Sunteți pe pagina 1din 1

MINlSTERUL EDUCATIEI, CERCET ARB,

TUNERETULUI~ISPORTULUI

Universitatea POLITEHNICA din Bucure~ti


Splaiullndependentei nr.313, Bucure~ti - 060042, ROMANIA

Telefon: 021 318 10 00; Fax: 021 318 1001

inregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 3291

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2012-2013

PENTRU iNvA:.rAMANTUL UNIVERSITAR DE LICENTA ~I MASTERAT


(PROJECT)
Semes
trul

Forma de invafjmant
~i anul de studii
~

Licenta (toti anii de


studii)
Master (toti anii de
studii)

Licenta (anii I, /I de
studii)

Licenta (anullll de
studii)

Licenta (anullV de
studii)

/I

Perioada

Activitatea

[L] 01.10.2012 - 21.12.2012 M


[S] 22.12.2012 - 06.01.2013 [0]
[L] 07.01.2013 -18.01.2013 M
[S] 19.01.2013 - 08.02.2013 M
[S] 09.02.2013 -17.02.2013 [0]
[L] 18.02.2013 - 24.05.2013 M
[S] 25.05.2013 -14.06.2013 M
[L] 18.02.2013 - 24.05.2013 M
[S] 25.05.2013 -14.06.2013 M
[L] 17.06.2013 - 06.09.2013 M

Oidactica [12 S1
Vacanta de iarna [2 S1
Oidactica [2 S]
Sesiunea de examene [3 S1
Vacanta intersemestr. [is]
Oidactica [14 S1
Sesiunea de examene [3 S]
Oidactica [14 S]
Sesiunea de examene [3 S1
Practica (anullll) [12 S]
Oidactica ~i pregatirea
proiect. de diploma [14 S]
Sesiunea de examene
(Restante) [2 S]
Oefinitivarea proiectului
de diploma [4 S]
Sesiune examen de
Diploma [1 S]
Oidactica [14 s1
Sesiunea de examene [3 S]
Oidactica i pregatirea
disertatiei [14 S]
Sesiunea de examene [2 S1
Finalizare disertatie [3 S]
Sesiune exam. Disert. [is]

[L] 18.02.2013 - 24.05.2013

[S] 25.05.2013 - 07.06.2013

[S] 08.06.2013 - 07.07.2013 [0]

M
[L] 18.02.2013 - 24.05.2013 M
[S] 25.05.2013 -14.06.2013 M
[L] 18.02.2013 - 24.05.2013 M

[L] 08.07.2013 -12.07.2013


~

Master (anull de
studii)

~ Master (anul II de
studii)

toamna,
de
Sesiune
de
reprogramare a verificarilor finale

[S] 25.05.2013 - 07.06.2013 M


[S] 08.06.2013 - 30.06.2013 [0]
[L] 01.07.2013 - 05.07.2013 M
[L] 02.09.2013 - 15.09.2013 [0]

"