Sunteți pe pagina 1din 1

MADISON, FRUMOASA ŞCOALă A LUI DUMNEZEU

H

H.K.Christman

&

Ira M.Girsh

În paginile cărții “Madison, frumoasa şcoală a lui Dumnezeu” autorii Ira M.Girsh și H.K.Christman ne-au transmis povestea inspiratoare și captivantă a Colegiului Madison - prima instituție de educație adventistă care a câștigat admirația presei publice americane și a diferitelor personalități de marcă din vremea ei. În spatele acestui succes răsunător stă istoria vieții a doi dintre pionierii educației adventiste, care au descoperit că secretul reușitei stă în ascultarea de sfaturile inspirate ale lui Dumnezeu. E.A. Sutherland și Percy Magan au fost inițiatorii Colegiului Walla Walla, răspunzând de mutarea Colegiului Battle Creek în afara orașului (actualmente Universitatea Andrews), dez- voltând Colegiul Medical Misionar (Loma Linda) și un sistem mondial de școli adventiste care au preluat exemplul școlii Madison. Încă de la întemeierea lui, Colegiului Madison a fost condus de către ei exact după sfaturile Bibliei și ale Spiritului Profetic. Punând Biblia în centrul educației și a fiecărei materii de studiu și ca țintă dezvoltarea carac- terului creștin prin învățarea unei meserii practice, acest model de educație i-a pregătit pe studenți pentru a fi misionari și a se întreține singuri în viitoarele câmpuri misionare.

Acestă istorie plină de sacrificiu, dedicare și credință a schițat o vizi- une a educației creștine, care continuă și astăzi să ghideze și să provoace

profesori, misionari, administratori, părinți și elevi. În 1908, Ellen White

a afirmat că dacă planul Madison ar fi urmat cu credincioșie în educație,

„noi ca și popor, am fi ajuns o priveliște pentru lume, oameni și îngeri”. Astăzi ca și atunci Dumnezeu caută oameni care să se dedice planului Său

și acestă carte va inspira cititorului aceași dedicare și pasiune ca a pionierior

noștri pentru cauza adevăratei educații.

@

Ira M.Girsh

&

H.K.Christman

MADISON,

FRUMOASA ŞCOALă a lui Dumnezeu

H