Sunteți pe pagina 1din 1

10.sistem dr admin a)descrieti sist dr admin Sistemul dreptului administrativ.

Sistemul de drept include in sine urmatoarele elemente: ramura de drept - este elementul principal fiind constituit din normele de drept cereglementeaza relatiile socile.institutii de drept reglementeaza relatii sociale de tip special. Scopurile de baza a drept.adm.sunt: 1.realizarea conditiilor pentru activitatea efectiva a put.adm ca un instrument important in garantarea sigurantei cetatenilor societatii,aparatului de stat si insusi statul. 2.garantarea democratiei organizatiei put.executive. 3. realizarea conditiilor pentru realizarea de catrecetateni a drepturilor libertatilor sale garantarea carora este legata de functionarea put.executive. 4. garantarea sigurantei cetatenilor sisocietatii de la administrarea dupa bunul plac, de la abuzuri neglijenta necompetenta a subiectilor put.executive. b)determin partile component ale sist dr admin Structura dreptului adm.este compusa din parte generala si cea speciala si de procedura. Parte generala cuprinde institutiile dreptului adm. grupele de norme ceregleaza relatiile sociale nationale care: -intaresc principiile adm. pub; - regleaza statutul adm-jur al cetatenilor; - regleaza treburile de stat sidetermina statutul juridic al functionarilor municipali de stat. determina formele si metodele adm.pub printer care o mare parte o aunormele ce reglementeaza ordinea primirii actelor adm si incetarea actiunilor procesuale. Parte speciala regleaza administrarea anumitor ramuri ale dreptului admin.(transport, invatamint si din sfera metodologiei, statisticii) se imparte in urm. grupe ce reglementeazaadministrarea in sfera:social politica; - garantarii sigurantei cetatenilor societatii si statului; - activitatea social- culturala a statuluil; -activitatea gospodareasca a statului. Partea de procedura cuprinde normele adm. din Codul Contraventional al RM care infaptuiesccontinutul incalcarilor adm si raspunderea de incalcare a lor, numesc organelle si functionarii insarcinati cu urmarirea incalcarilor adm. c).