Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi Facultatea de Constructii si Instalatii Domeniul: Inginerie civil Specializarea: Constructii civile,

industriale si agricole Titlul absolventului: inginer licentiat Studii universitare de licenta: 4 ani Forma de nvatamnt: zi Seria: 2008-2012 Anul I
Tip disciplina Conditionari Codul disciplinei

Avizat M.E.C.T.,

PLAN DE INVMNT

Ev.final

Denumirea disciplinei

K 5 5 4 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3

Ev.final E E C E Vp C E Vp Vp C

Nr. crt.

Sem 1 - 14 sapt
Nr.ore / sapt / disciplina

Sem 2 - 14 sapt
Nr.ore / sapt / disciplina

1 DF 2 DF 3 DID 4 DID 5 DF 6 DF 7 DID 8 DC 9 DC 10 DC 11 DF 12 DF 13 DID 14 DID 15 16 17 18 19 20 21 22 DF DF DID DC DC DF DC DC

DI

DL

C CC101 Analiza matematica 1 2 CC102 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 1 2 CC103 Mecanica 1 2 CC104 Materiale de constructii 1 2 CC105 Desen tehnic CC106 Chimie 1 CC107 Elemente de arhitectur i sistematizare 2 CC108 Stiinte socio-umane (Tehnici de comunicare) 2 CC109 Limbi moderne 1 CC110 Educatie fizica si sport 1 CC111 CC101 Analiza matematica 2 CC112 CC102 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 2 CC113 CC103 Mecanica 2 CC114 CC104 Materiale de constructii 2 CC115 Utilizarea calculatoarelor CC116 Fizica 1 CC117 Rezistenta materialelor 1 CC118 Limbi moderne 2 CC119 Educatie fizica si sport 2 CC120 Practica de initiere n constructii Estetica 2 Istoricul tehnicii in constructii Total ore pe sptmn, total probe i credite pe semestru, la DI i DO 13

S 2 2 1

2 2 2 1 1

P SI 4 4 4 2 1 1 1 1 2

C S

P SI

E E E E Vp C C C Vp Vp

2 1 1 2 2 1 2 1 1

1 2 2 3 2 2 4 2

2 sx30 h/s = 60 h

3 3 3 4 3 3 5 2 1 3

Vp 7 26 6

2 Vp 2 0 4 E 30 19 3 C 3 Vp

2 0 4 E 30 14 7 6 21 3 C 27 3 Vp

DECAN, Prof.dr.ing. Nicolae Taranu

RECTOR, Prof.dr.ing. Ion Giurma

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi Facultatea de Constructii si Instalatii Domeniul: Inginerie civil Specializarea: Constructii civile, industriale si agricole Titlul absolventului: inginer licentiat Studii universitare de licenta: 4 ani Forma de nvatamnt: zi Seria: 2008-2012 Anul II
Tip disciplina

Avizat M.E.C.T.,

PLAN DE INVMNT

Ev.final

Denumirea disciplinei

K 6 4 3 3 6 4 2 1 1 3 2 2 2 1 2 2

Ev.final E E E E C C C Vp Vp C

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DID DF DF DF DID DID DC DC DC DID DID DID DID DID DID DID DC DC

Conditionari

Codul disciplinei

Sem 3 - 14 sapt
Nr.ore / sapt / disciplina

Sem 4 - 14 sapt
Nr.ore / sapt / disciplina

DI

DL

CC201 Statica constructiilor 1 CC202 Geometrie descriptiva CC203 Infografica AutoCAD CC204 CC116 Fizica 2 CC205 CC117 Rezistenta materialelor 2 CC206 Ingineria mediului CC207 Economie generala CC208 Limbi moderne 3 CC209 Educatie fizica si sport 3 CC210 CC201 Statica constructiilor 2 CC211 Teoria elasticitatii si plasticitatii CC212 Beton armat CC213 Cladiri CC214 Geologie inginereasca CC215 Hidraulica CC216 Topografie CC217 Limbi moderne 4 CC218 Educatie fizica si sport 4 CC219 19 DID Practica topografica 20 DF Statistica matematica 2 2 21 DID Limbaje de programare (JAVA) Total ore pe sptmn, total probe i credite pe semestru, la DI i DO 14 4 7 25

C S L 3 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1

P SI 5 2 2 2 5 2 1 2

C S

P SI

E E C C E E C Vp Vp

2 1 1 2 1 1 2 1 1

5 2 2 3 2 2 1 2

2 sx30 h/s = 60 h

6 3 3 4 3 3 3 1 1 3

Vp

2 Vp 2 2 4 E 30 20 4 C 2 Vp

1 3 0 4 E 30 14 2 8 22 3 C 26 2 Vp

DECAN, Prof.dr.ing. Nicolae Taranu

RECTOR, Prof.dr.ing. Ion Giurma

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi Facultatea de Constructii si Instalatii Domeniul: Inginerie civil Specializarea: Constructii civile, industriale si agricole Titlul absolventului: inginer licentiat Studii universitare de licenta: 4 ani Forma de nvatamnt: zi Seria: 2008-2012 Anul III

Avizat M.E.C.T.,

PLAN DE INVMNT

Sem 5 - 14 sapt Tip disciplina Conditionari


Codul disciplinei

Sem 6 - 14 sapt

Ev.final

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

K 3 3 5 4 5 5 5 2 2 2 3 2 2 2 2

Ev.final C E E E C C C Vp Vp

Nr.ore / sapt / disciplina

Nr.ore / sapt / disciplina

DI

DO DL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DID DIS DID DF DID DID DID DID DID DIS DIS DIS DID DID DIS DIS DID DID DC

CC301 Elemente de constructii metalice 1 CC302 Tehnologia constructiilor 1 CC303 Dinamica constructiilor CC304 Metode numerice in inginerie CC305 Beton armat si precomprimat CC306 Geotehnica CC307 Constructii civile CC308 Proiectarea asistata de calculator CC309 CC301 Elemente de constructii metalice 2 CC310 CC302 Tehnologia constructiilor 2 CC311 Fundatii CC312 Constructii din lemn CC313 Economia constructiilor si legislatie CC314 Practica tehnologica si de organizare CC315 Optional 1 CC316 Optional 2 Limbaje de programare (MATLAB) 1 Baze de date 2 Limbi moderne avansati Total ore pe sptmn, total probe i credite pe semestru, la DI i DO 15 0

C S L 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2

P SI 2 2 4 3 2 4 4 2 4

C S

P SI

C C E C E E E

1 2 1 2 1 1 1 1 2

2 3 2 3 3 2

4sx30h/s = 120 h

2 4 3 5 4 3 3 3 3

Vp

2 1 Vp 2 2 Vp 5 3 E 30 15 4 C 1 Vp

6 25

2 Vp 2 4 E 30 17 0 5 23 3 C 27 0 Vp

Opt.1

Higrotermica si acustica constructiilor Forme structurale pentru cladiri

Opt.2 Reabilitare cladirilor Elemente de calcul neliniar in constructii RECTOR, Prof.dr.ing. Ion Giurma

DECAN, Prof.dr.ing. Nicolae Taranu

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi Facultatea de Constructii si Instalatii Domeniul: Inginerie civil Specializarea: Constructii civile, industriale si agricole Titlul absolventului: inginer licentiat Studii universitare de licenta: 4 ani Forma de nvatamnt: zi Seria: 2008-2012 Anul IV

Avizat M.E.C.T.,

PLAN DE INVMNT

Ev.final

Denumirea disciplinei

K 5 4 5 4 5 3 2 2

Ev.final E E C Vp C Vp Vp C

Nr. crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DIS DIS DIS DIS DID DIS DID DIS DIS DIS DIS DIS DIS DID DIS DID

Conditionari

Tip disciplina

Sem 7 - 14 sapt
Nr.ore / sapt / disciplina

Sem 8 - 14 sapt
Nr.ore / sapt / disciplina

Codul disciplinei

DI

DO

DI DL

CC401 Constructii din beton armat CC402 Structuri metalice CC403 Constructii industriale CC404 Constructii n mediul rural CC405 Organizare si management CC406 Inginerie seismica CC407 Instalatii pentru constructii CC408 Elemente de constructii compozite CC409 Optional 3 CC410 Optional 4 CC411 Optional 5 CC412 Optional 6 CC413 Optional 7 CC414 Optional 8 CC415 Elaborare proiect diploma Limbaje de programare (FORTRAN) Total ore pe sptmn, total probe i credite pe semestru, la DI i DO

C S L 3 2 1 2 2 1 3 2 2 1

P SI 2 4 4 2 4 3 3 2

C S

P SI

E E E C E C

1 1 1 1 1 1 1 6

2 2 2 2 2 2 2 6

3 3 3 3 3 3 3 10

Vp

3 2 2 2 2 2

1 16 0 25

2 5 4

2 Vp 4 E 29 14 0 7 27 22 2 C 1 Vp

2 E 31 20 3 C 3 Vp

Opt.3

Materiale performante Tehnologii performante Durabilitatea structurilor din beton armat Betoane performante Managementul calitatii Managementul proiectelor DECAN, Prof.dr.ing. Nicolae Taranu

Opt.6 Structuri usoare din otel Structuri metalice speciale Opt.7 Constructii din zidarie Reabilitarea termofizica a constructiilor Opt.8 Infrastructuri pentru transporturi Fundatii in conditii speciale RECTOR, Prof.dr.ing. Ion Giurma

Opt.4

Opt.5