Sunteți pe pagina 1din 7

CABINET MINISTRU

__________________________________________________________________________________

ORDIN
pentru modificarea i completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului
didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2013-2014, aprobat prin Ordinul
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 6239/2012
n conformitate cu prevederile art. 253, 262 i art. 263 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr.
1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 32 alin. (2) din Legea bugetului de
stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
n baza Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor msuri de
reorganizare n cadrul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte normative, cu
modificrile i completrile ulterioare,

Ministrul Educaiei Naionale


emite prezentul ordin:
Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2013-2014, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 6239/2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 64 i 64
bis din 30 ianuarie 2013, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. Dup litera e) a alineatului (9) al articolului 9 se introduce o nou liter, litera f) cu urmtorul
cuprins:
f) absolveni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri n
profilul postului, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) i
(3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) i cu diplom de absolvire sau de licen ai
nvmntului superior ntr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii de
institutor cu studii superioare de lung sau scurt durat.
2. Alineatul (1) al articolului 29 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se
stabilete dup asigurarea normelor didactice de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare,
potrivit prezentei Metodologii, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare, dup ncadrarea
cadrelor didactice prevzute la art. 21 alin. (4), dup soluionarea ntregirilor de norm didactic de
predare-nvare-evaluare a titularilor, conform art. 24, dup soluionarea completrilor normelor
didactice de predare-nvare-evaluare a titularilor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor
colare, conform art. 25 alin. (5) i (6) i dup emiterea deciziilor de transfer n unitatea/unitile de
nvmnt, conform art. 48 alin. (2) i (3).
3. Dup alineatul (9) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (10) cu urmtorul
cuprins:
10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru
soluionarea restrngerii de activitate/pretransfer/modificarea duratei contractelor individuale de
munc ale cadrelor didactice netitulare din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza
art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare/detaare n interesul
nvmntului sau la cerere, organizate n baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i
1

completrile ulterioare i prezentei Metodologii, pot participa i cadrele didactice debutante repartizate
pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie
2012, din nvmntul de stat i particular acreditat, nscrise la examenul naional pentru obinerea
definitivrii n nvmnt, sesiunea 2013. Deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre pentru
aceste cadre didactice se emit, numai n situaia n care acestea promoveaz examenul naional de
definitivare n nvmnt, dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n
nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale i comunicarea acestuia inspectoratelor colare.
Posturile didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se vacanteaz dup validarea rezultatelor
examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale i
comunicarea acestuia inspectoratelor colare. n situaia n care cadrele didactice debutante repartizate
pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat, ncepnd cu
1 septembrie 2012, nscrise la examenul naional pentru obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea
2013, nu promoveaz examenul naional de definitivare n nvmnt, acestea rmn angajate cu
contract individual de munc pe perioad determinat n unitile de nvmnt n care au fost
repartizate ncepnd cu 1 septembrie 2012.
4. Alineatul (1) al articolului 34 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru
soluionarea restrngerii de activitate, organizat n baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevzute
la art. 31 alin. (7) i (8), precum i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), aflate n restrngere
de activitate.
5. Alineatul (1) al articolului 51 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante dup soluionarea completrilor de norm
didactic se ocup de cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7) i (8), precum i cadrele
didactice prevzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt preuniversitar, considernd cu prioritate apropierea de domiciliu.
6. Litera b) a alineatului (1) al articolului 55 se modific i va avea urmtorul cuprins:
b) a dobndit definitivarea n nvmnt sau va dobndi definitivarea n nvmnt pn la 1
septembrie 2013;
7. Dup articolul 55 se adaug un nou articol, articolul 551, cu urmtorul cuprins:
Art. 551 De prevederile art. 54 i 55 beneficiaz i cadrele didactice netitulare calificate
angajate n uniti de nvmnt preuniversitar cu contract individual de munc pe perioad
determinat, n anul colar 2012-2013, care au participat la concursul de titularizare n anul 2012, care
au obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia
special la clas la acest concurs ori cel puin media 7 (apte) la inspeciile la clas n cadrul
examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2012 i au ocupat un post didactic/o
catedr pe perioad determinat n baza acestor rezultate, n edin public organizat pn la data
nceperii cursurilor anului colar 2012-2013.
8. Dup alineatul (6) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alineatul (61), cu urmtorul
cuprins:
(61) Cadrul didactic care a obinut cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul
postului, n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2013, poate folosi acest
rezultat i n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2013, pentru angajare pe perioad nedeterminat sau
determinat, iar cadrul didactic care a obinut cel puin media 5 (cinci) la inspeciile la clas n profilul
postului, n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2013, poate folosi acest
rezultat i n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
unitile de nvmnt preuniversitar pentru angajare pe perioad determinat, sesiunea 2013. n
situaia n care candidatul opteaz i pentru susinerea inspeciei speciale la clas n cadrul concursului
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar,
sesiunea 2013, la media final a concursului se ia n calcul nota obinut la inspecia special la clas
n cadrul concursului.

9. Alineatele (8) i (9) ale articolului 56 se modific i vor avea urmtorul cuprins:
(8) Pentru angajarea pe perioad nedeterminat, candidaii trebuie s obin minimum nota 7
(apte) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special la clas n profilul postului sau cel
puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de
definitivare n nvmnt, sesiunea 2013, conform alin. (61), iar media de repartizare se calculeaz
astfel: [(nota obinut la proba scrisa)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4.
(9) Pentru angajarea pe perioad determinat, candidaii trebuie s obin minimum nota 5
(cinci) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special n profilul postului sau cel puin
media 5 (cinci) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de definitivare
n nvmnt, sesiunea 2013, conform alin. (61), iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota
obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4.
10. Dup alineatul (7) al articolului 74 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmtorul
cuprins:
(8) n etapa de repartizare prevzut la alin. (3) lit. d), posturile didactice/catedrele propuse
pentru continuitate la detaare i pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe
perioad determinat n anul colar 2013-2014, pentru candidaii care au obinut cel puin nota/media
7 (apte) la concursurile de titularizare din anii 2011 i/sau 2012, se ocup numai de persoanele care
beneficiaz de continuitate la detaare, respectiv de prelungirea duratei contractului individual de
munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014, conform prezentei Metodologii.
11. Alineatul (1) al articolului 82 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup concurs se ocup de cadrele
didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7)-(9) i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10),
prin detaare n interesul nvmntului.
12. Alineatul (1) al articolului 84 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup etapa de detaare n interesul
nvmntului se ocup de cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7)-(9) i cadrele
didactice prevzute la art. 31 alin. (10), prin detaare la cerere.
13. Dup alineatul (11) al articolului 84 se adaug un alineat nou, alineatul (12), cu urmtorul
cuprins:
(12) n etapa de detaare n interesul nvmntului nu se ocup posturile didactice/catedrele
propuse pentru continuitate la detaare, pentru candidaii care au obinut cel puin nota/media 7 (apte)
la concursurile de titularizare din anii 2011 i/sau 2012. n etapele de detaare n interesul
nvmntului sau la cerere nu se ocup posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea
duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014, pentru
candidaii care au obinut cel puin nota/media 7 (apte) la concursurile de titularizare din anii 2011
i/sau 2012.
14. La anexa nr. 2 punctul IV, dup subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 11),
cu urmtorul cuprins:
11) n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul
primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt
activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz
activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani
colari ncheiai.
15. Anexa nr. 3 se modific i se nlocuiete cu anexa care face parte integrant din prezentul
ordin.

Art. II Direcia General Resurse Umane i Reea colar Naional din cadrul Ministerului
Educaiei Naionale, inspectoratele colare i unitile de nvmnt preuniversitar duc la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

REMUS PRICOPIE,
MINISTRU

Bucureti,
Nr. 3271
Data: 25.02.2013
_______________________
Str. General Berthelot nr. 28-30, sector 1,
010168, Bucureti
Tel. +40(0)21 405 62 55
Fax: +40(0)21 312 47 19
www.edu.ro

ANEXA
ANEXA NR. 3
la Metodologie
Se certific exactitatea datelor
Director
_____________________________________________
(numele i prenumele)
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul(a)
(iniiala
tatlui)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, nscut()
la data de _________________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n localitatea__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________,
strada____________________
nr.
____,
bloc______,
sc.____,
ap.____,
TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat() de Poliia
___________, la data de _________, v rog s-mi aprobai ncadrarea ca TITULAR ncepnd cu anul colar 2013-2014, pe
postul didactic/catedra__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ de la (unitatea/unitile de
nvmnt)___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, localitatea
______________________________n baza notei ______________ i a rezultatului admis la proba practic/oral de
(*)__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________, obinute la
concursul de titularizare din anul 2009 sau la concursul de titularizare din anul 2010 sau la concursul de titularizare din anul
2011 i/sau n baza notei la proba practic/oral/inspecia special la clas_____________________________i a notei la
proba scris___________________________(media________________) obinute la concursul de titularizare din anul 2012.
Prezint urmtoarea situaie:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped.
etc._________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
nivelul
studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul
II
de
studii
universitare
de
masterat)_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.),
promoia ______ cu specializarea
principal____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
secundar
_____________________________________________________________________________________________,
cu
media
la
examenul
de
stat
(licen)/absolvire
________________________,
media
de
departajare
_______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped.
etc._________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de


_________
ani
(zi
sau
i.f.,
seral,
f.f.,
f.r.,
i.d.),
promoia
______
cu
specializarea
principal______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________, secundar __________________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped.
etc._________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii
universitare
de
masterat)_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de
_________
ani
(zi
sau
i.f.,
seral,
f.f.,
f.r.,
i.d.),
promoia
______
cu
specializarea
principal_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
secundar
_________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
2) Dup absolvirea cu diplom a studiilor universitare de lung durat/licen/masterat am absolvit cursuri postuniversitare
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de
masterat, studii universitare de masterat), dup cum urmeaz:
a) Instituia (Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
specializarea__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare
_____________ ;
b) Instituia (Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
specializarea__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare
_____________ ;
c) Instituia (Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
specializarea__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, cu durata
studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare
_____________ ;
3) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul
I n anul __________, cu media ________, doctoratul n anul ____________________________________, la
specialitatea___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________echivalat cu gradul didactic I n anul____________________.
4) Sunt
nscris
la
examenul
naional
de
definitivare
n
nvmnt,
sesiunea
2013,
n
judeul______________________________/municipiul Bucureti.
5) n anul colar 2012-2013 sunt ncadrat() cu contract pe perioad determinat pe postul/catedra
de__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, de la
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
6) La 1 septembrie 2012 am avut _________ ani ntregi __________ vechime n nvmnt.

7) Avize i atestate:

Tipul avizului de culte:_______________________________________________________________


Tipul avizului de alternativ: __________________________________________________________
Tipul avizului unitii de nvmnt militar:_______________________________________________
Atestat educaie special:

Aviz IGP / ARR:

Avizul liceului pedagogic:

8) CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2010/2011_________________________


i n anul colar 2011/2012 _________________________;

NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2012 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar
2012-2013.
b) Pentru absolvenii promoiei 2011 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar
2011-2012 i calificativul parial din anul colar 2012-2013.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari
n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
9) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul
Inspectorului colar ____________________________________________________, prin decizia nr. ____________,
conform art. ___________ din Legea nr. 53/2003, republicat, Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.
10) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc.
11) Prezint
avizul
medical
nr.
____________________,
din
data
_________________,
emis
de___________________________________________________ ________________________________, din care rezult
c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c ndeplinesc condiiile prevzute la art. 234 din Legea educaiei naionale
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru a fi ncadrat() n nvmnt.
(*) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/orale n cadrul concursului.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele
dac am comunicat date eronate.
Data ____________

Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele n copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre
directorul unitii unde funcionez n anul colar 2012-2013:
1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unitile de nvmnt la care
funcionez ca angajat cu contract individual de perioad determinat n anul colar 2012-2013
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliu
3) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul)
4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol)
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobndite, respectiv avize i atestate
6) Adeverine privind calificativele acordate pentru anii colari 2010/2011 i 2011/2012, respectiv calificativul
parial pentru anul colar 2012-2013 (conform fiei de evaluare)
7) Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de
documentele justificative
8) Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor,
ale studiilor i articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice
9) Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor
de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul
programelor de formare continu
10) Adeverina de vechime n nvmnt
11) Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare
12) Acordul Ministerul Educaiei Naionale, inspectoratului colar, ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac
este cazul)
13) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a
salariailor
14) Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.