Sunteți pe pagina 1din 1

Art. 4 Co egiu! central deral : - avizeaza sporti . ~J C. .ar.s..

sului de an tJitile de -

al antrenorilor

~;;iantrenorul

fesi de

strainatate a antrenorilor rmele elaborate

naeboClica procecu particulari. sex; ~...z.ec.zZ _ ~:....~ .- EXe - _0

de pregatire ale loturilor nationale asupra procesului de instruire fu ~ ~ e nationals, tabere ; - asigura se.ectionarea 5pO_ . - or in loturile nationale de seniori, :""ere-"; ~~o...rj ~ Ie supune spre aprobare Biroului federa.: : prop' e Biroului federal antrenorii loturilor nationale de seniori, senioare, juniori ~i junioare ; - indrumeaza si controleaza pregatirea sportivilor din loturile nationals si din sectiile de performanta ; - analizeaza si 103cerere supune Biroului federal inIorrnari si analize privind modul de desfasurare a campionatelor republicans, pre cum si comportarea echipelor 'nationale de club, asociatii etc. in intilnirilo internaticnale ; - exercita control o3supra activitatii antrenorilor, organizeaza consfatuiri 1?i cursuri de pregatire si perfectionare, face propuneri de recompensare sau retrogradare a antrenorilor. Avizeaza cererile de prezentare 1a examenul de prornovare a antrenorilor ; - avizeaza aparitia lucrarilor de specialitate ; - colaboreaza cu celelalte cornisii si colegiicentra1e la elaborarea calendarului sportiv intern si international, a regulamentelor campionatelor republicane, normelor de clasificare sportiva, planurilor de dezvoltare a baschetului ; - avizeaza deplasarile peste hotare ale echipelor de club, in conformitate cu criteriile aprobate ; - studiaza Iiteratura de specialitate, pentru a fi la curent cu noutatile pe plan mondial si actioneaza pentru valorificarea teoriei si practicii avansate; tine legatura CLl Centrul de cercetari stiintifice a1 C.N.E.F.S. pentru elaborarea unor studii iprivind valorificareacercetarilor si datelor stiintifice ; - avizeaza contractele antrenorilor si tine evidenta
diSCU12 .-

:-~o

acestora : 13