Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI JUDETUL ILFOV

Societatea/persoana fizica ....................................................................................................................


in calitate de beneficiar, cu sediul/domiciliul in ..................................................................................
reprezentat prin delegat/proiectant: .....................................................................................................
Delegatie nr. ........................................................................................................................................
Telefon.................................. fax..
Va rog a aproba eliberarea autorizatiei de mediu/acord de mediu pentru:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
amplasament
..
.......................
.........................................................................................................................................................

Semnatura,
beneficiar/delegat/proiectant

Data,