Sunteți pe pagina 1din 26
BUCOVINA  “Tărâmul Pădurilor de Fag” , asa cum a fost ea denumita de austrieci,
BUCOVINA
 “Tărâmul Pădurilor de Fag” , asa cum a
fost ea denumita de austrieci, reprezintă o
sinteză a varietăţii, armoniei şi frumuseţii
peisajelor româneşti.
 Bogăţia sa de relief: munţi, podişuri,
trecători, dealuri, câmpii, văi, râuri şi
lacuri, păduri o definesc.
 Numărul impresionant al bisericilor din Bucovina, cu interesantele fresce interioare şi exterioare, a fost
 Numărul impresionant
al bisericilor din Bucovina, cu
interesantele fresce interioare şi exterioare, a fost
păstrat încă din timpurile medievale. Datorită unicităţii şi
valorii lor artistice, acestea au fost adăugate la Lista cu
Moşteniri Culturale Internaţionale a UNESCO, în 1993.
 În majoritatea cazurilor, bisericile au fost întemeiate ca
loc al familiilor nobile pentru îngropare. Deşi urmând
programul iconografic canonic, fiecare pictor a
interpretat scenele în feluri uşor diferite. Folosind culori
precum Albastrul de Voroneţ, Roşul de Humor sau
Verdele de Arbore, pictorii (majoritatea necunoscuţi) au
descris poveştile biblice ale pământului şi ale raiului,
scene din viaţa Sfintei Fecioare şi a lui Iisus Hristos,
povestiri despre începuturile omenirii şi viaţa după
moarte. Prima dată, scenele au fost pictate pe pereţii
interiori, apoi extinse către pereţii exteriori. Motivele
pentru astfel de scene vaste erau atât religioase, cât şi
didactice: pentru a promova ortodoxismul şi pentru a
educa oamenii de rand.
Manastirea PUTNA  Acolo unde se deschide Valea Putnei, la poalele Obcinei Mari, se ridică
Manastirea PUTNA
 Acolo unde se deschide Valea Putnei, la poalele
Obcinei Mari, se ridică prima ctitorie a lui Ştefan cel
Mare, Manastirea Putna, prima instituţie ecleziastică
a ţării, menită să sprijine, pe tărâm cultural şi religios,
pe domnitorul care a luptat pentru neatârnarea şi
întărirea statului.
 Cronicarul Neculce menţionează existenţa unei
biserici de lemn anterioare şi a unei bisericuţe săpată
în stâncă numită chilia lui Daniil Sihatru.
 Manastirea Putna a fost ridicată pe locul unde a căzut
săgeata arcului lui Ştefan cel Mare, lucrările începând
în 1466 şi terminându-se în 1469. A fost sfinţită în
1470.
SCHBURG
SCHBURG
Manastirea ARBORE
Manastirea ARBORE
 În aprilie 1503, Luca Arbore (Portar al Sucevei) înalţă o biserică în satul ce
 În aprilie 1503, Luca Arbore (Portar al Sucevei) înalţă o biserică în satul ce
 În aprilie 1503, Luca
Arbore (Portar al Sucevei)
înalţă o biserică în satul ce
azi se numeşte Arbore, pe
care o termina în acelaşi an,
pe 29 august. Manastirea
Arbore este dedicată Sf.
Ioan Botezătorul.
 Printre sfinţii zugrăviţi se
află şi Ioan cel Nou. În
fruntea sfinţilor se află
împăraţii Constantin şi
Elena, consideraţi marii
protectori ai Moldovei încă
din sec.15.
 Pereţii exteriori au fost
pictaţi de meşterul
„Dragosîn”, predominând
culoarea verde.
Manastirea MOLDOVITA
Manastirea MOLDOVITA
 La 15 km. de satul Vama, înconjurată de munţii împăduriţi ai Bucovinei, se ridică
 La 15 km. de satul Vama, înconjurată de munţii
împăduriţi ai Bucovinei, se ridică manastirea
Moldovita cu hramul Buna Vestire.
 Prima biserică de piatră a fost zidită sub domnia lui
Alexandru cel Bun între 1402-1410, cu un întreg
ansamblu de construcţii, având hramul Buna Vestire.
 Manastirea Moldovita a dăinuit până la sfârşitul
sec.15, când s-a prăbuşit datorită unor alunecări de
teren. Ruine se mai pot vedea şi azi la 500m de
actuala construcţie.
 Voievodul Petru Rareş schimbă amplasamentul şi ridică
noua biserică în 1532, tot cu hramul Buna Vestire.
Este împrejmuită cu ziduri şi turnuri de apărare,
dându-i aspectul de fortăreaţă.
 Manastirea Moldovita a fost un important centru cultural. Aici se copiau şi împodobeau cărţi
 Manastirea Moldovita a fost un important centru
cultural. Aici se copiau şi împodobeau cărţi bisericeşti
precum şi manuscrise din sec. 15.
 Manastirea Moldovita păstrează obiecte de valoare
ca: broderii, manuscrise, icoane, precum şi jilţul
ctitorului Petru Rareş.
 În 1785 mănăstirea Moldovita este desfiinţată până în
1932-34, când se reia activitatea ca mănăstire de
maici.
 Între 1954-1960 este restaurată şi înnoită: acoperişul
este refăcut, fundaţiile şi soclu consolidate, zidurile,
turnurile şi chiliile refăcute.
 Manastirea Moldovita se remarcă prin iconografie,
stilul picturii şi tonalitatea cromatică.
Manastirea HUMOR
Manastirea HUMOR
 Manastirea Humor se află în localitatea Manastirea Humorului, un sat ce s-a format in
 Manastirea Humor se află în localitatea
Manastirea Humorului, un sat ce s-a format in
jurul manastirii si se afla foarte aproape de
localitatea Gura Humorului, pe ruta Vatra Dornei-
Suceava.
 Prima biserică construită în 1415 a fost ctitorită
de Ioan Vornicul în vremea lui Alexandru cel Bun.
A fost distrusă păstrându-se zidurile, ruinele se
pot vedea la 500m de actuala manastire.
 În 1530 este reconstruită pe un loc nou, ctitor
Domn Petru Voievod şi marele logofăt Jupân
Toader Bubuiog şi soţia lui Anastasia.
 În 1641 zidurile înconjurătoare sunt întărite şi se
construieşte turnul de apărare de către Vasile
Lupu.
 Manastirea Humor ne impresioneaza cu pictura sa
exterioara, cea mai veche din ţară, fiind

realizată de meşterul Toma.

Manastirea SUCEVITA
Manastirea SUCEVITA
 Situată în satul cu acelaşi nume, pe malul pârâului Suceviţa, la o distanţă de
 Situată în satul cu acelaşi nume, pe malul pârâului Suceviţa,
la o distanţă de 18 km sud-vest de Rădăuţi, Manastirea
Sucevita este construită către sfârşitul sec. XVI de către
familiile de boieri Movilă, cu hramul Învierea Domnului.
 Cea mai veche construcţie a fost o bisericuţă cu hramul
Schimbării la Faţă. Are o sală mare boltită,în care azi se
află muzeul.
 După aceea s-a construit zidul de incintă cu turnurile lui,
unde se gaseste marele turn al clopotelor. Aici se
păstrează două clopote cu stema Moldovei şi herbul
Movileştilor.
 Incinta este un patrulater de ziduri de 6m. înalte şi 3m.
groase. Tot aici, se mai află încăperi ale vechii case
domneşti şi beciuri unde probabil a fost ascunsă o
fabuloasă avere (după spusele cronicarului Ion Neculce)
 Între1595-1606, se adaugă bisericii cele două pridvoare,
turnurile de incintă şi este pictată în interior şi exterior.
 Aici sunt înmormânaţi voievozii Ieremia şi Simion Movilă.
Manastirea VORONET
Manastirea VORONET
 Construită pe un soclu de piatră cu turlă înălţată pe o bază pătrată, se
 Construită pe un soclu de piatră cu turlă
înălţată pe o bază pătrată, se ridică
mănăstirea Voroneţ, având ctitor pe Ştefan
cel Mare, în timpul Sfântului Cuvios Daniil
Sihastru.
 Exonarthexul a fost adăugat în 1547 de către
mitropolitul Grigorie Roşca, considerat al
doilea ctitor al bisericii.
 Voroneţul şi-a creat propriul stil, o sinteză
originală de elemente: bizantine, gotice
(arcuri frânte la chenarele uşilor şi
ferestrelor) şi autohtone (turla pe 4 arcuri şi
baza stelată).