Sunteți pe pagina 1din 11

268

7.8 Intersec ia a dou suprafe e


Se determin intersec ia dintre dou suprafe e n urm toarele cazuri: dac este necesar desf urarea lor. Este cazul ambalajelor sau pieselor realizate din tabl plan cum ar fi elemente de caroserie de ma in , de avion, ajutaje de ventilare etc. din motive func ionale, de exemplu la proiectarea unei aripi de ma in (loca far, pasaj roat , fixare etc.).

7.8.1 Defini ie
Fig. 7.8-1

Intersecia dintre dou suprafee este locul geometric al punctelor comune celor dou. De cele mai multe ori intersec ia dintre dou suprafe e este o curb spa ial a c rei ecua ie analitic este dificil sau imposibil de determinat. De aceea pentru determinare intersec iei se folose te metoda prin puncte. Dup ob inerea unui num r suficient de puncte (n func ie de acurate ea reprezent rii) acestea se unesc ntre ele cu o linie continu dnd intersec ia. Analitic, cu ajutorul calculatorului, se g sesc puncte intermediare prin diferite metode simplificatoare dup care se aplic func ii spline de interpolare folosind polinoame de diferite grade.
S1 S2

C2 2 1 Intersecie con -cilindru

[N] C1

Fig. 7.8-2

269 n continuare se va prezenta metoda grafic de determinare a punctelor comune ce folose te suprafe e auxiliare. Ea este nc des folosit n desenul tehnic uzual.

7.9 Metoda suprafe elor auxiliare


Metoda de determinare a intersec iei a dou suprafe e folosind suprafe e auxiliare parcurge urm torii pa i: 1 2 3 4 S1 Se alege o suprafa auxiliar [N] care intersecteaz cele dou suprafe e date. Se traseaz intersec ia C 1 dintre [N] i S 1 . Se traseaz intersec ia C 2 dintre [N] i S 2 . Punctele comune 1 i 2 dintre C 1 i C 2 sunt puncte ce apar in ambelor suprafe e i S 2 deci apar in curbei de intersec ie.

NOT Suprafe ele auxiliare se aleg astfel nct s intersec ia lor cu S 1 i S 2 s fie u or de realizat (drepte sau cercuri). SUPRAFE E DATE
S 1 i S 2 sunt suprafe e oarecare S 1 suprafa oarecare i S 2 este un plan S 1 i S 2 sunt plane S 1 suprafa oarecare i S 2 este o dreapt

INTERSEC IA

SUPRAFE E AUXILIARE
n general plane (de nivel, frontale, de profil), cteodat alte suprafe e (sfere, cilindri, conuri etc.). Plane (de nivel, frontale, de profil etc.).

1.

n general curb spa ial

2.

Curb plan (sec iune plan ntr-un unui solid) O dreapt

3.

Dou plane ( de nivel, frontale, de profil etc.).


Un plan (vertical sau de cap t) ce con ine dreapta.

4.

Un punct

7.9.1 Sec iuni plane n cilindri


S se reprezinte. Un cilindru circular drept n trei proiec ii: vertical , orizontal i lateral sec ionat cu un plan de cap t [P] i s se desf oare suprafa a lateral a cilindrului. Pentru reprezentarea sec iunii oblice i desf urare se parcurg urm torii pa i: 1 Se aleg suprafe ele auxiliare . Pentru acest exemplu au fost alese plane frontale [P] , dar la fel de bine puteau fi folosite plane de nivel. 2 Trasarea intersec iei L 1 . Din intersec ia cilindrului S 1 cu planul auxiliar [P] rezult dou generatoare (rs,rs,rs) i (tu,tu,tu).

270 3 Trasarea intersec iei L 2 . Din intersec ia planului S 2 cu planul auxiliar [P] rezult dreapta (su,su,su). 4 Punctele de intersec ie . Punctele (s,s,s) i (u,u,u) care apar in att lui L 1 ct i lui L 2 sunt dou puncte de pe curba de intersec ie. 5 Determinarea punctelor principale. Punctele principale sau REMARCABILE sunt urm toarele: cel mai de sus (a,a,a) i cel mai de jos (b,b,b), de asemenea cele de pe conturul aparent al profilului cilindrului (c,c,c) i (d,d,d). NOT Curba de intersec ie dintre un cilindru sec ionat cu un plan neperpendicular pe ax este o elips . Segmentul AB este de fapt axa mare a elipsei, iar CD axa mic .
Puncte comune L1 i L2

Elips A
L2 S2

P' a" a' d" c'=d' s'=u' b'


S2

c" s" o" [P] b" u"

L1

r" m"=n" t" p" m'

p'=o' r'=t' n' p=d t=u S1

L1 T

a=m

b=n r=s o=c

R [Q] Plan auxiliar

Desfurata
C B S

A D U B

Fig. 7.9-1

Desf urarea cilindrului Desf urarea cilindrului a fost realizar de-a lungul celei mai scurte generatoare (bn,bn,bn). Lungimea desf urat a cercului de baz este egal cu D . Transformata prin desf urare a cilindrului sec ionat se ob ine n modul urm tor: Segmentul NN este divizat n patru p r i egale N,O,M,P,N. Se m soar perpendicular pe baz :

271 la capetele N de dou ori segmentul NB egal cu nb. segmentul MA egal cu generatoarea ma segmentele OC i PD egale cu lungimea generatoarelor oc i pd.

Pozi ia unui punct oarecare S(s,s,s) de pe sec iune se ob ine considernd c segmentul OR de pe desf urat este egal cu arcul OR= or . Dac coarda i arcul sunt aproximativ egale se poate ob ine n general o precizie suficient m surnd cu compasul lungimea corzii. Punctul S se ob ine ducnd segmentul RS egal cu lungimea generatoarei rs.

7.9.2 Sec iuni plane n conuri de revolu ie


Sec iunea ntr-un con de revolu ie cu un plan ce nu trece prin vrf i nu este perpendicular pe ax poate fi: o elips , o parabol sau o hiperbol n func ie de pozi ia planului de sec ionare (Teorema lui Dandelin). Aceste curbe se numesc generic conice (fig.7.9-2). Astfel: Dac planul nu taie dect o pnz a conului intersec ia este o elips . Dac planul taie doar o pnz a conului i este paralel cu o generatoare a lui intersec ia este o parabol . Dac planul taie ambele pnze ale conului intersec ia este o hiperbol NOT Dac planul trece prin vrf sec iunea este un punct. Dac planul este perpendicular pe ax sec iunea este un cerc. Dac planul con ine n l imea conului atunci sec iunea este format din dou triunghiuri isoscele.
elips hiperbol

parabol

Fig. 7.9-2 Natura curbelor se p streaz dac ele sunt proiectate pe un plan paralel cu una din axele lor (n cazul parabolei a doua ax este nlocuit de tangenta la vrf).

Se d n figura 7.9-3 un con circular drept intersectat cu un plan de cap t [Q] . Se cere reprezentarea conului n proiec ie orizontal i lateral precum i desf urarea trunchiului de con de sub planul de cap t.

272 1 Pentru determinarea intersec iei dintre con i plan care n acest caz este o elips se vor folosi plane auxiliare de nivel perpendiculare pe axa conului. 1 Ob inerea intersec iei L 1 . Conul se intersecteaz cu planul auxiliar de nivel N 4 dup un cerc L 1 cu centrul pe axa conului 2 Ob inerea intersec iei L 2 . Intersec ia dintre planul de nivel N 4 i planul secant [P] d un segment L 2 (rn,rn) .
Plan secant S' Q' Plane auxiliare de nivel u1'=v1' b'=c'
R
1

S"

a' b0'=c0' d0'=e0' f0'=g0'

N1 N2 N3 N4 N5 c" e" g"

a" b" d" f" i"

d'=e' f'=g' i'

p'

h' r'=n' t'=m' t u'=v' u x' t" Plan perpendicular pe planul secant L1 P1 u1 a
R
0

p"=x"

m"

L2

r q p i f n m e c S v1

Q o

P v

Fig. 7.9-3

3 Determinarea punctelor remarcabile. Acestea sunt: axa mare a elipsei dat de punctele (ia,ia) aflate ntr-un plan median, paralel cu [V]. Axa mic a elipsei este

273 dat de punctele ( ed,ed ) aflate la mijlocul segmentului ia i ob inute cu ajutorul planului de nivel N 3 . Desf urarea con trunchiului de
X V M N V1 B D Puncte de inflexiune S C A U1 G F I

Desf urarea a fost f cut de-a lungul generatoarei celei mai lungi ( ax,ax ). Aceast desf urat este un sector circular de raz egal cu generatoarea conului R1. Lungimea arcului XX este egal cu perimetrul bazei . Se poate astfel scrie:
2R1 = 2R0 , 360 0

O P Q

de unde

360 0 R0 R1

T U X

Transformata curbei de intersec ie pe desf urata conului numit pe scurt transformata prin desf urare se ob ine astfel:

Fig. 7.9-4

1 Se mparte arcul XX n 4 segmente egale n punctele X,N,P,R,X. Unind aceste puncte cu vrful S se ob in 4 generatoare ale conului. 2 Pozi ia altor generatoare se ob ine m surnd cu o anumit aproxima ie arce egale pe cercul de baz a conului transpuse pe arcul XX. De exemplu rq =RQ (dac coarda i arcul sunt destul de scurte, este mul umitoare o aproximare a arcului cu m sura corzii luat n compas). 3 Adev rata m rime a generatoarelor cuprinse ntre vrful conului i punctul de intersec ie se ob ine printr-o rota ie de nivel a lor n jurul axei conului pn ajung n pozi ia de frontale (paralele cu [V] ). n continuare se m soar segmentele sb,sd,sf i se transpun pe desf urat ca i SB, SD, SF etc.

Transformata prin desf urare a curbei de sec iune AA , are puncte de inflexiune n punctele U 1 i V 1 , corespunz toare acelor generatoare SU,SV pentru care planele tangente [P],[P 1 ] sunt perpendiculare pe planul secant [Q] (Teorema lui Olivier).

274

7.9.3 Intersec ia dintre doi cilindri


Se d un cilindru circular drept S 1 traversat de o gaur cilindric S 2 . Se cere reprezentarea lui n trei proiec ii: vertical , orizontal i o sec iune prin centrul g urii S 2 n proiec ie lateral . Reprezentarea se face parcurgnd urm toarele etape: 1 Alegerea suprafe elor auxiliare. Suprafe ele auxiliare vor fi o serie de plane frontale paralele cu axele cilindrului. La fel de bine puteau fi alese plane de nivel sau de profil.
b e a f A b e'= f' g'=h' c A-A e"=g" b"=c" f"=g" d" a"
S2

a=d

S1

L1 d g c h P

L2

Fig. 7.9-5

2 Trasarea intersec iei L 1 . Din intersec ia cilindrului S 1 cu planul auxiliar P rezult dou generatoare L 1 . 3 Trasarea intersec iei L 2 . Din intersec ia cilindrului S 2 cu planul auxiliar P rezult dou generatoare L 2 . Punctele de intersec ie. Punctele ( a,a,a,b,b,b i simetricele lor n raport cu axa lui S 1 ) comune lui L 1 i L 2 sunt punctele de intersec ie. Determinarea punctelor principale Punctele de pe intersec ie c,d, e i simetricele lor fa de axa lui S 1 au fost determinate lund dou plane auxiliare. Primul trece prin c iar al doilea prin e.

7.9.4 Intersec ia dintre doi cilindri cu acela i diametru i axele perpendiculare


Se cere trasarea proiec iilor verticale (n sec iune), orizontale i laterale a unui paralelipiped traversat de dou g uri cilindrice S 1 , S 2 , de acela i diametru, ce au axele perpendiculare. Trasarea epurei este identic cu cea din paragraful precedent metoda folosit fiind aceia i.

275 NOT IMPORTANT n seciunea A-A intersecia celor doi cilindri este reprezentat ca dou drepte. Cunoscnd aceast proprietate putem renuna la gsirea punctelor intermediare. Aceast proprietate se pstreaz i dac cei doi cilindrii cu acelai diametru au axele concurente, dar neperpendiculare.
d' a',f'
S1
S2

A-A e' c' b',g' d" e"

a" b" c"

f" g"

Plan auxiliar P c

a d A f

b e g A

7.9.5 Folosirea suprafe elor auxiliare particulare

Fig. 7.9-6

Exist cazuri n care metoda folosirii planelor auxiliare pentru a determina curba de intersec ie poate fi destul de greoaie i imprecis . Acesta este motivul pentru care s-a recurs la folosirea altor suprafe e auxiliare dintre care cel mai folosite sunt sferele. Folosirea sferelor auxiliare porne te de la urm toarea teorem :

Cilindru Con c2 Sfer c1 Con Cilindru

Fig. 7.9-7

Intersec ia a dou suprafe e de revolu ie ce au axele confundate este o circumferin comun (fig. 7.9-7 ) Astfel pentru a determina curba de intersec ie a dou corpuri de revolu ie S 1 ,S 2 cu axele concurente vom folosi sfere auxiliare S care intersectate separat cu cele dou corpuri vor da cercuri L 1 ,L 2 . Aceste cercuri se intersecteaz n cte dou puncte (1,2), (3,4)etc. ce, odat unite, dau curba de intersec ie.

276
Intersecie sfer-cilindru L2

Intersecie sfer-con

L2

1 S 3

S2

S1

Fig. 7.9-8

EXEMPLU S se determine intersec ia dintre conul S 1 i cilindrul S 2 date n figura 7.9-8. Determinarea punctelor de intersec ie 1 Se construiesc sfere auxiliare cu centrul n punctul de concuren al axelor conului i cilindrului O(o,o). Ele apar n epur ca cercuri. Construc ia lor se face astfel nct s intersecteze ambele corpuri sau m car s intersecteze unul, iar la cel lalt s fie tangente. 2 Intersec ia dintre conul S 1 i sfera auxiliar S d cercurile secante C 1, C 2 cu centrul i perpendiculare pe axa conului.

277 3 Intersec ia dintre cilindrul S2 i sfera auxiliar S d cercul secant C3 cu centrul i perpendicular pe axa cilindrului.(Construc ia proiec iei orizontale a lui C 3 , o elips , este inutil ). 4 Punctele comune dintre C 1 i C 3 , d 1,2 respectiv C 2 i C 3 , f 1,2 sunt puncte ale curbei de intersec ie. n proiec ie orizontal ele pot fi reg site cobornd linii de ordine pe proiec iile orizontale ale cercurilor C 1 respectiv C 2 . Determinarea principale punctelor

Sfere auxiliare b' Cerc secant C3 c'1,2 d'1,2 e' 1,2 S2 a' g' 1,2 f'1,2 o' St S S1 Cercuri secante C1,C2

g1

f 1 d1 c1 b

e1

Punctele a i b de pe conturul aparent vertical al corpurilor apar in curbei de intersec ie. n proiec ie orizontal ele se reg sesc pe ax . Sfera auxiliar St tangent interior conului este cea mai mic sfer ce d puncte de intersec ie. Ele sunt ( e 1 , e 1 ), ( e 2 , e 2 ).
NOT

a g2

c2 f2 d2 e2

Fig. 7.9-10

Metoda sferelor auxiliare este simpl , rapid i precis , dar nu poate fi folosit dect n cazul corpurilor de revolu ie cu axele concurente. Se pot folosi ca suprafe e auxiliare cilindri, conuri, hiperboloizi sau in general orice suprafa susceptibil a reduce timpul de execu ie a desenului sau de a cre te precizia de lucru.

278 7.8 Intersec ia a dou suprafe e ....................................................... 268


7.8.1 Defini ie ..................................................................................... 268

7.9 Metoda suprafe elor auxiliare .................................................... 269


7.9.1 Sec iuni plane n cilindri ............................................................. 269 7.9.2 Sec iuni plane n conuri de revolu ie ............................................ 271 7.9.3 Intersec ia dintre doi cilindri ....................................................... 274 7.9.4 Intersec ia dintre doi cilindri cu acela i diametru i axele perpendiculare ........................................................................................ 274 7.9.5 Folosirea suprafe elor auxiliare particulare .................................. 275