Sunteți pe pagina 1din 1

______________________________________

(Unitatea de nvmnt)

Nr. ______/__________2013
C.A. al ____________________
Data: ______________________
Rezoluie: __________________

Doamn / Domnule Director,

(cerere de prelungire a duratei contractului individul de munc )


Subsemnatul(a) (iniiala tatlui) ________________________________________________________,
nscut() la data de ___________________, n localitatea ________________________________________
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n localitatea ___________________________, judeul (sectorul) _______________________,
strada _________________________________________________ nr. _____, bloc _____, sc. ___, ap. ____,
telefon ______________________, posesor al B.I./carte de identitate seria ____, nr. __________________,
eliberat() de Poliia ________________________________, la data de ____________________, angajat cu
contract individual de munc pe durat determinat pe postul / catedra de ____________________________
de la __________________________________________________________________________________,
v rog s-mi aprobai PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC
pentru anul colar 2013-2014, pe postul/catedra de ___________________________________ cod ______
de la ___________________________________________________________________________________
localitatea ____________________________________________ n baza notei/mediei ______________ i a

rezultatului admis la proba practic de _____________________________________________________


obinute la concursul naional din iulie 2011 i/sau la concursul naional sesiunea 2012.
Prezint urmtoarea situaie:
a) am fost repartizat pe postul / catedra de ___________________________________ de la unitatea de
nvmnt _________________________________________________ n edina public din data de
__________________ organizat de ______________________________________________________
b) mi-a fost prelungit durata contractului individual de munc pentru anul colar 2012-2013 cu acordul
Consiliului de Administraie al ___________________________________________________________
din data de _________________________
RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele
legale dac am comunicat date eronate.
Data ____________

Semntura ________________________

Acest tip de cerere se completeaz de cadrele didactice cu statut de suplinitor calificat, participante la concursul na ional de ocupare a posturilor didactice
din iulie 2011 i/sau la concursul sesiunea 2012 i au obinut minimum nota/media 5,00 (cinci) n specialitatea postului, mai au cel pu in jum tate de norm
n specialitate i solicit continuitatea pe post/catedr.

Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/oreale n cadrul concursului.