Sunteți pe pagina 1din 2

ORAR PIPP

Anul universitar 2013-2014-Sem I

ANUL al II-lea
GRUPA 1 8 10 L U N I 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 8 10 10 12 M 12 14 A R 14 - 16 I 16 18 18 20 M I E R C U R I 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 8 J O 10 12 I 10 Managementul clasei/grupei-sem512-L Ciolan - o data la doua saptamani Managementul clasei/ grupei- Doctrine pedagogige- sem sem 512- L Ciolan 504- D Csorba - o data la doua saptamani - - o data la doua saptamani Doctrine pedagogige- sem Literatura pentru copii sem 504- D Csorba 506 Leu- C Radulescu MANAGEMENTUL CLASEI/ GRUPEI - curs 514 Leu- L Ciolan Literatura pentru copii sem 506 Leu- C Radulescu - o data la doua saptamani DOCTRINE PEDAGOGICE curs- 514 Leu D Csorba (o data la 2 saptamani) LITERATURA PENTRU COPIIcurs 514 Leu V Molan TEORIA EVALUARIIcurs 514 Leu- M Manolescu Didactica matematicii- sem 504 Leu- M Talvan Teoria instruirii- sem 504 Leu- C Radulescu Didactica matematicii- sem 514 Leu - M Talvan Teoria instruirii- sem 504 Leu- C Radulescu Teoria instruirii- sem 514 Leu- C Radulescu Didactica matematicii- sem 506 Leu- M Talvan Practica de specialitate Practica de specialitate GRUPA 2 Practica de specialitate Practica de specialitate GRUPA 3 Practica de specialitate Practica de specialitate

TEORIA INSTRUIRII- curs 514 Leu

12 14

- o data la doua saptamani Doctrine pedagogige - sem 512- D Csorba Literatura pentru copii sem 506 Leu- C Radulescu - o data la doua saptamani Managementul clasei/ grupei- sem 512- L Ciolan

14 -16

ORAR PIPP

Anul universitar 2013-2014-Sem I

ANUL al II-lea
16 18 18 20 8 10 10 12 V I 12 N 14 E R I 18- 20 14 16 16 18

DIDACTICA MATEMATICII curs 514 Leu- M Rosu (o data la 2 saptamani) MATEMATICA - curs 514 Leu - M Rosu Matematica- sem 506 Leu (o data la 2 saptamani) Teoria evaluarii- sem 512 Leu M Talvan Matematica- Sandu D (o data la 2 saptamani) Teoria evaluarii- sem 512 Leu Sandu D sem 506 Leu - M Talvan Teoria evaluarii- sem 512 Leu Sandu D (o data la 2 saptamani) Matematicasem 506 Leu - M Talvan

Malaias laura 111