Sunteți pe pagina 1din 30

CURRICULUM VITAE

 Sex: Masculin. EXPERIENTA:


EXPERIENTA:
 Vârsta: 52 ani.
►1977 – 1978: Intreprinderea
Intreprinderea de Articole Tehnice
 Stare civila: Casatorit.
Casatorit. din Cauciuc Tg. Jiu, Coordonator import piese
Tg. Jiu,
 Stagiu militar: Satisfacut.
Satisfacut. de schimb.
schimb.
►1978 – 1980: Combinatul de Articole Tehnice
Jilava, Coordonator reparaţii
din Cauciuc – Jilava,
 EDUCATIE:
EDUCATIE: utilaje.
utilaje.
►1980 – 1980: Intreprinderea
Intreprinderea Minieră
Minieră
DOBROGEA, Coordonator reparaţii utilaje
DOBROGEA,
1. 1971 – 1977: Universitatea ►1980 – 1995: Institutul de Chimie Alimentară
Alimentară,
Bucureşti, licenţă în
POLITEHNICA Bucureşti, Sef proiect C-D, Sef Departament Tehnologii
Neconventionale,
Neconventionale, Consilier Marketing.
Inginerie Mecanică
ecanică - utilaj chimic.
chimic. ►1995 – 1996: Editura GALAXIA ROMÂNEASC
ROMÂNEASCĂ,
2. 1974 – 1976: Universitatea Redactor ef.
ef.
Bucureşti, diploma
POLITEHNICA Bucureşti, ►1996 – 2000: Institutul Naţional de Informare şi
Documentare, Coordonator proiect C-D,
Documentare,
in Pedagogie.
Pedagogie. membru al Consiliului Stiintific.
Stiintific.
3. 1981 – 1983: Academia de ►2000 – 2003: Institutul de Cercetă
Cercetări şi Proiectări
pentru Metale Rare şi Radioactive SA,
Economice, diploma în
Studii Economice, Coordonator proiect C-D, Sef al Centrului de
Marketing.
arketing. Inovare si Competitivitate pentru Resurse
Minerale CENTIREM(2002 – 2003).
4. 1993 – 2002: Universitatea
►2003 – 2004: Institutul Naţional de Cercetare –
de Medicină
Medicină şi Farmacie Dezvoltare pentru Metale şi Resurse
Timişoara, Doctor in Medicina
Timişoara, Radioactive, ef Marketing, Transfer
Radioactive,
Tehnologic,CENTIREM(2003
Tehnologic,CENTIREM(2003 – 2004), ef
(biofizica medicala).
medicala). Centru de Informare Tehnologică
ehnologică
CENTIREM(2004
CENTIREM(2004 – 2007).
►2007 – 2009: Centrul de Cercetare pentru
CURSURI POSTUNIVERSITARE: Materiale Macromoleculare si Membrane,
Director proiect.
- 1986 – 1989: Academia de tiinţe
Silvice, cursul “Procedee
Agricole şi Silvice, “Procedee
moderne în Cercetare
Cercetare – Dezvoltare –
Inovare”.
novare”.

- 1996 – 1996: British Library ( PHARE ),


cursul “Servicii
“Servicii de informare”.
informare”.
CURRICULUM VITAE (2)
 ştiinţific: Dr.
Titlul ştiinţific: Dr. ing. , Cercetă
Cercetător ştiinţific principal gr. II.
 Vechime la locul de muncă actual: 2 ani.
muncă actual:
 invenţie: 22.
Brevete de invenţie: 22.
 Lucră publicate: 64.
Lucrări publicate: 64.
 profesionale:
Membru al asociaţiilor profesionale:
- Asociaţia Internaţională de Energie Solară (ISES), (ISES), membru.
membru.
- Consiliul Mondial al Energiei (WEC) – Comitetul Naţional Român, Român, membru.
membru.
- Uniunea Generală
Generală a Industriaşilor din România UGIR 1903, membru. membru.
- Grupul pentru Inovare, Transfer Tehnologic şi Antreprenoriat GITTA, Presedinte
executiv.
executiv.
- Societatea Inventatorilor din Romania, Secretar stiintific al Filialei Bucuresti – Ilfov. Ilfov.
 Limbi stră cunoscute: Engleza, Franceza.
străine cunoscute:
 competenţe:.
Alte competenţe:
- Cadru didactic asociat la:
* Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Cursul “ Procedee şi Tehnici Tehnici
Neconvenţionale, în industria chimică”.
* Universitatea Bucureşti, Cursul “ Bazele Inovării şi transferului
transferului tehnologic”.
 Specializă
Specializări / califică ri: - procesare computerizată
calificări: computerizată.
 Experienţa acumulată în programe de cercetare - dezvoltare: dezvoltare:
 Procese şi procedee noi în industria alimentară: alimentară:
- Procedeu de emulsionare electrostatică
electrostatică, ctr.
ctr. ASAS nr. 60.
- Procedeu electrostatic de tratare a berii, Ctr. Ctr. ASAS nr. 81/1991-
81/1991-1992.
- Condiţionarea Solar – Electrostatică a cerealelor, Ctr. Ctr. ASAS nr. 60/1991-
60/1991-1994.
 ORIZONT 2000:
2000:
- Procedeu termo - ultrasonoelectrostatic de purificare a uleiurilor minerale, ctr. ctr. 981.
- Cercetă
Cercetări privind asigurarea cu informaţii ştiinţifice a activităţii de C-D,
Metodologii de Politica tiinţei, Potenţialul Inovativ şi Transferul
Transferul de Tehnologii în
România, ctr.
ctr. 46.
- Studiu de piaţă pentru cercetarea aplicativă din România, la nivelul nivelul anului 2000,
ctr.
ctr. 46.
- Strategii de dezvoltare, pe termen lung, prin ştiinţă şi tehnologie,
tehnologie, ctr.
ctr. 46.
- Capitalul de risc, ctr.
ctr. 558.
PNCDI - RELANSIN : Cercetă Cercetări pentru elaborarea unei tehnologii noi de separare a
concentratelor chimice de uraniu, din faza lichidă lichidă, prin procedee bazate pe efectele
câmpurilor de ultrasunete şi/sau electrostatice, ctr. ctr. 510.
GRANT M.Ed.C.
M.Ed.C : . :Cercet
Cercetă ă ri privind comportarea particulelor de aur sub acţiunea
câmpurilor termo - vibroelectrostatice,
vibroelectrostatice, în procesul de separare din amestecuri
eterogene solid – solid, ctr. ctr. 6125 GR.
PNCDI- MENER: Centru de Inovare şi Competitivitate pentru Resurse Minerale –
PNCDI- MENER:
CENTIREM,
CENTIREM, ctr. 021.
INFRATECH: Dezvoltarea infrastructurii Centrului de informare tehnologica –
CENTIREM, ctr. 05.
INFRATECH: Proiectul INFOREM.
INOVARE: Proiectul ROMDIA.
CURRICULUM VITAE (3)

 Alte informatii relevante:


relevante:  Abilitati:
Abilitati:
- Locul I in topul firmelor private, la - capacitate de inovare si invatare;
invatare;
criteriul "Inventica"(1995). - rationament logic;
- Diploma de excelenta la Salonul - capacitate de analiza strategica;
de Inventii de la Bruxelles, 2003.
- capacitate de sinteza;
- Medalia de argint la Salonul
- gindire tehnica;
International de Inventii de la Iasi,
Iasi,
2004. - reprezentare spatiala;
spatiala;
- Premiul pentru excelenta - rationament matematic,
matematic, abilitati de
stiintifica al Universitatii Tehnice calcul;
din Iasi,
Iasi, 2004. - rationament analogic;
 - Medalia de aur la Salonul - capacitate de abstractizare;
internaţional de invenţii - memorie numerica;
„ARHIMEDE 2005”, Moscova, - memorie vizuala si verbala;
Rusia.
- capacitate de exprimare orala;
 - Medalia de aur la Salonul
- abilitati interpersonale,
interpersonale, usurinta in a
internaţional de invenţii „ NEW
stabili contacte interpersonale;
TIME”, 2005, Sevastopol,
Sevastopol, Ucraina.
- sociabilitate, comunicativitate,
 - Medalia de aur la Salonul
flexibilitate interpersonala;
internaţional de invenţii în
domeniile Georesurse şi Protecţia - capacitate de organizare,
organizare, capacitate
mediului „INVENTICA SIMPRO de planificare,
planificare, capacitatea de
2005”, Universitatea din Petroşani. mobilizare a altora;
 - Diploma “Meritul ştiinţific” la - capacitate de a prelua conducerea,
conducerea,
Salonul internaţional de invenţii capacitate de impunere in fata
INVENTICA 2005, Bucureşti. celorlalti;
celorlalti;
 - Diploma şi medalia de aur “Henry - capacitate de argumentare.
Coandă
Coandă” la Salonul internaţional de
invenţii INVENTICA 2006,
Bucureşti.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE

 I. LUCRĂ
LUCRĂRI DE CERCETARE 8. Procedeu de purificare electrostatică
electrostatică a
TIINŢIFICĂ
TIINŢIFICĂ: cerealelor,
cerealelor, contract nr. 60, 1991-
1991-1993.
9. Distrugerea electrostatică
electrostatică a
A. În domeniul tehnologiilor bio-
bio- microorganismelor patogene din alimente,
alimentare:
alimentare: contract nr. 60, 1991-
1991-1993.
10. Condiţionarea solar-
solar-electrostatică
electrostatică a
a) În calitate de coordonator proiect C-D: cerealelor, , contract nr. 60, 1991-
cerealelor 1991-1994.
11. Studiu privind posibilită
posibilităţile tehnologice
1. Elaborarea tehnologiei de prelucrare de utilizare a sistemelor fotovoltaice şi bio
mecanizată
mecanizată şi continuă a căpăţânilor
căpăţânilor de fotovoltaice în domeniul agro-
agro-alimentar şi în
bovine şi porcine, contract nr. 1030, alte domenii similare,
similare, contract nr. 931,
1981 - 1984. 1993.
2. Utilizarea câmpurilor electrostatice în 12. Cercetă
Cercetări privind realizarea unei
industria alimentară
alimentară: cercetă
cercetări preliminare şi instalaţii pilot pentru bio-
bio-condiţionarea
de fezabilitate,
fezabilitate, contract nr. 3028, 1983. termoelectrostatică
termoelectrostatică a germenilor de grâu, grâu,
3. Cercetă
Cercetări privind utilizarea câmpurilor contract nr. 932, 1993.
electrostatice în industria uleiului vegetal,
vegetal, 13. Cercetare privind realizarea unui
contract nr. 3511, 1984-
1984-1990. vibroseparator pentru cereale,
cereale, aplicând
4. Cercetă
Cercetări privind posibilită
posibilităţile de utilizare procedee electrostatice,
electrostatice, contract nr. 933,
a energiei solare în industria alimentară
alimentară, 1993-
1993-1995.
contract nr. 3540, 1984-
1984 -1986. 14. Cercetare privind realizarea unui
5. Cercetă
Cercetări privind utilizarea câmpurilor purificator compact pentru ulei brut de
electrostatice în vederea creşterii floarea soarelui,
soarelui, contract nr. 941, 1994-
1994-
randamentului şi a îmbună
îmbunătăţirii calită
calităţii 1995.
germenilor separaţi în procesele de 15. Instalaţie pilot de rafinare a uleiului din
prelucrare a grâului şi porumbului,
porumbului, contract germeni de porumb,
porumb, contract nr. 05E, 1995.
nr.6002, 1986-
1986-1990. 16. Cercetare tehnologică
tehnologică pentru
6. Cercetă
Cercetări privind posibilită
posibilităţile de utilizare elaborarea tehnologiei de finisare a uleiului
a ultrasunetelor în industria alimentară
alimentară, natural din floarea soarelui,
soarelui, contract nr.
contract nr. 7045, 1987-
1987-1988. 01C, 1996-
1996-1997.
7. Elaborarea unui procedeu electric de 17. Vibroseparator electrostatic pentru
tratare a berii,
berii, contract nr. 81, 1991-
1991-1992. cură
curăţirea miezului de floarea soarelui,
soarelui,
contract nr. 04, 1998-
1998-1999.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE (2)

b) În calitate de colaborator:
colaborator: 26. Procedee electrostatice cu dielectric
pentru purificarea produselor agricole,
agricole,
18. Instalaţie de prelevat probe de sfeclăsfeclă contract nr. 9176, 1990-
1990-1993.
de zahă
zahăr din mijloacele de transport, 27. Generator de ultrasunete cu frecvenţă
contract nr. 1092, 1981-
1981-1982. reglabilă
reglabilă, contract nr. 534, 1989-
1989-1991.
19. Realizarea unui pesmet,
pesmet, gen biscuit,
destinat echipă
echipării vaselor,
vaselor, corespunză
corespunzător B. În domeniul tehnologiei chimice:
chimice:
normelor internaţionale privind alimentaţia,
alimentaţia,
în caz de naufragiu,
naufragiu, contract nr. 7018, a) În calitate de coordonator de proiect C-D:
1978-
1978-1983. 28. Procedeu termo-
termo-ultrasonoelectrostatic de
20. Cercetă
Cercetări în vederea realiză
realizării unui purificare a uleiurilor minerale,
minerale, contract nr. 981,
aparat pentru determinarea umidităumidităţii 1996-
1996-1997.
untului în flux continuu,
continuu, contract nr. 3075,
1983. C. În domeniul politicii tiinţei şi Strategiei
21. Cercetă
Cercetări privind adaptarea contoarelor dezvoltă
dezvoltării:
rii:
de viteză
viteză la mă
măsurarea cantită
cantităţilor de
biogaz, contract nr. 8065, 1983. a) În calitate de coordonator de proiect C-
C-D:
22. Elaborarea soluţiilor de ansamblu
privind valorificarea optimă
optimă, în perspectiva 29. Cercet
Cercetă ări privind asigurarea cu informaţii
anilor 1990-
1990-2005, a energiei în industria ştiinţifice şi tehnologice a activităţii de cercetare
alimentară
alimentară, contract nr. 6100, 1986-1986-1987. dezvoltare, contract nr. 46, 1996-
1996-1999.
23. Realizarea unei linii perfecţionate de 30. Studii şi cercetări privind politica ştiinţei,
separare-
separare-uscare a seminţelor de struguri,
struguri, contract nr. 46, 1996-
1996-1998.
contract nr. 8056, 1988-
1988-1990. 31. Studiu de piaţă pentru cercetarea aplicativă în
24. Cercetă
Cercetări privind realizarea unei România, la nivelul anului 2000, contract nr. 46,
instalaţii de omogenizare ultrasonică
ultrasonică a 1999-
1999-2000.
produselor lactate lichide,
lichide, contract nr. 32. Strategii de dezvoltare , pe termen lung, prin
9007, 1989-
1989-1990. ştiinţă şi tehnologie, contract nr. 46, 1999-
1999-2000.
25. Cercetă
Cercetări privind pasteurizarea
melanjului de ou prin procedee b) În calitate de colaborator:
colaborator:
neconvenţionale,
neconvenţionale, contract nr. 9059, 1989
1991. 33. Proiectarea şi implementarea sistemului de
analiză
analiză bibliometrică
bibliometrică a literaturii româneşti apărută
în ţară şi străinătate, contract nr. 46, 1996-
1996-1998.
34. Tendinţe şi surse de finanţare a activităţii de
cercetare-
cercetare-dezvoltare, în secolul 21, contract nr. 558,
2000.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE (3)

D. În domeniul tehnologiei resurselor 2. Oancea C.,B


C.,Bădescu V., Badea C. Dan
minerale şi radioactive:
radioactive: - Proiectarea unei instalaţii pentru încălzirea apei cu
energie solară
solară, Sesiunea cercurilor ştiinţifice
a) În calitate de coordonator proiect C-
C-D: studenţeşti, Institutul Politehnic Bucureşti, Mai 1979.
35. Cercet
Cercetă ări pentru elaborarea unei tehnologii noi 3. Oancea C., Dobrin
Dobrin C., Badea C. Dan,
Dan, BăBădescu V.
de separare a concentratelor chimice de uraniu, din -Aria de captare necesară
necesară acoperirii unei sarcini
faza lichidă
lichidă, prin procedee bazate pe efectele termice date, indicator de performanţă al instalaţiilor
câmpurilor de ultrasunete şi / sau electrostatice, solare, Seminarul "Energia
"Energia solară
solară şi aplicaţiile
contract RELANSIN nr. 510, 20002000--2001. acesteia", Institutul Politehnic Bucureşti, şedinţa VIII,
36. Cercet
Cercetă ări privind comportarea particulelor de aur Februarie 1980.
sub acţiunea câmpurilor termovibro-
termovibro-electrostatice, în 4. Badea C. Dan, Nikolic V. ş.a. -Criterii analitice
procesul de separare din amestecuri eterogene pentru utilizarea energiei solare în industria
solid-
solid-solid, contract GRANT nr. 6125 GR, 2000 alimentară
alimentară, Consfă
Consfătuirea cu tema: "Utilizarea
2001. surselor noi de energie şi a celor refolosibile",
37. Centru de inovare şi competitivitate pentru Institutul Central de Cercetă
Cercetări Energetice, Bucureşti,
resurse minerale - CENTIREM, contract MENER nr. 27-
27-28 Nov. 1984.
021, 2001-
2001-2004. 5. Badea C. Dan, Nikolic V. ş.a. -Micşorarea
38. Dezvoltarea infrastructurii centrului de informare consumurilor energetice în industria uleiurilor
tehnologica CENTIREM, contract INFRATECH nr. 05 / vegetale, prin utilizarea câmpului electrostatic,
2004 – 2005. Sesiunea de comunică
comunicări ştiinţifice cu tema:
"Perfecţionarea tehnologiilor, reducerea
b) În calitate de colaborator:
colaborator: consumurilor materiale şi energetice, ridicarea
nivelului tehnic şi calitativ al produselor în industria
39. Elaborarea tehnologiei de procesare a alimentară
alimentară", Universitatea din Galaţi, 8- 8-10 Nov.
minereurilor uranifere din Carpaţii orientali, pe baza 1984.
unor noi concepte tehnico-
tehnico-economice şi strategice 6. Badea C. Dan, Velcescu, B. -Procedeu şi
de restructurare şi eficientizare a industriei miniere dispozitiv pentru dezosarea mecanizată
mecanizată a
uranifere din România, în scopul producerii din căpăţânilor de porc, Sesiunea de comunicări din
surse interne a combustibilului nuclear pentru cadrul Salonului de invenţii Timişoara, 1985.
Cernavodă
Cernavodă, contract MENER nr.018, 2001- 2001-2004. 7. Badea C. Dan, Nikolic, V. ş.a. -Procedeu pentru
40. Elaborarea unei noi metode de îmbogăţire a seminţe oleaginoase şi separator pentru aplicarea
conţinutului de NaCl a sortimentelor de sare gemă, procedeului, Sesiunea de comunică
comunicări din cadrul
în condiţii de rentabilitate economică, subordonat Salonului de invenţii Râmnicu Vâlcea, 1986.
unei strategii noi de exploatare pe cale uscată
uscată a 8. Badea C. Dan,Dan, Spă
Spătaru, N. -Realiză
Realizări în
masivelor de sare gemă
gemă din România, contract domeniul utiliză
utilizării câmpului electrostatic în diverse
RELANSIN nr. 704, 1999-
1999-2002. operaţii din industria alimentară, în vederea
moderniză
modernizării şi reducerii consumurilor de energie,
II. COMUNIC
COMUNICĂ
ĂRI TIINŢIFICE: Sesiunea de comunică
comunicări şi referate ştiinţifice a
Institutului de Chimie Alimentară
Alimentară, Bucureşti, 1987.
A. În domeniul tehnologiilor bio-
bio-alimentare:
alimentare: 9. Badea C. Dan,Dan, Velcescu, B. -Cercetă
Cercetări privind
realizarea unei linii mecanizate pentru dezosarea
1. Oancea C., Badea C. Dan ş.a.- ş.a.- Contribuţii căpăţânilor de porc, Sesiunea de comunicări şi
teoretice asupra dimensionă
dimensionării instalaţiilor solare şi a referate ştiinţifice a Institutului de Chimie Alimentară,
Elementelor componente, Seminarul "Energia solar solară
ă Bucureşti, 1987.
şi aplicaţiile acesteia", Institutul Politehnic Bucureşti,
şedinţa VII, Dec. 1979.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE (4)

10. Badea
Badea C. Dan
Dan -Inovarea 18. Badea C. Dan, Tudose, C. -Rezultate
tehnologică
tehnologică şi cerinţele dezvoltării industriei preliminare privind utilizarea ultrasunetelor în
alimentare, Cursul de perfecţionare a cadrelor din industria alimentară
alimentară, Sesiunea de comunică
comunicări şi
cercetare, Academia de tiinţe Agricole şi Silvice referate ştiinţifice cu tema: "Rezultate ale cercetării
Bucureşti, 1987. ştiinţifice privind modernizarea tehnologiilor şi
11. Badea C. Dan, Lascu, G. -Rezultate privind produselor din industria alimentară
alimentară", Institutul de
utilizarea tehnologică
tehnologică a energiei solare în industria Chimie Alimentară
Alimentară, Bucureşti, 22-22-23 Mai 1989.
alimentară
alimentară. O nouă
nouă concepţie în fundamentarea 19. Toma,
Toma, I., Lep
Lepă
ădatu, Ghe., Badea
Badea C. Dan
Dan -O
strategiilor de utilizare a energiei solare, Sesiunea nouă
nouă concepţie în separarea şi uscarea seminţelor
de comunică
comunicări şi referate ştiinţifice a Institutului de de struguri, Sesiunea de comunică
comunicări şi referate
Chimie Alimentară
Alimentară, Bucureşti, 1988. ştiinţifice cu tema: "Rezultate ale cercetării ştiinţifice
12. Badea C. Dan, Spă Spătaru,
taru, N. -Separarea privind modernizarea tehnologiilor şi produselor din
electrostatică
electrostatică a germenilor de grâu.grâu. Rezultate industria alimentară
alimentară", Institutul de Chimie
preliminare la nivel micropilot, Sesiunea de Alimentară
Alimentară, Bucureşti, 22-22-23 Mai 1989.
comunică
comunicări şi referate ştiinţifice a Institutului de
Chimie Alimentară
Alimentară, Bucureşti, 1988. B. În domeniul politicii ştiinţei şi strategiei
13. Badea dezvoltă
dezvoltării:
rii:
Badea C. Dan
Dan -Separarea
electrostatică
electrostatică a germenilor de grâu şi de porumb,
Simpozionul cu tema: "Dezvoltarea 20. Niculiţă, P., Badea C. Dan -Tradiţie, specific şi
"Dezvoltarea intensivă
intensivă a
industriei alimentare- perspective ale invenţiilor din industria alimentară,
alimentare-coordonată
coordonată definitorie a
activită Consfă
Consfătuirea inventatorilor din industria alimentară
alimentară,
activităţii de cercetare, proiectare şi producţie",
Slobozia, Oct. 1988. Mamaia, 9- 9-10 Iunie 1989.
14. Badea C. Dan -Instalaţie 21. Badea C. Dan -Cercetarea
industrială ştiinţifică în procesul tranziţiei agriculturii la
industrială pentru separarea electrostatică
electrostatică a cojilor
de miezul seminţelor de floarea soarelui, Sesiunea economia de piaţă, Sesiunea ştiinţifică cu tema:
de comunică "Actualitate şi perspective ale privatizării agriculturii
comunicări şi referate ştiinţifice a Institutului de
Chimie Alimentară în România", Universitatea de tiinţe Agricole a
Alimentară, Bucureşti, 1988.
15. Badea C. Dan, Toma, I. -Aspecte privind Banatului, Timişoara, 10- 10-11 Ian. 1992.
utilizarea ultrasunetelor în industria alimentară, 22. Badea C. Dan -Opţiuni şi
Consfă alternative în tehnologiile agro-
agro-alimentare, sub
Consfătuirea cu tema: "Produse şi tehnologii noi în
procesul de diversificare şi creştere a calităţii impactul tranziţiei la economia de piaţă, Sesiunea
produselor alimentare", Piatra Neamţ, 1989. ştiinţifică cu tema: "Actualitate şi perspective ale
16. Badea privatiză
privatizării agriculturii în România", Universitatea de
Badea C. Dan,
Dan, Toma, I. -Experimentă
Experimentări pe
instalaţia industrială pentru separarea electrostatică tiinţe Agricole a Banatului, Timişoara, 10- 10-11 Ian.
a germenilor de grâu, 1992.
grâu, Consfă
Consfătuirea cu tema:
"Progrese ale cercetă 23. Badea C. Dan, Blaga, N. -Asupra unui
cercetării din industria de moră
morărit şi
panificaţie", Constanţa, 28- ansamblu inovativ al unui nou nivel tehnologic,
28-29 Nov. 1989.
17. Badea C. Dan, Mencinicopschi, Ghe - Metode Primul Colocviu Naţional: "Invenţii, Tehnologii,
neconvenţionale de activare a bioproceselor Calitate-
Calitate-Piloni ai dezvoltă
dezvoltării intreprinderilor private
implicate în obţinerea alimentului sanogenetic, Al II mici şi mijlocii", Bucureşti, 5-
5-6 Aprilie 1995.
lea simpozion cu tema: "Modernizarea tehnologiilor 24. Badea C. Dan ş.a. -Evaluă
Evaluări ale
agro- potenţialului inovativ al României, în condiţiile
agro-alimentare; alimentele şi alimentaţia-
alimentaţia-surse de
sănătate a populaţiei", Constanţa, 1989. tranziţiei, Simpozionul : "Tehnologii de comunicare,
inovare şi transfer tehnologic în sprijinul
intreprinderilor mici şi mijlocii", Bucureşti, 10-
10-11
Dec. 1997.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE (5)

25. Jinaru, A., Badea C. Dan -Fondurile de 7. Badea C. Dan, Nikolic,


Nikolic, V. -Contribuţii la
capital de risc (inovativ-
(inovativ-antreprenoriale) – modalitate perfecţionarea separatoarelor electrostatice în
actuală
actuală şi eficace de finanţare a valorificării mediu gazos,
gazos, în scopul reducerii consumurilor de
rezultatelor C- energie în industria alimentară
alimentară, Lucră
Lucrările Sesiunii
C-D, Simpozionul : "Săptă
ptămâna tiinţei
tiinţifice ICEMENERG,
ICEMENERG, Bucureşti,
Bucureşti, 27-
27-28 Sept.
Româneşti - SIR 2000", Bucureşti, 4- 4-10 Dec. 2000. 1985.
26. Badea
Badea C. DanDan -Factori de risc ai 8. Badea C. Dan, Odagiu,
Odagiu, R. -Metodă
Metodă de
cercetă
cercetării aplicative din România, în procesul dimensionare a instalaţiilor solare tehnologice,
tehnologice,
tranziţiei la economia de piaţă, Simpozionul : Lucră
Lucrările celei de-de-a XX-
XX-a Conferinţe de Instalaţii cu
"Săptă
ptămâna tiinţei Româneşti - SIR 2000", tema:
tema: "Utilizarea
"Utilizarea Energiei Solare pentru încălzire,
încălzire,
Bucureşti, 4-4-10 Dec. 2000. apă
apă caldă
caldă şi procese tehnologice"
tehnologice", Sinaia,
Sinaia, 9-
9-11 Oct.
1986.
III. LUCR
LUCRĂ
ĂRI PUBLICATE: 9. Badea C. Dan, Odagiu,
Odagiu, R. -Condiţii restrictive
la utilizarea tehnologică
tehnologică a energiei solare în industria
A. În domeniul tehnologiilor bio-
bio-alimentare:
alimentare: alimentară
alimentară, Lucră
Lucrările Conferinţei de Energetică
Energetică,
Institutul Politehnic Bucureşti,
Bucureşti, 27-
27-28 Nov. 1986.
1. Oancea, C., Badea
Badea C. Dan -Metodă Metodă de 10. Badea C. Dan, Nikolic,
Nikolic, V. -Posibilită
Posibilităţi de
proiectare pentru determinarea ariei necesare de micşorare a consumurilor energetice,
energetice, prin utilizarea
captare a energiei solare, în vederea preparării apei câmpurilor electrostatice în procese tehnologice din
calde, Energetica, vol. 28, nr. 3, 1980. industria uleiului vegetal, Lucră
Lucrările Conferinţei de
2. Oancea, C., Badea C. Dan -Un program de Energetică
Energetică, Institutul Politehnic Bucureşti,
Bucureşti, 27-
27-28
calcul pentru determinarea ariei de captare a Nov. 1986.
energiei solare, pentru prepararea apei calde, 11. Stancu,
Stancu, M., Badea C. Dan -Realiză Realizări în
Lucră
Lucrările Simpozionului Naţional de Utilizare a dezosarea mecanizată
mecanizată a căpăţânilor de porc,porc,
Energiei Solare,
Solare, Iaşi, 17-
17-18 Oct. 1980. Industria Alimentară
Alimentară, nr. 4-4-5, 1986.
3. Zamfir, E., Oancea,
Oancea, C., Badea C. Dan- Dan- Asupra 12. Badea C. Dan ş.a. -Aspecte ale
Evaluă
Evaluării energiei solare preluate de un insolator utiliză
utilizării tehnologice a energiei solare în industria
plan, Lucră
Lucrările Conferinţei Naţionale de Fizică,
Fizică, alimentară
alimentară, Industria Alimentară
Alimentară, nr. 4-
4-5, 1986.
Bucureşti, 21-
21-23 Oct. 1982. 13. Stoenescu,
Stoenescu, G., Badea C. Dan, Metodă Metodă de
4. Oancea,
Oancea, C., Badea C. Dan ş.a., ş.a., Utilizability dozare volumetrică
volumetrică a materialelor pulverulente
importance in solar heating closed-
closed-loop installations destinate prelucră
prelucrării prin presare, în vederea
design, Lucră
Lucrările Simpozionului Naţional de Utilizare obţinerii unor produse alimentare, Industria
a Energiei Solare,
Solare, Iaşi,
Iaşi, 28-
28-29 Oct. 1982. Alimentară
Alimentară, nr. 4- 4-5, 1986.
5. Oancea,
Oancea, C., Badea C. Dan ş.a., ş.a., Determinarea 14. Badea C. Dan -Asupra unui mod
ariei de captare a unei instalaţii solare,
solare, folosind de introducere a tehnologiilor de vârf în industria
noţiunea de utilizabilitate,
utilizabilitate, Lucră
Lucrările Simpozionului alimentară
alimentară, Industria Alimentară
Alimentară, nr. 6,
6, 1987.
1987.
Naţional de Utilizare a Energiei Solare,
Solare, Iaşi,
Iaşi, 28-
28-29 15. Lascu,
Lascu, G., Badea
Badea C. Dan
Dan -O strategie globală
globală
Oct. 1983. în utilizarea energiei solare, Industria Alimentară
Alimentară, nr.
6. Badea C. Dan, Nikolic,
Nikolic, V. -Tratarea 7, 1987.
electrostatică
electrostatică a apelor uzate din industria uleiurilor 16. Pavelescu, F., Badea C. Dan, Echilibrul dinamic
vegetale,
vegetale, Lucrarile Simpozionului Naţional dintre Natură
Natură-Om-
Om-Produs -O problemă
problemă tehnologică
tehnologică?,
"Probleme actuale ale protecţiei,
protecţiei, trată
tratării şi epură
epurării Industria Alimentară
Alimentară, nr. 7, 1987.
apelor în România"
România", Universitatea Politehnica
Timişoara,
Timişoara, 4-
4-6 Oct. 1984.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE (6)

17. Badea C. Dan, Stoenescu, G., Condiţii 25. Badea C. Dan -Aplicaţii
tehnologice în proiectarea instalaţiilor solare, tehnologice ale câmpului electrostatic în industria
Industria Alimentară
Alimentară, nr. 8, 1988. moră
morăritului,Lucr
ritului,Lucră
ările Simpozionului cu
18. Stoenescu, G., Badea C. Dan, - Consideraţii tema:"Tehnologii şi produse noi, ce valorifică
asupra tehnologiei de uscare a pastelor fă făinoase cu superior materiile prime din industria alimentară
alimentară",
ajutorul energiei solare, Industria Alimentară
Alimentară, nr. 8, Piatra Neamţ, 19-19-20 Mai 1988.
1988. 26. Badea C. Dan, Stoenescu,
Stoenescu, G., Impactul în
19. Badea C. Dan ş.a. -Procedee pentru sanogeneză
sanogeneză al noilor procedee de prelucrare a
purificarea electrostatică
electrostatică a germenilor, Lucră
Lucrările materiilor prime agroalimentare,
agroalimentare, Industria
Simpozionului cu tema: "Tehnologii şi utilaje Alimentară
Alimentară, nr. 9-9-10, 1989.
moderne în industria alimentară",
alimentară", ICPIAF, Cluj 27. Badea C. Dan -On a New Solar
Napoca, Iulie, 1987. Energy Technological Education Concept, Lucră Lucrările
20. Badea C. Dan ş.a. -Procedeu pentru "Second International Symposium on Renewable
separarea electrostatică
electrostatică a cojilor de miezul Energy Education",
Education", Oldenburg, Germania,
Germania, 10-10-11
seminţelor oleaginoase, Lucră Lucrările Simpozionului cu Iunie,
Iunie, 1992.
tema: "Tehnologii şi utilaje moderne în industria 28. Badea C. Dan -New Outlook of
alimentară
alimentară", ICPIAF, Cluj-Cluj-Napoca, Iulie, 1987. the Basic Strategies for Solar Energy Use, Lucrarile
21. Badea C. Dan ş.a. -Linie mecanizată
mecanizată "Second World Renewable Energy Congress,
pentru dezosarea că căpăţânilor de porc, LucrăLucrările Reading, Pergamon Press, Anglia, 13- 13-18 Sept.
Simpozionului cu tema: "Tehnologii şi utilaje 1992.
moderne în industria alimentară",
alimentară", ICPIAF, Cluj 29. Badea C. Dan -A New Drying
Napoca, Iulie, 1987. Technique Based on the Solar Radiation
22. Badea
Badea C. Dan,Dan, Spă
Spătaru, N. -Realiză
Realizări ale Concentration Effect, Lucrarile "Second World
cercetă
cercetării privind purificarea electrostatică
electrostatică a Renewable Energy Congress, Reading, Pergamon
germenilor, Lucră
Lucrările Simpozionului cu tema: Press, Anglia, 13-
13-18 Sept. 1992.
"Progrese ale cercetă
cercetării ştiinţifice din industria 30. Badea C. Dan, Nagy, I. Iosif -Unele
alimentară
alimentară", Universitatea din Galaţi, 11- 11-12 Dec. considerente privind mecanismele biofizice implicate
1987. în acţiunea câmpurilor electrostatice şi ultrasonore
23. Badea C. Dan ş.a. -Instalaţie pilot asupra celulelor,
celulelor, Lucră
Lucrările Primei Conferinţe Anuale
pentru separarea electrostatică
electrostatică a cojilor de miezul a Societă
Societăţii de Biofizică
Biofizică Pură
Pură şi Aplicată
Aplicată, Bucureşti,
Bucureşti,
seminţelor de floarea soarelui, Lucră Lucrările 14-
14-15 Nov. 1992.
Simpozionului cu tema: "Progrese ale ale cercetă
cercetării 31.Badea C. Dan, Marcu,
Marcu, D. -Aspecte
ştiinţifice din industria alimentară",
alimentară", Universitatea din preliminare ale mecanismelor biofizice implicate în
Galaţi, 11-
11-12 Dec. 1987. multiplicarea celulară
celulară a algelor cu ajutorul energiei
24. Caragea,
Caragea, D., Pavelescu,
Pavelescu, F., Lep Lepădatu, Ghe., solare,
solare, Lucră
Lucrările Primei Conferinţe Anuale a
Badea C. Dan -Strategia Societă
Societăţii de Biofizică
Biofizică Pură
Pură şi Aplicată
Aplicată, Bucureşti,
Bucureşti,
dezvoltă
dezvoltării informaticii, mutaţii calitative în domeniul 14-
14-15 Nov. 1992.
informaticii industriale şi al sistemelor de conducere 32. Badea
Badea C. Dan,
Dan, Marcu, D. -Energia solară
solară în
operativă
operativă a producţiei şi a sistemelor de proces în procese biologice industriale, Lucră
Lucrările Colocviului
industria alimentară
alimentară, Lucră
Lucrările Sesiunii Naţionale de Naţional de Energie Solară,
Solară, Bucureşti, 11-
11-13 Nov.
Comunică
Comunicări tiinţifice cu tema: "Informatica şi 1992.
tehnica de calcul în strategia dezvoltării economico 33. Badea
Badea C. Dan,
Dan, Buzea C. -Desalinizarea
sociale a României", INFOTEC '88, '88, Bucureşti, Sept. solar-
solar-electrostatică
electrostatică a apei de mare, Lucră
Lucrările
1988. Colocviului Naţional de Energie Solară,
Solară, Bucureşti,
11-
11-13 Nov. 1992.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE (7)

34. Badea
Badea C. DanDan -Energia Solară
Solară: 44. Badea C. Dan ş.a. ş.a. -Tendinţe actuale şi
Azi şi în perspectivă, Tehnica Militară
Militară, nr. 1 şi 2, perspective ale evoluţiei potenţialului de cercetare şi
1993. dezvoltare,
dezvoltare, Editura INID,
INID, Bucureşti,
Bucureşti, 1998.
35. Badea C. Dan, Ghimbovschi C. Gârtu, O.,Studiu 45. Badea C. Dan ş.a. ş.a. -Unele corelaţii şi
privind influenţa câmpului electrostatic asupra disfuncţii ale distribuţiei experţilor inventatori din
materialului granular vegetal, în vederea agricultură
agricultură, Editura INID,
INID, Bucureşti,1998.
îmbunătăţirii parametrilor de uscare, LucrăLucrările celui 46. Badea C. Dan ş.a. ş.a. -Politica
de al II-
II-lea Simpozion Internaţional "Biotehnologiile tehnologică
tehnologică şi reforma sistemului de cercetare
Azi şi Mâine", BIOTEHNOS, Bucureşti, 29- 29-30 Sept. dezvoltare din România,
România, Editura INID,
INID, Bucureşti,
Bucureşti,
1994. 1998.
36. Ghimbovschi,
Ghimbovschi, C., Badea C. Dan, Cioară Cioară, N., 47. Badea C. Dan ş.a. ş.a. -Potenţialul inovativ
Staţie modernizată
modernizată pentru uscarea materialului al României,
României, Editura INID,
INID, Bucureşti,
Bucureşti, 1998.
vegetal utilizând câmpul electrostatic, LucrăLucrările celui 48. Badea C. Dan ş.a. ş.a. -Potenţialul inovativ
de al II-
II-lea Simpozion Internaţional "Biotehnologiile şi transferul de tehnologii în România,
România, Editura INID,
INID,
Azi şi Mâine",
Mâine", BIOTEHNOS, Bucureşti,
Bucureşti, 29-29-30 Sept. Bucureşti,
Bucureşti, 1999.
1994. 49. Badea C. Dan ş.a. -Transferul de
37. Bărbulescu, N., Nagy, I., Semeniuc, V., Badea tehnologii prin investiţii directe, în condiţiile tranziţiei
C. Dan -Aspecte biotehnice ale înlocuirii la economia de piaţă, Informarea documentară
documentară în
pasteuriză
pasteurizării termice cu pasteurizarea teorie şi practică,
practică, nr. 2-
2-3, 1999.
neconvenţională, Lucră
Lucrările celui de al II-
II-lea 50. Badea C. Dan ş.a. -Consideraţii
Simpozion Internaţional "Biotehnologiile - Azi şi asupra unei metode de analiză
analiză scientometrică
scientometrică a
Mâine", BIOTEHNOS, Bucureşti, 29- 29-30 Sept. 1994. potenţialului inovativ din activitatea de cercetare
38. Badea
Badea C. DanDan -Securitatea dezvoltare, Probleme de informare şi documentare,
documentare,
alimentară
alimentară: între cerinţele securităţii naţionale şi vol. 33, nr. 3-
3-4, 1999.
cerinţele integrării Euro-
Euro-Atlantice, tiinţe şi 51. Badea C. Dan ş.a. -Cercetă
Cercetări privind
Tehnologii Alimentare,
Alimentare, vol. III, nr. 1, 1995. segmentele de piaţă emergente ale cercetării
39. Badea C. Dan -Electrostatic aplicative din România, Editura INID,INID, Bucureşti,
elimination of the microbial vectors, Journal of Food 1999.
Physics,
Physics, Supplement, Budapest, 1996. 52. Badea C. Dan ş.a. -Studiu integrator al
40. Badea C. Dan -Electrostatic strategiilor de dezvoltare, pe termen lung, prin ştiinţă
destroying of microorganisms from liquid media, şi tehnologie, Editura INID,
INID, Bucureşti, 1999.
Journal of Food Physics,
Physics, Supplement, Budapest, 53. Badea C. Dan ş.a. -Catalogul
1996. Rezultatelor Cercetă
Cercetării Aplicative din România,
Editura INID,
INID, Bucureşti, 1999.
B. În domeniul politicii ştiinţei şi strategiei 54. Badea C. Dan ş.a. -Capitalul de risc,
dezvoltă
dezvoltării:
rii: Editura INID,
INID, Bucureşti, 2000.
55. Rânea,
Rânea, C., Badea C. Dan, Dan, Enă
Enăchioiu, C.,
41. Badea C. Dan ş.a.
ş.a. -Sisteme naţionale Conceptul de Sistem Naţional Inovativ, Lucră Lucrările
de ştiinţă şi tehnologie:
tehnologie: Ţări din Comunitatea Simpozionului Internaţional "Transferul tehnologic-
tehnologic-
Europeană
Europeană, Editura INID,
INID, Bucureşti,
Bucureşti, 1996. oportunitate şi relansare industrială",
industrială", Bucureşti, 27-
27-
42. Badea C. Dan ş.a.
ş.a. - Sisteme naţionale 28 Sept. 2001.
de ştiinţă şi tehnologie:
tehnologie: Ţări în tranziţie,
tranziţie, Editura 56. Rânea, C., Badea C. Dan -Influenţe ale
INID,
INID, Bucureşti,
Bucureşti, 1996. productivită
productivităţii inovative asupra evoluţiei P.I.B. -ului,
43. Badea C. Dan ş.a.
ş.a. -Transferul de în procesul transferului de tehnologii, Lucră
Lucrările
tehnologii şi managementul calită
calităţii în cercetare Simpozionului Internaţional "Transferul tehnologic
dezvoltare,
dezvoltare, Editura INID,
INID, Bucureşti,
Bucureşti, 1997. oportunitate şi relansare industrială",
industrială", Bucureşti, 27-
27-
28 Sept. 2001.
LISTA DE LUCRĂRI DE CERCETARE,
COMUNICĂRI ŞI LUCRĂRI PUBLICATE (8)

57. Rânea, C., Badea C. Dan -Rolul investiţiilor în C. În domeniul tehnologiei resurselor minerale
ştiinţă şi tehnologie, Lucră
Lucrările Simpozionului şi radioactive:
radioactive:
Internaţional "Transferul tehnologic - oportunitate şi
relansare industrială
industrială", Bucureşti, 27-
27-28 Sept. 2001. 62. Badea C. Dan ş.a. -Sedimentarea
58. Badea C. Dan-Dan- Principii privind concentratelor chimice de uraniu în câmp de
constituirea, organizarea şi punerea în funcţiune a
ultrasunete, Lucră
Lucrările Conferinţei Naţionale de
organizaţiilor de transfer tehnologic, Lucră Lucrările
Simpozionului MENER 2002,
Metalurgie şi tiinţa Materialelor, Bucureşti, 20-
20-21
2002, Universitatea
POLITEHNICA Bucureşti, 21- 21-23 Oct. 2002. Sept. 2001.
59. Rânea,
Rânea, C., Georgescu P. Dan, Badea C. Dan 63. Badea C. Dan ş.a. -Model fizico
- Politica acredită
acreditării organizaţiilor de transfer matematic al perdesecă
perdesecării termo-
termo-electrostatice,
tehnologic,
tehnologic, ca entită
entităţi ale infrastructurii de inovare şi Lucră
Lucrările Simpozionului Internaţional
transfer tehnologic,
tehnologic, Buletin CENTIREM, Nr. 1, "UNIVERSITARIA ROPET 2001", 2001", Petroşani, 18-
18-20
Octombrie 2003, p. 10- 10-15. Oct. 2001.
60. Rânea,
Rânea, C., Badea C. Dan - Capitalul de risc,
risc, 64. Georgescu P. Dan, Badea C. Dan, Dan, Aurelian
resursă
resursă pentru finanţarea cercetă
cercetării – dezvoltă
dezvoltării,
rii,
Florian - The Uranium
Buletin CENTIREM, Nr. 1, Octombrie 2003,p. 48- 48-50.
61. Badea
Badea C. DanDan - Bazele inovă
inovării şi
Particles Sedimentation Using the Ultrasound Field
transferului de tehnologie în resurse minerale: Proceedings of the FLUID-
FLUID-PARTICLE
INOVAREA, Buletin CENTIREM, Nr. 1, Octombrie INTERACTIONS VI, VI, Symposium August 25-25-30,
2003, p. 52-
52-58. 2002, Il Ciocco Conference Center
62. Rânea, C. C. Badea C. Dan - Bazele Inovă
Inovării şi Castelvecchio Pascoli (Near Barga),
Barga), Tuscany,
Transferului de Tehnologie, Editura ELECTRA, ITAL.Y
Bucureşti, 2003, ISBN 973- 973-8067-
8067-80-
80-4.
63. Badea C. Dan s.a. – Politica stiintei, Ed. Performantica,
Iasi, 2008, ISBN 978-
978-973-
973-730-
730-542-
542-8
INVENTII APLICATE
Nr. Denumirea invenţiei Nr. Brevet / an Locul aplică
aplicării
crt.
crt. Nr. cerere
Brevet / an

1. Procedeu şi dispozitiv pentru dezosarea Ro 84330 / 1984 S.C. SPLAI SA,Bucure


SA,Bucureşti
şti..
mecanizată
mecanizată.

2. Procedeu şi aparat pentru separarea Ro 90452 / 1986


1986 S.C. MUNTENIA SA, Bucureşti.
electrostatică
electrostatică a cojilor de miezul
seminţelor de floarea soarelui.
soarelui.

3. Maşină pentru jupuirea căpăţânilor de Ro 94346 / 1987 S.C. SPLAI SA,Bucure


SA,Bucureşti
şti..
porc.

4. Dispozitiv pentru deprinderea rapidă


rapidă a Ro 92138 / 1987 S.C. SPLAI SA,Bucure
SA,Bucureşti
şti..
muşchilor de pe mandibulele căpăţânilor
de porc.

5. Procedeu pentru amestecarea Ro 91707 / 1987 S.C. AGRO A. GENERAL SRL,


electrostatică
electrostatică a lichidelor. Bucuresti.
Bucuresti.

6. Separator electrostatic pentru cură


curăţirea Ro 100598 / 1989 S.C. MUNTENIA SA, Bucureşti.
miezurilor de seminţe oleaginoase.

7. Procedeu pentru purificarea Ro 100599 / 1989 - S.C. DOBROGEA SA, Constanţa.


electrostatică
electrostatică a germenilor de grâu şi - S.C. BIO PREMS AAG, Braşov.
separator pentru aplicarea procedeului.

8. Procedeu pentru cură


curăţirea electrostatică Ro 100600 / 1990 S.C. BIO PREMS AAG, Braşov.
a germenilor de porumb.

9. Uscă
Uscător solar compact cu strat vibrat. Ro 104873 / 1991 S.C. VINVICO SA, Constanţa.

10. Uscă
Uscător solar. Ro 104874 / 1992. S.C. VINVICO SA, Constanţa.

11. Procedeu solar – electrostatic de uscare. 92 – 0833 / 1992 S.C. VINVICO SA, Constanţa.

12. Procedeu de biosinteză


biosinteză ultrasonică
ultrasonică. 92 – 0834 / 1992 Institutul de Chimie Alimentara,
Alimentara,
Bucuresti.
Bucuresti.

13. Procedeu de dezemulsionare 92 – 0835 / 1992 RENEL Ploiesti.


Ploiesti.
electrostatică
electrostatică a ţiţeiului brut de extracţie.

14. Procedeu ultrasonoelectrostatic de 92 – 0836 / 1992 Institutul de Chimie Alimentara,


Alimentara,
distrugere a microorganismelor. Bucuresti.
Bucuresti.

15. Procedeu ultrasonocentrifugal de 92 – 0837 / 1992 Institutul de Chimie Alimentara,


Alimentara,
emulsionare. Bucuresti.
Bucuresti .

16. Procedeu vibroelectrostatic de purificare 92 – 0838 / 1992 S.C. INTER AGRA INVEST SRL,
a produselor cerealiere. Arad.
INVENTII APLICATE (2)

Nr. Denumirea invenţiei Nr. Brevet / an Nr. Locul aplică


aplicării
crt.
crt. cerere
Brevet / an

17. Procedeu solar – electrostatic pentru 92 – 0839 / 1992 Institutul de Chimie Alimentara,
Alimentara,
desalinizarea apei marine. Bucuresti.
Bucuresti.

18. Procedeu termo-


termo-ultrasonoelectrostatic de 94 – 0188875 / 1994 S.C. AGRO A. GENERAL SRL,
purificare a uleiurilor minerale. Bucuresti.
Bucuresti.

19. Procedeu electrostatic pentru tratarea Ro 110533 / 1996 S.C. MALBERA SA, Constanta.
Constanta.
atermică
atermică a berii.

20. Procedeu termo-


termo-ultrasonoelectrostatic de 98 – 00116 / 1998 S.C. AGRO A. GENERAL SRL,
rafinare a uleiurilor. Bucuresti.
Bucuresti.

21. Procedeu electrostatic de condiţionare Ro 116950 / 2001. S.C. BIO PREMS AAG, Braşov.
sanogenă
sanogenă a produselor cerealiere.

22. Procedeu termo-


termo-ultrasonoelectrostatic de A / 01235 / 2001 INCDMRR – ICPMRR Bucuresti,
Bucuresti,
separare a particulelor macroscopice din Compania Nationala a Uraniului,
Uraniului,
lichide. Sucursala Feldioara,
Feldioara, Brasov.
Brasov.

23. Procedeu termo-


termo-vibroelectrostatic pentru A / 00046 / 2002 INCDMRR – ICPMRR Bucuresti.
Bucuresti.
purificarea particulelor de sare gemă
gemă.
APLICAREA INVENTIILOR PERSONALE PRIN EFORT PROPRIU:

Una din laturile activită


activităţii personale Nr. Numele Forma de Anul şi
este constituită
constituită din acţiuni proprii de transfer Crt.
Crt. proprietate valoarea
clientului
tehnologic, în vederea aplicării unor invenţii tranzacţiilor
personale, de căcătre agenţii economici mii lei
interesaţi. Un asemenea exemplu este
colaborarea cu S.C. “AUTOMATICA “ SA 1. S.C. ROMES De stat. 1993 / 100
unde, împreună, am asigurat reprofilarea SA, Bucureşti.
Secţiei de roboţi industriali pentru asimilarea 2. S.C. BIO Privată
Privată. 1993 / 800
în producţie a Vibroseparatoarelor PREMS AAG
electrostatice. În perioada 1993-
1993-1995 a fost SRL, Braşov.
executat şi omologat Vibroseparatorul
Electrostatic pentru cereale. Acest utilaj a fost 3. S.C. GRANT Privată
Privată, 1993 / 2.000
expus la TIB ’94 şi la TIB ’95. De asemenea, EXIM SRL, cu capital
a fost executat Vibroseparatorul electrostatic Bucureşti. francez.
pentru cură
curăţirea miezului seminţelor de
floarea soarelui. 4. S.C. BIO Privată
Privată. 1994 / 700
PREMS AAG
SRL, Braşov.
Activitatea de transfer tehnologic s –a
desfă
desfăşurat, în principal, prin atragerea unor 5. S.C. INTER Privată
Privată. 1994 / 6.300
fonduri private şi a fost orientată pe AGRA
urmă
următoarele direcţii: INVEST,
INVEST,
Arad.

 Cercetare,
ercetare, proiectare, producţie de tehnologii, 6. S.C. ROEXIM Privată
Privată. 1995 / 4.700
produse şi utilaje; SRL, Bacă
Bacău.
 Studii şi oportunităţi de afaceri inovativ –
antreprenoriale; 7. S.C. Privată
Privată. 1995 / 30.000
 Instruire în domeniul tehnologiilor OLEOMET
neconvenţionale. SRL,
 Reprezentare de firme străstrăine şi diverse Bucureşti.
forme de asociere cu acestea.
8. Ministerul De Stat. 1996 – 1997 /
Educaţiei şi 45.000
Cercetă
Cercetării.

9. S.C. Privată
Privată. 1996 / 1.200
ROMARC SA,
Segmentul de piaţă acoperit prin această
această Bucureşti.
activitate este reprezentat de structura
cererii acoperite prin invenţiile proprii, aşa 10. S.C. EURO Privată
Privată. 1997 / 41.600
cum se arată
arată în tabelul alaturat.
alaturat.
MICROBEST
SA, Bucureşti.

11. Angheluţă Persoană


Persoană 1998 – 1999 /
Gelu, fizică
fizică 22.500
Bucureşti.
INVENTII APLICATE (3)
Linie de dezosare mecanizata
Procedeu şi dispozitiv pentru dezosarea
mecanizată
mecanizată. Brevet de inventie nr. Ro 84330 / 1984,
1984,
Aplicat la S.C. SPAI SA, Bucuresti.
Bucuresti.
CARACTERISTICI TEHNICE:
- Capacitatea: 200 capatani / ora.
- Dimensiuni de gabarit:
- lungime: 27,0 m;
- latime:
latime: 2,5 m;
- inaltime:
inaltime : 3,5 m.
- Greutate: 7,25 tone.
- Personal de deservire: 10 oameni.
INVENTII APLICATE (4)

Dr. ing.
ing. Dan C. Badea
Participare la punerea in
functiune a Liniei
Liniei de dezosare
mecanizata,
mecanizata, la S.C.SPLAI
SA, Bucureşti
Bucureşti,, in anul 1985.

Vedere de ansamblu a Liniei de


dezosare mecanizata.
ecanizata.

Participare la omologarea
Internationala a Liniei
Liniei de dezosare
mecanizata,
mecanizata, Moscova,
Moscova, in anul 1985
(Dr. ing.
ing. Dan C. Badea – primul din
stanga).
stanga).
INVENTII APLICATE (5)

Procedeu pentru amestecarea


electrostatică
electrostatică a lichidelor.
Brevet de inventie nr. Ro 91707 / 1987.
1987.
Aplicat la Institutul de Chimie Alimentara Bucuresti.
Bucuresti.

Procedeul serveste la emulsionarea


electrostatică
electrostatică si face apel la o structură
structură de
câmp electrostatic, în care unul dintre electrozi
este,
este, chiar,
chiar, lichidul ce se dispersează
dispersează în faza
continuă
continuă, care circulă
circulă printr-
printr-un electrod,
electrod, de
semn opus primului.
primului. În vederea dispersă
dispersării şi
amestecă
amestecării lichidului (apei)
apei) într-
într-o fază
fază contiună
contiună
de ulei,
ulei, apa,
apa, la aceeaşi temperatură
temperatură cu uleiul,
uleiul,
se introduce, la un debit corespunză
corespunzător mărimii
instalaţiei,
instalaţiei, printr-
printr-o conductă
conductă 1 , în uleiul care
circulă
circulă printr-
printr-o coloană
coloană 2, alimentat fiind printr-
printr-o
conductă
conductă 3, pe la partea superioară
superioară a coloanei
2. Conducta 1, cu pereţi izolanţi din punct de
vedere electric, este racordată
racordată la reţeaua de
apă
apă, realizată
realizată din conducta metalică
metalică 4, legată
legată la
potenţialul pământului.
mântului. Coloana de apă apă devine,
devine,
astfel,
astfel, “electrodul
“electrodul”” pozitiv.
pozitiv. Un electrod cilindric
5, ce conţine pe o anumită
anumită lungime,
lungime, conducta
1, se află
află în interiorul coloanei 2, concentric cu
acesta şi este racordat la înalta tensiune,
tensiune,
furnizată
furnizată de o sursă
sursă electrică
electrică de curent
continuu 6.
 Pică
Picăturile de apă
apă, cu constanta dielectrică
dielectrică mai
mare decât a uleiului, au sarcina pozitivă
pozitivă,
conform regulei lui Coehn şi sunt atrase de
electrodul de înaltă tensiune 5 (polarizat
negativ). Acestea se divid în particule fine, ca
urmare a acţiunii forţelor de viscozitate ale
uleiului, opusă
opusă acţiunii câmpului electrostatic,
de intensitate minim 1500 kV/m, creat între
electrodul 5 şi coloana de apă din conducta 1.
După
După înglobarea unei anumite cantităţi de apă,
fin dispersată
dispersată, în ulei apar fluxuri
electroconvectoare, ce intensifică
intensifică amestecarea
fazei disperse. Proporţia de apă în ulei şi gradul
de divizare a pică
picăturilor se reglează
reglează prin
modificarea debitelor şi a intensităţii câmpului
electrostatic.
 Amestecul format (emulsia) se evacuează
evacuează
continuu pe la baza coloanei 2.
INVENTII APLICATE (6)

Separator electrostatic pentru cură


curăţirea
miezurilor de seminţe oleaginoase.

Brevete nr.
nr. Ro 90452 / 1986
1986 si Ro 100598 / 1989
Aplicate la S.C. MUNTENIA SA, Bucuresti.
Bucuresti.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Productivitate:
Productivitate: 150 t / 24 ore.
- Tensiune de lucru:
lucru: 45 – 50 Kv c.c.
- Dimensiuni de gabarit:
gabarit:
- Diametrul maxim: 3000 mm.
- Inaltimea:
Inaltimea: 3300 mm.
- Masa:
Masa: 800 kg.
INVENTII APLICATE (7)
Procedeu pentru purificarea electrostatică
electrostatică a germenilor de grâu şi separator pentru
aplicarea procedeului.
Brevet de inventie nr. Ro 100599 / 1989,
1989, Aplicat la S.C. DOBROGEA SA, Constanţa si
la S.C. BIO PREMS AAG, Braşov.
INVENTII APLICATE (8)

Procedeu pentru cură


curăţirea electrostatică a
germenilor de porumb.

Brevet nr. Ro 100600 / 1990


Aplicat la S.C. BIO - PREMS – AAG
SRL,
SRL, Braşov.

CARACATERISTICI TEHNICE:

- Tensiunea de alimentare:
alimentare: 380/220 V.
- Frecventa:
Frecventa: 50 Hz.
- Puterea instalata:
instalata: 0,4 kW.
- Tensiune inalta de lucru:
lucru: 0 – 50 kV.
- Curent maxim: 1,5 mA.
mA.
- Productivitate:
Productivitate: 50 kg / ora.
ora.
- Dimensiuni de gabarit:
gabarit:
- Lungime:
Lungime: 1640 mm.
- Latime:
Latime: 1200 mm.
- Inaltime:
Inaltime: 1900 mm.
- Masa:
Masa: 320 kg.

Procedeul prevede un camp electrostatic


convergent, intensitatea de camp maxima in
zona de separare,
separare, delimitat,
delimitat, in aceasta
extremitate,
extremitate, de un concentrator cilindric de
camp electric, a caror interactiune conduce la
antrenarea tuturor crupelor si germenilor dupa
traiectorii proprii de separare.
separare.
INVENTII APLICATE (9)

Procedeu vibroelectrostatic de
purificare a produselor cerealiere.
Brevet de inventie:
inventie: Ro 100600 / 1990.
1990.
Locul aplicarii:
aplicarii: S.C. INTER AGRA
INVEST SRL, Arad.

VIBROSEPARATORELECTROSTATIC
PENTRU CEREALE:
(Colaborare cu S.C. AUTOMATICA SA).

CARACTERISTICI TEHNICE:

▪ Caracteristici dimensionale:
dimensionale:
- inaltime:
inaltime: 1580 mm;
- lungime:
lungime: 1130 mm;
- latime:
latime: 600 mm;
- masa:
masa : 250 kg.

▪ Caracteristici functionale:
functionale:
- randament de separare:
separare: min. 95 %;
- tensiunea de alimentare:
alimentare: 220 V;
- tensiunea de iesire:
iesire: 5 – 50 kV,
polaritate negativa;
negativa;
- curent de iesire:
iesire: max 500 µA;
- capacitatea de separare:
separare: 400 kg
boabe / ora.
ora.

Imagine de la moara S.C. INTER AGRA


INVEST SRL, Arad.
INVENTII APLICATE (10)
LINIE DE SEPARARE – USCARE A
SEMINTELOR DE STRUGURI
Procedeu solar–
solar–electrostatic de uscare.
Cerere de brevet nr. 92 – 0833 / 1992
Aplicat la S.C. VINVICO SA Constanta,
Constanta,
Unitatea TARIVERDE.

Linia de separare – uscare este amplasata la


la S.C. VINVICO SA Constanta,
Constanta, Unitatea TARIVERDE
si foloseste o tehnologie noua bazata pe utilizarea
campului electrostatic si a energiei solare.
solare.
Aceasta linie asigura separarea si uscarea in flux
continuu a semintelor de struguri rezultate din procesul
de vinificatie.
vinificatie. Linia mai poate fi utilizata pentru
prelucrarea si a altor categorii de seminte(grau,
seminte(grau,
material semincer pentru legume, flori etc.).
CARACTERISTICI TEHNICE:
- Capacitate de productie:
productie: 6000 kg tescovina / zi. zi.
- Profil de productie:
productie: 120 t seminte / an.
156 t furaj / an.
- Putere instalata:
instalata: 21,45 kW.
- Consum energie electrica:
electrica: 0,05 kWh / kg seminte
- Componenta:
Componenta: Instalatie electrostatica pentru
separarea semintelor de struguri,
struguri, Uscator solar
compact cu strat vibrat,
vibrat, Separator electrostatic
pentru purificarea semintelor de struguri,
struguri, Uscator
solar tip banda,
banda, Uscator solar cu efect de
concentrare a radiatiei solare.
solare.
INVENTII APLICATE (11)
Procedeu solar–
solar–electrostatic de
uscare (continuare).
continuare).

Uscator solar cu efect de concentrare


a radiatiei solare
Brevet de inventie nr. 104874 / 2002.

Uscatorul solar cu efect de concentrare a radiatiei


Solare este alcatuit dintr-
dintr-o incinta marginita la exterior
de o suprafata transparenta,
transparenta, pentru a crea un efect de
sera la interior, unde se afla o suprafata de absorbtie
cu pereti dubli,
dubli, in interiorul incintei aflandu-
aflandu-se un
ventilator pentru vehicularea aerului destinat uscarii,
uscarii, la
care in scopul maririi suprafetei de absorbtie a energiei
solare,
solare, peretii dubli formeaza un trunchi de piramida,
piramida, a
carei baza mica este formata dintr-
dintr-un sertar cu fundul
deschis,
deschis, in care patrunde o lada avand fundul perforat,
perforat,
pentru prelucrarea materialului destinat uscarii.
uscarii.
INVENTII APLICATE (12)

Procedeu de biosinteză
biosinteză ultrasonică
ultrasonică.
Cerere de brevet de inventie nr. 92 – 0834 / 1992
Aplicat la Institutul de cHimie Alimentara Bucuresti.
Bucuresti.

Experimenta
Experimentarile privind activarea ultrasonica
ultrasonica a
proceselor de biosinteza
biosintezas-au realizat cu
ajutorul unui bioreactor,
bioreactor, de tip “BIOFOR 1”, la
care s-s-a adaptat un dispozitiv magnetostrictiv
de producere a ultrasunetelor. Acest
bioreactor este un utilaj specific cerceta
cercetarii si
elabora
elaborarii biotehnologiilor microbiene, pentru
ob]
ob]inerea preparatelor enzimatice, proteinelor,
substan]
substan]elor de gust si aroma
aroma etc. Utilajul
asigura
asigura amestecarea cu tura]ie variabila
variabila a
mediului de biosinteza
biosinteza, termostatarea
acestuia si aerarea la debite variabile cu aer
sterilizat. Capacitatea utila
utila a vasului de react
reactie
este de 4 dmc
dmc. |n figura alaturata se prezinta
prezinta o
imagine foto a Instalat
Instalatiei experimentale de
biozinteza
biozinteza ultrasonica
ultrasonica.
 Transductorul magnetorestrictiv este introdus
pe la partea superioara
superioara a bioreactorului,
bioreactorului, iar la
acesta se pot adapta diferite scule ultrasonice,
de forme variate. La experimenta
experimentari,ri, dupa
dupa
sterilizarea bioreactorului s-a trecut la
prepararea mediului de cultura
cultura, pe baza
baza de
extract de malt
malt. S-
S-au dizolvat 100 g malt
malt
extract (firma Merk)
Merk) in 4 l de apa
apa, inca
ncalzita
lzita la
100C, dupa
dupa care s-s-a ra
racit mediul nutritiv astfel
obt
obtinut.
inut. Când temperatura a ajuns la 30C, s- s-a
inoculat Sacharomices Cerevisiae in
suspensie. Concentrat
Concentratia acesteia a fost de 10
ml suspensie/s
suspensie/sarja
arja. S-
S-a agitat timp de 10
minute pentru omogenizare, dupa dupa care s- s-au
extras 150 ml de preparat, pentru a fi folosit
ca proba
proba martor. Agitarea mecanica
mecanica si
ultrasunetele au fost aplicate fie simultan, fie
succesiv. Probele au fost luate la intervale de
timp egale. |n figura alaturata se prezinta
prezinta
curbele experimentale obt obtinute privind
evolut
evolutia numa
numarului de microorganisme in
mediul de cultura
cultura, pe o perioada
perioada de timp de 24
ore de la inoculare.
 Observând evoluti
evolutiaa acestor curbe, se
constata
constata ca viteza procesului este mai mare in
cazul probelor ultrasonate,
ultrasonate, chiar daca
daca nivelul
product
productiei este mai mic, decât cel obt obtinut prin
procedeul clasic.
INVENTII APLICATE (13)
Procedeu electrostatic pentru tratarea
atermică
atermică a berii.
Brevet nr. Ro 110533 / 1996,
1996,
aplicat la S.C. MALBERA SA, Constanta.
Constanta.

 Procedeul
rocedeul prevede pulverizarea lichidului in
câmp electrostatic, de inalta
nalta tensiune, câmpul
fiind creat intre un electrod racordat la o sursa sursa
de inalta
nalta tensiune si un alt electrod constituit
de chiar lichidul de tratat, care se aflaafla in
contact cu carcasa incintei de tratare,
conectata
conectata la potent
potentialul pamântului.
mântului. Procedeul
consta
consta in crearea unui câmp electrostatic intre
electrodul de inalta
nalta tensiune si electrodul
constituit de un pulverizator si de lichidul
pulverizat, lichid care, sub forma pica picaturilor
fine, se deplaseaza
deplaseaza pe liniile de câmp, in
apropierea suprafet
suprafetei electrodului de inaltanalta
tensiune, unde valoarea intensitat
intensitatiiii de câmp
electrostatic este maxima
maxima. Sub act actiunea
câmpului electrostatic de inaltanalta tensiune,
microorganismele din lichid sunt distruse, pe
seama deteriora
deteriorarii funct
functiona
ionarii electrice a
membranei celulare. |n plus, pulverizarea
lichidului in câmp electrostatic are un efect de
farâmit
râmitare si omogenizare a particulelor
coloidale, cât si unul de dezaerare a
produsului.

INSTALATIE ELECTROSTATICA DE TRATARE


ATERMICA A BERII

CARACTERISITICI TEHNICE:

- Debit: 40 hl/ora
hl/ora..
- Tensiune maxima: 50 Kv c.c.
- Dimensiuni:
Dimensiuni:
- Inaltime:
Inaltime: 600 mm.
- Diametrul maxim: 360 mm.

SCHITA FLUXULUI TEHNOLOGIC


INVENTII APLICATE (14)

Procedeu electrostatic de condiţionare


sanogenă
sanogenă a produselor cerealiere.

Brevet de inventie nr. Ro 116950 / 2001.


Aplicat la S.C. BIO PREMS AAG Brasov.
Brasov.
ALTE REZULTATE ALE CERCETARII APLICATE

 Tehnologie de fabricatie a painii


sanogene cu germeni de grau
“GERMY”, aplicata in anul 1995 la
S.C. PRONORIS SRL, Brasov.
Brasov.
 Epurator electrostatic de aer,
aer, aplicat in
anul 1995 la S.C. COLGATE
PALMOLIVE ROMANIA SRL.
 Filtru compact permelectrostatic,
permelectrostatic,
aplicat in anul 1998 la S.C. EURO
MICROBEST SRL, Bucuresti
ALTE REZULTATE ALE CERCETARII
APLICATE (II)

 Filtru compact de ulei FCU 70,


aplicat in anul 1996 la S.C. ROEXIM
SRL Bacau.
Bacau.
 Purificator compact pentru ulei brut
de floarea soarelui,
soarelui, aplicat in anul
1994 la S.C. INTERAGRA INVEST
SRL Arad.
Arad.
 Linie compacta de finisare ulei brut,
aplicata in anul 1996 la S.C.
ROMARC SA Bucuresti.
Bucuresti.
La sustinerea tezei de doctorat
 Teza de doctorat a avut drept scop studiul efectelor
câmpului electrostatic şi ale ultrasunetelor asupra
unor procese biofizice şi în mod deosebit
experimentarea acţiunii câmpurilor
ultrasonoelectrostatice asupra unor germeni
patogeni.
 Instalaţiile, utilajele şi aparatele, utilizate în teză,
sunt rezultate din concepţia originală a autorului
tezei şi au la bază principii electrostatice,
ultrasonoelectrostatice, termoelectrostatice sau
vibroelectrostatice. Acestea au fost proiectate şi
realizate practic de autorul tezei de doctorat, care
este şi inventatorul acestor sisteme. Cercetările
efectuate, la nivel de laborator, pilot şi industrial, au
demonstrat efectele fizice şi biofizice ale câmpului
electrostatic şi ale ultrasunetelor:
 ▪ efecte distructive asupra microorganismelor din
lichide (bere, melanj de ou etc.), obţinându-
obţinându-se
stabilită
stabilităţi biologice mari, cu durate până la 42 zile.
Au fost distruse electrostatic şi ultrasonoelectrostatic
microorganisme ca E. Coli, Salmonella, gradele de
distrugere atingând 100 %;
 ▪ efecte distructive asupra microorganismelor din
medii pulverulente (germeni
(germeni de grâu, fă făină
ină de grâu ),
cu obţinerea unor grade de distrugere de 73- 73-80 %;
 ▪ efecte biopozitive în procese de biosinteză,
scurtându-
scurtându-se ciclul de producţie cu aproape 50 %;
 ▪ efecte de eliminare a vectorilor microbiologici (praf,
impurită
impurităţi, insecte) din produse agroalimentare
(grâu, germeni de porumb, seminţe de floarea
soarelui) şi din produse fito – farmaceutice (germeni
de grâu);
 ▪ efecte de intensificare a uscării-
uscării-condiţionării, prin
procedeul solar-
solar-electrostatic, a produselor
agroalimentare (grâu, seminţe de struguri etc.);
 ▪ efecte în obţinerea emulsiilor sterile prin tratament
ultrasonoelectrostatic (emulsia de drojdie pentru
panificaţie).
 Studiile experimentale efectuate au ară arătat căcă
efectele multiple ale câmpului electrostatic pot fi
concomitente, de exemplu, în procesul de purificare
a grâului
grâului constatându-
constatându-se intensificarea deshidrată
deshidratării,
eliminarea prafului şi a impurităţilor, precum şi
distrugerea microorganismelor de pe suprafaţa
bobului de grâu.
 Utilizarea câmpului electrostatic de înaltă tensiune şi
a ultrasunetelor, conform rezultatelor experimentale
din teza de doctorat, poate asigura realizarea
proceselor de pasteurizare-
pasteurizare-sterilizare fă fără a se mai
face apel la temperatură
temperatură. Combinarea
Combinarea utiliză
utilizării
câmpului electrostatic cu cea a ultrasunetelor
conduce la eficienţe ridicate ale procesului de
distrugere atermică
atermică a microorganismelor şi la
posibilitatea obţinerii emulsiilor sterile. Câmpul
electrostatic mai poate asigura înlocuirea sistemelor
mecanice de separare a impurită
impurităţilor, deoarece
permite eliminarea, practic, completă
completă a vectorilor
microbiologici (randament de separare de min. 95
%), în cadrul unor sisteme tehnologice fără organe
mecanice în mişcare, care sunt mai ieftine şi
consumă
consumă mult mai puţină energie.
 Caracteristica generală
generală a procedeelor electrostatice
şi ultrasonoelectrostatice, experimentate în teza de
doctorat, este aceea că că ele asigură
asigură protecţia
sanogenă
sanogenă a produselor prelucrate, respectiv
protejează
protejează conţinutul de vitamine, enzime şi alte
elemente utile din structura acestor produse.