Sunteți pe pagina 1din 24

91

2. Cotarea (SR ISO 129)


2.1 Principii generale
Defini ii cot : Valoarea numeric exprimat n unit i de m sur corespunz toare i reprezentat grafic pe desenele tehnice prin linii, simboluri i note. Tipuri de cote: cot func ional : Cot esen ial pentru func ionarea unei piese sau a unui spa iu ( a se vedea F din figura 2.1-1) -1) cot nefunc ional : Cot care nu este esen ial pentru func ionarea unei piese sau a unui spa iu ( a se vedea NF din figura 2.1-1). NOT : O cot nefunc ional este important pentru definirea formei piesei cot auxiliar : Cot dat numai informativ. Nu are rol hot rtor n execu ie sau n verificare i decurge din alte valori date pe desen sau n documentele conexe. O cot auxiliar se nscrie ntre paranteze, f r a fi indicate toleran e (a se vedea AUX n figura 2.1-1)
F F NF F

NF NF (AUX) NF

Fig. 2.1-1

element: Parte caracteristic a unei piese, cum ar fi o suprafa plan , o suprafa cilindric , dou suprafee paralele, un um r, o poriune filetat , o canelur , un profil etc. produs finit : Pies preg tit pentru montaj sau pentru punere n func iune, sau o construc ie executat pornind de la un desen. Un produs finit poate fi i o pies care

92 urmeaz s fie prelucrat ulterior (de exemplu, un produs turnat sau forjat) sau o construc ie care urmeaz s fie executat . Cu excep ia cazurilor n care sunt precizate ntr-o documenta ie conex , toate informa iile dimensionale necesare pentru definirea clar i complet a unei piese sau a unui element trebuie nscrise direct pe desen. Fiecare element trebuie cotat o singur dat pe un desen. Cotele trebuie nscrise pe vederile sau pe sec iunile care reprezint cel mai clar elementele corespunz toare. Toate cotele unui desen trebuie exprimate n aceea i unitate de m sur (de exemplu, n milimetri), dar f r a se indica simbolul unit ii. Pentru a evita orice confuzii, simbolul unit ii predominante pe un desen poate fi precizat ntr-o not . Dac pentru necesit ile specific rii pe desen trebuie indicate alte unit i de m sur (de exemplu, Nm pentru moment de rota ie, kPa pentru presiune), simbolul unit ii corespunz toare trebuie s figureze mpreun cu valoarea. Pentru a defini o pies sau un produs finit, trebuie nscrise numai cotele care sunt necesare. Elementele unei piese sau ale unui produs finit trebuie definite prin nu mai mult de o singur cot n fiecare direc ie. Fac excep ie de la aceast regul urm toarele cazuri: cnd este necesar s se dea cote referitoare la stadiile intermediare de fabrica ie (de exemplu, pentru dimensiunile unui element nainte de cementare i finisare); cnd ad ugarea unei cote auxiliare poate fi avantajoas . Metodele de fabrica ie sau de verificare trebuie specificate numai dac sunt indispensabile bunei func ion ri sau interschimbabilit ii. Cotele func ionale trebuie nscrise, atunci cnd este posibil, direct pe desen ( a se vedea figura 2.1-2). n anumite situa ii, o cotare func ional indirect poate fi justificat . ntr-un astfel de caz, se va avea grij s se ob in acelea i efecte ca i n cazul unei cot ri func ionale directe. n figura 2.1-3 se arat cum o cotare func ional indirect acceptabil permite respectarea

25 0,06

15 0,01

Fig. 2.1-2

25 0,06 40 0,005 Tolerare strns

15 0,01 40 0,005 Tolerare acceptabil


Fig. 2.1-3

93 condi iilor dimensionale stabilite n figura 2.1-3. Cotele nefunc ionale trebuie nscrise n modul cel mai convenabil pentru fabrica ie sau verificare.

2.2 Metode de cotare


2.2.1 Elemente de cotare
Elementele de cotare sunt: linia ajut toare, linia de cot , linia de indica ie, extremitatea liniei de cot , punctul de origine i valoarea propriu-zis a cotei. Aceste elemente de cotare sunt reprezentate n figurile 2.2-1 i 2.2-2. ( A se vedea ISO 128).

2.2.2 Linii ajut toare, linii de cot i linii de indica ie


Liniile ajut toare, liniile de cot i liniile de indica ie sunt trasate cu linie continu sub ire, conform ISO 128 i a a cum sunt reprezentate n figurile 2.2-1 i 2.2-2.
Linie de indicatie Linie ajutatoare

2 x 450

Valoarea cotei
3500

Punct de origine

Linie de cota

Extremitate (Sageata)

Fig. 2.2-1

Liniile ajut toare trebuie s dep easc pu in liniile de cot . Liniile ajut toare trebuie trasate perpendicular pe elementul cotat; dac este necesar, ele pot fi trasate oblic, dar paralele ntre ele ( a se vedea figura 2.2-3). Liniile de construcie concurente precum i linia ajuttoare care trece prin intersecia lor trebuie prelungite puin dincolo de punctul lor de intersecie ( a se vedea figura 2.2-4).
4240 Linie de cot Extremitate (Bar oblic)
Fig. 2.2-2

4500

Valoarea cotei Linie ajuttoare

94

Fig. 2.2-3

Fig. 2.2-4

Ca regul general , liniile ajut toare i liniile de cot nu trebuie s intersecteze alte linii ale desenului ( a se vedea figura 2.2-5).

Fig. 2.2-5

Fig. 2.2-6
40 70 50

Liniile de cot trebuie trasate f r ntreruperi chiar dac elementul la care se refer este reprezentat n vedere ntrerupt ( a se vedea figura 2.2-6),. Intersec iile liniilor ajut toare cu liniile de cot trebuie evitate. Totu i, n cazurile n care nu este posibil, nici o linie nu trebuie ntrerupt ( a se vedea figura 2.2-7). O linie de ax sau o linie de contur nu trebuie utilizat ca linie de cot , dar poate fi folosit ca linie ajut toare ( a se vedea figura 2.2-7).

75

35

Fig. 2.2-7

2.2.3 Extremit ile liniei de cot i indicarea originii


Liniile de cot trebuie s aib extremit i precise (s ge i sau bare oblice) sau, dac este cazul, se indic originea.

18

10

18

95 Standardul interna ional SR ISO 129 specific dou tipuri de extremit i ( a se vedea figura 2.2-8) i o indicare a originii ( a se vedea figura 2.2-9). Acestea sunt: a) s geata, reprezentat prin dou linii scurte formnd bra ele unui unghi oarecare, cuprins ntre 15 o i 90 o . S geata poate fi deschis , nchis i, n acest ultim caz, nnegrit sau nu ( a se vedea figura 2.2-8-a); 9 Avnd n vedere tradi ia n domeniul tehnic, se recomand utilizarea s ge ii cu unghiul la vrf de 15 o i n special a s ge ii nnegrite. b) bara oblic, reprezentat sub forma unei linii scurte, trasat la 45o (a se vedea figura 2.2-8-b); c) indicarea originii, reprezentat sub forma unui cerc mic, nennegrit, cu diametrul de aproximativ 3 mm.
a) Sgeat

b) Bar oblic
Fig. 2.2-8

Fig. 2.2-9

Dimensiunea extremit ilor trebuie s fie propor ional cu dimensiunea desenului pe care ele figureaz , dar nu mai mari dect este necesar pentru citirea desenului. Pe un acela i desen se folose te un singur tip de s geat . Cnd spa iul este limitat, s geata poate fi nlocuit printr-o bar oblic sau printr-un punct ( a se vedea figura 2.2-10).

Fig. 2.2-10

Dac exist spaiu suficient, sgeile trebuie executate la extremitile liniei de cot (a se vedea figura 2.2-10). Cnd nu exist spaiu suficient, sgeile pot fi dispuse n exteriorul limitelor liniei de cot, care poate fi prelungit pentru a nscrie cota (a se vedea figura 2.2-10). Pentru cotarea unei raze, linia de cot are o singur sgeat, sprijinit pe linia de contur (a se vedea figura 2.2-11). Vrful sgeii se poate sprijini fie pe interiorul, fie pe exteriorul conturului elementului (sau a liniei ajuttoare), n funcie de dimensiunea elementului respectiv.

50

R3

00

Fig. 2.2-11

R2

R6

50

,5

96

2.2.4 nscrierea valorilor cotelor


Valorile cotelor trebuie nscrise pe desen cu caractere avnd o dimensiune suficient de mare pentru a se asigura o bun lizibilitate att a desenului original, ct i a reproducerilor lui dup microfilm. Valorile cotelor trebuie plasate astfel nct s nu fie intersectate de nici o linie de pe desen. nscrierea valorilor cotelor trebuie f cut conform uneia din cele dou metode descrise mai jos. Pe acela i desen trebuie folosit o singur metod de cotare.

2.2.4.1 Metoda 1
Valorile trebuie dispuse paralel cu liniile lor de cot i, de preferin , la mijloc, deasupra i la distan de acestea (a se vedea figura 2.2-12).
70
20

20

20
20

20

20

20
20

30

20

20

Face excep ie cotarea cu cote suprapuse. Valorile trebuie nscrise astfel nct s poat fi citite de jos sau din dreapta desenului. Valorile nscrise deasupra liniilor de cot oblice trebuie orientate conform figurii 2.2-13. Valorile unghiurilor pot fi orientate conform figurii 2.2-14 (ambele variante sunt corecte).

39
Fig. 2.2-12

20

Fig. 2.2-13

Fig. 2.2-14

97 Se recomand utilizarea metodei 1 de cotare nu numai pentru faptul c este o metod tradi ional , ci i pentru faptul c este o metod mai simplu de folosit, neimplicnd ntreruperea liniei de cot .

2.2.4.2 Metoda 2
Valorile trebuie nscrise astfel nct s fie citite dinspre baza colii de desen. Liniile de cot care nu sunt orizontale se ntrerup, de preferin , spre mijloc, pentru a nscrie valoarea (a se vedea figura 2.2-15).
70 20 30 50 30 26 75 10 39

Fig. 2.2-15

Valorile unghiurilor pot fi orientate conform figurii 2.2-16. nscrierea valorilor trebuie deseori adaptat situa iei. Astfel, valorile pot fi nscrise:

Fig. 2.2-16

Fig. 2.2-17

a) mai aproape de una din extremit i i alternativ, pentru a evita urm rirea liniilor lungi de cot , care, n acest caz, pot fi trasate numai par ial (a se vedea figura 2.2-17): b) deasupra prelungirii liniei de cot , n exteriorul uneia din extremit i cnd lipsa de spa iu o impune (a se vedea figura 2.2-18):

98 c) pe sau la extremitatea unei linii de indica ie atunci cnd extremitatea opus se termin pe o linie de cot prea scurt pentru a permite nscrierea normal a valorii (a se vedea figura 2.2-19);

30 18,5 2,5 6 2 24 1,5

Fig. 2.2-18

d) deasupra prelungirii liniei de cot atunci cnd spa iul nu permite nscrierea valorii prin ntreruperea unei linii de cot care nu este orizontal (a se vedea figura 2.2-20)
15
12

18

Fig. 2.2-19

e)

Fig. 2.2-20

n cazul cotelor referitoare la p r ile care, n mod excep ional, nu sunt desenate la scar (cu excep ia vederilor ntrerupte), valoarea trebuie subliniat cu o linie continu groas . NOT : Cotele care nu sunt la scar pot fi rezultate dintr-o modificare a dimensiunii unui element a c rui corectare pentru reprezentare la scar ar necesita o revizie complet a desenului i care nu se dore te s fie f cut .
SR 12

40

30

R1

Indica iile urm toare se refer la cotele Fig. 2.2-21 elementelor a c ror form trebuie precizat pentru a permite interpretarea corect a desenului. Simbolurile pentru diametru i p trat pot fi omise dac forma este evident . Indica ie (simbolul) trebuie s precead valoarea cotei (a se vedea figura 2.2-21)

40

SR6 0
5 R1

S50

99

2.3 Dispunerea i nscrierea cotelor


Din dispunerea cotelor pe un desen trebuie s reias clar scopul desenului, dispunerea rezultnd din combinarea diferitelor moduri de cotare.

2.3.1 Cotare n serie


Lan urile de cote (a se vedea figura 2.3-1) pot fi folosite numai atunci cnd eventuala nsumare a toler an elor nu afecteaz aptitudinea de fun c ionare a piesei. Cu excep ia s ge ilor la 90 o , toate celelalte tipuri de extremit i pot fi utilizate la cotarea n serie.
100 160 70 200 30
Fig. 2.3-1

2.3.2 Cotare fa de un element comun


Acest sistem de cotare este folo sit atunci cnd mai multe cote cu aceea i direc ie au o o rigine comun . Cotarea fa de un elemen t se face n paralel sau cu cote suprapuse.

150 420 640

Cotarea n paralel const n dispunerea unui anumit num r de Fig. 2.3-2 linii de cot paralele unele fa de altele, la o distan suficient pentru a putea nscrie cotele f r dificultate (a se vedea figura 2.3-2). Cotarea cu cote suprapuse este o cota re n paralel simpl ificat care poate fi utilizat n cazul unui spa iu insuficient pentru nscrierea cotelor i n cazul n care nu exist risc de ilizibilitate (a se vedea figurile 2.3-3 i 2.3-4).

0 150 0 420 640

150

420

640

Fig. 2.3-3

Fig. 2.3-4

150

100 Indicarea originii (a se vedea figura 2.3-3) trebuie plasat ntr-un loc convenabil i extremitatea opus a fiec rei linii de cot trebuie s se termine numai prin s geat . Valorile cotelor pot fi nscrise, f r risc de confuzii, fie:
lng s geat , n continuarea liniei ajut toare corespunz toare (a se vedea figura 2.3-3), fie lng s geat , deasupra liniei de cot i al o mic distan fa de aceasta (a se vedea figura 2.3-4)

0 1

0 1

105 85 70 50
6

6
1 4

0 1

1 4

15

Poate fi avantajoas utilizarea cot rii cu cote suprapuse, n dou direc ii. n acest caz originile pot fi reprezentate ca n figura 2.3-5.

Fig. 2.3-5

2.3.3 Cotare n coordonate


Poate fi util ca, In locul sistemului de cotare indicat n figura 2.3-3, valorile cotelor s fie grupate ntr-un tabel (a se vedea figura 2.3-6).
1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

X 20 20 60 60 100

Y 160 20 120 60 90

15,5 13,5 11 13,5 26

3 5

4 Y 0 X
Fig. 2.3-6

105

15

90

35

55

70

101 Coordonatele intersec iilor ntr-o gril (planuri de situa ie) se indic astfel:

X =0 +Y = 100
Coordonatele punctelor de referin arbitrare, f r gril , trebuie s apar n dreptul fiec rui punct (a se vedea figura 2.3-7) sau sub form de tabel (a se vedea figura 2.3-8).
X = 70 Y = 80 X = 20 Y = 60 4
1

3
X 10 80 70 20 Y 20 40 80 60

X = 80 Y = 40 X = 10 Y = 20 1

2 3 4

Fig. 2.3-7

Fig. 2.3-8

2.3.4 Cotare combinat


Cotele individuale, cotele n serie i cotele fa de un element comun pot fi combinate pe un desen, numai dup examinarea aprofundat a consecin elor (a se vedea figurile 2.3-9 i 2.3-10).

Fig. 2.3-9

Fig. 2.3-10

2.4 Indica ii speciale


2.4.1 Coarde, arce, unghiuri i raze
Coardele, arcele i unghiurile trebuie cotate n modul indicat n figura 2.4-1. Cnd centrul unui arc se afl n afara limitelor spa iului disponibil, linia de cot a razei trebuie frnt sau ntrerupt , dup cum este sau nu este necesar s fie reprezentat centrul.

102
100 100 450

Coarda

Arc
Fig. 2.4-1

Unghi

Cnd cota unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicat corespunz tor, fr ca simbolul R s fie urmat de valoarea cotei (a se vedea figura 2.4-2).

50
Fig. 2.4-2

2.4.2 Elemente echidistante

Pe un desen n care sunt reprezentate elemente echidistante sau dispuse n mod regulat se pot utiliza urm toarele metode de cotare simplificat : Elementele dispuse la intervale liniare pot fi cotate conform figurii 2.4-3. n cazul unei posibile confuzii ntre lungimea intervalului i num rul de intervale, cotarea trebuie executat n modul indicat n figura 2.4-4.

15

5 x 18 (=90)

15

18

17 x 18 (=306)

Fig. 2.4-3

Fig. 2.4-4

Elementele dispuse la intervale unghiulare (alezaje sau altele) pot fi cotate conform figurii 2.4-6. Cotele pentru unghiurile intervalelor pot fi omise, dac nu exist riscul de ambiguitate .

7 x 100(=70)0

Fig. 2.4-5

16

103 Intervalele circulare pot fi cotate indirect prin indicarea num rului de elemente (a se vedea figura 2.4-7).

16

5x

50

5x12

Fig. 2.4-6

Fig. 2.4-7

2.4.3 Elemente repetitive


Dac este posibil s fie definit num rul de elemente cu acelea i dimensiuni, pentru a evita repetarea aceleia i cote se poate proceda conform indica iilor date n figurile 2.4-8 i 2.4-9.

Fig. 2.4-8

Fig. 2.4-9

2.4.4 Te ituri i adncituri


Te iturile trebuie cotate conform figurii 2.4-10. Cnd unghiul este de 45 o , cotarea poate fi simplificat , a a cum se indic n figura 2.4-11 i 2.4-12. Adnciturile trebuie cotate prin indicarea fie a dimensiunii diametrului impus pentru suprafa a piesei i a unghiului format, fie a adncimii de prelucrare i a unghiului format (a se vedea figura 2.4-13).

104

13
30

30

2 x 45

Fig. 2.4-10

Fig. 2.4-11

2x45
14
90

Sau

Fig. 2.4-12

3,5

2.4.5 Alte indica ii

Pentru a evita repetarea aceleia i cote sau liniile de indica ie lungi, pot fi utilizate litere de referin , asociate cu un tabel explicativ sau cu o not (a se vedea figura 2.56). Liniile de indica ie pot lipsi.

A B B

B A= 3 x 12 B= 3 x 10
Fig. 2.4-15

Fig. 2.4-16

90

105

Fig. 2.4-17 n vederi sau n sec iuni ale pieselor simetrice reprezentate par ial, liniile de cot se prelungesc pu in dincolo de axa de simetrie, cea de a doua s geat a liniilor de cot fiind omis (a se vedea figura 2.4-16). Dac mai multe piese sunt reprezentate asamblat, cotele fiec rei piese componente trebuie, pe ct este posibil, s fie grupate (a se vedea figura 2.4-17). Uneori este necesar s se precizeze c o zon sau o lungime a unei suprafe e face obiectul unei indica ii speciale. n acest caz, zona sau lungimea i pozi ia lor sunt indicate printr-o linie punct groas , trasat adiacent i paralel cu suprafa a n cauz , la o distan minimum necesar . Atunci cnd aceast regul se aplic unui element de rota ie, indica ia se nscrie numai pe o parte a suprafe ei reprezentate (a se vedea figura 2.4-18).Dac pozi ia i dimensiunile suprafe ei care face obiectul indica iei trebuie precizate,

Fig. 2.4-18

Fig. 2.4-19

cotarea este necesar . Dac , dimpotriv , ele rezult clar din desen, cotarea nu este necesar (a se vedea figura 2.4-19).

106

2.5 Indicarea nivelurilor


Nivelurile trebuie exprimate n unit i corespunz toare, pornind de la un nivel zero definit n prealabil.

2.5.1 Niveluri pe vederi i sec iuni verticale


Nivelul zero pe vederile i sec iunile verticale, definit n prealabil, trebuie indicat printr-o s geat nchis , cu bra ele formnd un unghi de 90 o . S geata trebuie s indice orizontala. Ea trebuie s fie pe jum tate nnegrit i unit printr-o linie sub ire cu o linie de indica ie orizontal (a se vedea figura 2.5-1). Dac este necesar ca acestui nivel de referin s i se ata eze o cot de altitudine, simbolul nivelului de referin este modificat pentru a nscrie 0,000 chiar deasupra liniei de indica ie i cota de altitudine imediat, dedesubt (a se vedea figura 2.5-2). Nivelurile urm toare sunt indicate printr-o s geat ale c rei bra e formeaz un unghi de 90 o i care se sprijin pe nivelul respectiv. S ge ii I se ata eaz o linie sub ire frnt n unghi drept, cota nivelului corespunz tor nscriindu-se deasupra bra ului ei orizontal (a se vedea figura 2.5-3).

0,000 7,582
Fig. 2.5-1 Fig. 2.5-2

+13,000

+13,000

+11,800

+10,900

Fig. 2.5-3

2.5.2 Niveluri pe vederi i pe sec iuni orizontale


Valoarea numeric a nivelului unui punct (amplasare specific ) trebuie nscris deasupra liniei de indica ie ata at simbolului X. Simbolul X serve te pentru localizarea precis a unui punct particular (a se vedea pe figura 2.5-4).

+12,345
Fig. 2.5-4

107 Dac aceast localizare este definit prin intersec ia a dou linii de contur, X poate fi nlocuit printr-un cerc, valoarea numeric a nivelului se nscrie deasupra liniei de indica ie care pleac din acest cerc, pe aceea i parte a conturului suprafe ei asociate acestui nivel (a se vedea figura 2.5-5).

+12,300

Fig. 2.5-5

+1,234 +1,234 +1,100

+1,100

Fig. 2.5-6

Valoarea numeric a nivelului unui contur trebuie nscris pe o linie adiacent la acest contur i de aceea i parte cu acesta, pentru c suprafa a este asociat acestui nivel (a se vedea figura 2.5-6).
Niveluri pe desenele traseului de amplasare

Nivelurile pe desene de reprezentare a solului i pe planuri de amplasare trebuie indicate dup cum urmeaz : Nivel de origine al solului de p strat Noul nivel al solului Nivel de origine al solului de modificat + 0,000 + 0,000 (+ 0,000)

Nivelurile pentru liniile de contur trebuie indicate deasupra liniei de contur, dup cum urmeaz : Linie de contur
49,000

Linie de contur original de modificat Referin ele specificate pentru eleva ii care se utilizeaz pentru definirea cotelor se nscriu dup cum urmeaz :

FIX 0,000

108

2.6 Cotare i tolerare piese nerigide


2.6.1 Defini ii:

(SR ISO 10579)

Pies nerigid : pies care se deformeaz cu o valoare astfel nct, n stare liber , ea poate fi n afara toleran elor dimensionale i/sau geometrice indicate pe desen. Stare liber : starea unei piese supuse numai for ei de gravita ie.

2.6.2 Principiu de baz


Distorsiunea unei piese nerigide nu trebuie s dep easc distorsiunea care permite s fie redus n toleran ele specificate, n timpul verific rii i asambl rii, sau n stare asamblat , prin aplicarea presiunilor i a for elor echivalente cu cele susceptibile i s se produc n condi iile normale de asamblare. Este imposibil s se evite efectele for elor naturale, cum este gravita ia; dar valoarea distorsiunii poate s depind de direc ia n care este pus n func iune piesa i de situa ia acesteia n stare liber . Dac este necesar s se indice toleran a geometric n stare liber , condi iile n care toleran ele sunt asigurate (adic direc ia gravita iei, orientarea piesei i condi iile n care aceasta din urm este suportat etc.) pot fi indicate sub form de not conform anexei A. Pentru piesele nerigide identificate pe desen prin notarea suplimentar ISO 10579 NR, se aplic condi ia care impune ca dimensiunile i toleran ele s comporte simbolul F .

2.6.3 Indica ii pe desene


Desenele pieselor nerigide trebuie s cuprind , dup caz, urm toarele indica ii:

a) n indicator sau n apropierea acestuia, notarea ISO 10579 NR; b) sub form de not , condi iile n care piesa trebuie tensionat pentru a r spunde specifica iilor desenului; c) varia iile geometrice admise n stare liber , cu simbolul modificat F din cadrul de toleran conform ISO 1101;
d) condi iile n care toleran a geometric n stare liber este asigurat , cum ar fi

direc ia gravita iei, orientarea piesei etc.

109

Exemple de indicare i interpretare


Indicare pe desene
l

Interpretare

Toleran a geometric urmat de simbolul

trebuie asigurat n stare liber .

Celelalte toleran e geometrice se aplic n mod corespunz tor condi iilor indicate n not

Condi ie impus : suprafa a indicat ca baz de referin A este montat (cu 64 uruburi M6 strnse cu un moment de 9 Nm pn la 15 Nm) i elementul indicat ca baz de referin B este tensionat la limita maxim a materialului corespunz tor.
0,025 A B
0,3 F

0,05
0,5 F

Toleran ele geometrice urmate de simbolul

F
Directia gravitatii

trebuie asigurate n stare liber .

0,1 1 F

Condi ie impus : suprafa a notat A este montat (cu 120 uruburi M20 strnse cu un moment de 18 Nm pn la 20 Nm) i elementul notat B este tensionat la limita maxim a materialului corespunz tor.

Celelalte toleran e geometrice se aplic n mod corespunz tor condi iilor indicate n not

110

2.7 Cotarea i tolerarea profilelor

(STAS ISO 1660)

STAS ISO 1660 prezint cotarea i tolerarea geometric a contururilor i suprafe elor profilate. Metodele prezentate se raporteaz la subcapitolele din ISO 1101 referitoare la toleran a la forma unei linii oarecare i la toleran a la forma unei suprafe e oarecare.

2.7.1 Cotare
Pentru localizarea elementelor corespunz toare ale curbei trebuie indicate razele succesive ale curbei i dimensiunile necesare (vezi fig. 2.7.1). Trebuie indicate coordonatele liniare i polare ale unei serii de puncte prin care trece profilul (vezi fig. 2.7.2). Prin oricare din metodele prezentate mai sus poate fi necesar specificarea dimensiunilor n rela ie cu un element adiacent; pe desen trebuie indicat dimensiunea a (vezi fig.2.7. 3).
142 85 70
4 R8
R153

R1 0
R1 0

0 R1

100

34

40

Fig. 2.7-1

111

Fig. 2.7-2
0

2 5

Element adiacent

Fig. 2.7-3

00 a 50

200 52,5

400 600 57 63,5

800 1000 70 74,5

12002100 76

2300 2600 2800 3000 75 70 65 59,5

3200 3600 55 50

112

2.7.2 Indicarea toleran elor


Profilul efectiv trebuie s fie cuprins n interiorul cmpului de toleran specificat.

2.7.2.1 Tolerarea geometric a unei linii

Fig. 2.7.4

Cmpul de toleran este definit innd seama de profilul teoretic care, la rndul s u, este definit prin dimensiunile teoretice exacte (nominale). Cmpul de toleran trebuie s fie egal dispus pe oricare parte a profilului teoretic. L imea cmpului de toleran este uniform atunci cnd este m surat perpendicular, n orice punct, la profilul teoretic. Cmpul de toleran este raportat la elementele de referin

Fig. 2.7.5

113

2.7.2.2 Toleran a geometric a unei suprafe e profilate


Cmpul de toleran a unei suprafe e, dat de o toleran de form , este definit innd seama de profilul teoretic care, la rndul s u, e-ste definit prin dimensiunile teoretice exacte. Acest cmp trebuie s fie egal dispus pe oricare parte a profilului teoretic al suprafe ei. L imea cmpului de toleran este uniform atunci cnd este m surat perpendicular, n orice punct, la profilul teoretic al suprafe ei (vezi fig. 2.7.6).

Fig. 2.7-7 Interpretare


80 SR

80 SR

180

5 R

270

230 500

0 R4

Fig. 2.7-6 Indicare desen

114

2. Cotarea (SR ISO 129).....................................................................................91 2.1 Principii generale .................................................................................91

2.2 Metode de cotare ..................................................................................93 2.2.1 Elemente de cotare.........................................................................93 2.2.2 Linii ajut toare, linii de cot i linii de indica ie .............................93 2.2.3 Extremit ile liniei de cot i indicarea originii...............................94 2.2.4 nscrierea valorilor cotelor .............................................................96 2.3 Dispunerea 2.3.1 Cotare 2.3.2 Cotare 2.3.3 Cotare 2.3.4 Cotare i nscrierea cotelor ............................................................99 n serie ...............................................................................99 fa de un element comun ....................................................99 n coordonate .................................................................... 100 combinat ......................................................................... 101

2.4 Indica ii speciale ................................................................................ 101 2.4.1 Coarde, arce, unghiuri i raze ....................................................... 101 2.4.2 Elemente echidistante .................................................................. 102 2.4.3 Elemente repetitive ...................................................................... 103 2.4.4 Te ituri i adncituri .................................................................... 103 2.4.5 Alte indica ii ............................................................................... 104 2.5 Indicarea nivelurilor ........................................................................... 106 2.5.1 Niveluri pe vederi i sec iuni verticale.......................................... 106 2.5.2 Niveluri pe vederi i pe sec iuni orizontale ................................... 106 2.6 Cotare i tolerare piese nerigide (SR ISO 10579) ................................. 108 2.6.1 Defini ii: ..................................................................................... 108 2.6.2 Principiu de baz ......................................................................... 108 2.6.3 Indica ii pe desene ....................................................................... 108 2.7 Cotarea i tolerarea profilelor (STAS ISO 1660) .................................. 110 2.7.1 Cotare ......................................................................................... 110 2.7.2 Indicarea toleran elor ................................................................... 112