Sunteți pe pagina 1din 34

RAPORT ANUAL 2004

FUNDAŢIA ŞI CENTRUL
PENTRU VOI
Cine suntem

O organizaţie non
guvernamentală, non profit,
fondată în 1996 .

Scopul nostru

Creşterea calităţii vieţii


persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale

Filozofia noastră

Incluziunea, pornind de la
premiza că toţi oamenii sunt
egali şi trebuie respectaţi şi
valorizaţi
Cuprins
Pentru Voi, parte a comunităţii Timişorene- Laila Onu, director executiv

Beneficiari..........................................................................................................................4

Servicii oferite........................................................ ...........................................................5

Servicii de zi........................................................ ..................................................5

Servicii rezidenţiale........................................................ .................................... ..8

Sprijin în comunitate........................................................ .....................................10

Auto-reprezentare........................................................ .........................................11

Instruire şi editare de publicaţii de specialitate......................................................14

Proiecte 2004........................................................ ............................................................14

Tranziţia la maturitate..................................................... ......................................14

Procese ce aduc schimbarea în calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi............16

Grupul de Acţiune pentru Mobilizarea Părinţilor..................................................16

Centru Model........................................................ ................................................17

Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor....................................................................18

Învaţă să asculţi........................................................ .............................................18

E normal să fii diferit................................... .........................................................19

Evenimente........................................................ ...............................................................18

Plan 2005...........................................................................................................................26

Raport financiar.................................................................................................................28

1
Pentru Voi - parte a comunităţii timişorene
Consecvenţi convingerii că toţi oamenii sunt egali şi au dreptul la
respect şi la recunoaşterea valorii lor umane, ne-am continuat pe
parcursul anului 2004 eforturile pentru includerea acestor persoane în
comunitatea timişoreană.

Una din priorităţile noastre a fost strângerea de fonduri pentru


construirea unei clădiri noi, special proiectată pentru a răspunde
necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi profunde, autism şi tulburări
de comportament. Pentru aceste persoane nu s-a făcut aproape nimic în România până
acum. De aceea eforturile noastre se concentrează pe dezvoltarea unor servicii comunitare
adaptate nevoilor lor complexe. Campania de strângere de fonduri a vizat finanţatori
externi în primul rând. Ne bucurăm că şi de această dată, ne-au fost alături partenerii noştri
olandezi în primul rând Fundaţiile „Prietenii Speranţei” şi WACR, care s-au adresat
finanţatorilor olandezi. Organizaţii care ne-au finanţat şi alte proiecte în trecut şi care ne-au
vizitat, au răspuns pozitiv şi de această dată cererii noastre, ceea ce dovedeşte faptul că au
fost mulţumiţi de modul în care au fost folosite finanţările lor anterioare: clubul Rotary din
Elst, Cooperative Netherlands Foundations, fundaţia familiei van Geel.

Ne bucurăm că munca noastră este apreciată de finanţatorii noştri, că am meritat şi merităm


în continuare încrederea lor. Pe plan intern, a răspuns favorabil solicitării noastre un alt
prieten vechi şi susţinător, clubul Rotary Timişoara.

Le mulţumim tuturor şi datorită sprijinului lor, putem în 2005 să demarăm lucrările de


construcţie. Finanţarea este actualmente asigurată în proporţie de 90%. Pentru a completa
diferenţa, vom desfăşura o campanie de strângere de fonduri internă, ne vom adresa
comunităţii de afaceri timişorene, pe care dorim să o implicăm mai mult în activităţile
noastre. Am simţit cu bucurie că ne este alături, atunci când am organizat prima ediţie a
Jocurilor Special Olimpics la Timişoara, în 4 Decembrie 2004. Competiţia s-a dovedit un
real succes dovadă fiind numărul mare de sportivi cu dizabilităţi intelectuale care au
participat, entuziasmul şi bucuria lor. Toţi participanţii au fost câştigători, şi cei care nu au
cucerit medalii, pentru că au învins prin sport izolarea şi excluziunea căreia i-au fost
prizonieri atâţia ani. Sportivii de la Pentru Voi au participat cu rezultate foarte bune la
ediţia naţională Special Olympics, iar una din beneficiarele noastre Emilia Văduva, a fost
aleasă membră în Boardul Naţional Special Olympics.

În 2004 am demarat activitatea în atelierul de brutărie şi în mai am sărbătorit împreună cu


prietenii, colaboratorii şi finanţatorii noştri inaugurarea brutăriei. Cu această ocazie festivă,
în prezenţa Excelenţei Sale domnul Peter Jan Wolthers, Ambasadorul Olandei în România,
domnul primar Gheorghe Ciuhandu şi dl. Laurens Elmendorp, au semnat Convenţia de
colaborare între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia „Pentru Voi”, care
consfinţeşte parteneriatul public- privat pe baza căruia funcţionează serviciile noastre şi
care este un model de bună practică pentru România.

2
Tot pentru a adânci legătura dintre „Pentru Voi” şi comunitatea în care trăim şi pe care ne-o
dorim cât mai deschisă, am organizat în premieră Gala Pentru Voi în ajunul Zilei
Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi 3 Decembrie. Gala a fost organizată în
colaborare cu TeleUniversitatea, partenerii noştri de mai mulţi ani, împreună cu care am
desfăşurat campania de creştere a conştientizării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
„Învaţă să asculţi, e normal să fii diferit!”, finanţată de Iniţiativa pentru Sănătate Mentală a
Institutului pentru o societate Deschisă. Ne-am bucurat să petrecem o seară împreună în
atmosfera primitoare a clubului The Note beneficiari, părinţi, personal, autorităţi locale,
finanţatori, angajatori unde lucrează beneficiarii serviciului nostru de angajare în muncă
sprijinită.

Campania electorală din 2004 pentru alegerile parlamentare şi prezidenţiale ne-a dat ocazia
să încercăm să atragem atenţia candidaţilor şi partidelor politice asupra problematicii
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. În colaborare cu Federaţia Naţională pentru
persoane cu dizabilităţi Intelectuale, Incluziune, am organizat la Bucureşti o masă rotundă
cu tema Oferta electorală privind accesul persoanelor cu dizabilităţi intelectuale la
muncă. Ideea de a organiza o dezbatere pe această temă, a pornit de la constatarea că
angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi este unul din mijloacele cele mai eficiente
de a creşte independenţa persoanelor cu dizabilităţi intelectuale. Ne-a fost alături, ca
întotdeauna în ultimii 10 ani, Victor Wahlstrom, fost preşedinte Inclusion International.

Din păcate anul 2004 a adus schimbări legislative care periclitează realizările noastre de
până acum şi ridică piedici în calea dezvoltării serviciilor comunitare la nivel naţional.
Credem că este o greşeală direcţia impusă de Legea 343/2004 prin care se limitează
posibilitatea de a înfiinţa şi finanţa servicii şi instituţii sociale pentru persoanele cu
handicap doar la Consiliile Judeţene şi nu şi la Consiliile Locale. Această abordare
uniformizantă şi unidirecţională este împotriva trendului european care implică
flexibilitate, abordare variată de la caz la caz şi asumarea răspunderii de către comunitatea
locală, căreia îi aparţine persoana cu dizabilităţi şi care trebuie să-şi accesibilizeze toate
serviciile pe care le furnizează: educaţionale, de sănătate, de transport, de loisir etc. În urma
unei campanii intense împreună cu Federaţia Incluziune, am reuşit introducerea unui articol
în Ordonanţa 86/ 2004 care permite continuarea finanţării de către Consiliile Locale a
instituţiilor pentru persoane cu dizabilităţi. Această campanie a însemnat eforturi
considerabile, mult timp şi încetinirea desfăşurării celorlalte proiecte ale noastre, îndeosebi
a noului centru de zi. Totodată a ridicat mari semne de întrebare colaboratorilor noştri
externi şi finanţatorilor noştri, cărora le este greu să înţeleagă raţiunile unor schimbări
legislative care periclitează funcţionarea unora dintre puţinele exemple de bună practică
existente în ţară. O dată în plus, ne-am convins de importanţa implicării noastre pe plan
naţional pentru a fi un partener de discuţie pentru autorităţile guvernamentale înainte de
elaborarea oricăror acte normative în domeniu.

În încheiere, aş dori să mulţumesc tuturor celor datorită cărora „Pentru Voi” există şi se
dezvoltă: beneficiari, părinţi, personal, membri ai Consiliului de conducere, autorităţi
locale, finanţatori, colaboratori, prieteni, presă. Un gând de apreciere pentru tot ceea ce
înseamnă Timişoara, pentru spiritul deschis la nou şi respectul pentru diversitate ce
caracterizează oraşul nostru. Din care facem parte şi noi, cei de la Pentru Voi.

3
Beneficiarii noştri
112 adulţi cu dizabilităţi intelectuale şi familiile lor.

Tipul Dizabilitatii Genul

25%
46%
54%
75%

Dizabilitate Mintala Dizabilitate asociata Femei Barbati

Grupe de varsta Tipul si gradul dizabilitatii

11%
2% 15%
23% 40%

34%
75%
Dizabilitate mintala, grad 1 Dizabilitate mintala, grad 2
18-30 30-40 >40 Dizabilitate asociata, grad 1 Dizabilitate asociata, grad 2

Repartitia pe servicii
copy-center
grupe lucrative

26% croitorie
6% 24%
47% 28%
tamplarie
27% 19% 23%
artizanat

Ateliere Grupe de activitati Angajare in munca brutarie

Domenii de activitate Provenienta


serviciul de angajare sprijinită

11%
Construcţii
Alimentar, brutărie, bucătărie
Confecţii textile
89%
Salubrizare
Femei de serviciu
Spaţii verzi Institutii Familii
Fabrică de mobilă

4
Servicii oferite

Servicii de zi
1. Ateliere – program de lucru de cinci ore pe zi

Centru de tehnoredactare şi multiplicare


În 2004 am continuat dezvoltarea de servicii în
special în domeniul tipăriturilor unde am
achiziţionat utilaje mai performante, ce ne-au permis
producerea de broşuri şi reviste la atelierul nostru.
Astfel, întreaga gamă de tipărituri din proiectele
noastre poate fi concepută şi tipărită la atelierul de
copycentre. Instructorul a urmat un curs de legătorie
pentru îmbunătăţirea calităţii broşurilor.

Atelierul este coordonat de un singur instructor şi are 10 beneficiari.

Croitorie-artizanat
A rezultat din comasarea a două ateliere cu
profil similar. Gama de produse include trăistuţe,
şorţuri şi mănuşi de bucătărie, periniţe, felicitări,
covoraşe, gentuţe. Sunt deja beneficiari care
reuşesc să manufactureze un produs de la început
la sfârşit, inclusiv croitul, cusutul şi finisatul.
17 beneficiari contribuie la realizarea produselor
din acest atelier, coordonaţi de doi instructori.
.

Atelier de ambalaje
Atelierul este nou înfiinţat în 2004. Activitatea sa se
bazează pe cele două contracte pe termen lung
încheiate de Pentru Voi, unul cu o firmă de ambalaje
şi unul cu o tipografie. Cei 18 beneficiari au fost
selectaţi pe baza abilităţilor lor de a lucra la cele două
comenzi. Astfel, aceasta a devenit cea mai mare grupă
din centru, coordonată de doi Instructori Activitatea
are ca scop educarea beneficiarilor pentru piaţa liberă
a forţei de muncă, disciplină, relaţii cu colegii, punctualitate, efort etc.

5
Atelierul administrativ
Este un atelier nou care grupează beneficiarii cu abilităţi fizice
mai bune. Activitatea se compune din mici lucrări de întreţinere
şi reparaţii necesare în centru, activităţi de transport, precum şi
activităţi preluate de la atelierul de ambalaje. Atelierul are 11
beneficiari, coordonaţi de doi Instructori.

Grădinarit
Cei 12 beneficiari care lucrează aici continuă
fertilizarea ecologică cu gunoi de grajd; se are în
vedere instruirea permanentă a beneficiarilor, astfel
încât aceştia să fie familiarizaţi cu cât mai multe
aspecte ale muncii în grădină. A crescut
semnificativ cantitatea de legume furnizate
bucătăriei centrului, spre satisfacţia tuturor celor
care apreciază sursa de legume proaspete. Grupa de
grădinărit se compune din beneficiarii din mai
multe grupe şi funcţionează sezonier.

Brutăria
Brutăria este un atelier în care am încercat să realizăm locuri de muncă pentru
beneficiarii de la DINU care nu au reuşit să îşi găsească un loc de muncă pe piaţa liberă.
Pe parcursul anului 2004 au fost angajaţi doi beneficiari cu carte de muncă – part time;
ei sunt coordonaţi de un brutar. Activitatea brutăriei a
fost coordonată de un administrator. Condiţiile din
brutărie sunt foarte asemănătoare cu cele de la un loc
de muncă obişnuit, ceea ce a reprezentat un atu în
analizarea problemelor ce pot apărea la angajare.
Printre cele mai importante realizări ale brutăriei se
poate menţiona faptul ca am reuşit să aprovizionăm
bucătăria centrului cu pâine tot anul, am reuşit să
vindem pe piaţă, e adevărat că o cantitate modestă dar
în condiţii reale de piaţă şi am reuşit să obţinem documentele necesare pentru licenţa de
fabricaţie. Printre greutăţi putem menţiona calitatea inconstantă a pâinii, ceea ce a dus la
pierderea unor clienţi.

Atelierele funcţionează pe baze economice, având încasări din vânzarea produselor


manufacturate sau a serviciilor prestate, în ideea creşterii capacităţii de autofinanţare.
Cheltuielile constau din materialele şi echipamentele necesare activităţilor.
Recompensele pentru cei ce lucrează în ateliere constau în ieşiri la cofetărie, Mc Donalds,
cinema, muzee etc.

6
2. Grupele de activităţi

Prin grupele de activităţi se urmăreşte dezvoltarea autonomiei personale şi a capacităţii


de auto-servire, dobândirea abilităţilor sociale şi de comunicare şi inter-relaţionare.
Se oferă diferite programe în funcţie de nevoile individuale ale fiecărui beneficiar,
precum şi servicii de stimulare multisenzorială şi relaxare prin snooezel. Activitatea
din camera snooezel este coordonată de un Instructor care dezvoltă programe
individualizate de relaxare sau stimulare, precum
şi programe de dobândire de abilităţi sau
cunoştinţe necesare.

Grupa verde - 10 beneficiari cu dizabilităţi


medii şi severe

Grupa galbenă - 14 beneficiari cu dizabilităţi


profunde

Grupa săptămânală de activităţi - oferă în prezent sprijin pentru 10 tineri cu


dizabilităţi intelectuale profunde, polihandicap sau tulburări de
comportament. Programul acestei grupe este de 3 ore săptămânal – au
fost concepute programe individuale de activităţi pentru a veni în
sprijinul beneficiarilor cu probleme mai deosebite de adaptare şi
acomodare la un program zilnic. Trei pedagogi sunt responsabili de
această grupă. Grupa săptămânală este o soluţie temporară, până la
construirea noului centru, pentru a putea furniza servicii unui număr cât
mai mare de beneficiari. Acesta este o soluţie funcţională dar pe termen
scurt şi la care am apelat ţinând cont de lipsa spaţiului.

Echipa pluridisciplinară a avut o activitate susţinută pe parcursul lui 2004, astfel:

• A organizat şi realizat în procent de 95% întâlnirile cu părinţii sau rudele


apropiate ale beneficiarilor centrului şi respectiv managerii de caz ai beneficiarilor
serviciilor rezidenţiale
• Trimestrial a organizat întâlnirile cu părinţii pe tematica de interes solicitată de
aceştia.
• Lunar s-au desfăşurat întâlnirile sub forma unui program de instruire pentru
îngrijitorii beneficiarilor cu gradul I de handicap
• A organizat cursuri de pregătire pentru personalul care lucrează cu persoane cu
dizabilităţi
• A intervenit în situaţii de criză, pe care le-a gestionat şi îndrumat prin programe
individuale

7
3. Angajare în muncă

În anul 2004, 19 beneficiari ai serviciului de angajare în muncă sprijinită au avut


locuri de muncă obişnuite sau protejate.

Modalitatea de încadrare este diferită.


Astfel unii dintre beneficiari au fost încadraţi pe o
perioadă nedeterminată, cu carte de muncă sau pe
bază de contract, alţii pe o perioadă de probă.
De asemenea norma de lucru la încadrare
este diferită: 10 beneficiari au fost încadraţi cu
normă parţială ( 2 ore, 4 ore sau 6 ore), iar 9
beneficiari au fost încadraţi cu normă întreagă.

La finele anului 2004 sunt 26 de beneficiari cu potenţial de muncă, iar situaţia se


prezintă astfel:
• 8 beneficiari care erau deja angajaţi la începutul anului şi-au păstrat locul de
muncă pe toată perioada anului 2004 şi lucrează în continuare
• 7 beneficiari au fost angajaţi în cursul anului şi lucrează şi la ora actuală în acelaşi
loc, fiind sprijiniţi la locul de muncă pentru o mai bună integrare
• 4 beneficiari au renunţat la locul de muncă: o beneficiară şi-a pierdut locul de
muncă ca urmare a refuzului angajatorului de a-i întocmi carte de muncă, un
beneficiar a schimbat trei locuri de muncă, neputând fi integrat într-un loc
obişnuit de muncă ca urmare a lipsei motivaţiei de a munci, 2 beneficiare deşi
doresc să aibă locuri de muncă obişnuite, nu sunt suficient de pregătite pentru
muncă (venirea lor în Centru este de dată recentă) şi din această cauză încercările
noastre de le ajuta să se angajeze au eşuat pentru moment. Ele au fost încadrate pe
o perioadă de probă într-un loc obişnuit, dar nu au putut face faţă cerinţelor
impuse şi ca urmare au fost date afară după numai o zi.

Servicii rezidenţiale
DINA, DINU, LAURA

În cursul anului 2004 la cele trei locuinţe protejate


au fost găzduiţi între 18 şi 21 de tineri.
Fluctuaţiile s-au datorat încercărilor de a asigura
confortul fizic şi emoţional al beneficiarilor
răspunzând schimbărilor ivite în existenţa lor: un
nou loc de muncă, măsuri de răspuns la
comportamente inacceptabile, acumularea de
tensiuni într-o relaţie de vecinătate, boală, situaţie
de criză în familia unuia din beneficiarii Centrului
de zi, precum şi, cazul cel mai fericit, posibilitatea
reintegrării în familie.

8
Astfel, trei tinere, una provenind din familie şi două din instituţii, au fost integrate în
cursul acestui an în proiectul DINU. Două dintre ele sunt încă în faza de adaptare şi
învăţare a regulilor elementare de convieţuire într-un mediu mai structurat decât familia
de provenienţă, dar mai puţin restrictiv şi mai stimulativ decât instituţiile care le-au
găzduit anterior. Cea de a treia, provenind de la un centru din
Deva, a fost selectată de echipa pluridisciplinară pentru a locui la
DINA în vederea angajării ei la brutărie, dar după numai trei luni
a avut şansa de a se putea întoarce să locuiască împreună cu
mama şi fratele ei, în Mediaş. Au fost operate schimbări în ceea
ce priveşte caracterul locuinţelor protejate: DINA şi DINU au
devenit module de locuire mixtă ca urmare a constatării că
anumite aspecte ale cotidianului cum ar fi igiena personală,
violenţa verbală, autogospodărirea sunt mai bine gestionate în
această formă.

De asemenea au fost operate mutări impuse de interesul beneficiarului (de la DINU la


DINA pentru doi dintre tinerii pentru care s-a găsit un loc de muncă în Timişoara) ori a
grupului de locuire (de la Laura la DINU în cazul unor stări conflictuale devenite
cronice).

Sprijinirea angajării pe piaţa liberă a muncii a fost una din priorităţile noastre şi în
legătură cu beneficiarii găzduiţi de apartamentele protejate. Patru dintre ei au absolvit în
2004 cursuri de bucătar, respectiv brutar-patiser. De asemenea se poate aduce în discuţie
opţiunea de a oferi un loc de muncă în cadrul organizaţiei noastre acelor beneficiari care
au dezvoltat abilităţi suficiente pentru a se achita de sarcini, dar nu sunt suficient de
pregătiţi pentru a relaţiona social într-un mediu competitiv, neprotejat: avem 6 astfel de
cazuri între tinerii de la rezidenţiale.

Cei 21 de tineri au beneficiat de o subvenţie acordată


de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în
cuantum de 600 000 lunar pentru fiecare, pe tot
parcursul anului 2004. Aceşti bani ne-au permis să
achiziţionăm pentru folosinţa lor, pe lângă obiecte de
uz personal, şi aparatură necesară pentru sporirea
calităţii vieţii în locuinţe (toaster, blender, radio cu
ceas, radiocasetofon cu CD, jaluzele, etc.). Tot aceşti
bani ne-au ajutat să suplimentăm şi să îmbogăţim
meniul, să cumpărăm torturi şi sucuri pentru sărbătorirea zilelor de naştere ale tuturor
beneficiarilor.

Tinerii găzduiţi în apartamentele protejate au participat la taberele organizate la Râul Alb


şi Vila Klaus în luna iunie (mai puţin aceia care, încadraţi în muncă fiind nu au putut
beneficia de concediu în acea perioadă), la ieşiri de câte o zi în natură (Dumbrăviţa,
Chevereşul Mare), la petreceri organizate de Centrul de zi (carnavale, petrecerea de
Crăciun), au fost acompaniaţi de lideri în situaţii care reclamau un plus de protecţie
(stomatologie, analize medicale, cumpărături) precum şi în încercările de a păstra
legătura cu membri ai familiilor de provenienţă aflaţi uneori la mare distanţă. Totodată
ne-am străduit să fim consecvenţi în ceea ce priveşte urmărirea scopului- incluziunea

9
reală-şi am încurajat menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor lor cu persoane din afara
organizaţiei, precum şi vizitele beneficiarilor la celelalte apartamente protejate.

Ştim că, aşa ca în orice sistem viu, singura permanenţă este schimbarea şi încercăm să
bine-temperăm această schimbare, astfel încât ea să însemne, pentru fiecare din cei
implicaţi şi pentru toată organizaţia, un proces de creştere şi dezvoltare.

3. Sprijin in comunitate
Sprijin familial, consiliere

Pe parcursul anului 2004 s-a dezvoltat serviciul de sprijin în comunitate care include în
prezent:
- consiliere individuală
- asistenţă medicală în regim de urgenţă
- consilierea părinţilor la solicitare
- sprijin material pentru familii aflate în
dificultate
De consiliere individuală a beneficiat un număr de 38
de beneficiari pe teme de autoadministrare a medicaţiei,
efecte secundare, regimuri alimentare, educaţie sexuală, igienă, relaţii intime. De
asemenea, au fost consiliaţi pe parcursul anului 2004 23 de părinţi.

În ceea ce priveşte suportul material, 4 beneficiari au fost ajutaţi cu alimente de bază la


sfârşit de săptămână, iar 7 familii ai fost sprijinite la plata cheltuielilor, a încălzirii, li s-au
cumpărat alimente cu ocazia sărbătorilor.

Viaţa socială şi relaxare


Tinerii de la Pentru Voi - la fel ca orice alţi tineri - îşi exprimă dorinţa de a se întâlni cu
toţii, în afara familiei, să poată să stea de vorbă, să asculte muzică, să danseze. De aceea
am organizat, în cadrul Clubului Pentru Voi, câte o
petrecere la fiecare sfârşit de lună; cu fiecare ocazie,
timp de patru ore beneficiarii au dansat, au fost
organizate concursuri, au fost premiaţi cei care au
obţinut cele mai bune rezultate în luna respectivă, pe
diferite domenii. De asemenea, au fost sărbătoriţi şi
felicitaţi cei care şi-au serbat ziua de naştere.

Un alt prilej de a fi împreună a fost carnavalul organizat în


luna octombrie, numit „Carnavalul toamnei”, unde
majoritatea beneficiarilor a interpretat un rol. Carnavalul a
început cu prezentarea unei poveşti – „cele 4 fete de împărat”
-, care apoi s-au transformat în cele 4 anotimpuri.

Fiecare tânăr a avut de interpretat un personaj din


poveste, şi cea mai mare parte a costumelor a fost
confecţionată de beneficiari, în grupele sau atelierele în care lucrează. Personaje precum

10
împăratul, împărăteasa, fetele de împărat, zâna cea bună, vrăjitoarea, zmeul au fost
interpretate cu entuziasm şi bucurie.
În urma unor iniţiative ale grupului de auto-reprezentanţi am organizat excursii la
mănăstire, drumeţii la grădina zoologică, la Muzeul satului sau în parcul botanic.
Tinerii au fost foarte entuziasmaţi şi interesaţi de ce au văzut.
Pentru recompensarea participării la activităţi, am organizat ieşiri la McDonald’s,
la pizza, la cofetărie şi la cinematograf. Pentru o parte dintre ei aceste ieşiri în oraş sunt
singurele modalităţi de petrecere a timpului liber în afara locuinţei.

Pentru mulţi dintre tinerii din Centrul nostru singurul


mod de a petrece vacanţa de vară în afara Timişoarei
a fost, în anul 2004 participarea la şcoala de vară,
organizată la sfârşitul lunii iunie în Munţii Semenic,
la Râul Alb şi Vila Klauss. În fiecare din cele 7 zile
de tabără au avut loc drumeţii, discotecă în aer liber,
concursuri sportive, terapie prin muzică; tabăra a fost
şi un bun prilej de a cunoaşte natura, plantele
medicinale, fructele de pădure etc.

În luna decembrie, faptul că s-a mers cu colinda a fost un alt mijloc de a cunoaşte
persoane noi, oameni care lucrează la redacţiile ziarelor locale cu care colaborăm
(Renaşterea bănăţeană, Agenda, Focus Vest) şi, de asemenea, a fost o ocazie pentru
beneficiari de a întâlni angajaţii firmei SCA Packaging cu care am încheiat contractul
pentru realizarea ambalajelor de carton.
Tot în această luna decembrie, la invitaţia Clubului Rotary din Timişoara, un grup de
tineri din centrul nostru a susţinut un spectacol de colinde la Căminul de bătrâni din
Timişoara.

4. Auto reprezentare
Auto-reprezentanţii din centrul nostru au participat la
diferite evenimente la Budapesta, Dunkerque, Sinaia şi
Timişoara.

Astfel, în luna februarie, în organizarea Fundaţiei „Pentru


Voi”, în colaborare cu Forumul European al Dizabilităţii,
România Inclusivă, Grupul de Iniţiativă pentru Constituirea Consiliului Naţional al
Persoanelor cu Dizabilităţi şi Grupul de Acţiune pentru
Mobilizarea Părinţilor a avut loc la Timişoara
conferinţa „Viaţa în comunitate pentru persoanele cu
dizabilităţi – parteneriat pubic-privat”. Cu această
ocazie tineri cu dizabilităţi care locuiesc în comunitate
şi beneficiază de servicii comunitare au vorbit direct, ei
înşişi în propriul nume, despre avantajele acestor
servicii şi despre schimbările din viaţa lor. Au fost
vizionate şi două mărturii personale (materiale video
filmate în cadrul campaniei Învaţă să asculţi – e normal
să fii diferit 2003), a fost organizată o expoziţie cu vânzare a produselor realizate în

11
atelierele centrului de zi, iar pâinea care a fost servită cu această ocazie a fost coaptă de
persoane cu dizabilităţi, în cadrul atelierului de brutărie. Mai multe detalii despre
conferinţă găsiţi la pagina 18.

În luna aprilie a avut loc, în cadrul Lunii


Voluntariatului, o expoziţie în Piaţa Operei din
Timişoara. Tinerii de la Pentru Voi au participat cu
un stand, reuşind să vândă produsele pe care ei le-au
realizat în cadrul centrului.

UNAPEI – asociaţia naţională a părinţilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale din


Franţa - a organizat o întâlnire la care au participat persoane cu dizabilităţi din Franţa,
membre ale organizaţiei de auto-reprezentanţi Nous Aussi. Scopul acesteia a fost
explicarea extinderii Uniunii Europene invitate fiind şi trei persoane din afara Franţei –
un reprezentant al Ungariei, un auto-reprezentant – Gabriel - şi un angajat de la Pentru
Voi, care au prezentat situaţia persoanelor cu
dizabilităţi din ţările pe care le reprezintă. Gabriel a
vorbit, fără trac şi spontan, despre brutărie şi despre
viaţa lui la DINU, făcând o comparaţie foarte
apreciată între munca la brutărie şi extinderea Uniunii
Europene.

A doua zi a avut loc adunarea generală a Nous Aussi,


un model şi exemplu bun de urmat pentru viitoarele
asociaţii ale auto-reprezentanţilor din România.

În luna iunie Adi, unul din tinerii care lucrează în grupa de croitorie, a participat la
Budapesta, la un curs pe teme de organizare a unei campanii media şi de implicare a
beneficiarilor - persoane cu dizabilităţi intelectuale – în planificarea, organizarea şi
implementarea activităţilor care le privesc. Didona a luat parte la conferinţa de la Sinaia,
din luna noiembrie, la care s-a discutat despre terapia prin muzică.

Emilia este membru în consiliul director al Special


Olympics, participând la deschiderea jocurilor
naţionale la Bucureşti, unde a luat cuvântul, ca
reprezentant al persoanelor cu dizabilităţi din ţară,
la conferinţa de presă ce a avut loc la sediul
Ambasadei SUA, având ocazia de a-şi exprima
sentimentele ce o încearcă atunci când are ocazia de
a participa la asemenea competiţii sportive.
Alături de Emilia au mai avut intervenţii şi Cristian
Ţopescu – Consiliul Director al Special Olympics

12
România, Christa Velkov – Special Olympics Europa, Octavian Morariu – Agenţia
Naţională pentru Sport. La Bucureşti Emilia a avut două
discursuri iar atleţii de la Pentru Voi au obţinut opt
medalii, la atletism şi tenis.
Emilia a fost şi la Budapesta, în octombrie, la conferinţa
regională Special Olympics Europa/Eurasia, unde a
concurat ca atlet şi a şi ţinut un discurs.

Datorită acestor rezultate şi a interesului faţă de sport


manifestat de beneficiarii de la Pentru Voi, Fundaţia Pentru
Voi împreună cu Special Olympics România a organizat la
Timişoara o competiţie sportivă la fotbal, atletism,
baschet. Campioanei mondială la gimnastică, Simona
Amânar, a fost prezentă, iar sportivii au fost tineri cu
dizabilităţi din întreg judeţul Timiş.

În luna octombrie a avut loc seminarul E normal să fii diferit (detalii – pag. 18), la care
au participat 35 de persoane din întreaga ţară. Ultima zi a fost rezervată în întregime
temei auto-reprezentării. După cum e şi firesc, pe lângă prezentările teoretice, au avut loc
şi trei intervenţii ale auto-reprezentanţilor. Acestea sunt cele mai apreciate la fiecare
asemenea întâlnire – fapt ce reiese clar din evaluările participanţilor.

Un alt mare pas înainte a fost făcut în luna noiembrie, când a avut loc adunarea
generală a Federaţiei România Inclusivă şi când s-au organizat alegeri pentru consiliul
de administraţie. Astfel, este pentru prima dată în România când două persoane cu
dizabilităţi fac parte dintr-un consiliu de administraţie al unei organizaţii care le
reprezintă interesele. Una din cele două persoane este şi Gianina – o tânără cu
dizabilităţi, ce a trăit în instituţii şi care în prezent locuieşte la LAURA şi lucrează, pe
post de îngrijitor, la centrul Pentru Voi.

În acelaşi timp, am realizat, pe parcursul anului 2003, precum şi în cadrul unei şcoli de
vară, traininguri pentru instruirea a 80 de tineri în auto-reprezentare (concept care
presupune conştientizarea persoanei cu dizabilităţi intelectuale asupra drepturilor şi
obligaţiilor pe care le are, astfel încât aceasta să fie capabilă să îşi susţină punctul de
vedere). Beneficiarii au apreciat melanjul de activităţi de relaxare (discotecă, plimbări,
jocuri sportive, concursuri cu premii, foc de tabără) şi sesiuni de training (abilităţi sociale,
comunicare, auto-îngrijire).

S-a continuat realizarea revistei “Pentru Voi” – patru numere -, prima revistă din ţară
realizată integral de către şi pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Revista a fost
editată în 500 de exemplare şi distribuit gratuit organizaţiilor şi furnizorilor de servicii în
domeniu.

13
5. Instruire şi editare de publicaţii de specialitate

În anul 2004 structura proiectului Centru Model s-a modificat, în sensul că furnizarea de
training s-a adresat exclusiv organizaţiilor din România. Astfel, au avut loc două sesiuni
de formare - una în mai, pe teme de filozofia organizaţiei, valori, cod etic, tipuri de
servicii comunitare, incluziune, iar a doua sesiune în octombrie, subiectele atinse fiind
auto-reprezentarea, planificarea centrată pe persoană şi scale de evaluare a suportului,
valori, cod etic, proceduri de lucru cu beneficiarii.

Pe parcursul anului personalul de la Pentru Voi a participat la rândul său la sesiuni de


pregătire, în România, Ungaria, Croaţia. Temele principale au fost: autismul şi sindromul
Asperger, întreprinderea socială, analiza tranzacţională, sexualitate, organizarea de
campanii media, metode de abordare non-agresivă a comportamentului provocator,
terapie prin muzică.

La Pentru Voi s-au editat şi publicat o serie de materiale informative, care pot fi
distribuite gratuit, la cerere, tuturor organizaţiilor interesate. După cum se vede, cei din
atelierul de tehnoredactare şi multiplicare nu au avut prea mult timp liber în 2004:

- Auto-reprezentarea – credinţe, valori, principii


- Planificarea centrată pe persoană şi scale de evaluare a suportului
- Sindromul Asperger – strategii practice pentru lucrul în clasă (un ghid pentru
profesori)
- Ce este sindromul Asperger?
- Cod etic în furnizarea de servicii comunitare persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale
- Angajarea persoanelor cu dizabilităţi – o soluţie pentru problemele de personal ale
firmei dumneavoastră
- De ce vreau să lucrez? (pliant în limbaj uşor de citit).

Aceste publicaţii pot fi obţinute şi accesând www.pentruvoi.ro , secţiunea Publicaţii.

Proiecte 2004

Tranziţia la maturitate

Scop
• Pregătirea personalului de la Pentru Voi şi a părinţilor în relaţia cu tineri adulţi cu
autism, sindrom Asperger şi / sau comportament provocator
• Oferirea de servicii de sprijin unui număr de 15 tineri cu autism, sindrom
Asperger şi / sau comportament provocator
• Diseminarea cunoştinţelor dobândite cu privire la autism, sindrom Asperger şi /
sau comportament provocator

14
La începutul lui decembrie a avut loc cursul Abordări pluridisciplinare ale
diagnosticului şi managementului adulţilor cu tulburări din spectrul autist

Acesta a fost susţinut de către profesionişti de


renume din Marea Britanie - Prof. Tony Holland,
profesor şi şeful catedrei de psihiatria dezvoltării
la Universitatea din Cambridge şi Hellen Aguire,
specialist în terapia limbajului şi a vorbirii.

Temele principale pe marginea cărora s-a discutat au fost: Diagnostic şi complicaţii


secundare la adulţii cu tulburări din spectrul autist (Prof. Tony Holland, Hellen Aguire),
Managementul interprofesional al tulburărilor din spectrul autist (Prof. Tony Holland,
Hellen Aguire).
În urma evaluării cursului a reieşit că informaţia din acest domeniu este sumară şi că
nevoia de sesiuni similare este foarte mare, nu numai la nivelul Timişoarei. Au fost
apreciate exemplele concrete şi studiile de caz
prezentate de traineri şi a fost subliniată
necesitatea muncii în echipă şi a înţelegerii
fiecărei persoane cu care se lucrează. S-au sugerat
chiar şi teme pentru cursuri viitoare – cum să
facem faţă cuplurilor, cum să oferim sprijin
familiilor, co-morbiditatea, munca individuală,
viaţa sexuală, mijloace alternative de comunicare.

Una din dificultăţile cele mai mari cu care ne confruntăm noi, cei de la Pentru Voi, este
dată de faptul că în România nu sunt diagnosticaţi adulţi cu autism sau sindrom Asperger,
iar un posibil subiect de cercetare este elucidarea motivelor pentru care adulţii autişti sunt
diagnosticaţi diferit. Pentru aceasta am colaborat cu Asociaţia Casa Faenza – care oferă
servicii copiilor cu autism – în vederea comparării datelor privind copii şi adulţii,
observând o mare diferenţă. Este necesară organizarea de seminarii viitoare pentru a reuşi
să înţelegem ce se întâmplă în adolescenţă şi pe ce anume de bazează pentru schimbarea
diagnosticului odată cu perioada adolescenţei.

Echipa pluridisciplinară de la Pentru Voi a evaluat 14 tineri cu autism pentru s-au stabilit
planuri personale de viitor şi planuri individuale de suport. Serviciile individualizate
sunt furnizate zilnic în cadrul centrului de zi – e vorba de activităţi în grupă, planuri
personale, planuri de viitor, program comportamental, măsuri proactive şi reactive.
Pentru evaluare s-au folosit testul arborelui, Raven, Szondi, Luscher, Toulouse-Pieron,
observaţia (autonomia personală, psihomobilitate, conştientizarea timpului şi a spaţiului,
dezvoltarea emoţională, comunicarea, relaţiile) şi interviul, scala de dezvoltare Portage.

Finanţator
Iniţiativa pentru Sănătate Mintală a Institutului pentru o Societate Deschisă,
Budapesta (Open Society Mental Health Initiative)

15
Procese ce aduc schimbare în calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi
La iniţiativa Stockholm University s-a lansat un studiu despre procesele si
metodele folosite pentru atingerea de condiţii de viaţă mai bune pentru persoanele cu
dizabilităţi din India, Kenya, România şi Africa de Sud. Studiul este realizat în
România de România Inclusivă, în colaborare cu Fundaţia Pentru Voi.
Este prevăzut ca studiul sa se finalizeze in februarie 2006, iar ariile principale ce vor fi
cercetate sunt :
• Ce exemple de procese ce generează schimbarea, concretizate în îmbunătăţiri
definitive ale condiţiilor de viaţă ale adulţilor şi copiilor cu dizabilităţi
intelectuale, pot fi întâlnite în cele patru ţări?
• Care sunt agenţii strategici care pot influenţa schimbarea, la nivel internaţional,
naţional şi local?
• Care sunt cele mai eficiente metode pentru a genera şi perpetua procesele ce
generează schimbarea?

Echipa de implementare este coordonată în România de Mircea Alexiu, Facultatea de


Asistenţă Socială Timişoara, membrii acesteia fiind: Aurora Toea, director executiv
CRIPS, Radu Sergiu Ruba, vice-preşedinte al Consiliului Naţional al Dizabilităţii, Laila
Onu, vice-preşedinte Federaţia Incluziune.

În 2004 au avut loc întâlniri ale echipei, la prima din ele participând şi coordonatorul –
suedez – al proiectului la nivel internaţional. S-au trimis chestionarele privind culegerea
de informaţii cu privire la exemplele de bună practică, au fost selectate cele mai bune
dintre ele, urmând a fi procesate şi publicate într-o broşură.

Trei proiecte (Alba-Iulia, Bistriţa şi Timişoara) din cele selectate spre publicare vor fi
analizate în detaliu, urmând a fi prezentate în cadrul broşurii ce va fi lansată la nivel
internaţioal.

Finanţator SHIA Suedia

Grupul de acţiune pentru mobilizarea părinţilor


PMAG România este un proiect de cooperare între Inclusion International, Federaţia
Incluziune şi Fundaţia Pentru Voi, al cărui scop este promovarea dizabilităţii
intelectuale. Proiectul a început în 1998 şi se va finaliza în 2006.

Pe parcursul lui 2004 au avut loc trei sesiuni de


formare şi a continuat activitatea de lobby la
nivel naţional – două evenimente importante în
acest sens au fost conferinţa din februarie de
la Timişoara (detalii – pag 18) la care au
participat reprezentanţi ai autorităţilor din ţară şi
de la Bucureşti (ocazie cu care participanţii au

16
căzut de acord că viaţa în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale este un
scop, iar parteneriatul public-privat o condiţie pentru succes) şi masa rotundă din
noiembrie de la Bucureşti – tema a fost Sprijinul politic pentru angajarea persoanelor
cu dizabilităţi. Din păcate au participat doar doi candidaţi – Dl. Gheorghe Ciuhandu,
PNŢCD şi Constanţa Popa, PRM, unul dintre ei făcând o interpelare în Parlament,
subliniind situaţia dificilă în care se găsesc persoanele cu dizabilităţi.

De-a lungul întregului an s-a oferit asistenţă organizaţiilor membre ale federaţiei, s-au
efectuat vizite de studiu pentru evaluare şi analiză, s-a editat buletinul informativ, s-a
participat la întâlnirile Consiliului Naţional al Dizabilităţii, contribuind la realizarea
Memorandului Dizabilităţii şi a raportului de ţară privind situaţia persoanelor cu
dizabilităţi.

S-a monitorizat procesul legislativ, reacţionând acolo unde a


fost cazul – de exemplu, ordonanţa 68, legea 343. De
asemenea Pentru Voi a susţinut memorandul adresat
Guvernului României de către Amnesty International ca
urmare a raportului critic privind situaţia pacienţilor şi
rezidenţilor din spitalele psihiatrice.

A avut loc, în luna august, o întâlnire a consiliului de


administraţie a Federaţiei, stabilindu-se strategia de
dezvoltare până în 2007. Discuţiile au fost moderate de
Dl. Victor Wahlstrom, din Suedia, care este
coordonatorul proiectului. În luna ianuarie dânsul a
primit din partea Preşedintelui României ordinul de
merit în grad de cavaler, ca recunoaştere a activităţii de
sprijin a mişcării dizabilităţii din România.

Finanţator SHIA Suedia

Centru Model
În 2004 au avut loc două module de pregătire, destinate organizaţiilor din România. Cu
ocazia primului seminar, care a avut loc în luna mai, s-a constatat diferenţa clară în nivelul
de dezvoltare al organizaţiilor participante, luându-se hotărârea ca pe viitor cursurile să se
facă diferenţiat, pe de o parte pentru organizaţiile
aflate la început, iar, pe de altă parte, pentru cele care
duc o activitate de pionierat în domeniul dizabilităţii
din România, fiind inovatoare şi exemple de bună
practică.
Primul modul – la care au participat 14 persoane – s-a
concentrat pe management organizaţional,
parteneriat public-privat şi servicii pe baze
comunitare.

17
La al doilea modul, realizat cu co-finanţarea ANPH-ului, au participat 42 de persoane. S-a
discutat pe teme de planificare centrată pe persoană, scale de evaluare a nevoii de
suport, comportament provocator, valori, cod etic, proceduri, auto-reprezentare.
Foarte apreciate au fost mărturiile personale, unul din elementele care caracterizează
evenimentele organizate de Pentru Voi.
Finanţator Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta, Iniţiativa pentru Sănătate
Mintală

Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor


Pentru Voi a fost implicată, în 2004, ca partener în
proiectul Dezvoltarea capacităţii organizaţiilor prin
sesiuni de formare şi educare a adulţilor în Europa
Centrală şi de Est. În România proiectul - coordonat la
nivel internaţional de Inclusion Europe şi finanţat de
Institutul pentru o Societate Deschisă – este implementat
de federaţia Incluziune.
Proiectul presupune organizarea a 20 de sesiuni de
formare în vederea dezvoltării abilităţilor organizaţiilor de a implementa servicii
comunitare în folosul persoanelor cu dizabilităţi. În acelaşi timp se urmăreşte şi creşterea
capacităţii Federaţiei Incluziune de a furniza training şi de a deveni un centru – resursă
pentru orice actor al domeniului dizabilităţii intelectuale.

Învaţă să asculţi – E normal să fii diferit

Prin proiect s-a urmărit creşterea conştientizării publicului asupra


problematicii dizabilităţii intelectuale, transmiţându-se mesaje pe diverse căi – internet
(prin actualizarea permanentă a site-ului www.pentruvoi.ro ), televiziune (prin realizarea
şi difuzarea unui videoclip, a unui talk-show, prin informări cu privire la activităţile de la
Pentru Voi), presă (articole, informări), tipărituri (un fluturaş, o broşură).

Talk-showul a fost filmat la finele lunii noiembrie, fiind difuzat pe parcursul lunii
decembrie. Tema discuţiei - la care au participat o persoană cu dizabilităţi care lucrează
deja, directorul de la Pentru Voi, consilierul de orientare profesională, un pedagog - a fost
angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Noi am vrut să includem şi angajatorii,
însă ne-am izbit de refuzul celor care au angajat deja beneficiari de la Pentru Voi – teama
de apariţii publice legată de teama de a atrage atenţia, inclusiv a organelor de control.
Componenta socială sau câştigul de imagine în rândul publicului larg având o pondere
mai mică în procesul de luare a deciziei privind apariţia publică.

Cel mai important eveniment al campaniei din 2004


a fost Gala Pentru Voi. Scopul său a fost de a crea
un cadru informal, care să-i apropie pe toţi cei
care au sprijinit activitatea de la Pentru Voi, pe

18
termen lung dorind crearea, la Timişoara, a unei societăţi accesibile şi deschise.

Gala a reprezentat şi o ocazie de a-i premia simbolic pe partenerii noştri – jurnalişti,


angajatori, beneficiari, părinţi, finanţatori, alte ONG-uri, reprezentanţi ai autorităţilor.
Gala a avut loc la clubul The Note, au fost expuse cu această ocazie fotografii de-ale
beneficiarilor, studenţii de la Facultatea de Muzică au cântat muzică clasică, beneficiarii
de la Pentru Voi au avut două momente artistice, s-au proiectat materialele video
produse în cadrul campaniei, seara finalizându-se cu un concert de jazz.

Participarea la Gala „Pentru Voi” a reprezentat un


moment deosebit pentru beneficiari şi pentru părinţii
acestora Cu această ocazie tinerii
noştri s-au întâlnit cu reprezentanţi
ai mediului de afaceri timişorean,
iar aceştia din urmă au avut prilejul
să constate multe dintre calităţile şi
capacităţile pe care le au tinerii din
centrul nostru, chiar dacă sunt persoane cu dizabilităţi intelectuale.

În atelierul de tehnoredactare şi multiplicare beneficiarii au realizat fluturaşe în limbaj


uşor de citit – în fluturaş este prezentată o persoană cu dizabilităţi, drepturile şi libertăţile
pe care le are, avantajele oferite de un loc de muncă, suportul pe care are dreptul să îl
primească - şi o broşură adresată angajatorilor, în care sunt prezentate persoanele cu
dizabilităţi ca fiind o resursă importantă pentru companii, este descris serviciul de angajare
sprijinită, dizabilitatea – un aspect ce priveşte întreaga comunitate, informaţii privind
legislaţia din domeniu.

Am organizat la Bucureşti, pe perioada campaniei electorale, o


masă rotundă la care au fost invitaţi candidaţii la Preşedinţie
şi Parlament. Tema a fost sprijinul politic pentru angajarea
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

Tot în cadrul campaniei am avut intenţia de a recompensa doi dintre cei mai deschişi
angajatori vis-a-vis de munca cu persoanele cu dizabilităţi intelectuale prin a face publica
atitudinea lor pozitivă – ideea era de a organiza două vizite de studiu la sediile lor. Este una
din acţiunile pe care nu le-am îndeplinit, datorită reticenţei acestora de a face declaraţii
publice sau de a avea apariţii media.

Finanţator Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta, Iniţiativa pentru Sănătate


Mintală

E normal să fii diferit

Obiective

19
• Susţinerea şi promovarea mişcării de auto-reprezentare pentru persoanele cu
dizabilităţi intelectuale
• Promovarea conceptului de planificare centrată pe persoană în rândul
furnizorilor de servicii din România
• Promovarea unui model de cod etic şi de proceduri pentru furnizorii de servicii
pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale
• Promovarea angajării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale

Rezultate

• Un ghid despre planificarea centrată pe persoană a fost publicat pentru prima


dată în România, în 500 de exemplare şi diseminat furnizorilor de servicii pentru
persoanele cu dizabilităţi intelectuale

• 10 persoane cu dizabilităţi intelectuale au beneficiat de cursuri de calificare în


profesia de brutar, bucătar, coafez, fiind pregătite să intre pe piaţa forţei de
muncă din România, devenind astfel mai sigure pe ele, mai independente

• 35 de profesionişti au participat la un seminar pe teme de cod etic, proceduri şi


auto-reprezentare. Acesta a fost unul din evenimentele care a trezit un mare
interes în rândul profesioniştilor din domeniul dizabilităţii, am avut numeroase
cereri de a participa, însă numărul locurilor fiind limitat, am fost nevoiţi să
refuzăm un număr important de organizaţii. Aceasta ne-a dat certitudinea că
nevoia de instruire şi de întâlniri între cei ce lucrează în domeniu este foarte mare
şi, din acest motiv, dorim să continuăm pe aceeaşi direcţie.

• S-a editat şi publicat un cod etic, ca rezultat al discuţiilor din cadrul seminarului

• S-a tradus şi publicat o broşură despre auto-reprezentare

Evenimente
Conferinţa Viaţa în comunitate pentru
persoanele cu dizabilităţi – parteneriat pubic-
privat

Fundaţia „Pentru Voi”, în colaborare cu Forumul


European al Dizabilităţii, România Inclusivă,
Grupul de Iniţiativă pentru Constituirea
Consiliului Naţional al Persoanelor cu
Dizabilităţi şi Grupul de Acţiune pentru
Mobilizarea Părinţilor a organizat, în februarie, conferinţa naţională cu participare
internaţională, a cărei temă a fost „Viaţa în comunitate pentru persoanele cu
dizabilităţi – parteneriat pubic-privat”. Prezentările în plen au fost completate de trei

20
grupuri specializate de discuţii (Legislaţie, Standarde de calitate, Clasificarea
Internaţională a Funcţionalităţii).

Preşedinţii conferinţei au fost Dl. Victor


Wahlstrom, fost Preşedinte al Inclusion
International şi Dl. Constantin Stoenescu,
Preşedintele de atunci al Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap. Au participat
reprezentanţi ai autorităţilor locale din 15 judeţe,
Inspectorii Şefi ai celor opt Inspecţii Regionale
ANPH şi reprezentanţi ai ONG-urilor din
domeniu. Printre vorbitorii principali îi amintim
pe Anne de Ligne şi Gabriela Popescu – Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti, Geert
Freyhoff, Director Inclusion Europe, Bruxelles, Judith
Klein, Director al Iniţiativei pentru Sănătate Mintală a
Institutului pentru o Societate Deschisă - Budapesta,
Sophie Beaumont, Forumul European al Dizabilităţii.
Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti şi Amnesty
International au fost de asemenea reprezentate la
eveniment. Toţi participanţii au căzut de acord în
adoptarea unei rezoluţii care poate fi primită gratuit, la
cererea celor interesaţi.

Pâinea care a fost servită cu această ocazie a fost asigurată de persoanele cu dizabilităţi
intelectuale care lucrează în atelierul de brutărie al Centrului de Zi Pentru Voi, la Săcălaz.

Acreditare
Din luna aprilie Fundaţia „Pentru Voi” este acreditată de către Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu
Handicap, în vederea furnizării serviciilor sociale.

Acreditarea primită de Fundaţia Pentru Voi se referă la următoarele tipuri de servicii:


a) servicii de zi
b) servicii rezidenţiale pentru adulţii cu dizabilităţi intelectuale (locuinţe protejate)
c) serviciul de angajare în muncă
d) furnizare de training şi editare materiale
e) serviciul de auto-reprezentare

Acreditarea este dată conform prevederilor HG 1176-2003, privind desfăşurarea de către


persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial a unor servicii sociale în
domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap

Inaugurare brutărie
S-a inaugurat, în mod oficial, brutăria din Săcălaz!!
În acest atelier lucrau deja patru tineri cu
dizabilităţi intelectuale care locuiesc în casa de grup

21
DINU şi au copt prima pâine la începutul lunii ianuarie 2004.

Construirea brutăriei s-a realizat cu sprijinul de un


grup de sponsori din Olanda, printre care WACR,
Fundaţiile Olandeze de Co-operare pentru Europa
Centrală şi de Est, elevii de la Rijn College
Arnhem, familia van Geel. Echipamentul a fost
procurat cu finanţare ANPH. Funcţionarea
atelierului de brutărie este posibilă datorită
sprijinului pe care Primăria Municipiului
Timişoara îl acordă organizaţiei noastre.

Excelenţa Sa, Ambasadorul Regatului Ţărilor de


Jos la Bucureşti, Dl. Pieter Jan Wolthers, şi
Primarul Municipiului Timişoara, Dl. Gheorghe
Ciuhandu, ne-au onorat cu prezenţa.

Europa in acţiune
În organizarea Inclusion Europe şi NAMHI Dublin a avut loc, în luna mai, congresul
internaţional cu tema lupta împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale şi a familiilor lor. Temele principale discutate în plenară au fost incluziunea
în educaţie, viaţa în societate, discriminarea în muncă şi democraţia – cu focus pe
alegerile europene din iunie 2004.

Laila Onu, directorul executiv al Fundaţiei Pentru Voi, a fost invitată în calitate de
vorbitor la acest eveniment, în cadrul grupului de discuţii adresat părinţilor şi
familiilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, a cărui temă a fost Ce cred părinţii
despre angajarea inclusivă?

Forumul European al Dizabilităţii

În coordonarea Forumului European al Dizabilităţii – organizaţia europeană umbrelă din


domeniul dizabilităţii cu sediul la Bruxelles - s-a format, la nivel naţional, consiliul
naţional al dizabilităţii din România.

Federaţia Incluziune – al cărei membru Fundaţia Pentru Voi este – este membru
fondator al acestui grup, fiind responsabilă de dizabilitatea intelectuală. Un reprezentant
al fundaţiei a participat la adunarea generală, în mai, la Varşovia, care a reunit toate
organizaţiile din ţările Europei Centrale şi de Est implicate în înfiinţarea de asemenea
consilii naţionale şi care vor adera la Forumul European al Dizabilităţii.

22
Masă rotundă
Open Society Institute Budapesta, prin Programul de Advocacy privind Dizabilitatea
Intelectuală şi EU Monitoring and Advocacy Program desfăşoară, în 15 ţări europene,
printre care şi România, un proiect de monitorizare a accesului la educaţie şi angajare
în muncă a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale.

„Pentru Voi” a organizat la Bucureşti o masă rotundă, în colaborare cu România


Inclusivă, al cărei scop a fost de a analiza prima variantă de raport, colectarea
observaţiilor şi comentariilor, pentru a putea avansa spre varianta finală a raportului.
Acesta va fi publicat atât individual, cât şi într-o variantă mai amplă, alături de celelalte
14 rapoarte generate în cadrul proiectului. Varianta în limba română va fi lansată în
România anul viitor, iar varianta în limba engleză care va cuprinde toate cele 15 rapoarte
naţionale va fi lansată la Bruxelles de OSI.

Analiza tranzacţională
Psihologul specialist în analiză tranzacţională Joost Levy din Olanda a fost
prezent la Timişoara în luna iulie, cu ocazia conferinţei europene de analiză
tranzacţională, organizate de Universitatea de Vest. Profitând de vizita sa la Timişoara,
dânsul a avut amabilitatea de a susţine un curs pe teme legate de sexualitate la care au
participat membrii echipelor pluridisciplinară şi managerială de la Centrul de Zi Pentru
Voi cu locuinţe protejate.

Angajare sprijinită

Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale din Bucureşti a organizat


la Brateş, în judeţul Neamţ, un curs de formare complementară intensivă cu tema
Medierea integrării profesionale a persoanei cu handicap.
Ca expresie a recunoaşterii faptului că Pentru Voi din Timişoara este unul din primele şi
puţinele centre din ţară în care angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale este o prioritate, Dna Laila Onu, directorul centrului, a fost invitată ca
formator în cadrul acestui curs, având misiunea de a prezenta experienţa-pilot de la
Pentru Voi legată de formarea şi angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi
intelectuale.

Terapie prin muzică


La Pentru Voi terapia prin muzică se foloseşte deja de mai mulţi ani, având un impact
pozitiv, în special asupra beneficiarilor cu dizabilităţi severe. Faptul că este aplicată cu
succes se datorează şi sesiunilor de formare la care trei dintre pedagogii centrului de zi au
participat. Pentru a monitoriza şi evalua eficienţa acestei activităţi, trei dintre formatorii
britanici au vizitat centrul de zi Pentru Voi cu locuinţe protejate în luna octombrie.

23
Împreună prin artă
Această conferinţă de la Sinaia, din luna noiembrie, a subliniat încă o dată nevoia de
diversificare a metodelor de lucru folosite în abordarea persoanelor cu dizabilităţi,
importanţa promovării drepturilor acestora, precum şi necesitatea pregătirii continue a
personalului în acest sector.
Centrul Pentru Voi a fost reprezentat de un instructor care lucrează în domeniul terapiei
prin muzică în cadrul centrului şi un beneficiar, care au prezentat rezultatele obţinute. La
conferinţă au fost invitaţi specialişti din Marea Britanie, Grecia, Norvegia, Germania,
respectiv organizaţii şi federaţii româneşti.

Incluşi în societate
La Bruxelles a avut loc conferinţa finală a proiectului “Incluşi în societate”, proiect
derulat la nivel european, în coordonarea Inclusion Europe , Institutului pentru o
Societate Deschisă Budapesta., Mental Health Europe şi Autism Europe. Prin
proiect s-au analizat condiţiile de viaţă din instituţiile mari în care locuiesc persoane cu
dizabilităţi din Europa. Acest proiect marchează şi începutul afirmării unei mişcări
europene pentru creşterea numărului şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor comunitare.
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a trăi incluse în societate şi nu mai doresc să fie
segregate în instituţii rezidenţiale mari.

La această conferinţă de încheiere a proiectului – care are ca temă serviciile rezidenţiale


pe baze comunitare pentru persoanele cu dizabilităţi –s-au analiza rezultatele obţinute
în urma studiului situaţiei reale şi s-au făcut recomandări pentru dezvoltarea viitoarelor
politici referitoare la dezinstituţionalizare şi servicii rezidenţiale. În cadrul conferinţei a
fost lansată o broşură ce cuprinde toate rezultatele cercetării şi recomandările pentru
viitor. Romania a fost reprezentată de Dna Laila Onu, director executiv al Fundaţiei
Pentru Voi.

Cetăţeanul în centru
Această conferinţă a avut loc în Olanda, în luna noiembrie. Tema a fost parteneriatul
dintre ONG-uri şi autorităţile locale, condiţiile în care funcţionează ONG-urilor sociale,
stabilirea priorităţilor în politicile privind dizabilitatea.
Au participat invitaţi din Olanda, Spania, Polonia, Slovacia şi România, din delegaţia ţării
noastre făcând parte şi un reprezentant al Fundaţiei Pentru Voi.

Abordare non-agresivă
Este vorba de un seminar desfăşurat la Zagreb în noiembrie în organizarea Iniţiativei
pentru Sănătate Mentală a Institutului pentru o Societate Deschisă, şi a avut ca scop
prezentarea unei noi metode de abordare non-agresivă a comportamentului
provocator.
Seminarul a fost găzduit de către Asociaţia pentru Promovarea Incluziunii şi s-a
adresat organizaţiilor furnizoare de servicii pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale. La

24
seminar au participat cinci reprezentanţi ai centrului Pentru Voi, psihologi, pedagogi şi
şeful serviciilor rezidenţiale.

Modele de bună practică


Conferinţa a fost organizată la Sofia, în noiembrie, de Organizaţia Internaţională a
Muncii; scopul ei a fost prezentarea modelelor de bună practică în domeniul
serviciilor sociale destinate copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi fizice şi intelectuale, în
vederea înfiinţării în Bulgaria a acestor servicii.
La conferinţă au participat reprezentanţi ai organismelor guvernamentale bulgare,
însărcinate cu elaborarea reformei în domeniul serviciilor sociale pentru persoane cu
dizabilităţi.
Printre cele 5 modele de bună practică care au fost prezentate, se află şi Centrul Pentru
Voi din Timişoara. D-na Laila Onu, directorul centrului a susţinut o prezentare
referitoare la serviciile oferite de centru şi proiectele derulate. Una din provocările
seminarului este de a găsi căile de multiplicare a acestor modele de bună practică.

Întreprindere socială
Iniţiativa pentru Sănătate Mintală a Institutului pentru o Societate Deschisă, Budapesta
finanţează un program de instruire a organizaţiilor din Europa Centrală şi de Est în
dezvoltarea şi implementarea conceptului de întreprindere socială. O întreprindere
socială este o activitate cu scop lucrativ, ale cărei obiective sunt sociale, şi ale cărei
surplusuri / profituri sunt reinvestite pentru acest scop în acest tip de activitate cu scop
lucrativ sau în folosul comunităţii.

Brutăria – atelier în cadrul centrului de zi Pentru Voi – funcţionează ca întreprindere


socială, deci nu are ca scop principal maximizarea profiturilor, ci urmăreşte îndeplinirea
unei misiuni sociale (cum este, în cazul nostru, asigurarea de oportunităţi pentru
angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale). Întreprinderea socială desfăşoară o
activitate comercială (producerea şi vânzarea de pâine) şi eventualul câştig este reinvestit,
în vederea realizării misiunii sociale.

În urma a două sesiuni de formare – care au avut deja loc la Timişoara - s-a dezvoltat un
studiu de fezabilitate, urmând ca, pe baza acestuia, în cadrul unui training la Budapesta,
să se avanseze spre un plan de afaceri pe termen mediu. Trainerii sunt de la NESsT –
Non-profit Enterprise and Self-sustainability Team (organizaţie din Statele Unite ale
Americii, care oferă traininguri în SUA, America Latină, Europa Centrală şi de Est). Doi
reprezentanţi ai Fundaţiei Pentru Voi au participat la acest training.

Conferinţa Comisiei Europene asupra dizabilităţii


„Şanse egale pentru persoanele cu dizabilităţi: Cooperare şi parteneriat”

Scopul Conferinţei a fost de a aduce laolaltă un număr restrâns de participanţi din ţările
care se pregătesc de aderare la Uniunea Europeană – România, Bulgaria, Croaţia şi
Turcia – în vederea împărtăşirii experienţelor şi a
participării la un schimb de informaţii privind bunele practici în problemele dizabilităţii
împreună cu experţi şi reprezentanţi actuali ai Statelor membre ale UE din domeniile

25
critice ale muncii şi chestiunilor sociale. Participanţii, reprezentanţi ai autorităţilor
naţionale, ai organizaţiilor de persoane cu dizabilităţi, ai partenerilor sociali, ai mass-
media şi ai mediului academic, au participat la
discuţii pe teme de abordare a dizabilităţii prin prisma
drepturilor, guvernarea eficientă prin implicarea
societăţii civile şi crearea condiţiilor pentru egalitatea
de şanse.
Conferinţa va fi deschisă de Dna Christina Christova,
Ministrul bulgar al Muncii şi Politicilor Sociale şi de
Dna Odile Quintin, Director General în Comisia
Europeană, Directoratul General pentru Muncă,
Probleme Sociale şi Şanse Egale. De la Timişoara a
fost prezent la eveniment Zoltan Szoverdfi.

Plan 2005
Pentru 2005, avem trei linii de dezvoltare prioritare:

1. Dezvoltarea gamei de servicii de zi oferite şi separarea lor în: centru de


ocupare şi angajare în muncă şi centru de activităţi. Pentru aceasta, vom demara
proiectarea şi execuţia construcţiei unei clădiri noi, special amenajate, pentru a
muta centrul de activităţi, urmată de amenajarea, dotarea cu mobilier şi aparatură
specifică. Sperăm că la sfârşitul anului să putem muta efectiv cei 40 de beneficiari
cu dizabilităţi severe, autism şi tulburări de comportament în clădirea nou
construită. Aici vor beneficia de îngrijire profesională în 4 grupe de activităţi
conform programelor individuale, urmărindu-se dezvoltarea deprinderilor de
autoservire, a abilităţilor de comunicare, a abilităţilor sociale. Totodată vor
beneficia de programe de terapie individuală în funcţie de nevoi. În clădirea
actuală vor funcţiona 4 ateliere: Tehnoredactare şi multiplicare (centru de
copiere), Croitorie şi artizanat, Confecţionat lumânări şi lucrări de întreţinere şi
Ambalaje. Celelalte două ateliere grădinărit şi panificaţie vor continua să
funcţioneze în locaţiile actuale: pe strada Bacalbaşa şi la Săcălaz. Succesul
campaniei de strângere de fonduri desfăşurate în 2004, ne permite demararea
lucrărilor noii clădiri, diferenţa de bani necesară urmând să fie strânsă printr-o
campanie internă.
2. Diversificarea serviciilor rezidenţiale prin dezvoltarea unei reţele de locuinţe
sociale pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale. Este un pionierat pentru
România, fiind ultimul pas spre independenţă. Este vorba de sprijinirea a cinci
persoane cu dizabilităţi, care au venit din instituţii şi care au beneficiat de
serviciile noastre rezidenţiale în ultimii ani. Acum au deja un loc de muncă şi au
dobândit abilităţile necesare locuirii independente. Locuirea independentă este
pasul următor spre incluziune, odată depăşită faza locuirii în locuinţe protejate :
case de grup (DINA, DINU). Timp de un an fundaţia va suporta financiar doar
chiria aferentă locuinţelor acestora, restul cheltuielilor legate de traiul independent
rămânând în sarcina beneficiarilor. La finele lui 2005, ei vor fi, în mod deplin, pe
propriile picioare.

26
3. Amenajarea unui centru de criză – respite pentru beneficiarii noştri cu tulburări
de comportament la parterul casei DINU din Săcălaz. Aici se vor acorda servicii
de găzduire temporară pentru maxim 3 beneficiari simultan în situaţii de criză la
solicitarea familiei. Grupul ţintă sunt beneficiarii cu tulburări de comportament şi
autism. Acest centru este o premieră absolută pentru România, beneficiarii
necesitând personal pregătit pentru acest grup ţintă. De aceea vom continua
programele de formare profesională pe acest domeniu cu specialişti de marcă de
la Universitatea din Cambridge. Ideal ar fi să avem un centru de criză special
construit, dar deocamdată singura posibilitate pe care o avem de a răspunde
familiilor acestor beneficiari, aflate la limita disperării în cele mai multe cazuri,
este amenajarea parterului casei Dinu în acest scop.

Vom continua activităţile de loisir: Clubul Pentru Voi– lunar şi ne propunem


dezvoltarea unui parteneriat cu o organizaţie de tineret, în vederea organizării de
evenimente sociale. Totodată vom dezvolta programul de acompaniament social şi vom
continua consilierea familială şi acordarea de sprijin, inclusiv material familiilor
beneficiarilor noştri aflate în situaţie de criză.
Ca şi centru resursă al Federaţiei Incluziune, vom organiza patru seminarii de instruire
pentru furnizori de servicii publici sau privaţi şi o conferinţă naţională în august 2005.
Totodată, vom organiza două module de training pentru 5 organizaţii din România în
cadrul programului Centru Model şi vom publica 4 numere ale revistei Pentru Voi şi un
manual despre locuirea independentă.
În colaborare celelalte organizaţii din domeniu, vom încerca să convingem noul guvern
despre necesitatea modificării radicale a legislaţiei în domeniu şi vom participa la
elaborarea acesteia.

Laila Onu
Director

27
Fundaţia Pentru Voi

VENIT 2004 EURO

7500 3841
Alte

9375 15921
GAMP

Tranziţia la maturitate
5645

Studiu

9677
5816
Masa rotundă

Centru Model

11702
Dezvoltarea
18387
organizaţiilor
2567
Invaţă să asculţi

ANPH

Prietenii Speranţei

Total venituri 90431 Euro

28
Fundaţia Pentru Voi

Structura donatorilor 2004 (EURO)

500 1341 SHIA Suedia


7500
500
1500
Iniţiativa pentur
27623 Sănătate Mintală a
9375 Institutului pentru o
Societate Deschisă
ANPH

Şcoala din Arnhem

Clubul Lions Albi


Franta

Liceul Toulouse
42092 Lautrec d'Albi Franta

Prietenii Speranţei

Alţi sponsori

Total venit 90431 Euro

29
Fundaţia Pentru Voi

CHELTUIELI 2004 EURO

4211 1100
Alte
9375

21583 GAMP

5639 Tranziţia la maturitate

Studiu
3614

Masa rotundă

9677
Centru Model

18387
Dezvoltarea
7858 organizaţiilor
2567
Învaţă să asculţi

ANPH

Prietenii Speranţei

Total Cheltuieli 84011 Euro

30
Colaboratori şi finanţatori
Ne-au sprijinit şi le mulţumim!

Colaboratori
• Direcţia de Asistenţă Socială,
Finanţatori Timiş şi Consiliul Judeţean Timiş
• Primăria Municipiului Timişoara • Prefectura Timiş
(Consiliul Local) • Delegaţia Comisiei Europene la
• Autoritatea Naţională pentru Bucureşti
Persoanele cu Handicap • Autoritatea Naţională pentru
• Iniţiativa pentru Sănătate Mintală Persoanele cu Handicap
a Institutului pentru o Societate • Ambasada Regatului Ţărilor de
Deschisă - Budapesta Jos la Bucureşti
• Fundaţia Prietenii Speranţei, • Federaţia Incluziune
Olanda • Inclusion Europe
• Fundaţiile Olandeze de • Inclusion International
Cooperare pentru Europa • European Disability Forum
Centrală şi de Est • Comisia Europeană –
• SHIA, Suedia Directoratul General pentru
• WACR, Olanda Extindere, Directoratul General
• Cluburile Rotary din Elst, pentru Probleme Sociale şi
Timişoara şi Fundaţia Rotary Angajare în muncă
International • Amnesty International
• Ministerul Muncii, Solidarităţii • Centrul de Resurse Juridice
Sociale şi Familiei • Consiliul Europei
• Familia Holzer, Danemarca • Parlamentul Europei
• Teleuniversitatea Timişoara
• Reprezentanţii mass-media din
Timişoara
• Alte ONG-uri din Timişoara,
România, Europa Centrală şi de
Est
Acest raport a fost tipărit de persoane cu dizabilităţi intelectuale, in atelierul de
tehnoredactare şi multiplicare al Fundaţiei „Pentru Voi” , Timişoara, România.

Tel.0256 – 22 80 62; Fax. 0256 - 22 84 73


E-mail: p e n t r u v o i @ p e n t r u v o i . r o Web: w w w . p e n t r u v o i . r o