Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

Model 2008 ITL 099

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal: ........

Nr. .......... //200.

Adres/Cont IBAN/tel/fax
Data
Aprobat
Avizat
Verificat

Funcia
Director executiv
ef compartiment juridic
Director DMAVS

Semntura

PROCES-VERBAL
PENTRU TRECEREA N PROPRIETATEA PUBLIC A STATULUI
A BUNURILOR IMOBILE SUPUSE EXECUTRII SILITE
ncheiat astzi ............. luna ...................... anul ............
n temeiul art.175 din Ordonana Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare
Pentru stingerea creanelor fiscale1). fa de debitorul (persoan
juridic)2)...................................................din localitatea...........................................
str. ..................................................................nr. ................., cod de identificare fiscal 3)................, astfel cum
au fost specificate n titlurile executorii nr./data4).....................................................emise de
........................................................, n sum total de .......................................... lei, pentru care s-a nceput procedura
de executarea silit, din care rmase de recuperat5):
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Titluri executorii emise pentru alte creane fiscale:
.......................................................................
.......................................................................
..................................................................
ntruct debitorul nu a pltit la termenele stabilite obligaiile fiscale prevzute mai sus, la cererea acestuia, se
efectueaz trecerea n proprietatea public a statului a bunurilor imobile nscrise n procesul-verbal de sechestru
pentru
bunuri
imobile
nr.
..................din............................ntocmit
de
.
............................................................care se anexeaz la prezentul proces-verbal.
a)
Date
privind
identificarea
bunurilor
imobile
(cldire
i/sau
teren)
.
........................................
..........................................................................
b)Descrierea sumar..
....

c)Documente
care
atest
dreptul
de
proprietate
al
debitorului
asupra
bunurilor
imobile.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea in proprietatea publica a statului (exclusiv TVA)
. lei
e) Suma total obligaii fiscale ........................................................ lei
f) Diferena din care:
- obligaii fiscale ramase de recuperat (e - d ) ...................................... lei
1)
2)
3)
4)
5)

impozite, taxe, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora;


nume i prenume/denumire;
se va completa: codul numeric personal, numrul de identificare fiscala, codul de nregistrare fiscala sau codul unic de nregistrare, dup caz;
n cazul n care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numrul i data emiterii;
se nscriu sumele rmase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora.

- suma rmas n plus care urmeaz a fi regularizat conform dispoziiilor legale n vigoare (d e) ................................. lei
Documentele din care rezult c bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidenele Biroului de
Carte funciar) ........................................................................................
Prezentul proces - verbal s-a ncheiat n baza Deciziei nr. ..................din data de............................ a
comisiei din cadrul .. n.........exemplare.
n conformitate cu prevederile art.175 alin.(6) din Ordonana Guvernului nr.92/2003, republicat n 2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, prezentul proces verbal constituie titlu de proprietate.
mpotriva prezentului nscris, cel interesat poate introduce contestaie la instana judectoreasc
competent, n termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunotin, n conformitate cu prevederile art.172173 din Ordonana Guvernului nr.92/2003, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
Potrivit dispoziiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonana Guvernului nr.92/2003, republicat n 2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, cnd urmeaz s se ia msuri de executare silit, nu este obligatorie
audierea contribuabilului.

Conductorul organului fiscal,


Semntura
L.S.
............................................
............................................
............................................

Executor fiscal
Nume..
Prenume
Semntura .

Debitor,
Semntura
L.S.
.............................................
.............................................
.............................................

S-ar putea să vă placă și