Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE IMPRUMUT CU DOBANDA

Intre subsemnatii: 1. Creditor ............... domiciliat ..................... 2. Debitor ................ domiciliat in .................. a intervenit prezentul CONTRACT de imprumut cu dobanda. I. Eu, debitorul, declar ca am imprumutat de la creditorul ............, suma de ......... lei, pe care am primit-o la semnarea acestui contract si aceasta declaratie a mea are valoare de chitanta autentica de primire a acestei sume. - Dobanda curenta este de .........., platibila ........... (lunar, la data de .........., trimestrial, la data de .........., semestrial, la data de ......... sau la datele de ............); - Termenul imprumutului este de .......... care curge de la data incheierii acestui CONTRACT, termen facultativ pentru debitor care poate achita imprumutul intr-un termen mai scurt si obligatoriu pentru creditor. - Platile capitalului si ale dobanzilor se vor face la domiciliul creditorului. - Daca debitorul nu va plati o rata de dobanda la vreunul din termenele de mai sus, intre capitalul imprumutat devine de indata exigibil. - In caz de neplata a capitalului imprumutat la termenul stabilit sau de neplata a unei rate a dobanzilor, creditorul poate investi prezentul CONTRACT cu formula executorie si fara somatie sa treaca la executarea silita a acestui CONTRACT - Pentru orice comunicare de acte judiciare sau extrajudiciare, eu, debitorul, imi aleg domiciliul in ..................... II. Eu, creditorul .............., declar ca am imprumutat pe debitor cu suma de ............, pe care i-am platit-o la semnarea acestui CONTRACT pe care-l accept. Incheiat astazi ........... in ...... exemplare. CREDITOR ............

DEBITOR, ............