Sunteți pe pagina 1din 2

ACTUL DE OPOZITIE LA INREGISTRAREA UNEI MARCI

nr. de referinta rezervat Oficiului


nr. de referinta rezervat solicitantului nr. de referinta rezervat mandatarului

1.NUMELE SI ADRESA PERSOANEI CARE FORMULEAZA OPOZITIA:

2.CALITATEA SI INTERESUL PERSOANEI CARE FORMULEAZA OPOZITIA:

3.NUMELE SI ADRESA MANDATARULUI DACA ESTE CAZUL:

4.PREZENTA OPOZITIE SE REFERA LA URMATOARELE CERERI DE INREGISTRARE: 4.1 Numarul si data cererii de inregistrare a marcii: 4.2 Numele sau denumirea solicitantului cererii de inregistrare a marcii impotriva careia este formulata opozitia: 4.3 Se mentioneaza produsele si serviciile care figureaza in cerere pentru care se solicita admiterea opozitiei: 5.PREZENTAREA DETALIATA A MOTIVELOR IN SUSTINEREA OPOZITIEI (PE O PAGINA SUPLIMENTARA), CARE SA CONTINA, DUPA CAZ INDICATII PRIVIND: 5.1 marca anterioara 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 marca notorie indicatia geografica protejata desenul sau modelul industrial protejat dreptul de autor dreptul unei personalitati cu privire la imaginea sau numele sau patronimic

6.TRIMITEREA LA DISPOZITIILE ESENTIALE ALE LEGII SAU ALE ACORDURILOR INTERNATIONALE LA CARE ROMANIA ESTE PARTE, IN BAZA CARORA ESTE FORMULATA OPOZITIA:

7.ANEXE: -documente care dovedesc faptul ca opozantul detine un drept anterior in baza caruia este formulata opozitia: -dovada platii taxei 8.Se bifeaza casuta adecvata dupa cum semnatura si stampila apartin: 8.1.1 solicitantului 8.1.2 mandatarului

8.2Data semnaturii si aplicarea stampilei 8.3Semnatura si stampila 9.TAXE 9.1Valoarea taxelor corespunzatoare cererii: 9.2Modul de plata: 10.PAGINI SUPLIMENTARE SI DOCUMENTE ATASATE se bifeaza aceasta casuta daca exista pagini suplimentare sau documente anexate si se indica numarul acestora: