Sunteți pe pagina 1din 1

-

- drumeaza si controleaza activitatea colegiilor 10-

este cooronata de antrenorul federal care va face propuneri Birou_ . federal de sanctionare a antrenorilor in functie de aha erea cornisa si in conformitate cu prevederile articolului 43 din Regulamentul de functionare a antrenorilor, central al arbitrilor : - indrumeaza aotivitatea colegiilor locale de arbitri; - adapteaza regulamentul de joc inconcordanta cu regulamentul international elaborat de F.I.B.A. ; - urmareste aplicarea practica a regulamentului de [oc ; elaboreaza directive si comentarii privind interpretarea regulamentului si a eventualelor modificari elaborate deF. JLL; - rezolva eontestatiile privind interpretarea regulae hri de joc ; - a. ba organizarea cursurilor locale de arbitri, elaboreaza tema ici pentru aceste cursuri ; numeste delegatul sau Ia examene e pentru obtinerea calificarii "de arbitru ; - organizeaza examene pentru promovarea arbitrilor de la categorii inferioare la categorii superioare si propune Biroului federal acordarea categoriei I pentru arbitrii de baschet si arbitrii republicani ; - ratifies propunerile comisiilor teritoriale privind acordarea categoriei, retrogradarea sau radierea arbitrilor de baschet in caz de abateri ; - organizeaza cursuri si consfatuiri metodice cu arbitrii din lotu1 republican; - organizeaza evidenta arbitrilor de baschet din intreaga tara; - intocmeste grupele de utilizare ale arbitrilor divizionari, ori de cite ori este nevoie, in Iunctie de rezultatele obtinute la examene, in urma observarilor efectuate la jocuri si la propunerile comisiilor [udetene de baschet ; - face propuneri de noi candidati de arbitri internationali si intocmeste lotul dearbitri internationali romani, care sa fie inscrisi pe lista ce se inainteaza Federatiei Internationals de Baschet Amator si pe care 0 supune aprobarii Biroului federal;
Art. 5 Colegiul

a.e de antrenori. A ivitatea Colegiului central al antrenorilor

14