Sunteți pe pagina 1din 2

170 - Microsoft Excel XP

Anexa 2 - Func ii statistice n Excel


Func iile statistice efectueaz analize statistice pe baza datelor din zonele de date. De exemplu, o func ie statistic a foii de lucru poate furniza informa ii statistice despre o linie dreapt reprezentat grafic printr-un grup de valori, ca de pild panta liniei i intersec ia cu axa y sau despre punctele reale care formeaz linia dreapt . Tabelul urm tor prezint aparatul statistic pus la dispozi ie de Excel n ordinea alfabetic a denumirii func iilor. DENUMIRE FUNC IE AVEDEV AVERAGE AVERAGEA BETADIST BETAINV BINOMDIST CHIDIST CHIINV CHITEST CONFIDENCE CORREL COUNT COUNTA COVAR CRITBINOM DEVSQ EXPONDIST FDIST FINV FISHER FISHERINV FORECAST FREQUENCY FTEST GAMMADIST GAMMAINV GAMMALN GEOMEAN GROWTH HARMEAN HYPGEOMDIST INTERCEPT KURT LARGE LINEST LOGEST LOGINV SEMNIFICA IE ntoarce media aritmetic a abaterilor absolute ale punctelor de date de la media lor ntoarce media aritmetic a argumentelor sale ntoarce media aritmetic a argumentelor sale, incluznd numere, text i valori logice ntoarce func ia densitate de probabilitate beta cumulativ ntoarce inversa func iei densitate de probabilitate beta cumulativ ntoarce probabilitatea de reparti ie binomial individual ntoarce probabilitatea uni-alternativ a reparti iei 2 ntoarce inversa probabilit ii uni-alternativ a reparti iei 2 ntoarce testul de independen ntoarce intervalul de ncredere pentru media unei popula ii ntoarce coeficientul de corela ie dintre dou seturi de date Num r cte numere sunt n lista de argumente Num r cte valori sunt n lista de argumente ntoarce covarian a, media aritmetic a produselor abaterilor perechi ntoarce cea mai mic valoare pentru care reparti ia binomial cumulativ este mai mic sau egal cu o valoare criteriu ntoarce suma p tratelor abaterilor ntoarce reparti ia exponen ial ntoarce reparti ia probabilit ii F ntoarce inversa reparti iei probabilit ii F ntoarce transformarea Fisher ntoarce inversa transform rii Fisher ntoarce o valoare de-a lungul unui trend liniar ntoarce o reparti ie a frecven ei ca pe o matrice vertical ntoarce rezultatul unui test F ntoarce reparti ia gamma ntoarce inversa reparti iei cumulative gamma ntoarce logaritmul natural al func iei gamma , G(x) ntoarce media geometric ntoarce valori de-a lungul unui trend exponen ial ntoarce media armonic ntoarce reparti ia hipergeometric ntoarce intersec ia curbei de regresie liniare ntoarce valoarea Kurt a unui set de date ntoarce a k-a cea mai mare valoare dintr-un set de date ntoarce parametrii unui trend liniar ntoarce parametrii unui trend exponen ial ntoarce inversul reparti iei lognormale

Func ii statistice n Excel - 171

DENUMIRE FUNC IE LOGNORMDIST MAX MAXA MEDIAN MIN MINA MODE NEGBINOMDIST NORMDIST NORMINV NORMSDIST NORMSINV PEARSON PERCENTILE PERCENTRANK PERMUT POISSON PROB QUARTILE RANK RSQ SKEW SLOPE SMALL STANDARDIZE STDEV STDEVA STDEVP STDEVPA STEYX TDIST TINV TREND TRIMMEAN TTEST VAR VARA VARP VARPA WEIBULL ZTEST

SEMNIFICA IE ntoarce reparti ia lognormal cumulativ ntoarce valoarea maxim dintr-o list de argumente ntoarce valoarea maxim dintr-o list de argumente, incluznd numere, text i valori logice ntoarce num rul median al numerelor date ntoarce valoarea minim dintr-o list de argumente ntoarce cea mai mic valoare dintr-o list de argumente, incluznd numere, text i valori logice ntoarce cea mai comun valoare dintr-un set de date ntoarce reparti ia binomial negativ ntoarce reparti ia normal cumulativ ntoarce inversa reparti iei normale cumulative ntoarce reparti ia normal cumulativ standard ntoarce inversa reparti iei normale cumulative standard ntoarce coeficientul corela iei de moment Pearson ntoarce a k-a valoare percentile a valorilor dintr-un interval ntoarce rangul procentual al unei valori dintr-un set de date ntoarce num rul de permut ri pentru un num r de obiecte dat ntoarce reparti ia Poisson ntoarce probabilitatea c valorile dintr-un interval sunt ntre dou limite ntoarce valoarea quartile a unui set de date ntoarce rangul unui num r ntr-o list de numere ntoarce p tratul coeficientului de corela ie de moment Pearson ntoarce asimetria unei reparti ii ntoarce panta unei regresii liniare ntoarce a k-a cea mai mic valoare dintr-un set de date ntoarce o valoare normalizat Estimeaz abaterea standard pe baza unui e antion Estimeaz abaterea standard pe baza unui e antion, incluznd numere, text i valori logice Calculeaz abaterea standard pe baza ntregii popula ii Calculeaz abaterea standard pe baza ntregii popula ii, incluznd numere, text i valori logice ntoarce eroarea standard a unei valori y prezise pentru fiecare valoare x din regresie ntoarce reparti ia t Student ntoarce inversa reparti iei t Student ntoarce valorile de-a lungul unui trend liniar ntoarce media interiorului unui set de date ntoarce probabilitatea asociat cu un test t Student Estimeaz varian a bazat pe un e antion Estimeaz varian a bazat pe un e antion, incluznd numere, text i valori logice Calculeaz varian a bazat pe ntreaga popula ie Calculeaz varian a bazat pe ntreaga popula ie, incluznd numere, text i valori logice ntoarce reparti ia Weibull ntoarce valoarea P bi-alternativ a unui test z