Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAMA ECONOMIE

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Discipline socio-umane
Programa pentru examenul de definitivare n nvmnt obinerea gradului didactic II Tematica pentru obinerea gradului didactic I

Aprobate prin
Ordinul Ministrului Educaiei Naionale nr. 3442/ 21.03.2000 1

PROGRAMA ECONOMIE

ECONOMIE

Obiectivele principale ale pregatirii si perfectionarii profesorilor care predau Economie sunt: - insusirea si aprofundarea cunostintelor, categoriilor si mecanismelor de baza ale rationamentului economic; - formarea capacitatii de analiza critica, evaluare si argumentare in domeniul economiei; - dezvoltarea culturii economice si intelegerea proceselor complexe care marcheaza evolutia economiei nationale si a celei mondiale la acest sfarsit de mileniu. Activitatea didactica a profesorilor care predau Economie trebuie sa imbine aspectele teoretice si metodologice cu cele practico-aplicative, sa accentueze caracterul interdisciplinar al predarii-invatarii Economiei si sa se realizeze printr-o continua diversificare a strategiilor si metodelor de invatamant. In mod explicit, orientarile activitatii didactice a profesorilor care predau Economia se regasesc in Ordinul nr. 4058 cu privire la educatia antreprenoriala in invatamantul preuniversitar din Romania, emis de ministrul Educatiei Nationale la data de 7.07.1999.

PROGRAMA ECONOMIE

TEMATICA EXAMENULUI PENTRU DEFINITIVAT SI GRADUL II

VENITUL,CONSUMUL, ECONOMIILE I INVESTIIILE

Capitolul 1- Economia - tiin teoretic fundamental 1.1. Economia - component a sistemului tiinei economice 1.2. Metoda n tiina economic. Tehnici i instrumente de analiz economic 1.3. Activitatea economic - form principal a aciunii sociale. Tensiunea dintre nevoi i resurse Capitolul 2- Teoria consumatorului 2.1. Coninutul i funciile consumului 2.2. Utilitatea bunurilor economice. Preferinele consumatorului 2.3. Alegerea i echilibrul consumatorului Capitolul 3- Teoria productorului. 3.1. Natura i obiectivele firmei. Producia i productorul 3.2. Factorii de producie. Modaliti de combinare a factorilorde producie 3.3.Productivitatea factorilor de producie. Legea randamentelor neproporionale Capitolul 4- Cererea 4.1. Legea cererii. Cererea i cantitatea cerut 4.2. Factorii de influen ai cererii. 4.3. Elasticitatea cererii Capitolul 5- Oferta i costul de producie 5.1. Legea ofertei. Extinderea i contracia ofertei 5.2. Condiiile ofertei. Elasticitatea ofertei 5.3. Costurile firmei pe termen scurt 5.4.Costurile firmei pe termen lung Capitolul 6- Piee, concuren, preuri 6.1. Piaa i structura pieei. Teorii i funcii ale preului 6.2. Piaa cu concuren pur i perfect 6.3. Piaa cu concuren imperfect 6.3.1. Monopolul 6.3.2. Concurena monopolistic 6.3.3. Oligopolul Capitolul 7- Formarea i repartiia veniturilor 7.1. Formarea veniturilor. Repartiia primar i secundar 7.2. Salariul. Factori de influen i forme de salarizare 7.3. Profitul. Modaliti de calcul i funcii ale profitului 7.4. Dobnda i rata dobnzii 7.5. Renta i principalele forme de rent

PROGRAMA ECONOMIE Capitolul 8- Agenii economici i circuitul economic 8.1.Agenii economici. Circuitul economic i fluxurile activitii economice 8.2. Agregatele macroeconomice 8.3. Identiti macroeconomice de baz Capitolul 9- Consumul economisirea i investiiile 9.1. Consumul i funcia macroecomomic a consumului 9.2. Economisirea i funcia macroecomomic a economisirii 9.3. Investiiile Capitolul 10- Creterea economic i ciclul afacerilor 10.1. Creterea i dezvoltarea economic 10.2. Evoluia ciclic a sistemelor economice. Tipologia ciclurilor economice 10.3. Politici anticiclice Capitolul 11- Piaa muncii i omajul 11.1. Piaa muncii-funcii i particulariti 11.2. Cererea i oferta de munc. Echilibrul pieei muncii 11.3. Definirea i caracterizarea omajului 11.4. Cauze i forme ale omajului. Msuri de combatere a omajului Capitolul 12- Piaa monetar i inflaia 12.1. Banii i funciile lor. Agenii sistemului financiar 12.2. Cererea i oferta de moned. Echilibrul pieei monetare 12.3. Inflaia - concept i forme 12.4. Msuri de reducere ale inflaiei 12.5 Relaia inflaie omaj. Curba Phillips Capitolul 13- Echilibrul i dezechilibrul macroeconomic. Macroeconomia internaional 13.1. Echilibrul i dezechilibrul macroeconomic.Echilibrul conjugat al pieelor. Modelul IS-LM 13.2. Echilibrul macroeconomic ntr-o economie deschis 13.3. Politici macroeconomice i instrumente specifice 13.4. Integrarea economic. Uniunea European cea mai avansat form de integrare 13.5. Coordonarea internaional a politicilor economice. Globalizare i competitivitate

PROGRAMA ECONOMIE

BIBLIOGRAFIE
1. ASE, Catedra de Economie i Politici Economice Economie- -ediia a asea- Editura

Economic, Bucureti, 2004.


2. *** Catedra de Economie FEAA-UVT, colectivul de Economie, Microeconomie-note de

curs, Editura Universitii de Vest, Timioara, 2009.


3. *** Catedra de Economie FEAA-UVT, colectivul de Economie, Macroeconomie-note de

curs, Editura Universitii de Vest, Timioara, 2010.


4. Dianu D., Vrnceanu R. - Romnia i Uniunea European: inflaie, balan de pli, cretere

economic- Editura Polirom, Iai, 2002.


5. Du Alexandrina, Cisma Laura, Nicoleta Srghi- Microeconomie. Teorie i aplicaii-

Editura Mirton, Timioara, 2003.


6. Enache C., Mecu C. Economie politic- Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti ,

2008.
7. Frois G. A. - Economie politic- Editura Humanitas, Bucureti, 1994. 8. Ignat I., Pohoa I., Clipa N., Luac Ghe., Pascariu Gabriela - Economie politic Ediia a

doua, Editura Economic, Bucureti, 2002.


9. Samuelson P., Nordahaus W.- Economie - Editura Teora, Bucureti, 2000. 10. Silai Grigore, Srghi Nicoleta -Macroeconomie n fie editia a III-a, Editura Mirton,

Timioara, 2010.
11. Silai Grigore, Srghi Nicoleta -Microeconomie n fie editia a III-a, Editura Mirton,

Timioara, 2009.
12. Srghi Nicoleta,Du Alexandrina Economie politic Editura Mirton, Timioara, 2005. 13. Stelian I., Lazr C. Curs de economie politic- Editura Economic, Bucureti, 2009.

PROGRAMA ECONOMIE

METODICA PREDARII ECONOMIEI

1. Idealul educational si obiectivele reformei educatiei: rolul educatiei economice si al disciplinei Economie 1.1 Obiectivele predarii-invatarii Economiei: formarea competentelor generale si a celor specifice. 1.2 Construirea demersurilor didactice si orientarea generala a activitatii pentru realizarea unui invatamant centrat pe elev. 1.3 Formarea gandirii economice, critice, reflexive, autonome si a deprinderilor de comportament economic: raportul dintre asimilarea cunostintelor si formarea competentelor specifice (prevazute in programa curriculara). 1.4 Selectarea si utilizarea creativa a informatiilor in proiectarea si realizarea demersurilor didactice; manualul, bibliografia, surse primare privind activitatile economice. 1.5 Corelarea obiectivelor predarii-invatarii Economiei cu experienta culturala si de viata a elevilor, cu particularitatile de varsta si orientarea lor scolara si profesionala. 1.6 Corelarea obiectivelor educatiei economice cu cele ale educatiei pentru cariera si educatiei permanente. 1.7 Interpretarea si utilizarea programei curriculare in proiectarea si realizarea activitatilor didactice. 2. Strategii, metode si tehnici de predare-invatare a Economiei. 2.1 Strategii, metode si tehnici didactice adecvate specificului lectiei de Economie. 2.2 Proiectarea, realizarea si evaluarea lectiei de Economie. 2.3 Strategii si modalitati de integrare in lectie a activitatilor cu caracter practicaplicativ: rezolvarea de probleme, studiul de caz, dosarul economic, interpretarea statisticilor si a graficelor, utilizarea cunostintelor pentru elaborarea diagnozei si prognozei economice. 2.4 Construirea demersului didactic orientat inspre formarea comportamentului economic si internalizarea principiilor de rationalitate economica. 3. Evaluarea 3.1 Specificul evaluarii in lectia de Economie. 3.2 Forme, modalitati de realizare si tehnici de evaluare. 3.3 Rolul evaluarii in formarea motivatiei elevilor pentru studiul Economiei si a deprinderilor de comportament economic. 3.4 Criterii de evaluare a eficientei didactice a lectiei de economie.

PROGRAMA ECONOMIE

BIBLIOGRAFIE 1. 2. 3. 4. C. Birzea, Arta si stiinta educatiei, E.D.P., Bucuresti, 1995 C. Cucos, Pedagogie, Ed. Polirom, Iasi, 1996. E. Durkheim, Educatie si sociologie, E.D.P., Bucuresti, 1980 H. Hazlitt, Lectia de economie, ASE World Enterprise, Amerocart SRL, Business Tech International Press SRL Bucuresti, 1994 5. M. Ionescu, I. Radu, Didactica moderna, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995 6. V. de Landsheere, G. de Landsheere, Definirea obiectivelor educatiei, E.D.P., Bucuresti, 1979 7. C. Narly, Problematica idealului pedagogic, in Modelul uman si idealul educativ, Antologie de texte, E.D.P., Bucuresti, 1995 8. Ioan Neacsu, Instruire si invatare, E.D.P., Bucuresti, 1999 9. I. Nicola, Pedagogie, E.D.P., Bucuresti, 1993 10. I.T. Radu, Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului, E.D.P., Bucuresti, 1988