Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic Data Clasa Locul de desfasurare Disciplina Durata Unitatea de invatare Tema Tipul lectiei Competente specifice

Metode si procedee didactice Mijloace de invatare Forme de organizare Material bibliografic a-XII-a E Sala de clasa Legislatie in administratie 50 minute Legislatie Constitutia-legea fundamentala Combinata-comunicare/insusire de noi cunostinte -definirea constitutiei -definirea conceptului de regim constitutional -separarea puterilor in stat:puterea legislatica,judecatoreasca si executive -raporturile dintre cele 3 puteri Expunerea,explicatia,discutia,dialogul,conversatia Manual.tabla,creta,coli albe,carioci Colectiv,frontal,pe echipe Contracte economice-manual clasa a-XI-a,autori:Constanta Vasilescu,Mirela Nicoleta Dinescu,Ed.Oscar Print,Bucuresti 2007

Nr. Momentele crt lectiei 1 Moment organizatoric [3 min] Captarea atentiei noii teme si a competentelo r specifice acesteia[3mi n]

Activitatea profesorului -stabileste prezenta elevilor la orele de curs -verifica existenta materialelor -atrage atentia asupra faptului ca predarea noului continut se va face cu ajutorul lor,prin implicare si realizare de activitati -scrie la tabla titlul si schema lectiei Constitutia-legea fundamentala 1.Notiuni generale despre constitutie -regimul constitutional: a)material b)formal 2.Notiunea d econstitutie 3.Separarea puterilor in stat 4.Raportul dintre cele 3 puteri

Activitatea elevului -prezinta absentii elevul de servici -se pregatesc pentru lectie -sunt atenti la profesor

Strategia didactica Metode/ Mijl de Forme procedee invatare org. -conversatia -frontal

Evaluarea

-expunerea

-frontal

Dezbatere propriu-zisa a temei anuntate[25 min]

-noteaza in caiet titlul lectiei si schema prezentata la tabla de profesor -elevii isi insusesc noile cunostinte

-expunere

-tabla

-colectiv

-creta -explicatie -frontal -caietul de notite -colectiv

Operationaliz area noilor cunostinte[15 min]

-Profesorul le cere elevilor sa se grupeaza in echipe de cate 7 si incep sa faca o schema a lectiei predate.Se va desemna cel care va scrie.Elevii trebuie sa faca un rezumat al lectiei doar cu ajutorul a 50 de cuvinte astfel incat sa atinga toate punctele lectiei.Se pot folosi si de semne. -Profesorul ofera alte informatii daca este cazul.

Elevii se impart pe grupe,fiecare grupa isi allege persoana -Discutia care va scrie.incep sa resolve.Cer alte informatii profesorului,daca este cazul. -explicatie

-manual -colectiv

-carioci -coli albe

-expunere

Schema lectiei Constitutia-legea fundamentala 1.Notiuni generale despre constitutie: Traditia constitutionala este mai veche decat Constitutia scrisa.Se poate spune ca fiecare stat a avut o Constitutie in sens material ,cu alte cuvinte,un ansamblu de cutume(norme de drept nescrise,adoptate prin traditie) constitutionale care stabileau,printe,altele,modul de exercitarea a puterii. Astfel,putem vorbi de conceptul de regim constitutional,in sens formal si material. a)material:regimul constitutional exprima ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa a sa. Orice stat are o organizatie,o Constitutie.Concretizarea acestei abordari a regimului constitutional o reprezinta existenta organismelor guvernamentale,indefierent de continutul si amploarea aaactivitatii desfasurate de acestea. b)formal:regimul constitutional exprima exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conduicerea unui stat intr-un document politicojurisic(Constitutie) Regimul constitutional corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor.Se apreciaza uneori eronat ca au un regim constitutional naumai statele in care s-au adoptat constitutii scrise.In realitate, toate statele au o Constitutie,adica,anumite reguli de organizare.Exteriorizarea in formulele juridice a aacestor reguli alcatuieste mormele de drept constitutionala care pot fi cutumiare sau scrise.Asadar subsanta regimului constitutional este data de regulile de organizare si de conducere a statului,indifferent care ar fi forma lor:cutumiare sau scrisa.(tab1) 2.Notiunea de constitutie Constitutia scrisa se prezinta sub forma unui document politico-juridic,avand mai multe sau mai putine articole si care este adoptat direct de catre popor sau de reprezentantii acestuia,potrivit unei proceduri speciale si solemne.Acest document intruneste anumite conditii de forma si de fond. Constitutiile au un character politic,iar documentul in care ele sunt inscrise are un character politic.Dispozitiile constitutionale referitoare la organizarea si exercitarea puterii au un prepoderent character politic.Acest character este obiectivat de normele juridice care le confera obligativitatea generala,incalcarea lor fiind sanctionata. Prin urmare,dispozitiile constitutionale au un caracter normativ.Acest caracter decurge din necesitatea de a conferi consistenta si obligativitate normelor politice,precum si de a asigura respectarea acestora sub sanctiunea legii.

Din punct de vedere formal,Constitutia este o lege prin care se stabilesc principiile generale de guvernare si principiile generale ale legislatiei. Al doilea element formal consta in suprematia Constitutiei.Constitutia este o lege suprema in raport cu toate celelalte legi.Obligatia de a respecta revine tuturor,inclusive institutiilor puterii.Seful statului are datoria,nscrisa in Constitutie,de a veghea la respectarea acesteia. 3.Separarea puterilor in stat Orice process de conducere social-politica,desfasutar in vederea realizarii unor obiective de interes general sau prin care se urmarestebinele comun al natiunii,presupune specializarea activitatilor statale,adica stabilirea unor organisme investite cu autoritate,care sa desfasoare neintrerupt si potrivit anumitor metode,practice ori reguli,acelasi tip de activitati.Aceasta cerinta cu caracter obiectiv,se impune cu necessitate in viata oricarui stat,pentru ca procesul de conducre la nivel general sa fie eficient. Chiar si cele mai vechi state ale antichitatii s-au stabilit in timp modele de distribuire a autoritatii de guvernare anumitor organisme specializate,investite cu prerogative de putere,mai mult sau mai putin inseminate.Aceasta pentru ca oricat de simple ar fi,relatiile de putere se cer ordonate,reglementate unitar in societate,oricat de putin numeroasa ar fi o comunitate umana,procesul de conducere nu poate fi realizat nemijlocit de un singur individ sau de un unic organism titular al puterii politice. Principiu separatiei puterilor in stat isi gaseste reflectare in prevederile Constitutiei Romaniei din 1991. Puterea legislativa este incredintata Parlamentului,organul reprezentativ supreme al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat.Camera Deputatilor si Senatul sunt alese prin vot universal,egal,direct,secret si liber exprimat,potrivit legii electorale. Camera Deputatilor si Senatul sunt alese pentru un mandate de 4 ani,care poate fi prelungit,prin lege organica,in caz de razboi sau de catastrofa. Parlamentul adopta legi constitutionale,legi organice si legi ordinare(a se citi din manual) Puterea executiva este incredintata Presedintelui si Guvernului,fiind un executive dualist.Acest tip de executive este characteristic regimurilor parlamentare.Conform Constitutiei,Presedintele Romaniei reprezinta statul roman si este garantul independentei Nationale,al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii. Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatii publice.In acest scop,exercita functia de mediere intre puterile statului,precum si intre stat si societate.Presedintele Romaniei este ales prin vot universal,egal,direct,secret si liber exprimat.

Puterea judcatoreasca se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege.In activitatea Judiciara,Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept,precum si drepturile si libertatile cetatenilor.Ministerul Public isis exercita atributiile prin procurori constituiti in Parchete,in conditiile legii. 4 Raporturile dintre cele 3 puteri Intre cele 3 puteri se stabilesc mecanisme de interferenta,prin aceasta intelegandu-se ansamblul metodelor prin intermediul carora institutiilor publice,exercitandu-si prerogativele constitutionale,concura la infaptuirea conducerii sistemului social global. Interferenta puterii legislative cu cea executive si judecatoreasca este un rezultat alo aplicarii separatiei puterilor.Desi in terorie,asa cum a fost ea fundamentatade ganditorii secolului XVIII-lea,cu cele 3 puteri sunt separate,realitatea constitutionala confirma partial aceasta separare. Practica a demonstrat ca o separatie absoluta intre puteri ar putea echivala cu un blocaj institutional.Pentru a se evita acest lucru,au aparut modalitati de conlucrare intre uteri.Esential pentru orice system constitutional este ca,permitandu-se interactiunea puterilor,sa nu se afecteze substanta principiului separatiei care isi pastreaza intru totul valoarea. Modalitatile de interferenta sunt expres prevazute in Constitutie,avand deci o forta juridical absoluta. A. Interventia puterii executive asupra puterii legislative 1.Implicarea directa a puterii executive in activitatea legislative a Parlamentului -initiativa legilor -participarea la dezbaterile parlamentare -mesaje adresate de catre seful statului natiunii,prin intermediul Parlamentului 2.Prerogativele puterii executive privind finalizarea procesului legislative -se concretizeaza in sanctionarea si promulgarea legilor de catre executive.seful statului dispunand de puterea de a promulga legea adoptata de Parlament,o supune unei ultime verificari in ceea ce priveste continutul acesteia si chiar constitutionalitatea ei. 3.Delegarea legislativa Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice,preocedand la ceea ce se numeste delegarea legislative(art.114 din Constitutie)

4.Dizovarea Parlamentului Presedintele poate sa dizolve Parlamentul dupa consultarea presedintilor celor 2 Camere si a liderilor grupurilor parlamentare,daca forul legislative nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investiture B.Interventia Puterii Legislativa asupra puterii executive 1.Interventia Parlamentului in formarea Executivului Constitutia stabileste ca Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru,in urma consultarii partidului care are majoritatea absouta in Parlamentul ori,daca nu exista o asemenea majoritate,a partidelor reprezentante in Parlament.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor 2.Interventia Parlamentului in activitatea Executivului Aceasta modalitate de interventie parlamentara in activitatea Executivului este posibila in mai multe situatii: -raspunsul dat de Parlament unor probleme la solicitarea Guvernului sau a sefului statului -constituirea unor comisii d anchetaasupra activitatii unor departamente ale Executivului -intrebari si interpelari adresate membrilor Guvernului -dreptul la informare,prin care parlamentarii au posibilitatea de a solicita,in cadrul dreptului de control parlamentar,prin presedintii Camerelor sau ai comisiilor,date,informatii,documente de la Guvern si de ;a institutiile administratiei publice. 3.Interventia Parlamentului asupra existentei unor autoritati executive -urmarirea penala a membrilor Guvernului poate fi ceruta de cele doua Camere ale Parlamentului,precum si de Presedintele Romaniei la care acesta paote fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat,in sedinta comuna,cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor,dupa consultarea Curtii Constitutionale.