Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa Tehnica de Securitate

(Dir 90/492/CEE)
www.ilpi.com/msds/index.html

Chimici 5

Fisa Tehnica de Securitate FTS


Obligatii conform legii
Redactarea

in limba romna de catre furnizor pentru fiecare substanta sau preparat periculos Transmiterea in mod gratuit si sistematic clientului Punerea de catre conducatorul unitatii la dispozitia medicului de medicina muncii Contine 16 rubrici
Chimici 5 2

FTS, rubricile 1 - 4
1- Identificarea produsului si a societatii 2- Compozitia-informatie asupra compusilor periculosi 3- Identificarea pericolelor 4- Primul-ajutor

Chimici 5

FTS rubricile 5 - 8
5- Masuri de prevenire a incendiilor 6- Masuri in caz de scapari accidentale 7- Depozitare si manipulare 8- Controlul expunerii
protectia individuala procedura de supraveghere masuri de igiena
Chimici 5 4

FTS rubricile 9 - 12
9- Proprietatile fizice si chimice
pH, punctul de aprindere, LIE/LES, presiunea vaporilor...

10- Reactivitate si stabilitate 11- Informatii toxicologice 12- Informatii ecologice

Chimici 5

FTS rubricile 13 - 16
13- Conditii referitoare la evacuare 14- Transport 15- Informatii legislative 16- Alte informatii

Chimici 5

Remarci
Utilizarea

FTS actualizate, atentie la data

editarii. Informatiile din FTS sunt pe raspunderea furnizorului care a redactat fisa.

Chimici 5

FTS permit o reperare rapida


A

riscurilor de accidente
simboluri C, T+, T, F+, F, O

riscurilor de imbolnaviri cronice


simboluri T+, T, Xn

riscurilor de iritare sau de sensibilizare


simboluri Xi si fraze R specifice

Chimici 5