Sunteți pe pagina 1din 3
PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 1 octombrie 2013 G-69/2013.10.01 – ING

PERSOANE FIZICE - Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 1 octombrie 2013

G-69/2013.10.01 ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank Romania

Dobânzi bonificate

 

NOTE pentru Dobanzi bonificate Incepând cu 10.11.2013, dobânda la Conturile de economii (pentru sold până la 1.000.000 lei) şi Conturile de economii pentru copii (pentru sold până la 500.000 lei) va fi de 3.5% pe an. Începând cu 01.07.2010, conform legislaţiei în vigoare, ING Bank calculează, reţine şi virează un impozit de 16% la toate dobânzile bonificate. Nu se mai pot deschide următoarele tipuri de conturi: conturi curente în lei, de tip ContRol, Standard, Web şi depozite la termen în USD. La lichidarea înainte de scadenţă a depozitelor la termen se acordă doar dobânda de cont curent deschis în valuta respectivă. *Pentru depozitele Bonus deschise înainte de 25.08.2013. 1 In cazul depozitelor în Eur, dacă soldul cumulat al acestora este mai mare de 1.000.000 Eur, atunci pentru sumele care depăşesc această valoare, Banca bonifica dobânda de cont curent în Eur. Soldul cumulat al depozitelor în Eur: (i) reprezintă valoarea totală a tuturor sumelor plasate de client în depozite în Eur pentru care Banca bonifică dobânda superioară dobânzii de cont curent în Eur, inclusiv valoarea depozitului a cărui constituire /prelungire (după caz) se realizează şi (ii) se calculează de tre Banca la data consituirii /prelungirii (după caz) fiecărui depozit, în vederea stabilirii ratei/ratelor (după caz) de dobândă aplicabile acestuia. 2 Plusul de dobândă se aplica sumei care reprezintă diferenţa între soldul mediu al trimestrului în curs şi media trimestrială maximă înregistrată pe contul de economii anterior trimestrului în curs. Plus de dobândă se acordă numai în cazul în care diferenţa menţionată mai sus este pozitivă. În caz contrar, nu se acordă. Această dobândă se postează în prima săptamână a trimestrului următor. Indiferent de data deschiderii contului, trimestrele sunt fixe:1ian31mar;1apr30iun;1iul30sep;1oct31dec.

Conturi curente

 

Rata anuală a dobânzii

Cont Complet, Cont'Rol, Web şi Standard

   

0%

 

Eur, Usd

   

0.10%

 

Alte valute (Aud, Cad, Chf, Dkk, Gbp, Huf, Jpy, Nok, Sek)

 

0%

 

Depozite la termen

 

Rata anuală a dobânzii

 

scadenţe la 1 lu

scadenţe la 3 luni

scadenţe la 1 an

Lei

3.00%

 

3.50%

   

4.50%

Eur 1

Sold cumulat până la 1.000.000 Eur/client

 

1.00%

 

1.50%

   

2.25%

Sold cumulat peste 1.000.000 Eur/client

 

0.10%

 

0.10%

   

0.10%

Usd

0.50%

 

0.50%

   

0.50%

Depozit

Sold cumulat al tuturor Dep Bonus până la 1.000.000 lei/client

 

4.50%

Bonus

Sold cumulat al tuturor Dep Bonus peste 1.000.000 lei/client *

 

0.50%

Conturi de economii pentru copii (lei)

 

Rata anuală a dobânzii

 

Sold până la 500.000 lei

Sold peste 500.000 lei

 

Plus de dobândă 2

 

4.00%

 

0.50%

   

1.00%

Conturi de economii (lei)

 

Rata anuală a dobânzii

 

Sold până la 1.000.000 lei

 

Sold peste 1.000.000 lei

 

4.00%

 

0.50%

 

Dobânzi percepute

 

NOTE pentru Dobanzi percepute: 3 Marjele şi ratele anuale ale dobânzilor menţionate în prezentul document reprezintă valori valabile pentru creditele acordate începând cu data de 01.10.2013. Marjele sunt stabilite la momentul solicitării creditului şi se supun condiţiilor din contractul de credit. În cazul contractelor de credit încheiate înainte de 21.06.2010, pentru clienţii care au optat până la data de 03.03.2011 pentru formula de calcul a dobânzii bazată pe rata internă de referinţă a ING Bank, valoarea acestei rate de referinţă este 5% pentru ExtraRol, Credit Card, ING Personal, Avantaj Plus şi Creditul de nevoi personale cu garanţie ipotecară in lei, 2.80% pentru Euro Clasic si Creditul de nevoi personale cu garanţie ipotecară în EUR

Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor1M, calculată pentru ultima lună calendaristică încheiată, iar la calculul DAE, s-a considerat un credit în valoare de 5.367 lei, acordat pe o perioadă de 1 an.

4

Credite in lei 3

 

Rata de

 

Rata anuală

 

referinţă

Marja

 

a dobânzii

DAE

ExtraRol “maxim 3 salarii” 4

 

3,51%

10,00%

 

13,51%

 

16,50%

ExtraRol “Refinanţare maxim 6 salarii” pentru limite mai mari de 3 salarii 4

3,51%

4,75%

   

8,26%

 

10,58%

Credit card 5

 

3,65%

20,00%

 

23,65%

 

27,98%

   

3,65%

6,50%

   

10,15%

 

11,59%

3,65%

8,00%

   

11,65%

 

13,27%

Cu asigurare de viaţă

           

5

Ing Personal 6

3,65%

9,50%

   

13,15%

 

15,31%

Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor3M, calculată pentru luna septembrie 2013, iar la calculul DAE, s-a considerat un credit în valoare de 5.367 lei, acordat pe o perioadă de 1 an. Imprumutatul va beneficia, timp de un an de la acordarea creditului, de o perioadă de graţie în care nu se va percepe dobândă pentru sumele utilizate la comercianţi

 

3,65%

15,00%

 

18,65%

 

21,41%

Fără asigurare de viaţă

3,65%

15,00%

 

18,65%

 

20,99%

Credit investiţii imobiliare cu garanţie ipotecară 7

Cu asigurare de viaţă

3,65%

15,00%

 

18,65%

 

20,99%

6

Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor3M, calculată pentru ultima lună calendaristică încheiată, iar la calculul DAE, s-a considerat un credit în valoare de 60.000 lei, acordat pe o perioadă de 5 ani. Exceptie face creditul cu marja 9.5%, unde DAE a fost calculat pentru o perioada de 3 ani. Marja este personalizată în funcţie de: încasarea recurentă a salariului în contul ING (poti beneficia de marja 6.5% sau 8% in functie de nivelul venitului si profilul de risc), istoricul clientului cu ING Bank, perioada de creditare (de exemplu dacă eşti client ING Bank de cel puţin1 an sau optezi pentru o perioada de creditare între 1 şi 3 ani poti beneficia de marja 9.5%).

Fără asigurare de viaţă

3,65%

8,25%

   

11,90%

 

12,73%

Credit de consum cu garanţie ipotecară 7

Cu asigurare de viaţă

3,65%

3,20%

   

6,85%

 

7,91%

Fără asigurare de viaţă

3,65%

8,25%

   

11,90%

 

13,09%

Avantaj Plus 8

Cu asigurare de viaţă

3,65%

2,25%

   

5,90%

 

6,54%

Fără asigurare de viaţă

3,65%

8,25%

   

11,90%

 

12,73%

 

7

Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor3M, calculată pentru ultima lună calendaristică încheiată, iar la calculul DAE,s-a considerat un credit în valoare de 550.000 lei,acordat pe o perioadă de 30 ani pentru creditele pentru investitii imobiliare, sau 5 ani pentru creditele de consum.

Dobânzi penalizatoare

 

Rata anuală a dobânzii

Conturi curente, de economii si credite în lei, cu excepţia Credit Card

 

25.00%

Credit Card

   

30.00%

8

Pentru acest produs, rata de referinţă reprezintă media indicelui de referinţă Robor3M, calculată pentru ultima lună calendaristică încheiată, iar la calculul DAE,s-a considerat un credit în valoare de 550.000 lei, acordat pe o perioadă de 30 ani.

Conturi curente şi credite în valută

   

12.00%

ING Profesional /ING Fix- Servicii bancare pentru companii şi alte entităţi* L ista de Dobânzi,

ING Profesional /ING Fix- Servicii bancare pentru companii şi alte entităţi*

Lista de Dobânzi, valabilă începând cu 01 octombrie 2013

Dobânzi bonificate

Conturi curente

Rata anuală a dobânzii

Cont'Rol persoane juridice şi alte entităţi (exclude PFA)

Sold până la 100.000 lei inclusiv

 

2.00%

Sold peste

pentru fondurile până la 100.000 lei inclusiv

2.00%

100.000 lei

pentru fondurile peste 100.000 lei

0.10%

Cont'Rol PFA

0.10%

Cont curent în lei

0.10%

Cont curent în EUR

0.10%

Cont curent în USD

0.10%

Cont curent în GBP, CHF, HUF

 

0.00%

Depozite la termen 1

Rata anuală a dobânzii 2

 

Cu scadenţa la 7 zile

Cu scadenţa la 1 luna

Cu scadenţa la 3 luni

Cu scadenţa la 1 an

RON

2.50%

3.00%

3.50%

4.50%

EUR

n/a

1.00%

1.50%

2.00%

Dobânzi percepute

Credite 3

Rata anuală a dobânzii

ROBOR

Extra'Rol 4

 

10.98%

2.98%

Credite Ipotecare/ de Investitii 5

   

8.28%

3.28%

Dobânzi penalizatoare

Rata anuală a dobânzii

Cont curente în lei

25.00%

Cont curent în valută

12.00%

*Alte entităţi: PFA,profesii liberale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociaţii, fundaţii, etc.

Note:

1) Suma minimă de constituire a unui depozit este 1.000 unităţi (RON, EUR).

2) La lichidarea înainte de scadenţă a depozitelor la termen se acordă dobânda de 0.10% la RON si EUR.

3) Nu se aplică companiilor cu cifra de afaceri între 2 şi 9 milioane RON, care au deschis relaţia cu ING Bank după data de 20 aprilie 2013.

4) Rata anuala a dobanzii se calculeaza in functie de cotatia ROBOR 1M din penultima zi a ultimei luni calendaristice incheiate, cotatie stabilita si publicata de Banca Nationala a Romaniei.

5) Rata anuala a dobanzii se calculeaza in functie de cotatia ROBOR 3M din penultima zi a ultimei luni calendaristice incheiate, cotatie stabilita si publicata de Banca Nationala a Romaniei.

ING Bank N.V.Amsterdam-Sucursala Bucureşti

SME 20/2013.10.01

1/1

PERSOANE FIZICE Ratele de Referinţă pentru creditele ce vor fi acordate de ING Bank Romania,

PERSOANE FIZICE

Ratele de Referinţă pentru creditele ce vor fi acordate de ING Bank Romania, începând cu 1 octombrie 2013, au urmatoarele valori:

Rata de referinţă:

Media ROBOR 1M

Media ROBOR 3M

Media ROBOR 1Y

Media EURIBOR 1Y

Valoare:

3.51 %

3.65 %

4.07 %

0.54 %

Rata de referinţă reprezintă media indicilor de referinţă ROBOR 1M/ ROBOR 3M/ROBOR 1Y/EURIBOR 1Y, în funcţie de moneda şi tipul creditului, calculată pentru ultima lună calendaristică încheiată. Indicii de referinţă aferenţi lunii septembrie 2013, care intră în calculul Ratei de referinţă, au următoarele valori:

Data

ROBOR 1M

ROBOR 3M

ROBOR 1Y

EURIBOR 1Y

01.09.2013

3,76

3,78

4,16

0,54

02.09.2013

3,84

3,87

4,16

0,54

03.09.2013

3,85

3,87

4,15

0,54

04.09.2013

3,75

3,85

4,15

0,54

05.09.2013

3,74

3,84

4,15

0,53

06.09.2013

3,75

3,84

4,15

0,54

07.09.2013

3,75

3,84

4,15

0,54

08.09.2013

3,75

3,84

4,15

0,54

09.09.2013

3,77

3,85

4,16

0,54

10.09.2013

3,74

3,83

4,16

0,54

11.09.2013

3,73

3,82

4,17

0,54

12.09.2013

3,72

3,83

4,16

0,54

13.09.2013

3,73

3,82

4,15

0,54

14.09.2013

3,73

3,82

4,15

0,54

15.09.2013

3,73

3,82

4,15

0,54

16.09.2013

3,62

3,78

4,14

0,55

17.09.2013

3,50

3,69

4,12

0,55

18.09.2013

3,46

3,63

4,07

0,55

19.09.2013

3,41

3,56

4,04

0,55

20.09.2013

3,45

3,53

4,02

0,55

21.09.2013

3,45

3,53

4,02

0,55

22.09.2013

3,45

3,53

4,02

0,55

23.09.2013

3,46

3,53

4,02

0,55

24.09.2013

3,11

3,38

3,90

0,55

25.09.2013

2,91

3,24

3,89

0,55

26.09.2013

3,02

3,32

3,91

0,55

27.09.2013

3,02

3,28

3,88

0,55

28.09.2013

3,02

3,28

3,88

0,55

29.09.2013

3,02

3,28

3,88

0,55

30.09.2013

3,04

3,29

3,88

0,55