notarea de date culese în urma vizitei la Acvariu. extragerea unor informaţii particulare semnificative.NICHIFOR GABRIELA . . 2. realizarea unei liste de lecturi/cărți/enciclopedii cu tot grupul de elevi. 2.întocmirea unui portofoliu tematic cu materialele. individuală.Ciorchinele. Săptămâna 3 1. Colectarea de date referitoare la numărul de specii. Interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate: găsirea de asemănări şi deosebiri.

-Concurs de afişe între grupe pe tema „Ocrotiţi minunea apelor!” Săptămâna 6 1. 3. Săptămâna 5 1. sentimente faţă de componentele mediului. 2.TULCEA 1. însoțite de desene realizate de elevi. adoptarea unor atitudini şi comportamente adecvate în scopul protejării speciilor pe cale de dispariţie. Discuție interactivă cu profesorul de biologie din școală invitat prin intermediul unei scrisori trimise acestuia anterior. Prezentarea produselor realizate în prezența colegilor din alte clase și a părinților. -Valorificarea experienţei unui părinte (marinar-pescar) sau a altor membrii ai familiilor copiilor – discuție interactivă cu tot grupul. Amenajarea unui colț în clasă având titlul proiectului cu toate produsele realizate de copii pe parcursul proiectului (inclusiv acvariul). Realizarea unei mini-culegeri de curiozităţi din lumea peștilor. -Jocuri de rol având ca temă: relaţii între vieţuitoare.NICHIFOR GABRIELA . . 2.

. Originalitatea produsului REFLECŢIE . Schemă orientativă Vom împărţi colectivul de elevi din proiect în câte 5 grupe: 1. fie hotar între popoare care s-au aflat în război (de exemplu dacii de pe malul stâng şi Imperiul Roman de pe malul drept. turism.NICHIFOR GABRIELA . Istoricii – vor avea ca sarcină sa demonstreze că Dunărea a fost. sau românii si Imperiul Otoman). industrie. debit.. de expunere a argumentelor într-o succesiune logică.. 4.Mioriţei”.) 3.Hai. Designul produsului 4. 5. unităţi de relief pe care le traversează. Geografii – vor informa despre caracteristicile geografice ale fluviului. comerţ fluvial. Vor evalua prin vot atât calitatea produsului obţinut cât şi calitatea prezentării. Pr Produsele vor fi evaluate după următoarele criterii: 1. Canalul Dunăre-Rin. pescuit. cu maniera de cooperare. care s-au ajutat la nevoie şi au luptat pentru aceeaşi cauză. Corectitudinea ştiinţifică a informaţiilor 2. EvEVALUAREA PROIECTULUI EvEvaluare formativă – Profesorul va face observaţii pe parcursul fiecărei etape în legătură cu modul de implicare. importanţa acestuia pentru agricultură.Valurile Dunării” de Iosif Ivanovici. Economiştii – vor evidenţia rolul economic al fluviului. Elevii se vor autoevalua prin vot. plasticieni) – vor culege imagini pentru picturi sau CD-uri cu valsurile . sau alte compoziţii cunoscute numai în anumite zone ale Europei.Dunărea albastră” de Johann Strauss. de la izvor la vărsare (lungime. Canalul Dunăre-Marea Neagră. bazin hidrografic. specifică zonei folclorice dunărene din România) sau fragmente din lucrări literare aparţinând unor scriitori cunoscuţi în ţările europene. sau cântece populare (de exemplu . fie punte între popoare prietene.TULCEA 7. Expunerea sintetică a acestora 3. Delta Dunării etc. Artiştii (compozitori... încercând să cuantifice contribuţia echipelor şi pe cea individuală. 2. de-a lungul istoriei. capacitatea de sinteză a informaţiilor. Dunărea mea”). Echipele vor lucra conform planului de desfăşurare a activităţilor din proiect. Scriitorii – vor selecta fragmente de poezii populare inspirate de fluviu (exista o variantă a .

Elevii şi profesorul vor detalia în jurnalul reflexiv momentele în care au lucrat cel mai bine şi vor argumenta de ce s-a întâmplat astfel.TULCEA 1. 2. Îi vom ruga apoi să stabilească obiective pentru un proiect asemănător pe care l-ar derula cu alte echipe. 3. Ce sfaturi le-ar da colegilor lor? .NICHIFOR GABRIELA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->