Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data Clasa Locul de desfasurare Disciplina Durata Unitatea de invatare Tema Tipul lectiei Competente speifice Metode si procedee didactice Mijloace de invatare Forme de organizare Material bibliografic a-XII-a D Sala de clasa Legislatie in administratie 50 minute Legislatie in administratie Prefectul si reprezentantii Guvernului in teritoriu Combinata-comunicare/insusire de noi cunostinte -descrierea activitatii prefectului -identificarea atributiilor prefectului Expunerea,explicatia,discutia,dialogul,conversatia,exemplificarea,metoda lucrarilor practice Manual,tabla,creta, Colectiv,frontal,pe echipe ManualInstitutiile Administratiei Publice,clasa a XII-a,Editura Economica Preuniversitara,Bucuresti,2002

Nr. Momentele crt lectiei 1 Moment organizatoric [2 min]

Activitatea profesorului

Activitatea elevului -prezinta absentii -se pregatesc pentru letie -elevii evaluate raspund la intrebarile adresate de professor

-stabileste prezenta elevilor la orele de curs -verifica existenta materialelor Verificarea si -adreseaza cateva reactualizare intrebari generale a continutului cu privire la predate Administratia anterior in publica centrala de vederea specialitate: stabilirii unei legaturi intre -noteaza elevii si cunostintele face observatii assimilate si daca este cazul tema nou prezentata[8 min] Captarea -atrage atentia atentiei prin asupra faptului ca prezentarea predarea noului temei si a continut se va face competentelo cu ajutorul lor,prin r specifice implicare si acesteia[3 realizare de min] activitati Dezbatere -scrie la tabla titlul propriu-zisa a si schema lectiei temei anuntate[25 min] Prefectul si reprezentantii Guvernului in teritoriu -prefectul-organ impersonal -caracterizarea activitatii prefectului -atributiile prefectului

Strategia didactica Metode/ Mijl de Forme procedee invatare org. -conversatia -colectiv

Evaluarea

Conversatia euristica

-individual -frontal

-ceilalti elevi intervin cu completari,daca este cazul

-dialog

-sunt atenti la profesor

-discutia

-colectiv

-noteaza in caiet titlul lectiei si schema prezentata la tabla de professor -elevii isi insusesc noile cunostinte

-expunere

-tabla

-colectiv

-explicatie -creta -frontal

-caietul de notite

-colectiv

Operationaliz area noilor cunostinte[10 min]

-supravegheaza si indruma elevii in realizarea temei -face aprecieri cu privire la activitatea desfasurata -cere elevilor sa se grupeze cate 2 alegand ca unul dintre ei sa aiba rolul de pesimist si unul de optimist apoi adreseaza o intrebare:Ce a-ti face daca a-ti fi prefect pentru o zi?la care acestia trebuie sa raspunda in [10 min]

-isi insusesc observatile,aprecieril e,comentariile profesorului si eventual ale colegilor cu privire la raspunsurile date -dialogul -raspund ipotetic in scris la intrebarea adresata de professor -se comenteaza pe baza raspunsurilor

-colectiv -eseul de 5 minute

Tema pentru acasa. Concluzii si aprecieri[2 min]

Asemanarile si deosebirile prefectului in ziua d azi si in trecut!

-elevii isi noteaza tema in caietul de notite -adreseaza intrebari profesorului daca este cazul

-discutia -metoda lucrarilor practice

-caietul de notite

individu al

Schema lectiei Prefectul si reprezentantii Guvernului in teritoriu Notiune:prefectul este un organ unipersonal,competent sa emita,in exercitarea prerogativelor sale si in conditiile prevazute de lege,pe calea unor manifestari de vointa unilaterale,acte juridice obligatorii. Desi organ unipersonal,asa cum se intampla in cazul celor mai multe organe de acest fel,in practica,si prefectul,pentru a-si indeplini atributiile,este incadrat intr-o structura organizatorica,formata in cea mai mare parte din functionari publici,dotata cu mijloace financiare si materiale,a carei sarcina este sa desfasoare o activitate de pregatire a masurilor luate de el sau sa contribuie la nunerea lor in executare,fara ca acesti functionari sa fie investiti cu competenta de a emite ei insisi,pe cale unilaterala,acte obligatorii,in numele organului pe langa care functioneaza. Aceasta structura organizatorica formata dintr-un numar de servicii functionale,avand in frunte pe prefect,careia ii revine sarcina de a sta la dispozitia prefectului,in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin conform Constitutiei si legii organice,formeaza institutia prefecturii. Prefecturile sunt institutii publice,conduse de prefecti.Organizarea si rolul prefecturilor se dezvolta pornind de la un personaj central,situate la confluenta actiunii politice ci cea administrative-prefectul. Acesta conduce serviciile prefecturii,alcatuite din functionari de cariera ce actioneaza pentru organizarea executarii la executarea in concret a legii in realizarea competentelor prefectului,competente date pentru indeplinirea unor sarcini ale sistemului administratiei publice. Prefectura reprezinta o componenta a administratiei statale,desconcentrata in circumscriptia administrative-teritoriala a statului cu gradul cel mai mare de extensiejudetul. Conducerea operativa a aparatului tehhnic de specialitate al prefecturii se exercita de catre un secretar general avand studii superioare,de regula,juridice sau administrative. Avand in vedere rolul important de supraveghetor al respectarii legii in activitatea autoritatii locale,putem reliefa relatiile de control in care se afla prefectul cu consiliile locale,primarii si Consiliul judetean.Este vorba de un control stability de lege sin u unul izvorat din relatile de subordonare ierarhica. Tinanad seama de competenta general ape care o are Guvernul de a conduce intreaga administratie publica la nivel national,putem aprecia dreptul de control de legalitate al prefectului ca expresie a relatiilor de autoritate existente intre organul central al administratiei publice si autoritatile locale,consilii si primari.Trebuie remarcat insa ca autoritatea Guvernului asupra consiliilor locale si judetene trebuie exercitata strict in limitele legii si cu respectarea autonomiei functionale a acestora. Actul juridic prin care este numit prefectul este Hotararea de Guvern,act administrative,instrument juridic de realizare a competentelor Guvernului. Potrivit principiului simetriei,atat numirea,cat si eliberarea din functie a prefectului se efectueaza prin hotarare de Guvern,acelasi organ apreciind asupra conditilor cerute de

lege si oportunitati numirii sau eliberarii din functie.Putem vorbi de o alta dimensiune,poitica si tehnica a prefectului. Pe de alta parte,acesta este reprezentantul puterii,iar pe de alta parte,este depozitarul autoritatii statului in judet. Prefectul este subordonat politic Guvernului care l-a desemnat.El este insarcinat cu punerea in aplicare a orientarilor politice ale Guvernului in functie,avand si o misiune generala de informare a puterii Executive asupra starii judetului in care actioneaza.Dincolo de rolul sau politic si protocolar,prefectul exercita importante atributii administrative: -reprezentarea statului -mentinerea ordinii publice -controlul activitatii locale De asemenea,prefectul este singurul competent a se exprima in numele statului in fata Consiliului judetean.El poseda o competenta exclusive pentru asigurarea ordinii publice in spatial care exceed teritoriul unui oras sau commune,iar acolo unde primarii nu isi indeplinesc atributiile legale entru asigurarea ordinii publice,compromitand functionarea serviciilor publice si aplicarea legilor,prefectul trebuie sa poata substitui acestora. Conform prevederilor art 133(1) ale Legii 215/2001,prefectul conduce activitatea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate,organizate la nivelul unitatilor administrative teritoriale. In temeiul constitutiei din anul 1991,prefectul apare in raporturile lui cu celelalte organe ale administratiei publice si cu administratii,in trei ipostaze diferite: -reprezentantul Guvernului pe plan local -conducatorul servicilor publice ale ministerelor si celorlalte institutii centrale desconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale. -autoritatea chemata sa vegheze la respectarea legii de catre autoritatile publice locale. Prefectul fiind strict subordonat Guvernului,apare ca un organ de desconcentrare sin u descentralizare administrativa. Prefectul are o misiune generala de informare,de a tine la curent Guvernul cu cerintele colectivitatii locale din judet,cu evolutia opiniei public,urmarind sa orienteze aceasta opinie in directia oliticii si programului Guvernului. Prefectul asigura un rol esential de comunicare intre autoritatile centrale ale statului si cetateni.El explica prin comunicare,conferinte de presa etc.politica Guvernului,masurile si reglementarile deosebite aparute si informeaza Guvernul asupra situatiei economice,sociale,culturale si administrative a judetului,inclusive asupra realizarii programului de guvernare. In conformitate cu prevedrile art 134. din Legea administratiei ppublice locale,prefectul prezinta annual,Guvernului,un raport asupra stadiului realizarii sarcinilor ce ii revin potrivit programului de guvernare,precum si in legatura cu controlul exercitat asupra legalitatii actelor autoritatilor administratiei publice locale De asemenea,prefectul reprezinta autoritatile statului la diverse ceremony comemorari si alte manifestari oficiale,prezentand mesaje din partea autoritatilor pe care le reprezinta. Conform prevedeilor art137 din Legea nr.215/2001,pentru indeplinirea atributiilor ce ii revine,prefectul emite ordine cu caracter normative sau individual.

Test a-XII-a D Nr1 1.Care sunt atributiile prefectului(2p) 2.Definiti notiunea de constitutie.(1,5p) 3.Enumerati puterile in stat si caracterizati una la alegere.(1,5p) 4. Conceptul de regim constitutional.(2p) 5.De ce fiecare stat are o constitutie?(2 p) Se acorda 1 punct din oficiu. Nr2 1.Care este rolul prefectului?(2p) 2.Definiti notiunea de prefect.(1,5p) 3.Enumerati puterile in stat si caracterizati una la alegere.(1,5p) 4.Atributiile prefectului(2p) 5.De ce fiecare stat are o constitutie?(2p) Se acorda 1 punct din oficiu.