Sunteți pe pagina 1din 19

T1 Piata Pr.1 .Fct cererii pt bunul x este Qd=800-2p,iar oferta Qs=400+2p,pretul pe piata-80 lei,determ daca piata e in echil.

care st parametrii cantitativio ai pietei? REZOLV: Qd=Qs;800-2p=400+2p;p=100;Qd=8002*100=600;Qs=400+2*100=600;E(600,100); pt a determ param cantitativi se se inlocuieste pretul:Qd=8002*80=640;Qs=400+2*80=560;Qd-Qs=640-560=80(deficit) Pr.2 2.Piata bunului A e descrisa de :Qd=160-8p;Qs=-20+12p.statul introduce un impozit t=2 lei,determ:a)Pe0,Qe0,b)Pe1,Qe1,c)cit suporta cumparatorul si producat din taxa de 2 lei,d)grafic REZOLV: a)Qd=Qs,-20+12p=160-8p;Pe0=9,Qe0=88; b)pret consumat:Pc=Ps+t;-20+12Ps=160-8(Ps+t);Ps=8,2;Pc=Pe1=10,2;Qe1=78,4; c)consumatorul:tc=Pe1-Pe0=10,2-9=1,2 lei/unit,producat:ts=t-tc=2-1,2=0,8; statul:=Qe1*t=2*78,4=156,8 Pr.3 .Fct cererii:Qdx=14-Px+0,1Py.elasticit directa si incrucisata,daca Px=6,Py=10,bunul e substituibil sau complementar? REZOLV: Qdx=14-6+0,1*10=9; elast directa Edpx=Qdx'(Px)*Px/Qdx=-1*10/9=-2/3; elast incrucis:Et=Qdx'(Py)*Py/Qdx=0,1*10/9=1/9;bunurile st substituibile. Pr.4.5 4.Qd=100-5p,P=10,elasticit cererii?REZOLV: Ed/p=dQ/dP*p/Q;Ed/p=-b*p/q=-5*10/50=-1,elasticit unitara 5.Qs=5+3p,P=2,elastic ofertei?REZOLV: Es/p=dQs/dp*p/Q=b*p/Q=3*2/11=0,55<1,oferta inelastica. T2. Teoria consum Pr.1 teoria comport consumat)1.venit lunar al consumat-1400 lei.pretul unui set de albituri-200 lei,plapume-700 lei.a)linia bugetara,b)care e inclinatia liniei bugetare,c)cum se modif linia buget daca pretul plapumei se reduce la 350 lei;REZOLV:a)pt a construi linia bug,calc Qxmax(albit)=I(buget)/Px(pret la albituri)=1400/200=7 set de albituri,Qy=1/Py=1400/700=2 plapume;prin aceste 2 puncte se constr linia bug;b)inclinatia:-Px/Py=-200/700=2/7;c)Qxmax=7,Qymax=1/Py2=1400/350=4.se constr linia bug prin punct Qy(0,2), (0,4),Qx(0,7)

Pr.2 2.completati tabel.MuA=40,rezulta UTA=40,UT=UtA+Utb,MUA=deltaUTA/deltaA,MUB=deltaUtB/deltaB sau UT2UT1/2-1 UT=UTa+UTb Pr.3 3.Fct utilitatii:U=2Qx*Qy,Px=8,Py=5,venit consumat I=96.Combinatia optima de bunuri pt maximiz utilitatii.REZOLV: MUx/Px=MUy/Py; MUx=dUtx/dQx; MUy=dUty/dQy;MUx=2Qy,MUy=2Qx; ecuatia liniei bug e/e I=PxQx+PyQy;2Qy/8=2Qx/5,96=8Qx+5Qy; Qy=4*2Qx/5=8Qx/5; 96=8Qx+5*8Q/5; Qx=6,Qy=9, U=2Qx*Qy=115,2 utils T.3 Teoria Productului Pr.1 1.procesul de productie a bunului A e descris de fct de prod Q=6radicalL*radicalK.a)vol de prod daca firma utiliz L=3,K=3,b)ce volum de productie va poduce firma daca factorii de prod au sporit de 3 ori,ce tip de randament e la firma?REZOLV: a)Q=6radL*radK;Q1=6rad3*rad3=18; b)Q2=6*3*rad3*rad3=54,K2/K1=L2/L1=3,Q2/Q1=54/18=3.randam e constant,pt ca factorii de prod si vol de prod au sporit in aceeasi masura. Pr.2 2.Fct de prod Q=3*Kla puterea 1/3*Lla put 1/2,a)vol prod si prod mediu al muncii daca K=27 ore,L=25 ore.b)cum se va modifica vol total al prod daca consumul factorului K creste cu 10%,iar L scade cu 20%.REZOLV: a)Q=3*27la put1/3*25la put 1/2=45;APl=Q/L=45/25=1,8; b)nu putem analiza efectul de extindere la scar,pt ca pt a determ efectul dat,K si L tb sa creasca sau sa scada cu aceeasi marime in aceeasi directie. Pr.3 3.Factorul L e/e unicul factor variabil.Dependenta vol de prod de nr pers e prezent in tabel:L=0,1,2,3,4,5,6;Q=0,40,90,126,150,150,165,174.Prod mediu si marginal,produs marg al muncit 6,la angajarea carui muncitor prod marginal va incepe sa scada?la citi muncitori vol APl e max.REZOLV: APl=Q/L, MPl=deltaQ/delta L, calculam pt fiecare.obtinem ca pod marginal al muncit 6 este de 9 unit/ore,prod marg incepe sa scada la al 3 muncit,pt vol max al APl e nevoie de 2 muncit.
2

Pr.4 1.izocuantele se face grafic sus K, jos L se cauta toate cifrele ce ni se dau ca Q 2.K=20, atuci luam din tabel colonita k=20const si L alta colonita, TPl=Qcifrele din 20 colonita APl= Q/L MPl=delQ/delL se face tabelul T4 cost Product Pr.1 e da tabelul, de calculat: TC,VC,FC,ATC,AVC,AFC,MC cind Q=0, atunci TC=FC TC=VC+FC AVC=VC/Q AFC=FC/Q ATC=TC/Q SAU AFC+AVC MC= TC2-TC1/Q2-Q1 Pr.2 Functia de costuri totale a firmei este urmatoarea: TC=15+20Q-5Q LA 2+0.5Qla 3 determinati:TC,VC,FC,ATC,AVC,AFC SI MC PENTRU Q=25 rezolvare TC=15+20*25-5*25 LA 2+0.5*25 LA 3=5202.5 ATC=5202.5/25=208.1 Cind Q=0,atunci TC=FC TC=15,FC=15 AFC=15/25=0.6 VC=TC-FC rezulta VC=5202.5-15=5187.5 AVC=5187.5/25=207.5 MC= delTC/del Q=del (15+20Q-5Q LA 2+0.5Qla 3)/delQ=20-10Q+1.5Q LA 2 REZULTA MC =707.5 Raspuns: TC=5202.5,VC=5187.5,FC=15,ATC=208.1,AFC=0.6,MC=707.5 Pr.3 Completati tabelul, daca capitalul (k) este considerat factor constat si constituie 50 utilaj/ore. Pretul unei unitati de capital(Pk) este 4 u.m. Reprezentati grafic. 1. calcul costurile de productie pentru fiecare marime al lui Q. FC=K*Pk=50*4=200 u.m. Tabelul: Q=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 VC=0,70,130,180,220,300,420,574,760,990 FC= 200 CONSTATN
3

TC=FC+VC AVC=VC/Q AFC=FC/Q ATC=TC/Q MC=TC2-TC1/Q2-Q1 2. Conform datelor din tabel vom pune pe axa ordonatelor TC,VC,FC, iar pe axa absciselor Q si vom reflecta in figura 1 costurile fixe(FC),costurile variabile(VC), si costuriel totale(TC) A doua figura va contine AVC,AFC,ATC si MC SI SE VA NUMI EVOLUTIA costurilor medii totale, fixe si variabile si a costului marginal Pr.4 Pentru producerea a 100 buc. de produse sau efectuat urmatoarele cheltuieli: materii prime si materiale-1200(var) combustibili si energie- 800lei(var) iluminat si incalzit- 400 lei (fix) chirii-200 lei(fix) amortizarea capitalului fix-600 lei(fix) salarii personalului din productie -1500 lei (var) salariile personalului asdministrativ- 300lei (fix) de calc: TC,ATC,FC,AFC,VC,AVC TC= 1200+800+400+200+600+1500+300=5000 lei ATC=TC/Q= 5000/100=50 LEI FC=400+200+600+300=1500 LEI AFC=FC/Q=1500/100=15 LEI VC=1200+800+1500=3500 LEI AVC=VC/Q=3500/100=35 LEI Pr.5 Un intreprinzator organizeaza o activitate de productie dispunind de un capital banesc de 500 u.m.Functia de productie este :Q=(L-8)(K-5).El achizitioneaza servicile factorilor de productie munca si capital la preturile P1=5u.m. si respectiv Pk=4u.m.Se cere sa se gaseasca combinatia optima intre munca si capital, care permite realizarea echilibrului pe termen lung. rezolvare TC=Pk*K+Pl*L(ecuatia izocostului) (1) MPl/Pl=MPk/Pk (condit de echilibru) (2) MPl=delQ/delL=K-5 (3) MPk=delQ/delK=L-8 (4) din 2,3,si 4 rezulta K-5/Pl=L-8/Pk rezultaK*Pk-5Pk=LPl=8Pl rezulta K*Pl8Pl+5Pk (5) inlocuim 5 in 1 si avem: TC=L*Pl-8Pl+5Pk+LPl rezulta L=TC+8Pl-5Pk/2Pl (6)
4

TC este costul total pe care sil poate permite intreprinzatorul.De aceea TC este egal cu capitalul banesc de care dispune. L=500+40-20/10=52 u.m. inlocuim 6 in 5 si avem: K*Pk=(TC+8Pl-5Pk/2)-8Pl+5Pk rezulta K=TC-8Pl+5Pk/2Pk (7) K=500-40-20/8=60 raspuns: combinatia optima va fi formata din 52 unitati de munca si 60 unitati de capital

T5. Comportamentul firmei Pr.1 Functia costului marginal al firmei ce activeaza pe piata competitiva este: MC=27+9Q. Pretul pe piata este de 54 u.m.. Sa se determine volumul de productie optim pe care il va produce firma. rezolvare pe termen scurt in concurenta pefecta productia firmei este optima cind P=MC=MR Conditia realizarii echilibrului firmei este :P=MC 54=27+9Q 9Q=27 Q=3 Raspuns productia firmei este optima cind produce un volum de productie egal cu 3 unitati. Pr.2 Cererea pentru produsele ramurii cu concurenta perfecta este: Qd=50-P Qs=-10+2P Iar functia de costuri totale ale formei este: TC=10-4Q+6Q LA PATRAT Atunci pentru ce pret si volum oferit firma isi maximeaza profitul? rezolvare pe termen scurt in concurenta perfecta productia firmei este optima cind P=MC=MR, iar profitul firmei este maxim. Pretul de echilibru a pietii pentru bunurile respective este cel care asigura egalitatea intre cererea si oferta bunurilor date: Qd=Qs 50-P=-10+2P 3P=60 P=20 Calculam costul marginal (MC): MC=delTC/delQ=(10-4Q+6Q LA patrat)=4+12Q P=MC= 20=-4+12Q
5

12Q=24 Q=2 Determ venitu ltotal al firmei: TR=P*Q=20*2=40 u.m. Determ costul total al firmei inlocuind in functia costului total volumul de productie Q si avem: TC=10-4*2+6*4=10-8+24=26 u.m. Profitul firmei (J) la nivelul productiei optimale este maxim : J=TR-TC=40-26=14 u.m. Raspuns Firma produce si realizeaza volumul de productie optim egal cu 2, iar pretul pietii egal cu 20 u.m. si obtine profitul maxim egal cu 14 u.m. Pr.3 Sa presupunem ca o # detine pozitia de monopol pe piata unui anumit bun pentru care cererea totala este exprimata de functia :Qd=2200-20P, unde Qd reprezinta cantitatea ceruta, iar P este pretul bunului respectiv.Stiind ca # inregistreaza costuri totale care evoluiaza conform functie: TC=0.5Q la patrat+5000 determinati: a) cantitatea si pretul de echilibru al # pe termen scurt in conditile maximizarii profitului b) profitul total si mediu al firmei monopoliste rezolvare a) cantitatea si pretulde echilibru al #in situatia de monopol pe termen scurt, se obtine punind conditia: MC=MR,unde MR-venitul marginal,MC-costul marginal Astfel, determ MR si MC: MR=(TR)'Q si MC= (TC')Q iar TR=P*Q din functia cererii totale de pe piata :Qd=200-20P obtinem P=(2200-Q)/20 TR=(2200-Q/20)*Q=(2200Q-Q la patrat)/20 MR=(2200Q-Q la patrat)/20)'=2200/20-2Q/20=110-0.1Q MC=(TC)'Q=(0.5Q la patrat+5000)'=Q INLOCUIM DATELE IN CONDITIA: MC=MR si obtinem: Q=110-0.1Q de unde rezulta ca :1.1Q=110 siQ=100 determ pretul de echilibru: P=(2200-100)/20=105 b) Pentru a calcula profitul total si mediu al firmei monopoliste trebuie sa determinam: venitul total: TR=P*Q=105*100=10500, apoi costurile totale: TC=5000+5000=10000 Calculam profitul total al #: J=TR-TC=10500-10000=500 Aflam profitul mediu: AJ=J/Q=500/100=5 RASPUNS: Q=100 UNIT, P=105 U.M.,J=500 U.M.,AJ=5 u.m.

Pr.4 o firma monopolista este descrisa de urmatoarele situatie: Q=1,2,3,4,5,6 Venitul mediu (AR)(mii lei)=79,72,64,55,45,34 TC=80,130,165,193,245,336 TR=(AR*Q)=79,144,192,220,225,204 MC=-,50,35,28,52,91 ATC=80,65,55,48.25,49,56 MR=MC=-,50,35,28,52,91 J=-1,14,27,27,-20,-132 T6 Macroeconomia Pr.1 Economia tarii se caracterizeaza prin urmatoarele date: **investitii nete - 35mln u.m. * impozite directe - 40 * plati de transfer- 20 * impozite indirecte - 8 * keltuieli de consum - 220 * amortizarea - 9 * dobinzi - 75 * export - 20 *renta - 28 *profitul # - 46 * import - 18 *consumul final guvernamental - 52 * profitul proprietarilor individuali - 64 *salarii - 88 determ. 1. PIB prin metoda ch-lor 2. PIB prin metoda veniturilor 3. PIN 4. Venitul National (VN) 5. Venitul personal(VP) 6. venitul personal disponibil (VPD) Rezolvare 1. Calculam PIB dupa metoda ch-lor PIB = C+Ibr+G+Nx, unde C- cheltuili de consum pesonal, investii brute, care include investitiile nete si amortizarea Ibr = Inete+A = 35+9=44 G - cheltuilei guvernamentale) Nx - exportul net Nx = Export - Import = 20-18=2 PIB = 220+44+52+2=318 u.m. 2. Calculam PIB dupa metoda veniturilor
7

PIB=A+Iind+S+R+D+P, unde A- amortizarea fondurilor fixe sau de preciere a capitalului, Iind - impozite indirecte nete, fara subventii de expluatare, S- salariu, R- renta, D- dobinzi P- profitul. PIB = 9+8+88+28+75+(46+64)= 318 u.m. 3. PIN = PIB-A = 318-9= 309 u.m 4. VN= PIN-Iind = 309-8=301 u.m. 5. VP= VN-Pintr+Tr 301-46+20=275 u.m sau VP=S+R+D+Ppropriet+ Tr = 88+28+75+64=275 u.m. 6 VPD= VP-Impozite directe = 275-40=235 u.m. Pr.2 Presupunem ca productia bnationala include 2 marfuri : X - bunuri dse consum Y - mijloace de productie In anul dat au fost produse 5000 unitati X, pretul unei unitati 2u.m., si 200 unitati Y pretul unei unitati 10 u.m. La sfirsitul anului, 50 maisini (marfa Y) trebuie skimbate cu altele. De afltat: PIB, PIN, volumul consumului, investitiile brute si investiile nete. Rezolvare 1. Cosnumul reprezinta valoarea marfii X: C=Qx*Px = 5000*2=10000 u.m. 2. Investiitle brute reprezinta valoarea marfii Y. I= Qy*Py= 200*10=2000 u.m. 3. PIB= C+I= 10000+2000=12000 u.m. 4. PIN=PIB-A, A=50*10=500 PIN=12000-500=11500 u.m 5.Investitiile nete= Investitiile brute - A= 2000-500=1500 u.m. Pr.3 Datele din tabel caracterizeaza functionarea economiei nationale: PIB- 10800, investitia bruta - 1200, investitia neta - 1100 dobinzi -360 renta - 300 salarii - 8000 dividende - 1120 keltuieli publice - 2400 transferuri - 240 exportul net - 200 impoz. indirecte - 560 impoz. directe - 900 profitul de la proprietate- 100 subventii -80 determ: PIN, VN, keltuilei de consum, VP, VPD
8

rezolvare 1. PIN=PIB-A A=Ibrute-Inete= 1200-1100=100 PIN=10800-100=10700 2. VN=PIN-Iindnete Impozite indirecte nete = impozite indirecte - subventii=560-80=480 VN=10700-480=10220 3. determinam ch. de consum, utilizam metoda de calculare a PIB, dupa fluxul de ch. PIB chelt. = C+Ibr+G+Nx => C=PIBchelt- Ibr-G-Nx= 10800-1200-2400-200 = 7000 4. VP=S+R+D+Div+Pr propr.+Tr= 8000+360+300+1120+100+240=10120 5. VPD= VP-Impozite directe = 10120-900=9220. Pr.4 Economia tarii include producerea a 2 bunuri: Bunuri de capital shi bunuri de consum tabel Anul - 0,1,2 Bunuri de capital= cantitatea (buc)- 300,310,340; pret unitar(u.m) - 100,108,112 Bunuri de consum = cantitatea - 400,410,500; pret unitar - 10,12,15 Anul 0 - anul de baza Determinati pentru fiecare an: 1. PIB nominal 2. PIB real 3. rata de crestere a PIB nominal si PIB real Rezolvare 1. PIB nominal reprezinta valoarea finala a bunurilor shi seviciilor evaluate in preturile perioadei curente PIB nominal = suma (Qn*Pn) PIB nom.0 = 300*100+400*10= 30000+4000=34000 PIB nom.1 = 310*108+410*12 = 33480+4920= 38400 PIB nom.2 = 340*112+500*15 =38080+7500=45580 2. PIB real reprezinat valoarea finala a bunurilor shi seviciilor evaluate in preturile perioadei de baza PIB real =SUma(Qn*P0) PIB real0 = PIB nom.0 = 300*100+400*10=30000+4000=34000 PIB real.1= 310*100+410*10=31000+4100=35100 PIb real.2 = 340*100+500*10=340000+5000=39000 3. rata de crestere a PIB (nominal si real) DeltaPIB % = PIBn-PIB0 / PIB0*100% A. determinam modificarea PIB nominal ANul 1 . DelPIB%= 38400-34000/34000 *100% = 12.94% Anul 2. DelPIB% = 45580-38400/38400 *100%= 18.7 % B. Determinam modificarea PIB real Anul 1. delPIB% = 35100-34000/ 34000 *100%=3.24 % Anul2. DelPIB% = 39000-35100/35100 *100%=11.1%.
9

T7 Somajul Pr.1 Problema1.exista urmatoarea informatie ce caracterizeaza economia unei tari: a)Nr. celor ocupati=900 mii oameni;Nr.somerilor=100 mii oameni;Calculati rata somajului;i rata ocuparii.B)Dupa o perioada au fost concediati 5mii oameni, iar 10 mii di rindul somerilor oficial inregistrati au incetat sa caute de lucru.Determinati nr.ocupatilor, nr. somerilor si rata somajului. Rezolvare: U=Nsom/Pactiva*100%=100/100+900*100=10%. Rocup=Nocup/Pactiva*100%=900/100+900*100=90% Nr.celor ocupati=900-5=895miioameni Nr.somerilor=100+5-10=95mii Populatia activa=Nsom+Pocup=95+895=990mii Rata somajului:U=Nsom/Paciva*100=95/990*100=9,6. Pr.2 Situatia pe piata muncii este descrisa in felul urmator Indicatori:populatia apta AnI 9780.An II 9980. populatia ocupata AnI 8920.AnII 9045.Determinati Nr.somerilor si rata somajului. Rezolvare. An I:a.Nr.somerilor=Papta-Pocup=9780-8920=860 Rata somajului.=Nsom/Pactiva*100=860/9760*100=8,79%. An II: Nr.somerilor=Papta-Pocup=9980-9045=935 Rata somajului=Nsom/Pactiva*100=935/9980*100=9,37. Pr.3 An I Rata efectiva asomajului=7,2.%.Rata natur a somaj=6% AnII 8,4;6.AnIII 8,9,6.An IV 9,5;6. Determinati pentru fiecare an abaterea PIB efectiv de la cel potential din cauza depasirii somajului efectiv fata de cel natural.Daca PIB efectiv in anul IV a constituit 2000 u.m, determ PIB potential Rezolvare.1.Utilizam legea artur okun Anul 1 :delta=-2*(7,2%-6%)=-2,4% AnulI 2:delta=-2*(8,4%-6%)=-4,8 Anul3:delta=-2*(8,9-6)=-5,8 Anul4:delta=-2*(9,5-6)=-7,0. 2.Detrminam PIB potential Y*.Astfel pentru an.4 Y*=100%,Yefectiv=(100%7%)=93%. Y*=Yefectiv*100%/93%=2150,54u.m.

10

T8 Piata Monetara Pr.1 Raportul numerar-depozite este egal cu 10%.Marimea depozitelor este egala cu 100 mii u.m.Determinati orerta monetara. Rezolvare. M=N+D;D=100 mii u.m. Raportul numerar-depozite constituie 10%, deci cd=N/D=0,1.N=D*cd=100*0,1=10 u.m. M=N+D=10+100=110mii u.m. Pr.2 Problema2.Sistemul monetar alunei economii poate fi caracterizat prin urmatoarele date:Banii lichizi in circulatie constituie 760mln lei.Rezervele bancilor comerciale la BN sunt in valoare de 250 mln lei.Depunerile in bacile comerciale la termen si la vedere constituie 695 mln.lei.Depunri in valuta straina constituie 185 mln lei.DEterminatiAgregatul monetar M2,agregatul monetar M3,baza monetara,coeficientul depunerilor, rata actuala a rezervelor, multiplicatorul monetar. Rezolvare. Agregatul monetar M2=N+Dvt, unde N-numerarul in circulatie, Dvt-depunerile la vedere si termen=760+695=1455 u.m. Agregatul monetar M3=M2+Dv(depuneri in valut straina)=1455+185=1640 u.m Baza monetara B=N+R(rezervele BCom)=760+250=1010 u.m Coefeicentul depunerilor cd=N/D=760/880=0.86.Depunerile totale D=Dtv+Dv=695+185=880 u.m Rata rezervelor rr=R/D=250/880=0,29 Multiplicatorul monetar m=M/B=1640/1010=1,62. Pr.3 O banca mobilizeaza de la detinatorii de economii depuneri la termen de la 18 mln u.m pe o per. de 3 ani cu o Rd=17%.Banca acorda credite de 23 mln u.m pe aceai per.cu o rata anuala de 22%(dobinda simpla).Banca dispune de un capital propriu de 12 mln u.m.Cheltuielile anuale de functionare a bancii sunt de 1,3 mln u.m.Determinati care este rata anuala a profitului bancii. Rezolvare. 1.Determinam suma incasata de banca pentru per. de 3 ani. suma incasata=Ct* rd/100*t=23*22%/100%*3=15,18 u.m 2.Determinam suma platita de banca catre depunatorii pentru per. de 3 ani. suma platita=D*rd/100*t=18*17%/100%*3=9,18 u.m 3.Profitul bancii=suma incasta-suma platita-cheltielil funct.=15,18-9,18-1,3*3=2,1 mln u.m 4.Rprofit=Profitul/Cpropriu*100%=2,1/12*100=17,5%.

11

T9 Inflatia Pr.1 Determinati cum sa schimbat venitul real, daca:venitul niminal a crescut cu 12 %,iar nivelul preturilor cu 8%;Venitul nominal constituie 5 mii u.m, iar indicele general al preturilor(IGP) este 109%. Rezolvare. a.Modificarea venitului real: deltaVreal=deltaVnomin-PI,unde pi este rata inflatiei=12%-8%=4%. b.Vreal=Vnomin/IGP*100%=5/109*100=4,59u.m. Pr.2 An1 PIB nomin 25000,IGP 100.An2,PIB nomin 27500;IGP 112.An.3.Pib nomin.32500;IGP 125. Determinati PIB real pentru fiecare an,nivelul inflatiei pentru fiecare an.Daca rata nominala a dobinzii constituie 22%, determinati rata reala a dobinzii pentru fiecare an,daca salariul nominal creste anual cu 10%, determinatimodificarea venitului. Rezolvare. 1)IGP=PIBnom/PIBreal*100%;PIBreal=PIBnomin/IGP*100 .PIBreal1=25000u.m,PIBreal2=24553,57u.m,PIBreal3=26000 u.m 2)Rata inflatiei:Pi=IGPn-IGPn-1/IGPn-1*100%. In anul1 nu se calc rata inflatiei din cauza lipsei datelor. An2:Pi=112-110/100*100%=12%.An3:PI=125-112/112*100%=11,61% 3)Rata reala a dobinzii r=i-Pi.An2:r=22%-12%=10%.An3:r=22%-11,61%=10,39. 4)Modificarea procentuala a venitului real reprez. diferenta dintre modif.procentuala a venitului nominal si rata inflatiei. delta%Vreal=delta%Vnom-Pi.An2=10%-12%=-2%(venitul scade cu 2%). An3:10%-11,61=-1,61%(venitul real scade cu 1,61). Pr.3 Presupunem, ca IGP in economii se detremina pe baza unui cos de consum alcatuit din 5 bunuri de consum.Preturile unitare ale acestor bunuri pentru 2 perioade precum si ponderea acestora in acest cos de consum Bunul1 Pr unitar AnI 12,Pr.unitar An.II 14,Ponderea in cosul de consum 10. Bunul2 An1.15,An2.16;25. Bunul3 An1.30,An2.35;30. Bunul4.An1.40,An2.42;15. Bunul5.An1.25,An2.26;20. Determinatinivelul general al preturilor pentru fiecare an si rata inflatiei in acest interval de timp. Rezolvare. P1=12*0,1+15*0,25+30*0,3+40*0,15+25*0,2=24,95 P2=14*0,1+16*0,25+35*0,3+42*0,15+26*0,2=27,4 Rata inflatiei PI=27,4-24,95/24,95*100=9,82
12

Pr.4 Economia tarii se caracteriz.prin urm date. IndicatoriVenitul real(Y)mil.u.mAn1-18000,An2-19250, Oferta nominala de bani(M)mil u.m;An1-9000,An2-10350, Viteza de circulatie a banilor (v)an1-5,An2-5. Detrem.nivelul general al preturilor in an1 si 2,rata de crestere a ofertei nominale de bani si rata inflatiei. Rezolvare. 1.Determinam nivelul general al preturilor:Mv=PY de unde P=M*v/Y An1:P1=9000*5/18000=2,5.P2=10350*5/19250=2,688. 2.Rata de crestere a ofertei nominale de bani. delta M=M2-M1/M1*100%=10350-9000/9000*100=15%. Rata inflatieiPi=Pn-Pn-1/Pn-1*100=2,688-2,5/2,5*100=7,52. T10 Modelul Echilibrului Pr.1 :Chel. de consum sunt reprezentate prin functia:C=350+0.8Yd 1.Det-ti consumul si economiile pu fiecare nivel al venitului disponibil 2.Det-ti multiplicatorul cheltuielilor Venitu disponibi:1000,2000,3000,4000,5000 1.Det-am consumul , utilizind functia consumului C=350+0.8Yd C1=350+0.8*1000=1150u.m C2=1950 C3=2750 C4=3550 C5=4350 Det-am economiile S=Yd-C S1=1000-1150=-150 u.m S2=2000-1950=50 S3=250 S4=450 S5=650 2.Det-am multiplicatorul cheltuielilor :m=1/1-c', c'=0.8 reprezinta inclinatia marginala spre consum, derivate de gradul I a functiei consumului.,astfel m=1/10.8=5 Pr.2 Economia nationala se caracterizeaza prin urm. date:Functia consumului:C=1500+0.8Yd Investitiile:I=2500,Achizitii guvernamentale:G=5000,Taxe:T=0.25Y,Export net:Nx=1800 Calculati:1.Nivelul venitului de echilibru,2.Venitul disponibil,3.Consumul,4.Economiile personale Re-re 1.Det-am nivelul venitului de echilibru
13

Y=C+I+G+Nx Y=1500+0.8Yd+2500+5000+1800 Y=10800+0.8(Y-T) Y=10800+0.8(Y-0.25Y), (10800+0.8y-(0.25*0.8y)) (1)Y=10800+0.6Y 0.4Y=10800 Y=10800/0.4 Y=27000 2.Det-am venitul disponibil Yd=Y-T=Y-0.25Y=0.75Y=0.75*27000=20250 3.Det-am valoarea consumului C=1500+0.8Yd=1500+0.8*20250=17700 4.Det-am valoarea economiilor : S=Yd-C=20250-17700=2550 Pr.3 Ecomomia unei tari este descrisa de urm. date:Functia consumului C=500+0.8Yd,functia investitiilor:I=200-10r, Functia taxelor si impozitelor:T=0.25Y, Achizitii guvernamentale:G=200 u.m, Export net:Nx=100,Functia cererii de bani:l=0.4Y-10rOferta nominala de bani:M=1000,Nivelul preturilor P=2. Det-ti:1.nivelul venitului si rata dobinzii de echilibru in modelul IS-LM de echilibru 2.Venitul disponibil,consumul si economiile corespunzator situatiei de echilibru 3.Soldul bugetar corespunzator situatiei de echilibru Re-re 1.Det-am venitul si rata dobinzii de echilibru in modelul IS-LM de echilibru. A.Ecuatia curbei IS:Y=C+I+G+Nx Y=500+0.8Yd+200-10r+200+100 Y=1000+0.8(Y-T)-10r Y=1000+0.8(Y-0.25Y)-10r Y=1000+0.6Y-10r Y-0.6Y=1000-10r 0.4Y=1000-10r Y=(1000-10r)/0.4 Y=2500-25r(ecuatia IS) B.Ecuatia curbei LM:M/P 0.4-10r=1000/2 0.4Y=500+10r Y=(500+10r)/0.4 Y=1250+25r(Ecuatia LM) C.Det-am echilibrul IS-LM 2500-25r=1250+25r 50r=1250 r=1250/50
14

r=25 Inlucuim r in ecuatia IS sau LM Y=2500-25*25=2500-625=1875 Y=1875 2.Venitul disponibil Yd=Y-T=Y-0.25Y=1875-0.25*1875=1406.25 Consumul:C=500+0.8Y=500+0.8*1406.25=1625 Economiile S= Yd-C=1406.25-1625=-218.75 Economiile sunt negative deoarece C>Yd 3.Soldul bugetar SB=T-G SB=0.25Y-200=0.25*1875-200=268.75(excedent bugetar) T11 Politici economice Pr.1 La nivelul unei economii nationale inchise se cunosc urm. date: Functia consumului C=200+0.8Yd,Investiiile autonome:I0=150,Achizitii guvernamentale:G0=110, Taxele si impozitele:T0=100 1.Det-ti venitul de echilibru 2.Daca chel-le guver-le cresc cu 60 u.m det-ti cum se va modifica venitul de echilibru?Det-ti multiplicatorul chel-lor guvernamentale 3.Daca taxele si impozitele cresc cu 50 u.m cum se va modifica venitul de echilibru? Det-ti multiplicatorul fiscal 4.Det-ti modificarea totala a venitului in conditiile 2 si 3 Re-re 1.Det-am nivelul venitului de echilibru pu economia inchisa: Y=C+I0+G0 Y=200+0.8Y+150+110 Y=460+0.8(Y-T) Y=460+0.8(Y-100) Y=460+0.8Y-80 0.2Y=380 Y=1900 2.Daca ?G=60,utilizam multiplicatorul cheltuielilor guvernamentale:mg=?Y/? G,mg =1/1-c',c' repr. inclinatia marginala spre consum:mg=1/1-0.8=5 ?Y'=5*60=300 u.m 3. Daca ?T=50,utilizam multiplicatorul fiscal:mf=?Y/?T, de unde ?Y=mf*?T mf=-c'/1-c'=-0.8/1-0.8=-4 ?Y''=-4*50=-250 u.m 4.?Ytotal=?Y'+?Y''=300+(-250)=50 u.m

Pr.2
15

La nivelul unei economii nationale se cunosc urm.date: C=90+0.8Yd I=140-5r T=50 G=50 L=0.2Y-5r M/P=200 unde,C- consum privat,I-Cheltuielile totale de investitii ,T-impozitele,Gch.guvernamentale,L-cererea de moneda,M/P-oferta reala de moneda: Det-ti : a)marimea venitului national si nivelul ratei dobinzii care asigura echilibrul concomitent pe piata bunurilor si pe piata monetara si aratati care este nivelul consumului total si al investitiilor totale in acest caz. b)daca achizitiile guvernamentale se majoreaza cu 40 %,care vor fi efectele asupra venitului national ,nivelul ratei dobinzii,consumul total si investitiilor totale? Re-re a)det-am expresia algebrica a curbei IS: Y=AD Y=C+I+G;Yd=Y-TA+TR Y=(90+0.8Yd)+140-5r+50 Y=90+0.8(Y-50)+140-5r+50 Y=90+0.8Y-40+140+50-5r Y240+0.8Y-5r 0.2Y=240-5r ec.IS Y=1200-25r Det-am expresia algebrica a curbei LM: M/P=L; 200=0.2Y-5r 0.20Y=200+5r ec.LM Y=1000+25r Det-am echilibrul simultan pe ambele piete:IS-LM 1200-25r=1000+25r 200=50r r=4% Ye=1100(1200-25*4%) C=90+0.8(y-50)=90+0.8(1100-50)=930 I=140-5r=140-20=120 b)Daca achizitiile guvernamentale se majoreaza cu 40 %,atunci ? G=20u.m(50------100% x---------40%) Ecuatia IS devine:0.2Y=(240+20)-5r=260-5r;Y=1300-25r Ecuatia LM este cea initiala :Y=1000+25r Det-am echilibrul simultan pe ambele piete :IS=LM 1300-25r=1000+25r 50r=300 r=6% Y=11509
16

Ce=90+0.8(1150-50)=970 IE=140-5*6=140-30=110 Pr.3 Relatiile si variabilele macroeconomice intr-o economie nationala deschisa sunt: ConsumulC=3000+0.75Yd Investitiile:I=1000 aciz.guver.G=2000 transferurile:TR=400 Impozitele:T=0.2Y Export net:Nx=100-0.1Y Nivelul venitului corespunzator ocuparii depline:Y*=15000 1.De-ti nivelul venitului de echilibru 2.Cum trebuie sa se modifice ch-le guver. G.celelalte conditii fiind constante, pu a atinge nivelul venitului corespunzator ocuparii depline. 3.Cum trebuie sa se modifice nivelul impozitelor T,celelalte conditii fiind constante pu a atinge nivelul venitului corespunzator ocuparii depline. Re-re 1.Det-am nivelul venitului de echilibru in economia deshisa: Y=C+I+G+Nx Y=3000+0.75Yd+1000+2000+100-0.1Y Y=6100+0.75(Y-T+TR)-0.1Y Y=6100+0.75(Y-0.2Y+400)-0.1Y Y=6100+0.75Y-0.15Y+300-0.1Y 0.5Y=6400 Y=12800 u.m 2.Daca Y*=15000 delta Y=15000-12800=2200, repr ecart deflationist, deoarece exista resurse neutilizate in economie. Utilizam multiplicatorul ch-lor guver-le pu ec-mia deschisa:mg=1/1-c'(1-t) +m'=1/1-0.75(1-0.2)+0.1=1/0.5=2,unde c'repr inclinatia marginala spre consum c'=0.75 din functia consumului,t-rata marginala de impozitare t=0.2 din functia impozitelor,m'-inclinatia marginala spre import m'=0.1 din functia exportului net. mg=deltaY/deltaG,delta G=deltaY/mg=2200/2 Pu ca venitul sa creasca cu 2200 u.m este necesar de a majora G cu 1100 u.m 2.delta Y=2200,Det-am deltaT si utilizam in acest scop multiplicatorul fiscal pu economia deschisa:mf=-c'/1-c'(1-t)+m'=-0.75/1-0.75(1-0.2)+0.1=-1.5 mf=deltaY/deltaY,deltaT=deltay/mf;deltaT=2200/-1.5=-1467 Pu ca venitul sa creasca cu 2200 este necesar de a reduce impozitele cu 1467 u.m

T12 Balanta
17

Pr.1 Economia deschisa si balanta de plati :cind functia exportului net este Nx=200-0.05Y,exportul net este zero cind venitul este: 3000,4000,2000,1000. re-re Nx=0;200-0.05Y=0;Y=200/0.05;Y=4000 Pr.2 Presupunem ca functia exportului net este Nx=100-0.1Y,iar curba respectiva o notam cu Nx: a)cind Nx=0,care este marimea venitului? b)Cind exportul net autonom creste cu 20 u.m,deoarece a crescut activitatea in strainatate,care este functia exportului? c)Cind functia exportului net este Nx=120-0.1Y si exportul net este zero,cit de mare este output-ul? d)Pu functia Nx=40-0.1Y,daca exportul net este zero,care este nivelul output-lui agregat? Re-re A)Dat-am marimea venitului in conditiile cind exportul net este egal cu zero si Nx=100-0.1Y Nx=0;100-0.1Y=0;Y=100/0.1=1000 b)functia exportului net :Nx=(100+20)-0.1Y;Nx=120-0.1Y c)Det-am marimea venitului in conditile cindNx=0; Nx=120-0.1Y;0.1Y=120;Y=1200; d)daca importurile autonome cresc cu 30 u.m,iar exporturile autonome scad cu 10 ,atunci sporul exportului net va fi: delta Nx=-10-(+30)=-40 Functia exportuilui net devine:Nx=(120-40)-0.1Y;Nx=80-0.1Y e)Nx=80-0.1Y,daca Nx=0,atunci :0=80-0.1Y;Y=800 Pr.3 Dispunem de urmatoarele date ce caracterizeaza relatiile ec-ce ale unei tari.Presupunem ca nu exista modificari in rezervele de valori ale guvernului si organismelor oficiale Indicatori suma Ex. de marf 9825 Imp de marf 10879 Venitul din dobinzi incasate de locuitorii tarii 1810.5 Venitul din dobinzi platit strainilor 697 Ch.pu calatorii in strainatate ale cetatenilor tarii 959.5 ch pu calat. ale cetatenilor straini in tara 875 Transferurile unilaterale ale tarii 1194 Fluxurile iesirilor de capital din tara 2087 Fluxurile intrarilor de capital in tara 3306 Elaborati balanta comertului cu marfuri, balanta contului curent ,balanta contului de capital si balanta de plati a unei tari. Rezolvare
18

1.Balanta comertului exterior cu bunuri(balanta comerciala) Ex.de marf +9825 Imp de marf -10879 2.Balanta contului curent include: -balanta comerciala -1054(Ex-imp) -bal.veniturilor 1810-697=1113.5 bal.serviciilor 875-959.5=-84.5 bal.transferurilor -1194 Soldul contului curent=-1054+1113.5-84.5-1194=-1219 3.Balanta contului de capital cuprinde fluxul de intrare de capital si flux de iesire de capital Soldul contului de capital=3306-2087=1219 4.Soldul balantei de plati=Soldul curent +sold de capit=-1219+1219=0(balanta de plati echilibrata)

19