Sunteți pe pagina 1din 558

LEGE nr.

287 din 17 iulie 2009**) (**republicat**)


(*actualizat*)
privind Codul civil
(actualizat pn la data de 20 aprilie 2012*)
EMITET! PARLAMEN!L
""""""""""
*) #or$a actualizat a ace%tui act nor$ativ pn la data de
20 aprilie 2012 e%te realizat de ctre &eparta$entul 'uridic din
cadrul ()C) *Centrul eritorial de Calcul Electronic* ()A)
Piatra"Nea$+ prin includerea tuturor $odi,icrilor -i
co$pletrilor adu%e de ctre .R&.NAN/A &E !R0EN/1 nr) 23 din 24
%epte$5rie 20116 LE0EA nr) 70 din 10 aprilie 2012)
Con+inutul ace%tui act apar+ine e8clu%iv ()C) Centrul
eritorial de Calcul Electronic ()A) Piatra"Nea$+ -i nu e%te un
docu$ent cu caracter o,icial9 ,iind de%tinat pentru in,or$area
utilizatorilor)
"""""""""""
**) Repu5licat :n te$eiul art) 214 din Le;ea nr) 21<2011
pentru punerea :n aplicare a Le;ii nr) 242<2003 privind Codul
civil9 pu5licat :n Monitorul .,icial al Ro$niei9 Partea =9 nr)
>03 din 10 iunie 2011)
Le;ea nr) 242<2003 a ,o%t pu5licat :n Monitorul .,icial al
Ro$niei9 Partea =9 nr) ?11 din 2> iulie 20039 a ,o%t $odi,icat
prin Le;ea nr) 21<2011 -i recti,icat :n Monitorul .,icial al
Ro$niei9 Partea =9 nr) >22 din 12 iunie 2011 -i :n Monitorul
.,icial al Ro$niei9 Partea =9 nr) >43 din 4 iulie 2011)
=L!L PREL=M=NAR
&e%pre le;ea civil**)
""""""""""""
**) &i%pozi+iile de punere :n aplicare a titlului preli$inar
%unt cuprin%e :n art) 4 din Le;ea nr) 21<2011)
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 1
=zvoarele dreptului civil
(1) (unt izvoare ale dreptului civil le;ea9 uzan+ele -i
principiile ;enerale ale dreptului)
(2) @n cazurile neprevzute de le;e %e aplic uzan+ele9 iar
:n lip%a ace%tora9 di%pozi+iile le;ale privitoare la %itua+ii
a%e$ntoare9 iar cnd nu e8i%t a%e$enea di%pozi+ii9 principiile
;enerale ale dreptului)
(A) @n $ateriile re;le$entate prin le;e9 uzan+ele %e aplic
nu$ai :n $%ura :n care le;ea tri$ite :n $od e8pre% la ace%tea)
(>) Nu$ai uzan+ele con,or$e ordinii pu5lice -i 5unelor
$oravuri %unt recuno%cute ca izvoare de drept)
(?) Partea intere%at tre5uie % ,ac dovada e8i%ten+ei -i a
con+inutului uzan+elor) !zan+ele pu5licate :n cule;eri ela5orate
de ctre entit+ile %au or;ani%$ele autorizate :n do$eniu %e
prezu$ c e8i%t9 pn la pro5a contrar)
(7) @n %en%ul prezentului cod9 prin uzan+e %e :n+ele;e
o5iceiul (cutu$a) -i uzurile pro,e%ionale)
AR) 2
.5iectul -i con+inutul Codului civil
(1) &i%pozi+iile prezentului cod re;le$enteaz raporturile
patri$oniale -i nepatri$oniale dintre per%oane9 ca %u5iecte de
drept civil)
(2) Prezentul cod e%te alctuit dintr"un an%a$5lu de re;uli
care con%tituie dreptul co$un pentru toate do$eniile la care %e
re,er litera %au %piritul di%pozi+iilor %ale)
AR) A
Aplicarea ;eneral a Codului civil
(1) &i%pozi+iile prezentului cod %e aplic -i raporturilor
dintre pro,e%ioni-ti9 precu$ -i raporturilor dintre ace-tia -i
orice alte %u5iecte de drept civil)
(2) (unt con%idera+i pro,e%ioni-ti to+i cei care e8ploateaz
o :ntreprindere)
(A) Con%tituie e8ploatarea unei :ntreprinderi e8ercitarea
%i%te$atic9 de ctre una %au $ai $ulte per%oane9 a unei
activit+i or;anizate ce con%t :n producerea9 ad$ini%trarea ori
:n%trinarea de 5unuri %au :n pre%tarea de %ervicii9 indi,erent
dac are %au nu un %cop lucrativ)
AR) >
Aplicarea prioritar a tratatelor interna+ionale privind
drepturile o$ului
(1) @n $ateriile re;le$entate de prezentul cod9 di%pozi+iile
privind drepturile -i li5ert+ile per%oanelor vor ,i interpretate
-i aplicate :n concordan+ cu Con%titu+ia9 &eclara+ia !niver%al
a &repturilor .$ului9 pactele -i celelalte tratate la care
Ro$nia e%te parte)
(2) &ac e8i%t neconcordan+e :ntre pactele -i tratatele
privitoare la drepturile ,unda$entale ale o$ului9 la care Ro$nia
e%te parte9 -i prezentul cod9 au prioritate re;le$entrile
interna+ionale9 cu e8cep+ia cazului :n care prezentul cod con+ine
di%pozi+ii $ai ,avora5ile)
AR) ?
Aplicarea prioritar a dreptului !niunii Europene
@n $ateriile re;le$entate de prezentul cod9 nor$ele dreptului
!niunii Europene %e aplic :n $od prioritar9 indi,erent de
calitatea %au %tatutul pr+ilor)
CAP) ==
Aplicarea le;ii civile
AR) 7
Aplicarea :n ti$p a le;ii civile
(1) Le;ea civil e%te aplica5il ct ti$p e%te :n vi;oare)
Acea%ta nu are putere retroactiv)
(2) Actele -i ,aptele 'uridice :ncBeiate ori9 dup caz9
%vr-ite %au produ%e :nainte de intrarea :n vi;oare a le;ii noi
nu pot ;enera alte e,ecte 'uridice dect cele prevzute de le;ea
:n vi;oare la data :ncBeierii %au9 dup caz9 a %vr-irii ori
producerii lor)
(A) Actele 'uridice nule9 anula5ile %au a,ectate de alte
cauze de ine,icacitate la data intrrii :n vi;oare a le;ii noi
%unt %upu%e di%pozi+iilor le;ii vecBi9 neputnd ,i con%iderate
vala5ile ori9 dup caz9 e,icace potrivit di%pozi+iilor le;ii noi)
(>) Pre%crip+iile9 decderile -i uzucapiunile :ncepute -i
ne:$plinite la data intrrii :n vi;oare a le;ii noi %unt :n
:ntre;i$e %upu%e di%pozi+iilor le;ale care le"au in%tituit)
(?) &i%pozi+iile le;ii noi %e aplic tuturor actelor -i
,aptelor :ncBeiate %au9 dup caz9 produ%e ori %vr-ite dup
intrarea %a :n vi;oare9 precu$ -i %itua+iilor 'uridice n%cute
dup intrarea %a :n vi;oare)
(7) &i%pozi+iile le;ii noi %unt de a%e$enea aplica5ile -i
e,ectelor viitoare ale %itua+iilor 'uridice n%cute anterior
intrrii :n vi;oare a ace%teia9 derivate din %tarea -i
capacitatea per%oanelor9 din c%torie9 ,ilia+ie9 adop+ie -i
o5li;a+ia le;al de :ntre+inere9 din raporturile de proprietate9
inclu%iv re;i$ul ;eneral al 5unurilor9 -i din raporturile de
vecintate9 dac ace%te %itua+ii 'uridice %u5zi%t dup intrarea
:n vi;oare a le;ii noi)
AR) 2
eritorialitatea le;ii civile
(1) Actele nor$ative adoptate de autorit+ile -i in%titu+iile
pu5lice centrale %e aplic pe :ntre; teritoriul +rii9 a,ar de
cazul :n care %e prevede alt,el)
(2) Actele nor$ative adoptate9 :n condi+iile le;ii9 de
autorit+ile -i in%titu+iile ad$ini%tra+iei pu5lice locale %e
aplic nu$ai :n raza lor de co$peten+ teritorial)
AR) 4
E8trateritorialitatea le;ii civile
@n cazul raporturilor 'uridice cu ele$ent de e8traneitate9
deter$inarea le;ii civile aplica5ile %e ,ace +inndu"%e %ea$a de
nor$ele de drept interna+ional privat cuprin%e :n cartea a C=="a
din prezentul cod)
CAP) ===
=nterpretarea -i e,ectele le;ii civile
AR) 3
=nterpretarea le;ii
(1) Cel care a adoptat nor$a civil e%te co$petent % ,ac -i
interpretarea ei o,icial)
(2) Nor$a interpretativ produce e,ecte nu$ai pentru viitor)
(A) =nterpretarea le;ii de ctre in%tan+ %e ,ace nu$ai :n
%copul aplicrii ei :n cazul dedu% 'udec+ii)
AR) 10
=nterzicerea analo;iei
Le;ile care dero; de la o di%pozi+ie ;eneral9 care re%trn;
e8erci+iul unor drepturi civile %au care prevd %anc+iuni civile
%e aplic nu$ai :n cazurile e8pre% -i li$itativ prevzute de
le;e)
AR) 11
Re%pectarea ordinii pu5lice -i a 5unelor $oravuri
Nu %e poate dero;a prin conven+ii %au acte 'uridice
unilaterale de la le;ile care intere%eaz ordinea pu5lic %au de
la 5unele $oravuri)
AR) 12
Li5ertatea de a di%pune
(1) .ricine poate di%pune li5er de 5unurile %ale9 dac le;ea
nu prevede :n $od e8pre% alt,el)
(2) Ni$eni nu poate di%pune cu titlu ;ratuit9 dac e%te
in%olva5il)
AR) 1A
Renun+area la drept
Renun+area la un drept nu %e prezu$)
AR) 1>
Duna"credin+
(1) .rice per%oan ,izic %au per%oan 'uridic tre5uie %
:-i e8ercite drepturile -i % :-i e8ecute o5li;a+iile civile cu
5un"credin+9 :n acord cu ordinea pu5lic -i 5unele $oravuri)
(2) Duna"credin+ %e prezu$ pn la pro5a contrar)
AR) 1?
A5uzul de drept
Niciun drept nu poate ,i e8ercitat :n %copul de a vt$a %au
p;u5i pe altul ori :ntr"un $od e8ce%iv -i nerezona5il9 contrar
5unei"credin+e)
AR) 17
Cinov+ia
(1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 per%oana r%punde
nu$ai pentru ,aptele %ale %vr-ite cu inten+ie %au din culp)
(2) #apta e%te %vr-it cu inten+ie cnd autorul prevede
rezultatul ,aptei %ale -i ,ie ur$re-te producerea lui prin
inter$ediul ,aptei9 ,ie9 de-i nu :l ur$re-te9 accept
po%i5ilitatea producerii ace%tui rezultat)
(A) #apta e%te %vr-it din culp cnd autorul ,ie prevede
rezultatul ,aptei %ale9 dar nu :l accept9 %ocotind ,r te$ei c
nu %e va produce9 ,ie nu prevede rezultatul ,aptei9 de-i tre5uia
% :l prevad) Culpa e%te ;rav atunci cnd autorul a ac+ionat cu
o ne;li'en+ %au i$pruden+ pe care nici per%oana cea $ai lip%it
de di5cie nu ar ,i $ani,e%tat"o ,a+ de propriile intere%e)
(>) Atunci cnd le;ea condi+ioneaz e,ectele 'uridice ale
unei ,apte de %vr-irea %a din culp9 condi+ia e%te :ndeplinit
-i dac ,apta a ,o%t %vr-it cu inten+ie)
AR) 12
Eroarea co$un -i invinci5il
(1) Ni$eni nu poate tran%$ite %au con%titui $ai $ulte
drepturi dect are el :n%u-i)
(2) Cu toate ace%tea9 cnd cineva9 :$prt-ind o credin+
co$un -i invinci5il9 a con%iderat c o per%oan are un anu$it
drept %au o anu$it calitate 'uridic9 in%tan+a 'udectorea%c9
+innd %ea$a de :$pre'urri9 va putea Botr: c actul :ncBeiat :n
acea%t %tare va produce9 ,a+ de cel a,lat :n eroare9 acelea-i
e,ecte ca -i cnd ar ,i vala5il9 a,ar de cazul :n care
de%,iin+area lui nu i"ar cauza niciun pre'udiciu)
(A) Eroarea co$un -i invinci5il nu %e prezu$)
(>) &i%pozi+iile prezentului articol nu %unt aplica5ile :n
$aterie de carte ,unciar -i nici :n alte $aterii :n care le;ea
re;le$enteaz un %i%te$ de pu5licitate)
CAP) =C
Pu5licitatea drepturilor9 a actelor -i a ,aptelor 'uridice
AR) 14
.5iectul pu5licit+ii -i $odalit+ile de realizare
(1) &repturile9 actele -i ,aptele privitoare la %tarea -i
capacitatea per%oanelor9 cele :n le;tur cu 5unurile care
apar+in ace%tora9 precu$ -i orice alte raporturi 'uridice %unt
%upu%e pu5licit+ii :n cazurile e8pre% prevzute de le;e)
(2) Pu5licitatea %e realizeaz prin cartea ,unciar9 ArBiva
Electronic de 0aran+ii Reale Mo5iliare9 denu$it :n cuprin%ul
prezentului cod -i arBiv9 prin re;i%trul co$er+ului9 precu$ -i
prin alte ,or$e de pu5licitate prevzute de le;e)
AR) 13
Condi+iile de pu5licitate
(1) Procedura -i condi+iile de pu5licitate %e %ta5ile%c prin
le;e)
(2) @ndeplinirea ,or$alit+ii de pu5licitate poate ,i cerut
de orice per%oan9 cBiar dac e%te lip%it de capacitatea de
e8erci+iu)
(A) .rice renun+are %au re%trn;ere a dreptului de a
:ndeplini o ,or$alitate de pu5licitate9 precu$ -i orice clauz
penal %au alt %anc+iune %tipulat pentru a :$piedica
e8ercitarea ace%tui drept %unt con%iderate ne%cri%e)
(>) Ni$eni nu poate invoca ,aptul c nu a cuno%cut dreptul9
actul %au ,aptul %upu% pu5licit+ii9 dac ,or$alitatea de
pu5licitate a ,o%t le;al :ndeplinit)
AR) 20
E,ectele pu5licit+ii
(1) Pu5licitatea a%i;ur opoza5ilitatea dreptului9 actului9
,aptului9 precu$ -i a oricrui alt raport 'uridic %upu%
pu5licit+ii9 %ta5ile-te ran;ul ace%tora -i9 dac le;ea prevede
:n $od e8pre%9 condi+ioneaz con%tituirea %au e,ectele lor
'uridice)
(2) @ntre pr+i %au %ucce%orii lor9 univer%ali ori cu titlu
univer%al9 dup caz9 drepturile9 actele %au ,aptele 'uridice9
precu$ -i orice alte raporturi 'uridice produc e,ecte depline9
cBiar dac nu au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile de pu5licitate9
a,ar de cazul :n care prin le;e %e di%pune alt,el)
(A) Pu5licitatea nu valideaz dreptul9 actul %au ,aptul %upu%
ori ad$i% la pu5licitate) Cu toate ace%tea9 :n cazurile -i
condi+iile e8pre% prevzute de le;e9 ea poate produce e,ecte
acBizitive :n ,avoarea ter+ilor do5nditori de 5un"credin+)
(>) Pu5licitatea nu :ntrerupe cur%ul pre%crip+iei e8tinctive9
a,ar de cazul :n care prin le;e %e di%pune alt,el)
AR) 21
Prezu$+iile
(1) &ac un drept9 act %au ,apt a ,o%t :n%cri% :ntr"un
re;i%tru pu5lic9 %e prezu$ c el e8i%t9 ct ti$p nu a ,o%t
radiat %au $odi,icat :n condi+iile le;ii)
(2) @n cazul :n care un drept9 act %au ,apt a ,o%t radiat9 %e
prezu$ c el nu e8i%t)
AR) 22
Lip%a pu5licit+ii) (anc+iuni
(1) &ac ,or$alitatea de pu5licitate nu a ,o%t realizat9 iar
acea%ta nu era prevzut de le;e cu caracter con%titutiv9
drepturile9 actele9 ,aptele %au alte raporturi 'uridice %upu%e
pu5licit+ii %unt inopoza5ile ter+ilor9 a,ar de cazul :n care %e
dovede-te c ace-tia le"au cuno%cut pe alt cale)
(2) Atunci cnd le;ea prevede c %i$pla cunoa-tere de ,apt nu
%upline-te lip%a de pu5licitate9 a5%en+a ace%teia poate ,i
invocat de orice per%oan intere%at9 inclu%iv de ter+ul care a
cuno%cut9 pe alt cale9 dreptul9 actul9 ,aptul %au raportul
'uridic %upu% pu5licit+ii)
(A) @n toate cazurile :n%9 %i$pla cunoa-tere a dreptului9
actului9 ,aptului %au raportului 'uridic nu %upline-te lip%a de
pu5licitate ,a+ de alte per%oane dect ter+ul care9 :n ,apt9 le"
a cuno%cut)
AR) 2A
Concur%ul dintre ,or$ele de pu5licitate
&ac un drept9 act9 ,apt %au orice raport 'uridic e%te %upu%
:n acela-i ti$p unor ,or$alit+i de pu5licitate di,erite9
nee,ectuarea unei cerin+e de pu5licitate nu e%te acoperit de
:ndeplinirea alteia)
AR) 2>
Con%ultarea re;i%trelor pu5lice
.rice per%oan9 cBiar ,r a 'u%ti,ica un intere%9 poate9 :n
condi+iile le;ii9 % con%ulte re;i%trele pu5lice privitoare la un
drept9 act9 ,apt %au o anu$it %itua+ie 'uridic -i % o5+in
e8tra%e %au copii certi,icate de pe ace%tea)
CAREA =
&e%pre per%oane*)
""""""""""""
*) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii
= %unt cuprin%e :n art) 1A"13 din Le;ea nr) 21<2011)
=L!L =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 2?
(u5iectele de drept civil
(1) (u5iectele de drept civil %unt per%oanele ,izice -i
per%oanele 'uridice)
(2) Per%oana ,izic e%te o$ul9 privit individual9 ca titular
de drepturi -i de o5li;a+ii civile)
(A) Per%oana 'uridic e%te orice ,or$ de or;anizare care9
:ntrunind condi+iile cerute de le;e9 e%te titular de drepturi -i
de o5li;a+ii civile)
AR) 27
Recunoa-terea drepturilor -i li5ert+ilor civile
&repturile -i li5ert+ile civile ale per%oanelor ,izice9
precu$ -i drepturile -i li5ert+ile civile ale per%oanelor
'uridice %unt ocrotite -i ;arantate de le;e)
AR) 22
Cet+enii %trini -i apatrizii
(1) Cet+enii %trini -i apatrizii %unt a%i$ila+i9 :n
condi+iile le;ii9 cu cet+enii ro$ni9 :n ceea ce prive-te
drepturile -i li5ert+ile lor civile)
(2) A%i$ilarea %e aplic :n $od core%punztor -i per%oanelor
'uridice %trine)
AR) 24
Capacitatea civil
(1) Capacitatea civil e%te recuno%cut tuturor per%oanelor)
(2) .rice per%oan are capacitate de ,olo%in+ -i9 cu
e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e9 capacitate de e8erci+iu)
AR) 23
Li$itele capacit+ii civile
(1) Ni$eni nu poate ,i :n;rdit :n capacitatea de ,olo%in+
%au lip%it9 :n tot %au :n parte9 de capacitatea de e8erci+iu9
dect :n cazurile -i condi+iile e8pre% prevzute de le;e)
(2) Ni$eni nu poate renun+a9 :n tot %au :n parte9 la
capacitatea de ,olo%in+ %au la capacitatea de e8erci+iu)
AR) A0
E;alitatea :n ,a+a le;ii civile
Ra%a9 culoarea9 na+ionalitatea9 ori;inea etnic9 li$5a9
reli;ia9 vr%ta9 %e8ul %au orientarea %e8ual9 opinia9
convin;erile per%onale9 apartenen+a politic9 %indical9 la o
cate;orie %ocial ori la o cate;orie de,avorizat9 averea9
ori;inea %ocial9 ;radul de cultur9 precu$ -i orice alt
%itua+ie %i$ilar nu au nicio in,luen+ a%upra capacit+ii
civile)
AR) A1
Patri$oniul) Ma%e patri$oniale -i patri$onii de a,ecta+iune
(1) .rice per%oan ,izic %au per%oan 'uridic e%te titular
a unui patri$oniu care include toate drepturile -i datoriile ce
pot ,i evaluate :n 5ani -i apar+in ace%teia)
(2) Ace%ta poate ,ace o5iectul unei diviziuni %au unei
a,ecta+iuni nu$ai :n cazurile -i condi+iile prevzute de le;e)
(A) Patri$oniile de a,ecta+iune %unt $a%ele patri$oniale
,iduciare9 con%tituite potrivit di%pozi+iilor titlului =C al
cr+ii a ==="a9 cele a,ectate e8ercitrii unei pro,e%ii
autorizate9 precu$ -i alte patri$onii deter$inate potrivit le;ii)
AR) A2
ran%,erul intrapatri$onial
(1) @n caz de diviziune %au a,ecta+iune9 tran%,erul
drepturilor -i o5li;a+iilor dintr"o $a% patri$onial :n alta9 :n
cadrul aceluia-i patri$oniu9 %e ,ace cu re%pectarea condi+iilor
prevzute de le;e -i ,r a pre'udicia drepturile creditorilor
a%upra ,iecrei $a%e patri$oniale)
(2) @n toate cazurile prevzute la alin) (1)9 tran%,erul
drepturilor -i o5li;a+iilor dintr"o $a% patri$onial :n alta nu
con%tituie o :n%trinare)
AR) AA
Patri$oniul pro,e%ional individual
(1) Con%tituirea $a%ei patri$oniale a,ectate e8ercitrii :n
$od individual a unei pro,e%ii autorizate %e %ta5ile-te prin
actul :ncBeiat de titular9 cu re%pectarea condi+iilor de ,or$ -i
de pu5licitate prevzute de le;e)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic :n $od core%punztor -i
:n cazul $ririi %au $ic-orrii patri$oniului pro,e%ional
individual)
(A) LicBidarea patri$oniului pro,e%ional individual %e ,ace
:n con,or$itate cu di%pozi+iile art) 1)3>1"1)3>49 dac prin le;e
nu %e di%pune alt,el)
=L!L ==
Per%oana ,izic
CAP) =
Capacitatea civil a per%oanei ,izice
(EC/=!NEA 1
Capacitatea de ,olo%in+
AR) A>
No+iune
Capacitatea de ,olo%in+ e%te aptitudinea per%oanei de a avea
drepturi -i o5li;a+ii civile)
AR) A?
&urata capacit+ii de ,olo%in+
Capacitatea de ,olo%in+ :ncepe la na-terea per%oanei -i
:nceteaz odat cu $oartea ace%teia)
AR) A7
&repturile copilului conceput
&repturile copilului %unt recuno%cute de la concep+iune9 :n%
nu$ai dac el %e na-te viu) &i%pozi+iile art) >12 re,eritoare la
ti$pul le;al al concep+iunii %unt aplica5ile)
(EC/=!NEA a 2"a
Capacitatea de e8erci+iu
AR) A2
No+iune
Capacitatea de e8erci+iu e%te aptitudinea per%oanei de a
:ncBeia %in;ur acte 'uridice civile)
AR) A4
@nceputul capacit+ii de e8erci+iu
(1) Capacitatea de e8erci+iu deplin :ncepe la data cnd
per%oana devine $a'or)
(2) Per%oana devine $a'or la :$plinirea vr%tei de 14 ani)
AR) A3
(itua+ia $inorului c%torit
(1) Minorul do5nde-te9 prin c%torie9 capacitatea deplin
de e8erci+iu)
(2) @n cazul :n care c%toria e%te anulat9 $inorul care a
,o%t de 5un"credin+ la :ncBeierea c%toriei p%treaz
capacitatea deplin de e8erci+iu)
AR) >0
Capacitatea de e8erci+iu anticipat
Pentru $otive te$einice9 in%tan+a de tutel poate recunoa-te
$inorului care a :$plinit vr%ta de 17 ani capacitatea deplin de
e8erci+iu) @n ace%t %cop9 vor ,i a%culta+i -i prin+ii %au
tutorele $inorului9 lundu"%e9 cnd e%te cazul9 -i avizul
con%iliului de ,a$ilie)
AR) >1
Capacitatea de e8erci+iu re%trn%
(1) Minorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani are capacitatea
de e8erci+iu re%trn%)
(2) Actele 'uridice ale $inorului cu capacitate de e8erci+iu
re%trn% %e :ncBeie de ctre ace%ta9 cu :ncuviin+area prin+ilor
%au9 dup caz9 a tutorelui9 iar :n cazurile prevzute de le;e9 -i
cu autorizarea in%tan+ei de tutel) @ncuviin+area %au autorizarea
poate ,i dat9 cel $ai trziu9 :n $o$entul :ncBeierii actului)
(A) Cu toate ace%tea9 $inorul cu capacitate de e8erci+iu
re%trn% poate ,ace %in;ur acte de con%ervare9 acte de
ad$ini%trare care nu :l pre'udiciaz9 precu$ -i acte de
di%pozi+ie de $ic valoare9 cu caracter curent -i care %e e8ecut
la data :ncBeierii lor)
AR) >2
Re;i$ul unor acte ale $inorului
(1) Minorul poate % :ncBeie acte 'uridice privind $unca9
:ndeletnicirile arti%tice %au %portive ori re,eritoare la
pro,e%ia %a9 cu :ncuviin+area prin+ilor %au a tutorelui9 precu$
-i cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ii %peciale9 dac e%te cazul)
(2) @n ace%t caz9 $inorul e8ercit %in;ur drepturile -i
e8ecut tot a%t,el o5li;a+iile izvorte din ace%te acte -i poate
di%pune %in;ur de veniturile do5ndite)
AR) >A
Lip%a capacit+ii de e8erci+iu
(1) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 nu au capacitate
de e8erci+iuE
a) $inorul care nu a :$plinit vr%ta de 1> ani6
5) interzi%ul 'udectore%c)
(2) Pentru cei care nu au capacitate de e8erci+iu9 actele
'uridice %e :ncBeie9 :n nu$ele ace%tora9 de reprezentan+ii lor
le;ali9 :n condi+iile prevzute de le;e) &i%pozi+iile art) >2
alin) (1) %unt aplica5ile :n $od core%punztor)
(A) Cu toate ace%tea9 per%oana lip%it de capacitatea de
e8erci+iu poate :ncBeia %in;ur actele anu$e prevzute de le;e9
actele de con%ervare9 precu$ -i actele de di%pozi+ie de $ic
valoare9 cu caracter curent -i care %e e8ecut la $o$entul
:ncBeierii lor)
(>) Actele pe care $inorul le poate :ncBeia %in;ur pot ,i
,cute -i de reprezentantul %u le;al9 a,ar de cazul :n care
le;ea ar di%pune alt,el %au natura actului nu i"ar per$ite ace%t
lucru)
AR) >>
(anc+iune
(1) Actele ,cute de per%oana lip%it de capacitate de
e8erci+iu %au cu capacitate de e8erci+iu re%trn%9 altele dect
cele prevzute la art) >1 alin) (A) -i la art) >A alin) (A)9
precu$ -i actele ,cute de tutore ,r autorizarea in%tan+ei de
tutel9 atunci cnd acea%t autorizare e%te cerut de le;e9 %unt
anula5ile9 cBiar ,r dovedirea unui pre'udiciu)
(2) Cel lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate
de e8erci+iu re%trn% poate invoca -i %in;ur9 :n aprare9
anula5ilitatea actului pentru incapacitatea %a rezultat din
$inoritate ori din punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c)
AR) >?
#rauda co$i% de incapa5il
(i$pla declara+ie c e%te capa5il % contracteze9 ,cut de
cel lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate de
e8erci+iu re%trn%9 nu :nltur anula5ilitatea actului) &ac
:n% a ,olo%it $anopere dolo%ive9 in%tan+a9 la cererea pr+ii
indu%e :n eroare9 poate $en+ine contractul atunci cnd apreciaz
c acea%ta ar con%titui o %anc+iune civil adecvat)
AR) >7
Re;i$ul nulit+ii
(1) Per%oanele capa5ile de a contracta nu pot opune $inorului
%au celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c incapacitatea
ace%tuia)
(2) Ac+iunea :n anulare poate ,i e8ercitat de reprezentantul
le;al9 de $inorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani9 precu$ -i de
ocrotitorul le;al)
(A) Atunci cnd actul %"a :ncBeiat ,r autorizarea in%tan+ei
de tutel9 nece%ar potrivit le;ii9 acea%ta va %e%iza procurorul
:n vederea e8ercitrii ac+iunii :n anulare)
AR) >2
Li$itele o5li;a+iei de re%tituire
Per%oana lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate
de e8erci+iu re%trn% nu e%te o5li;at la re%tituire dect :n
li$ita ,olo%ului realizat) &i%pozi+iile art) 1)7A?"1)7>3 %e
aplic :n $od core%punztor)
AR) >4
Con,ir$area actului anula5il
Minorul devenit $a'or poate con,ir$a actul ,cut %in;ur :n
ti$pul $inorit+ii9 atunci cnd el tre5uia % ,ie reprezentat %au
a%i%tat) &up de%crcarea tutorelui9 el poate9 de a%e$enea9 %
con,ir$e actul ,cut de tutorele %u ,r re%pectarea tuturor
,or$alit+ilor cerute pentru :ncBeierea lui vala5il) @n ti$pul
$inorit+ii9 con,ir$area actului anula5il %e poate ,ace nu$ai :n
condi+iile art) 1)27A -i 1)27>)
(EC/=!NEA a A"a
&eclararea 'udectorea%c a $or+ii
AR) >3
Cazul ;eneral
(1) @n cazul :n care o per%oan e%te di%prut -i e8i%t
indicii c a :ncetat din via+9 acea%ta poate ,i declarat $oart
prin Botrre 'udectorea%c9 la cererea oricrei per%oane
intere%ate9 dac au trecut cel pu+in 2 ani de la data pri$irii
ulti$elor in,or$a+ii %au indicii din care rezult c era :n
via+)
(2) &ac data pri$irii ulti$elor in,or$a+ii %au indicii
de%pre cel di%prut nu %e poate %ta5ili cu e8actitate9 ter$enul
prevzut :n alin) (1) %e %ocote-te de la %,r-itul lunii :n care
%"au pri$it ulti$ele in,or$a+ii %au indicii9 iar :n cazul :n care
nu %e poate %ta5ili nici luna9 de la %,r-itul anului
calendari%tic)
AR) ?0
Cazuri %peciale
(1) Cel di%prut :n :$pre'urri deo%e5ite9 cu$ %unt
inunda+iile9 cutre$urul9 cata%tro,a de cale ,erat ori aerian9
nau,ra;iul9 :n cur%ul unor ,apte de rz5oi %au :ntr"o alt
:$pre'urare a%e$ntoare9 ce :ndrept+e-te a %e pre%upune
dece%ul9 poate ,i declarat $ort9 dac au trecut cel pu+in 7 luni
de la data :$pre'urrii :n care a avut loc di%pari+ia)
(2) &ac ziua :n care a intervenit :$pre'urarea cnd a avut
loc di%pari+ia nu poate ,i %ta5ilit9 %unt aplica5ile9 :n $od
core%punztor9 di%pozi+iile art) >3 alin) (2))
(A) Atunci cnd e%te %i;ur c dece%ul %"a produ%9 de-i
cadavrul nu poate ,i ;%it %au identi,icat9 $oartea poate ,i
declarat prin Botrre 'udectorea%c9 ,r a %e a-tepta
:$plinirea vreunui ter$en de la di%pari+ie)
AR) ?1
Procedura de declarare a $or+ii
(olu+ionarea cererii de declarare a $or+ii %e ,ace potrivit
di%pozi+iilor Codului de procedur civil)
AR) ?2
&ata prezu$at a $or+ii celui di%prut
(1) Cel declarat $ort e%te %ocotit c a :ncetat din via+ la
data pe care Botrrea r$a% de,initiv a %ta5ilit"o ca ,iind
aceea a $or+ii) &ac Botrrea nu arat -i ora $or+ii9 %e
%ocote-te c cel declarat $ort a :ncetat din via+ :n ulti$a or
a zilei %ta5ilite ca ,iind aceea a $or+ii)
(2) @n lip%a unor indicii :nde%tultoare9 %e va %ta5ili c
cel declarat $ort a :ncetat din via+ :n ulti$a or a celei din
ur$ zile a ter$enului prevzut de art) >3 %au ?09 dup caz)
(A) =n%tan+a 'udectorea%c poate recti,ica data $or+ii
%ta5ilit potrivit di%pozi+iilor alin) (1) -i (2)9 dac %e
dovede-te c nu era po%i5il ca per%oana declarat $oart % ,i
decedat la acea dat) @n ace%t caz9 data $or+ii e%te cea
%ta5ilit prin Botrrea de recti,icare)
AR) ?A
Prezu$+ie
Cel di%prut e%te %ocotit a ,i :n via+9 dac nu a intervenit
o Botrre declarativ de $oarte r$a% de,initiv)
AR) ?>
Anularea Botrrii de declarare a $or+ii
(1) &ac cel declarat $ort e%te :n via+9 %e poate cere9
oricnd9 anularea Botrrii prin care %"a declarat $oartea)
(2) Cel care a ,o%t declarat $ort poate cere9 dup anularea
Botrrii declarative de $oarte9 :napoierea 5unurilor %ale :n
natur9 iar dac acea%ta nu e%te cu putin+9 re%tituirea lor prin
ecBivalent) Cu toate ace%tea9 do5nditorul cu titlu onero% nu
e%te o5li;at % le :napoieze dect dac9 %u5 rezerva
di%pozi+iilor :n $aterie de carte ,unciar9 %e va ,ace dovada c
la data do5ndirii -tia ori tre5uia % -tie c per%oana declarat
$oart e%te :n via+)
AR) ??
&e%coperirea certi,icatului de dece%
.rice per%oan intere%at poate cere oricnd anularea
Botrrii declarative de $oarte9 :n cazul :n care %e de%coper
certi,icatul de dece% al celui declarat $ort)
AR) ?7
Plata ,cut $o-tenitorilor aparen+i
Plata ,cut $o-tenitorilor le;ali %au le;atarilor unei
per%oane9 care reapare ulterior Botrrii declarative de $oarte9
e%te vala5il -i li5eratorie9 dac a ,o%t ,cut :nainte de
radierea din re;i%trul de %tare civil a $en+iunii privitoare la
dece%9 cu e8cep+ia cazului :n care cel care a ,cut plata a
cuno%cut ,aptul c per%oana declarat $oart e%te :n via+)
AR) ?2
&repturile $o-tenitorului aparent
Mo-tenitorul aparent care a,l c per%oana care a ,o%t
declarat decedat prin Botrre 'udectorea%c e%te :n via+
p%treaz po%e%ia 5unurilor -i do5nde-te ,ructele ace%tora9 ct
ti$p cel reaprut nu %olicit re%tituirea lor)
CAP) ==
Re%pectul datorat ,iin+ei u$ane -i drepturilor ei inerente
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii co$une
AR) ?4
&repturi ale per%onalit+ii
(1) .rice per%oan are dreptul la via+9 la %ntate9 la
inte;ritate ,izic -i p%iBic9 la de$nitate9 la propria i$a;ine9
la re%pectarea vie+ii private9 precu$ -i alte a%e$enea drepturi
recuno%cute de le;e)
(2) Ace%te drepturi nu %unt tran%$i%i5ile)
AR) ?3
Atri5utele de identi,icare
.rice per%oan are dreptul la nu$e9 la do$iciliu9 la
re-edin+9 precu$ -i la o %tare civil9 do5ndite :n condi+iile
le;ii)
AR) 70
&reptul de a di%pune de %ine :n%u-i
Per%oana ,izic are dreptul % di%pun de %ine :n%-i9 dac
nu :ncalc drepturile -i li5ert+ile altora9 ordinea pu5lic %au
5unele $oravuri)
(EC/=!NEA a 2"a
&repturile la via+9 la %ntate -i la inte;ritate ale
per%oanei ,izice
AR) 71
0arantarea drepturilor inerente ,iin+ei u$ane
(1) Cia+a9 %ntatea -i inte;ritatea ,izic -i p%iBic a
oricrei per%oane %unt ;arantate -i ocrotite :n $od e;al de le;e)
(2) =ntere%ul -i 5inele ,iin+ei u$ane tre5uie % pri$eze
a%upra intere%ului unic al %ociet+ii %au al -tiin+ei)
AR) 72
=nterzicerea practicii eu;enice
(1) Ni$eni nu poate aduce atin;ere %peciei u$ane)
(2) E%te interzi% orice practic eu;enic prin care %e tinde
la or;anizarea %elec+iei per%oanelor)
AR) 7A
=nterven+iile a%upra caracterelor ;enetice
(1) (unt interzi%e orice interven+ii $edicale a%upra
caracterelor ;enetice avnd drept %cop $odi,icarea de%cenden+ei
per%oanei9 cu e8cep+ia celor care prive%c prevenirea -i
trata$entul $aladiilor ;enetice)
(2) E%te interzi% orice interven+ie avnd drept %cop crearea
unei ,iin+e u$ane ;enetic identice unei alte ,iin+e u$ane vii %au
$oarte9 precu$ -i crearea de e$5rioni u$ani :n %copuri de
cercetare)
(A) !tilizarea teBnicilor de reproducere u$an a%i%tat
$edical nu e%te ad$i% pentru ale;erea %e8ului viitorului copil
dect :n %copul evitrii unei 5oli ereditare ;rave le;ate de
%e8ul ace%tuia)
AR) 7>
=nviola5ilitatea corpului u$an
(1) Corpul u$an e%te inviola5il)
(2) .rice per%oan are dreptul la inte;ritatea %a ,izic -i
p%iBic) Nu %e poate aduce atin;ere inte;rit+ii ,iin+ei u$ane
dect :n cazurile -i :n condi+iile e8pre% -i li$itativ prevzute
de le;e)
AR) 7?
E8a$enul caracteri%ticilor ;enetice
(1) E8a$enul caracteri%ticilor ;enetice ale unei per%oane nu
poate ,i :ntreprin% dect :n %copuri $edicale %au de cercetare
-tiin+i,ic9 e,ectuate :n condi+iile le;ii)
(2) =denti,icarea unei per%oane pe 5aza a$prentelor %ale
;enetice nu poate ,i e,ectuat dect :n cadrul unei proceduri
'udiciare civile %au penale9 dup caz9 %au :n %copuri $edicale
ori de cercetare -tiin+i,ic9 e,ectuate :n condi+iile le;ii)
AR) 77
=nterzicerea unor acte patri$oniale
.rice acte care au ca o5iect con,erirea unei valori
patri$oniale corpului u$an9 ele$entelor %au produ%elor %ale %unt
lovite de nulitate a5%olut9 cu e8cep+ia cazurilor e8pre%
prevzute de le;e)
AR) 72
=nterven+iile $edicale a%upra unei per%oane
Nicio per%oan nu poate ,i %upu% e8perien+elor9 te%telor9
prelevrilor9 trata$entelor %au altor interven+ii :n %cop
terapeutic ori :n %cop de cercetare -tiin+i,ic dect :n cazurile
-i :n condi+iile e8pre% -i li$itativ prevzute de le;e)
AR) 74
Prelevarea -i tran%plantul de la per%oanele :n via+
(1) Prelevarea -i tran%plantul de or;ane9 +e%uturi -i celule
de ori;ine u$an de la donatori :n via+ %e ,ac e8clu%iv :n
cazurile -i condi+iile prevzute de le;e9 cu acordul %cri%9
li5er9 preala5il -i e8pre% al ace%tora -i nu$ai dup ce au ,o%t
in,or$a+i9 :n preala5il9 a%upra ri%curilor interven+iei) @n toate
cazurile9 donatorul poate reveni a%upra con%i$+$ntului dat9
pn :n $o$entul prelevrii)
(2) (e interzice prelevarea de or;ane9 +e%uturi -i celule de
ori;ine u$an de la $inori9 precu$ -i de la per%oanele a,late :n
via+9 lip%ite de di%cern$nt din cauza unui Bandicap $intal9
unei tul5urri $intale ;rave %au dintr"un alt $otiv %i$ilar9 :n
a,ara cazurilor e8pre% prevzute de le;e)
AR) 73
(e%izarea in%tan+ei 'udectore-ti
La cererea per%oanei intere%ate9 in%tan+a poate lua toate
$%urile nece%are pentru a :$piedica %au a ,ace % :nceteze orice
atin;ere ilicit adu% inte;rit+ii corpului u$an9 precu$ -i
pentru a di%pune repararea9 :n condi+iile prevzute la art) 2?2"
2?79 a daunelor $ateriale -i $orale %u,erite)
(EC/=!NEA a A"a
Re%pectul vie+ii private -i al de$nit+ii per%oanei u$ane
AR) 20
&reptul la li5era e8pri$are
(1) .rice per%oan are dreptul la li5era e8pri$are)
(2) E8ercitarea ace%tui drept nu poate ,i re%trn% dect :n
cazurile -i li$itele prevzute la art) 2?)
AR) 21
&reptul la via+a privat
(1) .rice per%oan are dreptul la re%pectarea vie+ii %ale
private)
(2) Ni$eni nu poate ,i %upu% vreunor i$i8tiuni :n via+a
inti$9 per%onal %au de ,a$ilie9 nici :n do$iciliul9 re-edin+a
%au core%ponden+a %a9 ,r con%i$+$ntul %u ori ,r
re%pectarea li$itelor prevzute la art) 2?)
(A) E%te9 de a%e$enea9 interzi% utilizarea9 :n orice $od9 a
core%ponden+ei9 $anu%cri%elor %au a altor docu$ente per%onale9
precu$ -i a in,or$a+iilor din via+a privat a unei per%oane9 ,r
acordul ace%teia ori ,r re%pectarea li$itelor prevzute la art)
2?)
AR) 22
&reptul la de$nitate
(1) .rice per%oan are dreptul la re%pectarea de$nit+ii
%ale)
(2) E%te interzi% orice atin;ere adu% onoarei -i reputa+iei
unei per%oane9 ,r con%i$+$ntul ace%teia ori ,r re%pectarea
li$itelor prevzute la art) 2?)
AR) 2A
&reptul la propria i$a;ine
(1) .rice per%oan are dreptul la propria i$a;ine)
(2) @n e8ercitarea dreptului la propria i$a;ine9 ea poate %
interzic ori % :$piedice reproducerea9 :n orice $od9 a
:n,+i-rii %ale ,izice ori a vocii %ale %au9 dup caz9
utilizarea unei a%e$enea reproduceri) &i%pozi+iile art) 2? r$n
aplica5ile)
AR) 2>
Atin;eri adu%e vie+ii private
(u5 rezerva aplicrii di%pozi+iilor art) 2?9 pot ,i
con%iderate ca atin;eri adu%e vie+ii privateE
a) intrarea %au r$nerea ,r drept :n locuin+ %au luarea
din acea%ta a oricrui o5iect ,r acordul celui care o ocup :n
$od le;al6
5) interceptarea ,r drept a unei convor5iri private9
%vr-it prin orice $i'loace teBnice9 %au utilizarea9 :n
cuno-tin+ de cauz9 a unei a%e$enea interceptri6
c) captarea ori utilizarea i$a;inii %au a vocii unei per%oane
a,late :ntr"un %pa+iu privat9 ,r acordul ace%teia6
d) di,uzarea de i$a;ini care prezint interioare ale unui
%pa+iu privat9 ,r acordul celui care :l ocup :n $od le;al6
e) +inerea vie+ii private %u5 o5%erva+ie9 prin orice
$i'loace9 :n a,ar de cazurile prevzute e8pre% de le;e6
,) di,uzarea de -tiri9 dez5ateri9 ancBete %au de reporta'e
%cri%e ori audiovizuale privind via+a inti$9 per%onal %au de
,a$ilie9 ,r acordul per%oanei :n cauz6
;) di,uzarea de $ateriale con+innd i$a;ini privind o
per%oan a,lat la trata$ent :n unit+ile de a%i%ten+ $edical9
precu$ -i a datelor cu caracter per%onal privind %tarea de
%ntate9 pro5le$ele de dia;no%tic9 pro;no%tic9 trata$ent9
circu$%tan+e :n le;tur cu 5oala -i cu alte diver%e ,apte9
inclu%iv rezultatul autop%iei9 ,r acordul per%oanei :n cauz9
iar :n cazul :n care acea%ta e%te decedat9 ,r acordul ,a$iliei
%au al per%oanelor :ndrept+ite6
B) utilizarea9 cu rea"credin+9 a nu$elui9 i$a;inii9 vocii
%au a%e$nrii cu o alt per%oan6
i) di,uzarea %au utilizarea core%ponden+ei9 $anu%cri%elor ori
a altor docu$ente per%onale9 inclu%iv a datelor privind
do$iciliul9 re-edin+a9 precu$ -i nu$erele de tele,on ale unei
per%oane %au ale $e$5rilor ,a$iliei %ale9 ,r acordul per%oanei
creia ace%tea :i apar+in %au care9 dup caz9 are dreptul de a
di%pune de ele)
AR) 2?
Li$ite
(1) Nu con%tituie o :nclcare a drepturilor prevzute :n
acea%t %ec+iune atin;erile care %unt per$i%e de le;e %au de
conven+iile -i pactele interna+ionale privitoare la drepturile
o$ului la care Ro$nia e%te parte)
(2) E8ercitarea drepturilor -i li5ert+ilor con%titu+ionale
cu 5un"credin+ -i cu re%pectarea pactelor -i conven+iilor
interna+ionale la care Ro$nia e%te parte nu con%tituie o
:nclcare a drepturilor prevzute :n prezenta %ec+iune)
AR) 27
Prezu$+ia de con%i$+$nt
Cnd :n%u-i cel la care %e re,er o in,or$a+ie %au un
$aterial le pune la di%pozi+ia unei per%oane ,izice ori per%oane
'uridice de%pre care are cuno-tin+ c :-i de%,-oar activitatea
:n do$eniul in,or$rii pu5licului9 con%i$+$ntul pentru
utilizarea ace%tora e%te prezu$at9 ne,iind nece%ar un acord
%cri%)
AR) 22
Prelucrarea datelor per%onale
.rice prelucrare a datelor cu caracter per%onal9 prin
$i'loace auto$ate %au neauto$ate9 %e poate ,ace nu$ai :n cazurile
-i condi+iile prevzute de le;ea %pecial)
(EC/=!NEA a >"a
Re%pectul datorat per%oanei -i dup dece%ul %u
AR) 24
Re%pectul datorat per%oanei decedate
Per%oanei decedate i %e datoreaz re%pect cu privire la
$e$oria %a9 precu$ -i cu privire la corpul %u)
AR) 23
=nterzicerea atin;erii $e$oriei per%oanei decedate
Me$oria per%oanei decedate e%te prote'at :n acelea-i
condi+ii ca -i i$a;inea -i reputa+ia per%oanei a,late :n via+)
AR) 40
Re%pectarea voin+ei per%oanei decedate
(1) .rice per%oan poate deter$ina ,elul propriilor ,uneralii
-i poate di%pune cu privire la corpul %u dup $oarte) @n cazul
celor lip%i+i de capacitate de e8erci+iu %au al celor cu
capacitate de e8erci+iu re%trn% e%te nece%ar -i con%i$+$ntul
%cri% al prin+ilor %au9 dup caz9 al tutorelui)
(2) @n lip%a unei op+iuni e8pre%e a per%oanei decedate9 va ,i
re%pectat9 :n ordine9 voin+a %o+ului9 prin+ilor9
de%cenden+ilor9 rudelor :n linie colateral pn la al patrulea
;rad inclu%iv9 le;atarilor univer%ali %au cu titlu univer%al ori
di%pozi+ia pri$arului co$unei9 ora-ului9 $unicipiului %au al
%ectorului $unicipiului Ducure-ti :n a crui raz teritorial a
avut loc dece%ul) @n toate cazurile %e va +ine %ea$a de
apartenen+a con,e%ional a per%oanei decedate)
AR) 41
Prelevarea de la per%oanele decedate
Prelevarea de or;ane9 +e%uturi -i celule u$ane9 :n %cop
terapeutic %au -tiin+i,ic9 de la per%oanele decedate %e
e,ectueaz nu$ai :n condi+iile prevzute de le;e9 cu acordul
%cri%9 e8pri$at :n ti$pul vie+ii9 al per%oanei decedate %au9 :n
lip%a ace%tuia9 cu acordul %cri%9 li5er9 preala5il -i e8pre% dat9
:n ordine9 de %o+ul %upravie+uitor9 de prin+i9 de de%cenden+i
ori9 :n %,r-it9 de rudele :n linie colateral pn la al
patrulea ;rad inclu%iv)
CAP) ===
=denti,icarea per%oanei ,izice
(EC/=!NEA 1
Nu$ele
AR) 42
&reptul la nu$e
.rice per%oan are dreptul la nu$ele %ta5ilit %au do5ndit9
potrivit le;ii)
AR) 4A
(tructura nu$elui
Nu$ele cuprinde nu$ele de ,a$ilie -i prenu$ele)
AR) 4>
&o5ndirea nu$elui
(1) Nu$ele de ,a$ilie %e do5nde-te prin e,ectul ,ilia+iei -i
poate ,i $odi,icat prin e,ectul %cBi$5rii %trii civile9 :n
condi+iile prevzute de le;e)
(2) Prenu$ele %e %ta5ile-te la data :nre;i%trrii na-terii9
pe 5aza declara+iei de na-tere) E%te interzi% :nre;i%trarea de
ctre o,i+erul de %tare civil a prenu$elor indecente9 ridicole
-i a altora a%e$enea9 de natur a a,ecta ordinea pu5lic -i
5unele $oravuri ori intere%ele copilului9 dup caz)
(A) Nu$ele de ,a$ilie -i prenu$ele copilului ;%it9 n%cut
din prin+i necuno%cu+i9 precu$ -i cele ale copilului care e%te
pr%it de ctre $a$ :n %pital9 iar identitatea ace%teia nu a
,o%t %ta5ilit :n ter$enul prevzut de le;e9 %e %ta5ile%c prin
di%pozi+ia pri$arului co$unei9 ora-ului9 $unicipiului %au al
%ectorului $unicipiului Ducure-ti :n a crui raz teritorial a
,o%t ;%it copilul ori9 dup caz9 %"a con%tatat pr%irea lui9 :n
condi+iile le;ii %peciale)
AR) 4?
(cBi$5area nu$elui pe cale ad$ini%trativ
Cet+enii ro$ni pot o5+ine9 :n condi+iile le;ii9 %cBi$5area
pe cale ad$ini%trativ a nu$elui de ,a$ilie -i a prenu$elui %au
nu$ai a unuia dintre ace%tea)
(EC/=!NEA a 2"a
&o$iciliul -i re-edin+a
AR) 47
&reptul la do$iciliu -i re-edin+
(1) Cet+enii ro$ni au dreptul % :-i %ta5ilea%c ori % :-i
%cBi$5e9 :n $od li5er9 do$iciliul %au re-edin+a9 :n +ar %au :n
%trintate9 cu e8cep+ia cazurilor anu$e prevzute de le;e)
(2) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 o per%oan ,izic nu
poate % ai5 :n acela-i ti$p dect un %in;ur do$iciliu -i o
%in;ur re-edin+9 cBiar -i atunci cnd de+ine $ai $ulte
locuin+e)
AR) 42
&o$iciliul
&o$iciliul per%oanei ,izice9 :n vederea e8ercitrii
drepturilor -i li5ert+ilor %ale civile9 e%te acolo unde acea%ta
declar c :-i are locuin+a principal)
AR) 44
Re-edin+a
Re-edin+a per%oanei ,izice e%te :n locul unde :-i are
locuin+a %ecundar)
AR) 43
(ta5ilirea -i %cBi$5area do$iciliului
(1) (ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului %e ,ace cu
re%pectarea di%pozi+iilor le;ii %peciale)
(2) (ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului nu opereaz dect
atunci cnd cel care ocup %au %e $ut :ntr"un anu$it loc a
,cut"o cu inten+ia de a avea acolo locuin+a principal)
(A) &ovada inten+iei rezult din declara+iile per%oanei
,cute la or;anele ad$ini%trative co$petente % opereze
%ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului9 iar :n lip%a ace%tor
declara+ii9 din orice alte :$pre'urri de ,apt)
AR) 30
Prezu$+ia de do$iciliu
(1) Re-edin+a va ,i con%iderat do$iciliu cnd ace%ta nu e%te
cuno%cut)
(2) @n lip% de re-edin+9 per%oana ,izic e%te con%iderat
c do$iciliaz la locul ulti$ului do$iciliu9 iar dac ace%ta nu
%e cunoa-te9 la locul unde acea per%oan %e ;%e-te)
AR) 31
&ovada
(1) &ovada do$iciliului -i a re-edin+ei %e ,ace cu $en+iunile
cuprin%e :n cartea de identitate)
(2) @n lip%a ace%tor $en+iuni ori atunci cnd ace%tea nu
core%pund realit+ii9 %ta5ilirea %au %cBi$5area do$iciliului ori
a re-edin+ei nu va putea ,i opu% altor per%oane)
(A) &i%pozi+iile alin) (2) nu %e aplic :n cazul :n care
do$iciliul %au re-edin+a a ,o%t cuno%cut prin alte $i'loace de
cel cruia i %e opune)
AR) 32
&o$iciliul $inorului -i al celui pu% %u5 interdic+ie
'udectorea%c
(1) &o$iciliul $inorului care nu a do5ndit capacitate
deplin de e8erci+iu :n condi+iile prevzute de le;e e%te la
prin+ii %i %au la acela dintre prin+i la care el locuie-te :n
$od %tatornic)
(2) @n cazul :n care prin+ii au do$icilii %eparate -i nu %e
:n+ele; la care dintre ei va avea do$iciliul copilul9 in%tan+a de
tutel9 a%cultndu"i pe prin+i9 precu$ -i pe copil9 dac ace%ta
a :$plinit vr%ta de 10 ani9 va decide +innd %ea$a de intere%ele
copilului) Pn la r$nerea de,initiv a Botrrii
'udectore-ti9 $inorul e%te prezu$at c are do$iciliul la
printele la care locuie-te :n $od %tatornic)
(A) Prin e8cep+ie9 :n %itua+iile prevzute de le;e9
do$iciliul $inorului poate ,i la 5unici9 la alte rude ori
per%oane de :ncredere9 cu con%i$+$ntul ace%tora) &e a%e$enea9
do$iciliul $inorului poate ,i -i la o in%titu+ie de ocrotire)
(>) &o$iciliul $inorului9 :n cazul :n care nu$ai unul dintre
prin+ii %i :l reprezint ori :n cazul :n care %e a,l %u5
tutel9 precu$ -i do$iciliul per%oanei pu%e %u5 interdic+ie
'udectorea%c e%te la reprezentantul le;al)
AR) 3A
Cazuri %peciale
&o$iciliul copilului lip%it9 te$porar %au de,initiv9 de
ocrotirea prin+ilor %i -i %upu% unor $%uri de protec+ie
%pecial9 :n cazurile prevzute de le;e9 %e a,l la in%titu+ia9
la ,a$ilia %au la per%oanele crora le"a ,o%t dat :n pla%a$ent)
AR) 3>
&o$iciliul per%oanei pu%e %u5 curatel
@n cazul :n care %"a in%tituit o curatel a%upra 5unurilor
celui care a di%prut9 ace%ta are do$iciliul la curator9 :n
$%ura :n care ace%ta e%te :ndrept+it % :l reprezinte)
AR) 3?
&o$iciliul la curatorul %pecial
&ac a ,o%t nu$it un curator %pecial pentru ad$ini%trarea
5unurilor %ucce%orale9 cei cBe$a+i la $o-tenire au do$iciliul la
curator9 :n $%ura :n care ace%ta e%te :ndrept+it % :i
reprezinte)
AR) 37
&o$iciliul pro,e%ional
Cel care e8ploateaz o :ntreprindere are do$iciliul -i la
locul acelei :ntreprinderi9 :n tot ceea ce prive-te o5li;a+iile
patri$oniale ce %"au n%cut %au ur$eaz a %e e8ecuta :n acel loc)
AR) 32
&o$iciliul ale%
(1) Pr+ile unui act 'uridic pot % alea; un do$iciliu :n
vederea e8ercitrii drepturilor %au a e8ecutrii o5li;a+iilor
n%cute din acel act)
(2) Ale;erea do$iciliului nu %e prezu$9 ci tre5uie ,cut :n
%cri%)
(EC/=!NEA a A"a
Actele de %tare civil
AR) 34
(tarea civil
(tarea civil e%te dreptul per%oanei de a %e individualiza9
:n ,a$ilie -i %ocietate9 prin calit+ile %trict per%onale care
decur; din actele -i ,aptele de %tare civil)
AR) 33
&ovada %trii civile
(1) (tarea civil %e dovede-te prin actele de na-tere9
c%torie -i dece% :ntoc$ite9 potrivit le;ii9 :n re;i%trele de
%tare civil9 precu$ -i prin certi,icatele de %tare civil
eli5erate pe 5aza ace%tora)
(2) Actele de %tare civil %unt :n%cri%uri autentice -i ,ac
dovada9 pn la :n%crierea :n ,al%9 pentru ceea ce reprezint
con%tatrile per%onale ale o,i+erului de %tare civil -i9 pn la
pro5a contrar9 pentru celelalte $en+iuni)
(A) Fotrrea 'udectorea%c dat cu privire la %tarea civil
a unei per%oane e%te opoza5il oricrei alte per%oane ct ti$p
printr"o nou Botrre nu %"a %ta5ilit contrariul)
(>) &ac printr"o Botrre 'udectorea%c %"a %ta5ilit o
anu$it %tare civil a unei per%oane9 iar printr"o Botrre
'udectorea%c ulterioar e%te ad$i% o ac+iune prin care %"a
conte%tat %tarea civil a%t,el %ta5ilit9 pri$a Botrre :-i
pierde e,ectele la data r$nerii de,initive a celei de a doua
Botrri)
AR) 100
Anularea9 co$pletarea9 $odi,icarea %au recti,icarea actelor
de %tare civil
(1) Anularea9 co$pletarea %au $odi,icarea actelor de %tare
civil -i a $en+iunilor :n%cri%e pe ace%tea %e poate ,ace nu$ai
:n te$eiul unei Botrri 'udectore-ti de,initive)
(2) Recti,icarea actelor de %tare civil -i a $en+iunilor
:n%cri%e pe $ar;inea ace%tora %e poate ,ace9 din o,iciu %au la
cerere9 nu$ai :n te$eiul di%pozi+iei pri$arului de la pri$ria
care are :n p%trare actul de %tare civil)
(A) (tarea civil poate ,i $odi,icat :n 5aza unei Botrri
de anulare9 co$pletare %au $odi,icare a unui act de %tare civil
nu$ai dac a ,o%t ,or$ulat -i o ac+iune de $odi,icare a %trii
civile9 ad$i% printr"o Botrre 'udectorea%c r$a%
de,initiv)
(>) Fotrrea 'udectorea%c prin care %e di%pune anularea9
co$pletarea %au $odi,icarea unui act de %tare civil9 precu$ -i
:nre;i%trarea ,cut :n te$eiul unei a%e$enea Botrri %unt
opoza5ile oricrei alte per%oane ct ti$p printr"o nou Botrre
nu %"a %ta5ilit contrariul) Actul ad$ini%trativ prin care %"a
di%pu% recti,icarea unui act de %tare civil9 precu$ -i
:nre;i%trarea ,cut :n 5aza lui %unt opoza5ile oricrei per%oane
pn la pro5a contrar)
AR) 101
@n%crierea $en+iunilor pe actul de %tare civil
Anularea9 co$pletarea9 $odi,icarea -i recti,icarea unui act
de %tare civil %au a unei $en+iuni :n%cri%e pe ace%ta9 di%pu%e
prin Botrre 'udectorea%c r$a% de,initiv ori9 dup caz9
prin di%pozi+ie a pri$arului9 %e :n%criu nu$ai prin $en+iune pe
actul de %tare civil core%punztor) @n ace%t %cop9 Botrrea
'udectorea%c r$a% de,initiv %e co$unic de :ndat9 din
o,iciu9 de ctre in%tan+a care %"a pronun+at ulti$a a%upra
,ondului)
AR) 102
Actele :ntoc$ite de un o,i+er de %tare civil neco$petent
Actele de %tare civil :ntoc$ite de o per%oan care a
e8ercitat :n $od pu5lic atri5u+iile de o,i+er de %tare civil9 cu
re%pectarea tuturor prevederilor le;ale9 %unt vala5ile9 cBiar
dac acea per%oan nu avea acea%t calitate9 a,ar de cazul :n
care 5ene,iciarii ace%tor acte au cuno%cut9 :n $o$entul
:ntoc$irii lor9 lip%a ace%tei calit+i)
AR) 10A
Alte $i'loace de dovad a %trii civile
(tarea civil %e poate dovedi9 :naintea in%tan+ei
'udectore-ti9 prin orice $i'loace de pro59 dacE
a) nu au e8i%tat re;i%tre de %tare civil6
5) re;i%trele de %tare civil %"au pierdut ori au ,o%t
di%tru%e9 :n tot %au :n parte6
c) nu e%te po%i5il procurarea din %trintate a
certi,icatului de %tare civil %au a e8tra%ului de pe actul de
%tare civil6
d) :ntoc$irea actului de %tare civil a ,o%t o$i% %au9 dup
caz9 re,uzat)
=L!L ===
.crotirea per%oanei ,izice
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 10>
=ntere%ul per%oanei ocrotite
(1) .rice $%ur de ocrotire a per%oanei ,izice %e %ta5ile-te
nu$ai :n intere%ul ace%teia)
(2) La luarea unei $%uri de ocrotire tre5uie % %e +in
%ea$a de po%i5ilitatea per%oanei ,izice de a"-i e8ercita
drepturile -i de a"-i :ndeplini o5li;a+iile cu privire la
per%oana -i 5unurile %ale)
AR) 10?
Per%oanele ocrotite
(unt %upu-i unor $%uri %peciale de ocrotire $inorii -i cei
care9 de-i capa5ili9 din cauza 5trne+ii9 a 5olii %au a altor
$otive prevzute de le;e nu pot % :-i ad$ini%treze 5unurile -i
nici % :-i apere intere%ele :n condi+ii core%punztoare)
AR) 107
M%urile de ocrotire
(1) .crotirea $inorului %e realizeaz prin prin+i9 prin
in%tituirea tutelei9 prin darea :n pla%a$ent %au9 dup caz9 prin
alte $%uri de protec+ie %pecial anu$e prevzute de le;e)
(2) .crotirea $a'orului are loc prin punerea %u5 interdic+ie
'udectorea%c %au prin in%tituirea curatelei9 :n condi+iile
prevzute de prezentul cod)
AR) 102
=n%tan+a de tutel
(1) Procedurile prevzute de prezentul cod privind ocrotirea
per%oanei ,izice %unt de co$peten+a in%tan+ei de tutel -i de
,a$ilie %ta5ilite potrivit le;ii9 denu$it :n continuare in%tan+a
de tutel)
(2) @n toate cazurile9 in%tan+a de tutel %olu+ioneaz de
:ndat ace%te cereri)
AR) 104
.crotirea per%oanei prin tutel
(1) .crotirea per%oanei ,izice prin tutel %e realizeaz de
ctre tutore9 de%e$nat %au nu$it9 :n condi+iile prezentului cod9
precu$ -i de ctre con%iliul de ,a$ilie9 ca or;an con%ultativ)
(2) Con%iliul de ,a$ilie poate ,i con%tituit de ctre
in%tan+a de tutel nu$ai la cererea per%oanelor intere%ate)
(A) @n cazul :n care nu %e con%tituie con%iliul de ,a$ilie9
atri5u+iile ace%tuia vor ,i e8ercitate de ctre in%tan+a de
tutel)
AR) 103
.crotirea per%oanei prin curatel
.crotirea per%oanei ,izice prin curatel are loc nu$ai :n
cazurile -i condi+iile prevzute de le;e)
CAP) ==
utela $inorului
(EC/=!NEA 1
&e%cBiderea tutelei
AR) 110
Cazurile de in%tituire
utela $inorului %e in%tituie atunci cnd a$5ii prin+i %unt9
dup caz9 deceda+i9 necuno%cu+i9 deczu+i din e8erci+iul
drepturilor printe-ti %au li %"a aplicat pedeap%a penal a
interzicerii drepturilor printe-ti9 pu-i %u5 interdic+ie
'udectorea%c9 di%pru+i ori declara+i 'udectore-te $or+i9
precu$ -i :n cazul :n care9 la :ncetarea adop+iei9 in%tan+a
Botr-te c e%te :n intere%ul $inorului in%tituirea unei tutele)
AR) 111
Per%oanele o5li;ate % :n-tiin+eze in%tan+a de tutel
Au o5li;a+ia ca9 de :ndat ce a,l de e8i%ten+a unui $inor
lip%it de :n;ri'ire printea%c :n cazurile prevzute la art)
1109 % :n-tiin+eze in%tan+a de tutelE
a) per%oanele apropiate $inorului9 precu$ -i ad$ini%tratorii
-i locatarii ca%ei :n care locuie-te $inorul6
5) %erviciul de %tare civil9 cu prile'ul :nre;i%trrii
$or+ii unei per%oane9 precu$ -i notarul pu5lic9 cu prile'ul
de%cBiderii unei proceduri %ucce%orale6
c) in%tan+ele 'udectore-ti9 cu prile'ul conda$nrii la
pedeap%a penal a interzicerii drepturilor printe-ti6
d) or;anele ad$ini%tra+iei pu5lice locale9 in%titu+iile de
ocrotire9 precu$ -i orice alt per%oan)
(EC/=!NEA a 2"a
utorele
AR) 112
Per%oana care poate ,i nu$it tutore
(1) Poate ,i tutore o per%oan ,izic %au %o+ul -i %o+ia9
:$preun9 dac nu %e a,l :n vreunul dintre cazurile de
inco$pati5ilitate prevzute de prezentul cod)
(2) @n cazul :n care :n %itua+ia prevzut la art) 110 %e
a,l $ai $ul+i $inori care %unt ,ra+i %au %urori9 %e nu$e-te9 de
re;ul9 un %in;ur tutore)
AR) 11A
Per%oanele care nu pot ,i nu$ite tutore
(1) Nu poate ,i tutoreE
a) $inorul9 per%oana pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c %au
cel pu% %u5 curatel6
5) cel deczut din e8erci+iul drepturilor printe-ti %au
declarat incapa5il de a ,i tutore6
c) cel cruia i %"a re%trn% e8erci+iul unor drepturi civile9
,ie :n te$eiul le;ii9 ,ie prin Botrre 'udectorea%c9 precu$ -i
cel cu rele purtri re+inute ca atare de ctre o in%tan+
'udectorea%c6
d) cel care9 e8ercitnd o tutel9 a ,o%t :ndeprtat din
acea%ta :n condi+iile art) 1?46
e) cel a,lat :n %tare de in%olva5ilitate6
,) cel care9 din cauza intere%elor potrivnice cu cele ale
$inorului9 nu ar putea :ndeplini %arcina tutelei6
;) cel :nlturat prin :n%cri% autentic %au prin te%ta$ent de
ctre printele care e8ercita %in;ur9 :n $o$entul $or+ii9
autoritatea printea%c)
(2) &ac una dintre :$pre'urrile prevzute la alin) (1)
%urvine %au e%te de%coperit :n ti$pul tutelei9 tutorele va ,i
:ndeprtat9 re%pectndu"%e aceea-i procedur ca -i la nu$irea
lui)
AR) 11>
&e%e$narea tutorelui de ctre printe
(1) Printele poate de%e$na9 prin act unilateral %au prin
contract de $andat9 :ncBeiate :n ,or$ autentic9 ori9 dup caz9
prin te%ta$ent9 per%oana care ur$eaz a ,i nu$it tutore al
copiilor %i)
(2) &e%e$narea ,cut de printele care :n $o$entul $or+ii
era deczut din drepturile printe-ti %au pu% %u5 interdic+ie
'udectorea%c e%te lip%it de e,ecte)
(A) &e%e$narea ,cut :n condi+iile prezentului articol poate
,i revocat oricnd de ctre printe9 cBiar -i printr"un :n%cri%
%u5 %e$ntur privat)
(>) @n%cri%ul prin care %e revoc per%oana de%e$nat pentru a
,i nu$it tutore %e va :n%crie :n re;i%trul prevzut la art)
1)0>7 %au la art) 2)0AA9 dup caz)
(?) Notarul pu5lic %au in%tan+a de tutel9 dup caz9 are
o5li;a+ia % veri,ice la re;i%trele prevzute la alin) (>) dac
per%oana de%e$nat pentru a ,i tutore nu a ,o%t revocat)
AR) 11?
&e%e$narea $ai $ultor tutori
@n cazul :n care au ,o%t de%e$nate $ai $ulte per%oane ca
tutore9 ,r vreo pre,erin+9 ori e8i%t $ai $ulte rude9 a,ini
%au prieteni ai ,a$iliei $inorului :n %tare % :ndeplinea%c
%arcinile tutelei -i care :-i e8pri$ dorin+a de a ,i tutore9
in%tan+a de tutel va Botr: +innd %ea$a de condi+iile lor
$ateriale9 precu$ -i de ;aran+iile $orale nece%are dezvoltrii
ar$onioa%e a $inorului)
AR) 117
M%uri provizorii
(1) Cel cBe$at la tutel :n con,or$itate cu di%pozi+iile art)
11> nu poate ,i :nlturat de ctre in%tan+ ,r acordul %u
dect dac %e a,l :n vreunul dintre cazurile prevzute la art)
11A %au dac prin nu$irea %a intere%ele $inorului ar ,i
periclitate)
(2) @n cazul :n care cel cBe$at la tutel e%te nu$ai te$porar
:$piedicat :n e8ercitarea atri5u+iilor ce i"au ,o%t con,erite9
in%tan+a de tutel9 dup :ncetarea :$piedicrii9 :l nu$e-te
tutore la cererea %a9 dar nu $ai trziu de 7 luni de la
de%cBiderea tutelei) Pn atunci9 in%tan+a de%e$neaz un tutore
provizoriu)
(A) &up trecerea celor 7 luni9 dac per%oana de%e$nat nu a
cerut nu$irea %a ca tutore9 cel nu$it provizoriu tutore r$ne %
:ndeplinea%c :n continuare %arcinile tutelei pn la nu$irea
unui tutore :n condi+iile art) 114)
AR) 112
0aran+ii
La nu$irea %au9 dup caz9 :n ti$pul tutelei9 in%tan+a de
tutel poate Botr:9 din o,iciu %au la cererea con%iliului de
,a$ilie9 ca tutorele % dea ;aran+ii reale %au per%onale9 dac
intere%ele $inorului cer o a%t,el de $%ur) @n ace%t caz9 ea
%ta5ile-te potrivit cu :$pre'urrile ,elul -i :ntinderea
;aran+iilor)
AR) 114
Nu$irea tutorelui de ctre in%tan+a de tutel
@n lip%a unui tutore de%e$nat9 in%tan+a de tutel nu$e-te cu
prioritate ca tutore9 dac nu %e opun $otive :nte$eiate9 o rud
%au un a,in ori un prieten al ,a$iliei $inorului9 :n %tare %
:ndeplinea%c acea%t %arcin9 +innd %ea$a9 dup caz9 de
rela+iile per%onale9 de apropierea do$iciliilor9 de condi+iile
$ateriale -i de ;aran+iile $orale pe care le prezint cel cBe$at
la tutel)
AR) 113
Procedura de nu$ire
(1) Nu$irea tutorelui %e ,ace9 cu acordul ace%tuia9 de ctre
in%tan+a de tutel :n ca$era de con%iliu9 prin :ncBeiere
de,initiv) Atunci cnd de%e$narea tutorelui %"a ,cut prin
contract de $andat9 cel de%e$nat tutore nu poate re,uza nu$irea
dect pentru $otivele prevzute la art) 120 alin) (2))
(2) A%cultarea $inorului care a :$plinit vr%ta de 10 ani
e%te o5li;atorie)
(A) @n lip%a unui tutore de%e$nat9 dac in%tan+a de tutel a
con%tituit con%iliul de ,a$ilie9 nu$irea tutorelui %e ,ace9
potrivit alin) (1)9 cu con%ultarea con%iliului de ,a$ilie)
(>) @ncBeierea de nu$ire %e co$unic :n %cri% tutorelui -i %e
a,i-eaz la %ediul in%tan+ei de tutel -i la pri$ria de la
do$iciliul $inorului)
(?) &repturile -i :ndatoririle tutorelui :ncep de la data
co$unicrii :ncBeierii de nu$ire)
(7) @ntre ti$p9 in%tan+a de tutel poate lua $%uri
provizorii cerute de intere%ele $inorului9 putnd cBiar %
nu$ea%c un curator %pecial)
AR) 120
Re,uzul continurii tutelei
(1) Cel nu$it tutore e%te dator % continue :ndeplinirea
%arcinilor tutelei)
(2) Poate re,uza continuarea tuteleiE
a) cel care are vr%ta de 70 de ani :$plini+i6
5) ,e$eia :n%rcinat %au $a$a unui copil $ai $ic de 4 ani6
c) cel care cre-te -i educ 2 %au $ai $ul+i copii6
d) cel care9 din cauza 5olii9 a in,ir$it+ii9 a ,elului
activit+ilor de%,-urate9 a deprtrii do$iciliului de locul
unde %e a,l 5unurile $inorului %au din alte $otive :nte$eiate9
nu ar $ai putea % :ndeplinea%c acea%t %arcin)
AR) 121
@nlocuirea tutorelui
&ac vreuna dintre :$pre'urrile prevzute la art) 120 alin)
(2) %urvine :n ti$pul tutelei9 tutorele poate cere % ,ie
:nlocuit) Cererea de :nlocuire %e adre%eaz in%tan+ei de tutel9
care va Botr: de ur;en+) Pn la %olu+ionarea cererii %ale de
:nlocuire9 el e%te o5li;at % continue e8ercitarea atri5u+iilor)
AR) 122
Caracterul per%onal al tutelei
(1) utela e%te o %arcin per%onal)
(2) Cu toate ace%tea9 in%tan+a de tutel9 cu avizul
con%iliului de ,a$ilie9 poate9 +innd %ea$a de $ri$ea -i
co$punerea patri$oniului $inorului9 % decid ca ad$ini%trarea
patri$oniului ori doar a unei pr+i a ace%tuia % ,ie
:ncredin+at9 potrivit le;ii9 unei per%oane ,izice %au per%oane
'uridice %pecializate)
AR) 12A
0ratuitatea tutelei
(1) utela e%te o %arcin ;ratuit)
(2) Cu toate ace%tea9 tutorele poate ,i :ndrept+it9 pe
perioada e8ercitrii %arcinilor tutelei9 la o re$unera+ie al
crei cuantu$ va ,i %ta5ilit de in%tan+a de tutel9 cu avizul
con%iliului de ,a$ilie9 +innd %ea$a de $unca depu% :n
ad$ini%trarea averii -i de %tarea $aterial a $inorului -i a
tutorelui9 dar nu $ai $ult de 10G din veniturile produ%e de
5unurile $inorului) =n%tan+a de tutel9 cu avizul con%iliului de
,a$ilie9 va putea $odi,ica %au %upri$a acea%t re$unera+ie9
potrivit :$pre'urrilor)
(EC/=!NEA a A"a
Con%iliul de ,a$ilie
AR) 12>
Rolul con%iliului de ,a$ilie
(1) Con%iliul de ,a$ilie %e poate con%titui pentru a
%uprave;Bea $odul :n care tutorele :-i e8ercit drepturile -i :-i
:ndepline-te :ndatoririle cu privire la per%oana -i 5unurile
$inorului)
(2) @n cazul ocrotirii $inorului prin prin+i9 prin darea :n
pla%a$ent %au9 dup caz9 prin alte $%uri de protec+ie %pecial
prevzute de le;e nu %e va in%titui con%iliul de ,a$ilie)
AR) 12?
Me$5rii con%iliului de ,a$ilie
(1) =n%tan+a de tutel poate con%titui un con%iliu de
,a$ilie9 co$pu% din A rude %au a,ini9 +innd %ea$a de ;radul de
rudenie -i de rela+iile per%onale cu ,a$ilia $inorului) @n lip%
de rude %au a,ini pot ,i nu$ite -i alte per%oane care au avut
le;turi de prietenie cu prin+ii $inorului %au care $ani,e%t
intere% pentru %itua+ia ace%tuia)
(2) (o+ul -i %o+ia nu pot ,i9 :$preun9 $e$5ri ai aceluia-i
con%iliu de ,a$ilie)
(A) @n acelea-i condi+ii9 in%tan+a de tutel nu$e-te -i 2
%uplean+i)
(>) utorele nu poate ,i $e$5ru :n con%iliul de ,a$ilie)
AR) 127
Alte di%pozi+ii aplica5ile con%iliului de ,a$ilie
&i%pozi+iile art) 11A9 art) 120 alin) (1) -i alin) (2) lit)
d)9 art) 121 -i 1>2 %e aplic :n $od core%punztor -i $e$5rilor
con%iliului de ,a$ilie)
AR) 122
Modi,icarea con%iliului de ,a$ilie
@n a,ar de cazul prevzut la art) 1A19 alctuirea
con%iliului de ,a$ilie nu %e poate $odi,ica :n ti$pul tutelei9
a,ar nu$ai dac intere%ele $inorului ar cere o a%e$enea
%cBi$5are %au dac9 prin $oartea ori di%pari+ia unuia dintre
$e$5ri9 ar ,i nece%ar co$pletarea)
AR) 124
Con%tituirea con%iliului de ,a$ilie
(1) @n vederea con%tituirii con%iliului de ,a$ilie9
per%oanele care :ndepline%c condi+iile pentru a ,i $e$5ri %unt
convocate la do$iciliul $inorului de ctre in%tan+a de tutel9
din o,iciu %au la %e%izarea $inorului9 dac ace%ta a :$plinit
vr%ta de 1> ani9 a tutorelui de%e$nat9 a oricror altor per%oane
care au cuno-tin+ de%pre %itua+ia $inorului)
(2) Nu$irea $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie %e ,ace cu
acordul ace%tora)
(A) Minorul care a :$plinit vr%ta de 10 ani va ,i a%cultat
:n condi+iile art) 27>)
AR) 123
#unc+ionarea con%iliului de ,a$ilie
(1) Con%iliul de ,a$ilie e%te convocat cu cel pu+in 10 zile
:nainte de data :ntrunirii de ctre tutore9 din propria
ini+iativ %au la cererea oricruia dintre $e$5rii ace%tuia9 a
$inorului care a :$plinit vr%ta de 1> ani %au a in%tan+ei de
tutel) Cu acordul tuturor $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie9
convocarea %e poate ,ace -i $ai devre$e de :$plinirea ter$enului
de 10 zile dinainte de data :ntrunirii) @n toate cazurile9
prezen+a tuturor $e$5rilor con%iliului de ,a$ilie acoper
nere;ularitatea convocrii)
(2) Cei convoca+i %unt o5li;a+i % %e prezinte per%onal la
locul indicat :n actul de convocare) @n cazul :n care ace-tia nu
%e pot prezenta9 ei pot ,i reprezenta+i de per%oane care %unt
rude %au a,ini cu prin+ii $inorului9 dac ace%te per%oane nu
%unt de%e$nate %au convocate :n nu$e propriu ca $e$5ri ai
con%iliului de ,a$ilie) (o+ii %e pot reprezenta reciproc)
(A) Hedin+ele con%iliului de ,a$ilie %e +in la do$iciliul
$inorului) @n cazul :n care convocarea a ,o%t ,cut la
%olicitarea in%tan+ei de tutel9 -edin+a %e +ine la %ediul
ace%teia)
AR) 1A0
Atri5u+ii
(1) Con%iliul de ,a$ilie d avize con%ultative9 la
%olicitarea tutorelui %au a in%tan+ei de tutel9 -i ia decizii9
:n cazurile prevzute de le;e) Avizele con%ultative -i deciziile
%e iau :n $od vala5il cu votul $a'orit+ii $e$5rilor %i9
con%iliul ,iind prezidat de per%oana cea $ai :naintat :n vr%t)
(2) La luarea deciziilor9 $inorul care a :$plinit vr%ta de
10 ani va ,i a%cultat9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile :n
$od core%punztor)
(A) &eciziile con%iliului de ,a$ilie vor ,i $otivate -i
con%e$nate :ntr"un re;i%tru %pecial con%tituit9 care %e +ine de
unul dintre $e$5rii con%iliului9 de%e$nat :n ace%t %cop de
in%tan+a de tutel)
(>) Actele :ncBeiate de tutore :n lip%a avizului con%ultativ
%unt anula5ile) @ncBeierea actului cu nere%pectarea avizului
atra;e nu$ai r%punderea tutorelui) &i%pozi+iile art) 1?? %unt
aplica5ile :n $od core%punztor)
AR) 1A1
@nlocuirea con%iliului de ,a$ilie
utorele poate cere in%tituirea unui nou con%iliu9 dac :n
pln;erile ,or$ulate potrivit prezentului cod in%tan+a a Botrt
de cel pu+in dou ori9 :n $od de,initiv9 :$potriva deciziilor
con%iliului de ,a$ilie)
AR) 1A2
=$po%i5ilitatea con%tituirii con%iliului de ,a$ilie
&ac :n cazul prevzut la art) 1A1 nu e%te po%i5il
con%tituirea unui nou con%iliu9 ca -i :n cazul contrariet+ii de
intere%e dintre $inor -i to+i $e$5rii con%iliului de ,a$ilie -i
%uplean+i9 tutorele poate cere in%tan+ei de tutel autoriza+ia de
a e8ercita %in;ur tutela)
(EC/=!NEA a >"a
E8ercitarea tutelei
I1) &i%pozi+ii ;enerale
AR) 1AA
E8ercitarea tutelei :n intere%ul $inorului
utela %e e8ercit nu$ai :n intere%ul $inorului att :n ceea
ce prive-te per%oana9 ct -i 5unurile ace%tuia)
AR) 1A>
Con+inutul tutelei
(1) utorele are :ndatorirea de a :n;ri'i de $inor)
(2) El e%te o5li;at % a%i;ure :n;ri'irea $inorului9
%ntatea -i dezvoltarea lui ,izic -i $ental9 educarea9
:nv+tura -i pre;tirea pro,e%ional a ace%tuia9 potrivit cu
aptitudinile lui)
AR) 1A?
utela e8ercitat de a$5ii %o+i
(1) @n cazul :n care tutori %unt 2 %o+i9 ace-tia r%pund
:$preun pentru e8ercitarea atri5u+iilor tutelei) &i%pozi+iile
privind autoritatea printea%c %unt aplica5ile :n $od
core%punztor)
(2) @n cazul :n care unul dintre %o+i introduce ac+iunea de
divor+9 in%tan+a9 din o,iciu9 va :n-tiin+a in%tan+a de tutel
pentru a di%pune cu privire la e8ercitarea tutelei)
I2) E8ercitarea tutelei cu privire la per%oana $inorului
AR) 1A7
Avizul con%iliului de ,a$ilie
M%urile privind per%oana $inorului %e iau de ctre tutore9
cu avizul con%iliului de ,a$ilie9 cu e8cep+ia $%urilor care au
caracter curent)
AR) 1A2
&o$iciliul $inorului
(1) Minorul pu% %u5 tutel are do$iciliul la tutore) Nu$ai cu
autorizarea in%tan+ei de tutel $inorul poate avea -i o
re-edin+)
(2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 tutorele poate
:ncuviin+a ca $inorul % ai5 o re-edin+ deter$inat de educarea
-i pre;tirea %a pro,e%ional) @n ace%t caz9 in%tan+a de tutel
va ,i de :ndat :ncuno-tin+at de tutore)
AR) 1A4
#elul :nv+turii %au al pre;tirii pro,e%ionale
(1) #elul :nv+turii %au al pre;tirii pro,e%ionale pe care
$inorul care nu a :$plinit vr%ta de 1> ani o pri$ea la data
in%tituirii tutelei nu poate ,i %cBi$5at de ace%ta dect cu
:ncuviin+area in%tan+ei de tutel)
(2) =n%tan+a de tutel nu poate9 :$potriva voin+ei $inorului
care a :$plinit vr%ta de 1> ani9 % %cBi$5e ,elul :nv+turii
ace%tuia9 Botrt de prin+i %au pe care $inorul o pri$ea la
data in%tituirii tutelei)
AR) 1A3
A%cultarea $inorului care a :$plinit vr%ta de 10 ani
=n%tan+a de tutel nu poate Botr: ,r a%cultarea $inorului9
dac ace%ta a :$plinit vr%ta de 10 ani9 di%pozi+iile art) 27>
,iind aplica5ile)
IA) E8ercitarea tutelei cu privire la 5unurile $inorului
AR) 1>0
=nventarul 5unurilor $inorului
(1) &up nu$irea tutorelui -i :n prezen+a ace%tuia -i a
$e$5rilor con%iliului de ,a$ilie9 un dele;at al in%tan+ei de
tutel va veri,ica la ,a+a locului toate 5unurile $inorului9
:ntoc$ind un inventar9 care va ,i %upu% apro5rii in%tan+ei de
tutel) =nventarul 5unurilor $inorului va :ncepe % ,ie :ntoc$it
:n $a8i$u$ 10 zile de la nu$irea tutorelui de ctre in%tan+a de
tutel)
(2) Cu prile'ul inventarierii9 tutorele -i $e$5rii
con%iliului de ,a$ilie %unt +inu+i % declare :n %cri%9 la
:ntre5area e8pre% a dele;atului in%tan+ei de tutel9 crean+ele9
datoriile %au alte preten+ii pe care le au ,a+ de $inor)
&eclara+iile vor ,i con%e$nate :n proce%ul"ver5al de
inventariere)
(A) utorele %au $e$5rii con%iliului de ,a$ilie care9
cuno%cnd crean+ele %au preten+iile proprii ,a+ de $inori9 nu
le"au declarat9 de-i au ,o%t %o$a+i % le declare9 %unt prezu$a+i
c au renun+at la ele) &ac tutorele %au $e$5rii con%iliului de
,a$ilie nu declar datoriile pe care le au ,a+ de $inor9 de-i au
,o%t %o$a+i % le declare9 pot ,i :ndeprta+i din ,unc+ie)
(>) Crean+ele pe care le au a%upra $inorului tutorele %au
vreunul dintre $e$5rii con%iliului de ,a$ilie9 %o+ul9 o rud :n
linie dreapt ori ,ra+ii %au %urorile ace%tora pot ,i pltite
voluntar nu$ai cu autorizarea in%tan+ei de tutel)
AR) 1>1
Actele ,cute :n lip%a inventarului
@nainte de :ntoc$irea inventarului9 tutorele nu poate ,ace9
:n nu$ele $inorului9 dect acte de con%ervare -i acte de
ad$ini%trare ce nu %u,er :ntrziere)
AR) 1>2
Ad$ini%trarea 5unurilor $inorului
(1) utorele are :ndatorirea de a ad$ini%tra cu 5un"credin+
5unurile $inorului) @n ace%t %cop9 tutorele ac+ioneaz :n
calitate de ad$ini%trator :n%rcinat cu %i$pla ad$ini%trare a
5unurilor $inorului9 di%pozi+iile titlului C din cartea a ==="a
aplicndu"%e :n $od core%punztor9 a,ar de cazul :n care prin
prezentul capitol %e di%pune alt,el)
(2) Nu %unt %upu%e ad$ini%trrii 5unurile do5ndite de $inor
cu titlu ;ratuit dect dac te%tatorul %au donatorul a %tipulat
alt,el) Ace%te 5unuri %unt ad$ini%trate de curatorul ori de cel
de%e$nat prin actul de di%pozi+ie %au9 dup caz9 nu$it de ctre
in%tan+a de tutel)
AR) 1>A
Reprezentarea $inorului
utorele are :ndatorirea de a"l reprezenta pe $inor :n actele
'uridice9 dar nu$ai pn cnd ace%ta :$pline-te vr%ta de 1> ani)
AR) 1>>
Re;i$ul 'uridic al actelor de di%pozi+ie
(1) utorele nu poate9 :n nu$ele $inorului9 % ,ac dona+ii
-i nici % ;aranteze o5li;a+ia altuia) #ac e8cep+ie darurile
o5i-nuite9 potrivite cu %tarea $aterial a $inorului)
(2) utorele nu poate9 ,r avizul con%iliului de ,a$ilie -i
autorizarea in%tan+ei de tutel9 % ,ac acte de :n%trinare9
:$pr+eal9 ipotecare ori de ;revare cu alte %arcini reale a
5unurilor $inorului9 % renun+e la drepturile patri$oniale ale
ace%tuia9 precu$ -i % :ncBeie :n $od vala5il orice alte acte ce
dep-e%c dreptul de ad$ini%trare)
(A) Actele ,cute cu :nclcarea di%pozi+iilor prevzute la
alin) (1) -i (2) %unt anula5ile) @n ace%te cazuri9 ac+iunea :n
anulare poate ,i e8ercitat de tutore9 de con%iliul de ,a$ilie
%au de oricare $e$5ru al ace%tuia9 precu$ -i de ctre procuror9
din o,iciu %au la %e%izarea in%tan+ei de tutel)
(>) Cu toate ace%tea9 tutorele poate :n%trina9 ,r avizul
con%iliului de ,a$ilie -i ,r autorizarea in%tan+ei de tutel9
5unurile %upu%e pieirii9 de;radrii9 alterrii ori deprecierii9
precu$ -i cele devenite ne,olo%itoare pentru $inor)
AR) 1>?
Autorizarea in%tan+ei de tutel
(1) =n%tan+a de tutel acord tutorelui autorizarea nu$ai
dac actul r%punde unei nevoi %au prezint un ,olo% ne:ndoielnic
pentru $inor)
(2) Autorizarea %e va da pentru ,iecare act :n parte9
%ta5ilindu"%e9 cnd e%te cazul9 condi+iile de :ncBeiere a
actului)
(A) @n caz de vnzare9 autorizarea va arta dac vnzarea %e
va ,ace prin acordul pr+ilor9 prin licita+ie pu5lic %au :n alt
$od)
(>) @n toate cazurile9 in%tan+a de tutel poate indica
tutorelui $odul :n care %e :ntre5uin+eaz %u$ele de 5ani
o5+inute)
AR) 1>7
@ncuviin+area -i autorizarea actelor $inorului care a
:$plinit vr%ta de 1> ani
(1) Minorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani :ncBeie actele
'uridice cu :ncuviin+area %cri% a tutorelui %au9 dup caz9 a
curatorului)
(2) &ac actul pe care $inorul care a :$plinit vr%ta de 1>
ani ur$eaz % :l :ncBeie ,ace parte dintre acelea pe care
tutorele nu le poate ,ace dect cu autorizarea in%tan+ei de
tutel -i cu avizul con%iliului de ,a$ilie9 va ,i nece%ar att
autorizarea ace%teia9 ct -i avizul con%iliului de ,a$ilie)
(A) Minorul nu poate % ,ac dona+ii9 altele dect darurile
o5i-nuite potrivit %trii lui $ateriale9 -i nici % ;aranteze
o5li;a+ia altuia)
(>) Actele ,cute cu :nclcarea di%pozi+iilor alin) (1)"(A)
%unt anula5ile9 di%pozi+iile art) 1>> alin) (A) ,iind aplica5ile
:n $od core%punztor)
AR) 1>2
=nterzicerea unor acte 'uridice
(1) E%te interzi%9 %u5 %anc+iunea nulit+ii relative9
:ncBeierea de acte 'uridice :ntre tutore %au %o+ul9 o rud :n
linie dreapt ori ,ra+ii %au %urorile tutorelui9 pe de o parte9
-i $inor9 pe de alt parte)
(2) Cu toate ace%tea9 oricare dintre per%oanele prevzute la
alin) (1) poate cu$pra la licita+ie pu5lic un 5un al $inorului9
dac are o ;aran+ie real a%upra ace%tui 5un ori :l de+ine :n
coproprietate cu $inorul9 dup caz)
AR) 1>4
(u$a anual nece%ar pentru :ntre+inerea $inorului
(1) Con%iliul de ,a$ilie %ta5ile-te %u$a anual nece%ar
pentru :ntre+inerea $inorului -i ad$ini%trarea 5unurilor %ale -i
poate $odi,ica9 potrivit :$pre'urrilor9 acea%t %u$) &ecizia
con%iliului de ,a$ilie %e aduce la cuno-tin+9 de :ndat9
in%tan+ei de tutel)
(2) CBeltuielile nece%are pentru :ntre+inerea $inorului -i
ad$ini%trarea 5unurilor %ale %e acoper din veniturile ace%tuia)
@n cazul :n care veniturile $inorului nu %unt :nde%tultoare9
in%tan+a de tutel va di%pune vnzarea 5unurilor $inorului9 prin
acordul pr+ilor %au prin licita+ie pu5lic)
(A) .5iectele ce au valoare a,ectiv pentru ,a$ilia $inorului
%au pentru $inor nu vor ,i vndute dect :n $od e8cep+ional)
(>) &ac $inorul e%te lip%it de 5unuri -i nu are prin+i %au
alte rude care %unt o5li;ate prin le;e % :i acorde :ntre+inere
ori acea%ta nu e%te %u,icient9 $inorul are dreptul la a%i%ten+
%ocial9 :n condi+iile le;ii)
AR) 1>3
Con%tituirea de depozite 5ancare
(1) (u$ele de 5ani care dep-e%c nevoile :ntre+inerii
$inorului -i ale ad$ini%trrii 5unurilor %ale9 precu$ -i
in%tru$entele ,inanciare %e depun9 pe nu$ele $inorului9 la o
in%titu+ie de credit indicat de con%iliul de ,a$ilie9 :n ter$en
de cel $ult ? zile de la data :nca%rii lor)
(2) utorele poate di%pune de ace%te %u$e -i in%tru$ente
,inanciare nu$ai cu autorizarea preala5il a in%tan+ei de tutel9
cu e8cep+ia opera+iunilor prevzute la alin) (A))
(A) Cu toate ace%tea9 el nu va putea ,olo%i9 :n niciun caz9
%u$ele de 5ani -i in%tru$entele ,inanciare prevzute la alin) (1)
pentru :ncBeierea9 pe nu$ele $inorului9 a unor tranzac+ii pe
pia+a de capital9 cBiar dac ar ,i o5+inut autorizarea in%tan+ei
de tutel)
(>) utorele poate depune la o in%titu+ie de credit -i %u$ele
nece%are :ntre+inerii9 tot pe nu$ele $inorului) Ace%tea %e trec
:ntr"un cont %eparat -i pot ,i ridicate de tutore9 ,r
autorizarea in%tan+ei de tutel)
AR) 1?0
Cazurile de nu$ire a curatorului %pecial
(1) .ri de cte ori :ntre tutore -i $inor %e ive%c intere%e
contrare9 care nu %unt dintre cele ce tre5uie % duc la
:nlocuirea tutorelui9 in%tan+a de tutel va nu$i un curator
%pecial)
(2) &e a%e$enea9 dac din cauza 5olii %au din alte $otive
tutorele e%te :$piedicat % :ndeplinea%c un anu$it act :n nu$ele
$inorului pe care :l reprezint %au ale crui acte le
:ncuviin+eaz9 in%tan+a de tutel va nu$i un curator %pecial)
(A) Pentru $otive te$einice9 :n cadrul procedurilor
%ucce%orale9 notarul pu5lic9 la cererea oricrei per%oane
intere%ate %au din o,iciu9 poate nu$i provizoriu un curator
%pecial9 care va ,i validat ori9 dup caz9 :nlocuit de ctre
in%tan+a de tutel)
(EC/=!NEA a ?"a
Controlul e8ercitrii tutelei
AR) 1?1
Controlul in%tan+ei de tutel
(1) =n%tan+a de tutel va e,ectua un control e,ectiv -i
continuu a%upra $odului :n care tutorele -i con%iliul de ,a$ilie
:-i :ndepline%c atri5u+iile cu privire la $inor -i 5unurile
ace%tuia)
(2) @n :ndeplinirea activit+ii de control9 in%tan+a de
tutel va putea cere cola5orarea autorit+ilor ad$ini%tra+iei
pu5lice9 a in%titu+iilor -i %erviciilor pu5lice %pecializate
pentru protec+ia copilului %au a in%titu+iilor de ocrotire9 dup
caz)
AR) 1?2
&area de %ea$
(1) utorele e%te dator % prezinte anual in%tan+ei de tutel
o dare de %ea$ de%pre $odul cu$ %"a :n;ri'it de $inor9 precu$ -i
de%pre ad$ini%trarea 5unurilor ace%tuia)
(2) &area de %ea$ %e va prezenta in%tan+ei de tutel :n
ter$en de A0 de zile de la %,r-itul anului calendari%tic)
(A) &ac averea $inorului e%te de $ic :n%e$ntate9 in%tan+a
de tutel poate % autorizeze ca darea de %ea$ privind
ad$ini%trarea 5unurilor $inorului % %e ,ac pe ter$ene $ai
lun;i9 care nu vor dep-i :n% A ani)
(>) @n a,ar de darea de %ea$ anual9 tutorele e%te o5li;at9
la cererea in%tan+ei de tutel9 % dea oricnd dri de %ea$
de%pre ,elul cu$ %"a :n;ri'it de $inor9 precu$ -i de%pre
ad$ini%trarea 5unurilor ace%tuia)
AR) 1?A
&e%crcarea tutorelui
=n%tan+a de tutel va veri,ica %ocotelile privitoare la
veniturile $inorului -i la cBeltuielile ,cute cu :ntre+inerea
ace%tuia -i cu ad$ini%trarea 5unurilor %ale -i9 dac %unt corect
:ntoc$ite -i core%pund realit+ii9 va da de%crcare tutorelui)
AR) 1?>
=nterzicerea di%pen%ei de a da %ocoteal
&i%pen%a de a da %ocoteal acordat de prin+i %au de o
per%oan care ar ,i ,cut $inorului o li5eralitate e%te
con%iderat ca ne%cri%)
AR) 1??
Pln;erea :$potriva tutorelui
(1) Minorul care a :$plinit vr%ta de 1> ani9 con%iliul de
,a$ilie9 oricare $e$5ru al ace%tuia9 precu$ -i to+i cei prevzu+i
la art) 111 pot ,ace pln;ere la in%tan+a de tutel cu privire la
actele %au ,aptele tutorelui p;u5itoare pentru $inor)
(2) Pln;erea %e %olu+ioneaz de ur;en+9 prin :ncBeiere
e8ecutorie9 de ctre in%tan+a de tutel9 cu citarea pr+ilor -i a
$e$5rilor con%iliului de ,a$ilie) Minorul care a :$plinit vr%ta
de 10 ani va ,i a%cultat9 dac in%tan+a de tutel con%ider c
e%te nece%ar)
(EC/=!NEA a 7"a
@ncetarea tutelei
AR) 1?7
Cazurile de :ncetare
(1) utela :nceteaz :n cazul :n care nu %e $ai $en+ine
%itua+ia care a du% la in%tituirea tutelei9 precu$ -i :n cazul
$or+ii $inorului)
(2) #unc+ia tutorelui :nceteaz prin $oartea ace%tuia9 prin
:ndeprtarea de la %arcina tutelei %au prin :nlocuirea tutorelui)
AR) 1?2
Moartea tutorelui
(1) @n cazul $or+ii tutorelui9 $o-tenitorii %i %au orice
alt per%oan dintre cele prevzute la art) 111 au datoria de a
:n-tiin+a9 de :ndat9 in%tan+a de tutel)
(2) Pn la nu$irea unui nou tutore9 $o-tenitorii vor prelua
%arcinile tutelei) &ac %unt $ai $ul+i $o-tenitori9 ace-tia pot
de%e$na9 prin procur %pecial9 pe unul dintre ei %
:ndeplinea%c :n $od provizoriu %arcinile tutelei)
(A) &ac $o-tenitorii %unt $inori9 :n-tiin+area in%tan+ei de
tutel %e poate ,ace de orice per%oan intere%at9 precu$ -i de
cele prevzute la art) 111) @n ace%t caz9 $o-tenitorii tutorelui
nu vor prelua %arcinile tutelei9 ci in%tan+a de tutel va nu$i de
ur;en+ un curator %pecial9 care poate ,i e8ecutorul te%ta$entar)
AR) 1?4
@ndeprtarea tutorelui
@n a,ar de alte cazuri prevzute de le;e9 tutorele e%te
:ndeprtat dac %vr-e-te un a5uz9 o ne;li'en+ ;rav %au alte
,apte care :l ,ac nede$n de a ,i tutore9 precu$ -i dac nu :-i
:ndepline-te :n $od core%punztor %arcina)
AR) 1?3
Nu$irea curatorului %pecial
Pn la preluarea ,unc+iei de ctre noul tutore9 :n cazurile
prevzute la art) 1?2 -i 1?49 in%tan+a de tutel poate nu$i un
curator %pecial)
AR) 170
&area de %ea$ ;eneral
(1) La :ncetarea din orice cauz a tutelei9 tutorele %au9
dup caz9 $o-tenitorii ace%tuia %unt datori ca9 :n ter$en de cel
$ult A0 de zile9 % prezinte in%tan+ei de tutel o dare de %ea$
;eneral) utorele are aceea-i :ndatorire -i :n caz de
:ndeprtare de la tutel)
(2) &ac ,unc+ia tutorelui :nceteaz prin $oartea ace%tuia9
darea de %ea$ ;eneral va ,i :ntoc$it de $o-tenitorii %i
$a'ori %au9 :n caz de incapacitate a tuturor $o-tenitorilor9 de
reprezentantul lor le;al9 :n ter$en de cel $ult A0 de zile de la
data acceptrii $o-tenirii %au9 dup caz9 de la data %olicitrii
de ctre in%tan+a de tutel) @n cazul :n care nu e8i%t
$o-tenitori ori ace-tia %unt :n i$po%i5ilitate de a ac+iona9
darea de %ea$ ;eneral va ,i :ntoc$it de ctre un curator
%pecial9 nu$it de in%tan+a de tutel9 :n ter$enul %ta5ilit de
acea%ta)
(A) &area de %ea$ ;eneral va tre5ui % cuprind %itua+iile
veniturilor -i cBeltuielilor pe ulti$ii ani9 % indice activul -i
pa%ivul9 precu$ -i %tadiul :n care %e a,l proce%ele $inorului)
(>) =n%tan+a de tutel :l poate con%trn;e pe cel o5li;at %
,ac darea de %ea$ ;eneral9 potrivit di%pozi+iilor art) 17A)
AR) 171
Predarea 5unurilor
Dunurile care au ,o%t :n ad$ini%trarea tutorelui vor ,i
predate9 dup caz9 ,o%tului $inor9 $o-tenitorilor ace%tuia %au
noului tutore de ctre tutore9 $o-tenitorii ace%tuia %au
reprezentantul lor le;al ori9 :n lip%9 de curatorul %pecial
nu$it potrivit di%pozi+iilor art) 170 alin) (2))
AR) 172
&e%crcarea de ;e%tiune
(1) &up predarea 5unurilor9 veri,icarea %ocotelilor -i
apro5area lor9 in%tan+a de tutel va da tutorelui de%crcare de
;e%tiunea %a)
(2) CBiar dac in%tan+a de tutel a dat tutorelui de%crcare
de ;e%tiune9 ace%ta r%punde pentru pre'udiciul cauzat din culpa
%a)
(A) utorele care :nlocuie-te un alt tutore are o5li;a+ia %
cear ace%tuia9 cBiar -i dup de%crcarea de ;e%tiune9 repararea
pre'udiciilor pe care le"a cauzat $inorului din culpa %a9 %u5
%anc+iunea de a ,i o5li;at el :n%u-i de a repara ace%te
pre'udicii)
AR) 17A
A$enda civil
(1) @n cazul re,uzului de a continua %arcina tutelei9 :n alte
cazuri dect cele prevzute la art) 120 alin) (2)9 tutorele poate
,i %anc+ionat cu a$end civil9 :n ,olo%ul %tatului9 care nu
poate dep-i valoarea unui %alariu $ini$ pe econo$ie) A$enda
poate ,i repetat de cel $ult A ori9 la interval de cte 2 zile9
dup care %e va nu$i un alt tutore)
(2) &e a%e$enea9 dac tutorele9 din culpa %a9 :ndepline-te
de,ectuo% %arcina tutelei9 va ,i o5li;at la plata unei a$enzi
civile9 :n ,olo%ul %tatului9 care nu poate dep-i A %alarii $edii
pe econo$ie)
(A) A$enda civil %e aplic de ctre in%tan+a de tutel9 prin
:ncBeiere e8ecutorie)
CAP) ===
.crotirea interzi%ului 'udectore%c
AR) 17>
Condi+ii
(1) Per%oana care nu are di%cern$ntul nece%ar pentru a %e
:n;ri'i de intere%ele %ale9 din cauza aliena+iei ori de5ilit+ii
$intale9 va ,i pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c)
(2) Pot ,i pu-i %u5 interdic+ie 'udectorea%c -i $inorii cu
capacitate de e8erci+iu re%trn%)
AR) 17?
Per%oanele care pot cere punerea %u5 interdic+ie
=nterdic+ia poate ,i cerut de per%oanele prevzute la art)
1119 care e%te aplica5il :n $od core%punztor)
AR) 177
&e%e$narea tutorelui
.rice per%oan care are capacitatea deplin de e8erci+iu
poate de%e$na prin act unilateral %au contract de $andat9
:ncBeiate :n ,or$ autentic9 per%oana care ur$eaz a ,i nu$it
tutore pentru a %e :n;ri'i de per%oana -i 5unurile %ale :n cazul
:n care ar ,i pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c) &i%pozi+iile
art) 11> alin) (A)"(?) %e aplic :n $od core%punztor)
AR) 172
Nu$irea unui curator %pecial
@n caz de nevoie -i pn la %olu+ionarea cererii de punere
%u5 interdic+ie 'udectorea%c9 in%tan+a de tutel poate nu$i un
curator %pecial pentru :n;ri'irea -i reprezentarea celui a crui
interdic+ie a ,o%t cerut9 precu$ -i pentru ad$ini%trarea
5unurilor ace%tuia)
AR) 174
Procedura
(olu+ionarea cererii de punere %u5 interdic+ie 'udectorea%c
%e ,ace potrivit di%pozi+iilor Codului de procedur civil)
AR) 173
.poza5ilitatea interdic+iei
(1) =nterdic+ia :-i produce e,ectele de la data cnd
Botrrea 'udectorea%c a r$a% de,initiv)
(2) Cu toate ace%tea9 lip%a de capacitate a celui interzi% nu
poate ,i opu% unei ter+e per%oane dect de la data :ndeplinirii
,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de Codul de procedur
civil9 a,ar nu$ai dac cel de"al treilea a cuno%cut punerea %u5
interdic+ie pe alt cale)
AR) 120
Nu$irea tutorelui
Prin Botrrea de punere %u5 interdic+ie9 in%tan+a de tutel
nu$e-te9 de :ndat9 un tutore pentru ocrotirea celui pu% %u5
interdic+ie 'udectorea%c) &i%pozi+iile art) 11>"120 %e aplic
:n $od core%punztor)
AR) 121
Aplicarea re;ulilor de la tutel
Re;ulile privitoare la tutela $inorului care nu a :$plinit
vr%ta de 1> ani %e aplic -i :n cazul tutelei celui pu% %u5
interdic+ie 'udectorea%c9 :n $%ura :n care le;ea nu di%pune
alt,el)
AR) 122
Actele :ncBeiate de cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c
Actele 'uridice :ncBeiate de per%oana pu% %u5 interdic+ie
'udectorea%c9 altele dect cele prevzute la art) >A alin) (A)9
%unt anula5ile9 cBiar dac la data :ncBeierii lor acea%ta ar ,i
avut di%cern$nt)
AR) 12A
@nlocuirea tutorelui
(1) utorele celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c e%te :n
drept % cear :nlocuirea %a dup A ani de la nu$ire)
(2) Pentru $otive te$einice tutorele poate cere :nlocuirea %a
-i :naintea :$plinirii ter$enului de A ani)
AR) 12>
.5li;a+iile tutorelui
(1) utorele e%te dator % :n;ri'ea%c de cel pu% %u5
interdic+ie 'udectorea%c9 %pre a"i ;r5i vindecarea -i a"i
:$5unt+i condi+iile de via+) @n ace%t %cop9 %e vor :ntre5uin+a
veniturile -i9 la nevoie9 toate 5unurile celui pu% %u5
interdic+ie 'udectorea%c)
(2) =n%tan+a de tutel9 lund avizul con%iliului de ,a$ilie
-i con%ultnd un $edic de %pecialitate9 va Botr:9 +innd %ea$a
de :$pre'urri9 dac cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c va ,i
:n;ri'it la locuin+a lui %au :ntr"o in%titu+ie %anitar)
(A) Cnd cel pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c e%te
c%torit9 va ,i a%cultat -i %o+ul ace%tuia)
AR) 12?
Li5eralit+ile pri$ite de de%cenden+ii interzi%ului
'udectore%c
&in 5unurile celui pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c9
de%cenden+ii ace%tuia pot ,i ;rati,ica+i de ctre tutore9 cu
avizul con%iliului de ,a$ilie -i cu autorizarea in%tan+ei de
tutel9 ,r :n% % %e poat da %cutire de raport)
AR) 127
Minorul pu% %u5 interdic+ie 'udectorea%c
(1) Minorul care9 la data punerii %u5 interdic+ie
'udectorea%c9 %e a,la %u5 ocrotirea prin+ilor r$ne %u5
acea%t ocrotire pn la data cnd devine $a'or9 ,r a i %e nu$i
un tutore) &i%pozi+iile art) 12> %unt aplica5ile -i %itua+iei
prevzute :n prezentul alineat)
(2) &ac la data cnd $inorul devine $a'or ace%ta %e a,l
:nc %u5 interdic+ie 'udectorea%c9 in%tan+a de tutel nu$e-te
un tutore)
(A) @n cazul :n care9 la data punerii %u5 interdic+ie
'udectorea%c9 $inorul %e a,la %u5 tutel9 in%tan+a de tutel va
Botr: dac ,o%tul tutore al $inorului p%treaz %arcina tutelei
%au dac tre5uie nu$it un nou tutore)
AR) 122
Ridicarea interdic+iei 'udectore-ti
(1) &ac au :ncetat cauzele care au provocat interdic+ia9
in%tan+a 'udectorea%c va pronun+a ridicarea ei)
(2) Cererea %e poate introduce de cel pu% %u5 interdic+ie
'udectorea%c9 de tutore9 precu$ -i de per%oanele %au
in%titu+iile prevzute la art) 111)
(A) Fotrrea prin care %e pronun+ ridicarea interdic+iei
'udectore-ti :-i produce e,ectele de la data cnd a r$a%
de,initiv)
(>) Cu toate ace%tea9 :ncetarea dreptului de reprezentare al
tutorelui nu va putea ,i opu% dect :n condi+iile prevzute la
art) 173 alin) (2)9 care %e aplic :n $od core%punztor)
CAP) =C
Curatela
AR) 124
Cazuri de in%tituire
@n a,ar de cazurile prevzute de le;e9 in%tan+a de tutel
poate in%titui curatelaE
a) dac9 din cauza 5trne+ii9 a 5olii %au a unei in,ir$it+i
,izice9 o per%oan9 de-i capa5il9 nu poate9 per%onal9 % :-i
ad$ini%treze 5unurile %au % :-i apere intere%ele :n condi+ii
core%punztoare -i9 din $otive te$einice9 nu :-i poate nu$i un
reprezentant %au un ad$ini%trator6
5) dac9 din cauza 5olii %au din alte $otive9 o per%oan9
de-i capa5il9 nu poate9 nici per%onal9 nici prin reprezentant9
% ia $%urile nece%are :n cazuri a cror rezolvare nu %u,er
a$nare6
c) dac o per%oan9 ,iind o5li;at % lip%ea%c vre$e
:ndelun;at de la do$iciliu9 nu a l%at un $andatar %au un
ad$ini%trator ;eneral6
d) dac o per%oan a di%prut ,r a e8i%ta in,or$a+ii de%pre
ea -i nu a l%at un $andatar %au un ad$ini%trator ;eneral)
AR) 123
Co$peten+a in%tan+ei de tutel
=n%tan+a de tutel co$petent e%teE
a) :n cazul prevzut la art) 124 lit) a)9 in%tan+a de la
do$iciliul per%oanei reprezentate6
5) :n cazul prevzut la art) 124 lit) 5)9 ,ie in%tan+a de la
do$iciliul per%oanei reprezentate9 ,ie in%tan+a de la locul unde
tre5uie luate $%urile ur;ente6
c) :n cazurile prevzute la art) 124 lit) c) %au d)9 in%tan+a
de la ulti$ul do$iciliu din +ar al celui lip% ori al celui
di%prut)
AR) 140
Per%oana care poate ,i nu$it curator
(1) Poate ,i nu$it curator orice per%oan ,izic avnd
deplin capacitate de e8erci+iu -i care e%te :n $%ur %
:ndeplinea%c acea%t %arcin)
(2) Cnd cel intere%at a de%e$nat9 prin act unilateral %au
prin contract de $andat9 :ncBeiate :n ,or$ autentic9 o per%oan
care % ,ie nu$it curator9 acea%ta va ,i nu$it cu prioritate)
Nu$irea poate ,i :nlturat nu$ai pentru $otive te$einice9
di%pozi+iile art) 11>"120 aplicndu"%e :n $od core%punztor)
AR) 141
E,ectele curatelei
@n cazurile prevzute la art) 1249 in%tituirea curatelei nu
aduce nicio atin;ere capacit+ii celui pe care curatorul :l
reprezint)
AR) 142
Procedura de in%tituire
(1) Curatela %e poate in%titui la cererea celui care ur$eaz
a ,i reprezentat9 a %o+ului %u9 a rudelor %au a celor prevzu+i
la art) 111)
(2) Curatela nu %e poate in%titui dect cu con%i$+$ntul
celui reprezentat9 :n a,ar de cazurile :n care con%i$+$ntul nu
poate ,i dat)
(A) Nu$irea curatorului %e ,ace de in%tan+a de tutel9 cu
acordul celui de%e$nat9 printr"o :ncBeiere care %e co$unic :n
%cri% curatorului -i %e a,i-eaz la %ediul in%tan+ei de tutel9
precu$ -i la pri$ria de la do$iciliul celui reprezentat)
AR) 14A
Con+inutul curatelei
(1) @n cazurile :n care %e in%tituie curatela9 %e aplic
re;ulile de la $andat9 cu e8cep+ia cazului :n care9 la cererea
per%oanei intere%ate ori din o,iciu9 in%tan+a de tutel va Botr:
c %e i$pune :nve%tirea curatorului cu drepturile -i o5li;a+iile
unui ad$ini%trator :n%rcinat cu %i$pla ad$ini%trare a 5unurilor
altuia)
(2) &ac %unt aplica5ile re;ulile de la $andat9 in%tan+a de
tutel poate %ta5ili li$itele $andatului -i poate da in%truc+iuni
curatorului9 :n locul celui reprezentat9 :n toate cazurile :n
care ace%ta din ur$ nu e%te :n $%ur % o ,ac)
AR) 14>
@nlocuirea curatorului
(1) Curatorul e%te :n drept % cear :nlocuirea %a dup A ani
de la nu$ire)
(2) Pentru $otive te$einice curatorul poate cere :nlocuirea
%a -i :naintea :$plinirii ter$enului de A ani)
AR) 14?
@ncetarea curatelei
&ac au :ncetat cauzele care au provocat in%tituirea
curatelei9 acea%ta va ,i ridicat de in%tan+a de tutel la
cererea curatorului9 a celui reprezentat %au a celor prevzu+i la
art) 111)
AR) 147
&i%pozi+ii %peciale
&i%pozi+iile prezentului capitol nu %e aplic -i curatorului
%pecial prevzut la art) 1?09 1?3 -i 172) @n ace%te din ur$
cazuri9 drepturile -i o5li;a+iile %ta5ilite de le;e :n %arcina
tutorelui %e aplic9 :n $od core%punztor9 -i curatorului
%pecial)
=L!L =C
Per%oana 'uridic
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 142
Ele$entele con%titutive
.rice per%oan 'uridic tre5uie % ai5 o or;anizare de %ine
%tttoare -i un patri$oniu propriu9 a,ectat realizrii unui
anu$it %cop licit -i $oral9 :n acord cu intere%ul ;eneral)
AR) 144
Calitatea de per%oan 'uridic
(unt per%oane 'uridice entit+ile prevzute de le;e9 precu$
-i orice alte or;aniza+ii le;al :n,iin+ate care9 de-i nu %unt
declarate de le;e per%oane 'uridice9 :ndepline%c toate condi+iile
prevzute la art) 142)
AR) 143
Cate;orii de per%oane 'uridice
Per%oanele 'uridice %unt de drept pu5lic %au de drept privat)
AR) 130
Per%oana 'uridic de drept privat
Per%oanele 'uridice de drept privat %e pot con%titui9 :n $od
li5er9 :n una dintre ,or$ele prevzute de le;e)
AR) 131
Per%oana 'uridic de drept pu5lic
(1) Per%oanele 'uridice de drept pu5lic %e :n,iin+eaz prin
le;e)
(2) Prin e8cep+ie de la di%pozi+iile alin) (1)9 :n cazurile
anu$e prevzute de le;e9 per%oanele 'uridice de drept pu5lic %e
pot :n,iin+a prin acte ale autorit+ilor ad$ini%tra+iei pu5lice
centrale %au locale ori prin alte $oduri prevzute de le;e)
AR) 132
Re;i$ul 'uridic aplica5il
Per%oanele 'uridice le;al :n,iin+ate %e %upun di%pozi+iilor
aplica5ile cate;oriei din care ,ac parte9 precu$ -i celor
cuprin%e :n prezentul cod9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el)
AR) 13A
E,ectele per%onalit+ii 'uridice
(1) Per%oana 'uridic particip :n nu$e propriu la circuitul
civil -i r%punde pentru o5li;a+iile a%u$ate cu 5unurile proprii9
a,ar de cazul :n care prin le;e %"ar di%pune alt,el)
(2) Ni$eni nu poate invoca :$potriva unei per%oane de 5un"
credin+ calitatea de %u5iect de drept a unei per%oane 'uridice9
dac prin acea%ta %e ur$re-te a%cunderea unei ,raude9 a unui
a5uz de drept %au a unei atin;eri adu%e ordinii pu5lice)
CAP) ==
@n,iin+area per%oanei 'uridice
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii co$une
AR) 13>
Modurile de :n,iin+are
(1) Per%oana 'uridic %e :n,iin+eazE
a) prin actul de :n,iin+are al or;anului co$petent9 :n cazul
autorit+ilor -i al in%titu+iilor pu5lice9 al unit+ilor
ad$ini%trativ"teritoriale9 precu$ -i al operatorilor econo$ici
care %e con%tituie de ctre %tat %au de ctre unit+ile
ad$ini%trativ"teritoriale) @n toate cazurile9 actul de :n,iin+are
tre5uie % prevad :n $od e8pre% dac autoritatea pu5lic %au
in%titu+ia pu5lic e%te per%oan 'uridic6
5) prin actul de :n,iin+are al celor care o con%tituie9
autorizat9 :n condi+iile le;ii6
c) :n orice alt $od prevzut de le;e)
(2) &ac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 prin act de
:n,iin+are %e :n+ele;e actul de con%tituire a per%oanei 'uridice
-i9 dup caz9 %tatutul ace%teia)
AR) 13?
&urata per%oanei 'uridice
Per%oana 'uridic %e :n,iin+eaz pe durat nedeter$inat9
dac prin le;e9 actul de con%tituire %au %tatut nu %e prevede
alt,el)
(EC/=!NEA a 2"a
Nulitatea per%oanei 'uridice
AR) 137
Cauzele de nulitate
(1) Nulitatea unei per%oane 'uridice poate ,i con%tatat %au9
dup caz9 declarat de in%tan+a 'udectorea%c nu$ai atunci cndE
a) lip%e-te actul de :n,iin+are %au nu a ,o%t :ncBeiat :n
,or$a autentic :n %itua+iile anu$e prevzute de le;e6
5) to+i ,ondatorii %au a%ocia+ii au ,o%t9 potrivit le;ii9
incapa5ili9 la data :n,iin+rii per%oanei 'uridice6
c) o5iectul de activitate e%te ilicit9 contrar ordinii
pu5lice ori 5unelor $oravuri6
d) lip%e-te autoriza+ia ad$ini%trativ nece%ar pentru
:n,iin+area ace%teia6
e) actul de :n,iin+are nu prevede denu$irea9 %ediul %au
o5iectul de activitate6
,) actul de :n,iin+are nu prevede aporturile ,ondatorilor %au
ale a%ocia+ilor ori capitalul %ocial %u5%cri% -i vr%at6
;) %"au :nclcat di%pozi+iile le;ale privind patri$oniul
ini+ial %au capitalul %ocial $ini$9 %u5%cri% -i vr%at6
B) nu %"a re%pectat nu$rul $ini$ de ,ondatori %au a%ocia+i
prevzut de le;e6
i) au ,o%t ne%ocotite alte di%pozi+ii le;ale i$perative
prevzute %u5 %anc+iunea nulit+ii actului de :n,iin+are a
per%oanei 'uridice)
(2) Nere%pectarea di%pozi+iilor alin) (1) lit) a)9 c)";) %e
%anc+ioneaz cu nulitatea a5%olut)
AR) 132
A%pectele %peciale privind re;i$ul nulit+ii
(1) Nulitatea relativ a per%oanei 'uridice poate ,i invocat
:n ter$en de un an de la data :nre;i%trrii %au :n,iin+rii
ace%teia9 dup caz)
(2) Nulitatea a5%olut %au relativ a per%oanei 'uridice %e
acoper :n toate cazurile9 dac9 pn la :ncBiderea dez5aterilor
:n ,a+a pri$ei in%tan+e de 'udecat9 cauza de nulitate a ,o%t
:nlturat)
AR) 134
E,ectele nulit+ii
(1) &e la data la care Botrrea 'udectorea%c de con%tatare
%au declarare a nulit+ii a devenit de,initiv9 per%oana 'uridic
:nceteaz ,r e,ect retroactiv -i intr :n licBidare)
(2) Prin Botrrea 'udectorea%c de con%tatare %au declarare
a nulit+ii %e nu$e%c -i licBidatorii)
(A) Fotrrea 'udectorea%c de,initiv %e co$unic9 din
o,iciu9 %pre a ,i notat :n toate re;i%trele pu5lice :n care
per%oana 'uridic a ,o%t :nre;i%trat %au9 dup caz9 $en+ionat)
(>) @n toate cazurile9 ,ondatorii %au a%ocia+ii r%pund9 :n
condi+iile le;ii9 pentru o5li;a+iile per%oanei 'uridice care %"au
n%cut :n %arcina ace%teia de la data :n,iin+rii ei -i pn la
data notrii :n re;i%trele pu5lice a Botrrii 'udectore-ti
prevzute la alin) (A))
AR) 133
Re;i$ul actelor 'uridice :ncBeiate cu ter+ii
(1) Con%tatarea %au9 dup caz9 declararea nulit+ii nu aduce
atin;ere actelor :ncBeiate anterior :n nu$ele per%oanei 'uridice
de ctre or;anele de ad$ini%trare9 direct %au prin reprezentare9
dup caz)
(2) Nici per%oana 'uridic -i nici ,ondatorii %au a%ocia+ii
nu pot opune ter+ilor nulitatea ace%teia9 :n a,ar de cazul :n
care %e dovede-te c ace-tia cuno-teau cauza de nulitate la
$o$entul :ncBeierii actului)
(EC/=!NEA a A"a
@nre;i%trarea per%oanei 'uridice
AR) 200
@nre;i%trarea per%oanei 'uridice
(1) Per%oanele 'uridice %unt %upu%e :nre;i%trrii9 dac
le;ile care le %unt aplica5ile prevd acea%t :nre;i%trare)
(2) Prin :nre;i%trare %e :n+ele;e :n%crierea9 :n$atricularea
%au9 dup caz9 orice alt ,or$alitate de pu5licitate prevzut de
le;e9 ,cut :n %copul do5ndirii per%onalit+ii 'uridice %au al
lurii :n eviden+ a per%oanelor 'uridice le;al :n,iin+ate9 dup
caz)
(A) @nre;i%trarea %e ,ace la cerere %au9 :n cazurile anu$e
prevzute de le;e9 din o,iciu)
AR) 201
.5li;a+ia de veri,icare a docu$entelor pu5licate
Per%oana 'uridic e%te o5li;at % veri,ice identitatea
dintre te8tul actului con%titutiv %au al %tatutului -i te8tul
depu% la re;i%trul pu5lic -i cel aprut :ntr"o pu5lica+ie
o,icial) @n caz de neconcordan+9 ter+ii pot opune per%oanei
'uridice oricare dintre ace%te te8te9 :n a,ar de cazul :n care
%e ,ace dovada c ei cuno-teau te8tul depu% la re;i%tru)
AR) 202
Lip%a :nre;i%trrii
(1) &ac :nre;i%trarea per%oanei 'uridice are caracter
con%titutiv9 per%oana 'uridic nu %e con%ider le;al :n,iin+at
ct ti$p :nre;i%trarea nu a ,o%t e,ectuat)
(2) &ac :n% :nre;i%trarea e%te cerut nu$ai pentru
opoza5ilitate ,a+ de ter+i9 actele %au ,aptele 'uridice ,cute
:n nu$ele %au :n contul per%oanei 'uridice9 pentru care nu %"a
e,ectuat pu5licitatea prevzut :n ace%t %cop de le;e9 nu pot ,i
opu%e ter+ilor9 :n a,ar de cazul :n care %e ,ace dovada c
ace-tia cuno-teau c pu5licitatea nu a ,o%t :ndeplinit)
AR) 20A
R%punderea pentru nee,ectuarea ,or$alit+ilor de
:nre;i%trare
#ondatorii9 reprezentan+ii per%oanei 'uridice %upu%e
:nre;i%trrii9 precu$ -i pri$ii $e$5ri ai or;anelor de conducere9
de ad$ini%trare -i de control ale ace%teia r%pund neli$itat -i
%olidar pentru pre'udiciul cauzat prin ne:ndeplinirea
,or$alit+ilor de :nre;i%trare a per%oanei 'uridice9 dac ace%te
,or$alit+i tre5uiau % ,ie cerute de ace%te per%oane)
AR) 20>
@nre;i%trarea $odi,icrilor adu%e actului de :n,iin+are
&i%pozi+iile art) 200"20A %unt aplica5ile -i :n cazul
:nre;i%trrii $odi,icrilor adu%e actului de :n,iin+are a
per%oanei 'uridice9 realizate cu re%pectarea condi+iilor
prevzute de le;e %au de actul de :n,iin+are a ace%teia9 dup
caz)
CAP) ===
Capacitatea civil a per%oanei 'uridice
(EC/=!NEA 1
Capacitatea de ,olo%in+ a per%oanei 'uridice
AR) 20?
&ata do5ndirii capacit+ii de ,olo%in+
(1) Per%oanele 'uridice care %unt %upu%e :nre;i%trrii au
capacitatea de a avea drepturi -i o5li;a+ii de la data
:nre;i%trrii lor)
(2) Celelalte per%oane 'uridice au capacitatea de a avea
drepturi -i o5li;a+ii9 dup caz9 potrivit art) 13>9 de la data
actului de :n,iin+are9 de la data autorizrii con%tituirii lor
%au de la data :ndeplinirii oricrei alte cerin+e prevzute de
le;e)
(A) Cu toate ace%tea9 per%oanele 'uridice prevzute la alin)
(1) pot9 cBiar de la data actului de :n,iin+are9 % do5ndea%c
drepturi -i % :-i a%u$e o5li;a+ii9 :n% nu$ai :n $%ura nece%ar
pentru ca per%oana 'uridic % ia ,iin+ :n $od vala5il)
(>) #ondatorii9 a%ocia+ii9 reprezentan+ii -i orice alte
per%oane care au lucrat :n nu$ele unei per%oane 'uridice :n cur%
de con%tituire r%pund neli$itat -i %olidar ,a+ de ter+i pentru
actele 'uridice :ncBeiate :n contul ace%teia cu :nclcarea
di%pozi+iilor alin) (A)9 :n a,ar de cazul :n care per%oana
'uridic nou"creat9 dup ce a do5ndit per%onalitate 'uridic9
le"a preluat a%upra %a) Actele a%t,el preluate %unt con%iderate a
,i ale per%oanei 'uridice :nc de la data :ncBeierii lor -i
produc e,ecte depline)
AR) 207
Con+inutul capacit+ii de ,olo%in+
(1) Per%oana 'uridic poate avea orice drepturi -i o5li;a+ii
civile9 a,ar de acelea care9 prin natura lor %au potrivit le;ii9
nu pot apar+ine dect per%oanei ,izice)
(2) Per%oanele 'uridice ,r %cop lucrativ pot avea doar
acele drepturi -i o5li;a+ii civile care %unt nece%are pentru
realizarea %copului %ta5ilit prin le;e9 actul de con%tituire %au
%tatut)
(A) Actul 'uridic :ncBeiat cu :nclcarea di%pozi+iilor alin)
(1) -i (2) e%te lovit de nulitate a5%olut)
AR) 202
&e%,-urarea activit+ilor autorizate
(1) @n cazul activit+ilor care tre5uie autorizate de
or;anele co$petente9 dreptul de a de%,-ura a%e$enea activit+i
%e na-te nu$ai din $o$entul o5+inerii autoriza+iei re%pective9
dac prin le;e nu %e prevede alt,el)
(2) Actele -i opera+iunile %vr-ite ,r autoriza+iile
prevzute de le;e %unt lovite de nulitate a5%olut9 iar
per%oanele care le"au ,cut r%pund neli$itat -i %olidar pentru
toate pre'udiciile cauzate9 independent de aplicarea altor
%anc+iuni prevzute de le;e)
AR) 204
Capacitatea de a pri$i li5eralit+i
Prin e8cep+ie de la prevederile art) 20? alin) (A) -i dac
prin le;e nu %e di%pune alt,el9 orice per%oan 'uridic poate
pri$i li5eralit+i :n condi+iile dreptului co$un9 de la data
actului de :n,iin+are %au9 :n cazul ,unda+iilor te%ta$entare9 din
$o$entul de%cBiderii $o-tenirii te%tatorului9 cBiar -i :n cazul
:n care li5eralit+ile nu %unt nece%are pentru ca per%oana
'uridic % ia ,iin+ :n $od le;al)
(EC/=!NEA a 2"a
Capacitatea de e8erci+iu -i ,unc+ionarea per%oanei 'uridice
I1) Capacitatea de e8erci+iu
AR) 203
&ata do5ndirii capacit+ii de e8erci+iu
(1) Per%oana 'uridic :-i e8ercit drepturile -i :-i
:ndepline-te o5li;a+iile prin or;anele %ale de ad$ini%trare9 de
la data con%tituirii lor)
(2) Au calitatea de or;ane de ad$ini%trare9 :n %en%ul alin)
(1)9 per%oanele ,izice %au per%oanele 'uridice care9 prin le;e9
actul de con%tituire %au %tatut9 %unt de%e$nate % ac+ioneze9 :n
raporturile cu ter+ii9 individual %au colectiv9 :n nu$ele -i pe
%ea$a per%oanei 'uridice)
(A) Raporturile dintre per%oana 'uridic -i cei care
alctuie%c or;anele %ale de ad$ini%trare %unt %upu%e9 prin
analo;ie9 re;ulilor $andatului9 dac nu %"a prevzut alt,el prin
le;e9 actul de con%tituire %au %tatut)
AR) 210
Lip%a or;anelor de ad$ini%trare
(1) Pn la data con%tituirii or;anelor de ad$ini%trare9
e8ercitarea drepturilor -i :ndeplinirea o5li;a+iilor care prive%c
per%oana 'uridic %e ,ac de ctre ,ondatori ori de ctre
per%oanele ,izice %au per%oanele 'uridice de%e$nate :n ace%t
%cop)
(2) Actele 'uridice :ncBeiate de ctre ,ondatori %au de ctre
per%oanele de%e$nate cu dep-irea puterilor con,erite potrivit
le;ii9 actului de con%tituire ori %tatutului9 pentru :n,iin+area
per%oanei 'uridice9 precu$ -i actele :ncBeiate de alte per%oane
nede%e$nate o5li; per%oana 'uridic :n condi+iile ;e%tiunii de
a,aceri)
(A) Cel care contracteaz pentru per%oana 'uridic r$ne
per%onal +inut ,a+ de ter+i dac acea%ta nu %e :n,iin+eaz ori
dac nu :-i a%u$ o5li;a+ia contractat9 :n a,ara cazului cnd
prin contract a ,o%t e8onerat de acea%t o5li;a+ie)
AR) 211
=ncapacit+i -i inco$pati5ilit+i
(1) Nu pot ,ace parte din or;anele de ad$ini%trare -i de
control ale per%oanei 'uridice incapa5ilii9 cei cu capacitate de
e8erci+iu re%trn%9 cei deczu+i din dreptul de a e8ercita o
,unc+ie :n cadrul ace%tor or;ane9 precu$ -i cei declara+i prin
le;e %au prin actul de con%tituire inco$pati5ili % ocupe o
a%t,el de ,unc+ie)
(2) Actele :ncBeiate cu :nclcarea di%pozi+iilor alin) (1)
%unt anula5ile) Ace%tea nu pot ,i anulate pentru %i$plul ,apt c
per%oanele care ,ac parte din ace%te or;ane %unt incapa5ile ori
inco$pati5ile9 dup caz9 %au pentru c ace%tea au ,o%t nu$ite cu
:nclcarea di%pozi+iilor le;ale ori %tatutare9 dac nu %"a produ%
o vt$are)
I2) #unc+ionarea per%oanei 'uridice
AR) 212
Actele e$i%e de or;anele per%oanei 'uridice
(1) Fotrrile -i deciziile luate de or;anele de conducere -i
ad$ini%trare :n condi+iile le;ii9 actului de con%tituire %au
%tatutului %unt o5li;atorii cBiar pentru cei care nu au luat
parte la deli5erare %au au votat :$potriv)
(2) #a+ de ter+i Botrrile -i deciziile luate :n condi+iile
le;ii9 ale actului de con%tituire %au ale %tatutului produc
e,ecte nu$ai de la data pu5licrii lor9 :n cazurile -i condi+iile
prevzute de le;e9 :n a,ar de cazul :n care %e ,ace dovada c
ace-tia le"au cuno%cut pe alt cale)
AR) 21A
.5li;a+iile $e$5rilor or;anelor de ad$ini%trare
Me$5rii or;anelor de ad$ini%trare ale unei per%oane 'uridice
tre5uie % ac+ioneze :n intere%ul ace%teia9 cu pruden+a -i
dili;en+a cerute unui 5un proprietar)
AR) 21>
(epararea patri$oniilor
(1) Me$5rii or;anelor de ad$ini%trare au o5li;a+ia % a%i;ure
-i % $en+in %epara+ia dintre patri$oniul per%oanei 'uridice -i
propriul lor patri$oniu)
(2) Ei nu pot ,olo%i :n pro,itul ori :n intere%ul lor %au al
unor ter+i9 dup caz9 5unurile per%oanei 'uridice ori
in,or$a+iile pe care le o5+in :n virtutea ,unc+iei lor9 a,ar de
cazul :n care ar ,i autoriza+i :n ace%t %cop de ctre cei care i"
au nu$it)
AR) 21?
Contrarietatea de intere%e
(1) E%te anula5il actul 'uridic :ncBeiat :n ,rauda
intere%elor per%oanei 'uridice de un $e$5ru al or;anelor de
ad$ini%trare9 dac ace%ta din ur$9 %o+ul9 a%cenden+ii %au
de%cenden+ii lui9 rudele :n linie colateral %au a,inii %i9 pn
la ;radul al patrulea inclu%iv9 aveau vreun intere% % %e :ncBeie
acel act -i dac partea cealalt a cuno%cut %au tre5uia %
cunoa%c ace%t lucru)
(2) Atunci cnd cel care ,ace parte din or;anele de
ad$ini%trare ale per%oanei 'uridice ori una dintre per%oanele
prevzute la alin) (1) are intere% :ntr"o pro5le$ %upu%
Botrrii ace%tor or;ane9 tre5uie % :n-tiin+eze per%oana
'uridic -i % nu ia parte la nicio deli5erare privitoare la
acea%ta) @n caz contrar9 el r%punde pentru daunele cauzate
per%oanei 'uridice9 dac ,r votul lui nu %"ar ,i putut o5+ine
$a'oritatea cerut)
AR) 217
Nulitatea actelor e$i%e de or;anele per%oanei 'uridice
(1) Fotrrile -i deciziile contrare le;ii9 actului de
con%tituire ori %tatutului pot ,i atacate :n 'u%ti+ie de oricare
dintre $e$5rii or;anelor de conducere %au de ad$ini%trare care nu
au participat la deli5erare ori care au votat :$potriv -i au
cerut % %e in%ereze acea%ta :n proce%ul"ver5al de -edin+9 :n
ter$en de 1? zile de la data cnd li %"a co$unicat copia de pe
Botrrea %au decizia re%pectiv ori de la data cnd a avut loc
-edin+a9 dup caz)
(2) Ad$ini%tratorii nu pot :n% ataca Botrrea privitoare la
revocarea lor din ,unc+ie) Ei au nu$ai dreptul de a ,i
de%p;u5i+i9 dac revocarea a ,o%t ne'u%ti,icat %au inte$pe%tiv
-i au %u,erit a%t,el un pre'udiciu)
(A) Cererea de anulare %e %olu+ioneaz :n ca$era de con%iliu
de ctre in%tan+a co$petent :n circu$%crip+ia creia per%oana
'uridic :-i are %ediul9 :n contradictoriu cu per%oana 'uridic
:n cauz9 reprezentat prin ad$ini%tratori) Fotrrea in%tan+ei
e%te %upu% nu$ai apelului)
(>) &ac Botrrea e%te atacat de to+i ad$ini%tratorii9
per%oana 'uridic e%te reprezentat :n 'u%ti+ie de per%oana
de%e$nat de pre-edintele in%tan+ei dintre $e$5rii per%oanei
'uridice9 care va :ndeplini $andatul cu care a ,o%t :n%rcinat
pn cnd or;anul de conducere co$petent9 convocat :n ace%t %cop9
va ale;e o alt per%oan)
(?) Fotrrea de,initiv de anulare va ,i $en+ionat :n
re;i%trul pu5lic :n care e%te :nre;i%trat per%oana 'uridic9
,iind opoza5il de la acea%t dat ,a+ de orice per%oan9
inclu%iv ,a+ de $e$5rii acelei per%oane 'uridice)
(7) &ac %e invoc $otive de nulitate a5%olut9 dreptul la
ac+iunea :n con%tatarea nulit+ii e%te i$pre%cripti5il9 iar
cererea poate ,i ,or$ulat de orice per%oan intere%at)
&i%pozi+iile alin) (A)"(?) r$n aplica5ile)
(2) Prevederile prezentului articol %e aplic :n $%ura :n
care prin le;i %peciale nu %e di%pune alt,el)
AR) 212
(u%pendarea actelor atacate
(1) .dat cu intentarea ac+iunii :n anulare9 recla$antul
poate cere in%tan+ei9 pe cale de ordonan+ pre-edin+ial9
%u%pendarea e8ecutrii actelor atacate)
(2) Pentru a :ncuviin+a %u%pendarea9 in%tan+a :l poate o5li;a
pe recla$ant % depun o cau+iune9 :n condi+iile le;ii)
AR) 214
Participarea la circuitul civil
(1) Actele 'uridice ,cute de or;anele de ad$ini%trare ale
per%oanei 'uridice9 :n li$itele puterilor ce le"au ,o%t
con,erite9 %unt actele per%oanei 'uridice :n%e-i)
(2) @n raporturile cu ter+ii9 per%oana 'uridic e%te an;a'at
prin actele or;anelor %ale9 cBiar dac ace%te acte dep-e%c
puterea de reprezentare con,erit prin actul de con%tituire %au
%tatut9 :n a,ar de cazul :n care ea dovede-te c ter+ii o
cuno-teau la data :ncBeierii actului) (i$pla pu5licare a actului
de con%tituire %au a %tatutului per%oanei 'uridice nu con%tituie
dovada cunoa-terii ace%tui ,apt)
(A) Clauzele %au di%pozi+iile actului de con%tituire ori ale
%tatutului9 precu$ -i Botrrile or;anelor %tatutare ale
per%oanei 'uridice care li$iteaz %au lr;e%c puterile con,erite
e8clu%iv de le;e ace%tor or;ane %unt con%iderate ne%cri%e9 cBiar
dac au ,o%t pu5licate)
AR) 213
R%punderea pentru ,apte 'uridice
(1) #aptele licite %au ilicite %vr-ite de or;anele
per%oanei 'uridice o5li; :n%-i per%oana 'uridic9 :n% nu$ai
dac ele au le;tur cu atri5u+iile %au cu %copul ,unc+iilor
:ncredin+ate)
(2) #aptele ilicite atra; -i r%punderea per%onal -i
%olidar a celor care le"au %vr-it9 att ,a+ de per%oana
'uridic9 ct -i ,a+ de ter+i)
AR) 220
R%punderea $e$5rilor or;anelor per%oanei 'uridice
(1) Ac+iunea :n r%pundere :$potriva ad$ini%tratorilor9
cenzorilor9 directorilor -i a altor per%oane care au ac+ionat :n
calitate de $e$5ri ai or;anelor per%oanei 'uridice9 pentru
pre'udiciile cauzate per%oanei 'uridice de ctre ace-tia prin
:nclcarea :ndatoririlor %ta5ilite :n %arcina lor9 apar+ine9 :n
nu$ele per%oanei 'uridice9 or;anului de conducere co$petent9 care
va decide cu $a'oritatea cerut de le;e9 iar :n lip%9 cu
$a'oritatea cerut de prevederile %tatutare)
(2) Fotrrea poate ,i luat cBiar dac pro5le$a r%punderii
per%oanelor prevzute la alin) (1) nu ,i;ureaz pe ordinea de zi)
(A) .r;anul de conducere co$petent de%e$neaz cu aceea-i
$a'oritate per%oana :n%rcinat % e8ercite ac+iunea :n 'u%ti+ie)
(>) &ac %"a Botrt introducerea ac+iunii :n r%pundere
:$potriva ad$ini%tratorilor9 $andatul ace%tora :nceteaz de drept
-i or;anul de conducere co$petent va proceda la :nlocuirea lor)
(?) @n cazul :n care ac+iunea %e introduce :$potriva
directorilor an;a'a+i :n 5aza unui alt contract dect a unui
contract individual de $unc9 ace-tia %unt %u%penda+i de drept
din ,unc+ie pn la r$nerea de,initiv a Botrrii
'udectore-ti)
IA) &i%pozi+ii %peciale
AR) 221
R%punderea per%oanelor 'uridice de drept pu5lic
&ac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 per%oanele 'uridice de
drept pu5lic %unt o5li;ate pentru ,aptele licite %au ilicite ale
or;anele lor9 :n acelea-i condi+ii ca per%oanele 'uridice de
drept privat)
AR) 222
=ndependen+a patri$onial
Per%oana 'uridic avnd :n %u5ordine o alt per%oan 'uridic
nu r%punde pentru nee8ecutarea o5li;a+iilor ace%teia din ur$ -i
nici per%oana 'uridic %u5ordonat nu r%punde pentru per%oana
'uridic ,a+ de care e%te %u5ordonat9 dac prin le;e nu %e
di%pune alt,el)
AR) 22A
(tatul -i unit+ile ad$ini%trativ"teritoriale
(1) @n raporturile civile :n care %e prezint ne$i'locit9 :n
nu$e propriu9 ca titular de drepturi -i o5li;a+ii9 %tatul
particip prin Mini%terul #inan+elor Pu5lice9 a,ar de cazul :n
care le;ea %ta5ile-te un alt or;an :n ace%t %en%)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile :n $od
core%punztor -i unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale care
particip la raporturile civile :n nu$e propriu9 prin or;anele
prevzute de le;e)
AR) 22>
R%punderea civil a %tatului -i a unit+ilor ad$ini%trativ"
teritoriale
(1) &ac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 %tatul nu r%punde
dect :n $od %u5%idiar pentru o5li;a+iile or;anelor9
autorit+ilor -i in%titu+iilor pu5lice care %unt per%oane
'uridice -i niciuna dintre ace%te per%oane 'uridice nu r%punde
pentru o5li;a+iile %tatului)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile :n $od
core%punztor -i unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale care nu
r%pund dect :n $od %u5%idiar pentru o5li;a+iile or;anelor9
in%titu+iilor -i %erviciilor pu5lice din %u5ordinea ace%tora
atunci cnd ace%tea au per%onalitate 'uridic)
CAP) =C
=denti,icarea per%oanei 'uridice
AR) 22?
Na+ionalitatea per%oanei 'uridice
(unt de na+ionalitate ro$n toate per%oanele 'uridice al
cror %ediu9 potrivit actului de con%tituire %au %tatutului9 e%te
%ta5ilit :n Ro$nia)
AR) 227
&enu$irea per%oanei 'uridice
(1) Per%oana 'uridic poart denu$irea %ta5ilit9 :n
condi+iile le;ii9 prin actul de con%tituire %au prin %tatut)
(2) .dat cu :nre;i%trarea per%oanei 'uridice %e vor trece :n
re;i%trul pu5lic denu$irea ei -i celelalte atri5ute de
identi,icare)
AR) 222
(ediul per%oanei 'uridice
(1) (ediul per%oanei 'uridice %e %ta5ile-te potrivit actului
de con%tituire %au %tatutului)
(2) @n ,unc+ie de o5iectul de activitate9 per%oana 'uridic
poate avea $ai $ulte %edii cu caracter %ecundar pentru
%ucur%alele9 reprezentan+ele %ale teritoriale -i punctele de
lucru) &i%pozi+iile art) 32 %unt aplica5ile :n $od core%punztor)
AR) 224
(cBi$5area denu$irii -i %ediului
Per%oana 'uridic poate % :-i %cBi$5e denu$irea %au %ediul9
:n condi+iile prevzute de le;e)
AR) 223
&ovada denu$irii -i %ediului
(1) @n raporturile cu ter+ii9 dovada denu$irii -i a %ediului
per%oanei 'uridice %e ,ace cu $en+iunile :n%cri%e :n re;i%trele
de pu5licitate %au de eviden+ prevzute de le;e pentru per%oana
'uridic re%pectiv)
(2) @n lip%a ace%tor $en+iuni9 %ta5ilirea %au %cBi$5area
denu$irii -i a %ediului nu va putea ,i opu% altor per%oane)
AR) 2A0
Alte atri5ute de identi,icare
@n ,unc+ie de %peci,icul o5iectului de activitate9 per%oana
'uridic $ai poate avea -i alte atri5ute de identi,icare9 cu$
%unt nu$rul de :nre;i%trare :n re;i%trul co$er+ului %au :ntr"un
alt re;i%tru pu5lic9 codul unic de :nre;i%trare -i alte ele$ente
de identi,icare9 :n condi+iile le;ii)
AR) 2A1
Men+iuni o5li;atorii
oate docu$entele9 indi,erent de ,or$9 care e$an de la
per%oana 'uridic tre5uie % cuprind denu$irea -i %ediul9 precu$
-i alte atri5ute de identi,icare9 :n cazurile prevzute de le;e9
%u5 %anc+iunea pl+ii de daune"intere%e per%oanei pre'udiciate)
CAP) C
Reor;anizarea per%oanei 'uridice
AR) 2A2
No+iune
Reor;anizarea per%oanei 'uridice e%te opera+iunea 'uridic :n
care pot ,i i$plicate una %au $ai $ulte per%oane 'uridice -i care
are ca e,ecte :n,iin+area9 $odi,icarea ori :ncetarea ace%tora)
AR) 2AA
Modurile de reor;anizare
(1) Reor;anizarea per%oanei 'uridice %e realizeaz prin
,uziune9 prin divizare %au prin tran%,or$are)
(2) Reor;anizarea %e ,ace cu re%pectarea condi+iilor
prevzute pentru do5ndirea per%onalit+ii 'uridice9 :n a,ar de
cazurile :n care prin le;e9 actul de con%tituire %au %tatut %e
di%pune alt,el)
AR) 2A>
#uziunea
#uziunea %e ,ace prin a5%or5+ia unei per%oane 'uridice de
ctre o alt per%oan 'uridic %au prin contopirea $ai $ultor
per%oane 'uridice pentru a alctui o per%oan 'uridic nou)
AR) 2A?
E,ectele ,uziunii
(1) @n cazul a5%or5+iei9 drepturile -i o5li;a+iile per%oanei
'uridice a5%or5ite %e tran%,er :n patri$oniul per%oanei 'uridice
care o a5%oar5e)
(2) @n cazul contopirii per%oanelor 'uridice9 drepturile -i
o5li;a+iile ace%tora %e tran%,er :n patri$oniul per%oanei
'uridice nou":n,iin+ate)
AR) 2A7
&ivizarea
(1) &ivizarea poate ,i total %au par+ial)
(2) &ivizarea total %e ,ace prin :$pr+irea :ntre;ului
patri$oniu al unei per%oane 'uridice :ntre dou %au $ai $ulte
per%oane 'uridice care e8i%t de'a %au care %e :n,iin+eaz prin
divizare)
(A) &ivizarea par+ial con%t :n de%prinderea unei pr+i din
patri$oniul unei per%oane 'uridice9 care continu % e8i%te9 -i
:n tran%$iterea ace%tei pr+i ctre una %au $ai $ulte per%oane
'uridice care e8i%t %au care %e :n,iin+eaz :n ace%t $od)
AR) 2A2
E,ectele divizrii
(1) Patri$oniul per%oanei 'uridice care a :ncetat de a avea
,iin+ prin divizare %e :$parte :n $od e;al :ntre per%oanele
'uridice do5nditoare9 dac prin actul ce a di%pu% divizarea nu
%"a %ta5ilit o alt propor+ie)
(2) @n cazul divizrii par+iale9 cnd o parte din patri$oniul
unei per%oane 'uridice %e de%prinde -i %e tran%$ite unei %in;ure
per%oane 'uridice de'a e8i%tente %au care %e :n,iin+eaz :n ace%t
$od9 reducerea patri$oniului per%oanei 'uridice divizate e%te
propor+ional cu partea tran%$i%)
(A) @n cazul :n care partea de%prin% %e tran%$ite $ai $ultor
per%oane 'uridice de'a e8i%tente %au care %e :n,iin+eaz :n ace%t
$od9 :$pr+irea patri$oniului :ntre per%oana 'uridic ,a+ de
care %"a ,cut de%prinderea -i per%oanele 'uridice do5nditoare
%e va ,ace potrivit di%pozi+iilor alin) (2)9 iar :ntre per%oanele
'uridice do5nditoare9 :$pr+irea pr+ii de%prin%e %e va ,ace
potrivit di%pozi+iilor alin) (1)9 ce %e vor aplica :n $od
core%punztor)
AR) 2A4
@ntinderea r%punderii :n caz de divizare
(1) @n cazul divizrii9 ,iecare dintre per%oanele 'uridice
do5nditoare va r%pundeE
a) pentru o5li;a+iile le;ate de 5unurile care ,or$eaz
o5iectul drepturilor do5ndite %au p%trate inte;ral6
5) pentru celelalte o5li;a+ii ale per%oanei 'uridice
divizate9 propor+ional cu valoarea drepturilor do5ndite %au
p%trate9 %ocotit dup %cderea o5li;a+iilor prevzute la lit)
a))
(2) &ac o per%oan 'uridic :n,iin+at :n condi+iile art)
13> alin) (1) lit) a) e%te %upu% divizrii9 prin actul de
reor;anizare %e va putea %ta5ili -i un alt $od de repartizare a
o5li;a+iilor dect acela prevzut :n prezentul articol)
AR) 2A3
Repartizarea contractelor :n caz de divizare
@n caz de divizare9 contractele %e vor repartiza9 cu
re%pectarea di%pozi+iilor art) 207 alin) (2)9 art) 2A2 -i 2A49
a%t,el :nct e8ecutarea ,iecruia dintre ele % %e ,ac :n
:ntre;i$e de ctre o %in;ur per%oan 'uridic do5nditoare9
a,ar nu$ai dac acea%ta nu e%te cu putin+)
AR) 2>0
@ncetarea unor contracte
(1) @n cazul contractelor :ncBeiate :n con%iderarea calit+ii
per%oanei 'uridice %upu%e reor;anizrii9 ace%tea nu :-i :nceteaz
e,ectele9 cu e8cep+ia cazului :n care pr+ile au %tipulat e8pre%
contrariul %au $en+inerea ori repartizarea contractului e%te
condi+ionat de acordul pr+ii intere%ate)
(2) &ac $en+inerea %au repartizarea contractului e%te
condi+ionat de acordul pr+ii intere%ate9 acea%ta va ,i
noti,icat %au9 dup caz9 :n-tiin+at prin %cri%oare reco$andat9
cu con,ir$are de pri$ire9 pentru a"-i da ori nu con%i$+$ntul :n
ter$en de 10 zile lucrtoare de la co$unicarea noti,icrii %au
:n-tiin+rii) Lip%a de r%pun% :n ace%t ter$en ecBivaleaz cu
re,uzul de $en+inere %au preluare a contractului de ctre
per%oana 'uridic %ucce%oare)
AR) 2>1
ran%,or$area per%oanei 'uridice
(1) ran%,or$area per%oanei 'uridice intervine :n cazurile
prevzute de le;e9 atunci cnd o per%oan 'uridic :-i :nceteaz
e8i%ten+a9 conco$itent cu :n,iin+area9 :n locul ei9 a unei alte
per%oane 'uridice)
(2) @n cazul tran%,or$rii9 drepturile -i o5li;a+iile
per%oanei 'uridice care -i"a :ncetat e8i%ten+a %e tran%,er :n
patri$oniul per%oanei 'uridice nou":n,iin+ate9 cu e8cep+ia
cazului :n care prin actul prin care %"a di%pu% tran%,or$area %e
prevede alt,el) @n ace%te din ur$ cazuri9 di%pozi+iile art) 2A39
2>0 -i 2>A r$n aplica5ile)
AR) 2>2
&ata tran%$iterii drepturilor -i o5li;a+iilor
(1) @n cazul reor;anizrii per%oanelor 'uridice %upu%e
:nre;i%trrii9 tran%$iterea drepturilor -i o5li;a+iilor %e
realizeaz att :ntre pr+i9 ct -i ,a+ de ter+i9 nu$ai prin
:nre;i%trarea opera+iunii -i de la data ace%teia)
(2) @n ceea ce prive-te celelalte per%oane 'uridice ne%upu%e
:nre;i%trrii9 tran%$iterea drepturilor -i o5li;a+iilor9 :n
cazurile prevzute la alin) (1)9 %e realizeaz att :ntre pr+i9
ct -i ,a+ de ter+i9 nu$ai pe data apro5rii de ctre or;anul
co$petent a inventarului9 a 5ilan+ului conta5il :ntoc$it :n
vederea predrii"pri$irii9 a eviden+ei -i a repartizrii tuturor
contractelor :n cur% de e8ecutare9 precu$ -i a oricror alte
a%e$enea acte prevzute de le;e)
(A) @n cazul 5unurilor i$o5ile care ,ac o5iectul
tran%$i%iunii9 dreptul de proprietate -i celelalte drepturi reale
%e do5nde%c nu$ai prin :n%crierea :n cartea ,unciar9 :n 5aza
actului de reor;anizare :ncBeiat :n ,or$ autentic %au9 dup
caz9 a actului ad$ini%trativ prin care %"a di%pu% reor;anizarea9
:n a$5ele %itua+ii :n%o+it9 dac e%te cazul9 de certi,icatul de
:nre;i%trare a per%oanei 'uridice nou":n,iin+ate)
AR) 2>A
.pozi+ii
(1) Actele prin care %"a Botrt reor;anizarea pot ,i
atacate9 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el9 prin opozi+ie9 de
ctre creditori -i orice alte per%oane intere%ate9 :n ter$en de
A0 de zile de la data cnd au luat cuno-tin+ de apro5area
reor;anizrii9 dar nu $ai trziu de un an de la data pu5licrii
ace%teia9 %au9 dup caz9 de la data apro5rii ace%teia de ctre
or;anul co$petent9 potrivit le;ii)
(2) .pozi+ia %u%pend e8ecutarea ,a+ de oponen+i pn la
r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 :n a,ar de cazul
:n care per%oana 'uridic de5itoare ,ace dovada e8ecutrii
o5li;a+iilor %au o,er ;aran+ii acceptate de creditori ori
:ncBeie cu ace-tia un acord pentru plata datoriilor)
(A) .pozi+ia %e 'udec :n ca$era de con%iliu9 cu citarea
pr+ilor9 de ctre in%tan+a co$petent)
(>) Fotrrea pronun+at a%upra opozi+iei e%te %upu% nu$ai
apelului)
CAP) C=
@ncetarea per%oanei 'uridice
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 2>>
Modurile de :ncetare
Per%oana 'uridic :nceteaz9 dup caz9 prin con%tatarea ori
declararea nulit+ii9 prin ,uziune9 divizare total9
tran%,or$are9 dizolvare %au de%,iin+are ori printr"un alt $od
prevzut de actul con%titutiv %au de le;e)
(EC/=!NEA a 2"a
&izolvarea per%oanei 'uridice
AR) 2>?
&izolvarea per%oanelor 'uridice de drept privat
Per%oanele 'uridice de drept privat %e dizolvE
a) dac ter$enul pentru care au ,o%t con%tituite %"a
:$plinit6
5) dac %copul a ,o%t realizat ori nu $ai poate ,i
:ndeplinit6
c) dac %copul pe care :l ur$re%c %au $i'loacele
:ntre5uin+ate pentru realizarea ace%tuia au devenit contrare
le;ii %au ordinii pu5lice ori dac ele ur$re%c un alt %cop dect
cel declarat6
d) prin Botrrea or;anelor co$petente ale ace%tora6
e) prin orice alt $od prevzut de le;e9 actul de con%tituire
%au %tatut)
AR) 2>7
&izolvarea per%oanelor 'uridice de drept pu5lic
Per%oanele 'uridice de drept pu5lic %e dizolv nu$ai :n
cazurile -i :n condi+iile anu$e prevzute de le;e)
AR) 2>2
.pozi+ii
@n cazul :n care per%oana 'uridic %e dizolv prin Botrrea
or;anului co$petent9 creditorii %au orice alte per%oane
intere%ate pot ,ace opozi+ie9 di%pozi+iile art) 2>A aplicndu"%e
:n $od core%punztor)
AR) 2>4
LicBidarea
(1) Prin e,ectul dizolvrii per%oana 'uridic intr :n
licBidare :n vederea valori,icrii activului -i a pl+ii
pa%ivului)
(2) Per%oana 'uridic :-i p%treaz capacitatea civil pentru
opera+iunile nece%are licBidrii pn la ,inalizarea ace%teia)
(A) &ac :ncetarea per%oanei 'uridice are loc prin ,uziune9
tran%,or$are %au prin divizare total9 nu %e declan-eaz
procedura licBidrii)
AR) 2>3
&e%tina+ia 5unurilor r$a%e dup licBidare
(1) .ricare ar ,i cauzele dizolvrii9 5unurile per%oanei
'uridice r$a%e dup licBidare vor pri$i de%tina+ia %ta5ilit :n
actul de con%tituire %au %tatut ori de%tina+ia %ta5ilit :n
Botrrea or;anului co$petent luat :nainte de dizolvare)
(2) @n lip%a unei a%e$enea prevederi :n actul de con%tituire
%au %tatut ori :n lip%a unei Botrri luate :n condi+iile alin)
(1)9 precu$ -i :n cazul :n care prevederea %au Botrrea e%te
contrar le;ii %au ordinii pu5lice9 la propunerea licBidatorului9
5unurile r$a%e dup licBidare %e atri5uie de in%tan+a
co$petent9 prin Botrre %upu% nu$ai apelului9 unei per%oane
'uridice cu %cop identic %au a%e$ntor9 dac prin le;e nu %e
prevede alt,el) Atunci cnd e8i%t $ai $ulte a%t,el de per%oane
'uridice9 licBidatorul propune cel pu+in A per%oane 'uridice9 caz
:n care 5unurile %e atri5uie prin tra;ere la %or+i)
(A) @n cazul :n care per%oana 'uridic a ,o%t dizolvat
pentru $otivele prevzute la art) 2>? lit) d)9 precu$ -i :n cazul
:n care nicio per%oan 'uridic nu e%te de acord cu preluarea
5unurilor r$a%e dup licBidare :n condi+iile alin) (2)9 ace%tea
vor trece :n proprietatea co$unei9 ora-ului %au $unicipiului :n a
crui raz teritorial %e a,l 5unurile)
(>) @n toate cazurile9 tran%$iterea dreptului de proprietate
a%upra 5unurilor r$a%e dup licBidare are loc la data prelurii
lor de ctre 5ene,iciari9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el)
Proce%ul"ver5al de predare"pri$ire -i Botrrea 'udectorea%c
r$a% de,initiv9 :n cazurile prevzute la alin) (2) ori (A)9
con%tituie titlu de proprietate %au9 dup caz9 pot %ervi drept
te$ei 'uridic pentru inta5ularea :n cartea ,unciar) @n cazul
5unurilor i$o5ile9 di%pozi+iile art) 1)2>> -i cele :n $aterie de
carte ,unciar r$n aplica5ile)
(EC/=!NEA a A"a
&i%pozi+ii %peciale
AR) 2?0
&e%,iin+area unor per%oane 'uridice
(1) Per%oanele 'uridice :n,iin+ate de ctre autorit+ile
pu5lice centrale %au locale9 ne%upu%e dizolvrii9 pot ,i
de%,iin+ate prin Botrrea or;anului care le"a :n,iin+at)
(2) @n ace%t caz9 dac or;anul co$petent nu a di%pu% alt,el9
drepturile -i o5li;a+iile per%oanei 'uridice de%,iin+ate %e
tran%,er per%oanei 'uridice do5nditoare9 propor+ional cu
valoarea 5unurilor tran%$i%e ace%teia9 +inndu"%e :n% %ea$a -i
de natura o5li;a+iilor re%pective)
AR) 2?1
&ata :ncetrii per%onalit+ii 'uridice
(1) Per%oanele 'uridice %upu%e :nre;i%trrii :nceteaz la
data radierii din re;i%trele :n care au ,o%t :n%cri%e)
(2) Celelalte per%oane 'uridice :nceteaz la data actului
prin care %"a di%pu% :ncetarea %au9 dup caz9 la data
:ndeplinirii oricrei alte cerin+e prevzute de le;e)
=L!L C
Aprarea drepturilor nepatri$oniale
AR) 2?2
.crotirea per%onalit+ii u$ane
.rice per%oan ,izic are dreptul la ocrotirea valorilor
intrin%eci ,iin+ei u$ane9 cu$ %unt via+a9 %ntatea9 inte;ritatea
,izic -i p%iBic9 de$nitatea9 inti$itatea vie+ii private9
li5ertatea de con-tiin+9 crea+ia -tiin+i,ic9 arti%tic9
literar %au teBnic)
AR) 2?A
Mi'loace de aprare
1) Per%oana ,izic ale crei drepturi nepatri$oniale au ,o%t
:nclcate ori a$enin+ate poate cere oricnd in%tan+eiE
a) interzicerea %vr-irii ,aptei ilicite9 dac acea%ta e%te
i$inent6
5) :ncetarea :nclcrii -i interzicerea pentru viitor9 dac
acea%ta dureaz :nc6
c) con%tatarea caracterului ilicit al ,aptei %vr-ite9 dac
tul5urarea pe care a produ%"o %u5zi%t)
(2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 :n cazul
:nclcrii drepturilor nepatri$oniale prin e8ercitarea dreptului
la li5era e8pri$are9 in%tan+a poate di%pune nu$ai $%urile
prevzute la alin) (1) lit) 5) -i c))
(A) otodat9 cel care a %u,erit o :nclcare a unor a%e$enea
drepturi poate cere in%tan+ei % :l o5li;e pe autorul ,aptei %
:ndeplinea%c orice $%uri %ocotite nece%are de ctre in%tan+
%pre a a'un;e la re%ta5ilirea dreptului atin%9 cu$ %untE
a) o5li;area autorului9 pe cBeltuiala %a9 la pu5licarea
Botrrii de conda$nare6
5) orice alte $%uri nece%are pentru :ncetarea ,aptei ilicite
%au pentru repararea pre'udiciului cauzat)
(>) &e a%e$enea9 per%oana pre'udiciat poate cere de%p;u5iri
%au9 dup caz9 o repara+ie patri$onial pentru pre'udiciul9 cBiar
nepatri$onial9 ce i"a ,o%t cauzat9 dac vt$area e%te i$puta5il
autorului ,aptei pre'udicia5ile) @n ace%te cazuri9 dreptul la
ac+iune e%te %upu% pre%crip+iei e8tinctive)
AR) 2?>
Aprarea dreptului la nu$e
(1) Cel al crui nu$e e%te conte%tat poate % cear in%tan+ei
'udectore-ti recunoa-terea dreptului %u la acel nu$e)
(2) &e a%e$enea9 cel care e%te lezat prin uzurparea9 :n tot
%au :n parte9 a nu$elui %u poate % cear oricnd in%tan+ei
'udectore-ti % di%pun :ncetarea ace%tei atin;eri nele;iti$e)
(A) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic9 :n $od
core%punztor9 -i aprrii dreptului la p%eudoni$9 ale% :n
condi+iile le;ii)
AR) 2??
M%uri provizorii
(1) &ac per%oana care %e con%ider lezat ,ace dovada
credi5il c drepturile %ale nepatri$oniale ,ac o5iectul unei
ac+iuni ilicite9 actuale %au i$inente -i c acea%t ac+iune ri%c
% :i cauzeze un pre'udiciu ;reu de reparat9 poate % cear
in%tan+ei 'udectore-ti luarea unor $%uri provizorii)
(2) =n%tan+a 'udectorea%c poate % di%pun :n %pecialE
a) interzicerea :nclcrii %au :ncetarea ei provizorie6
5) luarea $%urilor nece%are pentru a a%i;ura con%ervarea
pro5elor)
(A) @n cazul pre'udiciilor adu%e prin $i'loacele pre%ei
%cri%e %au audiovizuale9 in%tan+a 'udectorea%c nu poate %
di%pun :ncetarea9 cu titlu provizoriu9 a ac+iunii pre'udicia5ile
dect dac pre'udiciile cauzate recla$antului %unt ;rave9 dac
ac+iunea nu e%te :n $od evident 'u%ti,icat9 potrivit art) 2?9 -i
dac $%ura luat de in%tan+ nu apare ca ,iind di%propor+ionat
:n raport cu pre'udiciile cauzate) &i%pozi+iile art) 2?A alin)
(2) r$n aplica5ile)
(>) =n%tan+a %olu+ioneaz cererea potrivit di%pozi+iilor
privitoare la ordonan+a pre-edin+ial9 care %e aplic :n $od
core%punztor) @n cazul :n care cererea e%te ,or$ulat :nainte de
introducerea ac+iunii de ,ond9 prin Botrrea prin care %"a
di%pu% $%ura provizorie %e va ,i8a -i ter$enul :n care ac+iunea
:n ,ond tre5uie % ,ie introdu%9 %u5 %anc+iunea :ncetrii de
drept a acelei $%uri) &i%pozi+iile alin) (7) %unt aplica5ile)
(?) &ac $%urile luate %unt de natur % produc un
pre'udiciu pr+ii adver%e9 in%tan+a :l poate o5li;a pe recla$ant
% dea o cau+iune :n cuantu$ul ,i8at de acea%ta9 %u5 %anc+iunea
:ncetrii de drept a $%urii di%pu%e)
(7) M%urile luate potrivit prezentului articol anterior
introducerii ac+iunii :n 'u%ti+ie pentru aprarea dreptului
nepatri$onial :nclcat :nceteaz de drept9 dac recla$antul nu a
%e%izat in%tan+a :n ter$enul ,i8at de acea%ta9 dar nu $ai trziu
de A0 de zile de la luarea ace%tora)
(2) Recla$antul e%te +inut % repare9 la cererea pr+ii
intere%ate9 pre'udiciul cauzat prin $%urile provizorii luate9
dac ac+iunea de ,ond e%te re%pin% ca ne:nte$eiat) Cu toate
ace%tea9 dac recla$antul nu a ,o%t :n culp ori a avut o culp
u-oar9 in%tan+a9 :n raport cu circu$%tan+ele concrete9 poate ,ie
% re,uze o5li;area %a la de%p;u5irile cerute de partea adver%9
,ie % di%pun reducerea ace%tora)
(4) &ac partea adver% nu %olicit daune"intere%e9 in%tan+a
va di%pune eli5erarea cau+iunii9 la cererea recla$antului9 prin
Botrre dat cu citarea pr+ilor) Cererea %e 'udec potrivit
di%pozi+iilor privitoare la ordonan+a pre-edin+ial9 care %e
aplic :n $od core%punztor) @n cazul :n care prtul %e opune la
eli5erarea cau+iunii9 in%tan+a va ,i8a un ter$en :n vederea
introducerii ac+iunii de ,ond9 care nu poate ,i $ai lun; de A0 de
zile de la data pronun+rii Botrrii9 %u5 %anc+iunea :ncetrii
de drept a $%urii de indi%poni5ilizare a %u$ei depu%e cu titlu
de cau+iune)
AR) 2?7
&ece%ul titularului dreptului nepatri$onial
(1) Ac+iunea pentru re%ta5ilirea dreptului nepatri$onial
:nclcat poate ,i continuat %au pornit9 dup $oartea per%oanei
vt$ate9 de ctre %o+ul %upravie+uitor9 de oricare dintre rudele
:n linie dreapt ale per%oanei decedate9 precu$ -i de oricare
dintre rudele %ale colaterale pn la ;radul al patrulea
inclu%iv)
(2) Ac+iunea pentru re%ta5ilirea inte;rit+ii $e$oriei unei
per%oane decedate poate ,i pornit de cei prevzu+i la alin) (1))
AR) 2?2
Aprarea drepturilor nepatri$oniale ale per%oanei 'uridice
&i%pozi+iile prezentului titlu %e aplic prin a%e$nare -i
drepturilor nepatri$oniale ale per%oanelor 'uridice)
CAREA a =="a
&e%pre ,a$ilie*)
""""""""""""
*) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii
a =="a %unt cuprin%e :n art) 2>"?1 din Le;ea nr) 21<2011)
=L!L =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 2?4
#a$ilia
(1) #a$ilia %e :nte$eiaz pe c%toria li5er con%i$+it :ntre
%o+i9 pe e;alitatea ace%tora9 precu$ -i pe dreptul -i :ndatorirea
prin+ilor de a a%i;ura cre-terea -i educarea copiilor lor)
(2) #a$ilia are dreptul la ocrotire din partea %ociet+ii -i
a %tatului)
(A) (tatul e%te o5li;at % %pri'ine9 prin $%uri econo$ice -i
%ociale9 :ncBeierea c%toriei9 precu$ -i dezvoltarea -i
con%olidarea ,a$iliei)
(>) @n %en%ul prezentului cod9 prin %o+i %e :n+ele;e 5r5atul
-i ,e$eia uni+i prin c%torie)
AR) 2?3
C%toria
(1) C%toria e%te uniunea li5er con%i$+it :ntre un 5r5at
-i o ,e$eie9 :ncBeiat :n condi+iile le;ii)
(2) Dr5atul -i ,e$eia au dreptul de a %e c%tori :n %copul
de a :nte$eia o ,a$ilie)
(A) Cele5rarea reli;ioa% a c%toriei poate ,i ,cut nu$ai
dup :ncBeierea c%toriei civile)
(>) Condi+iile de :ncBeiere -i cauzele de nulitate ale
c%toriei %e %ta5ile%c prin prezentul cod)
(?) C%toria :nceteaz prin dece%ul %au prin declararea
'udectorea%c a $or+ii unuia dintre %o+i)
(7) C%toria poate ,i de%,cut prin divor+9 :n condi+iile
le;ii)
AR) 270
E;alitatea :n drepturi a copiilor
Copiii din a,ara c%toriei %unt e;ali :n ,a+a le;ii cu cei
din c%torie9 precu$ -i cu cei adopta+i)
AR) 271
@ndatorirea prin+ilor
Prin+ii %unt cei care au9 :n pri$ul rnd9 :ndatorirea de
cre-tere -i educare a copiilor lor $inori)
AR) 272
Rela+iile dintre prin+i -i copii
(1) Copilul nu poate ,i %eparat de prin+ii %i ,r
:ncuviin+area ace%tora9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e)
(2) Copilul care nu locuie-te la prin+ii %i %au9 dup caz9
la unul dintre ei are dreptul de a avea le;turi per%onale cu
ace-tia) E8erci+iul ace%tui drept nu poate ,i li$itat dect :n
condi+iile prevzute de le;e9 pentru $otive te$einice9 lund :n
con%iderare intere%ul %uperior al copilului)
AR) 27A
Principiul intere%ului %uperior al copilului
(1) .rice $%ur privitoare la copil9 indi,erent de autorul
ei9 tre5uie % ,ie luat cu re%pectarea intere%ului %uperior al
copilului)
(2) Pentru rezolvarea cererilor care %e re,er la copii9
autorit+ile co$petente %unt datoare % dea toate :ndru$rile
nece%are pentru ca pr+ile % recur; la $etodele de %olu+ionare
a con,lictelor pe cale a$ia5il)
(A) Procedurile re,eritoare la rela+iile dintre prin+i -i
copii tre5uie % ;aranteze c dorin+ele -i intere%ele prin+ilor
re,eritoare la copii pot ,i adu%e la cuno-tin+a autorit+ilor -i
c ace%tea +in cont de ele :n Botrrile pe care le iau)
(>) Procedurile privitoare la copii tre5uie % %e de%,-oare
:ntr"un ti$p rezona5il9 a%t,el :nct intere%ul %uperior al
copilului -i rela+iile de ,a$ilie % nu ,ie a,ectate)
(?) @n %en%ul prevederilor le;ale privind protec+ia
copilului9 prin copil %e :n+ele;e per%oana care nu a :$plinit
vr%ta de 14 ani -i nici nu a do5ndit capacitatea deplin de
e8erci+iu9 potrivit le;ii)
AR) 27>
A%cultarea copilului
(1) @n procedurile ad$ini%trative %au 'udiciare care :l
prive%c9 a%cultarea copilului care a :$plinit vr%ta de 10 ani
e%te o5li;atorie) Cu toate ace%tea9 poate ,i a%cultat -i copilul
care nu a :$plinit vr%ta de 10 ani9 dac autoritatea co$petent
con%ider c ace%t lucru e%te nece%ar pentru %olu+ionarea cauzei)
(2) &reptul de a ,i a%cultat pre%upune po%i5ilitatea
copilului de a cere -i a pri$i orice in,or$a+ie9 potrivit cu
vr%ta %a9 de a"-i e8pri$a opinia -i de a ,i in,or$at a%upra
con%ecin+elor pe care le poate avea acea%ta9 dac e%te
re%pectat9 precu$ -i a%upra con%ecin+elor oricrei decizii care
:l prive-te)
(A) .rice copil poate cere % ,ie a%cultat9 potrivit
prevederilor alin) (1) -i (2)) Re%pin;erea cererii de ctre
autoritatea co$petent tre5uie $otivat)
(>) .piniile copilului a%cultat vor ,i luate :n con%iderare
:n raport cu vr%ta -i cu ;radul %u de $aturitate)
(?) &i%pozi+iile le;ale %peciale privind con%i$+$ntul %au
prezen+a copilului9 :n procedurile care :l prive%c9 precu$ -i
prevederile re,eritoare la de%e$narea de ctre in%tan+ a unui
reprezentant :n caz de con,lict de intere%e r$n aplica5ile)
AR) 27?
=n%tan+a co$petent
oate $%urile date prin prezenta carte :n co$peten+a
in%tan+ei 'udectore-ti9 toate liti;iile privind aplicarea
di%pozi+iilor prezentei cr+i9 precu$ -i $%urile de ocrotire a
copilului prevzute :n le;i %peciale %unt de co$peten+a in%tan+ei
de tutel) &i%pozi+iile art) 102 %unt aplica5ile :n $od
core%punztor)
=L!L ==
C%toria
CAP) =
Lo;odna
AR) 277
@ncBeierea lo;odnei
(1) Lo;odna e%te pro$i%iunea reciproc de a :ncBeia
c%toria)
(2) &i%pozi+iile privind condi+iile de ,ond pentru :ncBeierea
c%toriei %unt aplica5ile :n $od core%punztor9 cu e8cep+ia
avizului $edical -i a autorizrii in%tan+ei de tutel)
(A) @ncBeierea lo;odnei nu e%te %upu% niciunei ,or$alit+i
-i poate ,i dovedit cu orice $i'loc de pro5)
(>) @ncBeierea c%toriei nu e%te condi+ionat de :ncBeierea
lo;odnei)
(?) Lo;odna %e poate :ncBeia doar :ntre 5r5at -i ,e$eie)
AR) 272
Ruperea lo;odnei
(1) Lo;odnicul care rupe lo;odna nu poate ,i con%trn% %
:ncBeie c%toria)
(2) Clauza penal %tipulat pentru ruperea lo;odnei e%te
con%iderat ne%cri%)
(A) Ruperea lo;odnei nu e%te %upu% niciunei ,or$alit+i -i
poate ,i dovedit cu orice $i'loc de pro5)
AR) 274
Re%tituirea darurilor
(1) @n cazul ruperii lo;odnei9 %unt %upu%e re%tituirii
darurile pe care lo;odnicii le"au pri$it :n con%iderarea lo;odnei
%au9 pe durata ace%teia9 :n vederea c%toriei9 cu e8cep+ia
darurilor o5i-nuite)
(2) &arurile %e re%tituie :n natur %au9 dac acea%ta nu $ai
e%te cu putin+9 :n $%ura :$5o;+irii)
(A) .5li;a+ia de re%tituire nu e8i%t dac lo;odna a :ncetat
prin $oartea unuia dintre lo;odnici)
AR) 273
R%punderea pentru ruperea lo;odnei
(1) Partea care rupe lo;odna :n $od a5uziv poate ,i o5li;at
la de%p;u5iri pentru cBeltuielile ,cute %au contractate :n
vederea c%toriei9 :n $%ura :n care au ,o%t potrivite cu
:$pre'urrile9 precu$ -i pentru orice alte pre'udicii cauzate)
(2) Partea care9 :n $od culpa5il9 l"a deter$inat pe cellalt
% rup lo;odna poate ,i o5li;at la de%p;u5iri :n condi+iile
alin) (1))
AR) 220
er$enul de pre%crip+ie
&reptul la ac+iune :nte$eiat pe di%pozi+iile art) 274 -i 273
%e pre%crie :ntr"un an de la ruperea lo;odnei)
CAP) ==
@ncBeierea c%toriei
(EC/=!NEA 1
Condi+iile de ,ond pentru :ncBeierea c%toriei
AR) 221
Con%i$+$ntul la c%torie
C%toria %e :ncBeie :ntre 5r5at -i ,e$eie prin
con%i$+$ntul per%onal -i li5er al ace%tora)
AR) 222
Cr%ta $atri$onial
(1) C%toria %e poate :ncBeia dac viitorii %o+i au :$plinit
vr%ta de 14 ani)
(2) Pentru $otive te$einice9 $inorul care a :$plinit vr%ta
de 17 ani %e poate c%tori :n te$eiul unui aviz $edical9 cu
:ncuviin+area prin+ilor %i %au9 dup caz9 a tutorelui -i cu
autorizarea in%tan+ei de tutel :n a crei circu$%crip+ie $inorul
:-i are do$iciliul) @n cazul :n care unul dintre prin+i re,uz
% :ncuviin+eze c%toria9 in%tan+a de tutel Botr-te -i a%upra
ace%tei diver;en+e9 avnd :n vedere intere%ul %uperior al
copilului)
(A) &ac unul dintre prin+i e%te decedat %au %e a,l :n
i$po%i5ilitate de a"-i $ani,e%ta voin+a9 :ncuviin+area celuilalt
printe e%te %u,icient)
(>) &e a%e$enea9 :n condi+iile art) A349 e%te %u,icient
:ncuviin+area printelui care e8ercit autoritatea printea%c)
(?) &ac nu e8i%t nici prin+i9 nici tutore care % poat
:ncuviin+a c%toria9 e%te nece%ar :ncuviin+area per%oanei %au a
autorit+ii care a ,o%t a5ilitat % e8ercite drepturile
printe-ti)
AR) 22A
Di;a$ia
E%te interzi% :ncBeierea unei noi c%torii de ctre
per%oana care e%te c%torit)
AR) 22>
=nterzicerea c%toriei :ntre rude
(1) E%te interzi% :ncBeierea c%toriei :ntre rudele :n
linie dreapt9 precu$ -i :ntre cele :n linie colateral pn la
al patrulea ;rad inclu%iv)
(2) Pentru $otive te$einice9 c%toria :ntre rudele :n linie
colateral de ;radul al patrulea poate ,i autorizat de in%tan+a
de tutel :n a crei circu$%crip+ie :-i are do$iciliul cel care
cere :ncuviin+area) =n%tan+a %e va putea pronun+a pe 5aza unui
aviz $edical %pecial dat :n ace%t %en%)
(A) @n cazul adop+iei9 di%pozi+iile alin) (1) -i (2) %unt
aplica5ile att :ntre cei care au devenit rude prin adop+ie9 ct
-i :ntre cei a cror rudenie ,irea%c a :ncetat prin e,ectul
adop+iei)
AR) 22?
=nterzicerea c%toriei :ntre tutore -i per%oana $inor
C%toria e%te oprit :ntre tutore -i per%oana $inor care %e
a,l %u5 tutela %a)
AR) 227
Aliena+ia -i de5ilitatea $intal
E%te interzi% % %e c%torea%c alienatul $intal -i de5ilul
$intal)
AR) 222
=nterzicerea %au ecBivalarea unor ,or$e de convie+uire cu
c%toria
(1) E%te interzi% c%toria dintre per%oane de acela-i %e8)
(2) C%toriile dintre per%oane de acela-i %e8 :ncBeiate %au
contractate :n %trintate ,ie de cet+eni ro$ni9 ,ie de
cet+eni %trini nu %unt recuno%cute :n Ro$nia)
(A) Parteneriatele civile dintre per%oane de %e8 opu% %au de
acela-i %e8 :ncBeiate %au contractate :n %trintate ,ie de
cet+eni ro$ni9 ,ie de cet+eni %trini nu %unt recuno%cute :n
Ro$nia)
(>) &i%pozi+iile le;ale privind li5era circula+ie pe
teritoriul Ro$niei a cet+enilor %tatelor $e$5re ale !niunii
Europene -i (pa+iului Econo$ic European r$n aplica5ile)
(EC/=!NEA a 2"a
#or$alit+ile pentru :ncBeierea c%toriei
AR) 224
Co$unicarea %trii de %ntate
C%toria nu %e :ncBeie dac viitorii %o+i nu declar c -i"
au co$unicat reciproc %tarea %nt+ii lor) &i%pozi+iile le;ale
prin care e%te oprit c%toria celor care %u,er de anu$ite 5oli
r$n aplica5ile)
AR) 223
Locul :ncBeierii c%toriei
(1) C%toria %e cele5reaz de ctre o,i+erul de %tare
civil9 la %ediul pri$riei)
(2) Prin e8cep+ie9 c%toria %e poate cele5ra9 cu apro5area
pri$arului9 de ctre un o,i+er de %tare civil de la o alt
pri$rie dect cea :n a crei raz teritorial do$iciliaz %au
:-i au re-edin+a viitorii %o+i9 cu o5li;ativitatea :n-tiin+rii
pri$riei de do$iciliu %au de re-edin+ a viitorilor %o+i9 :n
vederea pu5licrii)
AR) 240
&eclara+ia de c%torie
(1) Cei care vor % %e c%torea%c vor ,ace per%onal
declara+ia de c%torie9 potrivit le;ii9 la pri$ria unde ur$eaz
a %e :ncBeia c%toria)
(2) @n cazurile prevzute de le;e9 declara+ia de c%torie %e
poate ,ace -i :n a,ara %ediului pri$riei)
(A) Atunci cnd viitorul %o+ e%te $inor9 prin+ii %au9 dup
caz9 tutorele vor ,ace per%onal o declara+ie prin care
:ncuviin+eaz :ncBeierea c%toriei) &i%pozi+iile art) 222 alin)
(?) r$n aplica5ile)
(>) &ac unul dintre viitorii %o+i9 prin+ii %au tutorele nu
%e a,l :n localitatea unde ur$eaz a %e :ncBeia c%toria9 ei
pot ,ace declara+ia la pri$ria :n a crei raz teritorial :-i
au do$iciliul %au re-edin+a9 care o tran%$ite9 :n ter$en de >4 de
ore9 la pri$ria unde ur$eaz a %e :ncBeia c%toria)
AR) 241
Con+inutul declara+iei de c%torie
(1) @n declara+ia de c%torie9 viitorii %o+i vor arta c nu
e8i%t niciun i$pedi$ent le;al la c%torie -i vor $en+iona
nu$ele de ,a$ilie pe care :l vor purta :n ti$pul c%toriei9
precu$ -i re;i$ul $atri$onial ale%)
(2) .dat cu declara+ia de c%torie9 ei vor prezenta
dovezile cerute de le;e pentru :ncBeierea c%toriei)
AR) 242
Ale;erea nu$elui de ,a$ilie
Ciitorii %o+i pot conveni % :-i p%treze nu$ele dinaintea
c%toriei9 % ia nu$ele oricruia dintre ei %au nu$ele lor
reunite) &e a%e$enea9 un %o+ poate % :-i p%treze nu$ele de
dinaintea c%toriei9 iar cellalt % poarte nu$ele lor reunite)
AR) 24A
Pu5licitatea declara+iei de c%torie
(1) @n aceea-i zi cu pri$irea declara+iei de c%torie9
o,i+erul de %tare civil di%pune pu5licarea ace%teia9 prin
a,i-area :n e8tra%9 :ntr"un loc %pecial a$ena'at la %ediul
pri$riei -i pe pa;ina de internet a ace%teia unde ur$eaz % %e
:ncBeie c%toria -i9 dup caz9 la %ediul pri$riei unde cellalt
%o+ :-i are do$iciliul %au re-edin+a)
(2) E8tra%ul din declara+ia de c%torie cuprinde9 :n $od
o5li;atoriuE data a,i-rii9 datele de %tare civil ale viitorilor
%o+i -i9 dup caz9 :ncuviin+area prin+ilor %au a tutorelui9
precu$ -i :n-tiin+area c orice per%oan poate ,ace opozi+ie la
c%torie9 :n ter$en de 10 zile de la data a,i-rii)
(A) C%toria %e :ncBeie dup 10 zile de la a,i-area
declara+iei de c%torie9 ter$en :n care %e cuprind att data
a,i-rii9 ct -i data :ncBeierii c%toriei)
(>) Pri$arul $unicipiului9 al %ectorului $unicipiului
Ducure-ti9 al ora-ului %au al co$unei unde ur$eaz a %e :ncBeia
c%toria poate % :ncuviin+eze9 pentru $otive te$einice9
:ncBeierea c%toriei :nainte de :$plinirea ter$enului prevzut
la alin) (A))
AR) 24>
Re:nnoirea declara+iei de c%torie
@n cazul :n care c%toria nu %"a :ncBeiat :n ter$en de A0 de
zile de la data a,i-rii declara+iei de c%torie %au dac
viitorii %o+i dore%c % $odi,ice declara+ia ini+ial9 tre5uie %
%e ,ac o nou declara+ie de c%torie -i % %e di%pun
pu5licarea ace%teia)
AR) 24?
.pozi+ia la c%torie
(1) .rice per%oan poate ,ace opozi+ie la c%torie9 dac
e8i%t un i$pedi$ent le;al %au dac alte cerin+e ale le;ii nu
%unt :ndeplinite)
(2) .pozi+ia la c%torie %e ,ace nu$ai :n %cri%9 cu artarea
dovezilor pe care %e :nte$eiaz)
AR) 247
Re,uzul cele5rrii c%toriei
.,i+erul de %tare civil re,uz % cele5reze c%toria dac9
pe 5aza veri,icrilor pe care e%te o5li;at % le e,ectueze9 a
opozi+iilor pri$ite %au a in,or$a+iilor pe care le de+ine9 :n
$%ura :n care ace%tea din ur$ %unt notorii9 con%tat c nu %unt
:ndeplinite condi+iile prevzute de le;e)
AR) 242
Cele5rarea c%toriei
(1) Ciitorii %o+i %unt o5li;a+i % %e prezinte :$preun la
%ediul pri$riei9 pentru a"-i da con%i$+$ntul la c%torie :n
$od pu5lic9 :n prezen+a a 2 $artori9 :n ,a+a o,i+erului de %tare
civil)
(2) Cu toate ace%tea9 :n cazurile prevzute de le;e9 o,i+erul
de %tare civil poate cele5ra c%toria -i :n a,ara %ediului
%erviciului de %tare civil9 cu re%pectarea celorlalte condi+ii
$en+ionate la alin) (1))
(2) Cu toate ace%tea9 :n cazurile prevzute de le;e9 o,i+erul
de %tare civil poate cele5ra c%toria -i :n a,ara %ediului
%erviciului pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor9 cu
re%pectarea celorlalte condi+ii $en+ionate la alin) (1))
"""""""""
Alin) (2) al art) 242 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
(A) Per%oanele care apar+in $inorit+ilor na+ionale pot
%olicita cele5rarea c%toriei :n li$5a lor $atern9 cu condi+ia
ca o,i+erul de %tare civil %au cel care o,iciaz c%toria %
cunoa%c acea%t li$5)
AR) 244
Martorii la c%torie
(1) Martorii ate%t ,aptul c %o+ii -i"au e8pri$at
con%i$+$ntul potrivit art) 242)
(2) Nu pot ,i $artori la :ncBeierea c%toriei incapa5ilii9
precu$ -i cei care din cauza unei de,icien+e p%iBice %au ,izice
nu %unt ap+i % ate%te ,aptele prevzute la alin) (1))
(A) Martorii pot ,i -i rude %au a,ini9 indi,erent de ;rad9 cu
oricare dintre viitorii %o+i)
AR) 243
Mo$entul :ncBeierii c%toriei
C%toria e%te :ncBeiat :n $o$entul :n care9 dup ce ia
con%i$+$ntul ,iecruia dintre viitorii %o+i9 o,i+erul de %tare
civil :i declar c%tori+i)
CAP) ===
#or$alit+i ulterioare :ncBeierii c%toriei
AR) 230
Actul de c%torie
&up :ncBeierea c%toriei9 o,i+erul de %tare civil
:ntoc$e-te9 de :ndat9 :n re;i%trul actelor de %tare civil9
actul de c%torie9 care %e %e$neaz de ctre %o+i9 de cei 2
$artori -i de ctre o,i+erul de %tare civil)
AR) 231
#or$alit+ile privind re;i$ul $atri$onial
.,i+erul de %tare civil ,ace $en+iune pe actul de c%torie
de%pre re;i$ul $atri$onial ale%) El are o5li;a+ia ca9 din o,iciu
-i de :ndat9 % co$unice la re;i%trul prevzut la art) AA> alin)
(1)9 precu$ -i9 dup caz9 notarului pu5lic care a autenti,icat
conven+ia $atri$onial o copie de pe actul de c%torie)
AR) 232
&ovada c%toriei
(1) C%toria %e dovede-te cu actul de c%torie -i prin
certi,icatul de c%torie eli5erat pe 5aza ace%tuia)
(2) Cu toate ace%tea9 :n %itua+iile prevzute de le;e9
c%toria %e poate dovedi cu orice $i'loc de pro5)
CAP) =C
Nulitatea c%toriei
(EC/=!NEA 1
Nulitatea a5%olut a c%toriei
AR) 23A
Cazurile de nulitate a5%olut
(1) E%te lovit de nulitate a5%olut c%toria :ncBeiat cu
:nclcarea di%pozi+iilor prevzute la art) 2219 22A9 22>9 227 -i
art) 242 alin) (1))
(2) @n cazul :n care %o+ul unei per%oane declarate $oarte %"a
rec%torit -i9 dup acea%ta9 Botrrea declarativ de $oarte
e%te anulat9 noua c%torie r$ne vala5il9 dac %o+ul celui
declarat $ort a ,o%t de 5un"credin+) Pri$a c%torie %e
con%ider de%,cut pe data :ncBeierii noii c%torii)
AR) 23>
Lip%a vr%tei $atri$oniale
(1) C%toria :ncBeiat de $inorul care nu a :$plinit vr%ta
de 17 ani e%te lovit de nulitate a5%olut)
(2) Cu toate ace%tea9 nulitatea c%toriei %e acoper dac9
pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 a$5ii
%o+i au :$plinit vr%ta de 14 ani %au dac %o+ia a n%cut ori a
r$a% :n%rcinat)
AR) 23?
C%toria ,ictiv
(1) C%toria :ncBeiat :n alte %copuri dect acela de a
:nte$eia o ,a$ilie e%te lovit de nulitate a5%olut)
(2) Cu toate ace%tea9 nulitatea c%toriei %e acoper dac9
pn la r$nerea de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 a
intervenit convie+uirea %o+ilor9 %o+ia a n%cut %au a r$a%
:n%rcinat ori au trecut 2 ani de la :ncBeierea c%toriei)
AR) 237
Per%oanele care pot invoca nulitatea a5%olut
.rice per%oan intere%at poate introduce ac+iunea :n
con%tatarea nulit+ii a5%olute a c%toriei) Cu toate ace%tea9
procurorul nu poate introduce ac+iunea dup :ncetarea %au
de%,acerea c%toriei9 cu e8cep+ia cazului :n care ar ac+iona
pentru aprarea drepturilor $inorilor %au a per%oanelor pu%e %u5
interdic+ie)
(EC/=!NEA a 2"a
Nulitatea relativ a c%toriei
AR) 232
Lip%a :ncuviin+rilor cerute de le;e
(1) E%te anula5il c%toria :ncBeiat ,r :ncuviin+rile
%au autorizarea prevzute la art) 222 alin) (2)9 (>) -i (?))
(2) Anula5ilitatea poate ,i invocat nu$ai de cel a crui
:ncuviin+are era nece%ar) &i%pozi+iile art) >7 alin) (>) %e
aplic :n $od core%punztor)
AR) 234
Ciciile de con%i$+$nt
(1) C%toria poate ,i anulat la cererea %o+ului al crui
con%i$+$nt a ,o%t viciat prin eroare9 prin dol %au prin
violen+)
(2) Eroarea con%tituie viciu de con%i$+$nt nu$ai atunci
cnd prive-te identitatea ,izic a viitorului %o+)
AR) 233
Lip%a di%cern$ntului
E%te anula5il c%toria :ncBeiat de per%oana lip%it
vre$elnic de di%cern$nt)
AR) A00
E8i%ten+a tutelei
C%toria :ncBeiat :ntre tutore -i per%oana $inor a,lat
%u5 tutela %a e%te anula5il)
AR) A01
er$enul de pre%crip+ie
(1) Anularea c%toriei poate ,i cerut :n ter$en de 7 luni)
(2) @n cazul prevzut la art) 2329 ter$enul cur;e de la data
la care cei a cror :ncuviin+are %au autorizare era nece%ar
pentru :ncBeierea c%toriei au luat cuno-tin+ de acea%ta)
(A) @n cazul nulit+ii pentru vicii de con%i$+$nt ori
pentru lip%a di%cern$ntului9 ter$enul cur;e de la data
:ncetrii violen+ei %au9 dup caz9 de la data la care cel
intere%at a cuno%cut dolul9 eroarea ori lip%a vre$elnic a
di%cern$ntului)
(>) @n cazul prevzut la art) A009 ter$enul cur;e de la data
:ncBeierii c%toriei)
AR) A02
Caracterul per%onal al ac+iunii
&reptul la ac+iunea :n anulare nu %e tran%$ite
$o-tenitorilor) Cu toate ace%tea9 dac ac+iunea a ,o%t pornit de
ctre unul dintre %o+i9 ea poate ,i continuat de ctre oricare
dintre $o-tenitorii %i)
AR) A0A
Acoperirea nulit+ii
(1) @n cazurile prevzute la art) 222 alin) (2)9 (>) -i (?)9
anula5ilitatea c%toriei %e acoper dac9 pn la r$nerea
de,initiv a Botrrii 'udectore-ti9 %"au o5+inut :ncuviin+rile
-i autorizarea cerute de le;e)
(2) C%toria nu poate ,i anulat dac %o+ii au convie+uit
ti$p de 7 luni de la data :ncetrii violen+ei %au de la data
de%coperirii dolului9 a erorii ori a lip%ei vre$elnice a
,acult+ilor $intale)
(A) @n toate cazurile9 nulitatea c%toriei %e acoper dac9
:ntre ti$p9 a$5ii %o+i au :$plinit vr%ta de 14 ani %au dac
%o+ia a n%cut ori a r$a% :n%rcinat)
(EC/=!NEA a A"a
E,ectele nulit+ii c%toriei
AR) A0>
C%toria putativ
(1) (o+ul de 5un"credin+ la :ncBeierea unei c%torii nule
%au anulate p%treaz9 pn la data cnd Botrrea 'udectorea%c
r$ne de,initiv9 %itua+ia unui %o+ dintr"o c%torie vala5il)
(2) @n %itua+ia prevzut la alin) (1)9 raporturile
patri$oniale dintre ,o-tii %o+i %unt %upu%e9 prin a%e$nare9
di%pozi+iilor privitoare la divor+)
AR) A0?
(itua+ia copiilor
(1) Nulitatea c%toriei nu are niciun e,ect :n privin+a
copiilor9 care p%treaz %itua+ia de copii din c%torie)
(2) @n ceea ce prive-te drepturile -i o5li;a+iile dintre
prin+i -i copii %e aplic9 prin a%e$nare9 di%pozi+iile
privitoare la divor+)
AR) A07
.poza5ilitatea Botrrii 'udectore-ti
(1) Fotrrea 'udectorea%c de con%tatare a nulit+ii %au de
anulare a c%toriei e%te opoza5il ter+elor per%oane9 :n
condi+iile le;ii) &i%pozi+iile art) 2319 AA> -i AA? %unt
aplica5ile :n $od core%punztor)
(2) Nulitatea c%toriei nu poate ,i opu% unei ter+e
per%oane :$potriva unui act :ncBeiat anterior de acea%ta cu unul
dintre %o+i9 :n a,ar de cazul :n care au ,o%t :ndeplinite
,or$alit+ile de pu5licitate prevzute de le;e cu privire la
ac+iunea :n con%tatarea nulit+ii ori :n anulare %au ter+ul a
cuno%cut9 pe alt cale9 :nainte de :ncBeierea actului9 cauza de
nulitate a c%toriei) &i%pozi+iile art) 2319 AA> -i AA? %unt
aplica5ile :n $od core%punztor -i pu5licit+ii ac+iunii :n
con%tatarea nulit+ii %au :n anularea c%toriei)
CAP) C
&repturile -i :ndatoririle per%onale ale %o+ilor
AR) A02
Re;le$entarea raporturilor per%onale dintre %o+i
&i%pozi+iile prezentului capitol %e aplic raporturilor
per%onale dintre %o+i9 oricare ar ,i re;i$ul lor $atri$onial)
AR) A04
Luarea deciziilor de ctre %o+i
(o+ii Botr%c de co$un acord :n tot ceea ce prive-te
c%toria)
AR) A03
@ndatoririle %o+ilor
(1) (o+ii :-i datoreaz reciproc re%pect9 ,idelitate -i
%pri'in $oral)
(2) Ei au :ndatorirea de a locui :$preun) Pentru $otive
te$einice9 ei pot Botr: % locuia%c %eparat)
AR) A10
=ndependen+a %o+ilor
!n %o+ nu are dreptul % cenzureze core%ponden+a9 rela+iile
%ociale %au ale;erea pro,e%iei celuilalt %o+)
AR) A11
(cBi$5area nu$elui de ,a$ilie
(1) (o+ii %unt o5li;a+i % poarte nu$ele declarat la
:ncBeierea c%toriei)
(2) &ac %o+ii au convenit % poarte :n ti$pul c%toriei un
nu$e co$un -i l"au declarat potrivit di%pozi+iilor art) 2419 unul
dintre %o+i nu poate cere %cBi$5area ace%tui nu$e pe cale
ad$ini%trativ dect cu con%i$+$ntul celuilalt %o+)
CAP) C=
&repturile -i o5li;a+iile patri$oniale ale %o+ilor
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii co$une
I1) &e%pre re;i$ul $atri$onial :n ;eneral
AR) A12
Re;i$urile $atri$oniale
(1) Ciitorii %o+i pot ale;e ca re;i$ $atri$onialE co$unitatea
le;al9 %epara+ia de 5unuri %au co$unitatea conven+ional)
(2) =ndi,erent de re;i$ul $atri$onial ale%9 nu %e poate
dero;a de la di%pozi+iile prezentei %ec+iuni9 dac prin le;e nu
%e prevede alt,el)
AR) A1A
E,ectele re;i$ului $atri$onial
(1) @ntre %o+i9 re;i$ul $atri$onial produce e,ecte nu$ai din
ziua :ncBeierii c%toriei)
(2) #a+ de ter+i9 re;i$ul $atri$onial e%te opoza5il de la
data :ndeplinirii ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de
le;e9 a,ar de cazul :n care ace-tia l"au cuno%cut pe alt cale)
(A) Ne:ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate ,ace ca
%o+ii % ,ie con%idera+i9 :n raport cu ter+ii de 5un"credin+9
ca ,iind c%tori+i %u5 re;i$ul $atri$onial al co$unit+ii
le;ale)
AR) A1>
Mandatul conven+ional
!n %o+ poate % dea $andat celuilalt %o+ % :l reprezinte
pentru e8ercitarea drepturilor pe care le are potrivit re;i$ului
$atri$onial)
AR) A1?
Mandatul 'udiciar
(1) @n cazul :n care unul dintre %o+i %e a,l :n
i$po%i5ilitate de a"-i $ani,e%ta voin+a9 cellalt %o+ poate cere
in%tan+ei de tutel :ncuviin+area de a"l reprezenta pentru
e8ercitarea drepturilor pe care le are potrivit re;i$ului
$atri$onial) Prin Botrrea pronun+at %e %ta5ile%c condi+iile9
li$itele -i perioada de vala5ilitate a ace%tui $andat)
(2) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 $andatul
:nceteaz atunci cnd %o+ul reprezentat nu %e $ai a,l :n
%itua+ia prevzut la alin) (1) %au cnd e%te nu$it un tutore
ori9 dup caz9 un curator)
(A) &i%pozi+iile art) A>7 -i A>2 %unt aplica5ile :n $od
core%punztor)
AR) A17
Actele de di%pozi+ie care pun :n pericol ;rav intere%ele
,a$iliei
(1) @n $od e8cep+ional9 dac unul dintre %o+i :ncBeie acte
'uridice prin care pune :n pericol ;rav intere%ele ,a$iliei9
cellalt %o+ poate cere in%tan+ei de tutel ca9 pentru o durat
deter$inat9 dreptul de a di%pune de anu$ite 5unuri % poat ,i
e8ercitat nu$ai cu con%i$+$ntul %u e8pre%) &urata ace%tei
$%uri poate ,i prelun;it9 ,r :n% a %e dep-i :n total 2 ani)
Fotrrea de :ncuviin+are a $%urii %e co$unic :n vederea
e,ecturii ,or$alit+ilor de pu5licitate i$o5iliar %au
$o5iliar9 dup caz)
(2) Actele :ncBeiate cu nere%pectarea Botrrii 'udectore-ti
%unt anula5ile) &reptul la ac+iune %e pre%crie :n ter$en de un
an9 care :ncepe % cur; de la data cnd %o+ul vt$at a luat
cuno-tin+ de e8i%ten+a actului)
(A) &i%pozi+iile art) A>7 -i A>2 %unt aplica5ile :n $od
core%punztor)
AR) A12
=ndependen+a patri$onial a %o+ilor
(1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 ,iecare %o+ poate %
:ncBeie orice acte 'uridice cu cellalt %o+ %au cu ter+e
per%oane)
(2) #iecare %o+ poate % ,ac %in;ur9 ,r con%i$+$ntul
celuilalt9 depozite 5ancare9 precu$ -i orice alte opera+iuni :n
le;tur cu ace%tea)
(A) @n raport cu in%titu+ia de credit9 %o+ul titular al
contului are9 cBiar -i dup de%,acerea %au :ncetarea c%toriei9
dreptul de a di%pune de ,ondurile depu%e9 dac prin Botrre
'udectorea%c e8ecutorie nu %"a deci% alt,el)
AR) A14
&reptul la in,or$are
(1) #iecare %o+ poate % :i cear celuilalt % :l in,or$eze
cu privire la 5unurile9 veniturile -i datoriile %ale9 iar :n caz
de re,uz ne'u%ti,icat %e poate adre%a in%tan+ei de tutel)
(2) =n%tan+a poate % :l o5li;e pe %o+ul celui care a
%e%izat"o %au pe orice ter+ % ,urnizeze in,or$a+iile cerute -i
% depun pro5ele nece%are :n ace%t %en%)
(A) er+ii pot % re,uze ,urnizarea in,or$a+iilor cerute
atunci cnd9 potrivit le;ii9 re,uzul e%te 'u%ti,icat de p%trarea
%ecretului pro,e%ional)
(>) Atunci cnd in,or$a+iile %olicitate de un %o+ pot ,i
o5+inute9 potrivit le;ii9 nu$ai la cererea celuilalt %o+9 re,uzul
ace%tuia de a le %olicita na-te prezu$+ia relativ c %u%+inerile
%o+ului recla$ant %unt adevrate)
AR) A13
@ncetarea re;i$ului $atri$onial
(1) Re;i$ul $atri$onial :nceteaz prin con%tatarea nulit+ii9
anularea9 de%,acerea %au :ncetarea c%toriei)
(2) @n ti$pul c%toriei9 re;i$ul $atri$onial poate ,i
$odi,icat9 :n condi+iile le;ii)
AR) A20
LicBidarea re;i$ului $atri$onial
@n caz de :ncetare %au de %cBi$5are9 re;i$ul $atri$onial %e
licBideaz potrivit le;ii9 prin 5un :nvoial %au9 :n caz de
ne:n+ele;ere9 pe cale 'udiciar) Fotrrea 'udectorea%c
de,initiv %au9 dup caz9 :n%cri%ul :ntoc$it :n ,or$ autentic
notarial con%tituie act de licBidare)
I2) Locuin+a ,a$iliei
AR) A21
No+iune
(1) Locuin+a ,a$iliei e%te locuin+a co$un a %o+ilor %au9 :n
lip%9 locuin+a %o+ului la care %e a,l copiii)
(2) .ricare dintre %o+i poate cere notarea :n cartea
,unciar9 :n condi+iile le;ii9 a unui i$o5il ca locuin+ a
,a$iliei9 cBiar dac nu e%te proprietarul i$o5ilului)
AR) A22
Re;i$ul unor acte 'uridice
(1) #r con%i$+$ntul %cri% al celuilalt %o+9 niciunul
dintre %o+i9 cBiar dac e%te proprietar e8clu%iv9 nu poate
di%pune de drepturile a%upra locuin+ei ,a$iliei -i nici nu poate
:ncBeia acte prin care ar ,i a,ectat ,olo%in+a ace%teia)
(2) &e a%e$enea9 un %o+ nu poate depla%a din locuin+
5unurile ce $o5ileaz %au decoreaz locuin+a ,a$iliei -i nu poate
di%pune de ace%tea ,r con%i$+$ntul %cri% al celuilalt %o+)
(A) @n cazul :n care con%i$+$ntul e%te re,uzat ,r un
$otiv le;iti$9 cellalt %o+ poate % %e%izeze in%tan+a de tutel9
pentru ca acea%ta % autorizeze :ncBeierea actului)
(>) (o+ul care nu -i"a dat con%i$+$ntul la :ncBeierea
actului poate cere anularea lui :n ter$en de un an de la data la
care a luat cuno-tin+ de%pre ace%ta9 dar nu $ai trziu de un an
de la data :ncetrii re;i$ului $atri$onial)
(?) @n lip%a notrii locuin+ei ,a$iliei :n cartea ,unciar9
%o+ul care nu -i"a dat con%i$+$ntul nu poate cere anularea
actului9 ci nu$ai daune"intere%e de la cellalt %o+9 cu e8cep+ia
cazului :n care ter+ul do5nditor a cuno%cut9 pe alt cale9
calitatea de locuin+ a ,a$iliei)
(7) &i%pozi+iile alin) (?) %e aplic :n $od core%punztor
actelor :ncBeiate cu :nclcarea prevederilor alin) (2))
AR) A2A
&repturile %o+ilor a%upra locuin+ei :ncBiriate
(1) @n cazul :n care locuin+a e%te de+inut :n te$eiul unui
contract de :ncBiriere9 ,iecare %o+ are un drept locativ propriu9
cBiar dac nu$ai unul dintre ei e%te titularul contractului ori
contractul e%te :ncBeiat :nainte de c%torie)
(2) &i%pozi+iile art) A22 %unt aplica5ile :n $od
core%punztor)
(A) @n caz de dece% al unuia dintre %o+i9 %o+ul
%upravie+uitor continu e8ercitarea dreptului %u locativ9 dac
nu renun+ :n $od e8pre% la ace%ta9 :n ter$enul prevzut la art)
1)4A>)
AR) A2>
Atri5uirea 5ene,iciului contractului de :ncBiriere
(1) La de%,acerea c%toriei9 dac nu e%te po%i5il ,olo%irea
locuin+ei de ctre a$5ii %o+i -i ace-tia nu %e :n+ele;9
5ene,iciul contractului de :ncBiriere poate ,i atri5uit unuia
dintre %o+i9 +innd %ea$a9 :n ordine9 de intere%ul %uperior al
copiilor $inori9 de culpa :n de%,acerea c%toriei -i de
po%i5ilit+ile locative proprii ale ,o-tilor %o+i)
(2) (o+ul cruia i %"a atri5uit 5ene,iciul contractului de
:ncBiriere e%te dator % pltea%c celuilalt %o+ o inde$niza+ie
pentru acoperirea cBeltuielilor de in%talare :ntr"o alt
locuin+9 cu e8cep+ia cazului :n care divor+ul a ,o%t pronun+at
din culpa e8clu%iv a ace%tuia din ur$) &ac e8i%t 5unuri
co$une9 inde$niza+ia %e poate i$puta9 la parta'9 a%upra cotei
cuvenite %o+ului cruia i %"a atri5uit 5ene,iciul contractului de
:ncBiriere)
(A) Atri5uirea 5ene,iciului contractului de :ncBiriere %e
,ace cu citarea locatorului -i produce e,ecte ,a+ de ace%ta de
la data cnd Botrrea 'udectorea%c a r$a% de,initiv)
(>) Prevederile alin) (1)"(A) %e aplic :n $od %i$ilar -i :n
cazul :n care 5unul e%te proprietatea co$un a celor 2 %o+i9
atri5uirea 5ene,iciului locuin+ei con'u;ale producnd e,ecte pn
la data r$nerii de,initive a Botrrii de parta')
IA) CBeltuielile c%toriei
AR) A2?
Contri5u+ia %o+ilor
(1) (o+ii %unt o5li;a+i % :-i acorde %pri'in $aterial
reciproc)
(2) Ei %unt o5li;a+i % contri5uie9 :n raport cu $i'loacele
,iecruia9 la cBeltuielile c%toriei9 dac prin conven+ie
$atri$onial nu %"a prevzut alt,el)
(A) .rice conven+ie care prevede c %uportarea cBeltuielilor
c%toriei revine doar unuia dintre %o+i e%te con%iderat
ne%cri%)
AR) A27
Munca :n ;o%podrie
Munca oricruia dintre %o+i :n ;o%podrie -i pentru cre-terea
copiilor reprezint o contri5u+ie la cBeltuielile c%toriei)
AR) A22
Ceniturile din pro,e%ie
#iecare %o+ e%te li5er % e8ercite o pro,e%ie -i % di%pun9
:n condi+iile le;ii9 de veniturile :nca%ate9 cu re%pectarea
o5li;a+iilor ce :i revin privind cBeltuielile c%toriei)
AR) A24
&reptul la co$pen%a+ie
(o+ul care a participat e,ectiv la activitatea pro,e%ional a
celuilalt %o+ poate o5+ine o co$pen%a+ie9 :n $%ura :$5o;+irii
ace%tuia din ur$9 dac participarea %a a dep-it li$itele
o5li;a+iei de %pri'in $aterial -i ale o5li;a+iei de a contri5ui
la cBeltuielile c%toriei)
I>) Ale;erea re;i$ului $atri$onial
AR) A23
Conven+ia $atri$onial
Ale;erea unui alt re;i$ $atri$onial dect cel al co$unit+ii
le;ale %e ,ace prin :ncBeierea unei conven+ii $atri$oniale)
AR) AA0
@ncBeierea conven+iei $atri$oniale
(1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 conven+ia $atri$onial
%e :ncBeie prin :n%cri% autenti,icat de notarul pu5lic9 cu
con%i$+$ntul tuturor pr+ilor9 e8pri$at per%onal %au prin
$andatar cu procur autentic9 %pecial -i avnd con+inut
predeter$inat)
(2) Conven+ia $atri$onial :ncBeiat :nainte de c%torie
produce e,ecte nu$ai de la data :ncBeierii c%toriei)
(A) Conven+ia :ncBeiat :n ti$pul c%toriei produce e,ecte
de la data prevzut de pr+i %au9 :n lip%9 de la data
:ncBeierii ei)
AR) AA1
(i$ula+ia conven+iei $atri$oniale
Actul %ecret9 prin care %e ale;e un alt re;i$ $atri$onial %au
%e $odi,ic re;i$ul $atri$onial pentru care %unt :ndeplinite
,or$alit+ile de pu5licitate prevzute de le;e9 produce e,ecte
nu$ai :ntre %o+i -i nu poate ,i opu% ter+ilor de 5un"credin+)
AR) AA2
.5iectul conven+iei $atri$oniale
(1) Prin conven+ia $atri$onial nu %e poate dero;a9 %u5
%anc+iunea nulit+ii a5%olute9 de la di%pozi+iile le;ale privind
re;i$ul $atri$onial ale% dect :n cazurile anu$e prevzute de
le;e)
(2) &e a%e$enea9 conven+ia $atri$onial nu poate aduce
atin;ere e;alit+ii dintre %o+i9 autorit+ii printe-ti %au
devolu+iunii %ucce%orale le;ale)
AR) AAA
Clauza de preciput
(1) Prin conven+ie $atri$onial %e poate %tipula ca %o+ul
%upravie+uitor % preia ,r plat9 :nainte de parta'ul
$o-tenirii9 unul %au $ai $ulte dintre 5unurile co$une9 de+inute
:n devl$-ie %au :n coproprietate) Clauza de preciput poate ,i
%tipulat :n 5ene,iciul ,iecruia dintre %o+i %au nu$ai :n
,avoarea unuia dintre ei)
(2) Clauza de preciput nu e%te %upu% raportului dona+iilor9
ci nu$ai reduc+iunii9 :n condi+iile art) 1)037 alin) (1) -i (2))
(A) Clauza de preciput nu aduce nicio atin;ere dreptului
creditorilor co$uni de a ur$ri9 cBiar :nainte de :ncetarea
co$unit+ii9 5unurile ce ,ac o5iectul clauzei)
(>) Clauza de preciput devine caduc atunci cnd co$unitatea
:nceteaz :n ti$pul vie+ii %o+ilor9 cnd %o+ul 5ene,iciar a
decedat :naintea %o+ului di%puntor ori cnd ace-tia au decedat
:n acela-i ti$p %au cnd 5unurile care au ,cut o5iectul ei au
,o%t vndute la cererea creditorilor co$uni)
(?) E8ecutarea clauzei de preciput %e ,ace :n natur %au9
dac ace%t lucru nu e%te po%i5il9 prin ecBivalent)
AR) AA>
Pu5licitatea conven+iei $atri$oniale
(1) Pentru a ,i opoza5ile ter+ilor9 conven+iile $atri$oniale
%e :n%criu :n Re;i%trul na+ional notarial al re;i$urilor
$atri$oniale9 or;anizat potrivit le;ii)
(2) &up autenti,icarea conven+iei $atri$oniale :n ti$pul
c%toriei %au dup pri$irea copiei de pe actul c%toriei9
potrivit art) 2319 notarul pu5lic e8pediaz9 din o,iciu9 un
e8e$plar al conven+iei la %erviciul de %tare civil unde a avut
loc cele5rarea c%toriei9 pentru a %e ,ace $en+iune pe actul de
c%torie9 la re;i%trul $en+ionat la alin) (1)9 precu$ -i la
celelalte re;i%tre de pu5licitate9 :n condi+iile alin) (>))
(2) &up autenti,icarea conven+iei $atri$oniale :n ti$pul
c%toriei %au dup pri$irea copiei de pe actul c%toriei9
potrivit art) 2319 notarul pu5lic e8pediaz9 din o,iciu9 un
e8e$plar al conven+iei la %erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor unde a avut loc cele5rarea c%toriei9
pentru a %e ,ace $en+iune pe actul de c%torie9 la re;i%trul
$en+ionat la alin) (1)9 precu$ -i la celelalte re;i%tre de
pu5licitate9 :n condi+iile alin) (>))
"""""""""
Alin) (2) al art) AA> a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
(A) &i%pozi+iile alin) (2) nu e8clud dreptul oricruia dintre
%o+i de a %olicita :ndeplinirea ,or$alit+ilor de pu5licitate)
(>) /innd %ea$a de natura 5unurilor9 conven+iile
$atri$oniale %e vor nota :n cartea ,unciar9 %e vor :n%crie :n
re;i%trul co$er+ului9 precu$ -i :n alte re;i%tre de pu5licitate
prevzute de le;e) @n toate ace%te cazuri9 ne:ndeplinirea
,or$alit+ilor de pu5licitate %peciale nu poate ,i acoperit prin
:n%crierea ,cut :n re;i%trul $en+ionat la alin) (1))
(?) .rice per%oan9 ,r a ,i +inut % 'u%ti,ice vreun
intere%9 poate cerceta re;i%trul $en+ionat la alin) (1) -i poate
%olicita9 :n condi+iile le;ii9 eli5erarea de e8tra%e certi,icate)
AR) AA?
=nopoza5ilitatea conven+iei $atri$oniale
(1) Conven+ia $atri$onial nu poate ,i opu% ter+ilor cu
privire la actele :ncBeiate de ace-tia cu unul dintre %o+i9 dect
dac au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile de pu5licitate prevzute
la art) AA> %au dac ter+ii au cuno%cut"o pe alt cale)
(2) &e a%e$enea9 conven+ia $atri$onial nu poate ,i opu%
ter+ilor cu privire la actele :ncBeiate de ace-tia cu oricare
dintre %o+i :nainte de :ncBeierea c%toriei)
AR) AA7
Modi,icarea conven+iei $atri$oniale
Conven+ia $atri$onial poate ,i $odi,icat :nainte de
:ncBeierea c%toriei9 cu re%pectarea condi+iilor prevzute la
art) AA0 -i AA2) &i%pozi+iile art) AA> -i AA? %unt aplica5ile)
AR) AA2
@ncBeierea conven+iei $atri$oniale de ctre $inor
(1) Minorul care a :$plinit vr%ta $atri$onial poate :ncBeia
%au $odi,ica o conven+ie $atri$onial nu$ai cu :ncuviin+area
ocrotitorului %u le;al -i cu autorizarea in%tan+ei de tutel)
(2) @n lip%a :ncuviin+rii %au a autorizrii prevzute la
alin) (1)9 conven+ia :ncBeiat de $inor poate ,i anulat :n
condi+iile art) >79 care %e aplic :n $od core%punztor)
(A) Ac+iunea :n anulare nu poate ,i ,or$ulat dac a trecut
un an de la :ncBeierea c%toriei)
AR) AA4
Nulitatea conven+iei $atri$oniale
@n cazul :n care conven+ia $atri$onial e%te nul %au
anulat9 :ntre %o+i %e aplic re;i$ul co$unit+ii le;ale9 ,r a
,i a,ectate drepturile do5ndite de ter+ii de 5un"credin+)
(EC/=!NEA a 2"a
Re;i$ul co$unit+ii le;ale
AR) AA3
Dunurile co$une
Dunurile do5ndite :n ti$pul re;i$ului co$unit+ii le;ale de
oricare dintre %o+i %unt9 de la data do5ndirii lor9 5unuri
co$une :n devl$-ie ale %o+ilor)
AR) A>0
Dunurile proprii
Nu %unt 5unuri co$une9 ci 5unuri proprii ale ,iecrui %o+E
a) 5unurile do5ndite prin $o-tenire le;al9 le;at %au
dona+ie9 cu e8cep+ia cazului :n care di%puntorul a prevzut9 :n
$od e8pre%9 c ele vor ,i co$une6
5) 5unurile de uz per%onal6
c) 5unurile de%tinate e8ercitrii pro,e%iei unuia dintre
%o+i9 dac nu %unt ele$ente ale unui ,ond de co$er+ care ,ace
parte din co$unitatea de 5unuri6
d) drepturile patri$oniale de proprietate intelectual a%upra
crea+iilor %ale -i a%upra %e$nelor di%tinctive pe care le"a
:nre;i%trat6
e) 5unurile do5ndite cu titlu de pre$iu %au reco$pen%9
$anu%cri%ele -tiin+i,ice %au literare9 %cBi+ele -i proiectele
arti%tice9 proiectele de inven+ii -i alte a%e$enea 5unuri6
,) inde$niza+ia de a%i;urare -i de%p;u5irile pentru orice
pre'udiciu $aterial %au $oral adu% unuia dintre %o+i6
;) 5unurile9 %u$ele de 5ani %au orice valori care :nlocuie%c
un 5un propriu9 precu$ -i 5unul do5ndit :n %cBi$5ul ace%tora6
B) ,ructele 5unurilor proprii)
AR) A>1
Ceniturile din $unc -i cele a%i$ilate ace%tora
Ceniturile din $unc9 %u$ele de 5ani cuvenite cu titlu de
pen%ie :n cadrul a%i;urrilor %ociale -i altele a%e$enea9 precu$
-i veniturile cuvenite :n te$eiul unui drept de proprietate
intelectual %unt 5unuri co$une9 indi,erent de data do5ndirii
lor9 :n% nu$ai :n cazul :n care crean+a privind :nca%area lor
devine %cadent :n ti$pul co$unit+ii)
AR) A>2
Re;i$ul 'uridic al 5unurilor proprii
#iecare %o+ poate ,olo%i9 ad$ini%tra -i di%pune li5er de
5unurile %ale proprii9 :n condi+iile le;ii)
AR) A>A
&ovada 5unurilor %o+ilor
(1) Calitatea de 5un co$un nu tre5uie % ,ie dovedit)
(2) &ovada c un 5un e%te propriu %e poate ,ace :ntre %o+i
prin orice $i'loc de pro5) @n cazul prevzut la art) A>0 lit)
a)9 dovada %e ,ace :n condi+iile le;ii)
(A) Pentru 5unurile $o5ile do5ndite anterior c%toriei9
:nainte de :ncBeierea ace%teia %e :ntoc$e-te un inventar de ctre
notarul pu5lic %au %u5 %e$ntur privat9 dac pr+ile convin
a%t,el) @n lip%a inventarului9 %e prezu$9 pn la pro5a
contrar9 c 5unurile %unt co$une)
AR) A>>
#or$alit+ile de pu5licitate
.ricare dintre %o+i poate cere % %e ,ac $en+iune :n cartea
,unciar ori9 dup caz9 :n alte re;i%tre de pu5licitate prevzute
de le;e de%pre apartenen+a unui 5un la co$unitate)
AR) A>?
Actele de con%ervare9 de ,olo%in+ -i de ad$ini%trare
(1) #iecare %o+ are dreptul de a ,olo%i 5unul co$un ,r
con%i$+$ntul e8pre% al celuilalt %o+) Cu toate ace%tea9
%cBi$5area de%tina+iei 5unului co$un nu %e poate ,ace dect prin
acordul %o+ilor)
(2) &e a%e$enea9 ,iecare %o+ poate :ncBeia %in;ur acte de
con%ervare9 acte de ad$ini%trare cu privire la oricare dintre
5unurile co$une9 precu$ -i acte de do5ndire a 5unurilor co$une)
(A) &i%pozi+iile art) A22 r$n aplica5ile)
(>) @n $%ura :n care intere%ele %ale le;ate de co$unitatea
de 5unuri au ,o%t pre'udiciate printr"un act 'uridic9 %o+ul care
nu a participat la :ncBeierea actului nu poate pretinde dect
daune"intere%e de la cellalt %o+9 ,r a ,i a,ectate drepturile
do5ndite de ter+ii de 5un"credin+)
AR) A>7
Actele de :n%trinare -i de ;revare
(1) Actele de :n%trinare %au de ;revare cu drepturi reale
avnd ca o5iect 5unurile co$une nu pot ,i :ncBeiate dect cu
acordul a$5ilor %o+i)
(2) Cu toate ace%tea9 oricare dintre %o+i poate di%pune
%in;ur9 cu titlu onero%9 de 5unurile $o5ile co$une a cror
:n%trinare nu e%te %upu%9 potrivit le;ii9 anu$itor ,or$alit+i
de pu5licitate) &i%pozi+iile art) A>? alin) (>) r$n aplica5ile)
(A) (unt9 de a%e$enea9 e8ceptate de la prevederile alin) (1)
darurile o5i-nuite)
AR) A>2
Nulitatea relativ
(1) Actul :ncBeiat ,r con%i$+$ntul e8pre% al celuilalt
%o+9 atunci cnd el e%te nece%ar potrivit le;ii9 e%te anula5il)
(2) er+ul do5nditor care a depu% dili;en+a nece%ar pentru
a %e in,or$a cu privire la natura 5unului e%te aprat de e,ectele
nulit+ii) &i%pozi+iile art) A>? alin) (>) r$n aplica5ile)
AR) A>4
Aportul de 5unuri co$une
Dunurile co$une pot ,ace o5iectul unui aport la %ociet+i9
a%ocia+ii %au ,unda+ii9 :n condi+iile le;ii)
AR) A>3
Re;i$ul aporturilor
(1) (u5 %anc+iunea prevzut la art) A>29 niciunul dintre
%o+i nu poate %in;ur9 ,r con%i$+$ntul %cri% al celuilalt %o+9
% di%pun de 5unurile co$une ca aport la o %ocietate %au pentru
do5ndirea de pr+i %ociale ori9 dup caz9 de ac+iuni) @n cazul
%ociet+ilor co$erciale ale cror ac+iuni %unt tranzac+ionate pe
o pia+ re;le$entat9 %o+ul care nu -i"a dat con%i$+$ntul %cri%
la :ntre5uin+area 5unurilor co$une nu poate pretinde dect daune"
intere%e de la cellalt %o+9 ,r a ,i a,ectate drepturile
do5ndite de ter+i)
(2) @n cazul prevzut la alin) (1)9 calitatea de a%ociat e%te
recuno%cut %o+ului care a aportat 5unul co$un9 dar pr+ile
%ociale %au ac+iunile %unt 5unuri co$une) (o+ul a%ociat e8ercit
%in;ur drepturile ce decur; din acea%t calitate -i poate realiza
%in;ur tran%,erul pr+ilor %ociale ori9 dup caz9 al ac+iunilor
de+inute)
(A) Calitatea de a%ociat poate ,i recuno%cut -i celuilalt
%o+9 dac ace%ta -i"a e8pri$at voin+a :n ace%t %en%) @n ace%t
caz9 ,iecare dintre %o+i are calitatea de a%ociat pentru pr+ile
%ociale %au ac+iunile atri5uite :n %cBi$5ul a 'u$tate din
valoarea 5unului9 dac9 prin conven+ie9 %o+ii nu au %tipulat alte
cote"pr+i) Pr+ile %ociale %au ac+iunile ce revin ,iecruia
dintre %o+i %unt 5unuri proprii)
AR) A?0
&i%pozi+ii te%ta$entare
#iecare %o+ poate di%pune prin le;at de partea ce i %"ar
cuveni9 la :ncetarea c%toriei9 din co$unitatea de 5unuri)
AR) A?1
&atoriile co$une ale %o+ilor
(o+ii r%pund cu 5unurile co$une pentruE
a) o5li;a+iile n%cute :n le;tur cu con%ervarea9
ad$ini%trarea %au do5ndirea 5unurilor co$une6
5) o5li;a+iile pe care le"au contractat :$preun6
c) o5li;a+iile a%u$ate de oricare dintre %o+i pentru
acoperirea cBeltuielilor o5i-nuite ale c%toriei6
d) repararea pre'udiciului cauzat prin :n%u-irea9 de ctre
unul dintre %o+i9 a 5unurilor apar+innd unui ter+9 :n $%ura :n
care9 prin acea%ta9 au %porit 5unurile co$une ale %o+ilor)
AR) A?2
R%punderea %u5%idiar pentru datoriile co$une
(1) @n $%ura :n care o5li;a+iile co$une nu au ,o%t acoperite
prin ur$rirea 5unurilor co$une9 %o+ii r%pund %olidar9 cu
5unurile proprii) @n ace%t caz9 cel care a pltit datoria co$un
%e %u5ro; :n drepturile creditorului pentru ceea ce a %uportat
pe%te cota"parte ce i"ar reveni din co$unitate dac licBidarea %"
ar ,ace la data pl+ii datoriei)
(2) (o+ul care a pltit datoria co$un :n condi+iile alin)
(1) are un drept de reten+ie a%upra 5unurilor celuilalt %o+ pn
la acoperirea inte;ral a crean+elor pe care ace%ta i le
datoreaz)
AR) A?A
!r$rirea 5unurilor co$une
(1) Dunurile co$une nu pot ,i ur$rite de creditorii
per%onali ai unuia dintre %o+i)
(2) Cu toate ace%tea9 dup ur$rirea 5unurilor proprii ale
%o+ului de5itor9 creditorul %u per%onal poate cere parta'ul
5unurilor co$une9 :n% nu$ai :n $%ura nece%ar pentru acoperirea
crean+ei %ale)
(A) Dunurile a%t,el :$pr+ite devin 5unuri proprii)
AR) A?>
!r$rirea veniturilor din pro,e%ie
Ceniturile din $unc ale unui %o+9 precu$ -i cele a%i$ilate
ace%tora nu pot ,i ur$rite pentru datoriile co$une a%u$ate de
ctre cellalt %o+9 cu e8cep+ia celor prevzute la art) A?1 lit)
c))
AR) A??
LicBidarea re;i$ului co$unit+ii
(1) La :ncetarea co$unit+ii9 acea%ta %e licBideaz prin
Botrre 'udectorea%c %au act autentic notarial)
(2) Pn la ,inalizarea licBidrii9 co$unitatea %u5zi%t att
:n privin+a 5unurilor9 ct -i :n privin+a o5li;a+iilor)
(A) Cnd co$unitatea :nceteaz prin dece%ul unuia dintre
%o+i9 licBidarea %e ,ace :ntre %o+ul %upravie+uitor -i
$o-tenitorii %o+ului decedat) @n ace%t caz9 o5li;a+iile %o+ului
decedat %e divid :ntre $o-tenitori propor+ional cu cotele ce le
revin din $o-tenire)
AR) A?7
E,ectele :ncetrii re;i$ului co$unit+ii
&ac re;i$ul co$unit+ii de 5unuri :nceteaz prin de%,acerea
c%toriei9 ,o-tii %o+i r$n coproprietari :n devl$-ie a%upra
5unurilor co$une pn la %ta5ilirea cotei"pr+i ce revine
,iecruia)
AR) A?2
LicBidarea co$unit+ii) Parta'ul
(1) @n cadrul licBidrii co$unit+ii9 ,iecare dintre %o+i
preia 5unurile %ale proprii9 dup care %e va proceda la parta'ul
5unurilor co$une -i la re;ularizarea datoriilor)
(2) @n ace%t %cop9 %e deter$in $ai :nti cota"parte ce
revine ,iecrui %o+9 pe 5aza contri5u+iei %ale att la do5ndirea
5unurilor co$une9 ct -i la :ndeplinirea o5li;a+iilor co$une)
Pn la pro5a contrar9 %e prezu$ c %o+ii au avut o contri5u+ie
e;al)
(A) &i%pozi+iile art) A7> alin) (2) %e aplic :n $od
core%punztor)
AR) A?4
Parta'ul :n ti$pul re;i$ului co$unit+ii
(1) @n ti$pul re;i$ului co$unit+ii9 5unurile co$une pot ,i
:$pr+ite9 :n tot %au :n parte9 prin act :ncBeiat :n ,or$
autentic notarial9 :n caz de 5un :nvoial9 ori pe cale
'udectorea%c9 :n caz de ne:n+ele;ere)
(2) Prevederile art) A?2 alin) (2) %e aplic :n $od
core%punztor)
(A) Dunurile atri5uite ,iecrui %o+ prin parta' devin 5unuri
proprii9 iar 5unurile ne:$pr+ite r$n 5unuri co$une)
(>) Re;i$ul co$unit+ii nu :nceteaz dect :n condi+iile
le;ii9 cBiar dac toate 5unurile co$une au ,o%t :$pr+ite
potrivit ace%tui articol)
AR) A?3
Conven+iile contrare re;i$ului co$unit+ii le;ale
.rice conven+ie contrar di%pozi+iilor prezentei %ec+iuni
e%te lovit de nulitate a5%olut9 :n $%ura :n care nu e%te
co$pati5il cu re;i$ul co$unit+ii conven+ionale)
(EC/=!NEA a A"a
Re;i$ul %epara+iei de 5unuri
AR) A70
Re;i$ul 5unurilor
(1) #iecare dintre %o+i e%te proprietar e8clu%iv :n privin+a
5unurilor do5ndite :nainte de :ncBeierea c%toriei9 precu$ -i a
celor pe care le do5nde-te :n nu$e propriu dup acea%t dat)
(2) Prin conven+ie $atri$onial9 pr+ile pot %tipula clauze
privind licBidarea ace%tui re;i$ :n ,unc+ie de $a%a de 5unuri
acBizi+ionate de ,iecare dintre %o+i :n ti$pul c%toriei9 :n
5aza creia %e va calcula crean+a de participare) &ac pr+ile nu
au convenit alt,el9 crean+a de participare reprezint 'u$tate
din di,eren+a valoric dintre cele dou $a%e de acBizi+ii nete -i
va ,i datorat de ctre %o+ul a crui $a% de acBizi+ii nete e%te
$ai $are9 putnd ,i pltit :n 5ani %au :n natur)
AR) A71
=nventarul 5unurilor $o5ile
(1) La adoptarea ace%tui re;i$9 notarul pu5lic :ntoc$e-te un
inventar al 5unurilor $o5ile proprii9 indi,erent de $odul lor de
do5ndire)
(2) (e poate :ntoc$i un inventar -i pentru 5unurile $o5ile
do5ndite :n ti$pul %epara+iei de 5unuri)
(A) @n toate cazurile9 pentru opoza5ilitate ,a+ de ter+i9
inventarul %e ane8eaz la conven+ia $atri$onial9 %upunndu"%e
acelora-i ,or$alit+i de pu5licitate ca -i conven+ia
$atri$onial)
(>) @n lip%a inventarului %e prezu$9 pn la pro5a contrar9
c dreptul de proprietate e8clu%iv apar+ine %o+ului po%e%or)
(?) &ac 5unul a ,o%t do5ndit printr"un act 'uridic %upu%9
potrivit le;ii9 unei condi+ii de ,or$ pentru validitate ori unor
cerin+e de pu5licitate9 dreptul de proprietate e8clu%iv nu %e
poate dovedi dect prin :n%cri%ul care :ndepline-te ,or$ele
cerute de le;e)
AR) A72
Dunurile proprietate co$un pe cote"pr+i
(1) Dunurile do5ndite :$preun de %o+i apar+in ace%tora :n
proprietate co$un pe cote"pr+i9 :n condi+iile le;ii)
(2) &ovada copropriet+ii %e ,ace :n condi+iile art) A719
care %e aplic :n $od core%punztor)
AR) A7A
#olo%in+a 5unurilor celuilalt %o+
(1) (o+ul care %e ,olo%e-te de 5unurile celuilalt %o+ ,r
:$potrivirea ace%tuia din ur$ are o5li;a+iile unui uzu,ructuar9
cu e8cep+ia celor prevzute la art) 22A9 227 -i 222) El e%te
dator % re%tituie nu$ai ,ructele e8i%tente la data %olicitrii
lor de ctre cellalt %o+ %au9 dup caz9 la data :ncetrii ori
%cBi$5rii re;i$ului $atri$onial)
(2) &ac unul dintre %o+i :ncBeie %in;ur un act prin care
do5nde-te un 5un9 ,olo%indu"%e9 :n tot %au :n parte9 de 5unuri
apar+innd celuilalt %o+9 ace%ta din ur$ poate ale;e9 :n
propor+ia 5unurilor proprii ,olo%ite ,r acordul %u9 :ntre a
recla$a pentru %ine proprietatea 5unului acBizi+ionat -i a
pretinde daune"intere%e de la %o+ul do5nditor) Proprietatea nu
poate ,i :n% recla$at dect :nainte ca %o+ul do5nditor %
di%pun de 5unul do5ndit9 cu e8cep+ia cazului :n care ter+ul
do5nditor a cuno%cut c 5unul a ,o%t acBizi+ionat de ctre %o+ul
vnztor prin valori,icarea 5unurilor celuilalt %o+)
AR) A7>
R%punderea pentru o5li;a+iile per%onale
(1) Niciunul dintre %o+i nu poate ,i +inut de o5li;a+iile
n%cute din acte %vr-ite de cellalt %o+)
(2) Cu toate ace%tea9 %o+ii r%pund %olidar pentru
o5li;a+iile a%u$ate de oricare dintre ei pentru acoperirea
cBeltuielilor o5i-nuite ale c%toriei -i a celor le;ate de
cre-terea -i educarea copiilor)
AR) A7?
&reptul de reten+ie
La :ncetarea re;i$ului %epara+iei de 5unuri9 ,iecare dintre
%o+i are un drept de reten+ie a%upra 5unurilor celuilalt pn la
acoperirea inte;ral a datoriilor pe care le au unul ,a+ de
cellalt)
(EC/=!NEA a >"a
Re;i$ul co$unit+ii conven+ionale
AR) A77
&o$eniul de aplicare
Re;i$ul co$unit+ii conven+ionale %e aplic atunci cnd9 :n
condi+iile -i li$itele prevzute :n prezenta %ec+iune9 %e dero;9
prin conven+ie $atri$onial9 de la di%pozi+iile privind re;i$ul
co$unit+ii le;ale)
AR) A72
.5iectul conven+iei $atri$oniale
@n cazul :n care %e adopt co$unitatea conven+ional9
conven+ia $atri$onial %e poate re,eri la unul %au $ai $ulte
dintre ur$toarele a%pecteE
a) includerea :n co$unitate9 :n tot ori :n parte9 a 5unurilor
do5ndite %au a datoriilor proprii n%cute :nainte ori dup
:ncBeierea c%toriei9 cu e8cep+ia 5unurilor prevzute la art)
A>0 lit) 5) -i c)6
5) re%trn;erea co$unit+ii la 5unurile %au datoriile anu$e
deter$inate :n conven+ia $atri$onial9 indi,erent dac %unt
do5ndite ori9 dup caz9 n%cute :nainte %au :n ti$pul
c%toriei9 cu e8cep+ia o5li;a+iilor prevzute la art) A?1 lit)
c)6
c) o5li;ativitatea acordului a$5ilor %o+i pentru :ncBeierea
anu$itor acte de ad$ini%trare6 :n ace%t caz9 dac unul dintre
%o+i %e a,l :n i$po%i5ilitate de a"-i e8pri$a voin+a %au %e
opune :n $od a5uziv9 cellalt %o+ poate % :ncBeie %in;ur actul9
:n% nu$ai cu :ncuviin+area preala5il a in%tan+ei de tutel6
d) includerea clauzei de preciput6 e8ecutarea clauzei de
preciput %e ,ace :n natur %au9 dac ace%t lucru nu e%te po%i5il9
prin ecBivalent9 din valoarea activului net al co$unit+ii6
e) $odalit+i privind licBidarea co$unit+ii conven+ionale)
AR) A74
Alte di%pozi+ii aplica5ile
@n $%ura :n care prin conven+ie $atri$onial nu %e prevede
alt,el9 re;i$ul 'uridic al co$unit+ii conven+ionale %e
co$pleteaz cu di%pozi+iile le;ale privind re;i$ul co$unit+ii
le;ale)
(EC/=!NEA a ?"a
Modi,icarea re;i$ului $atri$onial
I1) Modi,icarea conven+ional
AR) A73
Condi+ii
(1) &up cel pu+in un an de la :ncBeierea c%toriei9 %o+ii
pot9 ori de cte ori dore%c9 % :nlocuia%c re;i$ul $atri$onial
e8i%tent cu un alt re;i$ $atri$onial ori % :l $odi,ice9 cu
re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e pentru :ncBeierea
conven+iilor $atri$oniale)
(2) &i%pozi+iile art) 2319 AA>9 AA? -i A71 %unt aplica5ile :n
$od core%punztor)
(A) Creditorii pre'udicia+i prin %cBi$5area %au licBidarea
re;i$ului $atri$onial pot ,or$ula ac+iunea revocatorie :n ter$en
de un an de la data la care au ,o%t :ndeplinite ,or$alit+ile de
pu5licitate %au9 dup caz9 de cnd au luat cuno-tin+ $ai :nainte
de ace%te :$pre'urri pe alt cale)
(>) Creditorii prevzu+i la alin) (A) pot invoca oricnd9 pe
cale de e8cep+ie9 inopoza5ilitatea $odi,icrii %au licBidrii
re;i$ului $atri$onial ,cute :n ,rauda intere%elor lor)
I2) Modi,icarea 'udiciar
AR) A20
(epara+ia 'udiciar de 5unuri
(1) &ac re;i$ul $atri$onial al %o+ilor e%te cel al
co$unit+ii le;ale %au conven+ionale9 in%tan+a9 la cererea unuia
dintre %o+i9 poate pronun+a %epara+ia de 5unuri9 atunci cnd
cellalt %o+ :ncBeie acte care pun :n pericol intere%ele
patri$oniale ale ,a$iliei)
(2) otodat9 in%tan+a va ,ace aplicarea di%pozi+iilor art)
A?2)
(A) &i%pozi+iile art) 2319 AA>9 AA? -i A71 %e aplic :n $od
core%punztor)
AR) A21
E,ectele :ntre %o+i
(1) (epara+ia de 5unuri pronun+at de ctre in%tan+ ,ace ca
re;i$ul $atri$onial anterior % :nceteze9 iar %o+ilor li %e
aplic re;i$ul $atri$onial prevzut la art) A70"A7?)
(2) @ntre %o+i9 e,ectele %epara+iei %e produc de la data
,or$ulrii cererii9 cu e8cep+ia cazului :n care in%tan+a9 la
cererea oricruia dintre ei9 di%pune ca ace%te e,ecte % li %e
aplice de la data de%pr+irii :n ,apt)
AR) A22
E,ectele ,a+ de ter+i
(1) Creditorii %o+ilor nu pot cere %epara+ia de 5unuri9 dar
pot interveni :n cauz)
(2) &i%pozi+iile art) A73 alin) (A) -i (>) %e aplic :n $od
core%punztor)
CAP) C==
&e%,acerea c%toriei
(EC/=!NEA 1
Cazurile de divor+
I1) &i%pozi+ii ;enerale
AR) A2A
Motive de divor+
&ivor+ul poate avea locE
a) prin acordul %o+ilor9 la cererea a$5ilor %o+i %au a unuia
dintre %o+i acceptat de cellalt %o+6
5) atunci cnd9 din cauza unor $otive te$einice9 raporturile
dintre %o+i %unt ;rav vt$ate -i continuarea c%toriei nu $ai
e%te po%i5il6
c) la cererea unuia dintre %o+i9 dup o %eparare :n ,apt care
a durat cel pu+in 2 ani6
d) la cererea aceluia dintre %o+i a crui %tare de %ntate
,ace i$po%i5il continuarea c%toriei)
I2) &ivor+ul prin acordul %o+ilor pe cale 'udiciar
AR) A2>
Condi+ii
(1) &ivor+ul prin acordul %o+ilor poate ,i pronun+at
indi,erent de durata c%toriei -i indi,erent dac e8i%t %au nu
copii $inori rezulta+i din c%torie)
(2) &ivor+ul prin acordul %o+ilor nu poate ,i ad$i% dac unul
dintre %o+i e%te pu% %u5 interdic+ie)
(A) =n%tan+a e%te o5li;at % veri,ice e8i%ten+a
con%i$+$ntului li5er -i neviciat al ,iecrui %o+)
IA) &ivor+ul prin acordul %o+ilor pe cale ad$ini%trativ %au
prin procedur notarial
AR) A2?
Condi+ii
(1) &ac %o+ii %unt de acord cu divor+ul -i nu au copii
$inori9 n%cu+i din c%torie9 din a,ara c%toriei %au adopta+i9
o,i+erul de %tare civil ori notarul pu5lic de la locul
c%toriei %au al ulti$ei locuin+e co$une a %o+ilor poate
con%tata de%,acerea c%toriei prin acordul %o+ilor9 eli5erndu"
le un certi,icat de divor+9 potrivit le;ii)
(2) &ivor+ul prin acordul %o+ilor poate ,i con%tatat de
notarul pu5lic -i :n cazul :n care e8i%t copii $inori n%cu+i
din c%torie9 din a,ara c%toriei %au adopta+i9 dac %o+ii
convin a%upra tuturor a%pectelor re,eritoare la nu$ele de ,a$ilie
pe care % :l poarte dup divor+9 e8ercitarea autorit+ii
printe-ti de ctre a$5ii prin+i9 %ta5ilirea locuin+ei copiilor
dup divor+9 $odalitatea de p%trare a le;turilor per%onale
dintre printele %eparat -i ,iecare dintre copii9 precu$ -i
%ta5ilirea contri5u+iei prin+ilor la cBeltuielile de cre-tere9
educare9 :nv+tur -i pre;tire pro,e%ional a copiilor) &ac
din raportul de ancBet %ocial rezult c acordul %o+ilor
privind e8ercitarea :n co$un a autorit+ii printe-ti %au cel
privind %ta5ilirea locuin+ei copiilor nu e%te :n intere%ul
copilului9 %unt aplica5ile prevederile art) A27 alin) (?))
(A) &i%pozi+iile art) A2> alin) (2) %unt aplica5ile :n $od
core%punztor)
AR) A27
Procedura
(1) Cererea de divor+ %e depune de %o+i :$preun) .,i+erul de
%tare civil %au notarul pu5lic :nre;i%treaz cererea -i le
acord un ter$en de re,lec+ie de A0 de zile)
(2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 cererea de
divor+ %e poate depune la notarul pu5lic -i prin $andatar cu
procur autentic)
(A) La e8pirarea ace%tui ter$en9 %o+ii %e prezint per%onal9
iar o,i+erul de %tare civil %au9 dup caz9 notarul pu5lic
veri,ic dac %o+ii %truie % divor+eze -i dac9 :n ace%t %en%9
con%i$+$ntul lor e%te li5er -i neviciat)
(>) &ac %o+ii %truie :n divor+9 o,i+erul de %tare civil
%au9 dup caz9 notarul pu5lic eli5ereaz certi,icatul de divor+
,r % ,ac vreo $en+iune cu privire la culpa %o+ilor)
(?) &i%pozi+iile art) A4A alin) (1) -i (A) %e aplic :n $od
core%punztor) &ac %o+ii nu %e :n+ele; a%upra nu$elui de ,a$ilie
pe care % :l poarte dup divor+ ori9 :n cazul prevzut la art)
A2? alin) (2)9 a%upra e8ercitrii :n co$un a drepturilor
printe-ti9 o,i+erul de %tare civil %au9 dup caz9 notarul
pu5lic e$ite o di%pozi+ie de re%pin;ere a cererii de divor+ -i
:ndru$ %o+ii % %e adre%eze in%tan+ei de 'udecat9 potrivit
prevederilor art) A2>)
(7) (olu+ionarea cererilor privind alte e,ecte ale divor+ului
a%upra crora %o+ii nu %e :n+ele; e%te de co$peten+a in%tan+ei
'udectore-ti)
AR) A22
Men+iunea :n actul de c%torie
(1) Cnd cererea de divor+ e%te depu% la pri$ria unde %"a
:ncBeiat c%toria9 o,i+erul de %tare civil9 dup e$iterea
certi,icatului de divor+9 ,ace cuvenita $en+iune :n actul de
c%torie)
(2) @n cazul depunerii cererii la pri$ria :n a crei raz
teritorial %o+ii au avut ulti$a locuin+ co$un9 o,i+erul de
%tare civil e$ite certi,icatul de divor+ -i :nainteaz9 de
:ndat9 o copie certi,icat de pe ace%ta la pri$ria locului unde
%"a :ncBeiat c%toria9 %pre a %e ,ace $en+iune :n actul de
c%torie)
(A) @n cazul con%tatrii divor+ului de ctre notarul pu5lic9
ace%ta e$ite certi,icatul de divor+ -i :nainteaz9 de :ndat9 o
copie certi,icat de pe ace%ta la pri$ria locului unde %"a
:ncBeiat c%toria9 %pre a %e ,ace $en+iune :n actul de
c%torie)
AR) A24
Re,uzul o,i+erului de %tare civil %au notarului pu5lic
(1) &ac nu %unt :ndeplinite condi+iile art) A2?9 o,i+erul de
%tare civil %au9 dup caz9 notarul pu5lic re%pin;e cererea de
divor+)
(2) @$potriva re,uzului o,i+erului de %tare civil %au
notarului pu5lic nu e8i%t cale de atac9 dar %o+ii %e pot adre%a
cu cererea de divor+ in%tan+ei de 'udecat9 pentru a di%pune
de%,acerea c%toriei prin acordul lor %au :n 5aza unui alt te$ei
prevzut de le;e)
(A) Pentru repararea pre'udiciului prin re,uzul a5uziv al
o,i+erului de %tare civil %au notarului pu5lic de a con%tata
de%,acerea c%toriei prin acordul %o+ilor -i de a e$ite
certi,icatul de divor+9 oricare dintre %o+i %e poate adre%a9 pe
cale %eparat9 in%tan+ei co$petente)
I>) &ivor+ul din culp
AR) A23
Condi+ii
(1) @n cazul prevzut la art) A2A lit) 5)9 divor+ul %e poate
pronun+a dac in%tan+a %ta5ile-te culpa unuia dintre %o+i :n
de%tr$area c%toriei) Cu toate ace%tea9 dac din pro5ele
ad$ini%trate rezult culpa a$5ilor %o+i9 in%tan+a poate pronun+a
divor+ul din culpa lor co$un9 cBiar dac nu$ai unul dintre ei a
,cut cerere de divor+) &ac culpa apar+ine :n totalitate
recla$antului9 %unt aplica5ile prevederile art) A44)
(2) @n ipoteza prevzut de art) A2A lit) c)9 divor+ul %e
pronun+ din culpa e8clu%iv a %o+ului recla$ant9 cu e8cep+ia
%itua+iei :n care prtul %e declar de acord cu divor+ul9 cnd
ace%ta %e pronun+ ,r a %e ,ace $en+iune de%pre culpa %o+ilor)
AR) A40
Continuarea ac+iunii de divor+
(1) @n %itua+ia prevzut la art) A23 alin) (1)9 dac %o+ul
recla$ant decedeaz :n ti$pul proce%ului9 $o-tenitorii %i pot
continua ac+iunea de divor+)
(2) Ac+iunea continuat de $o-tenitori e%te ad$i% nu$ai dac
in%tan+a con%tat culpa e8clu%iv a %o+ului prt)
I?) &ivor+ul din cauza %trii %nt+ii unui %o+
AR) A41
Condi+iile divor+ului
@n cazul prevzut la art) A2A lit) d)9 de%,acerea c%toriei
%e pronun+ ,r a %e ,ace $en+iune de%pre culpa %o+ilor)
(EC/=!NEA a 2"a
E,ectele divor+ului
I1) &ata de%,acerii c%toriei
AR) A42
&ata de%,acerii c%toriei
(1) C%toria e%te de%,cut din ziua cnd Botrrea prin
care %"a pronun+at divor+ul a r$a% de,initiv)
(2) Prin e8cep+ie9 dac ac+iunea de divor+ e%te continuat de
$o-tenitorii %o+ului recla$ant9 potrivit art) A409 c%toria %e
%ocote-te de%,cut la data dece%ului)
(A) @n cazul prevzut de art) A2?9 c%toria e%te de%,cut
pe data eli5errii certi,icatului de divor+)
I2) E,ectele divor+ului cu privire la raporturile
nepatri$oniale dintre %o+i
AR) A4A
Nu$ele de ,a$ilie dup c%torie
(1) La de%,acerea c%toriei prin divor+9 %o+ii pot conveni
% p%treze nu$ele purtat :n ti$pul c%toriei) =n%tan+a ia act
de acea%t :n+ele;ere prin Botrrea de divor+)
(2) Pentru $otive te$einice9 'u%ti,icate de intere%ul unuia
dintre %o+i %au de intere%ul %uperior al copilului9 in%tan+a
poate % :ncuviin+eze ca %o+ii % p%treze nu$ele purtat :n
ti$pul c%toriei9 cBiar :n lip%a unei :n+ele;eri :ntre ei)
(A) &ac nu a intervenit o :n+ele;ere %au dac in%tan+a nu a
dat :ncuviin+area9 ,iecare dintre ,o-tii %o+i poart nu$ele
dinaintea c%toriei)
AR) A4>
&repturile %o+ului divor+at
(1) &ivor+ul e%te con%iderat pronun+at :$potriva %o+ului din
a crui culp e8clu%iv %"a de%,cut c%toria)
(2) (o+ul :$potriva cruia a ,o%t pronun+at divor+ul pierde
drepturile pe care le;ea %au conven+iile :ncBeiate anterior cu
ter+ii le atri5uie ace%tuia)
(A) Ace%te drepturi nu %unt pierdute :n cazul culpei co$une
%au al divor+ului prin acordul %o+ilor)
IA) E,ectele divor+ului cu privire la raporturile
patri$oniale dintre %o+i
=) E,ecte cu privire la re;i$ul $atri$onial
AR) A4?
@ncetarea re;i$ului $atri$onial
(1) @n cazul divor+ului9 re;i$ul $atri$onial :nceteaz :ntre
%o+i la data introducerii cererii de divor+)
(2) Cu toate ace%tea9 oricare dintre %o+i %au a$ndoi9
:$preun9 :n cazul divor+ului prin acordul lor9 pot cere
in%tan+ei de divor+ % con%tate c re;i$ul $atri$onial a :ncetat
de la data %epara+iei :n ,apt)
(A) Prevederile ace%tui articol %e aplic :n $od
core%punztor -i :n cazul divor+ului prevzut de art) A2?)
AR) A47
Actele :ncBeiate :n ,rauda celuilalt %o+
(1) Actele $en+ionate la art) A>7 alin) (2)9 precu$ -i actele
din care %e na%c o5li;a+ii :n %arcina co$unit+ii9 :ncBeiate de
unul dintre %o+i dup data introducerii cererii de divor+ %unt
anula5ile9 dac au ,o%t ,cute :n ,rauda celuilalt %o+)
(2) &i%pozi+iile art) A>? alin) (>) r$n aplica5ile)
AR) A42
.poza5ilitatea ,a+ de ter+i
(1) Fotrrea 'udectorea%c prin care %"a pronun+at divor+ul
-i9 dup caz9 certi,icatul de divor+ prevzut la art) A2? %unt
opoza5ile ,a+ de ter+i9 :n condi+iile le;ii)
(2) &i%pozi+iile art) 2319 AA> -i AA? %unt aplica5ile :n $od
core%punztor9 inclu%iv :n cazul prevzut la art) A2?)
==) &reptul la de%p;u5iri
AR) A44
Acordarea de%p;u5irilor
&i%tinct de dreptul la pre%ta+ia co$pen%atorie prevzut la
art) A309 %o+ul nevinovat9 care %u,er un pre'udiciu prin
de%,acerea c%toriei9 poate cere %o+ului vinovat % :l
de%p;u5ea%c) =n%tan+a de tutel %olu+ioneaz cererea prin
Botrrea de divor+)
===) .5li;a+ia de :ntre+inere :ntre ,o-tii %o+i
AR) A43
.5li;a+ia de :ntre+inere
(1) Prin de%,acerea c%toriei9 o5li;a+ia de :ntre+inere
:ntre %o+i :nceteaz)
(2) (o+ul divor+at are dreptul la :ntre+inere9 dac %e a,l
:n nevoie din pricina unei incapacit+i de $unc %urvenite
:nainte de c%torie ori :n ti$pul c%toriei) El are drept la
:ntre+inere -i atunci cnd incapacitatea %e ive-te :n decur% de
un an de la de%,acerea c%toriei9 :n% nu$ai dac incapacitatea
e%te cauzat de o :$pre'urare :n le;tur cu c%toria)
(A) @ntre+inerea datorat potrivit di%pozi+iilor alin) (2) %e
%ta5ile-te pn la o ptri$e din venitul net al celui o5li;at la
plata ei9 :n raport cu $i'loacele %ale -i cu %tarea de nevoie a
creditorului) Acea%t :ntre+inere9 :$preun cu :ntre+inerea
datorat copiilor9 nu va putea dep-i 'u$tate din venitul net al
celui o5li;at la plat)
(>) Cnd divor+ul e%te pronun+at din culpa e8clu%iv a unuia
dintre %o+i9 ace%ta nu 5ene,iciaz de prevederile alin) (2) -i
(A) dect ti$p de un an de la de%,acerea c%toriei)
(?) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 o5li;a+ia de
:ntre+inere :nceteaz prin rec%torirea celui :ndrept+it)
=C) Pre%ta+ia co$pen%atorie
AR) A30
Condi+iile pre%ta+iei co$pen%atorii
(1) @n cazul :n care divor+ul %e pronun+ din culpa e8clu%iv
a %o+ului prt9 %o+ul recla$ant poate 5ene,icia de o pre%ta+ie
care % co$pen%eze9 att ct e%te po%i5il9 un dezecBili5ru
%e$ni,icativ pe care divor+ul l"ar deter$ina :n condi+iile de
via+ ale celui care o %olicit)
(2) Pre%ta+ia co$pen%atorie %e poate acorda nu$ai :n cazul :n
care c%toria a durat cel pu+in 20 de ani)
(A) (o+ul care %olicit pre%ta+ia co$pen%atorie nu poate cere
de la ,o%tul %u %o+ -i pen%ie de :ntre+inere9 :n condi+iile art)
A43)
AR) A31
(ta5ilirea pre%ta+iei co$pen%atorii
(1) Pre%ta+ia co$pen%atorie nu %e poate %olicita dect odat
cu de%,acerea c%toriei)
(2) La %ta5ilirea pre%ta+iei co$pen%atorii %e +ine %ea$a att
de re%ur%ele %o+ului care o %olicit9 ct -i de $i'loacele
celuilalt %o+ din $o$entul divor+ului9 de e,ectele pe care le are
%au le va avea licBidarea re;i$ului $atri$onial9 precu$ -i de
orice alte :$pre'urri previzi5ile de natur % le $odi,ice9 cu$
ar ,i vr%ta -i %tarea de %ntate a %o+ilor9 contri5u+ia la
cre-terea copiilor $inori pe care a avut"o -i ur$eaz % o ai5
,iecare %o+9 pre;tirea pro,e%ional9 po%i5ilitatea de a
de%,-ura o activitate productoare de venituri -i altele
a%e$enea)
AR) A32
#or$a pre%ta+iei co$pen%atorii
(1) Pre%ta+ia co$pen%atorie poate ,i %ta5ilit :n 5ani9 %u5
,or$a unei %u$e ;lo5ale %au a unei rente via;ere9 ori :n natur9
%u5 ,or$a uzu,ructului a%upra unor 5unuri $o5ile %au i$o5ile care
apar+in de5itorului)
(2) Renta poate ,i %ta5ilit :ntr"o cot procentual din
venitul de5itorului %au :ntr"o %u$ de 5ani deter$inat)
(A) Renta -i uzu,ructul %e pot con%titui pe toat durata
vie+ii celui care %olicit pre%ta+ia co$pen%atorie %au pentru o
perioad $ai %curt9 care %e %ta5ile-te prin Botrrea de divor+)
AR) A3A
0aran+ii
=n%tan+a9 la cererea %o+ului creditor9 :l poate o5li;a pe
%o+ul de5itor % con%tituie o ;aran+ie real %au % dea cau+iune
pentru a a%i;ura e8ecutarea rentei)
AR) A3>
Modi,icarea pre%ta+iei co$pen%atorii
(1) =n%tan+a poate $ri %au $ic-ora pre%ta+ia co$pen%atorie9
dac %e $odi,ic9 :n $od %e$ni,icativ9 $i'loacele de5itorului -i
re%ur%ele creditorului)
(2) @n cazul :n care pre%ta+ia co$pen%atorie con%t :ntr"o
%u$ de 5ani9 acea%ta %e inde8eaz de drept9 tri$e%trial9 :n
,unc+ie de rata in,la+iei)
AR) A3?
@ncetarea pre%ta+iei co$pen%atorii
Pre%ta+ia co$pen%atorie :nceteaz prin dece%ul unuia dintre
%o+i9 prin rec%torirea %o+ului creditor9 precu$ -i atunci cnd
ace%ta o5+ine re%ur%e de natur % :i a%i;ure condi+ii de via+
a%e$ntoare celor din ti$pul c%toriei)
I>) E,ectele divor+ului cu privire la raporturile dintre
prin+i -i copiii lor $inori
AR) A37
Raporturile dintre prin+ii divor+a+i -i copiii lor $inori
(1) =n%tan+a de tutel Botr-te9 odat cu pronun+area
divor+ului9 a%upra raporturilor dintre prin+ii divor+a+i -i
copiii lor $inori9 +innd %ea$a de intere%ul %uperior al
copiilor9 de concluziile raportului de ancBet p%iBo%ocial9
precu$ -i9 dac e%te cazul9 de :nvoiala prin+ilor9 pe care :i
a%cult)
(2) &i%pozi+iile art) 27> %unt aplica5ile)
AR) A32
E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre a$5ii prin+i
&up divor+9 autoritatea printea%c revine :n co$un a$5ilor
prin+i9 a,ar de cazul :n care in%tan+a decide alt,el)
AR) A34
E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre un %in;ur printe
(1) &ac e8i%t $otive :nte$eiate9 avnd :n vedere intere%ul
%uperior al copilului9 in%tan+a Botr-te ca autoritatea
printea%c % ,ie e8ercitat nu$ai de ctre unul dintre prin+i)
(2) Cellalt printe p%treaz dreptul de a ve;Bea a%upra
$odului de cre-tere -i educare a copilului9 precu$ -i dreptul de
a con%i$+i la adop+ia ace%tuia)
AR) A33
E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre alte per%oane
(1) @n $od e8cep+ional9 in%tan+a de tutel poate Botr:
pla%a$entul copilului la o rud %au la o alt ,a$ilie ori
per%oan9 cu con%i$+$ntul ace%tora9 %au :ntr"o in%titu+ie de
ocrotire) Ace%tea e8ercit drepturile -i :ndatoririle care revin
prin+ilor cu privire la per%oana copilului)
(2) =n%tan+a %ta5ile-te dac drepturile cu privire la
5unurile copilului %e e8ercit de ctre prin+i :n co$un %au de
ctre unul dintre ei)
AR) >00
Locuin+a copilului dup divor+
(1) @n lip%a :n+ele;erii dintre prin+i %au dac acea%ta e%te
contrar intere%ului %uperior al copilului9 in%tan+a de tutel
%ta5ile-te9 odat cu pronun+area divor+ului9 locuin+a copilului
$inor la printele cu care locuie-te :n $od %tatornic)
(2) &ac pn la divor+ copilul a locuit cu a$5ii prin+i9
in%tan+a :i %ta5ile-te locuin+a la unul dintre ei9 +innd %ea$a
de intere%ul %u %uperior)
(A) @n $od e8cep+ional9 -i nu$ai dac e%te :n intere%ul
%uperior al copilului9 in%tan+a poate %ta5ili locuin+a ace%tuia
la 5unici %au la alte rude ori per%oane9 cu con%i$+$ntul
ace%tora9 ori la o in%titu+ie de ocrotire) Ace%tea e8ercit
%uprave;Berea copilului -i :ndepline%c toate actele o5i-nuite
privind %ntatea9 educa+ia -i :nv+tura %a)
AR) >01
&repturile printelui %eparat de copil
(1) @n cazurile prevzute la art) >009 printele %au9 dup
caz9 prin+ii %epara+i de copilul lor au dreptul de a avea
le;turi per%onale cu ace%ta)
(2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre prin+i9 in%tan+a de tutel
decide cu privire la $odalit+ile de e8ercitare a ace%tui drept)
A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 art) 27> ,iind aplica5il)
AR) >02
(ta5ilirea contri5u+iei prin+ilor
(1) =n%tan+a de tutel9 prin Botrrea de divor+9 %ta5ile-te
contri5u+ia ,iecrui printe la cBeltuielile de cre-tere9
educare9 :nv+tur -i pre;tire pro,e%ional a copiilor)
(2) &i%pozi+iile titlului C privind o5li;a+ia de :ntre+inere
%e aplic :n $od core%punztor)
AR) >0A
Modi,icarea $%urilor luate cu privire la copil
@n cazul %cBi$5rii :$pre'urrilor9 in%tan+a de tutel poate
$odi,ica $%urile cu privire la drepturile -i :ndatoririle
prin+ilor divor+a+i ,a+ de copiii lor $inori9 la cererea
oricruia dintre prin+i %au a unui alt $e$5ru de ,a$ilie9 a
copilului9 a in%titu+iei de ocrotire9 a in%titu+iei pu5lice
%pecializate pentru protec+ia copilului %au a procurorului)
AR) >0>
Raporturile dintre prin+i -i copiii lor $inori :n alte
cazuri
@n cazul prevzut la art) 23A alin) (2)9 in%tan+a Botr-te
a%upra raporturilor dintre prin+i -i copiii lor $inori9
di%pozi+iile art) A37">0A ,iind aplica5ile :n $od core%punztor)
=L!L ===
Rudenia
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) >0?
No+iune
(1) Rudenia ,irea%c e%te le;tura 5azat pe de%cenden+a unei
per%oane dintr"o alt per%oan %au pe ,aptul c $ai $ulte
per%oane au un a%cendent co$un)
(2) Rudenia civil e%te le;tura rezultat din adop+ia
:ncBeiat :n condi+iile prevzute de le;e)
AR) >07
Rudenia :n linie dreapt %au colateral
(1) Rudenia e%te :n linie dreapt :n cazul de%cenden+ei unei
per%oane dintr"o alt per%oan -i poate ,i a%cendent %au
de%cendent)
(2) Rudenia e%te :n linie colateral atunci cnd rezult din
,aptul c $ai $ulte per%oane au un a%cendent co$un)
(A) 0radul de rudenie %e %ta5ile-te a%t,elE
a) :n linie dreapt9 dup nu$rul na-terilorE a%t,el9 copiii
-i prin+ii %unt rude de ;radul :nti9 nepo+ii -i 5unicii %unt
rude de ;radul al doilea6
5) :n linie colateral9 dup nu$rul na-terilor9 urcnd de la
una dintre rude pn la a%cendentul co$un -i co5ornd de la
ace%ta pn la cealalt rud6 a%t,el9 ,ra+ii %unt rude de ;radul
al doilea9 uncBiul %au $tu-a -i nepotul9 de ;radul al treilea9
verii pri$ari9 de ;radul al patrulea)
AR) >02
A,initatea
(1) A,initatea e%te le;tura dintre un %o+ -i rudele
celuilalt %o+)
(2) Rudele %o+ului %unt9 :n aceea-i linie -i acela-i ;rad9
a,inii celuilalt %o+)
CAP) ==
#ilia+ia
(EC/=!NEA 1
(ta5ilirea ,ilia+iei
I1) &i%pozi+ii ;enerale
AR) >04
Modurile de %ta5ilire a ,ilia+iei
(1) #ilia+ia ,a+ de $a$ rezult din ,aptul na-terii6 ea %e
poate %ta5ili -i prin recunoa-tere %au prin Botrre
'udectorea%c)
(2) #ilia+ia ,a+ de tatl din c%torie %e %ta5ile-te prin
e,ectul prezu$+iei de paternitate)
(A) #ilia+ia ,a+ de tatl din a,ara c%toriei %e %ta5ile-te
prin recunoa-tere %au prin Botrre 'udectorea%c9 dup caz)
AR) >03
&ovada ,ilia+iei
(1) #ilia+ia %e dovede-te prin actul de na-tere :ntoc$it :n
re;i%trul de %tare civil9 precu$ -i cu certi,icatul de na-tere
eli5erat pe 5aza ace%tuia)
(2) @n cazul copilului din c%torie9 dovada %e ,ace prin
actul de na-tere -i prin actul de c%torie al prin+ilor9
trecute :n re;i%trele de %tare civil9 precu$ -i prin
certi,icatele de %tare civil core%punztoare)
AR) >10
Po%e%ia de %tat
(1) Po%e%ia de %tat e%te %tarea de ,apt care indic
le;turile de ,ilia+ie -i rudenie dintre copil -i ,a$ilia din
care %e pretinde c ,ace parte) Ea con%t9 :n principal9 :n
oricare dintre ur$toarele :$pre'urriE
a) o per%oan %e co$port ,a+ de un copil ca ,iind al %u9
:n;ri'indu"%e de cre-terea -i educarea %a9 iar copilul %e
co$port ,a+ de acea%t per%oan ca ,iind printele %u6
5) copilul e%te recuno%cut de ctre ,a$ilie9 :n %ocietate -i9
cnd e%te cazul9 de ctre autorit+ile pu5lice9 ca ,iind al
per%oanei de%pre care %e pretinde c e%te printele %u6
c) copilul poart nu$ele per%oanei de%pre care %e pretinde c
e%te printele %u)
(2) Po%e%ia de %tat tre5uie % ,ie continu9 pa-nic9 pu5lic
-i neecBivoc)
AR) >11
Po%e%ia de %tat con,or$ cu actul de na-tere
(1) Nicio per%oan nu poate recla$a o alt ,ilia+ie ,a+ de
$a$ dect aceea ce rezult din actul %u de na-tere -i po%e%ia
de %tat con,or$ cu ace%ta)
(2) Ni$eni nu poate conte%ta ,ilia+ia ,a+ de $a$ a
per%oanei care are o po%e%ie de %tat con,or$ cu actul %u de
na-tere)
(A) Cu toate ace%tea9 dac printr"o Botrre 'udectorea%c
%"a %ta5ilit c a avut loc o %u5%tituire de copil ori c a ,o%t
:nre;i%trat ca $a$ a unui copil o alt ,e$eie dect aceea care
l"a n%cut9 %e poate ,ace dovada adevratei ,ilia+ii cu orice
$i'loc de pro5)
AR) >12
i$pul le;al al concep+iunii
(1) =ntervalul de ti$p cuprin% :ntre a trei %uta -i a o %ut
optzecea zi dinaintea na-terii copilului e%te ti$pul le;al al
concep+iunii) El %e calculeaz zi cu zi)
(2) Prin $i'loace de pro5 -tiin+i,ice %e poate ,ace dovada
concep+iunii copilului :ntr"o anu$it perioad din intervalul de
ti$p prevzut la alin) (1) %au cBiar :n a,ara ace%tui interval)
AR) >1A
&o$eniul de aplicare
&i%pozi+iile prezentului capitol re,eritoare la copil %unt
aplica5ile -i per%oanei $a'ore a crei ,ilia+ie e%te cercetat)
I2) Prezu$+ia de paternitate
AR) >1>
Prezu$+ia de paternitate
(1) Copilul n%cut %au conceput :n ti$pul c%toriei are ca
tat pe %o+ul $a$ei)
(2) Paternitatea poate ,i t;duit9 dac e%te cu neputin+
ca %o+ul $a$ei % ,ie tatl copilului)
IA) Recunoa-terea copilului
AR) >1?
#elurile recunoa-terii
(1) &ac na-terea nu a ,o%t :nre;i%trat :n re;i%trul de
%tare civil %au copilul a ,o%t trecut :n re;i%trul de %tare
civil ca n%cut din prin+i necuno%cu+i9 $a$a :l poate
recunoa-te pe copil)
(2) Copilul conceput -i n%cut :n a,ara c%toriei poate ,i
recuno%cut de ctre tatl %u)
(A) &up $oartea copilului9 ace%ta poate ,i recuno%cut nu$ai
dac a l%at de%cenden+i ,ire-ti)
AR) >17
#or$ele recunoa-terii
(1) Recunoa-terea poate ,i ,cut prin declara+ie la
%erviciul de %tare civil9 prin :n%cri% autentic %au prin
te%ta$ent)
(1) Recunoa-terea poate ,i ,cut prin declara+ie la
%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor9 prin
:n%cri% autentic %au prin te%ta$ent)
"""""""""
Alin) (1) al art) >17 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
(2) &ac recunoa-terea e%te ,cut prin :n%cri% autentic9 o
copie a ace%tuia e%te tri$i% din o,iciu %erviciului de %tare
civil co$petent9 pentru a %e ,ace $en+iunea core%punztoare :n
re;i%trele de %tare civil)
(2) &ac recunoa-terea e%te ,cut prin :n%cri% autentic9 o
copie a ace%tuia e%te tri$i% din o,iciu %erviciului pu5lic
co$unitar local de eviden+ a per%oanelor co$petent9 pentru a %e
,ace $en+iunea core%punztoare :n re;i%trele de %tare civil)
"""""""""
Alin) (2) al art) >17 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
(A) Recunoa-terea9 cBiar dac a ,o%t ,cut prin te%ta$ent9
e%te irevoca5il)
AR) >12
Recunoa-terea de ctre $inorul nec%torit
Minorul nec%torit :l poate recunoa-te %in;ur pe copilul
%u9 dac are di%cern$nt la $o$entul recunoa-terii)
AR) >14
Nulitatea a5%olut a recunoa-terii
Recunoa-terea e%te lovit de nulitate a5%olut dacE
a) a ,o%t recuno%cut un copil a crui ,ilia+ie9 %ta5ilit
potrivit le;ii9 nu a ,o%t :nlturat) Cu toate ace%tea9 dac
,ilia+ia anterioar a ,o%t :nlturat prin Botrre
'udectorea%c9 recunoa-terea e%te vala5il6
5) a ,o%t ,cut dup dece%ul copilului9 iar ace%ta nu a
l%at de%cenden+i ,ire-ti6
c) a ,o%t ,cut :n alte ,or$e dect cele prevzute de le;e)
AR) >13
Nulitatea relativ a recunoa-terii
(1) Recunoa-terea poate ,i anulat pentru eroare9 dol %au
violen+)
(2) Pre%crip+ia dreptului la ac+iune :ncepe % cur; de la
data :ncetrii violen+ei ori9 dup caz9 a de%coperirii erorii %au
dolului)
AR) >20
Conte%tarea recunoa-terii de ,ilia+ie
(1) Recunoa-terea care nu core%punde adevrului poate ,i
conte%tat oricnd -i de orice per%oan intere%at)
(2) &ac recunoa-terea e%te conte%tat de cellalt printe9
de copilul recuno%cut %au de de%cenden+ii ace%tuia9 dovada
,ilia+iei e%te :n %arcina autorului recunoa-terii %au a
$o-tenitorilor %i)
I>) Ac+iuni privind ,ilia+ia
=) Conte%tarea ,ilia+iei
AR) >21
Ac+iunea :n conte%ta+ia ,ilia+iei
(1) .rice per%oan intere%at poate conte%ta oricnd9 prin
ac+iune :n 'u%ti+ie9 ,ilia+ia %ta5ilit printr"un act de na-tere
ce nu e%te con,or$ cu po%e%ia de %tat)
(2) @n ace%t caz9 ,ilia+ia %e dovede-te prin certi,icatul
$edical con%tatator al na-terii9 prin e8pertiza $edico"le;al de
%ta5ilire a ,ilia+iei %au9 :n lip%a certi,icatului ori :n cazul
i$po%i5ilit+ii e,ecturii e8pertizei9 prin orice $i'loc de
pro59 inclu%iv prin po%e%ia de %tat)
(A) Cu toate ace%tea9 dovada ,ilia+iei nu %e ,ace prin
$artori dect :n cazul prevzut la art) >11 alin) (A) %au atunci
cnd e8i%t :n%cri%uri care ,ac de$n de crezare ac+iunea
,or$ulat)
==) Ac+iunea :n %ta5ilirea ,ilia+iei ,a+ de $a$
AR) >22
Ac+iunea :n %ta5ilirea $aternit+ii
@n cazul :n care9 din orice $otiv9 dovada ,ilia+iei ,a+ de
$a$ nu %e poate ,ace prin certi,icatul con%tatator al na-terii
ori :n cazul :n care %e conte%t realitatea celor cuprin%e :n
certi,icatul con%tatator al na-terii9 ,ilia+ia ,a+ de $a$ %e
poate %ta5ili printr"o ac+iune :n %ta5ilirea $aternit+ii9 :n
cadrul creia pot ,i ad$ini%trate orice $i'loace de pro5)
AR) >2A
Re;i$ul 'uridic al ac+iunii :n %ta5ilirea $aternit+ii
(1) &reptul la ac+iunea :n %ta5ilirea ,ilia+iei ,a+ de $a$
apar+ine copilului -i %e porne-te9 :n nu$ele ace%tuia9 de ctre
reprezentantul %u le;al)
(2) Ac+iunea poate % ,ie pornit %au9 dup caz9 continuat
-i de $o-tenitorii copilului9 :n condi+iile le;ii)
(A) Ac+iunea poate ,i introdu% -i :$potriva $o-tenitorilor
pretin%ei $a$e)
(>) &reptul la ac+iune e%te i$pre%cripti5il)
(?) &ac :n% copilul a decedat :nainte de a introduce
ac+iunea9 $o-tenitorii %i pot % o introduc :n ter$en de un an
de la data dece%ului)
===) Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii din a,ara c%toriei
AR) >2>
(ta5ilirea paternit+ii prin Botrre 'udectorea%c
&ac tatl din a,ara c%toriei nu :l recunoa-te pe copil9
paternitatea ace%tuia %e poate %ta5ili prin Botrre
'udectorea%c)
AR) >2?
Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii
(1) Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii din a,ara c%toriei
apar+ine copilului -i %e porne-te :n nu$ele lui de ctre $a$9
cBiar dac e%te $inor9 %au de ctre reprezentantul lui le;al)
(2) Ea poate ,i pornit %au9 dup caz9 continuat -i de
$o-tenitorii copilului9 :n condi+iile le;ii)
(A) Ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii poate ,i pornit -i
:$potriva $o-tenitorilor pretin%ului tat)
AR) >27
Prezu$+ia ,ilia+iei ,a+ de pretin%ul tat
(1) Paternitatea %e prezu$ dac %e dovede-te c pretin%ul
tat a convie+uit cu $a$a copilului :n perioada ti$pului le;al al
concep+iunii)
(2) Prezu$+ia e%te :nlturat dac pretin%ul tat dovede-te
c e%te e8clu% ca el % :l ,i conceput pe copil)
AR) >22
er$enul de pre%crip+ie
(1) &reptul la ac+iunea :n %ta5ilirea paternit+ii nu %e
pre%crie :n ti$pul vie+ii copilului)
(2) &i%pozi+iile art) >2A alin) (?) %e aplic :n $od
core%punztor)
AR) >24
&e%p;u5iri
(1) Ma$a copilului poate cere pretin%ului tat % :i
pltea%c 'u$tate dinE
a) cBeltuielile na-terii -i ale leBuziei6
5) cBeltuielile ,cute cu :ntre+inerea ei :n ti$pul %arcinii
-i :n perioada de leBuzie)
(2) Ma$a poate %olicita ace%te de%p;u5iri cBiar -i atunci
cnd copilul %"a n%cut $ort %au a $urit :nainte de pronun+area
Botrrii privind %ta5ilirea paternit+ii)
(A) &reptul la ac+iune al $a$ei %e pre%crie :n ter$en de A
ani de la na-terea copilului)
(>) Ma$a nu poate cere ace%te de%p;u5iri dac nu a ,or$ulat
-i ac+iune pentru %ta5ilirea paternit+ii)
(?) @n a,ara cBeltuielilor prevzute la alin) (1)9 $a$a -i
$o-tenitorii ei au dreptul la de%p;u5iri pentru orice alte
pre'udicii9 potrivit dreptului co$un)
=C) Ac+iuni privind ,ilia+ia ,a+ de tatl din c%torie
AR) >23
Ac+iunea :n t;ada paternit+ii
(1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii poate ,i pornit de %o+ul
$a$ei9 de $a$9 de tatl 5iolo;ic9 precu$ -i de copil) Ea poate
,i pornit %au9 dup caz9 continuat -i de $o-tenitorii ace%tora9
:n condi+iile le;ii)
(2) Ac+iunea %e introduce de ctre %o+ul $a$ei :$potriva
copilului6 cnd ace%ta e%te decedat9 ac+iunea %e porne-te
:$potriva $a$ei %ale -i9 dac e%te cazul9 a altor $o-tenitori ai
%i)
(A) &ac %o+ul e%te pu% %u5 interdic+ie9 ac+iunea poate ,i
pornit de tutore9 iar :n lip%9 de un curator nu$it de in%tan+a
'udectorea%c)
(>) Ma$a %au copilul poate introduce ac+iunea :$potriva
%o+ului) &ac ace%ta e%te decedat9 ac+iunea %e porne-te :$potriva
$o-tenitorilor lui)
(?) atl 5iolo;ic poate introduce ac+iunea :$potriva %o+ului
$a$ei -i a copilului) &ac ace-tia %unt deceda+i9 ac+iunea %e
porne-te :$potriva $o-tenitorilor)
AR) >A0
;ada paternit+ii de ctre %o+ul $a$ei
(1) (o+ul $a$ei poate introduce ac+iunea :n t;ada
paternit+ii :n ter$en de A ani9 care cur;e ,ie de la data la
care %o+ul a cuno%cut c e%te prezu$at tat al copilului9 ,ie de
la o dat ulterioar9 cnd a a,lat c prezu$+ia nu core%punde
realit+ii)
(2) er$enul nu cur;e :$potriva %o+ului pu% %u5 interdic+ie
'udectorea%c -i9 cBiar dac ac+iunea nu a ,o%t pornit de
tutore9 ea poate ,i introdu% de %o+ :n ter$en de A ani de la
data ridicrii interdic+iei)
(A) &ac %o+ul a $urit :nainte de :$plinirea ter$enul
$en+ionat la alin) (1)9 ,r a porni ac+iunea9 acea%ta poate ,i
pornit de ctre $o-tenitori :n ter$en de un an de la data
dece%ului)
AR) >A1
;ada paternit+ii de ctre $a$
(1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii poate ,i pornit de ctre
$a$ :n ter$en de A ani de la data na-terii copilului)
(2) &i%pozi+iile art) >23 alin) (A) -i art) >A0 alin) (2) -i
(A) %e aplic :n $od core%punztor)
AR) >A2
;ada paternit+ii de ctre pretin%ul tat 5iolo;ic
(1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii introdu% de ctre cel
care %e pretinde tat 5iolo;ic poate ,i ad$i% nu$ai dac ace%ta
,ace dovada paternit+ii %ale ,a+ de copil)
(2) &reptul la ac+iune nu %e pre%crie :n ti$pul vie+ii
tatlui 5iolo;ic) &ac ace%ta a decedat9 ac+iunea poate ,i
,or$ulat de $o-tenitorii %i :n ter$en de cel $ult un an de la
data dece%ului)
(A) &i%pozi+iile art) >23 alin) (A) %e aplic :n $od
core%punztor)
AR) >AA
;ada paternit+ii de ctre copil -i de ctre $o-tenitori
(1) Ac+iunea :n t;ada paternit+ii %e porne-te de copil9 :n
ti$pul $inorit+ii %ale9 prin reprezentantul %u le;al)
(2) &reptul la ac+iune nu %e pre%crie :n ti$pul vie+ii
copilului)
(A) &i%pozi+iile art) >2A alin) (?) -i art) >23 alin) (A) %e
aplic :n $od core%punztor)
AR) >A>
Conte%tarea ,ilia+iei ,a+ de tatl din c%torie
.rice per%oan intere%at poate cere9 oricnd9 in%tan+ei %
con%tate c nu %unt :ntrunite condi+iile pentru ca prezu$+ia de
paternitate % %e aplice unui copil :nre;i%trat :n actele de
%tare civil ca ,iind n%cut din c%torie)
C) &i%pozi+ii co$une privind ac+iunile re,eritoare la
,ilia+ie
AR) >A?
#ilia+ia le;al %ta5ilit
(1) Att ti$p ct o le;tur de ,ilia+ie le;al %ta5ilit nu a
,o%t conte%tat :n 'u%ti+ie9 nu %e poate %ta5ili9 pe nicio cale9
o alt ,ilia+ie)
(2) &i%pozi+iile art) 33 alin) (>) r$n aplica5ile)
AR) >A7
Citarea prin+ilor -i a copilului
Prin+ii -i copilul vor ,i cita+i :n toate cauzele
re,eritoare la ,ilia+ie9 cBiar -i atunci cnd nu au calitatea de
recla$ant %au de prt)
AR) >A2
=nad$i%i5ilitatea renun+rii
(1) @n ac+iunile privitoare la ,ilia+ie nu %e poate renun+a
la drept)
(2) &e a%e$enea9 cel care introduce o ac+iune privitoare la
,ilia+ie :n nu$ele unui copil %au al unei per%oane pu%e %u5
interdic+ie 'udectorea%c9 precu$ -i copilul $inor care a
introdu% %in;ur9 potrivit le;ii9 o a%t,el de ac+iune nu pot
renun+a la 'udecarea ei)
AR) >A4
(itua+ia copilului
(1) Prin Botrrea de ad$itere a ac+iunii in%tan+a %e
pronun+ -i cu privire la %ta5ilirea nu$elui copilului9
e8ercitarea autorit+ii printe-ti -i o5li;a+ia prin+ilor de a"l
:ntre+ine pe copil)
(2) @n cazul :n care ad$ite o ac+iune :n conte%tarea
,ilia+iei9 in%tan+a poate %ta5ili9 dac e%te cazul9 $odul :n care
copilul p%treaz le;turi per%onale cu acela care l"a cre%cut)
AR) >A3
Ac+iunea ,or$ulat :n caz de $o-tenire vacant
@n cazul :n care9 potrivit le;ii9 o ac+iune privitoare la
,ilia+ie poate ,i pornit :$potriva $o-tenitorilor9 iar
$o-tenirea e%te vacant9 ac+iunea poate ,i introdu% :$potriva
co$unei9 ora-ului %au9 dup caz9 $unicipiului de la locul
de%cBiderii $o-tenirii) Citarea :n proce% a renun+torilor9 dac
e8i%t9 e%te o5li;atorie)
AR) >>0
E,ectele %ta5ilirii ,ilia+iei a%upra unui proce% penal
@n cazul in,rac+iunilor a cror cali,icare pre%upune
e8i%ten+a unui raport de ,ilia+ie care nu e%te le;al %ta5ilit9
Botrrea penal nu poate ,i pronun+at :nainte de r$nerea
de,initiv a Botrrii civile privitoare la raportul de ,ilia+ie)
(EC/=!NEA a 2"a
Reproducerea u$an a%i%tat $edical cu ter+ donator
AR) >>1
Re;i$ul ,ilia+iei
(1) Reproducerea u$an a%i%tat $edical cu ter+ donator nu
deter$in nicio le;tur de ,ilia+ie :ntre copil -i donator)
(2) @n ace%t caz9 nicio ac+iune :n r%pundere nu poate ,i
pornit :$potriva donatorului)
(A) Prin+i9 :n %en%ul dat de prezenta %ec+iune9 nu pot ,i
dect un 5r5at -i o ,e$eie %au o ,e$eie %in;ur)
AR) >>2
Condi+ii
(1) Prin+ii care9 pentru a avea un copil9 dore%c % recur;
la reproducerea a%i%tat $edical cu ter+ donator tre5uie % :-i
dea con%i$+$ntul :n preala5il9 :n condi+ii care % a%i;ure
deplina con,iden+ialitate9 :n ,a+a unui notar pu5lic care % le
e8plice9 :n $od e8pre%9 con%ecin+ele actului lor cu privire la
,ilia+ie)
(2) Con%i$+$ntul r$ne ,r e,ect :n cazul dece%ului9 al
,or$ulrii unei cereri de divor+ %au al %epara+iei :n ,apt9
%urvenite anterior $o$entului concep+iunii realizate :n cadrul
reproducerii u$ane a%i%tate $edical) El poate ,i revocat oricnd9
:n %cri%9 inclu%iv :n ,a+a $edicului cBe$at % a%i;ure a%i%ten+a
pentru reproducerea cu ter+ donator)
AR) >>A
Conte%tarea ,ilia+iei
(1) Ni$eni nu poate conte%ta ,ilia+ia copilului pentru $otive
ce +in de reproducerea a%i%tat $edical -i nici copilul a%t,el
n%cut nu poate conte%ta ,ilia+ia %a)
(2) Cu toate ace%tea9 %o+ul $a$ei poate t;dui paternitatea
copilului9 :n condi+iile le;ii9 dac nu a con%i$+it la
reproducerea a%i%tat $edical realizat cu a'utorul unui ter+
donator)
(A) @n cazul :n care copilul nu a ,o%t conceput :n ace%t $od9
di%pozi+iile privind t;duirea paternit+ii r$n aplica5ile)
AR) >>>
R%punderea tatlui
Cel care9 dup ce a con%i$+it la reproducerea a%i%tat
$edical cu ter+ donator9 nu recunoa-te copilul a%t,el n%cut :n
a,ara c%toriei r%punde ,a+ de $a$ -i ,a+ de copil) @n ace%t
caz9 paternitatea copilului e%te %ta5ilit pe cale 'udectorea%c
:n condi+iile art) >11 -i >2A)
AR) >>?
Con,iden+ialitatea in,or$a+iilor
(1) .rice in,or$a+ii privind reproducerea u$an a%i%tat
$edical %unt con,iden+iale)
(2) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care9 :n lip%a unor a%t,el
de in,or$a+ii9 e8i%t ri%cul unui pre'udiciu ;rav pentru
%ntatea unei per%oane a%t,el concepute %au a de%cenden+ilor
ace%teia9 in%tan+a poate autoriza tran%$iterea lor9 :n $od
con,iden+ial9 $edicului %au autorit+ilor co$petente)
(A) &e a%e$enea9 oricare dintre de%cenden+ii per%oanei a%t,el
concepute poate % %e prevaleze de ace%t drept9 dac ,aptul de a
,i privat de in,or$a+iile pe care le cere poate % pre'udicieze
;rav %ntatea %a ori pe cea a unei per%oane care :i e%te
apropiat)
AR) >>7
Raporturile dintre tat -i copil
atl are acelea-i drepturi -i o5li;a+ii ,a+ de copilul
n%cut prin reproducere a%i%tat $edical cu ter+ donator ca -i
,a+ de un copil n%cut prin concep+iune natural)
AR) >>2
Re;uli aplica5ile
Reproducerea u$an a%i%tat $edical cu ter+ donator9 re;i$ul
%u 'uridic9 a%i;urarea con,iden+ialit+ii in,or$a+iilor care +in
de acea%ta9 precu$ -i $odul de tran%$itere a lor %e %ta5ile%c
prin le;e %pecial)
(EC/=!NEA a A"a
(itua+ia le;al a copilului
AR) >>4
E;alitatea :n drepturi a copiilor
Copilul din a,ara c%toriei a crui ,ilia+ie a ,o%t
%ta5ilit potrivit le;ii are9 ,a+ de ,iecare printe -i rudele
ace%tuia9 aceea-i %itua+ie ca -i aceea a unui copil din
c%torie)
AR) >>3
Nu$ele copilului din c%torie
(1) Copilul din c%torie ia nu$ele de ,a$ilie co$un al
prin+ilor %i)
(2) &ac prin+ii nu au un nu$e co$un9 copilul ia nu$ele
unuia dintre ei %au nu$ele lor reunite) @n ace%t caz nu$ele
copilului %e %ta5ile-te prin acordul prin+ilor -i %e declar9
odat cu na-terea copilului9 la %erviciul de %tare civil)
(2) &ac prin+ii nu au un nu$e co$un9 copilul ia nu$ele
unuia dintre ei %au nu$ele lor reunite) @n ace%t caz nu$ele
copilului %e %ta5ile-te prin acordul prin+ilor -i %e declar9
odat cu na-terea copilului9 la %erviciul pu5lic co$unitar local
de eviden+ a per%oanelor)
"""""""""
Alin) (2) al art) >>3 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
(A) @n lip%a acordului prin+ilor9 in%tan+a de tutel
Botr-te -i co$unic de :ndat Botrrea r$a% de,initiv la
%erviciul de %tare civil unde a ,o%t :nre;i%trat na-terea)
(A) @n lip%a acordului prin+ilor9 in%tan+a de tutel
Botr-te -i co$unic de :ndat Botrrea r$a% de,initiv la
%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor unde a
,o%t :nre;i%trat na-terea)
"""""""""
Alin) (A) al art) >>3 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
AR) >?0
Nu$ele copilului din a,ara c%toriei
(1) Copilul din a,ara c%toriei ia nu$ele de ,a$ilie al
aceluia dintre prin+i ,a+ de care ,ilia+ia a ,o%t $ai :nti
%ta5ilit)
(2) @n cazul :n care ,ilia+ia a ,o%t %ta5ilit ulterior -i
,a+ de cellalt printe9 copilul9 prin acordul prin+ilor9 poate
lua nu$ele de ,a$ilie al printelui ,a+ de care -i"a %ta5ilit
,ilia+ia ulterior %au nu$ele reunite ale ace%tora) Noul nu$e de
,a$ilie al copilului %e declar de ctre prin+i9 :$preun9 la
%erviciul de %tare civil la care a ,o%t :nre;i%trat na-terea)
@n lip%a acordului prin+ilor %e aplic di%pozi+iile art) >>3
alin) (A))
(2) @n cazul :n care ,ilia+ia a ,o%t %ta5ilit ulterior -i
,a+ de cellalt printe9 copilul9 prin acordul prin+ilor9 poate
lua nu$ele de ,a$ilie al printelui ,a+ de care -i"a %ta5ilit
,ilia+ia ulterior %au nu$ele reunite ale ace%tora) Noul nu$e de
,a$ilie al copilului %e declar de ctre prin+i9 :$preun9 la
%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor la
care a ,o%t :nre;i%trat na-terea) @n lip%a acordului prin+ilor
%e aplic di%pozi+iile art) >>3 alin) (A))
"""""""""
Alin) (2) al art) >?0 a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
(A) @n cazul :n care copilul -i"a %ta5ilit ,ilia+ia :n
acela-i ti$p ,a+ de a$5ii prin+i9 %e aplic :n $od
core%punztor di%pozi+iile art) >>3 alin) (2) -i (A))
CAP) ===
Adop+ia
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) >?1
No+iune
Adop+ia e%te opera+iunea 'uridic prin care %e creeaz
le;tura de ,ilia+ie :ntre adoptator -i adoptat9 precu$ -i
le;turi de rudenie :ntre adoptat -i rudele adoptatorului)
AR) >?2
Principiile adop+iei
Adop+ia e%te %upu% cu$ulativ ur$toarelor principiiE
a) intere%ul %uperior al copilului6
5) nece%itatea de a a%i;ura cre-terea -i educarea copilului
:ntr"un $ediu ,a$ilial6
c) continuitatea cre-terii -i educrii copilului9 +inndu"%e
%ea$a de ori;inea %a etnic9 lin;vi%tic9 reli;ioa% -i
cultural6
d) celeritatea :n :ndeplinirea oricror acte re,eritoare la
procedura adop+iei)
AR) >?A
Adop+ia interna+ional
Condi+iile -i procedura adop+iei interna+ionale9 ca -i
e,ectele ace%teia a%upra cet+eniei copilului %e %ta5ile%c prin
le;e %pecial)
AR) >?>
Procedura adop+iei
(1) Adop+ia %e :ncuviin+eaz de ctre in%tan+a de tutel9
dac e%te :n intere%ul %uperior al copilului -i %unt :ndeplinite
toate celelalte condi+ii prevzute de le;e)
(2) Procedura adop+iei e%te re;le$entat prin le;e %pecial)
(EC/=!NEA a 2"a
Condi+iile de ,ond ale adop+iei
I1) Per%oanele care pot ,i adoptate
AR) >??
Cr%ta adoptatului
(1) Copilul poate ,i adoptat pn la do5ndirea capacit+ii
depline de e8erci+iu)
(2) Cu toate ace%tea9 poate ,i adoptat9 :n condi+iile le;ii9
-i per%oana care a do5ndit capacitate deplin de e8erci+iu9 dac
a ,o%t cre%cut :n ti$pul $inorit+ii de ctre cel care dore-te
% o adopte)
AR) >?7
Pluralitatea de adopta+i " ,ra+i -i %urori
Adop+ia ,ra+ilor9 indi,erent de %e89 de ctre per%oane %au
,a$ilii di,erite %e poate ,ace nu$ai dac ace%t lucru e%te :n
intere%ul lor %uperior)
AR) >?2
=nterzicerea adop+iei :ntre ,ra+i
Adop+ia :ntre ,ra+i9 indi,erent de %e89 e%te interzi%)
AR) >?4
(itua+ia %o+ilor
Adop+ia a 2 %o+i %au ,o-ti %o+i de ctre acela-i adoptator
%au ,a$ilie adoptatoare9 precu$ -i adop+ia :ntre %o+i %au ,o-ti
%o+i %unt interzi%e)
I2) Per%oanele care pot adopta
AR) >?3
Capacitatea -i %tarea de %ntate
Per%oanele care nu au capacitate deplin de e8erci+iu9 precu$
-i per%oanele cu 5oli p%iBice -i Bandicap $intal nu pot adopta)
AR) >70
&i,eren+a de vr%t
(1) Adoptatorul tre5uie % ,ie cu cel pu+in 14 ani $ai :n
vr%t dect adoptatul)
(2) Pentru $otive te$einice9 in%tan+a de tutel poate
:ncuviin+a adop+ia cBiar dac di,eren+a de vr%t dintre adoptat
-i adoptator e%te $ai $ic dect 14 ani9 dar nu $ai pu+in de 17
ani)
AR) >71
Condi+iile $orale -i $ateriale
(1) Adoptatorul %au ,a$ilia adoptatoare tre5uie %
:ndeplinea%c ;aran+iile $orale -i condi+iile $ateriale nece%are
cre-terii9 educrii -i dezvoltrii ar$onioa%e a copilului)
(2) @ndeplinirea condi+iilor prevzute la alin) (1) %e ate%t
de ctre autorit+ile co$petente9 potrivit le;ii %peciale)
AR) >72
Adop+ia %i$ultan %au %ucce%iv
(1) &ou per%oane nu pot adopta :$preun9 nici %i$ultan -i
nici %ucce%iv9 cu e8cep+ia cazului :n care %unt %o+ -i %o+ie)
(2) Cu toate ace%tea9 o nou adop+ie poate ,i :ncuviin+at
atunci cndE
a) adoptatorul %au %o+ii adoptatori au decedat6 :n ace%t caz9
adop+ia anterioar %e con%ider de%,cut pe data r$nerii
de,initive a Botrrii 'udectore-ti de :ncuviin+are a noii
adop+ii6
5) adop+ia anterioar a :ncetat din orice alt $otiv)
(A) &ou per%oane de acela-i %e8 nu pot adopta :$preun)
IA) Con%i$+$ntul la adop+ie
AR) >7A
Per%oanele care con%i$t la adop+ie
(1) Pentru :ncBeierea unei adop+ii e%te nece%ar
con%i$+$ntul ur$toarelor per%oaneE
a) prin+ii ,ire-ti ori9 dup caz9 tutorele copilului ai
crui prin+i ,ire-ti %unt deceda+i9 necuno%cu+i9 declara+i $or+i
%au di%pru+i ori pu-i %u5 interdic+ie9 :n condi+iile le;ii6
5) adoptatul care a :$plinit 10 ani6
c) adoptatorul %au9 dup caz9 %o+ii din ,a$ilia adoptatoare9
cnd ace-tia adopt :$preun6
d) %o+ul celui care adopt9 cu e8cep+ia cazului :n care lip%a
di%cern$ntului :l pune :n i$po%i5ilitatea de a"-i $ani,e%ta
voin+a)
(2) Nu e%te vala5il con%i$+$ntul dat :n con%iderarea
pro$i%iunii %au o5+inerii e,ective a unor ,oloa%e9 indi,erent de
natura ace%tora)
AR) >7>
(itua+ii %peciale privind con%i$+$ntul prin+ilor
(1) &ac unul dintre prin+ii ,ire-ti e%te necuno%cut9 $ort9
declarat $ort9 precu$ -i dac %e a,l9 din orice $otiv9 :n
i$po%i5ilitate de a"-i $ani,e%ta voin+a9 con%i$+$ntul celuilalt
printe e%te :nde%tultor) Cnd a$5ii prin+i %e a,l :n una
dintre ace%te %itua+ii9 adop+ia %e poate :ncBeia ,r
con%i$+$ntul lor
(2) Printele %au prin+ii deczu+i din e8erci+iul
drepturilor printe-ti ori crora li %"a aplicat pedeap%a
interzicerii drepturilor printe-ti p%treaz dreptul de a
con%i$+i la adop+ia copilului) @n ace%te cazuri9 con%i$+$ntul
celui care e8ercit autoritatea printea%c e%te -i el
o5li;atoriu)
(A) Per%oana c%torit care a adoptat un copil tre5uie %
con%i$t la adop+ia aceluia-i copil de ctre %o+ul %u)
Con%i$+$ntul prin+ilor ,ire-ti nu $ai e%te nece%ar :n ace%t
caz)
AR) >7?
Li5ertatea con%i$+$ntului prin+ilor
Prin+ii ,ire-ti ai copilului %au9 dup caz9 tutorele tre5uie
% con%i$t la adop+ie :n $od li5er9 necondi+ionat -i nu$ai dup
ce au ,o%t in,or$a+i :n $od core%punztor a%upra con%ecin+elor
adop+iei9 :n %pecial a%upra :ncetrii le;turilor de rudenie ale
copilului cu ,a$ilia %a de ori;ine)
AR) >77
&area -i revocarea con%i$+$ntului prin+ilor
(1) Con%i$+$ntul la adop+ie al prin+ilor ,ire-ti %au9 dup
caz9 al tutorelui poate ,i dat nu$ai dup trecerea unui ter$en de
70 de zile de la data na-terii copilului)
(2) Con%i$+$ntul dat :n condi+iile alin) (1) poate ,i
revocat :n ter$en de A0 de zile de la data e8pri$rii lui)
AR) >72
Re,uzul prin+ilor de a"-i da con%i$+$ntul
@n $od e8cep+ional9 in%tan+a de tutel poate trece pe%te
re,uzul prin+ilor ,ire-ti %au9 dup caz9 al tutorelui de a
con%i$+i la adop+ie9 dac %e dovede-te9 cu orice $i'loc de pro59
c ace%ta e%te a5uziv -i in%tan+a apreciaz c adop+ia e%te :n
intere%ul %uperior al copilului9 +innd %ea$a -i de opinia
ace%tuia9 dat :n condi+iile le;ii9 cu $otivarea e8pre% a
Botrrii :n acea%t privin+)
AR) >74
Condi+iile e8pri$rii con%i$+$ntului
Condi+iile :n care :-i e8pri$ con%i$+$ntul per%oanele
cBe$ate % con%i$t la adop+ie %unt re;le$entate prin le;e
%pecial)
(EC/=!NEA a A"a
E,ectele adop+iei
AR) >73
&ata adop+iei
Adop+ia produce e,ecte de la data r$nerii de,initive a
Botrrii 'udectore-ti prin care a ,o%t :ncuviin+at)
AR) >20
E,ectele a%upra rudeniei
(1) Prin adop+ie %e %ta5ile%c ,ilia+ia dintre adoptat -i cel
care adopt9 precu$ -i le;turi de rudenie :ntre adoptat -i
rudele adoptatorului)
(2) Raporturile de rudenie :nceteaz :ntre adoptat -i
de%cenden+ii %i9 pe de o parte9 -i prin+ii ,ire-ti -i rudele
ace%tora9 pe de alt parte)
(A) Cnd adoptator e%te %o+ul printelui ,ire%c %au adoptiv9
le;turile de rudenie ale adoptatului :nceteaz nu$ai :n raport
cu printele ,ire%c -i rudele printelui ,ire%c care nu e%te
c%torit cu adoptatorul)
AR) >21
Raporturile dintre adoptator -i adoptat
(1) Adoptatorul are ,a+ de copilul adoptat drepturile -i
:ndatoririle printelui ,a+ de copilul %u ,ire%c)
(2) @n cazul :n care cel care adopt e%te %o+ul printelui
,ire%c al adoptatului9 drepturile -i :ndatoririle printe-ti %e
e8ercit de ctre adoptator -i printele ,ire%c c%torit cu
ace%ta)
(A) Adoptatul are ,a+ de adoptator drepturile -i
:ndatoririle pe care le are orice per%oan ,a+ de prin+ii %i
,ire-ti)
AR) >22
&ecderea adoptatorului din e8erci+iul drepturilor printe-ti
&ac adoptatorul e%te deczut din e8erci+iul drepturilor
printe-ti9 in%tan+a de tutel9 +innd %ea$a de intere%ul
%uperior al copilului9 poate % in%tituie tutela %au una dintre
$%urile de protec+ie prevzute de le;e) A%cultarea copilului
e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile)
AR) >2A
Nu$ele adoptatului
(1) Copilul adoptat do5nde-te prin adop+ie nu$ele de ,a$ilie
al celui care adopt)
(2) &ac adop+ia %e ,ace de ctre 2 %o+i ori de ctre %o+ul
care adopt copilul celuilalt %o+9 iar %o+ii au nu$e co$un9
copilul adoptat poart ace%t nu$e) @n cazul :n care %o+ii nu au
nu$e de ,a$ilie co$un9 ei %unt o5li;a+i % declare in%tan+ei care
:ncuviin+eaz adop+ia nu$ele pe care ace%ta ur$eaz % :l poarte)
&ac %o+ii nu %e :n+ele;9 Botr-te in%tan+a) &i%pozi+iile art)
27> r$n aplica5ile)
(A) Pentru $otive te$einice9 in%tan+a9 :ncuviin+nd adop+ia9
la cererea adoptatorului %au a ,a$iliei adoptatoare -i cu
con%i$+$ntul copilului care a :$plinit vr%ta de 10 ani9 poate
di%pune %cBi$5area prenu$elui copilului adoptat)
(>) @n cazul adop+iei unei per%oane c%torite9 care poart
un nu$e co$un cu cellalt %o+9 %o+ul adoptat poate lua nu$ele
adoptatorului9 cu con%i$+$ntul celuilalt %o+9 dat :n ,a+a
in%tan+ei care :ncuviin+eaz adop+ia)
(?) Pe 5aza Botrrii de,initive de :ncuviin+are a adop+iei9
%erviciul de %tare civil co$petent :ntoc$e-te9 :n condi+iile
le;ii9 un nou act de na-tere al copilului9 :n care adoptatorii
vor ,i trecu+i ca ,iind prin+ii %i ,ire-ti) CecBiul act de
na-tere %e p%treaz9 $en+ionndu"%e pe $ar;inea ace%tuia
:ntoc$irea noului act)
(?) Pe 5aza Botrrii de,initive de :ncuviin+are a adop+iei9
%erviciul pu5lic co$unitar local de eviden+ a per%oanelor
co$petent :ntoc$e-te9 :n condi+iile le;ii9 un nou act de na-tere
al copilului9 :n care adoptatorii vor ,i trecu+i ca ,iind
prin+ii %i ,ire-ti) CecBiul act de na-tere %e p%treaz9
$en+ionndu"%e pe $ar;inea ace%tuia :ntoc$irea noului act)
"""""""""
Alin) (?) al art) >2A a ,o%t $odi,icat de art) =J din LE0EA
nr) 70 din 10 aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr)
2?? din 12 aprilie 20129 prin :nlocuirea %inta;$ei *%erviciul de
%tare civil* cu %inta;$a *%erviciul pu5lic co$unitar local de
eviden+ a per%oanelor*)
AR) >2>
=n,or$a+iile cu privire la adop+ie
=n,or$a+iile cu privire la adop+ie %unt con,iden+iale) Modul
:n care adoptatul e%te in,or$at cu privire la adop+ie -i la
,a$ilia %a de ori;ine9 precu$ -i re;i$ul 'uridic ;eneral al
in,or$a+iilor privind adop+ia %e %ta5ile%c prin le;e %pecial)
(EC/=!NEA a >"a
@ncetarea adop+iei
AR) >2?
@ncetarea adop+iei
Adop+ia :nceteaz prin de%,acere %au ca ur$are a anulrii ori
a con%tatrii nulit+ii %ale)
AR) >27
&e%,acerea adop+iei
(1) Adop+ia e%te de%,cut de drept :n cazul prevzut la art)
>72 alin) (2) lit) a))
(2) &e a%e$enea9 adop+ia poate ,i de%,cut :n cazul :n care
,a+ de adoptat e%te nece%ar luarea unei $%uri de protec+ie
prevzute de le;e9 dac de%,acerea adop+iei e%te :n intere%ul
%uperior al copilului) @n ace%t caz9 adop+ia %e con%ider
de%,cut la data r$nerii de,initive a Botrrii 'udectore-ti
prin care %e di%pune $%ura de protec+ie9 :n condi+iile le;ii)
AR) >22
&e%,acerea adop+iei la cererea adoptatorului
(1) Adop+ia poate ,i de%,cut la cererea adoptatorului %au a
,a$iliei adoptatoare9 dac adoptatul a atentat la via+a lor %au a
a%cenden+ilor ori de%cenden+ilor lor9 precu$ -i atunci cnd
adoptatul %"a ,cut vinovat ,a+ de adoptatori de ,apte penale
pedep%ite cu o pedeap% privativ de li5ertate de cel pu+in 2
ani)
(2) &ac adoptatorul a decedat ca ur$are a ,aptelor
adoptatului9 adop+ia poate ,i de%,cut la cererea celor care ar
,i venit la $o-tenire :$preun cu adoptatul %au :n lip%a
ace%tuia)
(A) Adop+ia poate ,i de%,cut la cererea adoptatorului nu$ai
dup ce adoptatul a do5ndit capacitate deplin de e8erci+iu9 :n
condi+iile le;ii9 cBiar dac ,aptele au ,o%t %vr-ite anterior
ace%tei date)
AR) >24
&e%,acerea adop+iei la cererea adoptatului
Adop+ia poate ,i de%,cut la cererea adoptatului dac
adoptatorul %"a ,cut vinovat ,a+ de adoptat de ,aptele
prevzute la art) >22)
AR) >23
Anularea adop+iei
(1) Adop+ia poate ,i anulat la cererea oricrei per%oane
cBe$ate % con%i$t la :ncBeierea ei -i al crei con%i$+$nt a
,o%t viciat prin eroare a%upra identit+ii adoptatului9 dol %au
violen+)
(2) Ac+iunea poate ,i ,or$ulat :n ter$en de 7 luni de la
de%coperirea erorii %au a dolului ori de la data :ncetrii
violen+ei9 dar nu $ai trziu de 2 ani de la :ncBeierea adop+iei)
AR) >40
Nulitatea a5%olut a adop+iei
(1) (unt nule adop+ia ,ictiv9 precu$ -i cea :ncBeiat cu
:nclcarea condi+iilor de ,or$ %au de ,ond9 dac9 :n ace%t din
ur$ caz9 le;ea nu o %anc+ioneaz cu nulitatea relativ)
(2) Adop+ia e%te ,ictiv dac a ,o%t :ncBeiat :n alt %cop
dect cel al ocrotirii intere%ului %uperior al copilului)
(A) Ac+iunea :n con%tatarea nulit+ii adop+iei poate ,i
,or$ulat de orice per%oan intere%at)
AR) >41
Men+inerea adop+iei
=n%tan+a poate re%pin;e cererea privind nulitatea dac
$en+inerea adop+iei e%te :n intere%ul celui adoptat) Ace%ta e%te
:ntotdeauna a%cultat9 di%pozi+iile art) 27> aplicndu"%e :n $od
core%punztor)
AR) >42
E,ectele :ncetrii adop+iei
(1) La :ncetarea adop+iei9 prin+ii ,ire-ti ai copilului
redo5nde%c drepturile -i :ndatoririle printe-ti9 cu e8cep+ia
cazului cnd in%tan+a Botr-te c e%te :n intere%ul %uperior al
copilului % in%tituie tutela %au o alt $%ur de protec+ie a
copilului9 :n condi+iile le;ii)
(2) &e a%e$enea9 adoptatul redo5nde-te nu$ele de ,a$ilie -i9
dup caz9 prenu$ele avut :nainte de :ncuviin+area adop+iei) Cu
toate ace%tea9 pentru $otive te$einice9 in%tan+a poate :ncuviin+a
ca ace%ta % p%treze nu$ele do5ndit prin adop+ie)
(A) Adoptatul e%te :ntotdeauna a%cultat :n condi+iile art)
27>)
=L!L =C
Autoritatea printea%c
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) >4A
Autoritatea printea%c
(1) Autoritatea printea%c e%te an%a$5lul de drepturi -i
:ndatoriri care prive%c att per%oana9 ct -i 5unurile copilului
-i apar+in :n $od e;al a$5ilor prin+i)
(2) Prin+ii e8ercit autoritatea printea%c nu$ai :n
intere%ul %uperior al copilului9 cu re%pectul datorat per%oanei
ace%tuia9 -i :l a%ociaz pe copil la toate deciziile care :l
prive%c9 +innd cont de vr%ta -i de ;radul %u de $aturitate)
(A) A$5ii prin+i r%pund pentru cre-terea copiilor lor
$inori)
AR) >4>
&urata autorit+ii printe-ti
Autoritatea printea%c %e e8ercit pn la data cnd copilul
do5nde-te capacitatea deplin de e8erci+iu)
AR) >4?
@ndatorirea de re%pect
Copilul datoreaz re%pect prin+ilor %i indi,erent de vr%ta
%a)
AR) >47
Ne:n+ele;erile dintre prin+i
.ri de cte ori e8i%t ne:n+ele;eri :ntre prin+i cu privire
la e8erci+iul drepturilor %au la :ndeplinirea :ndatoririlor
printe-ti9 in%tan+a de tutel9 dup ce :i a%cult pe prin+i -i
lund :n con%iderare concluziile raportului re,eritor la ancBeta
p%iBo%ocial9 Botr-te potrivit intere%ului %uperior al
copilului) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile
art) 27> ,iind aplica5ile)
CAP) ==
&repturile -i :ndatoririle printe-ti
AR) >42
Con+inutul autorit+ii printe-ti
Prin+ii au dreptul -i :ndatorirea de a cre-te copilul9
:n;ri'ind de %ntatea -i dezvoltarea lui ,izic9 p%iBic -i
intelectual9 de educa+ia9 :nv+tura -i pre;tirea pro,e%ional
a ace%tuia9 potrivit propriilor lor convin;eri9 :n%u-irilor -i
nevoilor copilului6 ei %unt datori % dea copilului orientarea -i
%,aturile nece%are e8ercitrii core%punztoare a drepturilor pe
care le;ea le recunoa-te ace%tuia)
AR) >44
@ndatoririle %peci,ice
(1) Prin+ii au :ndatorirea de a cre-te copilul :n condi+ii
care % a%i;ure dezvoltarea %a ,izic9 $ental9 %piritual9
$oral -i %ocial :n $od ar$onio%)
(2) @n ace%t %cop9 prin+ii %unt o5li;a+iE
a) % coopereze cu copilul -i % :i re%pecte via+a inti$9
privat -i de$nitatea6
5) % prezinte -i % per$it in,or$area -i l$urirea
copilului de%pre toate actele -i ,aptele care l"ar putea a,ecta
-i % ia :n con%iderare opinia ace%tuia6
c) % ia toate $%urile nece%are pentru prote'area -i
realizarea drepturilor copilului6
d) % coopereze cu per%oanele ,izice -i per%oanele 'uridice
cu atri5u+ii :n do$eniul :n;ri'irii9 educrii -i ,or$rii
pro,e%ionale a copilului)
AR) >43
M%urile di%ciplinare
M%urile di%ciplinare nu pot ,i luate de prin+i dect cu
re%pectarea de$nit+ii copilului) (unt interzi%e luarea unor
$%uri9 precu$ -i aplicarea unor pedep%e ,izice9 de natur a
a,ecta dezvoltarea ,izic9 p%iBic %au %tarea e$o+ional a
copilului)
AR) >30
&repturile printelui $inor
(1) Printele $inor care a :$plinit vr%ta de 1> ani are
nu$ai drepturile -i :ndatoririle printe-ti cu privire la
per%oana copilului)
(2) &repturile -i :ndatoririle cu privire la 5unurile
copilului revin tutorelui %au9 dup caz9 altei per%oane9 :n
condi+iile le;ii)
AR) >31
Reli;ia copilului
(1) Prin+ii :ndru$ copilul9 potrivit propriilor convin;eri9
:n ale;erea unei reli;ii9 :n condi+iile le;ii9 +innd %ea$a de
opinia9 vr%ta -i de ;radul de $aturitate ale ace%tuia9 ,r a"l
putea o5li;a % adere la o anu$it reli;ie %au la un anu$it cult
reli;io%)
(2) Copilul care a :$plinit vr%ta de 1> ani are dreptul %
:-i alea; li5er con,e%iunea reli;ioa%)
AR) >32
Nu$ele copilului
Prin+ii ale; prenu$ele -i9 cnd e%te cazul9 nu$ele de
,a$ilie al copilului9 :n condi+iile le;ii)
AR) >3A
(uprave;Berea copilului
Prin+ii au dreptul -i :ndatorirea de %uprave;Bere a
copilului $inor)
AR) >3>
Rela+iile %ociale ale copilului
Prin+ii %au reprezentan+ii le;ali ai copilului pot9 nu$ai :n
5aza unor $otive te$einice9 % :$piedice core%ponden+a -i
le;turile per%onale ale copilului :n vr%t de pn la 1> ani)
Ne:n+ele;erile %e %olu+ioneaz de ctre in%tan+a de tutel9 cu
a%cultarea copilului9 :n condi+iile art) 27>)
AR) >3?
@napoierea copilului de la alte per%oane
(1) Prin+ii pot cere oricnd in%tan+ei de tutel :napoierea
copilului de la orice per%oan care :l +ine ,r drept)
(2) =n%tan+a de tutel poate re%pin;e cererea nu$ai dac
:napoierea e%te vdit contrar intere%ului %uperior al copilului)
(A) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art)
27> ,iind aplica5ile)
AR) >37
Locuin+a copilului
(1) Copilul $inor locuie-te la prin+ii %i)
(2) &ac prin+ii nu locuie%c :$preun9 ace-tia vor %ta5ili9
de co$un acord9 locuin+a copilului)
(A) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre prin+i9 in%tan+a de tutel
Botr-te9 lund :n con%iderare concluziile raportului de ancBet
p%iBo%ocial -i a%cultndu"i pe prin+i -i pe copil9 dac a
:$plinit vr%ta de 10 ani) &i%pozi+iile art) 27> r$n
aplica5ile)
(>) Locuin+a copilului9 %ta5ilit potrivit prezentului
articol9 nu poate ,i %cBi$5at ,r acordul prin+ilor dect :n
cazurile prevzute e8pre% de le;e)
(?) Printele la care copilul nu locuie-te :n $od %tatornic
are dreptul de a avea le;turi per%onale cu $inorul9 la locuin+a
ace%tuia) =n%tan+a de tutel poate li$ita e8erci+iul ace%tui
drept9 dac acea%ta e%te :n intere%ul %uperior al copilului)
AR) >32
(cBi$5area locuin+ei copilului
(1) &ac a,ecteaz e8erci+iul autorit+ii %au al unor
drepturi printe-ti9 %cBi$5area locuin+ei copilului9 :$preun cu
printele la care locuie-te9 nu poate avea loc dect cu acordul
preala5il al celuilalt printe)
(2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre prin+i9 Botr-te in%tan+a
de tutel potrivit intere%ului %uperior al copilului9 lund :n
con%iderare concluziile raportului de ancBet p%iBo%ocial -i
a%cultndu"i pe prin+i) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9
di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile)
AR) >34
(cBi$5area ,elului :nv+turii ori al pre;tirii pro,e%ionale
(1) Copilul care a :$plinit vr%ta de 1> ani poate cere
prin+ilor % :-i %cBi$5e ,elul :nv+turii %au al pre;tirii
pro,e%ionale ori locuin+a nece%ar de%vr-irii :nv+turii ori
pre;tirii %ale pro,e%ionale)
(2) &ac prin+ii %e opun9 copilul poate %e%iza in%tan+a de
tutel9 iar acea%ta Botr-te pe 5aza raportului de ancBet
p%iBo%ocial) A%cultarea copilului e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile
art) 27> ,iind aplica5ile)
AR) >33
.5li;a+ia de :ntre+inere
(1) atl -i $a$a %unt o5li;a+i9 :n %olidar9 % dea
:ntre+inere copilului lor $inor9 a%i;urndu"i cele nece%are
traiului9 precu$ -i educa+ia9 :nv+tura -i pre;tirea %a
pro,e%ional)
(2) &ac $inorul are un venit propriu care nu e%te
:nde%tultor9 prin+ii au o5li;a+ia de a"i a%i;ura condi+iile
nece%are pentru cre-terea9 educarea -i pre;tirea %a
pro,e%ional)
(A) Prin+ii %unt o5li;a+i % :l :ntre+in pe copilul devenit
$a'or9 dac %e a,l :n continuarea %tudiilor9 pn la ter$inarea
ace%tora9 dar ,r a dep-i vr%ta de 27 de ani)
(>) @n caz de ne:n+ele;ere9 :ntinderea o5li;a+iei de
:ntre+inere9 ,elul -i $odalit+ile e8ecutrii9 precu$ -i
contri5u+ia ,iecruia dintre prin+i %e %ta5ile%c de in%tan+a de
tutel pe 5aza raportului de ancBet p%iBo%ocial)
AR) ?00
=ndependen+a patri$onial
Printele nu are niciun drept a%upra 5unurilor copilului -i
nici copilul a%upra 5unurilor printelui9 :n a,ar de dreptul la
$o-tenire -i la :ntre+inere)
AR) ?01
Ad$ini%trarea 5unurilor copilului
(1) Prin+ii au dreptul -i :ndatorirea de a ad$ini%tra
5unurile copilului lor $inor9 precu$ -i de a"l reprezenta :n
actele 'uridice civile ori de a"i :ncuviin+a ace%te acte9 dup
caz)
(2) &up :$plinirea vr%tei de 1> ani $inorul :-i e8ercit
drepturile -i :-i e8ecut o5li;a+iile %in;ur9 :n condi+iile
le;ii9 :n% nu$ai cu :ncuviin+area prin+ilor -i9 dup caz9 a
in%tan+ei de tutel)
AR) ?02
Alte di%pozi+ii aplica5ile
(1) &repturile -i :ndatoririle prin+ilor cu privire la
5unurile copilului %unt acelea-i cu cele ale tutorelui9
di%pozi+iile care re;le$enteaz tutela ,iind aplica5ile :n $od
core%punztor)
(2) Cu toate ace%tea9 nu %e :ntoc$e-te inventarul prevzut la
art) 1>09 :n cazul :n care copilul nu are alte 5unuri dect cele
de uz per%onal)
CAP) ===
E8ercitarea autorit+ii printe-ti
AR) ?0A
Modul de e8ercitare a autorit+ii printe-ti
(1) Prin+ii e8ercit :$preun -i :n $od e;al autoritatea
printea%c)
(2) #a+ de ter+ii de 5un"credin+9 oricare dintre prin+i9
care :ndepline-te %in;ur un act curent pentru e8ercitarea
drepturilor -i :ndeplinirea :ndatoririlor printe-ti9 e%te
prezu$at c are -i con%i$+$ntul celuilalt printe)
AR) ?0>
E8ercitarea autorit+ii printe-ti :n caz de divor+
&ac prin+ii %unt divor+a+i9 autoritatea printea%c %e
e8ercit potrivit di%pozi+iilor re,eritoare la e,ectele
divor+ului :n raporturile dintre prin+i -i copii)
AR) ?0?
Copilul din a,ara c%toriei
(1) @n cazul copilului din a,ara c%toriei a crui ,ilia+ie
a ,o%t %ta5ilit conco$itent %au9 dup caz9 %ucce%iv ,a+ de
a$5ii prin+i9 autoritatea printea%c %e e8ercit :n co$un -i :n
$od e;al de ctre prin+i9 dac ace-tia convie+uie%c)
(2) &ac prin+ii copilului din a,ara c%toriei nu
convie+uie%c9 $odul de e8ercitare a autorit+ii printe-ti %e
%ta5ile-te de ctre in%tan+a de tutel9 ,iind aplica5ile prin
a%e$nare di%pozi+iile privitoare la divor+)
(A) =n%tan+a %e%izat cu o cerere privind %ta5ilirea
,ilia+iei e%te o5li;at % di%pun a%upra $odului de e8ercitare a
autorit+ii printe-ti9 ,iind aplica5ile prin a%e$nare
di%pozi+iile privitoare la divor+)
AR) ?07
@nvoiala prin+ilor
Cu :ncuviin+area in%tan+ei de tutel prin+ii %e pot :n+ele;e
cu privire la e8ercitarea autorit+ii printe-ti %au cu privire
la luarea unei $%uri de protec+ie a copilului9 dac e%te
re%pectat intere%ul %uperior al ace%tuia) A%cultarea copilului
e%te o5li;atorie9 di%pozi+iile art) 27> ,iind aplica5ile)
AR) ?02
E8ercitarea autorit+ii printe-ti de ctre un %in;ur printe
&ac unul dintre prin+i e%te decedat9 declarat $ort prin
Botrre 'udectorea%c9 pu% %u5 interdic+ie9 deczut din
e8erci+iul drepturilor printe-ti %au dac9 din orice $otiv9 %e
a,l :n neputin+ de a"-i e8pri$a voin+a9 cellalt printe
e8ercit %in;ur autoritatea printea%c)
CAP) =C
&ecderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti
AR) ?04
Condi+ii
(1) =n%tan+a de tutel9 la cererea autorit+ilor
ad$ini%tra+iei pu5lice cu atri5u+ii :n do$eniul protec+iei
copilului9 poate pronun+a decderea din e8erci+iul drepturilor
printe-ti dac printele pune :n pericol via+a9 %ntatea %au
dezvoltarea copilului prin relele trata$ente aplicate ace%tuia9
prin con%u$ul de alcool %au %tupe,iante9 prin purtarea a5uziv9
prin ne;li'en+a ;rav :n :ndeplinirea o5li;a+iilor printe-ti ori
prin atin;erea ;rav a intere%ului %uperior al copilului)
(2) Cererea %e 'udec de ur;en+9 cu citarea prin+ilor -i pe
5aza raportului de ancBet p%iBo%ocial) Participarea
procurorului e%te o5li;atorie)
AR) ?03
@ntinderea decderii
(1) &ecderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti e%te
total -i %e :ntinde a%upra tuturor copiilor n%cu+i la data
pronun+rii Botrrii)
(2) Cu toate ace%tea9 in%tan+a poate di%pune decderea nu$ai
cu privire la anu$ite drepturi printe-ti ori la anu$i+i copii9
dar nu$ai dac9 :n ace%t ,el9 nu %unt pri$e'duite cre-terea9
educarea9 :nv+tura -i pre;tirea pro,e%ional a copiilor)
AR) ?10
.5li;a+ia de :ntre+inere
&ecderea din e8erci+iul drepturilor printe-ti nu %cute-te
printele de o5li;a+ia %a de a da :ntre+inere copilului)
AR) ?11
=n%tituirea tutelei
@n cazul :n care9 dup decderea din e8erci+iul drepturilor
printe-ti9 copilul %e a,l :n %itua+ia de a ,i lip%it de
:n;ri'irea a$5ilor prin+i9 %e in%tituie tutela)
AR) ?12
Redarea e8erci+iului drepturilor printe-ti
(1) =n%tan+a red printelui e8erci+iul drepturilor
printe-ti9 dac au :ncetat :$pre'urrile care au du% la
decderea din e8erci+iul ace%tora -i dac printele nu $ai pune
:n pericol via+a9 %ntatea -i dezvoltarea copilului)
(2) Pn la %olu+ionarea cererii9 in%tan+a poate :n;dui
printelui % ai5 le;turi per%onale cu copilul9 dac acea%ta
e%te :n intere%ul %uperior al copilului)
=L!L C
.5li;a+ia de :ntre+inere
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) ?1A
Caracterul le;al al o5li;a+iei de :ntre+inere
.5li;a+ia de :ntre+inere e8i%t nu$ai :ntre per%oanele
prevzute de le;e) Ea %e datoreaz nu$ai dac %unt :ntrunite
condi+iile cerute de le;e)
AR) ?1>
Caracterul per%onal al o5li;a+iei de :ntre+inere
(1) .5li;a+ia de :ntre+inere are caracter per%onal)
(2) Ea %e %tin;e prin $oartea de5itorului %au a creditorului
o5li;a+iei de :ntre+inere9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el)
(A) &reptul la :ntre+inere nu poate ,i cedat -i nu poate ,i
ur$rit dect :n condi+iile prevzute de le;e)
AR) ?1?
=nad$i%i5ilitatea renun+rii la :ntre+inere
Ni$eni nu poate renun+a pentru viitor la dreptul %u la
:ntre+inere)
CAP) ==
Per%oanele :ntre care e8i%t o5li;a+ia de :ntre+inere -i
ordinea :n care acea%ta %e datoreaz
AR) ?17
(u5iectele o5li;a+iei de :ntre+inere
(1) .5li;a+ia de :ntre+inere e8i%t :ntre %o+ -i %o+ie9
rudele :n linie dreapt9 :ntre ,ra+i -i %urori9 precu$ -i :ntre
celelalte per%oane anu$e prevzute de le;e)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) privind o5li;a+ia de :ntre+inere
:ntre rudele :n linie dreapt9 precu$ -i :ntre ,ra+i -i %urori
%unt aplica5ile -i :n cazul adop+iei)
(A) .5li;a+ia de :ntre+inere e8i%t :ntre ,o-tii %o+i9 :n
condi+iile prevzute de le;e)
AR) ?12
@ntre+inerea copilului de ctre %o+ul printelui %u
(1) (o+ul care a contri5uit la :ntre+inerea copilului
celuilalt %o+ e%te o5li;at % pre%teze :ntre+inere copilului ct
ti$p ace%ta e%te $inor9 :n% nu$ai dac prin+ii %i ,ire-ti au
$urit9 %unt di%pru+i ori %unt :n nevoie)
(2) La rndul %u9 copilul poate ,i o5li;at % dea
:ntre+inere celui care l"a :ntre+inut a%t,el ti$p de 10 ani)
AR) ?14
.5li;a+ia de :ntre+inere apar+innd $o-tenitorilor
(1) Mo-tenitorii per%oanei care a ,o%t o5li;at la
:ntre+inerea unui $inor %au care i"a dat :ntre+inere ,r a avea
o5li;a+ia le;al %unt +inu+i9 :n $%ura valorii 5unurilor
$o-tenite9 % continue :ntre+inerea9 dac prin+ii $inorului au
$urit9 %unt di%pru+i %au %unt :n nevoie9 :n% nu$ai ct ti$p cel
:ntre+inut e%te $inor)
(2) @n cazul :n care %unt $ai $ul+i $o-tenitori9 o5li;a+ia
e%te %olidar9 ,iecare dintre ei contri5uind la :ntre+inerea
$inorului propor+ional cu valoarea 5unurilor $o-tenite)
AR) ?13
.rdinea de plat a :ntre+inerii
@ntre+inerea %e datoreaz :n ordinea ur$toareE
a) %o+ii -i ,o-tii %o+i :-i datoreaz :ntre+inere :naintea
celorlal+i o5li;a+i6
5) de%cendentul e%te o5li;at la :ntre+inere :naintea
a%cendentului9 iar dac %unt $ai $ul+i de%cenden+i %au $ai $ul+i
a%cenden+i9 cel :n ;rad $ai apropiat :naintea celui $ai
:ndeprtat6
c) ,ra+ii -i %urorile :-i datoreaz :ntre+inere dup prin+i9
:n% :naintea 5unicilor)
AR) ?20
@ntre+inerea :n cazul de%,acerii adop+iei
&up :ncetarea adop+iei9 adoptatul poate cere :ntre+inere
nu$ai de la rudele %ale ,ire-ti %au9 dup caz9 de la %o+ul %u)
AR) ?21
Pluralitatea de de5itori
(1) @n cazul :n care $ai $ulte dintre per%oanele prevzute la
art) ?17 %unt o5li;ate % :ntre+in aceea-i per%oan9 ele vor
contri5ui la plata :ntre+inerii9 propor+ional cu $i'loacele pe
care le au)
(2) &ac printele are drept la :ntre+inere de la $ai $ul+i
copii9 el poate9 :n caz de ur;en+9 % pornea%c ac+iunea nu$ai
:$potriva unuia dintre ei) Cel care a pltit :ntre+inerea %e
poate :ntoarce :$potriva celorlal+i o5li;a+i pentru partea
,iecruia)
AR) ?22
.5li;a+ia %u5%idiar
@n cazul :n care cel o5li;at :n pri$ul rnd la :ntre+inere nu
are $i'loace :nde%tultoare pentru a acoperi nevoile celui care o
cere9 in%tan+a de tutel le poate o5li;a pe celelalte per%oane
:ndatorate la :ntre+inere % o co$pleteze9 :n ordinea %ta5ilit
la art) ?13)
AR) ?2A
&ivizi5ilitatea :ntre+inerii
Cnd cel o5li;at nu poate pre%ta9 :n acela-i ti$p9
:ntre+inere tuturor celor :ndrept+i+i % o cear9 in%tan+a de
tutel9 +innd %ea$a de nevoile ,iecreia dintre ace%te per%oane9
poate Botr: ,ie ca :ntre+inerea % %e pltea%c nu$ai uneia
dintre ele9 ,ie ca :ntre+inerea % %e :$part :ntre $ai $ulte %au
toate per%oanele :ndrept+ite % o cear) @n ace%t caz9 in%tan+a
Botr-te9 totodat9 $odul :n care %e :$parte :ntre+inerea :ntre
per%oanele care ur$eaz a o pri$i)
CAP) ===
Condi+iile o5li;a+iei de :ntre+inere
AR) ?2>
Creditorul :ntre+inerii
Are drept la :ntre+inere nu$ai cel care %e a,l :n nevoie9
neputndu"%e :ntre+ine din $unca %au din 5unurile %ale)
AR) ?2?
&reptul la :ntre+inere al $inorului
(1) Minorul care cere :ntre+inere de la prin+ii %i %e a,l
:n nevoie dac nu %e poate :ntre+ine din $unca %a9 cBiar dac ar
avea 5unuri)
(2) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care prin+ii n"ar putea
pre%ta :ntre+inerea ,r a"-i pri$e'dui propria lor e8i%ten+9
in%tan+a de tutel poate :ncuviin+a ca :ntre+inerea % %e a%i;ure
prin valori,icarea 5unurilor pe care ace%ta le are9 cu e8cep+ia
celor de %trict nece%itate)
AR) ?27
Co$porta$entul necore%punztor
(1) Nu poate pretinde :ntre+inere acela care %"a ,cut
vinovat ,a+ de cel o5li;at la :ntre+inere de ,apte ;rave9
contrare le;ii %au 5unelor $oravuri)
(2) Acela care %e a,l :n %tare de nevoie din culpa %a poate
cere nu$ai :ntre+inerea de %trict nece%itate)
AR) ?22
&e5itorul :ntre+inerii
(1) Poate ,i o5li;at la :ntre+inere nu$ai cel care are
$i'loacele pentru a o plti %au are po%i5ilitatea de a do5ndi
ace%te $i'loace)
(2) La %ta5ilirea $i'loacelor celui care datoreaz
:ntre+inerea %e +ine %ea$a de veniturile -i 5unurile ace%tuia9
precu$ -i de po%i5ilit+ile de realizare a ace%tora6 de a%e$enea9
vor ,i avute :n vedere celelalte o5li;a+ii ale %ale)
AR) ?24
&ovada %trii de nevoie
(tarea de nevoie a per%oanei :ndrept+ite la :ntre+inere9
precu$ -i $i'loacele celui care datoreaz :ntre+inere pot ,i
dovedite prin orice $i'loc de pro5)
CAP) =C
(ta5ilirea -i e8ecutarea o5li;a+iei de :ntre+inere
AR) ?23
Cuantu$ul :ntre+inerii
(1) @ntre+inerea e%te datorat potrivit cu nevoia celui care
o cere -i cu $i'loacele celui care ur$eaz a o plti)
(2) Cnd :ntre+inerea e%te datorat de printe9 ea %e
%ta5ile-te pn la o ptri$e din venitul %u lunar net pentru un
copil9 o trei$e pentru 2 copii -i o 'u$tate pentru A %au $ai
$ul+i copii)
(A) Cuantu$ul :ntre+inerii datorate copiilor9 :$preun cu
:ntre+inerea datorat altor per%oane9 potrivit le;ii9 nu poate
dep-i 'u$tate din venitul net lunar al celui o5li;at)
AR) ?A0
Modalit+ile de e8ecutare
(1) .5li;a+ia de :ntre+inere %e e8ecut :n natur9 prin
a%i;urarea celor nece%are traiului -i9 dup caz9 a cBeltuielilor
pentru educare9 :nv+tur -i pre;tire pro,e%ional)
(2) &ac o5li;a+ia de :ntre+inere nu %e e8ecut de 5unvoie9
:n natur9 in%tan+a de tutel di%pune e8ecutarea ei prin plata
unei pen%ii de :ntre+inere9 %ta5ilit :n 5ani)
(A) Pen%ia de :ntre+inere %e poate %ta5ili %u5 ,or$a unei
%u$e ,i8e %au :ntr"o cot procentual din venitul net lunar al
celui care datoreaz :ntre+inere) &i%pozi+iile art) ?23 alin) (2)
-i (A) r$n aplica5ile)
AR) ?A1
Modi,icarea -i :ncetarea pen%iei de :ntre+inere
(1) &ac %e ive-te o %cBi$5are :n ceea ce prive-te $i'loacele
celui care pre%teaz :ntre+inerea -i nevoia celui care o
pri$e-te9 in%tan+a de tutel9 potrivit :$pre'urrilor9 poate $ri
%au $ic-ora pen%ia de :ntre+inere %au poate Botr: :ncetarea
pl+ii ei)
(2) Pen%ia de :ntre+inere %ta5ilit :ntr"o %u$ ,i8 %e
inde8eaz de drept9 tri$e%trial9 :n ,unc+ie de rata in,la+iei)
AR) ?A2
&ata de la care %e datoreaz pen%ia de :ntre+inere
(1) Pen%ia de :ntre+inere %e datoreaz de la data cererii de
cBe$are :n 'udecat)
(2) Cu toate ace%tea9 pen%ia poate ,i acordat -i pentru o
perioad anterioar9 dac introducerea cererii de cBe$are :n
'udecat a ,o%t :ntrziat din culpa de5itorului)
AR) ?AA
Plata pen%iei de :ntre+inere
(1) Pen%ia de :ntre+inere %e plte-te :n rate periodice9 la
ter$enele convenite de pr+i %au9 :n lip%a acordului lor9 la cele
%ta5ilite prin Botrre 'udectorea%c)
(2) CBiar dac creditorul :ntre+inerii a decedat :n perioada
core%punztoare unei rate9 :ntre+inerea e%te datorat :n
:ntre;i$e pentru acea perioad)
(A) &e a%e$enea9 pr+ile pot conveni %au9 dac %unt $otive
te$einice9 in%tan+a de tutel poate Botr: ca :ntre+inerea % %e
e8ecute prin plata anticipat a unei %u$e ;lo5ale care % acopere
nevoile de :ntre+inere ale celui :ndrept+it pe o perioad $ai
:ndelun;at %au pe :ntrea;a perioad :n care %e datoreaz
:ntre+inerea9 :n $%ura :n care de5itorul :ntre+inerii are
$i'loacele nece%are acoperirii ace%tei o5li;a+ii)
AR) ?A>
Re%tituirea :ntre+inerii nedatorate
&ac9 din orice $otiv9 %e dovede-te c :ntre+inerea pre%tat9
de 5unvoie %au ca ur$are a unei Botrri 'udectore-ti9 nu era
datorat9 cel care a e8ecutat o5li;a+ia poate % cear
re%tituirea de la cel care a pri$it"o %au de la cel care avea9 :n
realitate9 o5li;a+ia % o pre%teze9 :n ace%t din ur$ caz9 pe
te$eiul :$5o;+irii ,r 'u%t cauz)
CAREA a ==="a
&e%pre 5unuri*)
""""""""""""""
*) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii
a ==="a %unt cuprin%e :n art) ??"42 din Le;ea nr) 21<2011)
=L!L =
Dunurile -i drepturile reale :n ;eneral
CAP) =
&e%pre 5unuri :n ;eneral
(EC/=!NEA 1
&e%pre di%tinc+ia 5unurilor
AR) ?A?
No+iune
(unt 5unuri lucrurile9 corporale %au necorporale9 care
con%tituie o5iectul unui drept patri$onial)
AR) ?A7
Dunurile $o5ile -i i$o5ile
Dunurile %unt $o5ile %au i$o5ile)
AR) ?A2
Dunurile i$o5ile
(unt i$o5ile terenurile9 izvoarele -i cur%urile de ap9
planta+iile prin%e :n rdcini9 con%truc+iile -i orice alte
lucrri ,i8ate :n p$nt cu caracter per$anent9 plat,or$ele -i
alte in%tala+ii de e8ploatare a re%ur%elor %u5$arine %ituate pe
platoul continental9 precu$ -i tot ceea ce9 :n $od natural %au
arti,icial9 e%te :ncorporat :n ace%tea cu caracter per$anent)
AR) ?A4
Dunurile care r$n %au devin i$o5ile
(1) R$n 5unuri i$o5ile $aterialele %eparate :n $od
provizoriu de un i$o5il9 pentru a ,i din nou :ntre5uin+ate9 att
ti$p ct %unt p%trate :n aceea-i ,or$9 precu$ -i pr+ile
inte;rante ale unui i$o5il care %unt te$porar deta-ate de ace%ta9
dac %unt de%tinate %pre a ,i reinte;rate)
(2) Materialele adu%e pentru a ,i :ntre5uin+ate :n locul
celor vecBi devin 5unuri i$o5ile din $o$entul :n care au do5ndit
acea%t de%tina+ie)
AR) ?A3
Dunurile $o5ile
(1) Dunurile pe care le;ea nu le con%ider i$o5ile %unt
5unuri $o5ile)
(2) (unt 5unuri $o5ile -i undele electro$a;netice %au
a%i$ilate ace%tora9 precu$ -i ener;ia de orice ,el produ%e9
captate -i tran%$i%e9 :n condi+iile le;ii9 de orice per%oan -i
pu%e :n %erviciul %u9 indi,erent de natura $o5iliar %au
i$o5iliar a %ur%ei ace%tora)
AR) ?>0
Dunurile $o5ile prin anticipa+ie
(1) Do;+iile de orice natur ale %olului -i %u5%olului9
,ructele necule%e :nc9 planta+iile -i con%truc+iile :ncorporate
:n %ol devin $o5ile prin anticipa+ie9 atunci cnd9 prin voin+a
pr+ilor9 %unt privite :n natura lor individual :n vederea
deta-rii lor)
(2) Pentru opoza5ilitate ,a+ de ter+i9 e%te nece%ar notarea
:n cartea ,unciar)
AR) ?>1
!niver%alitatea de ,apt
(1) Con%tituie o univer%alitate de ,apt an%a$5lul 5unurilor
care apar+in aceleia-i per%oane -i au o de%tina+ie co$un
%ta5ilit prin voin+a ace%teia %au prin le;e)
(2) Dunurile care alctuie%c univer%alitatea de ,apt pot9
:$preun %au %eparat9 % ,ac o5iectul unor acte %au raporturi
'uridice di%tincte)
AR) ?>2
Re;ulile aplica5ile drepturilor purtnd a%upra 5unurilor
(1) &ac nu %e prevede alt,el9 %unt %upu%e re;ulilor
re,eritoare la 5unurile i$o5ile -i drepturile reale a%upra
ace%tora)
(2) Celelalte drepturi patri$oniale %unt %upu%e9 :n li$itele
prevzute de le;e9 re;ulilor re,eritoare la 5unurile $o5ile)
AR) ?>A
Dunurile ,un;i5ile -i 5unurile ne,un;i5ile
(1) Dunurile %unt ,un;i5ile %au ne,un;i5ile)
(2) (unt ,un;i5ile 5unurile deter$ina5ile dup nu$r9 $%ur
%au ;reutate9 a%t,el :nct pot ,i :nlocuite unele prin altele :n
e8ecutarea unei o5li;a+ii)
(A) Prin act 'uridic9 un 5un ,un;i5il prin natura %a poate ,i
con%iderat ca ne,un;i5il)
AR) ?>>
Dunurile con%u$pti5ile -i 5unurile necon%u$pti5ile
(1) Dunurile %unt con%u$pti5ile %au necon%u$pti5ile)
(2) (unt con%u$pti5ile 5unurile $o5ile a cror :ntre5uin+are
o5i-nuit i$plic :n%trinarea %au con%u$area %u5%tan+ei)
(A) !n 5un con%u$pti5il prin natura %a poate deveni
necon%u$pti5il dac9 prin act 'uridic9 i %e %cBi$5
:ntre5uin+area)
AR) ?>?
Dunurile divizi5ile -i 5unurile indivizi5ile
(1) Dunurile %unt divizi5ile %au indivizi5ile)
(2) Dunurile care nu pot ,i :$pr+ite :n natur ,r a li %e
%cBi$5a de%tina+ia %unt 5unuri indivizi5ile)
(A) Prin act 'uridic9 un 5un divizi5il prin natura lui poate
,i con%iderat indivizi5il)
AR) ?>7
Dunurile principale -i 5unurile acce%orii
(1) Dunul care a ,o%t de%tinat9 :n $od %ta5il -i e8clu%iv9
:ntre5uin+rii econo$ice a altui 5un e%te acce%oriu att ti$p ct
%ati%,ace acea%t utilizare)
(2) &e%tina+ia co$un poate % ,ie %ta5ilit nu$ai de
proprietarul a$5elor 5unuri)
(A) &ac nu %e prevede alt,el9 5unul acce%oriu ur$eaz
%itua+ia 'uridic a 5unului principal9 inclu%iv :n caz de
:n%trinare %au de ;revare a 5unului principal)
(>) @ncetarea calit+ii de 5un acce%oriu nu poate ,i :n%
opu% unui ter+ care a do5ndit anterior drepturi privitoare la
5unul principal)
(?) (epararea te$porar a unui 5un acce%oriu de 5unul
principal nu :i :nltur acea%t calitate)
(7) &repturile unui ter+ privitoare la un 5un nu pot ,i
:nclcate prin tran%,or$area ace%tuia :n 5un acce%oriu)
(EC/=!NEA a 2"a
Produ%ele 5unurilor
AR) ?>2
Produ%ele 5unurilor
Produ%ele 5unurilor %unt ,ructele -i productele)
AR) ?>4
#ructele
(1) #ructele reprezint acele produ%e care deriv din
,olo%irea unui 5un9 ,r a di$inua %u5%tan+a ace%tuia) #ructele
%untE naturale9 indu%triale -i civile) #ructele civile %e nu$e%c
-i venituri)
(2) #ructele naturale %unt produ%ele directe -i periodice ale
unui 5un9 o5+inute ,r interven+ia o$ului9 cu$ ar ,i acelea pe
care p$ntul le produce de la %ine9 produc+ia -i %porul
ani$alelor)
(A) #ructele indu%triale %unt produ%ele directe -i periodice
ale unui 5un9 o5+inute ca rezultat al interven+iei o$ului9 cu$ ar
,i recoltele de orice ,el)
(>) #ructele civile %unt veniturile rezultate din ,olo%irea
5unului de ctre o alt per%oan :n virtutea unui act 'uridic9
precu$ cBiriile9 arenzile9 do5nzile9 venitul rentelor -i
dividendele)
AR) ?>3
Productele
Productele %unt produ%ele o5+inute dintr"un 5un cu con%u$area
%au di$inuarea %u5%tan+ei ace%tuia9 precu$ copacii unei pduri9
piatra dintr"o carier -i altele a%e$enea)
AR) ??0
&o5ndirea ,ructelor -i a productelor
(1) #ructele -i productele %e cuvin proprietarului9 dac prin
le;e nu %e di%pune alt,el)
(2) &reptul de proprietate a%upra ,ructelor naturale -i
indu%triale %e do5nde-te la data %eparrii de 5unul care le"a
produ%)
(A) &reptul de proprietate a%upra ,ructelor civile %e
do5nde-te zi cu zi)
(>) Cel care9 ,r acordul proprietarului9 avan%eaz
cBeltuielile nece%are pentru producerea -i perceperea ,ructelor
%au productelor poate cere re%tituirea cBeltuielilor)
(?) @n ace%t caz9 produ%ele %au contravaloarea ace%tora pot
,i re+inute pn la re%tituirea cBeltuielilor) Cu toate ace%tea9
proprietarul poate cere o5li;area po%e%orului la predarea
produ%elor ori a contravalorii ace%tora dac ,urnizeaz o
;aran+ie :nde%tultoare)
CAP) ==
&repturile reale :n ;eneral
AR) ??1
&repturile reale
(unt drepturi realeE
1) dreptul de proprietate6
2) dreptul de %uper,icie6
A) dreptul de uzu,ruct6
>) dreptul de uz6
?) dreptul de a5ita+ie6
7) dreptul de %ervitute6
2) dreptul de ad$ini%trare6
4) dreptul de conce%iune6
3) dreptul de ,olo%in+6
10) drepturile reale de ;aran+ie6
11) alte drepturi crora le;ea le recunoa-te ace%t caracter)
AR) ??2
#or$ele de proprietate
Proprietatea e%te pu5lic %au privat)
AR) ??A
Proprietatea privat
(1) (unt o5iect al propriet+ii private toate 5unurile de uz
%au de intere% privat apar+innd per%oanelor ,izice9 per%oanelor
'uridice de drept privat %au de drept pu5lic9 inclu%iv 5unurile
care alctuie%c do$eniul privat al %tatului -i al unit+ilor
ad$ini%trativ"teritoriale)
(2) Mo-tenirile vacante %e con%tat prin certi,icat de
vacan+ %ucce%oral -i intr :n do$eniul privat al co$unei9
ora-ului %au $unicipiului9 dup caz9 ,r :n%criere :n cartea
,unciar) =$o5ilele cu privire la care %"a renun+at la dreptul de
proprietate con,or$ art) ?72 alin) (2) %e do5nde%c9 ,r
:n%criere :n cartea ,unciar9 de co$un9 ora- %au $unicipiu9 dup
caz9 -i intr :n do$eniul privat al ace%tora prin Botrrea
con%iliului local)
(A) Mo-tenirile vacante -i i$o5ilele $en+ionate la alin) (2)9
a,late :n %trintate9 %e cuvin %tatului ro$n)
(>) Dunurile o5iect al propriet+ii private9 indi,erent de
titular9 %unt -i r$n :n circuitul civil9 dac prin le;e nu %e
di%pune alt,el) Ele pot ,i :n%trinate9 pot ,ace o5iectul unei
ur$riri %ilite -i pot ,i do5ndite prin orice $od prevzut de
le;e)
AR) ??>
Proprietatea pu5lic
(1) Dunurile %tatului -i ale unit+ilor ad$ini%trativ"
teritoriale care9 prin natura lor %au prin declara+ia le;ii9 %unt
de uz %au de intere% pu5lic ,or$eaz o5iectul propriet+ii
pu5lice9 :n% nu$ai dac au ,o%t le;al do5ndite de ctre
ace%tea)
(2) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 di%pozi+iile
aplica5ile dreptului de proprietate privat %e aplic -i
dreptului de proprietate pu5lic9 :n% nu$ai :n $%ura :n care
%unt co$pati5ile cu ace%ta din ur$)
=L!L ==
Proprietatea privat
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
(EC/=!NEA 1
Con+inutul9 :ntinderea -i %tin;erea dreptului de proprietate
privat
AR) ???
Con+inutul dreptului de proprietate privat
(1) Proprietatea privat e%te dreptul titularului de a
po%eda9 ,olo%i -i di%pune de un 5un :n $od e8clu%iv9 a5%olut -i
perpetuu9 :n li$itele %ta5ilite de le;e)
(2) @n condi+iile le;ii9 dreptul de proprietate privat e%te
%u%cepti5il de $odalit+i -i dez$e$5r$inte9 dup caz)
AR) ??7
Li$itele e8ercitrii dreptului de proprietate privat
(1) &reptul de proprietate poate ,i e8ercitat :n li$itele
$ateriale ale o5iectului %u) Ace%tea %unt li$itele corporale ale
5unului care ,or$eaz o5iectul dreptului de proprietate9 cu
:n;rdirile %ta5ilite prin le;e)
(2) Prin le;e poate ,i li$itat e8ercitarea atri5utelor
dreptului de proprietate)
(A) E8ercitarea dreptului de proprietate poate ,i li$itat -i
prin voin+a proprietarului9 cu e8cep+iile prevzute de le;e)
AR) ??2
&o5ndirea dreptului de proprietate
(1) &reptul de proprietate %e poate do5ndi9 :n condi+iile
le;ii9 prin conven+ie9 $o-tenire le;al %au te%ta$entar9
acce%iune9 uzucapiune9 ca e,ect al po%e%iei de 5un"credin+ :n
cazul 5unurilor $o5ile -i al ,ructelor9 prin ocupa+iune9
tradi+iune9 precu$ -i prin Botrre 'udectorea%c9 atunci cnd
ea e%te tran%lativ de proprietate prin ea :n%-i)
(2) @n cazurile prevzute de le;e9 proprietatea %e poate
do5ndi prin e,ectul unui act ad$ini%trativ)
(A) Prin le;e %e pot re;le$enta -i alte $oduri de do5ndire a
dreptului de proprietate)
(>) Cu e8cep+ia cazurilor anu$e prevzute de le;e9 :n cazul
5unurilor i$o5ile dreptul de proprietate %e do5nde-te prin
:n%criere :n cartea ,unciar9 cu re%pectarea di%pozi+iilor
prevzute la art) 444)
AR) ??4
Ri%cul pieirii 5unului
Proprietarul %uport ri%cul pieirii 5unului9 dac ace%ta n"a
,o%t a%u$at de o alt per%oan %au dac prin le;e nu %e di%pune
alt,el)
AR) ??3
@ntinderea dreptului de proprietate a%upra terenurilor
(1) Proprietatea terenului %e :ntinde -i a%upra %u5%olului -i
a %pa+iului de dea%upra terenului9 cu re%pectarea li$itelor
le;ale)
(2) Proprietarul poate ,ace9 dea%upra -i :n %u5%olul
terenului9 toate con%truc+iile9 planta+iile -i lucrrile pe care
le ;%e-te de cuviin+9 :n a,ar de e8cep+iile %ta5ilite de le;e9
-i poate tra;e din ele toate ,oloa%ele pe care ace%tea le"ar
produce) El e%te +inut % re%pecte9 :n condi+iile -i :n li$itele
deter$inate de le;e9 drepturile ter+ilor a%upra re%ur%elor
$inerale ale %u5%olului9 izvoarelor -i apelor %u5terane9
lucrrilor -i in%tala+iilor %u5terane -i altora a%e$enea)
(A) Apele de %upra,a+ -i al5iile ace%tora apar+in
proprietarului terenului pe care %e ,or$eaz %au cur;9 :n
condi+iile prevzute de le;e) Proprietarul unui teren are9 de
a%e$enea9 dreptul de a apropria -i de a utiliza9 :n condi+iile
le;ii9 apa izvoarelor -i a lacurilor a,late pe terenul re%pectiv9
apa ,reatic9 precu$ -i apele pluviale)
AR) ?70
.5li;a+ia de ;rni+uire
Proprietarii terenurilor :nvecinate %unt o5li;a+i %
contri5uie la ;rni+uire prin recon%tituirea Botarului -i ,i8area
%e$nelor core%punztoare9 %uportnd9 :n $od e;al9 cBeltuielile
ocazionate de acea%ta)
AR) ?71
&reptul de :n;rdire
.rice proprietar poate % :-i :n;rdea%c proprietatea9
%uportnd9 :n condi+iile le;ii9 cBeltuielile ocazionate)
AR) ?72
(tin;erea dreptului de proprietate
(1) &reptul de proprietate privat %e %tin;e prin pieirea
5unului9 dar nu %e %tin;e prin neuz) El poate ,i :n% do5ndit de
altul prin uzucapiune %au :ntr"un alt $od9 :n cazurile -i
condi+iile anu$e deter$inate de le;e)
(2) Proprietarul poate a5andona 5unul %u $o5il %au poate
renun+a9 prin declara+ie autentic9 la dreptul de proprietate
a%upra 5unului i$o5il9 :n%cri% :n cartea ,unciar) &reptul %e
%tin;e :n $o$entul pr%irii 5unului $o5il9 iar dac 5unul e%te
i$o5il9 prin :n%crierea :n cartea ,unciar9 :n condi+iile le;ii9
a declara+iei de renun+are)
(A) E8proprierea %e poate ,ace nu$ai pentru o cauz de
utilitate pu5lic %ta5ilit potrivit le;ii9 cu 'u%t -i
preala5il de%p;u5ire9 ,i8at de co$un acord :ntre proprietar -i
e8propriator) @n caz de diver;en+ a%upra cuantu$ului
de%p;u5irilor9 ace%ta %e %ta5ile-te pe cale 'udectorea%c)
(>) Nu pot ,i %upu%e con,i%crii dect 5unurile de%tinate %au
,olo%ite pentru %vr-irea unei in,rac+iuni ori contraven+ii %au
cele rezultate din ace%tea)
(EC/=!NEA a 2"a
Aprarea dreptului de proprietate privat
AR) ?7A
Ac+iunea :n revendicare
(1) Proprietarul unui 5un are dreptul de a"l revendica de la
po%e%or %au de la o alt per%oan care :l de+ine ,r drept) El
are9 de a%e$enea9 dreptul la de%p;u5iri9 dac e%te cazul)
(2) &reptul la ac+iunea :n revendicare e%te i$pre%cripti5il9
cu e8cep+ia cazurilor :n care prin le;e %e di%pune alt,el)
(A) &reptul de proprietate do5ndit cu 5un"credin+9 :n
condi+iile le;ii9 e%te pe deplin recuno%cut)
(>) Fotrrea 'udectorea%c prin care %"a ad$i% ac+iunea :n
revendicare e%te opoza5il -i poate ,i e8ecutat -i :$potriva
ter+ului do5nditor9 :n condi+iile Codului de procedur civil)
AR) ?7>
Ac+iunea ne;atorie
(1) Proprietarul poate intenta ac+iunea ne;atorie contra
oricrei per%oane care pretinde c e%te titularul vreunui drept
real9 altul dect cel de proprietate9 a%upra 5unului %u)
(2) &reptul la ac+iunea ne;atorie e%te i$pre%cripti5il)
AR) ?7?
Pro5a dreptului de proprietate a%upra i$o5ilelor :n%cri%e :n
cartea ,unciar
@n cazul i$o5ilelor :n%cri%e :n cartea ,unciar9 dovada
dreptului de proprietate %e ,ace cu e8tra%ul de carte ,unciar)
AR) ?77
E,ectele ad$iterii ac+iunii :n revendicare
(1) Prtul va ,i o5li;at la re%tituirea 5unului %au la
de%p;u5iri dac 5unul a pierit din culpa %a ori a ,o%t
:n%trinat) @n acelea-i condi+ii9 prtul va ,i o5li;at la
re%tituirea productelor %au a contravalorii ace%tora) @n toate
cazurile9 de%p;u5irile vor ,i evaluate :n raport cu $o$entul
re%tituirii)
(2) Po%e%orul de rea"credin+ %au detentorul precar va ,i
o5li;at9 la cerere9 -i la re%tituirea ,ructelor produ%e de 5un
pn la :napoierea ace%tuia ctre proprietar)
(A) Proprietarul poate ,i o5li;at9 la cerere9 % re%tituie
po%e%orului cBeltuielile nece%are pe care ace%ta le"a ,cut)
(>) CBeltuielile utile %e re%tituie9 la cerere9 :n li$ita
%porului de valoare9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el)
(?) &e a%e$enea9 proprietarul va putea ,i o5li;at9 la cerere9
la re%tituirea cBeltuielilor nece%are pentru producerea -i
cule;erea ,ructelor %au a productelor)
(7) Prtul are un drept de reten+ie a%upra produ%elor pn
la re%tituirea cBeltuielilor ,cute pentru producerea -i
cule;erea ace%tora9 cu e8cep+ia cazului :n care proprietarul
,urnizeaz prtului o ;aran+ie :nde%tultoare)
(2) &reptul de reten+ie nu poate ,i e8ercitat :n niciun caz
a%upra 5unului ,ru;i,er %au cnd intrarea :n %tpnirea $aterial
a 5unului %"a ,cut prin violen+ ori ,raud %au cnd produ%ele
%unt 5unuri peri%a5ile ori %unt %upu%e9 ca ur$are a trecerii unei
perioade %curte de ti$p9 unei %cderi %e$ni,icative a valorii
lor)
(4) Proprietarul nu e%te dator % acopere cBeltuielile
voluptuare) Po%e%orul are dreptul de a"-i :n%u-i lucrrile
e,ectuate cu ace%te cBeltuieli nu$ai dac prin acea%ta 5unul nu
%e deterioreaz)
(3) &i%pozi+iile alin) (A)9 (>) -i (4) %e aplic nu$ai :n
acele %itua+ii :n care cBeltuielile nu %e concretizeaz :ntr"o
lucrare nou9 caz :n care %unt incidente di%pozi+iile
core%punztoare din $ateria acce%iunii i$o5iliare arti,iciale)
CAP) ==
Acce%iunea
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) ?72
&o5ndirea dreptului de proprietate prin acce%iune
Prin acce%iune9 proprietarul unui 5un devine proprietarul a
tot ce %e alipe-te cu 5unul ori %e :ncorporeaz :n ace%ta9 dac
le;ea nu prevede alt,el)
AR) ?74
#or$ele acce%iunii
Acce%iunea e%te natural9 cnd unirea %au :ncorporarea e%te
ur$area unui eveni$ent natural9 ori arti,icial9 cnd rezult din
,apta proprietarului ori a unei alte per%oane)
(EC/=!NEA a 2"a
Acce%iunea i$o5iliar natural
AR) ?73
Aluviunile
Adu;irile de teren la $alurile apelor cur;toare revin
proprietarului ,ondului riveran9 nu$ai dac ele %e ,or$eaz
treptat)
AR) ?20
erenul l%at de apele cur;toare
Proprietarul ,ondului riveran do5nde-te9 de a%e$enea9
terenul l%at de apele cur;toare care %"au retra% treptat de la
+r$ul re%pectiv)
AR) ?21
erenul l%at de apele %tttoare
(1) Proprietarul terenului :ncon'urat de Bele-teie9 iazuri9
canale -i alte a%e$enea ape %tttoare nu devine proprietarul
terenurilor aprute prin %cderea te$porar a ace%tor ape %u5
:nl+i$ea de %cur;ere)
(2) ot a%t,el9 proprietarul ace%tor ape nu do5nde-te niciun
drept a%upra terenului acoperit ca ur$are a unor revr%ri
%poradice)
AR) ?22
Avul%iunea
Proprietarul terenului de la care o ap cur;toare a %$ul%
5ru%c o por+iune de $al din teren9 alipind"o la terenul altui
proprietar riveran9 nu pierde dreptul de proprietate a%upra
pr+ii de%prin%e dac o revendic :n ter$en de un an de la data
,aptului)
AR) ?2A
Al5iile rurilor9 in%ulele -i prundi-urile
(1) Al5iile rurilor apar+in proprietarilor riverani9 cu
e8cep+ia acelora care9 potrivit le;ii9 ,ac o5iectul propriet+ii
pu5lice)
(2) =n%ulele -i prundi-urile care nu %unt :n le;tur cu
terenurile avnd $alul la nivelul $ediu al apei revin
proprietarului al5iei)
(A) &ac in%ula apar+ine proprietarilor riverani -i trece
pe%te 'u$tatea apei9 ,iecare dintre ei are dreptul de
proprietate a%upra pr+ii de in%ul ce %e :ntinde %pre el pornind
de la 'u$tatea apei)
AR) ?2>
&reptul de proprietate a%upra in%ulelor nou",or$ate
@n cazul :n care o ap cur;toare9 ,or$ndu"-i un 5ra+ nou9
:ncon'oar terenul unui proprietar riveran9 el r$ne proprietar
a%upra in%ulei a%t,el create)
AR) ?2?
Al5iile pr%ite de apele cur;toare
Al5ia pr%it de o ap cur;toare care -i"a ,or$at un nou
cur% va avea re;i$ul 'uridic %ta5ilit :n le;ea %pecial)
AR) ?27
Acce%iunea natural a%upra ani$alelor
(1) Ani$alele do$e%tice rtcite pe terenul altuia :i revin
ace%tuia din ur$ dac proprietarul nu le revendic :n ter$en de
A0 de zile de la data declara+iei ,cute la pri$rie de ctre
proprietarul terenului)
(2) Poru$5eii9 iepurii9 pe-tii -i alte a%e$enea ani$ale care
trec pe ,ondul altui proprietar apar+in ace%tuia ct ti$p r$n
pe ,ond9 cu e8cep+ia cazului :n care trecerea a ,o%t provocat
prin ,raud %au prin arti,icii)
(A) Roiul de al5ine trecut pe terenul altuia revine
proprietarului ace%tuia nu$ai dac proprietarul roiului nu :l
ur$re-te %au :nceteaz % :l ur$rea%c ti$p de dou zile)
(EC/=!NEA a A"a
Acce%iunea i$o5iliar arti,icial
I1) &i%pozi+ii co$une
AR) ?22
&o5ndirea lucrrii de ctre proprietarul i$o5ilului
(1) Con%truc+iile9 planta+iile -i orice alte lucrri
e,ectuate a%upra unui i$o5il9 denu$ite :n continuare lucrri9
revin proprietarului acelui i$o5il dac prin le;e %au act 'uridic
nu %e prevede alt,el)
(2) Cnd lucrarea e%te realizat de proprietarul i$o5ilului
cu $aterialele %ale %au cu $aterialele altuia9 dreptul de
proprietate a%upra lucrrii %e na-te :n ,avoarea proprietarului
i$o5ilului din $o$entul :nceperii lucrrii9 pe $%ura realizrii
ei9 dac prin le;e %au act 'uridic nu %e prevede alt,el)
AR) ?24
Cate;oriile de lucrri
(1) Lucrrile pot ,i autono$e %au adu;ate9 cu caracter
dura5il %au provizoriu)
(2) Lucrrile autono$e %unt con%truc+iile9 planta+iile -i
orice alte lucrri cu caracter de %ine %tttor realizate a%upra
unui i$o5il)
(A) Lucrrile adu;ate nu au caracter de %ine %tttor) Ele
pot ,iE
a) nece%are9 atunci cnd :n lip%a ace%tora i$o5ilul ar pieri
%au %"ar deteriora6
5) utile9 atunci cnd %pore%c valoarea econo$ic a
i$o5ilului6
c) voluptuare9 atunci cnd %unt ,cute pentru %i$pla plcere
a celui care le"a realizat9 ,r a %pori valoarea econo$ic a
i$o5ilului)
AR) ?23
Prezu$+iile :n ,avoarea proprietarului i$o5ilului
(1) .rice lucrare e%te prezu$at a ,i ,cut de proprietarul
i$o5ilului9 cu cBeltuiala %a -i c e%te a lui9 pn la pro5a
contrar)
(2) Pro5a contrar %e poate ,ace cnd %"a con%tituit un drept
de %uper,icie9 cnd proprietarul i$o5ilului nu -i"a inta5ulat
dreptul de proprietate a%upra lucrrii noi %au :n alte cazuri
prevzute de le;e)
I2) Realizarea lucrrii cu $aterialele altuia
AR) ?40
Re;i$ul 'uridic
(1) @n cazul :n care a realizat lucrarea cu $aterialele
altuia9 proprietarul i$o5ilului devine proprietarul lucrrii9
neputnd ,i o5li;at la de%,iin+area ace%teia -i nici la
re%tituirea $aterialelor :ntre5uin+ate)
(2) Proprietarul $aterialelor are nu$ai dreptul la
contravaloarea $aterialelor9 precu$ -i la repararea9 :n
condi+iile le;ii9 a oricror alte pre'udicii cauzate)
IA) Realizarea unei lucrri autono$e cu caracter dura5il
a%upra i$o5ilului altuia
AR) ?41
Lucrrile autono$e cu caracter dura5il e,ectuate cu 5un"
credin+
@n cazul :n care autorul lucrrii autono$e cu caracter
dura5il a%upra i$o5ilului altuia e%te de 5un"credin+9
proprietarul i$o5ilului are dreptulE
a) % cear in%tan+ei % di%pun :n%crierea %a :n cartea
,unciar ca proprietar al lucrrii9 pltind9 la ale;erea %a9
autorului lucrrii ,ie valoarea $aterialelor -i a $anoperei9 ,ie
%porul de valoare adu% i$o5ilului prin e,ectuarea lucrrii6 %au
5) % cear o5li;area autorului lucrrii % cu$pere i$o5ilul
la valoarea de circula+ie pe care ace%ta ar ,i avut"o dac
lucrarea nu %"ar ,i e,ectuat)
AR) ?42
Lucrrile autono$e cu caracter dura5il e,ectuate cu rea"
credin+
(1) @n cazul :n care autorul lucrrii autono$e cu caracter
dura5il a%upra i$o5ilului altuia e%te de rea"credin+9
proprietarul i$o5ilului are dreptulE
a) % cear in%tan+ei % di%pun :n%crierea %a :n cartea
,unciar ca proprietar al lucrrii9 cu plata9 la ale;erea %a9
ctre autorul lucrrii9 a 'u$tate din valoarea $aterialelor -i a
$anoperei ori din %porul de valoare adu% i$o5ilului6 %au
5) % cear o5li;area autorului lucrrii la de%,iin+area
ace%teia6 %au
c) % cear o5li;area autorului lucrrii % cu$pere i$o5ilul
la valoarea de circula+ie pe care ace%ta ar ,i avut"o dac
lucrarea nu %"ar ,i e,ectuat)
(2) &e%,iin+area lucrrii %e ,ace9 cu re%pectarea
di%pozi+iilor le;ale :n $aterie9 pe cBeltuiala autorului
ace%teia9 care e%te +inut totodat % repare orice pre'udicii
cauzate9 inclu%iv pentru lip%a de ,olo%in+)
I>) Realizarea unei lucrri adu;ate cu caracter dura5il
a%upra i$o5ilului altuia
AR) ?4A
Lucrrile adu;ate nece%are
(1) Proprietarul i$o5ilului do5nde-te dreptul de proprietate
a%upra lucrrii adu;ate nece%are din $o$entul e,ecturii
ace%teia9 pltind autorului cBeltuielile rezona5ile ,cute de
ace%ta9 cBiar dac i$o5ilul nu $ai e8i%t)
(2) @n cazul :n care lucrarea a ,o%t e,ectuat cu rea"
credin+9 din %u$a datorat de proprietarul i$o5ilului %e va
putea deduce valoarea ,ructelor i$o5ilului di$inuat cu co%turile
nece%are o5+inerii ace%tora)
AR) ?4> (1)
Lucrrile adu;ate utile
@n cazul :n care autorul lucrrii utile e%te de 5un"
credin+9 proprietarul i$o5ilului devine proprietarul lucrrii
din $o$entul e,ecturii ace%teia9 cu plata9 la ale;erea %aE
a) a valorii $aterialelor -i a $anoperei6 %au
5) a %porului de valoare adu% i$o5ilului)
(2) @n cazul :n care autorul lucrrii utile e%te de rea"
credin+9 proprietarul i$o5ilului are dreptulE
a) % devin proprietarul lucrrii9 :n ,unc+ie de re;i$ul
ace%teia9 cu %au ,r :n%criere :n cartea ,unciar9 dup caz9
pltind9 la ale;erea %a9 autorului lucrrii ,ie 'u$tate din
valoarea $aterialelor -i a $anoperei9 ,ie 'u$tate din %porul de
valoare adu% i$o5ilului6 %au
5) % cear o5li;area autorului lucrrii la de%,iin+area
ace%teia9 cu repunerea i$o5ilului :n %itua+ia anterioar -i plata
de daune"intere%e)
(A) @n a$5ele cazuri9 cnd valoarea lucrrii e%te
con%idera5il9 proprietarul i$o5ilului poate cere o5li;area
autorului % :l cu$pere la valoarea de circula+ie pe care
i$o5ilul ar ,i avut"o dac lucrarea nu %"ar ,i e,ectuat)
AR) ?4?
Lucrrile adu;ate voluptuare
(1) @n cazul lucrrii voluptuare9 proprietarul i$o5ilului are
dreptulE
a) % devin proprietarul lucrrii9 ,r :n%criere :n cartea
,unciar -i ,r nicio o5li;a+ie ctre autorul lucrrii6
5) % cear o5li;area autorului de rea"credin+ al lucrrii
la de%,iin+area ace%teia9 cu readucerea i$o5ilului :n %itua+ia
anterioar -i plata de daune"intere%e)
(2) Autorul de 5un"credin+ al lucrrii poate % o ridice
:nainte de re%tituirea i$o5ilului ctre proprietar9 cu condi+ia
de a readuce i$o5ilul :n %itua+ia anterioar)
I?) @n+ele%ul unor ter$eni
AR) ?47
Duna"credin+ a autorului lucrrii
(1) Autorul lucrrii e%te de 5un"credin+ dac %e :nte$eiaz
,ie pe cuprin%ul cr+ii ,unciare :n care9 la data realizrii
lucrrii9 era :n%cri% ca proprietar al i$o5ilului9 ,ie pe un $od
de do5ndire ne%upu% :n%crierii :n cartea ,unciar9 dac9 :n
a$5ele cazuri9 nu rezulta din cartea ,unciar -i nu a cuno%cut pe
nicio alt cale viciul titlului %u)
(2) Cu toate ace%tea9 nu poate invoca 5una"credin+ cel care
con%truie-te :n lip%a %au cu nere%pectarea autoriza+iilor cerute
de le;e)
(A) &i%pozi+iile alin) (1) -i (2) %unt aplica5ile -i
autorului lucrrii care %e :nte$eiaz pe un drept de %uper,icie
%au pe orice alt drept care9 potrivit le;ii9 :i per$ite9
realiznd o lucrare a%upra i$o5ilului altuia9 % devin
proprietarul ace%teia)
I7) &i%pozi+ii %peciale
AR) ?42
Lucrrile realizate par+ial a%upra i$o5ilului autorului
(1) @n cazul lucrrii cu caracter dura5il realizate cu 5un"
credin+ par+ial a%upra i$o5ilului autorului -i par+ial pe
terenul proprietarului vecin9 ace%ta din ur$ poate cere
:n%crierea :ntr"o nou carte ,unciar a unui drept de
coproprietate al vecinilor a%upra i$o5ilului rezultat9 incluznd
terenul a,erent9 :n raport cu valoarea contri5u+iei ,iecruia)
(2) &ac lucrarea a ,o%t realizat cu rea"credin+9
proprietarul terenului vecin poate opta :ntre a cere ridicarea
lucrrii de pe teren9 cu o5li;area autorului ace%teia la plata de
daune"intere%e9 dac e%te cazul9 -i a cere :n%crierea :n cartea
,unciar a unui drept de coproprietate al vecinilor) La
%ta5ilirea cotelor"pr+i %e va +ine %ea$a de valoarea terenului
proprietarului vecin -i de 'u$tate din valoarea contri5u+iei
autorului lucrrii)
(A) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre pr+i9 in%tan+a de 'udecat
va %ta5ili valoarea contri5u+iei ,iecreia la i$o5ilul rezultat9
re%pectiv a cotelor"pr+i din dreptul de proprietate)
AR) ?44
Lucrrile provizorii
Cnd lucrarea are caracter provizoriu9 :n a5%en+a unei
:n+ele;eri contrare9 autorul ei va ,i o5li;at % o de%,iin+eze9
cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ale :n $aterie9 -i9 dac e%te de
rea"credin+9 % pltea%c de%p;u5iri pentru pre'udiciile
cauzate9 inclu%iv pentru lip%a de ,olo%in+)
AR) ?43
@n%crierea dreptului de proprietate :n cartea ,unciar
.ri de cte ori do5ndirea dreptului de proprietate9
e8clu%iv %au pe cote"pr+i9 e%te condi+ionat9 potrivit
re;le$entrilor din prezenta %ec+iune9 de :n%crierea :n cartea
,unciar9 :n%crierea %e ,ace :n te$eiul conven+iei pr+ilor9
:ncBeiat :n ,or$ autentic9 %au9 dup caz9 al Botrrii
'udectore-ti)
AR) ?30
&reptul autorului lucrrii la ridicarea $aterialelor
(1) Pn la data :ncBeierii conven+iei %au a introducerii
ac+iunii de ctre cel :ndrept+it la :n%crierea :n cartea
,unciar9 autorul lucrrii :-i poate ridica $aterialele)
(2) &ac lucrarea a ,o%t e,ectuat cu rea"credin+9 autorul
ace%teia va putea ,i o5li;at9 dac e%te cazul9 la plata de daune"
intere%e)
AR) ?31
Re;ulile privind e8ercitarea dreptului autorului lucrrii la
inde$niza+ie
(1) Pre%crip+ia dreptului la ac+iune al autorului lucrrii
privind plata inde$niza+iei nu cur;e ct ti$p el e%te l%at de
proprietar % de+in i$o5ilul)
(2) Autorul lucrrii de 5un"credin+ are un drept de ipotec
le;al a%upra i$o5ilului pentru plata inde$niza+iei -i poate cere
:n%crierea dreptului de ipotec :n 5aza conven+iei :ncBeiate :n
,or$ autentic %au a unei Botrri 'udectore-ti9 potrivit
di%pozi+iilor art) ?43)
AR) ?32
Re;ulile privind o5li;area autorului lucrrii la cu$prarea
i$o5ilului
(1) .ri de cte ori proprietarul opteaz pentru o5li;area
autorului lucrrii la cu$prarea i$o5ilului9 :n a5%en+a
:n+ele;erii pr+ilor9 proprietarul poate cere in%tan+ei
'udectore-ti %ta5ilirea pre+ului -i pronun+area unei Botrri
care % +in loc de contract de vnzare"cu$prare)
(2) Proprietarul ini+ial al i$o5ilului are un drept de
ipotec le;al a%upra ace%tuia pentru plata pre+ului de ctre
autorul lucrrii)
AR) ?3A
Pa%ivitatea proprietarului pe durata realizrii lucrrii
Autorul de rea"credin+ al lucrrii nu poate % opun
proprietarului terenului pa%ivitatea pe care ar ,i vdit"o pe
durata realizrii lucrrii)
AR) ?3>
Autorul lucrrii care ,olo%e-te $aterialele altuia
&ac nu %unt :ndeplinite condi+iile le;ale pentru do5ndirea
5unurilor $o5ile prin po%e%ia de 5un"credin+9 cel care
realizeaz o lucrare a%upra i$o5ilului altuia ,olo%ind
$aterialele unui ter+ e%te o5li;at la plata contravalorii
$aterialelor9 precu$ -i la repararea9 :n condi+iile le;ii9 a
oricror alte pre'udicii cauzate)
AR) ?3?
(ta5ilirea inde$niza+iei %au a de%p;u5irii
.ri de cte ori9 :n aplicarea unei di%pozi+ii din prezenta
%ec+iune9 in%tan+a e%te :nve%tit % %ta5ilea%c :ntinderea
inde$niza+iei %au a de%p;u5irii9 ea va +ine %ea$a de valoarea de
circula+ie a 5unului calculat la data Botrrii 'udectore-ti)
AR) ?37
Cazurile %peciale de acce%iune
(1) itularul dreptului de %uper,icie ori al altui drept real
a%upra i$o5ilului altuia care :i per$ite % do5ndea%c
proprietatea a%upra lucrrii realizate a%upra acelui i$o5il va
avea9 :n caz de acce%iune9 :n $od core%punztor9 drepturile -i
o5li;a+iile re;le$entate pentru proprietarul i$o5ilului9 dac nu
%"a prevzut alt,el :n $o$entul con%tituirii dreptului real)
(2) &i%pozi+iile art) ?42 -i art) ?42 alin) (2) %e aplic9 :n
$od core%punztor9 -i lucrrilor autono$e cu caracter dura5il
e,ectuate de titularul unui drept real a%upra i$o5ilului altuia
care nu :i per$ite % do5ndea%c proprietatea a%upra lucrrii
realizate a%upra acelui i$o5il)
(A) Pentru lucrrile adu;ate e,ectuate de titularul unui
drept real a%upra i$o5ilului altuia care nu :i per$ite %
do5ndea%c proprietatea lucrrii realizate a%upra acelui i$o5il
%e aplic9 :n $od core%punztor9 di%pozi+iile art) 2179 :n lip%a
unei prevederi contrare)
AR) ?32
Lucrrile e,ectuate de un detentor precar
Lucrrile ,cute de un detentor precar %unt %upu%e9 :n $od
core%punztor9 re;ulilor aplica5ile autorului de rea"credin+)
(EC/=!NEA a >"a
Acce%iunea $o5iliar
AR) ?34
Acce%iunea $o5iliar
(1) Dunul $o5il produ% cu $aterialele altuia apar+ine celui
care l"a con,ec+ionat %au9 dup caz9 proprietarului $aterialelor9
:n ,unc+ie de raportul dintre $anoper -i valoarea $aterialelor9
deter$inat la data con,ec+ionrii 5unului)
(2) Proprietarul 5unului datoreaz de%p;u5iri e;ale cu
valoarea $anoperei %au9 dup caz9 cu valoarea $aterialelor)
AR) ?33
Raportul dintre valoarea $anoperei -i valoarea $aterialelor
@n toate cazurile :n care valoarea $aterialelor e%te e;al cu
$anopera %au e8i%t o di,eren+ ne%e$ni,icativ9 proprietatea
a%upra 5unului e%te co$un -i %e e8ercit :n condi+iile %ec+iunii
a 2"a a cap) =C din prezentul titlu)
AR) 700
!nirea a dou 5unuri $o5ile
@n cazul :n care %e une%c dou 5unuri $o5ile avnd
proprietari di,eri+i9 ,iecare poate pretinde %epararea 5unurilor
dac prin acea%ta cellalt proprietar nu ar %u,eri un pre'udiciu
$ai $are de o zeci$e din valoarea 5unului %u)
AR) 701
Re;ulile aplica5ile :n cazul i$po%i5ilit+ii de %eparare a
5unurilor unite
&ac nu %e poate o5+ine %epararea 5unurilor $o5ile unite %unt
aplica5ile9 :n $od core%punztor9 di%pozi+iile art) ?34 -i ?33)
CAP) ===
Li$itele 'uridice ale dreptului de proprietate privat
(EC/=!NEA 1
Li$ite le;ale
I1) &i%pozi+ii co$une
AR) 702
=ntere%ul pu5lic -i intere%ul privat
(1) Le;ea poate li$ita e8ercitarea dreptului de proprietate
,ie :n intere% pu5lic9 ,ie :n intere% privat)
(2) Li$itele le;ale :n intere% privat pot ,i $odi,icate ori
de%,iin+ate te$porar prin acordul pr+ilor) Pentru opoza5ilitate
,a+ de ter+i e%te nece%ar :ndeplinirea ,or$alit+ilor de
pu5licitate prevzute de le;e)
AR) 70A
Re;ulile privind protec+ia $ediului -i 5una vecintate
&reptul de proprietate o5li; la re%pectarea %arcinilor
privind protec+ia $ediului -i a%i;urarea 5unei vecint+i9 precu$
-i la re%pectarea celorlalte %arcini care9 potrivit le;ii %au
o5iceiului9 revin proprietarului)
I2) #olo%irea apelor
AR) 70>
Re;ulile privind cur;erea ,irea%c a apelor
(1) Proprietarul ,ondului in,erior nu poate :$piedica :n
niciun ,el cur;erea ,irea%c a apelor provenite de pe ,ondul
%uperior)
(2) &ac acea%t cur;ere cauzeaz pre'udicii ,ondului
in,erior9 proprietarul ace%tuia poate cere autorizarea 'u%ti+iei
%pre a ,ace pe ,ondul %u lucrrile nece%are %cBi$5rii direc+iei
apelor9 %uportnd toate cBeltuielile ocazionate)
(A) La rndul %u9 proprietarul ,ondului %uperior e%te
o5li;at % nu e,ectueze nicio lucrare de natur % a;raveze
%itua+ia ,ondului in,erior)
AR) 70?
Re;ulile privind cur;erea provocat a apelor
(1) Proprietarul ,ondului in,erior nu poate :$piedica nici
cur;erea provocat de proprietarul ,ondului %uperior %au de alte
per%oane9 a-a cu$ e%te cazul apelor care +-ne%c pe ace%t din
ur$ ,ond datorit unor lucrri %u5terane :ntreprin%e de
proprietarul ace%tuia9 al apelor provenite din %ecarea
terenurilor $l-tinoa%e9 al apelor ,olo%ite :ntr"un %cop ca%nic9
a;ricol %au indu%trial9 :n% nu$ai dac acea%t cur;ere preced
vr%area :ntr"un cur% de ap %au :ntr"un -an+)
(2) @n ace%t caz9 proprietarul ,ondului %uperior e%te o5li;at
% alea; calea -i $i'loacele de %cur;ere de natur % aduc
pre'udicii $ini$e ,ondului in,erior9 r$nnd dator la plata unei
de%p;u5iri 'u%te -i preala5ile ctre proprietarul ace%tui din
ur$ ,ond)
(A) &i%pozi+iile prezentului articol nu %e aplic atunci cnd
pe ,ondul in,erior %e a,l o con%truc+ie9 :$preun cu ;rdina -i
curtea a,erent9 %au un ci$itir)
AR) 707
CBeltuielile re,eritoare la iri;a+ii
(1) Proprietarul care vrea % ,olo%ea%c pentru iri;area
terenului %u apele naturale -i arti,iciale de care poate di%pune
:n $od e,ectiv are dreptul ca9 pe cBeltuiala %a e8clu%iv9 %
,ac pe terenul riveranului opu% lucrrile nece%are pentru
captarea apei)
(2) &i%pozi+iile art) 70? alin) (2) -i (A) %e aplic :n $od
core%punztor)
AR) 702
.5li;a+ia proprietarului cruia :i pri%o%e-te apa
(1) Proprietarul cruia :i pri%o%e-te apa pentru nece%it+ile
curente e%te o5li;at ca9 :n %cBi$5ul unei 'u%te -i preala5ile
co$pen%a+ii9 % o,ere ace%t %urplu% pentru proprietarul care nu
-i"ar putea procura apa nece%ar pentru ,ondul %u dect cu o
cBeltuial e8ce%iv)
(2) Proprietarul nu poate ,i %cutit de o5li;a+ia prevzut la
alin) (1) pretinznd c ar putea acorda %urplu%ului de ap o alt
de%tina+ie dect %ati%,acerea nece%it+ilor curente) El poate
:n% cere de%p;u5iri %upli$entare proprietarului a,lat :n
nevoie9 cu condi+ia de a dovedi e8i%ten+a real a de%tina+iei
pretin%e)
AR) 704
@ntre5uin+area izvoarelor
(1) Proprietarul poate acorda orice :ntre5uin+are izvorului
ce ar e8i%ta pe ,ondul %u9 %u5 rezerva de a nu aduce atin;ere
drepturilor do5ndite de proprietarul ,ondului in,erior)
(2) Proprietarul ,ondului pe care %e a,l izvorul nu poate %
:i %cBi$5e cur%ul dac prin acea%t %cBi$5are ar lip%i locuitorii
unei localit+i de apa nece%ar pentru %ati%,acerea nevoilor
curente)
AR) 703
&e%p;u5irile datorate proprietarului ,ondului pe care %e
a,l izvorul
(1) Proprietarul ,ondului pe care %e a,l izvorul poate cere
repararea pre'udiciilor cauzate de per%oana care9 prin lucrrile
e,ectuate9 a %ecat9 a $ic-orat ori a alterat apele %ale)
(2) &ac %tarea de ,apt o per$ite9 proprietarul ,ondului
poate pretinde re%ta5ilirea %itua+iei anterioare atunci cnd apa
era indi%pen%a5il pentru e8ploatarea ,ondului %u)
(A) @n cazul :n care izvorul %e :ntinde pe dou ,onduri
:nvecinate9 di%pozi+iile alin) (1) -i (2) %e aplic :n $od
core%punztor9 +innd %ea$a de :ntinderea izvorului pe ,iecare
,ond)
AR) 710
Re;ulile %peciale privind ,olo%irea apelor
&i%pozi+iile prezentului para;ra, %e co$pleteaz cu
re;le$entrile %peciale :n $ateria re;i$ului apelor)
IA) Pictura %tre-inii
AR) 711
Pictura %tre-inii
Proprietarul e%te o5li;at % :-i ,ac %trea-ina ca%ei %ale
a%t,el :nct apele provenind de la ploi % nu %e %cur; pe ,ondul
proprietarului vecin)
I>) &i%tan+a -i lucrrile inter$ediare cerute pentru anu$ite
con%truc+ii9 lucrri -i planta+ii
AR) 712
&i%tan+a $ini$ :n con%truc+ii
.rice con%truc+ii9 lucrri %au planta+ii %e pot ,ace de ctre
proprietarul ,ondului nu$ai cu re%pectarea unei di%tan+e $ini$e
de 70 de c$ ,a+ de linia de Botar9 dac nu %e prevede alt,el
prin le;e %au prin re;ula$entul de ur5ani%$9 a%t,el :nct % nu
%e aduc atin;ere drepturilor proprietarului vecin) .rice
dero;are de la di%tan+a $ini$ %e poate ,ace prin acordul
pr+ilor e8pri$at printr"un :n%cri% autentic)
AR) 71A
&i%tan+a $ini$ pentru ar5ori
(1) @n lip%a unor di%pozi+ii cuprin%e :n le;e9 re;ula$entul
de ur5ani%$ %au a o5iceiului locului9 ar5orii tre5uie %di+i la o
di%tan+ de cel pu+in 2 $etri de linia de Botar9 cu e8cep+ia
acelora $ai $ici de 2 $etri9 a planta+iilor -i a ;ardurilor vii)
(2) @n caz de nere%pectare a di%tan+ei9 proprietarul vecin
e%te :ndrept+it % cear %coaterea ori9 dup caz9 tierea9 la
:nl+i$ea cuvenit9 a ar5orilor9 planta+iilor ori a ;ardurilor
vii9 pe cBeltuiala proprietarului ,ondului pe care ace%tea %unt
ridicate)
(A) Proprietarul ,ondului pe%te care %e :ntind rdcinile %au
ra$urile ar5orilor apar+innd proprietarului vecin are dreptul de
a le tia9 precu$ -i dreptul de a p%tra ,ructele czute :n $od
natural pe ,ondul %u)
I?) Cederea a%upra propriet+ii vecinului
AR) 71>
#erea%tra %au de%cBiderea :n zidul co$un
Nu e%te per$i% % %e ,ac ,erea%tr %au de%cBidere :n zidul
co$un dect cu acordul proprietarilor)
AR) 71?
&i%tan+a $ini$ pentru ,erea%tra de vedere
(1) E%te o5li;atorie p%trarea unei di%tan+e de cel pu+in 2
$etri :ntre ,ondul9 :n;rdit %au ne:n;rdit9 apar+innd
proprietarului vecin -i ,erea%tra pentru vedere9 5alconul ori
alte a%e$enea lucrri ce ar ,i orientate ctre ace%t ,ond)
(2) #erea%tra pentru vedere9 5alconul ori alte a%e$enea
lucrri neparalele cu linia de Botar %pre ,ondul :nvecinat %unt
interzi%e la o di%tan+ $ai $ic de un $etru)
(A) &i%tan+a %e calculeaz de la punctul cel $ai apropiat de
linia de Botar9 e8i%tent pe ,a+a zidului :n care %"a de%cBi%
vederea %au9 dup caz9 pe linia e8terioar a 5alconului9 pn la
linia de Botar) &i%tan+a9 -i :n cazul lucrrilor neparalele9 %e
$%oar tot perpendicular9 de la punctul cel $ai apropiat al
lucrrii de linia de Botar -i pn la acea%t linie)
AR) 717
#erea%tra de lu$in
&i%pozi+iile art) 71? nu e8clud dreptul proprietarului de a"
-i de%cBide9 ,r li$it de di%tan+9 ,ere%tre de lu$in dac
%unt a%t,el con%truite :nct % :$piedice vederea %pre ,ondul
:nvecinat)
I7) &reptul de trecere
AR) 712
&reptul de trecere
(1) Proprietarul ,ondului care e%te lip%it de acce% la calea
pu5lic are dreptul % i % per$it trecerea pe ,ondul vecinului
%u pentru e8ploatarea ,ondului propriu)
(2) recerea tre5uie % %e ,ac :n condi+ii de natur %
aduc o $ini$ %tn'enire e8ercitrii dreptului de proprietate
a%upra ,ondului ce are acce% la calea pu5lic6 :n cazul :n care
$ai $ulte ,onduri vecine au acce% la calea pu5lic9 trecerea %e
va ,ace pe ,ondul cruia i %"ar aduce cele $ai pu+ine pre'udicii)
(A) &reptul de trecere e%te i$pre%cripti5il) El %e %tin;e :n
$o$entul :n care ,ondul do$inant do5nde-te un alt acce% la calea
pu5lic)
AR) 714
E8ercitarea dreptului de trecere :n %itua+ii %peciale
(1) &ac lip%a acce%ului provine din vnzare9 %cBi$59 parta'
%au dintr"un alt act 'uridic9 trecerea nu va putea ,i cerut
dect celor care au do5ndit partea de teren pe care %e ,cea
anterior trecerea)
(2) Cnd lip%a acce%ului e%te i$puta5il proprietarului care
pretinde trecerea9 acea%ta poate ,i %ta5ilit nu$ai cu
con%i$+$ntul proprietarului ,ondului care are acce% la calea
pu5lic -i cu plata du5lului de%p;u5irii)
AR) 713
@ntinderea -i $odul de %ta5ilire a dreptului de trecere
@ntinderea -i $odul de e8ercitare a dreptului de trecere %unt
deter$inate prin :n+ele;erea pr+ilor9 prin Botrre
'udectorea%c %au printr"o ,olo%in+ continu pe ti$p de 10 ani)
AR) 720
Pre%crip+ia ac+iunii :n de%p;u5ire -i re%tituirea
de%p;u5irii :nca%ate
(1) er$enul de pre%crip+ie pentru dreptul la ac+iunea :n
de%p;u5ire pe care o are proprietarul ,ondului a%ervit :$potriva
proprietarului ,ondului do$inant :ncepe % cur; din $o$entul
%ta5ilirii dreptului de trecere)
(2) @n cazul :n care :nceteaz dreptul de trecere9
proprietarul ,ondului a%ervit e%te dator % re%tituie
de%p;u5irea :nca%at9 cu deducerea pa;u5ei %u,erite :n raport cu
durata e,ectiv a dreptului de trecere)
I2) Alte li$ite le;ale
AR) 721
&reptul de trecere pentru utilit+i
(1) Proprietarul e%te o5li;at % per$it trecerea prin ,ondul
%u a re+elelor edilitare ce de%erve%c ,onduri :nvecinate %au din
aceea-i zon9 de natura conductelor de ap9 ;az %au altele
a%e$enea9 a canalelor -i a ca5lurilor electrice9 %u5terane ori
aeriene9 dup caz9 precu$ -i a oricror alte in%tala+ii %au
$ateriale cu acela-i %cop)
(2) Acea%t o5li;a+ie %u5zi%t nu$ai pentru %itua+ia :n care
trecerea prin alt parte ar ,i i$po%i5il9 periculoa% %au ,oarte
co%ti%itoare)
(A) @n toate cazurile9 proprietarul are dreptul la plata unei
de%p;u5iri 'u%te) &ac e%te vor5a de%pre utilit+i noi9
de%p;u5irea tre5uie % ,ie -i preala5il)
(>) Cldirile9 cur+ile -i ;rdinile ace%tora %unt e8ceptate
de la ace%t drept de trecere9 dac ea are ca o5iect conducte -i
canale %u5terane9 :n cazul :n care ace%tea %unt utilit+i noi)
AR) 722
&reptul de trecere pentru e,ectuarea unor lucrri
(1) &e a%e$enea9 proprietarul e%te o5li;at % per$it
,olo%irea ,ondului %u pentru e,ectuarea unor lucrri nece%are
,ondului :nvecinat9 precu$ -i acce%ul vecinului pe terenul %u
pentru tierea cren;ilor -i cule;erea ,ructelor9 :n %cBi$5ul unei
de%p;u5iri9 dac e%te cazul)
(2) &i%pozi+iile art) 721 alin) (2) %unt aplica5ile)
AR) 72A
&reptul de trecere pentru reintrarea :n po%e%ie
(1) Proprietarul unui ,ond nu poate :$piedica acce%ul altuia
pentru a redo5ndi po%e%ia unui 5un al %u9 a'un% :nt$pltor pe
,ondul re%pectiv9 dac a ,o%t :n-tiin+at :n preala5il)
(2) @n toate cazurile9 proprietarul ,ondului are dreptul la o
'u%t de%p;u5ire pentru pre'udiciile ocazionate de reintrarea :n
po%e%ie9 precu$ -i pentru cele pe care 5unul le"a cauzat
,ondului)
AR) 72>
(tarea de nece%itate
(1) @n cazul :n care o per%oan a ,olo%it %au a di%tru% un
5un al altuia pentru a %e apra pe %ine ori pe altul de un
pericol i$inent9 proprietarul 5unului are dreptul % cear o
de%p;u5ire ecBita5il nu$ai de la cel care a ,o%t %alvat)
(2) Nu poate pretinde nicio de%p;u5ire proprietarul care a
provocat %au a ,avorizat apari+ia pericolului)
AR) 72?
Re;uli %peciale
@n;rdirile cuprin%e :n prezenta %ec+iune %e co$pleteaz cu
di%pozi+iile le;ilor %peciale privind re;i$ul 'uridic al anu$itor
5unuri9 cu$ ar ,i terenurile -i con%truc+iile de orice ,el9
pdurile9 5unurile din patri$oniul na+ional"cultural9 5unurile
%acre ale cultelor reli;ioa%e9 precu$ -i altele a%e$enea)
(EC/=!NEA a 2"a
Li$ite conven+ionale
AR) 727
Li$itarea dreptului de proprietate prin acte 'uridice
Proprietarul poate % con%i$t la li$itarea dreptului %u
prin acte 'uridice9 dac nu :ncalc ordinea pu5lic -i 5unele
$oravuri)
AR) 722
Clauza de inaliena5ilitate) Condi+ii) &o$eniu de aplicare
(1) Prin conven+ie %au te%ta$ent %e poate interzice
:n%trinarea unui 5un9 :n% nu$ai pentru o durat de cel $ult >3
de ani -i dac e8i%t un intere% %erio% -i le;iti$) er$enul
:ncepe % cur; de la data do5ndirii 5unului)
(2) &o5nditorul poate ,i autorizat de ctre in%tan+ %
di%pun de 5un dac intere%ul care a 'u%ti,icat clauza de
inaliena5ilitate a 5unului a di%prut %au dac un intere%
%uperior o i$pune)
(A) Nulitatea clauzei de inaliena5ilitate %tipulate :ntr"un
contract atra;e nulitatea :ntre;ului contract dac a ,o%t
deter$inant la :ncBeierea ace%tuia) @n contractele cu titlu
onero%9 caracterul deter$inant %e prezu$9 pn la pro5a
contrar)
(>) Clauza de inaliena5ilitate e%te %u5:n+elea% :n
conven+iile din care %e na-te o5li;a+ia de a tran%$ite :n viitor
proprietatea ctre o per%oan deter$inat %au deter$ina5il)
(?) ran%$iterea 5unului pe cale de %ucce%iune nu poate ,i
oprit prin %tipularea inaliena5ilit+ii)
AR) 724
Condi+ii de opoza5ilitate
(1) Clauza de inaliena5ilitate nu poate ,i invocat :$potriva
do5nditorilor 5unului %au a creditorilor proprietarului care %"a
o5li;at % nu :n%trineze dect dac e%te vala5il -i
:ndepline-te condi+iile de opoza5ilitate)
(2) Pentru opoza5ilitate9 clauza de inaliena5ilitate tre5uie
% ,ie %upu% ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e9
dac e%te cazul)
(A) @n cazul 5unurilor $o5ile9 %unt aplica5ile9 :n $od
core%punztor9 re;ulile prevzute pentru do5ndirea propriet+ii
prin po%e%ia de 5un"credin+)
(>) @n cazul :n care clauza de inaliena5ilitate a ,o%t
prevzut :ntr"un contract cu titlu ;ratuit9 ea e%te opoza5il -i
creditorilor anteriori ai do5nditorului)
(?) Ne:ndeplinirea condi+iilor de opoza5ilitate nu :l
lip%e-te pe 5ene,iciarul clauzei de inaliena5ilitate de dreptul
de a pretinde daune"intere%e proprietarului care nu %e
con,or$eaz ace%tei o5li;a+ii)
AR) 723
(anc+iunile pentru nere%pectarea clauzei de inaliena5ilitate
(1) @n%trintorul poate % cear rezolu+iunea contractului
:n cazul :nclcrii clauzei de inaliena5ilitate de ctre
do5nditor)
(2) Att :n%trintorul9 ct -i ter+ul9 dac
inaliena5ilitatea %"a %tipulat :n ,avoarea ace%tuia9 pot % cear
anularea actului de :n%trinare %u5%ecvent :ncBeiat cu
nere%pectarea clauzei)
(A) Nu pot ,i %upu%e ur$ririi 5unurile pentru care %"a
%tipulat inaliena5ilitatea9 ct ti$p clauza produce e,ecte9 dac
prin le;e nu %e prevede alt,el)
(EC/=!NEA a A"a
Li$ite 'udiciare
AR) 7A0
&ep-irea inconvenientelor nor$ale ale vecint+ii
(1) &ac proprietarul cauzeaz9 prin e8ercitarea dreptului
%u9 inconveniente $ai $ari dect cele nor$ale :n rela+iile de
vecintate9 in%tan+a de 'udecat poate9 din con%iderente de
ecBitate9 % :l o5li;e la de%p;u5iri :n ,olo%ul celui vt$at9
precu$ -i la re%ta5ilirea %itua+iei anterioare atunci cnd ace%t
lucru e%te po%i5il)
(2) @n cazul :n care pre'udiciul cauzat ar ,i $inor :n raport
cu nece%itatea %au utilitatea de%,-urrii activit+ii
pre'udicia5ile de ctre proprietar9 in%tan+a va putea :ncuviin+a
de%,-urarea acelei activit+i) Cel pre'udiciat va avea :n%
dreptul la de%p;u5iri)
(A) &ac pre'udiciul e%te i$inent %au ,oarte pro5a5il9
in%tan+a poate % :ncuviin+eze9 pe cale de ordonan+
pre-edin+ial9 $%urile nece%are pentru prevenirea pa;u5ei)
CAP) =C
Proprietatea co$un
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 7A1
No+iune
&i%pozi+iile prezentului capitol %e aplic ori de cte ori9
:n te$eiul unui act 'uridic %au al altui $od de do5ndire
prevzut de le;e9 dreptul de proprietate privat are 2 %au $ai
$ul+i titulari)
AR) 7A2
#or$ele propriet+ii co$une
(1) #or$ele propriet+ii co$une %unt ur$toareleE
a) proprietatea pe cote"pr+i (coproprietatea)6
5) proprietatea :n devl$-ie (devl$-ia))
(2) Coproprietatea poate ,i o5i-nuit %au ,or+at)
(A) Coproprietatea ,or+at nu poate :nceta prin parta'
'udiciar)
AR) 7AA
Prezu$+ia de coproprietate
&ac 5unul e%te %tpnit :n co$un9 coproprietatea %e prezu$9
pn la pro5a contrar)
(EC/=!NEA a 2"a
Coproprietatea o5i-nuit
AR) 7A>
@ntinderea cotelor"pr+i
(1) #iecare coproprietar e%te titularul e8clu%iv al unei
cote"pr+i din dreptul de proprietate -i poate di%pune :n $od
li5er de acea%ta :n lip% de %tipula+ie contrar)
(2) Cotele"pr+i %unt prezu$ate a ,i e;ale9 pn la pro5a
contrar) &ac 5unul a ,o%t do5ndit prin act 'uridic9 pro5a
contrar nu %e va putea ,ace dect prin :n%cri%uri)
AR) 7A?
Repartizarea 5ene,iciilor -i a %arcinilor :ntre coproprietari
Coproprietarii vor :$pr+i 5ene,iciile -i vor %uporta
%arcinile copropriet+ii9 propor+ional cu cota lor parte din
drept)
AR) 7A7
E8ercitarea :n co$un a dreptului de ,olo%in+
(1) #iecare coproprietar are dreptul de a ,olo%i 5unul co$un
:n $%ura :n care nu %cBi$5 de%tina+ia -i nu aduce atin;ere
drepturilor celorlal+i coproprietari)
(2) Cel care9 :$potriva voin+ei celorlal+i proprietari9
e8ercit :n $od e8clu%iv ,olo%in+a 5unului co$un poate ,i o5li;at
la de%p;u5iri)
AR) 7A2
#ructele 5unului co$un
#ructele produ%e de 5unul co$un %e cuvin tuturor
coproprietarilor9 propor+ional cu cota lor parte din drept)
AR) 7A4
&reptul la re%tituirea cBeltuielilor
(1) Coproprietarul care a %uportat %in;ur cBeltuielile
producerii %au cule;erii ,ructelor are dreptul la re%tituirea
ace%tor cBeltuieli de ctre coproprietari9 :n propor+ie cu cotele
lor pr+i)
(2) #ructele naturale %au ,ructele indu%triale ale 5unului
co$un :n%u-ite de un coproprietar ,ac parte din $a%a parta'a5il
ct ti$p ele nu au ,o%t con%u$ate ori :n%trinate %au nu au
pierit -i pot ,i identi,icate di%tinct) @n caz contrar9
coproprietarul intere%at are dreptul la de%p;u5iri9 cu e8cep+ia
cazului :n care ,ructele au pierit :n $od ,ortuit) &reptul la
ac+iunea :n de%p;u5iri e%te %upu% pre%crip+iei9 potrivit
dreptului co$un)
(A) &reptul de a recla$a ,ructele civile ale 5unului co$un
:n%u-ite de un coproprietar e%te %upu% pre%crip+iei9 potrivit
dreptului co$un)
AR) 7A3
Modul de ,olo%ire a 5unului co$un
Modul de ,olo%ire a 5unului co$un %e %ta5ile-te prin acordul
coproprietarilor9 iar :n caz de ne:n+ele;ere9 prin Botrre
'udectorea%c)
AR) 7>0
Actele de con%ervare
#iecare coproprietar poate % ,ac acte de con%ervare cu
privire la 5unul co$un ,r acordul celorlal+i coproprietari)
AR) 7>1
Actele de ad$ini%trare -i de di%pozi+ie
(1) Actele de ad$ini%trare9 precu$ :ncBeierea %au denun+area
unor contracte de loca+iune9 ce%iunile de venituri i$o5iliare -i
altele a%e$enea9 cu privire la 5unul co$un pot ,i ,cute nu$ai cu
acordul coproprietarilor ce de+in $a'oritatea cotelor"pr+i)
(2) Actele de ad$ini%trare care li$iteaz :n $od %u5%tan+ial
po%i5ilitatea unui coproprietar de a ,olo%i 5unul co$un :n raport
cu cota %a parte ori care i$pun ace%tuia o %arcin e8ce%iv prin
raportare la cota %a parte %au la cBeltuielile %uportate de ctre
ceilal+i coproprietari nu vor putea ,i e,ectuate dect cu acordul
ace%tuia)
(A) Coproprietarul %au coproprietarii intere%a+i pot cere
in%tan+ei % %uplinea%c acordul coproprietarului a,lat :n
i$po%i5ilitate de a"-i e8pri$a voin+a %au care %e opune :n $od
a5uziv la e,ectuarea unui act de ad$ini%trare indi%pen%a5il
$en+inerii utilit+ii %au valorii 5unului)
(>) .rice acte 'uridice de di%pozi+ie cu privire la 5unul
co$un9 actele de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit9 ce%iunile de
venituri i$o5iliare -i loca+iunile :ncBeiate pe ter$en $ai $are
de A ani9 precu$ -i actele care ur$re%c e8clu%iv :n,ru$u%e+area
5unului nu %e pot :ncBeia dect cu acordul tuturor
coproprietarilor) .rice act 'uridic cu titlu ;ratuit va ,i
con%iderat act de di%pozi+ie)
AR) 7>2
(anc+iunile
(1) Actele 'uridice ,cute cu nere%pectarea re;ulilor
prevzute la art) 7>1 %unt inopoza5ile coproprietarului care nu a
con%i$+it9 e8pre% ori tacit9 la :ncBeierea actului)
(2) Coproprietarului vt$at i %e recunoa-te dreptul ca9
:nainte de parta'9 % e8ercite ac+iunile po%e%orii :$potriva
ter+ului care ar ,i intrat :n po%e%ia 5unului co$un :n ur$a
:ncBeierii actului) @n ace%t caz9 re%tituirea po%e%iei 5unului %e
va ,ace :n ,olo%ul tuturor coproprietarilor9 cu daune"intere%e9
dac e%te cazul9 :n %arcina celor care au participat la
:ncBeierea actului)
AR) 7>A
Ac+iunile :n 'u%ti+ie
(1) #iecare coproprietar poate %ta %in;ur :n 'u%ti+ie9
indi,erent de calitatea proce%ual9 :n orice ac+iune privitoare
la coproprietate9 inclu%iv :n cazul ac+iunii :n revendicare)
(2) Fotrrile 'udectore-ti pronun+ate :n ,olo%ul
copropriet+ii pro,it tuturor coproprietarilor) Fotrrile
'udectore-ti potrivnice unui coproprietar nu %unt opoza5ile
celorlal+i coproprietari)
(A) Cnd ac+iunea nu e%te introdu% de to+i coproprietarii9
prtul poate cere in%tan+ei de 'udecat introducerea :n cauz a
celorlal+i coproprietari :n calitate de recla$an+i9 :n ter$enul
-i condi+iile prevzute :n Codul de procedur civil pentru
cBe$area :n 'udecat a altor per%oane)
AR) 7>>
Contractele de ad$ini%trare a copropriet+ii
(1) (e poate dero;a de la di%pozi+iile art) 7A?9 7A79 7>1 -i
art) 7>2 alin) (1) printr"un contract de ad$ini%trare a
copropriet+ii :ncBeiat cu acordul tuturor coproprietarilor)
(2) @n cazul :n care oricare dintre coproprietari denun+
contractul de ad$ini%trare9 ace%ta :-i :nceteaz e8i%ten+a9
r$nnd aplica5ile re;ulile din prezenta %ec+iune)
(A) @n cazul :n care9 printre 5unurile a,late :n
coproprietate9 %e a,l -i 5unuri i$o5ile9 contractele de
ad$ini%trare a copropriet+ii -i declara+iile de denun+are a
ace%tora vor ,i notate :n cartea ,unciar9 la cererea oricruia
dintre coproprietari)
AR) 7>?
Re;ulile aplica5ile :n cazul cotitularilor altor drepturi
reale
&i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic :n $od
core%punztor -i :n cazul e8ercitrii :$preun9 de ctre dou %au
$ai $ulte per%oane9 a unui alt drept real principal)
(EC/=!NEA a A"a
Coproprietatea ,or+at
I1) &i%pozi+ii co$une
AR) 7>7
Cazurile de coproprietate ,or+at
(e a,l :n coproprietate ,or+atE
1) 5unurile prevzute la art) 7>39 7709 742 -i 1)1>16
2) 5unurile co$une nece%are %au utile pentru ,olo%irea a dou
i$o5ile vecine9 %ituate pe linia de Botar :ntre ace%tea9 cu$ ar
,i potecile9 ,ntnile9 dru$urile -i izvoarele6
A) 5unurile co$une a,ectate utilizrii a dou %au a $ai
$ultor ,onduri9 cu$ ar ,i o central ter$ic %au alte in%tala+ii
care de%erve%c dou %au $ai $ulte cldiri9 un dru$ co$un :ntr"un
cartier de locuin+e %au alte a%e$enea 5unuri6
>) orice alt 5un co$un prevzut de le;e)
AR) 7>2
Re;i$ul 'uridic ;eneral
(1) #iecare coproprietar poate e8ercita ,olo%in+a 5unului
co$un9 cu condi+ia % re%pecte de%tina+ia ace%tuia -i % per$it
e8ercitarea ,olo%in+ei de ctre ceilal+i coproprietari)
(2) Cnd 5unul co$un are caracter acce%oriu :n raport cu un
5un principal9 ,iecare coproprietar poate % di%pun cu privire
la cota %a parte din dreptul de proprietate a%upra 5unului co$un
nu$ai odat cu e8ercitarea dreptului de di%pozi+ie a%upra 5unului
principal)
(A) CBeltuielile pentru :ntre+inerea -i con%ervarea 5unului
co$un %e %uport :n $od propor+ional cu cota"parte din drept a
,iecrui coproprietar) Cnd 5unul co$un are caracter acce%oriu9
:n a5%en+a unei conven+ii contrare9 cota"parte din drept a
,iecrui coproprietar %e %ta5ile-te :n ,unc+ie de :ntinderea
5unului principal)
I2) Coproprietatea a%upra pr+ilor co$une din cldirile cu
$ai $ulte eta'e %au aparta$ente
=) Pr+ile co$une
AR) 7>4
No+iune
(1) &ac :ntr"o cldire %au :ntr"un an%a$5lu reziden+ial
e8i%t %pa+ii cu de%tina+ie de locuin+ %au cu alt de%tina+ie
avnd proprietari di,eri+i9 pr+ile din cldire care9 ,iind
de%tinate :ntre5uin+rii %pa+iilor re%pective9 nu pot ,i ,olo%ite
dect :n co$un %unt o5iectul unui drept de coproprietate ,or+at)
(2) Pr+ile co$une %unt 5unuri acce%orii :n raport cu
%pa+iile locative9 care con%tituie 5unurile principale :n %en%ul
art) ?>7)
AR) 7>3
Pr+ile co$une
(1) (unt con%iderate pr+i co$une9 :n $%ura :n care prin
le;e ori prin act 'uridic nu %e prevede alt,elE
a) terenul pe care %e a,l cldirea9 co$pu% att din
%upra,a+a con%truit9 ct -i din cea necon%truit nece%ar9
potrivit naturii %au de%tina+iei con%truc+iei9 pentru a a%i;ura
e8ploatarea nor$al a ace%teia6 pentru eventuala %upra,a+
e8cedentar proprietarii %unt titularii unei copropriet+i
o5i-nuite6
5) ,unda+ia9 curtea interioar9 %tructura9 %tructura de
rezi%ten+9 pere+ii peri$etrali -i de%pr+itori dintre
propriet+i -i<%au %pa+iile co$une9 acoperi-ul9 tera%ele9 %crile
-i ca%a %crilor9 Bolurile9 pivni+ele -i %u5%olurile
neco$parti$entate9 rezervoarele de ap9 centralele ter$ice
proprii -i a%cen%oarele6
c) in%tala+iile de ap -i canalizare9 electrice9 de
teleco$unica+ii9 de :nclzire -i de ;aze de la 5ran-a$ent<racord
pn la punctul de di%tri5u+ie ctre pr+ile a,late :n
proprietate e8clu%iv9 canalele pluviale9 paratr%netele9
antenele colective9 precu$ -i alte a%e$enea pr+i6
d) alte 5unuri care9 potrivit le;ii %au voin+ei pr+ilor9
%unt :n ,olo%in+ co$un)
(2) Co-urile de ,u$ -i de aeri%ire9 precu$ -i %pa+iile pentru
%pltorii -i u%ctorii %unt con%iderate pr+i co$une e8clu%iv
pentru coproprietarii care utilizeaz ace%te utilit+i :n
con,or$itate cu proiectul cldirii)
AR) 7?0
Atri5uirea :n ,olo%in+ e8clu%iv a pr+ilor co$une
(1) Pr+ile co$une pot ,i atri5uite coproprietarilor :n
,olo%in+ e8clu%iv nu$ai dac prin acea%ta nu %unt lezate
drepturile celorlal+i coproprietari)
(2) &ecizia de atri5uire :n ,olo%in+ e8clu%iv tre5uie
adoptat cu o $a'oritate de dou trei$i din nu$rul
coproprietarilor -i al cotelor"pr+i) @n cldirile unde %unt
con%tituite a%ocia+ii de proprietari9 decizia %e adopt de ctre
adunarea ;eneral9 cu aceea-i $a'oritate)
AR) 7?1
Actele 'uridice privind cotele"pr+i
Cota"parte din dreptul de proprietate a%upra pr+ilor co$une
are caracter acce%oriu :n raport cu dreptul de proprietate a%upra
%pa+iului din cldire care con%tituie 5unul principal6
:n%trinarea %au ipotecarea cotei"pr+i nu %e va putea ,ace dect
odat cu dreptul a%upra %pa+iului care con%tituie 5unul
principal)
AR) 7?2
(ta5ilirea cotelor"pr+i
@n lip%a unei %tipula+ii contrare e8i%tente :n titlurile de
proprietate9 cotele"pr+i %e %ta5ile%c prin raportarea %upra,e+ei
utile a ,iecrui %pa+iu locativ la totalul %upra,e+ei utile a
%pa+iilor locative din cldire)
==) &repturile -i o5li;a+iile coproprietarilor
AR) 7?A
E8ercitarea dreptului de ,olo%in+
#iecare coproprietar poate ,olo%i9 :n condi+iile acordului de
a%ociere9 att %pa+iul care con%tituie 5unul principal9 ct -i
pr+ile co$une9 ,r a aduce atin;ere drepturilor celorlal+i
proprietari -i ,r a %cBi$5a de%tina+ia cldirii) @n lip%a
acordului de a%ociere9 di%pozi+iile art) 7>2 r$n aplica5ile)
AR) 7?>
CBeltuielile le;ate de :ntre+inerea9 repararea -i e8ploatarea
pr+ilor co$une
(1) @n lip%a unor prevederi le;ale %au :n+ele;eri contrare9
,iecare coproprietar %uport cBeltuielile le;ate de :ntre+inerea9
repararea -i e8ploatarea pr+ilor co$une9 :n propor+ie cu cota %a
parte)
(2) Cu toate ace%tea9 cBeltuielile le;ate de pr+ile co$une
,olo%ite e8clu%iv de ctre unii dintre coproprietari cad :n
%arcina ace%tora din ur$)
AR) 7??
.5li;a+ia de con%ervare a cldirii
Proprietarul e%te o5li;at % a%i;ure :ntre+inerea %pa+iului
care con%tituie 5unul principal9 a%t,el :nct cldirea % %e
p%treze :n %tare 5un)
AR) 7?7
.5li;a+ia de a per$ite acce%ul :n %pa+iile care con%tituie
5unurile principale
(1) Coproprietarii %unt o5li;a+i % per$it acce%ul :n
%pa+iile care con%tituie 5unuri principale pentru e,ectuarea
lucrrilor nece%are con%ervrii cldirii -i :ntre+inerii pr+ilor
co$une)
(2) @n acea%t %itua+ie9 pentru pre'udiciile cauzate9 ei vor
,i de%p;u5i+i de ctre a%ocia+ia de proprietari %au9 dup caz9
de ctre proprietarul :n intere%ul cruia au ,o%t e,ectuate
lucrrile)
AR) 7?2
Re;ulile aplica5ile :n cazul di%tru;erii cldirii
(1) @n cazul :n care cldirea a ,o%t di%tru% :n :ntre;i$e
ori :ntr"o propor+ie $ai $are de 'u$tate din valoarea ei9 orice
coproprietar poate9 :n lip%a unei :n+ele;eri contrare9 %
%olicite vnzarea la licita+ie pu5lic a terenului -i a
$aterialelor de con%truc+ie care au rezultat)
(2) @n caz de di%tru;ere a unei pr+i $ai $ici dect cea
prevzut la alin) (1)9 coproprietarii vor contri5ui la re,acerea
pr+ilor co$une9 propor+ional cu cotele"pr+i) &ac unul %au $ai
$ul+i coproprietari re,uz %au nu pot % participe la re,acere9
ei %unt o5li;a+i % cedeze celorlal+i coproprietari cotele lor
pr+i din dreptul de proprietate) Pre+ul %e %ta5ile-te de pr+i
ori9 :n caz de ne:n+ele;ere9 de ctre in%tan+a 'udectorea%c)
AR) 7?4
@ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une
(1) @ncetarea de%tina+iei de ,olo%in+ co$un pentru pr+ile
co$une din cldirile cu $ai $ulte eta'e %au aparta$ente %e poate
Botr: $otivat cu o $a'oritate de dou trei$i din nu$rul
coproprietarilor)
(2) @n ace%t caz9 devin aplica5ile di%pozi+iile privitoare la
coproprietatea o5i-nuit -i te$porar) Cu toate ace%tea9
:n%trinarea %au ipotecarea %e poate realiza dac e8i%t o
$a'oritate de dou trei$i din nu$rul coproprietarilor)
(A) @n cazurile prevzute la alin) (1) -i (2)9 coproprietarii
care nu au votat ori9 dup caz9 %"au opu% la :n%trinare %au
ipotecare au dreptul la o de%p;u5ire 'u%t %ta5ilit pe cale
conven+ional ori9 :n caz de ne:n+ele;ere9 pe cale
'udectorea%c)
(>) Con%tatarea :ncetrii de%tina+iei de ,olo%in+ co$un
pentru ace%te pr+i %e ,ace prin Botrre a adunrii ;enerale a
a%ocia+iei de proprietari adoptat cu o $a'oritate de dou trei$i
din nu$rul coproprietarilor)
(?) =$o5ilul9 re%pectiv partea din i$o5il care rezult din
:ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une %e :n%crie :n $od
core%punztor :n cartea ,unciar pe 5aza docu$enta+iei cada%trale
:ntoc$ite :n ace%t %cop)
AR) 7?4
@ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une
(1) @ncetarea de%tina+iei de ,olo%in+ co$un pentru pr+ile
co$une din cldirile cu $ai $ulte eta'e %au aparta$ente %e poate
Botr: cu acordul tuturor coproprietarilor)
(2) @n cazul :ncetrii de%tina+iei de ,olo%in+ co$un :n
condi+iile alin) (1)9 devin aplica5ile di%pozi+iile privitoare la
coproprietatea o5i-nuit)
(A) =$o5ilul9 re%pectiv partea din i$o5il care rezult din
:ncetarea de%tina+iei ,olo%in+ei co$une %e :n%crie :n $od
core%punztor :n cartea ,unciar pe 5aza docu$enta+iei cada%trale
:ntoc$ite :n ace%t %cop)
"""""""""
Art) 7?4 a ,o%t $odi,icat de art) C== din LE0EA nr) 70 din 10
aprilie 20129 pu5licat :n M.N=.R!L .#=C=AL nr) 2?? din 12
aprilie 2012)
===) A%ocia+ia de proprietari
AR) 7?3
Con%tituirea a%ocia+iilor de proprietari
@n cazul cldirilor cu $ai $ulte eta'e ori aparta$ente %au :n
cazul an%a$5lurilor reziden+iale ,or$ate din locuin+e
individuale9 a$pla%ate izolat9 :n-iruit %au cuplat9 :n care
e8i%t propriet+i co$une -i propriet+i individuale9 %e
con%tituie a%ocia+ia de proprietari9 care %e or;anizeaz -i
,unc+ioneaz :n condi+iile le;ii)
IA) Coproprietatea a%upra de%pr+iturilor co$une
AR) 770
Prezu$+ia de coproprietate a%upra de%pr+iturilor co$une
(1) Kidul9 -an+ul9 precu$ -i orice alt de%pr+itur :ntre
dou ,onduri %unt prezu$ate a ,i :n proprietatea co$un a
vecinilor9 dac nu rezult contrariul din titlul de proprietate9
dintr"un %e$n de neco$unitate ori dac proprietatea co$un nu a
devenit proprietate e8clu%iv prin uzucapiune9 :n condi+iile
le;ii)
(2) &i%pozi+iile art) 7?1 %unt aplica5ile :n $od
core%punztor)
AR) 771
(e$nele de neco$unitate
(1) E8i%t %e$n de neco$unitate a zidului atunci cnd cul$ea
ace%tuia e%te dreapt -i perpendicular %pre un ,ond -i :nclinat
%pre cellalt ,ond) Kidul e%te prezu$at a ,i :n proprietatea
e8clu%iv a proprietarului ,ondului ctre care e%te :nclinat
coa$a zidului)
(2) E8i%t %e$n de neco$unitate a -an+ului atunci cnd
p$ntul e%te aruncat ori :nl+at e8clu%iv pe o parte a -an+ului)
Han+ul e%te prezu$at a ,i :n proprietatea e8clu%iv a
proprietarului ,ondului pe care e%te aruncat p$ntul)
(A) Cor ,i con%iderate %e$ne de neco$unitate orice alte %e$ne
care ,ac % %e prezu$e c zidul a ,o%t con%truit e8clu%iv de unul
dintre proprietari)
AR) 772
.5li;a+ia de con%truire a de%pr+iturilor co$une
(1) .ricare dintre vecini :i poate o5li;a pe proprietarii
,ondurilor :nvecinate % contri5uie la con%truirea unei
de%pr+ituri co$une)
(2) @n lip%a unor di%pozi+ii le;ale9 a re;ulilor de ur5ani%$
%au a o5iceiului locului9 :nl+i$ea zidului co$un %e %ta5ile-te
de pr+i9 dar ,r a dep-i 2 $etri9 %ocotindu"%e -i coa$a
zidului)
AR) 77A
CBeltuielile de :ntre+inere -i reparare a de%pr+iturilor
co$une
(1) Coproprietarii %unt +inu+i % %uporte cBeltuielile
ocazionate de :ntre+inerea -i repararea de%pr+iturii co$une9
propor+ional cu dreptul ,iecruia)
(2) Cu toate ace%tea9 ,iecare coproprietar poate % nu
participe la cBeltuielile de :ntre+inere -i reparare9 renun+nd
la dreptul %u de proprietate a%upra de%pr+iturii co$une9
di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar ,iind aplica5ile)
Coproprietarul nu va putea ,i aprat de a participa la
cBeltuieli9 :n cazul :n care are o con%truc+ie %pri'init de
zidul co$un ori :n cazul :n care tra;e un alt ,olo% din
e8ploatarea de%pr+iturii co$une)
AR) 77>
Con%truc+iile -i in%tala+iile a,late :n le;tur cu zidul
co$un
(1) .ricare dintre coproprietari are dreptul % %pri'ine
con%truc+ii ori % in%taleze ;rinzi :n zidul co$un cu o5li;a+ia
de a l%a 7 centi$etri %pre cellalt coproprietar -i ,r a
a,ecta dreptul ace%tuia de a %pri'ini con%truc+iile %ale ori de a
in%tala propriile ;rinzi :n zidul co$un)
(2) !n coproprietar va avea dreptul de a %curta ;rinzile pu%e
de vecinul %u pn :n 'u$tatea zidului9 :n cazul :n care ar
dori % in%taleze el :n%u-i ;rinzi ori % con%truia%c un co- de
,u$ :n acela-i loc)
AR) 77?
@nl+area zidului co$un
(1) .ricare dintre coproprietari poate % :nal+e zidul9 cu
:ndatorirea de a %uporta %in;ur cBeltuielile de :nl+are pe%te
li$ita zidului co$un9 precu$ -i cBeltuielile de reparare a pr+ii
co$une a zidului ca ur$are a :nl+rii ace%tuia)
(2) @n cazul :n care zidul nu poate rezi%ta :nl+rii9
proprietarul care dore-te % ,ac acea%t :nl+are e%te dator %
recon%truia%c zidul :n :ntre;i$e lund din ,ondul %u %upra,a+a
pentru a a%i;ura ;ro%i$ea nece%ar zidului nou"ridicat)
(A) Cecinul care nu a contri5uit la :nl+are poate do5ndi
coproprietatea9 pltind 'u$tate din valoarea actualizat a
$aterialelor -i $anoperei ,olo%ite9 precu$ -i9 dac e%te cazul9
'u$tate din valoarea terenului :ntre5uin+at pentru :n;ro-area
zidului)
AR) 777
&o5ndirea copropriet+ii a%upra de%pr+iturilor
Cecinul care nu a contri5uit la realizarea de%pr+iturii
co$une poate do5ndi un drept de coproprietate a%upra
de%pr+iturii9 pltind 'u$tate din valoarea actualizat a
$aterialelor -i $anoperei ,olo%ite -i9 dup caz9 'u$tate din
valoarea terenului pe care de%pr+itura a ,o%t con%truit)
&i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$n aplica5ile)
(EC/=!NEA a >"a
Proprietatea co$un :n devl$-ie
AR) 772
Proprietatea co$un :n devl$-ie
E8i%t proprietate :n devl$-ie atunci cnd9 prin e,ectul
le;ii %au :n te$eiul unui act 'uridic9 dreptul de proprietate
apar+ine conco$itent $ai $ultor per%oane ,r ca vreuna dintre
ace%tea % ,ie titularul unei cote"pr+i deter$inate din dreptul
de proprietate a%upra 5unului %au 5unurilor co$une)
AR) 774
Re;ulile aplica5ile propriet+ii devl$a-e
(1) &ac %e na-te prin e,ectul le;ii9 proprietatea :n
devl$-ie e%te %upu% di%pozi+iilor acelei le;i care %e
co$pleteaz9 :n $od core%punztor9 cu cele privind re;i$ul
co$unit+ii le;ale)
(2) @n cazul :n care izvorul propriet+ii :n devl$-ie e%te
un act 'uridic9 di%pozi+iile privitoare la re;i$ul co$unit+ii
le;ale %e aplic :n $od core%punztor)
(EC/=!NEA a ?"a
Parta'ul
AR) 773
=$pre%cripti5ilitatea ac+iunii de parta'
@ncetarea copropriet+ii prin parta' poate ,i cerut oricnd9
a,ar de cazul :n care parta'ul a ,o%t %u%pendat prin le;e9 act
'uridic ori Botrre 'udectorea%c)
AR) 720
#elurile parta'ului
Parta'ul poate ,i ,cut prin 5un :nvoial %au prin Botrre
'udectorea%c9 :n condi+iile le;ii)
AR) 721
@$pr+eala pr+ilor co$une ale cldirilor
(1) Parta'ul e%te inad$i%i5il :n cazurile prevzute de
%ec+iunile a A"a -i a >"a din prezentul capitol9 precu$ -i :n
alte cazuri prevzute de le;e)
(2) Cu toate ace%tea9 parta'ul poate ,i cerut :n cazul
pr+ilor co$une din cldirile cu $ai $ulte eta'e %au aparta$ente
atunci cnd ace%te pr+i :nceteaz de a $ai ,i de%tinate
,olo%in+ei co$une)
(A) @n cazul propriet+ii periodice -i :n celelalte cazuri de
coproprietate ,or+at9 parta'ul e%te po%i5il nu$ai prin 5un
:nvoial)
AR) 722
Conven+iile privitoare la %u%pendarea parta'ului
Conven+iile privind %u%pendarea parta'ului nu pot ,i
:ncBeiate pentru o perioad $ai $are de ? ani) @n cazul
i$o5ilelor9 conven+iile tre5uie :ncBeiate :n ,or$ autentic -i
%upu%e ,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e)
AR) 72A
(u%pendarea pronun+rii parta'ului prin Botrre
'udectorea%c
=n%tan+a %e%izat cu cererea de parta' poate %u%penda
pronun+area parta'ului9 pentru cel $ult un an9 pentru a nu %e
aduce pre'udicii ;rave intere%elor celorlal+i coproprietari) &ac
pericolul ace%tor pre'udicii e%te :nlturat :nainte de :$plinirea
ter$enului9 in%tan+a9 la cererea pr+ii intere%ate9 va reveni
a%upra $%urii)
AR) 72>
Condi+iile %peciale privind capacitatea de e8erci+iu
&ac un coproprietar e%te lip%it de capacitate de e8erci+iu
ori are capacitate de e8erci+iu re%trn%9 parta'ul va putea ,i
,cut prin 5un :nvoial nu$ai cu autorizarea in%tan+ei de
tutel9 precu$ -i9 dac e%te cazul9 a ocrotitorului le;al)
AR) 72?
=nad$i%i5ilitatea parta'ului :n cazul uzucapiunii
Parta'ul poate ,i cerut cBiar atunci cnd unul dintre
coproprietari a ,olo%it e8clu%iv 5unul9 a,ar de cazul cnd
ace%ta l"a uzucapat9 :n condi+iile le;ii)
AR) 727
Re;ulile privitoare la $odul de :$pr+ire
(1) Parta'ul 5unurilor co$une %e va ,ace :n natur9
propor+ional cu cota"parte a ,iecrui coproprietar)
(2) &ac 5unul e%te indivizi5il ori nu e%te co$od parta'a5il
:n natur9 parta'ul %e va ,ace :n unul dintre ur$toarele $oduriE
a) atri5uirea :ntre;ului 5un9 :n %cBi$5ul unei %ulte9 :n
,avoarea unuia ori a $ai $ultor coproprietari9 la cererea
ace%tora6
5) vnzarea 5unului :n $odul %ta5ilit de coproprietari ori9
:n caz de ne:n+ele;ere9 la licita+ie pu5lic9 :n condi+iile
le;ii9 -i di%tri5uirea pre+ului ctre coproprietari propor+ional
cu cota"parte a ,iecruia dintre ei)
AR) 722
&atoriile n%cute :n le;tur cu 5unul co$un
(1) .ricare dintre coproprietari poate cere %tin;erea
datoriilor n%cute :n le;tur cu coproprietatea -i care %unt
%cadente ori devin %cadente :n cur%ul anului :n care are loc
parta'ul)
(2) (u$a nece%ar pentru %tin;erea ace%tor o5li;a+ii va ,i
preluat9 :n lip%a unei %tipula+ii contrare9 din pre+ul vnzrii
5unului co$un cu ocazia parta'ului -i va ,i %uportat de ctre
coproprietari propor+ional cu cota"parte a ,iecruia)
AR) 724
E8ecutarea %ilit privitoare la 5unul co$un
(1) Creditorii unui coproprietar pot ur$ri %ilit cota lui
parte din dreptul a%upra 5unului co$un %au pot cere in%tan+ei
:$pr+eala 5unului9 caz :n care ur$rirea %e va ,ace a%upra
pr+ii de 5un %au9 dup caz9 a%upra %u$ei de 5ani cuvenite
de5itorului)
(2) @n cazul vnzrii %ilite a unei cote"pr+i din dreptul de
proprietate a%upra unui 5un9 e8ecutorul 'udectore%c :i va
noti,ica pe ceilal+i coproprietari cu cel pu+in dou %pt$ni
:nainte de data %ta5ilit pentru vnzare9 :n-tiin+ndu"i de%pre
ziua9 ora -i locul licita+iei) La pre+ e;al9 coproprietarii vor
,i pre,era+i la ad'udecarea cotei"pr+i)
(A) Creditorii care au un drept de ;aran+ie a%upra 5unului
co$un ori cei a cror crean+ %"a n%cut :n le;tur cu
con%ervarea %au ad$ini%trarea ace%tuia au dreptul % ur$rea%c
%ilit 5unul9 :n $inile oricui %"ar ;%i9 att :nainte9 ct -i
dup parta')
(>) Conven+iile de %u%pendare a :$pr+elii pot ,i opu%e
creditorilor nu$ai dac9 :nainte de na-terea crean+elor9 au
do5ndit dat cert :n cazul 5unurilor $o5ile %au au ,o%t
autenti,icate :n cazul 5unurilor i$o5ile -i %"au :ndeplinit
,or$alit+ile de pu5licitate prevzute de le;e9 dac e%te cazul)
AR) 723
&repturile creditorilor per%onali ai coproprietarului
(1) Creditorii per%onali ai unui coproprietar vor putea9 de
a%e$enea9 % intervin9 pe cBeltuiala lor9 :n parta'ul cerut de
coproprietari ori de un alt creditor) Ei nu pot :n% % atace un
parta' e,ectuat9 a,ar nu$ai dac ace%ta %"a ,cut :n lip%a lor
-i ,r % %e +in %ea$a de opozi+ia pe care au ,cut"o9 precu$
-i :n cazurile cnd parta'ul a ,o%t %i$ulat ori %"a ,cut a%t,el
:nct creditorii nu au putut % intervin :n proce%)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) %unt aplica5ile -i :n cazul
creditorilor care au un drept de ;aran+ie a%upra 5unului co$un
ori al celor a cror crean+ %"a n%cut :n le;tur cu
con%ervarea %au ad$ini%trarea ace%tuia)
AR) 740
E,ectele 'uridice ale parta'ului
(1) #iecare coproprietar devine proprietarul e8clu%iv al
5unurilor %au9 dup caz9 al %u$elor de 5ani ce i"au ,o%t
atri5uite nu$ai cu :ncepere de la data %ta5ilit :n actul de
parta'9 dar nu $ai devre$e de data :ncBeierii actului9 :n cazul
:$pr+elii voluntare9 %au9 dup caz9 de la data r$nerii
de,initive a Botrrii 'udectore-ti)
(2) @n cazul i$o5ilelor9 e,ectele 'uridice ale parta'ului %e
produc nu$ai dac actul de parta' :ncBeiat :n ,or$ autentic %au
Botrrea 'udectorea%c r$a% de,initiv9 dup caz9 au ,o%t
:n%cri%e :n cartea ,unciar)
AR) 741
.poza5ilitatea unor acte 'uridice
Actele :ncBeiate9 :n condi+iile le;ii9 de un coproprietar cu
privire la 5unul co$un r$n vala5ile -i %unt opoza5ile celui
cruia i"a ,o%t atri5uit 5unul :n ur$a parta'ului)
AR) 742
(tr$utarea ;aran+iilor
0aran+iile con%tituite de un coproprietar a%upra cotei %ale
pr+i %e %tr$ut de drept a%upra 5unului atri5uit ace%tuia %au9
dup caz9 a %u$elor de 5ani care i"au ,o%t atri5uite prin parta')
AR) 74A
0aran+ia pentru evic+iune -i vicii a%cun%e
(1) Coproprietarii :-i datoreaz9 :n li$ita cotelor"pr+i9
;aran+ie pentru evic+iune -i vicii a%cun%e9 di%pozi+iile le;ale
privitoare la o5li;a+ia de ;aran+ie a vnztorului aplicndu"%e
:n $od core%punztor)
(2) #iecare e%te o5li;at % :l de%p;u5ea%c pe
coproprietarul pre'udiciat prin e,ectul evic+iunii %au al
viciului a%cun%) &ac unul dintre coproprietari e%te in%olva5il9
partea datorat de ace%ta %e va %uporta9 propor+ional9 de ctre
ceilal+i coproprietari9 inclu%iv de coproprietarul pre'udiciat)
(A) Coproprietarii nu datoreaz ;aran+ie dac pre'udiciul
e%te ur$area ,aptei %vr-ite de un alt coproprietar %au dac au
,o%t %cuti+i prin actul de parta')
AR) 74>
&e%,iin+area parta'ului
(1) Parta'ul prin 5un :nvoial poate ,i de%,iin+at pentru
acelea-i cauze ca -i contractele)
(2) Parta'ul ,cut ,r participarea tuturor coproprietarilor
e%te lovit de nulitate a5%olut)
(A) Parta'ul e%te :n% vala5il cBiar dac nu cuprinde toate
5unurile co$une6 pentru 5unurile o$i%e %e poate ,ace oricnd un
parta' %upli$entar)
AR) 74?
@n%trinarea 5unurilor atri5uite
Nu poate invoca nulitatea relativ a parta'ului prin 5un
:nvoial coproprietarul care9 cuno%cnd cauza de nulitate9
:n%trineaz :n tot %au :n parte 5unurile atri5uite)
AR) 747
Re;ulile aplica5ile 5unurilor a,late :n coproprietate -i :n
devl$-ie
Prevederile prezentei %ec+iuni %unt aplica5ile 5unurilor
a,late :n coproprietate9 indi,erent de izvorul %u9 precu$ -i
celor a,late :n devl$-ie)
CAP) C
Proprietatea periodic
AR) 742
Proprietatea periodic
&i%pozi+iile prezentului capitol %e aplic9 :n a5%en+a unei
re;le$entri %peciale9 ori de cte ori $ai $ulte per%oane
e8ercit %ucce%iv -i repetitiv atri5utul ,olo%in+ei %peci,ic
dreptului de proprietate a%upra unui 5un $o5il %au i$o5il9 :n
intervale de ti$p deter$inate9 e;ale %au ine;ale)
AR) 744
e$eiul propriet+ii periodice
Proprietatea periodic %e na-te :n te$eiul unui act 'uridic9
di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar aplicndu"%e :n $od
core%punztor)
AR) 743
Cala5ilitatea actelor :ncBeiate de coproprietar
(1) @n privin+a intervalului de ti$p ce :i revine9 orice
coproprietar poate :ncBeia9 :n condi+iile le;ii9 acte precu$
:ncBirierea9 vnzarea9 ipotecarea -i altele a%e$enea)
(2) Actele de ad$ini%trare %au de di%pozi+ie privind cota"
parte din dreptul de proprietate a,erent unui alt interval de
ti$p %unt inopoza5ile titularului cotei"pr+i re%pective)
&i%pozi+iile art) 7>2 alin) (2) -i art) 7>A %e aplic :n $od
core%punztor)
(A) @n raporturile cu ter+ii cocontractan+i de 5un"credin+9
actele de ad$ini%trare %au de di%pozi+ie $en+ionate la alin) (2)
%unt anula5ile)
AR) 730
&repturile -i o5li;a+iile coproprietarilor
(1) #iecare coproprietar e%te o5li;at % ,ac toate actele de
con%ervare9 :n a-a ,el :nct % nu :$piedice ori % nu :n;reuneze
e8ercitarea drepturilor celorlal+i coproprietari) Pentru
repara+iile $ari9 coproprietarul care avan%eaz cBeltuielile
nece%are are dreptul la de%p;u5iri :n raport cu valoarea
drepturilor celorlal+i coproprietari)
(2) Actele prin care %e con%u$ :n tot %au :n parte %u5%tan+a
5unului pot ,i ,cute nu$ai cu acordul celorlal+i coproprietari)
(A) La :ncetarea intervalului9 coproprietarul e%te dator %
predea 5unul coproprietarului :ndrept+it % :l ,olo%ea%c :n
ur$torul interval)
(>) Coproprietarii pot :ncBeia un contract de ad$ini%trare9
di%pozi+iile art) 7>> alin) (2) aplicndu"%e :n $od
core%punztor)
AR) 731
.5li;a+ia de de%p;u5ire -i e8cluderea
(1) Nere%pectarea o5li;a+iilor prevzute :n prezentul capitol
atra;e plata de de%p;u5iri)
(2) @n cazul :n care unul dintre coproprietari tul5ur :n $od
;rav e8ercitarea propriet+ii periodice9 ace%ta va putea ,i
e8clu%9 prin Botrre 'udectorea%c9 la cererea coproprietarului
vt$at)
(A) E8cluderea va putea ,i di%pu% nu$ai dac unul dintre
ceilal+i coproprietari %au un ter+ cu$pr cota"parte a celui
e8clu%)
(>) @n ace%t %cop9 %e va pronun+a9 $ai :nti9 o :ncBeiere de
ad$itere :n principiu a cererii de e8cludere9 prin care %e va
%ta5ili c %unt :ndeplinite condi+iile e8cluderii9 :ncBeiere care
va putea ,i atacat cu recur% pe cale %eparat)
(?) &up r$nerea de,initiv a :ncBeierii de ad$itere :n
principiu9 :n a5%en+a :n+ele;erii pr+ilor9 %e va %ta5ili pre+ul
vnzrii %ilite pe 5az de e8pertiz) &up con%e$narea pre+ului
la in%titu+ia de credit %ta5ilit de in%tan+9 %e va pronun+a
Botrrea care va +ine loc de contract de vnzare"cu$prare)
(7) &up r$nerea de,initiv a ace%tei Botrri9
do5nditorul :-i va putea :n%crie dreptul :n cartea ,unciar9 iar
tran%$i+torul va putea % ridice %u$a con%e$nat la in%titu+ia
de credit %ta5ilit de in%tan+)
AR) 732
@ncetarea propriet+ii periodice
Proprietatea periodic :nceteaz prin radiere din cartea
,unciar :n te$eiul do5ndirii de ctre o %in;ur per%oan a
tuturor cotelor"pr+i din dreptul de proprietate periodic9
precu$ -i :n alte cazuri prevzute de le;e)
=L!L ===
&ez$e$5r$intele dreptului de proprietate privat
CAP) =
(uper,icia
AR) 73A
No+iune
(1) (uper,icia e%te dreptul de a avea %au de a edi,ica o
con%truc+ie pe terenul altuia9 dea%upra ori :n %u5%olul acelui
teren9 a%upra cruia %uper,iciarul do5nde-te un drept de
,olo%in+)
(2) &reptul de %uper,icie %e do5nde-te :n te$eiul unui act
'uridic9 precu$ -i prin uzucapiune %au prin alt $od prevzut de
le;e) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$n aplica5ile)
(A) (uper,icia %e poate :n%crie -i :n te$eiul unui act
'uridic prin care proprietarul :ntre;ului ,ond a tran%$i%
e8clu%iv con%truc+ia ori a tran%$i% terenul -i con%truc+ia9 :n
$od %eparat9 ctre dou per%oane9 cBiar dac nu %"a %tipulat
e8pre% con%tituirea %uper,iciei)
(>) @n %itua+ia :n care %"a con%truit pe terenul altuia9
%uper,icia %e poate :n%crie pe 5aza renun+rii proprietarului
terenului la dreptul de a invoca acce%iunea9 :n ,avoarea
con%tructorului) &e a%e$enea9 ea %e poate :n%crie :n ,avoarea
unui ter+ pe 5aza ce%iunii dreptului de a invoca acce%iunea)
AR) 73>
&urata dreptului de %uper,icie
&reptul de %uper,icie %e poate con%titui pe o durat de cel
$ult 33 de ani) La :$plinirea ter$enului9 dreptul de %uper,icie
poate ,i re:nnoit)
AR) 73?
@ntinderea -i e8ercitarea dreptului de %uper,icie
(1) &reptul de %uper,icie %e e8ercit :n li$itele -i :n
condi+iile actului con%titutiv) @n lip%a unei %tipula+ii
contrare9 e8ercitarea dreptului de %uper,icie e%te deli$itat de
%upra,a+a de teren pe care ur$eaz % %e con%truia%c -i de cea
nece%ar e8ploatrii con%truc+iei %au9 dup caz9 de %upra,a+a de
teren a,erent -i de cea nece%ar e8ploatrii con%truc+iei
edi,icate)
(2) @n cazul prevzut la art) 73A alin) (A)9 :n a5%en+a unei
%tipula+ii contrare9 titularul dreptului de %uper,icie nu poate
$odi,ica %tructura con%truc+iei) El o poate :n% de$ola9 dar cu
o5li;a+ia de a o recon%trui :n ,or$a ini+ial)
(A) @n cazul :n care %uper,iciarul $odi,ic %tructura
con%truc+iei9 proprietarul terenului poate % cear9 :n ter$en de
A ani9 :ncetarea dreptului de %uper,icie %au repunerea :n
%itua+ia anterioar) @n al doilea caz9 cur;erea ter$enului de
pre%crip+ie de A ani e%te %u%pendat pn la e8pirarea duratei
%uper,iciei)
(>) itularul poate di%pune :n $od li5er de dreptul %u) Ct
ti$p con%truc+ia e8i%t9 dreptul de ,olo%in+ a%upra terenului %e
poate :n%trina ori ipoteca nu$ai odat cu dreptul de proprietate
a%upra con%truc+iei)
AR) 737
Ac+iunea con,e%orie de %uper,icie
(1) Ac+iunea con,e%orie de %uper,icie poate ,i intentat
:$potriva oricrei per%oane care :$piedic e8ercitarea dreptului9
cBiar -i a proprietarului terenului)
(2) &reptul la ac+iune e%te i$pre%cripti5il)
AR) 732
Evaluarea pre%ta+iei %uper,iciarului
(1) @n cazul :n care %uper,icia %"a con%tituit cu titlu
onero%9 dac pr+ile nu au prevzut alte $odalit+i de plat a
pre%ta+iei de ctre %uper,iciar9 titularul dreptului de
%uper,icie datoreaz9 %u5 ,or$ de rate lunare9 o %u$ e;al cu
cBiria %ta5ilit pe pia+a li5er9 +innd %ea$a de natura
terenului9 de de%tina+ia con%truc+iei :n cazul :n care acea%ta
e8i%t9 de zona :n care %e a,l terenul9 precu$ -i de orice alte
criterii de deter$inare a contravalorii ,olo%in+ei)
(2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre pr+i9 %u$a datorat
proprietarului terenului va ,i %ta5ilit pe cale 'udectorea%c)
AR) 734
Cazurile de :ncetare a %uper,iciei
&reptul de %uper,icie %e %tin;e prin radierea din cartea
,unciar9 pentru una dintre ur$toarele cauzeE
a) la e8pirarea ter$enului6
5) prin con%olidare9 dac terenul -i con%truc+ia devin
proprietatea aceleia-i per%oane6
c) prin pieirea con%truc+iei9 dac e8i%t %tipula+ie e8pre%
:n ace%t %en%6
d) :n alte cazuri prevzute de le;e)
AR) 733
E,ectele :ncetrii %uper,iciei prin e8pirarea ter$enului
(1) @n cazul prevzut la art) 734 lit) a)9 :n a5%en+a unei
%tipula+ii contrare9 proprietarul terenului do5nde-te dreptul de
proprietate a%upra con%truc+iei edi,icate de %uper,iciar prin
acce%iune9 cu o5li;a+ia de a plti valoarea de circula+ie a
ace%teia de la data e8pirrii ter$enului)
(2) Cnd con%truc+ia nu e8i%ta :n $o$entul con%tituirii
dreptului de %uper,icie9 iar valoarea ace%teia e%te e;al %au $ai
$are dect aceea a terenului9 proprietarul terenului poate cere
o5li;area con%tructorului % cu$pere terenul la valoarea de
circula+ie pe care ace%ta ar ,i avut"o dac nu ar ,i e8i%tat
con%truc+ia) Con%tructorul poate re,uza % cu$pere terenul dac
ridic9 pe cBeltuiala %a9 con%truc+ia cldit pe teren -i repune
terenul :n %itua+ia anterioar)
(A) @n a5%en+a unei :n+ele;eri contrare :ncBeiate cu
proprietarul terenului9 dez$e$5r$intele con%i$+ite de
%uper,iciar %e %tin; :n $o$entul :ncetrii dreptului de
%uper,icie) =potecile care ;reveaz dreptul de %uper,icie %e
%tr$ut de drept a%upra %u$ei pri$ite de la proprietarul
terenului :n cazul prevzut la alin) (1)9 %e e8tind de drept
a%upra terenului :n cazul prevzut la alin) (2) teza = %au %e
%tr$ut de drept a%upra $aterialelor :n cazul prevzut la alin)
(2) teza a =="a)
(>) =potecile con%tituite cu privire la teren pe durata
e8i%ten+ei %uper,iciei nu %e e8tind cu privire la :ntre;ul i$o5il
:n $o$entul :ncetrii dreptului de %uper,icie :n cazul prevzut
la alin) (1)) Ele %e %tr$ut de drept a%upra %u$ei de 5ani
pri$ite de proprietarul terenului :n cazul prevzut la alin) (2)
teza = %au %e e8tind de drept cu privire la :ntre;ul teren :n
cazul prevzut la alin) (2) teza a =="a)
AR) 200
E,ectele :ncetrii %uper,iciei prin con%olidare
(1) @n cazul :n care dreptul de %uper,icie %"a %tin% prin
con%olidare9 :n a5%en+a unei %tipula+ii contrare9
dez$e$5r$intele con%i$+ite de %uper,iciar %e $en+in pe durata
pentru care au ,o%t con%tituite9 dar nu $ai trziu de :$plinirea
ter$enului ini+ial al %uper,iciei)
(2) =potecile n%cute pe durata e8i%ten+ei %uper,iciei %e
$en+in ,iecare :n ,unc+ie de o5iectul a%upra cruia %"au
con%tituit)
AR) 201
E,ectele :ncetrii %uper,iciei prin pieirea con%truc+iei
(1) @n cazul %tin;erii dreptului de %uper,icie prin pieirea
con%truc+iei9 drepturile reale care ;reveaz dreptul de
%uper,icie %e %tin;9 dac le;ea nu prevede alt,el)
(2) =potecile n%cute cu privire la nuda proprietate a%upra
terenului pe durata e8i%ten+ei dreptului de %uper,icie %e $en+in
a%upra dreptului de proprietate re:ntre;it)
AR) 202
Alte di%pozi+ii aplica5ile
&i%pozi+iile prezentului capitol %unt aplica5ile -i :n cazul
planta+iilor9 precu$ -i al altor lucrri autono$e cu caracter
dura5il)
CAP) ==
!zu,ructul
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 20A
No+iune
!zu,ructul e%te dreptul de a ,olo%i 5unul altei per%oane -i
de a cule;e ,ructele ace%tuia9 :ntoc$ai ca proprietarul9 :n% cu
:ndatorirea de a"i con%erva %u5%tan+a)
AR) 20>
Con%tituirea uzu,ructului
(1) !zu,ructul %e poate con%titui prin act 'uridic9
uzucapiune %au alte $oduri prevzute de le;e9 di%pozi+iile :n
$aterie de carte ,unciar ,iind aplica5ile)
(2) !zu,ructul %e poate con%titui nu$ai :n ,avoarea unei
per%oane e8i%tente)
AR) 20?
Ac+iunea con,e%orie de uzu,ruct
&i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic uzu,ructului :n $od
core%punztor)
AR) 207
.5iectul uzu,ructului
Pot ,i date :n uzu,ruct orice 5unuri $o5ile %au i$o5ile9
corporale ori incorporale9 inclu%iv o $a% patri$onial9 o
univer%alitate de ,apt ori o cot"parte din ace%tea)
AR) 202
Acce%oriile 5unurilor ce ,or$eaz o5iectul uzu,ructului
!zu,ructul poart a%upra tuturor acce%oriilor 5unului dat :n
uzu,ruct9 precu$ -i a%upra a tot ce %e une-te %au %e :ncorporeaz
:n ace%ta)
AR) 204
&urata uzu,ructului
(1) !zu,ructul :n ,avoarea unei per%oane ,izice e%te cel $ult
via;er)
(2) !zu,ructul con%tituit :n ,avoarea unei per%oane 'uridice
poate avea durata de cel $ult A0 de ani) Atunci cnd e%te
con%tituit cu dep-irea ace%tui ter$en9 uzu,ructul %e reduce de
drept la A0 de ani)
(A) &ac nu %"a prevzut durata uzu,ructului9 %e prezu$ c
e%te via;er %au9 dup caz9 c e%te con%tituit pe o durat de A0
de ani)
(>) !zu,ructul con%tituit pn la data la care o alt
per%oan va a'un;e la o anu$it vr%t dureaz pn la acea dat9
cBiar dac acea per%oan ar $uri :nainte de :$plinirea vr%tei
%ta5ilite)
(EC/=!NEA a 2"a
&repturile -i o5li;a+iile uzu,ructuarului -i ale nudului
proprietar
I1) &repturile uzu,ructuarului -i ale nudului proprietar
AR) 203
&repturile uzu,ructuarului
@n lip% de %tipula+ie contrar9 uzu,ructuarul are ,olo%in+a
e8clu%iv a 5unului9 inclu%iv dreptul de a cule;e ,ructele
ace%tuia)
AR) 210
#ructele naturale -i indu%triale
#ructele naturale -i indu%triale percepute dup con%tituirea
uzu,ructului apar+in uzu,ructuarului9 iar cele percepute dup
%tin;erea uzu,ructului revin nudului proprietar9 ,r a putea
pretinde unul altuia de%p;u5iri pentru cBeltuielile ocazionate
de producerea lor)
AR) 211
#ructele civile
#ructele civile %e cuvin uzu,ructuarului propor+ional cu
durata uzu,ructului9 dreptul de a le pretinde do5ndindu"%e zi cu
zi)
AR) 212
Cva%iuzu,ructul
&ac uzu,ructul cuprinde9 printre altele9 -i 5unuri
con%u$pti5ile9 cu$ ar ,i 5ani9 ;rne9 5uturi9 uzu,ructuarul are
dreptul de a di%pune de ele9 :n% cu o5li;a+ia de a re%titui
5unuri de aceea-i cantitate9 calitate -i valoare %au9 la ale;erea
proprietarului9 contravaloarea lor la data %tin;erii
uzu,ructului)
AR) 21A
!zu,ructul a%upra 5unurilor necon%u$pti5ile
(1) &ac uzu,ructul poart a%upra unor 5unuri care9 ,r a ,i
con%u$pti5ile9 %e uzeaz ca ur$are a utilizrii lor9
uzu,ructuarul are dreptul de a le ,olo%i ca un 5un proprietar -i
potrivit de%tina+iei lor)
(2) @n ace%t caz9 el nu va ,i o5li;at % le re%tituie dect
:n %tarea :n care %e vor a,la la data %tin;erii uzu,ructului)
(A) !zu,ructuarul poate % di%pun9 ca un 5un proprietar9 de
5unurile care9 ,r a ,i con%u$pti5ile9 %e deterioreaz rapid
prin utilizare) @n ace%t caz9 la %,r-itul uzu,ructului9
uzu,ructuarul va re%titui valoarea pe care ar ,i avut"o 5unul la
acea%t din ur$ dat)
AR) 21>
Ce%iunea uzu,ructului
(1) @n a5%en+a unei prevederi contrare9 uzu,ructuarul poate
ceda dreptul %u unei alte per%oane ,r acordul nudului
proprietar9 di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar ,iind
aplica5ile)
(2) !zu,ructuarul r$ne dator e8clu%iv ,a+ de nudul
proprietar nu$ai pentru o5li;a+iile n%cute :nainte de ce%iune)
Pn la noti,icarea ce%iunii9 uzu,ructuarul -i ce%ionarul r%pund
%olidar pentru :ndeplinirea tuturor o5li;a+iilor ,a+ de nudul
proprietar)
(A) &up noti,icarea ce%iunii9 ce%ionarul e%te dator ,a+ de
nudul proprietar pentru toate o5li;a+iile n%cute dup
noti,icarea ce%iunii) @n ace%t caz9 uzu,ructuarului i %e aplic9
:n $od core%punztor9 di%pozi+iile le;ale din $ateria
,ideiu%iunii)
(>) &up ce%iune9 dreptul de uzu,ruct continu9 dup caz9
pn la :$plinirea ter$enului ini+ial %au pn la dece%ul
uzu,ructuarului ini+ial)
AR) 21?
Contractele de loca+iune
(1) !zu,ructuarul are dreptul de a :ncBiria %au9 dup caz9 de
a arenda 5unul pri$it :n uzu,ruct)
(2) Loca+iunile de i$o5ile :ncBeiate de uzu,ructuar9 :n%cri%e
:n cartea ,unciar9 %unt opoza5ile proprietarului %au
$o-tenitorilor ace%tuia9 dup %tin;erea uzu,ructului prin dece%ul
%au9 dup caz9 :ncetarea e8i%ten+ei 'uridice a uzu,ructuarului9
pn la :$plinirea ter$enului lor9 dar nu $ai $ult de A ani de la
:ncetarea uzu,ructului)
(A) Re:nnoirile de :ncBirieri de i$o5ile %au de arendri
,cute de uzu,ructuar -i :n%cri%e :n cartea ,unciar :nainte de
e8pirarea contractelor ini+iale %unt opoza5ile proprietarului -i
$o-tenitorilor %i pe o perioad de cel $ult 7 luni ori9 dup
caz9 de un an9 dac la data %tin;erii uzu,ructului nu au ,o%t
pu%e :n e8ecutare) @n niciun caz9 loca+iunile nu pot dura $ai
$ult de A ani de la data %tin;erii uzu,ructului)
(>) @n cazul :n care uzu,ructul %"a %tin% prin e8pirarea
ter$enului9 loca+iunile :nceteaz9 :n toate cazurile9 odat cu
%tin;erea uzu,ructului)
AR) 217
Lucrrile -i :$5unt+irile
(1) La :ncetarea uzu,ructului9 uzu,ructuarul nu poate
pretinde vreo de%p;u5ire pentru lucrrile adu;ate unui 5un
i$o5il9 cu e8cep+ia celor nece%are9 %au pentru :$5unt+irile
adu%e unui 5un $o5il9 cBiar atunci cnd prin ace%tea %"a %porit
valoarea 5unului)
(2) &ac lucrrile %au :$5unt+irile au ,o%t ,cute ,r
:ncuviin+area proprietarului9 ace%ta poate cere o5li;area
uzu,ructuarului la ridicarea lor -i la readucerea 5unului :n
%tarea :n care i"a ,o%t :ncredin+at)
(A) !zu,ructuarul va putea cere o inde$niza+ie ecBita5il
pentru lucrrile nece%are adu;ate) &e a%e$enea9 el va putea cere
o inde$niza+ie ecBita5il -i pentru celelalte lucrri adu;ate
%au pentru :$5unt+irile ,cute cu :ncuviin+area proprietarului9
dac prin ace%tea %"a %porit valoarea 5unului)
(>) @n cazul lucrrilor autono$e ,cute de uzu,ructuar a%upra
unui 5un i$o5il9 vor ,i aplica5ile9 :n $od core%punztor9 :n
lip% de %tipula+ie %au di%pozi+ie le;al contrar9 di%pozi+iile
din $ateria acce%iunii i$o5iliare arti,iciale)
AR) 212
E8ploatarea pdurilor tinere
(1) &ac uzu,ructul cuprinde pduri tinere de%tinate de
proprietarul lor unor tieri periodice9 uzu,ructuarul e%te dator
% p%treze ordinea -i cti$ea tierii9 potrivit re;ulilor
%ta5ilite de proprietar :n con,or$itate cu di%pozi+iile le;ale9
,r ca uzu,ructuarul % poat pretinde vreo de%p;u5ire pentru
pr+ile l%ate netiate :n ti$pul uzu,ructului)
(2) Ar5orii care %e %cot din pepiniere ,r de;radarea
ace%tora nu ,ac parte din uzu,ruct dect cu o5li;a+ia
uzu,ructuarului de a %e con,or$a di%pozi+iilor le;ale :n ce
prive-te :nlocuirea lor)
AR) 214
E8ploatarea pdurilor :nalte
(1) !zu,ructuarul poate9 con,or$ndu"%e di%pozi+iilor le;ale
-i ,olo%in+ei o5i-nuite a proprietarului9 % e8ploateze pr+ile
de pduri :nalte care au ,o%t de%tinate tierii re;ulate9 ,ie c
ace%te tieri %e ,ac periodic pe o :ntindere de p$nt
deter$inat9 ,ie c %e ,ac nu$ai pentru un nu$r de ar5ori ale-i
pe toat %upra,a+a ,ondului)
(2) @n celelalte cazuri9 uzu,ructuarul nu poate tia ar5orii
:nal+i6 va putea :n% :ntre5uin+a9 pentru a ,ace repara+iile la
care e%te o5li;at9 ar5ori czu+i accidental6 :n ace%t %cop poate
cBiar % taie ar5orii tre5uincio-i9 cu :ndatorirea :n% de a
con%tata9 :n prezen+a nudului proprietar9 acea%t tre5uin+)
AR) 213
Alte drepturi ale uzu,ructuarului a%upra pdurilor ce ,ac
o5iectul uzu,ructului
!zu,ructuarul poate lua din pduri araci pentru vii6 poate9
de a%e$enea9 lua produ%ele anuale %au periodice ale ar5orilor9 cu
re%pectarea ,olo%in+ei o5i-nuite a proprietarului9 :n li$itele
di%pozi+iilor le;ale)
AR) 220
&reptul a%upra po$ilor ,ructi,eri
Po$ii ,ructi,eri ce %e u%uc -i cei czu+i accidental %e
cuvin uzu,ructuarului cu :ndatorirea de a"i :nlocui cu al+ii)
AR) 221
&reptul a%upra carierelor de piatr -i de ni%ip a,late :n
e8ploatare
@n condi+iile le;ii9 uzu,ructuarul %e ,olo%e-te :ntoc$ai ca
nudul proprietar de carierele de piatr -i de ni%ip ce %unt :n
e8ploatare la con%tituirea dreptului de uzu,ruct)
AR) 222
(itua+ia carierelor de piatr -i de ni%ip nede%cBi%e -i a
co$orilor
!zu,ructuarul nu are niciun drept a%upra carierelor
nede%cBi%e :nc -i nici a%upra co$orii ce %"ar putea de%coperi :n
ti$pul uzu,ructului)
I2) .5li;a+iile uzu,ructuarului -i ale nudului proprietar
AR) 22A
=nventarierea 5unurilor
(1) !zu,ructuarul preia 5unurile :n %tarea :n care %e a,l la
data con%tituirii uzu,ructului6 ace%ta nu va putea intra :n% :n
po%e%ia lor dect dup inventarierea 5unurilor $o5ile -i
con%tatarea %trii :n care %e a,l i$o5ilele9 cu e8cep+ia cazului
:n care uzu,ructul unui 5un $o5il e%te do5ndit prin uzucapiune)
(2) =nventarul %e :ntoc$e-te nu$ai :n prezen+a nudului
proprietar ori dup noti,icarea ace%tuia)
AR) 22>
Re%pectarea de%tina+iei 5unurilor
@n e8ercitarea dreptului %u9 uzu,ructuarul e%te +inut %
re%pecte de%tina+ia dat 5unurilor de nudul proprietar9 cu
e8cep+ia cazului :n care %e a%i;ur o cre-tere a valorii 5unului
%au cel pu+in nu %e pre'udiciaz :n niciun ,el intere%ele
proprietarului)
AR) 22?
R%punderea uzu,ructuarului pentru pre'udicii
!zu,ructuarul e%te o5li;at % :l de%p;u5ea%c pe nudul
proprietar pentru orice pre'udiciu cauzat prin ,olo%irea
necore%punztoare a 5unurilor date :n uzu,ruct)
AR) 227
Con%tituirea ;aran+iei pentru :ndeplinirea o5li;a+iilor
uzu,ructuarului
(1) @n lip%a unei %tipula+ii contrare9 uzu,ructuarul e%te
o5li;at % depun o ;aran+ie pentru :ndeplinirea o5li;a+iilor
%ale)
(2) (unt %cuti+i % depun ;aran+ie vnztorul -i donatorul
care -i"au rezervat dreptul de uzu,ruct)
(A) @n cazul :n care uzu,ructuarul e%te %cutit de ;aran+ie9
in%tan+a poate di%pune depunerea unei ;aran+ii %au luarea unei
$%uri con%ervatorii atunci cnd uzu,ructuarul9 prin ,apta %a ori
prin %tarea de in%olva5ilitate :n care %e a,l9 pune :n pericol
drepturile nudului proprietar)
AR) 222
Nu$irea ad$ini%tratorului
(1) &ac uzu,ructuarul nu poate o,eri o ;aran+ie9 in%tan+a9
la cererea nudului proprietar9 va nu$i un ad$ini%trator al
i$o5ilelor -i va di%pune ca ,ructele civile :nca%ate -i %u$ele ce
reprezint contravaloarea ,ructelor naturale -i indu%triale
percepute % ,ie depu%e la o in%titu+ie de credit alea% de
pr+i) @n ace%t caz9 uzu,ructuarul va :nca%a nu$ai do5nzile
a,erente)
(2) Nudul proprietar poate cere vnzarea 5unurilor ce %e
uzeaz prin ,olo%in+ -i depunerea %u$elor la o in%titu+ie de
credit alea% de pr+i) &o5nzile produ%e :n cur%ul uzu,ructului
revin uzu,ructuarului)
(A) Cu toate ace%tea9 uzu,ructuarul va putea cere % :i ,ie
l%ate o parte din 5unurile $o5ile nece%are ,olo%in+ei %ale %au
,a$iliei %ale9 cu o5li;a+ia de a le re%titui la %tin;erea
uzu,ructului)
AR) 224
@ntrzierea :n depunerea ;aran+iei
@ntrzierea :n depunerea ;aran+iei nu a,ecteaz dreptul
uzu,ructuarului de a percepe ,ructele care i %e cuvin de la data
con%tituirii uzu,ructului)
AR) 223
Modul de %uportare a repara+iilor de ctre uzu,ructuar -i
nudul proprietar
(1) !zu,ructuarul e%te o5li;at % e,ectueze repara+iile de
:ntre+inere a 5unului)
(2) Repara+iile $ari %unt :n %arcina nudului proprietar)
(A) (unt repara+ii $ari acelea ce au ca o5iect o parte
i$portant din 5un -i care i$plic o cBeltuial e8cep+ional9 cu$
ar ,i cele re,eritoare la con%olidarea ori rea5ilitarea
con%truc+iilor privind %tructura de rezi%ten+9 zidurile
interioare -i<%au e8terioare9 acoperi-ul9 in%tala+iile electrice9
ter$ice ori %anitare a,erente ace%tora9 la :nlocuirea %au
repararea $otorului ori caro%eriei unui auto$o5il %au a unui
%i%te$ electronic :n an%a$5lul %u)
(>) Repara+iile $ari %unt :n %arcina uzu,ructuarului atunci
cnd %unt deter$inate de nee,ectuarea repara+iilor de
:ntre+inere)
AR) 2A0
E,ectuarea repara+iilor $ari
(1) !zu,ructuarul e%te o5li;at % :l :n-tiin+eze pe nudul
proprietar de%pre nece%itatea repara+iilor $ari)
(2) Atunci cnd nudul proprietar nu e,ectueaz la ti$p
repara+iile $ari9 uzu,ructuarul le poate ,ace pe cBeltuiala %a9
nudul proprietar ,iind o5li;at % re%tituie contravaloarea lor
pn la %,r-itul anului :n cur%9 actualizat la data pl+ii)
AR) 2A1
&i%tru;erile datorate vecBi$ii ori cazului ,ortuit
!zu,ructuarul -i nudul proprietar nu %unt o5li;a+i %
recon%truia%c ceea ce %"a di%tru% datorit vecBi$ii ori dintr"un
caz ,ortuit)
AR) 2A2
!zu,ructul cu titlu particular
!zu,ructuarul cu titlu particular nu e%te o5li;at la plata
datoriilor pentru care ,ondul e%te ipotecat9 iar dac le va
plti9 are ac+iune contra nudului proprietar)
AR) 2AA
(uportarea %arcinilor -i a cBeltuielilor :n caz de liti;iu
(1) !zu,ructuarul %uport toate %arcinile -i cBeltuielile
ocazionate de liti;iile privind ,olo%in+a 5unului9 cule;erea
,ructelor ori :nca%area veniturilor)
(2) &ac 5unul e%te a%i;urat9 pe durata uzu,ructului pri$ele
de a%i;urare %unt pltite de uzu,ructuar)
AR) 2A>
@n-tiin+area nudului proprietar
!zu,ructuarul e%te o5li;at % aduc de :ndat la cuno-tin+a
nudului proprietar orice uzurpare a ,ondului -i orice conte%tare
a dreptului de proprietate9 %u5 %anc+iunea o5li;rii la plata de
daune"intere%e)
AR) 2A?
(uportarea %arcinilor -i a cBeltuielilor propriet+ii
(1) CBeltuielile -i %arcinile propriet+ii revin nudului
proprietar)
(2) Atunci cnd %arcinile -i cBeltuielile proprietarului au
,o%t %uportate de uzu,ructuar9 nudul proprietar e%te o5li;at la
ra$5ur%area ace%tora9 iar cnd uzu,ructul e%te cu titlu onero%9
nudul proprietar datoreaz ace%tuia -i do5nda le;al)
AR) 2A7
.5li;a+iile :n caz de pieire a tur$ei
(1) &ac tur$a dat :n uzu,ruct a pierit :n :ntre;i$e din
cauze nei$puta5ile uzu,ructuarului9 ace%ta va re%titui nu$ai
pieile ori valoarea ace%tora)
(2) &ac tur$a nu a pierit :n :ntre;i$e9 uzu,ructuarul e%te
o5li;at % :nlocuia%c ani$alele pierite cu cele de pr%il)
IA) &i%pozi+ii %peciale
AR) 2A2
.poza5ilitatea uzu,ructului a%upra crean+elor
!zu,ructul a%upra unei crean+e e%te opoza5il ter+ilor :n
acelea-i condi+ii ca -i ce%iunea de crean+ -i cu :ndeplinirea
,or$alit+ilor de pu5licitate prevzute de le;e)
AR) 2A4
&repturile -i o5li;a+iile :n cazul uzu,ructului a%upra
crean+elor
(1) !zu,ructuarul are dreptul % :nca%eze capitalul -i %
perceap do5nzile crean+ei -i % :ndeplinea%c toate actele
nece%are pentru con%ervarea ori :nca%area do5nzilor) itularul
dreptului de crean+ poate ,ace toate actele de di%pozi+ie care
nu aduc atin;ere drepturilor uzu,ructuarului)
(2) &up plata crean+ei9 uzu,ructul continu a%upra
capitalului9 cu o5li;a+ia uzu,ructuarului de a"l re%titui
creditorului la %tin;erea uzu,ructului)
(A) !zu,ructuarul %uport toate cBeltuielile -i %arcinile
re,eritoare la do5nzi)
AR) 2A3
!zu,ructul rentei via;ere
!zu,ructuarul rentei via;ere are dreptul de a percepe9 pe
durata uzu,ructului %u9 veniturile do5ndite zi cu zi) Ace%ta va
,i o5li;at nu$ai la re%tituirea veniturilor :nca%ate cu
anticipa+ie)
AR) 2>0
&reptul de a %pori capitalul
(1) &reptul de a %pori capitalul care ,ace o5iectul
uzu,ructului9 cu$ ar ,i cel de a do5ndi valori $o5iliare9
apar+ine nudului proprietar9 iar uzu,ructuarul are nu$ai dreptul
de a e8ercita uzu,ructul a%upra 5unurilor a%t,el do5ndite)
(2) &ac nudul proprietar cedeaz dreptul %u9 5unul do5ndit
:n ur$a :n%trinrii e%te predat uzu,ructuarului9 care va da
%ocoteal la %,r-itul uzu,ructului)
AR) 2>1
&reptul de vot
(1) &reptul de vot a,erent unei ac+iuni %au altei valori
$o5iliare9 unei pr+i indivize9 unei cote"pr+i din dreptul de
proprietate %au oricrui alt 5un apar+ine uzu,ructuarului)
(2) Cu toate ace%tea9 apar+ine nudului proprietar votul care
are ca e,ect $odi,icarea %u5%tan+ei 5unului principal9 cu$ ar ,i
capitalul %ocial %au 5unul de+inut :n coproprietate9 ori
%cBi$5area de%tina+iei ace%tui 5un %au :ncetarea %ociet+ii9
reor;anizarea ori :ncetarea per%oanei 'uridice %au9 dup caz9 a
unei :ntreprinderi)
(A) Repartizarea e8ercitrii dreptului de vot :n alte
condi+ii dect cele prevzute la alin) (1) -i (2) nu e%te
opoza5il ter+ilor9 a,ar de cazul :n care ace-tia au cuno%cut"o
:n $od e8pre%)
AR) 2>2
&reptul la dividende
&ividendele a cror di%tri5uire a ,o%t apro5at9 :n
condi+iile le;ii9 de adunarea ;eneral :n ti$pul uzu,ructului %e
cuvin uzu,ructuarului de la data %ta5ilit prin Botrrea
adunrii ;enerale)
AR) 2>A
.5li;a+ia nudului proprietar de a re%titui %u$ele avan%ate de
uzu,ructuar
(1) &ac uzu,ructuarul univer%al ori cu titlu univer%al
plte-te datoriile a,erente $a%ei patri$oniale %au pr+ii din
$a%a patri$onial date :n uzu,ruct9 nudul proprietar tre5uie %
re%tituie %u$ele avan%ate9 la %tin;erea uzu,ructului9 ,r nicio
do5nd)
(2) @n cazul :n care uzu,ructuarul nu plte-te datoriile
prevzute la alin) (1)9 nudul proprietar poate9 la ale;ere9 % le
pltea%c el :n%u-i %au % vnd o parte %u,icient din 5unurile
date :n uzu,ruct) &ac :n% nudul proprietar plte-te ace%te
datorii9 uzu,ructuarul datoreaz do5nzi pe toata durata
uzu,ructului)
(A) Le;atarul uzu,ructului univer%al ori cu titlu univer%al
e%te o5li;at % acBite9 :n propor+ie cu o5iectul uzu,ructului -i
,r niciun drept de re%tituire9 le;atele cu titlu particular
avnd ca o5iect o5li;a+ii de :ntre+inere %au9 dup caz9 rente
via;ere)
AR) 2>>
&reptul creditorilor a%upra 5unurilor uzu,ructului
&ac plata datoriilor nu %e va ,ace :n $odul prevzut la art)
2>A9 creditorii pot % ur$rea%c 5unurile date :n uzu,ruct)
AR) 2>?
!zu,ructul ,ondului de co$er+
@n lip% de %tipula+ie contrar9 uzu,ructuarul unui ,ond de
co$er+ nu poate % di%pun de 5unurile ce :l co$pun) @n %itua+ia
:n care di%pune de ace%te 5unuri are o5li;a+ia de a le :nlocui cu
altele %i$ilare -i de valoare e;al)
(EC/=!NEA a A"a
(tin;erea uzu,ructului
AR) 2>7
Cazurile de %tin;ere a uzu,ructului
(1) !zu,ructul %e %tin;e pe cale principal prinE
a) $oartea uzu,ructuarului ori9 dup caz9 :ncetarea
per%onalit+ii 'uridice6
5) a'un;erea la ter$en6
c) con%olidare9 atunci cnd calitatea de uzu,ructuar -i de
nud proprietar %e :ntrune%c :n aceea-i per%oan6
d) renun+area la uzu,ruct6
e) neuzul ti$p de 10 de ani %au9 dup caz9 ti$p de 2 ani :n
cazul uzu,ructului unei crean+e)
(2) !zu,ructul %e %tin;e prin dece%ul ori9 dup caz9
:ncetarea e8i%ten+ei 'uridice a uzu,ructuarului cBiar dac
ter$enul nu %"a :$plinit)
(A) @n cazul i$o5ilelor %unt aplica5ile di%pozi+iile :n
$aterie de carte ,unciar)
AR) 2>2
(tin;erea uzu,ructului :n caz de a5uz de ,olo%in+
(1) !zu,ructul poate :nceta la cererea nudului proprietar
atunci cnd uzu,ructuarul a5uzeaz de ,olo%in+a 5unului9 aduce
%tricciuni ace%tuia ori :l la% % %e de;radeze)
(2) Creditorii uzu,ructuarului pot interveni :n proce% pentru
con%ervarea drepturilor lor6 ei %e pot an;a'a % repare
%tricciunile -i pot o,eri ;aran+ii pentru viitor)
(A) =n%tan+a poate di%pune9 dup :$pre'urri9 ,ie %tin;erea
uzu,ructului9 ,ie preluarea ,olo%in+ei 5unului de ctre nudul
proprietar9 cu o5li;a+ia ace%tuia de a plti uzu,ructuarului o
rent pe durata uzu,ructului) Cnd 5unul e%te i$o5il9 pentru
;arantarea rentei9 in%tan+a poate di%pune :n%crierea unei ipoteci
:n cartea ,unciar)
AR) 2>4
(tin;erea uzu,ructului :n caz de pieire a 5unului
(1) !zu,ructul %e %tin;e :n cazul :n care 5unul a ,o%t
di%tru% :n :ntre;i$e dintr"un caz ,ortuit) Cnd 5unul a ,o%t
di%tru% :n parte9 uzu,ructul continu a%upra pr+ii r$a%e)
(2) @n toate cazurile9 uzu,ructul va continua a%upra
de%p;u5irii pltite de ter+ %au9 dup caz9 a%upra inde$niza+iei
de a%i;urare9 dac acea%ta nu e%te ,olo%it pentru repararea
5unului) &i%pozi+iile art) 212 %e aplic :n $od core%punztor)
CAP) ===
!zul -i a5ita+ia
AR) 2>3
&reptul de uz
!zul e%te dreptul unei per%oane de a ,olo%i lucrul altuia -i
de a"i cule;e ,ructele naturale -i indu%triale nu$ai pentru
nevoile proprii -i ale ,a$iliei %ale)
AR) 2?0
&reptul de a5ita+ie
itularul dreptului de a5ita+ie are dreptul de a locui :n
locuin+a nudului proprietar :$preun cu %o+ul -i copiii %i9
cBiar dac nu a ,o%t c%torit %au nu avea copii la data la care
%"a con%tituit a5ita+ia9 precu$ -i cu prin+ii ori alte per%oane
a,late :n :ntre+inere)
AR) 2?1
Con%tituirea uzului -i a a5ita+iei
!zul -i a5ita+ia %e con%tituie :n te$eiul unui act 'uridic
%au prin alte $oduri prevzute de le;e)
AR) 2?2
Li$itele dreptului de uz -i a5ita+ie
&reptul de uz ori de a5ita+ie nu poate ,i cedat9 iar 5unul ce
,ace o5iectul ace%tor drepturi nu poate ,i :ncBiriat %au9 dup
caz9 arendat)
AR) 2?A
.5li;a+ia uzuarului -i a titularului dreptului de a5ita+ie
(1) &ac titularul dreptului de uz %au de a5ita+ie e%te
:ndrept+it % perceap toate ,ructele naturale -i indu%triale
produ%e de 5un ori9 dup caz9 % ocupe :ntrea;a locuin+9 e%te
dator % pltea%c toate cBeltuielile de cultur -i repara+iile
de :ntre+inere :ntoc$ai ca -i uzu,ructuarul)
(2) &ac titularul dreptului de uz %au de a5ita+ie nu e%te
:ndrept+it % perceap dect o parte din ,ructe ori % ocupe
dect o parte din locuin+9 va %uporta cBeltuielile de cultur
%au de :ntre+inere :n propor+ie cu partea de care %e ,olo%e-te)
AR) 2?>
Alte di%pozi+ii aplica5ile
&i%pozi+iile prezentului capitol %e co$pleteaz9 :n $od
core%punztor9 cu cele privitoare la uzu,ruct)
CAP) =C
(ervitu+ile
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 2??
No+iune
(1) (ervitutea e%te %arcina care ;reveaz un i$o5il9 pentru
uzul %au utilitatea i$o5ilului unui alt proprietar)
(2) !tilitatea rezult din de%tina+ia econo$ic a ,ondului
do$inant %au con%t :ntr"o %porire a con,ortului ace%tuia)
AR) 2?7
Con%tituirea %ervitu+ii
(ervitutea %e poate con%titui :n te$eiul unui act 'uridic ori
prin uzucapiune9 di%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar
r$nnd aplica5ile)
AR) 2?2
Ac+iunea con,e%orie de %ervitute
&i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od
core%punztor)
AR) 2?4
Con%tituirea %ervitu+ii :n vederea utilit+ii viitoare
(ervitutea %e poate con%titui :n vederea unei utilit+i
viitoare a ,ondului do$inant)
AR) 2?3
.5li;a+iile :n %arcina proprietarului ,ondului a%ervit
(1) Prin actul de con%tituire %e pot i$pune :n %arcina
proprietarului ,ondului a%ervit anu$ite o5li;a+ii pentru
a%i;urarea uzului -i utilit+ii ,ondului do$inant)
(2) @n ace%t caz9 %u5 condi+ia notrii :n cartea ,unciar9
o5li;a+ia %e tran%$ite do5nditorilor %u5%ecven+i ai ,ondului
a%ervit)
AR) 270
(ervitu+ile aparente -i neaparente
(1) (ervitu+ile %unt aparente %au neaparente)
(2) (ervitu+ile aparente %unt acelea a cror e8i%ten+ e%te
ate%tat de un %e$n vizi5il de %ervitute9 cu$ ar ,i o u-9 o
,erea%tr9 un apeduct)
(A) (ervitu+ile neaparente %unt acelea a cror e8i%ten+ nu
e%te ate%tat de vreun %e$n vizi5il de %ervitute9 cu$ ar ,i
%ervitutea de a nu con%trui ori de a nu con%trui pe%te o anu$it
:nl+i$e)
AR) 271
(ervitu+ile continue -i necontinue
(1) (ervitu+ile %unt continue %au necontinue)
(2) (ervitu+ile continue %unt acelea al cror e8erci+iu e%te
%au poate ,i continuu ,r a ,i nece%ar ,aptul actual al o$ului9
cu$ ar ,i %ervitutea de vedere ori %ervitutea de a nu con%trui)
(A) (ervitu+ile necontinue %unt acelea pentru a cror
e8i%ten+ e%te nece%ar ,aptul actual al o$ului9 cu$ ar ,i
%ervitutea de trecere cu piciorul ori cu $i'loace de tran%port)
AR) 272
(ervitu+ile pozitive -i ne;ative
(1) (ervitu+ile %unt pozitive %au ne;ative)
(2) (ervitu+ile pozitive %unt acelea prin care proprietarul
,ondului do$inant e8ercit o parte din prero;ativele dreptului de
proprietate a%upra ,ondului a%ervit9 cu$ ar ,i %ervitutea de
trecere)
(A) (ervitu+ile ne;ative %unt acelea prin care proprietarul
,ondului a%ervit e%te o5li;at % %e a5+in de la e8ercitarea
unora dintre prero;ativele dreptului %u de proprietate9 cu$ ar
,i %ervitutea de a nu con%trui)
AR) 27A
&o5ndirea %ervitu+ii prin uzucapiune
Prin uzucapiune ta5ular poate ,i do5ndit orice %ervitute9
iar prin uzucapiune e8trata5ular pot ,i do5ndite nu$ai
%ervitu+ile pozitive)
AR) 27>
Alte di%pozi+ii aplica5ile
Modul de e8erci+iu al %ervitu+ii %e do5nde-te :n acelea-i
condi+ii ca -i dreptul de %ervitute)
(EC/=!NEA a 2"a
&repturile -i o5li;a+iile proprietarilor
AR) 27?
Re;ulile privind e8ercitarea -i con%ervarea %ervitu+ii
(1) @n lip%a vreunei prevederi contrare9 proprietarul
,ondului do$inant poate lua toate $%urile -i poate ,ace9 pe
cBeltuiala %a9 toate lucrrile pentru a e8ercita -i con%erva
%ervitutea)
(2) CBeltuielile le;ate de con%ervarea ace%tor lucrri revin
celor 2 proprietari9 propor+ional cu avanta'ele pe care le o5+in9
:n $%ura :n care lucrrile e,ectuate pentru e8erci+iul
%ervitu+ii %unt nece%are -i pro,it inclu%iv ,ondului a%ervit)
AR) 277
E8onerarea de r%pundere
@n toate cazurile :n care cBeltuielile lucrrilor nece%are
pentru e8ercitarea -i con%ervarea %ervitu+ilor revin
proprietarului ,ondului a%ervit9 ace%ta %e va putea e8onera de
o5li;a+ie renun+nd la dreptul de proprietate a%upra ,ondului
a%ervit :n :ntre;i$e %au a%upra pr+ii din ,ondul a%ervit
nece%are pentru e8ercitarea %ervitu+ii :n ,avoarea proprietarului
,ondului do$inant) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar
r$n aplica5ile)
AR) 272
(cBi$5area locului de e8ercitare a %ervitu+ii
(1) Proprietarul ,ondului a%ervit e%te o5li;at % %e a5+in
de la orice act care li$iteaz ori :$piedic e8erci+iul
%ervitu+ii) A%t,el9 el nu va putea %cBi$5a %tarea locurilor ori
%tr$uta e8ercitarea %ervitu+ii :n alt loc)
(2) &ac are un intere% %erio% -i le;iti$9 proprietarul
,ondului a%ervit va putea %cBi$5a locul prin care %e e8ercit
%ervitutea :n $%ura :n care e8ercitarea %ervitu+ii r$ne la ,el
de co$od pentru proprietarul ,ondului do$inant)
AR) 274
.5li;a+ia de a nu a;rava %itua+ia ,ondului a%ervit
Proprietarul ,ondului do$inant nu poate a;rava %itua+ia
,ondului a%ervit -i nu poate produce pre'udicii proprietarului
,ondului a%ervit prin e8ercitarea %ervitu+ii)
AR) 273
E8ercitarea %ervitu+ii :n caz de :$pr+ire a ,ondurilor
(1) &ac ,ondul do$inant %e :$parte9 %ervitutea va putea ,i
e8ercitat pentru uzul -i utilitatea ,iecrei pr+i9 ,r ca
%itua+ia ,ondului a%ervit % poat ,i a;ravat)
(2) &ac ,ondul a%ervit %e :$parte9 %ervitutea %e poate
e8ercita9 pentru uzul -i utilitatea ,ondului do$inant9 pe toate
pr+ile rezultate din :$pr+ire9 %u5 rezerva prevederilor art)
274)
(A) Cu toate ace%tea9 dac %ervitutea e%te e8ercitat pentru
uzul -i utilitatea e8clu%iv a uneia dintre pr+ile de%pr+ite
din ,ondul do$inant ori nu %e poate e8ercita dect pe una dintre
pr+ile de%pr+ite din ,ondul a%ervit9 %ervitutea a%upra
celorlalte pr+i %e %tin;e)
(EC/=!NEA a A"a
(tin;erea %ervitu+ilor
AR) 220
Cauzele de %tin;ere a %ervitu+ilor
(1) (ervitu+ile %e %tin; pe cale principal prin radierea lor
din cartea ,unciar pentru una dintre ur$toarele cauzeE
a) con%olidarea9 atunci cnd a$5ele ,onduri a'un; % ai5
acela-i proprietar6
5) renun+area proprietarului ,ondului do$inant6
c) a'un;erea la ter$en6
d) r%cu$prarea6
e) i$po%i5ilitatea de,initiv de e8ercitare6
,) neuzul ti$p de 10 de ani6
;) di%pari+ia oricrei utilit+i a ace%tora)
(2) (ervitutea %e %tin;e9 de a%e$enea9 prin e8proprierea
,ondului a%ervit9 dac %ervitutea e%te contrar utilit+ii
pu5lice creia :i va ,i a,ectat 5unul e8propriat)
AR) 221
(tin;erea %ervitu+ii prin neuz
(1) er$enul de 10 de ani prevzut la art) 220 alin) (1) lit)
,) cur;e de la data ulti$ului act de e8erci+iu al %ervitu+ilor
necontinue ori de la data pri$ului act contrar %ervitu+ilor
continue)
(2) E8ercitarea %ervitu+ii de ctre un coproprietar ori de
ctre uzu,ructuar pro,it -i celorlal+i coproprietari9 re%pectiv
nudului proprietar)
AR) 222
R%cu$prarea %ervitu+ii de trecere
(1) (ervitutea de trecere va putea ,i r%cu$prat de
proprietarul ,ondului a%ervit dac e8i%t o di%propor+ie vdit
:ntre utilitatea care o procur ,ondului do$inant -i
inconvenientele %au deprecierea provocat ,ondului a%ervit)
(2) @n caz de ne:n+ele;ere :ntre pr+i9 in%tan+a poate
%uplini con%i$+$ntul proprietarului ,ondului do$inant) La
%ta5ilirea pre+ului de r%cu$prare9 in%tan+a va +ine cont de
vecBi$ea %ervitu+ii -i de %cBi$5area valorii celor dou ,onduri)
=L!L =C
#iducia
AR) 22A
No+iune
#iducia e%te opera+iunea 'uridic prin care unul %au $ai
$ul+i con%tituitori tran%,er drepturi reale9 drepturi de
crean+9 ;aran+ii ori alte drepturi patri$oniale %au un an%a$5lu
de a%e$enea drepturi9 prezente ori viitoare9 ctre unul %au $ai
$ul+i ,iduciari care le e8ercit cu un %cop deter$inat9 :n
,olo%ul unuia %au $ai $ultor 5ene,iciari) Ace%te drepturi
alctuie%c o $a% patri$onial autono$9 di%tinct de celelalte
drepturi -i o5li;a+ii din patri$oniile ,iduciarilor)
AR) 22>
=zvoarele ,iduciei
(1) #iducia e%te %ta5ilit prin le;e %au prin contract
:ncBeiat :n ,or$ autentic) Ea tre5uie % ,ie e8pre%)
(2) Le;ea :n te$eiul creia e%te %ta5ilit ,iducia %e
co$pleteaz cu di%pozi+iile prezentului titlu9 :n $%ura :n care
nu cuprinde di%pozi+ii contrare)
AR) 22?
=nterdic+ia li5eralit+ii indirecte
Contractul de ,iducie e%te lovit de nulitate a5%olut dac
prin el %e realizeaz o li5eralitate indirect :n ,olo%ul
5ene,iciarului)
AR) 227
Pr+ile contractului de ,iducie
(1) .rice per%oan ,izic %au 'uridic poate ,i con%tituitor
:n contractul de ,iducie)
(2) Pot avea calitatea de ,iduciari :n ace%t contract nu$ai
in%titu+iile de credit9 %ociet+ile de inve%ti+ii -i de
ad$ini%trare a inve%ti+iilor9 %ociet+ile de %ervicii de
inve%ti+ii ,inanciare9 %ociet+ile de a%i;urare -i de rea%i;urare
le;al :n,iin+ate)
(A) &e a%e$enea9 pot avea calitatea de ,iduciari notarii
pu5lici -i avoca+ii9 indi,erent de ,or$a de e8ercitare a
pro,e%iei)
AR) 222
Dene,iciarul ,iduciei
Dene,iciarul ,iduciei poate ,i con%tituitorul9 ,iduciarul %au
o ter+ per%oan)
AR) 224
Reprezentarea intere%elor con%tituitorului
@n a5%en+a unei %tipula+ii contrare9 con%tituitorul poate9 :n
orice $o$ent9 % de%e$neze un ter+ care % :i reprezinte
intere%ele :n e8ecutarea contractului -i care % :i e8ercite
drepturile n%cute din contractul de ,iducie)
AR) 223
Con+inutul contractului de ,iducie
Contractul de ,iducie tre5uie % $en+ioneze9 %u5 %anc+iunea
nulit+ii a5%oluteE
a) drepturile reale9 drepturile de crean+9 ;aran+iile -i
orice alte drepturi patri$oniale tran%,erate6
5) durata tran%,erului9 care nu poate dep-i AA de ani
:ncepnd de la data :ncBeierii %ale6
c) identitatea con%tituitorului %au a con%tituitorilor6
d) identitatea ,iduciarului %au a ,iduciarilor6
e) identitatea 5ene,iciarului %au a 5ene,iciarilor ori cel
pu+in re;ulile care per$it deter$inarea ace%tora6
,) %copul ,iduciei -i :ntinderea puterilor de ad$ini%trare -i
de di%pozi+ie ale ,iduciarului ori ale ,iduciarilor)
AR) 240
@nre;i%trarea ,i%cal
(1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 contractul de ,iducie
-i $odi,icrile %ale tre5uie % ,ie :nre;i%trate la cererea
,iduciarului9 :n ter$en de o lun de la data :ncBeierii ace%tora9
la or;anul ,i%cal co$petent % ad$ini%treze %u$ele datorate de
,iduciar 5u;etului ;eneral con%olidat al %tatului)
(2) Cnd $a%a patri$onial ,iduciar cuprinde drepturi reale
i$o5iliare9 ace%tea %unt :nre;i%trate9 :n condi+iile prevzute de
le;e9 %u5 aceea-i %anc+iune9 la co$parti$entul de %pecialitate al
autorit+ii ad$ini%tra+iei pu5lice locale co$petent pentru
ad$ini%trarea %u$elor datorate 5u;etelor locale ale unit+ilor
ad$ini%trativteritoriale :n raza crora %e a,l i$o5ilul9
di%pozi+iile de carte ,unciar r$nnd aplica5ile)
(A) &e%e$narea ulterioar a 5ene,iciarului9 :n cazul :n care
ace%ta nu e%te precizat cBiar :n contractul de ,iducie9 tre5uie
% ,ie ,cut9 %u5 aceea-i %anc+iune9 printr"un act %cri%
:nre;i%trat :n acelea-i condi+ii)
(>) &ac pentru tran%$iterea unor drepturi e%te nece%ar
:ndeplinirea unor cerin+e %peciale de ,or$9 %e va :ncBeia un act
%eparat cu re%pectarea cerin+elor le;ale) @n ace%te cazuri9 lip%a
:nre;i%trrii ,i%cale atra;e aplicarea %anc+iunilor
ad$ini%trative prevzute de le;e)
AR) 241
.poza5ilitatea ,iduciei
(1) #iducia e%te opoza5il ter+ilor de la data $en+ionrii
%ale :n ArBiva Electronic de 0aran+ii Reale Mo5iliare)
(2) @n%crierea drepturilor reale i$o5iliare9 inclu%iv a
;aran+iilor reale i$o5iliare9 care ,ac o5iectul contractului de
,iducie %e ,ace -i :n cartea ,unciar9 pentru ,iecare drept :n
parte)
AR) 242
Precizarea calit+ii ,iduciarului
(1) Cnd ,iduciarul ac+ioneaz :n contul $a%ei patri$oniale
,iduciare9 el poate % ,ac $en+iune e8pre% :n ace%t %en%9 cu
e8cep+ia cazurilor :n care ace%t lucru e%te interzi% prin
contractul de ,iducie)
(2) &e a%e$enea9 cnd $a%a patri$onial ,iduciar cuprinde
drepturi a cror tran%$itere e%te %upu% pu5licit+ii9 :n
re;i%trul de pu5licitate ,iduciarul poate %olicita % %e
$en+ioneze denu$irea ,iduciarului -i calitatea :n care
ac+ioneaz)
(A) @n toate cazurile :n care con%tituitorul %au 5ene,iciarul
%olicit ace%t lucru :n con,or$itate cu contractul de ,iducie9
,iduciarul va tre5ui % :-i precizeze calitatea :n care
ac+ioneaz) @n caz contrar9 dac actul e%te p;u5itor pentru
con%tituitor9 %e va con%idera c actul a ,o%t :ncBeiat de
,iduciar :n nu$e propriu)
AR) 24A
.5li;a+ia de a da %ocoteal
Contractul de ,iducie tre5uie % cuprind condi+iile :n care
,iduciarul d %ocoteal con%tituitorului cu privire la
:ndeplinirea o5li;a+iilor %ale) &e a%e$enea9 ,iduciarul tre5uie
% dea %ocoteal9 la intervale precizate :n contractul de
,iducie9 5ene,iciarului -i reprezentantului con%tituitorului9 la
cererea ace%tora)
AR) 24>
Puterile -i re$unerarea ,iduciarului
(1) @n raporturile cu ter+ii9 %e con%ider c ,iduciarul are
puteri depline a%upra $a%ei patri$oniale ,iduciare9 ac+ionnd ca
un verita5il -i unic titular al drepturilor :n cauz9 cu e8cep+ia
cazului :n care %e dovede-te c ter+ii aveau cuno-tin+ de
li$itarea ace%tor puteri)
(2) #iduciarul va ,i re$unerat potrivit :n+ele;erii pr+ilor9
iar :n lip%a ace%teia9 potrivit re;ulilor care cr$uie%c
ad$ini%trarea 5unurilor altuia)
AR) 24?
=n%olven+a ,iduciarului
&e%cBiderea procedurii in%olven+ei :$potriva ,iduciarului nu
a,ecteaz $a%a patri$onial ,iduciar)
AR) 247
Li$itarea r%punderii :n ,unc+ie de %epara+ia $a%elor
patri$oniale
(1) Dunurile din $a%a patri$onial ,iduciar pot ,i ur$rite9
:n condi+iile le;ii9 de titularii de crean+e n%cute :n le;tur
cu ace%te 5unuri %au de acei creditori ai con%tituitorului care
au o ;aran+ie real a%upra 5unurilor ace%tuia -i a crei
opoza5ilitate e%te do5ndit9 potrivit le;ii9 anterior %ta5ilirii
,iduciei) &reptul de ur$rire poate ,i e8ercitat -i de ceilal+i
creditori ai con%tituitorului9 :n% nu$ai :n te$eiul Botrrii
'udectore-ti de,initive de ad$itere a ac+iunii prin care a ,o%t
de%,iin+at %au a devenit inopoza5il9 :n orice $od9 cu e,ect
retroactiv9 contractul de ,iducie)
(2) itularii crean+elor n%cute :n le;tur cu 5unurile din
$a%a patri$onial ,iduciar nu pot ur$ri dect ace%te 5unuri9 cu
e8cep+ia cazului :n care9 prin contractul de ,iducie9 %"a
prevzut o5li;a+ia ,iduciarului %au<-i a con%tituitorului de a
r%punde pentru o parte %au pentru tot pa%ivul ,iduciei) @n ace%t
caz9 va ,i ur$rit $ai :nti activul $a%ei patri$oniale
,iduciare9 iar apoi9 dac e%te nece%ar9 5unurile ,iduciarului
%au<-i ale con%tituitorului9 :n li$ita -i :n ordinea prevzute :n
contractul de ,iducie)
AR) 242
R%punderea ,iduciarului pentru pre'udiciile cauzat
Pentru pre'udiciile cauzate prin actele de con%ervare %au
ad$ini%trare a $a%ei patri$oniale ,iduciare9 ,iduciarul r%punde
nu$ai cu celelalte drepturi cuprin%e :n patri$oniul %u)
AR) 244)
@nlocuirea ,iduciarului
(1) &ac ,iduciarul nu :-i :ndepline-te o5li;a+iile %au pune
:n pericol intere%ele care i"au ,o%t :ncredin+ate9
con%tituitorul9 reprezentantul %u %au 5ene,iciarul poate cere :n
'u%ti+ie :nlocuirea ,iduciarului)
(2) Pn la %olu+ionarea cererii de :nlocuire9
con%tituitorul9 reprezentantul %u %au9 :n lip%a ace%tora9
5ene,iciarul va nu$i un ad$ini%trator provizoriu al $a%ei
patri$oniale ,iduciare) @n cazul :n care con%tituitorul9
reprezentantul %u %au 5ene,iciarul de%e$neaz conco$itent un
ad$ini%trator provizoriu9 va prevala de%e$narea ,cut de
con%tituitorul ori de reprezentantul %u le;al)
(A) Mandatul ad$ini%tratorului provizoriu :nceteaz :n
$o$entul :nlocuirii ,iduciarului %au :n $o$entul re%pin;erii
de,initive a cererii de :nlocuire) (olu+ionarea cererii de
:nlocuire a ,iduciarului %e realizeaz de ur;en+ -i cu
precdere)
(>) Nu$irea noului ,iduciar -i a ad$ini%tratorului provizoriu
poate ,i di%pu% de in%tan+a de 'udecat nu$ai cu acordul
ace%tora)
(?) @n cazul :n care in%tan+a de 'udecat a nu$it un nou
,iduciar9 ace%ta va avea toate drepturile -i o5li;a+iile
prevzute :n contractul de ,iducie)
(7) Con%tituitorul9 reprezentatul ace%tuia9 noul ,iduciar %au
ad$ini%tratorul provizoriu poate % :nre;i%treze acea%t
$odi,icare a ,iduciei9 aplicndu"%e :n $od core%punztor
di%pozi+iile art) 240 -i 241) @nlocuirea ,iduciarului %e produce
nu$ai dup acea%t :nre;i%trare)
AR) 243
&enun+area9 $odi,icarea -i revocarea contractului de ,iducie
(1) Ct ti$p nu a ,o%t acceptat de ctre 5ene,iciar9
contractul de ,iducie poate ,i denun+at unilateral de ctre
con%tituitor)
(2) &up acceptarea de ctre 5ene,iciar9 contractul nu poate
,i $odi,icat %au revocat de ctre pr+i ori denun+at unilateral
de ctre con%tituitor dect cu acordul 5ene,iciarului %au9 :n
a5%en+a ace%tuia9 cu autorizarea in%tan+ei 'udectore-ti)
AR) 230
@ncetarea contractului de ,iducie
(1) Contractul de ,iducie :nceteaz prin :$plinirea
ter$enului %au prin realizarea %copului ur$rit cnd acea%ta
intervine :nainte de :$plinirea ter$enului)
(2) El :nceteaz9 de a%e$enea9 :n cazul :n care to+i
5ene,iciarii renun+ la ,iducie9 iar :n contract nu %"a precizat
cu$ vor continua raporturile ,iduciare :ntr"o a%e$enea %itua+ie)
&eclara+iile de renun+are %unt %upu%e acelora-i ,or$alit+i de
:nre;i%trare ca -i contractul de ,iducie) @ncetarea %e produce la
data ,inalizrii ,or$alit+ilor de :nre;i%trare pentru ulti$a
declara+ie de renun+are)
AR) 231
E,ectele :ncetrii contractului de ,iducie
(1) Cnd contractul de ,iducie :nceteaz9 $a%a patri$onial
,iduciar e8i%tent :n acel $o$ent %e tran%,er la 5ene,iciar9
iar :n a5%en+a ace%tuia9 la con%tituitor)
(2) Contopirea $a%ei patri$oniale ,iduciare :n patri$oniul
5ene,iciarului %au al con%tituitorului %e va produce nu$ai dup
plata datoriilor ,iduciare)
=L!L C
Ad$ini%trarea 5unurilor altuia
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 232
Calitatea de ad$ini%trator al 5unurilor altuia
(1) Per%oana care e%te :$puternicit9 prin le;at %au
conven+ie9 cu ad$ini%trarea unuia %au $ai $ultor 5unuri9 a unei
$a%e patri$oniale %au a unui patri$oniu care nu :i apar+ine are
calitatea de ad$ini%trator al 5unurilor altuia)
(2) @$puternicirea prin le;at produce e,ecte dac e%te
acceptat de ad$ini%tratorul de%e$nat)
(A) Prevederile prezentului titlu %unt aplica5ile oricrei
ad$ini%trri a 5unurilor altuia9 cu e8cep+ia cazului :n care
le;ea9 actul con%titutiv %au :$pre'urrile concrete i$pun
aplicarea unui alt re;i$ 'uridic de ad$ini%trare)
(>) Ad$ini%tratorul per%oan ,izic tre5uie % ai5
capacitate deplin de e8erci+iu)
AR) 23A
Re$unera+ia ad$ini%tratorului
(1) Cu e8cep+ia cazului :n care9 potrivit le;ii9 actului
con%titutiv %au :n+ele;erii ulterioare a pr+ilor ori
:$pre'urrilor concrete9 ad$ini%trarea %e realizeaz cu titlu
;ratuit9 ad$ini%tratorul are dreptul la o re$unera+ie %ta5ilit
prin actul con%titutiv %au prin :n+ele;erea ulterioar a
pr+ilor9 prin le;e ori9 :n lip%9 prin Botrre 'udectorea%c)
@n ace%t ulti$ caz9 %e va +ine %ea$a de uzan+e -i9 :n lip%a unui
a%e$enea criteriu9 de valoarea %erviciilor pre%tate de
ad$ini%trator)
(2) Per%oana care ac+ioneaz ,r a avea ace%t drept %au ,r
a ,i autorizat :n ace%t %en% nu are dreptul la re$unera+ie9
r$nnd aplica5ile9 dac e%te cazul9 re;ulile de la ;e%tiunea de
a,aceri)
AR) 23>
&o$eniul de aplicare
@n a5%en+a unor di%pozi+ii le;ale %peciale9 prevederile
prezentului titlu %e aplic :n toate cazurile de ad$ini%trare a
5unurilor altuia)
CAP) ==
#or$ele de ad$ini%trare
(EC/=!NEA 1
Ad$ini%trarea %i$pl
AR) 23?
No+iune
Per%oana :$puternicit cu ad$ini%trarea %i$pl e%te +inut %
e,ectueze toate actele nece%are pentru con%ervarea 5unurilor9
precu$ -i actele utile pentru ca ace%tea % poat ,i ,olo%ite
con,or$ de%tina+iei lor o5i-nuite)
AR) 237
Atri5u+iile ad$ini%tratorului
(1) Cel :$puternicit cu ad$ini%trarea %i$pl e%te +inut %
culea; ,ructele 5unurilor -i % e8ercite drepturile a,erente
ad$ini%trrii ace%tora)
(2) Ad$ini%tratorul :nca%eaz crean+ele ad$ini%trate9
eli5ernd :n $od vala5il cBitan+ele core%punztoare9 -i e8ercit
drepturile a,erente valorilor $o5iliare pe care le are :n
ad$ini%trare9 precu$ dreptul de vot9 de conver%ie -i de
r%cu$prare)
AR) 232
Men+inerea de%tina+iei 5unurilor
Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % continue $odul de ,olo%ire
%au de e8ploatare a 5unurilor ,ru;i,ere ,r a %cBi$5a de%tina+ia
ace%tora9 cu e8cep+ia cazului :n care e%te autorizat de ctre
5ene,iciar %au9 :n caz de :$piedicare a ace%tuia9 de ctre
in%tan+a 'udectorea%c)
AR) 234
=nve%tirea %u$elor de 5ani
(1) Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % inve%tea%c %u$ele de
5ani a,late :n ad$ini%trarea %a :n con,or$itate cu di%pozi+iile
prezentului titlu re,eritoare la pla%a$entele con%iderate %i;ure)
(2) Ad$ini%tratorul poate9 totodat9 % $odi,ice inve%ti+iile
e,ectuate anterior do5ndirii de ctre ace%ta a calit+ii %ale
ori e,ectuate de el :n%u-i :n calitate de ad$ini%trator)
AR) 233
Autorizarea actelor de di%pozi+ie
(1) Cnd ad$ini%trarea are ca o5iect un 5un individual
deter$inat9 ad$ini%tratorul va putea % :n%trineze cu titlu
onero% 5unul %au % :l ;reveze cu o ;aran+ie real9 atunci cnd
e%te nece%ar pentru con%ervarea valorii 5unului9 acBitarea
datoriilor ori $en+inerea $odului de ,olo%in+ potrivit
de%tina+iei o5i-nuite a 5unului9 nu$ai cu autorizarea
5ene,iciarului %au9 :n caz de :$piedicare a ace%tuia ori :n cazul
:n care ace%ta nu a ,o%t :nc deter$inat9 a in%tan+ei
'udectore-ti)
(2) !n 5un %upu% pericolului deprecierii %au pieirii i$ediate
poate ,i :n%trinat ,r acea%t autorizare)
(A) Cnd ad$ini%trarea are ca o5iect o $a% patri$onial %au
un patri$oniu9 ad$ini%tratorul poate % :n%trineze un 5un
individual deter$inat %au % :l ;reveze cu o ;aran+ie real ori
de cte ori e%te nece%ar pentru 5una ad$ini%trare a
univer%alit+ii) @n celelalte cazuri9 e%te nece%ar autorizarea
preala5il a 5ene,iciarului %au9 dup caz9 a in%tan+ei
'udectore-ti)
(>) @ncBeierea actului de :n%trinare :n lip%a autorizrii
preala5ile cerute potrivit prezentului articol atra;e9 :n cazul
:n care cauzeaz pre'udicii9 o5li;a+ia de reparare inte;ral -i
reprezint $otiv de :nlocuire a ad$ini%tratorului)
(EC/=!NEA a 2"a
Ad$ini%trarea deplin
AR) 400
Atri5u+iile ad$ini%tratorului
Per%oana :$puternicit cu ad$ini%trarea deplin e%te +inut
% con%erve -i % e8ploateze :n $od pro,ita5il 5unurile9 %
%porea%c patri$oniul %au % realizeze a,ecta+iunea $a%ei
patri$oniale9 :n $%ura :n care acea%ta e%te :n intere%ul
5ene,iciarului)
AR) 401
@ntinderea puterilor ad$ini%tratorului
Pentru aducerea la :ndeplinire a o5li;a+iilor %ale9
ad$ini%tratorul va putea % :n%trineze9 cu titlu onero%9
5unurile %au % le ;reveze cu un drept real ori cBiar % le
%cBi$5e de%tina+ia9 precu$ -i % e,ectueze orice alte acte
nece%are %au utile9 inclu%iv orice ,or$ de inve%ti+ie)
CAP) ===
Re;i$ul 'uridic al ad$ini%trrii
(EC/=!NEA 1
.5li;a+iile ad$ini%tratorului ,a+ de 5ene,iciar
AR) 402
Li$itele r%punderii ad$ini%tratorului
(1) Ad$ini%tratorul 5unurilor altuia ac+ioneaz nu$ai :n
li$itele puterilor ce :i %unt con,erite -i e%te +inut9 :n
e8ercitarea atri5u+iilor %ale9 % re%pecte o5li;a+iile ce :i
incu$5 potrivit le;ii9 actului con%titutiv %au :n+ele;erii
ulterioare a pr+ilor)
(2) Ad$ini%tratorul nu va ,i r%punztor pentru pieirea
5unurilor pricinuit de ,or+a $a'or9 vecBi$ea %au natura
peri%a5il a 5unurilor ori de ,olo%irea o5i-nuit -i autorizat a
ace%tora)
AR) 40A
.5li;a+ia de dili;en+9 one%titate -i loialitate
(1) Ad$ini%tratorul tre5uie % ac+ioneze cu dili;en+a pe care
un 5un proprietar o depune :n ad$ini%trarea 5unurilor %ale)
(2) Ad$ini%tratorul tre5uie9 totodat9 % ac+ioneze cu
one%titate -i loialitate :n vederea realizrii opti$e a
intere%elor 5ene,iciarului %au a %copului ur$rit)
AR) 40>
Evitarea con,lictului de intere%e
(1) Ad$ini%tratorul nu :-i poate e8ercita atri5u+iile :n
intere%ul %u propriu %au al unei ter+e per%oane)
(2) Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % evite apari+ia unui
con,lict :ntre intere%ul %u propriu -i o5li;a+iile %ale de
ad$ini%trator)
(A) @n $%ura :n care ad$ini%tratorul :n%u-i e%te -i
5ene,iciar9 ace%ta e%te +inut % :-i e8ercite atri5u+iile :n
intere%ul co$un al tuturor 5ene,iciarilor9 prin acordarea unui
trata$ent e;al intere%ului %u -i celui al celorlal+i
5ene,iciari)
AR) 40?
Anun+area con,lictului de intere%e
Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % :l anun+e de :ndat pe
5ene,iciar de%pre orice intere% pe care l"ar avea :ntr"o anu$it
activitate -i care e%te de natur % :l pun :ntr"o %itua+ie de
con,lict de intere%e9 precu$ -i drepturile pe care le"ar putea
invoca :$potriva 5ene,iciarului %au a 5unurilor ad$ini%trate9
indicnd9 dup caz9 natura -i valoarea drepturilor re%pective9 cu
e8cep+ia intere%elor -i drepturilor n%cute din actul con%titutiv
al ad$ini%trrii)
AR) 407
=nterdic+ia do5ndirii de drepturi :n le;tur cu 5unurile
ad$ini%trate
(1) @n ti$pul e8ercitrii calit+ii %ale9 ad$ini%tratorul nu
va putea deveni parte la niciun contract avnd ca o5iect 5unurile
ad$ini%trate %au % do5ndea%c9 alt,el dect prin %ucce%iune9
orice ,el de drepturi a%upra 5unurilor re%pective %au :$potriva
5ene,iciarului)
(2) Prin e8cep+ie de la di%pozi+iile alin) (1)9
ad$ini%tratorul va putea :ncBeia actele $en+ionate9 cu
:$puternicirea e8pre% a 5ene,iciarului %au9 :n caz de
:$piedicare a ace%tuia %au :n cazul :n care ace%ta nu a ,o%t :nc
deter$inat9 a in%tan+ei 'udectore-ti)
AR) 402
(epara+ia 5unurilor ad$ini%trate
Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % +in o eviden+ a 5unurilor
%ale proprii di%tinct de cea a 5unurilor preluate :n
ad$ini%trare) Acea%t o5li;a+ie %u5zi%t -i :n cazul :n care9 la
preluarea 5unurilor 5ene,iciarului ad$ini%trrii9 nu a ,o%t
:ntoc$it un inventar)
AR) 404
=nterdic+ia ,olo%irii 5unurilor ad$ini%trate :n intere%
propriu
@n a5%en+a acordului 5ene,iciarului %au a :$puternicirii
con,erite prin le;e9 prin actul con%titutiv ori prin :n+ele;erea
ulterioar a pr+ilor9 ad$ini%tratorul e%te o5li;at a nu ,olo%i
:n propriul %u avanta' 5unurile ad$ini%trate9 precu$ -i datele
%au in,or$a+iile care :i parvin :n virtutea ad$ini%trrii)
AR) 403
=nterdic+ia actelor de di%pozi+ie cu titlu ;ratuit
Ad$ini%tratorul nu va putea di%pune cu titlu ;ratuit de
5unurile %au drepturile care :i %unt :ncredin+ate9 cu e8cep+ia
cazului :n care intere%ul unei 5une ad$ini%trri o i$pune)
AR) 410
&reptul de a reprezenta :n 'u%ti+ie
Ad$ini%tratorul poate %ta :n 'u%ti+ie pentru orice cerere %au
ac+iune re,eritoare la ad$ini%trarea 5unurilor -i poate interveni
:n orice cerere %au ac+iune avnd drept o5iect 5unurile
ad$ini%trate)
AR) 411
=$par+ialitatea ad$ini%tratorului
&ac e8i%t $ai $ul+i 5ene,iciari9 conco$iten+i %au
%ucce%ivi9 ad$ini%tratorul e%te +inut % ac+ioneze cu
i$par+ialitate9 +innd cont de drepturile -i intere%ele ,iecruia
dintre ei)
AR) 412
Atenuarea r%punderii ad$ini%tratorului
@n aprecierea li$itelor r%punderii ad$ini%tratorului -i a
de%p;u5irilor datorate de ace%ta9 in%tan+a 'udectorea%c va
putea reduce :ntinderea ace%tora9 +innd cont de circu$%tan+ele
a%u$rii ad$ini%trrii %au de caracterul ;ratuit al %erviciului
ad$ini%tratorului)
(EC/=!NEA a 2"a
.5li;a+iile ad$ini%tratorului -i ale 5ene,iciarului :n
raporturile cu ter+ii
AR) 41A
R%punderea per%onal a ad$ini%tratorului
(1) Ad$ini%tratorul care9 :n li$itele puterilor con,erite9
:-i a%u$ o5li;a+ii :n nu$ele 5ene,iciarului %au al ,iduciarului9
pentru $a%a patri$onial ,iduciar9 nu va ,i +inut per%onal
r%punztor ,a+ de ter+ii contractan+i)
(2) Ad$ini%tratorul e%te per%onal r%punztor ,a+ de ter+ii
cu care contracteaz dac %e o5li; :n nu$e propriu9 %u5 rezerva
drepturilor de+inute de ace-tia :$potriva 5ene,iciarului %au9
dup caz9 a ,iduciarului9 pentru $a%a patri$onial ,iduciar)
AR) 41>
R%punderea per%onal a ad$ini%tratorului :n cazul dep-irii
puterilor con,erite
Ad$ini%tratorul care :-i dep-e-te puterile e%te +inut
per%onal ,a+ de ter+ii cu care a contractat9 :n $%ura :n care
ace-tia nu au cuno%cut ,aptul dep-irii puterilor ori
5ene,iciarul nu a rati,icat :n $od e8pre% %au tacit actul
:ncBeiat de ad$ini%trator cu dep-irea puterilor con,erite)
AR) 41?
&ep-irea puterilor :ncredin+ate $ai $ultor per%oane
(1) (e con%ider o dep-ire a puterilor con,erite ,apta
ad$ini%tratorului de a e8ercita :n $od individual atri5u+iile pe
care tre5uie % le e8ercite :$preun cu altcineva)
(2) Prin e8cep+ie de la prevederile alin) (1)9 nu con%tituie
o :nclcare a puterilor e8ercitarea ace%tora :ntr"un $od $ai
avanta'o% dect acela care :i era i$pu% prin actul de
:$puternicire)
AR) 417
Li$itarea r%punderii 5ene,iciarului ,a+ de ter+i
(1) Dene,iciarul r%punde ,a+ de ter+i pentru pre'udiciile
pricinuite :n $od culpa5il de ad$ini%trator :n e8ercitarea
atri5u+iilor %ale nu$ai pn la concuren+a c-ti;ului o5+inut)
(2) Prevederile alin) (1) %e aplic9 :n $od core%punztor9 :n
cazul $a%ei patri$oniale ,iduciare)
AR) 412
Ad$ini%tratorul aparent
.rice per%oan care9 avnd capacitate deplin de e8erci+iu9
creeaz aparen+a de%pre o alt per%oan c e%te ad$ini%tratorul
5unurilor %ale va ,i +inut de toate contractele pe care acea%t
din ur$ per%oan le :ncBeie cu ter+ii de 5un"credin+)
(EC/=!NEA a A"a
=nventar9 ;aran+ii -i a%i;urare
AR) 414
=zvorul o5li;a+iei privind inventarul9 ;aran+iile -i
a%i;urarea
(1) Ad$ini%tratorul nu e%te o5li;at % ,ac inventarul9 %
%u5%crie o poli+ de a%i;urare %au % ,urnizeze o alt ;aran+ie
pentru 5una e8ecutare a :ndatoririlor %ale9 :n a5%en+a unei
clauze a actului con%titutiv9 a :n+ele;erii ulterioare a
pr+ilor9 a unei di%pozi+ii le;ale contrare %au a unei Botrri
'udectore-ti pronun+ate la cererea 5ene,iciarului %au a oricrei
per%oane intere%ate)
(2) @n cazul :n care o a%e$enea o5li;a+ie a ,o%t %ta5ilit :n
%arcina ad$ini%tratorului prin le;e %au prin Botrre
'udectorea%c9 ad$ini%tratorul va putea %olicita in%tan+ei
'udectore-ti9 pentru $otive te$einice9 % ,ie di%pen%at de
:ndeplinirea ei)
AR) 413
Criteriile pentru aprecierea $otivelor te$einice
(1) @n %olu+ionarea cererilor prevzute la art) 4149 in%tan+a
'udectorea%c va +ine %ea$a de valoarea 5unurilor9 de %itua+ia
pr+ilor9 precu$ -i de alte circu$%tan+e)
(2) =n%tan+a nu va putea ad$ite cererea de %ta5ilire a
o5li;a+iei ad$ini%tratorului privind inventarul9 ;aran+iile %au
a%i;urarea9 dac pe acea%t cale %"ar :nclca o clauz contrar
din actul con%titutiv %au din :n+ele;erea ulterioar a pr+ilor)
AR) 420
Cuprin%ul inventarului
(1) @n cazurile :n care ad$ini%tratorul e%te o5li;at %
:ntoc$ea%c un inventar9 ace%ta tre5uie % cuprind o enu$erare
co$plet a 5unurilor :ncredin+ate %au a con+inutului $a%ei
patri$oniale ori a patri$oniului %upu% ad$ini%trrii)
(2) =nventarul con+ine9 ori de cte ori e%te cazulE
a) datele de identi,icare a 5unurilor i$o5ile -i de%crierea
5unurilor $o5ile9 cu indicarea valorii ace%tora9 iar :n cazul
unei univer%alit+i de 5unuri $o5ile9 o identi,icare
core%punztoare a univer%alit+ii re%pective6
5) identi,icarea %u$elor de 5ani6
c) li%ta in%tru$entelor ,inanciare)
(A) &e a%e$enea9 :n cazul ad$ini%trrii unei $a%e
patri$oniale %au a unui patri$oniu9 inventarul cuprinde li%ta
datoriilor -i %e :ncBeie cu o recapitula+ie a activului -i
pa%ivului)
(>) Ad$ini%tratorul are o5li;a+ia % noti,ice 5ene,iciarului9
prin %cri%oare reco$andat cu con,ir$are de pri$ire9 data -i
locul :ntoc$irii inventarului)
(?) =nventarul %e :ntoc$e-te ,ie prin :n%cri% autentic9 ,ie
prin :n%cri% %u5 %e$ntur privat cuprinznd data -i locul
:ntoc$irii -i %e$nat de autor -i de 5ene,iciar9 iar :n a5%en+a
ace%tuia din ur$9 de 2 $artori) Con%tatrile cu privire la care
5ene,iciarul nu a ,cut o5iec+iuni au deplin ,or+ pro5ant ,a+
de ace%ta din ur$)
AR) 421
Dunurile de uz per%onal
@n $%ura :n care patri$oniul ad$ini%trat cuprinde 5unuri de
uz per%onal ale titularului %au9 dup caz9 ale de,unctului9 :n
inventar %e ,ace o $en+iune de ordin ;eneral cu privire la
ace%tea9 de%criindu"%e doar o5iectele de :$5rc$inte9
:n%cri%urile per%onale9 5i'uteriile %au o5iectele de uz curent a
cror valoare individual dep-e-te ecBivalentul :n lei al %u$ei
de 100 euro)
AR) 422
(tarea 5unurilor indicate :n inventar
Dunurile indicate :n inventar %unt prezu$ate a ,i :n 5un
%tare la data :ntoc$irii ace%tuia9 cu e8cep+ia cazului :n care
inventarul cuprinde o $en+iune contrar a;reat de 5ene,iciar
%au9 :n a5%en+a acordului 5ene,iciarului9 $en+iunea e%te :n%o+it
de un docu$ent doveditor)
AR) 42A
Co$unicarea -i conte%tarea inventarului
(1) . copie a inventarului va ,i predat de ad$ini%trator
per%oanei care l"a de%e$nat -i 5ene,iciarului9 precu$ -i oricrei
alte per%oane intere%ate de%pre care ace%ta are cuno-tin+)
(2) =nventarul poate ,i ,cut pu5lic nu$ai :n cazurile -i
potrivit procedurii prevzute de le;e)
(A) .rice per%oan intere%at poate conte%ta :n 'u%ti+ie
inventarul %au oricare dintre $en+iunile con+inute de ace%ta -i
va putea %olicita :ntoc$irea unui nou inventar9 cu participarea
unui e8pert 'udiciar)
AR) 42>
A%i;urarea ,acultativ
(1) CBiar :n a5%en+a unei o5li;a+ii %ta5ilite prin le;e9 prin
actul con%titutiv %au prin :n+ele;erea pr+ilor ori prin Botrre
'udectorea%c9 ad$ini%tratorul poate a%i;ura 5unurile
:ncredin+ate :$potriva ri%curilor o5i-nuite9 precu$ ,urtul %au
incendiul9 pe cBeltuiala 5ene,iciarului %au a patri$oniului
,iduciar)
(2) Ad$ini%tratorul poate %u5%crie totodat o poli+ de
a%i;urare pro,e%ional pentru 5una e8ecutare a o5li;a+iilor %ale)
(A) CBeltuielile prile'uite de a%i;urarea prevzut la alin)
(2) %unt :n %arcina 5ene,iciarului %au a patri$oniului ,iduciar9
:n cazul :n care ad$ini%trarea e%te e,ectuat cu titlu ;ratuit)
(EC/=!NEA a >"a
Ad$ini%trarea colectiv -i dele;area
AR) 42?
Adoptarea Botrrilor
@n cazul :n care %unt de%e$nate $ai $ulte per%oane :n
calitate de ad$ini%tratori9 dac le;ea %au actul de de%e$nare nu
prevede alt,el9 Botrrile %e iau prin voin+a $a'orit+ii
ace%tora)
AR) 427
Adoptarea Botrrilor :n %itua+ii %peciale
(1) Ad$ini%tratorii vor putea e,ectua :n $od individual acte
de con%ervare)
(2) @n cazul :n care nu %e pot lua Botrri :n $od vala5il
din cauza opunerii con%tante a unora dintre ad$ini%tratori9
celelalte acte de ad$ini%trare a 5unurilor altuia vor putea ,i
,cute9 :n caz de ur;en+9 cu autorizarea in%tan+ei
'udectore-ti)
(A) @n $%ura :n care ne:n+ele;erile dintre ad$ini%tratori
per%i%t9 iar ad$ini%trarea e%te %erio% a,ectat9 in%tan+a va
putea di%pune9 la %olicitarea oricrei per%oane intere%ate9 una
%au $ai $ulte dintre ur$toarele $%uriE
a) %ta5ilirea unui $ecani%$ %i$pli,icat de adoptare a
Botrrilor6
5) repartizarea atri5u+iilor :ntre ad$ini%tratori6
c) con,erirea votului deci%iv9 :n caz de paritate de voturi9
unuia dintre ad$ini%tratori6
d) :nlocuirea ad$ini%tratorului %au9 dup caz9 a
ad$ini%tratorilor crora le e%te i$puta5il %itua+ia creat)
AR) 422
R%punderea %olidar
(1) Ad$ini%tratorii %unt r%punztori :n $od %olidar pentru
:ndeplinirea atri5u+iilor lor)
(2) Cu toate ace%tea9 :n cazul :n care atri5u+iile %unt
repartizate prin le;e9 actul de de%e$nare %au Botrre
'udectorea%c9 iar repartizarea a ,o%t re%pectat9 ,iecare
ad$ini%trator e%te r%punztor doar pentru partea %a de
ad$ini%trare)
AR) 424
Prezu$+ia de apro5are a Botrrilor
(1) (e prezu$ c ad$ini%tratorul a apro5at toate Botrrile
adoptate de ceilal+i ad$ini%tratori -i va r%punde pentru ace%tea
:n %olidar cu ei :n $%ura :n care nu %"a opu% :n $o$entul
adoptrii Botrrii -i nu a noti,icat acea%t opozi+ie
5ene,iciarului :ntr"un ter$en rezona5il)
(2) (e prezu$ c ad$ini%tratorul a apro5at Botrrea
adoptat :n a5%en+a %a :n $%ura :n care nu :-i ,ace cuno%cut
opozi+ia celorlal+i ad$ini%tratori -i 5ene,iciarului :ntr"un
ter$en rezona5il de la data la care a luat cuno-tin+ de
Botrrea re%pectiv)
(A) Ad$ini%tratorul nu va r%punde :n %itua+ia :n care nu a
putut9 pentru $otive te$einice9 % noti,ice opozi+ia %a :n
condi+iile alin) (1))
AR) 423
&ele;area
(1) Ad$ini%tratorul :-i poate dele;a par+ial atri5u+iile %au
poate :$puternici un ter+ % :l reprezinte la :ncBeierea unui act
deter$inat)
(2) Ad$ini%tratorul nu poate dele;a unei ter+e per%oane
ad$ini%trarea ;eneral %au e8erci+iul unei puteri di%cre+ionare9
cu e8cep+ia cazului :n care dele;area %e ,ace ctre un
coad$ini%trator)
(A) Ad$ini%tratorul r%punde pentru ,aptele celui %u5%tituit
:n $%ura :n care 5ene,iciarul nu a autorizat :n $od e8pre%
%u5%tituirea9 iar :n cazul :n care autorizarea e8i%t9 r%punde
nu$ai pentru lip%a de dili;en+ :n ale;erea -i :ndru$area
:nlocuitorului)
AR) 4A0
R%punderea reprezentantului ad$ini%tratorului
(1) Actele prin care reprezentantul ad$ini%tratorului a
:nclcat prevederile actului de de%e$nare %au uzan+ele %unt
inopoza5ile 5ene,iciarului)
(2) &e a%e$enea9 5ene,iciarul %e poate :ndrepta :$potriva
reprezentantului ad$ini%tratorului pentru pre'udiciile %u,erite9
cBiar dac era autorizat e8pre% % :ncredin+eze reprezentarea)
(EC/=!NEA a ?"a
Pla%a$entele con%iderate %i;ure
AR) 4A1
Cate;oriile de pla%a$ente con%iderate %i;ure
(unt prezu$ate a ,i %i;ure pla%a$entele %ta5ilite periodic de
Danca Na+ional a Ro$niei -i de Co$i%ia Na+ional a Calorilor
Mo5iliare)
AR) 4A2
Li$itele pruden+iale ale e,ecturii pla%a$entelor
(1) Ad$ini%tratorul Botr-te cu privire la e,ectuarea
pla%a$entelor :n ,unc+ie de randa$ent -i de cre-terea e%ti$at a
valorii) Ad$ini%tratorul va cuta % realizeze un porto,oliu
diver%i,icat9 care % produc venituri ,i8e -i9 re%pectiv9
varia5ile9 :ntr"o propor+ie %ta5ilit :n ,unc+ie de con'unctura
econo$ic)
(2) Ad$ini%tratorul nu va putea acBizi+iona $ai $ult de ?G
din ac+iunile aceleia-i %ociet+i co$erciale -i nici nu va putea
acBizi+iona ac+iuni9 o5li;a+iuni %au alte valori $o5iliare ale
unei per%oane 'uridice care nu -i"a :ndeplinit o5li;a+ia de plat
a dividendelor ori do5nzilor %au acorda :$pru$uturi per%oanei
'uridice re%pective)
AR) 4AA
Pla%area %u$elor de 5ani
(1) Ad$ini%tratorul va putea depozita %u$ele de 5ani care :i
%unt :ncredin+ate la o in%titu+ie de credit %au de a%i;urare ori
la un or;ani%$ de pla%a$ent colectiv9 :n $%ura :n care depozitul
e%te ra$5ur%a5il la vedere %au :n ur$a unui aviz de $a8i$u$ A0 de
zile)
(2) Ad$ini%tratorul va putea e,ectua totodat depuneri pe
perioade $ai lun;i :n $%ura :n care ace%tea %unt ;arantate
inte;ral de #ondul de ;arantare a depozitelor :n %i%te$ul 5ancar
%au9 dup caz9 de #ondul de prote'are a a%i;ura+ilor)
(A) @n lip%a ;aran+iei prevzute la alin) (2)9
ad$ini%tratorul nu va putea e,ectua depuneri pe perioade $ai
lun;i9 cu e8cep+ia cazului :n care in%tan+a :l autorizeaz :n
ace%t %en% -i :n con,or$itate cu re;ulile deter$inate de acea%ta)
AR) 4A>
Men+inerea pla%a$entelor anterioare
(1) Ad$ini%tratorul va putea $en+ine pla%a$entele e8i%tente
la data prelurii ,unc+iei cBiar dac ace%tea nu %unt con%iderate
%i;ure)
(2) Ad$ini%tratorul va putea totodat % de+in valori
$o5iliare care le :nlocuie%c pe cele de+inute anterior ca ur$are
a reor;anizrii9 licBidrii %au ,uziunii per%oanei 'uridice
e$itente)
AR) 4A?
.5li;a+ia de reparare a pre'udiciului pentru pla%a$entele
ne%i;ure
(1) (e prezu$ c un ad$ini%trator ac+ioneaz prudent dac
:-i :ndepline-te atri5u+iile :n con,or$itate cu prevederile
prezentei %ec+iuni)
(2) Ad$ini%tratorul care e,ectueaz un alt pla%a$ent dect
cele $en+ionate la art) 4A1 -i care nu a ,o%t autorizat e8pre% de
ctre 5ene,iciar va ,i +inut % repare pre'udiciul rezultat ,r
a %e +ine %ea$a de e8i%ten+a vreunei culpe)
AR) 4A7
.5li;a+ia ad$ini%tratorului de a"-i arta calitatea
(1) Ad$ini%tratorul tre5uie % indice calitatea %a -i
per%oana 5ene,iciarului pentru pla%a$entele ,cute :n cur%ul
ad$ini%trrii)
(2) @n caz contrar9 pla%a$entul -i pro,itul a,erent vor
reveni tot 5ene,iciarului) &ac pla%a$entele %unt nerenta5ile9
ad$ini%tratorul va acoperi per%onal pierderile cauzate
5ene,iciarului)
(EC/=!NEA a 7"a
Reparti+ia pro,iturilor -i a pierderilor
AR) 4A2
Reparti+ia pro,itului -i a pierderilor
(1) Reparti+ia pro,itului -i a pierderilor :ntre 5ene,iciarul
,ructelor -i cel al capitalului %e va realiza :n con,or$itate cu
prevederile actului con%titutiv)
(2) @n lip%a unei indica+ii e8pre%e :n act9 reparti+ia %e
,ace ecBita5il9 +innd %ea$a de o5iectul ad$ini%trrii9 de
circu$%tan+ele care au dat na-tere la ad$ini%trare9 precu$ -i de
practicile conta5ile ;eneral acceptate)
AR) 4A4
&e5itarea contului de venituri
(1) Contul de venituri %e va de5ita cu %u$ele reprezentnd
ur$toarele cBeltuieli -i alte cBeltuieli de natur %i$ilar9 :n
ur$toarea ordineE
a) i$pozitele -i ta8ele pltite9 a,erente 5unurilor
ad$ini%trate6
5) 'u$tate din re$unera+ia ad$ini%tratorului -i din
cBeltuielile rezona5ile e,ectuate de ace%ta pentru ad$ini%trarea
co$un a capitalului -i a do5nzilor6
c) pri$ele de a%i;urare9 co%turile repara+iilor $inore9
precu$ -i celelalte cBeltuieli o5i-nuite ale ad$ini%trrii6
d) cBeltuielile e,ectuate pentru con%ervarea drepturilor
5ene,iciarului ,ructelor -i 'u$tate din co%turile prile'uite de
de%crcarea 'udiciar de ;e%tiune9 :n $%ura :n care in%tan+a
'udectorea%c nu di%pune alt,el6
e) co%turile a$ortizrii 5unurilor9 cu e8cep+ia celor
utilizate :n %cop per%onal de ctre 5ene,iciar)
(2) Ad$ini%tratorul va putea repartiza cBeltuielile
i$portante pe o perioad de ti$p rezona5il9 pentru a $en+ine
veniturile la un nivel con%tant)
AR) 4A3
&e5itarea contului de capital
(1) Contul de capital %e va de5ita cu %u$ele reprezentnd
cBeltuieli care nu %unt trecute :n de5itul contului de venituri9
precu$ cBeltuielile re,eritoare la inve%ti+iile de capital9
:n%trinarea de 5unuri9 con%ervarea drepturilor 5ene,iciarului
capitalului %au a dreptului de proprietate a 5unurilor
ad$ini%trate)
(2) Contul de capital %e va de5ita totodat cu %u$ele
reprezentnd ta8e -i i$pozite pltite a%upra c-ti;urilor din
capital9 cBiar -i atunci cnd le;ea %pecial le cali,ic i$pozite
pe venit)
AR) 4>0
Mo$entul na-terii dreptului 5ene,iciarului la venitul net
Dene,iciarul ,ructelor e%te :ndrept+it la venitul net
rezultat din ad$ini%trarea 5unurilor :ncepnd cu data prevzut
:n actul con%titutiv %au9 :n lip%a unei a%e$enea date9 de la
$o$entul :nceperii ad$ini%trrii ori9 dup caz9 al dece%ului
te%tatorului)
AR) 4>1
&o5ndirea ,ructelor
(1) Cnd 5ene,iciarul e%te proprietarul 5unului ,ru;i,er9
,ructele %e do5nde%c potrivit re;ulilor prevzute la art) ??0
alin) (2) -i (A)) @n cazul :n care 5ene,iciarul e%te o ter+
per%oan9 %e aplic :n $od core%punztor re;ulile prevzute la
art) 210 -i 211)
(2) &ividendele -i di%tri5u+iile unei per%oane 'uridice %e
datoreaz de la data indicat :n Botrrea de di%tri5u+ie %au9 :n
lip%a ace%teia9 de la data Botrrii re%pective) Dene,iciarul nu
va avea dreptul la plata dividendelor %ta5ilite ulterior
$o$entului :ncetrii dreptului %u)
(EC/=!NEA a 2"a
&area de %ea$ anual
AR) 4>2
.5li;a+ia privind darea de %ea$
Cel pu+in o dat pe an ad$ini%tratorul :i va prezenta
5ene,iciarului o dare de %ea$ a ;e%tiunii %ale)
AR) 4>A
Con+inutul -i auditarea drii de %ea$
(1) &area de %ea$ tre5uie % cuprind toate in,or$a+iile
nece%are veri,icrii e8actit+ii ace%teia)
(2) La cererea per%oanei intere%ate9 darea de %ea$ poate ,i
auditat de ctre un e8pert independent)
(A) @n cazul :n care ad$ini%tratorul %e opune auditrii9
per%oana intere%at poate % %olicite in%tan+ei 'udectore-ti
de%e$narea unui e8pert independent pentru a veri,ica darea de
%ea$)
AR) 4>>
&area de %ea$ :n ipoteza :n care %unt $ai $ul+i
ad$ini%tratori
&ac %unt $ai $ul+i ad$ini%tratori9 ace-tia vor :ntoc$i o
%in;ur dare de %ea$9 cu e8cep+ia cazului :n care atri5u+iile
lor au ,o%t repartizate prin le;e9 prin actul con%titutiv %au de
ctre in%tan+a 'udectorea%c9 iar acea%t repartizare a ,o%t
re%pectat)
AR) 4>?
E8a$inarea re;i%trelor
Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % :i per$it 5ene,iciarului9 :n
orice $o$ent9 e8a$inarea re;i%trelor -i a docu$entelor
'u%ti,icative ce au le;tur cu ;e%tiunea %a)
CAP) =C
@ncetarea ad$ini%trrii
(EC/=!NEA 1
Cauzele de :ncetare
AR) 4>7
Cazurile de :ncetare
Ad$ini%trarea :nceteazE
a) prin %tin;erea dreptului 5ene,iciarului a%upra 5unurilor
ad$ini%trate6
5) prin e8pirarea ter$enului %au :$plinirea condi+iei
%tipulate :n actul con%titutiv6
c) prin :ndeplinirea %copului ad$ini%trrii %au prin
:ncetarea cauzei care a dat na-tere ad$ini%trrii6
d) prin denun+area de ctre 5ene,iciar a actului de
de%e$nare9 ca ur$are a %olicitrii co$unicate ad$ini%tratorului9
prin %cri%oare reco$andat cu con,ir$are de pri$ire9 de a
re%titui 5unurile de :ndat6
e) prin :nlocuirea ad$ini%tratorului de ctre 5ene,iciar %au
de ctre in%tan+a 'udectorea%c9 la cererea altei per%oane
intere%ate6
,) prin dece%ul9 punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c9
renun+area ad$ini%tratorului ori %upunerea ace%tuia la procedura
in%olven+ei6
;) prin punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c a
5ene,iciarului %au %upunerea ace%tuia la procedura in%olven+ei9
:n $%ura :n care acea%ta a,ecteaz 5unurile ad$ini%trate)
AR) 4>2
Noti,icarea renun+rii
(1) Ad$ini%tratorul poate renun+a la atri5u+iile %ale9 pe
5aza noti,icrii adre%ate9 prin %cri%oare reco$andat cu
con,ir$are de pri$ire9 5ene,iciarului -i9 dup caz9 celorlal+i
ad$ini%tratori %au per%oanei :$puternicite % de%e$neze un
:nlocuitor)
(2) Noti,icarea va cuprinde un ter$en de preaviz rezona5il9
care % :i per$it 5ene,iciarului % nu$ea%c un alt
ad$ini%trator %au % preia el :n%u-i ad$ini%trarea 5unurilor) @n
caz contrar9 ad$ini%tratorul va repara pre'udiciul cauzat prin
renun+area %a inte$pe%tiv)
(A) Renun+area ad$ini%tratorului produce e,ecte de la data
e8pirrii ter$enului de preaviz)
AR) 4>4
Moartea %au punerea %u5 interdic+ie a ad$ini%tratorului
(1) Moartea %au punerea %u5 interdic+ie a ad$ini%tratorului
va ,i co$unicat 5ene,iciarului -i9 dup caz9 celorlal+i
ad$ini%tratori9 de ctre $o-tenitorii ace%tuia %au e8ecutorul
te%ta$entar ori de ctre tutorele ad$ini%tratorului)
(2) Mo-tenitorii9 e8ecutorul te%ta$entar -i tutorele9 dup
caz9 %unt o5li;a+i % :ntreprind9 :n privin+a oricrei a,aceri
:ncepute9 orice $%ur i$ediat care e%te nece%ar pentru
prevenirea producerii unei pierderi9 precu$ -i % dea %ocoteal
-i % predea 5unurile ctre per%oana :ndrept+it)
AR) 4>3
.5li;a+iile a%u$ate ulterior :ncetrii ad$ini%trrii
(1) .5li;a+iile a%u$ate ,a+ de ter+i9 ulterior :ncetrii
ad$ini%trrii9 de un ad$ini%trator de 5un"credin+ %unt pe
deplin vala5ile -i :l o5li; pe 5ene,iciar %au9 dup caz9 pe
,iduciar)
(2) Prevederile alin) (1) %e aplic -i :n cazul o5li;a+iilor
a%u$ate de ad$ini%trator ulterior :ncetrii ad$ini%trrii9 atunci
cnd acea%ta e%te o con%ecin+ nece%ar %au o $%ur nece%ar
pentru prevenirea pierderilor)
(A) Dene,iciarul %au ,iduciarul e%te de a%e$enea +inut de
o5li;a+iile a%u$ate ,a+ de ter+ii care nu au cuno%cut ,aptul
:ncetrii ad$ini%trrii)
(>) #iduciarul r%punde nu$ai :n li$itele activului $a%ei
patri$oniale ,iduciare)
(EC/=!NEA a 2"a
&area de %ea$ -i predarea 5unurilor
AR) 4?0
&area de %ea$ ,inal
(1) La :ncetarea raporturilor de ad$ini%trare9
ad$ini%tratorul va prezenta o dare de %ea$ ,inal 5ene,iciarului
-i9 dup caz9 ad$ini%tratorului :nlocuitor %au celorlal+i
ad$ini%tratori) @n cazul :ncetrii %i$ultane a raporturilor de
ad$ini%trare ale $ai $ultor ad$ini%tratori9 ace-tia vor prezenta
o %in;ur dare de %ea$9 cu e8cep+ia cazului :n care atri5u+iile
ace%tora %unt %eparate)
(2) &area de %ea$ va cuprinde toate datele nece%are pentru a
per$ite veri,icarea e8actit+ii %ale) Re;i%trele -i celelalte
docu$ente 'u%ti,icative vor putea ,i con%ultate de per%oanele
intere%ate)
(A) Acceptarea drii de %ea$ de ctre 5ene,iciar :l de%carc
pe ad$ini%trator)
AR) 4?1
&e%crcarea 'udiciar de ;e%tiune
(1) @n cazul :n care oricare dintre 5ene,iciari nu accept
darea de %ea$9 ad$ini%tratorul poate cere in%tan+ei
'udectore-ti % o :ncuviin+eze)
(2) .ri de cte ori %e con%ider nece%ar9 in%tan+a
'udectorea%c va di%pune e,ectuarea unei e8pertize de
%pecialitate)
AR) 4?2
Locul predrii 5unurilor
@n lip%a unei %tipula+ii contrare9 ad$ini%tratorul pred
5unurile ad$ini%trate la locul unde %e ;%e%c ace%tea)
AR) 4?A
@ntinderea o5li;a+iei de re%tituire
(1) Ad$ini%tratorul e%te o5li;at % predea tot ce a pri$it :n
e8ercitarea atri5u+iilor %ale9 cBiar dac plata pri$it de la
ter+ e%te nedatorat 5ene,iciarului %au9 dup caz9 ,iduciarului9
pentru $a%a patri$onial ,iduciar)
(2) Ad$ini%tratorul e%te9 de a%e$enea9 o5li;at % re%tituie
orice pro,it %au orice alt avanta' patri$onial realizat :n ,olo%
per%onal prin utilizarea9 ,r per$i%iune9 a datelor -i a
in,or$a+iilor o5+inute :n virtutea calit+ii %ale)
(A) Ad$ini%tratorul care a ,olo%it9 ,r per$i%iune9 un 5un
e%te o5li;at % :l inde$nizeze pe 5ene,iciar %au9 dup caz9 pe
,iduciar9 :n contul $a%ei patri$oniale ,iduciare cu ecBivalentul
,olo%in+ei 5unului)
AR) 4?>
(uportarea cBeltuielilor ad$ini%trrii
(1) CBeltuielile ad$ini%trrii9 inclu%iv cele ocazionate de
prezentarea drii de %ea$ -i de predarea 5unurilor9 %unt :n
%arcina 5ene,iciarului %au9 dup caz9 a ,iduciarului9 pentru $a%a
patri$onial ,iduciar)
(2) @n cazul renun+rii9 denun+rii actului de de%e$nare %au
al :nlocuirii ad$ini%tratorului9 5ene,iciarul ori ,iduciarul9 :n
contul $a%ei patri$oniale ,iduciare9 are :n %arcin9 pe ln;
cBeltuielile $en+ionate la alin) (1)9 -i plata re$unera+iei
cuvenite ad$ini%tratorului :n raport cu durata activit+ii %ale)
AR) 4??
&ata cur;erii do5nzilor
(1) Ad$ini%tratorul datoreaz do5nzi a%upra %oldului de la
data acceptrii ori a :ncuviin+rii 'udiciare a drii de %ea$
%au9 dup caz9 de la data noti,icrii prin %cri%oare reco$andat
cu con,ir$are de pri$ire %au prin orice alt $i'loc prevzut de
le;e)
(2) Dene,iciarul %au ,iduciarul9 pentru $a%a patri$onial
,iduciar9 datoreaz do5nzi pentru %u$ele cuvenite
ad$ini%tratorului doar de la punerea :n :ntrziere potrivit alin)
(1))
AR) 4?7
&educerea re$unera+iei
(1) Ad$ini%tratorul poate deduce din %oldul ad$ini%trrii
re$unera+ia care :i e%te datorat de 5ene,iciar %au de ,iduciar9
:n contul $a%ei patri$oniale ,iduciare9 pentru activitatea %a)
(2) Ad$ini%tratorul are drept de reten+ie a%upra 5unului
ad$ini%trat pn la plata inte;ral a datoriei ,a+ de el)
AR) 4?2
(olidaritatea 5ene,iciarilor
@n caz de pluralitate de 5ene,iciari9 ace-tia %unt +inu+i
%olidar la :ndeplinirea o5li;a+iilor ,a+ de ad$ini%trator)
=L!L C=
Proprietatea pu5lic
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 4?4
&e,ini+ia dreptului de proprietate pu5lic
Proprietatea pu5lic e%te dreptul de proprietate ce apar+ine
%tatului %au unei unit+i ad$ini%trativ"teritoriale a%upra
5unurilor care9 prin natura lor %au prin declara+ia le;ii9 %unt
de uz ori de intere% pu5lic9 cu condi+ia % ,ie do5ndite prin
unul dintre $odurile prevzute de le;e)
AR) 4?3
.5iectul propriet+ii pu5lice) &eli$itarea de do$eniul privat
(1) Con%tituie o5iect e8clu%iv al propriet+ii pu5lice
5o;+iile de intere% pu5lic ale %u5%olului9 %pa+iul aerian9 apele
cu poten+ial ener;etic valori,ica5il9 de intere% na+ional9
pla'ele9 $area teritorial9 re%ur%ele naturale ale zonei
econo$ice -i ale platoului continental9 precu$ -i alte 5unuri
%ta5ilite prin le;e or;anic)
(2) Celelalte 5unuri care apar+in %tatului ori unit+ilor
ad$ini%trativ"teritoriale ,ac parte9 dup caz9 din do$eniul
pu5lic %au din do$eniul privat al ace%tora9 :n% nu$ai dac au
,o%t9 la rndul lor9 do5ndite prin unul dintre $odurile
prevzute de le;e)
AR) 470
&o$eniul pu5lic na+ional9 'ude+ean -i local
(1) Dunurile proprietate pu5lic ,ac parte din do$eniul
pu5lic na+ional9 'ude+ean %au9 dup caz9 local)
(2) &eli$itarea dintre do$eniul pu5lic na+ional9 'ude+ean -i
local %e ,ace :n condi+iile le;ii)
(A) Dunurile care ,or$eaz o5iectul e8clu%iv al propriet+ii
pu5lice a %tatului %au a unit+ilor ad$ini%trativ"teritoriale
potrivit unei le;i or;anice nu pot ,i trecute din do$eniul pu5lic
al %tatului :n do$eniul pu5lic al unit+ii ad$ini%trativ"
teritoriale %au inver% dect ca ur$are a $odi,icrii le;ii
or;anice) @n celelalte cazuri9 trecerea unui 5un din do$eniul
pu5lic al %tatului :n do$eniul pu5lic al unit+ii ad$ini%trativ"
teritoriale -i inver% %e ,ace :n condi+iile le;ii)
AR) 471
Caracterele dreptului de proprietate pu5lic
(1) Dunurile proprietate pu5lic %unt inaliena5ile9
i$pre%cripti5ile -i in%e%iza5ile)
(2) Proprietatea a%upra ace%tor 5unuri nu %e %tin;e prin neuz
-i nu poate ,i do5ndit de ter+i prin uzucapiune %au9 dup caz9
prin po%e%ia de 5un"credin+ a%upra 5unurilor $o5ile)
(A) @n condi+iile le;ii9 5unurile proprietate pu5lic pot ,i
date :n ad$ini%trare %au :n ,olo%in+ -i pot ,i conce%ionate ori
:ncBiriate)
AR) 472
Li$itele e8ercitrii dreptului de proprietate pu5lic
(1) &reptul de proprietate pu5lic e%te %u%cepti5il de orice
li$ite re;le$entate de le;e %au de prezentul cod pentru dreptul
de proprietate privat9 :n $%ura :n care ace%tea %unt
co$pati5ile cu uzul %au intere%ul pu5lic cruia :i %unt de%tinate
5unurile a,ectate)
(2) =nco$pati5ilitatea %e con%tat prin acordul dintre
titularul propriet+ii pu5lice -i per%oana intere%at %au9 :n caz
de diver;en+9 pe cale 'udectorea%c)
(A) @n ace%te cazuri9 per%oana intere%at are dreptul la o
'u%t -i pro$pt de%p;u5ire din partea titularului propriet+ii
pu5lice)
AR) 47A
Cazurile de do5ndire a dreptului de proprietate pu5lic
&reptul de proprietate pu5lic %e do5nde-teE
a) prin acBizi+ie pu5lic9 e,ectuat :n condi+iile le;ii6
5) prin e8propriere pentru cauz de utilitate pu5lic9 :n
condi+iile le;ii6
c) prin dona+ie %au le;at9 acceptat :n condi+iile le;ii9 dac
5unul9 prin natura lui %au prin voin+a di%puntorului9 devine de
uz ori de intere% pu5lic6
d) prin conven+ie cu titlu onero%9 dac 5unul9 prin natura
lui %au prin voin+a do5nditorului9 devine de uz ori de intere%
pu5lic6
e) prin tran%,erul unui 5un din do$eniul privat al %tatului
:n do$eniul pu5lic al ace%tuia %au din do$eniul privat al unei
unit+i ad$ini%trativ"teritoriale :n do$eniul pu5lic al ace%teia9
:n condi+iile le;ii6
,) prin alte $oduri %ta5ilite de le;e)
AR) 47>
(tin;erea dreptului de proprietate pu5lic
&reptul de proprietate pu5lic %e %tin;e dac 5unul a pierit
ori a ,o%t trecut :n do$eniul privat9 dac a :ncetat uzul %au
intere%ul pu5lic9 cu re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e)
AR) 47?
Aprarea dreptului de proprietate pu5lic
(1) .5li;a+ia aprrii :n 'u%ti+ie a propriet+ii pu5lice
revine titularului)
(2) itularii drepturilor core%punztoare propriet+ii
pu5lice %unt o5li;a+iE
a) % :l in,or$eze pe proprietar cu privire la orice
tul5urare adu% dreptului de proprietate pu5lic6
5) % :l introduc :n proce% pe titularul dreptului de
proprietate pu5lic9 :n condi+iile prevzute de Codul de
procedur civil)
(A) &i%pozi+iile art) ?7A %e aplic :n $od core%punztor)
CAP) ==
&repturile reale core%punztoare propriet+ii pu5lice
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 477
&repturile reale core%punztoare propriet+ii pu5lice
&repturile reale core%punztoare propriet+ii pu5lice %unt
dreptul de ad$ini%trare9 dreptul de conce%iune -i dreptul de
,olo%in+ cu titlu ;ratuit)
(EC/=!NEA a 2"a
&reptul de ad$ini%trare
AR) 472
Con%tituirea dreptului de ad$ini%trare
(1) &reptul de ad$ini%trare %e con%tituie prin Botrre a
0uvernului9 a con%iliului 'ude+ean %au9 dup caz9 a con%iliului
local)
(2) Autorit+ile prevzute la alin) (1) controleaz $odul de
e8ercitare a dreptului de ad$ini%trare)
AR) 474
E8ercitarea dreptului de ad$ini%trare
(1) &reptul de ad$ini%trare apar+ine re;iilor autono$e %au9
dup caz9 autorit+ilor ad$ini%tra+iei pu5lice centrale %au
locale -i altor in%titu+ii pu5lice de intere% na+ional9 'ude+ean
ori local)
(2) itularul dreptului de ad$ini%trare poate ,olo%i -i
di%pune de 5unul dat :n ad$ini%trare :n condi+iile %ta5ilite de
le;e -i9 dac e%te cazul9 de actul de con%tituire)
AR) 473
(tin;erea dreptului de ad$ini%trare
&reptul de ad$ini%trare :nceteaz odat cu :ncetarea
dreptului de proprietate pu5lic %au prin actul de revocare e$i%9
:n condi+iile le;ii9 dac intere%ul pu5lic o i$pune9 de or;anul
care l"a con%tituit)
AR) 420
Aprarea dreptului de ad$ini%trare
(1) Aprarea :n 'u%ti+ie a dreptului de ad$ini%trare revine
titularului dreptului)
(2) &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od
core%punztor)
(EC/=!NEA a A"a
&reptul de conce%iune
AR) 421
Con+inutul dreptului de conce%iune
(1) Conce%ionarul are dreptul -i9 :n acela-i ti$p9 o5li;a+ia
de e8ploatare a 5unului9 :n %cBi$5ul unei redeven+e -i pentru o
durat deter$inat9 cu re%pectarea condi+iilor prevzute de le;e
-i a contractului de conce%iune)
(2) Calitatea de conce%ionar o poate avea orice per%oan
,izic %au per%oan 'uridic)
(A) Procedura de conce%ionare9 precu$ -i :ncBeierea9
e8ecutarea -i :ncetarea contractului de conce%iune %unt %upu%e
condi+iilor prevzute de le;e)
AR) 422
E8ercitarea dreptului de conce%iune
(1) Conce%ionarul poate e,ectua orice acte $ateriale %au
'uridice nece%are pentru a a%i;ura e8ploatarea 5unului) Cu toate
ace%tea9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 conce%ionarul nu
poate :n%trina -i nici ;reva 5unul dat :n conce%iune %au9 dup
caz9 5unurile de%tinate ori rezultate din realizarea conce%iunii
-i care tre5uie9 potrivit le;ii %au actului con%titutiv9 % ,ie
predate concedentului la :ncetarea9 din orice $otive9 a
conce%iunii)
(2) #ructele9 precu$ -i9 :n li$itele prevzute de le;e -i :n
actul de con%tituire9 productele 5unului conce%ionat revin
conce%ionarului)
(A) @n toate cazurile9 e8ercitarea dreptului de conce%iune
e%te %upu% controlului din partea concedentului9 :n condi+iile
le;ii -i ale contractului de conce%iune)
AR) 42A
Aprarea dreptului de conce%iune
(1) Aprarea :n 'u%ti+ie a dreptului de conce%iune revine
conce%ionarului)
(2) &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od
core%punztor)
(EC/=!NEA a >"a
&reptul de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit
AR) 42>
Con+inutul -i li$itele dreptului de ,olo%in+ cu titlu
;ratuit
(1) &reptul de ,olo%in+ a%upra 5unurilor proprietate pu5lic
%e acord9 cu titlu ;ratuit9 pe ter$en li$itat9 :n ,avoarea
in%titu+iilor de utilitate pu5lic)
(2) @n lip%a unor di%pozi+ii contrare :n actul de
con%tituire9 titularul nu 5ene,iciaz de ,ructele civile ale
5unului)
(A) &i%pozi+iile privind con%tituirea -i :ncetarea dreptului
de ad$ini%trare %e aplic :n $od core%punztor)
AR) 42?
Aprarea dreptului de ,olo%in+ cu titlu ;ratuit
(1) Aprarea :n 'u%ti+ie a dreptului de ,olo%in+ cu titlu
;ratuit revine titularului dreptului)
(2) &i%pozi+iile art) 737 alin) (1) %e aplic :n $od
core%punztor)
=L!L C==
Cartea ,unciar
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 427
(copul -i o5iectul cr+ii ,unciare
(1) Cartea ,unciar de%crie i$o5ilele -i arat drepturile
reale ce au ca o5iect ace%te 5unuri)
(2) @n cazurile prevzute de le;e pot ,i :n%cri%e :n cartea
,unciar -i alte drepturi9 ,apte %au raporturi 'uridice9 dac au
le;tur cu i$o5ilele cuprin%e :n cartea ,unciar)
(A) Prin i$o5il9 :n %en%ul prezentului titlu9 %e :n+ele;e una
%au $ai $ulte parcele de teren alturate9 indi,erent de cate;oria
de ,olo%in+9 cu %au ,r con%truc+ii9 apar+innd aceluia-i
proprietar9 %ituate pe teritoriul unei unit+i ad$ini%trativ"
teritoriale -i care %unt identi,icate printr"un nu$r cada%tral
unic)
AR) 422
&repturile ta5ulare
&repturile reale i$o5iliare :n%cri%e :n cartea ,unciar %unt
drepturi ta5ulare) Ele %e do5nde%c9 %e $odi,ic -i %e %tin;
nu$ai cu re%pectarea re;ulilor de carte ,unciar)
AR) 424
.5iectul drepturilor ta5ulare
(1) .5iectul drepturilor ta5ulare e%te i$o5ilul9 de,init la
art) 427 alin) (A)9 care dup :n%crierea :n cartea ,unciar nu
$ai poate % ,ie $odi,icat dect cu re%pectarea re;ulilor de
carte ,unciar)
(2) Aceea-i carte ,unciar nu poate cuprinde dect un %in;ur
i$o5il)
(A) Mai $ul+i proprietari nu pot ,i :n%cri-i :n aceea-i carte
,unciar dect dac %e a,l :n coproprietate pe cote"pr+i ori :n
devl$-ie)
AR) 423
Modi,icarea i$o5ilului :n%cri% :n cartea ,unciar
(1) =$o5ilul :n%cri% :n cartea ,unciar %e poate $odi,ica
prin alipiri9 dac $ai $ulte i$o5ile alturate %e une%c :ntr"un
%in;ur i$o5il %au dac %e adau; o parte dintr"un i$o5il la un
alt i$o5il ori9 dup caz9 %e $re-te :ntinderea ace%tuia)
(2) &e a%e$enea9 i$o5ilul :n%cri% :n cartea ,unciar %e
$odi,ic -i prin dezlipiri9 dac %e de%parte o parte din i$o5il
%au %e $ic-oreaz :ntinderea ace%tuia)
(A) Alipirea %au dezlipirea unui i$o5il ;revat cu %arcini nu
%e poate ,ace dect cu con%i$+$ntul titularilor acelor %arcini)
Re,uzul titularilor %arcinilor nu tre5uie % ,ie a5uziv9 el
putnd ,i cenzurat de ctre in%tan+a 'udectorea%c)
(>) &ac :n% creditorii ipotecari con%i$t la alipirea %au9
dup caz9 att la dezlipirea9 ct -i la alipirea i$o5ilului
;revat la un alt i$o5il9 :n lip% de conven+ie contrar9
ipotecile vor lua ran; dup cele ce ;reveaz i$o5ilul la care %"a
,cut alipirea)
(?) .pera+iunile de $odi,icare a i$o5ilului :n%cri% :n cartea
,unciar9 prin alipiri %au dezlipiri9 au caracter $aterial -i nu
i$plic niciun tran%,er de proprietate)
AR) 440
@n%crierile :n caz de alipire %au dezlipire
(1) @n caz de alipire %au dezlipire9 i$o5ilele rezultate %e
vor tran%crie :n cr+i ,unciare noi9 cu $en+ionarea noului nu$r
cada%tral pentru ,iecare i$o5il9 iar cartea ,unciar %au9 dup
caz9 vecBile cr+i ,unciare %e vor :ncBide9 ,r a %e $ai putea
rede%cBide pentru alte :n%crieri)
(2) &ac :ntre;ul i$o5il :n%cri% :n cartea ,unciar a ,o%t
tran%cri%9 acea%ta %e va :ncBide -i nu va $ai putea ,i rede%cBi%
pentru noi :n%crieri)
AR) 441
#elurile :n%crierilor
(1) @n%crierile %unt de A ,eluriE inta5ularea9 :n%crierea
provizorie -i notarea)
(2) =nta5ularea -i :n%crierea provizorie au ca o5iect
drepturile ta5ulare9 iar notarea %e re,er la :n%crierea altor
drepturi9 acte9 ,apte %au raporturi 'uridice :n le;tur cu
i$o5ilele cuprin%e :n cartea ,unciar)
(A) @n%crierea provizorie -i notarea %e ,ac nu$ai :n cazurile
anu$e prevzute de le;e)
AR) 442
@n%crierea drepturilor reale a,ectate de $odalit+i
(1) &repturile reale %u5 condi+ie %u%pen%iv %au rezolutorie
nu %e inta5uleaz) Ele %e pot :n% :n%crie provizoriu)
(2) er$enul e8tinctiv %au %arcina li5eralit+ii %e va putea
arta att :n cuprin%ul inta5ulrii9 ct -i al :n%crierii
provizorii)
AR) 44A
Cercetarea cr+ii ,unciare
(1) .rice per%oan9 ,r a ,i +inut % 'u%ti,ice vreun
intere%9 poate cerceta orice carte ,unciar9 precu$ -i celelalte
docu$ente cu care acea%ta %e :ntre;e-te9 potrivit le;ii) Mapa cu
:n%cri%urile care au %tat la 5aza e,ecturii :n%crierilor :n
cartea ,unciar poate ,i con%ultat de orice per%oan intere%at9
cu re%pectarea di%pozi+iilor le;ale cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter per%onal -i li5era circula+ie a ace%tor date)
(2) La cerere9 %e vor eli5era e8tra%e %au copii certi,icate9
con,or$e cu e8e$plarul ori;inal a,lat :n arBiv)
(A) Ni$eni nu va putea invoca ,aptul c nu a avut cuno-tin+
de e8i%ten+a vreunei :n%crieri e,ectuate :n cartea ,unciar %au9
dup caz9 a unei cereri de :n%criere :nre;i%trate la 5iroul de
cada%tru -i pu5licitate i$o5iliar)
AR) 44>
Procedura de :n%criere
Procedura de :n%criere :n cartea ,unciar %e va %ta5ili prin
le;e %pecial)
CAP) ==
@n%crierea drepturilor ta5ulare
AR) 44?
&o5ndirea -i %tin;erea drepturilor reale a%upra i$o5ilelor
(1) (u5 rezerva unor di%pozi+ii le;ale contrare9 drepturile
reale a%upra i$o5ilelor cuprin%e :n cartea ,unciar %e do5nde%c9
att :ntre pr+i9 ct -i ,a+ de ter+i9 nu$ai prin :n%crierea lor
:n cartea ,unciar9 pe 5aza actului %au ,aptului care a
'u%ti,icat :n%crierea)
(2) &repturile reale %e vor pierde %au %tin;e nu$ai prin
radierea lor din cartea ,unciar9 cu con%i$+$ntul titularului9
dat prin :n%cri% autentic notarial) Ace%t con%i$+$nt nu e%te
nece%ar dac dreptul %e %tin;e prin :$plinirea ter$enului artat
:n :n%criere ori prin dece%ul %au9 dup caz9 prin :ncetarea
e8i%ten+ei 'uridice a titularului9 dac ace%ta era o per%oan
'uridic)
(A) &ac dreptul ce ur$eaz % ,ie radiat e%te ;revat :n
,olo%ul unei ter+e per%oane9 radierea %e va ,ace cu p%trarea
dreptului ace%tei per%oane9 cu e8cep+ia cazurilor anu$e prevzute
de le;e)
(>) Fotrrea 'udectorea%c de,initiv %au9 :n cazurile
prevzute de le;e9 actul autorit+ii ad$ini%trative va :nlocui
acordul de voin+ %au9 dup caz9 con%i$+$ntul titularului)
AR) 447
Modi,icarea drepturilor reale a%upra i$o5ilelor
Modi,icarea unui drept real i$o5iliar %e ,ace potrivit
re;ulilor %ta5ilite pentru do5ndirea %au %tin;erea drepturilor
reale9 dac prin le;e nu %e di%pune alt,el)
AR) 442
&o5ndirea unor drepturi reale ,r :n%criere
(1) &repturile reale %e do5nde%c ,r :n%criere :n cartea
,unciar cnd provin din $o-tenire9 acce%iune natural9 vnzare
%ilit9 e8propriere pentru cauz de utilitate pu5lic9 precu$ -i
:n alte cazuri e8pre% prevzute de le;e)
(2) Cu toate ace%tea9 :n cazul vnzrii %ilite9 dac
ur$rirea i$o5ilului nu a ,o%t :n preala5il notat :n cartea
,unciar9 drepturile reale a%t,el do5ndite nu vor putea ,i opu%e
ter+ilor do5nditori de 5un"credin+)
(A) @n cazurile prevzute la alin) (1)9 titularul drepturilor
a%t,el do5ndite nu va putea :n% di%pune de ele prin cartea
,unciar dect dup ce %"a ,cut :n%crierea)
AR) 444
Condi+ii de :n%criere
@n%crierea :n cartea ,unciar %e e,ectueaz :n 5aza
:n%cri%ului autentic notarial9 a Botrrii 'udectore-ti r$a%e
de,initiv9 a certi,icatului de $o-tenitor %au :n 5aza unui alt
act e$i% de autorit+ile ad$ini%trative9 :n cazurile :n care
le;ea prevede acea%ta)
AR) 443
Renun+area la dreptul de proprietate
(1) Proprietarul poate renun+a la dreptul %u printr"o
declara+ie autentic notarial :nre;i%trat la 5iroul de cada%tru
-i pu5licitate i$o5iliar pentru a %e :n%crie radierea dreptului)
(2) @n ace%t caz9 co$una9 ora-ul %au $unicipiul9 dup caz9
poate cere :n%crierea dreptului de proprietate :n ,olo%ul %u9 :n
5aza Botrrii con%iliului local9 cu re%pectarea di%pozi+iilor
le;ale privind tran%,erul drepturilor reale i$o5iliare9 dac o
alt per%oan nu a %olicitat :n%crierea :n te$eiul uzucapiunii)
(A) @n %itua+ia 5unurilor ;revate de %arcini reale9 unitatea
ad$ini%trativ"teritorial care a preluat 5unul e%te +inut :n
li$ita valorii 5unului)
AR) 430
&ata producerii e,ectelor :n%crierilor
(1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 :n%crierile :n
cartea ,unciar :-i vor produce e,ectele de la data :nre;i%trrii
cererilor9 +inndu"%e :n% cont de data9 ora -i $inutul
:nre;i%trrii ace%tora :n toate cazurile :n care cererea a ,o%t
depu% per%onal9 prin $andatar ori notar pu5lic %au9 dup caz9
co$unicat prin tele,a89 po-t electronic ori prin alte $i'loace
ce a%i;ur tran%$iterea te8tului -i con,ir$area pri$irii cererii
de :n%criere cu toate docu$entele 'u%ti,icative)
(2) @n cazul drepturilor de ipotec9 ordinea :nre;i%trrii
cererilor va deter$ina -i ran;ul ace%tora)
(A) &ac $ai $ulte cereri %"au pri$it :n aceea-i zi prin
po-t %au curier9 drepturile de ipotec vor avea acela-i ran;9
iar celelalte drepturi vor do5ndi nu$ai provizoriu ran; e;al9
ur$nd ca in%tan+a % %e pronun+e9 la cererea oricrei per%oane
intere%ate9 a%upra ran;ului -i9 dac va ,i cazul9 a%upra radierii
:n%crierii nevala5ile)
(>) @n cazul :n care dou %au $ai $ulte drepturi au pri$it
provizoriu ran; e;al9 potrivit di%pozi+iilor alin) (A)9 va ,i
pre,erat9 indi,erent de data cert a titlurilor a,late :n
concur%9 cel care a ,o%t pu% :n po%e%ia 5unului %au9 dup caz9
cel ,a+ de care de5itorul -i"a e8ecutat cel dinti o5li;a+iile
ce :i incu$59 cu e8cep+ia drepturilor de ipotec care vor avea
acela-i ran;) @n %itua+ia :n care niciunul din do5nditori n"a
,o%t pu% :n po%e%ia 5unului %au9 dup caz9 de5itorul nu -i"a
e8ecutat o5li;a+iile ,a+ de niciunul dintre ei9 va ,i pre,erat
cel care a %e%izat cel dinti in%tan+a de 'udecat :n te$eiul
di%pozi+iilor prezentului articol)
(?) &i%pozi+iile alin) (A) -i (>) %e aplic -i atunci cnd9
:n aceea-i zi9 o cerere de :n%criere a ,o%t depu% ori co$unicat
:n condi+iile alin) (1)9 iar alta pri$it prin po-t %au curier)
AR) 431
Con,lictul dintre ter+ii do5nditori de la un autor co$un
@n cazul :n care dou %au $ai $ulte per%oane au ,o%t
:ndrept+ite % do5ndea%c9 prin acte :ncBeiate cu acela-i
autor9 drepturi a%upra aceluia-i i$o5il care %e e8clud reciproc9
cel care -i"a :n%cri% pri$ul dreptul va ,i %ocotit titularul
dreptului ta5ular9 indi,erent de data titlului :n te$eiul cruia
%"a %vr-it :n%crierea :n cartea ,unciar)
AR) 432
(itua+ia ter+ului do5nditor de rea"credin+
(1) Cel care a ,o%t :ndrept+it9 printr"un act 'uridic
vala5il :ncBeiat9 % :n%crie un drept real :n ,olo%ul %u poate
cere radierea din cartea ,unciar a unui drept concurent %au9
dup caz9 acordarea de ran; pre,eren+ial ,a+ de :n%crierea
e,ectuat de alt per%oan9 :n% nu$ai dac %unt :ntrunite
ur$toarele A condi+iiE
a) actul 'uridic :n te$eiul cruia %e %olicit radierea %au
acordarea ran;ului pre,eren+ial % ,ie anterior aceluia :n 5aza
cruia ter+ul -i"a :n%cri% dreptul6
5) dreptul recla$antului -i cel al ter+ului do5nditor %
provin de la un autor co$un6
c) :n%crierea dreptului :n ,olo%ul recla$antului % ,i ,o%t
:$piedicat de ter+ul do5nditor prin violen+ %au viclenie9 dup
caz)
(2) Radierea %au acordarea ran;ului pre,eren+ial poate ,i
cerut -i dac violen+a ori viclenia a provenit de la o alt
per%oan dect ter+ul do5nditor9 dar nu$ai dac ace%ta din ur$
a cuno%cut %au9 dup caz9 tre5uia % cunoa%c acea%t :$pre'urare
la data :ncBeierii contractului :n 5aza cruia a do5ndit dreptul
inta5ulat :n ,olo%ul %u)
(A) &reptul la ac+iune %e pre%crie :n ter$en de A ani de la
data :n%crierii de ctre ter+ a dreptului :n ,olo%ul %u)
AR) 43A
Per%oanele :$potriva crora %e poate ,ace :n%crierea
drepturilor ta5ulare
@n%crierea unui drept real %e poate e,ectua nu$aiE
a) :$potriva aceluia care9 la data :nre;i%trrii cererii9
e%te :n%cri% ca titular al dreptului a%upra cruia :n%crierea
ur$eaz % ,ie ,cut6
5) :$potriva aceluia care9 :nainte de a ,i ,o%t :n%cri%9 -i"a
;revat dreptul9 dac a$ndou :n%crierile %e cer deodat)
AR) 43>
@n%crierea drepturilor reale :n cazul actelor 'uridice
%ucce%ive
@n cazul :n care un drept %upu% :n%crierii :n cartea ,unciar
a ,cut o5iectul unor ce%iuni %ucce%ive ,r ca :n%crierile % ,i
,o%t e,ectuate9 cel din ur$ :ndrept+it nu va putea cere
:n%crierea dreptului :n ,olo%ul %u dect dac %olicit9 odat cu
:n%crierea ace%tuia9 -i :n%crierea do5ndirilor %ucce%ive
anterioare pe care le va dovedi cu :n%cri%uri ori;inale %au copii
le;alizate9 dup caz)
AR) 43?
@n%crierile :nte$eiate pe o5li;a+iile de,unctului
@n%crierile :nte$eiate pe o5li;a+iile de,unctului %e vor
putea %vr-i -i dup ce dreptul a ,o%t :n%cri% pe nu$ele
$o-tenitorului9 :n% nu$ai :n $%ura :n care $o-tenitorul e%te
+inut de ace%te o5li;a+ii)
AR) 437
Ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular
(1) @n cazurile :n care cel o5li;at % tran%$it9 %
con%tituie ori % $odi,ice :n ,olo%ul altuia un drept real a%upra
unui i$o5il nu :-i e8ecut o5li;a+iile nece%are pentru :n%crierea
:n cartea ,unciar9 %e va putea cere in%tan+ei 'udectore-ti %
di%pun :n%crierea6 dreptul la ac+iune e%te pre%cripti5il :n
condi+iile le;ii)
(2) &ac ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular a ,o%t notat :n
cartea ,unciar9 Botrrea 'udectorea%c %e va :n%crie9 din
o,iciu9 -i :$potriva acelora care au do5ndit vreun drept ta5ular
dup notare)
AR) 432
E,ectele ac+iunii :n pre%ta+ie ta5ular ,a+ de ter+ul
do5nditor de rea"credin+
(1) Ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular %e va putea :ndrepta -i
:$potriva ter+ului do5nditor :n%cri% anterior :n cartea
,unciar9 dac actul 'uridic invocat de recla$ant e%te anterior
celui :n te$eiul cruia a ,o%t :n%cri% dreptul ter+ului
do5nditor9 iar ace%ta a ,o%t de rea"credin+ la data :ncBeierii
actului)
(2) &reptul la ac+iune :$potriva ter+ului %e pre%crie :n
ter$en de A ani de la data :n%crierii de ctre ace%ta a dreptului
:n ,olo%ul %u9 cu e8cep+ia cazului :n care dreptul la ac+iune al
recla$antului contra antece%orului ta5ular %"a pre%cri% $ai
:nainte)
AR) 434
@n%crierea provizorie
@n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 :n%crierea
provizorie :n cartea ,unciar %e va putea cereE
1) dac dreptul real do5ndit e%te a,ectat de o condi+ie
%u%pen%iv ori rezolutorie %au dac prive-te ori ;reveaz o
con%truc+ie viitoare6 :n cazul :n%crierii provizorii avnd ca
o5iect o con%truc+ie viitoare9 'u%ti,icarea ace%teia %e ,ace :n
condi+iile le;ii6
2) dac9 :n te$eiul unei Botrri care nu e%te :nc
de,initiv9 partea czut :n preten+ii a ,o%t o5li;at la
%tr$utarea9 con%tituirea %au %tin;erea unui drept ta5ular ori
cel care ad$ini%treaz 5unurile unei alte per%oane a ,o%t o5li;at
% dea o ;aran+ie ipotecar6
A) dac de5itorul a con%e$nat %u$ele pentru care a ,o%t
:n%cri% ipoteca6
>) dac %e do5nde-te un drept ta5ular :n%cri% provizoriu6
?) dac a$5ele pr+i con%i$t doar pentru e,ectuarea unei
:n%crieri provizorii)
AR) 433
E,ectele :n%crierii provizorii
(1) @n%crierea provizorie are ca e,ect do5ndirea9
$odi,icarea %au %tin;erea unui drept ta5ular de la data
:nre;i%trrii cererii9 %u5 condi+ia -i :n $%ura 'u%ti,icrii ei)
(2) Lu%ti,icarea unei :n%crieri provizorii %e ,ace cu
con%i$+$ntul celui :$potriva cruia %"a e,ectuat :n%crierea
provizorie9 dat :n ,or$ autentic9 %au :n te$eiul unei Botrri
'udectore-ti de,initive) @n ace%t din ur$ caz9 di%pozi+iile
art) 437 -i 432 %e aplic9 :n $od core%punztor9 -i ac+iunii :n
'u%ti,icare ta5ular)
(A) Lu%ti,icarea radierii dreptului de ipotec %e ,ace :n
te$eiul Botrrii 'udectore-ti de validare r$a%e de,initiv9 al
con%i$+$ntului creditorului dat :n ,or$ autentic9 al
proce%ului"ver5al :ntoc$it de e8ecutorul 'udectore%c prin care
%e con%tat acceptarea pl+ii %au9 dup caz9 al :ncBeierii
:ntoc$ite de ace%ta prin care %e con%tat e,ectuarea pl+ii9
r$a% de,initiv)
(>) Lu%ti,icarea unei :n%crieri provizorii :-i :ntinde
e,ectul a%upra tuturor :n%crierilor care %"au ,cut condi+ionat
de 'u%ti,icarea ei6 ne'u%ti,icarea unei :n%crieri provizorii
atra;e9 la cererea celui intere%at9 radierea ei -i a tuturor
:n%crierilor care %"au ,cut condi+ionat de 'u%ti,icarea ei)
AR) 300
Prezu$+ia e8i%ten+ei %au ine8i%ten+ei unui drept ta5ular
(1) &ac :n cartea ,unciar %"a :n%cri% un drept real :n
,olo%ul unei per%oane9 %e prezu$ c dreptul e8i%t :n ,olo%ul
ei)
(2) &ac un drept real %"a radiat din cartea ,unciar9 %e
prezu$ c acel drept nu e8i%t)
(A) &ovada contrar %e poate ,ace nu$ai :n cazurile prevzute
la art) 4429 precu$ -i pe calea ac+iunii :n recti,icare)
AR) 301
&o5ndirea cu 5un"credin+ a unui drept ta5ular
(1) (u5 rezerva unor di%pozi+ii le;ale contrare9 oricine a
do5ndit cu 5un"credin+ vreun drept real :n%cri% :n cartea
,unciar9 :n te$eiul unui act 'uridic cu titlu onero%9 va ,i
%ocotit titularul dreptului :n%cri% :n ,olo%ul %u9 cBiar dac9
la cererea adevratului titular9 dreptul autorului %u e%te
radiat din cartea ,unciar)
(2) er+ul do5nditor e%te con%iderat de 5un"credin+ nu$ai
dac9 la data :nre;i%trrii cererii de :n%criere a dreptului :n
,olo%ul %u9 %unt :ndeplinite ur$toarele condi+iiE
a) nu a ,o%t :nre;i%trat nicio ac+iune prin care %e conte%t
cuprin%ul cr+ii ,unciare6
5) din cuprin%ul cr+ii ,unciare nu rezult nicio cauz care
% 'u%ti,ice recti,icarea ace%teia :n ,avoarea altei per%oane6 -i
c) nu a cuno%cut9 pe alt cale9 ine8actitatea cuprin%ului
cr+ii ,unciare)
(A) &i%pozi+iile prezentului articol %unt aplica5ile -i
ter+ului care a do5ndit cu 5un"credin+ un drept de ipotec :n
te$eiul unui act 'uridic :ncBeiat cu titularul de carte ,unciar
ori cu %ucce%orul %u :n drepturi9 dup caz)
(>) &i%pozi+iile prezentului articol nu pot ,i :n% opu%e de
o parte contractant celeilalte -i nici de %ucce%orii lor
univer%ali %au cu titlu univer%al9 dup caz)
CAP) ===
Notarea unor drepturi9 ,apte -i raporturi 'uridice
AR) 302
Actele %au ,aptele %upu%e notrii
(1) &repturile9 ,aptele %au alte raporturi 'uridice prevzute
la art) 427 alin) (2) devin opoza5ile ter+elor per%oane e8clu%iv
prin notare9 dac nu %e dovede-te c au ,o%t cuno%cute pe alt
cale9 :n a,ara cazului :n care din le;e rezult c %i$pla
cunoa-tere a ace%tora nu e%te %u,icient pentru a %uplini lip%a
de pu5licitate) @n caz de con,lict de drepturi care provin de la
un autor co$un9 di%pozi+iile art) 430"4329 437 -i 432 %e aplic
:n $od core%punztor)
(2) @n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 %unt %upu%e
notrii :n cartea ,unciarE
1) punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c -i ridicarea
ace%tei $%uri6
2) cererea de declarare a $or+ii unei per%oane ,izice9
Botrrea 'udectorea%c de declarare a $or+ii -i cererea de
anulare %au de recti,icare a Botrrii 'udectore-ti de declarare
a $or+ii6
A) calitatea de 5un co$un a unui i$o5il6
>) conven+ia $atri$onial9 precu$ -i $odi,icarea %au9 dup
caz9 :nlocuirea ei6
?) de%tina+ia unui i$o5il de locuin+ a ,a$iliei6
7) loca+iunea -i ce%iunea de venituri6
2) aportul de ,olo%in+ la capitalul %ocial al unei
%ociet+i6
4) interdic+ia conven+ional de :n%trinare %au de ;revare a
unui drept :n%cri%6
3) vnzarea ,cut cu rezerva dreptului de proprietate6
10) dreptul de a revoca %au denun+a unilateral contractul6
11) pactul co$i%oriu -i declara+ia de rezolu+iune %au de
reziliere unilateral a contractului6
12) antecontractul -i pactul de op+iune6
1A) dreptul de pree$p+iune n%cut din conven+ii6
1>) inten+ia de a :n%trina %au de a ipoteca6
1?) %cBi$5area ran;ului ipotecii9 poprirea9 ;a'ul %au
con%tituirea altei ;aran+ii reale a%upra crean+ei ipotecare6
17) de%cBiderea procedurii in%olven+ei9 ridicarea dreptului
de ad$ini%trare al de5itorului %upu% ace%tei $%uri9 precu$ -i
:ncBiderea ace%tei proceduri6
12) %ecBe%trul9 ur$rirea i$o5ilului9 a ,ructelor ori
veniturilor %ale6
14) ac+iunea :n pre%ta+ie ta5ular9 ac+iunea :n 'u%ti,icare
-i ac+iunea :n recti,icare6
13) ac+iunile pentru aprarea drepturilor reale :n%cri%e :n
cartea ,unciar9 ac+iunea :n parta'9 ac+iunile :n de%,iin+area
actului 'uridic pentru nulitate9 rezolu+iune ori alte cauze de
ine,icacitate9 ac+iunea revocatorie9 precu$ -i orice alte ac+iuni
privitoare la alte drepturi9 ,apte9 alte raporturi 'uridice :n
le;tur cu i$o5ilele :n%cri%e6
20) punerea :n $i-care a ac+iunii penale pentru o :n%criere
:n cartea ,unciar %vr-it printr"o ,apt prevzut de le;ea
penal)
(A) @n %en%ul prezentului articol9 prin ter+i %e :n+ele;e
orice per%oan care a do5ndit un drept real %au un alt drept :n
le;tur cu i$o5ilul :n%cri% :n cartea ,unciar)
AR) 30A
Actele %au ,aptele care pot ,i notate :n cartea ,unciar
(e vor putea nota :n cartea ,unciar9 ,r :n% ca
opoza5ilitatea ,a+ de ter+i % depind de acea%t :n%criereE
1) incapacitatea %au re%trn;erea9 prin e,ectul le;ii9 a
capacit+ii de e8erci+iu ori de ,olo%in+6
2) declara+ia de utilitate pu5lic :n vederea e8proprierii
unui i$o5il6
A) orice alte ,apte %au raporturi 'uridice care au le;tur
cu i$o5ilul -i care %unt prevzute :n ace%t %cop de le;e)
AR) 30>
Notarea inten+iei de a :n%trina %au de a ipoteca
(1) Proprietarul unui i$o5il poate cere ca inten+ia %a de a
:n%trina %au de a ipoteca :n ,olo%ul unei anu$ite per%oane %
,ie notat9 artnd :n ace%t din ur$ caz -i %u$a ce core%punde
o5li;a+iei ;arantate)
(2) &ac :n%trinarea %au ipotecarea %e realizeaz :n ter$en
de A luni de la notarea inten+iei de a :n%trina %au de a
ipoteca9 dreptul :n%cri% va avea ran;ul notrii)
AR) 30?
Pierderea e,ectului notrii
(1) Notarea inten+iei de a :n%trina %au de a ipoteca :-i
pierde e,ectul prin trecerea unui ter$en de A luni de la data
:nre;i%trrii cererii)
(2) Anul9 luna -i ziua :n care notarea :-i pierde e,ectul vor
,i $en+ionate att :n notare9 ct -i :n :ncBeierea ce a di%pu%"o)
AR) 307
Notarea antecontractelor -i a pactelor de op+iune
(1) Pro$i%iunea de a :ncBeia un contract avnd ca o5iect
dreptul de proprietate a%upra i$o5ilului %au un alt drept :n
le;tur cu ace%ta %e poate nota :n cartea ,unciar9 dac
pro$itentul e%te :n%cri% :n cartea ,unciar ca titularul
dreptului care ,ace o5iectul pro$i%iunii9 iar antecontractul9 %u5
%anc+iunea re%pin;erii cererii de notare9 prevede ter$enul :n
care ur$eaz a ,i :ncBeiat contractul) Notarea %e poate e,ectua
oricnd :n ter$enul %tipulat :n antecontract pentru e8ecutarea
%a9 dar nu $ai trziu de 7 luni de la e8pirarea lui)
(2) Pro$i%iunea %e va putea radia9 dac cel :ndrept+it nu a
cerut in%tan+ei pronun+area unei Botrri care % +in loc de
contract9 :n ter$en de 7 luni de la trecerea ter$enului ,i8at
pentru :ncBeierea lui %au dac9 :ntre ti$p9 i$o5ilul a ,o%t
de,initiv ad'udecat :n cadrul vnzrii %ilite de ctre un ter+
care nu e%te +inut % r%pund de o5li;a+iile pro$itentului)
(A) Radierea %e va di%pune din o,iciu9 dac9 pn la
e8pirarea ter$enului de 7 luni prevzut la alin) (2)9 n"a ,o%t
cerut :n%crierea dreptului care a ,cut o5iectul pro$i%iunii9 cu
e8cep+ia cazului cnd cel :ndrept+it a cerut notarea :n cartea
,unciar a ac+iunii prevzute la alin) (2)) &e a%e$enea9
pro$i%iunea %e va radia din o,iciu :n toate cazurile cnd9 pn
la :ncBeierea contractului a$intit $ai %u% ori pn la
%olu+ionarea de,initiv a ac+iunii prevzute la alin) (2)9
i$o5ilul a ,o%t de,initiv ad'udecat :n cadrul vnzrii %ilite de
ctre un ter+ care nu e%te +inut % r%pund de o5li;a+iile
pro$itentului)
(>) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic prin a%e$nare
-i pactelor de op+iune notate :n cartea ,unciar) @n ace%te
cazuri9 dac9 pn la e8pirarea ter$enului %tipulat :n contract
pentru e8ercitarea op+iunii9 5ene,iciarul pactului nu %olicit9
:n 5aza declara+iei de op+iune -i a dovezii co$unicrii %ale
ctre cealalt parte9 inta5ularea dreptului ce ur$eaz a ,i
do5ndit9 %e va di%pune din o,iciu radierea pactului :n%cri% :n
,olo%ul %u)
CAP) =C
Recti,icarea :n%crierilor de carte ,unciar
AR) 302
No+iune
(1) Cnd o :n%criere ,cut :n cartea ,unciar nu core%punde
cu %itua+ia 'uridic real9 %e poate cere recti,icarea ace%teia)
(2) Prin recti,icare %e :n+ele;e radierea9 :ndreptarea %au
corectarea oricrei :n%crieri ine8acte e,ectuate :n cartea
,unciar)
(A) (itua+ia 'uridic real tre5uie % rezulte dintr"o
recunoa-tere ,cut de titularul :n%crierii a crei recti,icare
%e %olicit9 prin declara+ie dat :n ,or$ autentic notarial9
ori dintr"o Botrre 'udectorea%c de,initiv pronun+at
:$potriva ace%tuia9 prin care %"a ad$i% ac+iunea de ,ond)
Ac+iunea de ,ond poate ,i9 dup caz9 o ac+iune :n anulare9
rezolu+iune9 reduc+iune %au orice alt ac+iune :nte$eiat pe o
cauz de ine,icacitate a actului 'uridic)
AR) 304
Recti,icarea inta5ulrii %au :n%crierii provizorii
(1) .rice per%oan intere%at poate cere recti,icarea unei
inta5ulri %au :n%crieri provizorii9 dacE
1) :n%crierea %au :ncBeierea nu e%te vala5il ori actul :n
te$eiul cruia a ,o%t e,ectuat :n%crierea a ,o%t de%,iin+at9 :n
condi+iile le;ii9 pentru cauze ori $otive anterioare %au
conco$itente :ncBeierii ori9 dup caz9 e$iterii lui6
2) dreptul :n%cri% a ,o%t ;re-it cali,icat6
A) nu $ai %unt :ntrunite condi+iile de e8i%ten+ a dreptului
:n%cri% %au au :ncetat e,ectele actului 'uridic :n te$eiul cruia
%"a ,cut :n%crierea6
>) :n%crierea :n cartea ,unciar nu $ai e%te9 din orice alte
$otive9 :n concordan+ cu %itua+ia 'uridic real a i$o5ilului)
(2) Recti,icarea :n%crierilor :n cartea ,unciar %e poate
,ace ,ie pe cale a$ia5il9 prin declara+ia autentic notarial a
titularului dreptului ce ur$eaz a ,i radiat %au $odi,icat9 ,ie9
:n caz de liti;iu9 prin Botrre 'udectorea%c de,initiv)
(A) Cnd dreptul :n%cri% :n cartea ,unciar ur$eaz a ,i
recti,icat9 titularul lui e%te o5li;at % predea celui
:ndrept+it9 odat cu con%i$+$ntul dat :n ,or$ autentic
notarial pentru e,ectuarea recti,icrii9 -i :n%cri%urile
nece%are9 iar :n caz contrar9 per%oana intere%at va putea
%olicita in%tan+ei % di%pun :n%crierea :n cartea ,unciar) @n
ace%t din ur$ caz9 Botrrea in%tan+ei de 'udecat va %uplini
con%i$+$ntul la :n%criere al pr+ii care are o5li;a+ia de a
preda :n%cri%urile nece%are recti,icrii)
(>) Ac+iunea :n recti,icare poate ,i introdu% conco$itent
%au %eparat9 dup ce a ,o%t ad$i% ac+iunea de ,ond9 cnd e%te
cazul) Ea poate ,i ,or$ulat att :$potriva do5nditorului
ne$i'locit9 ct -i :$potriva ter+ilor do5nditori9 cu titlu
onero% %au cu titlu ;ratuit9 :n condi+iile prevzute la art) 3039
cu e8cep+ia ac+iunii :nte$eiate pe di%pozi+iile alin) (1) pct) A
-i >9 care nu poate ,i pornit :$potriva ter+ilor care -i"au
:n%cri% vreun drept real9 do5ndit cu 5un"credin+ -i printr"un
act 'uridic cu titlu onero% %au9 dup caz9 :n te$eiul unui
contract de ipotec9 :nte$eindu"%e pe cuprin%ul cr+ii ,unciare)
AR) 303
er$enele de e8ercitare a ac+iunii :n recti,icare
(1) (u5 rezerva pre%crip+iei dreptului la ac+iunea :n ,ond9
ac+iunea :n recti,icare e%te i$pre%cripti5il ,a+ de
do5nditorul ne$i'locit9 precu$ -i ,a+ de ter+ul care a do5ndit
cu rea"credin+ dreptul :n%cri% :n ,olo%ul %u) &ac ac+iunea de
,ond introdu% pe cale %eparat a ,o%t ad$i%9 ac+iunea :n
recti,icare e%te9 de a%e$enea9 i$pre%cripti5il att :$potriva
celor care au ,o%t cBe$a+i :n 'udecat9 ct -i :$potriva ter+ilor
care au do5ndit un drept real dup ce ac+iunea de ,ond a ,o%t
notat :n cartea ,unciar)
(2) #a+ de ter+ele per%oane care au do5ndit cu 5un"
credin+ un drept real prin dona+ie %au le;at cu titlu
particular9 ac+iunea :n recti,icare9 %u5 rezerva pre%crip+iei
dreptului la ac+iunea de ,ond9 nu %e va putea introduce dect :n
ter$en de ? ani9 %ocoti+i de la :nre;i%trarea cererii lor de
:n%criere)
(A) &e a%e$enea9 %u5 rezerva pre%crip+iei dreptului la
ac+iunea :n ,ond9 ac+iunea :n recti,icare9 :nte$eiat e8clu%iv pe
di%pozi+iile art) 304 alin) (1) pct) 1 -i 29 %e va putea :ndrepta
-i :$potriva ter+elor per%oane care -i"au :n%cri% vreun drept
real9 do5ndit cu 5un"credin+ -i printr"un act 'uridic cu titlu
onero% %au9 dup caz9 :n te$eiul unui contract de ipotec9
:nte$eindu"%e pe cuprin%ul cr+ii ,unciare) @n ace%te cazuri9
ter$enul va ,i de A ani9 %ocoti+i de la data :nre;i%trrii
cererii de :n%criere ,or$ulate de ctre do5nditorul ne$i'locit
al dreptului a crui recti,icare %e cere9 cu e8cep+ia cazului
cnd :ncBeierea9 prin care %"a ordonat :n%crierea care ,ace
o5iectul ac+iunii :n recti,icare9 a ,o%t co$unicat celui
:ndrept+it9 caz :n care ter$enul va ,i de un an de la
co$unicarea ace%teia)
(>) er$enele prevzute la alin) (2) -i (A) %unt ter$ene de
decdere)
AR) 310
E,ectele ad$iterii ac+iunii :n recti,icare
(1) Fotrrea prin care %e ad$ite recti,icarea unei :n%crieri
nu va aduce atin;ere drepturilor :n%cri%e :n ,olo%ul celor care
nu au ,o%t pr+i :n cauz)
(2) &ac :n% ac+iunea :n recti,icare a ,o%t notat :n cartea
,unciar9 Botrrea 'udectorea%c de ad$itere %e va :n%crie9 din
o,iciu9 -i :$potriva acelora care au do5ndit vreun drept ta5ular
dup notare9 care %e va radia odat cu dreptul autorului lor)
AR) 311
Recti,icarea notrii :n cartea ,unciar
(1) @n lip%a con%i$+$ntul titularului9 orice per%oan
intere%at va putea cere recti,icarea unei notri :n cazurile
prevzute la art) 3049 precu$ -i ori de cte ori9 din alte cauze9
notarea nu e%te %au a :ncetat % ,ie e8act)
(2) Recti,icarea %e va :ncuviin+a :n te$eiul unei Botrri
'udectore-ti de,initive6 dreptul la ac+iune e%te
i$pre%cripti5il)
(A) &i%pozi+iile art) 310 r$n aplica5ile)
AR) 312
Radierea drepturilor condi+ionale
(1) &reptul a,ectat de o condi+ie %u%pen%iv %e va radia din
o,iciu9 dac nu %e dovede-te :ndeplinirea condi+iei care
a,ecteaz dreptul9 :n ter$en de ? ani de la :n%criere)
(2) ot a%t,el %e va radia condi+ia rezolutorie9 dac nu %"a
cerut9 :n te$eiul ei9 radierea dreptului :n%cri% %u5 o a%e$enea
$odalitate9 ti$p de 10 ani de la :n%criere)
AR) 31A
@ndreptarea erorilor $ateriale
Erorile $ateriale %vr-ite cu prile'ul :n%crierilor
e,ectuate :n cartea ,unciar9 altele dect cele care con%tituie
cazuri de recti,icare9 %e pot :ndrepta la cerere %au din o,iciu)
&i%pozi+iile art) 303"311 %unt aplica5ile :n $od core%punztor)
AR) 31>
Modi,icarea de%crierii i$o5ilului
Proprietarul i$o5ilului :n%cri% :n cartea ,unciar va putea
cere oricnd $odi,icarea $en+iunilor din cartea ,unciar
privitoare la de%crierea9 de%tina+ia %au %upra,a+a ace%tuia9 :n
condi+iile le;ii)
AR) 31?
R%punderea pentru +inerea de,ectuoa% a cr+ii ,unciare
(1) Cel pre'udiciat printr"o ,apt %vr-it9 cBiar din
culp9 :n p%trarea -i ad$ini%trarea cr+ii ,unciare va putea
cere o5li;area9 :n %olidar9 la plata de de%p;u5iri a o,iciului
teritorial de cada%tru -i pu5licitate i$o5iliar de la locul
%iturii i$o5ilului -i a per%oanei r%punztoare de pre'udiciul
a%t,el cauzat9 dac pre'udiciul nu a putut ,i :nlturat9 :n tot
%au :n parte9 prin e8ercitarea ac+iunilor -i cilor de atac
prevzute de le;e)
(2) &reptul la ac+iune %e pre%crie :ntr"un ter$en de un an9
%ocotit din ziua :n care cel vt$at a cuno%cut ,aptul p;u5itor9
:n% nu $ai trziu de A ani de la data cnd %"a %vr-it ,apta
prin care %"a cauzat pre'udiciul) Pre%crip+ia e%te %u%pendat
prin e8ercitarea ac+iunilor -i cilor de atac prevzute de le;e
pentru :nlturarea e,ectelor ,aptei p;u5itoare)
=L!L C===
Po%e%ia
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 317
No+iune
(1) Po%e%ia e%te e8ercitarea :n ,apt a prero;ativelor
dreptului de proprietate a%upra unui 5un de ctre per%oana care
:l %tpne-te -i care %e co$port ca un proprietar)
(2) &i%pozi+iile prezentului titlu %e aplic9 :n $od
core%punztor9 -i :n privin+a po%e%orului care %e co$port ca un
titular al altui drept real9 cu e8cep+ia drepturilor reale de
;aran+ie)
AR) 312
E8ercitarea po%e%iei
(1) Po%e%orul poate e8ercita prero;ativele dreptului de
proprietate a%upra 5unului ,ie :n $od ne$i'locit9 prin putere
proprie9 ,ie prin inter$ediul unei alte per%oane)
(2) Per%oanele lip%ite de capacitate de e8erci+iu -i
per%oanele 'uridice e8ercit po%e%ia prin reprezentantul lor
le;al)
AR) 314
Cazurile care nu con%tituie po%e%ie
(1) Nu con%tituie po%e%ie %tpnirea unui 5un de ctre un
detentor precar9 precu$E
a) locatarul9 co$odatarul9 depozitarul9 creditorul ;a'i%t6
5) titularul dreptului de %uper,icie9 uzu,ruct9 uz9 a5ita+ie
%au %ervitute9 ,a+ de nuda proprietate6
c) ,iecare coproprietar9 :n propor+ie cu cotele"pr+i ce
revin celorlal+i coproprietari6
d) orice alt per%oan care9 de+innd te$porar un 5un al
altuia9 e%te o5li;at % :l re%tituie %au care :l %tpne-te cu
:n;duin+a ace%tuia)
(2) &etentorul precar poate invoca e,ectele recuno%cute
po%e%iei nu$ai :n cazurile -i li$itele prevzute de le;e)
AR) 313
Prezu$+ia de po%e%ie -i prezu$+ia de proprietate
(1) Pn la pro5a contrar9 acela care %tpne-te 5unul e%te
prezu$at po%e%or)
(2) &eten+ia precar9 odat dovedit9 e%te prezu$at c %e
$en+ine pn la pro5a intervertirii %ale)
(A) Pn la pro5a contrar9 po%e%orul e%te con%iderat
proprietar9 cu e8cep+ia i$o5ilelor :n%cri%e :n cartea ,unciar)
AR) 320
=ntervertirea precarit+ii :n po%e%ie
(1) =ntervertirea deten+iei precare :n po%e%ie nu %e poate
,ace dect :n ur$toarele cazuriE
a) dac detentorul precar :ncBeie cu 5un"credin+ un act
tran%lativ de proprietate cu titlu particular cu alt per%oan
dect cu proprietarul 5unului6
5) dac detentorul precar %vr-e-te :$potriva po%e%orului
acte de rezi%ten+ neecBivoce :n privin+a inten+iei %ale de a
:ncepe % %e co$porte ca un proprietar6 :n ace%t caz9
intervertirea nu %e va produce :n% $ai :nainte de :$plinirea
ter$enului prevzut pentru re%tituirea 5unului6
c) dac detentorul precar :n%trineaz 5unul9 printr"un act
tran%lativ de proprietate cu titlu particular9 cu condi+ia ca
do5nditorul % ,ie de 5un"credin+)
(2) @n cazul i$o5ilelor :n%cri%e :n cartea ,unciar9
do5nditorul e%te de 5un"credin+ dac :n%crie dreptul :n
,olo%ul %u :nte$eindu"%e pe cuprin%ul cr+ii ,unciare) @n
celelalte cazuri9 e%te de 5un"credin+ do5nditorul care nu
cuno-tea -i nici nu tre5uia9 dup :$pre'urri9 % cunoa%c lip%a
calit+ii de proprietar a celui de la care a do5ndit 5unul)
AR) 321
@ncetarea po%e%iei
Po%e%ia :nceteaz prinE
a) tran%,or$area %a :n deten+ie precar6
5) :n%trinarea 5unului6
c) a5andonarea 5unului $o5il %au :n%crierea :n cartea
,unciar a declara+iei de renun+are la dreptul de proprietate
a%upra unui 5un i$o5il6
d) pieirea 5unului6
e) trecerea 5unului :n proprietate pu5lic6
,) :n%crierea dreptului de proprietate al co$unei9 ora-ului
%au $unicipiului9 dup caz9 con,or$ art) 443 alin) (2)6
;) depo%edare9 dac po%e%orul r$ne lip%it de po%e%ia
5unului $ai $ult de un an)
CAP) ==
Ciciile po%e%iei
AR) 322
Ciciile po%e%iei
(1) @n a,ara %itua+iilor prevzute de le;e9 nu poate produce
e,ecte 'uridice dect po%e%ia util)
(2) Nu e%te util po%e%ia di%continu9 tul5urat %au
clande%tin) Pn la pro5a contrar9 po%e%ia e%te prezu$at a ,i
util)
AR) 32A
&i%continuitatea
Po%e%ia e%te di%continu att ti$p ct po%e%orul o e8ercit
cu inter$iten+e anor$ale :n raport cu natura 5unului)
AR) 32>
Ciolen+a
Po%e%ia e%te tul5urat att ti$p ct e%te do5ndit %au
con%ervat prin acte de violen+9 ,izic %au $oral9 care nu au
,o%t provocate de o alt per%oan)
AR) 32?
Clande%tinitatea
Po%e%ia e%te clande%tin9 dac %e e8ercit a%t,el :nct nu
poate ,i cuno%cut)
AR) 327
=nvocarea viciilor po%e%iei
(1) &i%continuitatea poate ,i opu% po%e%orului de ctre
orice per%oan intere%at)
(2) Nu$ai per%oana ,a+ de care po%e%ia e%te tul5urat %au
clande%tin poate invoca ace%te vicii)
AR) 322
@ncetarea viciilor po%e%iei
Po%e%ia viciat devine util :ndat ce viciul :nceteaz)
CAP) ===
E,ectele po%e%iei
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 324
!zucapiunea -i do5ndirea ,ructelor
@n condi+iile prezentului capitol9 po%e%orul poate do5ndi
proprietatea a%upra 5unului po%edat %au9 dup caz9 a%upra
,ructelor produ%e de ace%ta)
AR) 323
Dunurile care nu pot ,i uzucapate
Nu pot ,i uzucapate 5unurile care9 :nainte %au dup intrarea
:n po%e%ie9 au ,o%t declarate prin le;e inaliena5ile)
(EC/=!NEA a 2"a
!zucapiunea i$o5iliar
AR) 3A0
!zucapiunea e8trata5ular
(1) &reptul de proprietate a%upra unui i$o5il -i
dez$e$5r$intele %ale pot ,i :n%cri%e :n cartea ,unciar9 :n
te$eiul uzucapiunii9 :n ,olo%ul celui care l"a po%edat ti$p de 10
ani9 dacE
a) proprietarul :n%cri% :n cartea ,unciar a decedat ori9
dup caz9 -i"a :ncetat e8i%ten+a6
5) a ,o%t :n%cri% :n cartea ,unciar declara+ia de renun+are
la proprietate6
c) i$o5ilul nu era :n%cri% :n nicio carte ,unciar)
(2) @n toate cazurile9 uzucapantul poate do5ndi dreptul
nu$ai dac -i"a :nre;i%trat cererea de :n%criere :n cartea
,unciar :nainte ca o ter+ per%oan % :-i ,i :nre;i%trat
propria cerere de :n%criere a dreptului :n ,olo%ul %u9 pe 5aza
unei cauze le;iti$e9 :n cur%ul %au cBiar dup :$plinirea
ter$enului de uzucapiune)
AR) 3A1
!zucapiunea ta5ular
(1) &repturile celui care a ,o%t :n%cri%9 ,r cauz
le;iti$9 :n cartea ,unciar9 ca proprietar al unui i$o5il %au
titular al unui alt drept real9 nu $ai pot ,i conte%tate cnd cel
:n%cri% cu 5un"credin+ a po%edat i$o5ilul ti$p de ? ani dup
$o$entul :nre;i%trrii cererii de :n%criere9 dac po%e%ia %a a
,o%t neviciat)
(2) E%te %u,icient ca 5una"credin+ % e8i%te :n $o$entul
:nre;i%trrii cererii de :n%criere -i :n $o$entul intrrii :n
po%e%ie)
AR) 3A2
Cur;erea ter$enului uzucapiunii
(1) @n cazurile prevzute la art) 3A0 alin) (1) lit) a) -i
5)9 ter$enul uzucapiunii nu :ncepe % cur; :nainte de data
dece%ului %au9 dup caz9 a :ncetrii e8i%ten+ei 'uridice a
proprietarului9 re%pectiv :nainte de data :n%crierii declara+iei
de renun+are la proprietate9 cBiar dac intrarea :n po%e%ie %"a
produ% la o dat anterioar)
(2) Ciciile po%e%iei %u%pend cur%ul uzucapiunii)
AR) 3AA
Lonc+iunea po%e%iilor
(1) #iecare po%e%or e%te con%iderat c :ncepe :n per%oana %a
o nou po%e%ie9 indi,erent dac 5unul a ,o%t tran%$i% cu titlu
univer%al %au particular)
(2) Cu toate ace%tea9 pentru a invoca uzucapiunea9 po%e%orul
actual poate % unea%c propria po%e%ie cu aceea a autorului %u)
AR) 3A>
Alte di%pozi+ii aplica5ile
&i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e co$pleteaz9 :n $od
core%punztor9 cu cele privitoare la pre%crip+ia e8tinctiv)
EC/=!NEA a A"a
&o5ndirea propriet+ii $o5iliare prin po%e%ia de 5un"
credin+
AR) 3A?
Prezu$+ia de titlu de proprietate
.ricine %e a,l la un $o$ent dat :n po%e%ia unui 5un $o5il
e%te prezu$at c are un titlu de do5ndire a dreptului de
proprietate a%upra 5unului)
AR) 3A7
.poza5ilitatea ,a+ de ter+i
Cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e9 po%e%ia de 5un"
credin+ a 5unului $o5il a%i;ur opoza5ilitatea ,a+ de ter+i a
actelor 'uridice con%titutive %au tran%lative de drepturi reale)
AR) 3A2
&o5ndirea propriet+ii $o5iliare prin po%e%ia de 5un"
credin+
(1) Per%oana care9 cu 5un"credin+9 :ncBeie cu un
neproprietar un act tran%lativ de proprietate cu titlu onero%
avnd ca o5iect un 5un $o5il devine proprietarul acelui 5un din
$o$entul lurii %ale :n po%e%ie e,ectiv)
(2) Cu toate ace%tea9 5unul pierdut %au ,urat poate ,i
revendicat de la po%e%orul de 5un"credin+9 dac ac+iunea e%te
intentat9 %u5 %anc+iunea decderii9 :n ter$en de A ani de la
data la care proprietarul a pierdut %tpnirea $aterial a
5unului)
(A) &ac 5unul pierdut %au ,urat a ,o%t cu$prat dintr"un loc
ori de la o per%oan care vinde :n $od o5i-nuit 5unuri de acela-i
,el ori dac a ,o%t ad'udecat la o licita+ie pu5lic9 iar
ac+iunea :n revendicare a ,o%t introdu% :nuntrul ter$enului de
A ani9 po%e%orul de 5un"credin+ poate re+ine 5unul pn la
inde$nizarea %a inte;ral pentru pre+ul pltit vnztorului)
(>) &i%pozi+iile prezentului articol nu %e aplic 5unurilor
$o5ile care %unt acce%orii unui i$o5il)
(?) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic :n $od
core%punztor -i :n le;tur cu do5ndirea dreptului de uzu,ruct
-i a dreptului de uz a%upra unui 5un $o5il)
AR) 3A4
Duna"credin+
(1) E%te de 5un"credin+ po%e%orul care nu cuno-tea -i nici
nu tre5uia9 dup :$pre'urri9 % cunoa%c lip%a calit+ii de
proprietar a :n%trintorului)
(2) Duna"credin+ tre5uie % e8i%te la data intrrii :n
po%e%ia e,ectiv a 5unului)
AR) 3A3
&o5ndirea 5unului $o5il :n te$eiul uzucapiunii
Acela care po%ed 5unul altuia ti$p de 10 ani9 :n alte
condi+ii dect cele prevzute :n prezenta %ec+iune9 poate do5ndi
dreptul de proprietate9 :n te$eiul uzucapiunii) &i%pozi+iile art)
3A2 alin) (2)9 art) 3AA -i 3A> %e aplic :n $od core%punztor)
AR) 3>0
Po%e%ia titlurilor la purttor
&i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic -i titlurilor la
purttor9 :n $%ura :n care prin le;i %peciale nu %e di%pune
alt,el)
(EC/=!NEA a >"a
.cupa+iunea
AR) 3>1
&o5ndirea 5unului prin ocupa+iune
(1) Po%e%orul unui lucru $o5il care nu apar+ine ni$nui
devine proprietarul ace%tuia9 prin ocupa+iune9 de la data
intrrii :n po%e%ie9 :n% nu$ai dac acea%ta %e ,ace :n
condi+iile le;ii)
(2) (unt lucruri ,r %tpn 5unurile $o5ile a5andonate9
precu$ -i 5unurile care9 prin natura lor9 nu au un proprietar9
cu$ %unt ani$alele %l5atice9 pe-tele -i re%ur%ele acvatice vii
din 5azinele pi%cicole naturale9 ,ructele de pdure9 ciupercile
co$e%ti5ile din ,lora %pontan9 plantele $edicinale -i aro$atice
-i altele a%e$enea)
(A) Lucrurile $o5ile de valoare ,oarte $ic %au ,oarte
deteriorate care %unt l%ate :ntr"un loc pu5lic9 inclu%iv pe un
dru$ pu5lic %au :ntr"un $i'loc de tran%port :n co$un9 %unt
con%iderate lucruri a5andonate)
AR) 3>2
Proprietatea 5unului ;%it
(1) Dunul $o5il pierdut continu % apar+in proprietarului
%u)
(2) 0%itorul 5unului e%te o5li;at ca9 :n ter$en de 10 zile9
% :l re%tituie proprietarului ori9 dac ace%ta nu poate ,i
cuno%cut9 % :l predea or;anului de poli+ie din localitatea :n
care a ,o%t ;%it) Ace%ta are o5li;a+ia de a p%tra 5unul ti$p de
7 luni9 ,iind aplica5ile :n ace%t %en% di%pozi+iile privitoare la
depozitul nece%ar)
(A) .r;anul de poli+ie va a,i-a la %ediul %u -i pe pa;ina de
internet un anun+ privitor la pierderea 5unului9 cu $en+ionarea
tuturor ele$entelor de de%criere a ace%tuia)
AR) 3>A
Proprietatea a%upra 5unului ;%it :n loc pu5lic
&ac 5unul a ,o%t ;%it :ntr"un loc pu5lic9 el va ,i predat9
pe 5az de proce%"ver5al9 per%oanei care de+ine un titlu9 altul
dect titlul de proprietate pu5lic9 a%upra locului re%pectiv) @n
ter$en de A zile de la data prelurii 5unului pierdut9 acea%t
per%oan e%te o5li;at % :l predea9 pe 5az de proce%"ver5al9
or;anelor de poli+ie din localitate) @n acela-i ter$en9 anun+ul
$en+ionat la art) 3>2 alin) (A) %e va a,i-a la locul unde a ,o%t
;%it 5unul)
AR) 3>>
Cnzarea 5unului ;%it
&ac9 datorit :$pre'urrilor %au naturii 5unului9 p%trarea
%a tinde % :i di$inueze valoarea ori devine prea co%ti%itoare9
el va ,i vndut prin licita+ie pu5lic9 con,or$ le;ii) @n ace%t
caz9 drepturile -i o5li;a+iile le;ate de 5un %e vor e8ercita :n
le;tur cu pre+ul o5+inut :n ur$a vnzrii)
AR) 3>?
Re%tituirea 5unului ;%it ctre proprietar
(1) Dunul %au pre+ul o5+inut din valori,icarea lui %e va
re$ite proprietarului9 dac ace%ta :l pretinde9 %u5 %anc+iunea
decderii9 :n ter$enul prevzut la art) 3>2 alin) (2) teza a =="
a9 :n% nu $ai :nainte de a %e acBita cBeltuielile le;ate de
p%trarea 5unului)
(2) &e a%e$enea9 :n cazul 5unurilor cu valoare co$ercial9
proprietarul e%te o5li;at % pltea%c ;%itorului o reco$pen%
reprezentnd a zecea parte din pre+ %au din valoarea actual a
5unului) .5li;a+ia de plat a reco$pen%ei nu e8i%t :n cazul
prevzut la art) 3>A9 dac ;%itorul e%te per%oana care de+ine
%pa+iul ori un reprezentant %au un an;a'at al ace%teia)
(A) @n cazul :n care proprietarul a ,cut o o,ert pu5lic de
reco$pen%9 ;%itorul are dreptul de a opta :ntre %u$a la care %"
a o5li;at proprietarul prin acea%t o,ert -i reco$pen%a ,i8at
de le;e ori %ta5ilit de ctre in%tan+a 'udectorea%c)
(>) &ac 5unul ori pre+ul nu e%te pretin% de proprietarul
ori;inar9 el va ,i con%iderat lucru ,r %tpn -i re$i%
;%itorului pe 5az de proce%"ver5al) @n ace%t caz9 ;%itorul
do5nde-te dreptul de proprietate prin ocupa+iune) &ovada
ocupa+iunii %e poate ,ace prin proce%ul"ver5al $en+ionat %au prin
orice alt $i'loc de pro5)
(?) &ac ;%itorul re,uz % preia 5unul %au pre+ul9 ace%ta
revine co$unei9 ora-ului %au $unicipiului pe teritoriul cruia a
,o%t ;%it -i intr :n do$eniul privat al ace%tuia)
AR) 3>7
&repturile a%upra tezaurului ;%it
(1) ezaurul e%te orice 5un $o5il a%cun% %au :n;ropat9 cBiar
involuntar9 :n privin+a cruia ni$eni nu poate dovedi c e%te
proprietar)
(2) &reptul de proprietate a%upra tezaurului de%coperit :ntr"
un 5un i$o5il %au :ntr"un 5un $o5il apar+ine9 :n cote e;ale9
proprietarului 5unului i$o5il %au al 5unului $o5il :n care a ,o%t
de%coperit -i de%coperitorului)
(A) &i%pozi+iile prezentului articol nu %e aplic 5unurilor
$o5ile culturale9 cali,icate a%t,el potrivit le;ii9 care %unt
de%coperite ,ortuit %au ca ur$are a unor cercetri arBeolo;ice
%i%te$atice9 -i nici acelor 5unuri care9 potrivit le;ii9 ,ac
o5iectul propriet+ii pu5lice)
AR) 3>2
Alte di%pozi+ii aplica5ile
&i%pozi+iile prezentei %ec+iuni %e aplic :n $od
core%punztor -i per%oanelor care9 pe un alt te$ei9 au dreptul la
re%tituirea 5unului pierdut)
(EC/=!NEA a ?"a
&o5ndirea ,ructelor prin po%e%ia de 5un"credin+
AR) 3>4
Condi+iile do5ndirii ,ructelor 5unului po%edat
(1) Po%e%orul de 5un"credin+ do5nde-te dreptul de
proprietate a%upra ,ructelor 5unului po%edat)
(2) Po%e%orul tre5uie % ,ie de 5un"credin+ la data
perceperii ,ructelor) #ructele civile percepute anticipat revin
po%e%orului :n $%ura :n care 5una %a credin+ %e $en+ine la data
%caden+ei ace%tora)
(A) @n cazul ,ructelor produ%e de i$o5ile :n%cri%e :n cartea
,unciar9 5una"credin+ %e apreciaz :n raport cu condi+iile
cerute ter+ilor do5nditori pentru a re%pin;e ac+iunea :n
recti,icare)
(>) @n celelalte cazuri9 po%e%orul e%te de 5un"credin+
atunci cnd are convin;erea c e%te proprietarul 5unului :n
te$eiul unui act tran%lativ de proprietate ale crui cauze de
ine,icacitate nu le cunoa-te -i nici nu ar tre5ui9 dup
:$pre'urri9 % le cunoa%c) Duna"credin+ :nceteaz din $o$entul
:n care cauzele de ine,icacitate :i %unt cuno%cute)
(?) Po%e%orul de rea"credin+ tre5uie % re%tituie ,ructele
percepute9 precu$ -i contravaloarea acelora pe care a o$i% % le
perceap)
CAP) =C
Ac+iunile po%e%orii
AR) 3>3
Ac+iunile po%e%orii
(1) Cel care a po%edat un 5un cel pu+in un an poate %olicita
in%tan+ei de 'udecat prevenirea ori :nlturarea oricrei
tul5urri a po%e%iei %ale %au9 dup caz9 re%tituirea 5unului) &e
a%e$enea9 po%e%orul e%te :ndrept+it % pretind de%p;u5iri
pentru pre'udiciile cauzate)
(2) E8erci+iul ac+iunilor po%e%orii e%te recuno%cut -i
detentorului precar)
AR) 3?0
Per%oanele :$potriva crora %e pot introduce ac+iunile
po%e%orii
(1) Ac+iunile po%e%orii pot ,i introdu%e -i :$potriva
proprietarului)
(2) Ac+iunea po%e%orie nu poate ,i :n% introdu% :$potriva
per%oanei ,a+ de care e8i%t o5li;a+ia de re%tituire a 5unului)
AR) 3?1
er$enul de e8ercitare a ac+iunii po%e%orii
(1) @n caz de tul5urare ori de depo%edare9 pa-nic %au
violent9 ac+iunea %e introduce :n ter$enul de pre%crip+ie de un
an de la data tul5urrii %au depo%edrii)
(2) &ac tul5urarea ori depo%edarea e%te violent9 ac+iunea
poate ,i introdu% -i de cel care e8ercit o po%e%ie viciat9
indi,erent de durata po%e%iei %ale)
AR) 3?2
Luarea $%urilor pentru con%ervarea 5unului po%edat
(1) &ac e8i%t $otive te$einice % %e con%idere c 5unul
po%edat poate ,i di%tru% ori deteriorat de un lucru a,lat :n
po%e%ia unei alte per%oane %au ca ur$are a unor lucrri9 precu$
ridicarea unei con%truc+ii9 tierea unor ar5ori ori e,ectuarea
unor %pturi pe ,ondul :nvecinat9 po%e%orul poate % cear
luarea $%urilor nece%are pentru evitarea pericolului %au9 dac
e%te cazul9 :ncetarea lucrrilor)
(2) Pn la %olu+ionarea cererii9 po%e%orul ori9 dup caz9
cealalt per%oan poate ,i o5li;at la plata unei cau+iuni9
l%ate la aprecierea in%tan+ei9 nu$ai :n ur$toarele %itua+iiE
a) dac in%tan+a di%pune9 :n $od provizoriu9 depla%area
lucrului ori :ncetarea lucrrilor9 cau+iunea %e %ta5ile-te :n
%arcina po%e%orului9 a%t,el :nct % %e poat repara pre'udiciul
ce %"ar cauza prtului prin acea%t $%ur6
5) dac in%tan+a :ncuviin+eaz $en+inerea lucrului :n %tarea
%a actual ori continuarea lucrrilor9 cau+iunea %e %ta5ile-te :n
%arcina prtului a%t,el :nct % %e a%i;ure po%e%orului %u$ele
nece%are pentru re%ta5ilirea %itua+iei anterioare)
CAREA a =C"a
&e%pre $o-tenire -i li5eralit+i*)
"""""""""
*) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii
a =C"a %unt cuprin%e :n art) 31"34 din Le;ea nr) 21<2011)
=L!L =
&i%pozi+ii re,eritoare la $o-tenire :n ;eneral
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 3?A
No+iune
Mo-tenirea e%te tran%$iterea patri$oniului unei per%oane
,izice decedate ctre una %au $ai $ulte per%oane :n ,iin+)
AR) 3?>
&e%cBiderea $o-tenirii
(1) Mo-tenirea unei per%oane %e de%cBide :n $o$entul
dece%ului ace%teia)
(2) Mo-tenirea %e de%cBide la ulti$ul do$iciliu al
de,unctului) &ovada ulti$ului do$iciliu %e ,ace cu certi,icatul
de dece% %au9 dup caz9 cu Botrrea 'udectorea%c declarativ
de $oarte r$a% de,initiv)
(A) &ac ulti$ul do$iciliu al de,unctului nu e%te cuno%cut
%au nu %e a,l pe teritoriul Ro$niei9 $o-tenirea %e de%cBide la
locul din +ar a,lat :n circu$%crip+ia notarului pu5lic celui
dinti %e%izat9 cu condi+ia ca :n acea%t circu$%crip+ie %
e8i%te cel pu+in un 5un i$o5il al celui care la% $o-tenirea) @n
cazul :n care :n patri$oniul %ucce%oral nu e8i%t 5unuri i$o5ile9
locul de%cBiderii $o-tenirii e%te :n circu$%crip+ia notarului
pu5lic celui dinti %e%izat9 cu condi+ia ca :n acea%t
circu$%crip+ie % %e a,le 5unuri $o5ile ale celui ce la%
$o-tenirea) Atunci cnd :n patri$oniul %ucce%oral nu e8i%t
5unuri %ituate :n Ro$nia9 locul de%cBiderii $o-tenirii e%te :n
circu$%crip+ia notarului pu5lic celui dinti %e%izat)
(>) &i%pozi+iile alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor
atunci cnd pri$ul or;an %e%izat :n vederea de%,-urrii
procedurii %ucce%orale e%te in%tan+a 'udectorea%c)
AR) 3??
#elurile $o-tenirii
(1) Patri$oniul de,unctului %e tran%$ite prin $o-tenire
le;al9 :n $%ura :n care cel care la% $o-tenirea nu a di%pu%
alt,el prin te%ta$ent)
(2) . parte din patri$oniul de,unctului %e poate tran%$ite
prin $o-tenire te%ta$entar9 iar cealalt parte prin $o-tenire
le;al)
AR) 3?7
Actele 'uridice a%upra $o-tenirii nede%cBi%e
&ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 %unt lovite de nulitate
a5%olut actele 'uridice avnd ca o5iect drepturi eventuale
a%upra unei $o-teniri nede%cBi%e :nc9 precu$ actele prin care %e
accept $o-tenirea %au %e renun+ la acea%ta9 :nainte de
de%cBiderea ei9 ori actele prin care %e :n%trineaz %au %e
pro$ite :n%trinarea unor drepturi care %"ar putea do5ndi la
de%cBiderea $o-tenirii)
CAP) ==
Condi+iile ;enerale ale dreptului de a $o-teni
AR) 3?2
Capacitatea de a $o-teni
(1) . per%oan poate $o-teni dac e8i%t la $o$entul
de%cBiderii $o-tenirii) &i%pozi+iile art) A79 ?A -i 204 %unt
aplica5ile)
(2) &ac9 :n cazul $or+ii $ai $ultor per%oane9 nu %e poate
%ta5ili c una a %upravie+uit alteia9 ace%tea nu au capacitatea
de a %e $o-teni una pe alta)
AR) 3?4
Nede$nitatea de drept
(1) E%te de drept nede$n de a $o-teniE
a) per%oana conda$nat penal pentru %vr-irea unei
in,rac+iuni cu inten+ia de a"l ucide pe cel care la% $o-tenirea6
5) per%oana conda$nat penal pentru %vr-irea9 :nainte de
de%cBiderea $o-tenirii9 a unei in,rac+iuni cu inten+ia de a"l
ucide pe un alt %ucce%i5il care9 dac $o-tenirea ar ,i ,o%t
de%cBi% la data %vr-irii ,aptei9 ar ,i :nlturat %au ar ,i
re%trn% voca+ia la $o-tenire a ,ptuitorului)
(2) @n cazul :n care conda$narea pentru ,aptele $en+ionate la
alin) (1) e%te :$piedicat prin dece%ul autorului ,aptei9 prin
a$ni%tie %au prin pre%crip+ia r%punderii penale9 nede$nitatea
opereaz dac acele ,apte au ,o%t con%tatate printr"o Botrre
'udectorea%c civil de,initiv)
(A) Nede$nitatea de drept poate ,i con%tatat oricnd9 la
cererea oricrei per%oane intere%ate %au din o,iciu de ctre
in%tan+a de 'udecat ori de ctre notarul pu5lic9 pe 5aza
Botrrii 'udectore-ti din care rezult nede$nitatea)
AR) 3?3
Nede$nitatea 'udiciar
(1) Poate ,i declarat nede$n de a $o-teniE
a) per%oana conda$nat penal pentru %vr-irea9 cu inten+ie9
:$potriva celui care la% $o-tenirea a unor ,apte ;rave de
violen+9 ,izic %au $oral9 ori9 dup caz9 a unor ,apte care au
avut ca ur$are $oartea victi$ei6
5) per%oana care9 cu rea"credin+9 a a%cun%9 a alterat9 a
di%tru% %au a ,al%i,icat te%ta$entul de,unctului6
c) per%oana care9 prin dol %au violen+9 l"a :$piedicat pe
cel care la% $o-tenirea % :ntoc$ea%c9 % $odi,ice %au %
revoce te%ta$entul)
(2) (u5 %anc+iunea decderii9 orice %ucce%i5il poate cere
in%tan+ei 'udectore-ti % declare nede$nitatea :n ter$en de un
an de la data de%cBiderii $o-tenirii) =ntroducerea ac+iunii
con%tituie un act de acceptare tacit a $o-tenirii de ctre
%ucce%i5ilul recla$ant)
(A) &ac Botrrea de conda$nare pentru ,aptele prevzute la
alin) (1) lit) a) %e pronun+ ulterior datei de%cBiderii
$o-tenirii9 ter$enul de un an %e calculeaz de la data r$nerii
de,initive a Botrrii de conda$nare)
(>) Atunci cnd conda$narea pentru ,aptele $en+ionate la
alin) (1) lit) a) e%te :$piedicat prin dece%ul autorului ,aptei9
prin a$ni%tie %au prin pre%crip+ia r%punderii penale9
nede$nitatea %e poate declara dac acele ,apte au ,o%t con%tatate
printr"o Botrre 'udectorea%c civil de,initiv) @n ace%t caz9
ter$enul de un an cur;e de la apari+ia cauzei de :$piedicare a
conda$nrii9 dac acea%ta a intervenit dup de%cBiderea
$o-tenirii)
(?) @n cazurile prevzute la alin) (1) lit) 5) -i c)9
ter$enul de un an cur;e de la data cnd %ucce%i5ilul a cuno%cut
$otivul de nede$nitate9 dac acea%t dat e%te ulterioar
de%cBiderii $o-tenirii)
(7) Co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul :n a crui raz
teritorial %e a,lau 5unurile la data de%cBiderii $o-tenirii
poate introduce ac+iunea prevzut la alin) (2)9 :n cazul :n
care9 cu e8cep+ia autorului uneia dintre ,aptele prevzute la
alin) (1)9 nu $ai e8i%t al+i %ucce%i5ili) &i%pozi+iile alin)
(2)"(?) %e aplic :n $od core%punztor)
AR) 370
E,ectele nede$nit+ii
(1) Nede$nul e%te :nlturat att de la $o-tenirea le;al9 ct
-i de la cea te%ta$entar)
(2) Po%e%ia e8ercitat de nede$n a%upra 5unurilor $o-tenirii
e%te con%iderat po%e%ie de rea"credin+)
(A) Actele de con%ervare9 precu$ -i actele de ad$ini%trare9
:n $%ura :n care pro,it $o-tenitorilor9 :ncBeiate :ntre nede$n
-i ter+i9 %unt vala5ile) &e a%e$enea9 %e $en+in -i actele de
di%pozi+ie cu titlu onero% :ncBeiate :ntre nede$n -i ter+ii
do5nditori de 5un"credin+9 re;ulile din $ateria cr+ii
,unciare ,iind :n% aplica5ile)
AR) 371
@nlturarea e,ectelor nede$nit+ii
(1) E,ectele nede$nit+ii de drept %au 'udiciare pot ,i
:nlturate e8pre% prin te%ta$ent %au printr"un act autentic
notarial de ctre cel care la% $o-tenirea) #r o declara+ie
e8pre%9 nu con%tituie :nlturare a e,ectelor nede$nit+ii
le;atul l%at nede$nului dup %vr-irea ,aptei care atra;e
nede$nitatea)
(2) E,ectele nede$nit+ii nu pot ,i :nlturate prin
rea5ilitarea nede$nului9 a$ni%tie intervenit dup conda$nare9
;ra+iere %au prin pre%crip+ia e8ecutrii pedep%ei penale)
AR) 372
Coca+ia la $o-tenire
Pentru a putea $o-teni9 o per%oan tre5uie % ai5 calitatea
cerut de le;e %au % ,i ,o%t de%e$nat de ctre de,unct prin
te%ta$ent)
=L!L ==
Mo-tenirea le;al
CAP) =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 37A
Mo-tenitorii le;ali
(1) Mo-tenirea %e cuvine9 :n ordinea -i dup re;ulile
%ta5ilite :n prezentul titlu9 %o+ului %upravie+uitor -i rudelor
de,unctului9 -i anu$e de%cenden+ilor9 a%cenden+ilor -i
colateralilor ace%tuia9 dup caz)
(2) &e%cenden+ii -i a%cenden+ii au voca+ie la $o-tenire
indi,erent de ;radul de rudenie cu de,unctul9 iar colateralii
nu$ai pn la ;radul al patrulea inclu%iv)
(A) @n lip%a $o-tenitorilor le;ali %au te%ta$entari9
patri$oniul de,unctului %e tran%$ite co$unei9 ora-ului %au9 dup
caz9 $unicipiului :n a crui raz teritorial %e a,lau 5unurile
la data de%cBiderii $o-tenirii)
AR) 37>
Principiile ;enerale ale devolu+iunii le;ale a $o-tenirii
(1) Rudele de,unctului vin la $o-tenire :n ur$toarea ordineE
a) cla%a :ntiE de%cenden+ii6
5) cla%a a douaE a%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii
privile;ia+i6
c) cla%a a treiaE a%cenden+ii ordinari6
d) cla%a a patraE colateralii ordinari)
(2) &ac :n ur$a dez$o-tenirii rudele de,unctului din cla%a
cea $ai apropiat nu pot cule;e :ntrea;a $o-tenire9 atunci partea
r$a% %e atri5uie rudelor din cla%a %u5%ecvent care :ndepline%c
condi+iile pentru a $o-teni)
(A) @nuntrul ,iecrei cla%e9 rudele de ;radul cel $ai
apropiat cu de,unctul :nltur de la $o-tenire rudele de ;rad $ai
:ndeprtat9 cu e8cep+ia cazurilor pentru care le;ea di%pune
alt,el)
(>) @ntre rudele din aceea-i cla% -i de acela-i ;rad9
$o-tenirea %e :$parte :n $od e;al9 dac le;ea nu prevede alt,el)
CAP) ==
Reprezentarea %ucce%oral
AR) 37?
No+iune
Prin reprezentare %ucce%oral9 un $o-tenitor le;al de un ;rad
$ai :ndeprtat9 nu$it reprezentant9 urc9 :n virtutea le;ii9 :n
drepturile a%cendentului %u9 nu$it reprezentat9 pentru a cule;e
partea din $o-tenire ce i %"ar ,i cuvenit ace%tuia dac nu ar ,i
,o%t nede$n ,a+ de de,unct %au decedat la data de%cBiderii
$o-tenirii)
AR) 377
&o$eniul de aplicare
(1) Pot veni la $o-tenire prin reprezentare %ucce%oral nu$ai
de%cenden+ii copiilor de,unctului -i de%cenden+ii ,ra+ilor %au
%urorilor de,unctului)
(2) @n li$itele prevzute la alin) (1) -i dac %unt
:ndeplinite condi+iile prevzute la art) 3729 reprezentarea
opereaz :n toate cazurile9 ,r a deo%e5i dup cu$
reprezentan+ii %unt rude de acela-i ;rad ori de ;rade di,erite :n
raport cu de,unctul)
AR) 372
Condi+ii
(1) Poate ,i reprezentat per%oana lip%it de capacitatea de
a $o-teni9 precu$ -i nede$nul9 cBiar a,lat :n via+ la data
de%cBiderii $o-tenirii)
(2) Pentru a veni prin reprezentare %ucce%oral la $o-tenirea
de,unctului9 reprezentantul tre5uie % :ndeplinea%c toate
condi+iile ;enerale pentru a"l $o-teni pe ace%ta)
(A) Reprezentarea opereaz cBiar dac reprezentantul e%te
nede$n ,a+ de reprezentat %au a renun+at la $o-tenirea l%at de
ace%ta ori a ,o%t dez$o-tenit de el)
AR) 374
E,ectul ;eneral al reprezentrii %ucce%orale
(1) @n cazurile :n care opereaz reprezentarea %ucce%oral9
$o-tenirea %e :$parte pe tulpin)
(2) Prin tulpin %e :n+ele;eE
" :nuntrul cla%ei :nti9 de%cendentul de ;radul :nti care
cule;e $o-tenirea %au e%te reprezentat la $o-tenire6
" :nuntrul cla%ei a doua9 colateralul privile;iat de ;radul
al doilea care cule;e $o-tenirea %au e%te reprezentat la
$o-tenire)
(A) &ac aceea-i tulpin a produ% $ai $ulte ra$uri9 :n cadrul
,iecrei ra$uri %u5divizarea %e ,ace tot pe tulpin9 partea
cuvenit de%cenden+ilor de acela-i ;rad din aceea-i ra$ur
:$pr+indu"%e :ntre ei :n $od e;al)
AR) 373
E,ectul particular al reprezentrii %ucce%orale
(1) Copiii nede$nului concepu+i :nainte de de%cBiderea
$o-tenirii de la care nede$nul a ,o%t e8clu% vor raporta la
$o-tenirea ace%tuia din ur$ 5unurile pe care le"au $o-tenit prin
reprezentarea nede$nului9 dac vin la $o-tenirea lui :n concur%
cu al+i copii ai %i9 concepu+i dup de%cBiderea $o-tenirii de la
care a ,o%t :nlturat nede$nul) Raportul %e ,ace nu$ai :n cazul
-i :n $%ura :n care valoarea 5unurilor pri$ite prin
reprezentarea nede$nului a dep-it valoarea pa%ivului %ucce%oral
pe care reprezentantul a tre5uit % :l %uporte ca ur$are a
reprezentrii)
(2) Raportul %e ,ace potrivit di%pozi+iilor prevzute :n
%ec+iunea a 2"a a cap) =C din titlul =C al prezentei cr+i)
CAP) ===
Mo-tenitorii le;ali
(EC/=!NEA 1
(o+ul %upravie+uitor
AR) 320
Condi+ii
(o+ul %upravie+uitor :l $o-tene-te pe %o+ul decedat dac9 la
data de%cBiderii $o-tenirii9 nu e8i%t o Botrre de divor+
de,initiv)
AR) 321
Coca+ia la $o-tenire a %o+ului %upravie+uitor
(1) (o+ul %upravie+uitor e%te cBe$at la $o-tenire :n concur%
cu oricare dintre cla%ele de $o-tenitori le;ali)
(2) @n a5%en+a per%oanelor prevzute la alin) (1) %au dac
niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate % vin la $o-tenire9
%o+ul %upravie+uitor cule;e :ntrea;a $o-tenire)
AR) 322
Cota %ucce%oral a %o+ului %upravie+uitor
(1) Cota %o+ului %upravie+uitor e%te deE
a) un %,ert din $o-tenire9 dac vine :n concur% cu
de%cenden+ii de,unctului6
5) o trei$e din $o-tenire9 dac vine :n concur% att cu
a%cenden+i privile;ia+i9 ct -i cu colaterali privile;ia+i ai
de,unctului6
c) o 'u$tate din $o-tenire9 dac vine :n concur% ,ie nu$ai
cu a%cenden+i privile;ia+i9 ,ie nu$ai cu colaterali privile;ia+i
ai de,unctului6
d) trei %,erturi din $o-tenire9 dac vine :n concur% ,ie cu
a%cenden+i ordinari9 ,ie cu colaterali ordinari ai de,unctului)
(2) Cota %o+ului %upravie+uitor :n concur% cu $o-tenitori
le;ali apar+innd unor cla%e di,erite %e %ta5ile-te ca -i cnd
ace%ta ar ,i venit :n concur% nu$ai cu cea $ai apropiat dintre
ele)
(A) &ac9 :n ur$a c%toriei putative9 dou %au $ai $ulte
per%oane au %itua+ia unui %o+ %upravie+uitor9 cota %ta5ilit
potrivit alin) (1) -i (2) %e :$parte :n $od e;al :ntre ace%tea)
AR) 32A
&reptul de a5ita+ie al %o+ului %upravie+uitor
(1) (o+ul %upravie+uitor care nu e%te titular al niciunui
drept real de a ,olo%i o alt locuin+ core%punztoare nevoilor
%ale 5ene,iciaz de un drept de a5ita+ie a%upra ca%ei :n care a
locuit pn la data de%cBiderii $o-tenirii9 dac acea%t ca%
,ace parte din 5unurile $o-tenirii)
(2) &reptul de a5ita+ie e%te ;ratuit9 inaliena5il -i
in%e%iza5il)
(A) .ricare dintre $o-tenitori poate cere ,ie re%trn;erea
dreptului de a5ita+ie9 dac locuin+a nu e%te nece%ar :n
:ntre;i$e %o+ului %upravie+uitor9 ,ie %cBi$5area o5iectului
a5ita+iei9 dac pune la di%pozi+ia %o+ului %upravie+uitor o alt
locuin+ core%punztoare)
(>) &reptul de a5ita+ie %e %tin;e la parta'9 dar nu $ai
devre$e de un an de la data de%cBiderii $o-tenirii) Ace%t drept
:nceteaz9 cBiar :nainte de :$plinirea ter$enului de un an9 :n
caz de rec%torire a %o+ului %upravie+uitor)
(?) oate liti;iile cu privire la dreptul de a5ita+ie
re;le$entat prin prezentul articol %e %olu+ioneaz de ctre
in%tan+a co$petent % 'udece parta'ul $o-tenirii9 care va Botr:
de ur;en+9 :n ca$era de con%iliu)
AR) 32>
&reptul %pecial de $o-tenire al %o+ului %upravie+uitor
Cnd nu vine :n concur% cu de%cenden+ii de,unctului9 %o+ul
%upravie+uitor $o-tene-te9 pe ln; cota %ta5ilit potrivit art)
3229 $o5ilierul -i o5iectele de uz ca%nic care au ,o%t a,ectate
,olo%in+ei co$une a %o+ilor)
(EC/=!NEA a 2"a
&e%cenden+ii de,unctului
AR) 32?
&reptul de $o-tenire al de%cenden+ilor
(1) &e%cenden+ii %unt copiii de,unctului -i ur$a-ii lor :n
linie dreapt la ne%,r-it)
(2) &e%cenden+ii de,unctului :nltur $o-tenitorii din
celelalte cla%e -i vin la $o-tenire :n ordinea pro8i$it+ii
;radului de rudenie) &i%pozi+iile art) 37> alin) (2) %e aplic :n
$od core%punztor)
(A) @n concur% cu %o+ul %upravie+uitor9 de%cenden+ii
de,unctului9 indi,erent de nu$rul lor9 cule; :$preun trei
%,erturi din $o-tenire)
(>) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire care li %e cuvine
de%cenden+ilor %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al9 cnd vin la
$o-tenire :n nu$e propriu9 ori pe tulpin9 cnd vin la $o-tenire
prin reprezentare %ucce%oral)
(EC/=!NEA a A"a
A%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i
AR) 327
Coca+ia la $o-tenire a a%cenden+ilor privile;ia+i -i a
colateralilor privile;ia+i
(1) A%cenden+ii privile;ia+i %unt tatl -i $a$a de,unctului)
(2) Colateralii privile;ia+i %unt ,ra+ii -i %urorile
de,unctului9 precu$ -i de%cenden+ii ace%tora9 pn la al patrulea
;rad inclu%iv cu de,unctul)
(A) A%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i vin
la $o-tenire dac de%cenden+ii nu :ndepline%c condi+iile nece%are
pentru a $o-teni) &i%pozi+iile art) 37A alin) (2) %e aplic :n
$od core%punztor)
AR) 322
@$pr+irea $o-tenirii :ntre %o+ul %upravie+uitor9 a%cenden+ii
privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i
(1) &ac %o+ul %upravie+uitor vine la $o-tenire :n concur%
att cu a%cenden+i privile;ia+i9 ct -i cu colaterali
privile;ia+i ai de,unctului9 partea cuvenit cla%ei a doua e%te
de dou trei$i din $o-tenire)
(2) &ac %o+ul %upravie+uitor vine la $o-tenire :n concur%
,ie nu$ai cu a%cenden+i privile;ia+i9 ,ie nu$ai cu colaterali
privile;ia+i ai de,unctului9 partea cuvenit cla%ei a doua e%te
de o 'u$tate din $o-tenire)
AR) 324
@$pr+irea $o-tenirii :ntre a%cenden+ii privile;ia+i -i
colateralii privile;ia+i
Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit a%cenden+ilor
privile;ia+i -i colateralilor privile;ia+i %e :$parte :ntre
ace-tia :n ,unc+ie de nu$rul a%cenden+ilor privile;ia+i care vin
la $o-tenire9 dup cu$ ur$eazE
a) :n cazul :n care la $o-tenire vine un %in;ur printe9
ace%ta va cule;e un %,ert9 iar colateralii privile;ia+i9
indi,erent de nu$rul lor9 vor cule;e trei %,erturi6
5) :n cazul :n care la $o-tenire vin 2 prin+i9 ace-tia vor
cule;e :$preun o 'u$tate9 iar colateralii privile;ia+i9
indi,erent de nu$rul lor9 vor cule;e cealalt 'u$tate)
AR) 323
A5%en+a a%cenden+ilor privile;ia+i %au a colateralilor
privile;ia+i
(1) @n cazul :n care colateralii privile;ia+i nu :ndepline%c
condi+iile nece%are pentru a $o-teni9 a%cenden+ii privile;ia+i
vor cule;e $o-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit cla%ei a
doua)
(2) @n cazul :n care a%cenden+ii privile;ia+i nu :ndepline%c
condi+iile nece%are pentru a $o-teni9 colateralii privile;ia+i
vor cule;e $o-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit cla%ei a
doua)
AR) 340
@$pr+irea $o-tenirii :ntre a%cenden+ii privile;ia+i
Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit a%cenden+ilor
privile;ia+i %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al)
AR) 341
@$pr+irea $o-tenirii :ntre colateralii privile;ia+i
(1) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit
colateralilor privile;ia+i %e :$parte :ntre ace-tia :n $od e;al)
(2) @n cazul :n care colateralii privile;ia+i vin la
$o-tenire prin reprezentare %ucce%oral9 $o-tenirea %au partea
din $o-tenire ce li %e cuvine %e :$parte :ntre ei pe tulpin)
(A) @n cazul :n care colateralii privile;ia+i %unt rude cu
de,unctul pe linii colaterale di,erite9 $o-tenirea %au partea din
$o-tenire ce li %e cuvine %e :$parte9 :n $od e;al9 :ntre linia
$atern -i cea patern) @n cadrul ,iecrei linii9 %unt aplica5ile
di%pozi+iile alin) (1) -i (2))
(>) @n ipoteza prevzut la alin) (A)9 colateralii
privile;ia+i care %unt rude cu de,unctul pe a$5ele linii vor
cule;e9 pe ,iecare dintre ace%tea9 partea din $o-tenire ce li %e
cuvine)
(EC/=!NEA a >"a
A%cenden+ii ordinari
AR) 342
&reptul de $o-tenire al a%cenden+ilor ordinari
(1) A%cenden+ii ordinari %unt rudele :n linie dreapt
a%cendent ale de,unctului9 cu e8cep+ia prin+ilor ace%tuia)
(2) A%cenden+ii ordinari vin la $o-tenire dac de%cenden+ii9
a%cenden+ii privile;ia+i -i colateralii privile;ia+i nu
:ndepline%c condi+iile nece%are pentru a $o-teni) &i%pozi+iile
art) 37> alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor)
(A) A%cenden+ii ordinari vin la $o-tenire :n ordinea ;radelor
de rudenie cu de,unctul)
(>) @n concur% cu %o+ul %upravie+uitor9 a%cenden+ii ordinari
ai de,unctului9 indi,erent de nu$rul lor9 cule; :$preun un
%,ert din $o-tenire)
(?) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit
a%cenden+ilor ordinari de acela-i ;rad %e :$parte :ntre ace-tia
:n $od e;al)
(EC/=!NEA a ?"a
Colateralii ordinari
AR) 34A
&reptul de $o-tenire al colateralilor ordinari
(1) Colateralii ordinari %unt rudele colaterale ale
de,unctului pn la ;radul al patrulea inclu%iv9 cu e8cep+ia
colateralilor privile;ia+i)
(2) Colateralii ordinari vin la $o-tenire dac de%cenden+ii9
a%cenden+ii privile;ia+i9 colateralii privile;ia+i -i a%cenden+ii
ordinari nu :ndepline%c condi+iile nece%are pentru a $o-teni)
&i%pozi+iile art) 37> alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor)
(A) Colateralii ordinari vin la $o-tenire :n ordinea ;radelor
de rudenie cu de,unctul)
(>) @n concur% cu %o+ul %upravie+uitor9 colateralii ordinari
ai de,unctului9 indi,erent de nu$rul lor9 cule; :$preun un
%,ert din $o-tenire)
(?) Mo-tenirea %au partea din $o-tenire cuvenit
colateralilor ordinari de acela-i ;rad %e :$parte :ntre ace-tia
:n $od e;al)
=L!L ===
Li5eralit+ile
CAP) =
&i%pozi+ii co$une
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii preli$inare
AR) 34>
No+iune -i cate;orii
(1) Li5eralitatea e%te actul 'uridic prin care o per%oan
di%pune cu titlu ;ratuit de 5unurile %ale9 :n tot %au :n parte9
:n ,avoarea unei alte per%oane)
(2) Nu %e pot ,ace li5eralit+i dect prin dona+ie %au prin
le;at cuprin% :n te%ta$ent)
AR) 34?
&ona+ia
&ona+ia e%te contractul prin care9 cu inten+ia de a
;rati,ica9 o parte9 nu$it donator9 di%pune :n $od irevoca5il de
un 5un :n ,avoarea celeilalte pr+i9 nu$it donatar)
AR) 347
Le;atul
Le;atul e%te di%pozi+ia te%ta$entar prin care te%tatorul
%tipuleaz ca9 la dece%ul %u9 unul %au $ai $ul+i le;atari %
do5ndea%c :ntre;ul %u patri$oniu9 o ,rac+iune din ace%ta %au
anu$ite 5unuri deter$inate)
(EC/=!NEA a 2"a
Capacitatea :n $aterie de li5eralit+i
AR) 342
Capacitatea de ,olo%in+
(1) .rice per%oan poate ,ace -i pri$i li5eralit+i9 cu
re%pectarea re;ulilor privind capacitatea)
(2) Condi+ia capacit+ii de a di%pune prin li5eralit+i
tre5uie :ndeplinit la data la care di%puntorul :-i e8pri$
con%i$+$ntul)
(A) Condi+ia capacit+ii de a pri$i o dona+ie tre5uie
:ndeplinit la data la care donatarul accept dona+ia)
(>) Condi+ia capacit+ii de a pri$i un le;at tre5uie
:ndeplinit la data de%cBiderii $o-tenirii te%tatorului)
AR) 344
Lip%a capacit+ii depline de e8erci+iu a di%puntorului
(1) Cel lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate
de e8erci+iu re%trn% nu poate di%pune de 5unurile %ale prin
li5eralit+i9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e)
(2) (u5 %anc+iunea nulit+ii relative9 nici cBiar dup
do5ndirea capacit+ii depline de e8erci+iu per%oana nu poate
di%pune prin li5eralit+i :n ,olo%ul celui care a avut calitatea
de reprezentant ori ocrotitor le;al al %u9 :nainte ca ace%ta %
,i pri$it de la in%tan+a de tutel de%crcare pentru ;e%tiunea
%a) (e e8cepteaz %itua+ia :n care reprezentantul ori9 dup caz9
ocrotitorul le;al e%te a%cendentul di%puntorului)
AR) 343
&e%e$narea 5ene,iciarului li5eralit+ii
(1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 di%puntorul tre5uie
% :l deter$ine pe 5ene,iciarul li5eralit+ii ori cel pu+in %
prevad criteriile pe 5aza crora ace%t 5ene,iciar % poat ,i
deter$inat la data la care li5eralitatea produce e,ecte 'uridice)
(2) Per%oana care nu e8i%t la data :ntoc$irii li5eralit+ii
poate 5ene,icia de o li5eralitate dac acea%ta e%te ,cut :n
,avoarea unei per%oane capa5ile9 cu %arcina pentru acea%ta din
ur$ de a tran%$ite 5ene,iciarului o5iectul li5eralit+ii :ndat
ce va ,i po%i5il)
(A) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 di%puntorul nu poate
l%a unui ter+ dreptul de a"l de%e$na pe 5ene,iciarul
li5eralit+ii %au de a %ta5ili o5iectul ace%teia) Cu toate
ace%tea9 repartizarea 5unurilor tran%$i%e prin le;at unor
per%oane de%e$nate de te%tator poate ,i l%at la aprecierea unui
ter+)
(>) E%te vala5il li5eralitatea ,cut unei per%oane
de%e$nate de di%puntor9 cu o %arcin :n ,avoarea unei per%oane
ale%e ,ie de ;rati,icat9 ,ie de un ter+ de%e$nat9 la rndul %u9
tot de ctre di%puntor)
AR) 330
=ncapacit+ile %peciale
(1) (unt anula5ile li5eralit+ile ,cute $edicilor9
,ar$aci-tilor %au altor per%oane9 :n perioada :n care9 :n $od
direct %au indirect9 :i acordau :n;ri'iri de %pecialitate
di%puntorului pentru 5oala care e%te cauz a dece%ului)
(2) (unt e8ceptate de la prevederile alin) (1)E
a) li5eralit+ile ,cute %o+ului9 rudelor :n linie dreapt
%au colateralilor privile;ia+i6
5) li5eralit+ile ,cute altor rude pn la al patrulea ;rad
inclu%iv9 dac9 la data li5eralit+ii9 di%puntorul nu are %o+ -i
nici rude :n linie dreapt %au colaterali privile;ia+i)
(A) &i%pozi+iile alin) (1) -i (2) %unt aplica5ile -i :n
privin+a preo+ilor %au a altor per%oane care acordau a%i%ten+
reli;ioa% :n ti$pul 5olii care e%te cauz a dece%ului)
(>) &ac di%puntorul a decedat din cauza 5olii9 ter$enul de
pre%crip+ie a dreptului la ac+iunea :n anulare cur;e de la data
la care $o-tenitorii au luat cuno-tin+ de e8i%ten+a
li5eralit+ii)
(?) @n cazul :n care di%puntorul %"a re%ta5ilit9 le;atul
devine vala5il9 iar ac+iunea :n anularea dona+iei poate ,i
introdu% :n ter$en de A ani de la data la care di%puntorul %"a
re%ta5ilit)
AR) 331
=ncapacit+ile %peciale :n $ateria le;atelor
(unt anula5ile le;atele :n ,avoareaE
a) notarului pu5lic care a autenti,icat te%ta$entul6
5) interpretului care a participat la procedura de
autenti,icare a te%ta$entului6
c) $artorilor9 :n cazurile prevzute la art) 1)0>A alin) (2)
-i art) 1)0>2 alin) (A)6
d) a;en+ilor in%tru$entatori9 :n cazurile prevzute la art)
1)0>26
e) per%oanelor care au acordat9 :n $od le;al9 a%i%ten+
'uridic la redactarea te%ta$entului)
AR) 332
(i$ula+ia
(1) (anc+iunea nulit+ii relative prevzute la art) 344 alin)
(2)9 art) 330 -i 331 %e aplic -i li5eralit+ilor de;Bizate %u5
,or$a unui contract cu titlu onero% %au ,cute unei per%oane
interpu%e)
(2) (unt prezu$ate pn la pro5a contrar ca ,iind per%oane
interpu%e a%cenden+ii9 de%cenden+ii -i %o+ul per%oanei incapa5ile
de a pri$i li5eralit+i9 precu$ -i a%cenden+ii -i de%cenden+ii
%o+ului ace%tei per%oane)
(EC/=!NEA a A"a
(u5%titu+iile ,ideico$i%are
AR) 33A
No+iune
&i%pozi+ia prin care o per%oan9 denu$it in%tituit9 e%te
:n%rcinat % ad$ini%treze 5unul %au 5unurile care con%tituie
o5iectul li5eralit+ii -i % le tran%$it unui ter+9 denu$it
%u5%tituit9 de%e$nat de di%puntor9 nu produce e,ecte dect :n
cazul :n care e%te per$i% de le;e)
AR) 33>
(u5%titu+ia ,ideico$i%ar
(1) . li5eralitate poate ,i ;revat de o %arcin care con%t
:n o5li;a+ia in%tituitului9 donatar %au le;atar9 de a ad$ini%tra
5unurile care con%tituie o5iectul li5eralit+ii -i de a le
tran%$ite9 la dece%ul %u9 %u5%tituitului de%e$nat de di%puntor)
(2) =n%tituitului i %e aplic :n $od core%punztor
di%pozi+iile din prezentul cod re,eritoare la ,iduciar)
(A) =ncapacit+ile de a di%pune %e apreciaz :n raport cu
di%puntorul9 iar cele de a pri$i9 :n raport cu in%tituitul -i cu
%u5%tituitul)
AR) 33?
E,ectele cu privire la 5unuri
(1) (arcina prevzut la art) 33> produce e,ecte nu$ai cu
privire la 5unurile care au con%tituit o5iectul li5eralit+ii -i
care la data dece%ului in%tituitului pot ,i identi,icate -i %e
a,l :n patri$oniul %u)
(2) Atunci cnd li5eralitatea are ca o5iect valori $o5iliare9
%arcina produce e,ecte -i a%upra valorilor $o5iliare care le
:nlocuie%c)
(A) &ac li5eralitatea are ca o5iect drepturi %upu%e
,or$alit+ilor de pu5licitate9 %arcina tre5uie % re%pecte
acelea-i ,or$alit+i) @n cazul i$o5ilelor9 %arcina e%te %upu%
notrii :n cartea ,unciar)
AR) 337
&repturile %u5%tituitului
(1) &repturile %u5%tituitului %e na%c la $oartea
in%tituitului)
(2) (u5%tituitul do5nde-te 5unurile care con%tituie o5iectul
li5eralit+ii ca e,ect al voin+ei di%puntorului)
(A) (u5%tituitul nu poate ,i9 la rndul %u9 %upu% o5li;a+iei
de ad$ini%trare -i de tran%$itere a 5unurilor)
AR) 332
0aran+iile -i a%i;urrile
@n vederea e8ecutrii %arcinii9 di%puntorul poate i$pune
in%tituitului con%tituirea de ;aran+ii -i :ncBeierea unor
contracte de a%i;urare)
AR) 334
=$putarea %arcinii a%upra cotit+ii di%poni5ile
&ac in%tituitul e%te $o-tenitor rezervatar al
di%puntorului9 %arcina nu poate :nclca rezerva %a %ucce%oral)
AR) 333
Acceptarea dona+iei dup dece%ul di%puntorului
.,erta de dona+ie ,cut %u5%tituitului poate ,i acceptat de
ace%ta -i dup dece%ul di%puntorului)
AR) 1)000
=ne,icacitatea %u5%titu+iei
Atunci cnd %u5%tituitul predecedeaz in%tituitului %au
renun+ la 5ene,iciul li5eralit+ii9 5unul revine in%tituitului9
cu e8cep+ia cazului :n care %"a prevzut c 5unul va ,i cule% de
$o-tenitorii %u5%tituitului ori a ,o%t de%e$nat un al doilea
%u5%tituit)
(EC/=!NEA a >"a
Li5eralit+ile reziduale
AR) 1)001
No+iune
&i%puntorul poate %tipula ca %u5%tituitul % ,ie ;rati,icat
cu ceea ce r$ne9 la data dece%ului in%tituitului9 din dona+iile
%au le;atele ,cute :n ,avoarea ace%tuia din ur$)
AR) 1)002
&reptul de di%pozi+ie al in%tituitului
Li5eralitatea rezidual nu :l :$piedic pe in%tituit %
:ncBeie acte cu titlu onero% -i nici % re+in 5unurile ori
%u$ele o5+inute :n ur$a :ncBeierii ace%tora)
AR) 1)00A
=nterdic+ia de a di%pune cu titlu ;ratuit
(1) =n%tituitul nu poate di%pune prin te%ta$ent de 5unurile
care au con%tituit o5iectul unei li5eralit+i reziduale)
(2) &i%puntorul poate interzice in%tituitului % di%pun de
5unuri prin dona+ie) Cu toate ace%tea9 atunci cnd e%te
$o-tenitor rezervatar al di%puntorului9 in%tituitul p%treaz
po%i5ilitatea de a di%pune prin acte :ntre vii %au pentru cauz
de $oarte de 5unurile care au con%tituit o5iectul dona+iilor
i$putate a%upra rezervei %ale %ucce%orale)
AR) 1)00>
=ndependen+a patri$onial a in%tituitului
=n%tituitul nu e%te +inut % dea %ocoteal di%puntorului ori
$o-tenitorilor ace%tuia)
AR) 1)00?
Aplicarea re;ulilor %u5%titu+iei ,ideico$i%are
&i%pozi+iile prevzute la art) 33?9 art) 337 alin) (2)9 art)
3329 333 -i 1)000 %unt aplica5ile li5eralit+ilor reziduale)
(EC/=!NEA a ?"a
Revizuirea condi+iilor -i %arcinilor
AR) 1)007
&o$eniul de aplicare
&ac9 din cauza unor %itua+ii i$previzi5ile -i nei$puta5ile
5ene,iciarului9 %urvenite acceptrii li5eralit+ii9 :ndeplinirea
condi+iilor %au e8ecutarea %arcinilor care a,ecteaz
li5eralitatea a devenit e8tre$ de di,icil ori e8ce%iv de
oneroa% pentru 5ene,iciar9 ace%ta poate cere revizuirea
%arcinilor %au a condi+iilor)
AR) 1)002
(olu+ionarea cererii de revizuire
(1) Cu re%pectarea9 pe ct po%i5il9 a voin+ei di%puntorului9
in%tan+a de 'udecat %e%izat cu cererea de revizuire poate %
di%pun $odi,icri cantitative %au calitative ale condi+iilor %au
ale %arcinilor care a,ecteaz li5eralitatea ori % le ;rupeze cu
acelea %i$ilare provenind din alte li5eralit+i)
(2) =n%tan+a de 'udecat poate autoriza :n%trinarea par+ial
%au total a o5iectului li5eralit+ii9 %ta5ilind ca pre+ul % ,ie
,olo%it :n %copuri con,or$e cu voin+a di%puntorului9 precu$ -i
orice alte $%uri care % $en+in pe ct po%i5il de%tina+ia
ur$rit de ace%ta)
AR) 1)004
@nlturarea e,ectelor revizuirii
&ac $otivele care au deter$inat revizuirea condi+iilor %au a
%arcinilor nu $ai %u5zi%t9 per%oana intere%at poate cere
:nlturarea pentru viitor a e,ectelor revizuirii)
(EC/=!NEA a 7"a
&i%pozi+ii %peciale
AR) 1)003
Clauzele con%iderate ne%cri%e
(1) E%te con%iderat ne%cri% clauza prin care9 %u5
%anc+iunea de%,iin+rii li5eralit+ii %au re%tituirii o5iectului
ace%teia9 5ene,iciarul e%te o5li;at % nu conte%te validitatea
unei clauze de inaliena5ilitate ori % nu %olicite revizuirea
condi+iilor %au a %arcinilor)
(2) &e a%e$enea9 e%te con%iderat ne%cri% di%pozi+ia
te%ta$entar prin care %e prevede dez$o-tenirea ca %anc+iune
pentru :nclcarea o5li;a+iilor prevzute la alin) (1) %au pentru
conte%tarea di%pozi+iilor din te%ta$ent care aduc atin;ere
drepturilor $o-tenitorilor rezervatari ori %unt contrare ordinii
pu5lice %au 5unelor $oravuri)
AR) 1)010
Con,ir$area li5eralit+ilor
Con,ir$area unei li5eralit+i de ctre $o-tenitorii
univer%ali ori cu titlu univer%al ai di%puntorului atra;e
renun+area la dreptul de a opune viciile de ,or$ %au orice alte
$otive de nulitate9 ,r ca prin acea%t renun+are % %e
pre'udicieze drepturile ter+ilor)
CAP) ==
&ona+ia
(EC/=!NEA 1
@ncBeierea contractului
AR) 1)011
#or$a dona+iei
(1) &ona+ia %e :ncBeie prin :n%cri% autentic9 %u5 %anc+iunea
nulit+ii a5%olute)
(2) Nu %unt %upu%e di%pozi+iei alin) (1) dona+iile indirecte9
cele de;Bizate -i darurile $anuale)
(A) Dunurile $o5ile care con%tituie o5iectul dona+iei tre5uie
enu$erate -i evaluate :ntr"un :n%cri%9 cBiar %u5 %e$ntur
privat9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute a dona+iei)
(>) Dunurile $o5ile corporale cu o valoare de pn la 2?)000
lei pot ,ace o5iectul unui dar $anual9 cu e8cep+ia cazurilor
prevzute de le;e) &arul $anual %e :ncBeie vala5il prin acordul
de voin+e al pr+ilor9 :n%o+it de tradi+iunea 5unului)
AR) 1)012
@nre;i%trarea dona+iei autentice
@n %cop de in,or$are a per%oanelor care 'u%ti,ic e8i%ten+a
unui intere% le;iti$9 notarul care autenti,ic un contract de
dona+ie are o5li;a+ia % :n%crie de :ndat ace%t contract :n
re;i%trul na+ional notarial9 +inut :n ,or$at electronic9 potrivit
le;ii) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar r$n
aplica5ile)
AR) 1)01A
#or$area contractului
(1) .,erta de dona+ie poate ,i revocat ct ti$p o,ertantul
nu a luat cuno-tin+ de acceptarea de%tinatarului) =ncapacitatea
%au dece%ul o,ertantului atra;e caducitatea acceptrii)
(2) .,erta nu $ai poate ,i acceptat dup dece%ul
de%tinatarului ei) Mo-tenitorii de%tinatarului pot :n% co$unica
acceptarea ,cut de ace%ta)
(A) .,erta de dona+ie ,cut unei per%oane lip%ite de
capacitate de e8erci+iu %e accept de ctre reprezentantul le;al)
(>) .,erta de dona+ie ,cut unei per%oane cu capacitate de
e8erci+iu re%trn% poate ,i acceptat de ctre acea%ta9 cu
:ncuviin+area ocrotitorului le;al)
AR) 1)01>
Pro$i%iunea de dona+ie
(1) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 pro$i%iunea de dona+ie
e%te %upu% ,or$ei autentice)
(2) @n caz de nee8ecutare din partea pro$itentului9
pro$i%iunea de dona+ie nu con,er 5ene,iciarului dect dreptul de
a pretinde daune"intere%e ecBivalente cu cBeltuielile pe care le"
a ,cut -i avanta'ele pe care le"a acordat ter+ilor :n
con%iderarea pro$i%iunii)
AR) 1)01?
Principiul irevoca5ilit+ii
(1) &ona+ia nu e%te vala5il atunci cnd cuprinde clauze ce
per$it donatorului % o revoce prin voin+a %a)
(2) A%t,el9 e%te lovit de nulitate a5%olut dona+ia careE
a) e%te a,ectat de o condi+ie a crei realizare depinde
e8clu%iv de voin+a donatorului6
5) i$pune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le"
ar contracta :n viitor9 dac valoarea $a8i$ a ace%tora nu e%te
deter$inat :n contractul de dona+ie6
c) con,er donatorului dreptul de a denun+a unilateral
contractul6
d) per$ite donatorului % di%pun :n viitor de 5unul donat9
cBiar dac donatorul $oare ,r % ,i di%pu% de acel 5un) &ac
dreptul de a di%pune vizeaz doar o parte din 5unurile donate9
nulitatea opereaz nu$ai :n privin+a ace%tei pr+i)
AR) 1)017
@ntoarcerea conven+ional
(1) Contractul poate % prevad :ntoarcerea 5unurilor
druite9 ,ie pentru cazul cnd donatarul ar predeceda
donatorului9 ,ie pentru cazul cnd att donatarul9 ct -i
de%cenden+ii %i ar predeceda donatorului)
(2) @n cazul :n care dona+ia are ca o5iect 5unuri %upu%e unor
,or$alit+i de pu5licitate9 att dreptul donatarului9 ct -i
dreptul de :ntoarcere %unt %upu%e ace%tor ,or$alit+i)
(EC/=!NEA a 2"a
E,ectele dona+iei
AR) 1)012
R%punderea donatorului
@n e8ecutarea dona+iei9 di%puntorul r%punde nu$ai pentru
dol -i culp ;rav)
AR) 1)014
0aran+ia contra evic+iunii
(1) &onatorul nu r%punde pentru evic+iune dect dac a
pro$i% e8pre% ;aran+ia %au dac evic+iunea decur;e din ,apta %a
ori dintr"o :$pre'urare care a,ecteaz dreptul tran%$i%9 pe care
a cuno%cut"o -i nu a co$unicat"o donatarului la :ncBeierea
contractului)
(2) @n cazul dona+iei cu %arcini9 :n li$ita valorii ace%tora9
donatorul r%punde pentru evic+iune ca -i vnztorul)
AR) 1)013
0aran+ia contra viciilor a%cun%e
(1) &onatorul nu r%punde pentru viciile a%cun%e ale 5unului
donat)
(2) otu-i9 dac a cuno%cut viciile a%cun%e -i nu le"a adu%
la cuno-tin+a donatarului la :ncBeierea contractului9 donatorul
e%te +inut % repare pre'udiciul cauzat donatarului prin ace%te
vicii)
(A) @n cazul dona+iei cu %arcini9 :n li$ita valorii ace%tora9
donatorul r%punde pentru viciile a%cun%e ca -i vnztorul)
(EC/=!NEA a A"a
Revocarea dona+iei
I1) &i%pozi+ii co$une
AR) 1)020
Cauzele de revocare
&ona+ia poate ,i revocat pentru in;ratitudine -i pentru
nee8ecutarea ,r 'u%ti,icare a %arcinilor la care %"a o5li;at
donatarul)
AR) 1)021
Modul de operare
Revocarea pentru in;ratitudine -i pentru ne:ndeplinirea
%arcinilor nu opereaz de drept)
AR) 1)022
Revocarea pro$i%iunii de dona+ie
(1) Pro$i%iunea de dona+ie %e revoc de drept dac anterior
e8ecutrii %ale %e ive-te unul dintre cazurile de revocare pentru
in;ratitudine prevzute la art) 102A)
(2) &e a%e$enea9 pro$i%iunea de dona+ie %e revoc de drept -i
atunci cnd9 anterior e8ecutrii %ale9 %itua+ia $aterial a
pro$itentului %"a deteriorat :ntr"o a%e$enea $%ur :nct
e8ecutarea pro$i%iunii a devenit e8ce%iv de oneroa% pentru
ace%ta ori pro$itentul a devenit in%olva5il)
I2) Revocarea pentru in;ratitudine
AR) 1)02A
Cazuri
&ona+ia %e revoc pentru in;ratitudine :n ur$toarele cazuriE
a) dac donatarul a atentat la via+a donatorului9 a unei
per%oane apropiate lui %au9 -tiind c al+ii inten+ioneaz %
atenteze9 nu l"a :n-tiin+at6
5) dac donatarul %e ,ace vinovat de ,apte penale9 cruzi$i
%au in'urii ;rave ,a+ de donator6
c) dac donatarul re,uz :n $od ne'u%ti,icat % a%i;ure
ali$ente donatorului a'un% :n nevoie9 :n li$ita valorii actuale a
5unului donat9 +inndu"%e :n% %ea$a de %tarea :n care %e a,la
5unul la $o$entul dona+iei)
AR) 1)02>
Cererea de revocare
(1) &reptul la ac+iunea prin care %e %olicit revocarea
pentru in;ratitudine %e pre%crie :n ter$en de un an din ziua :n
care donatorul a -tiut c donatarul a %vr-it ,apta de
in;ratitudine)
(2) Ac+iunea :n revocare pentru in;ratitudine poate ,i
e8ercitat nu$ai :$potriva donatarului) &ac donatarul $oare dup
introducerea ac+iunii9 acea%ta poate ,i continuat :$potriva
$o-tenitorilor)
(A) Cererea de revocare nu poate ,i introdu% de $o-tenitorii
donatorului9 cu e8cep+ia cazului :n care donatorul a decedat :n
ter$enul prevzut la alin) (1) ,r % :l ,i iertat pe donatar)
&e a%e$enea9 $o-tenitorii pot introduce ac+iunea :n revocare :n
ter$en de un an de la data $or+ii donatorului9 dac ace%ta a
decedat ,r % ,i cuno%cut cauza de revocare)
(>) Ac+iunea pornit de donator poate ,i continuat de
$o-tenitorii ace%tuia)
AR) 1)02?
E,ectele ;enerale ale revocrii
(1) @n caz de revocare pentru in;ratitudine9 dac re%tituirea
:n natur a 5unului donat nu e%te po%i5il9 donatarul va ,i
o5li;at % pltea%c valoarea ace%tuia9 %ocotit la data
%olu+ionrii cauzei)
(2) @n ur$a revocrii dona+iei pentru in;ratitudine9
donatarul va ,i o5li;at % re%tituie ,ructele pe care le"a
perceput :ncepnd cu data introducerii cererii de revocare a
dona+iei)
AR) 1)027
E,ectele %peciale ale revocrii
Revocarea pentru in;ratitudine nu are niciun e,ect :n
privin+a drepturilor reale a%upra 5unului donat do5ndite de la
donatar9 cu titlu onero%9 de ctre ter+ii de 5un"credin+ -i
nici a%upra ;aran+iilor con%tituite :n ,avoarea ace%tora) @n
cazul 5unurilor %upu%e unor ,or$alit+i de pu5licitate9 dreptul
ter+ului tre5uie % ,i ,o%t :n%cri% anterior :nre;i%trrii
cererii de revocare :n re;i%trele de pu5licitate a,erente)
IA) Revocarea pentru nee8ecutarea %arcinii
AR) 1)022
Ac+iunile :n caz de nee8ecutare a %arcinii
(1) &ac donatarul nu :ndepline-te %arcina la care %"a
o5li;at9 donatorul %au %ucce%orii %i :n drepturi pot cere ,ie
e8ecutarea %arcinii9 ,ie revocarea dona+iei)
(2) @n cazul :n care %arcina a ,o%t %tipulat :n ,avoarea
unui ter+9 ace%ta poate cere nu$ai e8ecutarea %arcinii)
(A) &reptul la ac+iunea prin care %e %olicit e8ecutarea
%arcinii %au revocarea dona+iei %e pre%crie :n ter$en de A ani de
la data la care %arcina tre5uia e8ecutat)
AR) 1)024
@ntinderea o5li;a+iei de e8ecutare
&onatarul e%te +inut % :ndeplinea%c %arcina nu$ai :n li$ita
valorii 5unului donat9 actualizat la data la care %arcina
tre5uia :ndeplinit)
AR) 1)023
E,ecte
Cnd dona+ia e%te revocat pentru ne:ndeplinirea %arcinilor9
5unul reintr :n patri$oniul donatorului li5er de orice drepturi
con%tituite :ntre ti$p a%upra lui9 %u5 rezerva di%pozi+iilor art)
1)7>4)
(EC/=!NEA a >"a
&ona+iile ,cute viitorilor %o+i :n vederea c%toriei -i
dona+iile :ntre %o+i
AR) 1)0A0
Caducitatea dona+iilor
&ona+iile ,cute viitorilor %o+i %au unuia dintre ei9 %u5
condi+ia :ncBeierii c%toriei9 nu produc e,ecte :n cazul :n care
c%toria nu %e :ncBeie)
AR) 1)0A1
Revoca5ilitatea dona+iei :ntre %o+i
.rice dona+ie :ncBeiat :ntre %o+i e%te revoca5il nu$ai :n
ti$pul c%toriei)
AR) 1)0A2
Nulitatea dona+iei :ntre %o+i
Nulitatea c%toriei atra;e nulitatea relativ a dona+iei
,cute %o+ului de rea"credin+)
AR) 1)0AA
&ona+iile %i$ulate
(1) E%te lovit de nulitate orice %i$ula+ie :n care dona+ia
reprezint contractul %ecret :n %copul de a eluda revoca5ilitatea
dona+iilor :ntre %o+i)
(2) E%te prezu$at per%oan interpu%9 pn la pro5a
contrar9 orice rud a donatarului la a crei $o-tenire ace%ta ar
avea voca+ie :n $o$entul dona+iei -i care nu a rezultat din
c%toria cu donatorul)
CAP) ===
e%ta$entul
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 1)0A>
No+iune
e%ta$entul e%te actul unilateral9 per%onal -i revoca5il prin
care o per%oan9 nu$it te%tator9 di%pune9 :n una dintre ,or$ele
cerute de le;e9 pentru ti$pul cnd nu va $ai ,i :n via+)
AR) 1)0A?
Con+inutul te%ta$entului
e%ta$entul con+ine di%pozi+ii re,eritoare la patri$oniul
%ucce%oral %au la 5unurile ce ,ac parte din ace%ta9 precu$ -i la
de%e$narea direct %au indirect a le;atarului) Alturi de ace%te
di%pozi+ii %au cBiar -i :n lip%a unor a%e$enea di%pozi+ii9
te%ta$entul poate % con+in di%pozi+ii re,eritoare la parta'9
revocarea di%pozi+iilor te%ta$entare anterioare9 dez$o-tenire9
nu$irea de e8ecutori te%ta$entari9 %arcini i$pu%e le;atarilor %au
$o-tenitorilor le;ali -i alte di%pozi+ii care produc e,ecte dup
dece%ul te%tatorului)
AR) 1)0A7
e%ta$entul reciproc
(u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute a te%ta$entului9 dou %au
$ai $ulte per%oane nu pot di%pune9 prin acela-i te%ta$ent9 una :n
,avoarea celeilalte %au :n ,avoarea unui ter+)
AR) 1)0A2
Pro5a te%ta$entului
(1) .rice per%oan care pretinde un drept ce %e :nte$eiaz pe
un te%ta$ent tre5uie % dovedea%c e8i%ten+a -i con+inutul lui :n
una dintre ,or$ele prevzute de le;e)
(2) &ac te%ta$entul a di%prut printr"un caz ,ortuit %au de
,or+ $a'or ori prin ,apta unui ter+9 ,ie dup $oartea
te%tatorului9 ,ie :n ti$pul vie+ii %ale9 :n% ,r ca ace%ta %
:i ,i cuno%cut di%pari+ia9 vala5ilitatea ,or$ei -i cuprin%ul
te%ta$entului vor putea ,i dovedite prin orice $i'loc de pro5)
AR) 1)0A4
Con%i$+$ntul te%tatorului
(1) e%ta$entul e%te vala5il nu$ai dac te%tatorul a avut
di%cern$nt -i con%i$+$ntul %u nu a ,o%t viciat)
(2) &olul poate atra;e anularea te%ta$entului cBiar dac
$anoperele dolo%ive nu au ,o%t %vr-ite de 5ene,iciarul
di%pozi+iilor te%ta$entare -i nici nu au ,o%t cuno%cute de ctre
ace%ta)
AR) 1)0A3
=nterpretarea te%ta$entului
(1) Re;ulile de interpretare a contractelor %unt aplica5ile
-i te%ta$entului9 :n $%ura :n care %unt co$pati5ile cu
caracterele 'uridice ale ace%tuia)
(2) Ele$entele e8trin%eci :n%cri%ului te%ta$entar pot ,i
,olo%ite nu$ai :n $%ura :n care %e %pri'in pe cele intrin%eci)
(A) Le;atul :n ,avoarea creditorului nu e%te prezu$at a ,i
,cut :n co$pen%a+ia crean+ei %ale)
(EC/=!NEA a 2"a
#or$ele te%ta$entului
AR) 1)0>0
#or$ele te%ta$entului ordinar
e%ta$entul ordinar poate ,i olo;ra, %au autentic)
AR) 1)0>1
e%ta$entul olo;ra,
(u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 te%ta$entul olo;ra,
tre5uie %cri% :n :ntre;i$e9 datat -i %e$nat de $na te%tatorului)
AR) 1)0>2
&e%cBiderea te%ta$entului olo;ra,
(1) @nainte de a ,i e8ecutat9 te%ta$entul olo;ra, %e va
prezenta unui notar pu5lic pentru a ,i vizat %pre ne%cBi$5are)
(2) @n cadrul procedurii %ucce%orale9 notarul pu5lic
procedeaz9 :n condi+iile le;ii %peciale9 la de%cBiderea -i
validarea te%ta$entului olo;ra, -i :l depune :n do%arul
%ucce%oral) &e%cBiderea te%ta$entului -i %tarea :n care %e
;%e-te %e con%tat prin proce%"ver5al)
(A) Cei intere%a+i pot pri$i9 dup vizarea %pre ne%cBi$5are9
pe cBeltuiala lor9 copii le;alizate ale te%ta$entului olo;ra,)
(>) &up ,inalizarea procedurii %ucce%orale9 ori;inalul
te%ta$entului %e pred le;atarilor9 potrivit :n+ele;erii dintre
ei9 iar :n lip%a ace%teia9 per%oanei de%e$nate prin Botrre
'udectorea%c)
AR) 1)0>A
e%ta$entul autentic
(1) e%ta$entul e%te autentic dac a ,o%t autenti,icat de un
notar pu5lic %au de o alt per%oan :nve%tit cu autoritate
pu5lic de ctre %tat9 potrivit le;ii)
(2) Cu ocazia autenti,icrii9 te%tatorul poate ,i a%i%tat de
unul %au de 2 $artori)
AR) 1)0>>
@ntoc$irea te%ta$entului autentic
(1) e%tatorul :-i dicteaz di%pozi+iile :n ,a+a notarului9
care %e :n;ri'e-te de %crierea actului -i apoi i"l cite-te %au9
dup caz9 i"l d % :l citea%c9 $en+ionndu"%e e8pre%
:ndeplinirea ace%tor ,or$alit+i) &ac di%puntorul :-i redacta%e
de'a actul de ulti$ voin+9 te%ta$entul autentic :i va ,i citit
de ctre notar)
(2) &up citire9 di%puntorul tre5uie % declare c actul
e8pri$ ulti$a %a voin+)
(A) e%ta$entul e%te apoi %e$nat de ctre te%tator9 iar
:ncBeierea de autenti,icare de ctre notar)
AR) 1)0>?
Autenti,icarea :n %itua+ii particulare
(1) @n cazul acelora care9 din pricina in,ir$it+ii9 a 5olii
%au din orice alte cauze9 nu pot %e$na9 notarul pu5lic9
:ndeplinind actul9 va ,ace $en+iune de%pre acea%t :$pre'urare :n
:ncBeierea pe care o :ntoc$e-te9 $en+iunea a%t,el ,cut +innd
loc de %e$ntur) Men+iunea va ,i citit te%tatorului de ctre
notar9 :n prezen+a a 2 $artori9 acea%t ,or$alitate %uplinind
a5%en+a %e$nturii te%tatorului)
(2) &eclara+ia de voin+ a %urdului9 $utului %au
%urdo$utului9 -tiutori de carte9 %e va da :n %cri% :n ,a+a
notarului pu5lic9 prin :n%crierea de ctre parte9 :naintea
%e$nturii9 a $en+iunii *con%i$t la prezentul act9 pe care l"a$
citit*)
(A) &ac %urdul9 $utul %au %urdo$utul e%te9 din orice $otiv9
:n i$po%i5ilitate de a %crie9 declara+ia de voin+ %e va lua prin
interpret9 di%pozi+iile alin) (1) aplicndu"%e :n $od
core%punztor)
(>) Pentru a lua con%i$+$ntul unui nevztor9 notarul
pu5lic va :ntre5a dac a auzit 5ine cnd i %"a citit cuprin%ul
te%ta$entului9 con%e$nnd acea%ta :n :ncBeierea de autenti,icare)
AR) 1)0>7
@nre;i%trarea te%ta$entului autentic
@n %cop de in,or$are a per%oanelor care 'u%ti,ic e8i%ten+a
unui intere% le;iti$9 notarul care autenti,ic te%ta$entul are
o5li;a+ia % :l :n%crie9 de :ndat9 :n Re;i%trul na+ional
notarial +inut :n ,or$at electronic9 potrivit le;ii) =n,or$a+ii
cu privire la e8i%ten+a unui te%ta$ent %e pot da nu$ai dup
dece%ul te%tatorului)
AR) 1)0>2
e%ta$entele privile;iate
(1) (e poate :ntoc$i :n $od vala5il un te%ta$ent :n
ur$toarele %itua+ii %pecialeE
a) :n ,a+a unui ,unc+ionar co$petent al autorit+ii civile
locale9 :n caz de epide$ii9 cata%tro,e9 rz5oaie %au alte
a%e$enea :$pre'urri e8cep+ionale6
5) :n ,a+a co$andantului va%ului %au a celui care :l
:nlocuie-te9 dac te%tatorul %e a,l la 5ordul unui va% %u5
pavilionul Ro$niei9 :n cur%ul unei cltorii $ariti$e %au
,luviale) e%ta$entul :ntoc$it la 5ordul unei aeronave e%te %upu%
acelora-i condi+ii6
c) :n ,a+a co$andantului unit+ii $ilitare ori a celui care
:l :nlocuie-te9 dac te%tatorul e%te $ilitar %au9 ,r a avea
acea%t calitate9 e%te %alariat ori pre%teaz %ervicii :n cadrul
,or+elor ar$ate ale Ro$niei -i nu %e poate adre%a unui notar
pu5lic6
d) :n ,a+a directorului9 $edicului -e, al in%titu+iei
%anitare %au a $edicului -e, al %erviciului ori9 :n lip%a
ace%tora9 :n ,a+a $edicului de ;ard9 ct ti$p di%puntorul e%te
internat :ntr"o in%titu+ie %anitar :n care notarul pu5lic nu are
acce%)
(2) @n toate cazurile prevzute la alin) (1) e%te o5li;atoriu
ca te%ta$entul % %e :ntoc$ea%c :n prezen+a a 2 $artori)
(A) e%ta$entul privile;iat %e %e$neaz de te%tator9 de
a;entul in%tru$entator -i de cei 2 $artori) &ac te%tatorul %au
unul dintre $artori nu poate %e$na9 %e va ,ace $en+iune de%pre
cauza care l"a :$piedicat % %e$neze)
(>) &i%pozi+iile alin) (A) %unt prevzute %u5 %anc+iunea
nulit+ii a5%olute)
(?) Prevederile art) 1)0>2 %e aplic :n $od core%punztor -i
:n privin+a te%ta$entului privile;iat)
AR) 1)0>4
Caducitatea te%ta$entelor privile;iate
(1) e%ta$entul privile;iat devine caduc la 1? zile de la
data cnd di%puntorul ar ,i putut % te%teze :n vreuna dintre
,or$ele ordinare) er$enul %e %u%pend dac te%tatorul a a'un%
:ntr"o %tare :n care nu :i e%te cu putin+ % te%teze)
(2) Prevederile alin) (1) nu %e aplic di%pozi+iei
te%ta$entare prin care %e recunoa-te un copil)
AR) 1)0>3
e%ta$entul %u$elor -i valorilor depozitate
(1) &i%pozi+iile te%ta$entare privind %u$ele de 5ani9
valorile %au titlurile de valoare depu%e la in%titu+ii
%pecializate %unt vala5ile cu re%pectarea condi+iilor de ,or$
prevzute de le;ile %peciale aplica5ile ace%tor in%titu+ii)
(2) =n%titu+iile %pecializate nu vor putea proceda la
predarea le;atului avnd ca o5iect %u$e de 5ani9 valori %au
titluri de valoare dect :n 5aza Botrrii 'udectore-ti ori a
certi,icatului de $o-tenitor care con%tat vala5ilitatea
di%pozi+iei te%ta$entare -i calitatea de le;atar9 prevederile
re,eritoare la raport -i reduc+iune ,iind aplica5ile)
(A) =n%titu+iile de credit au o5li;a+ia ca9 la in%tituirea de
ctre clien+ii ace%tora a unei di%pozi+ii te%ta$entare9 %
co$unice9 de :ndat9 $en+iunea ace%teia :n re;i%trul prevzut la
art) 1)0>7)
AR) 1)0?0
Conver%iunea ,or$ei te%ta$entare
!n te%ta$ent nul din cauza unui viciu de ,or$ produce e,ecte
dac :ndepline-te condi+iile prevzute de le;e pentru alt ,or$
te%ta$entar)
(EC/=!NEA a A"a
Revocarea voluntar a te%ta$entului
AR) 1)0?1
Revocarea voluntar e8pre%
(1) !n te%ta$ent nu poate ,i revocat e8pre%9 :n tot %au :n
parte9 dect printr"un act autentic notarial %au printr"un
te%ta$ent ulterior)
(2) e%ta$entul care revoc un te%ta$ent anterior poate ,i
:ntoc$it :ntr"o ,or$ di,erit de aceea a te%ta$entului revocat)
(A) Revocarea e8pre% a te%ta$entului ,cut printr"un act
autentic notarial %au printr"un te%ta$ent autentic %e va :n%crie
de :ndat de ctre notar :n re;i%trul na+ional notarial prevzut
la art) 1)0>7)
AR) 1)0?2
Revocarea voluntar tacit
(1) e%tatorul poate revoca te%ta$entul olo;ra, -i prin
di%tru;erea9 ruperea %au -ter;erea %a) Hter;erea unei di%pozi+ii
a te%ta$entului olo;ra, de ctre te%tator i$plic revocarea
acelei di%pozi+ii) Modi,icrile realizate prin -ter;ere %e
%e$neaz de ctre te%tator)
(2) &i%tru;erea9 ruperea %au -ter;erea te%ta$entului olo;ra,9
cuno%cut de te%tator9 atra;e de a%e$enea revocarea9 cu condi+ia
ca ace%ta % ,i ,o%t :n $%ur % :l re,ac)
(A) e%ta$entul ulterior nu :l revoc pe cel anterior dect
:n $%ura :n care con+ine di%pozi+ii contrare %au inco$pati5ile
cu ace%ta) E,ectele revocrii nu %unt :nlturate :n caz de
caducitate %au revocare a te%ta$entului ulterior)
AR) 1)0?A
Retractarea revocrii
(1) &i%pozi+ia revocatorie poate ,i retractat :n $od e8pre%
prin act autentic notarial %au prin te%ta$ent)
(2) Retractarea unei di%pozi+ii revocatorii :nltur e,ectele
revocrii9 cu e8cep+ia cazului :n care te%tatorul -i"a $ani,e%tat
voin+a :n %en% contrar %au dac acea%t inten+ie a te%tatorului
rezult din :$pre'urrile concrete) &i%pozi+iile art) 1)0?1 alin)
(A) r$n aplica5ile)
(A) Retractarea unei di%pozi+ii revocatorii ,cut printr"un
act autentic notarial %au printr"un te%ta$ent autentic %e va
:n%crie de :ndat de ctre notar :n re;i%trul na+ional notarial
prevzut la art) 1)0>7)
(EC/=!NEA a >"a
Le;atul
I1) Cate;orii de le;ate
AR) 1)0?>
Cla%i,icarea le;atelor
(1) Le;atele %unt univer%ale9 cu titlu univer%al %au cu titlu
particular)
(2) Le;atul poate ,i pur -i %i$plu9 cu ter$en9 %u5 condi+ie
%au cu %arcin)
AR) 1)0??
Le;atul univer%al
Le;atul univer%al e%te di%pozi+ia te%ta$entar care con,er
uneia %au $ai $ultor per%oane voca+ie la :ntrea;a $o-tenire)
AR) 1)0?7
Le;atul cu titlu univer%al
(1) Le;atul cu titlu univer%al e%te di%pozi+ia te%ta$entar
care con,er uneia %au $ai $ultor per%oane voca+ie la o ,rac+iune
a $o-tenirii)
(2) Prin ,rac+iune a $o-tenirii %e :n+ele;eE
a) ,ie proprietatea unei cote"pr+i din acea%ta6
5) ,ie un dez$e$5r$nt al propriet+ii a%upra totalit+ii
%au a unei cote"pr+i din $o-tenire6
c) ,ie proprietatea %au un dez$e$5r$nt a%upra totalit+ii
ori a%upra unei cote"pr+i din univer%alitatea 5unurilor
deter$inate dup natura %au provenien+a lor)
AR) 1)0?2
Le;atul cu titlu particular
.rice le;at care nu e%te univer%al %au cu titlu univer%al
e%te un le;at cu titlu particular)
I2) E,ectele le;atelor
AR) 1)0?4
#ructele 5unurilor ce con%tituie o5iectul le;atului
Le;atarul are dreptul la ,ructele 5unurilor $o-tenirii care i
%e cuvin din ziua de%cBiderii $o-tenirii %au din ziua :n care
le;atul produce e,ecte :n privin+a %a9 cu e8cep+ia cazului :n
care cel care a po%edat 5unurile ce con%tituie o5iectul le;atului
a ,o%t de 5un"credin+)
AR) 1)0?3
&repturile le;atarului cu titlu particular
(1) Le;atarul cu titlu particular al unui 5un individual
deter$inat do5nde-te proprietatea ace%tuia de la data
de%cBiderii $o-tenirii)
(2) Le;atarul cu titlu particular al unor 5unuri de ;en e%te
titularul unei crean+e a%upra $o-tenirii) &ac te%tatorul nu a
prevzut alt,el9 cel :n%rcinat cu e8ecutarea ace%tui le;at e%te
o5li;at a preda 5unuri de calitate $edie)
AR) 1)070
(arcina e8ce%iv a le;atului cu titlu particular
(1) &ac le;atarul nu poate :ndeplini %arcina cu care e%te
;revat le;atul %u ,r a dep-i valoarea 5unurilor pri$ite :n
te$eiul ace%tuia9 %e va putea li5era prednd 5ene,iciarului
%arcinii 5unurile ce i"au ,o%t l%ate prin le;at %au valoarea
lor)
(2) Caloarea 5unurilor l%ate prin le;at -i a %arcinilor va
,i aceea de la data de%cBiderii $o-tenirii)
AR) 1)071
Acce%oriile 5unului care con%tituie o5iectul unui le;at cu
titlu particular
(1) Dunul care con%tituie o5iectul unui le;at cu titlu
particular %e pred cu acce%oriile %ale9 :n %tarea :n care %e
;%e-te la data de%cBiderii $o-tenirii)
(2) Le;atul cuprinde -i dreptul la ac+iunea :n de%p;u5ire
pentru pre'udiciul adu% 5unului de ctre un ter+ dup :ntoc$irea
te%ta$entului)
(A) Le;atul unui 5un care9 dup :ntoc$irea te%ta$entului9 a
cuno%cut cre-teri cantitative9 calitative %au valorice prin
alipire9 lucrri autono$e9 lucrri adu;ate %au acBizi+ionarea
altor 5unuri :n cadrul unei univer%alit+i %e prezu$9 pn la
pro5a contrar9 a viza :ntre; 5unul ori univer%alitatea
rezultat)
AR) 1)072
Le;atul rentei via;ere %au al unei crean+e de :ntre+inere
Cnd o5iectul le;atului cuprinde o rent via;er %au o
crean+ de :ntre+inere9 e8ecutarea ace%tuia e%te datorat din
ziua de%cBiderii $o-tenirii)
AR) 1)07A
Le;atul alternativ
@n cazul :n care le;atarului cu titlu particular i"a ,o%t
l%at ,ie un 5un9 ,ie altul9 dreptul de ale;ere revine celui
+inut % e8ecute le;atul9 dac te%tatorul nu a con,erit ace%t
drept le;atarului %au unui ter+)
AR) 1)07>
Le;atul 5unului altuia
(1) Cnd 5unul individual deter$inat care a ,cut o5iectul
unui le;at cu titlu particular apar+ine unei alte per%oane dect
te%tatorul -i nu e%te cuprin% :n patri$oniul ace%tuia la data
de%cBiderii $o-tenirii9 atunci %e aplic di%pozi+iile prezentului
articol)
(2) &ac9 la data :ntoc$irii te%ta$entului9 te%tatorul nu a
-tiut c 5unul nu e%te al %u9 le;atul e%te anula5il)
(A) @n cazul :n care te%tatorul a -tiut c 5unul nu e%te al
%u9 cel :n%rcinat cu e8ecutarea le;atului e%te o5li;at9 la
ale;erea %a9 % dea ,ie 5unul :n natur9 ,ie valoarea ace%tuia de
la data de%cBiderii $o-tenirii)
AR) 1)07?
Le;atul con'unctiv
(1) Le;atul cu titlu particular e%te prezu$at a ,i con'unctiv
atunci cnd te%tatorul a l%at9 prin acela-i te%ta$ent9 un 5un
deter$inat individual %au ;eneric $ai $ultor le;atari cu titlu
particular9 ,r a preciza partea ,iecruia)
(2) @n cazul le;atului con'unctiv9 dac unul dintre le;atari
nu vrea %au nu poate % pri$ea%c le;atul9 partea lui va pro,ita
celorlal+i le;atari)
(A) Prevederile alin) (2) %e aplic -i atunci cnd o5iectul
le;atului con'unctiv :l con%tituie un dez$e$5r$nt al dreptului
de proprietate)
AR) 1)077
CBeltuielile predrii le;atului
@n lip%a unei di%pozi+ii te%ta$entare %au le;ale contrare9
cBeltuielile predrii le;atului %unt :n %arcina $o-tenirii9 ,r
ca prin acea%ta % %e aduc atin;ere rezervei %ucce%orale)
AR) 1)072
&reptul de pre,erin+ al creditorilor $o-tenirii ,a+ de
le;atari
(1) Creditorii $o-tenirii au dreptul % ,ie plti+i cu
prioritate ,a+ de le;atari)
(2) &ac le;atele cu titlu particular dep-e%c activul net al
$o-tenirii9 ele vor ,i redu%e :n $%ura dep-irii9 la cererea
creditorilor $o-tenirii %au a celui care e%te o5li;at % le
e8ecute)
(A) @n cazul :n care9 ,r a %e cunoa-te anu$ite datorii %au
%arcini ale $o-tenirii9 a ,o%t e8ecutat un le;at9 $o-tenitorul
le;al %au te%ta$entar9 creditorii %au orice per%oan intere%at
poate %olicita re%tituirea de la le;atarul pltit9 :n $%ura :n
care le;atul ur$eaz a ,i redu%)
IA) =ne,icacitatea le;atelor
AR) 1)074
Revocarea voluntar a le;atului
(1) Le;atele %unt %upu%e di%pozi+iilor privind revocarea
voluntar a te%ta$entului)
(2) .rice :n%trinare a 5unului ce con%tituie o5iectul unui
le;at cu titlu particular9 con%i$+it de ctre te%tator9 cBiar
dac e%te a,ectat de $odalit+i9 revoc i$plicit le;atul pentru
tot ceea ce %"a :n%trinat)
(A) =ne,icacitatea :n%trinrii nu a,ecteaz revocarea dect
dacE
a) e%te deter$inat de incapacitatea %au vicierea voin+ei
te%tatorului6 ori
5) :n%trinarea reprezint o dona+ie :n ,avoarea
5ene,iciarului le;atului -i nu %"a ,cut %u5 condi+ii %au cu
%arcini %u5%tan+ial di,erite de acelea care a,ecteaz le;atul)
(>) &i%tru;erea voluntar de ctre te%tator a 5unului ce
con%tituie o5iectul le;atului cu titlu particular revoc i$plicit
le;atul)
AR) 1)073
Revocarea 'udectorea%c
(1) Revocarea 'udectorea%c a le;atului poate ,i cerut :n
cazul ne:ndeplinirii9 ,r 'u%ti,icare9 a %arcinii in%tituite de
te%tator) Ne:ndeplinirea ,ortuit a %arcinii poate atra;e
revocarea nu$ai dac9 potrivit voin+ei te%tatorului9 e,icacitatea
le;atului e%te condi+ionat de e8ecutarea %arcinii)
(2) Revocarea 'udectorea%c a le;atului poate ,i %olicitat
-i pentru in;ratitudine :n ur$toarele cazuriE
a) dac le;atarul a atentat la via+a te%tatorului9 a unei
per%oane apropiate lui %au9 -tiind c al+ii inten+ioneaz %
atenteze9 nu l"a :n-tiin+at6
5) dac le;atarul %e ,ace vinovat de ,apte penale9 cruzi$i
%au in'urii ;rave ,a+ de te%tator ori de in'urii ;rave la adre%a
$e$oriei te%tatorului)
AR) 1)020
er$enul de pre%crip+ie
&reptul la ac+iunea :n revocarea 'udectorea%c a le;atului
%e pre%crie :n ter$en de un an de la data la care $o-tenitorul a
cuno%cut ,apta de in;ratitudine %au9 dup caz9 de la data la care
%arcina tre5uia e8ecutat)
AR) 1)021
Caducitatea le;atului
.rice le;at devine caduc atunci cndE
a) le;atarul nu $ai e%te :n via+ la data de%cBiderii
$o-tenirii6
5) le;atarul e%te incapa5il de a pri$i le;atul la data
de%cBiderii $o-tenirii6
c) le;atarul e%te nede$n6
d) le;atarul renun+ la le;at6
e) le;atarul decedeaz :naintea :$plinirii condi+iei
%u%pen%ive ce a,ecteaz le;atul9 dac acea%ta avea un caracter
pur per%onal6
,) 5unul ce ,or$eaz o5iectul le;atului cu titlu particular a
pierit :n totalitate din $otive care nu +in de voin+a
te%tatorului9 :n ti$pul vie+ii te%tatorului %au :naintea
:$plinirii condi+iei %u%pen%ive ce a,ecteaz le;atul)
AR) 1)022
&e%tina+ia 5unurilor con%tituind o5iectul unui le;at
ine,icace
=ne,icacitatea le;atului din cauza nulit+ii9 revocrii9
caducit+ii %au de%,iin+rii pentru nerealizarea condi+iei
%u%pen%ive ori pentru :ndeplinirea condi+iei rezolutorii pro,it
$o-tenitorilor ale cror drepturi %ucce%orale ar ,i ,o%t
$ic-orate %au9 dup caz9 :nlturate prin e8i%ten+a le;atului %au
care aveau o5li;a+ia % e8ecute le;atul)
AR) 1)02A
Re;i$ul le;atului"%arcin
Cu e8cep+ia cazului prevzut la art) 1)021 lit) ,)9
caducitatea %au revocarea 'udectorea%c a unui le;at ;revat cu
un le;at"%arcin :n ,avoarea unui ter+ nu atra;e ine,icacitatea
ace%tui din ur$ le;at) Mo-tenitorii care 5ene,iciaz de
ine,icacitatea le;atului %unt o5li;a+i % e8ecute le;atul"
%arcin)
(EC/=!NEA a ?"a
&ez$o-tenirea
AR) 1)02>
No+iune
(1) &ez$o-tenirea e%te di%pozi+ia te%ta$entar prin care
te%tatorul :i :nltur de la $o-tenire9 :n tot %au :n parte9 pe
unul %au $ai $ul+i dintre $o-tenitorii %i le;ali)
(2) &ez$o-tenirea e%te direct atunci cnd te%tatorul di%pune
prin te%ta$ent :nlturarea de la $o-tenire a unuia %au $ai $ultor
$o-tenitori le;ali -i indirect atunci cnd te%tatorul in%tituie
unul %au $ai $ul+i le;atari)
AR) 1)02?
E,ectele
(1) @n cazul dez$o-tenirii %o+ului %upravie+uitor9
$o-tenitorii din cla%a cu care ace%ta vine :n concur% cule;
partea din $o-tenire r$a% dup atri5uirea cotei cuvenite
%o+ului %upravie+uitor ca ur$are a dez$o-tenirii)
(2) &ac9 :n ur$a dez$o-tenirii9 pe ln; %o+ul
%upravie+uitor9 vin la $o-tenire att cel dez$o-tenit9 ct -i
acela care 5ene,iciaz de dez$o-tenire9 ace%ta din ur$ cule;e
partea r$a% dup atri5uirea cotei %o+ului %upravie+uitor -i a
cotei celui dez$o-tenit)
(A) Atunci cnd9 :n ur$a dez$o-tenirii9 un $o-tenitor
pri$e-te o cot in,erioar cotei %ale le;ale9 $o-tenitorul cu
care vine :n concur% cule;e partea care ar ,i revenit celui
dez$o-tenit)
(>) &ac9 :n ur$a dez$o-tenirii9 o per%oan e%te :nlturat
total de la $o-tenire9 cota ce i %"ar ,i cuvenit %e atri5uie
$o-tenitorilor cu care ar ,i venit :n concur% %au9 :n lip%a
ace%tora9 $o-tenitorilor %u5%ecven+i)
(?) &i%pozi+iile prevzute la alin) (1)"(>) nu pot pro,ita
per%oanelor incapa5ile de a pri$i le;ate)
AR) 1)027
Nulitatea
(1) &i%pozi+ia te%ta$entar prin care $o-tenitorii le;ali au
,o%t dez$o-teni+i e%te %upu% cauzelor de nulitate9 a5%olut %au
relativ9 prevzute de le;e)
(2) er$enul de pre%crip+ie a dreptului la ac+iunea :n
anulare cur;e de la data la care cei dez$o-teni+i au luat
cuno-tin+ de di%pozi+ia te%ta$entar prin care au ,o%t
:nltura+i de la $o-tenire9 dar nu $ai devre$e de data
de%cBiderii $o-tenirii)
(EC/=!NEA a 7"a
E8ecu+iunea te%ta$entar
AR) 1)022
&e%e$narea -i $i%iunea e8ecutorului
(1) e%tatorul poate nu$i una %au $ai $ulte per%oane9
con,erindu"le :$puternicirea nece%ar e8ecutrii di%pozi+iilor
te%ta$entare) E8ecutorul te%ta$entar poate ,i de%e$nat -i de
ctre un ter+ deter$inat prin te%ta$ent)
(2) &ac au ,o%t de%e$na+i $ai $ul+i e8ecutori te%ta$entari9
oricare dintre ei poate ac+iona ,r concur%ul celorlal+i9 cu
e8cep+ia cazului :n care te%tatorul a di%pu% alt,el %au le"a
:$pr+it atri5u+iile)
(A) Puterile e8ecutorului te%ta$entar pot ,i e8ercitate de la
data acceptrii $i%iunii prin declara+ie autentic notarial)
AR) 1)024
Capacitatea e8ecutorului
Per%oana lip%it de capacitate de e8erci+iu %au cu capacitate
de e8erci+iu re%trn% nu poate ,i e8ecutor te%ta$entar)
AR) 1)023
&reptul de ad$ini%trare
(1) E8ecutorul te%ta$entar are dreptul % ad$ini%treze
patri$oniul %ucce%oral pe o perioad de cel $ult 2 ani de la data
de%cBiderii $o-tenirii9 cBiar dac te%tatorul nu i"a con,erit :n
$od e8pre% ace%t drept)
(2) Prin te%ta$ent9 dreptul de ad$ini%trare poate ,i re%trn%
doar la o parte din patri$oniul %ucce%oral %au la un ter$en $ai
%curt)
(A) er$enul de 2 ani poate ,i prelun;it de in%tan+a de
'udecat9 pentru $otive te$einice9 prin acordarea unor ter$ene
%ucce%ive de cte un an)
AR) 1)040
Puterile e8ecutorului
(1) E8ecutorul te%ta$entarE
a) va cere9 :n condi+iile le;ii9 punerea %i;iliilor9 dac
printre $o-tenitori %unt -i $inori9 per%oane pu%e %u5 interdic+ie
'udectorea%c %au di%prute6
5) va %trui a %e ,ace inventarul 5unurilor $o-tenirii :n
prezen+a %au cu citarea $o-tenitorilor6
c) va cere in%tan+ei % :ncuviin+eze vnzarea 5unurilor9 :n
lip% de %u$e %u,iciente pentru e8ecutarea le;atelor) =n%tan+a va
putea :ncuviin+a vnzarea i$o5ilelor %ucce%orale nu$ai dac nu
e8i%t $o-tenitori rezervatari6
d) va depune dili;en+e pentru e8ecutarea te%ta$entului9 iar
:n caz de conte%ta+ie9 pentru a apra validitatea %a6
e) va plti datoriile $o-tenirii dac a ,o%t :$puternicit :n
ace%t %en% prin te%ta$ent) @n lip%a unei a%e$enea :$puterniciri9
e8ecutorul te%ta$entar va putea acBita datoriile nu$ai cu
:ncuviin+area in%tan+ei6
,) va :nca%a crean+ele $o-tenirii)
(2) e%tatorul poate di%pune ca e8ecutorul te%ta$entar %
procedeze la parta'area 5unurilor $o-tenirii) Parta'ul produce
e,ecte nu$ai dac proiectul prezentat de ctre e8ecutor a ,o%t
apro5at de to+i $o-tenitorii)
AR) 1)041
ran%$iterea e8ecu+iunii
(1) Puterile e8ecutorului te%ta$entar nu pot ,i tran%$i%e)
(2) Mi%iunea e8ecutorului te%ta$entar nu$it :n con%iderarea
unei ,unc+ii deter$inate poate ,i continuat de ctre per%oana
care preia acea ,unc+ie)
AR) 1)042
.5li;a+ia de a da %ocoteal -i r%punderea e8ecutorului
(1) La %,r-itul ,iecrui an -i la :ncetarea $i%iunii %ale9
e8ecutorul te%ta$entar e%te o5li;at % dea %ocoteal pentru
;e%tiunea %a9 cBiar dac nu e8i%t $o-tenitori rezervatari)
Acea%t o5li;a+ie %e tran%$ite $o-tenitorilor e8ecutorului)
(2) E8ecutorul te%ta$entar r%punde ca un $andatar :n
le;tur cu e8ecutarea di%pozi+iilor te%ta$entare)
(A) &ac au ,o%t de%e$na+i $ai $ul+i e8ecutori te%ta$entari9
r%punderea ace%tora e%te %olidar9 cu e8cep+ia cazului :n care
te%tatorul le"a :$pr+it atri5u+iile -i ,iecare dintre ei %"a
li$itat la $i%iunea :ncredin+at)
AR) 1)04A
Re$unera+ia e8ecutorului
Mi%iunea e8ecutorului te%ta$entar e%te ;ratuit9 dac
te%tatorul nu a %ta5ilit o re$unera+ie :n %arcina $o-tenirii)
AR) 1)04>
(uportarea cBeltuielilor
CBeltuielile ,cute de e8ecutorul te%ta$entar :n e8ercitarea
puterilor %ale %unt :n %arcina $o-tenirii)
AR) 1)04?
@ncetarea e8ecu+iunii
E8ecu+iunea te%ta$entar poate :ncetaE
a) prin :ndeplinirea %au i$po%i5ilitatea aducerii la
:ndeplinire a $i%iunii pri$ite6
5) prin renun+are :n ,or$a unei declara+ii autentice
notariale6
c) prin dece%ul e8ecutorului te%ta$entar6
d) prin punerea %u5 interdic+ie 'udectorea%c a e8ecutorului
te%ta$entar6
e) prin revocarea de ctre in%tan+ a e8ecutorului
te%ta$entar care nu :-i :ndepline-te $i%iunea ori o :ndepline-te
:n $od necore%punztor6
,) prin e8pirarea ter$enului :n care %e e8ercit dreptul de
ad$ini%trare9 a,ar de cazul :n care in%tan+a decide prelun;irea
ter$enului)
CAP) =C
Rezerva %ucce%oral9 cotitatea di%poni5il -i reduc+iunea
li5eralit+ilor e8ce%ive
(EC/=!NEA 1
Rezerva %ucce%oral -i cotitatea di%poni5il
AR) 1)047
No+iunea de rezerv %ucce%oral
Rezerva %ucce%oral e%te partea din 5unurile $o-tenirii la
care $o-tenitorii rezervatari au dreptul :n virtutea le;ii9 cBiar
:$potriva voin+ei de,unctului9 $ani,e%tat prin li5eralit+i ori
dez$o-teniri)
AR) 1)042
Mo-tenitorii rezervatari
(unt $o-tenitori rezervatari %o+ul %upravie+uitor9
de%cenden+ii -i a%cenden+ii privile;ia+i ai de,unctului)
AR) 1)044
@ntinderea rezervei %ucce%orale
Rezerva %ucce%oral a ,iecrui $o-tenitor rezervatar e%te de
'u$tate din cota %ucce%oral care9 :n a5%en+a li5eralit+ilor
%au dez$o-tenirilor9 i %"ar ,i cuvenit ca $o-tenitor le;al)
AR) 1)043
No+iunea de cotitate di%poni5il
Cotitatea di%poni5il e%te partea din 5unurile $o-tenirii
care nu e%te rezervat prin le;e -i de care de,unctul putea
di%pune :n $od ne:n;rdit prin li5eralit+i)
AR) 1)030
Cotitatea di%poni5il %pecial a %o+ului %upravie+uitor
(1) Li5eralit+ile neraporta5ile ,cute %o+ului
%upravie+uitor9 care vine la $o-tenire :n concur% cu al+i
de%cenden+i dect cei co$uni lor9 nu pot dep-i un %,ert din
$o-tenire -i nici partea de%cendentului care a pri$it cel $ai
pu+in)
(2) &ac de,unctul nu a di%pu% prin li5eralit+i de di,eren+a
dintre cotitatea di%poni5il %ta5ilit potrivit art) 1)043 -i
cotitatea di%poni5il %pecial9 atunci acea%t di,eren+ revine
de%cenden+ilor)
(A) &i%pozi+iile alin) (1) -i (2) %e aplic :n $od
core%punztor atunci cnd de%cendentul $en+ionat la alin) (1) a
,o%t dez$o-tenit direct9 iar de acea%t dez$o-tenire ar 5ene,icia
%o+ul %upravie+uitor)
(EC/=!NEA a 2"a
Reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive
AR) 1)031
(ta5ilirea rezervei %ucce%orale -i a cotit+ii di%poni5ile
(1) Caloarea $a%ei %ucce%orale9 :n ,unc+ie de care %e
deter$in rezerva %ucce%oral -i cotitatea di%poni5il9 %e
%ta5ile-te a%t,elE
a) deter$inarea activului 5rut al $o-tenirii9 prin :n%u$area
valorii 5unurilor e8i%tente :n patri$oniul %ucce%oral la data
de%cBiderii $o-tenirii6
5) deter$inarea activului net al $o-tenirii9 prin %cderea
pa%ivului %ucce%oral din activul 5rut6
c) reunirea ,ictiv9 doar pentru calcul9 la activul net9 a
valorii dona+iilor ,cute de cel care la% $o-tenirea)
(2) @n vederea aplicrii alin) (1) lit) c)9 %e ia :n
con%iderare valoarea la data de%cBiderii $o-tenirii a 5unurilor
donate9 +inndu"%e :n% cont de %tarea lor :n $o$entul dona+iei9
din care %e %cade valoarea %arcinilor a%u$ate prin contractele de
dona+ie) &ac 5unurile au ,o%t :n%trinate de donatar9 %e +ine
%ea$a de valoarea lor la data :n%trinrii) &ac 5unurile donate
au ,o%t :nlocuite cu altele9 %e +ine cont de valoarea9 la data
de%cBiderii $o-tenirii9 a 5unurilor intrate :n patri$oniu -i de
%tarea lor la $o$entul do5ndirii) otu-i9 dac devalorizarea
5unurilor intrate :n patri$oniu era inevita5il la data
do5ndirii9 :n virtutea naturii lor9 :nlocuirea 5unurilor nu e%te
luat :n con%iderare) @n $%ura :n care 5unul donat %au cel care
l"a :nlocuit pe ace%ta a pierit ,ortuit9 indi,erent de data
pieirii9 dona+ia nu %e va %upune reunirii ,ictive) (u$ele de 5ani
%unt %upu%e inde8rii :n raport cu indicele in,la+iei9
core%punztor perioadei cuprin%e :ntre data intrrii lor :n
patri$oniul donatarului -i data de%cBiderii $o-tenirii)
(A) Nu %e va +ine %ea$a :n %ta5ilirea rezervei de darurile
o5i-nuite9 de dona+iile re$uneratorii -i9 :n $%ura :n care nu
%unt e8ce%ive9 nici de %u$ele cBeltuite pentru :ntre+inerea %au9
dac e%te cazul9 pentru ,or$area pro,e%ional a de%cenden+ilor9 a
prin+ilor %au a %o+ului -i nici de cBeltuielile de nunt)
(>) Pn la dovada contrar9 :n%trinarea cu titlu onero%
ctre un de%cendent ori un a%cendent privile;iat %au ctre %o+ul
%upravie+uitor e%te prezu$at a ,i dona+ie dac :n%trinarea %"a
,cut cu rezerva uzu,ructului9 uzului ori a5ita+iei %au :n
%cBi$5ul :ntre+inerii pe via+ ori a unei rente via;ere)
Prezu$+ia opereaz nu$ai :n ,avoarea de%cenden+ilor9
a%cenden+ilor privile;ia+i -i a %o+ului %upravie+uitor ai
de,unctului9 dac ace-tia nu au con%i$+it la :n%trinare)
(?) Rezerva %ucce%oral -i cotitatea di%poni5il %e
calculeaz :n ,unc+ie de valoarea %ta5ilit potrivit alin) (1))
La %ta5ilirea rezervei nu %e +ine %ea$a de cei care au renun+at
la $o-tenire9 cu e8cep+ia celor o5li;a+i la raport9 potrivit art)
1)1>2 alin) (2))
AR) 1)032
Modul de operare
&up de%cBiderea $o-tenirii9 li5eralit+ile care :ncalc
rezerva %ucce%oral %unt %upu%e reduc+iunii9 la cerere)
AR) 1)03A
Per%oanele care pot cere reduc+iunea
Reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive poate ,i cerut nu$ai de
ctre $o-tenitorii rezervatari9 de %ucce%orii lor9 precu$ -i de
ctre creditorii cBiro;ra,ari ai $o-tenitorilor rezervatari)
AR) 1)03>
Cile de realizare a reduc+iunii
(1) Reduc+iunea li5eralit+ilor e8ce%ive %e poate realiza
prin 5una :nvoial a celor intere%a+i)
(2) @n lip%a unei a%e$enea :nvoieli9 reduc+iunea poate ,i
invocat :n ,a+a in%tan+ei de 'udecat pe cale de e8cep+ie %au pe
cale de ac+iune9 dup caz)
(A) @n cazul pluralit+ii de $o-tenitori rezervatari9
reduc+iunea opereaz nu$ai :n li$ita cotei de rezerv cuvenite
celui care a cerut"o -i pro,it nu$ai ace%tuia)
AR) 1)03?
er$enul de pre%crip+ie
(1) &reptul la ac+iunea :n reduc+iune a li5eralit+ilor
e8ce%ive %e pre%crie :n ter$en de A ani de la data de%cBiderii
$o-tenirii %au9 dup caz9 de la data la care $o-tenitorii
rezervatari au pierdut po%e%ia 5unurilor care ,or$eaz o5iectul
li5eralit+ilor)
(2) @n cazul li5eralit+ilor e8ce%ive a cror e8i%ten+ nu a
,o%t cuno%cut de $o-tenitorii rezervatari9 ter$enul de
pre%crip+ie :ncepe % cur; de la data cnd au cuno%cut e8i%ten+a
ace%tora -i caracterul lor e8ce%iv)
(A) E8cep+ia de reduc+iune e%te i$pre%cripti5il e8tinctiv)
AR) 1)037
.rdinea reduc+iunii
(1) Le;atele %e reduc :naintea dona+iilor)
(2) Le;atele %e reduc toate deodat -i propor+ional9 a,ar
dac te%tatorul a di%pu% c anu$ite le;ate vor avea pre,erin+9
caz :n care vor ,i redu%e $ai :nti celelalte le;ate)
(A) &ona+iile %e reduc %ucce%iv9 :n ordinea inver% a datei
lor9 :ncepnd cu cea $ai nou)
(>) &ona+iile conco$itente %e reduc toate deodat -i
propor+ional9 a,ar dac donatorul a di%pu% c anu$ite dona+ii
vor avea pre,erin+9 caz :n care vor ,i redu%e $ai :nti
celelalte dona+ii)
(?) &ac 5ene,iciarul dona+iei care ar tre5ui redu% e%te
in%olva5il9 %e va proceda la reduc+iunea dona+iei anterioare)
AR) 1)032
E,ectele reduc+iunii
(1) Reduc+iunea are ca e,ect ine,icacitatea le;atelor %au9
dup caz9 de%,iin+area dona+iilor :n $%ura nece%ar :ntre;irii
rezervei %ucce%orale)
(2) @ntre;irea rezervei9 ca ur$are a reduc+iunii9 %e
realizeaz :n natur)
(A) Reduc+iunea %e realizeaz prin ecBivalent :n cazul :n
care9 :nainte de de%cBiderea $o-tenirii9 donatarul a :n%trinat
5unul ori a con%tituit a%upra lui drepturi reale9 precu$ -i
atunci cnd 5unul a pierit dintr"o cauz i$puta5il donatarului)
(>) Cnd dona+ia %upu% reduc+iunii a ,o%t ,cut unui
$o-tenitor rezervatar care nu e%te o5li;at la raportul dona+iei9
ace%ta va putea p%tra :n contul rezervei %ale partea care
dep-e-te cotitatea di%poni5il)
(?) &ac donatarul e%te un %ucce%i5il o5li;at la raport9 iar
partea %upu% reduc+iunii reprezint $ai pu+in de 'u$tate din
valoarea 5unului donat9 donatarul rezervatar poate p%tra 5unul9
iar reduc+iunea nece%ar :ntre;irii rezervei celorlal+i
$o-tenitori rezervatari %e va ,ace prin luare $ai pu+in %au prin
ecBivalent 5ne%c)
(7) @n cazul :ntre;irii rezervei :n natur9 ;rati,icatul
p%treaz ,ructele pr+ii din 5un care dep-e-te cotitatea
di%poni5il9 percepute pn la data la care cei :ndrept+i+i au
cerut reduc+iunea)
AR) 1)034
Reduc+iunea unor li5eralit+i %peciale
(1) &ac dona+ia %au le;atul are ca o5iect un uzu,ruct9 uz
ori a5ita+ie %au o rent ori :ntre+inere via;er9 $o-tenitorii
rezervatari au ,acultatea ,ie de a e8ecuta li5eralitatea a%t,el
cu$ a ,o%t %tipulat9 ,ie de a a5andona proprietatea cotit+ii
di%poni5ile :n ,avoarea 5ene,iciarului li5eralit+ii9 ,ie de a
%olicita reduc+iunea potrivit dreptului co$un)
(2) &ac $o-tenitorii rezervatari nu %e :n+ele; a%upra
op+iunii9 reduc+iunea %e va ,ace potrivit dreptului co$un)
AR) 1)033
=$putarea li5eralit+ilor
(1) &ac 5ene,iciarul li5eralit+ii nu e%te $o-tenitor
rezervatar9 li5eralitatea pri$it %e i$put a%upra cotit+ii
di%poni5ile9 iar dac o dep-e-te9 e%te %upu% reduc+iunii)
(2) &ac ;rati,icatul e%te $o-tenitor rezervatar -i
li5eralitatea nu e%te %upu% raportului9 ea %e i$put a%upra
cotit+ii di%poni5ile) &ac e%te cazul9 e8cedentul %e i$put
a%upra cotei de rezerv la care are dreptul ;rati,icatul -i9 dac
o dep-e-te9 e%te %upu% reduc+iunii)
(A) &ac ;rati,icatul e%te $o-tenitor rezervatar -i
li5eralitatea e%te %upu% raportului9 ea %e i$put a%upra
rezervei celui ;rati,icat9 iar dac e8i%t9 e8cedentul %e i$put
a%upra cotit+ii di%poni5ile9 a,ar de cazul :n care di%puntorul
a %tipulat i$putarea %a a%upra rezervei ;lo5ale) @n ace%t ulti$
caz9 nu$ai partea care e8cedeaz rezervei ;lo5ale %e i$put
a%upra cotit+ii di%poni5ile) @n toate cazurile9 dac %e
dep-e-te cotitatea di%poni5il9 li5eralitatea e%te %upu%
reduc+iunii)
(>) &ac e8i%t $ai $ulte li5eralit+i9 i$putarea %e ,ace
potrivit alin) (1)"(A)9 +innd %ea$a -i de ordinea reduc+iunii
li5eralit+ilor e8ce%ive)
=L!L =C
ran%$i%iunea -i parta'ul $o-tenirii
CAP) =
ran%$i%iunea $o-tenirii
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 1)100
No+iunile de op+iune %ucce%oral -i de %ucce%i5il
(1) Cel cBe$at la $o-tenire :n te$eiul le;ii %au al voin+ei
de,unctului poate accepta $o-tenirea %au poate renun+a la ea)
(2) Prin %ucce%i5il %e :n+ele;e per%oana care :ndepline-te
condi+iile prevzute de le;e pentru a putea $o-teni9 dar care nu
-i"a e8ercitat :nc dreptul de op+iune %ucce%oral)
AR) 1)101
Caracterele 'uridice ale op+iunii
(u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 op+iunea %ucce%oral e%te
indivizi5il -i nu poate ,i a,ectat de nicio $odalitate)
AR) 1)102
Coca+ia $ultipl la $o-tenire
(1) Mo-tenitorul care9 :n 5aza le;ii %au a te%ta$entului9
cu$uleaz $ai $ulte voca+ii la $o-tenire are9 pentru ,iecare
dintre ele9 un drept de op+iune di%tinct)
(2) Le;atarul cBe$at la $o-tenire -i ca $o-tenitor le;al :-i
va putea e8ercita op+iunea :n oricare dintre ace%te calit+i)
&ac9 de-i nu a ,o%t :nclcat rezerva9 din te%ta$ent rezult c
de,unctul a dorit % di$inueze cota ce i %"ar ,i cuvenit
le;atarului ca $o-tenitor le;al9 ace%ta din ur$ poate opta doar
ca le;atar)
AR) 1)10A
er$enul de op+iune %ucce%oral
(1) &reptul de op+iune %ucce%oral %e e8ercit :n ter$en de
un an de la data de%cBiderii $o-tenirii)
(2) er$enul de op+iune cur;eE
a) de la data na-terii celui cBe$at la $o-tenire9 dac
na-terea %"a produ% dup de%cBiderea $o-tenirii6
5) de la data :nre;i%trrii $or+ii :n re;i%trul de %tare
civil9 dac :nre;i%trarea %e ,ace :n te$eiul unei Botrri
'udectore-ti de declarare a $or+ii celui care la% $o-tenirea9
a,ar nu$ai dac %ucce%i5ilul a cuno%cut ,aptul $or+ii %au
Botrrea de declarare a $or+ii la o dat anterioar9 caz :n care
ter$enul cur;e de la acea%t din ur$ dat6
c) de la data la care le;atarul a cuno%cut %au tre5uia %
cunoa%c le;atul %u9 dac te%ta$entul cuprinznd ace%t le;at
e%te de%coperit dup de%cBiderea $o-tenirii6
d) de la data la care %ucce%i5ilul a cuno%cut %au tre5uia %
cunoa%c le;tura de rudenie pe care %e :nte$eiaz voca+ia %a la
$o-tenire9 dac acea%t dat e%te ulterioar de%cBiderii
$o-tenirii)
(A) er$enului prevzut la alin) (1) i %e aplic prevederile
cuprin%e :n cartea a C="a re,eritoare la %u%pendarea -i repunerea
:n ter$enul de pre%crip+ie e8tinctiv)
AR) 1)10>
Proro;area ter$enului
(1) @n cazul :n care %ucce%i5ilul a cerut :ntoc$irea
inventarului anterior e8ercitrii dreptului de op+iune
%ucce%oral9 ter$enul de op+iune nu %e va :$plini $ai devre$e de
dou luni de la data la care i %e co$unic proce%ul"ver5al de
inventariere)
(2) Pe durata e,ecturii inventarului9 %ucce%i5ilul nu poate
,i con%iderat $o-tenitor9 cu e8cep+ia cazului :n care a acceptat
$o-tenirea)
AR) 1)10?
Retran%$iterea dreptului de op+iune
(1) Mo-tenitorii celui care a decedat ,r a ,i e8ercitat
dreptul de op+iune %ucce%oral :l e8ercit %eparat9 ,iecare
pentru partea %a9 :n ter$enul aplica5il dreptului de op+iune
privind $o-tenirea autorului lor)
(2) @n cazul prevzut la alin) (1)9 partea %ucce%i5ilului
care renun+ pro,it celorlal+i $o-tenitori ai autorului %u)
(EC/=!NEA a 2"a
Acceptarea $o-tenirii
AR) 1)107
Li5ertatea acceptrii $o-tenirii
Ni$eni nu poate ,i o5li;at % accepte o $o-tenire ce i %e
cuvine)
AR) 1)102
Acceptarea $o-tenirii de ctre creditori
Creditorii %ucce%i5ilului pot accepta $o-tenirea9 pe cale
o5lic9 :n li$ita :nde%tulrii crean+ei lor)
AR) 1)104
#elurile acceptrii
(1) Acceptarea poate ,i e8pre% %au tacit)
(2) Acceptarea e%te e8pre% cnd %ucce%i5ilul :-i :n%u-e-te
e8plicit titlul %au calitatea de $o-tenitor printr"un :n%cri%
autentic %au %u5 %e$ntur privat)
(A) Acceptarea e%te tacit cnd %ucce%i5ilul ,ace un act %au
,apt pe care nu ar putea % :l ,ac dect :n calitate de
$o-tenitor)
AR) 1)103
@nre;i%trarea actelor de acceptare
@n %itua+ia :n care acceptarea e%te ,cut printr"un :n%cri%
autentic9 declara+ia de acceptare %e va :n%crie :n re;i%trul
na+ional notarial9 +inut :n ,or$at electronic9 potrivit le;ii)
AR) 1)110
Actele cu valoare de acceptare tacit
(1) Actele de di%pozi+ie 'uridic privind o parte %au
totalitatea drepturilor a%upra $o-tenirii atra; acceptarea tacit
a ace%teia) (unt a%t,el de acteE
a) :n%trinarea9 cu titlu ;ratuit %au onero%9 de ctre
%ucce%i5il a drepturilor a%upra $o-tenirii6
5) renun+area9 cBiar ;ratuit9 :n ,olo%ul unuia %au $ai
$ultor $o-tenitori deter$ina+i6
c) renun+area la $o-tenire9 cu titlu onero%9 cBiar :n
,avoarea tuturor co$o-tenitorilor %au $o-tenitorilor %u5%ecven+i)
(2) &e a%e$enea9 pot avea valoare de acceptare tacit a
$o-tenirii actele de di%pozi+ie9 ad$ini%trare de,initiv ori
,olo%in+ a unor 5unuri din $o-tenire)
(A) Actele de con%ervare9 %uprave;Bere -i de ad$ini%trare
provizorie nu valoreaz acceptare9 dac din :$pre'urrile :n care
ace%tea %"au e,ectuat nu rezult c %ucce%i5ilul -i"a :n%u-it
prin ele calitatea de $o-tenitor)
(>) (unt con%iderate a ,i de ad$ini%trare provizorie actele
de natur ur;ent a cror :ndeplinire e%te nece%ar pentru
nor$ala punere :n valoare9 pe ter$en %curt9 a 5unurilor
$o-tenirii)
AR) 1)111
&eclara+ia de neacceptare
(ucce%i5ilul care inten+ioneaz % :ndeplinea%c un act ce
poate avea %e$ni,ica+ia acceptrii $o-tenirii9 dar care dore-te
ca prin acea%ta % nu ,ie con%iderat acceptant9 tre5uie % dea :n
ace%t %en%9 anterior :ndeplinirii actului9 o declara+ie autentic
notarial)
AR) 1)112
Prezu$+ia de renun+are
(1) E%te prezu$at9 pn la pro5a contrar9 c a renun+at la
$o-tenire %ucce%i5ilul care9 de-i cuno-tea de%cBiderea $o-tenirii
-i calitatea lui de %ucce%i5il9 ca ur$are a citrii %ale :n
condi+iile le;ii9 nu accept $o-tenirea :n ter$enul prevzut la
art) 1)10A) Cita+ia tre5uie % cuprind9 %u5 %anc+iunea nulit+ii
ace%teia9 pe ln; ele$entele prevzute de Codul de procedur
civil9 -i precizarea c9 dac %ucce%i5ilul nu :-i e8ercit
dreptul de a accepta $o-tenirea :n ter$enul prevzut la art)
1)10A9 va ,i prezu$at c renun+ la $o-tenire)
(2) Prezu$+ia de renun+are opereaz nu$ai dac cita+ia i"a
,o%t co$unicat %ucce%i5ilului cu cel pu+in A0 de zile :nainte de
e8pirarea ter$enului de op+iune %ucce%oral)
AR) 1)11A
Reducerea ter$enului de op+iune
(1) Pentru $otive te$einice9 la cererea oricrei per%oane
intere%ate9 un %ucce%i5il poate ,i o5li;at9 cu aplicarea
procedurii prevzute de le;e pentru ordonan+a pre-edin+ial9 %
:-i e8ercite dreptul de op+iune %ucce%oral :nuntrul unui ter$en
%ta5ilit de in%tan+a 'udectorea%c9 $ai %curt dect cel prevzut
la art) 1)10A)
(2) (ucce%i5ilul care nu opteaz :n ter$enul %ta5ilit de
in%tan+a 'udectorea%c e%te con%iderat c a renun+at la
$o-tenire)
AR) 1)11>
E,ectele acceptrii
(1) Acceptarea con%olideaz tran%$i%iunea $o-tenirii
realizat de plin drept la data dece%ului)
(2) Mo-tenitorii le;ali -i le;atarii univer%ali %au cu titlu
univer%al r%pund pentru datoriile -i %arcinile $o-tenirii nu$ai
cu 5unurile din patri$oniul %ucce%oral9 propor+ional cu cota
,iecruia)
(A) Le;atarul cu titlu particular nu e%te o5li;at % %uporte
datoriile -i %arcinile $o-tenirii) Prin e8cep+ie9 el r%punde
pentru pa%ivul $o-tenirii9 :n% nu$ai cu 5unul %au 5unurile ce
,or$eaz o5iectul le;atului9 dacE
a) te%tatorul a di%pu% :n $od e8pre% :n ace%t %en%6
5) dreptul l%at prin le;at are ca o5iect o univer%alitate9
cu$ ar ,i o $o-tenire culea% de ctre te%tator -i nelicBidat
:nc6 :n ace%t caz9 le;atarul r%punde pentru pa%ivul acelei
univer%alit+i6
c) celelalte 5unuri ale $o-tenirii %unt in%u,iciente pentru
plata datoriilor -i %arcinilor $o-tenirii)
(>) @n cazul :n%trinrii 5unurilor $o-tenirii dup
de%cBiderea ace%teia9 5unurile intrate :n patri$oniul %ucce%oral
prin e,ectul %u5ro;a+iei pot ,i a,ectate %tin;erii datoriilor -i
%arcinilor $o-tenirii)
AR) 1)11?
@ntoc$irea inventarului
(1) (ucce%i5ilii9 creditorii $o-tenirii -i orice per%oan
intere%at pot cere notarului co$petent % di%pun e,ectuarea
unui inventar al 5unurilor din patri$oniul %ucce%oral9 toate
cBeltuielile care %e vor ,ace :n ace%t %cop ,iind :n %arcina
$o-tenirii)
(2) &ac %ucce%i5ilii %au per%oanele care de+in 5unuri din
patri$oniul %ucce%oral %e opun9 e,ectuarea inventarului e%te
di%pu% de ctre in%tan+a 'udectorea%c de la locul de%cBiderii
$o-tenirii)
(A) =nventarul %e e,ectueaz de ctre per%oana de%e$nat prin
acordul %ucce%i5ililor -i al creditorilor %au9 :n lip%a unui
a%e$enea acord9 de ctre per%oana de%e$nat ,ie de notar9 ,ie9
dup caz9 de in%tan+a de 'udecat co$petent)
AR) 1)117
Proce%ul"ver5al de inventariere
(1) Proce%ul"ver5al de inventariere cuprinde enu$erarea9
de%crierea -i evaluarea provizorie a 5unurilor ce %e a,lau :n
po%e%ia de,unctului la data de%cBiderii $o-tenirii)
(2) Dunurile a cror proprietate e%te conte%tat %e vor
$en+iona %eparat)
(A) @n inventar %e cuprind $en+iuni privind pa%ivul
%ucce%oral)
(>) Dunurile $o-tenirii care %e ;%e%c :n po%e%ia altei
per%oane vor ,i inventariate cu precizarea locului unde %e a,l
-i a $otivului pentru care %e ;%e%c acolo)
(?) @n cazul :n care9 cu ocazia inventarierii9 %e va ;%i
vreun te%ta$ent l%at de de,unct9 ace%ta va ,i vizat %pre
ne%cBi$5are -i va ,i depu% :n depozit la 5iroul notarului pu5lic)
(7) =nventarul %e %e$neaz de cel care l"a :ntoc$it9 de
%ucce%i5ilii a,la+i la locul inventarului9 iar :n lip%a ace%tora
%au :n cazul re,uzului lor de a %e$na9 inventarul va ,i %e$nat de
2 $artori)
AR) 1)112
M%urile %peciale de con%ervare a 5unurilor
(1) &ac e8i%t pericol de :n%trinare9 pierdere9 :nlocuire
%au di%tru;ere a 5unurilor9 notarul va putea pune 5unurile %u5
%i;iliu %au le va preda unui cu%tode)
(2) Poate ,i nu$it cu%tode9 cu acordul tuturor celor
intere%a+i9 unul dintre %ucce%i5ili9 iar :n caz contrar9 o alt
per%oan alea% de ctre notar)
(A) @n cazul :n care con%ervarea 5unurilor $o-tenirii
nece%it anu$ite cBeltuieli9 ace%tea vor ,i ,cute9 cu
:ncuviin+area notarului9 de ctre cu%todele prevzut la alin) (1)
%au9 :n lip%a cu%todelui9 de un curator %pecial9 nu$it de notar
pentru ad$ini%trarea 5unurilor)
(>) Dunurile date :n cu%todie %au :n ad$ini%trare %e predau
pe 5az de proce%"ver5al %e$nat de notar -i de cu%tode %au
curator) &ac predarea are loc conco$itent cu inventarierea9 %e
va ,ace $en+iune :n proce%ul"ver5al9 un e8e$plar al ace%tuia
predndu"%e cu%todelui %au curatorului)
(?) Cu%todele %au curatorul e%te o5li;at % re%tituie
5unurile -i % dea %ocoteal notarului a%upra cBeltuielilor de
con%ervare %au ad$ini%trare a ace%tor 5unuri la ,inalizarea
procedurii %ucce%orale %au atunci cnd notarul con%ider nece%ar)
(7) .ricine %e con%ider vt$at prin inventarul :ntoc$it %au
prin $%urile de con%ervare -i ad$ini%trare luate de notarul
pu5lic poate ,ace pln;ere la in%tan+a 'udectorea%c co$petent)
AR) 1)114
M%urile %peciale privind %u$ele de 5ani -i alte valori
(1) &ac :n ti$pul e,ecturii inventarului %e vor ;%i %u$e
de 5ani9 Brtii de valoare9 cecuri %au alte valori9 %e vor depune
:n depozitul notarial %au la o in%titu+ie %pecializat9 ,cndu"
%e $en+iune de%pre acea%ta -i :n proce%ul"ver5al de inventariere)
(2) &in %u$ele de 5ani ;%ite la inventariere %e vor l%a
$o-tenitorilor %au celor care locuiau cu de,unctul -i ;o%podreau
:$preun cu ace%ta %u$ele nece%are pentruE
a) :ntre+inerea per%oanelor ce erau :n %arcina celui decedat9
pentru $a8i$u$ 7 luni6
5) plata %u$elor datorate :n 5aza contractelor individuale de
$unc %au pentru plata a%i;urrilor %ociale6
c) acoperirea cBeltuielilor pentru con%ervarea -i
ad$ini%trarea 5unurilor $o-tenirii)
AR) 1)113
Acceptarea ,or+at
(1) (ucce%i5ilul care9 cu rea"credin+9 a %u%tra% ori a
a%cun% 5unuri din patri$oniul %ucce%oral %au a a%cun% o dona+ie
%upu% raportului ori reduc+iunii e%te con%iderat c a acceptat
$o-tenirea9 cBiar dac anterior renun+a%e la ea) El nu va avea
:n% niciun drept cu privire la 5unurile %u%tra%e %au a%cun%e -i9
dup caz9 va ,i o5li;at % raporteze ori % reduc dona+ia
a%cun% ,r a participa la di%tri5uirea 5unului donat)
(2) Mo-tenitorul a,lat :n %itua+ia prevzut la alin) (1)
e%te +inut % pltea%c datoriile -i %arcinile $o-tenirii
propor+ional cu cota %a din $o-tenire9 inclu%iv cu propriile %ale
5unuri)
(EC/=!NEA a A"a
Renun+area la $o-tenire
AR) 1)120
#or$a renun+rii
(1) Renun+area la $o-tenire nu %e pre%upune9 cu e8cep+ia
cazurilor prevzute la art) 1)112 -i art) 1)11A alin) (2))
(2) &eclara+ia de renun+are %e ,ace :n ,or$ autentic la
orice notar pu5lic %au9 dup caz9 la $i%iunile diplo$atice -i
o,iciile con%ulare ale Ro$niei9 :n condi+iile -i li$itele
prevzute de le;e)
(A) Pentru in,or$area ter+ilor9 declara+ia de renun+are %e va
:n%crie9 pe cBeltuiala renun+torului9 :n re;i%trul na+ional
notarial9 +inut :n ,or$at electronic9 potrivit le;ii)
AR) 1)121
E,ectele renun+rii
(1) (ucce%i5ilul care renun+ e%te con%iderat c nu a ,o%t
niciodat $o-tenitor)
(2) Partea renun+torului pro,it $o-tenitorilor pe care i"ar
,i :nlturat de la $o-tenire %au celor a cror parte ar ,i
di$inuat"o dac ar ,i acceptat $o-tenirea)
AR) 1)122
Renun+area ,rauduloa%
(1) Creditorii %ucce%i5ilului care a renun+at la $o-tenire :n
,rauda lor pot cere in%tan+ei revocarea renun+rii :n ceea ce :i
prive-te9 :n% nu$ai :n ter$en de A luni de la data la care au
cuno%cut renun+area)
(2) Ad$iterea ac+iunii :n revocare produce e,ectele
acceptrii $o-tenirii de ctre %ucce%i5ilul de5itor nu$ai :n
privin+a creditorului recla$ant -i :n li$ita crean+ei ace%tuia)
AR) 1)12A
Revocarea renun+rii
(1) @n tot cur%ul ter$enului de op+iune9 renun+torul poate
revoca renun+area9 dac $o-tenirea nu a ,o%t de'a acceptat de
al+i %ucce%i5ili care au voca+ie la partea care i"ar reveni9
di%pozi+iile art) 1)120 aplicndu"%e :n $od core%punztor)
(2) Revocarea renun+rii valoreaz acceptare9 5unurile
$o-tenirii ,iind preluate :n %tarea :n care %e ;%e%c -i %u5
rezerva drepturilor do5ndite de ter+i a%upra acelor 5unuri)
AR) 1)12>
er$enul de pre%crip+ie
&reptul la ac+iunea :n anularea acceptrii %au renun+rii %e
pre%crie :n ter$en de 7 luni9 calculat :n caz de violen+ de la
:ncetarea ace%teia9 iar :n celelalte cazuri din $o$entul :n care
titularul dreptului la ac+iune a cuno%cut cauza de nulitate
relativ)
(EC/=!NEA a >"a
(ezina
AR) 1)12?
No+iune
Pe ln; %tpnirea de ,apt e8ercitat a%upra patri$oniului
%ucce%oral9 %ezina le con,er $o-tenitorilor %ezinari -i dreptul
de a ad$ini%tra ace%t patri$oniu -i de a e8ercita drepturile -i
ac+iunile de,unctului)
AR) 1)127
Mo-tenitorii %ezinari
(unt $o-tenitori %ezinari %o+ul %upravie+uitor9 de%cenden+ii
-i a%cenden+ii privile;ia+i)
AR) 1)122
&o5ndirea %ezinei de ctre $o-tenitorii le;ali ne%ezinari
(1) Mo-tenitorii le;ali ne%ezinari do5nde%c %ezina nu$ai
prin eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor9 dar cu e,ect
retroactiv din ziua de%cBiderii $o-tenirii)
(2) Pn la intrarea :n %tpnirea de ,apt a $o-tenirii9
$o-tenitorul le;al ne%ezinar nu poate ,i ur$rit :n calitate de
$o-tenitor)
AR) 1)124
=ntrarea le;atarului univer%al %au cu titlu univer%al :n
%tpnirea $o-tenirii
(1) Le;atarul univer%al poate cere intrarea :n %tpnirea de
,apt a $o-tenirii de la $o-tenitorii rezervatari) &ac a%e$enea
$o-tenitori nu e8i%t %au re,uz9 le;atarul univer%al intr :n
%tpnirea $o-tenirii prin eli5erarea certi,icatului de
$o-tenitor)
(2) Le;atarul cu titlu univer%al poate cere intrarea :n
%tpnirea de ,apt a $o-tenirii de la $o-tenitorii rezervatari
%au9 dup caz9 de la le;atarul univer%al intrat :n %tpnirea
$o-tenirii ori de la $o-tenitorii le;ali nerezervatari care au
intrat :n %tpnirea $o-tenirii9 ,ie de drept9 ,ie prin
eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor) &ac a%e$enea
$o-tenitori nu e8i%t %au re,uz9 le;atarul cu titlu univer%al
intr :n %tpnirea $o-tenirii prin eli5erarea certi,icatului de
$o-tenitor)
AR) 1)123
Predarea le;atului cu titlu particular
Le;atarul cu titlu particular intr :n po%e%ia o5iectului
le;atului din ziua :n care ace%ta i"a ,o%t predat de 5unvoie
%au9 :n lip%9 din ziua depunerii la in%tan+ a cererii de
predare)
(EC/=!NEA a ?"a
Peti+ia de ereditate
AR) 1)1A0
Per%oanele care pot o5+ine recunoa-terea calit+ii de
$o-tenitor
Mo-tenitorul cu voca+ie univer%al %au cu titlu univer%al
poate o5+ine oricnd recunoa-terea calit+ii %ale de $o-tenitor
contra oricrei per%oane care9 pretinznd c %e :nte$eiaz pe
titlul de $o-tenitor9 po%ed toate %au o parte din 5unurile din
patri$oniul %ucce%oral)
AR) 1)1A1
E,ectele recunoa-terii calit+ii de $o-tenitor
(1) Recunoa-terea calit+ii de $o-tenitor :l o5li; pe
de+intorul ,r titlu al 5unurilor din patri$oniul %ucce%oral la
re%tituirea ace%tor 5unuri cu aplicarea re;ulilor prevzute la
art) 1)7A?"1)7>3)
(2) @n privin+a actelor 'uridice :ncBeiate :ntre de+intorul
,r titlu al 5unurilor %ucce%orale -i ter+i9 di%pozi+iile art)
370 alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor)
(EC/=!NEA a 7"a
Certi,icatul de $o-tenitor
AR) 1)1A2
No+iune
Certi,icatul de $o-tenitor %e eli5ereaz de ctre notarul
pu5lic -i cuprinde con%tatri re,eritoare la patri$oniul
%ucce%oral9 nu$rul -i calitatea $o-tenitorilor -i cotele ce le
revin din ace%t patri$oniu9 precu$ -i alte $en+iuni prevzute de
le;e)
AR) 1)1AA
E,ecte
(1) Certi,icatul de $o-tenitor ,ace dovada calit+ii de
$o-tenitor9 le;al %au te%ta$entar9 precu$ -i dovada dreptului de
proprietate al $o-tenitorilor acceptan+i a%upra 5unurilor din
$a%a %ucce%oral9 :n cota care %e cuvine ,iecruia)
(2) @n vederea %ta5ilirii co$ponen+ei patri$oniului
%ucce%oral9 notarul pu5lic procedeaz9 $ai :nti9 la licBidarea
re;i$ului $atri$onial)
AR) 1)1A>
Nulitatea
Cei care %e con%ider vt$a+i :n drepturile lor prin
eli5erarea certi,icatului de $o-tenitor pot cere in%tan+ei
'udectore-ti con%tatarea %au9 dup caz9 declararea nulit+ii
ace%tuia -i %ta5ilirea drepturilor lor9 con,or$ le;ii)
CAP) ==
Mo-tenirea vacant
AR) 1)1A?
No+iune
(1) &ac nu %unt $o-tenitori le;ali %au te%ta$entari9
$o-tenirea e%te vacant)
(2) &ac prin le;at %"a atri5uit nu$ai o parte a $o-tenirii
-i nu e8i%t $o-tenitori le;ali ori voca+ia ace%tora a ,o%t
re%trn% ca e,ect al te%ta$entului l%at de de,unct9 partea din
$o-tenire r$a% neatri5uit e%te vacant)
AR) 1)1A7
Ad$ini%trarea provizorie a 5unurilor $o-tenirii
(1) Ct ti$p $o-tenirea nu a ,o%t acceptat %au dac
%ucce%i5ilul nu e%te cuno%cut9 notarul pu5lic co$petent poate %
nu$ea%c un curator %pecial al $o-tenirii9 pentru aprarea
drepturilor $o-tenitorului eventual9 avnd drepturile -i
:ndatoririle de ad$ini%trare prevzute la art) 1)112 alin) (A)"
(?))
(2) @n cazurile prevzute la alin) (1)9 ac+iunile :$potriva
$o-tenirii %e vor :ndrepta :$potriva unui curator %pecial9 nu$it
de notarul pu5lic co$petent9 la cererea recla$antului)
(A) &ac e8i%t indicii c $o-tenirea ur$eaz a ,i declarat
vacant9 notarul pu5lic co$petent :ncuno-tin+eaz -i or;anul care
reprezint co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul)
AR) 1)1A2
(o$area %ucce%i5ililor
(1) &ac :n ter$en de un an -i 7 luni de la de%cBiderea
$o-tenirii nu %"a :n,+i-at niciun %ucce%i5il9 notarul9 la
cererea oricrei per%oane intere%ate9 :i va %o$a pe to+i
%ucce%i5ilii9 printr"o pu5lica+ie ,cut la locul de%cBiderii
$o-tenirii9 la locul unde %e a,l i$o5ilele din patri$oniul
%ucce%oral9 precu$ -i :ntr"un ziar de lar; circula+ie9 pe
cBeltuiala $o-tenirii9 % %e :n,+i-eze la 5iroul %u :n ter$en
de cel $ult dou luni de la pu5licare)
(2) &ac niciun %ucce%i5il nu %e prezint :n ter$enul ,i8at
:n pu5lica+ie9 notarul va con%tata c $o-tenirea e%te vacant)
AR) 1)1A4
&reptul de a cule;e $o-tenirea vacant
Mo-tenirile vacante revin co$unei9 ora-ului %au9 dup caz9
$unicipiului :n a crui raz teritorial %e a,lau 5unurile la
data de%cBiderii $o-tenirii -i intr :n do$eniul lor privat) E%te
con%iderat ne%cri% orice di%pozi+ie te%ta$entar care9 ,r a
%tipula tran%$iterea 5unurilor $o-tenirii9 ur$re-te % :nlture
acea%t re;ul)
AR) 1)1A3
=ntrarea :n %tpnirea $o-tenirii vacante -i r%punderea
pentru pa%iv
(1) Co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul intr :n
%tpnirea de ,apt a $o-tenirii de :ndat ce to+i %ucce%i5ilii
cuno%cu+i au renun+at la $o-tenire ori9 la :$plinirea ter$enului
prevzut la art) 1)1A29 dac niciun $o-tenitor nu e%te cuno%cut)
Mo-tenirea %e do5nde-te retroactiv de la data de%cBiderii %ale)
(2) Co$una9 ora-ul %au9 dup caz9 $unicipiul %uport pa%ivul
$o-tenirii vacante nu$ai :n li$ita valorii 5unurilor din
patri$oniul %ucce%oral)
AR) 1)1>0
&e%,iin+area vacan+ei $o-tenirii
&ac9 de-i %"a con%tatat vacan+a $o-tenirii9 e8i%t
$o-tenitori9 atunci ace-tia pot e8ercita peti+ia de ereditate
:$potriva co$unei9 ora-ului %au9 dup caz9 $unicipiului)
CAP) ===
A$intirile de ,a$ilie
AR) 1)1>1
Dunurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie
(1) Con%tituie a$intiri de ,a$ilie 5unurile ce au apar+inut
$e$5rilor ,a$iliei -i %tau $rturie i%toriei ace%teia)
(2) (unt inclu%e :n acea%t cate;orie 5unuri precu$
core%ponden+a purtat de $e$5rii ,a$iliei9 arBivele ,a$iliale9
decora+iile9 ar$ele de colec+ie9 portretele de ,a$ilie9
docu$entele9 precu$ -i orice alte 5unuri cu %e$ni,ica+ie $oral
deo%e5it pentru re%pectiva ,a$ilie)
AR) 1)1>2
Re;i$ul 'uridic al a$intirilor de ,a$ilie
(1) Mo-tenitorii pot ie-i din indiviziune cu privire la
5unurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie nu$ai prin parta'
voluntar)
(2) @n cazul :n care nu %e realizeaz parta'ul voluntar9
5unurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie r$n :n
indiviziune)
(A) Pe durata indiviziunii9 prin acordul $o-tenitorilor %au9
:n lip%a ace%tuia9 prin Botrrea in%tan+ei9 a$intirile de
,a$ilie %unt depozitate :n intere%ul ,a$iliei la unul ori $ai
$ul+i dintre $o-tenitori %au :n locul convenit de ei)
(>) Mo-tenitorul de%e$nat ca depozitar poate revendica
5unurile care con%tituie a$intiri de ,a$ilie de la cel care le
de+ine pe nedrept9 dar nu le poate :n%trina9 :$pru$uta %au da :n
loca+iune ,r acordul unani$ al coindivizarilor)
CAP) =C
Parta'ul %ucce%oral -i raportul
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale re,eritoare la parta'ul %ucce%oral
AR) 1)1>A
(tarea de indiviziune
(1) Ni$eni nu poate ,i o5li;at a r$ne :n indiviziune)
Mo-tenitorul poate cere oricnd ie-irea din indiviziune9 cBiar -i
atunci cnd e8i%t conven+ii %au clauze te%ta$entare care prevd
alt,el)
(2) &i%pozi+iile art) 773"747 %e aplic -i parta'ului
%ucce%oral :n $%ura :n care nu %unt inco$pati5ile cu ace%ta)
AR) 1)1>>
Parta'ul voluntar
(1) &ac to+i $o-tenitorii %unt prezen+i -i au capacitate de
e8erci+iu deplin9 parta'ul %e poate realiza prin 5un :nvoial9
:n ,or$a -i prin actul pe care pr+ile le convin) &ac printre
5unurile %ucce%orale %e a,l i$o5ile9 conven+ia de parta' tre5uie
:ncBeiat :n ,or$ autentic9 %u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute)
(2) &ac nu %unt prezen+i to+i $o-tenitorii ori dac printre
ei %e a,l $inori %au per%oane pu%e %u5 interdic+ie
'udectorea%c ori per%oane di%prute9 atunci %e vor pune %i;ilii
pe 5unurile $o-tenirii :n cel $ai %curt ter$en9 iar parta'ul
voluntar %e va realiza cu re%pectarea re;ulilor re,eritoare la
protec+ia per%oanelor lip%ite de capacitate de e8erci+iu %au cu
capacitate de e8erci+iu re%trn% ori privitoare la per%oanele
di%prute)
AR) 1)1>?
M%uri con%ervatorii
Dunurile $o-tenirii pot % ,ac o5iectul unor $%uri
con%ervatorii9 :n tot %au :n parte9 la cererea per%oanelor
intere%ate9 :n condi+iile le;ii)
(EC/=!NEA a 2"a
Raportul dona+iilor
AR) 1)1>7
No+iune
(1) Raportul dona+iilor e%te o5li;a+ia pe care o au :ntre ei
%o+ul %upravie+uitor -i de%cenden+ii de,unctului care vin e,ectiv
-i :$preun la $o-tenirea le;al de a readuce la $o-tenire
5unurile care le"au ,o%t donate ,r %cutire de raport de ctre
cel ce la% $o-tenirea)
(2) @n lip% de %tipula+ie contrar din partea donatorului9
cei $en+iona+i la alin) (1) %unt o5li;a+i la raport nu$ai dac ar
,i avut voca+ie concret la $o-tenirea de,unctului :n cazul :n
care acea%ta %"ar ,i de%cBi% la data dona+iei)
AR) 1)1>2
(cutirea de raport a renun+torului la $o-tenirea le;al
(1) @n caz de renun+are la $o-tenirea le;al9 de%cendentul
%au %o+ul %upravie+uitor nu $ai are o5li;a+ia de raport9 putnd
p%tra li5eralitatea pri$it :n li$itele cotit+ii di%poni5ile)
(2) Prin %tipula+ie e8pre% :n contractul de dona+ie9
donatarul poate ,i o5li;at la raportul dona+iei -i :n cazul
renun+rii la $o-tenire) @n ace%t caz9 donatarul va readuce la
$o-tenire nu$ai valoarea 5unului donat care dep-e-te partea din
5unurile de,unctului la care ar ,i avut dreptul ca $o-tenitor
le;al)
AR) 1)1>4
Per%oanele care pot cere raportul dona+iei
&reptul de a cere raportul :l au nu$ai de%cenden+ii -i %o+ul
%upravie+uitor9 precu$ -i9 pe cale o5lic9 creditorii per%onali
ai ace%tora)
AR) 1)1>3
Caracterul per%onal al o5li;a+iei de raport
(1) Mo-tenitorul datoreaz raportul nu$ai pentru dona+iile pe
care le"a pri$it per%onal de la donator)
(2) &ac de%cendentul donatarului vine :n nu$e propriu la
$o-tenirea donatorului9 nu e%te o5li;at % raporteze dona+ia
,cut a%cendentului %u9 cBiar dac a acceptat $o-tenirea
ace%tuia din ur$)
(A) &e%cendentul care vine la $o-tenire prin reprezentare
%ucce%oral e%te o5li;at % raporteze dona+ia pri$it de la
de,unct de ctre a%cendentul %u pe care :l reprezint9 cBiar
dac nu l"a $o-tenit pe ace%ta din ur$)
AR) 1)1?0
E8cep+iile de la o5li;a+ia de raport
(1) Nu %unt %upu%e raportuluiE
a) dona+iile pe care de,unctul le"a ,cut cu %cutire de
raport) (cutirea poate ,i ,cut prin cBiar actul de dona+ie %au
printr"un act ulterior9 :ntoc$it :n una dintre ,or$ele prevzute
pentru li5eralit+i6
5) dona+iile de;Bizate %u5 ,or$a unor :n%trinri cu titlu
onero% %au e,ectuate prin per%oane interpu%e9 cu e8cep+ia cazului
:n care %e dovede-te c cel care a l%at $o-tenirea a ur$rit un
alt %cop dect %cutirea de raport6
c) darurile o5i-nuite9 dona+iile re$uneratorii -i9 :n $%ura
:n care nu %unt e8ce%ive9 %u$ele cBeltuite pentru :ntre+inerea
%au9 dac e%te cazul9 pentru ,or$area pro,e%ional a
de%cenden+ilor9 a prin+ilor %au a %o+ului -i nici cBeltuielile
de nunt9 :n $%ura :n care cel care la% $o-tenirea nu a di%pu%
alt,el6
d) ,ructele cule%e9 veniturile %cadente pn :n ziua
de%cBiderii $o-tenirii -i ecBivalentul 5ne%c al ,olo%in+ei
e8ercitate de donatar a%upra 5unului donat)
(2) &e a%e$enea9 raportul nu e%te datorat nici :n cazul :n
care 5unul donat a pierit ,r culpa donatarului) Cu toate
ace%tea9 dac 5unul a ,o%t recon%tituit prin ,olo%irea unei
inde$niza+ii :nca%ate ca ur$are a pieirii %ale9 donatarul e%te
+inut % ,ac raportul 5unului :n $%ura :n care inde$niza+ia a
%ervit la recon%tituirea acelui 5un) @n cazul :n care
inde$niza+ia nu a ,o%t utilizat :n ace%t %cop9 ea :n%-i e%te
%upu% raportului) &ac inde$niza+ia rezult dintr"un contract de
a%i;urare9 acea%ta %e raporteaz nu$ai :n $%ura :n care
dep-e-te cuantu$ul total al pri$elor pltite de donatar)
AR) 1)1?1
Modul de e,ectuare a raportului
(1) Raportul %e ,ace prin ecBivalent) E%te con%iderat ca
ne%cri% di%pozi+ia care i$pune donatarului raportul :n natur)
(2) Cu toate ace%tea9 donatarul poate e,ectua raportul :n
natur dac la data cererii de raport e%te :nc proprietarul
5unului -i nu l"a ;revat cu o %arcin real -i nici nu l"a dat :n
loca+iune pentru o perioad $ai $are de A ani)
(A) Raportul prin ecBivalent %e poate realiza prin preluare9
prin i$puta+ie %au :n 5ani)
(>) Raportul prin preluare %e realizeaz prin luarea din $a%a
%ucce%oral de ctre $o-tenitorii :ndrept+i+i la raport a unor
5unuri9 pe ct po%i5il de aceea-i natur -i calitate cu cele care
au ,or$at o5iectul dona+iei9 +innd %ea$a de cotele %ucce%orale
ale ,iecruia)
(?) @n cazul raportului prin i$puta+ie9 valoarea dona+iei %e
%cade din partea $o-tenitorului o5li;at la raport)
(7) @n cazul raportului :n 5ani9 cel o5li;at la raport va
depune la di%pozi+ia celorlal+i $o-tenitori o %u$ de 5ani care
reprezint di,eren+a dintre valoarea 5unului donat -i partea din
acea%t valoare ce core%punde cotei %ale %ucce%orale)
AR) 1)1?2
Cile de realizare a raportului
(1) Raportul %e realizeaz :n cadrul parta'ului9 prin 5un
:nvoial %au pe cale 'udectorea%c)
(2) Raportul cerut de unul dintre $o-tenitori pro,it -i
celorlal+i $o-tenitori :ndrept+i+i % %olicite raportul9 cu
e8cep+ia celor care au renun+at :n $od e8pre% la raport)
AR) 1)1?A
Evaluarea 5unului :n cazul raportului prin ecBivalent
(1) @n vederea e,ecturii raportului prin ecBivalent9 %e ia
:n con%iderare valoarea 5unului donat la $o$entul 'udec+ii9
+inndu"%e :n% cont de %tarea lui :n $o$entul dona+iei9 din care
%e %cade valoarea9 la $o$entul 'udec+ii9 a %arcinilor a%u$ate
prin contractul de dona+ie)
(2) &ac 5unul a ,o%t :n%trinat de donatar anterior cererii
de raport9 %e +ine %ea$a de valoarea lui la data :n%trinrii)
&ac 5unul donat a ,o%t :nlocuit cu altul9 %e +ine cont de
valoarea9 la data raportului9 a 5unului intrat :n patri$oniu -i
de %tarea lui la $o$entul do5ndirii) otu-i9 dac devalorizarea
5unului intrat :n patri$oniu era inevita5il la data do5ndirii9
:n virtutea naturii %ale9 :nlocuirea 5unului nu e%te luat :n
con%iderare)
(A) (u$ele de 5ani %unt %upu%e inde8rii :n raport cu
indicele in,la+iei9 core%punztor perioadei cuprin%e :ntre data
intrrii lor :n patri$oniul donatarului -i data realizrii
raportului)
AR) 1)1?>
A$eliorrile -i de;radrile 5unului donat :n cazul raportului
:n natur
(1) &onatarul are dreptul % recupereze9 propor+ional cu
cotele %ucce%orale9 cBeltuielile rezona5ile pe care le"a ,cut cu
lucrrile adu;ate9 precu$ -i cu lucrrile autono$e nece%are -i
utile pn la data raportului)
(2) otodat9 donatarul e%te r%punztor de toate de;radrile
-i deteriorrile care au $ic-orat valoarea 5unului ca ur$are a
,aptei %ale culpa5ile)
(A) &onatarul poate re+ine 5unul pn la plata e,ectiv a
%u$elor ce :i %unt datorate pentru cBeltuielile prevzute la
alin) (1)9 a,ar de cazul :n care crean+a lui %e co$pen%eaz cu
de%p;u5irile pe care le datoreaz potrivit alin) (2))
(EC/=!NEA a A"a
Plata datoriilor
AR) 1)1??
Plata pa%ivului) E8cep+iile de la divizarea de drept a
pa%ivului $o-tenirii
(1) Mo-tenitorii univer%ali -i cu titlu univer%al contri5uie
la plata datoriilor -i %arcinilor $o-tenirii propor+ional cu cota
%ucce%oral ce :i revine ,iecruia)
(2) @nainte de parta'ul %ucce%oral9 creditorii ale cror
crean+e provin din con%ervarea %au din ad$ini%trarea 5unurilor
$o-tenirii ori %"au n%cut :nainte de de%cBiderea $o-tenirii pot
cere % ,ie plti+i din 5unurile a,late :n indiviziune) &e
a%e$enea9 ei pot %olicita e8ecutarea %ilit a%upra ace%tor
5unuri)
(A) Re;ula divizrii de drept a pa%ivului %ucce%oral nu %e
aplic dacE
a) o5li;a+ia e%te indivizi5il6
5) o5li;a+ia are ca o5iect un 5un individual deter$inat ori o
pre%ta+ie deter$inat a%upra unui a%t,el de 5un6
c) o5li;a+ia e%te ;arantat cu o ipotec %au o alt ;aran+ie
real9 caz :n care $o-tenitorul care pri$e-te 5unul a,ectat
;aran+iei va ,i o5li;at pentru tot9 :n% nu$ai :n li$ita valorii
acelui 5un9 iar participarea %a la re%tul pa%ivului $o-tenirii %e
reduce core%punztor6
d) unul dintre $o-tenitori e%te :n%rcinat9 prin titlu9 %
e8ecute %in;ur o5li;a+ia) @n ace%t caz9 dac titlul :l reprezint
te%ta$entul9 %cutirea celorlal+i $o-tenitori con%tituie o
li5eralitate9 %upu% reduc+iunii dac e%te cazul)
AR) 1)1?7
(itua+ia creditorilor per%onali ai $o-tenitorilor
(1) @nainte de parta'ul %ucce%oral9 creditorii per%onali ai
unui $o-tenitor nu pot ur$ri partea ace%tuia din 5unurile
$o-tenirii)
(2) Creditorii per%onali ai $o-tenitorilor -i orice per%oan
ce 'u%ti,ic un intere% le;iti$ pot % cear parta'ul :n nu$ele
de5itorului lor9 pot pretinde % ,ie prezen+i la parta'ul prin
5un :nvoial %au pot % intervin :n proce%ul de parta')
(A) Ceilal+i $o-tenitori pot o5+ine re%pin;erea ac+iunii de
parta' introdu%e de ctre creditor9 pltind datoria :n nu$ele -i
pe %ea$a $o-tenitorului de5itor)
(>) Creditorii pot %olicita revocarea parta'ului ,r a ,i
o5li;a+i % dovedea%c ,rauda coprta-ilor nu$ai dac9 de-i au
cerut % ,ie prezen+i9 parta'ul %"a realizat :n lip%a lor -i ,r
% ,i ,o%t convoca+i) @n toate celelalte cazuri9 ac+iunea :n
revocarea parta'ului r$ne %upu% di%pozi+iilor art) 1)?72)
(?) &in 5unurile $o-tenirii atri5uite la parta'9 precu$ -i
din cele care le iau locul :n patri$oniul $o-tenitorului9
creditorii $o-tenirii vor ,i plti+i cu pre,erin+ ,a+ de
creditorii per%onali ai $o-tenitorului)
(7) &i%pozi+iile alin) (?) %unt aplica5ile -i le;atarilor cu
titlu particular ori de cte ori o5iectul le;atului nu con%t
:ntr"un 5un individual deter$inat)
AR) 1)1?2
Re;re%ul :ntre $o-tenitori) =n%olva5ilitatea unuia dintre
$o-tenitori
(1) Mo-tenitorul univer%al %au cu titlu univer%al care9 din
cauza ;aran+iei reale %au din orice alt cauz9 a pltit din
datoria co$un $ai $ult dect partea %a are drept de re;re%
:$potriva celorlal+i $o-tenitori9 :n% nu$ai pentru partea din
datoria co$un ce revenea ,iecruia9 cBiar -i atunci cnd
$o-tenitorul care a pltit datoria ar ,i ,o%t %u5ro;at :n
drepturile creditorilor)
(2) Cnd unul dintre $o-tenitorii univer%ali %au cu titlu
univer%al e%te in%olva5il9 partea lui din pa%ivul $o-tenirii %e
:$parte :ntre to+i ceilal+i :n propor+ie cu cotele %ucce%orale
ale ,iecruia)
(A) Mo-tenitorul are dreptul de a cere plata crean+elor pe
care le are ,a+ de $o-tenire de la ceilal+i $o-tenitori9 ca
orice alt creditor al $o-tenirii) @n privin+a pr+ii din datorie
care :i revine ca $o-tenitor9 di%pozi+iile art) 1)720"1)72> %unt
aplica5ile)
AR) 1)1?4
Raportul datoriilor
(1) &ac9 la data parta'ului %ucce%oral9 un $o-tenitor are o
datorie cert -i licBid ,a+ de $o-tenire9 acea%ta %e licBideaz
prin luare $ai pu+in)
(2) &ac $o-tenitorul are $ai $ulte datorii ,a+ de $o-tenire
care nu %unt acoperite cu partea %a din 5unurile $o-tenirii9
ace%te datorii %e %tin; propor+ional prin raport :n li$ita pr+ii
re%pective)
(A) Raportul nu opereaz :n privin+a crean+ei pe care un
$o-tenitor o are ,a+ de $o-tenire) @n% $o-tenitorul care e%te
att creditor9 ct -i de5itor al $o-tenirii %e poate prevala de
co$pen%a+ia le;al9 cBiar dac nu ar ,i :ntrunite condi+iile
ace%teia)
(>) Prin acordul tuturor $o-tenitorilor9 raportul datoriilor
%e poate realiza -i :nainte de parta'ul %ucce%oral)
AR) 1)1?3
itlurile e8ecutorii o5+inute :$potriva de,unctului
itlurile e8ecutorii o5+inute :$potriva de,unctului pot ,i
e8ecutate -i :$potriva $o-tenitorilor %i9 :n condi+iile
prevzute de Codul de procedur civil)
(EC/=!NEA a >"a
Parta'ul de a%cendent
AR) 1)170
(u5iecte
A%cenden+ii pot ,ace parta'ul 5unurilor lor :ntre
de%cenden+i)
AR) 1)171
#or$e
(1) Parta'ul de a%cendent %e poate realiza prin dona+ie %au
prin te%ta$ent9 cu re%pectarea ,or$elor9 condi+iilor -i re;ulilor
prevzute de le;e pentru ace%te acte 'uridice)
(2) Parta'ul realizat prin dona+ie nu poate avea ca o5iect
dect 5unurile prezente)
AR) 1)172
Cuprin%
&ac :n parta'ul de a%cendent nu au ,o%t cuprin%e toate
5unurile $o-tenirii9 5unurile necuprin%e %e vor parta'a con,or$
le;ii)
AR) 1)17A
=ne,icacitate
(1) E%te lovit de nulitate a5%olut parta'ul :n care nu %"au
cuprin% to+i de%cenden+ii care :ndepline%c condi+iile pentru a
veni la $o-tenire9 ,ie :n nu$e propriu9 ,ie prin reprezentare
%ucce%oral)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) nu %e aplic parta'ului :n care nu
a ,o%t inclu% un de%cendent care vine la $o-tenire prin
reprezentare %ucce%oral9 :n% a ,o%t cuprin% acela pe care :l
reprezint)
(A) &ac prin parta'ul de a%cendent %e :ncalc rezerva
%ucce%oral a vreunui de%cendent %au a %o+ului %upravie+uitor9
%unt aplica5ile di%pozi+iile privitoare la reduc+iunea
li5eralit+ilor e8ce%ive)
CAREA a C"a
&e%pre o5li;a+ii*)
"""""""""
*) &i%pozi+iile tranzitorii -i de punere :n aplicare a cr+ii
a C"a %unt cuprin%e :n art) 102"143 din Le;ea nr) 21<2011)
=L!L =
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 1)17>
Con+inutul raportului o5li;a+ional
.5li;a+ia e%te o le;tur de drept :n virtutea creia
de5itorul e%te +inut % procure o pre%ta+ie creditorului9 iar
ace%ta are dreptul % o5+in pre%ta+ia datorat)
AR) 1)17?
=zvoarele o5li;a+iilor
.5li;a+iile izvor%c din contract9 act unilateral9 ;e%tiunea
de a,aceri9 :$5o;+irea ,r 'u%t cauz9 plata nedatorat9 ,apta
ilicit9 precu$ -i din orice alt act %au ,apt de care le;ea lea;
na-terea unei o5li;a+ii)
=L!L ==
=zvoarele o5li;a+iilor
CAP) =
Contractul
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 1)177
No+iune
Contractul e%te acordul de voin+e dintre dou %au $ai $ulte
per%oane cu inten+ia de a con%titui9 $odi,ica %au %tin;e un
raport 'uridic)
AR) 1)172
Re;ulile aplica5ile contractelor
(1) oate contractele %e %upun re;ulilor ;enerale din
prezentul capitol)
(2) Re;ulile particulare privitoare la anu$ite contracte %unt
prevzute :n prezentul cod %au :n le;i %peciale)
AR) 1)174
Re;ulile aplica5ile contractelor nenu$ite
Contractelor nere;le$entate de le;e li %e aplic prevederile
prezentului capitol9 iar dac ace%tea nu %unt :nde%tultoare9
re;ulile %peciale privitoare la contractul cu care %e a%ea$n
cel $ai $ult)
AR) 1)173
Li5ertatea de a contracta
Pr+ile %unt li5ere % :ncBeie orice contracte -i %
deter$ine con+inutul ace%tora9 :n li$itele i$pu%e de le;e9 de
ordinea pu5lic -i de 5unele $oravuri)
AR) 1)120
Duna"credin+
Pr+ile tre5uie % ac+ioneze cu 5un"credin+ att la
ne;ocierea -i :ncBeierea contractului9 ct -i pe tot ti$pul
e8ecutrii %ale) Ele nu pot :nltura %au li$ita acea%t
o5li;a+ie)
(EC/=!NEA a 2"a
&i,erite cate;orii de contracte
AR) 1)121
Contractul %inala;$atic -i contractul unilateral
Contractul e%te %inala;$atic atunci cnd o5li;a+iile n%cute
din ace%ta %unt reciproce -i interdependente) @n caz contrar9
contractul e%te unilateral cBiar dac e8ecutarea lui pre%upune
o5li;a+ii :n %arcina a$5elor pr+i)
AR) 1)122
Contractul cu titlu onero% -i contractul cu titlu ;ratuit
(1) Contractul prin care ,iecare parte ur$re-te % :-i
procure un avanta' :n %cBi$5ul o5li;a+iilor a%u$ate e%te cu titlu
onero%)
(2) Contractul prin care una dintre pr+i ur$re-te %
procure celeilalte pr+i un 5ene,iciu9 ,r a o5+ine :n %cBi$5
vreun avanta'9 e%te cu titlu ;ratuit)
AR) 1)12A
Contractul co$utativ -i contractul aleatoriu
(1) E%te co$utativ contractul :n care9 la $o$entul :ncBeierii
%ale9 e8i%ten+a drepturilor -i o5li;a+iilor pr+ilor e%te cert9
iar :ntinderea ace%tora e%te deter$inat %au deter$ina5il)
(2) E%te aleatoriu contractul care9 prin natura lui %au prin
voin+a pr+ilor9 o,er cel pu+in uneia dintre pr+i -an%a unui
c-ti; -i o e8pune totodat la ri%cul unei pierderi9 ce depind de
un eveni$ent viitor -i incert)
AR) 1)12>
Contractul con%en%ual9 %ole$n %au real
(1) Contractul poate ,i con%en%ual9 %ole$n %au real)
(2) Contractul e%te con%en%ual atunci cnd %e ,or$eaz prin
%i$plul acord de voin+ al pr+ilor)
(A) Contractul e%te %ole$n atunci cnd validitatea %a e%te
%upu% :ndeplinirii unor ,or$alit+i prevzute de le;e)
(>) Contractul e%te real atunci cnd9 pentru validitatea %a9
e%te nece%ar re$iterea 5unului)
AR) 1)12?
Contractul de adeziune
Contractul e%te de adeziune atunci cnd clauzele %ale
e%en+iale %unt i$pu%e ori %unt redactate de una dintre pr+i9
pentru acea%ta %au ca ur$are a in%truc+iunilor %ale9 cealalt
parte neavnd dect % le accepte ca atare)
AR) 1)127
Contractul"cadru
(1) Contractul"cadru e%te acordul prin care pr+ile convin %
ne;ocieze9 % :ncBeie %au % $en+in raporturi contractuale ale
cror ele$ente e%en+iale %unt deter$inate de ace%ta)
(2) Modalitatea de e8ecutare a contractului"cadru9 :n %pecial
ter$enul -i volu$ul pre%ta+iilor9 precu$ -i9 dac e%te cazul9
pre+ul ace%tora %unt precizate prin conven+ii ulterioare)
AR) 1)122
Contractul :ncBeiat cu con%u$atorii
Contractul :ncBeiat cu con%u$atorii e%te %upu% le;ilor
%peciale -i9 :n co$pletare9 di%pozi+iilor prezentului cod)
(EC/=!NEA a A"a
@ncBeierea contractului
I1) &i%pozi+ii preli$inare
AR) 1)124
Li5ertatea ,or$ei
Contractul %e :ncBeie prin %i$plul acord de voin+e al
pr+ilor dac le;ea nu i$pune o anu$it ,or$alitate pentru
:ncBeierea %a vala5il)
AR) 1)123
Condi+iile e%en+iale pentru validitatea contractului
(1) Condi+iile e%en+iale pentru validitatea unui contract
%untE
1) capacitatea de a contracta6
2) con%i$+$ntul pr+ilor6
A) un o5iect deter$inat -i licit6
>) o cauz licit -i $oral)
(2) @n $%ura :n care le;ea prevede o anu$it ,or$ a
contractului9 acea%ta tre5uie re%pectat9 %u5 %anc+iunea
prevzut de di%pozi+iile le;ale aplica5ile)
I2) Capacitatea pr+ilor
AR) 1)140
Capacitatea pr+ilor
Poate contracta orice per%oan care nu e%te declarat
incapa5il de le;e -i nici oprit % :ncBeie anu$ite contracte)
AR) 1)141
Re;uli aplica5ile
Re;ulile privitoare la capacitatea de a contracta %unt
re;le$entate :n principal :n cartea =)
IA) Con%i$+$ntul
=) #or$area contractului
AR) 1)142
@ncBeierea contractului
(1) Contractul %e :ncBeie prin ne;ocierea lui de ctre pr+i
%au prin acceptarea ,r rezerve a unei o,erte de a contracta)
(2) E%te %u,icient ca pr+ile % %e pun de acord a%upra
ele$entelor e%en+iale ale contractului9 cBiar dac la% unele
ele$ente %ecundare %pre a ,i convenite ulterior ori :ncredin+eaz
deter$inarea ace%tora unei alte per%oane)
(A) @n condi+iile prevzute la alin) (2)9 dac pr+ile nu
a'un; la un acord a%upra ele$entelor %ecundare ori per%oana
creia i"a ,o%t :ncredin+at deter$inarea lor nu ia o decizie9
in%tan+a va di%pune9 la cererea oricreia dintre pr+i9
co$pletarea contractului9 +innd %ea$a9 dup :$pre'urri9 de
natura ace%tuia -i de inten+ia pr+ilor)
AR) 1)14A
Duna"credin+ :n ne;ocieri
(1) Pr+ile au li5ertatea ini+ierii9 de%,-urrii -i ruperii
ne;ocierilor -i nu pot ,i +inute r%punztoare pentru e-ecul
ace%tora)
(2) Partea care %e an;a'eaz :ntr"o ne;ociere e%te +inut %
re%pecte e8i;en+ele 5unei"credin+e) Pr+ile nu pot conveni
li$itarea %au e8cluderea ace%tei o5li;a+ii)
(A) E%te contrar e8i;en+elor 5unei"credin+e9 :ntre altele9
conduita pr+ii care ini+iaz %au continu ne;ocieri ,r
inten+ia de a :ncBeia contractul)
(>) Partea care ini+iaz9 continu %au rupe ne;ocierile
contrar 5unei"credin+e r%punde pentru pre'udiciul cauzat
celeilalte pr+i) Pentru %ta5ilirea ace%tui pre'udiciu %e va +ine
%ea$a de cBeltuielile an;a'ate :n vederea ne;ocierilor9 de
renun+area de ctre cealalt parte la alte o,erte -i de orice
:$pre'urri a%e$ntoare)
AR) 1)14>
.5li;a+ia de con,iden+ialitate :n ne;ocierile precontractuale
Cnd o in,or$a+ie con,iden+ial e%te co$unicat de ctre o
parte :n cur%ul ne;ocierilor9 cealalt parte e%te +inut % nu o
divul;e -i % nu o ,olo%ea%c :n intere% propriu9 indi,erent dac
%e :ncBeie %au nu contractul) @nclcarea ace%tei o5li;a+ii atra;e
r%punderea pr+ii :n culp)
AR) 1)14?
Ele$entele de care depinde :ncBeierea contractului
Atunci cnd9 :n ti$pul ne;ocierilor9 o parte in%i%t % %e
a'un; la un acord a%upra unui anu$it ele$ent %au a%upra unei
anu$ite ,or$e9 contractul nu %e :ncBeie pn nu %e a'un;e la un
acord cu privire la ace%tea)
AR) 1)147
Mo$entul -i locul :ncBeierii contractului
(1) Contractul %e :ncBeie :n $o$entul -i :n locul :n care
acceptarea a'un;e la o,ertant9 cBiar dac ace%ta nu ia cuno-tin+
de ea din $otive care nu :i %unt i$puta5ile)
(2) &e a%e$enea9 contractul %e con%ider :ncBeiat :n $o$entul
:n care de%tinatarul o,ertei %vr-e-te un act %au un ,apt
concludent9 ,r a"l :n-tiin+a pe o,ertant9 dac9 :n te$eiul
o,ertei9 al practicilor %tatornicite :ntre pr+i9 al uzan+elor
%au potrivit naturii a,acerii9 acceptarea %e poate ,ace :n ace%t
$od)
AR) 1)142
#or$a o,ertei -i a acceptrii
.,erta -i acceptarea tre5uie e$i%e :n ,or$a cerut de le;e
pentru :ncBeierea vala5il a contractului)
AR) 1)144
.,erta de a contracta
(1) . propunere con%tituie o,ert de a contracta dac acea%ta
con+ine %u,iciente ele$ente pentru ,or$area contractului -i
e8pri$ inten+ia o,ertantului de a %e o5li;a :n cazul acceptrii
ei de ctre de%tinatar)
(2) .,erta poate proveni de la per%oana care are ini+iativa
:ncBeierii contractului9 care :i deter$in con+inutul %au9 dup
:$pre'urri9 care propune ulti$ul ele$ent e%en+ial al
contractului)
(A) &i%pozi+iile art) 1)142"1)20A %e aplic :n $od
core%punztor -i atunci cnd :$pre'urrile :n care %e :ncBeie
contractul nu per$it identi,icarea o,ertei %au a acceptrii)
AR) 1)143
Propunerea adre%at unor per%oane nedeter$inate
(1) Propunerea adre%at unor per%oane nedeter$inate9 cBiar
dac e%te preci%9 nu valoreaz o,ert9 ci9 dup :$pre'urri9
%olicitare de o,ert %au inten+ie de ne;ociere)
(2) Cu toate ace%tea9 propunerea valoreaz o,ert dac
acea%ta rezult a%t,el din le;e9 din uzan+e ori9 :n $od
ne:ndoielnic9 din :$pre'urri) @n ace%te cazuri9 revocarea
o,ertei adre%ate unor per%oane nedeter$inate produce e,ecte nu$ai
dac e%te ,cut :n aceea-i ,or$ cu o,erta :n%-i %au :ntr"o
$odalitate care per$ite % ,ie cuno%cut :n aceea-i $%ur cu
acea%ta)
AR) 1)130
(olicitarea de o,erte
(olicitarea de a ,or$ula o,erte9 adre%at uneia %au $ai
$ultor per%oane deter$inate9 nu con%tituie9 prin ea :n%-i9
o,ert de a contracta)
AR) 1)131
.,erta irevoca5il
(1) .,erta e%te irevoca5il de :ndat ce autorul ei %e o5li;
% o $en+in un anu$it ter$en) .,erta e%te9 de a%e$enea9
irevoca5il atunci cnd poate ,i con%iderat a%t,el :n te$eiul
acordului pr+ilor9 al practicilor %tatornicite :ntre ace%tea9 al
ne;ocierilor9 al con+inutului o,ertei ori al uzan+elor)
(2) &eclara+ia de revocare a unei o,erte irevoca5ile nu
produce niciun e,ect)
AR) 1)132
er$enul de acceptare
er$enul de acceptare cur;e din $o$entul :n care o,erta
a'un;e la de%tinatar)
AR) 1)13A
.,erta ,r ter$en adre%at unei per%oane a5%ente
(1) .,erta ,r ter$en de acceptare9 adre%at unei per%oane
care nu e%te prezent9 tre5uie $en+inut un ter$en rezona5il9
dup :$pre'urri9 pentru ca de%tinatarul % o pri$ea%c9 % o
analizeze -i % e8pedieze acceptarea)
(2) Revocarea o,ertei nu :$piedic :ncBeierea contractului
dect dac a'un;e la de%tinatar :nainte ca o,ertantul %
pri$ea%c acceptarea %au9 dup caz9 :naintea %vr-irii actului
ori ,aptului care9 potrivit prevederilor art) 1)147 alin) (2)9
deter$in :ncBeierea contractului)
(A) .,ertantul r%punde pentru pre'udiciul cauzat prin
revocarea o,ertei :naintea e8pirrii ter$enului prevzut la alin)
(1))
AR) 1)13>
.,erta ,r ter$en adre%at unei per%oane prezente
(1) .,erta ,r ter$en de acceptare9 adre%at unei per%oane
prezente r$ne ,r e,ecte dac nu e%te acceptat de :ndat)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic -i :n cazul o,ertei
tran%$i%e prin tele,on %au prin alte a%e$enea $i'loace de
co$unicare la di%tan+)
AR) 1)13?
Caducitatea o,ertei
(1) .,erta devine caduc dacE
a) acceptarea nu a'un;e la o,ertant :n ter$enul %ta5ilit %au9
:n lip%9 :n ter$enul prevzut la art) 1)13A alin) (1)6
5) de%tinatarul o re,uz)
(2) &ece%ul %au incapacitatea o,ertantului atra;e caducitatea
o,ertei irevoca5ile nu$ai atunci cnd natura a,acerii %au
:$pre'urrile o i$pun)
AR) 1)137
Acceptarea o,ertei
(1) .rice act %au ,apt al de%tinatarului con%tituie acceptare
dac indic :n $od ne:ndoielnic acordul %u cu privire la o,ert9
a%t,el cu$ acea%ta a ,o%t ,or$ulat9 -i a'un;e :n ter$en la
autorul o,ertei) &i%pozi+iile art) 1)147 r$n aplica5ile)
(2) cerea %au inac+iunea de%tinatarului nu valoreaz
acceptare dect atunci cnd acea%ta rezult din le;e9 din acordul
pr+ilor9 din practicile %tatornicite :ntre ace%tea9 din uzan+e
%au din alte :$pre'urri)
AR) 1)132
Acceptarea necore%punztoare a o,ertei
(1) R%pun%ul de%tinatarului nu con%tituie acceptare atunci
cndE
a) cuprinde $odi,icri %au co$pletri care nu core%pund
o,ertei pri$ite6
5) nu re%pect ,or$a cerut anu$e de o,ertant6
c) a'un;e la o,ertant dup ce o,erta a devenit caduc)
(2) R%pun%ul de%tinatarului9 e8pri$at potrivit alin) (1)9
poate ,i con%iderat9 dup :$pre'urri9 ca o contrao,ert)
AR) 1)134
Acceptarea tardiv
(1) Acceptarea tardiv produce e,ecte nu$ai dac autorul
o,ertei :l :n-tiin+eaz de :ndat pe acceptant de%pre :ncBeierea
contractului)
(2) Acceptarea ,cut :n ter$en9 dar a'un% la o,ertant dup
e8pirarea ter$enului9 din $otive nei$puta5ile acceptantului9
produce e,ecte dac o,ertantul nu :l :n-tiin+eaz de%pre acea%ta
de :ndat)
AR) 1)133
Retra;erea o,ertei %au a acceptrii
.,erta %au acceptarea poate ,i retra% dac retra;erea a'un;e
la de%tinatar anterior ori conco$itent cu o,erta %au9 dup caz9
cu acceptarea)
AR) 1)200
Co$unicarea o,ertei9 acceptrii -i revocrii
(1) .,erta9 acceptarea9 precu$ -i revocarea ace%tora produc
e,ecte nu$ai din $o$entul :n care a'un; la de%tinatar9 cBiar dac
ace%ta nu ia cuno-tin+ de ele din $otive care nu :i %unt
i$puta5ile)
(2) Co$unicarea acceptrii tre5uie ,cut prin $i'loace cel
pu+in la ,el de rapide ca cele ,olo%ite de o,ertant9 dac din
le;e9 din acordul pr+ilor9 din practicile %tatornicite :ntre
ace%tea %au din alte a%e$enea :$pre'urri nu rezult contrariul)
AR) 1)201
Clauze e8terne
&ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 pr+ile %unt +inute de
clauzele e8trin%eci la care contractul ,ace tri$itere)
AR) 1)202
Clauze %tandard
(1) (u5 rezerva prevederilor art) 1)20A9 di%pozi+iile
prezentei %ec+iuni %e aplic :n $od core%punztor -i atunci cnd
la :ncBeierea contractului %unt utilizate clauze %tandard)
(2) (unt clauze %tandard %tipula+iile %ta5ilite :n preala5il
de una dintre pr+i pentru a ,i utilizate :n $od ;eneral -i
repetat -i care %unt inclu%e :n contract ,r % ,i ,o%t
ne;ociate cu cealalt parte)
(A) Clauzele ne;ociate prevaleaz a%upra clauzelor %tandard)
(>) Atunci cnd a$5ele pr+i ,olo%e%c clauze %tandard -i nu
a'un; la o :n+ele;ere cu privire la ace%tea9 contractul %e
:ncBeie totu-i pe 5aza clauzelor convenite -i a oricror clauze
%tandard co$une :n %u5%tan+a lor9 cu e8cep+ia cazului :n care una
dintre pr+i noti,ic celeilalte pr+i9 ,ie anterior $o$entului
:ncBeierii contractului9 ,ie ulterior -i de :ndat9 c nu
inten+ioneaz % ,ie +inut de un a%t,el de contract)
AR) 1)20A
Clauze neuzuale
Clauzele %tandard care prevd :n ,olo%ul celui care le
propune li$itarea r%punderii9 dreptul de a denun+a unilateral
contractul9 de a %u%penda e8ecutarea o5li;a+iilor %au care prevd
:n detri$entul celeilalte pr+i decderea din drepturi ori din
5ene,iciul ter$enului9 li$itarea dreptului de a opune e8cep+ii9
re%trn;erea li5ert+ii de a contracta cu alte per%oane9
re:nnoirea tacit a contractului9 le;ea aplica5il9 clauze
co$pro$i%orii %au prin care %e dero; de la nor$ele privitoare la
co$peten+a in%tan+elor 'udectore-ti nu produc e,ecte dect dac
%unt acceptate9 :n $od e8pre%9 :n %cri%9 de cealalt parte)
==) Cala5ilitatea con%i$+$ntului
AR) 1)20>
Condi+ii
Con%i$+$ntul pr+ilor tre5uie % ,ie %erio%9 li5er -i
e8pri$at :n cuno-tin+ de cauz)
AR) 1)20?
Lip%a di%cern$ntului
(1) E%te anula5il contractul :ncBeiat de o per%oan care9 la
$o$entul :ncBeierii ace%tuia9 %e a,la9 ,ie -i nu$ai vre$elnic9
:ntr"o %tare care o punea :n neputin+ de a"-i da %ea$a de
ur$rile ,aptei %ale)
(2) Contractul :ncBeiat de o per%oan pu% ulterior %u5
interdic+ie poate ,i anulat dac9 la $o$entul cnd actul a ,o%t
,cut9 cauzele punerii %u5 interdic+ie e8i%tau -i erau :ndeo5-te
cuno%cute)
===) Ciciile con%i$+$ntului
AR) 1)207
Cazuri
(1) Con%i$+$ntul e%te viciat cnd e%te dat din eroare9
%urprin% prin dol %au %$ul% prin violen+)
(2) &e a%e$enea9 con%i$+$ntul e%te viciat :n caz de
leziune)
AR) 1)202
Eroarea
(1) Partea care9 la $o$entul :ncBeierii contractului9 %e a,la
:ntr"o eroare e%en+ial poate cere anularea ace%tuia9 dac
cealalt parte -tia %au9 dup caz9 tre5uia % -tie c ,aptul
a%upra cruia a purtat eroarea era e%en+ial pentru :ncBeierea
contractului)
(2) Eroarea e%te e%en+ialE
1) cnd poart a%upra naturii %au o5iectului contractului6
2) cnd poart a%upra identit+ii o5iectului pre%ta+iei %au
a%upra unei calit+i a ace%tuia ori a%upra unei alte :$pre'urri
con%iderate e%en+iale de ctre pr+i :n a5%en+a creia contractul
nu %"ar ,i :ncBeiat6
A) cnd poart a%upra identit+ii per%oanei %au a%upra unei
calit+i a ace%teia :n a5%en+a creia contractul nu %"ar ,i
:ncBeiat)
(A) Eroarea de drept e%te e%en+ial atunci cnd prive-te o
nor$ 'uridic deter$inant9 potrivit voin+ei pr+ilor9 pentru
:ncBeierea contractului)
(>) Eroarea care prive-te %i$plele $otive ale contractului nu
e%te e%en+ial9 cu e8cep+ia cazului :n care prin voin+a pr+ilor
a%e$enea $otive au ,o%t con%iderate Botrtoare)
AR) 1)204
Eroarea ne%cuza5il
(1) Contractul nu poate ,i anulat dac ,aptul a%upra cruia a
purtat eroarea putea ,i9 dup :$pre'urri9 cuno%cut cu dili;en+e
rezona5ile)
(2) Eroarea de drept nu poate ,i invocat :n cazul
di%pozi+iilor le;ale acce%i5ile -i previzi5ile)
AR) 1)203
Eroarea a%u$at
Nu atra;e anularea contractului eroarea care poart a%upra
unui ele$ent cu privire la care ri%cul de eroare a ,o%t a%u$at de
cel care o invoc %au9 dup :$pre'urri9 tre5uia % ,ie a%u$at de
ace%ta)
AR) 1)210
Eroarea de calcul
(i$pla eroare de calcul nu atra;e anularea contractului9 ci
nu$ai recti,icarea9 a,ar de cazul :n care9 concretizndu"%e
:ntr"o eroare a%upra cantit+ii9 a ,o%t e%en+ial pentru
:ncBeierea contractului) Eroarea de calcul tre5uie corectat la
cererea oricreia dintre pr+i)
AR) 1)211
Eroarea de co$unicare %au de tran%$itere
&i%pozi+iile privitoare la eroare %e aplic :n $od
core%punztor -i atunci cnd eroarea poart a%upra declara+iei de
voin+ ori cnd declara+ia a ,o%t tran%$i% ine8act prin
inter$ediul unei alte per%oane %au prin $i'loace de co$unicare la
di%tan+)
AR) 1)212
=nvocarea erorii cu 5un"credin+
Partea care e%te victi$a unei erori nu %e poate prevala de
acea%ta contrar e8i;en+elor 5unei"credin+e)
AR) 1)21A
Adaptarea contractului
(1) &ac o parte e%te :ndrept+it % invoce anula5ilitatea
contractului pentru eroare9 dar cealalt parte declar c dore-te
% e8ecute ori e8ecut contractul a-a cu$ ace%ta ,u%e%e :n+ele%
de partea :ndrept+it % invoce anula5ilitatea9 contractul %e
con%ider c a ,o%t :ncBeiat a-a cu$ l"a :n+ele% acea%t din ur$
parte)
(2) @n ace%t caz9 dup ce a ,o%t in,or$at a%upra ,elului :n
care partea :ndrept+it % invoce anula5ilitatea a :n+ele%
contractul -i :nainte ca acea%ta % ,i o5+inut anularea9 cealalt
parte tre5uie9 :n ter$en de cel $ult A luni de la data cnd a
,o%t noti,icat ori de la data cnd i %"a co$unicat cererea de
cBe$are :n 'udecat9 % declare c e%te de acord cu e8ecutarea
%au % e8ecute ,r :ntrziere contractul9 a%t,el cu$ a ,o%t
:n+ele% de partea a,lat :n eroare)
(A) &ac declara+ia a ,o%t ,cut -i co$unicat pr+ii a,late
:n eroare :n ter$enul prevzut la alin) (2) %au contractul a ,o%t
e8ecutat9 dreptul de a o5+ine anularea e%te %tin% -i noti,icarea
prevzut la alin) (2) e%te con%iderat lip%it de e,ecte)
AR) 1)21>
&olul
(1) Con%i$+$ntul e%te viciat prin dol atunci cnd partea %"
a a,lat :ntr"o eroare provocat de $anoperele ,rauduloa%e ale
celeilalte pr+i ori cnd acea%ta din ur$ a o$i%9 :n $od
,raudulo%9 % :l in,or$eze pe contractant a%upra unor :$pre'urri
pe care %e cuvenea % i le dezvluie)
(2) Partea al crei con%i$+$nt a ,o%t viciat prin dol poate
cere anularea contractului9 cBiar dac eroarea :n care %"a a,lat
nu a ,o%t e%en+ial)
(A) Contractul e%te anula5il -i atunci cnd dolul provine de
la reprezentantul9 prepu%ul ori ;erantul a,acerilor celeilalte
pr+i)
(>) &olul nu %e pre%upune)
AR) 1)21?
&olul co$i% de un ter+
(1) Partea care e%te victi$a dolului unui ter+ nu poate cere
anularea dect dac cealalt parte a cuno%cut %au9 dup caz9 ar
,i tre5uit % cunoa%c dolul la :ncBeierea contractului)
(2) =ndependent de anularea contractului9 autorul dolului
r%punde pentru pre'udiciile ce ar rezulta)
AR) 1)217
Ciolen+a
(1) Poate cere anularea contractului partea care a contractat
%u5 i$periul unei te$eri 'u%ti,icate indu%e9 ,r drept9 de
cealalt parte %au de un ter+)
(2) E8i%t violen+ cnd te$erea in%u,lat e%te de a-a natur
:nct partea a$enin+at putea % cread9 dup :$pre'urri9 c9 :n
lip%a con%i$+$ntului %u9 via+a9 per%oana9 onoarea %au 5unurile
%ale ar ,i e8pu%e unui pericol ;rav -i i$inent)
(A) Ciolen+a poate atra;e anularea contractului -i atunci
cnd e%te :ndreptat :$potriva unei per%oane apropiate9 precu$
%o+ul9 %o+ia9 a%cenden+ii ori de%cenden+ii pr+ii al crei
con%i$+$nt a ,o%t viciat)
(>) @n toate cazurile9 e8i%ten+a violen+ei %e apreciaz
+innd %ea$a de vr%ta9 %tarea %ocial9 %ntatea -i caracterul
celui a%upra cruia %"a e8ercitat violen+a9 precu$ -i de orice
alt :$pre'urare ce a putut in,luen+a %tarea ace%tuia la $o$entul
:ncBeierii contractului)
AR) 1)212
A$enin+area cu e8erci+iul unui drept
Con%tituie violen+ -i te$erea in%u,lat prin a$enin+area cu
e8erci+iul unui drept ,cut cu %copul de a o5+ine avanta'e
in'u%te)
AR) 1)214
(tarea de nece%itate
Contractul :ncBeiat de o parte a,lat :n %tare de nece%itate
nu poate ,i anulat dect dac cealalt parte a pro,itat de
acea%t :$pre'urare)
AR) 1)213
e$erea reveren+iar
(i$pla te$ere izvort din re%pect9 ,r % ,i ,o%t violen+9
nu atra;e anularea contractului)
AR) 1)220
Ciolen+a %vr-it de un ter+
(1) Ciolen+a atra;e anularea contractului -i atunci cnd e%te
e8ercitat de un ter+9 :n% nu$ai dac partea al crei
con%i$+$nt nu a ,o%t viciat cuno-tea %au9 dup caz9 ar ,i
tre5uit % cunoa%c violen+a %vr-it de ctre ter+)
(2) =ndependent de anularea contractului9 autorul violen+ei
r%punde pentru pre'udiciile ce ar rezulta)
AR) 1)221
Leziunea
(1) E8i%t leziune atunci cnd una dintre pr+i9 pro,itnd de
%tarea de nevoie9 de lip%a de e8perien+ ori de lip%a de
cuno-tin+e a celeilalte pr+i9 %tipuleaz :n ,avoarea %a ori a
unei alte per%oane o pre%ta+ie de o valoare con%idera5il $ai
$are9 la data :ncBeierii contractului9 dect valoarea propriei
pre%ta+ii)
(2) E8i%ten+a leziunii %e apreciaz -i :n ,unc+ie de natura
-i %copul contractului)
(A) Leziunea poate e8i%ta -i atunci cnd $inorul :-i a%u$ o
o5li;a+ie e8ce%iv prin raportare la %tarea %a patri$onial9 la
avanta'ele pe care le o5+ine din contract ori la an%a$5lul
circu$%tan+elor)
AR) 1)222
(anc+iune
(1) Partea al crei con%i$+$nt a ,o%t viciat prin leziune
poate cere9 la ale;erea %a9 anularea contractului %au reducerea
o5li;a+iilor %ale cu valoarea daunelor"intere%e la care ar ,i
:ndrept+it)
(2) Cu e8cep+ia cazului prevzut de art) 1)221 alin) (A)9
ac+iunea :n anulare e%te ad$i%i5il nu$ai dac leziunea dep-e-te
'u$tate din valoarea pe care o avea9 la $o$entul :ncBeierii
contractului9 pre%ta+ia pro$i% %au e8ecutat de partea lezat)
&i%propor+ia tre5uie % %u5zi%te pn la data cererii de anulare)
(A) @n toate cazurile9 in%tan+a poate % $en+in contractul
dac cealalt parte o,er9 :n $od ecBita5il9 o reducere a
propriei crean+e %au9 dup caz9 o $a'orare a propriei o5li;a+ii)
&i%pozi+iile art) 1)21A privitoare la adaptarea contractului %e
aplic :n $od core%punztor)
AR) 1)22A
er$enul de pre%crip+ie
(1) &reptul la ac+iunea :n anulare %au :n reducerea
o5li;a+iilor pentru leziune %e pre%crie :n ter$en de un an de la
data :ncBeierii contractului)
(2) Anula5ilitatea contractului nu poate % ,ie opu% pe cale
de e8cep+ie cnd dreptul la ac+iune e%te pre%cri%)
AR) 1)22>
=nad$i%i5ilitatea leziunii
Nu pot ,i atacate pentru leziune contractele aleatorii9
tranzac+ia9 precu$ -i alte contracte anu$e prevzute de le;e)
I>) .5iectul contractului
AR) 1)22?
.5iectul contractului
(1) .5iectul contractului :l reprezint opera+iunea 'uridic9
precu$ vnzarea9 loca+iunea9 :$pru$utul -i altele a%e$enea9
convenit de pr+i9 a%t,el cu$ acea%ta reie%e din an%a$5lul
drepturilor -i o5li;a+iilor contractuale)
(2) .5iectul contractului tre5uie % ,ie deter$inat -i licit9
%u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute)
(A) .5iectul e%te ilicit atunci cnd e%te proBi5it de le;e
%au contravine ordinii pu5lice ori 5unelor $oravuri)
AR) 1)227
.5iectul o5li;a+iei
(1) .5iectul o5li;a+iei e%te pre%ta+ia la care %e an;a'eaz
de5itorul)
(2) (u5 %anc+iunea nulit+ii a5%olute9 el tre5uie % ,ie
deter$inat %au cel pu+in deter$ina5il -i licit)
AR) 1)222
=$po%i5ilitatea ini+ial a o5iectului o5li;a+iei
Contractul e%te vala5il cBiar dac9 la $o$entul :ncBeierii
%ale9 una dintre pr+i %e a,l :n i$po%i5ilitate de a"-i e8ecuta
o5li;a+ia9 a,ar de cazul :n care prin le;e %e prevede alt,el)
AR) 1)224
Dunurile viitoare
@n lip%a unei prevederi le;ale contrare9 contractele pot
purta -i a%upra 5unurilor viitoare)
AR) 1)223
Dunurile care nu %unt :n circuitul civil
Nu$ai 5unurile care %unt :n circuitul civil pot ,ace o5iectul
unei pre%ta+ii contractuale)
AR) 1)2A0
Dunurile care apar+in altuia
&ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 5unurile unui ter+ pot
,ace o5iectul unei pre%ta+ii9 de5itorul ,iind o5li;at % le
procure -i % le tran%$it creditorului %au9 dup caz9 % o5+in
acordul ter+ului) @n cazul nee8ecutrii o5li;a+iei9 de5itorul
r%punde pentru pre'udiciile cauzate)
AR) 1)2A1
&eter$inarea calit+ii o5iectului
Atunci cnd nu poate ,i %ta5ilit potrivit contractului9
calitatea pre%ta+iei %au a o5iectului ace%teia tre5uie % ,ie
rezona5il %au9 dup :$pre'urri9 cel pu+in de nivel $ediu)
AR) 1)2A2
&eter$inarea o5iectului de ctre un ter+
(1) Atunci cnd pre+ul %au orice alt ele$ent al contractului
ur$eaz % ,ie deter$inat de un ter+9 ace%ta tre5uie % ac+ioneze
:n $od corect9 dili;ent -i ecBidi%tant)
(2) &ac ter+ul nu poate %au nu dore-te % ac+ioneze ori
aprecierea %a e%te :n $od $ani,e%t nerezona5il9 in%tan+a9 la
cererea pr+ii intere%ate9 va %ta5ili9 dup caz9 pre+ul %au
ele$entul nedeter$inat de ctre pr+i)
AR) 1)2AA
&eter$inarea pre+ului :ntre pro,e%ioni-ti
&ac un contract :ncBeiat :ntre pro,e%ioni-ti nu %ta5ile-te
pre+ul -i nici nu indic o $odalitate pentru a"l deter$ina9 %e
pre%upune c pr+ile au avut :n vedere pre+ul practicat :n $od
o5i-nuit :n do$eniul re%pectiv pentru acelea-i pre%ta+ii
realizate :n condi+ii co$para5ile %au9 :n lip%a unui a%e$enea
pre+9 un pre+ rezona5il)
AR) 1)2A>
Raportarea la un ,actor de re,erin+
Atunci cnd9 potrivit contractului9 pre+ul %e deter$in prin
raportare la un ,actor de re,erin+9 iar ace%t ,actor nu e8i%t9
a :ncetat % $ai e8i%te ori nu $ai e%te acce%i5il9 el %e
:nlocuie-te9 :n a5%en+a unei conven+ii contrare9 cu ,actorul de
re,erin+ cel $ai apropiat)
I?) Cauza
AR) 1)2A?
No+iune
Cauza e%te $otivul care deter$in ,iecare parte % :ncBeie
contractul)
AR) 1)2A7
Condi+ii
(1) Cauza tre5uie % e8i%te9 % ,ie licit -i $oral)
(2) Cauza e%te ilicit cnd e%te contrar le;ii -i ordinii
pu5lice)
(A) Cauza e%te i$oral cnd e%te contrar 5unelor $oravuri)
AR) 1)2A2
#rauda la le;e
Cauza e%te ilicit -i atunci cnd contractul e%te doar
$i'locul pentru a eluda aplicarea unei nor$e le;ale i$perative)
AR) 1)2A4
(anc+iune
(1) Lip%a cauzei atra;e anula5ilitatea contractului9 cu
e8cep+ia cazului :n care contractul a ,o%t ;re-it cali,icat -i
poate produce alte e,ecte 'uridice)
(2) Cauza ilicit %au i$oral atra;e nulitatea a5%olut a
contractului dac e%te co$un ori9 :n caz contrar9 dac cealalt
parte a cuno%cut"o %au9 dup :$pre'urri9 tre5uia %"o cunoa%c)
AR) 1)2A3
Pro5a cauzei
(1) Contractul e%te vala5il cBiar atunci cnd cauza nu e%te
e8pre% prevzut)
(2) E8i%ten+a unei cauze vala5ile %e prezu$ pn la pro5a
contrar)
I7) #or$a contractului
AR) 1)2>0
#or$ele de e8pri$are a con%i$+$ntului
(1) Coin+a de a contracta poate ,i e8pri$at ver5al %au :n
%cri%)
(2) Coin+a poate ,i $ani,e%tat -i printr"un co$porta$ent
care9 potrivit le;ii9 conven+iei pr+ilor9 practicilor
%tatornicite :ntre ace%tea %au uzan+elor9 nu la% nicio :ndoial
a%upra inten+iei de a produce e,ectele 'uridice core%punztoare)
AR) 1)2>1
#or$a %cri%
@n%cri%ul care con%tat :ncBeierea contractului poate ,i %u5
%e$ntur privat %au autentic9 avnd ,or+a pro5ant prevzut de
le;e)
AR) 1)2>2
(anc+iune
(1) E%te lovit de nulitate a5%olut contractul :ncBeiat :n
lip%a ,or$ei pe care9 :n cBip ne:ndoielnic9 le;ea o cere pentru
:ncBeierea %a vala5il)
(2) &ac pr+ile %"au :nvoit ca un contract % ,ie :ncBeiat
:ntr"o anu$it ,or$9 pe care le;ea nu o cere9 contractul %e
%ocote-te vala5il cBiar dac ,or$a nu a ,o%t re%pectat)
AR) 1)2>A
Modi,icarea contractului
&ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 orice $odi,icare a
contractului e%te %upu% condi+iilor de ,or$ cerute de le;e
pentru :ncBeierea %a)
AR) 1)2>>
#or$a cerut pentru :n%crierea :n cartea ,unciar
@n a,ara altor cazuri prevzute de le;e9 tre5uie % ,ie
:ncBeiate prin :n%cri% autentic9 %u5 %anc+iunea nulit+ii
a5%olute9 conven+iile care %tr$ut %au con%tituie drepturi reale
care ur$eaz a ,i :n%cri%e :n cartea ,unciar)
AR) 1)2>?
#or$a contractelor electronice
Contractele care %e :ncBeie prin $i'loace electronice %unt
%upu%e condi+iilor de ,or$ prevzute de le;ea %pecial)
(EC/=!NEA a >"a
Nulitatea contractului
I1) &i%pozi+ii ;enerale
AR) 1)2>7
Nulitatea
(1) .rice contract :ncBeiat cu :nclcarea condi+iilor cerute
de le;e pentru :ncBeierea %a vala5il e%te %upu% nulit+ii9 dac
prin le;e nu %e prevede o alt %anc+iune)
(2) Nulitatea poate ,i a5%olut %au relativ)
(A) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 nulitatea
contractului poate ,i con%tatat %au declarat prin acordul
pr+ilor)
(>) Prin acordul pr+ilor nu pot ,i in%tituite -i nici
%upri$ate cauze de nulitate) .rice conven+ie %au clauz contrar
e%te con%iderat ne%cri%)
AR) 1)2>2
Nulitatea a5%olut
(1) E%te nul contractul :ncBeiat cu :nclcarea unei
di%pozi+ii le;ale in%tituite pentru ocrotirea unui intere%
;eneral)
(2) Nulitatea a5%olut poate ,i invocat de orice per%oan
intere%at9 pe cale de ac+iune %au de e8cep+ie)
(A) =n%tan+a e%te o5li;at % invoce din o,iciu nulitatea
a5%olut)
(>) Contractul lovit de nulitate a5%olut nu e%te %u%cepti5il
de con,ir$are dect :n cazurile prevzute de le;e)
AR) 1)2>4
Nulitatea relativ
(1) Contractul :ncBeiat cu :nclcarea unei di%pozi+ii le;ale
in%tituite pentru ocrotirea unui intere% particular e%te
anula5il)
(2) Nulitatea relativ poate ,i invocat nu$ai de cel al
crui intere% e%te ocrotit prin di%pozi+ia le;al :nclcat)
(A) Nulitatea relativ nu poate ,i invocat din o,iciu de
in%tan+a 'udectorea%c)
(>) Contractul anula5il e%te %u%cepti5il de con,ir$are)
AR) 1)2>3
Pre%crip+ia
(1) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 nulitatea a5%olut
poate ,i invocat oricnd9 ,ie pe cale de ac+iune9 ,ie pe cale de
e8cep+ie)
(2) Nulitatea relativ poate ,i invocat pe cale ac+iune
nu$ai :n ter$enul de pre%crip+ie %ta5ilit de le;e) Cu toate
ace%tea9 partea creia i %e cere e8ecutarea contractului poate
opune oricnd nulitatea relativ a contractului9 cBiar -i dup
:$plinirea ter$enului de pre%crip+ie a dreptului la ac+iunea :n
anulare)
I2) Cauzele de nulitate
AR) 1)2?0
Cauzele de nulitate a5%olut
Contractul e%te lovit de nulitate a5%olut :n cazurile anu$e
prevzute de le;e9 precu$ -i atunci cnd rezult ne:ndoielnic din
le;e c intere%ul ocrotit e%te unul ;eneral)
AR) 1)2?1
Cauzele de nulitate relativ
Contractul e%te anula5il cnd au ,o%t ne%ocotite di%pozi+iile
le;ale privitoare la capacitatea de e8erci+iu9 cnd
con%i$+$ntul uneia dintre pr+i a ,o%t viciat9 precu$ -i :n
alte cazuri anu$e prevzute de le;e)
AR) 1)2?2
Prezu$+ia de nulitate relativ
@n cazurile :n care natura nulit+ii nu e%te deter$inat ori
nu reie%e :n cBip ne:ndoielnic din le;e9 contractul e%te
anula5il)
AR) 1)2?A
Nulitatea virtual
@n a,ara cazurilor :n care le;ea prevede %anc+iunea
nulit+ii9 contractul %e de%,iin+eaz -i atunci cnd %anc+iunea
nulit+ii a5%olute %au9 dup caz9 relative tre5uie aplicat
pentru ca %copul di%pozi+iei le;ale :nclcate % ,ie atin%)
IA) E,ectele nulit+ii
AR) 1)2?>
&e%,iin+area contractului -i a actelor %u5%ecvente
(1) Contractul lovit de nulitate a5%olut %au anulat e%te
con%iderat a nu ,i ,o%t niciodat :ncBeiat)
(2) &e%,iin+area contractului atra;e9 :n condi+iile le;ii9 -i
de%,iin+area actelor %u5%ecvente :ncBeiate :n 5aza lui)
(A) @n cazul :n care contractul e%te de%,iin+at9 ,iecare
parte tre5uie % re%tituie celeilalte9 :n natur %au prin
ecBivalent9 pre%ta+iile pri$ite9 potrivit prevederilor art)
1)7A3"1)7>29 cBiar dac ace%tea au ,o%t e8ecutate %ucce%iv %au au
avut un caracter continuu)
AR) 1)2??
Nulitatea par+ial
(1) Clauzele contrare le;ii9 ordinii pu5lice %au 5unelor
$oravuri -i care nu %unt con%iderate ne%cri%e atra; nulitatea
contractului :n :ntre;ul %u nu$ai dac %unt9 prin natura lor9
e%en+iale %au dac9 :n lip%a ace%tora9 contractul nu %"ar ,i
:ncBeiat)
(2) @n cazul :n care contractul e%te $en+inut :n parte9
clauzele nule %unt :nlocuite de drept cu di%pozi+iile le;ale
aplica5ile)
(A) &i%pozi+iile alin) (2) %e aplic :n $od core%punztor -i
clauzelor care contravin unor di%pozi+ii le;ale i$perative -i
%unt con%iderate de le;e ne%cri%e)
AR) 1)2?7
Nulitatea contractului plurilateral
@n cazul contractelor cu $ai $ulte pr+i :n care pre%ta+ia
,iecrei pr+i e%te ,cut :n con%iderarea unui %cop co$un9
nulitatea contractului :n privin+a uneia dintre pr+i nu atra;e
de%,iin+area :n :ntre;i$e a contractului9 a,ar de cazul :n care
participarea ace%teia e%te e%en+ial pentru e8i%ten+a
contractului)
AR) 1)2?2
&aunele"intere%e) Reducerea pre%ta+iilor
@n caz de violen+ %au dol9 cel al crui con%i$+$nt e%te
viciat are dreptul de a pretinde9 :n a,ar de anulare9 -i daune"
intere%e %au9 dac pre,er $en+inerea contractului9 de a %olicita
nu$ai reducerea pre%ta+iei %ale cu valoarea daunelor"intere%e la
care ar ,i :ndrept+it)
AR) 1)2?4
Repararea pre'udiciului :n cazul nulit+ii contractului
:ncBeiat :n ,or$ autentic
@n cazul anulrii %au con%tatrii nulit+ii contractului
:ncBeiat :n ,or$ autentic pentru o cauz de nulitate a crei
e8i%ten+ rezult din :n%u-i te8tul contractului9 partea
pre'udiciat poate cere o5li;area notarului pu5lic la repararea
pre'udiciilor %u,erite9 :n condi+iile r%punderii civile
delictuale pentru ,apta proprie)
AR) 1)2?3
Re,acerea contractului nul
Contractul nul poate ,i re,cut9 :n tot %au :n parte9 cu
re%pectarea tuturor condi+iilor prevzute de le;e la data
re,acerii lui) @n toate cazurile9 contractul re,cut nu va
produce e,ecte dect pentru viitor9 iar nu -i pentru trecut)
AR) 1)270
Conver%iunea contractului nul
(1) !n contract lovit de nulitate a5%olut va produce totu-i
e,ectele actului 'uridic pentru care %unt :ndeplinite condi+iile
de ,ond -i de ,or$ prevzute de le;e)
(2) Cu toate ace%tea9 di%pozi+iile alin) (1) nu %e aplic
dac inten+ia de a e8clude aplicarea conver%iunii e%te %tipulat
:n contractul lovit de nulitate %au reie%e9 :n cBip ne:ndoielnic9
din %copurile ur$rite de pr+i la data :ncBeierii contractului)
I>) Calidarea contractului
AR) 1)271
Cauzele de validare
(1) Contractul a,ectat de o cauz de nulitate e%te validat
atunci cnd nulitatea e%te acoperit)
(2) Nulitatea poate ,i acoperit prin con,ir$are %au prin
alte $oduri anu$e prevzute de le;e)
AR) 1)272
Con,ir$area contractului
(1) Con,ir$area unui contract anula5il rezult din voin+a9
e8pre% %au tacit9 de a renun+a la dreptul de a invoca
nulitatea)
(2) Coin+a de a renun+a tre5uie % ,ie cert)
AR) 1)27A
Condi+iile con,ir$rii
(1) !n contract anula5il poate ,i con,ir$at dac :n $o$entul
con,ir$rii condi+iile %ale de validitate %unt :ntrunite)
(2) Per%oana care poate invoca nulitatea poate con,ir$a
contractul nu$ai cuno%cnd cauza de nulitate -i9 :n caz de
violen+9 nu$ai dup :ncetarea ace%teia)
(A) Per%oana cBe$at de le;e % :ncuviin+eze actele $inorului
poate9 :n nu$ele -i :n intere%ul ace%tuia9 cere anularea
contractului ,cut ,r :ncuviin+area %a ori % con,ir$e
contractul atunci cnd acea%t :ncuviin+are era %u,icient pentru
:ncBeierea vala5il a ace%tuia)
(>) &i%pozi+iile alin) (A) %e aplic :n $od core%punztor -i
:n cazul actelor :ncBeiate ,r autorizarea in%tan+ei de tutel)
(?) @n lip%a con,ir$rii e8pre%e9 e%te %u,icient ca o5li;a+ia
% ,ie e8ecutat :n $od voluntar la data la care ea putea ,i
vala5il con,ir$at de ctre partea intere%at)
(7) Cel care tre5uie % con,ir$e poate % ,ie pu% :n
:ntrziere printr"o noti,icare prin care partea intere%at % :i
%olicite ,ie % con,ir$e contractul anula5il9 ,ie % e8ercite
ac+iunea :n anulare9 :n ter$en de 7 luni de la noti,icare9 %u5
%anc+iunea decderii din dreptul de a cere anularea contractului)
AR) 1)27>
Cuprin%ul actului con,ir$ativ
Pentru a ,i vala5il9 actul con,ir$ativ tre5uie % cuprind
o5iectul9 cauza -i natura o5li;a+iei -i % ,ac $en+iune de%pre
$otivul ac+iunii :n anulare9 precu$ -i de%pre inten+ia de a
repara viciul pe care %e :nte$eiaz acea ac+iune)
AR) 1)27?
E,ectele con,ir$rii
(1) Con,ir$area :-i produce e,ectele din $o$entul :ncBeierii
contractului -i atra;e renun+area la $i'loacele -i e8cep+iile ce
puteau ,i opu%e9 %u5 rezerva :n% a drepturilor do5ndite -i
con%ervate de ter+ii de 5un"credin+)
(2) Cnd ,iecare dintre pr+i poate invoca nulitatea
contractului %au $ai $ulte pr+i o pot invoca :$potriva alteia9
con,ir$area ,cut de una dintre ace%tea nu :$piedic invocarea
nulit+ii de ctre celelalte pr+i)
(A) Con,ir$area unui contract anula5il pentru vicierea
con%i$+$ntului prin dol %au violen+ nu i$plic prin ea :n%-i
renun+area la dreptul de a cere daune"intere%e)
(EC/=!NEA a ?"a
=nterpretarea contractului
AR) 1)277
=nterpretarea dup voin+a concordant a pr+ilor
(1) Contractele %e interpreteaz dup voin+a concordant a
pr+ilor9 iar nu dup %en%ul literal al ter$enilor)
(2) La %ta5ilirea voin+ei concordante %e va +ine %ea$a9 :ntre
altele9 de %copul contractului9 de ne;ocierile purtate de pr+i9
de practicile %tatornicite :ntre ace%tea -i de co$porta$entul lor
ulterior :ncBeierii contractului)
AR) 1)272
=nterpretarea %i%te$atic
Clauzele %e interpreteaz unele prin altele9 dnd ,iecreia
:n+ele%ul ce rezult din an%a$5lul contractului)
AR) 1)274
=nterpretarea clauzelor :ndoielnice
(1) Clauzele %u%cepti5ile de $ai $ulte :n+ele%uri %e
interpreteaz :n %en%ul ce %e potrive-te cel $ai 5ine naturii -i
o5iectului contractului)
(2) Clauzele :ndoielnice %e interpreteaz +innd %ea$a9 :ntre
altele9 de natura contractului9 de :$pre'urrile :n care a ,o%t
:ncBeiat9 de interpretarea dat anterior de pr+i9 de %en%ul
atri5uit :n ;eneral clauzelor -i e8pre%iilor :n do$eniu -i de
uzan+e)
(A) Clauzele %e interpreteaz :n %en%ul :n care pot produce
e,ecte9 iar nu :n acela :n care nu ar putea produce niciunul)
(>) Contractul nu cuprinde dect lucrul a%upra cruia pr+ile
-i"au propu% a contracta9 orict de ;enerali ar ,i ter$enii
,olo%i+i)
(?) Clauzele de%tinate % e8e$pli,ice %au % :nlture orice
:ndoial a%upra aplicrii contractului la un caz particular nu :i
re%trn; aplicarea :n alte cazuri care nu au ,o%t e8pre%
prevzute)
AR) 1)273
Re;ulile %u5%idiare de interpretare
(1) &ac9 dup aplicarea re;ulilor de interpretare9
contractul r$ne neclar9 ace%ta %e interpreteaz :n ,avoarea
celui care %e o5li;)
(2) (tipula+iile :n%cri%e :n contractele de adeziune %e
interpreteaz :$potriva celui care le"a propu%)
(EC/=!NEA a 7"a
E,ectele contractului
I1) E,ectele :ntre pr+i
AR) 1)220
#or+a o5li;atorie
(1) Contractul vala5il :ncBeiat are putere de le;e :ntre
pr+ile contractante)
(2) Contractul %e $odi,ic %au :nceteaz nu$ai prin acordul
pr+ilor ori din cauze autorizate de le;e)
AR) 1)221
=$previziunea
(1) Pr+ile %unt +inute % :-i e8ecute o5li;a+iile9 cBiar
dac e8ecutarea lor a devenit $ai oneroa%9 ,ie datorit
cre-terii co%turilor e8ecutrii propriei o5li;a+ii9 ,ie datorit
%cderii valorii contrapre%ta+iei)
(2) Cu toate ace%tea9 dac e8ecutarea contractului a devenit
e8ce%iv de oneroa% datorit unei %cBi$5ri e8cep+ionale a
:$pre'urrilor care ar ,ace vdit in'u%t o5li;area de5itorului
la e8ecutarea o5li;a+iei9 in%tan+a poate % di%punE
a) adaptarea contractului9 pentru a di%tri5ui :n $od
ecBita5il :ntre pr+i pierderile -i 5ene,iciile ce rezult din
%cBi$5area :$pre'urrilor6
5) :ncetarea contractului9 la $o$entul -i :n condi+iile pe
care le %ta5ile-te)
(A) &i%pozi+iile alin) (2) %unt aplica5ile nu$ai dacE
a) %cBi$5area :$pre'urrilor a intervenit dup :ncBeierea
contractului6
5) %cBi$5area :$pre'urrilor9 precu$ -i :ntinderea ace%teia
nu au ,o%t -i nici nu puteau ,i avute :n vedere de ctre de5itor9
:n $od rezona5il9 :n $o$entul :ncBeierii contractului6
c) de5itorul nu -i"a a%u$at ri%cul %cBi$5rii :$pre'urrilor
-i nici nu putea ,i :n $od rezona5il con%iderat c -i"ar ,i
a%u$at ace%t ri%c6
d) de5itorul a :ncercat9 :ntr"un ter$en rezona5il -i cu 5un"
credin+9 ne;ocierea adaptrii rezona5ile -i ecBita5ile a
contractului)
AR) 1)222
Con+inutul contractului
(1) Contractul vala5il :ncBeiat o5li; nu nu$ai la ceea ce
e%te e8pre% %tipulat9 dar -i la toate ur$rile pe care practicile
%tatornicite :ntre pr+i9 uzan+ele9 le;ea %au ecBitatea le dau
contractului9 dup natura lui)
(2) Clauzele o5i-nuite :ntr"un contract %e %u5:n+ele;9 de-i
nu %unt %tipulate :n $od e8pre%)
AR) 1)22A
Con%tituirea -i tran%,erul drepturilor reale
(1) &repturile reale %e con%tituie -i %e tran%$it prin
acordul de voin+ al pr+ilor9 cBiar dac 5unurile nu au ,o%t
predate9 dac ace%t acord poart a%upra unor 5unuri deter$inate9
ori prin individualizarea 5unurilor9 dac acordul poart a%upra
unor 5unuri de ;en)
(2) #ructele 5unului %au dreptului tran%$i% %e cuvin
do5nditorului de la data tran%,erului propriet+ii 5unului ori9
dup caz9 a ce%iunii dreptului9 a,ar de cazul :n care prin le;e
%au prin voin+a pr+ilor %e di%pune alt,el)
(A) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar9 precu$ -i
di%pozi+iile %peciale re,eritoare la tran%,erul anu$itor
cate;orii de 5unuri $o5ile r$n aplica5ile)
AR) 1)22>
Ri%cul :n contractul tran%lativ de proprietate
(1) @n lip% de %tipula+ie contrar9 ct ti$p 5unul nu e%te
predat9 ri%cul contractului r$ne :n %arcina de5itorului
o5li;a+iei de predare9 cBiar dac proprietatea a ,o%t tran%,erat
do5nditorului) @n cazul pieirii ,ortuite a 5unului9 de5itorul
o5li;a+iei de predare pierde dreptul la contrapre%ta+ie9 iar dac
a pri$it"o9 e%te o5li;at % o re%tituie)
(2) Cu toate ace%tea9 creditorul pu% :n :ntrziere preia
ri%cul pieirii ,ortuite a 5unului) El nu %e poate li5era cBiar
dac ar dovedi c 5unul ar ,i pierit -i dac o5li;a+ia de predare
ar ,i ,o%t e8ecutat la ti$p)
AR) 1)22?
ran%$iterea %ucce%iv a unui 5un $o5il
(1) &ac cineva a tran%$i% %ucce%iv ctre $ai $ulte per%oane
proprietatea unui 5un $o5il corporal9 cel care a do5ndit cu
5un"credin+ po%e%ia e,ectiv a 5unului e%te titular al
dreptului9 cBiar dac titlul %u are dat ulterioar)
(2) E%te de 5un"credin+ do5nditorul care9 la data intrrii
:n po%e%ie9 nu a cuno%cut -i nici nu putea % cunoa%c o5li;a+ia
a%u$at anterior de :n%trintor)
(A) &ac niciunul dintre do5nditori nu a o5+inut po%e%ia
e,ectiv a 5unului $o5il corporal -i crean+a ,iecruia de predare
a 5unului e%te e8i;i5il9 va ,i pre,erat cel care a %e%izat cel
dinti in%tan+a de 'udecat)
AR) 1)227
&enun+area unilateral
(1) &ac dreptul de a denun+a contractul e%te recuno%cut
uneia dintre pr+i9 ace%ta poate ,i e8ercitat att ti$p ct
e8ecutarea contractului nu a :nceput)
(2) @n contractele cu e8ecutare %ucce%iv %au continu9 ace%t
drept poate ,i e8ercitat cu re%pectarea unui ter$en rezona5il de
preaviz9 cBiar -i dup :nceperea e8ecutrii contractului9 :n%
denun+area nu produce e,ecte :n privin+a pre%ta+iilor e8ecutate
%au care %e a,l :n cur% de e8ecutare)
(A) &ac %"a %tipulat o pre%ta+ie :n %cBi$5ul denun+rii9
acea%ta produce e,ecte nu$ai atunci cnd pre%ta+ia e%te
e8ecutat)
(>) &i%pozi+iile prezentului articol %e aplic :n lip% de
conven+ie contrar)
AR) 1)222
Contractul pe durat nedeter$inat
Contractul :ncBeiat pe durat nedeter$inat poate ,i denun+at
unilateral de oricare dintre pr+i cu re%pectarea unui ter$en
rezona5il de preaviz) .rice clauz contrar %au %tipularea unei
pre%ta+ii :n %cBi$5ul denun+rii contractului %e con%ider
ne%cri%)
AR) 1)224
Pactul de op+iune
(1) Atunci cnd pr+ile convin ca una dintre ele % r$n
le;at de propria declara+ie de voin+9 iar cealalt % o poat
accepta %au re,uza9 acea declara+ie %e con%ider o o,ert
irevoca5il -i produce e,ectele prevzute la art) 1)131)
(2) &ac pr+ile nu au convenit un ter$en pentru acceptare9
ace%ta poate ,i %ta5ilit de in%tan+ prin ordonan+
pre-edin+ial9 cu citarea pr+ilor)
(A) Pactul de op+iune tre5uie % con+in toate ele$entele
contractului pe care pr+ile ur$re%c % :l :ncBeie9 a%t,el :nct
ace%ta % %e poat :ncBeia prin %i$pla acceptare a 5ene,iciarului
op+iunii)
(>) Contractul %e :ncBeie prin e8ercitarea op+iunii :n %en%ul
acceptrii de ctre 5ene,iciar a declara+iei de voin+ a
celeilalte pr+i9 :n condi+iile convenite prin pact)
(?) Att pactul de op+iune9 ct -i declara+ia de acceptare
tre5uie :ncBeiate :n ,or$a prevzut de le;e pentru contractul pe
care pr+ile ur$re%c % :l :ncBeie)
AR) 1)223
Pro$i%iunea de a contracta
(1) Pro$i%iunea de a contracta tre5uie % con+in toate acele
clauze ale contractului pro$i%9 :n lip%a crora pr+ile nu ar
putea e8ecuta pro$i%iunea)
(2) @n caz de nee8ecutare a pro$i%iunii9 5ene,iciarul are
dreptul la daune"intere%e)
(A) &e a%e$enea9 dac pro$itentul re,uz % :ncBeie
contractul pro$i%9 in%tan+a9 la cererea pr+ii care -i"a
:ndeplinit propriile o5li;a+ii9 poate % pronun+e o Botrre care
% +in loc de contract9 atunci cnd natura contractului o
per$ite9 iar cerin+ele le;ii pentru validitatea ace%tuia %unt
:ndeplinite) Prevederile prezentului alineat nu %unt aplica5ile
:n cazul pro$i%iunii de a :ncBeia un contract real9 dac prin
le;e nu %e prevede alt,el)
(>) Conven+ia prin care pr+ile %e o5li; % ne;ocieze :n
vederea :ncBeierii %au $odi,icrii unui contract nu con%tituie
pro$i%iune de a contracta)
I2) E,ectele ,a+ de ter+i
=) &i%pozi+ii ;enerale
AR) 1)240
Relativitatea e,ectelor contractului
Contractul produce e,ecte nu$ai :ntre pr+i9 dac prin le;e
nu %e prevede alt,el)
AR) 1)241
.poza5ilitatea e,ectelor contractului
Contractul e%te opoza5il ter+ilor9 care nu pot aduce atin;ere
drepturilor -i o5li;a+iilor n%cute din contract) er+ii %e pot
prevala de e,ectele contractului9 :n% ,r a avea dreptul de a
cere e8ecutarea lui9 cu e8cep+ia cazurilor prevzute de le;e)
AR) 1)242
ran%$i%iunea drepturilor -i o5li;a+iilor ctre %ucce%ori
(1) La $oartea unei pr+i9 drepturile -i o5li;a+iile
contractuale ale ace%teia %e tran%$it %ucce%orilor %i univer%ali
%au cu titlu univer%al9 dac din le;e9 din %tipula+ia pr+ilor
ori din natura contractului nu rezult contrariul)
(2) &repturile9 precu$ -i9 :n cazurile prevzute de le;e9
o5li;a+iile contractuale :n %trn% le;tur cu un 5un %e
tran%$it9 odat cu ace%ta9 %ucce%orilor cu titlu particular ai
pr+ilor)
==) Pro$i%iunea ,aptei altuia
AR) 1)24A
E,ecte
(1) Cel care %e an;a'eaz la a deter$ina un ter+ % :ncBeie
%au % rati,ice un act e%te +inut % repare pre'udiciul cauzat
dac ter+ul re,uz % %e o5li;e %au9 atunci cnd %"a o5li;at -i
ca ,ideiu%or9 dac ter+ul nu e8ecut pre%ta+ia pro$i%)
(2) Cu toate ace%tea9 pro$itentul nu r%punde dac a%i;ur
e8ecutarea o5li;a+iei ter+ului9 ,r a %e produce vreun
pre'udiciu creditorului)
(A) =nten+ia pro$itentului de a %e an;a'a per%onal nu %e
prezu$9 ci tre5uie % reia% ne:ndoielnic din contract %au din
:$pre'urrile :n care ace%ta a ,o%t :ncBeiat)
===) (tipula+ia pentru altul
AR) 1)24>
E,ecte
(1) .ricine poate %tipula :n nu$ele %u9 :n% :n 5ene,iciul
unui ter+)
(2) Prin e,ectul %tipula+iei9 5ene,iciarul do5nde-te dreptul
de a cere direct pro$itentului e8ecutarea pre%ta+iei)
AR) 1)24?
Condi+iile privind ter+ul 5ene,iciar
Dene,iciarul tre5uie % ,ie deter$inat %au9 cel pu+in9
deter$ina5il la data :ncBeierii %tipula+iei -i % e8i%te :n
$o$entul :n care pro$itentul tre5uie % :-i e8ecute o5li;a+ia) @n
caz contrar9 %tipula+ia pro,it %tipulantului9 ,r a a;rava :n%
%arcina pro$itentului)
AR) 1)247
Acceptarea %tipula+iei
(1) &ac ter+ul 5ene,iciar nu accept %tipula+ia9 dreptul %u
%e con%ider a nu ,i e8i%tat niciodat)
(2) (tipula+ia poate ,i revocat ct ti$p acceptarea
5ene,iciarului nu a a'un% la %tipulant %au la pro$itent)
(tipula+ia poate ,i acceptat -i dup dece%ul %tipulantului %au
al pro$itentului)
AR) 1)242
Revocarea %tipula+iei
(1) (tipulantul e%te %in;urul :ndrept+it % revoce
%tipula+ia9 creditorii %au $o-tenitorii %i neputnd % o ,ac)
(tipulantul nu poate :n% revoca %tipula+ia ,r acordul
pro$itentului dac ace%ta din ur$ are intere%ul % o e8ecute)
(2) Revocarea %tipula+iei produce e,ecte din $o$entul :n care
a'un;e la pro$itent) &ac nu a ,o%t de%e$nat un alt 5ene,iciar9
revocarea pro,it %tipulantului %au $o-tenitorilor ace%tuia9 ,r
a a;rava :n% %arcina pro$itentului)
AR) 1)244
Mi'loacele de aprare ale pro$itentului
Pro$itentul poate opune 5ene,iciarului nu$ai aprrile
:nte$eiate pe contractul care cuprinde %tipula+ia)
=C) (i$ula+ia
AR) 1)243
E,ecte :ntre pr+i
(1) Contractul %ecret produce e,ecte nu$ai :ntre pr+i -i9
dac din natura contractului ori din %tipula+ia pr+ilor nu
rezult contrariul9 :ntre %ucce%orii lor univer%ali %au cu titlu
univer%al)
(2) Cu toate ace%tea9 contractul %ecret nu produce e,ecte
nici :ntre pr+i dac nu :ndepline-te condi+iile de ,ond cerute
de le;e pentru :ncBeierea %a vala5il)
AR) 1)230
E,ecte ,a+ de ter+i
(1) Contractul %ecret nu poate ,i invocat de pr+i9 de ctre
%ucce%orii lor univer%ali9 cu titlu univer%al %au cu titlu
particular -i nici de ctre creditorii :n%trintorului aparent
:$potriva ter+ilor care9 :nte$eindu"%e cu 5un"credin+ pe
contractul pu5lic9 au do5ndit drepturi de la acBizitorul
aparent)
(2) er+ii pot invoca :$potriva pr+ilor e8i%ten+a
contractului %ecret9 atunci cnd ace%ta le vat$ drepturile)
AR) 1)231
Raporturile cu creditorii
(1) E8i%ten+a contractului %ecret nu poate ,i opu% de pr+i
creditorilor do5nditorului aparent care9 cu 5un"credin+9 au
notat :nceperea ur$ririi %ilite :n cartea ,unciar %au au
o5+inut %ecBe%tru a%upra 5unurilor care au ,cut o5iectul
%i$ula+iei)
(2) &ac e8i%t un con,lict :ntre creditorii :n%trintorului
aparent -i creditorii do5nditorului aparent9 %unt pre,era+i cei
dinti9 :n cazul :n care crean+a lor e%te anterioar contractului
%ecret)
AR) 1)232
Pro5a %i$ula+iei
&ovada %i$ula+iei poate ,i ,cut de ter+i %au de creditori
cu orice $i'loc de pro5) Pr+ile pot dovedi -i ele %i$ula+ia cu
orice $i'loc de pro59 atunci cnd pretind c acea%ta are
caracter ilicit)
AR) 1)23A
Actele unilaterale
&i%pozi+iile re,eritoare la %i$ula+ie %e aplic :n $od
core%punztor -i actelor 'uridice unilaterale de%tinate unei
per%oane deter$inate9 care au ,o%t %i$ulate prin acordul dintre
autorul actului -i de%tinatarul %u)
AR) 1)23>
Actele nepatri$oniale
&i%pozi+iile re,eritoare la %i$ula+ie nu %e aplic actelor
'uridice nepatri$oniale)
(EC/=!NEA a 2"a
Reprezentarea
AR) 1)23?
e$eiul reprezentrii
Puterea de a reprezenta poate rezulta ,ie din le;e9 ,ie
dintr"un act 'uridic ori dintr"o Botrre 'udectorea%c9 dup
caz)
AR) 1)237
E,ecte
Contractul :ncBeiat de reprezentant9 :n li$itele
:$puternicirii9 :n nu$ele reprezentatului produce e,ecte direct
:ntre reprezentat -i cealalt parte)
AR) 1)232
Neartarea calit+ii de reprezentant
(1) Contractul :ncBeiat de reprezentant :n li$ita puterilor
con,erite9 atunci cnd ter+ul contractant nu cuno-tea -i nici nu
ar ,i tre5uit %a cunoa%c ,aptul c reprezentantul ac+iona :n
acea%t calitate9 :i o5li; nu$ai pe reprezentant -i pe ter+9
dac prin le;e nu %e prevede alt,el)
(2) Cu toate ace%tea9 dac reprezentantul9 atunci cnd
contracteaz cu ter+ul :n li$ita puterilor con,erite9 pe %ea$a
unei :ntreprinderi9 pretinde c e%te titularul ace%teia9 ter+ul
care de%coper ulterior identitatea adevratului titular poate %
e8ercite -i :$potriva ace%tuia din ur$ drepturile pe care le are
:$potriva reprezentantului)
AR) 1)234
Capacitatea pr+ilor
@n cazul reprezentrii conven+ionale9 att reprezentatul9 ct
-i reprezentantul tre5uie % ai5 capacitatea de a :ncBeia actul
pentru care reprezentarea a ,o%t dat)
AR) 1)233
Ciciile de con%i$+$nt
Contractul e%te anula5il atunci cnd con%i$+$ntul
reprezentantului e%te viciat) &ac :n% viciul de con%i$+$nt
prive-te ele$ente %ta5ilite de reprezentat9 contractul e%te
anula5il nu$ai dac voin+a ace%tuia din ur$ a ,o%t viciat)
AR) 1)A00
Duna"credin+
(1) A,ar de cazul :n care %unt relevante pentru ele$entele
%ta5ilite de reprezentat9 5una %au reaua"credin+9 cunoa-terea
%au necunoa-terea unei anu$ite :$pre'urri %e apreciaz :n
per%oana reprezentantului)
(2) Reprezentatul de rea"credin+ nu poate invoca niciodat
5una"credin+ a reprezentantului)
AR) 1)A01
#or$a :$puternicirii
@$puternicirea nu produce e,ecte dect dac e%te dat cu
re%pectarea ,or$elor cerute de le;e pentru :ncBeierea vala5il a
contractului pe care reprezentantul ur$eaz % :l :ncBeie)
AR) 1)A02
Lu%ti,icarea puterii de a reprezenta
Contractantul poate :ntotdeauna cere reprezentantului % ,ac
dovada puterilor :ncredin+ate de reprezentat -i9 dac
reprezentarea e%te cuprin% :ntr"un :n%cri%9 % :i re$it o copie
a :n%cri%ului9 %e$nat pentru con,or$itate)
AR) 1)A0A
Con,lictul de intere%e
Contractul :ncBeiat de un reprezentant a,lat :n con,lict de
intere%e cu reprezentatul poate ,i anulat la cererea
reprezentatului9 atunci cnd con,lictul era cuno%cut %au tre5uia
% ,ie cuno%cut de contractant la data :ncBeierii contractului)
AR) 1)A0>
Contractul cu %ine :n%u-i -i du5la reprezentare
(1) Contractul :ncBeiat de reprezentant cu %ine :n%u-i9 :n
nu$e propriu9 e%te anula5il nu$ai la cererea reprezentatului9 cu
e8cep+ia cazului :n care reprezentantul a ,o%t :$puternicit :n
$od e8pre% :n ace%t %en% %au cuprin%ul contractului a ,o%t
deter$inat :n a%e$enea $od :nct % e8clud po%i5ilitatea unui
con,lict de intere%e)
(2) &i%pozi+iile alin) (1) %e aplic -i :n cazul du5lei
reprezentri)
AR) 1)A0?
@ncetarea :$puternicirii
Puterea de reprezentare :nceteaz prin renun+area de ctre
reprezentant la :$puternicire %au prin revocarea ace%teia de
ctre reprezentat)
AR) 1)A07
Modi,icarea -i revocarea :$puternicirii
Modi,icarea -i revocarea :$puternicirii tre5uie adu%e la
cuno-tin+a ter+ilor prin $i'loace core%punztoare) @n caz
contrar9 ace%tea nu %unt opoza5ile ter+ilor dect dac %e
dovede-te c ace-tia le cuno-teau ori puteau % le cunoa%c :n
$o$entul :ncBeierii contractului)
AR) 1)A02
Alte cauze de :ncetare a puterii de a reprezenta
(1) Puterea de a reprezenta :nceteaz prin dece%ul %au
incapacitatea reprezentantului ori a reprezentatului9 dac din
conven+ie ori din natura a,acerii nu rezult contrariul)
(2) &ac reprezentantul %au reprezentatul e%te per%oan
'uridic9 puterea de a reprezenta :nceteaz la data la care
per%oana 'uridic :-i :nceteaz e8i%ten+a)
(A) @n cazul de%cBiderii procedurii in%olven+ei a%upra
reprezentantului %au reprezentatului9 puterea de a reprezenta
:nceteaz :n condi+iile prevzute de le;e)
(>) @ncetarea puterii de a reprezenta nu produce e,ecte :n
privin+a ter+ilor care9 :n $o$entul :ncBeierii contractului9 nu
cuno-teau -i nici nu tre5uiau % cunoa%c acea%t :$pre'urare)
AR) 1)A04
.5li;a+iile reprezentantului la :ncetarea :$puternicirii
(1) La :ncetarea puterilor :ncredin+ate9 reprezentantul e%te
o5li;at % re%tituie reprezentatului :n%cri%ul care con%tat
ace%te puteri)
(2) Reprezentantul nu poate re+ine ace%t :n%cri% drept
;aran+ie a crean+elor %ale a%upra reprezentatului9 dar poate %
cear o copie a :n%cri%ului9 certi,icat de reprezentat9 cu
$en+iunea c puterea de reprezentare a :ncetat)
AR) 1)A03
Lip%a %au dep-irea puterii de reprezentare
(1) Contractul :ncBeiat de per%oana care ac+ioneaz :n
calitate de reprezentant9 :n% ,r a avea :$puternicire %au cu
dep-irea puterilor con,erite9 nu produce e,ecte :ntre
reprezentat -i ter+)
(2) &ac :n%9 prin co$porta$entul %u9 reprezentatul l"a
deter$inat pe ter+ul contractant % cread :n $od rezona5il c
reprezentantul are puterea de a"l reprezenta -i c ac+ioneaz :n
li$ita puterilor con,erite9 reprezentatul nu %e poate prevala
,a+ de ter+ul contractant de lip%a puterii de a reprezenta)
AR) 1)A10
R%punderea reprezentantului
Cel care :ncBeie un contract :n calitate de reprezentant9
neavnd :$puternicire ori dep-ind li$itele puterilor care i"au
,o%t :ncredin+ate9 r%punde pentru pre'udiciile cauzate ter+ului
contractant care %"a :ncrezut9 cu 5un"credin+9 :n :ncBeierea
vala5il a contractului)
AR) 1)A11
Rati,icarea
(1) @n cazurile prevzute la art) 1)A039 cel :n nu$ele cruia
%"a :ncBeiat contractul poate % :l rati,ice9 re%pectnd ,or$ele
cerute de le;e pentru :ncBeierea %a vala5il)
(2) er+ul contractant poate9 printr"o noti,icare9 % acorde
un ter$en rezona5il pentru rati,icare9 dup a crui :$plinire
contractul nu $ai poate ,i rati,icat)
AR) 1)A12
E,ectele rati,icrii
Rati,icarea are e,ect retroactiv9 ,r a a,ecta :n%
drepturile do5ndite de ter+i :ntre ti$p)
AR) 1)A1A
ran%$i%iunea ,acult+ii de a rati,ica
#acultatea de a rati,ica %e tran%$ite $o-tenitorilor)
AR) 1)A1>
&e%,iin+area contractului :naintea rati,icrii
er+ul contractant -i cel care a :ncBeiat contractul :n
calitate de reprezentant pot conveni de%,iin+area contractului
ct ti$p ace%ta nu a ,o%t rati,icat)
(EC/=!NEA a 4"a
Ce%iunea contractului
AR) 1)A1?
No+iune
(1) . parte poate % :-i %u5%tituie un ter+ :n raporturile
n%cute dintr"un contract nu$ai dac pre%ta+iile nu au ,o%t :nc
inte;ral e8ecutate9 iar cealalt parte con%i$te la acea%ta)
(2) (unt e8ceptate cazurile anu$e prevzute de le;e)
AR) 1)A17
#or$a ce%iunii
Ce%iunea contractului -i acceptarea ace%teia de ctre
contractantul cedat tre5uie :ncBeiate :n ,or$a cerut de le;e
pentru validitatea contractului cedat)
AR) 1)A12
Mo$entul ce%iunii
(1) &ac o parte a con%i$+it :n $od anticipat ca partea
cealalt % :-i poat %u5%titui un ter+ :n raporturile n%cute
din contract9 ce%iunea produce e,ecte ,a+ de acea parte din
$o$entul :n care %u5%tituirea :i e%te noti,icat ori9 dup caz9
din $o$entul :n care o accept)
(2) @n cazul :n care toate ele$entele contractului rezult
dintr"un :n%cri% :n care e%te cuprin% clauza *la ordin* %au o
alt $en+iune ecBivalent9 dac prin le;e nu %e prevede alt,el9
;irarea :n%cri%ului produce e,ectul %u5%tituirii ;iratarului :n
toate drepturile -i o5li;a+iile ;irantului)
(A) &i%pozi+iile :n $aterie de carte ,unciar9 precu$ -i
di%pozi+iile re,eritoare la tran%,erul ori pu5licitatea anu$itor
cate;orii de 5unuri $o5ile r$n aplica5ile)
AR) 1)A14
Li5erarea cedentului
(1) Cedentul e%te li5erat de o5li;a+iile %ale ,a+ de
contractantul cedat din $o$entul :n care %u5%tituirea :-i produce
e,ectele ,a+ de ace%ta)
(2) @n cazul :n care a declarat c nu :l li5ereaz pe cedent9
contractantul cedat %e poate :ndrepta :$potriva ace%tuia atunci
cnd ce%ionarul nu :-i e8ecut o5li;a+iile) @n ace%t caz9
contractantul cedat tre5uie9 %u5 %anc+iunea pierderii dreptului
de re;re% :$potriva cedentului9 % :i noti,ice nee8ecutarea
o5li;a+iilor de ctre ce%ionar9 :n ter$en de 1? zile de la data
nee8ecutrii %au9 dup caz9 de la data la care a cuno%cut ,aptul
nee8ecutrii)
AR) 1)A13
E8cep+iile contractantului cedat
Contractantul cedat poate opune ce%ionarului toate e8cep+iile
ce rezult din contract) Contractantul cedat nu poate invoca :n%
,a+ de ce%ionar vicii de con%i$+$nt9 precu$ -i orice aprri
%au e8cep+ii n%cute din raporturile %ale cu cedentul dect dac
-i"a rezervat ace%t drept atunci cnd a con%i$+it la %u5%tituire)
AR) 1)A20
.5li;a+ia de ;aran+ie
(1) Cedentul ;aranteaz validitatea contractului)
(2) Atunci cnd cedentul ;aranteaz e8ecutarea contractului9
ace%ta va ,i +inut ca un ,ideiu%or pentru o5li;a+iile
contractantului cedat)
(EC/=!NEA a 3"a
@ncetarea contractului
AR) 1)A21
Cauzele de :ncetare
Contractul :nceteaz9 :n condi+iile le;ii9 prin e8ecutare9
acordul de voin+ al pr+ilor9 denun+are unilateral9 e8pirarea
ter$enului9 :ndeplinirea %au9 dup caz9 ne:ndeplinirea condi+iei9
i$po%i5ilitate ,ortuit de e8ecutare9 precu$ -i din orice alte
cauze prevzute de le;e)
AR) 1)A22
E,ectele :ncetrii
La :ncetarea contractului pr+ile %unt li5erate de
o5li;a+iile a%u$ate) Ele pot ,i :n% +inute la repararea
pre'udiciilor cauzate -i9 dup caz9 la re%tituirea9 :n natur %au
prin ecBivalent9 a pre%ta+iilor pri$ite :n ur$a :ncBeierii
contractului)
AR) 1)A2A
Re%tituirea pre%ta+iilor
Re%tituirea pre%ta+iilor pri$ite %e ,ace potrivit
di%pozi+iilor art) 1)7A?"1)7>3)
CAP) ==
Actul 'uridic unilateral
(EC/=!NEA 1
&i%pozi+ii ;enerale
AR) 1)A2>
No+iune
E%te unilateral actul 'uridic care pre%upune nu$ai
$ani,e%tarea de voin+ a autorului %u)
AR) 1)A2?
Re;i$ul 'uridic
&ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 di%pozi+iile le;ale
privitoare la contracte %e aplic :n $od core%punztor actelor
unilaterale)
AR) 1)A27
Actele unilaterale %upu%e co$unicrii
(1) Actul unilateral e%te %upu% co$unicrii atunci cnd
con%tituie9 $odi,ic %au %tin;e un drept al de%tinatarului -i ori
de cte ori in,or$area de%tinatarului e%te nece%ar potrivit
naturii actului)
(2) &ac prin le;e nu %e prevede alt,el9 co$unicarea %e poate
,ace :n orice $odalitate adecvat9 dup :$pre'urri)
(A) Actul unilateral produce e,ecte din $o$entul :n care
co$unicarea a'un;e la de%tinatar9 cBiar dac ace%ta nu a luat
cuno-tin+ de acea%ta din $otive care nu :i %unt i$puta5ile)
(EC/=!NEA a 2"a
Actul unilateral ca izvor de o5li;a+ii
AR) 1)A22
Pro$i%iunea unilateral
(1) Pro$i%iunea unilateral ,cut cu inten+ia de a %e o5li;a
independent de acceptare :l lea; nu$ai pe autor)
(2) &e%tinatarul actului poate % re,uze dreptul a%t,el
n%cut)
(A) &ac autorul actului nu a %tipulat e8pre% un ter$en9
pro$i%iunea %e con%ider ,cut pentru o anu$it durat9 potrivit
cu natura o5li;a+iei -i cu :$pre'urrile :n care a ,o%t a%u$at)
AR) 1)A24
Pro$i%iunea pu5lic de reco$pen%
(1) Cel care pro$ite :n $od pu5lic o reco$pen% :n %cBi$5ul
e8ecutrii unei pre%ta+ii e%te o5li;at % ,ac plata9 cBiar dac
pre%ta+ia a ,o%t e8ecutat ,r a %e cunoa-te pro$i%iunea)
(2) &ac pre%ta+ia a ,o%t e8ecutat de $ai $ulte per%oane
:$preun9 reco$pen%a %e :$parte :ntre ele9 potrivit contri5u+iei
,iecreia la o5+inerea rezultatului9 iar dac acea%ta nu %e poate
%ta5ili9 reco$pen%a %e :$parte :n $od e;al)
(A) Atunci cnd pre%ta+ia a ,o%t e8ecutat %eparat de $ai
$ulte per%oane9 reco$pen%a %e cuvine aceleia care a co$unicat cea
dinti rezultatul)
AR) 1)A23
Revocarea pro$i%iunii pu5lice de reco$pen%
(1) Pro$i%iunea poate ,i revocat :n aceea-i ,or$ :n care a
,o%t ,cut pu5lic %au :ntr"o ,or$ ecBivalent)
(2) Revocarea nu produce e,ecte ,a+ de cel care9 $ai :nainte
de pu5licarea ei9 a e8ecutat pre%ta+ia)
(A) &ac revocarea a ,o%t ,cut ,r 'u%t cauz9 autorul
pro$i%iunii datoreaz o de%p;u5ire ecBita5il9 care nu va putea
dep-i reco$pen%a pro$i%9 celor care :nainte de pu5licarea
revocrii au ,cut cBeltuieli :n vederea e8ecutrii pre%ta+iei)
Cu toate ace%tea9 pro$itentul nu datoreaz de%p;u5iri9 dac
dovede-te c rezultatul cerut nu putea ,i o5+inut)
(>) &reptul la ac+iunea :n de%p;u5ire %e pre%crie :n ter$en
de un an de la data pu5licrii revocrii)
CAP) ===
#aptul 'uridic licit
(EC/=!NEA 1
0e%tiunea de a,aceri
AR) 1)AA0
Condi+ii
(1) E8i%t ;e%tiune de a,aceri atunci cnd9 ,r % ,ie
o5li;at9 o per%oan9 nu$it ;erant9 ;e%tioneaz :n $od voluntar
-i oportun a,acerile altei per%oane9 nu$it ;erat9 care nu
cunoa-te e8i%ten+a ;e%tiunii %au9 cuno%cnd ;e%tiunea9 nu e%te :n
$%ur % de%e$neze un $andatar ori % %e :n;ri'ea%c :n alt ,el
de a,acerile %ale)
(2) Cel care9 ,r % -tie9 lucreaz :n intere%ul altuia nu
e%te +inut de o5li;a+iile ce :i revin9 potrivit le;ii9
;erantului) El e%te :ndrept+it la re%tituire potrivit re;ulilor
aplica5ile :$5o;+irii ,r 'u%t cauz)
(A) Nu e8i%t ;e%tiune de a,aceri atunci cnd cel care
ad$ini%treaz a,acerile unei alte per%oane ac+ioneaz cu inten+ia
de a o ;rati,ica)
AR) 1)AA1
.5li;a+ia de :n-tiin+are
0erantul tre5uie % :l :n-tiin+eze pe ;erat de%pre ;e%tiunea
:nceput de :ndat ce ace%t lucru e%te po%i5il)
AR) 1)AA2
Continuarea ;e%tiunii
0e%tiunea de a,aceri :l o5li; pe ;erant % continue
;e%tiunea :nceput pn cnd o poate a5andona ,r ri%cul vreunei
pierderi ori pn cnd ;eratul9 per%onal %au prin reprezentant9
ori9 dup caz9 $o-tenitorii ace%tuia %unt :n $%ur % o preia)
AR) 1)AAA
Continuarea ;e%tiunii de ctre $o-tenitorii ;erantului
Mo-tenitorii ;erantului care cuno%c ;e%tiunea %unt +inu+i %
continue a,acerile :ncepute de ace%ta din ur$9 :n acelea-i
condi+ii ca -i ;erantul)
AR) 1)AA>
&ili;en+a datorat de ;erant
(1) 0erantul e%te dator % %e :n;ri'ea%c de intere%ele
;eratului cu dili;en+a pe care un 5un proprietar o depune :n
ad$ini%trarea 5unurilor %ale)
(2) Cnd ;e%tiunea a ur$rit % :l apere pe ;erat de o pa;u5
i$inent9 ;erantul nu r%punde dect pentru pre'udiciile cauzate
;eratului cu inten+ie %au din culp ;rav)
AR) 1)AA?
.5li;a+iile ;erantului
La :ncetarea ;e%tiunii9 ;erantul tre5uie % dea %ocoteal
;eratului -i % :i re$it ace%tuia toate 5unurile o5+inute cu
ocazia ;e%tiunii)
AR) 1)AA7
Actele :ncBeiate de ;erant
(1) 0erantul care ac+ioneaz :n nu$e propriu e%te +inut ,a+
de ter+ii cu care a contractat9 ,r a li$ita dreptul oricruia
dintre ace-tia de a %e re;re%a :$potriva ;eratului)
(2) Atunci cnd ac+ioneaz :n nu$ele ;eratului9 ;erantul nu
e%te +inut ,a+ de ter+ii cu care a contractat dect dac ;eratul
nu e%te o5li;at ,a+ de ace-tia)
AR) 1)AA2
.5li;a+iile ;eratului
(1) Atunci cnd condi+iile ;e%tiunii de a,aceri %unt
:ntrunite9 cBiar dac rezultatul nu a ,o%t atin%9 ;eratul tre5uie
% ra$5ur%eze ;erantului cBeltuielile nece%are9 precu$ -i9 :n
li$ita %porului de valoare9 cBeltuielile utile ,cute de ;erant9
:$preun cu do5nzile din ziua :n care au ,o%t e,ectuate9 -i %
:l de%p;u5ea%c pentru pre'udiciul pe care9 ,r culpa %a9
;erantul l"a %u,erit din cauza ;e%tiunii)
(2) 0eratul tre5uie % e8ecute -i o5li;a+iile n%cute din
actele nece%are -i utile care9 :n nu$ele ori :n 5ene,iciul %u9
au ,o%t :ncBeiate de ;erant)
(A) Caracterul nece%ar %au util al actelor -i cBeltuielilor
%e apreciaz la $o$entul la care ;erantul le"a ,cut)
(>) @n vederea ;arantrii cBeltuielilor nece%are9 ;erantul
are dreptul de a cere in%tan+ei9 :n ur$a unei e8pertize di%pu%e
de acea%ta cu procedura prevzut de le;e pentru ordonan+a
pre-edin+ial9 :n%crierea :n cartea ,unciar a unei ipoteci
le;ale9 :n condi+iile le;ii)
AR) 1)AA4
@$potrivirea 5ene,iciarului ;e%tiunii
(1) Cel care :ncepe %au continu o ;e%tiune9 cuno%cnd %au
tre5uind % cunoa%c :$potrivirea titularului a,acerii9 poate
cere nu$ai re%tituirea cBeltuielilor nece%are) @n ace%t caz9
in%tan+a9 la cererea titularului a,acerii9 poate acorda un ter$en
pentru e8ecutarea o5li;a+iei de re%tituire)
(2) Cel care i;nor :$potrivirea titularului e%te r%punztor
pentru pre'udiciile cauzate cBiar -i din cea $ai u-oar culp)
AR) 1)AA3
0e%tiunea inoportun
Actele -i cBeltuielile care9 ,r a ,i nece%are %au utile9 au
,o%t e,ectuate pe perioada ;e%tiunii :l o5li; pe ;erat la
re%tituire nu$ai :n