REGIUNI TURISTICE IN S.U.

A
Nume oficial Formare Capitala Nr. populaţie Densitate Suprafaţă Limbi vorbite Religii Etnii Forma de guvernământ Moneda naţională Statele Unite ale Americii 1948/ 1994 Washington, DC 303.290.000 loc. 31 loc./km² 9.826.630 km² engleza, protestantism, catolicism, iudaism Albi, americani,asiatici, negri,africani Republică federală- preşedinte (stat federativ cu 50 de state şi un district federal) Dolarul American= 100 cenţi

În U.S.A. se diferenţiază patru zone turistice, care se individualizează prin varietatea şi concentrarea resurselor turistice generate de cadrul natural, dar şi de prezenţa obiectivelor culturale şi tehnico-economice, ce se asociază centrelor urbane şi turistice ale U.S.A.: Est Americană, Central Americană, Vest Americană şi Hawaii. AMERICA DE EST (APPALACHIANĂ) MARILE LACURI Cuprinde o arie circumscrisă marii suprafeţe lacustre de la graniţa cu Canada, care deţine atracţii naturale spectaculoase, unele cu amenajări pe măsură, dar şi centre turistice recunoscute pretutindeni, toate amplasate într-un peisaj natural de mare frumuseţe. Marile Lacuri - Superior, Huron, Michigan, Erie şi Ontario ocupă circa 247.40( kmp., sunt încadrate de un podiş recunoscut prin peisajele sale şi legate, prin cascade sau mic defilee de mare frumuseţe. Totodată, ele reprezintă cel mai mare sistem de navigaţii continentală de pe glob (10.000 km), dar şi turistică. Chicago (statul Illinois) un megalopolis pe malul Lacului Michigan se desfăşoară pe circa 100 km lungime şi 15 km lăţime este un important centru industrial, financiar şi de comunicaţii. Oraş cosmopolit cu cartiere separate, locuite de diferit naţionalităţi, este cel mai american dintre oraşele U.S.A., prin construcţii zgârie-nori, străzii sale şi liniile de metrou ce survolează străzile. Aici s-a construit prima clădire "zgârie-nori (un schelet de oţel cu 17 etaje), în 1885, urmând în perioada 1920 - 1930 să se realizeze "Scara Tower", cea mai mare clădire cu 110 etaje, 483 m înălţime, 103 lifturi, 18 benzi rulante. Este un puternic centru cultural, cu universităţi, muzee, clădiri de epocă, parcuri şi grădini. Se impune Chicago Temple (173 m înălţime, construit în 1924), City Hall (1910), Universitatea (1890), Centrul Comercial Turnul cu Apă, Centrul Marinei (60 etaje), Manhattan Building, Campusul Universitar (1909), Muzeul de Artă al 1

Milwaukee (Wisconsin) pe malul Lacului Michigan. cu mausoleul celui de-al 20-lea preşedinte al S. construit cu ocazia comemorării a 100 de ani de pace între cele două state. Capela Ioanei D 'Arc (sec. cu Muzeul Regal Londonez. are lifturi exterioare din sticlă. acum funcţionează uzinele "Ford Motors". Cranbrook centru cultural internaţional şi Parcul Naţional Point Pelee (51 km SE). Detroit (statul Michigan) oraş. numeroase parcuri. capitală a automobilismului (1909) prin uzina "Ford". de unde se pot vedea ambele sectoare de cascadă. Muzeul Satului.A. nod de comunicaţie. America. 238 m). Pine Sky Area etc. teatre. City Hali (122 m). Cleveland (Ohayo) important centru industrial şi financiar. Grand Park. vapoare (3 nave) care traversează râul chiar în faţa căderii de apă. financiar şi turistic. Biserica Ortodoxă Greacă. muzee. centru industrial. în zona americană şi 48 m înălţime şi 913 lăţime în partea canadiană). universitar. în apropiere se află "Podul Curcubeului". Minolta Tower (99 m) cu restaurant rotativ. la 86 m înălţime.Americii. sporturi de iarnă Alpine Valley (57 km). Muzeul de Artă (1909). Biblioteca Prezidenţială C. Coreea). 2 . Lincoln Park. parcuri. Skylon Tower (243 m). In apropiere se află şi renumita staţiune de iarnă "Lake Placid". Garfield. pod internaţional al păcii. XV). Rochester (New-York) . circumscris Cascadei Niagara. ce permite admirarea cascadei şi a defileului Niagara ascuns la 90 m adâncime. zgârie-nori: Centrul Civic cu Sala de Expoziţii Cobo. cu numeroase colecţii din Asia (China. Teatrul Pabst (1395). Piaţa Hart. R. Piaţa Turnului Niagara oferă o frumoasă privelişte asupra cascadei. ce leagă Lacul Erie de Lacul Ontario.oraş port. cu muzee. reprezintă o impresionantă cădere de apă (51 m înălţime. 4 cu 39 etaje). de unde se poate observa o neuitată privelişte asupra cascadei şi împrejurimilor. iar liftul coboară în defileu. clădiri zgârie-nori (monument de arhitectură)-Society Center (240 m. Franţa. cum sunt: aerocarul (549 m lungime). toate pe un mecanism care se roteşte. unele de mare ingeniozitate. clădiri de epocă. In căderea sa. restaurante. şuvoiul de apă a săpat un bazin adânc de 60 m (Potcoava) cu toată duritatea rocilor. cinema. sporturi de iarnă la 80 -100 km: Sky Valley. universităţi. important centru cultural. hoteluri şi restaurante. în împrejurimi: Arbor cu Universitatea Michigan. cultural şi comercial. "General Motors" şi "Chrysler". turnul de observare cu lift. Lake Vien Cemotery. Această cascadă formată pe Râul Niagara. mijloc de transport pe cablu. Cel mai important şi vizitat de turişti este Parcul Naţional Niagara Falls din aria Lacului Erie. oferind o vedere spectaculoasă a acesteia. J. Ford. sală de dans. la baza cascadei. Buffalo (New-York) oraş port. clădiri de epocă. Japonia. Universitate din 1846. muzee. centru comercial. Muzeul de Istorie Naturală. cu monumente de arhitectură şi istorice: Complexul Memorial al Războiului de Independentă. este legat de o cale ferată de Cascada Niagara.. fondat în 1671. 57 etaje) şi Terminal Tower (52 etaje. nod de comunicaţie. despletire dată de Insula Capra. numeroase parcuri pe malul Lacului Erie. 323 m lăţime. Pentru vizitatorii cascadei s-au amenajat o serie de echipamente şi instalaţii.U. Renaissance Center (6 blocuri de sticlă. ce porneşte de la baza defileului şi se ridică cu 30 m deasupra stâncii.

MUNŢII APPALACHI Arealul se suprapune integral peste munţii omonimi. Boston. plajele ospitaliere pentru circa 2-3 luni pe an în NE. cu o varietate de formaţiuni calcaroase spectaculoase denumite sugestiv „Templul Solomon". De asemenea. cultural. De aici şi atracţiile turistice diverse. 3 . 42 etaje). A fost descoperită în 1809. Astfel se individualizează trei areale turistice de litoral: a) Arealul turistic LITORALUL DE NE cuprinde Câmpia Litorală Atlantică de NE şi puzderia de insule care însoţesc ţărmul oceanului şi se întind pe 1440 km lungime de la graniţa cu Canada până la Washington. peisaje şi forme carstice. Ca centre turistice se remarcă: Pittsburg oraş-port important centru comercial. în zona literală. 22 m). este un coridor economic de mare dezvoltare şi prosperitate. şi de mare bogăţie care atrag milioane de vizitatori. iar aglomerările industriale din conurbaţia Boston . sunt deschise tot anul la Miami. montan pitoresc. condiţiile mai aspre spre nord se atenuează treptat spre cele subtropicale din sudul Floridei. dar şi de contraste ce se impun în viaţa socio-economică şi turistică. Prezintă un relief variat şi pitoresc. cu decoraţii neogotice. vizitat de peste 8. dar şi o uriaşă aglomerare urbană ce depăşeşte 50 milioane locuitori (aria Boston .Washington). Oraşul oţelului.000 kmp). Newark. dar mai ales centre turistice şi alte atracţii de valoare deosebită.A.New York se pierd în cele turistice şi de divertisment în sud. Ca atracţii turistice se numără: Catedrala Learning. Baltimore. într-un peisaj. Campusul universitar. turistic. cu precădere peşteri şi chei. Parcurile Naţionale constituie o atracţie turistică importantă. Camdem -un loc deosebit de pitoresc pe malul Golfului Penabreat. format dintr-un lanţ neîntrerupt de oraşe: New-York. cascade şi parcuri naţionale. parcuri şi rezervaţii. 2000 specii de ciuperci. financiar. Paul (gotic) şi Capela Heinz (gotic. Se întinde pe circa 80 km lungime şi 30 km lăţime şi cuprinde munţi cu peisaje pitoreşti şi are 20 de vârfuri cu peste 2000 m altitudine. „BOSWASH" cel mai întins megalopolis de pe glob (140. dar şi oraşe interesante prin pitorescul şi valoarea obiectivelor turistice. fondat în 1754 pe Ohio River. cum sunt: Parcul Naţional Great Smoky Mountains (Carolina de Nord) cu 300 de specii de plante superioare. Philadelphia. LITORALUL ATLANTIC (COASTA ATLANTICĂ) Este o arie de mare frumuseţe. domenii schiabile şi staţiuni turistice. care se înscriu cu peisaje variate şi de mare frumuseţe. aici găsindu-se mumii ale amerindienilor (populaţie băştinaşă precolumbiană).5 milioane turişti pe an. unde se află Catedrala Sf. unde se află insule de mare frumuseţe. Parcul Naţional Mammoth Cave (Peştera Mamut) cu peştera dispusă pe cinci niveluri şi o suprafaţă de 16 kmp cu circa 300 de galerii ce se întind pe o lungime de peste 500 km (cea mai lungă din lume). Washington. acest spaţiu de intrare în S. o clădire zgârie -nori (160 m. „Coloanele lui Hercule". numeroase muzee.U. sute de specii de păsări şi animale cu blană.

000 de vizitatori pentru panoramă.000 vizitatori / zi. 72 lifturi). religii şi forme de viaţă.S. New York. întretăiate de 220 străzi (streets) de la V la E şi numerotate de la l la 220. Numeroase staţiuni montane (de iama) din Munţii Appalachi Alegami aflate la fiind deschise în perioada decembrie -martie: Holiday Mountain. limbi. important centru comercial. unde a fost student şi J. Central Electric Building (70 etaje). Transportul este deservit de numeroase taxiuri galbene(12. biblioteci (J. Centrul de Comerţ Mondial. 17 m soclul.000 studenţi. cu antena TV 521 m). este cel mai mare oraş american. care primeşte peste 80. un conglomerat de stiluri arhitectonice. Ski Bowl. întemeiat în 1636 ca refugiu al liderilor religioşi puritani din S'alem. Studiourile NBC. mai modest. al doilea după Sears fower din Chicago. cu numeroase monumente arhitecturale: Clădirea Federală "J. unde se află statuia lui Cristofor Columb şi figurile turnate în bronz ale preşedinţilor americani. F. naţionalităţi. cu circa 17. magazine luxoase. Are numeroase muzee. ce duce în Parcul Central. între două braţe de râuri: Hudson River şi Harlem River şi un braţ de mare . Kennedy". vara). hoteluri de confort diferit. Monumente de artă: Statuia Libertăţii (93 m din care 46 m statuia. 4 . industrial şi turistic. capitala statului Massachusets. realizată de sculptorul Frederic Auguste Bartholdi şi inginerul Gustave Eiffel. Boston fondat în 1630. Ca monumente de arhitectură se impun: Clădirea Dakota (stil victorian) cu apartamente de lux. Queens. cel mai populat. blocurile zgârie-nori Empire State (102 etaje. după cucerirea englezilor.East River. Kennedy. faimoasa Universitate (din 1636). Citicorp Center (79 etaje). Brookiyn cel mai neatractiv şi starul Island. F. instituţii bancare. dar al poporului francez către poporul american la aniversarea independenţei (1886). centru turistic şi istoric cu o biserică baptistă (1638). Insula Manhattan este inima oraşului. monumente. Providence capitala statului Rhode Island. Arcul de Triumf Washigton (1892 -1895). Fifth Avenue este un frumos bulevard străjuit de catedrale în stil gotic. Oraşul zgârie-norilor (200) ocupă insula Manhattan lungă de 20 km şi lată de 5 km (57 kmp). Ski Winham. Centrul de Bursă. Piaţa Guvernamentală. Castelul Elms. F. are un sistem stradal ortogonal. aici se desfăşoară Festivalul Internaţional al Jaz-ului. cu aspect rustic. Centrul Lincoln de Artă Performantă (5 teatre şi săli de concerte). Banca Chasa Manhattan (68 etaje cu 6 uşi de 45 tone fiecare). datat din 1524 şi fondat de olandezi în 1624 ca New Amsterdam . cafenele.Portland important port pescăresc cu o valoare turistică remarcabilă. Este deservită de un lift. Clădirea Naţiunilor Unite (1952 cu 39 etaje). Kennedy). 30 m piedestalul şi 200 tone greutate).000). iar în piedestal se află un muzeu al imigraţiei (circa 120. parcuri. Sala Panilor Tenisului Internaţional. Banca Federală de Rezerve (24 m înălţime). autobuze şi 400 km de linii de metrou şi dispune de foarte multe restaurante. Opera Metropolitan.port în vârful insulei Manhattan şi devenit New York în 1664. profesii. Universitatea Harward cu campusul. format din 12 bulevarde (avenucs) orientate N . Este alcătuit din patru cartiere: Bronx. Newport aşezat într-un pitoresc golf cu numeroase monumente de arhitectură şi de rezonanţă istorică: Casa de Marmură (copie după Versailles). cel mai mare din New York (411 m.

S. fondatorul a gândit o capitală în afara graniţelor statelor americane şi a delimitat districtul Columbia.b) LITORALUL CENTRAL se suprapune ariei oraşelor încărcate de istorie: Philadelphia. Sporturi de iarnă: Spring Mountain Ski Area (5 teleferice.1943. aici G. Bulevardul Pennsylvania face legătura între Casa Albă. 32. Congress Hall.capitala federală.000 lucrători). Clădirea Pentagonului (lângă Cimitirul Naţional Arlington) cea mai mare clădire din lume. care au fost înglobate în Parcul Naţional Istoric al Independenţei. industrial. De aceste evenimente se leagă monumentele istorice: Independence Hali cu faimoasa Cartă Albă.S. după planurile arhitectului Pierre Charles. Baltimore. Acvariul Naţional (8000 de animale cu 600 specii). Atlantic City important centru de divertisment (hoteluri. Doe Mountain (7 teleferice la 92 km). 5 etaje. City Hall (77 m). Washington. Campusul cu clădiri în stil georgian.A. 28 km de coridoare. cu o arhitectură distinctă (134 ha. inima spectacolelor artistice. aeroport internaţional. anual înregistrând peste 33 milioane de vizitatori. zgârie-nori). Philadelphia oraş în Pennsylvania. Franklin" a fost transformat în 1990 în Central viitorului. Constituţia ţării. Casa unde Thomas Jefferson a citit Declaraţia de Independenţă. muzee de artă. Monumentul Naţional şi Mormântul Sfânt pe locul bătăliei din 1814. mare oraş portuar. sediul vicepreşedintelui U. sinagogile. Baltimore fondat în 1729. ruletă). vechea clădire a Executivului. întemeiat de G. Casa Tâmplarului (primul congres continental în 1774). Petra din Roma. cazinouri.000 locuri) şi cea mai mare orgă din lume (32.A. Baltimore Area cu numeroase fântâni. ucraineni). Convention Hall o enormă sală (41. care pornesc de la cei doi poli ai săi: Capitoliul şi Casa Albă. muzeele. cu impunătorul dom ce-1 imită pe cel al Basilicii Sf.F.S. construită între anii 1941 . . din marmură cu 5 . Curtea Supremă stil clasic. "Oraşul Eroilor şi Monumentelor". cultural şi comercial. alături de Centrul Universitar cu 8 universităţi şi Templul Universităţii. Oraşul este de o simplitate majestuoasă prin concentrizarea sa şi străzile radiale. nu departe de Munţii Vernon. Adams în 1800 şi impozantul Capitoliu. Se remarcă o serie de obiective turistice cum sunt: monumente de arhitectură: Centrul de Artă "J. ştiinţă.C. fondat în 1682 are un trecut istoric relevant. 96 m înălţime). un exemplu de arhitectură victoriană în U. cu vechi etnii stabilite aici (polonezi. biserici Bazilica (cea mai veche catedrală catolică). Muzeul "B. reşedinţa oficială a preşedinţilor începând cu J. care a aprobat primul guvern american.). Oraş cosmopolit. Washington în 1790 pe malul Fluviului Potomac. Washington. De acest oraş se leagă Declaraţia de Independenţă. promenade. Muzeul Căilor Ferate. Vechiul Oficiu al Poştei (victorian. Kennedy" (pe malul fluviului Potomac. hotelurile şi peste 500 de restaurante completează atracţiile oraşului. la 50 km). capitala este cel mai european oraş de pe coasta atlantică. Realizată aproape pe un loc viran.. loc de origine a primei linii ferate din U. Atracţii turistice: monumente arhitecturale: Charles Center (15 centre comerciale şi rezidenţiale. Washington D. cu peste 4 milioane vizitatori / an. Washington a prezidat opt ani (1790-1797) noua naţiune. blocurile nu au mai mult de 15-16 etaje pentru a nu depăşi înălţimea monumentului lui G. considerat Las Vegas-ul zonei.000 tuburi şi 1477 registre). iar activitatea economică este exclusă cu excepţia celei administrative. italieni. bisericile.A. Străzile medievale.

. Adams. Se impun: Biserica Sf. Lincoln. Lincoln. dar şi cu importante centre istorice cu vestigii de interes turistic. în largul litoralului se continuă Arhipelagul coraligen Keys. bananieri şi chiar cocotieri. impunătorul Dom de pe dealul Capitoliului. ce îmbogăţesc atracţiile naturale. 540 de săli şi un parc de 62 ha cu o colecţie de arbori în diverse culori (se vizitează 5 săli de recepţie. Teat rul Ford.1800). Are dimensiuni impresionante (86 m înălţime. Este acoperită cu nisipuri pe care se dezvoltă păduri de pin. iar Statuia Libertăţii. o zonă de câmpie joasă cu numeroase plaje bine amenajate.). Universal Studios Fiorida deschis în 1990 pentru filme TV pentru copii.S. Capitoliul Statului (1788).7 ha). Complexul Watergate. deci. atrag circa 25 milioane de turişti din U. către munţi.A. Se impun plajele: Daytona Beach (cu celebrele curse de automobile).5 milioane vizitatori / an). mai mult de l milion din Canada şi mii de vizitatori din Europa şi America Latină. Monumente istorice: Capitoliul (1793 -1812).B. Pompano Beach. Richmond capitala Virginiei.300 ha şi peste 300 milioane de vizitatori de la înfiinţarea sa în 1971). Boca Raton şi Miami. unde a fost asasinat preşedintele A. MGM Studios studioul de filme pentru copii. cu peste 85 milioane cărţi în 470 limbi).S. în apropiere Clădirea Curţii Supreme (din marmură). 105 m lăţime. care adăposteşte Camera Reprezentanţilor şi Senatul. Hoower Building (F. Monumentul Avenue. Dotările turistice de mare diversitate. faimoasa clădire inaugurată în 1800 de preşedintele J. şi joasă (75 m altitudine) spre ocean. un oraş al "satisfacţiilor" din Florida şi estul U. până la Miami în sud.E. are 6 m. care formează cea mai mare concentrare de hoteluri din lume. primind peste 1. Casa Albă a Confederaţiei (1861-1865). c) LITORALUL SUDIC se desfăşoară la sud de Washington. de-a lungul Atlanticului până în Peninsula Florida. practicat tot timpul anului. Se remarcă. Palm Beach. tehnicitate şi atractivitate. 79 m înălţime. Walt Disney World fondat în 1873. Muzeul de Artă frumoasă Peninsula Florida ţară a turismului heliomarin. Casa Albă (1793 . îndeosebi Rotonda. Biblioteca Congresului din granit şi marmură (rafturile totalizează circa 430 km. plaje ce se întind pe circa 641 km.I. care dau faima plajelor de aici.decoraţiuni interioare rafinate. de mare farmec. fiind socotit un muzeu al Virginiei. unde se află cripta originală a mormântului G. iar chiparoşii şi pinii înviorează peisajul. are totuşi patina medievală. picturi. mai ales în timpul preşedintelui Kennedy. oraş fondat în 1607. John. din bronz. care a suferit multe modificări. azi muzeu. adăugându-se unele corpuri. de la Insulele Amelia Island (Georgia). ananas. sea World oraş ultramodern şi cu un enorm parc zoomarin ce atrage peste 3 milioane turişti / an. parcuri. portocali. 6 . coloane.A. Clima caldă şi umedă favorizează practicarea turismului heliomarin în ambianţa fermecătoare a culturilor de lămâi. Sudul peninsulei este o câmpie netedă cu mlaştini şi lagune. centru industrial cu zgârie-nori. Walt Disney World faimosul parc de distracţii (11. iar aria litorală este formată din nisipuri fine albe. grădini. 6. pe an. Universitatea Georgetown (1789) şi Campusul. are un peisaj de câmpie mai înaltă în nord. cu interioare frumos decorate cu statui. Washington şi catafalcul utilizat la funeraliile lui A. cu numeroase muzee. J.

parcuri: Grădina Botanică Tennessee.Western (1837). situat într-un climat subtropical. cu muzee (Muzeul de Artă Americană şi Africană). de asemenea. AMERICA PRERIILOR Ocupă Câmpia Mississippi şi piemonturile limitrofe Munţilor Appalachi la est şi Munţilor Stâncoşi la vest. cu întinse exploatări de petrol. faimoase monumente: Panthenonul (1931. Nashville capitala statului Tennessee. Practic. Coasta Vestică a Floridei este. străzi şi clădiri din 1864). unde sunt remarcate oraşele . clădiri somptuoase. centre istorice. comercial şi bancar (130 de bănci) în care se remarcă o serie de clădiri: Piaţa Western Peachtree (73 etaje). cu plaje şi hoteluri în stil hispano-maur. grădini şi locuri de agrement. Tampa oraş fondat în 1823. fondat în 1779.staţiuni: Tampa şi St. clădirea Corporaţiei World of Coca Cola. Sanibel şi Captova Island). al hotelurilor. replică a Panthenonului grec). alimentare. Studio B. Aici s-au născut culturi muzicale originale ca jazz-ul (New Orleans). centrul Peachtree (un ansamblu arhitectural spectaculos. Şea World) şi cele de-a lungul Golfului Mexic ( Sarasota. zona se suprapune bazinului hidrografic al marelui Fluviu Mississippi . biserici. blues-ul (Memphis). Epcot. paradisul sporturilor acvatice. Indian Shores. iar istoria a lăsat vestigii valoroase. Regiunea are un relief variat de câmpie şi podiş. Pe lângă plajele renumite Madeira Beach. trestie de zahăr şi a crescătorilor de vite şi cai (vestiţii cow-boy din filmele western). fondat în 1841. sate de vacanţă africane.Palm Beach o renumită plajă. Cele mai importante oraşe industriale. cu un ultramodern hotel cu 73 etaje). se remarcă şi prin numeroase parcuri. Teatrul Fox (1929). oraş fondat în 1837.Missouri şi ocupă unele state federale cu tradiţie agricolă.S. Grădina Zoologică (3500 de animale) cu spectacole date de animale. Universitatea Fisk (1866). Dallas oraş în Texas. şi două provincii canadiene) şi se varsă în Golful Mexic printr-o deltă de 4 kmp. replică a Washington Capitoliu). grădini. Capitoliul Statului. Muzeul Martin Luther King. post al primei căi ferate Atlantic . Atlanta Subterană (un complex de labirinturi. sala de muzică country legată de numele cântăreţului Elvis Presley. astăzi obiective turistice reprezentative. comerciale şi centre turistice de rezonanţă sunt: Atlanta capitala statului Georgia. Cheekwood . divertisment. cu peste l milion vizitatori/an. Petersbourg. textile. în parte ocupate de vestitele prerii americane.A. Oraş industrial. o mare aglomerare turistică. Fluviul Mississippi (6420 km lungime şi un bazin hidrografic de 3. a plantaţiilor de bumbac. oraş al zgârie-norilor. centrul industriei petrolului. Universitate. se impun două principale atracţii turistice: excursiile în Florida Centrală (Walt Disney World. Capitoliul Starului Georgia (1889.parc forestier tropical (12 ha). Clădirea Studioului Radio. economice dar mai ales turistice.2 milioane kmp) drenează cu afluenţii săi o optime din continentul nord-american (31 de state din U. Hermitage (1819). numeroase muzee. oraşul muzicii country. numeroase parcuri. muzică country (Nashville). considerat de faimosul Zero Mile. Se impune prin unele realizări arhitecturale: City Hall cu linii 7 . cu numeroase atracţii naturale şi antropice.

F. dar şi oraş al Ştiinţei.se impune prin: "Superdomul Louisiana". Parcul Central de Stat (97 ha) cu expoziţii florale. condiţiile de relief şi climă variate au determinat peisaje dintre cele mai diverse şi de mare originalitate (polare. Centrul Comercial Dallas. Este unul dintre cele mai cochete oraşe. un grup de clădiri ultramoderne. cu aeroporturi servicii de helicoptere pentru turişti. mai ales litoralul pacific. cu o iluminare nocturnă de mare efect. B.aurul alb . Numeroasele parcuri naţionale sau rezervaţii naturale adăpostesc peisaje de mare frumuseţe la care se adaugă şi parcurile naţionale ale populaţiei indiene precolumbiene. aeroport ultramodern. New Orleans un oraş cu un istoric zbuciumat locul de naştere al "jazz-ului". gazon artificial şi şase canale de televiziune. deşertice. cu numeroasele lanţuri montane (cordiliere) longitudinale. cât şi fâşiei litorale califomiene de la Oceanul Pacific. Alaska şi Munţii Stâncoşi. centru industrial. Allied Bank Tower. Kennedy. glaciare. 8 .000 locuri pe trei niveluri cu aer condiţionat. şcoli. Se pot delimita trei subzone de interes turistic: Litoralul Pacific. o clădire de peste 90. Kennedy (legată de asasinarea preşedintelui). De remarcat este şi Universitatea Rice cu campusul sau Muzeul Spaţial şi Centrul de Control. F.). culturii şi sportului cu centrul Spaţial L. ce închid imense întinderi de podişuri aride. Istoria febrilă a ocupării vestului american. R. alături de alte clădiri şi o suită de fântâni arteziene. ce se desfăşoară până în îndepărtata Alaska. precum şi platoul de filmare a filmului serial "Dallas". Centrul Spaţial L. Houston fondat în 1836 fosta capitală a Texasului. copie a Centrului Pompidou din Paris. Universitatea. de litoral etc. vulcanice. "Oraşul bursei bumbacului" . care se află în ultramodernul Centru Civic Houston. Depozitul de Cărţi Şcolare Texas. acvarium.B. cluburi). vechile cartiere fiind adevărate muzee în aer liber iar podurile peste Mississippi sunt impunătoare opere de artă. Stăpânirile spaniole. imensul Hotel Hyatt Regency sau Centrul de Conferinţe Reunion Tower.A. al treilea din lume . unde turismul a atins niveluri înalte de dezvoltare. Johnson (40 km S-E). Numeroase autostrăzi interstatale traversează în lung şi în lat această zonă. presărate cu lacuri sărate. Expoziţia de Istorie J. la care se adaugă marile fluvii ce-şi croiesc defilee (canioane) spectaculoase. Centrul de Congrese G. leagă U. Parcul Highland un adevărat cartier privat (clădiri. Portul.geometrice. a căutătorilor de aur se împleteşte cu civilizaţia modernă şi determină atracţia fascinantă a acestui teritoriu. stâncoase sau deşertice.S. cu o arhitectură deosebită. care atrage mii de turişti/an.MUNŢII STÂNCOŞI) Se suprapune vastei arii a Munţilor Stâncoşi. de unde a fost asasinat la 22 noiembrie 1963 fostul preşedinte J."Poarta Americii". Suprafaţa imensă. Brown. AMERICA VESTICĂ (CALIFORNIANĂ . mexicane. Universitatea metodistă de Sud. franceze au lăsat amprente în'civilizaţia şi arhitectura oraşului. de mapamond. Johnson.

cel mai jos punct de uscat din America. „Grand Canyon" este cel mai mare şi spectaculos canion terestru.Valea Morţii în est -. 40 m circumferinţă şi circa 5000 de ani de viaţă. coreeni. germani. al plajelor 9 . cu o vegetaţie xerofilă. mexicani. Clima mediteranean . cel mai înalt masiv). cultura şi civilizaţia lor. Acest areal împleteşte peisaje şi atracţii naturale de mare spectaculozitate. cu cea mai frumoasă panoramă peste golf. Valenţele turistice şi concentrarea acestora permit distingerea a două areale: California şi Litoralul de NV. de la întinse pustiuri. sequoia sau stâncoase. iar spre est se află Sierra Nevada (4418 m în Vf.). în care s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură pe termen lung 48. 6-30 km lăţime. se impune în peisaj şi vegetaţie (peisaje subtropicale în vest şi deşertice . unde s-au desfăşurat olimpiadele din 1932 şi 1984).o atracţie deosebită.000 locuri. o depresiune deşertică -82 m. al treilea port american. la văile fertile. cercetătorilor. al faimoaselor restaurante (Sunset Boulevard). şi pădurile de Sequoia. a) CALIFORNIA se suprapune în parte statului californian şi are un relief variat către vest.oceanică. Arco Piaza). relaxarea şi comunicarea cu natura constituie miracolul "California". Este unul dintre cele mai frumoase oraşe şi prezintă atracţie prin impunătorul pod "Golden Gate" (1937-1939). numeroase cascade). şi 1/3 din producţia naţională de fructe şi vegetale). dar şi al finanţelor. 349 km lungime. al sălilor de concerte (Music Center). plaje întinse. Los Angeles fondat în 1781 este o uriaşă metropolă care înglobează numeroase staţiuni oraşe din jur (145 km lungime. mexicani etc. Este oraşul miliardarilor (Century City). dar şi în agricultură (80 % din vinurile consumate în U. mulţimea cartierelor de emigranţi (chinezi. uriaşi arbori de 80 m înălţime. japonezi. de la panorama oraşului.9°C timp de 43 de zile în iulie 1917. dar mai ales gastronomia specifică . al zgârie-norilor (Bunkei Hill. japonezi. italieni. filipinezi etc. 2133 m adâncime maximă. al arenelor uriaşe (Memorial Coliseum 102. în stil colonial spaniol). unde soarele. cu un peisaj spectaculos.A. Oraşul a fost construit în golful omonim şi este mare centru industrial.LITORALUL PACIFIC Ocupă coasta pacifică de la graniţa cu Mexicul în sud până la Golful Alaska. ruşi. până la parcurile naţionale: Parcul Naţional Yosemite din Sierra Nevada. 30 km lăţime) şi populaţii diverse ca etnie (chinezi. Coasta californiană reprezintă riviera pacifică dintre Sân Francisco şi graniţa cu Mexicul. Valea Canionului Colorado (11 km lungime. al cinematografiei (Beverly Hills). San Francisco fondat în 1776 de călugării franciscani. 1500 m adâncime. care etalează clădiri specifice de epocă. Whitney. sistemul de transport vechi cu "ricşa" motorizată şi tramvaiul cu cabluri (1773). Munţii Coastelor jalonează oceanul şi lasă loc unor câmpii litorale cu plaje pitoreşti. 800-1500 m lăţime. pagodele chinezeşti.S.). în nord. peisajele pădurilor de pin. al Disneyland-ului. unde se află şi renumitul Monument al Naturii "Valea Morţii". francezi. sărace. dar şi deşertică spre interiorul ţării. de care este legată Misiunea Dolores (1776. Intre cele două cordiliere o câmpie mănoasă se desfăşoară de-a lungul râului Sacramente şi afluentul său San Joaquin.

Santa Monica. zeci de galerii. b) LITORALUL DE NORD .Los Angeles (UCLA. situat într-un golf de mare spectaculozitate.însorite şi elegante (Laguna Beach. 1919). centru de afaceri şi economic. centru comercial şi turistic. interesant Muzeul Deşertului. fonduri piscicole şi cinegetice. Alte atracţii: la vest de metropolă: Belair şi Beverly Hills. în SE. financiare. Cartierul Gaslamp (de elită). golfuri. plecaţi în America cu mult înainte de Columb). cu fiorduri. cultural. a devenit un mare port. cartier luxos al milionarilor şi starurilor de cinema. monumente.oraş al milionarilor în plin deşert. Centrul Istoric Old Town şi San Diego de Alcala. teatre. fiorduri. cu un camping uriaş (166 ha). Se înscrie în turism prin monumente arhitecturale ca: Centru Seattle (184 m). sute de teatre). 78 m înălţime.centru ştiinţific şi universitar. oraş al celebrităţilor artistice. al frumoaselor cartiere (China Town.centrul industriei cinematografice (1910). de excursii spre Cascada Rouge sau spre Canionul Columbian. Pasadena . Universitatea California . Piaţa Pier cu două mari 10 . în Munţii San Jacinto (3295 m). Long Beach). plaje: Manhattan Beach. Koreatown etc. biserici. al ştiinţelor şi universitarilor (5 universităţi şi o densitate mare a laureaţilor Premiului Nobel). Seattle fondat în 1851 şi situat într-o arie montan-litorală de mare pitoresc. al artelor (35 muzee. Se remarcă Parcul Prezidenţial. într-un peisaj spectaculos. important port. de ştiinţe şi industrie. biserici. cascade. este oraşul marilor bulevarde (Sepulveda Boulevard. de remarcat tramvaiul tractat pe cablu (4 km lungime până la 2596 m altitudine). cu peisaj divers şi pitoresc. Ca obiective: City Hall (138 m). Hollywood Sign. Parcul Naţional Point Crown. XIX). dar şi turistic. Monumente de arhitectură: Civic Auditorium -ultramodernă sală de concerte. cu numeroase restaurante. Celebrul Station (din 1930-1932). Centre turistice: Portland fondat în 1842. Disneyland (38 km SE) celebrul parc de divertisment pentru copii şi adulţi fondat în 1955 de celebrul regizor Walt Disney (29 premii Oscar).Howell. 72 km). se pare că mormonii ar fi de origine galeză.VEST cuprinde coasta pacifică de la San Francisco până la Golful Alaska. De asemenea. galerii. temple. biserici. Summit Ski Area. politice. San Diego fondat în 1769. Palm Spring (344 km) . centru comercial. Little Tokyo. este cel mai popular loc de distracţii american cu peste 300 milioane de vizitatori şi peste 60 de atracţii şi programe. Grotto (sanctuarul mamelor sacrificate) deschis din 1924 şi vizitat de circa 50 mii turişti/an.). defilee. Monumente istorice: Clădirea Bybee . Hollywood . Universitatea. muzee (Muzeul de Artă Contemporană). Music Center. plaje mai reduse. Parcul Tropical Balboa. Atracţii turistice în împrejurimi: Canionul râului Columbia (104 km) cu cascade (Multnomah Falls 189 m). rezervaţia Warm Springs (190 km). la poalele Munţilor Hood (3424 m). râuri cu cascade. studiouri şi muzee: Hollywood Studio Museum. vizitat de peste 2 milioane turişti / an. Alte centre turistice: River Side . Staţiuni pentru sporturi de iarnă: Munţii Hood Meadows. Parcul Memorial Hollywood. Insula legendară Coronado cu renumitul hotel omonim (sec. Muzeul de artă. Sunset Beach (54 km). Templul Mormon (8 ha. Monumentul Istoric National Fort Wancouver (pe Columbia). lacuri. Memorial Colisseum. cu munţi piramidali (Rainer 4392 m).capitala imperiului Orange. Venice (28 km) cu popularul festival "Musele Beach".

Eklutna. numeroase muzee (de Artă. vestigii istorice. cu relief montan şi de podiş înalt. parcări. Biblioteca Henry Suzzallo. Aerian. şi cuprinde o natură montană variată: peisaje dintre cele mai diverse. Marea Bering în vest şi Oceanul Pacific în sud. iar în cele din sud: Arizona. După condiţiile naturale se pot distinge mai multe areale: Alaska Oceanică cuprinde Munţii Cordiliera Oceanică (3074 m) şi are un relief variat. cu peisaje glaciare. Oklahoma.cuprinde litoralul pacific de la nord de Seattle şi Peninsula Alaska. Centre turistice: Anchorage. MUNŢII STÂNCOŞI Se suprapune lanţurilor paralele ale Munţilor Stâncoşi. insule deşertice de-a lungul Oceanului Pacific. Burke).500. aride. Parcul Naţional Tongass (69000 kmp). Yellowstone National Park . Cu o suprafaţă de 8993 kmp. dar şi spectaculoase canioane. Parcul Naţional Glacier (4100 kmp. Parcul Naţional al Cascadelor Nordice (204 mii ha). insule montane. Parcul Naţional Katmai (16. în împrejurimi: Parcul Naţional Mount Rainer (153 km) . delimitat în 1917 şi care cuprinde peisaje montane alpine şi glaciare de mare pitoresc (Munţii Mc Kinley. Acvarium. vulcanice (un platou de 100/90 km şi înalt de 2400 m. pitoresc şi multe parcuri naţionale. faună specifică. A fost primul parc naţional din lume fondat în 1872. Wyoming se întâlnesc parcuri naţionale de mare interes. Denver). fiorduri. care închid podişuri întinse. peisajele de deşert (Death Valley).este situat în statul Wyoming şi cuprinde o parte din statele Idaho şi Montana.). unde parcurile au o largă dezvoltare. ALASKA . Yellowstone National Park este unul dintre cele mai frumoase parcuri din U.600 kmp) cu peisaje vulcanice montane. în statele Colorado.280 kmp. Muzeul Burice de ştiinţe. New Mexico. faună specifică (urs grizzli. de regulă. caribu. Subzonă puţin locuită. la care s-a adăugat în 1929 şi Grand Teton Park (1280 kmp. Parcul Naţional Olimpic (142 km NV) -cu Munţii Olimpus (2428 m). Scăldată de apele Oceanului Arctic de Nord. Utah. Parcul Naţional Glacier Bay. păduri luxuriante pe coastele oceanice. foarte multe parcuri (9 principale). deşertice şi se înscriu cu peisaje dintre cele mai variate şi de un pitoresc deosebit.S. vestigii arheologice. restaurante. cu peisaje şi vegetaţie diversă. Numeroase sunt şi centrele turistice cu arhitectură de epocă (Santa Fe.) al doilea parc după Parcul Naţional Yellowstone. peste 200 de geyzere cu faimosul Olt Faithful care. se impun peisajul deşertic şi de dune.cu peisaje glaciare şi de litoral. cu peisaje glaciare. 11 . 650 lacuri. elan. faună de mare diversitate. presărat cu conuri şi cratere vulcanice).). cu peisaje glaciare de mare spectaculozitate. alternează cu cele tropicale sau alpine. păsări.000 kmp. rezervaţii ale indienilor. hoteluri. cu un climat rece şi vegetaţie săracă. 6196 m).edificii turistice. somon. excelează prin atracţii naturale concentrate. Insulele Aleutine. gheţari. în parcuri naţionale: Denali National Park (24. 60 gheţari. peisaje alpine.A. Fair Banks. fiorduri. 155 specii de păsări) şi Centru de Informare şi Studii. Universitatea Washington cu un campus ce cuprinde Galeriile de artă Henry. Salt Lake City) sau moderne şi cosmopolite (Las Vegas. Alaska are o suprafaţă de 1. în partea central-vestică a munţilor.

cascadele Yosemite Falls (739 m). mosc. străjuită de stânci de granit de 1500 m altitudine. Canionul propriu-zis are 70 m adâncime şi 90 m lăţime. are o capacitate de 5009 camere. muzee. fondată în 1847. şisturi verzi. un paradis pentru campări şi excursionişti cu peisaje montane pitoreşti. Cuprinde o arie montană. numeroase păsări. Las Vegas capitala mondială a megahotelurilor.capitala statului Colorado. peste 10000 de izvoare. Muzeul Memorial Pioneer care redă epoca de stabilire a mormonilor în acest teritoriu (o sectă religioasă fondată în 1830 la New York). aruncă o coloană de apă şi vapori sulfuraşi (Giant Geyser are cel mai înalt jet de vapori 61 m. Sala de Congrese. Munţii Evans cu un traseu pitoresc.Bridge (140 m înălţime). North Rim cu Cape Royal (2614 m cu o deschidere spectaculoasă asupra canionului şi deşertului).M. Tuolumne Meadows. Fortul Douglas (1862). grădini. păduri de pin şi sequoia. castor. Capitol State (76 m înălţime). la poalele Muntelui Wasatch Range (3000 m). panorama unică a râului Colorado de pe podul Nanajo . păduri fosilizate. elan (30000). cenuşii) şi platoul Kaibab. care durează patru minute şi erupe la o jumătate de oră). parcuri. Colorado. Ca obiective turistice se remarcă: State Capitol. cu peisaje spectaculoase pe Valea Yosemite. Catedrala Madeleine (1909 în stil european). South Rim prezintă următoarele atracţii: Vest Rim Drive (13 km). urs brun şi grizzly (500 buc. 11 m diametru). Parcul deţine 250 specii de păsări. căprior. Grand Canyon National Park inaugurat în 1919 în statul Arizona. 2700 ani. Piaţa Temple. Old Faithful. Oraşul este fondat în 1855. roşii. în statul California. dar el măsoară 445 km şi prezintă pe 1600 m lungime o istorie a evoluţiei scoarţei terestre (de la precambrian la terţiar) valori naturale fosilizate şi peisaje de mare spectaculozitate. o serie de staţiuni de iarnă: Aspen Mountain. numai Cazinoul are o suprafaţă de 16. centru turistic de mare 12 . 70 specii de mamifere.cel mai mare lanţ hotelier din lume. locuri fosilifere.). Tellurida sau parcuri naţionale: Nearly. stâncoasă cu râuri repezi şi cu cascade: Yosemite Falls 739 m. fondat în 1858 într-o zonă montană deosebit de pitorească. Point Sublime între cele două extremităţi. Nevada Falls. vale glaciară. 64 m înălţime. are şase hoteluri şi 12 campinguri şi se află la 1022 km de Denver şi 1219 km de Seatle. Grand Hotel . cu o splendidă panoramă asupra canionului. Easy Rim Drive (37 km) cu superbe panorame deasupra canionului (cu un interesant muzeu). Parcul este vizitat de circa 3 milioane turişti/an.G. Sporturi de iarnă: Alta Grand Targhee Resort. lacuri. oraşul cu nouă din cele mai mari hoteluri din lume şi cazinouri.000 km². cerb. Obiective: Glacier Point -grupul de stânci El Căpitan. Ribbon Falls. Centre turistice: Denver . Salt Lake City capitala statului Utah. în Podişul Colorado şi are 4856 km². canioane grandioase. M. situat lângă Marele Lac Sărat. 27 de reptile şi 5 specii de amfibieni şi trei sectoare: Canionul de Sud (South Rim). Giant Sequoias Stands cu Pădurea Mariposa (Sequoia Giant.intermitent. în apropiere. Teton Village. Templul Mormon (1893). Prezintă numeroase monumente: Centrul de Artă Denver. accesibil numai vara şi Canionul propriu-zis (34 km) cu Grand Canyon Village).). Canionul de Nord. Acest spectaculos parc înconjoară Canionul Colorado (care este tăiat în roci vechi. coyot. în deşertul Nevada se află "Mecca hotelăriei Las Vegas". faună diversă: bizon (2500 buc. Yosemite National Park creat în 1890 pe o suprafaţă de 3082 kmp.

Muzeul Submarin al Pacificului. în formă de crater vulcanic. Waikiki Beach.. Vulcanul Mauna Loa cu zăpezi la latitudini tropicale şi Mauna Kea cu Observatorul astronomic. primind peste 20 milioane turişti / an.lea stat. Molokai cu templele polynesiene şi Kauai cu un peisaj superb. Mausoleul Regal cu mormintele primilor monarhi. Capitoliul . Hawai cu celebrii vulcani activi Mauna Loa şi Kilanea. Lanai City. Hawaii are capitala la Honolulu. cu cea mai mare concentraţie de hoteluri din lume (80 / km². centre comerciale. Este format din cinci insule vulcanice: Oahu.un parc în junglă. Centrul Maritim Hawai. Clădirea Circus Circus . Obiective: Diamond Head -un vulcan de pe care se distinge o splendidă panoramă a plajei Honolulu Bay. Dispune de numeroase plaje: Lanikai Beach. SUBZONA HAWAI Al 50 . Hilo etc. faimosul Palat Regal. Centre: Honolulu.000 camere). Vulcanoes National Park. Yokohama Bay. Alte atracţii: Haicu Gardens o junglă tropicală. cazinouri.importantă prin dotările de agrement. Kook în 1778. dar devastat în parte de taifunul Hurricane Iniki în 1992. cu coloane (1969). muzee. Fortul vechi al mormonilor (1855). cu Muzeul Vulcanologic. descoperit de J. Waimea Falls Park . cu 40. Sunset Beach. posesiune americană din 1898 şi inclus în USA în 1959. Două din simboluri: Pearl Harbour enorma bază militară din Pacific şi Waikiki Beach în Honolulu. Maui cu faimoasa rezervaţie naturală marină Haleakala. Grădina Botanică cu floră şi faună din Pacific. Atracţii turistice: Centrul de Congrese.hotel Cazino. 13 . dar şi prin atracţiile naturale.cu o arhitectură elegantă. Piaţa Washington cu palate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful