Sunteți pe pagina 1din 10

RAPORT DE AUTOEVALUARE

Societatea Română de Fenomenologie

mai 2006 – mai 2009

1. Datele de autentificare ale unitătii de cercetare-dezvoltare

1.1. Denumirea

— SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FENOMENOLOGIE

1.2. Statutul juridic

— ASOCIAŢIE

1.3. Actul de înfiintare:

— Decizia nr. 53A/PY/2000 emisă de Judecătoria sectorului IV Bucureşti la data de 08.12.2000

1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potentialilor contractori:

— 4395

1.5. Director general/Director:

— DR. CRISTIAN CIOCAN

1.6. Adresa:

BD. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 49, AP. 45, BUCUREŞTI, 050104

1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail:

— TEL: 0213117977

— FAX: 0318166782

— WEBPAGE: http://phenomenology.ro/

— EMAIL: office@phenomenology.ro

2. Domeniul de specialitate:

— FILOSOFIE (FENOMENOLOGIE, HERMENEUTICĂ, ISTORIA FILOSOFIEI)

2.1.

Conform clasificării UNESCO 3) ;

— 72, 7202.02, 7202.03, 7202.05, 7202.06, 7203.03, 7204.01, 7204.03, 7204.04, 7208, 7299 (phenomenology)

2.2. Conform clasificării CAEN:

— 7220

3. Starea unitătii de cercetare-dezvoltare

3.1. Misiunea unitătii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

(maximum 1.000 de caractere):

— SCOPUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII ROMÂNE DE FENOMENOLOGIE ÎL CONSTITUIE

PROMOVAREA STUDIILOR ŞI CERCETĂRILOR FENOMENOLOGICE ŞI COORDONAREA PREOCUPĂRILOR UNIVERSITARE ŞI EXTRA-UNIVERSITARE DEJA EXISTENTE ÎN CADRUL CIRCUMSCRIS DISCIPLINEI, ÎN VEDEREA FAVORIZĂRII CUNOAŞTERII ACESTEIA ŞI A CONSTITUIRII UNEI COMUNITĂŢI ŞTIINŢIFICE DE SPECIALITATE, APTE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ EXIGENŢELE CERUTE ÎN ACEST DOMENIU LA NIVEL INTERNAŢIONAL. OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI SE FOCALIZEAZĂ ATÂT ASUPRA

SURSELOR ISTORICE ALE FENOMENOLOGIEI, CÂT ŞI ASUPRA PRINCIPALELOR MOMENTE ALE ACESTUI CURENT FILOZOFIC ŞI A INTERFERENŢELOR TEMATICE CU ALTE DISCIPLINE.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare si gradul de

recunoastere a acestora (maximum 1.000 de caractere):

— EDITAREA ŞI DIFUZAREA UNEI REVISTE INTERNAŢIONALE DE SPECIALITATE,

(STUDIA PHAENOMENOLOGICA, COTATĂ ISI ÎNCEPÂND DIN ANUL 2006; PUBLICAREA ELECTRONICĂ A UNUI NEWSLETTER SĂPTĂMÂNAL DEDICAT FENOMENOLOGIEI, AVÂND 3400 DE ABONAŢI DIN TOATĂ LUMEA; PUBLICAREA ELECTRONICĂ A UNUI BULETIN INFORMATIV LUNAR DEDICAT CERCETĂRII FILOZOFICE ROMÂNEŞTI, AVÂND 1300 ABONAŢI; ORGANIZAREA DE SIMPOZIOANE ŞI CONGRESE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE; ÎNCURAJAREA UNUI SCHIMB INTERNAŢIONAL DE MATERIALE ŞTIINŢIFICE LA NIVEL INSTITUŢIONAL ŞI ÎNLESNIREA UNEI RACORDĂRI EFICIENTE LA MEDIILE ŞTIINŢIFICE OCCIDENTALE A CERCETĂTORILOR ROMÂNI; STABILIREA UNOR LEGĂTURI ŞI A UNOR COLABORĂRI CU ALTE INSTITUŢII ŞI ASOCIAŢII CU PROFIL ÎNRUDIT DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE PRIN ORGANIZAREA DE SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞI CONFERINŢE; FUNDAREA UNEI BIBLIOTECI CARE SĂ OFERE POSIBILITATEA CONSULTĂRII UNOR LUCRĂRI ŞI PERIODICE DE SPECIALITATE; PUBLICAREA DE TRADUCERI DE SPECIALITATE, PRECUM ŞI A UNOR LUCRĂRI ORIGINALE.

3.3. Situatia financiară - datorii la bugetul de stat:

— FĂRĂ DATORII LA BUGETUL DE STAT

4.1.

Lucrări stiintifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI 4)

— 4 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI

4.1.1. Număr de lucrări stiintifice 8 x 30 = 240 PUNCTE

4.1.2. Punctaj cumulat ISI 5) x 5

4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI 6) x 5 (Lista lucrărilor si citărilor,

grupate pe ani, se atasează ca anexa nr. 4.1)

Total punctaj cap. 4.1: 240 PUNCTE

4.2. Brevete de inventie 7 )

4.2.1. Număr de brevete x 30

4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI x 5 (Lista brevetelor si citărilor, grupate

pe ani, se atasează ca anexa nr. 4.2)

Total punctaj cap. 4.2: 0 PUNCTE

4.3. Produse si tehnologii rezultate din activităti de cercetare, bazate pe brevete,

omologări sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea

de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

(Se indică contractul si firma care utilizează produsul, serviciul si tehnologia). 4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii x 20

(Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor, grupate pe ani, se atasează ca anexa nr.

4.3)

Total punctaj cap. 4.3: Total punctaj cap. 4: 0 PUNCTE

5. Criterii secundare de performantă

5.1. Lucrări stiintifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate 8 ) fără cotatie ISI

— 8 ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE FĂRĂ COTATIE ISI

5.1.1. Număr de lucrări 23 x 5 = 115 PUNCTE

(Lista lucrărilor grupate pe ani se atasează ca anexa nr. 5.1)

Total punctaj cap. 5.1: 115 PUNCTE

5.2.1.

Număr de comunicări prezentate 4 x 5 = 20

(Lista comunicărilor grupate pe ani se atasează ca anexa nr. 5.2)

Total punctaj cap. 5.2: 20 PUNCTE

5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele functionale, prototipuri, normative,

proceduri, metodologii, reglementări si planuri tehnice noi sau perfectionate, realizate în cadrul

programelor nationale sau comandate de beneficiar

5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc: x 5

(Lista modelelor, normativelor etc, grupate pe ani, se atasează ca anexa nr. 5.3)

Total punctaj cap. 5.3: 0 PUNCTE

Total punctaj cap. 5: 135 PUNCTE

6. Prestigiul profesional

6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redactie ale unor reviste

(cotate ISI sau incluse în baze de date internationale) sau în colective editoriale ale unor edituri

internationale recunoscute

— 2 PREZENŢE IN COLECTIVE DE REDACŢIE

Număr de prezente în perioada pentru care se face evaluarea: 2 x 20 = 40 PUNCTE

Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii

— 1. CRISTIAN CIOCAN — STUDIA PHAENOMENOLOGICA

— 2. CRISTIAN CIOCAN — SYMPOSIUM. CANADIAN JOURNAL OF CONTINENTAL PHILOSOPHY

6.2. Membri în colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (din categoria B

în clasificarea CNCSIS)

Număr de prezente: x 10

Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii

Număr de premii: x 20

Nr. crt. Nume Premiul Anul

6.4. Premii nationale ale Academiei Române

— 1 PREMIU

Număr de premii: 1 x 20 = 20 PUNCTE

Nr. crt. Nume Premiul Anul

— CRISTIAN CIOCAN — PREMIUL „IN HOC SIGNO VINCES” (CNCSIS, 2009)

6.5. Conducători de doctorat, membri ai unitătii de cercetare

Număr de conducători de doctorat: x 10

Nr. crt. Nume

6.6. Număr de doctori în stiintă, membri ai unitătii de cercetare

— 2 DOCTORI ÎN ŞTIINŢĂ

Număr de doctori în stiintă: 2 x 10 = 20 PUNCTE

Total punctaj cap. 6: 80 PUNCTE

Total punctaj cap. 4+5+6: (240+135+80) 455 PUNCTE

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):

7.1. Numărul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri

publice:

7.2. Numărul si valoarea contractelor de cercetare internationale finantate din fonduri

private:

7.3. Numărul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri

publice):

2006: „Three Romanian Philosophers” — proiect de traducere a filozofiei româneşti în străinătate, finanţat de Institutul Cultural Roman (29.000 EUR) www.romanian- philosophy.ro/translations.html

2006: Colocviu Internaţional „Filozofie si Responsabilitate", Bucuresti, 4-6 Septembrie 2006. www.levinas.phenomenology.ro Parteneri: Administraţia prezidenţială; Guvernul Romaniei (Ministerul de Externe, Comisariatul pentru Francofonie); Muzeul National Cotroceni; Institutul

Francez din Bucuresti; Association pour la Celebration du Centenaire d'Emmanuel Levinas (Paris).

2007: Conferinţa internaţionala şi şcoala internaţională de vară „Philosophical Concepts and Religious Metaphors. New Perspectives on Phenomenology and Theology" Sibiu / Sambata de Sus, 27 august - 5 septembrie 2007, proiect finanţat de Ministerul Culturii si Cultelor (40.090 RON) www.theology.phenomenology.ro

2007: Enciclopedia On-line a Filozofiei Româneşti, proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (21.000 RON) http://www.romanian-philosophy.ro/argument.html

7.4. Numărul si valoarea contractelor de cercetare nationale finantate din fonduri private:

2006: „Three Romanian Philosophers” — proiect de traducere a filozofiei româneşti în străinătate, finanţat de Fundaţia „Volvo - Life for Life" (6.000 EUR) www.romanian- philosophy.ro/translations.html

2007: Conferinţa internaţionala şi şcoala internaţională de vară „Philosophical Concepts and Religious Metaphors. New Perspectives on Phenomenology and Theology" Sibiu / Sambata de Sus, 27 august - 5 septembrie 2007, www.theology.phenomenology.ro Finanţator: Fundatia „Life for Life", EIT-Forum Auto, importator Volvo in Romania (4000 EUR).

7.5. Alte surse:

— Cotizaţii

7 bis. Venituri realizate din activităti economice (servicii, microproductie):

— 2006: 4.708 RON

— 2007: 16.087 RON

— 2008: 18.648 RON

8. Resursa umană de cercetare (situatia va fi prezentată pe ani)

SOCIETATEA ROMANA DE FENOMENOLOGIE, FONDATA IN ANUL 2000, ARE ACTUALMENTE 70 DE MEMBRI, DINTRE CARE 20 SUNT CADRE DIDACTICE IN UNIVERSITATI DIN TARA SI DIN STRAINATATE SI 40 SUNT DOCTORI IN STIINTE (ATASAM LISTA COMPLETA A MEMBRILOR SI CV-URILE CELOR MAI MARCANTI MEMBRI), AVAND DIN ANUL 2008 DOUA PERSOANE (DOCTORI IN STIINTE) ANGAJATE CU CARTE DE MUNCA, CU FUNCTIA DE CERCETATOR IN FILOSOFIE (COD 258301, CONFORM CLASIFICĂRII OCUPAŢIILOR DIN ROMÂNIA).

8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-

dezvoltare/ din care doctori în stiintă:

8.1.1.

Cercetători stiintifici gradul 1 (profesori)/ din care doctori în stiintă:

8.1.2. Cercetători stiintifici gradul 2 (conferentiari)/ din care doctori în stiintă:

8.1.3. Cercetători stiintifici gradul 3 (lectori)/ din care doctori în stiintă:

8.1.4. Cercetători stiintifici/ din care doctori în stiintă:

— 2008: 2 CERCETATORI ŞTIINŢIFICI, DIN CARE 2 DOCTORI ÎN ŞTIINŢĂ: CRISTIAN CIOCAN, CHRISTIAN FERENCZ-FLATZ.

8.1.5. Asistenti de cercetare:

8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat:

8.2. Date privind perfectionarea resursei umane

8.2.1. Număr de doctoranzi si masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-

dezvoltare la data completării formularului:

8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în

perioada pentru care se face evaluarea:

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

Nr. crt. Denumirea laboratorului Domeniul în care este acreditat

9.2. Lista echipamentelor performante achizitionate în ultimii 10 ani:

Nr. crt. Echipamentul Anul fabricatiei Valoarea Sursa de finantare a investitiei

1. Laptop Dell Inspiron 6400, anul 2006, 4500 RON, venituri proprii

2. Laptop Packard Bell Easynote E 1245, anul 2004, 3200 RON, venituri proprii

3. Laptop Lenovo Pentium 2330, anul 2008, 2300 RON, venituri proprii

4. Imprimanta Epson C1100, anul 2007, 1500 RON, venituri proprii

5. Imprimanta Samsung M1710P, anul 2004, 6000 RON, venituri proprii

ANEXA 4.1

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE COTATE ISI

2006

2007

2.

Ciocan C., Chvatík I. (ed.), Jan Patocka and the European Heritage Studia Phaenomenologica vol. VII (2007), Bucureşti, Humanitas, 568 p. ISBN 978-973-50-

1648-7.

2008

3.

Cristian Ciocan, „The Question of the Living Body in Heidegger's Analytic of Dasein”, Research in Phenomenology vol. 38, nr. 1, 2008, pp. 72-89

4.

Ciocan C., Popa D. (ed.), Phenomenology and Literature Studia Phaenomenologica vol. VIII (2008), Bucureşti, Humanitas, 480 p., ISSN 1582-5647.

2009

5.

Cristian Ciocan, „Heidegger and the Problem of Boredom”, acceptat pentru publicare in Journal of the British Society for Phenomenology

6.

Cristian Ciocan, „Heidegger, la mort et la totalité”, Revue philosophique de la France et de l'étranger, nr. 3 / 2009, p. 291-309

7.

Christian Ferencz-Flatz, „The Neutrality of Images and Husserlian Aesthetics”, acceptat pentru publicare in Studia Phaenomenologica IX / 2009 (in curs de aparitie)

8.

Cristian Ciocan, „Le problème de la mort dans les Beiträge zur Philosophie (1936- 1939)”, acceptat pentru publicare in Revue Philosophique de Louvain

ANEXA 5.1

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE FĂRĂ COTATIE ISI

2006

1.

Cristian Ciocan, "Note asupra problematicii mortii la Heidegger si Scheler", Revista de Filosofie, nr. 3-4/2006

2.

Cristian Ciocan, „Heidegger et l'énigme de la vie: entre l'épiphanie et son refus", Revue Roumaine de Philosophie, Tome 50 /2006, nr. 1-2, pp. 215-240

3.

Cristian Ciocan, „Heidegger, la polysémie de la vie et son histoire", in Ion Copoeru, Alexander Schnell (éds), Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et en France, Hildesheim, Olms, 2006, pp. 85-106

2007

4.

Cristian Ciocan, "Philosophy without Freedom: Constantin Noica and Alexandru Dragomir", in Phenomenology 2005, Vol. III, Selected Essays from Euro-Mediterranean Area, ed. Ion Copoeru & Hans Rainer Sepp (Bucharest: Zeta Books, 2007), pp. 33-49

5.

Cristian Ciocan, „Jean-Paul Sartre et la critique du problème heideggérien de la mort", in Nicole Tambourgi-Hatem (éd.), Sartre sans frontières, Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2007, pp. 47-78

6.

Ciocan C., Moribundus sum. Heidegger şi problema morţii, Bucureşti, Humanitas, 2007, 404 p., ISBN 978-973-50-1552-7.

7.

Ciocan C. (ed.): Emmanuel Levinas 100: Proceedings of the Centenary Conference, Bucureşti, Zeta Books, 2007, 350 p., ISBN 978-973-88632-8-6.

2008

8.

Christian Ferencz, „Husserl si cinematograful. O analiza fenomenologica a iluziei”, in Revista de filozofie, Bucharest , 3-4 / 2008

9.

Ciocan C., „Affection (Befindlichkeit)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 9-11.

10. Ciocan C., „Angoisse (Angst)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 22-24.

11. Ciocan C., „Corporéité (Leiblichkeit)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008.

12. Ciocan C., „Être-avec (Mitsein)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 78-80.

13. Ciocan C., „Être pour la mort (Sein zum Tode)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, 2008, Mons, Sils Maria, p. 80-82.

14. Ciocan C., „Le on (das Man)”, in A. Beaulieu (ed.), Abécédaire de Martin Heidegger, Mons, Sils Maria, 2008, p. 156-158.

15. Ciocan C., Lazea D. (ed.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas: Metamorfozele unei idei, Bucureşti, Zeta Books, 2007, ISBN 9789738798069

2009

16. Cristian Ciocan, "Embodiment in the Early Writings of Emmanuel Levinas ", acceptat pentru publicare in Levinas Studies. An Annual Review vol. 4 / 2009, Duquesne University Press

17. Cristian Ciocan, "Qu’est-ce qu’un Existenzial?", acceptat pentru publicare in Heidegger Studies, vol. 25 / 2009, p. 191-216

18. Christian Ferencz, „Constantin Noica la judecata limbilor”, acceptat pentru publicare in Studii de istorie a filosofiei românesti vol. V, Editura Academiei Romane (2009)

19. Ciocan C., „Le phénomène de la vie entre la réflexion philosophique et l’expérience religieuse”, in M. Neamţu and B. Tătaru-Cazaban (eds.), Memory, Humanity, and Meaning. Selected Essays in Honor of Andrei Plesu’s Sixtieth Anniversary, Bucharest, Zeta Books, 2009, p. 393-407

20. Ciocan C., „La genèse du problème de la mort dans la pensée du jeune Heidegger”, in S.-J. Arrien, S, Camilleri (ed.), Autour de la phénoménologie de Freiburg: Recherches sur le jeune Heidegger, Paris, Vrin-PUL, 2009, 28 p. (in curs de aparitie).

21. Ciocan C., „Philosophical Developments in Romania in the last Decade (1998-2008)”, in D. Ginev (Hg.), Die Geisteswissenschaften im europäischen Diskurs. Zweiter Band:

Osteuropa. Innsbruck-Wien, StudienVerlag, 2009, 12 p. (in curs de aparitie).

22. Christian Ferencz, „Despre semnificaţia metodică în fenomenologie. Problema exemplului la Husserl”, in Ion Tanasescu (ed.), Imaginaţie şi intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, Pelican, Giurgiu, 2009, p. 128-143

23. Christian Ferencz, Obişnuit şi neobişnuit în viaţa de zi cu zi. Fenomenologia situaţiei şi critica conceptului de valoare la Martin Heidegger, Humanitas, Bucureşti, 2009

ANEXA 5.2 CONFERINTE INTERNATIONALE

1. Cristian Ciocan: „Lévinas and the Problem of the Embodiment”, la conferinţa Europa und seine Anderen. Edith Stein - Emmanuel Levinas - Jozef Tischner. 9-12 iunie 2009 (Dresda, Germania)

2. Cristian Ciocan: „Heidegger, l’attente de la parousie et l’être pour la mort”, la conferinţa Philosophical Concepts and Religious Metaphors: New Perspectives on Phenomenology and Theology, 13 p. 27 august 2007 (Sibiu, România):

3. Cristian Ciocan: „La reception de la pensée lévinassienne en Roumanie”, la colocviul Première Rencontre mondiale du Judaïsme francophone: Israël, Judaïsme et Francophonie, 8 p. 19 martie 2007 (Netanya, Israel):

4. Christian Ferencz: „Konstitution und Quasi-Konstitution”, în cadrul workshop-ului internaţional Konstitutive Phänomenologie und Konstruktivismus, 22.05.2009, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca