Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul ...........................................................................
cetean ......................................, nscut la data de ...................................., n
localitatea ......................................., de sex .................., cstorit/necstorit,
domiciliat n ........................................., str. ........................................................
nr. ..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. .........,
sector/jude ....................................., posesor al ............................., seria ............... nr.
........................... eliberat de ................................... la data de ..............................................,
cod numeric personal .........................................................., mputernicesc prin prezenta
pe ................................................................ cetean ............................, nscut la data de
......................................, n localitatea ....................................., de sex ..................,
cstorit/necstorit, domiciliat n ............................................,
str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scar ........,
etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la
data de ........................................., cod numeric personal ...............................................................,
ca, n numele meu i pentru mine, s ridice produsele agricole i s-mi ncaseze
drepturile bneti ce mi se cuvin de la Societatea
comercial/agricol ................................................................................. cu sediul
n ..................................................., sectorul/judeul ...................................................,
potrivit contractului de locaiune/asociere/arendare pe care l-am ncheiat n calitate
de acionar/asociat/arendator cu aceast societate, corespunztoare unui teren, n
suprafa de ....................... hectare, n echivalent arabil.
n baza prezentei procuri, mandatarul meu va face dovada calitii mele de
locator i de acionar/asociat/arendator la societatea menionat mai sus, va ridica
produsele i va ncasa drepturile bneti ce mi se cuvin, curente sau/i restante
semnnd de primire, precum i oriunde va fi necesar, n legtur cu prezentul
mandat, semntura sa fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n ............... exemplare, la ............, astzi,
data autentificrii.
S-au eliberat prilor ................. exemplare.
MANDANT