Sunteți pe pagina 1din 38

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVAHOTRREA NR. 363
privind aprobarea Regulamentului de nfiinare, organizare i funcionare a
asociaiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului
de ctre compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Craiova asupra activitii acestora i stabilirea
metodologiei de repartizare a consumurilor de energie termic i ap ntre
consumatorii din condominiile din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, ntrunit n edina ordinar din data de
27.06.2013;
Avnd n vedere raportul nr.87082/2013 ntocmit de Direcia Patrimoniu prin
care se propune aprobarea Regulamentului de nfiinare, organizare i funcionare a
asociaiilor de proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului de
ctre compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova asupra activitii acestora i stabilirea metodologiei de repartizare
a consumurilor de energie termic i ap ntre consumatorii din condominiile din
municipiul Craiova i rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.155, 156, 157, 158 i 159/2013;
n conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind nfiinarea, organizarea
i funcionarea asociaiilor de proprietari, Hotrrii Guvernului nr.1588/2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 i Ordonanei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, modificat i
completat, aprobat prin Legea nr.180/2002;
n temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.16, art.45 alin.1, art.61
alin.2 i art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicat, privind administraia
public local;
HOTRTE:

Art.1. Se aprob Regulamentul de nfiinare, organizare i funcionare a asociaiilor de
proprietari/locatari din municipiul Craiova, exercitarea controlului de ctre
compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova asupra activitii acestora i stabilirea metodologiei de
repartizare a consumurilor de energie termic i ap ntre consumatorii din
condominiile din municipiul Craiova, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.2. La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, i nceteaz efectele Hotrrile
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2011 i 66/27.04.2000.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraie Public Local, Direcia Patrimoniu, Direcia Servicii Publice i
Poliia Local a Municipiului Craiova vor aduce la ndeplinire prevederile
prezentei hotrri.

PREEDINTE DE EDIN, CONTRASEMNEAZ,
SECRETAR,
Marian VASILE Nicoleta MIULESCU

1

ANEXA LA HOTRAREA NR.363/2013
REGULAMENT DE NFIINARE, ORGANIZARE $I FUNCIONARE A
ASOCIAIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA,
EXERCITAREA CONTROLULUI DE CATRE COMPARTIMENTELE
SPECIALIZATE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI ASUPRA ACTIVITATII ACESTORA $I STABILIREA
METODOLOGIEI DE REPARTIZARE A CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMIC
$I AP NTRE CONSUMATORII DIN
CONDOMINIILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA


CAP. I.
DISPOZIII GENERALE


Art. 1. Asociaiile de proprietari/locatari din Municipiul Craiova se nIiineaz,
organizeaz si Iuncioneaz cu respectarea prevederilor urmtoarelor acte normative:
- Legea nr. 230/2007 privind nIiinarea, organizarea si Iuncionarea asociaiilor de
proprietari;
- HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
230/2007;
- Legea contabilitii nr.82/1991, republicat, cu modiIicrile si completrile
ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanelor nr. 1969/2007 - privind aprobarea reglementrilor
contabile pentru persoanele juridice Ir scop patrimonial;
- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii si
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor agenilor economici, autoritilor sau
instituiilor publice, cu modiIicarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 3512 / 2008 privind documentele Iinanciar-contabile;
- Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
- Ordinul Ministrului Finanelor nr. 1040/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea evidenei contabile n partid simpl
de ctre persoanele Iizice care au calitatea de contribuabil n conIormitate cu
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal;
- Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modiIicarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, cu modiIicarile si completarile
ulterioare.
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modiIicarile si
completarile ulterioare.
2

- Legea nr. 325/2010 a Serviciului public de alimentare cu energie termic;
- Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilitai publice;
- Ordinul nr. 483/2008 al Presedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, privind aprobarea
Contractului-cadru de Iurnizare a energiei termice ;
- Ordinul nr. 343/2010 al Presedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice, privind aprobarea
Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termic ntre
consumatorii din imobilele de tip condominiu, n cazul Iolosirii sistemelor de
repartizare a costurilor pentru ncalzire si ap cald de consum.

Art. 2. Termenii utilizai n prezentul regulament au urmtorul neles:
1 Asociaia de proprietari Iorma de asociere autonom non-proIit a majoritii
proprietarilor dintr-un condominiu;
2 Cldire - bloc de locuine - condominiu proprietate imobiliar Iormat din
proprieti individuale, deIinite apartamente sau spaii cu alt destinaie dect aceea
de locuine, si proprietatea comun indiviz. Poate Ii deIinit condominiu si un tronson
cu una sau mai multe scri, din cadrul cldirii de locuit, n condiiile n care se poate
delimita proprietatea comun;
3 Proprietate individual - apartamentul sau spaiul cu alt destinaie dect aceea
de locuin, parte dintr-o cldire, destinat locuirii sau altor activiti, care mpreun
cu cota-parte indiviz din proprietatea comun constituie o unitate de proprietate
imobiliar. Cu excepia unor situaii pentru care exist alte prevederi exprese n
prezenta lege sau n acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprieti
individuale dintr-un condominiu trebuie considerat n acelasi mod ca si dreptul de
proprietate asupra altor bunuri imobile;
4 Proprietate comun toate prile dintr-un condominiu, care nu sunt
apartamente sau spaii cu alt destinaie dect aceea de locuin. Proprietatea comun
este indivizibil si este deinut de proprietarii apartamentelor individuale, conIorm
cotelor calculate;
5 Cota - parte indiviz cota de proprietate care i revine Iiecrei proprieti
individuale din proprietatea comun, si este nscris n actul de proprietate; se
calculeaz pentru Iiecare apartament corespunztor cu raportul dintre supraIaa util a
proprietii individuale si totalul supraIeelor utile ale tuturor proprietilor
individuale;
Cheltuieli ale asociaiei de proprietari cheltuielile sau obligaiile Iinanciare ale
asociaiei care sunt legate de exploatarea, reparaia ori ntreinerea proprietii
comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneIiciaz proprietarii si care nu
sunt Iacturate individual ctre proprietile individuale.
7. Agent termic sau purttor de energie termic - Iluidul utilizat pentru
acumularea, transportul si transIerul energiei termice;
8. Apartament partea dintr-un condominiu destinat locuirii, n regim de
proprietate individual, care, mpreun cu cota parte din proprietatea comun,
constituie o unitate de proprietate imobiliar;
3

9. Ap cald apa nclzit n instalaiile Iurnizorului de energie termic
utilizat n circuit deschis n scopuri gospodresti sau igienico- sanitare;
10. Autoritate de reglementare competent Autoritatea Naional de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice - ANRSC instituie
public de interes naional;
11. Autorizaie - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare
competent, prin care se acord unei persoane juridice permisiunea de a monta, a
pune n Iunciune, a modiIica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a
costurilor ;
12. Bransament partea din reeaua public de distribuie a agentului termic
care Iace legtura dintre reeaua public si reeaua interioar a unui utilizator de ap
si energie termic;
13. Coloan de distribuie conduct, aparinnd reelei de distribuie
interioare a apei sau energiei termice, care alimenteaz corpurile de nclzire, Iiind
amplasat pe proprietatea individual sau comun;
14. Coloan de nclzire - conduct aparinnd reelei de distribuie interioare a
energiei termice, proiectat si montat n vederea asigurrii nclzirii incintelor
aparinnd proprietii individuale sau comune;
15. Contor de bransament mijloc de msurare, supus controlului metrologic,
montat la bransament, la limita proprietii utilizatorului, utilizat la Iacturarea
cantitilor Iurnizate, pe baza nregistrrii acestuia;
16. Furnizor de energie termic/ap- operatorul care asigur n baza unui
contract vnzarea energiei termice/apei ctre utilizatori / consumatori si ncasarea
contravalorii acesteia;
17. Instalaii de utilizare a apei / energiei termice totalitatea instalaiilor si
receptoarelor care consum/ utilizeaz apa / energia termic;
18. Prestator persoana juridic autorizat de autoritatea de reglementare
competent care Iurnizeaz, monteaz si /sau exploateaz repartitoare de costuri si
care rspunde de corectitudinea alegerii, montrii si Iuncionrii acestora, precum si,
dup caz, a repartizrii consumurilor individuale de energie termic;
19 Repartitor de costuri - aparat ale crui indicaii sunt adimensionale din
Iabricaie, sau sunt considerate ca avnd indicaiile exprimate n uniti
adimensionale, n cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de costuri, destinat
utilizrii n cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, n scopul stabilirii cantitii
de ap care trece prin acesta;
20. SupraIa util a apartamentului (pentru calculul energiei termice) - suma
tuturor supraIeelor utile ale ncperilor, asa cum este nscris n actul de proprietate
sau n contractul de vnzare-cumprare. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bi,
WC, dus, buctrie, spaii de depozitare si de circulaie din interiorul locuinei. Nu se
cuprinde: supraIaa logiilor si a balcoanelor, dac n acestea nu s-au montat corpuri
de nclzire. Pentru calculul energiei termice, supraIaa util, astIel deIinit, va Ii
corectat dac au avut loc modiIicri ale instalaiei interioare de nclzire ( caloriIere,
conducte, etc.).
4

21.SupraIa echivalent termic mrime convenional care caracterizeaz
puterea termic a unei supraIee de schimb de cldur, indiIerent de Iorma acestuia ,
n condiiile stabilite de STAS 11984/1983 astIel nct un metru ptrat de supraIa
echivalent termic cedeaz 525 W (Ordinul 91/2007 pct.4.78) determinat n
urmtoarele condiii de reIerin uzuale :
a) temperatura de intrare a agentului termic n corpul de nclzire este de
90C;
b) temperatura de iesire a agentului termic din corpul de nclzire este de
70C; (conIorm pct.3.28 din Ordinul nr.255/2006)
c) temperatura interioar a aerului din spaiul nclzit, msurat la o
nlime de 0,75 m de la sol si la o distan de 1,5 m Ia de corpul de nclzire, este
de 20C;
d) corpul de nclzire este montat aparent pe un perete exterior, sub
Iereastr;
e) corpul de nclzire este racordat la reeaua interioar de distribuie cu
intrarea agentului termic pe la partea superioar si iesirea pe la partea inIerioar;
I) vopsirea exterioar a corpului de nclzire este realizat cu vopsea
alb Ir pigmeni metalici;
g) presiunea atmosIeric este de 1,013 bar;
22. Zona de protecie este supraIaa de sub conducte si supori corespunztoare
proieciei acesteia n plan orizontal, sau este supraIaa delimitat de incinta
construciilor n cazul punctelor si centralelor termice;
23. Zon de siguran n limita a 10 m n exteriorul zonei de protecie;
24. Zon unitar de nclzire- areal geograIic aparinnd unei uniti
administrativ-teritoriale, n interiorul cruia se poate promova o singur soluie
tehnic de nclzire (H.C.L. nr. 459/2009 privind aprobarea studiului de
fezabilitate referitor la ,Stabilirea zonelor unitare de nclzire din municipiul
Craiova) si nu pot avea loc debranseri

Art.3 Reguli organizatorice

D&RQGLLLGHFRQVWLWXLUH
Asociaiile de proprietari se constituie prin hotrrea proprietarilor
apartamentelor si spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuin din cadrul unui
condominiu, numarul minim al celor ce pot hotara Iormarea asociatiei Iiind de cel
puin 3 persoane Iizice sau juridice, de drept public ori de drept privat.
n cladirile de locuit cu mai multe scari se pot constitui asociatii de proprietari
pe una sau mai multe scari, daca proprietatea comuna aIerenta poate Ii delimitata si
daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari.
Asociaiile de proprietari se pot constitui, potrivit aliniatului precedent, prin hotrrea
adunrii generale si cu acordul expres al coproprietarilor cu privire la delimitarea
eIectiv a prilor de proprietate comun care se preiau n administrare de respectiva
asociaie de proprietari si cu privire la obligaiile si drepturile legale care vor continua
s rmn n sarcina tuturor coproprietarilor.
5

Pentru a se stabili dac este posibil deIalcarea tehnic a consumurilor si
repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau pe scri, precum si modalitatea
acestei deIalcri/repartizri, se va solicita avizul Iurnizorilor de servicii implicai -
electricitate, gaze naturale, ap sau altele asemenea - cu privire la posibilitile
tehnice de Iurnizare a utilitilor pe tronsoane sau pe scri.
Prin acordul de asociere pe scar sau tronson se reglementeaz si raporturile cu
celelalte asociaii de proprietari constituite n cldire.
Adunarea de constituire a asociaiei de proprietari este legal ntrunit n
cvorumul prevzut de lege.
Asociatia de proprietari se inIiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus
unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea
de locuinta din cadrul aceluiasi condominiu. Acordul se consemneaza intr-un tabel
nominal, anexa la acordul de asociere, potrivit art.5(1) din Legea nr.230/2007.
Tabelul anexa, va contine in mod obligatoriu urmatoarele : numele si prenumele
proprietarului, adresa, C.N.P., seria si nr. actului de identitate, indicarea titlului de
proprietate, data exprimarii vointei de asociere si semnatura. In adunarea generala de
constitutire, se prezenint si se adopt statutul asociatiei.

E$FRUGXOGHDVRFLHUHDOSURSULHWDULORU
Acordul proprietarilor privind constituirea asociaiei de proprietari se
consemneaz ntr-un proces-verbal al adunrii generale de constituire ntocmit n
dou exemplare originale, semnate de toi proprietarii care si-au dat consimmntul.
Procesul-verbal constituie anex la acordul de asociere.
Proprietarii si dau consimmntul, de regul, n adunarea de constituire; n
cazul proprietarilor abseni, consimmntul poate Ii exprimat prin semnarea
procesului-verbal , n termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de
constituire.
n cazul n care un proprietar se aIl n imposibilitatea de a semna, se va
consemna c acesta si-a dat consimmntul si se va Iace meniune despre cauza
acestei imposibiliti.
Acordul de asociere va conine: adresa si individualizarea proprietatii
individuale, potrivit actului de proprietate; numele si prenumele tuturor proprietarilor;
descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de
etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu
alta destinatie decat aceea de locuinta, supraIata terenului aIerent cladirii; enumerarea
si descrierea partilor aIlate in proprietate comuna;
nscrierea ulterioar n asociaia de proprietari a proprietarilor care nu au Iost
prezeni la adunarea general de constituire si care nu si-au dat consimmntul, se
Iace la cererea scris a acestora, prin nscrierea datelor ntr-un act adiional la acordul
de asociere, ncheiat cu proprietarul interesat, Ir alte Iormaliti.

F'REDQGLUHDSHUVRQDOLWDWLLMXULGLFHDDVRFLDWLHLGHSURSULHWDUL
Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari
impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de
6

constituire se depun si se inregistreaza la organul Iinanciar local in a carui raza
teritoriala se aIla cladirea. In cazul in care o asociatie de proprietari solicita
dobandirea personalitatii juridice prin desprinderea din alta asociatie, va trebui sa
incheie in mod obligatoriu si protocolul intre parti cu sumele reprezentand activele si
pasivele insusite atat de asociatia nou inIiintata cat si de asociatia din care s-a
desprins, precum si locaia platIormei de gunoi si numrul de pubele de gunoi
preluate.


CAP.II
INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI DE
PROPRIETARI/LOCATARI

Art. 4 Asociaia de proprietari este condus de adunarea general a
proprietarilor, care este alctuit din toi proprietarii membrii ai asociaiei de
proprietari.
Art. 5 (1) Structura organizatoric a asociaiei de proprietari/locatari are
urmtoarele organe de conducere alese si personal angajat, n ordinea descresctoare
a importanei si competenelor:
a) comitet executiv;
b) presedinte, reprezentantul legal al asociaiei de proprietari/locatari;
c) cenzor sau comisie de cenzori;
d) administrator atestat n condiiile Legii nr. 230/2007 si a H.G. nr. 1588/2007 si
evaluat conIorm regulamentului aprobat prin Hotrrea Consiliului Local;
e) contabil;
I) casier;
g) alte Iuncii stabilite de adunarea general a proprietarilor.
(2) Principalele drepturi, obligaii si competene ale structurii organizatorice a
unei asociaii de proprietari/locatari sunt:
a) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au dreptul sa participe si sa
voteze in adunarea generala a proprietarilor, sa-si inscrie candidatura, sa aleaga si sa
Iie alesi in organele de conducere ale asociatiei, cu conditia sa aiba capacitate de
exercitiu deplina.
Proprietarii au dreptul sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea
asociatiei, si au acces la orice document al acesteia. Proprietarul are dreptul s
Ioloseasca partile comune de constructii si instalatii ale condominiului conIorm
destinatiei pentru care au Iost construite, sa isi inchirieze proprietatea, Iara a Ii
aIectate exercitarea drepturilor si indeplinirea responsabilitatilor legate de asociatia
de proprietari.
Proprietarii au dreptul sa primeasca la cerere explicatii cu privire la calculul
cotei de contributie la cheltuielile asociatiei, si eventual sa o conteste la presedintele
asociatiei, in termen de 10 zile de la aIisarea listei de plata. Presedintele este obligat
sa raspunda in termen de maxim 7 zile de la data inregistrarii contestatiei.
7

Proprietarul poate Ii reprezentat in adunarea generala de catre un membru al
Iamiliei sau de catre un alt reprezentant pe baza de imputernicire semnata si scrisa de
catre proprietarul in numele carui voteaza. Un proprietar poate reprezenta prin
mandat mai multi proprietari absenti, pe baza de imputernicire. Orice proprietar
nemultumit de o hotarare a adunarii generale, poate ataca in justitie acea hotarare.
Acionarea n justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta
dispune suspendarea acestei.
b) Comitetul Executiv este un organism executiv ales de Adunarea Generala,
ce are ca sarcina principala, atat urmarirea aplicarii hotararilor Adunarii Generale, cat
si rezolvarea doleantelor proprietarilor, in limitele legii.
In acest scop, Comitetul Executiv al asociatiei are obligatia de a organiza
sedinte de audiente saptamanale sau lunare, la sediul asociatiei, aIisandu-se la loc
vizibil atat programul de audiente respectiv, cat si intervalul in care petentii se pot
inscrie in audienta. De asemenea, Comitetul Executiv are competentele si obligatiile
stabilite de lege; (de ex.angajeaza si demite personalul angajat al asociatiei).
Comitetul Executiv este Iormat dintr-un numar impar de proprietari membri ai
asociatiei, Iiecare membru al Comitetului Iiind ales prin vot deschis de catre
Adunarea Generala a Proprietarilor; dintre membrii Comitetului, este ales apoi
presedintele asociatiei, prin vot deschis, sau prin eliminare;(este ales membrul
Comitetului cu cel mai mare numar de voturi ), dupa cum stabileste Adunarea
Generala. De asemenea, tot Adunarea Generala stabileste si indemnizatia
Presedintelui si a membrilor Comitetului. Sedintele comitetului executiv sunt legal
constituite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele
Comitetului Executiv pot Ii convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de
jumatate plus unu din numarul membrilor sai. Deciziile Comitetului Executiv sunt
consemnate intr-un registru de decizii al comitetului si se aIiseaz la avizier.
Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, incheie sau reziliaza
contracte in ceea ce priveste activitatea de administrare si intretinere a caldirii, a
partilor comune, precum si pentru alte activitati conIorme cu scopul asociatiei.
Comitetul executiv preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de
management stabilite la art.17 (8) din H.G. 1588/2007, pe perioada cat asociatia nu
are angajat un administrator sau a Iost suspendat sau reziliat contractul de
administrare din diIerite cauze.
Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv
raspund personal sau solidar, dupa caz, in Iata legii si a proprietarilor, pentru daunele
si prejudiciile provocate proprietarilor in mod deliberat.
c) Presedintele asociatiei de proprietari/locatari are ca rol si obligatie
principala, reprezentarea intereselor asociatiei (si implicit ale proprietarilor) in
raporturile cu tertii, cat si rol de coordonare a activitatii asociatiei si de urmarire a
modului de aplicare a hotararilor Adunarii Generale. Este o persoana aleasa, si in
consecinta are de indeplinit un contract de mandat, el Iiind singura persoana care
pastreaza si sa Ioloseste stampila asociatiei de proprietari. Presedintele nu are dreptul
sa se implice in vreun Iel in activitatea Iinanciar - contabila a asociatiei, decat cu
exceptia situatiilor care implica incheierea, negocierea si urmarirea derularii unor
8

contracte, in cazul reIuzurilor la plata a unor Iacturi sau a unor reclamatii ale
proprietarilor reIeritoare la cheltuielile de intretinere.
Presedintele poate numi temporar dintre membrii comitetului executiv un
vicepresedinte caruia ii poate delega atributiile sale.
De asemenea, presedintele, ca reprezentant al tuturor proprietarilor, are
obligatia de a raspunde tuturor petitiilor proprietarilor, analiznd mpreun cu
Comitetul Executiv, Iiecare caz in parte.
d) Cenzorul este o persoana aleasa de Adunarea Generala a Proprietarilor,
acest organism putand alege o comisie de cenzori Iormata dintr-un numar impar de
persoane, sau o singura persoana care sa aiba cel putin studii medii de specialitate.
Cenzorii sunt persoane ce pot Ii remunerate prin hotararea Adunarii Generale, ca si
membrii Comitetului Executiv, regimul juridic Iiind acelasi ca si in cazul
presedintelui, Iiind persoane alese. Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se
poate alege cenzorul sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala va mandata
comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din aIara asociatiei de proprietari,
persoana Iizica ori juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de
prestari de servicii, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in domeniul
Iinanciar-contabil.
De mentionat atributiile si raspunderea crescuta ale cenzorilor, care raspund
solidar cu administratorul - contabil in cazul existentei unor nereguli in ceea ce
priveste situatia Iinanciar-contabila a asocatiei. In acest sens, mentionam printre
altele, semnarea si vizarea Iiecarei liste de plata calculate de administrator si aIisata
spre stiinta proprietarilor. De asemenea, cenzorul are obligatia de a eIectua lunar
controale, incheind procese verbale in consecinta.
e) Administratorul este o persoana angajata de catre Comitetul Executiv al
asociatiei, cu contract de munca, avand obligatia de a asigura managemnentul
administrativ si Iinanciar al asociatiei. Administratorul poate cumula si Iunctiile de
contabil sau casier, cu acordul Comitetului Executiv, Iiind retribuit in consecinta, si
raspunzand pentru gestiunea pe care o are in primire. Administratorul are obligatia
de a depune o garantie materiala in cuantumul stabilitit de lege, garantie pe care o
poate ridica numai la eliberarea din Iunctie. Cuantumul salariului lunar al
administratorului este stabilit prin hotararea Comitetului Executiv al asociatiei, in
urma negocierilor dintre acesta si administrator.
Administratorul este o persoana Iizica atestata si evaluata anual de catre
primar, la propunerea compartimentului specializat din cadrul autoritatii
administratiei publice locale, n baza regulamentului aprobat prin Hotrrea
Consiliului Local.
Administratorul asigura managementul de proprietate al condominiului. La
asociatiile care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla,
administratorii de imobil pot cumula si Iunctia de contabil. Administratorul care
indeplineste si Iunctia de contabil in partida simpla, are obligatia sa intocmeasca si sa
completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta Iondului de
reparatii, registrul pentru evidenta Iondului de rulment, registru pentru evidenta
9

Iondului de penalizari, precum si alte Iormulare speciIice activitatii de contabilitate
prevazute prin ordin al ministrului.
In situatia in care asociatia de proprietari/locatari angajeaza un casier, acesta
raspunde de eIectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea
prevederilor Regulamentului Operatiunilor de Casa.
Pentru lucrarile privind proprietatea comuna, administratorul, tinand seama de
pret, durata de executie si calitate, supune spre analiza o selectie de oIerte spre
aprobare Comitetului Executiv al Asociatiei, in caz contrar cheltuielile nu vor Ii
acceptate la plata. Administratorul sau presedintele asociaiei au obligatia de a
inIorma proprietarii cazul execuiei unor lucrari de investitie noi Iata de utilitatile
initiale ale condominiului.
Art.6 Preluarea administratiei asociatiei de proprietari/locatari de catre un
administrator, este asemanatoare cu preluarea unei gestiuni. La o asemenea preluare,
se va intocmi un proces -verbal de predare primire in trei exemplare :
1. pentru arhiva asociatiei de proprietari;
2. pentru administratorul care preda;
3. pentru administratorul care preia;
In procesul verbal se vor consemna predarea si respectiv primirea urmatoarelor valori
si documente :
- soldul in casa
- soldul contului disponibil mentionindu-se unitatea bancara;
- soldurile Iondurilor de rulment, de reparatii, special constituite;
- situatia sumelor neachitate la Iurnizori;
- contributii restante la Iondurile de rulment, de reparatii ;
- evidenta garantiilor existente la Iurnizori;
- situatia debitorilor, altii decat membrii asociatiei de proprietari/locatari;
- situatia creditorilor;
- situatia lucrarilor de reparatii aIlate in executie;
- nr. si seria carnetelor chitantiere necompletate.
- Dosarele cu Iacturi si plati de la Iurnizori;
- Registrele cu regim special, inclusiv cel de corespondenta;
- Stampilele;
- Mijloacele Iixe si materiale;
Ca anexa la procesul verbal de predare -primire se va intocmi situatia
elemntelor de activ si pasiv care trebuie sa Iie in concordanta cu datele mentionate in
procesul - verbal.


10

CAP. III
NDRUMAREA, COORDONAREA $I CONTROLUL FINANCIAR
CONTABIL $I DE GESTIUNE LA ASOCIAIILE DE
PROPRIETARI/LOCATARI

Art. 7 Consiliul Local al Municipiului Craiova sprijin activitatea asociaiilor de
proprietari/locatari pentru realizarea sarcinilor si scopurilor ce le revin conIorm
prevederilor art. 52 din Legea nr. 230/2007 privind nIiinarea, organizarea si
Iuncionarea asociaiilor de proprietari cu modiIicrile ulterioare. Consiliul Local al
Municipiului Craiova, prin compartimentul specializat organizat n cadrul autoritii
publice locale, ndruma si sprijin asociaiile de proprietari/locatari pentru
ndeplinirea obligaiilor locale ce le revin asupra proprietii comune. n exercitarea
atribuiilor sale, personalul din cadrul compartimentului specializat asigur
ndrumarea metodologic si sprijinirea asociaiilor de proprietari/locatari n realizarea
scopurilor si sarcinilor ce le revin, n conIormitate cu prevederile legale n vigoare si
are n principal urmtoarele atribuii n ndrumarea si sprijinirea asociaiilor de
proprietari/locatari:
a) asigur ntocmirea si distribuirea materialelor inIormative de interes pentru
asociaiile de proprietari/locatari prin care s contribuie la buna desIsurare a
activitii acestora;
b) asigur participarea la toate aciunile si discuiile unde se analizez
problemele de ndrumare, sprijin si control ale asociaiilor de proprietari/locatari;
c) acord consultan privind transIormarea asociaiilor de locatari n asociaii
de proprietari, precum si pentru constituirea asociaiilor de proprietari pe scri sau
tronsoane;
d) organizeaz si asigur exercitarea controlului Iinanciar-contabil si gestionar
din oIiciu, ori la solicitarea unuia sau mai multor membrii ai asociaiei de
proprietari/locatari;
e) ndrum si sprijin asociaiile de proprietari/locatari pentru ndeplinirea de
ctre acestea a obligaiilor ce le revin pentru ntreinerea si repararea construciilor si
instalaiilor din condominiu;
I) ndrum si sprijin asociaiile de proprietari/locatari pentru respectarea de
ctre acestea a prevederilor legale n vigoare.
Art. 8 (1) Prin prezentul regulament se reglementeaz modul de eIectuare a
controlului Iinanciar - contabil si de gestiune la asociaiile de proprietari/locatari, de
ctre persoanele mputernicite, n limita competenelor date de normele legale n
vigoare. Controlul asupra activitii Iinanciar-contabile din cadrul asociaiilor de
proprietari/locatari se exercit de ctre Consiliul Local al Municipiului Craiova prin
compartimentul specializat din cadrul autoritii publice locale, conIorm prevederilor
art.52 - art. 55 din Legea nr. 230 / 2007 privind nIiinarea, organizarea si
Iuncionarea asociaiilor de proprietari, cu modiIicrile ulterioare si ale art.59 (1) din
Hotrrea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 230/2007.
11

(2) Obiectivul controlului este de a reda erorile, deIicienele, lipsurile pentru a
le remedia si a le evita pe viitor.
(3) Asociaiile de proprietari/locatari supuse veriIicrii vor Ii anunate despre
desIsurarea controlului prin adres scris.
(4) Controlul se va eIectua n prezena a minim 2 angajai din cadrul
compartimentului specializat si are ca obiectiv veriIicarea, controlul si ndrumarea
activitii asociaiei de proprietari/locatari, pentru Iuncionarea acesteia, conIorm
reglementrilor legale n vigoare, n mod eIicient si n interesul proprietarilor pe care
i reprezint.
(5) Controlul va Ii eIectuat prin sondaj si n baza documentelor si actelor
justiIicative puse la dispoziia personalului de specialitate, pe un an de zile, si numai
n situaia n care se constat deIiciene se va extinde veriIicarea si asupra
documentelor aIerente anilor anteriori.
(6) n exercitarea atribuiilor sale, personalul din cadrul compartimentului
specializat eIectueaz control Iinanciar contabil si de gestiune, control inopinat, din
oIiciu, precum si control tematic, la solicitarea unuia sau mai multor membrii ai
asociaiei de proprietari/locatari.
(7) Pe parcursul desIsurrii controlului vor Ii avute n vedere urmtoarele
obiective:
a) modul de ndeplinire a atribuiilor comitetului executiv si al comisiei
de cenzori;
b) veriIicarea concordanei dintre soldul scriptic nscris n registru de
cas si numerarul Iaptic existent n casieria asociaiei n acel moment, conIorm
procesului - verbal de veriIicare a casieriei;
c) modul de eIectuare a operaiunilor de ncasri si pli prin cas;
c.1 existena registrului de cas;
c.2 conIruntarea valorilor nscrise n duplicatele chitanelor emise,
cu suma nscris n registrul de cas la poziia ncasri;
c.3 veriIicarea operaiunilor de pli prin cas;
c.4 veriIicarea existenei reIeratelor de necesitate ntocmite de
administratorul asociaiei de proprietari/locatari si aprobate de presedintele asociaiei,
pentru cheltuielile administrativ-gospodresti;
d) veriIicarea Iormularelor cu regim special si a celorlalte Iormulare, comune
pe economie, privind activitatea Iinanciar si contabil, precum si existena
registrelor contabile obilgatorii:
- Registrul - jurnal (cod 14-1-1/A);
- Registrul - inventar (cod 14-1-2).
e) veriIicarea existenei urmtoarelor registre contabile:
-Registrul pentru evidenta Iondului de rulment cod 14-6-25/a
-Registrul pentru evidenta Iondului de reparatii cod 14-6-25/b
-Registrul pentru evidenta sumelor speciale cod 14-6-25/c
-Registrul pentru evidenta Iondului de penalizari cod 14-6-25/d,
I) veriIicarea ntocmirii lunare a 'Situaiei soldurilor elementelor de activ si
pasiv, cod 14-6-30/d, pentru veriIicarea nregistrrii corecte n contabilitate a
12

operaiunilor eIectuate, asa cum prevede Ordinul Ministrului Economiei si Finanelor
nr. 1969 / 2007 privind aprobarea reglementrilor contabile pentru persoanele juridice
Ir scop patrimonial, precum si depunerea acesteia la datele stabilite de lege la
Serviciul Control si Monitorizare Asociaii de Proprietari;
g) respectarea prevederilor legale reIeritoare la ncadrarea personalului, salarii,
prime, veriIicarea respectrii bugetului de venituri si cheltuieli;
h) legalitatea si realitatea celorlaltor pli si cheltuieli Icute prin numerar sau
virament;
i) veriIicarea respectrii criteriilor legale de repartizare a cheltuielilor sau a
obligaiilor Iinanciare pe Iiecare proprietate individual;
j) utilizarea listei de plat a cotelor de ntreinerere la cheltuielile asociaiei de
proprietari /locatari - cod 14-6-28;
k) urmrirea modului de repartizare a penalizrilor Iacturate de Iurnizorii de
utiliti precum si a modului de repartizare a penalizrilor stabilite de ctre asociaia
de proprietari/locatari pentru orice sum cu titlu de restan, aIisate pe lista de plat;
l) veriIicarea existenei garaniei materiale prevzute de lege pentru
casier/administrator, cenzori( conIorm hotrrii adunrii generale a proprietarilor);
m) veriIicarea utilizrii Iondurilor de reparaii si a Iondurilor speciale
constituite din veniturile obinute din exploatarea propietii comune;
n) veriIicarea existenei Iondului de rulment si a Iondului de reparaii;
o) verIicarea existenei tuturor documentelor necesare eIecturii unei reparaii
la prile comune;
p) veriIicarea si altor registre si Iormulare, comune pe economie, privind
activitatea Iinanciar si contabil, utilizate de persoanele juridice Ir scop
patrimonial care organizeaz si conduc contabilitatea n partida simpl.
Art. 9 (1) Pentru buna desIsurare a controlului Iinanciar contabil si de gestiune
la asociaiile de proprietari/locatari, conducerile si salariaii asociaiilor de
proprietari/locatari au urmtoarele obligaii principale:
a) s pun la dispoziia persoanelor mputernicite pentru eIectuarea
controlului, toate documentele solicitate conIorm listei de mai jos:
-Statutul asociaiei de proprietari, Acordul de Asociere al asociaiei de proprietari,
Codul Iiscal, atestatul administratorului, contractele ncheiate cu Iurnizorii si ali
prestatori de servicii, contracte de munc si convenii civile ncheiate cu personalul
asociaiei, contractul de administrare (dac este cazul), procese - verbale ncheiate de
comisia de cenzori, rapoarte de activitate, expertize contabile si tehnice, s.a.m.d., n
urma controalelor eIectuate;
- Registrul jurnal;
- Extrasul de cont lunar (sau oglinda soldului si operaiunilor bancare), pentru Iiecare
cont;
- Registrul intrare-iesire corespondenta;
-Listele de plat a cotelor de contribuie la cheltuielile asociaiei de
proprietari/locatari;
- Situaia soldurilor elementelor de pasiv si de activ/Bilan;
13

- Registrul cu Procese Verbale ale Adunrii Generale a asociaiei de
proprietari/locatari;
- Registrul de Decizii ale Comitetului Executiv;
- Bugetele anuale de Venituri si Cheltuieli ale asociaiei de proprietari/locatari;
- Chitaniere cu ncasrile eIectuate;
- Registrul de cas;
- Documente bancare (Ordine de Plat, CEC-uri, extrase de cont, etc.);
- Bonuri de consum, Iacturi Iiscale si chitane pentru cheltuielile eIectuate;
- Decont de cheltuieli;
- Jurnal de operaiuni diverse;
- Fise pentru operaiuni diverse;
- Contract de garanie 'n numerar sau 'suplimentar;
- Registrul pentru evidena Iondului de rulment;
- Registrul pentru evidena Iondului de reparaii;
- Registrul inventar, lista de inventariere, Iisa de eviden a obiectelor de inventar;
- Registrul pentru evidena sumelor speciale;
- Registrul pentru evidena Iondului de penalizri;
- Fisele de atribuii pentru personalul angajat al asociaiei de proprietari/locatari;
- Alte documente justiIicative, solicitate, care s lmureasc situaia de Iapt a
asociaiei de proprietari/locatari.
b) S prezinte spre veriIicare valorile oIerite de orice Iel pe care le gestioneaz
sau le au n pstrare, care, potrivit legii intr sub incidena controlului, la cererea
persoanelor mputernicite pentru eIectuarea controlului.
(2) Pentru buna desIsurare a controlului inopinat si tematic la asociaiile de
proprietari/locatari, conducerile si salariaii asociaiilor de proprietari/locatari au
obligaia s pun la dispoziia persoanelor mputernicite pentru eIectuarea
controlului, toate documentele solicitate, respectiv:
- Chitaniere cu ncasrile eIectuate;
- Registrul de cas;
- Registrul jurnal;
- Registrul inventar;
- Procesele verbale lunare ntocmite de ctre cenzor/comisia de cenzori privind
veriIicarea activitatii Iinanciar contabile si de gestiune conIorm atribuiilor ce le
revin;
- Documente justiIicative necesare pentru veriIicarea, analizarea si soluionarea
petiiilor/sesizrilor depuse si nregistrate la Primria Municipiului Craiova.
14

CAP. IV
REPARTIZAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE TERMIC $I AP
NTRE CONSUMATORII DIN CONDOMINIILE DIN MUNICIPIUL
CRAIOVA

Art.10 (1) Prezentul regulament a Iost elaborat pe baza urmtoarelor principii,
stabilite de reglementrile de reIerin:
a) asigurarea unei repartizri echitabile a apei potabile si a energiei termice
nregistrate de contorul de la bransament ntre proprietarii/locatarii din condominiu;
b) "beneIiciarul plteste" proprietarul/locatarul care beneIiciaz direct ori indirect,
individual sau colectiv de ap si energia termic consumat n condominiu trebuie s
participe cu o cot-parte la achitarea acesteia;
c) proteciei consumatorilor din condominiu;
d) rspunderii la cerinele si necesitile de interes si utilitate public;
e) utilizrii eIiciente a resurselor energetice;
f) transparenei modului de repartizare a apei si energiei termice ntre
proprietarii/locatarii condominiului.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplic n condominiile din Municipiul
Craiova care sunt alimentate cu ap si energie termic n sistem centralizat, avnd
instalaiile interioare comune condominiului, unui tronson sau unei scri a acestuia.
Aplicarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru Societatea
Termo Craiova SRL, asociaiile de proprietari/locatari/chiriasi, persoanele Iizice si
juridice care locuiesc n condominiile bransate la sistemul centralizat de Iurnizare a
energiei termice si persoanele juridice autorizate de catre A.N.R.S.C. pentru
repartizarea costurilor cu care asociatiile au incheiate contracte.
Art.11. Repartizarea costurilor pentru nclzire cu inclcarea prevederilor
prevederilor legale in vigoare si a prezentului Regulament, atrage dup sine nulitatea
de drept a repartizrii, respectiv a cotelor de nclzire ce revin
proprietarilor/locatarilor/chiriasilor apartamentelor sau spaiilor cu alt destinaie si
nu constituie baz legal pentru determinarea consumului n vederea stabilirii
cuantumului ajutorului lunar pentru nclzire acordat conIorm Legii nr.92/2012/ cu
modiIicrile si completrile ulterioare, privind acordarea de ajutoare pentru nclzirea
locuinei, precum si a unor Iaciliti populaiei pentru plata energiei termice, cu
modiIicrile si completrile ulterioare.


CAP. V.
REPARTIZAREA CONSUMURILOR DE INCALZIRE

Art.12. Cantitatea de energie termic aIerent consumului comun n imobillele
de tip condominiu, indiIerent dac pentru individualizarea consumurilor se utilizeaz
sau nu repartitoare de costuri, se repartizeaz proporional cu cota indiviz si se
achit de toi proprietarii/locatarii/chiriasii din cadrul condominiului, indiIerent dac
sunt sau nu racordai la sistemul centralizat de distribuie a energiei termice.
15

Art.13. Cantitatea de cldur care va Ii repartizat, este cea nregistrat de
contorul de bransament. Asociaiile de proprietari/locatari sunt obligate s asigure
accesul reprezentantului Iurnizorului la contorul de bransament montat n
condominiu, n vederea citirii cantitii de energie termic Iurnizate si ncheierii
procesului verbal ntre reprezentanii celor dou pri.
Cantitatea de cldur care va Ii repartizat este aIerent:
a) consumului comun, reprezentnd cldura cedat de instalaiile de nclzire din
spaiile comune ( casa scrii, culoare, spltorii, subsol, usctorii, holuri si altele
asemenea) cldur de care beneIiciaz indirect toi proprietarii/locatarii din
condominiu si care se repartizeaz proporional cu cota parte indiviz care i revine
Iiecrui proprietar/locatar (supraIaa util conIorm contractului de
cumprare/nchiriere sau conIorm msurtorilor dac au avut loc modiIicri)
b) consumului individual, reprezentat de :
1. aportul de cldur adus de coloanele de distribuie ce traverseaz apartamentele
sau spaiile cu alt destinaie, cldur de care beneIiciaz n mod direct,
proporional cu supraIaa echivalent termic a coloanelor, asa cum acestea se
regsesc n teren, cu sau Ir izolaie, att apartamentele racordate la sistemul
centralizat, ct si apartamentele debransate.
2. cldura cedat de corpurile de nclzire din Iiecare proprietate individual care
se repartizeaz proporional cu cota parte de proprietate indiviz care i revine
Iiecrui proprietar/locatar n cazul n care avem carte tehnic a instalaiei sau va Ii
direct proporional cu supraIaa echivalent termic a corpurilor de nclzire, n
cazul n care nu sunt montate repartitoare de costuri si nu exist carte tehnic.
Att valorile supraIeei echivalente termic a corpurilor de nclzire, a conductelor
si coloanelor de distribuie si nclzire ct si valorile coreciei Iuncie de grosimea
izolaiei sunt determinate conIorm studiilor realizate de I.N.C.E.R.C. Bucuresti.
Art.14. Cantitatea de energie termic repartizat Iiecrui proprietar/locatar
dintr-un condominiu se stabileste ca sum ntre consumul individual si cota parte
indiviz din consumul comun.
Art.15. n cazul condominiilor unde sunt montate si exploatate repartitoare de
costuri cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare, repartizarea costurilor pentru
nclzire se realizeaz doar de ctre persoanele Iizice sau juridice autorizate de ctre
A.N.R.S.C. care au ncheiat contracte cu asociaiile de proprietari/ locatari.
Stabilirea supraIeelor echivalente termic si repartizarea costurilor energiei
termice se va Iace cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 343/ 2010 ale
Presedintelui ANRSC. n cazul condominiilor unde nu sunt montate repartitoare de
costuri sau sunt montate si/sau exploatate Ir respectarea prevederilor legale in
vigoare, repartizarea costurilor pentru nclzire se va Iace cu respectarea prevederilor
art.16 si 17.
Art.16. n cazul condominiilor unde nu sunt montate repartitoare de costuri,
repartizarea costurilor energiei termice se va Iace de ctre:
(1) Asociaiile de proprietari/locatari n cazul condominiilor unde sunt sau nu sunt
deconectri de la instalaia interioar de distribuie a energiei termice si / sau sunt
operatori economici care si desIsoar activitatea n condominiu si furnizorul are
16

ncheiate convenii de facturare individual cu toi proprietarii/locatarii spaiilor
indiIerent de destinaia lor ( de locuin sau alt destinaie) bransate la instalaia
interioar de distribuie a energiei termice, cu respectarea prevederilor prezentului
regulament, respectnd prevederile conveniilor ncheiate cu acestia, a contractului
ncheiat cu Societatea Termo Craiova SRL si a legislaiei n vigoare
(2) Asociaia de proprietari/locatari sau Iirmele prestatoare, n cazul condominiilor
unde Societatea Termo Craiova SRL nu are incheiate convenii individuale de
Iacturare a consumurilor de energie termica, repartizarea consumurilor de nclzire se
realizeaz cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislaiei n
vigoare.
Art.17. Pentru respectarea art.52 din Hotrrea Guvernului nr.1588/2007 si a
Ordinului ANRSC nr.483/2008 privind repartizarea costurilor energiei termice n
condominiile unde nu sunt montate repartitoare de costuri, este obligatorie pn la
data de 01.12.2013 respectarea de ctre Iurnizor si asociaiile de proprietari/locatari a
prevederilor aliniatelor prezentului articol:
(1)n cazul condominiilor pentru care exist cartea tehnic a cldirii si s-a
veriIicat c nu au existat modiIicri a supraIeei echivalent termic de
inclzire n apartamente ( caloriIere), repartizarea se va Iace n Iuncie de
supraIaa util, proporional cu cota parte indiviz.
(2)n cazul condominiilor pentru care exist cartea tehnic a cldirii si
dac proprietarul/locatarul unui apartament sau al unui spatiu cu alt destinaie dect
aceea de locuin modiIic supraIaa echivalent termic de inclzire din apartamentul
sau din spaiul pe care l deine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru
inclzire se va recalcula prin aplicarea unui coeIicient de modiIicare a supraIeei utile
luate in calcul, Ir a modiIica cota indiviz a apartamentului. CoeIicientul se
calculeaz conIorm normelor tehnice elaborate de Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice respectiv:

S util nou S util veche x SET nou/SET vechi
n care:
S util nou supraIaa util a apartamentului care se va lua n calcul
pentru repartizarea cheltuielilor energiei termice pentru nclzirecare ;
S util veche supraIaa util a apartamentului conIorm crii tehnice a
apartamentului;
SET nou supraIaa echivalent termic a apartamentului dup
eIectuarea de modiIicrile eIectuate prin schimbarea caloriIerelor sau montarea
acestora si n alte locaii din proprietatea individual;
SET vechi supraIaa echivalent termic a apartamentului conIorm
crii tehnice;
(3) n cazul condominiilor pentru care nu exist cartea tehnic a cldirii, cota
parte de participare pentru nclzirea apartamentelor se va Iace prin determinarea
supraIeei echivalente termic a corpurilor de nclzire si a coloanelor de distribuie si
nclzire, din apartamente sau din spaiile cu alt destinaie, si se va realiza de ctre
17

Asociaia de proprietari/locatari mpreun cu Iirmele/persoanele juridice autorizate cu
care acestea au ncheiate contracte sau convenii n aceast privin.
(3) a. n cazul n care nu se pot Iace msurtorile/veriIicrile n vederea
calculrii supraIeelor echivalente termic, din cauza reIuzului
proprietarului/locatarului/chiriasului sau al lipsei acestuia din localitate, se va
lua n calcul supraIaa echivalent termic maxim din condominiu, dintr-un
apartament cu aceeasi supraIa util, majorat cu 30.
(3) b. Dac proprietarii/locatarii aIlai n situaia de mai sus, asigur accesul
n spaiile pe care le dein ulterior datei la care s-a stabilit supraIaa echivalent
termic n condiiile de la litera (a), asociaia de proprietari/locatari va lua
msurile necesare pentru eIectuarea recalculrii supraIeei echivalent termic a
corpurilor de nclzire si a coloanelor de distribuie asa cum este pe teren,
contravaloarea recalculrii de ctre Iirma/persoana juridic specializat Iiind
suportat de ctre respectivii proprietari/locatari. Recalcularea nu are ca eIect
stingerea obligaiilor care au luat nastere anterior momentului recalculrii.
Art. 18. Pentru calculul supraIeelor echivalente termic luate n calcul pentru
condominiile care nu au montate repartitoare de costuri, Iirmele prestatoare de
servicii vor lua n calcul Iactorul de amplasare ponderat, Iactorii de corecie Ia de
punctele cardinale si de amplasare, si a coeIicienilor de corecie n Iuncie de
materialul si de grosimea izolaiei conductelor de distribuie, acolo unde este cazul,
conIorm tabelului nr.2, de mai jos.
Art.19. n cazul n care din motive bine justiIicate, asociaiile de
proprietari/locatari nu Iinalizeaz inventarierea supraIeei echivalente termic pentru
condominiile care nu au montate repartitoare de costuri pn la data de 01.10.2013,
se va lua n considerare, numai pentru sezonul de iarn 2013-2014, utilizarea n
calculele de repartizare a unei cote procentuale aIerente consumurilor comune de
30.


CAP. VI
STABILIREA $I REPARTIZAREA CONSUMURILOR COMUNE DE
ENERGIE TERMIC PENTRU NCLZIRE

Art.20. Toate cantitile de energie termic pentru nclzire determinate si
repartizate n conIormitate cu prevederile prezentului regulament de ctre asociaiile
de proprietari / locatari sau de Iirmele/persoanele juridice autorizate, vor Ii impuse la
plat de ctre asociaii n listele lunare cu cheltuielile de ntreinere.
Art.21. Toate cantitile de energie termic pentru nclzire determinate si
repartizate n conIormitate cu prevederile prezentului regulament de ctre asociaiile
de proprietari/locatari vor Ii impuse la plat prin Iacturare lunar de ctre Societatea
Termo Craiova SRL n baza conveniilor de Iacturare ncheiate.
Art.22. Inventarierea instalaiilor de distribuie a energiei termice,
necesar determinrii supraIeelor echivalente termic, se poate Iace de ctre
reprezentanii asociaiei de proprietari/locatari sau de ctre o Iirma
18

prestatoare/persoan juridic specializat, n baza unui contract de prestri servicii
negociat ntre pri.
Art.23. (1) Situaia inventarelor si a supraIeelor echivalente termic va Ii
ntocmit pe Iiecare apartament, complectnd tabelele nr.3 si nr.4.
(2) Inventarele se vor Iace asa cum este situaia de pe teren, cu
conducte si coloane izolate sau nu . n cazul n care exist coloane neIuncionale
asociaia de proprietari/locatari va lua msuri de remediere din punct de vedere tehnic
a acestora.
Art.24. Factorii de amplasare utilizati la repartizarea costurilor pentru
stabilirea Iactorului de amplasare ponderat sunt prezentai n tabelul 1 de mai jos:
SupraIeele echivalente termic ale coloanelor de distribuie si Iactorii de
corecie pentru o izolaie termic avnd o conductivitate termic de 0,035 0,045
W/mK, sunt prezentate n tabelul 2, n conIormitate cu studiului realizat de
I.N.C.E.R.C. Bucuresti si avizat de ctre ANRSCTabelul 1

Nr.crt. Poziia spaiului n condominiu Factor de
amplasare pentru
Est si Vest (F1)
1. Camer de mijloc la parter peste sol 0,85
2. Camer de col la parter peste sol 0,77
3. Camer de mijloc la parter peste subsol nenclzit 0,90
4. Camer de col la parter peste subsol nenclzit 0,81
5. Camer de mijloc etaj curent 1,00
6. Camer de col etaj curent 0,90
7. Camer de mijloc ultimul nivel 0,80
8. Camer de col ultimul nivel 0,72

Factorul de amplasare (F1) din tabelul 1, se corecteaz prin nmulire cu
valorile(F2) din tabelul 2 si/sau tabelul 3, (F3), n cazul n care amplasarea dup
punctele cardinale este diIerit de Est sau Vest si/sau amplasarea camerei ndeplineste
si condiiile din tabelul 3.
Factori de corecie Ia de punctele cardinale (F2)

Direcia Nord 0,95
Direcia Nord-Est si Nord-Vest 0,97
Direcia Sud 1,05
19

Direcia Sud-Est si Sud-Vest 1,03
Factori de corecie de amplasare (F3)

ncperi peste sau lng ganguri 0,90
ncperi peste sau lng spaii interioare nenclzite 0,95
ncperi cu 3 perei exteriori 0,95
TABEL NR.2

SupraIaa Echivalent Termic a conductelor si coloanelor de distribuie
si nclzire precum si Iactorii de corecie n Iuncie
de grosimea izolaiei termice

Poziie
conduct
Diametru
exterior
oli/mm
SET oel
mp/mm
SET
PP/Pexal
mp/m
Corecie grosime izolaie
6 mm 10 mm 50 mm
Coloane 3/8 oli 0,083 0,066 0,354 0,282 0,130
verticale 1/2 oli 0,104 0,083 0,443 0,352 0,162
3/4 oli 0,129 0.103 0,427 0,334 0,146
1 oli 0,158 0,122 0,419 0,324 0,133
1 1/4 oli 0,189 0,141 0,408 0,315 0,126
1 1/2 oli 0,213 0,153 0,405 0,310 0,120
2 oli 0,255 0,172 0,402 0,307 0,114
2 1/2 oli 0,305 0,176 0,402 0,308 0,110
63,5 0,265 0,184 0,402 0,307 0,113
70 0,285 0,191 0,401 0,308 0,112
76 0,305 0,196 0,401 0.308 0,110
80 0,317 0,199 0,401 0,308 0,110
83 0,326 0,205 0,400 0,309 0,109
Conducte 3/8 oli 0,112 0,073 0,322 0,252 0,115
20

orizontale 1/2 oli 0,121 0,091 0,403 0,315 0,144
3/4 oli 0,146 0,112 0,394 0,304 0,132
1 oli 0,175 0,132 0,389 0,298 0,123
1 1/4 oli 0,211 0,152 0,386 0,293 0,116
1 1/2 oli 0,238 0,164 0,381 0,287 0,110
2 oli 0,279 0,184 0,387 0,290 0,107
2 1/2 oli 0,336 0,188 0,389 0,290 0,102
63,5 0,292 0,197 0,386 0,289 0,105
70 0,319 0,204 0,384 0,287 0,102
76 0,336 0,209 0,389 0,290 0,102
80 0,351 0,212 0,389 0,290 0,101
83 0,361 0,218 0,390 0,290 0,101

Tabelul nr.3
Apartament nr.........Bloc.........


Cam
era
Tip
calor
iIer
SET
iniial
F1 F2 F3 SET
Iinal
calor
iIer
Dim.
conducte
SET
iniial
F
1
F2 F3 SET
Iinal
condu
cte
SET
total
aparta
m.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SuIra
ger

Buc.
Baie
M

Baie
m

Dor1
Dor2
Dor3
Total - - -

Tabelul nr.4
Blocul.........din Asociaia de Proprietari/locatari...........

21

Nr.apa
rt
SET
caloriIer
e
SET
coloane
interior
SET
consum
individu
al
Cot-parte /
apart. ()
SupraIaa
util
Cot-parte/cons.
comun
(supr.util ap./
supr.util
condominiu) ()
- 1 2 31 2 4 5
1
2
3
.....
n-1
n
Total 100 100

CAP. VII
REPARTIZAREA APEI RECI $I A ENERGIEI TERMICE NGLOBATE N
APA CALD DE CONSUM
Art. 25.(1) Repartitoarele de costurisunt deIiniteca Iiind aparate ale crui
indicaii sunt adimensionale din Iabricaie, sau sunt considerate ca avnd indicaiile
exprimate n uniti adimensionale, n cazul contoarelor utilizate ca repartitoare de
costuri, destinat utilizrii n cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, n scopul
stabilirii cantitii de ap care trece prin acesta.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplic condominiilor, a cror
alimentare cu ap rece si cald, dup caz, se realizeaz n sistem centralizat Iiind
bransate la reelele publice de distribuie a apei, avnd instalaiile interioare comune
condominiului, unui tronson sau unei scri a acestuia.
(3) Pentru preluarea n Iacturare individual de ctre Iurnizorul de ap
este obligatoriu ca n condominiile n care sunt montate repartitoare de costuri, toi
proprietarii spaiilor cu destinaie de locuin sau cu alt destinaie, care au instalaiile
interioare de utilizare a apei racordate la reeaua interioar de distribuie s aib
montate repartitoare de costuri pentru toate instalaiile de utilizare a apei la nivel de
apartament sau, n cazul distribuiei orizontale, contoare de ap si de energie termic
pentru ap cald la nivel de apartament si s aparin aceleasi uniti de calcul,
condiie ce trebuie respectat si n cazul imobilelor de tip condominiu n care sunt
constituite mai multe asociaii de proprietari/locatari, dintre care numai una are
calitatea de titular de contract de Iurnizare a apei.
(4) Contoarele individuale de ap si de energie termic pentru apa cald
montate la nivelul apartamentelor pot Ii utilizate doar ca repartitoare de costuri,
montarea realizndu-se numai n conIormitate cu prevederile actelor normative n
vigoare.
22

(5)Dac n perioada de exploatare a repartitoarelor de costuri procentul
scade sub cel stabilit de actele normative n vigoare ca urmare a renunrii unor
proprietari la repartizarea consumurilor pe baza repartitoarelor de costuri, repartizarea
se eIectueaz n continuare considernd respectivele spaii cu destinaie de locuin
sau cu alt destinaie ca Iiind Ir repartitoare, unitile de consum alocate pentru
aceste spaii se calculeaz conIorm prezentei metodologii.
(6) n cazul prelurii n Iacturare individual, reducerea procentului
obligatoriu de 100 al proprietarilor care au montate repartitoare de costuri pe toate
instalaiile de utilizare a apei conduce la renunarea de drept la acest tip de Iacturare,
Iurnizorul de ap sistnd emiterea de Iacturii individuale membrilor asociaiilor,
Iacturarea realizndu-se numai pentru asociaia de proprietari/locatari.
(7). n cazul n care nu sunt montate repartitoare de costuri, indiIerent
dac sunt sau nu sunt deconectri de la instalaia interioar de distribuie a apei reci
respectiv apei calde de consum, cantitatea aIerenta Iiecarui consumator alimentat din
instalaia interioar este proporional cu numrul de persoane din Iiecare spaiu cu
destinaie de locuin sau conIorm baremelor de consum pentru spaiile cu alt
destinaie;
(8). n cazul in care ntr-un condominiu nu sunt montate repartitoare de
costuri n toate apartamentele, indiIerent dac sunt sau nu sunt deconectri de la
instalaia interioar de distribuie a apei reci respectiv calde de consum, din cantitatea
total Iacturat se scade cantitatea aIerent apartamentelor care au repartitoare iar
diIerena se repartizeaz direct proporional cu numrul de locatari din apartamentele
Ir repartitoare, dar nu mai mult de 5,1 mc / persoan pentru apa rece, respectiv 3,3
mc/pers. pentru apa cald. n cazul n care se depsesc normele de consum enumerate
mai sus, diIerena se va repartiza direct proporional pentru toi locatarii din
condominiu, indiIerent dac au sau nu repartitoare de costuri pentru ap.
(9). n cazul in care ntr-un condominiu sunt montate repartitoare de
costuri la toate apartamentele, indiIerent dac sunt sau nu sunt deconectri de la
instalaia interioar de distribuie a apei reci respectiv calde de consum, cantitatea
aIerenta Iiecarui consumator alimentat din instalaia interioara este dat de diIerena
de indecsi din Iiecare apartament. n cazul n care cantitile de ap calculate conIorm
indicaiilor repartitoarelor de ap nsumate este mai mic dect cantitatea de ap
Iacturat, diIerena se va repartiza, pentru apartamentele bransate, direct proporional
cu numrul de locatari care locuiesc n condominiu, cu excepia proprietarilor care au
anunat n scris asociaia c respectivul apartament nu este locuit.
Art. 26. a) n cazul in care sunt montate repartitoare de costuri, cantitile
Iacturate individual se transmit Iurnizorului de catre asociaia de proprietari sau, dac
este cazul, de operatorul economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea
costurilor pentru nclzire, situaia centralizatoare cuprinznd consumurile pentru
nclzire deIalcate pe beneIiciarii de ajutor pentru nclzirea locuinei, iar in cazul
Iacturrii individuale, separat pentru toi proprietarii, att pentru nclzire, ct si
pentru apa cald de consum, pn la data de 5 a Iiecrei luni;
b) n acele condominii n care sunt montate repartitoare de costuri,
cantitatea de energie termic aIerent consumului propriu de ap cald de consum in
23

spaiile cu alt destinaie dect cea de locuin se determin pe baza de bareme, dac
nu sunt montate repartitoare de costuri n aceste spaii. Cantitatea de energie termic
nglobat in apa cald de consum, ce se repartizeaz Iiecrui proprietar, se stabileste
ca sum ntre cota-parte din consumul comun si cel individual aIerent unitii de
calcul.
Art. 27.(1) Citirea indecsilor repartitoarelor de costuri pentru ap rece si cald
se Iace de reprezentantul asociaiei de proprietari/locatari (presedinte, administrator,
membrii comitetului executiv sau o persoan nominalizat n scris de ctre acesta)
sau de prestator, mpreun cu proprietarul apartamentului ori spaiului cu alt
destinaie, concomitent cu citirea indecsilor repartitoarelor de costuri pentru ap rece
si cald montate n instalaiile comune de utilizare, n ziua n care se Iace si citirea
apometrelor de bransament ale condominiului. Asociaia de proprietari/locatari va
anuna data citirii indecsilor prin aIisare la sediul asociaiei si pe Iiecare bloc/scar n
parte.
(2) Citirea indecsilor se eIectueaza cu 3 zecimale. Unitile de consum
corespund valorii ciIrei celei mai nesemniIicative a decadei marcate cu culoare
neagr sau a cadranului cu Iactorul de multiplicare x 1, iar submultiplii sunt cei
marcai cu culoare rosie, poziionai dup semnul de virgul sau pe cadranele cu
Iactorii de multiplicare x 0,1, x 0,01 x 0,001.
(3) Valorile citite la Iiecare repartitor se trec intr-un tabel care va
cuprinde:
a) data;
b) numrul apartamentului sau denumirea spaiului comun;
c) numele proprietarului;
d) seria repartitorului;
e) locul de montaj al repartitorului;
I) valorile indecsilor;
g) starea sigiliilor personalizate de unic Iolosin;
h) semntura de conIirmare a proprietarului/utilizatorului.
(4) n cazul in care culegerea datelor indicate de repartitoarele de costuri
pentru apa cald si ap rece se realizeaz de la distant, nu este necesar ntocmirea
tabelului prevzut la alin. (3), proprietarul apartamentului sau spaiului cu alt
destinaie Iiind instiinat n prealabil asupra zilei n care se eIectueaza citirea.
(5) Periodic se vor Iace veriIicri privind starea instalaiei sanitare
interioare la apartamentele si spaiile cu alt destinaie, astIel inct s nu existe
pierderi de ap la instalaiile de utilizare.
Art. 28. - (1) Citirea se poate realiza si numai de catre proprietar, dar in aceeasi
zi in care se Iac si restul citirilor, caz n care reprezentantul asociaiei de
proprietari/locatari, respectiv prestatorul au obligaia de a centraliza datele si de a
Iace veriIicri cel puin trimestrial privind corectitudinea datelor transmise.
(2) Apartamentul sau spaiul cu alt destinaie este considerat Ir repartitoare
de costuri pentru apa rece si cald atunci cnd:
a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apa rece si cald;
b) proprietarul renun la repartitoarele de costuri pentru apa rece/cald;
24

c) se constat violarea sigiliilor chiar si numai la unul dintre repartitoarele de
costuri pentru ap. Perioada considerat ca Iiind Ir repartitor este de la
veriIicarea anterioar si pn la punerea n Iunciune a repartitorului, iar
consumul pe aceast perioad se recalculeaz pe cheltuiala proprietarului,
lund n calcul un numr de uniti de calcul stabilite conIorm prevederilor
aliniatului (I)
d) timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea si/sau veriIicarea
repartitoarelor de costuri pentru ap; consumul pentru aceasta perioad se
recalculeaz ca diIeren ntre consumul total Iacturat si suma citirilor
celorlalte apartamente;
e) proprietarul reIuz nlocuirea repartitorului de costuri pentru ap n cazul n
care acesta s-a deIectat sau nregistreaz valori a cror erori de masur depasesc clasa
de exactitate a repartitorului;
I) pentru apartamente considerate Ir repartitoare de costuri, repartizarea
cheltuielilor pentru energia termic nglobat in apa cald de consum se va utiliza n
calculele de repartizare a consumului de ap cald pentru respectivele spaii, norma
de 3,3 mc/persoan pentru apa cald respectiv 5,1 mc/persoan pentru apa rece,
pentru spaiile cu destinaie de locuin si consumuri conIorm baremelor de consum
pentru spaiile cu alta destinatie.
(g) repartitoarele pentru ap au termenul depsit ntre intervalele maxime
admise intre dou veriIicri metrologice succesive. ConIorm Ordinului Biroului
Romn de Metrologie Legal nr.148/2012, intervalele maxime admise ntre dou
veriIicri metrologice succesive sunt de 7 ani pentru repartitoarele de ap rece
respectiv de 4 ani pentru repartitoarele de ap cald.
(3) Dac consumul de ap ( rececald ) este sub cantitatea zilnic/locuitor
stabilit de Ministerul Sntii pentru acoperirea necesarului Iiziologic, igienei
individuale si preparrii hranei de 50 l/zi de persoan, conIorm art.22, alin.2 din
Ordinul Ministerul Sntii nr.536/2007, se va lua n calcul respectiva cantitate de
ap,. La calculul lunar al ntreinerii, se va considera consumul a 1mc de ap rece
plus 0,5 mc de ap cald de persoan pentru apartamentele racordate la sistemul
centralizat de nclzire respectiv 1,5 mc ap rece pentru apartamentele debransate.
Art. 29. - Dac din motive ntemeiate proprietarul apartamentului nu poate
eIectua citirea sau nu poate asigura accesul n perioada stabilit pentru citirea
repartitoarelor de costuri pentru apa, se ia n considerare consumul aIerent citirii
anterioare ori unei perioade similare, urmnd ca regularizarea s se Iac luna
urmatoare sau la o dat stabilit de comitetul executiv al asociaiei, n Iuncie de
situaia concret existent.25

CAP.VIII.
PROCEDURA DE DEBRAN$ARE DE LA SISTEMUL CENTRALIZAT
DE NCLZIRE N MUNICIPIUL CRAIOVA

Art. 30. (1) Debransarea total a instalaiilor interioare de nclzire si/sau pentru
apa cald menajer ale unui utilizator tip condominiu se va putea Iace n urmatoarele
condiii cumulative:
a) condominiul respectiv s nu Iie ntr-o zona unitar de nclzire stabilit de
ctre autoritatea public local
b) acordul scris al proprietarilor/locatarilor tuturor apartamentelor din
condominiu si al asociaiei de proprietari/locatari exprimat prin hotrrea adunrii
generale;
c) anunarea operatorului care are si calitatea de Iurnizor si a autoritii
administraiei publice locale cu 30 de zile inainte de debransare.
(2) Deconectarea unui consumator de energie termic dintr-un condominiu se
Iace cu respectarea metodologiei stabilite de Societatea Termo Craiova SRL si a
urmatoarelor conditii cumulative:
(2.1) Debransarea unui utilizator de energie termic, altul dect cel de tip
condominiu, se realizeaz cu anunarea operatorului care are si calitatea de Iurnizor,
cu cel puin 30 de zile nainte.
(2.2) Deconectrile/debranserile prevzute la alin. (1) si (2) nu se pot
realiza in timpul sezonului de nclzire.
(2.3) Cheltuielile de deconectare/debransare se suporta de ctre
solicitant.
(2.4) Deconectrile/debranserile prevzute la alin. (1) si (2) se
eIectueaz numai de ctre operatorul care are si calitatea de Iurnizor, respectiv
Societatea Termo Craiova SRL, dup veriIicarea documentelor care dovedesc
ndeplinirea conditiilor cumulative impuse de metodologia de debransare si
veriIicarea pe teren, in termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii .
Art.31. Deconectrile individuale nu se pot deasemeni executa si n
urmtoarele cazuri:
a) n acele condominii n care nu s-au produs deconectri anterioare intrrii in
vigoare a Ordinului A.N.R.S.C. nr.91/2007, sau se aIl situate n zonele unitare de
nclzire;
b) se intenioneaz deconectarea numai a unor corpuri de nclzire din cadrul
spaiului cu destinaie de locuin sau alt destinaie;
c) deconectarea totala Ir asigurarea nclzirii spaiului cu destinaie de
locuin sau alt destinaie cu o surs alternativ de producere a energiei
termice;

26

CAP. IX
REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PRIVIND RIDICAREA
DE$EURILOR MENA1ERE DE LA ASOCIAIILE DE
PROPRIETARI/LOCATARI

Art. 32 (1) Pentru Iiecare asociaie de proprietari/locatari existent sau nou
nIiinat cheltuielile pentru colectarea deseurilor menajere se determin proporional
cu numrul de persoane care locuiesc n asociaie, Ir a lua n calcul persoanele
juridice care si desIsoar activitate n spaiile comune sau n spaiile cu alt
destinaie dect cea de locuin.
(2) Persoanele juridice menionate la alin.(1) vor ncheia contracte de
colectare deseuri menajere cu prestatorul respectivului serviciu si vor plti direct
acestuia contravaloarea serviciului prestat.
(3) Cheltuielile pentru colectarea deseurilor suplimentare colectate de la
platIormele asociaiilor de proprietari, se determin proporional cu numrul de
persoane care locuiesc n asociaie.
Art. 33 Asociaiile de proprietari/locatari au obligaia de a lua msuri de
mprejmuire a platIormei de gunoi astIel nct s aib acces doar proprietarii membri
ai asociaiei respective.
CAP. X
CONTRAVENII $I SANCIUNI

Art. 34 (1) Constitue contravenie, dac nu este svrsit n astIel de condiii nct,
potrivit legii penale, s constitue inIraciune, urmtoarele Iapte:
A. Reinute n sarcina cenzorului sau membrilor Comisiei de Cenzori:

1. nentocmirea lunar a procesului-verbal de veriIicare asupra activitatii Iinanciar
contabile si de gestiune conIorm atribuiilor ce le revin si neurmrirea ducerii la
ndeplinire a msurilor trasate;
2. nentocmirea si neprezentarea n Iaa adunrii generale a proprietarilor/locatarilor
a raportului de activitate din care s rezulte exercitarea tuturor atributiilor;
3. neeIectuarea veriIicrii execuiei bugetare la sIrsitul anului;
4. neveriIicarea lunar a gestiunii asociaiei de proprietari/locatari si a operatiunilor
de casa;
5. neveriIicarea lunara a legalitii actelor si documetelor, a hotrrilor, deciziilor,
regulilor si regulamentelor;
6. neveriIicarea si/sau nesemnarea lunar a listelor de plat si a contribuiilor la
cheltuielile asociaiei de proprietari/locatari;
7. contrasemnarea unor documente ce conin inIormaii neconIorme cu realitatea;
8. neveriIicarea lunara a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si Pasiv
27

9. neevidenierea de ctre cenzor sau Comisia de Cenzori, n raportul propriu, a
ilegalitailor savrsite n activitatea din cadrul asociaiei sau omisiunea de a le
descoperi;
10.obstrucionarea si eschivarea de la controlul Iinanciar, contabil si de gestiune
eIectuat de ctre reprezentanii compartimentului specializat din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum si/sau, reIuzul colaborrii si
prezentrii documentelor solicitate pentru control;
11. reIuzul de a ntocmi notele explicative solicitate cu ocazia veriIicrilor sau
controalelor Iinanciar-contabile si de gestiune de ctre reprezentanii
compartimentului specializat din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova;
12. neluarea msurilor si nerespectarea termenelor dispuse n cadrul proceselor-
verbale de control pentru remedierea deIicientelor constatate, precum si
necomunicarea modului de ndeplinire a acestor msuri compartimentului specializat
din cadrul Primariei Municipiului Craiova, n termenul legal precizat n procesul-
verbal de control;
13. reIuzul de a pune la dispoziia autoritilor administratiei publice locale
documentele si inIormaiile solicitate cu privire la activitatea asociatiei de
proprietari/locatari.
B. Reinute n sarcina membrilor Comitetului Executiv:

1. adoptarea unor decizii care nu respect prevederile legislaiei n vigoare
reIeritoare la organizarea si Iuncionarea asociaiilor de proprietari/locatari si
incercarea de a pune in aplicare o astIel de decizie;
2. reIuzul organizrii adunrii generale anuale sau ori de cte ori este necesar;
3. nentocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
4. nendeplinirea atribuiilor care decurg din exercitarea contractului de mandat;
5. angajarea unui administrator - persoan Iizic sau juridic specializata, neatestat,
respectiv neautorizat;
6. neangajarea unui administrator atestat/reevaluat anual;
7. nendeplinirea sarcinilor ce le revin conIorm prevederilor legale n vigoare;
8. obstrucionarea si eschivarea de la controlul Iinanciar, contabil si de gestiune
eIectuat de ctre reprezentanii compartimentului specializat din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum si/sau, reIuzul
prezentrii documentelor solicitate pentru control;
9. reIuzul de a ntocmi notele explicative solicitate cu ocazia veriIicrilor sau
controalelor Iinanciar-contabile si de gestiune de ctre reprezentanii
compartimentului specializat din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova;
10. neluarea msurilor si nerespectarea termenelor dispuse n cadrul proceselor-
verbale de control pentru remedierea deIicientelor constatate, precum si
necomunicarea modului de ndeplinire a acestor msuri compartimentului specializat
din cadrul Primariei Municipiului Craiova, n termenul legal precizat n procesul-
verbal de control;
11. reIuzul de a pune la dispoziia autoritilor administratiei publice locale
documentele si inIormaiile solicitate cu privire la activitatea asociatiei de
proprietari/locatari;
12. neparticiparea la sedintele Comitetului, convocate de presedintele acestuia, sau de
majoritatea celorlalti membri ai Comitetului Executiv;
28

13. neluarea de masuri organizatorice in cazul in care presedintele asociatiei sau una
din persoanele angajate sa deserveasca asociatia, nu-si pot indeplini sarcinile din
diIerite motive, sau maniIesta neproIesionalism sau rea - vointa in activitatea lor;
14. neIolosirea registrului de coresponden / intrri-iesiri de ctre Comitetul
executiv, ori de cte ori un proprietar / chirias, persoan Iizic sau juridic, din
condominiu doreste s depun n scris, la asociaie, orice document care are legatur
cu activitatea asociaiei sau calitatea persoanei Iizice ori juridice din cadrul acesteia
sau neacordarea numerelor de nregistrare;
15. neIolosirea registrului de coresponden / intrri-iesiri, de ctre Comitetul
executiv, ori de cte ori asociaia elibereaz / emite orice document ctre proprietari /
chiriasi sau tere persoane;
16. nerespectarea de cte Comitetul Executiv, a unui termen de 30 de zile, de la data
nregistrrii cererii/sesizrii/ adresei, de a rspunde unui/unor proprietari din cadrul
asociaiei ori teri care au raporturi de lucru cu asociaia de proprietari/locatari, n
care s primeasc explicaii pentru situaii care in de activitatea asociaiei, altele
dect cea prevzut la art.12 pct. A lit.d) din H.G.R. nr.1588/2007;
17. aprobarea lucrarilor de reparatii si intretinere Iara analiza si selectie de oIerte
tinand seama de pret, durata de executie si calitate;
18. neaIisarea la avizier si necomunicarea proprietarilor/locatarilor a hotrrilor
adunrii generale si neaIisarea la avizier a deciziilor comitetului executiv;
19. angajarea de personal n Iunciile de administrator, contabil, casier, care au grade
de rudenie cu cenzorul sau comisia de cenzori, pn la gradul al 4-lea inclusiv;
20. neluarea de msuri n vederea bunei Iuncionri a conductelor de distribuie ap si
cldur, care constituie proprietate comun precum si de mprejmuire a platIormei
de gunoi astIel nct s aib acces doar proprietarii/locatarii membri ai asociaiei
respective.C. Reinute n sarcina Preyedintelui asociaiei de proprietari/locatari:

1. aplicarea neadecvat a reglementrilor legale n vigoare, a hotrrilor Consiliului
Local al Municipiului Craiova reIeritoare la organizarea si Iuncionarea activitii
asociaiilor de proprietari/locatari conIorm atribuiilor presedintelui (speciIicate n
statutul asociaiei de proprietari, conIorm Legii nr. 230/2007 si H.G. nr. 1588/2007 si
a Hotrrilor Adunrii Generale a Proprietarilor);
2. reIuzul de a pune la dispoziia autoritilor administratiei publice locale
documentele si inIormaiile solicitate cu privire la activitatea asociatiei de
proprietari/locatari;
3. obstrucionarea si eschivarea de la controlul Iinanciar, contabil si de gestiune
eIectuat de ctre reprezentanii compartimentului specializat din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum si/sau, reIuzul
prezentrii documentelor solicitate pentru control;
4. reIuzul de a ntocmi notele explicative solicitate cu ocazia veriIicrilor sau
controalelor Iinanciar-contabile si de gestiune de ctre reprezentanii
compartimentului specializat din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova;
5. neluarea msurilor si nerespectarea termenelor dispuse n cadrul proceselor-verbale
de control pentru remedierea deIicientelor constatate, precum si necomunicarea
29

modului de ndeplinire a acestor msuri compartimentului specializat din cadrul
Primariei Municipiului Craiova, n termenul legal precizat n procesul-verbal de
control;
6. neprezentarea la Primaria Municipiului Craiova a tuturor modiIicrilor intervenite
n structura organizatoric a asociaiei de proprietari/locatari, n termen de 30 de zile
de la data modiIicrii;
7. neaIisarea la avizier si necomunicarea proprietarilor/locatarilor a hotrrilor
adunrii generale si neaIisarea la avizier a deciziilor comitetului executiv;
8. nedepunerea n termen legal a Bilanului (pentru organizarea contabilitii n
partid dubl) sau a Situaiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (n cazul
organizrii contabilitii n partid simpl);
9. depunerea Bilanului (pentru organizarea contabilitii n partid dubl) sau a
Situaiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (n cazul organizrii
contabilitii n partid simpl) care conine date neconIorme cu situaia existent n
cadrul asociaiei de proprietari/locatari;
10. neprezentarea n cadrul adunrilor generale ale asociaiilor de proprietari/locatari
a proceselor-verbale de control ntocmite de ctre organele de control cu prezentarea
concluziilor si msurilor impuse n urma controlului;
11. aplicarea vizelor pe documentele emise de asociaie care conin inIormaii eronate
sau neconIorme cu realitatea;
12. angajarea unui administrator - persoan Iizic sau juridic specializata, neatestat,
respectiv neautorizat;
13. neangajarea unui administrator atestat/reevaluat;
14. necorelarea acordrii remuneraiilor si primelor angajailor asociaiei de
proprietari, cu hotrrile comitetului executiv si/sau a adunrii generale a
proprietarilor/locatarilor;
15. stabilirea cuantumului precum si reactualizarea indemnizaiilor angajailor
asociaiei de proprietari/locatari - Ir hotrrea comitetului executiv si/sau a adunrii
generale a proprietarilor/locatarilor;
16. validarea prin semntur si stampil a unor liste lunare de plat pe care nu sunt
evideniate consumurile reale si sunt majorate tariIele practicate de Iurnizor.
17. calcularea penalizrilor Ir respectarea Legii nr. 230/2007 si a H.G. nr.
1588/2007;
18. deschiderea conturilor bancare ale asociaiei de proprietari/locatari n nume
propriu;
19. ngrdirea proprietarilor/locatarilor n dreptul de Iolosire a spaiilor din
proprietatea comun;
20. ngrdirea proprietarilor/locatarilor n dreptul de a cunoaste toate aspectele ce in
de activitatea asociaiei si de a avea acces, la cerere, la orice document al acesteia;
21. reIuzul nejustiIicat de a acorda avizele necesare executrii unor lucrri;
22. reIuzul nejustiIicat de a elibera adeverine din care s rezulte lipsa/existena
datoriilor proprietarilor/locatarilor ctre asociaia de proprietari/locatari;
23. nenregistrarea cererilor, sesizrilor si contestaiilor scrise cu privire la
repartizarea cotelor de ntreinere si nerespectarea termenului legal de 7 zile pentru
rspunsul la aceste contestaii;
24. Iolosirea sumelor ncasate din Iondul de rulment n alte scopuri dect cele
prevzute de actele normative n vigoare;
25. Iolosirea sumelor ncasate din venituri n alte scopuri dect cele prevzute de
actele normative n vigoare;
26. reIuzul organizrii adunrii generale cel puin o dat pe an, n primul trimestru,
sau ori de cte ori proprietarii/locatarii solicit organizarea acestora;
30

27. nencheierea Iormelor de angajare pentru personalul angajat al asociaiei de
proprietari/locatari;
28. nencheierea contractelor de mandat pentru personalul ales dintre membri
asociaiei de proprietari/locatari;
29. nerespectarea prevederilor legale cu privire la repartizarea cheltuielilor n cadrul
asociaiei de proprietari/locatari;
30. schimbarea destinaiei spaiilor comune Ir avizul comitetului executiv si Ir
acceptul proprietarilor/locatarilor direct aIectai cu care se nvecineaz pe orizontal si
vertical spaiul supus schimbrii;
31. executarea unor lucrri de reparaii sau ntreinere la prile din proprietatea
comun Ir a Ii supuse aprobrii comitetului executiv - cu excepia cazurilor n care
aceste lucrri au caracter de urgen (nlocuirea unor robinei, evi, becuri,
ntreruptoare, desIundri coloane, etc.);
32. repartizarea cheltuielilor pentru spaiile cu alt destinaie din cadrul
condominiului Ir ncheierea de convenii sau Ir hotrrea comitetului executiv, n
cazul n care proprietarii/chiriasii acestor spaii reIuz ncheierea conveniei;
33. neurmrirea la zi a crii tehnice;
34. nerezolvarea situaiilor litigioase aprute n cadrul asociaiei de
proprietari/locatari si neprezentarea modului de soluionare a acestora n Iaa adunrii
generale a proprietarilor/locatarilor;
35. neacionarea n instana de judecat a proprietarilor/locatarilor restanieri la plata
cotelor lunare de contribuie pe o perioad mai mare de 90 de zile;
36. nenregistrarea cererii de nscriere a privilegiului imobiliar asupra
apartamentelor deinute de proprietarii/locatarii restanieri din condominiu;
37. nentocmirea Iiselor de atribuii pentru personalul angajat al asociaiei de
proprietari/locatari (presedinte, membrii comitetului executiv, cenzor sau comisia de
cenzori, administrator, contabil, casier);
38. neIolosirea registrului de coresponden / intrri-iesiri de ctre presedintele
asociaiei sau mputernicitul acestuia, ori de cte ori un proprietar / chirias, persoan
Iizic sau juridic, din condominiu doreste s depun n scris, la asociaie, orice
document care are legatur cu activitatea asociaiei sau calitatea persoanei Iizice ori
juridice din cadrul acesteia sau neacordarea numerelor de nregistrare;
39. neIolosirea registrului de coresponden / intrri-iesiri, de ctre presedintele
asociaiei sau mputernicitul acestuia, ori de cte ori asociaia elibereaz / emite orice
document ctre proprietari / chiriasi sau tere persoane;
40. nerespectarea de cte presedintele asociaiei sau mputernicitul acestuia, a unui
termen de 30 de zile, de la data nregistrrii cererii/sesizrii/ adresei, de a rspunde
unui/unor proprietari/locatari din cadrul asociaiei ori teri care au raporturi de lucru
cu asociaia de proprietari/locatari, n care s primeasc explicaii pentru situaii care
in de activitatea asociaiei, altele dect cea prevzut la art.12 pct. A lit.d) din H.G.R.
nr.1588/2007, explicaii ce se vor da numai cu avizul Comitetului Executiv
consemnat n registrul de decizii;
41. neglijarea reglementarii raporturilor juridice prevazute de lege ,dintre asociatie si
proprietarii spatiilor cu alta destinatie, respectiv neincheierea conventiilor anuale,
sau stabilirea prin hotarare a Comitetului Executiv a contributiei lunare a Iiecarui
astIel de proprietar;
42. neaIisarea, la avizierul Iiecarei asociaii de proprietari/locatari, prin grija
presedintelui sau mputernicitului acestuia, a persoanelor care Iac parte din Comitetul
31

executiv, Comisia de cenzori/cenzorului persoana Iizica sau juridic specializat,
administratorului, contabilului si casierului;
43. neasigurarea Iurnizorului de energie termica a conditiilor de citire a grupurilor de
masurare montate in condominii pentru a putea Ii respectate clauzele din contractul
de Iurnizare a energiei termice incheiat intre asociatie si Iurnizorul de utilitati;
44. nemeninerea, la avizierul asociaiei, a listei lunare de plata aIisata, pan la
momentul nlocuirii acesteia cu lista de plat urmatoare;
45. nentocmirea Situaiei soldurilor elementelor de activ si pasiv n cazul Iuziunii
sau divizrii asociaiilor de proprietari/locatari n condiiile legii si nencheierea
protocolului de predare primire intre parti cu sumele reprezentand activele si
pasivele insusite atat de asociatia nou inIiintata cat si de asociatia din care s-a
desprins, precum si locaia platIormei de gunoi si numrul de pubele de gunoi
preluate.
46. neprezentarea organelor de control a listei cu proprietarii/locatarii debransai de la
sistemul centralizat de nclzire si procesele verbale de constatare ncheiat de
Societatea Termo Craiova SRL;
47. aprobarea debranserilor de la sistemul centralizat de nclzire cu nclcarea art.30-
31 din prezentul regulament.
48. neanunarea Poliiei Locale n cazul n care se constat modiIicarea de elemente
constructive sau a instalaiilor de nclzire din apartamente sau din spaiile comune cu
nclcarea legislaiei n vigoare.

D. Reinute n sarcina Administratorului:

1. aplicarea neadecvat a reglementrilor legale n vigoare, a hotrrilor Consiliului
Local al Municipiului Craiova, reIeritoare la organizarea si Iuncionarea

activitii asociaiilor de proprietari/locatari conIorm atribuiilor administratorului
(speciIicate n statutul asociaiei de proprietari, conIorm Legii nr. 230/2007 si HG
nr. 1588/2007), a hotrrilor adunrii generale a proprietarilor/locatarilor si
deciziilor comitetului executiv;
2. obstrucionarea si eschivarea de la controlul Iinanciar, contabil si de gestiune
eIectuat de ctre reprezentanii compartimentului specializat din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum si/sau, reIuzul
prezentrii documentelor solicitate pentru control;
3. reIuzul de a ntocmi notele explicative solicitate cu ocazia veriIicrilor sau
controalelor Iinanciar-contabile si de gestiune de ctre reprezentanii
compartimentului specializat din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova;
4. neluarea msurilor si nerespectarea termenelor dispuse n cadrul proceselor-verbale
de control pentru remedierea deIicientelor constatate, precum si necomunicarea
modului de ndeplinire a acestor msuri compartimentului specializat din cadrul
Primariei Municipiului Craiova, n termenul legal precizat n procesul-verbal de
control;
5. deinerea Iunciei de administrator Ir certiIicat de atestare sau Iar certiIicat de
atestare vizat anual conIorm regulamentului aprobat prin Hotrrea Consiliului Local
al Municipiului Craiova;
32

6. neconstituirea garaniei materiale la nivelul stabilit de adunarea general a
membrilor asociaiei de proprietari/locatari;
7. deschiderea conturilor bancare ale asociaiei de proprietari/locatari n nume
propriu;
8. ngrdirea dreptului proprietarilor/locatarilor de a Iolosi spaiile din proprietatea
comun;
9. impunerea n mod abuziv la plata cotelor lunare de ntreinere a unui numr mai
mare sau mai mic de persoane care locuiesc sau desIsoar activiti n cadrul
condominiului; nedeclararea numrului real de persoane n vederea Iacturrii
cheltuielilor pentru colectarea deseurilor menajere;
10. nentocmirea si neaIisarea listei de plat n termen de maxim 5 zile de la data
primirii ultimei Iacturi cu toate cheltuielile explicitate ( cheltuieli comune sau pe
persoana);
11. neevidenierea pe listele de plat a tuturor consumurilor reale si majorarea
tariIelor practicate de Iurnizor;
12. recuperarea prin listele lunare de plat a unor sume diIerite de cele din Iacturile
emise de Iurnizorii de utiliti;
13. nepredarea tuturor documentelor contabile, bunurilor si valorilor bnesti pe baz
de proces-verbal, n situaia n care, din diverse motive nu mai ocup aceast Iuncie,
comitetului executiv al asociaiei de proprietari/locatari sau persoanei nou angajate si
de a prezenta descarcarea de gestiune in Iata organelor de conducere ale asociatiei;
14. nedepunerea n termen legal a Bilanului (pentru organizarea contabilitii n
partid dubl) sau a Situaiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (n cazul
organizrii contabilitii n partid simpl), n situaia n cumulrii si Iunciei de
contabil;
15. depunerea Bilanului (pentru organizarea contabilitii n partid dubl) sau a
Situaiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (n cazul organizrii
contabilitii n partid simpl) care conine date neconIorme cu situaia existent n
cadrul asociaiei de proprietari/locatari, n situaia cumulrii si Iunciei de contabil;
16. nentocmirea Situaiei soldurilor elementelor de activ si pasiv n cazul Iuziunii
sau divizrii asociaiilor de proprietari/locatari n condiiile legii si nencheierea
protocolului de predare primire intre parti cu sumele reprezentand activele si
pasivele insusite atat de asociatia nou inIiintata cat si de asociatia din care s-a
desprins, precum si locaia platIormei de gunoi si numrul de pubele de gunoi
preluate- n situaia cumulrii si Iunciei de contabil;
17. calcularea penalizrilor Ir respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 si HG
nr. 1588/2007, n situaia cumulrii si Iunciei de casier;
18. necitirea contoarelor individuale din apartamentele proprietate la termenele
stabilite prin hotrrea adunrii generale a proprietarilor sau a comitetului executiv;
19. neIolosirea Iormatului tipizat impus de O.M.F. nr. 1969/2007 pentru ntocmirea
listelor de plat si/sau necompletarea tuturor cmpurilor impuse prin acesta;
20. nentocmirea Registrului Jurnal n situaia n care cumuleaz si Iuncia de
contabil;
21. eliberarea chitanelor Ir evidenierea tuturor sumelor deIalcate, n cazul
achitrii integrale a cotelor de contribuii lunare (ex.: contribuia la cheltuieli lunare
/luna/ data, Iond de reparaii, penalizri, etc.) n situaia cumulrii si Iunciei de
casier;
22. neeliberarea chitanei separat la ncasarea Iondului de rulment pentru situaia n
care cumuleaz Iuncia de casier;
23. neIolosirea documentelor cu regim special impuse de legislaia n vigoare;
24. Iolosirea sumelor ncasate din Iondul de rulment n alte scopuri dect cele
prevzute de actele normative n vigoare;
33

25. Iolosirea sumelor ncasate din venituri n alte scopuri dect cele prevzute de
actele normative n vigoare;
26. nerespectarea prevederilor legale cu privire la repartizarea cheltuielilor n cadrul
asociaiei de proprietari/locatari;
27. decontarea unor cheltuieli administrative (teleIonie, bonuri benzin, abonament
transport n comun etc.) Ir decizia comitetului executiv;
28. includerea n listele de plat a unor sume modiIicate, mrite nejustiIicat pentru
indemnizaiile si/sau primele angajailor asociaiei de proprietari/locatari - Ir
acordul adunrii generale a proprietarilor/locatarilor;
29. repartizarea cheltuielilor pentru spaiile cu alt destinaie din cadrul
condominiului Ir ncheierea de convenii sau Ir hotrrea comitetului executiv, n
cazul n care proprietarii/chiriasii acestor spaii reIuz ncheierea conveniei;
30. gestionarea eronat si n detrimentul intereselor proprietarilor/locatarilor
asociaiei, a patrimoniului (a mijloacelor materiale, bnesti, a Iondului de rulment si a
altor Ionduri constituite, a dobnzilor aIerente acestor Ionduri, neachitarea la termen a
Iacturilor de utiliti);
31. neimplicarea imediata in solutionarea oricarei sesizari a proprietarilor, in ceea ce
priveste necesitatea repararii partilor comune, si neinceperea procedurilor de
remediere a deIectiunilor constatate;
32. eIectuarea lucrarilor de reparatii si intretinere, Iara instiintarea si aprobarea
Comitetului Executiv al Asociatiei;
33. reIuzul de a remedia si corecta orice greseala de calcul sau de repartitie a
cheltuielilor, la sesizarea unui proprietar/locatar;
34. reIuzul de a da orice relatie reIeritoare la componenta debitului unui
proprietar/locatar, si justiIicarea oricaror cheltuieli trecute n debitul respectiv;
35. reIuzul de a pune la dispoziia autoritilor administratiei publice locale
documentele si inIormaiile solicitate cu privire la activitatea asociatiei de
proprietari/locatari;
36. neimpunerea la plat a proprietarilor/locatarilor spaiilor indiIerent de destinaie
(de locuin sau alt destinaie) debransai ilegal, Ir procesul-verbal de constatare
ntocmit de Societatea Termo Craiova SRL;

E. Reinute n sarcina Casierului:

1. necompletarea la zi a Registrului de cas;
2. completarea Registrului de cas n mod eronat, cu omisiuni, sau pe un alt Iormat
dect cel prevzut de Regulamentul privind operaiunile de cas;
3. eliberarea chitanelor Ir evidenierea tuturor sumelor deIalcate, n cazul achitrii
integrale a cotelor de contribuii lunare (ex.: Iond de reparaii, penalizri, etc.);
4. neeliberarea chitanei separat la ncasarea Iondului de rulment;
5. Iolosirea unor chitaniere Ir regim special aprobat de legislaia n vigoare;
6. nentocmirea proceselor verbale de constatare a diIerenelor de cas att cu ocazia
controalelor comisiei de cenzori, ct si n cazul altor situaii posibile si/sau
nsusirea plusurilor de cas;
7. neoperarea chitanelor n registrul de cas la data ntocmirii lor;
8. cumularea Iunciei de administrator si contabil;
9. deschiderea conturilor bancare ale asociaiei de proprietari/locatari n nume
propriu;
10.neconstituirea garaniei materiale prevzut de art. 12 din Legea 22/1969
(respectiv de minim un salariu si de maxim trei salarii tariIare lunare ale
gestionarului; ea nu va putea depsi valoarea bunurilor ncredinate);
34

11.calcularea penalizrilor Ir respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 si HG nr.
1588/2007;
12. obstrucionarea si eschivarea de la controlul Iinanciar, contabil si de gestiune
eIectuat de ctre reprezentanii compartimentului specializat din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum si/sau, reIuzul colaborrii
si prezentrii documentelor solicitate pentru control;
13. reIuzul de a ntocmi notele explicative solicitate cu ocazia veriIicrilor sau
controalelor Iinanciar-contabile si de gestiune de ctre reprezentanii
compartimentului specializat din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova;
14. neluarea msurilor si nerespectarea termenelor dispuse n cadrul proceselor-
verbale de control pentru remedierea deIicientelor constatate, precum si
necomunicarea modului de ndeplinire a acestor msuri compartimentului specializat
din cadrul Primariei Municipiului Craiova, n termenul legal precizat n procesul-
verbal de control;
15. reIuzul de a pune la dispoziia autoritilor administratiei publice locale
documentele si inIormaiile solicitate cu privire la activitatea asociatiei de
proprietari/locatari;
16. nepredarea tuturor documentelor contabile, bunurilor si valorilor bnesti pe baz
de proces-verbal, n situaia n care, din diverse motive nu mai ocup aceast Iuncie,
comitetului executiv al asociaiei de proprietari/locatari sau persoanei nou angajate.

F. Reinute n sarcina Contabilului:

1. necompletarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidena
Iondului de reparaii, registrului pentru evidena Iondului de rulment, registrului
pentru evidena sumelor speciale, registrului pentru evidena Iondului de
penalizri;
2. neconIormarea privind cerina solicitrii si pstrrii (arhivrii) extraselor de cont
lunare (sau oglinda soldului si operaiunilor bancare), pentru Iiecare cont (al
asociaiei de proprietari) n parte;
3. nerespectarea prevederilor privind arhivarea documentelor legale;
4. neoperarea tuturor documentelor de ncasri, pli, Iacturi, documente bancare,
etc. si necorelarea cu listele de plat si cu celelalte documente contabile,
Iinanciare;
5. cumularea Iunciei de administrator si casier;
6. nedepunerea n termen legal a Bilanului (pentru organizarea contabilitii n
partid dubl) sau a Situaiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (n cazul
organizrii contabilitii n partid simpl);
7. depunerea Bilanului (pentru organizarea contabilitii n partid dubl) sau a
Situaiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (n cazul organizrii
contabilitii n partid simpl) care conine date neconIorme cu situaia existent
n cadrul asociaiei de proprietari/locatari;
8. nentocmirea Situaiei soldurilor elementelor de activ si pasiv n cazul Iuziunii
sau divizrii asociaiilor de proprietari/locatari n condiiile legii, si
nencheierea protocolului de predare primire intre parti cu sumele
reprezentand activele si pasivele insusite atat de asociatia nou inIiintata cat si
de asociatia din care s-a desprins, precum si locaia platIormei de gunoi si
numrul de pubele de gunoi preluate;
9. obstrucionarea si eschivarea de la controlul Iinanciar, contabil si de gestiune
eIectuat de ctre reprezentanii compartimentului specializat din cadrul aparatului
35

de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum si/sau, reIuzul colaborrii
si prezentrii documentelor solicitate pentru control;
10. reIuzul de a ntocmi notele explicative solicitate cu ocazia veriIicrilor sau
controalelor Iinanciar-contabile si de gestiune de ctre reprezentanii
compartimentului specializat din din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova;
11. neluarea msurilor si nerespectarea termenelor dispuse n cadrul proceselor-
verbale de control pentru remedierea deIicientelor constatate, precum si
necomunicarea modului de ndeplinire a acestor msuri compartimentului specializat
din cadrul Primariei Municipiului Craiova, n termenul legal precizat n procesul-
verbal de control;
12. reIuzul de a pune la dispoziia autoritilor administratiei publice locale
documentele si inIormaiile solicitate cu privire la activitatea asociatiei de proprietari;
13. nepredarea tuturor documentelor contabile, bunurilor si valorilor bnesti pe baz
de proces-verbal, n situaia n care, din diverse motive nu mai ocup aceast Iuncie,
comitetului executiv al asociaiei de proprietari/locatari sau persoanei nou angajate.
G. Reinute n sarcina Proprietarilor:
Pentru proprietarii spatiilor cu destinatie de locuinta :

1. modiIicarea instalaiilor de distribuie a utilitilor care trec prin proprietatea sa, de
asa natura incat sa prejudicieze ceilalti proprietari/locatari in vreun Iel, Ir reIeratul
tehnic de specialitate al Iurnizorului de utilitati respectiv si Ir avizul Comitetului
Executiv;
2. reIuzul de a colabora cu asociatia de proprietari/locatari in cazul inlocuirii sau
repararii unor instalatii de deservire comuna, instalatii care trec prin
proprietatea/locuina sa, si reIuzul sau de a permite accesul in locuinta sa sau a
spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta, a celor desemnati sa eIectueze att
lucrrile de reparaii, de veriIicare si inventariere a instalaiilor de nclzire sau de
intretinere, cat si citirea contoarelor individuale din apartamentele proprietate la
termenele stabilite prin hotrrea adunrii generale a proprietarilor/locatarilor sau a
comitetului executiv;
3. ocuparea abuziva, Iolosirea exclusiva si in scopuri personale, a unei parti din
utilitatile sau spatiile ce Iac parte din proprietatea comuna sau se aIla in administrarea
asociatiei de proprietari/locatari;
4. nerespectarea deciziilor Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari, in
ceea ce priveste deinerea animalelor de companie si a orelor de odihn;

Pentru proprietarii spaiilor cu alt destinatie dect cea de locuin:

5. schimbarea activitatii initiale desIasurat in spaiul respectiv (activitate pentru care
proprietarii/locatarii direct aIectai pe plan orizontal si vertical cu care se nvecineaz
si-au dat acordul iar comitetul executiv si-a dat avizul), Ir avizul comitetului
executiv si acordul vecinilor direct aIectai pe plan orizontal si vertical.
6. reIuzul proprietarului de a permite accesul reprezentailor asociaiei de
proprietari/locatari n spaiul respectiv, cu ocazia citirii aparatelor de msur si
36

control sau a eIecturii unor reparaii la instalaiile comune care trec prin proprietatea
sa.
7. reIuzul proprietarului spaiului cu alta destinatie de a colabora cu reprezentatii
asociaiei de proprietari/locatari in vederea eIecturii unui punctaj lunar, (sau ori de
cte ori este nevoie), in ceea ce privesc Iacturile de utilitti.
8. reIuzul proprietarului spaiului cu alt destinaie de a ncheia contracte cu Iurnizorii
serviciilor de utiliti sau convenii cu asociaiile de proprietari/locatari.
H. Reinute n sarcina firmelor prestatoare
de servicii
1.. Repartizarea costurilor energiei termice si calculul supraIeelor echivalente trmic
nu respect prevederile stabilite de prezentul regulament si Ordinele ANRSC
nr.483/2008 si 343/2010.
2. n cazul n care Iirmele autorizate de ANRSC pentru exploatarea repartitoarelor de
costuri Iolosesc n programul de calcul rotunjiri, n aIar de calculul preului Iinal la
consumator.
3. n cazul n care Iirmele autorizate de ANRSC pentru exploatarea repartitoarelor de
costuri repartizeaz costurile de energie termic conIorm Ordinului 343/2010 desi la
ncheiera contractului cu asociaia de proprietari/locatari nu erau ntrunite condiiile
impuse de art.6 din Anexa nr.3 din Ordinul ANRSC nr.255/2006
4. EIectuarea inventarierii Ir a ine cont de realitatea de pe teren n ceea ce priveste
tipul si dimensiunile caloriIerelor, conductelor si coloanelor de distribuie si a
izolaiilor nedemontabile aplicate sistemelor de distribuie.
5.ReIuzul punerii la dispoziia organelor de control a documentelor solicitate, n
vederea veriIicrii repartizrii costurilor energiei termice n condominiu.
6. Neeliberarea documentelor solicitate n original sau copii certiIicate la cererea
organului de control.
7. Neducerea la ndeplinire a msurilor dispuse conIorm recomandrilor ce decurg
din procesul-verbal ncheiat n urma controlului eIectuat, n termenul precizat n actul
de control.
8. Nerespectarea de ctre Iirmele prestatoare de servicii de punere n practic a
prezentului regulament pn la termenul de 01.10.2013.
9. ReIuzul de a prezenta modul de calcul al supraIeelor echivalente termic;

(2) Contraveniile prevzute la alin.(1) lit.A,B,C,D,E,F,G din prezentul
Regulament se sancioneaz cu AVERTISMENT sau cu AMEND cuprins ntre
200 si 2.500 lei.
(3) Contraveniile prevzute la alin.(1) lit.H din prezentul Regulament se
sancioneaz cu AMEND cuprins ntre 700 si 2.500 lei.
Art.35. Contraveniile prevzute prin prezentul Regulament se constat si
sancioneaz pe baz de proces-verbal de contravenie de ctre persoanele
mputernicite n acest scop prin Dispoziia Primarului Municipiului Craiova.
37

Art.36. Prevederile art.32 din prezentul regulament privitoare la contravenii,
se completeaza cu dispoziiile Ordonanei Guvernului nr.2/2001 aprobat si
modiIicat de Legea nr.180 / 2002, cu modiIicrile si completrile ulterioare.


CAP.XI.
DISPOZIII TRANZITORII $I FINALE

Art. 37. Contravaloarea n lei a cotelor de ntreinere ce trebuie achitat de
proprietarii/locatarii spaiilor cu destinaie de locuin sau alt destinaie se realizeaz
prin nmulirea cantitii repartizate cu preul unitar rezultat din Iactura emis de
Iurnizor.
Art. 38. La nstrinarea proprietilor din cadrul condominiului, repartitoarele
de costuri trebuie s rmn montate n instalaie si vor Ii preluate de noul proprietar.
Art. 39. n cazul n care, n urma calculelor de repartizare, prestatorul constat
anomalii n repartizarea cheltuielilor pentru unele spaii cu destinaie de locuin sau
alt destinaie, va anuna n scris asociaia/asociaiile de proprietari/locatari n vederea
veriIicrilor, iar pentru acel/acele spaii repartizarea cheltuielilor se va Iace
considerndu-le ca Iiind Ir repartitoare de costuri.
Art. 40. Prezenta metodologie de repartizare a cantitilor de ap aIerent se va
aplica att de asociaiile de proprietari/locatari ct si n cazul n care aceast
repartizare se realizeaz de prestatori autorizai sau dac locatarii sunt preluai n
Iacturare individual.
Art. 41. Prestatorul trebuie s poat aplica sigilii cu serie unic individualizat
pentru Iiecare sigiliu aplicat n parte
Art.42. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile
legislaiei n vigoare. Orice modiIicare a legilor speciIice asociaiilor de
proprietari/locatari va opera si asupra prezentului regulament, imediat dup
publicarea lor in Monitorul OIicial al Romaniei.
Art.43. (1) Prevederile prezentului Regulament intr n vigoare de la data
aducerii la cunostina public n condiiile Legii 215/2001 privind administraia
public local, republicat, cu modiIicrile si completrile ulterioare.
(2) La aceeasi dat si nceteaz eIectele H.C.L. nr.160/2011 si H.C.L.
nr.66/2000 modiIicat prin HCL nr.140/2005, precum si orice alte dispoziii contrare.PRE$EDINTE DE $EDIN,
Marian VASILE