Sunteți pe pagina 1din 80

Mirela Serban Andreea Fuior

Pentru a asigura desfasurarea auditului intr-o maniera eficienta este esential ca planificarea sa fie efectuata corespunzator Daca munca nu este bine planificata, atunci rezultatul este putin probabil sa fie satisfacator. Revizuiti planificarea in timpul activitatii de teren daca este necesar. Revedeti acest domeniu in fiecare an pentru a asigura desfasurarea eficienta a auditului. Este esential ca etapa de planificare sa fie documentata corespunzator.

R&M AUDIT SRL

Procedurile minimale de audit impart sectiunea de planificare in doua etape:

Confirmarea planului de audit

Abordarea auditului

R&M AUDIT SRL

Trateaza aspecte specifice ce trebuie planificate inaintea activitatii de teren


Numire / renumirea; Scrisoarea de angajament; Ganditi-va si informati clientul despre munca pe care o pot efectua; Faceti rost de confirmari de la terti; Prezenta la inventar; Confirmarea creantelor / creditorilor; Asigurati-va ca clientul pastreaza situatiile de la furnizori.

R&M AUDIT SRL

La etapa de planificare auditorul trebuie sa aiba in vedere modalitatea de abordare de auditului ce urmeaza a fi adoptata. Vizati un audit eficient. Aceasta implica urmatoarele:

R&M AUDIT SRL

DOCUMENTATI ABORDAREA AUDITULUI

asigurandu-va de actualizarea permanenta a cunostintelor despre client; asigurandu-va ca exista o evidenta adecvata a sistemelor contabile si mediului de control pentru a determina abordarea potrivita; tabeland informatiile financiare-cheie; efectuand o evaluare preliminara a continuitatii activitatii; calculati pragul de semnificatie; asigurati-va ca s-a acordat atentie suficienta efectelor unor posibile fraude sau erori; aveti in vedere legislatia, reglementarile si standardele de contabilitate si audit; evaluati riscul existentei unor tranzactii cu parti afiliate semnificative neprezentate;

R&M AUDIT SRL

daca e vorba de un angajament nou, verificati daca soldurile de deschidere si cifrele comparative sunt credibile; verificati daca estimarile contabile au fost sau vor fi facute de administratori si, daca da, vedeti ce trebuie sa faceti pentru a evalua rezonabilitatea lor; atunci cand va bazati pe un expert, evaluati obiectivitatea, competenta si relevanta muncii sale din punctul de vedere al auditului; Atunci cand sunt implicati alti auditori extemi sau intemi, trebuie sa vedeti cum va afecta implicarea lor auditul; documentati o evaluare a riscului de audit si componentelor sale, riscul inerent, de control si de nedetectare. (vezi mai jos); documentati abordarea auditului, identificand in mod clar domeniile de audit esentiale, riscurile si cum au fost acestea abordate, precum si metoda de esantionare ce urmeaza a fi folosita; Esantionare bazata pe rationamentul profesional; Esantionare bazata pe risc; Alte.
R&M AUDIT SRL

STABILITI PERSONALUL CORESPUNZATOR PENTRU LUCRARE SPECIFICAND IN SCRIS GRADUL DE INDRUMARE, SUPRAVEGHERE SI REVIZUIRE NECESAR INTOCMITI UN BUGET DE TIMP ASIGURATI-VA CA TOT PERSONALUL ESTE INSTRUIT

R&M AUDIT SRL

Auditorii trebuie sa evalueze Riscul de audit, adica riscul de a exprima o opinie de audit necorespunzatoare asupra situatiilor financiare. Riscul de audit cuprinde: Riscul Inerent (RI) Audit; Riscul de Control (RC); Riscul de Nedetectare (RN); Fiecare dintre acestea trebuie luate in considerare.
R&M AUDIT SRL

RI
reprezinta susceptibibitatea unui sold de cont sau clase de tranzactii de a contine erori semnificative, fie individual fie cumulate cu erorile din alte solduri sau clase presupunand ca nu exista controale interne. (Folositi rationamentul profesional - adica informatiile despre client si ramura pentru a evalua)

RC

RN

este riscul aparitiei de erori semnificative intr-un sold de cont sau clasa de tranzactii, fie individual, fie cumulate cu erori din alte solduri sau clase, si de a nu fi prevenite sau detectate la timp de sistemele contabile si de control intern

este riscul ca procedurile de fond ale auditorului (teste ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor sau proceduri analitice sa nu detecteze erori semnificative care exista in soldul unui cont sau clase de tranzactii, fie individual fie cumulate cu erori din alte solduri sau clase

R&M AUDIT SRL

MODELUL DIN PROCEDURILE MINIMALE RA = RI x RC x RNE x RNNE Riscul de audit trebuie sa fie intotdeauna mai mic de 5% RI x RNNE x (RC x RNE) < 5%

R&M AUDIT SRL

Riscul de control Se determina, de regula intr-un sistem similar flow-chart-ului si anume: a) Se tine cont ca faptul daca operatiunea economica (tranzactia) este aferenta clientului pentru care se efectueaza auditul; b) Daca da se pun urmatoarele intrebari: Operatiunea este autorizata? Operatiunea este inregistrata intr-un document specific (jurnal de cumparari, jurnal de vanzari, registru de casa, etc)? Aceste inregistrari au fost controlate in prealabil de cineva? Se fac verificari (testari) asupra modului de inregistrare? c) Se procedeaza in acelasi mod de ratiune pana ajunge informatia contabila in registrul jurnal al societatii;

R&M AUDIT SRL

Riscul de nedetectare cuprinde RNNE si RNE

RNNE - toate riscurile de a trage concluzii incorecte pe baza testelor, altele decat cele specific legate de esantionare, spre exemplu, folosirea de proceduri gresite, interpretarea gresita a probelor sau nerecunoasterea erorilor. Poate fi minimizat prin selectarea personalului de audit potrivit si asigurarea unor nivele corespunzatoare de supraveghere si revizuire in timpul auditului. RNE - posibilitatea de a exista diferente intre concluziile trase pe baza unui esantion si concluzia care ar fi fost trasa daca intreaga populatie ar fi fost supusa aceleiasi proceduri de audit. Poate fi minimizat prin alegerea metodei potrivite de selectionare a esantionului si a marimii esantionului.

R&M AUDIT SRL

Lista de verificare a Riscului Inerent Este folosita pentru a evalua Riscul Inerent de Mediu si pentru a clasifica clientii in companii cu risc mare, mediu, scazut si foarte scazut. Trebuie completata indiferent de tehnicile de testare. Intrebarile acopera 4 domenii:

Management Contabilitate Afaceri Audit.

R&M AUDIT SRL

Intrebarile din sectiunea Management Competenta


Ii lipsesc conducerii suficiente cunostinte si experienta pentru a conduce afacerea? Are conducerea tendinta de a implica societatea in afaceri riscante? S-au facut schimbari in personalul de conducere cheie in cursul perioadei contabile?

Manipularea cifrelor
Exista cerinte de a mentine nivelul castigurilor sau de a atinge anumite obiective? Sunt rezultatele raportate semnificative pentru conducere? Ex: profit conex

Control managerial
Sunt slabe controalele manageriale si administrative? Lipsesc sisteme bune de informatii manageriale?

Gradul de implicare manageriala

Este conducerea implicata profund in activitatea zilnica?

R&M AUDIT SRL

Intrebari Sectiunea Contabilitate Intrebarile din sectiunea contabilitate sunt extrem de simple si nu necesita alte explicatii. Trateaza in general competenta si credibilitatea personalului contabil.
Este functia contabila descentralizata? Ii lipseste personalului contabil pregatirea si capacitatea de a indeplini sarcinile alocate? Exista probleme de atitudine sau de moral in departamentul de contabilitate? Exista posibilitatea de a avea greseli ca rezultat al presiunii care apasa pe umerii personalului contabil?

R&M AUDIT SRL

Intrebari Sectiunea Afaceri Aceasta sectiune trateaza factorii care afecteaza compania per ansamblu, inclusiv gradul de control extern la care sunt supuse conturile si posibilele motive pentru manipularea cifrelor.
Opereaza compania intr-o ramura cu risc ridicat? Exista creditori - terti semnificativi, individual luati? Exista persoane din afara executivului care detin peste 5% din capitalul social sau drepturile de vot? Exista expectatii privind vinderea totala sau partiala a afacerii in viitorul apropiat? S-ar putea sa supraevalueze profiturile pentru a obtine un pret mai mare pe afacere. A existat o schimbare a controlului in ultimele 12 luni? Este compania insolvabila?

Raspunsurile Da la (4) si (6) sunt considerate a avea un impact mai semnificativ asupra riscului.

R&M AUDIT SRL

Intrebari Sectiunea Audit Aceasta sectiune a listei de verificare se refera la informatiile despre client detinute de firma, pe baza experientei din angajamente anterioare de audit si la relatia firmei cu clientul.
Este prima oara cand firma face auditul clientului? A cuprins raportul de audit pe oricare din ultimii doi ani rezerve semnificative? Ati descrie relatia cu clientul fie conflictuala sau deteriorata? Exista vreo presiune semnificativa in ceea ce priveste onorariul sau timpul? Exista un numar seninificativ de tranzactii greu de auditat? (ex. vanzari pe numerar)

R&M AUDIT SRL

Evaluarea riscului inerent specific


Sistem dispus la erori / sistem inadecvat / sistem manual necomputerizat? Contabil nepregatit in acest domeniu? Tranzactii complexe (natura tranzactiei nu modul de inregistrare a acesteia)? Susceptibil la pierderi / delapidare / frauda? Multe calcule / rationament profesional? Tranzactii neobisnuite (natura tranzactiei sau natura prelucrarii in afara sistemului)?

R&M AUDIT SRL

Documentati abordarea auditului inclusiv identificarea domeniilor de audit esentiale si stabilirea metodei de esantionare:
Esantionare bazata pe rationament Esantionare bazata pe risc Altele; ex. 100% test de date

Abordarea auditului va fi dictata de cativa factori.

R&M AUDIT SRL

Planul de audit general care descrie intinderea si desfasurarea auditului trebuie documentat si include urmatoarele: 1. Domenii esentiale si cerinte specifice privind angajamentul si modul in care acestea vor fi abordate. 2. Controale cheie pe care se poate pune baza, daca exista 3. Adaptari necesare la programul de audit in lumina planificarii efectuate. 4. Metodele de esantionare ce urmeaza a fi folosite si nivelul initial de testare. Esantionarea poate fi statistica sau bazata pe rationament. Documentati metoda in documentele de lucru.

R&M AUDIT SRL

Auditorul trebuie sa ia in considerare:


obiectivul specific de audit, ex: testarea validitatii creantelor populatia din care urmeaza a fi desprins esantionul marimea esantionului auditorul va trebui sa ia in considerare gradul riscului de esantionare si eroarea maxima din populatie. cu cat nivelul riscului de esantionare care este acceptabil este mai scazut, cu atat este mai mare marimea esantionului necesar pentru a obtine certificarea data de audit. Atunci cand se folosesc tehnici de esantionare evaluarea erorilor este foarte importanta.

R&M AUDIT SRL

Eroarea proiectata in populatie se calculeaza astfel: Eroare proiectata in populatie


Eroare gasita x Valoarea populatiei Valoarea esantionului

Proiectarea erorii in populatie se calculeaza dupa cum urmeaza:


Eroare gasita x Nr. elemente din populatie Nr. elemente din esantion

Metoda Indicatorului

Metoda diferentei
R&M AUDIT SRL

Dupa ce au fost proiectate erorile, acestea trebuie sintetizate pentru ca auditorul sa poata evalua daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela si corecta. Cu toate acestea, erorile proiectate si cele curente nu vor fi aceleasi si de aceea va fi necesar o data in plus sa se utilizeze rationamentul profesional pentru a se decide daca este probabila aparitia unei erori semnificative.

R&M AUDIT SRL

In urma deliberarii, s-a decis faptul ca a aparut o eroare semnificativa si trebuie sa se ia urmatoarele masuri:

Se recomanda clientului sa investigheze erorile si potentialul aparitiei altor erori; Sa se extinda testele de audit pentru a se putea ajunge la o concluzie mai precisa; Daca este posibil, sa se efectueze teste alternative.

Altfel va fi necesara emiterea unui raport cu rezerve.


R&M AUDIT SRL

dimensiunile esantioanelor in cazul esantionarii bazate pe rationament trebuie inserate in sectiunea... trebuie acordata atentie aspectelor legate de revizuirea analitica, controale si siguranta. trebuje sa se asigure afisarea in mod adecvat a motivelor ce au dus la determinarea dimensiunilor esantioanelor

Daca se utilizeaza esantionarea statistica bazata pe risc, atunci pentru a se determina un factor de risc initial se va utiliza sectiunea 2.3. Apoi se va completa sectiunea 2.4. pentru a se documenta modul in care s-a ajuns la dimensiunile esantioanelor.

Esantionarea bazata pe rationament

Esantionarea bazata pe risc


R&M AUDIT SRL

Munca de audit In cazul in care mijloacele fixe au fost reevaluate se va solicita o lista pe grupe de mijloace fixe care sa contina urmatoarele informatii:

nr. inventar denumire mijloc fix metoda de reevaluare (cf. H.G. 500/1994, H.G. 403/2000) data P.I.F. cod clasificare durata functionare cf. H.G. 964 valoare contabila total amortizare la data reevaluarii (credit 281, debit 8045) valoare ramasa neamortizata la data reevaluarii coef. actualizare valoare actualizata amortizarae actualizata valoare ramasa actualizata diferente imobilizari corporale de inregistrat

R&M AUDIT SRL

Munca de audit Se va intocmi o lista pe grupe de mijloace fixe cu intrarile de active din exercitiul financiar analizat. Lista va trebui sa cuprinda denumirea mijlocului fix, numarul de inventar, numarul facturii , numarul avizului de insotire, valoarea facturii, data achizitiei. In cazul in care activul este achizitionat in sistem leasing, se va solicita o copie a contractului. Se va verifica pe teren existenta activelor si se va mentiona daca acestea sunt puse in functiune.

R&M AUDIT SRL

Munca de audit Penru mijloacele fixe iesite in cursul exercitiului financiar analizat se va solicita o lista pe grupe de mijloace fixe care sa contina urmatoarele informatii:

numar inventar denumire mijloc fix numar proces verbal de casare numar proces verbal intocmit in cazul sustragerii mijlocului fix alte documente justificative potrivit carora s-a efectuat iesirea mijlocului fix valoarea contabila amortizarea cumulata valoare ramasa neamortizata cheltuielile cu dezmembrarea cheltuielile cu valorificarea sumele obtinute din valorificare data iesirii mijlocului fix

Se vor solicita copii xerox dupa procesele verbale si documentele justificative.

R&M AUDIT SRL

Munca de audit Pentru activele vandute in cursul exercitiului financiar analizat se va solicita o lista pe grupe de active care sa contina urmatoarele informatii:

numar inventar denumire activ data vanzarii valoare contabila amortizare cumulata valoare reevaluata (daca este cazul) suma obtinuta in urma vanzarii profit din vanzare

Se vor solicita copii xerox dupa documentele justificative.

R&M AUDIT SRL

Munca de audit Se va intocmi o situatie cu toate tipurile de contracte de leasing ( imobiliar, financiar, asociere, rate) incheiate de unitate. Situatia va contine urmatoarele informatii:

nr. contractului; tipul contractului; data semnarii contractului; termene; modalitati de plata; rata lunara; Se vor solicita copii xerox dupa toate contractele incheiate de unitate.

R&M AUDIT SRL

Munca de audit Se va intocmi o lista pe grupe de mijloace fixe cu modernizarile efectuate asupra acestora si data la care s-au inregistrat in contabilitate. Se vor verifica prin sondaj contractele de prestari servicii, devizele conform carora s-au realizat modernizarile, facturile de achizitie, avizele de insotire. Se va verifica daca sumele aferente modernizarilor au fost introduse in valoarea mijlocului fix .

R&M AUDIT SRL

Munca de audit Penru activele de natura terenurilor si cladirilor se vor solicita copii xerox dupa actele de proprietate. Se va verifica daca unitatea auditata este proprietara de drept a acestora si data cand aceasta a fost pusa in posesie.

R&M AUDIT SRL

Munca de audit Pentru activele depreciate se vor intocmi situatii care sa contina urmatoarele informatii:

denumire mijloc fix depreciat; numar inventar; natura deprecierii constatate; data constatarii deprecierii; valoare depreciere; valaore contabila ramasa. Se vor anexa copii xerox ale proceselor verbale ale comisiei care a constatat deprecierile. Se va specifica daca pentru deprecierile constatate s-au constituit provizioane, data constituirii si valoarea acestora.

R&M AUDIT SRL

Se va verifica valoarea stocurilor in anul curent precum si in anul anterior in vederea compararii vitezei de rotatie a stocurilor. In acest sens se vor cere urmatoarele date :
Stoc Sold initial Intrari Iesiri Sold final

300 301

Se va intocmi linii diferite pentru fiecare din conturile: 308, 321, 323, 351, 352, 354, 357, 361, 381, 341, 345, 346 si 371

Se va calcula viteza de rotatie a stocurilor astfel :


Indicator = Sold final stocuri / cheltuiala cu stocurile X numar de zile

R&M AUDIT SRL

Se va verifica productia neterminata a anului respectiv, luandu-se in considerare si ajustarile propuse, realizandu-se in acelasi timp si o comparatie cu anul anterior.
Preliminar an curent Ajustari an curent Final an curent Final an anterior

Se va verifica in cazul productiei neterminate urmatoarele: Numarul de repere; Stadiu de finisare Cost pe produs finit; Total productie neterminata (numar repere x stadiu de finisare x cost produs finit)

R&M AUDIT SRL

Se va verifica cantitatea scriptica (conform listelor de calculator) cu cantitatea faptica in urma inventarierii se va face o comparare a soldului din anul de baza cu anul anterior .
Preliminar an curent Ajustari an curent Final an curent Final an anterior

De asemenea se vor verifica: listele de inventariere din punct de vedere matematic. fisele de cost a produselor finite urmarindu-se pe fiecare element de cost: cantitatea costul unitar, costul total, precum si ponderea pe care o are in total cost de productie elementul de cost respectiv; se vor verifica numarul de unutati consumate pe fiecare element de cost in parte pe tot anul; vanzarile de la inceputul exercitiului, asigurati-va ca preturile facturate nu sunt mai mici decat costul la care sunt inregistrate stocurile in contabilitate

R&M AUDIT SRL

Se vor verifica ultimile facturi de vanzari si cumparari de stocuri pentru a se stabili daca a fost respectat principiul independentei exercitiilor, adica se verifica data emiterii facturii si data inregistrarii in contabilitate.

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Ajustarea marimii provizioanelor pe baza modificarilor ce au loc dupa inchiderea exercitiului financiar in marimea creantelor sau a cheltuielilor in avans
Post rectificat Valoare initiala Stornare Valoare noua Provizion initial Modificare provizion

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Identificarea unor eventuale omisiuni in inregistrarea platilor in avans pentru exercitiul financiar incheiat.
Cheltuieli in avans inregistrate in exercitiul financiar anterior

Valoare in exercitiul anterior

Valoare in exercitiul curent

Suma omisa

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Depistarea variatiilor semnificative in volumul creantelor fata de cifra de afaceri obtinuta si explicarea acestora.
Indicatori Cifra de afaceri Clienti Clienti facturi de intocmit Furnizori debitori Debitori diversi Alte creante TOTAL CREANTE An anterior Valoare Procent An curent Valoare Procent Variatie procentuala

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Identificarea unor eventuale omisiuni sau erori de inregistrare, precum si verificarea inregistrarilor cu valoare mare sau neobisnuita. Simultan, se va verifica un esantion de rulaje debitoare ale analiticelor pe clienti din Cartea Mare cu soldurile finale din Registrul de Vanzari. Totalul din Registrul de Vanzari trebuie sa fie egal cu totalul rulajelor debitoare pentru contul sintetic 411.

R&M AUDIT SRL

R&M AUDIT SRL

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Sunt verificate ultimele 5 avize de expeditie din exercitiul incheiat si primele 5 din exercitiul nou, pentru a testa daca sunt inregistrate in perioada in care trebuie recunoscute. Concluzie: Societatea aloca nu aloca tranzactiile in perioada corespunzatoare.

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Depistarea acelor modificari notabile, cu influenta majora asupra structurii creantelor si explicarea acestora.

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat incasarile si platile intr-o maniera corecta. Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea unui esantion de inregistrari din Registrul de casa pe baza documentelor justificative aferente.
Nr. Crt. Data Suma incasata Suma virata Explicatie Document justificativ

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Sa ne asiguram ca societatea a contabilizat incasarile si platile intr-o maniera corecta. Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea Registrului de banca pe intreaga perioada, cautand elementele mari sau neobisnuite:
Op nr. Data Suma incasata Suma virata Beneficiar/ Platitor Explicatie Suma extras bancar

Se vor verifica apoi documentele justificative, provenienta sumelor si autorizarea platilor.

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Sa ne asiguram ca societatea nu a supraevaluat soldul contului de disponibil in casa. Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea sumelor in numerar si trebuie sa decideti daca se impune un inventar.
Sold in casa la 31 decembrie 200.. Numarat la inventarul de sfarsit de an Sold maxim in Sold an precedent Data anul curent Valoare

Verificati tranzactiile cu conducerea.

R&M AUDIT SRL

R&M AUDIT SRL

Se va intocmi pentru fiecare cont de obligatii in parte inclusiv in lei si in valuta


Numar cont: 408 Furnizori facturi nesosite Totalul listei facturilor de la furnizori neplatite pana la 31.12.200...: Sold conform balantei de verificare Diferenta

Explicatii privind diferenta Numar cont: 419 Clienti creditori

Nota: Se anexeaza lista tuturor facturilor neachitate la 31.12.200.....

R&M AUDIT SRL

R&M AUDIT SRL

Nota: Se vor enumera doar furnizorii mai mari de cinci milioane lei iar cei mai mici de acest prag se vor totaliza la pozitia "altii", indicandu-se numarul lor. Scadenta incepe la data contractului sau dupa 30 zile de la data facturii.

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Asigurarea ca furnizorii comercial nu sunt in mod semnificativ subevaluati.


Denumire furnizor Sold (lei) Sold conform confirmarii (lei) Sold ($) Diferenta (lei)

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Sunt verificate ultimele 5 facturi din exercitiul incheiat si primele 5 din exercitiul nou, pentru a testa daca sunt inregistrate in perioada in care trebuie recunoscute. Plati conform ordinelor de plata: Toate platile facute in jurul finalului de exercitiu sunt / nu sunt inregistrate in perioada corespunzatoare Concluzie: Societatea aloca / nu aloca tranzactiile in perioada corespunzatoare.

R&M AUDIT SRL

Contul 4311 Componenta soldului la 31 decembrie 200.....

R&M AUDIT SRL

R&M AUDIT SRL

Obiectiv: Asiguarea ca datoriile nu sunt subevaluate in mod semnificativ.


Denumirea valutei:
Scadenta Sub un an Peste un an TOTAL LEI Scadenta Sub un an Peste un an TOTAL Capital Dobanda Total Capital Dobanda Total

R&M AUDIT SRL

R&M AUDIT SRL

Obiectiv Asiguarea ca datoriile nu sunt subestimate in mod semnificativ si ca datoriile contingente/angajamentele si garantiile sunt corect prezentate in situatiile financiare. Activitatea efectuata Analiza documentelor referitoare la provizioanele necesare/ datoriile contingente/ garantiile si eventualele angajamente. In cazul existentei unor indicii referitoare la datele de mai sus, se discuta cu conducerea pentru a se asigura ca sunt tratate satisfacator in situatiile financiare. Intrebati conducerea despre existenta altor datorii contingente sau de alta natura / garantii / angajamente care ar putea exista si asigurati-va ca acestea sunt tratate satisfacator in situatiile financiare.
R&M AUDIT SRL

TESTE:
Realizati reconcilierea soldurilor initiale cu cele finale ale impozitelor si taxelor de platit (sau de recuperat) printr-o analiza completa a soldurilor initiale, a impozitelor si taxelor platite/recuperate, a cheltuielilor/ datoriilor si a soldurilor initiale. Verificarea impozitelor si taxelor, daca acestea au fost platite la timp, iar in cazul in care au existat datorii restante, trebuie sa se examineze cauzele pentru care aceste datorii nu au fost achitate la scadenta. De asemenea trebuie sa se verifice inregistrarea corecta in contabilitate a dobanzilor sau a penlitatilor aferente platilor restante.

R&M AUDIT SRL

Verificarea soldurilor raportate si modul de calcul a sumelor din exercitiul financiar auditat dupa ce s-a confirmat corectitudinea sumelor primare. Trebuie cercetate documentele referitoare la cumparari si vanzari de active, atunci cand este cazul sa se stabileasca daca este indreptatita inregistrarea unor cheltuieli aferente acestor vanzari / cumparari de active. Pe baza evidentelor fiscale, auditorul trebuie sa decida daca este posibil sa apara diferente temporare semnificative datorita aplicarii unor cote de amortizare sensibil diferite. De cele utilizate la inregistrarea deducerilor fiscale.

R&M AUDIT SRL

Verificarea pe baza unui esantion daca cifrele din deconturile de TVA corespund cu cele din evidentele contabile. De verificat daca deconturile de TVA trebuie depuse in timp util, pentru ca firma sa evite achitarea de penalitati. Verificarea corespondentei care poate include notificarea obligatiei de plata a unor penalitati sau dobanzi sau poate atentiona firma asupra obligatiei de a calcula TVA la anumite bunuri sau servicii. Oricare ar fi subiectul corespondentei, trebuie intelese implicatiile acesteia. Soldul final al TVA, pasiv sau activ, trebuie sa fie verificat pe baza platii sumei datorate sau a incasarii sumei de recuperat.
R&M AUDIT SRL

Calculul impozitului pe profit

Rugam in cazul in care exista TVA la cheltuielile nedeductibile fiscal, atunci acesta sa fie prezentat detaliat in tabelul prezentat mai sus.

R&M AUDIT SRL

Plata impozitului pe profit

R&M AUDIT SRL

Calculul si plata TVA

R&M AUDIT SRL

Activitatea de audit Se va intocmi o situatie comparativ a vnzrilor din balan cu cele din deconturile de TVA, urmrindu-se concordana dintre acestea.

R&M AUDIT SRL

Verificarea concordantei dintre un esantion reprezentativ de facturi si: registrul cartea mare; jurnalul vanzarilor. Verificarea concordantei dintre un esantion de vanzari din cartea mare / jurnalul vanzarilor zilnice si facturi. Activitatea de audit Se verifica un esantion reprezentativ de facturi din lotul de facturi din registrul jurnal ce registrul de vanzari. Se probeaza un esantion reprezentativ de intrari din registrul jurnal / registrul zilnic cu facturile originale.

R&M AUDIT SRL

Selectarea unui esantion de note de credit si asigurarea ca acestea au fost autorizate si inregistrate corespunzator. Activitatea de audit Trebuie verificat un esantion reprezentativ de note de credit pentru vanzari din registrul de note de credit si trebuie data asigurarea ca fiecare a fost aprobata si contrasemnata de doi dintre reprezentantii conducerii.

R&M AUDIT SRL

Se compara marja bruta a profitului cu cea din exercitiul anterior si se explica orice variatie. Marjele profitului brut revizie analitica

R&M AUDIT SRL

Se compara un esantion reprezentativ de dispozitii de livrare a bunurilor cu facturile aferente, verificand corectitudinea preturile, TVA etc.. Activitatea de audit Se selecteaza un esantion reprezentativ de avize de expeditie a marfurilor din totalul avizelor de expeditie si se confrunta cu facturile corespunzatoare emise catre clientii respectivi. Se verifica faptul ca totalurile din facturi, TVA etc. au fost corect calculate.

R&M AUDIT SRL

Revizuirea comenzilor neonorate la timp. Activitatea de audit Revizuirea dosarului cu comenzi in curs pentru a identifica comenzile care sunt in desfasurare de mai mult timp si care ar fi putut fi executate dar nefacturate. Se vor cere explicatii pentru comenzile restante de mai mult de o luna.

R&M AUDIT SRL

Activitatea de audit Reconciliai total anual al intrrilor purttoare de TVA din balan cu totalul TVA deductibil din decontrile de TVA lunare.

R&M AUDIT SRL

Compararea unui esantion de facturi din jurnalul cumpararilor cu: registrul cartea mare; jurnalul cumpararilor. Activitatea de audit Se verifica un esantion reprezentativ de facturi de cumparare de pe parcursul exercitiului din dosarele de facturi de la furnizor, constatandu-se conformitatea cu intrarile din registrul jurnal (prin registrul zilnic de cumparari) si din registrul de cumparari.

R&M AUDIT SRL

Compararea unui esantion de note de receptie a bunurilor / intrari de stocuri pe fisele de inventar cu facturile aferente, asigurandu-se corectitudinea cantitatilor etc.. Activitatea de audit Selectarea unui esantion reprezentativ de avize de receptie a bunurilor si confruntarea lor cu facturile corespondente de la furnizor, pentru a exista siguranta ca toate cantitatile sunt corecte.

R&M AUDIT SRL

Compararea unui esantion de elemente din sinteza cheltuielilor cu salariile cu documente privind existenta angajatilor (carte de munca, contracte individuale etc.), asigurandu-va de corectitudinea calculului salariului de baza, a deducerilor si a salariului net. Activitatea de audit Se selecteaza un esantion reprezentativ de salariati carora li se verifica salariile din lunile anterioare. Se verifica salariul brut cu cel din cartea de munca si eventualele sporuri si prime cu contractul de munca; se verifica, de asemenea, calculul si deducerea somajului, a contributiei pentru pensia suplimentara, CASS precum si a impozitului pe salarii, plata salariului net pe fluturasii de salarii semnati.
R&M AUDIT SRL

Asigurarea ca, pentru un esantion de noi angajati si de fosti angajati, decontarile cu personalul sunt corecte si se respecta principiul independentei exercitiului. Activitatea de audit Se verifica data efectiva a inceperii contractului de munca (respectiv a inchiderii) si data primului (respectiv a ultimului) salariu. Se verifica, de asemenea, contractele de munca si cartile de munca si se confrunta datele cu cele din baza de date de la departamentul personal.

R&M AUDIT SRL

Nota: La aceasta foaie de lucru se va anexa si balanta corectata cu ajustarile acceptate, semnata de cei in drept.

R&M AUDIT SRL

R&M AUDIT SRL

Tot ce e gandire corecta este sau matematica sau susceptibila de matematizare. Grigore Moisil