Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de notare a unei actiuni in prestatie tabulara Domnule Presedinte, Subsemnatul ..............., domiciliat in ............, judetul .........., str.

.............., nr. ...., va rog sa dispuneti: Notarea in cartea funciara nr. ..... a comunei ........ a actiunii in prestatie tabulara introdusa de mine impotriva lui ..........., domiciliat in ..........., judetul ..........., str. .............., nr. ............., de la care am cumparat parcela nr. ......., pentru a f obligat sa-mi predea inscrisul necesar in vederea intabularii dreptului meu de proprietate, cat si impotriva lui ............, domiciliat in ..............., judetul ............, str. .........., nr. ........, care a obtinut in favoarea sa intabularea dreptului de proprietate in P.II., pe baza unui contract de vanzare-cumparare incheiat ulterior contractului meu de vanzarecumparare, pentru a f obligat sa accepte intabularea dreptului meu de proprietate. Dupa notarea actiunii, va rog sa trimiteti trei exemplare de pe actiune la Tribunalul ............. competent de a judeca pricina potrivit art. 13 C. pr. civ., retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara. La cerere anexez: Semnatura, Domnului Presedinte al ................. Sectia de carte funciara