Sunteți pe pagina 1din 4

1

Tema 4: Revizia Mijloacelor fixe 4.1 Controlul disponibilitatilor si integritatea MF Controlul diponibilitatilor MF incepe cu examinarea daca obiectele au fost predate in pastrarea gestionarului ,oprtunitatea si integritatea ultimii inventarieri effectuate de #,surplusurile si minusurile MF scoase la iveala,legalitatea si exactitatea oglindirii in contabilitate. Revizorul urmareste daca nu se repartizeaza gestionarilor un numar prea mare de obiecte care ar depasi posibilitatile lor de supraveghere,daca nu se fac premutari a MF fara intocmirea documentelor necesare ,ceea ce duce la lipsa de raspundere .In aceste scopuri se folosesc documente primare,acte,procese verbale in baza carora MF au fost predate in pastrarea gestionarilor respectivi. Pentru a se convinge de calitatea inventarierei effectuate de #,revizorul efectueaza o inventariere partial a MF in parte.IN acest caz inventarierea se efectueaza asupra MF noi,nepuse in gestiune sau a obiectelor la care inventarierea efectuata de # a scos la iveala surplusuri sau lipsuri.Din practica revizorilor sunt cunoscute multe cazuri cind in registrele de inventariere nu au fost inregistrate surplusurile sau minusurile.In asa cazuri revizorul e dator sa asigure inventarierea complete a MF intr-o sectie de productie.Daca aceasta va demasca surplusuri sau minusuri se va afectua inventarierea generala a MF la #. In timpul inventarierei care va fi efectuata de o comisie competent se cere ca odata cu inscrierea obiectelor MF sa fie determinate si starea lor tehnica.Acest procedeu e necesar pentru a descoperi ca unele MF se inlocuiesc cu altele uzate.

Pentru aceasta sunt folosite urmatoarele documente primare: Pasapoarte Conditii tehnice( e indicat nr de inregistrare si puterea utilajelor) Daca astfel de documente lipsesc ,starea tehnica a obiectelor se determina cu ajutorul comisiei se experti care intocmeste un process verbal sau un cat de evaluare. Obiectele care nu au fost luate la evident comisia de inventariere le evolueaza la costul de restabilire . Lipsa MF constatate se comisie se trec dijn contul gestionarului evaluat la prt cu amanuntul si cu coeficientul stabilit. O atentie deosebita se acorda MF de us casnic (frigidere,TV) care se afla in posesia conducatorului # sau conducatorului diviziunii corespunzatoare. Daca se intilnesc asa cazuri se intocmesc acte intermediare,bunul se aduce la depozit si e inscris in fisa de inventor.Revizorul cere de la contabil-sef sa determine suma care persoana in cauza trebuie sa o verse in casa #. Revizorul acorda atentie disponibilitatii obiectului care in momentul inventarierei nu se afla la # ( mijloace de transport date in chirie ;puse pe ruta).Dispinibilitatea acestora se controleaza pe parcursul reviziei. 4.2 Verificarea intrarii ,detasarii si iesirii MF Sarcina principala a verificarii intrarii MF este de a stabili justificativ operatiunile corespunzatoare,exactitatea intrarii MF,oglindirea in fisele de pasapoarte,oportunitatea intocmirii documentelor primare,concluziile facute de comisiile de receptie in exploatarea cladirilor construite (sectii,linii tehnologice)

corespunderea obiectelor contruite cu sau cumparate cu foile de titluri,desenele tehnice,proiectele si devizele. La operatiunile unde revizorul are indoieli se efectueaza confruntarea datelor din documentele # supuse controlului si a documentelor aflate la furnizori. MF luate in chirie se supun verificarii pentru a stabili necesitatea arendarii lor,legalitatea contractului de chirie,a taxelor de inchiriere,eficacitatea utilizarii acestor MF. Detasarea MF in interiorul # de la o sectie la alta,de la un serviciu la altul precum si trecerea lor din conservare in rezerva,in exploatare etc. se verifica pe baza : bonurilor de detasare a MF a registrului de numerar a fiselor de inventar Revizorul controleaza necesitatea si oportunitatea miscarilor effectuate. Intrarea MF in # se verifica in baza: datelor de bilant ; darilor de seama cu privire la punerea in fucntiune a obiectelor constituite; a actelor de receptive predare a inregistrarilor in conturi; documentelor primare care au stat la baza acestora; Iesirea MF prin lichidare se supune unor verificari amanuntite: se controleaza justificarea in continutul lor; piesele si materiile obtinute din lichidarea fiecarui obiect a MF; predarea lor prin bonuri de primire la depozitul #; se controleaza daca lichidarea obiectelor respective nu este rezultatul intretinerii corespunzatoare;( in asa cazuri de stabilesc motivele si persoanele vinovate)

Revizorul examinind elementele corespunzatoare se convinge ca obiectele incluse in actele de lichidare cu adevarat au fost distruse. Revizorul acorda o atentie si legalitatii lichidarii MF din cauza calamitatilor naturale.In asa cazuri e necesar de a stabili existenta actelor,proceselor verbale,concluziile organelor special(inspectii de stat,inspectii auto,etc) Revizorul controleaza incit masurile luate de # pentru recuperarea pagubei pricinuite corespunde legislatiei in vigoare.