Sunteți pe pagina 1din 1

-stretzfP

-nfanz -ylub

-cina

- pentru persoaneie care iucreazf, intre orele mai comod si consume gustiri la servici.

I pi 18 9i cErora le este

so tr .-.J4U

-rnrrr r^uv rlarr svJwr rt'r


-f/L(A).., ^-A-o

-gustare
-crrrqfqre

-cinf,
Se

- pentru persoanele cu

activititi dupfl amiaza.

va mflnca incet, cu inghifituri mici, in liniqte (nu ta televimr sau aYend o alti

preocupare). Mf,ncarea va fi etalatl pe farfurie in aqa fel inef,t sI dea impresia mare.

ci este in cantitate

EXERG

IUL FIZIG ESTE ESEN IAL PENTRU


SLABIRE

Consumf,m calorii atet in cursul practicdrii unui sport (iogging, gimnasticl aerobici, tenis, fotbal, volei , inot) c6t gi ?n activitilile casnice (sp[latul rufelor, spf,latul duqumelei sau lusff uirea parchetului). Pentru persoanele care prezinti depozite adipoase abdominale la nivelul soldurilor, coapselor, automasajul va avea efecte benefice. in cazul copiilor qi adolescenlilor se pot folosi stimulente premii (ucarii, biciclete, ?mbr5cdminte) care se acordl la sciderea ponderalS de 5 kg. C6ntdrirea se efectue azd sdptdminal "

O sltrbire de calitate inseamnl

si nu pierdem mai mult de 4-5 kry1lrunii !


rec6qtigarea

Pierderea ponderali se insolegte de incetinirea metabolismului gi de aceea dupl o sc[dere in greutate poate interveni o \.

stagnare. intreruperea bruscf, a regimului alimentar va duce la

kilogramelor in

plus!

--/

NU UITATI:
Corpul dumneavoastrd vd reprezintd Si retlectd respectul pe cue vi-l purta{i. Dacd respectal de sine vfl cre$te, ve(i avea mili mult succes tn toate
activitdlile pe care le desfasaro(i.