Sunteți pe pagina 1din 46

GHIDUL SOLICITANILOR

pentru acordarea de finanri nerambursabile, pentru programe/proiecte i aciuni culturale de interes judeean
2013

CUPRINS

Pag. Date despre autoritatea finanatoare 3

Cadrul legislativ 3 Definiii 3 Principii de atribuire a contractelor de finanare nerambursabil 4 Prevederi generale bugetare 4 Domeniu general de aplicare 5 Domeniu specific 5 Documentaia de solicitare a finanrii nerambursabile 5 Obiectivele specifice ale Judeului Slaj - domeniul cultur 7 Valoarea total a finanrii nerambursabile 7 Criterii de acordare a finanrii nerambursabile 8 Categorii de cheltuieli eligibile 10 Elaborarea, prezentarea i evaluarea propunerii de proiect .10 Comisia de evaluare .11 ncheierea, ndeplinirea i finalizarea contractului de finanare nerambursabil ..11 Contestaii ..12 Forme de comunicare ..12 Anexe ..13 Anexanr. 1 FORMULARde solicitare afinanrii nerambursabile ..14 Anexanr. 2 BUGETUL pe activiti al programului/proiectului cultural ..18 Anexa nr. 3 CURRICULUM Vitae ..19 Anexa nr. 4 DECLARAIA de imparialitate ..20 Anexa nr. 5 CONTRACT de finanare nerambursabil ...21 Anexanr. 6 FORMULAR pentru raportri intermediare i finale ...25 Anexa nr. 7 INSTRUCIUNI financiare...27 Anexa nr. 8 DECLARAIA de imparialitate a membrilor comisiei de evaluare i selectionare ...31 Anexa nr. 9 REGULI de identitate vizual ...32

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj, cu sediul n localitatea Zalu, P-a 1 Decembrie 1918, nr.11, judeul Slaj, cod fiscal 27471271 telefon 0260/612870, fax 0260/612870, e-mail: caietesilvane@yahoo.com, website: www.culturasalaj.ro CADRUL LEGISLATIV Finanrile nerambursabile de la bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj se vor face n temeiul cadrului general impus de: * Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale - republicat, cu modificrile i completrile ulterioare * Legea nr. 350/2005 privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general, publicat n Monitorul Oficial nr. 1128 din 14 decembrie 2005, cu modificrile i completrile ulterioare * Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare i n conformitate cu legislaia specific reprezentat de: * Ordonana nr. 2/2008 care modific i completeaz Ordonana nr. 51 din 11 august 1998, aprobat prin Legea 199/2008, privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor, proiectelor i aciunilor culturale Definiii: * autoritate finanatoare Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj * finanare nerambursabil - alocare de fonduri, prevzute distinct n bugetul instituiei, pentru acoperirea parial a cheltuielilor necesare producerii i/sau exploatrii de bunuri culturale locale; * bun cultural - materializarea unei aciuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmrete, n funcie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judeean, euroregional, naional sau de reprezentare internaional; * aciune cultural - prezentarea public a rezultatului unei activiti avnd caracter nerepetabil n timp, n urma creia rezult un bun cultural de tip eveniment; * proiect cultural - suma activitilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, dup caz, ansamblul de aciuni culturale structurate organic, realizat ntr-o perioad de timp determinat, care nu excede, de regul, durata unui exerciiu financiar n urma cruia rezult un bun cultural; * program cultural - ansamblu de proiecte culturale sau, dup caz, ansamblu de proiecte i aciuni culturale, subsumat unei teme/concepii, realizat ntr-o perioad de timp care excede, de regul, durata unui exerciiu financiar, dobndind caracter multianual, n urma cruia rezult unul sau mai multe bunuri culturale; * ofert cultural - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborat de solicitant sub forma unui program, proiect sau aciune
3

cultural; * solicitant - persoan fizic sau persoan juridic de drept public ori privat, romn sau strin, autorizat, nfiinat n condiiile legii romne sau strine, dup caz, care depune o ofert cultural; * beneficiar - solicitantul cruia i se atribuie contractul de finanare nerambursabil devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

* nevoie cultural de urgen - cerina de produse sau servicii culturale, exprimat explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a crei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comuniti. * cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate n considerare pentru finanarea nerambursabil; * contract de finanare nerambursabil - contract ncheiat, n condiiile legii, ntre o autoritate public, denumit n continuare autoritate finanatoare, i un beneficiar; * finanare nerambursabil - alocaie financiar direct din fonduri publice, n vederea desfurrii de ctre persoane fizice sau juridice fr scop patrimonial a unor activiti nonprofit care s contribuie la realizarea unor aciuni sau programe de interes public general, regional sau local; * fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetul asigurrilor sociale de sntate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituiilor publice finanate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romniei sau instituiilor publice i credite externe contractate ori garantate de ctre stat sau de autoriti ale administraiei publice locale, precum i mprumuturi interne contractate de autoriti ale administraiei publice locale. Principiile care stau la baza sistemului de finanare nerambursabil de la bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj a programelor, proiectelor i aciunilor culturale: * libera concuren - asigurarea condiiilor pentru ca oricare solicitant s aib dreptul de a deveni beneficiar; * eficacitatea utilizrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenial i a criteriilor care s fac posibil evaluarea propunerilor i a specificaiilor tehnice i financiare pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil; * transparena - punerea la dispoziia tuturor celor interesai a informaiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanare nerambursabil a ofertelor culturale; * tratamentul egal, respectiv aplicarea n mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecie i a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, astfel nct orice persoan fizic sau juridic ce desfoar activiti nonprofit s aib anse egale de a i se atribui contractul respectiv; * excluderea cumulului, n sensul c aceeai activitate urmrind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanare nerambursabil de la aceeai autoritate finanatoare; * diversitatea cultural i pluridisciplinaritatea tratamentul nediscriminatoriu al solicitanilor reprezentani ai diferitelor comuniti sau domenii culturale; * neretroactivitatea excluderea posibilitii destinrii fondurilor nerambursabile unei activiti a crei executare a fost deja nceput sau finalizat la data ncheierii contractului de finanare; * susinerea debutului - ncurajarea iniiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept public sau privat recent autorizate, respectiv nfiinate, pentru a desfura activiti culturale; * cofinanarea, n sensul c finanrile nerambursabile trebuie nsoite de o contribuie din partea beneficiarului de minimum 30% din valoarea totala a
5

finanrii; Prevederi generale bugetare Programele i proiectele de interes public local vor fi evaluate i selecionate pentru finanare n cadrul limitelor unui fond anual aprobat, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea i raportarea bugetului.

Domeniu general de aplicare Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanare nerambursabil, solicitanii trebuie s fie persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, romne sau strine, autorizate care depun o ofert cultural. Aceste prevederi se aplic pentru atribuirea oricrui contract de finanare nerambursabil din bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj, cu excepia celor finanate din fonduri externe nerambursabile. Nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenie n caz de calamitate i de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate i nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. Finanrile nerambursabile nu se acord pentru activiti generatoare de profit i nici pentru activiti din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile ulterioare. Potrivit dispoziiilor prezentului ghid, nu se acord finanri nerambursabile pentru activiti ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. Domeniu specific Persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat, romne sau strine, autorizate, care iniiaz i organizeaz programe, proiecte i aciuni culturale n municipiul Zalu pot primi finanri nerambursabile din bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj. Finanrile se utilizeaz n exclusivitate pentru acoperirea parial a cheltuielilor aferente acestor programe i proiecte culturale . Acordarea de finanri nerambursabile este condiionat de existena altor surse de finanare, proprii sau atrase de beneficiar, n procent de minim 30% din totalul bugetului programului, proiectului sau aciunii culturale. Beneficiarii vor identifica posibilitile de atragere a altor surse de finanare, ncheind contracte n condiiile legii. Producerea i/sau exploatarea unui bun cultural poate fi cofinanat, n condiiile prezentei ordonane, de mai multe autoriti finanatoare. DOCUMENTAIA DE SOLICITARE A FINANRII NERAMBURSABILE Documentaia de solicitare a finanrii nerambursabile se depune: n 3 ex. tiprite i 1 ex. electronic (doar punctele a i b), n ordinea de mai jos, incluse n acelai plic nchis, nregistrat la secretariatul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj, la adresa:

Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj Judeul Slaj Zalu, P-a 1 Decembrie 1918, nr.11 Solicitare de finanare nerambursabil pentru anul_ _ Domeniul CULTUR NUMELE I ADRESA COMPLET A SOLICITANTULUI

Cererile de finanare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese ori peste termenul-limit indicat n anunul de participare nu vor fi luate n considerare.

Solicitanii trebuie s pstreze un exemplar complet din Cererea de finanare depus. Documentaia se completeaz obligatoriu prin dactilografiere sau editare computerizat i trebuie s conin urmtoarele: a. formularul de solicitare a finanrii nerambursabile (Anexa 1) i bugetul total al programului/proiectului cultural, inclusiv BUGETUL pe activiti (Anexa 2), n 3 ex. tiprite i electronic; b. documentaia privind fundamentarea devizului general al programului sau proiectului cultural propus (detalierea fiecrui capitol bugetar) n 3 ex. tiprite i electronic; c. dovada existenei surselor de finanare proprii i/sau oferite de teri (1 ex.) - scrisori de intenie; - contracte de sponsorizare; - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor teri etc; d. raport privind activitatea solicitantului n ultimul an calendaristic (1 ex.) excepie pentru debutani; e. hotrre a consiliului director/conducerii solicitantului, din care s reias c acesta nu are obligaii restante ctre alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmrite n vederea executrii silite (1 ex.); f. actul constitutiv, statutul i actele doveditoare ale sediului i patrimoniului iniial ale solicitantului, precum i actele adiionale, dup caz, semnate i tampilate pe fiecare pagin - Conform cu originalul (1 ex); g. hotrrea autoritii tutelare n baza creia a fost nfiinat persoana juridic de drept public (1 ex.) h. certificatul de nscriere sau alte acte doveditoare ale dobndirii personalitii juridice (1 ex.); i. ultimele situaii financiare anuale - la data de 31 decembrie a anului anterior solicitrii finanrii - nregistrate la Direcia Finanelor Publice (1 ex.); j. ultimul extras de cont bancar, dar nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii cererii (1 ex.); k. certificatul de nregistrare fiscal/codul de nregistrare fiscal (1 ex.); 1. dovada activului patrimonial la data solicitrii finanrii nerambursabile (1 ex.); m. dovada plii impozitelor i taxelor la stat (certificat de atestare fiscal obinut de la Administraia Financiar Zalu) i la bugetul local (de la Direcia de venituri a Primriei municipiului Zalu) (1 ex.); n. actele din care s rezulte titlul cu care sunt folosite spaiile, n cazul n care programele/proiectele culturale nu se organizeaz la sediul solicitantului (1 ex.); o. documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte instituii, organizaii guvernamentale i neguvernamentale, dac este cazul (1 ex.); p. certificat de nscriere emis de Judectoria Zalu din care s rezulte c nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau lichidare ori se afl deja n stare de dizolvare sau lichidare (1 ex.) numai n cazul asociaiilor, fundaiilor i organizaiilor neguvernamentale; q. regulamentul de organizare i funcionare a instituiei - doar n cazul persoanelor juridice de drept public r. declaraie pe propria rspundere (1 ex) c solicitantul: * nu furnizeaz informaii false n documentele prezentate; * nu a comis o grav greeal n materie profesional sau nu i-a ndeplinit obligaiile asumate printr-un alt contract de finanare nerambursabil, n msura n care autoritatea finanatoare poate aduce
9

ca dovad mijloace probante n acest sens; * a contractat o singur finanare nerambursabil pentru aceeai activitate nonprofit de la aceeai autoritate finanatoare n decursul aceluiai an fiscal i c nivelul finanrii nu depete o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor/proiectelor/aciunilor aprobate anual n bugetul local (vezi anunul de participare);

10

nu va deconta documentele justificative ale proiectului finanat de la bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj i la ali finanatori; s. CV-ul coordonatorului de proiect, Anexa 3 (1 ex.); t. declaraia de imparialitate, vezi Anexa 4 (1 ex.); u. alte documente relevante privind activitatea semnificativ a asociaiei, fundaiei, organizaiei neguvernamentale fr scop lucrativ, instituiei publice. Acordai o atenie sporit la ntocmirea dosarului de finanare, deoarece documentele trebuie depuse i ordonate conform listei de mai sus. Dosarul trebuie s fie obligatoriu nsoit de un opis n care s trecei n ordine toate documentele pe care le depunei. PROGRAMELE/PROIECTELE/ACIUNILE CULTURALE judeene pentru care se acord finan ri nerambursabile vor fi cele care se ncadreaz n cel puin unul dintre urmtoarele obiective specifice: 1. Promovarea valorilor/tradiiilor locale istorice/culturale (arta plastic, meteugurile tradiionale, folclor, patrimoniu mobil i imobil etc.) i a creaiei contemporane din municipiu i jude, prin: * informare, educaie, contientizare public; * susinerea i completarea calendarului de aciuni culturale/artistice al Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj pe anul 2013; * amenajarea spaiilor de manifestare artistic (inclusiv n aer liber): spaii de expoziii, ateliere, galerii; * editarea i tiprirea de publicaii diverse. 2. Creterea nivelului profesional n managementul cultural-artistic, dezvoltarea serviciilor suport (marketing, impresariat, certificare - branding, consiliere, consultan etc.) i dezvoltarea organizaional n art i cultur; 3. Arta i cultura ca educaie alternativ pentru copii i tineri (n coli i n spaiile de creaie, expunere); 4. Itinerarii culturale/artistice locale - turism cultural/artistic. Faciliti acordate artitilor i scriitorilor - creterea standardului lor de via i mbuntirea condiiilor de creaie. VALOAREA TOTAL A FINANRII NERAMBURSABILE Suma total disponibil oferit de Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj pentru finanarea nerambursabil a programelor/proiectelor/aciunilor culturale de interes judeean este cea prevzut anual n bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj i comunicat n anunul de participare. Finanrile nerambursabile se acord doar pentru co-finanarea unui program/proiect/aciune cultural, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile totale eligibile. Solicitantul poate depune un singur proiect/program cultural de interes judeean.

11

CRITERIILE DE ACORDARE A FINANRII NERAMBURSABILE Programul anual de finanare a programelor/proiectelor/aciunilor culturale cuprinde o singur sesiune de selecie a proiectelor. Ofertele culturale vor cuprinde informaii despre scopul, obiectivele specifice, activitile, costurile asociate i rezultatele urmrite, evaluabile pe baza unor indicatori precii, msurabili, a cror alegere este justificat. Pot fi finanate prin Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj doar programele i/sau proiectele culturale de interes judeean ale cror activiti se desfoar pe raza judeului Slaj. Nu se vor finana de la bugetul instituiei deplasri, dect n cazul n care comisia de evaluare i selecionare va aproba n mod excepional acest lucru. Toate solicitrile depuse n termenul specificat n anunul de participare vor fi examinate. Dintre solicitrile nregistrate n termen vor fi supuse evalurii numai acelea care ntrunesc urmtoarele criterii de selecionare: a) documentaia care nsoete cererea conine toate elementele prevzute la procedura de solicitare a finanrii; b) programele/proiectele/aciunile sunt din domeniul cultural i se ncadreaz n cel puin unul dintre obiectivele specifice; c) exist o succesiune logic a activitilor prin care programul/proiectul cultural va atinge obiectivul ales; d justificarea programului/proiectului cultural (oportunitatea) e) capacitatea organizatoric i funcional a solicitantului, dovedit prin: experiena n domeniul administrrii programelor sau proiectelor culturale, ntr-o perioada de cel puin 1 an anterior anului n care se solicit finanarea, dovedit prin articole de ziar, fotografii, procese-verbale etc. (documente ce vor fi anexate n partea final a setului de documente, punctul s"), excepie pentru debutani; cile i modalitile de identificare a beneficiarilor; calitatea serviciilor culturale acordate sau a activitilor culturale organizate; capacitatea resurselor umane de a asigura desfurarea programului/proiectului cultural la nivelul propus; experiena de colaborare, parteneriat cu autoritile publice, cu alte organizaii guvernamentale i neguvernamentale din ar i din strintate, dup caz; Cererile selecionate sunt supuse evalurii pe baza urmtorului punctaj de evaluare:
Criteriu de evaluare 1. Relevana (ct de relevant este proiectul pentru obiectivele generale, pentru necesitile percepute n zon, ct de clar sunt definite i alese grupurile-int):

Punctajul

maxim
30

12

Relevana proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului; Relevana proiectului pentru nevoile i constrngerile specifice comunitii -locale/regionale; 2. Capacitatea ope raional i financiar Solicitantul i/sau partenerul/partenerii au suficient experien n managementul programelor/ proiectelor/ activitilor similare ; Solicitantul i/sau partenerii au suficient capacitate de management (inclusiv personal, echipamente/dotri, resurse financiare) pentru a 3. Capacitatea de realizare (ct de coerent este proicctul, planificarea activitilor este clar i realizabil): Activitile propuse sunt adecvate i legate de obiectivele i rezultatele ateptate; Coerena planului general al proiectului; Nivelul de implicare i participare a partenerului/partenerilor n proiectJ; Planul de aciune este clar i realizabil; Propunerea conine indicatori verificabili 4. Bugetul i eficacitatea costurilor dimensiunea financiar a proiectului n raport cu ajutorul financiar nerambursabil solicitat (mrimea financiar a proiectului, mrimea contribuiei financiare proprii); Claritatea, relevana i corelarea 5. Durabilitatea programului sau proiectului cultural Dimensiunea impactului prevzut (continuitatea aciunii) nscrierea proiectului n programe i politici publice culturale la nivel local, regional sau naional TOTAL GENERAL

1 0 1 20 5 6

5 4 25 5 5 5 5

15 5

10 10 5 5 100

Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind ctigtoare sunt acelea care ntrunesc punctajul cel mai mare, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Durata proiectului/programului cultural nu poate depi data de 15 decembrie a anului n curs. Este exclus dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de finanare nerambursabil, respectiv nu este eligibil solicitantul care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat exigibile a impozitelor i taxelor ctre stat i bugetul Iocal, precum i a contribuiei pentru asigurrile sociale de stat; b) furnizeaz informaii false n documentele prezentate; c) a comis o grav greeal n materie profesional sau nu i-a ndeplinit obligaiile asumate printr-un alt contract de finanare nerambursabil, n

13

msura n care autoritatea finanatoare poate aduce ca dovad mijloace probate n acest sens; d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afl deja n stare de dizolvare sau de lichidare, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; e) nu prezint declaraiile pe propria rspundere menionate n documentaie.
' Not: n cazul n care este vorba de o structur cu mai puin de I an de activitate/experien, se vor putea obine maximum 3 puncte n cazul n care nu sunt ncheiate parteneriate. 2 Not: Dac nu exist partencri. punctajul va fi 0; importana este evaluat n funcie de numrul partenerilor i diversita instituional/organizaional a acestora.

14

Not: Dac nu exist parteneri, punclajul va fi 0.De asemenea,

nu sunt selecionai

solicitanii aflai n una dintre urmtoarele situaii: - documentaia prezentat este incomplet; - au conturi bancare blocate; - au prezentat declaraii inexacte la o participare anterioar; - au depit termenul limit de nregistrare a documentaiilor. In cazul n care exist un singur participant, procedura de selecie se repet. n cazul n care, n urma repetrii procedurii numai un participant a depus propunere de finanare, autoritatea contractant are dreptul de a atribui contractul de finanare nerambursabil acestuia. Dac nici n urma repetrii procedurii nu rezult un proiect ctigtor, autoritatea contractant va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile. n ambele situaii de mai sus, sumele neatribuite rmn la dispoziia Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj, pentru a fi utilizate conform legislaiei. Categorii de cheltuieli eligibile: Din finanrile nerambursabile acordate se pot acoperi urmtoarele categorii de cheltuieli eligibile: a) cheltuielile de realizare a aciunii/proiectului/programului cultural: costuri materiale i servicii, costuri de producie, nchirieri de spaii i aparatur, onorarii, prestri servicii, premii i altele asemenea; b) achiziionarea de dotri necesare derulrii programului sau proiectului cultural; c) cheltuieli ocazionate de cazarea i transportul intern i internaional ale participanilor/ invitailor; d) alte cheltuieli specifice precum realizarea de studii i cercetri, consultan de specialitate, tiprituri, seminarii, conferine, ateliere de lucru, aciuni promoionale i de publicitate; e) cheltuieli de mas ale participanilor i/sau invitailor; f) diurna, acordat n condiiile legii; g) cheltuieli de personal i cheltuieli administrative aferente perioadei de realizare a aciunii/ proiectului/programului cultural; (2) Cheltuielile prevzute la alin. (1) lit. b) se acoper n limita unui procent de 20% din totalul finanrii nerambursabile acordate. (3) Cheltuielile prevzute la alin. (1) lit. e) i g) se acoper, cumulat, n limita unui procent de 20% din totalul finanrii nerambursabile acordate. (4) Finanrile nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare. (5) Finanrile nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activiti generatoare de profit. Elaborarea, prezentarea i evaluarea propunerii de proiect Solicitantul are obligaia de a elabora propunerea de proiect n conformitate cu prevederile documentaiei pentr u elaborarea i prezentarea proiectului. Propunerea tehnic se elaboreaz n concordan cu cerinele cuprinse n termenii de referin, n aa fel nct s asigure fumizarea tuturor informaiilor necesare pentra evaluarea tehnic.

15

Propunerea financiar se elaboreaz n aa fel nct s asigure furnizarea tuturor informaiilor necesare n vederea evalurii financiare. n propunerea financiar. solicitantul are obligaia de a exprima preul n lei. Propunerea de proiect are caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere al coninutului i trebuie s fie semnat pe propria rspundere de ctre solicitant sau de ctre o persoan mputernicit legal de acesta.

16

Atenie! Orice modificare adus contractului poate viza numai activiti viitoare i trebuie prezentat n scris autoritii finanatoare cu cel puin 30 de zile naintea aplicrii. Dac va fi aprobat, se va ntocmi un act adiional la contractul de finanare nerambursabil. Bugetul rmne ferm pe toat durata de ndeplinire a contractului de finanare nerambursabil. n propunerea financiar. solicitantul are obligaia de a exprima preul n lei. Comisia de evaluare Evaluarea i selecionarea solicitrilor se fac de ctre o Comisie de selecie numit prin decizie a managerului Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj, n baza criteriilor prevzute mai sus. Comisia de evaluare i selecionare este format din 3 membrii i un secretar. Secretariatul comisiei este realizat de ctre 1 angajat din cadrul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraie de imparialitate, vezi Anexa nr.8. Selecia const n ierarhizarea ofertelor culturale n funcie de valoarea, importana sau reprezentativitatea aciunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv, pe baza punctajului acordat de comisie. Pe baza rezultatului comisiei, secretarul acesteia ntocmete procesul verbal de evaluare i selecie a proiectelor. Proiectul se discut n edina Cons iliului de Administraie al instituiei. Acesta hotrte care sunt proiectele finanate nerambursabil de la bugetul instituiei. Hotrrea Consiliului de Administraie va fi trimis fiecrui beneficiar de finanare. ncheierea, ndeplinirea i finalizarea contractului de flnanare nerambursabil Finanrile nerambursabile se acord pe baz de contracte ncheiate cu beneficiarii, n condiiile legii. Finanrile nerambursabile se acord n trane, prin virament bancar, din bugetul autoritii finanatoare n contul beneficiarului, pe baz de factur emis de acesta pentru fiecare tran. Cuantumul i ealonarea tranelor se fac n baza unui grafic de finanare, n funcie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice i/sau durata i evoluia n timp a activitilor cuprinse n oferta cultural evaluat i se prevd n contractul de finanare. Prima tran se acord la semnarea contractului de finanare. Prima tran nu poate fi mai mare de 30% din totalul finanrii acordate. Urmtoarele trane se acord n baza documentelor justificative privind trana anterioar, prezentate de beneficiarul finanrii nerambursabile. Ultima tran nu poate fi mai mic de 15% din totalul finanrii. Justificarea unei trane acordate n baza unui contract de finanare nerambursabil se accept numai n msura n care cheltuielile sunt eligibile i au fost efectuate n perioada executrii contractului. Decontarea cheltuielilor se face cu respectarea clauzelor cuprinse n contractele ncheiate de beneficiarul finanrii nerambursabile cu tere persoane i a prevederilor dreptului comun n materie. n termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea aciunii, proiectului sau

17

programului cultural, beneficiarul este obligat s depun la sediul autoritii finanatoare documentele justificative pentru ultima tran i r aportul final de activitate. Nerespectarea de ctre beneficiari a obligaiilor asumate prin contractele de acordare a finanrilor nerambursabile atrage obligarea acestora la restituirea parial sau integral a sumelor primite, la care se adaug dobnda legal calculat la sumele acordate, n conformitate cu prevederile contractuale, n condiiile legii.

18

n urma verificrii documentelor justificative pentru fiecare tran i a raportului final de activitate, autoritatea finanatoare are obligaia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli dect cele prevzute. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanrilor nerambursabile este supus controlului autoritii finanatoare, precum i celor cu atribuii n domeniul controlului financiar-fiscal, n conformitate cu prevederile legale. Propunerea de proiect are caracter ferm i obligatoriu din punct de vedere al coninutului i trebuie semnat, pe proprie rspundere, de ctre solicitant sau o persoan legal mputernicit de acesta. Bugetul rmne ferm pe toat durata de ndeplinire a contractului de finanare nerambursabil. ATENIE! Se va acorda o atenie deosebit modului de ntocmire a proiectului, inclusiv a bugetului. Contestaii Solicitanii au dreptul s formuleze contestaii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea i desfurarea seleciei i s le depun la sediul instituiei, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data aducerii la cunotin a rezultatului seleciei. Contestaiile se soluioneaz n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data expirrii termenului pentru depunerea lor de ctre Comisia de soluionare a contestaiilor numit prin decizie a managerului Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj. Forme de comunicare Orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea determinate de aplicarea procedurilor prevzute de prezenta ordonan se face sub form de document scris. Orice document scris trebuie nregistrat n momentul depunerii/transmiterii i al primirii. Documentele scrise vor fi transmise prin oricare dintre urmtoarele forme: a) electronic; b) scrisoare prin pot; c) telefax; Documentele scrise transmise prin formele prevzute mai sus trebuie confirmate de primire. ATENIE ! Toate documentele se vor depune n plic nchis i vor fi nregistrate la secretariatul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj pn la data de 26 aprilie 2013. Dup aceast dat nu se admit completri.
19

Anexele Ghidului solicitantului Anexa nr. 1 FORMULAR de solicitare a finanrii nerambursabile Anexa nr. 2 BUGETUL programului/proiectului cultural Anexa nr. 3 CURRICULUM Vitae Anexa nr. 4 DECLARAIA de imparialitate a beneficiarului Anexa nr. 5 CONTRACT de finanare nerambursabil Anexa nr. 6 FORMULAR pentru raportri intermediare i finale Anexa nr. 7 INSTRUCIUNI financiare Anexa nr. 8 DECLARAIA de imparialitate a membrilor comisiei de evaluare i selecionare Anexa nr. 9 REGULI de identitate vizual

Anexa nr . 1

FORMULAR de solicitare a fianrii nerambursabile I Date despre solicitant 1. Denumirea i sediul Denumire ______________________________, localitatea _______________________, str. _____________________________, nr. __________, judeul ______________, cod postal ____________________ telefon ______________, fax ________________, e-mail___________________________ 2. Numrul i data nscrierii legale ( n cazul persoanelor juridice de drept privat) Dosarul nr. _______ Sentina civil nr. _________ din data de _________________, eliberat_____________ Hotrrea autoritii tutelare n baza creia a fost nfiinat ________________________(n cazul persoanelor juridice de drept public) Rezoluia directorului Oficiului Registrului __________________________( n cazul persoanelor fizice autorizate) 3.Structura de conducere a) Date personale ale preedintelui/conductorului: Numele___________prenumele , actul de identitate______________seria______nr., codul numeric personal _________________, profesia____________, funcia__________, locul
20

Comerului

de locul de munc______________, domiciliul: localitatea___________, str.____________, nr._____ judeul_________, codul potal_______________ b) Date personale ale responsabilului fmanciar: Numele_____________prenumele , actul de identitate_________________seria_____nr., codul numeric personal ________________, profesia__________, funcia ___________, locul de munc____________, domiciliul: localitatea, str._________________nr.______________, judeul____________, codul potal ; 4. Membrii, respectiv personalul: Numrul total____, din care: * salariai_____; *colaboratori______; *voluntari 5. Filialele/sucursalale (Precizai dac asociaia/fundaia/organizaia are filiale, temeiul juridic n baza cruia au fost nfiinate acestea, numrul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.) 6. Specificai n domeniul cultural, n conformitate cu statutul/actele normative care le reglementeaz activitatea:_____

21

7. Codul fiscal nr.__________ din data de______________

emis de____________________

8.Cod IBAN______________________________________________, cont deschis la banca _____________________sucursala/filiala/agenia________ Numele persoanelor cu drept de semntur:___________. 9. Bugetul anual de venituri si cheltuieli pe durata ultimului an fmanciar: Anul_________ Venituri Cheltuieli 10.Patrimoniul: Mijloace fixe : Dotri: Echipamente : Imobile : Altele : II Experiena n domeniul cultural 1. Experiena anterioar n domeniul cultural: Programele i proiectele culturale desfaurate n anul anterior depunerii proiectului: Grupul-int, precizai dimensiunea acestuia.: 2. Solicitantul desfoar programe si proiecte culturale: *la nivel local (Dac DA, precizai localitatea)________ * la nivel de jude/judee (Daca DA, precizati judeul/judeele)_ * la nivel zonal, naional (Daca DA, precizai care sunt aceste programe sau proiecte i datele privind anvergura naional a acestora) * la nivel internaional (Daca DA, precizai care sunt aceste programe sau proiecte i partenerii internaionali implicai n organizarea acestora) . 3. Serviciile oferite sunt contra cost: (Dac DA, specificai metodologia de stabilire a preului.)_______. 4. Modalitile de selecionare a beneficiarilor:__________. 5. Calificarea personalului angajat n organizarea proiectului sau programului cultural: Numrul persoanelor: cu studii superioare________, cu studii medii, cu alte forme de calificare relevante pentru proiect_______. 6. A mai primit solicitantul sprijin financiar din partea altor organizaii/instituii pentru programe i proiecte culturale pn n prezent ? (Dac DA, v rugm s precizai, n ordinea importanei, programele/proiectele relevante, indicnd urmtoarele elemente pentru fiecare.) - Titlul programului/proiectului Anul_________ Organizaia/instituia care v-a sprijinit_ Suma acordat______sau respectiv tipul sprijinului acordat__________ Descriei pe scurt programul/proiectul___ Parteneri n program/proiect________

Denumii o persoan care poate da referine despre program/proiect. III. Date

tehnice privind programul sau proiectul cultural pentru care se solicit finanare nerambursabil n cazul n care se solicit subvenii pentru mai multe programe sau proiecte culturale, prezenta seciune a formularului se va completa pentru fiecare program/proiect.

1. Tipul de program/proiect__________________ 2. Localizarea programului/proiectului n judeul Slaj:____________________ 3. Oportunitatea programului/proiectului n raport cu priorit ile comunitii:______________
(Precizai temeiul iniiativei programul/proiectul propus.) 4. Beneficiari a) Beneficiarii:____________ b) Grupul-int: i necesitile la nivel local crora le rspunde

* vrsta medie___________ * numrul de persoane_______ * modalitile de selecionare a beneficiarilor


5. Durata n timp: a) In cazul programelor: * Se deruleaz din data de________ pn la data de ________________ * Urmeaz s se deruleze din data de_______ pn la data de __________________ b) n cazul proiectelor: - din data de_______pn n data de_________________ 6. Descrierea programului/proiectului:________ Prezentai pe larg fiecare activitate, n ordine cronologic. Specificai denumirea activitii, perioada de derulare, etapele ce vor fi parcurse, persoanele implicate n activitate, echipamentele necesare etc. Aceste informaii trebuie s se regseasc i n Anexa nr. 2. 7. Resurse umane implicate n organizarea programului/proiectului: Numrul total_____, din care: * personal de conducere___________; * personal de execuie________; * salariai__________; * colaboratori___________; * voluntari____________. 8. Date privind coordonatorul programului/proiectului: (Dac este cazul, specificai dac acesta mai are un alt contract de munc sau o convenie civil de prestri de servicii, precum i locul de munc)

Numele________prenumele_________, profesia_______, funcia_______, locul de munc_____, domiciliul: localitatea__________ str. nr. ____________________________, judeul , telefonul de acas_ __, codul potal_____.

9. Patrimoniul solicitantului (numai acea parte a patrimoniului angajat n derularea programului/proiectului): a) patrimoniul mobil__________; b) patrimoniul imobil_____________; (Specificai situaia juridic i tehnic a acestora, anexnd acte doveditoare i planuri ale spaiilor, cu precizarea utilitilor.) c) alte mijloace fixe din dotare____________

10. Modaliti concrete de colaborare i parteneriat: a) parteneri la nivel local, judeean, naional:______ b) parteneri externi:_______________ (Precizai statutul juridic, precum i responsabilitile partenerilor. Dac o alt instituie/fundaie/asociaie/organizaie este partener n programul/proiectul dumneavoastr, este obligatoriu s prezentai statutul acesteia i actul de constituire. Prezentai n copie conveniile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastr.) 11. Criteriile de evaluare a programului/proiectului propus:____________ 12. Rezultate preconizate:____________ 13. Posibiliti privind continuarea programului/proiectului dup ncetarea perioadei de subvenionare:_______ 14. Alte surse de finanare:_____________ (Menionai numele finanatorilor i contribuia acestora.) IV. Finanarea nerambursabil solicitat de la bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj:_____ lei.

Anexa nr. 2 BUGETUL pe activiti al programului/proiectului cultural

Nr. crt . 1.

Categorii de cheltuieli

Valoare (RON) Solicitat Contrib . Contrib. parteneri

TOTAL

Aciunea/activitatea

2.

TOTAL aciune/activitate 1 Aciunea/activitatea

Total aciune/activitate 2 3. TOTAL GENERAL PROIECT

ACIUNILE/ACTIVITILE din cadrul proiectului/programului Nr. crt . 1. 2. 3. Denumirea aciunii/activit Locul de Perioada de desfaura re Nr. participa ni Costul actiunii (lei) Alte meniu ni

Responsabilul financiar Preedintele/Conductorul

(numele, prenumele) (Semntura i tampila)

(numele,

prenumele) (Semntura)

Anexa nr. 3 Curriculum Vitae Coordonator de proiect Nume: Prenume: Data naterii: Cetenie: Stare civil: Domiciliu: C.I./B.L: seria.......nr................ CNP: Telefon Studii: Instituia - De Ia - pn la Diploma obinut:

Limbi strine: Indicai competena lingvistic pe o scal de la 1 la 5 (1 excelent; 5 - de baz) Limba Citit Vorbit Scris

Membru n asociaii profesionale: Alte abiliti: Funcia n prezent: Vechime n organizaie: Calificri-cheie: Experiena specific: Experiena profesional: Date de la - pn la Locaia Instituia Poziia Descriere

Alte informaii relevante:

Anexa nr. 4 DECLARAIA DE IMPARIALITATE Reprezint conflict de interese orice situaie care l mpiedic pe beneficiar n orice moment s acioneze n conformitate cu obiectivele autoritii finanatoare, precum i situaia n care executarea obiectiv i imparial a funciilor oricrei persoane implicate n implementarea proiectului poate fi compromis din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alt persoan. Subsemnatul, ca persoan fizic sau ca persoan cu drept de reprezentare a organizaiei/instituiei solicitante n ceea ce privete implementarea proiectului, m oblig s iau toate msurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aa cum este acesta definit mai sus, i, de asemenea, m oblig s informez autoritatea fmanatoare despre orice situaie ce genereaz sau ar putea genera un asemenea conflict. Numele i prenumele:_______________ Funcia:______________ Data:

Semntura i tampila:

ANEXA nr. 5 CONTRACT de finanare nerambursabil Nr.___________din data de______________ ncheiat in temeiul prevederilor: Ordonanei nr. 2/2008 privind modificarea Ordonanei nr. 51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor i proiectelor culturale, Legii 350/2005 privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general Raportului de oportunitate al comisiei de evaluare i selecionare din data de Intre: Art. 1: Prile contractului Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj, cu sediul n localitatea Zalu , P-a 1 Decembrie 1918 , nr. 11, judeul Slaj, codul fiscal 27471271 cont virament RO58TREZ5615010XXX006033 deschis la Trezoreria Zalu, reprezentat de Suca Vasile - Daniel, cu funcia de Manager i Brisc Melinda Contabil - ef, denumit n continuare finanator,
i

_________________________, cu sediul n localitatea____________, str.________nr. _____, bl , sc._____, et._____, ap.____, judeul, nregistrat n Registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr.______din_________a Tribunalului_________, codul fiscal nr._______din, avnd contul nr._________________________________, deschis la___________________, reprezentat de______________, cu funcia de_____________, avnd calitatea de coordonator de program, i _, responsabil financiar, denumit n continuare beneficiar. Art. 2: Obiectul contractului lei de ctre finanator, n vederea (1) Obiectul contractului l constituie alocarea sumei de______ realizrii de ctre beneficiar a programului/proiectului cultural trane, pe baz de documente (2) Eliberarea sumelor ctre beneficiar se va face n ___________ justificative. (3) Nivelul tranelor este stabilit dup cum urmeaz: *avans______________; * trana a II-a__________; * trana a III- a________; * trana finala_________. Finanrile nerambursabile se acord n trane, prin virament bancar, din bugetul autoritii finanatoare n contul beneficiarului, pe baz de factur emis de acesta pentru fiecare tran. (4) Beneficiarul va solicita n scris, cu cel mult 30 zile calendaristice nainte de nceperea fiecrei activiti virarea n cont a tranei respective. In maxim 30 de zile de la finalizarea activitii, beneficiarul trebuie s prezinte

finanatorului un raport intermediar, potrivit modelului prezentat n Anexa 4, privind stadiul implementrii programului sau proiectului cultural, din punct de vedere fizic, financiar i al contribuiei asociaiei, fundaiei sau organizaiei neguvernamentale, i documentele adecvate, justificnd utilizarea integral a bugetului activitii. n termen de 30 zile va fi analizat raportul beneficiarului, urmnd a se vira suma validat. (5) Cuantumul ultimei trane va fi rectificat, dup caz, n funcie de nevoile reale identificate, n vederea finalizrii programului sau proiectului cultural. Justificarea utilizrii ultimei trane se va efectua pn la data de 15 decembrie a anului curent. (6) Sumele alocate rmase necheltuite dup finalizarea programului/proiectului vor fi returnate instituiei finanatoare n termen de maximum 30 de zile. Art. 3 Suma, reprezentnd finanarea nerambursabil alocat va fi virat din contul finanatorului nr._______, deschis la Trezoreria Zalu, n contul beneficiarului nr. , deschis la Banca___________, filiala____________, potrivit legii. Art. 4 Durata contractului Prezentul contract se ncheie pentru perioad cuprins ntre data semnrii acestuia i . Art. 5 Etapele de derulare a programului/proiectului cultural Programul/proiectul cultural prevzut la art. 2 alin. (1) se va realiza n urmtoarele etape: etapa I: * n perioada_____________; * aciune derulat_______; * cheltuieli din finanarea aprobat_ _ _lei; etapa a Il-a: * n perioada_____________; * aciune derulat___________; * cheltuieli din finanarea aprobat lei; etapa final: * n perioada_______________; * aciune derulat_________; * cheltuieli din finanarea aprobat____lei. Art. 6 Modul de realizare a fiecrei etape va fi consemnat ntr-un formular de raportare intermediar completat de reprezentanii beneficiarului, potrivit anexei nr. 6 la Ghidul solicitanilor de finanare nerambursabil de la bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj pentru programe/proiecte culturale de interes local. Art. 7: Drepturile i obligaiile prilor Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj: * se oblig s pun la dispoziia beneficiarului sumele reprezentnd finanarea nerambursabil; * are dreptul s solicite beneficiarului rapoa rte privind derularea programului/proiectului cultural; - are dreptul s modifice cuantumul sumei alocate sau s rezilieze prezentul

contract dac beneficiarul comunic date, informaii sau nscrisuri false ori eronate, precum i n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor contractuale asumate de ctre beneficiar. Beneficiarul: - are dreptul s primeasc sumele reprezentnd finanarea nerambursabil aprobat, n condiiile prevzute n prezentul contract;

* are dreptul s prelungeasc durata etapelor prevzut n prezentul contract, n cazul


efecturii cu ntrziere a plilor de ctre Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj, dac aceast ntrziere genereaz modificri substaniale n procesul desfurrii programului sau proiectului cultural; * se oblig s utilizeze finanarea nerambursabil numai n scopul realizrii programului/proiectului cultural prevzut la art. 2 alin. (1);

* se oblig s respecte etapele realizrii programului/proiectului cultural n conformitate cu


prevederile art. 5; * se oblig s reflecte corect i la zi, n evidenele sale contabile, toate operaiunile economico-financiare ale programului/proiectului cultural i s le prezinte finanatorului ori de cte ori i sunt solicitate att pe durata derulrii contractului, ct i dup finalizarea acestuia; * se oblig s ntocmeasc exact i corect toate documentele justificative privind utilizarea finanrii nerambursabile aprobate; * se oblig s achiziioneze echipamentele necesare realizrii programului/proiectului cultural, n conformitate cu prevederile legale privind regimul achiziiilor publice din Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii completat cu modificrile i completrile ulterioare ; * se oblig s specifice, pe durata programului/proiectului cultural, pe afie, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, crilor i altor bunuri similare faptul c acestea au fost realizate din fonduri nerambursabile de la Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj;

* nainte de lansarea n tipar a materialelor publicitare sau realizarea clipurilor audio/video, macheta sau textul clipului vor fi trimise spre aprobare Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj. Materialul scris poate intra la tipar numai dac primete avizul din partea instituiei. n scopul obinerii avizului din partea finanatorului, materialul va fi trimis la instituie cu cel puin 5 zile lucrtoare (pentru publicaii de 1-5 pagini) i cu cel puin 10 zile lucrtoare (pentru publicaii mai mari) nainte de data programat pentru intrarea n tipar. * se oblig s prezinte finanatorului un nr. de_rapoarte intermediare, astfel :
Raport intermediar de activitate i financiar nr. 1 pn la data_____________ Raport intermediar de activitate i financiar nr. 2 pn la data_____________ Raport final de activitate i financiar pn la data de______________________ completate potrivit formularului din anexa nr. 6 a Ghidului solicitanilor ; - se oblig s accepte controlul i verificrile organului de control al finanatorului i al Curii de Conturi n legtur cu modul de utilizare a fondurilor nerambursabile de la bugetul instituiei pentru derularea activitii nonprofit. Art. 8: Modificarea, rezilierea i ncetarea contractului Prezentul contract poate fi modificat prin act adiional numai n urma intervenirii unui caz de for major i numai n ceea ce privete dispoziiile art. 5. Art. 9 Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fr a fi necesar intervenia instanei de judecat, n termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificrii prin care prii n culp i s-a adus la cunotin c nu i-a ndeplinit obligaiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicat n termen de 10 zile calendaristice de la data constatrii nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a uneia sau mai multor obligaii contractuale.

Art. 10 Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data rezilierii acestuia sau, dupa caz, la data prevzuta la art. 4. Art. 11: Clauze speciale (1) Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii lui de ctre ambele pri i este valabil pn la nchiderea programului/proiectului cultural. (2) Perioada de implementare a programului/proiectului cultural este de_________luni. (3) Utilizarea fondurilor nerambursabile n alte scopuri dect cele prevzute n prezentul contract este interzis i atrage rezilierea acestuia fr intervenia instanei judectoreti. (4) n cazul n care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract din vina sa, acesta este obligat ca n termen de 30 de zile de la data prim irii notificrii s restituie finanatorului toate sumele primite. (5) In ceea ce privete restituirea sumelor primite, beneficiarul datoreaz dobnzi i penaliti de ntrziere, conform legislaiei privind colectarea creanelor bugetare. Art. 12: Fora major (1) Este exonerat de rspundere pentru neexecutare sau executare necorespunztoare a obligaiilor ce-i revin partea care a fost mpiedicat de intervenia unui caz de for major. (2) Este for major evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de mpiedicat i independent de voina prilor, care le oprete s-i execute obligaiile ce le revin potrivit prezentului contract. (3) Intervenia forei majore trebuie comunicat de partea care o invoc n termen de dou zile calendaristice de la data apariiei acesteia. Art. 13: Dispoziii finale Comunicrile ntre pri n legtur cu executarea prezentului contract vor fi fcute numai n scris. Art. 14 Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanelor rezultate n urma rezilierii. Art. 15 Clauzele prezentului contract se interpreteaz potrivit prevederilor Codului civil. Art. 16 Eventualele litigii dintre pri urmeaz a fi soluionate pe cale amiabil. n cazul nerezolvrii pe cale amiabil, litigiile urmeaz a fi soluionate de instanele competente, potrivit legii. Art. 17 Prezentul contract a fost ncheiat n trei exemplare avnd aceeai for juridic, dintre care dou exemplare pentru finanator i unul pentru beneficiar.

Finanator Centrul de Cultur i Art Al Judeului Slaj

Beneficiar

Coordonatorul programului/ Proiectului cultural

Manager Contabil - ef

Anexa nr. 6 FORMULAR pentru raportri intermediare i finale (1 ex. tiprit i electronic) Contract nr.______________________ Data ncheierii contractului________________ Beneficiar____________________ * adresa_____________________ * telefon/fax__________________ Denumirea programului/proiectului cultural Data naintrii raportului______________ Instituia, numele, funcia persoanei care a primit raportul:____________ I. Raport de activitate 1. Descrierea pe scurt a activitilor culturale desfurate pn la data ntocmirii raportului: (Descrierea nu va depi o pagin i va cuprinde datele necesare unei evaluri de ansamblu a derulrii programului/proiectului cultural i verificrii realitii prestaiilor: beneficiari, ecouri de pres, colaborarea cu ali parteneri etc.)

2. Realizarea activitilor propuse: (Au putut fi desfurate aceste activiti n timpul planificat? DA/NU Enumerai toate activitile realizate. Dac NU, propunei msurile ce urmeaz a fi luate n continuare pentru realizarea tuturor activitilor prevzute n contract) 3. Rezultate obinute i rezultate ateptate: (Rezultatele obinute i rezultatele ateptate vor fi consemnate n raport cu fiecare activitate desfurat, n concepte msurabile, indicatori de eficien. Anexai documente relevante, dup caz.) 4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural: (Explicai de ce fel de sprijin avei nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului cultural.) 5. Alte comentarii (dup caz):

II. Raport financiar 1. Date despre beneficiar:

* cont bancar nr.____________, deschis la Banca______________(denumirea i sediul) * persoana cu drept de semntur(numele i prenumele)
2. Date despre finanarea nerambursabil de la bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj: * valoarea finanrii de la bugetul instituieil, n conformitate cu contractul ncheiat: * valoarea finanrii cumulate la data ntocmirii raportului___________ * dobnzile bancare (cumulate pentru perioada respectiv)___ * soldul n cont la nceputul perioadei raportate, conform extrasului de cont__________________ * soldul n cas la nceputul perioadei raportate_______ * soldul n lei la sfritul perioadei de raportare, conform extrasului de cont____________

3. Se anexeaz n copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate: facturi, chitane fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine i dispoziii de plat, contracte etc. 4. Se anexeaz n copie balana i bilanul contabil. 5. Situaia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dup modelul prezentat mai jos): Pentru fiecare activitate n parte Categoria de cheltuieli Numrul documentului justificativ Unitatea care a emis documentul Data Suma Ce reprezint

Total (lei): 6. Bugetul programului/proiectului cultural (program i realizri n conformitate cu structura prezentat n anexa nr. 2) Preedintele/conductorul_________(numele, prenumele i semntura) Coordonatorul programului/proiectului cultural____(numele, prenumele i semntura) Responsabilul financiar__________(numele, prenumele i semntura) Data tampila

Anexa nr. 7

INSTRUCIUNI FINANCIARE Doar cheltuielile eligibile pot fi luate n considerare pentru finanare. Bugetul proiectului reprezint att o estimare a costurilor, ct i un plafon maxim al costurilor eligibile care trebuie s fie costuri justificabile. Pentru a putea fi considerate eligibile, cheltuielile proiectului trebuie s ndeplineasc urmtoarele criterii: - s fie necesare pentru efectuarea proiectului; - s reflecte utilizarea eficient a banilor; - s fie efectuate dup semnarea contractului de finanare i pe perioada de execuie a proiectului; * s fie efectuate, nregistrate n contabilitatea beneficiarului, s poata fi identificate i verificate i s fie dovedite prin documente originale. REGULI GENERALE PENTRU EFECTUAREA PLILOR: Toate plile ce se vor derula n legtur cu desfurarea proiectului se vor efectua printr-un cont (subcont) deschis de autoritatea de implementare, special pentru aciunea respectiv la o banca agreat de aceasta; Orice plat mai mare de 1.000 lei se efectueaz numai prin ordin de plat; Achiziiile vor fi fcute doar de ctre beneficiarul de finanare n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgenta nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, iar emiterea documentelor de ctre furnizori se poate face numai pe numele beneficiarului de finanare; Documentele-suport pentru plile prin banc sunt: factura fiscal, ordinele de plat, nota de recepie care s confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor care fac obiectul plii; Documentele-suport n cazul plilor prin cas sunt: factura fiscal, chitana, registrul de cas, nota de recepie care s confirme realizarea serviciilor sau primirea bunurilor care fac obiectul plii; ordinele de deplasare nsoite de dispoziiile de plat ctre casierie i documentele justificative care au stat la baza calculrii decontului; In cazul n care se achiziioneaz diverse materiale i nu se detaliaz acestea pe factura fiscal sau pe bonul fiscal se va ataa lista semnat i tampilat de furnizor (deviz) cu produsele respective cumprate, inclusiv nr. buci, pre unitar pentru evidenierea ncasrilor i plilor prin banc se vor anexa: extrasele de cont ale operaiunilor, aezate n ordine cronologic din prima zi pn n ultima zi de derulare a plilor proiectului, precum i ordinele de plat.

n cazul n care costurile eligibile la sfritul proiectului sunt mai mici dect costul total estimat, contribuia finanatorului se va rezuma la suma rezultat din costurile considerate eligibile; n situaia n care vor aprea sume de recuperat, pentru acestea se vor calcula majorri de ntrziere n cuantum de 0.1% pentru fiecare zi de ntrziere. Majorrile se vor aplica din ziua urmtoare expirrii termenului fixat pentru restituirea sumelor reprezentnd cheltuieli stabilite ca fiind neeligibile. Nu se accept spre decontare cheltuieli "extravagante" (ex: buturi alcoolice, igri etc);

Nu se accept decontarea cheltuielilor pe baz de bon fiscal, ci numai pe baz de factur nsoit de bon fiscal sau chitan; Nu se accept decontarea cheltuielilor cu diurna dect n cazuri foarte bine motivate. FOND DE PREMIERE PENTRU PARTICIPANI Pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei aciuni care s aib ca finalitate acordarea unor premii pentru participani, beneficiarul finanrii nerambursabile va prezenta: - regulamentul de organizare a concursului, din care s rezulte modul n care se vor desemna ctigtorii i cuantumul premiului pe care l va primi fiecare participant; * comisia care va desemna ctigtorii * procesul-verbal semnat de toi membrii comisiei, din care s rezulte numele ctigtorilor * statul de plat care s cuprind: numele i prenumele persoanelor premiate, suma acordat, impozitul reinut, conform reglementrilor n vigoare (Codul fiscal), suma net primit, buletin -serie i numr -, semntura persoanei beneficiare, aprobarea persoanelor care rspund de implementarea proiectului. ONORARII CUVENITE PARTICIPANILOR (din drepturile de autor) Pentru justificarea onorariilor care se acord participanilor la diverse aciuni ntreprinse n cadrul derulrii proiectului, se vor prezenta pentru justificare, statele de plat ntocmite cu respectarea prevederilor legale n vigoare i copii dup ordinele de plat din care s rezulte plata obligaiilor ctre diferite bugete. REMUNERAII COLABORATORI Pentru justificarea sumelor care se acord colaboratorilor, se vor prezenta pentru justificare contractele ncheiate cu acetia, statele de plat i copii dup ordinele de plat din care s rezulte plata obligaiilor ctre diferite bugete. CAZARE, TRANSPORT I MAS PENTRU PARTICIPANI Decontarea cheltuielilor de transport: Reprezentanii beneficiarului de finanare nerambursabil pot beneficia conform Hotrrii de Guvern nr. 1860/21.12.2006 de decontarea cheltuielilor de transport efectuate la ducere i la napoiere, n cazul n care efectuarea acestora este necesar pentru ducerea la ndeplinire a obiectivelor proiectului finanat de autoritatea finanatoare: pe calea ferat, pe orice fel de tren, dup tariful clasei a II-a, pe distane de pn la 300 km i dup tariful clasei I, pe distane mai mari de 300 km; cu mijloace de transport n comun auto, dup tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale beneficiarului de finanare nerambursabil, dac acesta are asemenea posibiliti, cu ncadrarea n consumurile de

combustibil, potrivit legii; cu autoturismul proprietate personal. n cazul n care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personal, pe ordinul de deplasare se va face meniunea "Se aprob deplasarea cu maina proprietate personal", iar aprobarea va fi fcut de ctre persoana responsabil cu implementarea proiectului. Posesorul autoturismului va primi n acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100 km parcuri. Dac pentru aceeai aciune se deplaseaz pn la 3 persoane, nu se va accepta deplasarea cu maina proprietate personal pentru fiecare persoan - contravaloarea celor 7,5 litri carburant la 100 km parcuri se va acorda unei singure persoane.

Dac deplasarea se face cu autoturismul aparinnd beneficiarului finanrii nerambursabile, justificarea cheltuielilor se va face n baza foii de parcurs care trebuie s cuprind urmtoarele elemente: destinaia deplasrii, distana n km, consumul normat, consumul efectiv. In cazul deplasrilor n strintate se va urmri respectarea prevederilor Hotrrii de Guvern nr. 518/10.07.1995, iar pentru justificarea cheltuielilor vor fi prezentate urmtoarele documente: invitaia primit din partea unei organizaii sau a altor parteneri externi documente din care s rezulte plata anumitor cheltuieli cum ar fi: costul transportului n trafic internaional, cel ntre localitile din ar n care personalul i desfoar activitatea precum i pe distana dus-ntors dintre aeroport sau gar i locul de cazare; comisioane i taxe bancare, cheltuieli pentru obinerea vizelor de intrare n ara respectiv, cheltuieli pentru rezervri de locuri n hotel sau de rezervri de locuri n mijloacele de transport; costul transportului documentaiilor, materialelor sau obiectelor necesare ndeplinirii misiunii; n cazul n care are loc o deplasare a unui grup de persoane i se dorete ca deplasarea acestuia s se fac cu un microbuz sau autocar, pentru justificarea cheltuielilor se vor prezenta urmtoarele: contractul ncheiat cu furnizorul de servicii n baza Ordonanei de Urgen nr. 34/19.04.2006, factura fiscal i chitana sau ordinul de plat. Decontarea cheltuielilor de cazare se va face numai n baza documentelor justificative (factur, ordin de plat sau chitan), cu respectarea prevederilor Hotrrii de Guvern nr. 1860/2006 pentru deplasrile n ar i cu respectarea prevederilor Hotrrii de Guvern nr. 518/1995 pentru deplasrile n strintate. Se accept decontarea cheltuielilor de cazare n structuri de primire turistice n limita tarifelor practicate n structurile de dou stele, cu excepia cazrilor efectuate pentru invitai din strintate, pentru care se accept tarifele de cazare ale structurilor de primire turistice de 3 stele. Se iau n considerare la stabilirea cheltuielilor de cazare taxa de parcare, taxa de staiune i alte taxe prevzute de lege. n situaia n care se organizeaz mese n cadrul unor aciuni de protocol, limit a admis pentru efectuarea acestor cheltuieli este de 13 lei/zi/persoan. NCHIRIERI DE SPAII I APARATUR Pentru organizarea de consftuiri, conferine, analize anuale, ntruniri cu caracter metodic. schimburi de experien i alte aciuni similare, pot fi nchiriate spaii, instalaii (de sonorizare, de traduccre simultan), aparatur audio-video, calculatoare i echipamente periferice i alte bunuri necesare desfurrii aciunilor. Pentru justificarea unor astfel de cheltuieli, beneficiarul finanrii nerambursabile trebuie s prezinte autoritii finanatoare urmtoarele documente: contractul ncheiat cu furnizorul de astfel de servicii n baza Or donanei de Urgen nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare; factura fiscal; confirmarea de ctre beneficiarul finanrii nerambursabile a faptului c acest contract a fost ndeplinit i plata poate fi efectuat; ordinul de plat sau chitana din care rezult plata facturii.

ACIUNI PROMOIONALE I DE PUBLICITATE Beneficiarii de finanri nerambursabile pot utiliza fondurile alocate i pentru aciuni promoionale i publicitare, constnd n: anunuri publicitare, pliante, inscripionri pe diverse materiale, spoturi audio-video, organizare de seminarii etc. Documentele care vor fi prezentate pentru justificarea unor asemenea cheltuieli sunt: contractul de furnizare de servicii ncheiat n baza Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, factura fiscal, chitana sau ordinul de plat, copie dup anunul publicitar, caseta i graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea, spot care va fi de maximum 30 secunde i modelul pliantului publicitar. TIPRITURI Pentru justificarea cheltuielilor cuprinse la capitolul bugetar "Tiprituri", vor fi prezentate urmtoarele documente: contractul de furnizare de servicii ncheiat n baza Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, factura fiscal, chitana sau ordinul de plat i procesul verbal de recepie care s confirme faptul c serviciul respectiv a fost prestat. Se va anexa cel puin I ex. din tipritur, iar pe aceasta va fi menionat obligatoriu

finanatorul - Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj. n scopul obinerii avizului din partea finanatorului, materialul va fi trimis la instituie cu cel puin 5 zile lucrtoare (pentru publicaii de 1-5 pagini) i cu cel puin 10 zile lucrtoare (pentru publicaii mai mari) nainte de data programat pentru intrarea n tipar.

Anexa nr. 8

DECLARAIE DE IMPARIALITATE a membrilor comisiei de evaluare i selecionare Subsemnatul ________________ dein, ca membru al Comisiei de evaluare i selecionare a ofertelor culturale depuse de ctre persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, romne sau strin e, autorizate, care pot primi finanare nerambursabil de la Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor culturale naintate comisiei. Declar prin prezenta c nici eu i nici soul/soia, rudele sau afinii mei pn la gradul al II-lea inclusiv, nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial n legtur cu finanarea programelor/proiectelor/aciunilor culturale, naintate Comisiei de evaluare i selecionare care pot primi finanri nerambursabile de la Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj.. Confirm c, n situaia n care a descoperi, n cursul aciunii de selecionare i evaluare, c un astfel de interes exist, voi declara imediat acest lucru i m voi retrage din comisie.

Data Semntura

Anexa nr. 9 REGULI DE IDENTITATE VIZUALA Beneficiarul de finanare nerambursabil de la Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj se oblig s respecte urmtoarele reguli de identitate vizual a finanatorului: - Pentru afie: Se va include n afi i textul: "Proiect finanat nerambursabil Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj" Precum i sigla CCAJS. - Pentru cataloage, pliante i alte materiale publicitare, coperte de CDuri, cri i alte bunuri similare: Pe coperta se va meniona: "Acest material este publicat n cadrul proiectului derulat de ctre________________cu sprijinul financiar al Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj, prin programul de finanare nerambursabil n anul " i "Coninutul acestui material nu reprezint n mod necesar poziia oficial a Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj." Va fi inserat i sigla CCAJS. - Pentru clipuri video/audio n cazul unor clipuri video pregtite pentru difuzare public prin televiziuni/pe caset video se va insera "Proiect finanat nerambursabil Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj" Textele "Proiect finanat nerambursabil Centrul de Cultur i Art al Judeului Slaj " i "Coninutul acestui material nu reprezint n mod necesar poziia oficial a Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj " vor fi inserate/citite n mod obligatoriu n cazul clipurilor video/audio. nainte de lansarea n tipar a materialelor publicitare sau realizarea clipurilor audio/video, macheta sau textul clipului vor fi trimise spre aprobare Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj. Materialul scris poate intra la tipar numai dac primete avizul din partea instituiei. n scopul obinerii avizului, materialul va fi trimis cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de data programat pentru intrarea n tipar pentru publicaii de 1-5 pagini i cu cel puin 10 zile lucrtoare pentru publicaii mai mari. In caz contrar, cheltuielile de producere nu vor fi decontate din bugetul Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj. Conform art. 6 din Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii romne n locuri, r elaii i instituii publice: "n cazul textelor de interes public scrise n limbi strine, aflate la vedere n locuri publice sau difuzate prin mijloace de informare n mas, traducerea complet n limba romn trebuie s aib caractere de aceleai dimensiuni cu cele ale textului n limba strin i s fac parte integrant din ansamblul grafic respectiv". Beneficiarul va meniona sursa de finanare la toate evenimentele organizate n cadrul proiectului. Beneficiarul finanrii nerambursabile Preedintele/Conductorul..............
Manager,

Suca Vasile Daniel Zalu, 25 martie 2013 Prezentul ghid a fost aprobat n edina Consiliului de Administraie al Centrului de Cultur i Art al Judeului Slaj din data de 22 martie 2013.