Sunteți pe pagina 1din 57

LECTURI SUPLIMENTARE

ALICE N ARA MINUNILOR


LECTURI SUPLIMENTARE LEWIS CARROLL

ALICE IN ARA MINUNILOR


Cu ilustraiile autorului
Traducerea: Aura Brais Traducerea versurilor: Vasile Poenaru

Editura CORESI
Bucureti, 1999

Coperta: Clara G. Hadai Titlul original: Alice in Wonderland


Editura CORESI. Toate drepturile rezervate. Editura CORESI e te !arc" #$re%i trat" a S. C. CORESI SR&. 'dre a: Editura C RESI! Strada "e#$ I$ "o%rescu &'(! Sector )! CP l'&**! Bucure+ti *,*,,$ Tele(o$)(a*: --. ,)**/ .)- *))0$ +irector e*ecutiv: ,ic-iela G#%" Editor: .a ile /oe$aru

Descrierea CIP a Bibliotecii Naio ale CARROLL! LEWIS Alice " ara Mi u ilor ) &e0i Carro1 2 trad. : 'ura Brai , .a ile /oe$aru 2 3 Bucureti : Editura Core i, 1999 145 p. 2 ii. 2 46 c!. 3 7Colec8ia &ecturi upli!e$tare9 Tit. ori%. 7e$%.9 : 'lice i$ :o$derla$d. ISB; 9<=3>?53@>l39 I. Brai , 'ura 7trad.9 II. /oe$aru, .a ile 7trad.9 541.11l39=3=6A1=@.1 Tiparul: 1;I.ERS1& S. '., Bucureti
Pri ted I Ro#$ ia ISBN %&'()*+(,)l(%

#$ du12'a#ia3a aurit2 B Pluti# alene to4i$ 5ti4i! v6slele! dac2 nu 1ractici! Nu #erg ca ni+te ro4i$ Iar s2 c6r#e+ti un vas cu #6na

Micu42 ' cu# s2 1o4i7 A8! trei sunt! "oa#ne9 Ce cru3i#e! Pe'o vre#e ca de vis! S2'#i ceri 1ove+ti! c2nd eu a%ia #ai Pot 4ine'un oc8i desc8is9 "ar vocea'#i sla%2 cu# s2'n:runte Trei guri strig6nd decis7 Poruncitoarea Pri#a; 4i12: <=nce1e! nu :i surd9> Cu'un glas #ai %l6nd! Secunda- s1er2 S2 1un +i'un 1ic de'a%s?d$ Iar Tertia. =#i taie vor%a "oar la orice #inut$ A1oi t2cerea le cu1rinde 5i ' ur#2rind'o'n g6nd Pe :ata ce! =n vis! 1rin @ara Minunilor u#%l6nd! Vor%e+te cu'ani#ale! 12s2ri 'Au#ate'orBi cre36nd9
Nota traductoarei: )$ EC1lica4iile cuvintelor #arcate cu ci:re se dau la 1aginile )-&'l-($ -$ Cuvintele ti12rite cu litere italice D<a1lecate>E redau su%linierile :2cute de autor #$ teCtul original$

Ci ori de cate ori =#i seac2 I#agina4ia 5i <continuarea ' alt2dat2> Roste+te vocea #ea! S1un ele:>'Acu# e Falt2dat2G9> 5i'nce1 a insista$ A+a crescu 1ovestea @2rii Minunilor! cu'a ei Cunun2 de'=nt2#1l2ri ciudate! Iscate vrei ' nu vrei9 5i vesela ec8i12! seara! Plec2 la casa ei$ Alice9 ia o 1oveste/ 1une'o Cu! %l6nd2! #ana ta Unde co1il2ria u#1le Cu vis #e#oria! Aloare'adus2 din loc s:6nt "e'un 1elerin&/ o stea9

Ca-itolul . Cobor$rea " /i0ui a Ie-ura1ului


'ezat" lD$%" ora ei, pe !alul apei, 'lice #$cepu e a e plicti i, pe$tru c" $u avea $i!ic de ("cut. Ba c-iar, o dat" au de dou" ori, aru$ca e o privire a upra c"r8ii pe care o citea ora ei, dar $u v"zu $ici poze, $ici dialo%: E&a ce3o (i Fu$" o carte ("r" poze i ("r" dialo%GH e #$treF" 'lice. Ci doar ce era pe pu$ctul de a c-iFzui 7atDt cDt e poate c-iFzui pe o ari8" ca a ta, care te #$dea!$" la !o8"it9 dac" pl"cerea de a #!pleti o coro$i8" de (lori !erita o te$eala de a e ridica i de a cule%e !ar%arete, cD$d, deodat", u$ Iepura 'lF, cu oc-ii de !"r%ea$@, trecu #$ (u%" c-iar pe lD$%" ea. ;i!ic $u (u #$ !" ur" "3i tDr$ea c" !irarea2 $u i e p"ru neo%i+nuit $ici c-iar atu$ci cD$d #l auzi pe Iepura Fo!F"$i$d: E.ai, vai, vaiI O " #$tDrziiIH ,ai tDrziu, cD$d e %D$di la #$tD!plarea a ta, #i d"du ea!a c" 3ar (i cuve$it " o !ire, dar, #$ acea clip", totul #i p"ru cDt e poate de (ire c. Iepuraul scoase din %u3unarul vestei un ceasornic! e uit" la el i apoi e pu e di$ $ou pe (u%", !ult !ai iute de data a ta. ."zD$d u$a ca a ta, 'lice e repezi #$ picioare2 de #$dat" #i d"du ea!a c" $u !ai v"zu e
'evHI ,.JH K

$iciodat" pD$" atu$ci u$ Iepure care " aiF" ve t" cu Fuzu$are i $ici cea pe care "3l coat" di$ ele. Ci, tare curioa ", o lu" la (u%", pe te cD!p, pe ur!ele Iepuraului, pe care, cu pu8i$ $oroc, #l z"ri toc!ai cD$d e trecura #$tr3o vizui$" !"ricic" de uF tu(iuri. ;u trecu !ult i 'lice e (uri" la rD$dul ei #$ vizui$", ("r" a cu!p"$i #$ " la (elul #$ care va treFui " ia " #$apoi. O Fucat" de dru!, !er e pri$ vizui$" ca pri$tr3u$ tu$el drept, apoi o lu" Fru c la vale, dar atDt de Fru c, #$cDt 'lice $ici $3apuc" " e oprea c"2 e trezi alu$ecD$d #$ Lo , ca #$tr3u$ pu8, (oarte, (oarte adD$c. Mie pu8ul era (oarte adD$c, (ie 'lice c"dea (oarte, (oarte do!ol, c"ci, #$ vre!e ce c"dea, avu ti!p " privea c" pe #$delete #$ Lurul ei i " e #$treFe ce ur!a " e #$tD!ple. ,ai #$tDi, e tr"dui " privea c" #$ Lo , pre a e l"!uri a upra locurilor u$de va aLu$%e, dar e ("cea u$ #$tu$eric di$ ce #$ ce !ai !are, ca " !ai poat" de lui ceva. 'poi e uit" la pere8ii pu8ului i F"%" de ea!" c" erau acoperi8i cu ra(turi cu provizii i cu etaLere cu c"r8i2 di$ loc #$ loc e %" eau a%"8ate -"r8i %eo%ra(ice i taFlouri, #$ trecere, lu" de pe u$ ra(t u$ Forca$, pe a c"rui etic-et" era cri : +1&CE'NO +E /ORTOC'&E, dar, pre !area ei deza!"%ire, ace ta era %ol. ;u cutez" "3l aru$ce, de tea!" ca, #$ c"dere, ace ta " $u lovea c" pe ci$eva care 3ar putea a(la dede uFt. IzFuti cu %reu " aeze Forca$ul pe u$ alt ra(t pe lD$%" care alu$eca. EEi, Fi$eIH #i zi e 'lice, Edup" o aa c"dere, $ici c3o "3!i !ai pe e cD$d !" voi da de3a dura pe c"riI CDt de curaLoa " a! " le par celor de aca "I +e acu!, c-iar de3ar (i " cad de pe acoperi, $3a !ai coate $ici u$ u$et.H 7Ci e !ai !ult ca i%ur c" %r"ia adev"rul.9 ...C"dea, c"dea, c"dea. EO " #$ceteze vreodat" c"derea a taG ," #$treF, oare cD8i Pilo!etri oi (i coForDt pD$"

T
acu!H, #i pu e ea cu %la tare. ECred c" voi aLu$%e u$deva, pri$ ce$trul p"!D$tului. Ia " vede!: a ta ar #$ e!$a, cred eu, o adD$ci!e de a e !ii de Pilo!etri...H 7c"ci, vede8i voi, 'lice #$v"8a e cDte ceva de pre ace t lucru di$ lec8iile de la coal" i, dei !o!e$tul #$ care "3i dovedea c" cu$oti$8ele (u e e pro t ale , dat (ii$d c" $u e %" ea $i!e$i care 3o aud", ea %" i de cuvii$8" " !ai repete o dat"9... E+a, ca! a ta ar (i di ta$8a cu apro*i!a8ie, dar #$ cazul " ta !" #$treF la ce &atitudi$e> au &o$%itudi$e< a! aLu$ GH 7'lice $3 avea $ici cea !ai va%" idee de pre ce voia " #$ e!$e &atitudi$ea ori &o$%itudi$ea, dar i e p"rea tare pl"cut " ro tea c" cuvi$te i!pre io$a$te.9 E," #$treFH, relu" ea, dup" pu8i$" vre!e, Eoare voi tr"Fate p"!D$tul dintr'o 1arte =n cealalt27 Ce $o ti! ar (i " apar pri$tre oa!e$ii care !er% cu capul #$ Lo I '$tipatiii, cred...H 7i e i!8i tare !ul8u!it", de data a ta, c" $u e %" ea $i!e$i pe lD$%" ea, care 3o poat" auzi, c"ci ace ta $u p"rea a (i cuvD$tul cel !ai

potrivit9... E+ar va treFui "3i #$treF, cu i%ura$8", de $u!ele 8"rii: EMi8i a!aFil", doa!$", $e a(l"! cu!va #$ ;oua Qeela$d" ori #$ 'u traliaGH 7Cuvi$tele ei (ur" #$ o8ite de o plec"ciu$e 3 i #$c-ipui8i3v" ce (el de plec"ciu$e poate (ace ci$eva a(lat #$ pli$" c"dereI Crede8i c" voi a8i reui, dac" v3a8i a(la #$tr3o a t(el de #!preLurareG9 E+ar de3o voi #$treFa aa ceva, doa!$a #i va i!a%i$a c" are de3a (ace cu o (eti8" tare $etiutoareI /ri$ ur!are, ar (i !ai Fi$e " $u3i pu$ $ici o #$treFare, poate c" voi z"ri $u!ele 8"rii cri pe u$deva.H C"dea, c"dea, c"dea. Cu! $3avea $i!ic !ai Fu$ de ("cut, 'lice #$cepu iar " vorFea c": E+i$a cred c"3!i va i!8i lip a de ear", cu i%ura$8"IH 7+i$a era pi ica ei.9 ESper c" $u vor uita, la ora ceaiului, "3i pu$" i +i$ei lapte. +i$a, dr"%u8a !ea, ce !ult a dori " te a! aici, lD$%" !i$eI ;u u$t oareci pri$ v"zdu-, dar #$ c-i!F ai putea pri$de cDte u$ liliac. Ctii, liliecii e a ea!"$" !ult cu oarecii. Oare pi icile !"$D$c" lilieciG !" #$treF.H

I
'lice, care #$tre ti!p #$cepu e " a8ipea c", repeta #$tru$a, ca pri$ vi : E/i icile !"$D$c" lilieciGH i u$eori e !ai #$curca: E&iliecii !"$D$c" pi iciGH Cu! tot $u tia " r" pu$d" la acea t" #$treFare, $u prea co$ta cu! o (or!ula. #i d"du ea!a c" era %ata " a8ipea c" de3a Fi$elea. Toc!ai #$cepu " e vi eze pli!FD$du3 e cu +i$a de !D$", #$treFD$d3o (oarte erio : EHai, +i$a, pu$e3!i drept: ai !D$cat vreodat" u$ liliacGH, cD$d, deodat", Fu(I i iar Fu(I, c"zu pe u$ !ald"r de cre$%i i (ru$ze u cate. ' t(el c"derea ei lu" (Drit. 'lice, care $u p"8i $i!ic #$ ur!a c"z"turii, #$tr3o clip" (u #$ picioare. /rivi #$ u , dar dea upra ei era u$ #$tu$eric de $ep"tru$ 2 #$ai$tea ei e #$ti$dea u$ coridor lu$%, la cap"tul c"ruia #l z"ri pe Iepuraul 'lF, aler%D$d cDt #l 8i$eau picioarele. ;u era $ici o clip" de pierdut: 'lice #$cepu a (u%i cDt putu de tare pe ur!ele ace tuia i izFuti "3l aud" Fo!F"$i$d, #$ ti!p ce cotea dup" col8: 3 .ai de urec-ile i de !u t"8ile !ele, c" tare 3a !ai ("cut tDrziuI... #l ur!" de aproape, dar, cD$d 'lice coti dup" Iepura, #i (u i!po iFil "3l !ai z"rea c". Se %" ea #$tr3o al" lu$%" i Loa ", lu!i$at" de u$ rD$d de l"!pi a%"8ate #$ tava$. +e Lur #!preLurul "lii erau ui, dar toate #$cuiate. Ci, dup" ce3o tr"F"tu #$ lu$% i #$ lat, #$cercD$d #$ zadar (iecare u" #$ parte, e #$toar e #$ !iLlocul "lii, #$treFD$du3 e cu! " (ac" " ia " di$ acel loc.
io
Biblioteca Judeean LUCIAN BLAGA" . SECIA COPU

+e #$dat" v"zu #$ai$tea ei o !" u8" cu trei picioare, $u!ai i $u!ai di$ cletar52 pe !a " $u e %" ea altceva decDt o c-ei8" !ititic" de aur. 'lice crezu !ai #$tDi c" era c-eia vreu$eia di$tre uile "lii2 dar, vaiI (ie Froatele #$cuietorilor or (i (o t prea !ari, (ie c-eia prea !icu8", c"ci $ici u$a di$ ui $u e de cuia. #$tr3u$ tDrziu, 'lice de coperi o perdea pe care la #$ceput $3o F"%a e de ea!" i, #$d"r"tul ace teia, z"ri o ui8" #$alt" de vreo trei pal!e2 #$cerc" c-ei8a de aur

#$ Froa ca uii 3 i !are3i (u Fucuria 3 c-eia e potriveaI 'lice de c-i e ui8a i v"zu c" d"dea #$tr3u$ coridor #$%u t, $i8el !ai lar% ca cel al u$ui oFola$2 e pu e #$ %e$u$c-i i z"ri la cap"tul coridorului o %r"di$" cu! $u!ai #$ vi a! putea vedea. #i dorea $e pu " poat" iei di$ ala #$tu$ecat" i " e pli!Fe pri$tre r"zoarele de (lori, de culori tr"lucitoare i pri$tre (D$tD$ile acelea, cu ap" deo eFit de proa p"t", dar $ici !"car capul $u3i trecea pri$ de c-iz"tura uii. ECi c-iar de3a putea coate capul, #i pu$ea Fiata 'lice, la ce !i3ar (i de (olo , ("r" u!eriG '-, ce Fi$e3ar (i " !" pot trD$%e ca o lu$et"I Cred c3a izFuti, $u!ai de3a ti cu! " #$cep.H Mii$dc", vede8i, i e #$tD!pla er" atDtea lucruri e*traordi$are, #$cDt 'lice, #$cepu e a crede c" $i!ic, au aproape $i!ic, $u era cu adev"rat i!po iFil. #$ zadar atept" 'lice lD$%" ui8"2 de aceea e du e di$ $ou la !" u8", tr"%D$d $"deLdea c" va %" i acolo o alt" c-eie au !"car o $oti8" cu i$ truc8iu$i de pre (elul #$ care e pot trD$%e oa!e$ii precu! lu$etele. +e a t" dat", %" i o ticlu8" 7Ecare, !ai !ult ca i%ur, $u (u e e pe !" u8" !ai #$ai$teH, #i zi e 'lice9 pe a c"rei etic-et" de -Drtie e puteau citi, cu litere (ru!oa e i !ari, cuvi$tele: RBE'3,SIT 1or de zi RBE'3,SIT, dar 'lice, #$8eleapt" cu! era, $u ("cu %reeala de a e repezi " (ac" una ca asta$
..
ht

EBa $uH, zi e ea, E#$tDi !" uit, " v"d de $u cu!va crie pe ticl" Otrav".H Citi e ea cDteva i torioare #$ care era vorFa de pre copii care e ale e er" cu ar uri au care (u e er" #$%-i8i8i de li%-ioa$e "lFatice2 au care c"zu er" prad" altor p"8a$ii i !ai i2 i toate ace tea di$ prici$" c" $u 8i$u er" ea!" de re%uli (oarte i!ple, date de cei ce le voiau Fi$ele, de pild": c" u$ v"trai #$ci$ te arde de3l 8ii prea !ult #$ !D$" i c", atu$ci cD$d te tai (oarte adD$c cu u$ cu8it, de oFicei cur%e D$%e2 i $u uita e $iciodat" c", de Fei !ult di$tr3o ticl" pe care crie ROtrav"T, e !ai !ult ca i%ur c", !ai devre!e au !ai tDrziu, or " 8i e #$3 tD!ple lucruri tare $epl"cute. Totui pe acea t" ticl" $u cria ROtrav"T i pri$ ur!are 'lice cutez" i %u t" di$ co$8i$utul ei2 i, %" i$d3o $e!aipo!e$it de Fu$" 7(ii$dc" avea u$ %u t a!e tecat, de pl"ci$t" cu vii$e, cre!" de va$ilie, de a$a$a , de (riptur" de curca$, de cara!el i de pDi$e pr"Lit" cu u$t9, o #$%-i8i pD$" la ulti!a pic"tur". ECe tra$iu !" i!tIH zi e 'lice. E+e parc" a (i pe cale " !" trD$% ca o lu$et"IH C-iar a ta e i #$tD!pla2 $u !ai !" ura !ai !ult de dou"zeci i ci$ci de ce$ti!etri2 c-ipul i e lu!i$" la %D$dul c" era toc!ai de !"ri!ea potrivit" ca " poat" trece pri$ ui8" i " aLu$%" #$ %r"di$a aceea (er!ec"toare. ,ai atept" totui o clip" " vad" dac" co$ti$u" " e !icoreze2 ace t lucru o $eli$iti u$ pic, Ec"ci a putea (DriH, #i zicea 'lice, Epri$ a !" uF8ia #$tr3atDt, #$cDt " aLu$% precu! o lu!D$are. Cu! a ar"ta atu$ciGH Ci #$cerc" "3i #$c-ipuie cu ce e a ea!"$" (lac"ra u$ei lu!D$"ri dup" ce 3a u(lat #$ ea, c"ci

$u3i !ai aducea a!i$te " (i v"zut vreodat" ceva a e!"$"tor.


.2

+up" pu8i$" vre!e, cu! $i!ic $u e #$tD!pl", e -ot"r# " !ear%" ("r" #$tDrziere #$ %r"di$". +ar, vaiI Fiata 'liceI CD$d aLu$ e #$ (a8a uii #i d"du ea!a c" uita e c-ei8a de aur, i, ("cD$d cale3$toar " ca 3o caute, #$8ele e c" $u era c-ip " aLu$%" la ea di$ prici$a #$"l8i!ii ei de acu!2 e tr"dui " e ca8ere pe u$ul di$ picioarele !e ei, dar ace ta era aa de $eted, #$cDt $3 avea de ce " e pri$d"2 toate #$cerc"rile ei d"dur" %re i, o te$it" cu! era, e pu e pe Lo i #$cepu " plD$%" #$ -o-ote. E&a ce Fu$ " plD$%i atDtaIH #i zi e 'lice cu deo eFit" a pri!e. ETe ("tuie c " #$cetezi de #$dat"IH OFi$uia "3i dea (aturi, dar $u de orice (el, ci di$tre cele !ai Fu$e, $u!ai c", di$ p"cate, rareori 8i$ea co$t de ele. +e data acea ta e !u tr" atDt de tare, #$cDt lacri!ile #i i$trau acu! #$ oc-i. #i adu e a!i$te c", odat", #$cerca e c-iar " e tra%" de urec-i di$ prici$" c" tria e #$ ti!pul u$ei partide de croc-et pe care o Luca #!potriva voi$8ei ale2 c"ci ace tei (eti8e deo eFite #i pl"cea tare !ult " (ac" #$ aa (el #$cDt " par" dou" per oa$e. E+ar acu! e i$utilH, #i zi e 'lice. E'Fia dac" a !ai r"!a di$ !i$e #$deaLu$ cDt " (ac !"car o per oa$" de!$" de ace t $u!eIH #$ curD$d, privirea #i c"zu a upra u$ei cutii de ticl", care e a(la pe o !a "2 o de c-i e i %" i #$"u$tru o pr"Lituric" pe care erau cri e cu ta(ide u cate, cuvi$tele: R,O;S;C'3,ST. 3 EQ"u c3o voi !D$caIH #i zi e 'lice2 Ede !" va (ace " cre c, voi putea lua c-eia2 iar de3o " !" !icoreze, !" voi putea trecura pe uF u", deci, oricu! 3o #$tD!pla, voi i$tra #$ %r"di$" i apoi, (ie ce3o (iIH
.'
'-.*> -

,a$c" o Fuc"8ic" di$ pr"Litur", #$treFD$du3 e cu #$%riLorare: ECe e va #$tD!plaG Ce e va #$tD!plaGH, 8i$D$du3i #$tru$a !D$a pe cretetul capului, ca " vad" de va crete au e va !icora. Mu tare ui!it" " vad" c" #$"l8i!ea ei $u u(eri $ici o c-i!Fare2 Fi$e#$8ele c" a ta e #$tD!pl" ori de cDte ori !"$D$ci o pr"Litur", dar 'lice e depri$ e e #$tr3atDt cu #$tD!pl"rile $eoFi$uite, #$cDt i e p"rea tare plictico ca lucrurile " e de ("oare #$ c-ip (ire c. 'adar, #$cepu " #$(ulece pr"Litura i, $u dup" !ult" vre!e, reui 3o dea %ata.
.3

Ca-itolul 2 Balta de lacri#i


' E tot !al i di$ ce #$ ce !ai ciudatI e*cla!" 'lice 7atDt de !are3i (u ui!irea, #$cDt, pe$tru o clip", #$cepu e a e FDlFDi92 iat" c" acu! #$cep " !" lu$%e c ca cea !ai !are lu$et" di$ lu3 !eI &a revedere, picioarele !eleI 7c"ci, cD$d #$cerc" " le privea c", aFia de le putu z"ri, aa de departe i e p"reau9. OI Fietele !ele piciorue, !" #$treF ci$e v" va !ai #$c"l8a de acu! #$colo i ci$e v" va !ai pu$e cior"peiI CDt de pre !i$e, cu i%ura$8" c" $3o " !ai (iu #$ tare de u$a ca a taI .oi (i !ult prea departe ca " !ai pot aLu$%e la voiI TreFuie " v" de curca8i i$%ure de acu! #$ai$teI +ar, !ai Fi$e " !" port (ru!o cu ele, alt(el te po!e$eti c" $3or " !ai vrea " !" duc" u$de o " vreau eu " !er%I Ce3a putea (ace eu pe$tru eleG O " le (ac cadou cDte o perec-e de %-ete $oi, de (iecare Cr"ciu$I Ci co$ti$u" "3i #$c-ipuie cu! ar (ace toate ace tea. E&e voi tri!ite pri$3tr3u$ co!i io$arH, #i zicea. ECe -azliu o " (ie, "38i tri!i8i daruri propriilor tale picioareI Ci ce ciudat" adre " va treFui " dauIH
.,

"estinatar: Mult'sti#atul "o#n! Piciorul dre1t al Alicei Covora+ul de l6ng2 Vatr2 Nu de1arte de Jr2tar DCu toat2 dragostea AliceiE

EO, doa!$eI Ce de pro tii !ai pu$IH C-iar #$ acea clip" e lovi cu capul de tava$ul "lii2 !" ura acu! !ai !ult de doi !etri i aptezeci i ci$ci de ce$ti!etriI #$-a8" de #$dat" c-ei8a de aur i e #$toar e #$ !are %raF" la ua ce d"dea pre %r"di$". Biata 'liceI Tot ce putu (ace (u " e culce pe3o parte i " privea c" c-iorD pri$ %r"di$"2 $u !ai era c-ip " treac" di$colo de u". Se aez" Lo i #$cepu iar " plD$%" #$ -o-ote. E'r treFui "38i (ie rui$eIH #i zicea 'lice. EO do!$ioar" ca ti$eH 7i aici c-iar c" avea dreptate9 E " plD$%i #$tru$aI #$ceteaz" i!ediat, atDta #8i pu$IH Cu toate ace tea, co$ti$ua " ver e iroaie de lacri!i, a t(el #$cDt #$ Lurul ei e ("cu de #$dat" o Falt" adD$c" de vreo ci$ci de%ete, ce e #$ti$dea pD$" #$ !iLlocul "lii. ;u dup" !ult" vre!e, auzi #$ dep"rtare u$ z%o!ot de pai zori8i2 #i ter e de%raF" lacri!ile de la oc-i, ca " poat" vedea !ai Fi$e ci$e o ete. Era, i de data a ta, Iepurele 'lF. ;e pu de (ru!o #!Fr"cat, 8i$D$d #$tr3o !D$" o perec-e de !"$ui alFe di$ piele de c"prioar" i #$ cealalt" u$ eva$tai !are.
.)

.e$ea tare %r"Fit i Fo!F"$i$d #$tru$a: 3 OI +uce aI +uce aI Ce (urioa " va (i de3o voi (ace " !3atepteI 'lice, care era aa de dez$"d"Lduit" #$cDt ar (i cerut aLutor pri!ului ve$it, cD$d #l z"ri apropii$du3 e, #i zi e cu (ial": 3 Ierta8i3!", do!$ule... Iepurele tre "ri aa de puter$ic, #$cDt !"$uile alFe di$ piele de c"prioar" i eva$taiul #i c"par" pe Lo . O lu" la (u%" cDt putu de tare i e pierdu #$ #$tu$eric. 'lice adu$" de pe Lo !"$uile i eva$taiul i, cu! #$ al" e ("cu e (oarte cald, #$cepu "3i (ac" vD$t ("r" #$trerupere, pu$D$du3i: EE*traordi$arI E*traordi$arI Ce lucruri ciudate e petrec a t"ziI Ci cD$d te %D$deti c" ieri totul p"rea atDt de $or!alI ;u cu!va, di$ #$tD!plare, #$ ti!pul $op8ii, !3a! c-i!Fat #$ ce u$t acu!G Stai " !" %D$de cI Oare era# aceeai azi3di!i$ea8" cD$d !3a! trezitG /arc" !" i!8ea! $i8elu alta. +ar, de $u u$t aceeai de azi3di3!i$ea8", ar (i $i!erit " !" #$treF: Cine u$t oareG Ei, co!edieIH 'lice #$cepu " e %D$dea c" la toate (etele de vDr ta ei pe care le cu$otea, #$cercD$d " de copere de $u cu!va a deve$it u$a di$tre ele. 3 Su$t i%ur" c" $u u$t 'da, #i pu e 'lice, c"ci ea are p"rul lu$% i o$dulat, pe cD$d al !eu $u!ai o$dulat $u e2 $ici ,aFel $3a! cu! " (iu, c"ci eu tiu atDtea lucruri, #$ vre!e ce ea e atDt de pro tu8"I #$ plu , ea e ea! iar eu u$t eu i... .aiI CDt e de co!plicatI O " #$cerc "3!i a!i$te c toate lucrurile pe care le tia! pD$" acu!. S" vede!: patru ori ci$ci (ac doi prezece, patru ori a e (ac trei prezece, patru ori apte (ac... O, +oa!$eI +ac3o 8i$ tot aa, $u voi aLu$%e $iciodat" la dou"zeciI Ci pD$" u$a3alta TaFla #$!ul8irii $ici !"car $u3i aa de i!porta$t". S" trece! la Geo%ra(ieI &o$dra e capitala /ari ului, iar /ari ul e capitala Ro!ei, i Ro!a... $u, totul
.&

e %reit, u$t co$vi$ "I ,ai Fi$e a #$cerca " recit <Ce lucitoare$$$> #i #$crucia !Di$ile #$ poal", de ca i cu! ar (i treFuit " pu$" lec8ia, i #$cepu " recite poezia. .ocea #i era (oarte r"%uit" i (oarte tra$ie, iar cuvi$tele pe care le ro tea $u erau $icidecu! cele dorite: Ce lucitoare coad2'+i:ace Micu4ul crocodil 5i'+i scald2 orice sol3 de aur =n a1ele din Nil9 Ce vesel 1are s2 r6nBeasc2 Cu# g8eare'ntinde lin! Po:tind #icu4ii 1e+ti =n gura'i Cu :2lci 36#%ind senin9 E/u$ pri$ oare c3a! %reitIH #i pu e Fiata 'lice2 o3c-ii i e u!plur" iar de lacri!i, #$ vre!e ce co$ti$ua "3i pu$": ETreFuie " recu$o c c" u$t ,aFel. .oi (i $evoit" " tr"ie c de3acu! #$colo #$ c" u8a aia a!"rDt" a ei, " $u !ai a! Luc"rii, #$ ", #$ c-i!F, " a! !ulte lec8ii de ("cut. ,3a! -ot"rDt: dac" eu u$t ,aFel, $u !" !ai !ic de aiciI +e%eaFa ori "3i Fa%e to8i capul #$ vizui$" i3or "3!i zic": Iei de3acolo, dr"%u8a !eaI Eu $3o " (ac altceva decDt " !" uit #$ u i " le zic: +ar 3 ci$e u$t euG ,ai #$tDi pu3$e8i3!i ci$e u$t, i apoi, dac" #!i place ci$e u$t, o " urc la voi. +ar, vai de !i$eIH tri%" 'lice, izFuc3
.+

$i$d iar #$ lacri!i, Ece !ult a vrea "3i v"d pe to8i F"3%D$du3i capul #$ vizui$"I A+a a! oFo it " tot tau i$%ur" aiciIH Ci pu$D$d acea ta, #i aru$c" privirea a upra !Di$ilor i (u (oarte ui!it" " vad" c", #$ vre!e ce vorFea, #i pu e e #$ !D$" u$a di$ !"$uile di$ piele de c"prioar" alF" care3i apar8i$u e Iepuraului. ECu! a! ("cut u$a ca a taGH e #$treF" ea. ECred c" o " #$cep di$ $ou " !" (ac !ic".H Se ridic" i e #$drept" pre !a " pe$tru a e putea !" ura2 co$ tat" c", dup" cu! putu "3i dea ea!a, !" ura acu! doar dou" pal!e #$"l8i!e, dar c" e !icora cu !ult" repeziciu$e2 #$8ele e de #$dat" cauza: eva$taiul pe care3l 8i$ea #$ !D$"2 pri$ ur!are #l aru$c" i!ediat, c-iar cD$d (u pe pu$ctul de a di p"rea cu totul. 3 '! c"pat ca pri$ urec-ile aculuiI #i zi e 'lice, oarecu! #$ p"i!D$tat" de Fru ca tra$ (or!are, dar (ericit" c" #$c" !ai e*i t". Ci acu!, #$ %r"di$"I Se, %r"Fi di$ $ou pre u". .aiI ui8a (u e e #$c-i " i c-ei8a pu " pe !a ", la (el ca !ai #$ai$te: 3 Totul !er%e di$ ce #$ ce !ai r"uI %D$di 'lice, c"ci $3a! !ai (o t $iciodat" atDt de !icu8", $iciodat"I /rea !ult %-i$io$I Ci, pe cD$d ro tea ace te cuvi$te, piciorul #i alu$ec" i, #$ clipa ur!"toare, FDldDFDcI C"zu e #$tr3o ap" "rat", care3i aLu$%ea pD$" la F"rFie. ,ai #$tDi %D$di c" $i!eri e cu!va #$ !are2 Ei dac"3i aa pot " !" #$torc cu tre$ulH, #i pu e ea. 7'lice (u e e la !are o i$%ur" dat" #$ via8a ei i tr" e e co$cluzia c", oriu$de te3ai duce pe litoralul '$%liei, dai de $ite caFi$e de Faie pe lD$%" plaL", de cD8iva copii care e Loac" #$ $i ip cu lop"8ele de le!$ i apoi de u$ ir de vile de locuit, iar #$d"r"tul lor e a(l" #$totdeau$a o %ar".9 #$ ", $u trecu !ult i #$8ele e c" de (apt e %" ea #$ Falta de lacri!i v"r ate c-iar de ea #$ "i, pe cD$d avea doi !etri i aptezeci i ci$ci de ce$ti!etri.
20

ECe Fi$e ar (i (o t de $3a (i plD$ atDtIH #i pu$ea 'lice, #$otD$d i ir"dui$du3 e " aLu$%" la !al. E+rept pedeap ", !" te! c" acu! !" voi #$eca #$ propriile !ele lacri!iI Ciudat" #$tD!plareI +ar totul e ciudat a t"zi.H C-iar #$ acea clip", auzi ceva ple c"i$d pri$ ap", u$deva aproape2 #$cepu " #$oate #$tr3acolo, ca " vad" de pre ce e vorFa. #$tDi crezu c" e o !or "9 au u$ -ipopota!1?, dar apoi, a!i$ti$du3i cDt era de

!ic", #i d"du ea!a c" $u era decDt u$ oarece, care, ca i ea, alu$eca e #$ Falt". E,i3ar (i oare de vreu$ (olo , dac" i3a vorFi ace tui oareceG Totul e atDt de $eoFi$uit pe3aici, c" $u !3a !ira "3!i poat" vorFi2 oricu!, $u tric" "3!i #$cerc $orocul.H 'a c" #$cepu: 3 O, CoareceI Ctii cu!va cu! e poate iei di$ acea t" Falt"G '! o te$it de cD$d #$ot pe aici. O, CoareceI 7'lice %D$dea c" aa era cuvii$cio " te adre ezi u$ui oarece2 era pe$tru pri!a oar" cD$d ("cea u$a ca a ta, dar #i a!i$tea c" v"zu e #$ Gra!atica &ati$" a (ratelui ei: E1$ oarece 3 al u$ui oarece 3 u$ui oarece 3u$ oarece 3 O, oareceIH9 Coarecele e uit" la ea !irat 7'licei i e p"ru c-iar c"3i (ace e!$, clipi$d $i8el di$tr3u$ oc-ior9, dar $u pu e $i!ic. E/oate $u #$8ele%e e$%lezeteH, %D$di 'lice2 Ecu i%ura$8" c" e u$ oarece (ra$cez, care a trecut la $oi cu :illia! Cuceritorul.H 7+ei tia ceva i torie, 'lice $3avea idei (oarte clare de pre data la care e #$tD!pla er" ace te eve$i!e$te.9 'a c" #$cepu di$ $ou: 3 u est #a c8atte7)) Era pri!a propozi8ie di$ !a$ualul de (ra$cez". Coarecele 8D$i di$tr3o dat" di$ ap", tre!urD$d de (ric" di$ tot corpul. 3 O, #!i cer iertareI tri%" de #$dat" 'lice, te!D$3du3 e " $u3l (i up"rat pe "r"cu8ul a$i!al2 uita e! c" $u38i plac pi icile.
2.

3 C" $u3!i plac pi icileI e*cla!" Coarecele, cu o voce a cu8it" i tre!urD$d". +ac" ai (i #$ locul #$ !eu, 8ie 8i3ar pl"cea pi icileG 3 /oate c" $uI ,ai !ult ca i%ur c" $u, r" pu$ e 'lice, #!p"ciuitoare2 $u (i up"rat pe$tru u$ a t(el de lucru. Totui, a vrea " 8i3o pot ar"ta pe pi ica $oa tr", +i$a: cred c" ai #$dr"%i pi icile, dac" ai vedea3o !"car o dat". E atDt de li$itit", ur!" ea cu Lu!"tate de voce, co$ti$uD$d " #$oate le$e pri$ Falt". Toarce aa de (ru!o la vatra (ocului, #$ vre!e ce3i li$%e l"Fu8ele i e pal" pe (a8"2 are o Fl"$i8" aa de !oale... i apoi $3o #$trece $i!e$i la pri$derea oarecilor... OI #!i cer iertareI tri%" iar"i 'lice2 c"ci, de data acea ta, Coarecelui i e zFDrli e tot p"rul pe el, iar (eti8a era i%ur" c" l3a Li%$it tare r"u. ;3o " !ai vorFi! de pre +i$a, de vre!e ce $u38i (ace pl"cere. 3 ;3o " !ai vor%i# de pre ea, i%urI tri%" Coarecele, care tre!ura di$ cap pD$"3$ vDr(ul cozii. +e parc" eu a vrea " vorFe c de pre eaI #$ (a!ilia $oa tr" $3a! putut u(eri $iciodat" pi icile: u$t $ite creaturi Lo $ice, re pi$%"toare, vul%areI S" $u !ai ro teti cuvD$tul Epi ic"H #$ (a8a !eaI 3 ;iciodat"I pro!i e 'lice, %r"Fi$du3 e " c-i!Fe uFiectul di cu8iei. #8i plac... #8i plac... cDi$iiG Coarecele $u r" pu$ e i 'lice co$ti$u" repede: 3 E*i t", lD$%" ca a $oa tr", u$ c"8elu pe care !i3ar (ace pl"cere " 8i3l ar"t, atDt de dr"%"la e teI 1$ !icu8 terrier, cu oc-ii a%eri, tii, cu 3 o-I u$ p"r lu$%, ca(e$iu i cre8I 'duce #$apoi toate oFiectele pe care i le aru$ci, e pu$e3$ dou" l"Fu8e cD$d cere de !D$care i (ace atDtea lucruri, dar acu! $u3!i !ai pot a!i$ti $ici Lu!"tate di$ ele. Ctii, e te al u$ui (er!ier, iar ace t (er!ier pu$e c" lui #i e tare de (olo i c" valoreaz" !ii de lireI Qice c" o!oar" to8i oFola$ii i... vai de !i$eI tri%" 'lice, cu %la $ec"Lit, !i3e tare (ric" c" te3a! up"rat di$ $ouI

22

C"ci Coarecele e #$dep"rta e de ea #$ot, pe cDt putu e de iute, tDr$i$d cu !ic"rile ale u$ adev"rat cutre!ur pri$ Falt". 'lice tri%" dup" el, cu %la FlD$d: 3 Coarece dra%"I Te ro%, vi$o #$apoi i $3o " !ai vorFi! $ici de pi ici, $ici de cDi$i, di$ !o!e$t ce $u38i placI CD$d auzi Coarecele u$a ca a ta, ("cu cale #$toar " i #$ot" do!ol pre ea2 (a8a #i p"li e 7Ede !D$ieH, #i zi e 'lice9 i pu e, cu %la #$cet i tre!urD$d: 3 S" aLu$%e! la !al i3o "38i pu$ pove tea !ea, ca "3$8ele%i de ce $u pot " u("r cDi$ii i pi icile. Era i ti!pul " ia " di$ Falt", c"ci e ("cu e o #$%r"!"deal" %rozav" de a$i!ale de tot oiul, care c"zu er" #$ ea: o Ra8" i o /a "re +odo, u$ /apa%al &ori, cu pe$aL colorat, u$ /ui de .ultur i cDte i !ai cDte alte li%-ioa$e $e!ai#$tDl$ite. 'lice o lu" #$ai$te i toat" adu$area #$ot" #$ ur!a ei pre !al.
24

Ca-itolul ' U #iti 4 " -as aler45tor 1i o -o/este cu coad5 lu 45


Mu o adu$are cu adev"rat ciudat", cD$d e trD$ er" laolalt" pe !al: p" "rile cu pe$aLul ud leoarc", a$i!alele cu Fla$a lipit" de trup, toate iroi$d de ap", cu !utrioarele tri te i i!8i$du3 e cDt e poate de ti$%-erite. +up" cu! era i (ire c, cea di$tDi proFle!" (u 3cu! " e u uce. Miecare #i d"du cu p"rerea #$ privi$8a
2,

acea ta2 i $u trecu er" $ici cDteva !i$ute, c" deLa 'lice le vorFea ("r" pic de (ial" $oilor "i priete$i, de parc" i3ar (i cu$o cut di$totdeau$a. &a drept vorFi$d, purt" o lu$%" di cu8ie cu &ori, care (Dri pri$ a e Fo u!(la, pu$D$d de tul de $"tD$%: 3 Eu u$t !ai F"trD$ ca voi i tiu !ai Fi$e ce treFuie ("cut. 'ce t lucru i e p"ru 'licei de $eacceptat i vru " a(le cD8i a$i are. Cu! el re(uz" cu -ot"rDre "3i pu$" vDr ta e*act", di cu8ia e #$c-eie Fru c. #$tr3u$ tDrziu, Coarecele, care p"rea a avea u$ pic de autoritate a upra celorlalte a$i!ale, poru$ci cu %la puter$ic: 3 'eza8i3v" cu to8ii i a culta8i3!"I O " (ac #$ curD$d #$ aa (el, #$cDt " (i8i cu to8ii u ca8iI Toat" lu!ea lu" loc (or!D$d, u$ cerc !are, #$ !iLlocul c"ruia e a(la Coarecele. 'lice #i aru$c" ace tuia o privire $eli$itit"2 #i d"dea ea!a c", de $u e va u ca repede, avea " capete o r"ceal" %rozav". 3 H!I ("cu Coarecele, luD$du3i u$ aer i!porta$t. Su$te8i %ata cu to8iiG Iat" pove tea pe care o cu$o c, cea !ai eac" cu puti$8", i$%ura capaFil" " v" u uce pe loc. &i$ite #$ cerc, v" ro%I E:illia! Cuceritorul, a c"rui cauz" Fe$e(icia de priLi$ul /apei, pri!i de #$dat" upu$erea E$%lezilor, care aveau $evoie de u$ co$duc"tor i care, de ceva vre!e, e depri$ e er" cu uzurp"rile i

cu cuceririle. Ed0i$ i ,or car, co$8ii de ,ercia i ;ort-u!Fria...H 3 BrrrrI ("cu &ori, tre!urD$d. 3 #!i cer iertareI pu e politico Coarecele, dar #$3cru$tD$du3i prD$ce$ele. '8i pu cevaG 3 ;3a! (o t euI pu e %r"Fit &ori. 3 ,i 3a p"rut c" aud pe ci$eva vorFi$d, relu" Coarecele. S" co$ti$ui: EEd0i$ i ,orcar, co$8ii de ,ercia i de ;ort-u!Fria, trecur" de partea ace tuia2 i Sti%a$d, 'r-iepi copul patriot de Ca$terFurU, %" i $i!erit...H
2)

3 G" i ceG #$treF" Ra8a. 3 G" i ni#erit! r" pu$ e Coarecele, ("r" a #$cerca "3i a cu$d" up"rarea. Bi$e#$8ele , ti8i ce #$ ea!$" E$i!eritH. 3 Ctiu de tul de Fi$e ce vrea " zic" E$i!eritH, cD$d eu u$t cel ce $i!erete pe te ceva, pu e Ra8a2 de oFicei e o Froa c" au u$ vier!e. #$treFarea e te, pe te ce a $i!erit 'r-iepi copulG M"r" " dea cea !ai !ic" ate$8ie vorFelor Ra8ei, Coarecele e %r"Fi " co$ti$ue: 3...Hi %" i $i!erit " e duc" cu Ed%ar 't-eli$% #$ #$tD!pi$area lui :illia!, pe$tru a3i o(eri ace tuia coroa$a. &a #$ceput, :illia! e purt" cu cu!p"tare. +ar oFr"z$icia ;or!a$zilor "i...H Cu! te !ai i!8i, !icu8oG #$treF" el, #$torcD$du3 e pre 'lice. 3 &a (el de ud" ca i pD$" acu!, r" pu$ e 'lice cu %la tri t2 e pare c" pove tea ta $u !3a u cat $ici cDt $e%ru uF u$%-ie. 3 #$ ace t caz, pu e, ridicD$du3 e cu u$ aer ole!$, /a "rea +odo, propu$ a!D$area ace tei adu$"ri, #$ vederea adopt"rii i!ediate a u$ui re!ediu !ai e$er%ic... 3 .orFete !ai clarI pu e /uiul de .ultur. ;u #$8ele% $i!ic di$ vorFele a tea co!plicate i, #$ plu , cred c" $ici !"car tu $u pricepi $i!icI /uiul de .ultur #i l" " capul #$ Lo , pe$tru a a cu$de u$ zD!Fet2 celelalte p" "ri c-icotir" %"l"%io . 3 Ceea ce voia! " pu$, co$ti$u", cu u$ aer Li%$it, /a "rea +odo, e te c" cel !ai Fu$ !od de a $e zvD$ta e te u$ ,iti$% #$ pa aler%"tor. 3 Ce e te acela u$ ,iti$% #$ pa aler%"torG #$treF" 'lice2 $u c" i3ar (i p" at prea !ult " tie, dar +odo e #$trerup e e, ca i cD$d ar (i dorit ca cineva " ia cuvD$tul2 $ici u$ul di$ cei preze$8i $u p"rea di pu " pu$" ceva. 3 Cea !ai Fu$" !etod" de a e*plica e te "3l (ace! pur i i!plu.
27

I
7Ci, cu! e prea poate " vre8i i voi " #$cerca8i #$tr3o zi de iar$", o " v" pu$ cu! a ("cut /a "rea +odo.9 ,ai #$tDi, a de e$at o pi t" de aler%"ri, u$ (el de cerc 7E$3are i!porta$8" (or!a

e*act"H, a zi el9 i apoi i3a aezat pe to8i de3a lu$%ul tra eului, di$ loc #$ loc. ;3 a (olo it e!$alul oFi$uit: E/e locuri... (i8i %ata... tartIH, ci (iecare #$cepea " aler%e care #$cotro #l t"ia capul, opri$3du3 e atu$ci cD$d dorea, a t(el #$cDt $u era deloc uor "38i dai ea!a cD$d e ter!i$" aler%area. +up" ce o 8i$ur" aa, pre8 de vreo Lu!"tate de or" i e u car" Fi$e, +odo tri%" Fru c: 3 'ler%area a luat (DritI Se adu$ar" cu to8ii #$ Lurul lui, %D(Di$d de atDta oFo eal" i #$treFD$d: 3 +ar ci$e a cDti%atG &a acea t" #$treFare, /a "rea +odo $u putu da u$ r" pu$ pe loc, ci c-iFzui #$delu$%2 r"!a e t"cut" o Fucat" de vre!e, 8i$D$du3i u$ de%et la (ru$te 7aa cu! #l vede8i de oFicei pe S-aPe peare #$ poze i #$ taFlouri9, pe cD$d ceilal8i ateptau #$ li$ite. #$ cele di$ ur!", zi e: 3 To4i a8i cDti%at, i to4i treFuie " pri!i8i cDte u$ pre!iu. 3 +ar ci$e va #$!D$a pre!iileG #$treFar" to8i #$ cor. 3 Cu! ci$eG Ea! Fi$e#$8ele , r" pu$ e /a "rea +odo, ar"tD$d cu de%etul pre 'lice. Ci to8i d"dur" Fuz$a pre 'lice, tri%D$d de3a val!a: 3 /re!iileI /re!iileI 'licei $u3i d"dea pri$ %D$d ce " (ac"2 F"%" repede !D$a #$ Fuzu$ar, de u$de coa e la iveal" o cutiu8" de cara!ele 7 pre $orocul ei, apa "rat" $u aLu$ e e la ele9 i #$cepu " #!part" pre!iile. Era c-iar cDte u$a de (iecare. 3 +ar i ei treFuie " i e dea u$ pre!iu, pu e Coarecele.
28
~:-,-i

3 Cu! " $uI aproF", cu %ravitate, /a "rea +odo. Ce !ai ai pri$ Fuzu$areG #$treF" el, #$torcD$du3 e pre 'lice. 3 +oar u$ de%etar, r" pu$ e tri t" 'lice. 3 +"3!i3l, zi e /a "rea +odo. Se adu$ar" di$ $ou #$ Lurul ei, i /a "rea +odo #i #$!D$a ole!$ de%etarul, pu$D$d: 3 Te ru%"! " pri!eti ace t (ru!o de%etarI Ci dup" ce curta cuvD$tare lu" (Drit, #$cepur" cu to8ii " aplaude. 'lice %" i toat" pove tea a ta (oarte -azlie, dar, cu! to8i #i p" trau u$ aer (oarte erio , $u cutez" " rDd". Ci, cu! $u %" i $i!ic de pu , e !ul8u!i " (ac" o plec"ciu$e, luD$du3i u$ aer cDt putu de %rav, pe !" ura !o!e$tului. 'poi, e apucar" " !"$D$ce Fo!Foa$ele, lucru care produ e ceva z%o!ot i oarecare #$curc"turi, c"ci p" "rile !ai !ari e plD$ er" c" $u puteau " le %u te pe ale lor, iar cele !ici e #$ecar", #$cDt (ur" $evoite " pri!ea c" cD8iva pu!$iori #$ pate, pe$tru a3i reve$i. /D$" la ur!" totul e (Dri cu Fi$e, toat" lu!ea e aez" di$ $ou #$ cerc i #l ru%ar" pe Coarece " le !ai pove tea c" cDte ceva. 3 ,i3ai pro!i , 8ii !i$te, c"3!i pui pove tea ta, zi e 'lice i de ce $u po8i

u(eri pe... / i C..., ad"u%" ea, aproape optit, de tea!" " $u3l upere iar. 3 E lung2 i trist29 zi e Coarecele, #$torcD$du3 e pre ea i o(tD$d adD$c. 3 E lu$%", #$tr3adev"r, zi e 'lice, !" urD$d di$ oc-i, cu ui!ire, coada Coarecelui, dar de ce pui c" e i tri t"G Co$ti$u" "3i (r"!D$te !i$tea cu acea t" #$treFare, #$ vre!e ce Coarecele vorFea2 i iat" cu! #i #$c-ipui ea pove tea:
'*

2%

1
MO6ANUL 7I 7ORICELUL U #ota 8ot5r$t ECoricelH, pu e, E3atDt Ctiu: c" $u3 ocupat,
+eci te vreau LudecatI
;u (u%i, $u $e%a, C" $e vo! Ludeca, /e$tru c" aF olut ;i!ic $3a! de ("cutIH Coricelul tri%": E+o!$ule, eu tiu c", M"r" Ludec"tor, Vudeca3
ta3i i o!orIH E," (ac eu procuror, Tot eu Ludec"tor2 Vudec parte cu parte: Te co$da!$ eu la !oarte.H
30

3 &a ce te %D$detiG ;ici !"car $u !3a cul8iI #i zi e Coarecele 'licei, cu voce a pr". 3 #!i cer iertare, r" pu$ e 'lice, cu p"rere de r"u. 'i aLu$ la al ci$cilea cot, $u3i aaG 3 Ce cotG 8ip" Coarecele (urio . +ac" $3a cul8iI Iar 3o3$$odG 3 1$ nod7 zi e 'lice, uitD$du3e cu #$%riLorare la coada Coarecelui. Ci cu! era %ata !ereu " o(ere aLutor cuiva, ad"u%": te aLut "3l dez$ozi, arat"3!i u$de eI 3 ;ici pri$ %D$d $u3!i treceI tri%" up"rat Coarecele, ridicD$du3 e i #$dep"rtD$du3 e de 'lice. ," Li%$eti, #$dru%D$d a t(el de pro tiiI 3 ;3a! vrut u$a ca a taI zi e Fiata 'lice. +ar tiu c" eti up"r"cio , $u %lu!"I 3 Te ro%, vi$o #$apoi i (Drete38i pove teaI Coarecele d"du doar di$ cap i iu8i pa ul. 3 Ce p"cat c" $3a vrut " !ai r"!D$" al"turi de $oiI zi e u pi$D$d &ori, de #$dat" ce Coarecele e #$dep"rt". 1$ F"trD$ CraF pro(it" de ocazie pe$tru a3i pu$e (iului "u: 3 Ei, dra%ul !euI ' ta "38i ervea c" drept lec8ie, " $u38i pierzi $iciodat" cu!p"tulI 3 Taci, tat"I zi e tD$"rul CraF, pu pe -ar8", ai #$$eFu$i pD$" i o tridie14I 3 Ce !ult a vrea ca +i$a " (ie aiciI pu e 'lice cu voce tare, ("r" a e adre a cuiva a$u!e. Ea ar putea "3l aduc" i!ediat #$apoiI 3 Ci ci$e e te, !" ro%, +i$a a taG #$treF" &ori. 'lice, %ata oricD$d " vorFea c" de pre(erata ei, zi e: 3 +i$a e te pi ica $oa tr"I ;3o #$trece $i!e$i la pri$derea CoarecilorI EiI Ce tare !i3ar pl"cea 3o vede8i cD$d vD$eaz" p" "releI +a, $ici $3o z"rete Fi$e, c" 3 -apI i3a i #$%-i8it3oI .orFele ei #i #$ p"i!D$t" %rozav pe cei preze$8i: cDteva p" "ri o t"iar" la (u%", #$ %raFa !are2 o Co8o(a$" F"trD$" e #$(oie #$ pe$e, zicD$d:
'.

3 TreFuie " por$e c pre ca ", $u3!i priete aerul $op8ii la %DtI 1$ Ca$ar #i c-e!" puiorii, zicD$du3le: 3 .e$i8i iute, dra%ii !eiI E ti!pul " !er%e8i la culcareI SuF di(erite prete*te, di p"rur" cu to8ii i 'lice e v"zu #$ curD$d di$ $ou

i$%ur". 3 ;3ar (i treFuit " po!e$e c de +i$aI #i zi e ea cu tri te8e. ;i!e$i $u pare 3o plac" pe aici i totui, u$t co$vi$ " c"3i cea !ai Fu$" pi ic" di$ lu!eI O-, +i$a, dra%a !ea +i$aI O " te !ai rev"d vreodat"G Ci Fiata 'lice e pu e di$ $ou pe plD$ , c"ci e i!8ea tare i$%ur" i dez$"d"Lduit". +up" pu8i$" vre!e, auzi di$ $ou $ite pai %r"Fi8i i, crezD$d c" era Coarecele, care e r"z%D$di e #$tre ti!p i ve$ea "3i ter!i$e pove tea, ridic" repede privirea.
33

Ca-itolul 3 Ie-ura1ul tri#ite u Mic Bill


Era Iepuraul 'lF. .e$ea iute, aru$cD$d #$ Lurul lui priviri $eli$itite, de ca i cu! ar (i pierdut ceva2 'lice #l auzi Fo!F"$i$d: 3 +uce aI +uce aI .ai de l"Fu8ele !eleI .ai de Fla$a i de !u t"8ile !eleI O " dea poru$c" " !" e*ecute, i%ur cu! u$t copoii copoiI 1$de a! putut " le pierd, !" #$treFG 'lice %-ici i!ediat c" era vorFa de pre eva$tai i de pre !"$uile ale alFe di$ piele de c"prioar" i, cu toat" Fu$"voi$8a, #$cepu i ea " de "vDr:
34

+up" pu8i$" vre!e, Iepuraul o z"ri pe 'lice, care c"uta de zor i3i tri%" cu %la tare up"rat: 3 Ei, ,aria$a, tu ce cau8i aiciG Mu%i repede aca ", c-iar #$ clipa a ta i adu3!i o perec-e de !"$ui i u$ eva$taiI Hai, iuteI 'licei i e ("cu aa de (ric", #$cDt, ("r" " #$cerce !"car a3i e*plica c" %rei e, o lu" #$dat" la (u%" #$ direc8ia ce i3o ar"ta e Iepuraul. E,3a luat drept luL$ica luiH, #i zi e ea, aler%D$d. ECe !irat o " (ie, cD$d va de coperi ci$e u$tI Totui ar (i Fi$e "3i aduc eva$taiul i3!"$uile, (irete, cu co$di8ia " le pot %" i.H #$ vre!e ce ro ti ace te cuvi$te, d"du de o c" u8" cur"8ic", pe a c"rei poart" e putea z"ri o pl"cu8" de ala!" tr"lucitoare, pe care era %ravat $u!ele: EIepure '.H I$tr" ("r" " Fat" i urc" c"rile #$ (u%", te!D$du3 e ca $u cu!va " dea $a #$ $a cu ,aria$a i " (ie a t(el alu$%at" #$ai$te de a (i %" it eva$taiul i !"$uile. ECe ciud"8e$ieIH #i pu$ea 'lice. E'uzi, " !" tri!it" dup" treFurile lui u$ IepuraI #$ curD$d i +i$a va aLu$%e " !" pu$" " (ac treFurile #$ locul eiIH Ci #$cepu "3i #$c-ipuie ca! cu! ar (i a ta. +e pild", ar c-e!a3o d"daca ei: E'liceI vi$o de #$dat" i pre%"tete3te de pli!FareIH, iar ea ar treFui " r" pu$d": EO clip" doar, vi$ i!ediatI TreFuie " pD$de c lD$%" %aura a ta de oarece, pD$" e #$toarce +i$a, ca " $3o zFu%-ea c" oarecele.H E;u!ai c"H, %D$di !ai departe 'lice, Edac" ar #$cepe " (ac" pe %rozava, pu$D$d lu!ea la treaF", cei de aca " $3ar !ai 8i$e3o pe +i$a $ici o clip".H #$tre ti!p, 'lice aLu$ e e #$tr3o od"i8" dr"%u8", cu o !" u8" #$ (a8a (ere trei2 pe

!a " 7dup" cu! $"d"Ldui e9 e %" eau u$ eva$tai i o perec-e de !"$ui !ititele, di$ piele alF" de c"prioar". &u" eva$taiul i perec-ea de !"$ui i, toc!ai cD$d era %ata " plece, #i c"zu privirea pe o ticlu8" care e

I
35

%" ea lD$%" o%li$d". +e data acea ta ticlu8a $u avea $ici o etic-et" pe care " crie: RBea3!"T2 i cu toate ace tea ea #i coa e dopul i o du e la %ur". ECtiu Fi$eH, #i zi e ea, Ec" ori de cDte ori !"$D$c au Feau ceva, e #$tD!pl" ceva $eoFi$uit: -ai, " v"d, ce e va !ai #$tD!pla de voi Fea di$ ticlu8a a taI ;"d"Lduie c, z"u aa, c3o " !" (ac" " cre c iar !are2 !3a! "turat " !ai (iu atDt de !icu8"IH Ci c-iar aa e #$tD!pl"2 #$cepu " crea c", #$ " !ult !ai iute decDt e atepta2 $u apuca e " Fea $ici Lu!"tate di$ ticlu8", cD$d #i d"du ea!a c" e lovi e cu capul de tava$ i treFui " e aplece pe$tru a $u3i rupe %Dtul. /u e iute ticlu8a Lo , pu3$D$du3i: EGataI Sper c" $3o " !ai cre c i !ai !ult de3atDtI Cu! u$t acu!a, $u !ai pot " ie pe u". Ce Fi$e ar (i (o t " $u (i F"ut aa de !ultIH +ar, a-I /"rerile de r"u erau acu! zadar$iceI Co$ti$u" " crea c", i #$c" atDt de
36

!ult, #$cDt (u $evoit" " tea #$ %e$u$c-i2 o clip" !ai tDrziu, $u !ai putu " tea $ici !"car #$ %e$u$c-i i #$cerc" " e #$ti$d" pe podea, cu u$ cot proptit #$ u" i cu cel"lalt Fra8 #$col"cit #$ Lurul capului. +ar tot !ai cretea2 #$ cele di$ ur!", cD$d $u !ai avu #$cotro, coa e u$ Fra8 pe (erea tr" i u$ picior pri$ -or$ul de pe acoperi, pu$D$du3i: ECe3o " !" (ac, dac" tot !ai cre cIH +ar, di$ (ericire, ticlu8a (er!ecat" #i ("cu e e(ectul pe depli$ i 'lice #$cet" " !ai crea c". Cu toate 'ce tea, pozi8ia #$ care e %" ea $u era $icidecu! co!od" i, cu! $u vedea #$ ce (el ar !ai putea iei di$ #$c"pere, 'lice e i!8ea, (irete, tare $e(ericit". EEra cu !ult !ai pl"cut aca "H, e %D$dea Fiata 'lice. E;u era! $evoit" " !" (ac, #$tru$a, Fa !ic", Fa !are i $ici " a cult de oareci au de iepurai. ,i3a (i dorit " $u (i coForDt $iciodat" #$ vizui$a aceea de iepure i totui... i totui... e de tul de $o ti!" via8a pe care o ducI CD$d citea! cDte u$ Fa !, #!i #$c-ipuia! c" a t(el de lucruri $u e #$tD!pl" $iciodat" i iat"3!" c" tr"ie c #$ pli$ Fa !I 'r treFui " e crie o carte de pre !i$e, z"u aaI Ci cD$d !" voi (ace !are, o 3o criu c-iar euI +ar u$t #$c" de pe acu! !areH, ad"u%" $ec"Lit", E#$ tot cazul aici $u !ai a! loc " cre cIH E+ar oare o " r"!D$ la vDr ta pe care o a! acu!GH e #$treFa 'lice. E#$tr3u$ (el e pl"cut " tii c" $u vei deve$i $iciodat" F"trD$". Ei, dar i " ai !ereu lec8ii de ("cutI O, $ici a ta $u !i3ar pl"ceaIH EO, Fiata de ti$e 'lice, ce pro tu8" etiIH #i r" pu$ e tot ea. ECu! ai putea " (aci lec8ii aici7 +ac" aFia #$capi tu, u$de " !ai #$cap" i c"r8ile pe$tru lec8iiIH Ci, tot %D$di$d aa, privi$d itua8ia cD$d di$tr3o latur", cD$d di$ cealalt" i

purtD$d o adev"rat" co$ver a8ie cu i$e #$ "i, deodat", $u dup" !ult" vre!e, auzi u$ %la a(ar" i e opri " a culte.
37

vv 3 W
,

3 ,aria$aI ,aria$aI tri%" ci$eva. 'du3!i !"$uile #$ clipa a taI 'poi pai %r"Fi8i e ("cur" auzi8i pe c"ri. 'lice #$8ele e c" era Iepurele, care ve$ea " vad" ce (ace ea acolo i #$cepu " tre!ure aa de tare, de e cutre!ura #$trea%a ca ", uitD$d cu de "vDrire c" acu! ea era de o !ie de ori !ai !are decDt Iepuraul, i c", pri$ ur!are, $3avea $ici u$ !otiv " e !ai tea!" de el. +e #$dat", Iepurele aLu$ e la u", #$cercD$d 3o de c-id", dar, cu! ua e de c-idea pre i$teriorul ca!erei, de u$de 'lice o #!pi$%ea cu cotul, #$cerc"rile Iepuraului (ur" zadar$ice. 'lice #l auzi Fo!F"$i$d: 3 +i$ !o!e$t ce $u reue c pe u", o " dau ocol ca ei i o " i$tru pe (erea tr". ES3o crezi tuIH %D$di 'lice. +up" ce atept" pD$" ce i e p"ru c"3l aude pe Iepure uF (erea tr", coa e Fru c !D$a a(ar" i e ("cu c" #$-a8" ceva. ;u #$-a8" $i!ic, dar auzi u$ tri%"t a cu8it, apoi o Fu($itur" i3u$ z%o!ot de ticl" part", ceea ce o ("cu " cread" c" poate Iepuraul c"zu e #$ vreo r" ad$i8" de ca trave8i au ca! aa ceva. +up" acea ta, e auzi u$ %la (urio 7era al Iepuraului9: 3 /etI /etI 1$de etiG 'poi u$ %la pe care $u3l !ai auzi e pD$" atu$ci: 3 'ici u$t, u$de altu$devaI Sap dup" !ere, Cucoa$eI 3 +a, da, api dup" !ereI #l #$%D$" up"rat Iepuraul. .i$o3$coace i aLut"3!" " ie de aici. 7Se auzi di$ $ou u$ z%o!ot de ticl" part".9 3 'cu!a, pu$e tu, /et, ce e vede acolo3$ (erea tr"G 3 E cu i%ura$8" u$ Fra8, Cucoa$e 7Fra3Fra3Fra..., ro ti el, FDlFDi$du3 e de (ric" ce3i era.9 3 1$ Fra8, $"t"r"uleI Ci$e3a !ai v"zut u$ Fra8 atDt de !areG ;u vezi c"3i cDt (erea traG 3 Cu i%ura$8" c" aa3i, Cucoa$eI dar tot Fra8 e.
'%

a!

1
3 Ei, Fi$e, #$ tot cazul $3are ce c"uta acolo2 du3te i d"3l a(ar"I 1r!" apoi o t"cere lu$%", #$trerupt" di$ cD$d #$ cD$d de oapte %reu de #$8ele : 3 ;u3!i place u$a ca a ta, Cucoa$eI z"u aa... $u3!i place delocI 3 M" aa cu! #8i poru$ce c, (rico uleI #$ cele di$ ur!", 'lice #i #$ti$ e di$ $ou !D$a i e ("cu c" #$-a8" ceva. +e data a ta e auzir" dou2 8ipete a cu8ite i iar z%o!otul de ticl" part". ECDte r" ad$i8e de ca trave8i au "tia #$ Lurul ca eiGH e #$treF" 'lice. E'cu! ce3or " !ai (ac"G ,"car de3ar reui ei " !" coat" pri$ (erea tr"I Eu u$a, c-iar c" $u !ai vreau " r"!D$ #$c-i " aici, $ici pe$tru o clip" !"carIH

R"!a e cDtva ti!p cu urec-ile ciulite, ("r" " aud" #$ " $ici u$ z%o!ot2 #$tr3u$ tDrziu, auzi u$ -uruit a e!"$"tor cu cel al u$or ro8i !ici de car i zarva !ai !ultor %la uri, care vorFeau de3a val!a2 pricepu cDteva (rD$turi di$ vorFele ace tora: 3 1$de3i cealalt" car"G 3 /"i, eu treFuia " aduc doar u$a2 Bill treFuia " o aduc" pe cealalt". 3 BillI 'd3o3$coaK (l"c"uleI 3 'a, urc"3le aici, #$ col8ul " ta. ;u, #$tDi pu$e3le u$a pe te alta, aa $3aLu$%i $ici pD$" la Lu!"tate. 3 'I &a c3o " !ear%"2 $u !ai (ace pe deteptulI
40

3 /ri$de coarda, BillI Mii ate$t la 8i%la a ta de pri$ "I... OI ia uite3l, cadeI. Vo capeteleI 7 e aude o tro $itur" puter$ic"9... Ci$e a ("cut u$a ca a taG... Bill treFuie " (i (o tI... Ci$e i$tr" pe coG... 3 ;u, eu $uI +u3te tu9 ' S" coFoare Bill pri$ co. 3 Ei, $3auzi, BillG St"pD$ul zice c" tu eti cel care treFuie " coFoare pri$ coI E'aI +eci Bill e cel care va coFor# pri$ coI ."d c" tot ce3i !ai %reu cade pe pi$area lui BillI /e$tru $i!ic #$ lu!e $3a vrea " (iu #$ locul luiI Hor$ul " ta e ca! trD!t, ce3i drept, dar cred c" la o adic" voi (i #$ tare " tra% u$ picior zdrav"$ pri$ elIH #$cerc" "3i tra%", pe cDt putu, piciorul #$apoi i r"!a e $e!icat" pD$" ce auzi, aproape, dea upra3i, o li%-ioa$" !ic" 7$u3i putu da ea!a ce o (i (o t9 c"8"3 rD$du3 e pri$ -or$2 i3apoi, #i zi e: HO ta e BillIH 'lice lovi o dat" zdrav"$ cu piciorul i #i ciuli urec-ile " aud" ce e !ai #$tD!pla. ,ai #$tDi #i auzi pe to8i, #$tr3u$ %la , tri%D$d: 3 Ia uita8i3l pe Bill, cu! #i ia zForulI 'poi doar %la ul Iepuraului: 3 /ri$de8i3l voi, cei de lD$%" %ardI 'poi t"cere2 a3poi iar #$v"l!"eal" de %la uri: 3 Ni$e8i3i capulI 3 ;i8el rac-iuI 3 .ezi " $u e3$eceI
3.

3 Ce 3a #$tD!plat, F"iatuleG Ce3ai p"8itG Spu$e3$e totI #$tr3u$ (Drit e auzi u$ %l" cior laF i (oarte a cu8it 7E" ta3i BillH, %D$di 'lice9: 3 Q"u, $ici eu $u prea tiu. ;u, $u3!i !ai da8i, acu!a !" i!t !ai Fi$e, dar u$t prea $"ucit ca " v" pot pove ti. Tot ce tiu e c"... $u tiu ce $aiFa 3a repezit la !i$e, pri$ -or$ i !i3a poc$it u$ FoFDr$ac de3a! zFurat ca o rac-et". 3 +a, z"u, Bill, c-iar c3ai zFuratI #$t"rir" ceilal8i. 3 TreFuie " d"! (oc ca eiI e auzi %la ul Iepuraului. 'lice tri%" cDt putu de tare: 3 +e3o " (ace8i aa ceva, o pu$ pe +i$a " v" #$-a8eI 1r!" o t"cere de !oarte,

iar 'lice %D$di: E," #$treF, ce3or " !ai pu$" la caleG +ac3ar avea u$ picule8 de !i$te, ar coate acoperiul.H +up" u$ !i$ut, dou", #$cepur" iar " e a%ite i 'lice #l auzi pe Iepura: 3 O roaF" ar (i de aLu$ pe$tru #$ceput. EO roaF" cu ce7> e #$treF" 'lice. +ar $u apuc" " e #$treFe prea !ult, c", #$ clipa ur!"toare, o ploaie de pietricele !ici p"tru$ e pe (erea tr", u$ele lovi$du3i (a8a. E#i (ac eu " e3a tD!pereH, #i pu e i tri%" cu %la tare: 3 S" $u !ai (ace8i a ta, c3o " v" par" r"uI 'lice Fa%" de ea!", $u ("r" !irare, c" pietricelele c"zute pe podea e pre("ceau toate #$ pr"Liturele i3atu$ci #i ve$i o idee %rozav": E+e voi !D$ca o pr"Lituric" di$ a tea, e i%ur c3o " !i e c-i!Fe iar tatura =ntr'un :el sau altul2 i, cu! !ai !are $u pot " !" (ac, proFaFil c3o " !" (ac !ai !ic".H 'a c" #$(ulec" o pr"Lituric" i (u $e pu de #$cD$tat" " co$ tate c" #$cepe i!ediat " e !icoreze. +e #$dat" ce aLu$ e #$deaLu$ de !ic" pe$tru a e putea trecura pri$ u", p"r" i ca a #$ (u%". '(ar" v"zu o %r"!ad" de a$i!ale i de p" "ri !ici, care o ateptau: u$ /ui
43
9:(

1
i

de CopDrl", adic" Fietul Bill, a(lat #$ !iLlocul lor, priLi$it de doi Coareci alFi, care #i d"deau " Fea ceva di$tr3o ticl". CD$d o z"rir", e repezir" cu to8ii c"tre 'lice2 dar ea o lu" la (u%" cDt putu de repede i, #$ curD$d, e v"zu la ad"po t, #$tr3o p"dure dea ". E/ri!ul lucru pe care3l a! de ("cutH, #i zi e 'lice, r"t"ci$d pri$ p"dure, Ee te "3!i recap"t tatura !ea di$totdeau$a2 al doilea, " %" e c dru!ul ce duce la (ru!oa a %r"di$". Cred c", pe$tru !o!e$t, " ta va (i pla$ul.H /"rea #$tr3adev"r u$ pla$ e*traordi$ar de Fu$ i totodat" i!plu i clar2 i$%ura di(icultate era aceea c" $3avea $ici cea !ai !ic" idee de pre (elul #$ care va putea "3l #$depli$ea c". Ci, #$ vre!e ce !er%ea cu prude$8" pri$ p"durea dea ", u$ l"trat curt #i r" u$" #$ urec-i, ("cD$d3o "3i ridice privirea curioa ". 1$ c"8el $e pu de !are e uita la ea, cu oc-i !ari i rotu$zi, #$ti$zD$du3i o laF" cu care #$cerca " o ati$%". EBietul a$i!alIH zi e 'lice, cu voce li$%uitoare, tr"dui$du3 e di$ toate puterile "3i vorFea c", dar $u ("r" tea!", la %D$dul c" ace ta ar putea (i #$(o!etat i c", #$ ace t caz, ar (i #$(ulecat3o #$ ciuda tuturor li$%uelilor ale. ;u t"tu prea !ult pe %D$duri i, luD$d de pe Lo u$ Fe8ior, i3l #$ti$ e c"8elu3 ului2 ace ta #$cepu " ar" pe te Fe8ior, l"3trD$d de Fucurie2 pre3("cD$du3 e c" vrea "3l (ac" Fuc"8i, c"8eluul e repezi a upra Fe8iorului, #$ " 'lice, de (ric" " $u (ie c"lcat" #$
44

picioare, e (uri" #$ patele u$ui caiete2 dar, ori de cDte ori acea ta ap"rea de

dup" caiete, c"8eluul e $"pu tea di$ $ou a upra Fe8iorului, ("cD$d $ite tu!Fe %rozave, #$ %raFa lui de a3l pri$de. 'lice, care avea i!pre ia c" are de3a (ace cu u$ cal $"zdr"va$ i ateptD$du3 e ca di$3tr3u$ !o!e$t #$ altul " (ie c"lcat" #$ picioare de ace ta, e d"du di$ $ou pe dup" caiete2 crezD$d c" e Loac", c"8elul t"F"r# iar a upra Fa%-etei, ("cD$d de (iecare dat" cD8iva pai #$apoi, pe$tru a3i lua avD$t i co8D$d cDte u$ l"trat puter$ic. #$tr3u$ (Drit, %D(Di$d de o te$eal", cu li!Fa coa " i aFia 8i$D$du3i oc-ii de c-ii, !er e " e aeze ceva !ai departe de locul u$de e %" ea 'lice. 'ce ta i e p"ru 'licei !o!e$tul priel$ic ca 3o taie la (u%"2 plec" de%raF" i aler%" cDt o 8i$ur" puterile, pD$" ce l"tratul c"8elului $u e !ai auzi aproape deloc. ECi totui era u$ c"8el tare dr"%"laIH #i zi e 'lice, priLi$i$du3 e de o (loare3 Frotea c", pe$tru a3i !ai tra%e u$ pic u(letul i ("cD$du3i aer cu (ru$zele ace teia. E&3a (i putut #$v"8a atDtea lucruri, de3a (i (o t u$ pic !ai !areI .aiI uita e! c" !i3a! propu " cre c di$ $ouI Cu! " procedezG B"$uie c c" va treFui " !"$D$c au " Feau ceva2 dar ceGH Cea !ai !are proFle!" o repreze$ta, ("r" #$doial", %" irea acelui lucru care 3o (ac" " crea c" iar. 'lice #i aru$c" privirea a upra (lorilor di$ Lurul ei, a upra (irelor de iarF", ("r" a %" i $i!ic di$ ceea ce c"uta. O ciuperc" aproape cDt ea de !are e #$"l8a di$ p"!D$t, $u departe de locul u$de e %" ea. Se apropie de ciuperc", o privi cu !ult" ate$8ie pe toate p"r8ile, dar, cD$d e uit" !ai Fi$e, v"zu c" pe p"l"ria ciupercii tro$a o o!id", ce (u!a tactico di$tr3u$ ciuFuc.

i
3,

Ca-itolul , Po/eele do# ului O#id5


+o!$ul O!id" i 'lice e privir" pe$tru cDteva clipe #$ t"cere2 #$ cele di$ ur!", O!id" #i coa e di$ %ur" ciuFucul i, cu u$ %la le$e i o!$oro , o #$treF": 3 +ar ci$e eti du#neata7 'ce ta $u p"rea a (i #$ceputul u$ei co$ver a8ii (oarte #$curaLatoare. 'lice r" pu$ e ca! (ioa ": 3 Eu $u tiu prea Fi$e, do!$ule, cel pu8i$ pe$tru !o!e$t2 tiu ci$e era# cD$d !3a! trezit de di!i$ea8", dar cred c" de a3tu$ci !3a! c-i!Fat deLa de cDteva ori. 3 Cu! adic"G #$treF" do!$ul O3!id", cu a pri!e. .orFete !ai clarI 3 ," te!, do!$ule, c" $u pot " v" e*plic ce3!i trece pri$ cap, r" pu$ e 'lice, c"ci $ici eu $u u$t prea l"!urit", dac" #$8ele%e8i ce vreau " pu$. 3 ;u, $u #$8ele% ce vrei " pui, pu e do!$ul O!id".
46

3 ,i3e tea!" c" $3o " pot vorFi !ai clar de3atDt, r" pu$ e politico 'lice, c"ci, pe$tru #$ceput, pD$" i !ie #!i pare totul de $e#$8ele 2 i, ti8i, cD$d te c-i!Fi de atDtea ori pe zi, #$cepi " $u !ai #$8ele%i $i!ic, $u3i aaG 3 ;u3i aaI zi e do!$ul O!id". 3 +eI /oate c" du#neata $u te3ai a(lat #$ itua8ia a ta pD$" acu!, pu e 'lice, dar cD$d va treFui " te c-i!Fi #$ cri alid" i apoi #$ (luture, u$t i%ur" c" ace t lucru 8i e va p"rea ca! ciudat, $u creziG 3 ;icidecu!I r" pu$ e do!$ul O!id".

3 /D$" u$a alta, poate c" du!$eata eti alt(el decDt !i$e, zi e 'lice2 tot ce tiu e te c" !ie !i 3ar p"rea (oarte ciudat. 3 +u!italeI zi e di pre8uitor do!$ul O!id". +ar ci$e eti du#neata7 'ce t lucru #i aducea #$apoi la pu$ctul de u$de por$i e co$ver a8ia. 'lice era u$ pic ca! #$curcat" de (aptul c" do!$ul O!id" #i vorFea at6t de t"io . Se ridic" #$ picioare i zi e (oarte erio : 3 Cred c" ar (i !ai Fi$e "3!i pui du#neata ci$e eti. 3 +e ceG #$treF" do!$ul O!id". Iat" o alt" #$treFare care o ca! #$curca2 cu! $u3i d"dea #$ %D$d $ici u$ r" pu$ prea Fu$ i cu! do!$ul O!id" $u p"rea a (i :oarte voio , 'lice e #$toar e cu patele. 3 .i$o #$apoiI #i tri%" do!$ul O!id". TreFuie "38i pu$ ceva i!porta$t. /"rea a (i o ("%"duial" i pititoare, !otiv pe$tru care 'lice e #$toar e iar i e apropie. 3 ;u te pierde cu (ireaI zi e do!$ul O!id". 3 ' ta3i totG #$treF" 'lice, aFia t"pD$i$du3i !D$ia. 3 ;u, r" pu$ e do!$ul O!id". 'lice %D$di c", la ur!a ur!ei, putea " !ai aiF" r"Fdare, tot $3avea altceva !ai Fu$ de ("cut i poate c"

I
47

pD$" la ur!" do!$ul O!id" va (Dri pri$ a3i pu$e ceva i$tere a$t. /re8 de cDteva !i$ute do!$ul O!id" $u coa e $ici u$ cuvD$t: pu("i #$ai$te #$ t"cere2 dar, #$tr3u$ tDrziu, #i de ("cu Fra8ele, #i coa e di$ $ou ciuFucul di$ %ur" i zi e: 3 Care va " zic", %D$deti c" te3ai c-i!Fat, $u3i aaG 3 ," te! c" da, do!$ule, zi e 'lice. 1$ele lucruri $u !i le !ai pot a!i$ti ca alt"dat" i $u pot r"!D$e la (el $ici !"car zece !i$ute 3 Fa !" (ac !ic", Fa !" (ac !areI 3 Ci ce lucruri $u 8i le a!i$tetiG #$treF" do!$ul O!id". 3 Ei, de pild", a! #$curcat poezia <Ce lucitoare 8arnica al%in2$$$> i a ieit cu totul i cu toLiul altcevaI zi e 'lice cu tri te8e. ) 3 Spu$e poezia <E+ti %2tr6n! taic2 WiUia#9>! #i poru$ci do!$ul O!id". 'lice #i #!preu$" !Di$ile i #$cepu: <E+ti %2tr6n! taic2 WiUia#! a s1us Aiul! ui#it! P2rul 4i'a'nc2run4it +i s'a ros$ Totu+i stai 3iua toat2'n ca1! necontenit$ Cre3i c2 la v6rsta ta e :ru#os7 <Kiind t6n2r>! r2s1unse acesta gr2%it! M2 te#ea# c2 la creier #2 stric$ "ar acu# 1ot s2 stau eu a+a lini+tit: A# a:lat c2 =n ca1 n'a# ni#ic$H <E+ti %2tr6n! taic2 WiUia#! du12 cu# 4i'a# #ai s1us! 5i'ai aBuns +i teri%il de gras$ Totu+i salturi #ortale :aci! 1e Bos +i 1e sus/ Ce #otive'4i dictea32'acest 1as7
48

<Kiind t6n2r>! r2s1unse acesta'n4ele1t! <Pe 1icioare #'a# dat! +i 1e #6ini! Cu aceast2'ali:ie/ de e+ti tu de+te1t Eu 4i'o v6nd doar cu 1re4u'unei 16ini$> <E+ti %2tr6n! taic2 Willia#! ai gingiile #oi! Tot ce 1o4i s2 #ai #esteci e seu$ Totu+i ai devorat ra4a cea #ai de soi/ are cu# reu+e+ti7 #2'ntre% eu$H <Kiind t6n2r #ereu #ergea# la tri%unal '

=n 1roces cu so4ia era# '5i =n :2lci #i'a crescut o 1utere de cal! Ar2t6nd ce dre1tate avea#$> <E+ti %2tr6n! taic2 Willia#! a+ 1une r2#as C2 vederea de #ult 4i'a sl2%it$ Totu+i 4ii =n %alans un ti1ar c8iar 1e nas ' Ce te :ace a+a iscusit7> <A# r2s1uns de trei ori$ "e trei ori e destul$ Nu 1retinde c2 e+ti un ti1 1ro:und$ "e 1rostiile tale deBa sunt s2tul$ "e nu 1leci! =4i dau +uturi =n:und9> ' ;u e aa, $3ai pu 3o Fi$e, zi e do!$ul O!id". 3 ' ta ca! aa e2 i !ie !i e pare c" $3a! pu 3o cu! treFuie, zi e 'lice, $ec"Lit"2 a! #$curcat u$ele cuvi$te. 3 'i %reit3o de la #$ceput pD$" la (Drit, zi e cu -ot"rDre do!$ul O!id", dup" care ur!" o t"cere de cDteva !i$ute. +o!$ul O!id" vorFi cel di$tDi: 3 Ci ce !"ri!e 8i3ar co$ve$i " aiG #$treF". 3 'I ;3a vrea o !"ri!e a$u!e, e %r"Fi " r" pu$d" 'lice. Cti8i, i$%urul lucru care $u3!i place e te c" treFuie " !" tot c-i!F.
,.

. >;< 4

I
3 ;u, r" pu$ e do!$ul O!id", nu tiu. 'lice t"cu2 de cD$d e tia, $u !ai #$tDl$i e pe ci$eva care 3o co$trazic" #$tr3 atDt, i!8ea c" avea " e piard" cu (irea. 3 Eti !ul8u!it" cu !"ri!ea ta de acu!G #$treF" O!id". 3 +e... !i3ar pl"cea " (iu un 1icu4 !ai !are, do!$ule, dac" $u v" e cu up"rare, zi e 'lice. E te atDt de $epl"cut " ai o #$"l8i!e de $u!ai apte ce$ti!etri. 3 +i$ co$tr", !ie !i e pare o #$"l8i!e (oarte Fu$", zi e cu !D$ie do!$ul O!id", #$"l8D$du3 e 8eap"$ #$ ti!p ce vorFea 7!" ura toc!ai apte ce$ti!etri9. 3 ;u!ai c" $u u$t oFi$uit"I zi e !erit" Fiata 'lice i %D$di: EO(, c" $u!ai de (ii$8e r"ut"cioa e dauIH 3 Cu vre!ea o " te oFi$uieti, zi e O!ida i, du3cD$du3i ciuFucul la %ur", #$cepu iar " pu("ie. +e data acea ta, 'lice atept" r"Fd"toare ca do!$ul O!id" " vorFea c" pri!ul. +up" cDteva !i$ute, ace ta #i tra e ciuFucul di$ %ur", c" c" o dat" au de dou" ori i e cutur". 'poi e d"du Lo de pe ciuperc" i o por$i pri$ iarF", ca o reptil", ro ti$d: 3 +i$tr3o parte creti !are, di$ cealalt" te (aci !ic". E+i$tr3o parte ce7 Ci cealalt" parte di$ ce7> e #$treF" 'lice, %D$ditoare. 3 +i$ ciuperc", zi e do!$ul O!id", de parc" ar (i (o t #$treFat cu %la tare2 i, o clip" !ai tDrziu, di p"ru.
54

"

#
'lice r"!a e cDtva ti!p pe %D$duri, privi$d ciuperca i #$cercD$d "3i %" ea c" cele dou" p"r8i2 i cu! ciuperca era cu de "vDrire rotu$d", %" i proFle!a (oarte %rea. #$ cele di$ ur!" #i #$ti$ e Fra8ele #$ Lurul ciupercii i rup e cu (iecare !D$" cDte o Fuc"8ic" di$ !ar%i$e. ECi acu!, care e te partea Fu$"GH e #$treF" ea #$ vre!e ce #$cerca, ro$8"i$d Fuc"8ica di$ !D$a dreapt"2 dup" o clip", i!8i uF F"rFie o lovitur" puter$ic": toc!ai e :ll lovi e cu piciorul. Speriat" pe$tru o clip" de $eateptata : c-i!Fare, #i d"du ea!a c" $u !ai avea ti!p de pierdut, c"ci e !icora di$ ce #$ ce !ai repede2 #$cepu pri$ ur!are " #$(ulece o ("rD!" di$ cealalt" Fucat"2 F"rFia3i era atDt de aproape de picior, #$cDt $u !ai putea "3i de c-id" %ura, #$tr3u$ tDrziu, reui " #$%-it" Fuc"8ica di$ !D$a tD$%". EGata, acu! pot "3!i !ic capulIH #i pu e 'lice, Fucuroa ". #$ ", dup" o clip", (u cupri$ " de tea!", cD$d F"%" de ea!" c" $u !ai era c-ip "3i %" ea c" u!erii2 coForD$3du3i privirea, $u v"zu decDt u$ %Dt de o lu$%i!e $e!" urat" care, ca u$ %i%a$t pedu$cul, p"rea a iei di$tr3o %r"!ad" de (ru$ze verzi ce e %" ea uF picioarele ei. ECe poate (i toat" acea t" verdea8"GH e #$treF" 'lice. ECi u$de3!i u$t u!eriiG .aiI Fietele !ele !Di$i, cu! e (ace de $u v" pot z"riGH #i a%it" Fra8ele #$ aer, #$ " $u reui " produc" decDt u$ (rea!"t curt al (ru$zelor. Ci, cu! i e p"rea c" $u va izFuti "3i ati$%" capul cu !Di$ile, #$cerc" "3i coFoare capul pD$" la
55

ele2 (u %rozav de ui!it" cD$d oF erv" c" %Dtul "u putea (i r" ucit cu uuri$8" #$ orice direc8ie, cu uuri$8a cu care e r" ucete u$ arpe. Toc!ai reui e "3i #$doaie capul pre p"!D$t, realizD$d u$ (ru!o zi%za% i dori$d "3i trecoare capul pri$ (ru$zi, care $u era altceva decDt vDr(urile copacilor pe uF care r"t"ci e #$ ti!pul $eoFi$uitei ale p"8a$ii de !ai devre!e, cD$d, deodat", u$ uierat a cu8it o ("cu " e #$toarc": u$ poru!Fel !are e repezi e la (a8a ei, F"tD$d puter$ic di$ aripi. 3 CarpeI tri%" /oru!Felul. 3 Nu u$t arpe, r" pu$ e 'lice up"rat", i !ai la "3!"3$ paceI 3 Carpe, #8i repetI zi e, cu %la c"zut, /oru!Felul, apoi ad"u%", v"ietD$du3 e: 3 &e3a! #$cercat pe toate, dar $i!ic $u !i3a (o t (olo itorI 3 ;u tiu de pre ce vorFeti, pu e 'lice. 3 '! c"utat pri$tre r"d"ci$ile copacilor, pri$ tu(iuri, pri$ %arduri, co$ti$u" el, $e3luD$d #$ ea!" vorFele 'licei2 dar, de%eaFaI /e erpii "tia $u3i po8i !ul8u!iI 'lice era di$ ce #$ ce !ai uluit", dar e %D$dea c" e te i$util " !ai adau%e ceva, pD$" ce /o3 ru!Felul $u va ter!i$a de vorFit. 3 Ca i cD$d $3a avea pe cap i clocitul ou"lor, pu e /oru!Felul, treFuie " !" !ai 8i$" i erpii treaz zi i $oapteI Q"u dac3a! #$c-i oc-ii !"car o clip" #$ ulti!ele trei "pt"!D$iI
,)

3 #!i pare r"u " a(lu c" ai $ecazuri, zi e 'lice, #$cepD$d " %-icea c" de pre ce era vorFa. 3 Iat", co$ti$u" /oru!Felul, aproape tri%D$d, iat" c", #$ !o!e$tul #$ care pu e e! oc-ii pe copacul cel !ai #$alt di$ p"dure i toc!ai cD$d !" %D$dea! c" a! c"pat de ei, iat" c" ace te Fle te!ate tDrDtoare #$cep " coFoare di$ v"zdu-. CarpeleI 3 +ar eu nu u$t arpe, 8i3a! !ai zi , prote t" 'lice, eu u$t o..., eu u$t o... 3 Spu$eI Ce eti tuG zi e /oru!Felul. #!i dau ea!a c" #$cerci " i$ve$tezi cevaI

3 Eu... eu... eu u$t o (eti8", r" pu$ e, ("r" prea !ult" co$vi$%ere, 'lice, a!i$ti$du3i toate c-i!F"rile pe care le #$dura e #$ acea zi. 3 Se prea poateI zi e, cu u$ %la di pre8uitor, /oru!Felul. '! v"zut !ulte (eti8e #$ via8a !ea, dar nici una $u avea u$ a e!e$ea %DtI ;u, $uI Eti u$ arpe, " $u3 !i pui c" $u3i aaI B"$uie c c" o "3!i zici c" $3ai !D$cat $iciodat" u$ ouI 3'! !D$cat ou", cu i%ura$8", zi e 'lice, i$cer" cu! era2 cDt de pre ou", copiii $3au de ce "3i i$vidieze pe erpi. 3 ;u te cred, #i r" pu$ e /oru!Felul2 dar dac" ceea ce pui e adev"rat, copiii $u u$t decDt o alt" pecie de erpi, a ta3i tot ce a! de zi . Era o idee atDt de $ou" pe$tru 'lice, #$cDt acea ta r"!a e ("r" %la , pre8 de u$ !i$ut au dou", (apt care d"du ocazia /oru!Felului " adau%e: 3 Cau8i ou", tiu (oarte Fi$e2 i ce3!i pa " !ie dac" eti o (eti8" au u$ arpe. 3 ,ie3!i pa " tare !ult, zi e 'lice %r"Fit", c"ci eu $u caut ou"2 i, c-iar dac" a c"uta, $3a vrea ou"le du!itale2 $u3!i plac crude. 3 Bi$e, du3te atu$ciI zi e cu %la po o!orDt /oru!Felul, aezD$du3 e #$ cuiFul "u. 'lice e aez" pe vi$e, #$ !iLlocul copacilor, $u ("r" %reutate, c"ci %Dtul "u e #$curca pri$tre ra!uri i, de
57

(iecare dat" e oprea pre a i3l de pri$de. +up" o vre!e, #i adu e a!i$te c" !ai avea #$ !D$" cele dou" Fuc"8i de ciuperc" i #$cepu " !"$D$ce cu %riL" di$tr3u$a, apoi di$ cealalt". Ba cretea, Fa e ("cea !ai !ic". /D$" la ur!", reui " revi$" la !"ri!ea ei de odi$ioar". Trecu e atDta ti!p de cD$d $u !ai (u e e a t(el, #$cDt, la #$ceput, e i!8i ciudat2 dar, dup" cDteva !i$ute, e oFi$ui i #$cepu " vorFea c": EMoarte Fi$e, o parte di$ pla$ul !eu a (o t realizat"I CDt de $"ucitoare u$t toate ace te tra$ (or!"riI S" $u tii $iciodat" ce vei (ace #$ clipa ur!"toareI Totui !i3a! rec"p"tat !"ri!ea $or!al"2 acu! $u !ai treFuie decDt " p"tru$d #$ !i$u$ata %r"di$". Cu# " (acG !" #$treF.H Ci, pu$D$d acea ta, aLu$ e deodat" #$tr3u$ lu!i$i #$ care e %" ea o c" u8" #$alt" de u$ !etru i dou"zeci: EOrici$e ar locui aici, %D$di 'lice, $ici $u !" %D$de c "3l #$tDl$e c, a+a !are cu! u$t: u$t i%ur" c" ar !uri de (ric"IH #$cepu di$ $ou " ro$8"ie di$ Fuc"8ica de ciuperc" pe care o avea #$ !D$a dreapt" i $ici $u apuc" " e apropie de c" u8", c" deLa e ("cu e !ic", de $u!ai dou"zeci de ce$ti!etri.
58

Ca-itolul ) Purcel 1i Pi-er


+e u$ !i$ut au dou" t"tea #$ (a8a ca ei, #$tre3FD$du3 e ce " (ac" !ai #$tDi2 cD$d, deodat", e ivi, aler%D$d di$ pre p"dure, u$ lac-eu1= 7#l co$ ider" lac-eu, di$ prici$" c" era #!Fr"cat #$ livrea16, alt!i$teri, LudecD$d dup" (a8a lui, l3ar (i luat drept u$ pete.9 'ce t lac-eu e apropie de ca " i cioc"$i tare #$ u". 1a #i (u de c-i " de c"tre

u$ alt lac-eu #$ livrea, cu o (a8" rotu$d" i oc-ii !ari, ca de Froa c". '!D$doi lac-eii aveau p"rul pudrat i ara$Lat #$ Fucle ce le acopereau tot capul. 'lice $u !ai putea de $er"Fdare " a(le ce e petrecea2 e tra e pu8i$ !ai la o parte, #$ p"dure, ca " tra%" cu urec-ea la ce vorFe c. #$tDi i #$tDi &ac-eul3/ete coa e la iveal", de uF Fra8, o cri oare !are, aproape cDt el de !are, pe care i3o d"du celuilalt, pu$D$d pe u$ to$ ole!$: 3 /e$tru +uce ". O i$vita8ie di$ partea Re%i$ei la o partid" de croc-et1@. &ac-eul3Broa c" repet" pe acelai to$ ole!$ ca i &ac-eul3/ete, c-i!FD$d u$ pic ordi$ea cuvi$telor: 3 +e la Re%i$", o i$vita8ie la o partid" de croc-et. /e$tru +uce ". 'poi #i ("cur" u$ul altuia cDte o plec"ciu$e adD$c", i Fuclele li e a!e tecar". ."zD$d u$a ca acea ta, 'lice e pr"p"dea de rD , !otiv pe$tru care treFui " aler%e #$apoi, #$ p"dure, pe$tru a e a cu$de, de (ric" " $3o aud" cei doi2 i, cD$d coa e iar capul ca " privea c", &ac-eul3/ete
59

pleca e, iar cel"lalt, tD$d pe Lo , aproape de u", privea $ecli$tit cerul. 'lice e apropie cu (ial" de ca " i F"tu. 3 +e%eaFa Fa8i, #i pu e &ac-eul, i a ta di$ dou" !otive: #$ pri!ul rD$d, (ii$dc" eu !" %" e c de aceeai parte a uii ca i du!$eata2 #$ al doilea rD$d, deoarece cei di$"u$tru (ac atDta %"l"%ie, #$cDt $u te pot auzi. 3 'tu$ci v" ro% "3!i pu$e8i cu! a putea " i$truG #$treF" 'lice. 3 'r !ai avea ro t " Fa8i, vorFi #$ai$te &ac-eul, $e8i$D$d ea!a de pu ele ei, dac" ar (i ua a ta #$tre $oi. +e pild", dac" ai (i du!$eata =n2untru! sa putea " Fa8i i eu a putea "38i de c-id, #$8ele%iG #$ vre!e ce vorFea e -olFa #$tru$a la cer, i 'lice %D$di c" acea ta era, cu i%ura$8", ceva $epolitico . E+aK poate c" $u e el de vi$" 3 $3o (i putD$d alt(el2 are oc-ii at6t de apropia8i de cretetul capuluiI +ar, #$ orice caz, ar putea cel pu8i$ "3!i r" pu$d" la #$treF"ri.H 3 Cu! " (ac " i$truG repet" ea, cu %la tare. &ac-eul zi e: 3 Eu o " tau aici pD$" !Di$e. C-iar #$ acea clip" ua ca ei e de c-i e i zFur" pri$ ea, c-iar pe te capul &ac-eului, o (ar(urie !are2 $u3i ati$ e decDt $a ul i zFur" !ai departe, pD$" e par e de u$ copac. 3... au poate pD$" poi!Di$e, co$ti$u" &ac-eul, pe acelai to$, ca i cD$d $u 3ar (i #$tD!plat $i!ic. 3 Cu! " i$truG #$treF" di$ $ou 'lice, cu %la !ai tare. 3 /"i, c-iar tre%uie " i$triG #$treF" &ac-eul. ' ta e pri!a proFle!" pe care o ave! de l"!urit, #$8ele%i du!$eataG ' ta aa era, ("r" #$doial", $u!ai c" 'licei $u3i prea pl"cu 3o aud" de la el. 3 E #$%rozitor, Fo!F"$i pe$tru i$e, cu! te co$trazic toate (ii$8ele a teaI Te #$$eFu$e c, $u altcevaI
60

I
#$ tot ace t ti!p, &ac-eul %" i e u$ Fu$ prileL ca "3i repete oF erva8iile de adi$eauri, cu cDteva #$(lorituri: 3 Eu o " tau aici ("r"3$trerupere, pu e el, zile #$tre%i. 3 Ci eu ce3o " (acG #$treF" 'lice. 3 Maci ce po(teti, r" pu$ e &ac-eul, #$cepD$d " (luiere. ETot de%eaFa vorFe c cu elH, #i zi e 'lice, E#$ cul!ea di per"rii: e co!plet idiotIH 'poi de c-i e ua i i$tr". 1a d"dea direct #$tr3o Fuc"t"rie !are, pli$" de (u!. #$ !iLlocul #$c"perii, pe u$ c"u$el cu trei picioare, t"tea +uce a, 8i$D$d #$ Fra8e u$ copil !ic. Buc"t"rea a, aplecat" dea upra (ocului, a!e teca #$tr3u$ ceau$ !are, care p"rea a (i pli$ cu up". E,ai !ult ca i%ur a pu prea !ult piper #$ up"IH #i zi e 'lice, pri$tre tr"$uturi. #$tr3adev"r, tot aerul r" pD$dea !iro ul de piper. /D$" i +uce a tr"$uta di$ cD$d #$ cD$d, iar copilaul Fa tr"$uta, Fa 8ipa, ("r" #$trerupere. Si$%urele (ii$8e di$ Fuc"t"rie care $u tr"$utau erau Fuc"t"rea a i o pi ic" !are, ce t"tea #$ti$ " pe vatr", rD$Li$d cu %ura pD$" la urec-i. 3 Su$te8i atDt de Fu$" "3!i pu$e8i, zi e 'lice, (ioa ", c"ci $u era prea i%ur" dac" era politico " vorFea c" ea pri!a, de ce rD$Lete a t(el pi ica du!$eavoa tr"G 3 /e$tru c"3i o pi ic" de C-e -ire, de3aia, zi e +uce a. /orculeI 1lti!ele cuvi$te (ur" ro tite cu atDta viole$8", #$cDt 'lice tre "ri2 dar, $u dup" !ult ti!p, #$8ele e c" $u ei #i erau adre ate, ci copilaului2 pri$ e di$ $ou curaL i co$ti$u": 3 ;u tia! c" pi icile de C-e -ire rD$Le c ("r"3$trerupere, !ai Fi$e pu , $ici $u tia! c" pi icile +tiu " rD$Lea c".
).

I
3 Toate tiu, zi e +uce a, i !ai toate rD$Le c. 3 ;u tia! " e*i te vreu$a #$ze trat" cu ace t dar, zi e 'lice (oarte cuvii$cio , Fucuroa " c" a reuit " le%e o di cu8ie cu ci$eva. 3 Tu $u tii !ulte, !ai e vorF"I r" pu$ e +uce a. 'licei $u3i pl"cu to$ul cu care3i pu e e acea ta i %D$di c3ar (i !ai Fi$e " c-i!Fe uFiectul de co$ver a8ie #$ vre!e ce 'lice e tr"duia " %" ea c" alt uFiect, Fuc"t"rea a coa e ceau$ul cu up" i, i!ediat dup" aceea, #$cepu " azvDrle cu tot ce3i pica3$ !D$" #$ pre +uce " i copil2 !ai #$tDi cu v"traiul, apoi ur!" o ploaie de crati8e, de t"vi i de (ar(urii. +uce a, c-iar i atu$ci cD$d o $i!erea cDte u$ oFiect, $u e (erea, iar copilul 8ipa oricu! atDt de tare, #$cDt era cu $eputi$8" "38i dai ea!a dac" era di$ prici$a loviturilor au $u. 3 '-, te ro%, Fa%" de ea!" ce (aciI '-, (ii ate$t" la $" ucul lui, tri%" 'lice, "ri$d de la locul ei i tre!urD$d de (ric", c"ci o crati8" $eoFi$uit de !are zFur" c-iar pe lD$%" $a ul copilului, #$cDt (u %ata " i3l trivea c". 3 +ac" i3ar vedea (iecare de treaFa lui, zi e, cu deo eFit" a pri!e, +uce a, 3ar !ica lu!ea !ult !ai repede.

3 +ar a ta $3ar (i de nici un (olo , zi e 'lice, #$cD$tat" c" a pri$ prileLul de a ar2ta i ea $i8el ce tie. GD$3di8i3v" doar, cu! 3ar !ai de curca ziua cu $oapteaG Cti8i, $u3i aa, c" p"!D$tul are $evoie de dou"zeci i patru de ore ca " e r" ucea c" #$ Lurul a*ei ale. 3 C" tot ve$i vorFa de r" ucit, zi e +uce a, r" uci8i3i %DtulI 'lice aru$c" o privire deo eFit de #$%rozit" pre Fuc"t"rea ", ca " vad" dac" are de %D$d " e*ecute ordi$ul dat de +uce ", dar acea ta #i vedea #$ co$ti$uare de a!e tecatul upei i p"rea c" $ici $u o a cult". 'lice cutez" a t(el " vorFea c" !ai departe:
62

3 +ou"zeci i patru de ore, dac2 nu gre+esc! au dou" prezeceG '!... 3 '-, ce tot !" Fa8i la cap cu a t(el de lucruriI zi e +uce a. '! urDt #$totdeau$a ci(releI 'poi e apuc" iar " adoar!" copilul, cD$tD$du3i u$ (el de cD$tec de lea%"$ i cuturD$du3l puter$ic la (Dritul (iec"rui ver : R2ste+te'te la %2ie4el 5i %ate'l c6nd str2nut2! C2ci vrea s2 te'enerve3e el Cu #intea'i 1re:2cut2$ REMRE; 7cu participarea Fuc"t"re ei i a FeFeluului9 Lau9 Lau9 Lau9 #$ vre!e ce +uce a cD$ta a doua tro(", #i aru$ca copilul #$ u i3l pri$dea apoi di$ zFor. Biata (ii$8" 8ipa atDt de tare, #$cDt 'lice aFia putu pricepe ulti!ele cuvi$te ale cD$tecului. Eu #2 r2stesc la %2ie4el 5i'l %at oric6nd str2nut2 'Pra: de 1i1er ins1ir2 el =nBoaca'i ne'ntrecut2$ REMRE; Lau9 Lau9 Lau9 3 /o(ti!I +ac" vrei, #l po8i le%"$a i tu u$ picI #i zi e +uce a 'licei, zvDrli$d copilul pre ea. E vre!ea " !" #!Frac, ca " !er% la o partid" de croc-et la Re%i$".
63

Ci iei #$ %raF" di$ odaie. Buc"t"rea a aru$c" dup" ea cu o crati8", care #$ " aFia o ati$ e. 'lice pri$ e copilul, $u ("r" %reutate, c"ci !ititelul avea o (or!" tare ciudat": 8i$ea Fra8ele i picioarele #$ti$ e #$ l"turi. E/arc" ar (i o tea de !areH, %D$di 'lice. CD$d (u luat #$ Fra8e, !icu8ul %D(Dia i e r" ucea ca u$ vier!ior, #$cDt 'lice, vre!e de cDteva !i$ute, aFia reui " $u3l cape pe Lo . #$dat" ce3i d"du ea!a cu! treFuie " procedeze pe$tru a3l 8i$e 7#l #!p"tureai ca i cD$d ai (ace u$ $od, i apoi #l apucai de urec-ea dreapt" Bde piciorul tD$%, ca " #!piedici de (acerea $odului9, #l coa e a(ar". E+e $u3l voi lua cu !i$eH, %D$di 'lice, E#$ dou" au trei zile va (i !ort. ;3ar (i o cri!" " lai pe ci$eva

#$tr3u$ a e!e$ea locGH 1lti!ele cuvi$te (ur" ro tite cu voce tare, iar FeFeluul #i r" pu$ e cu u$ %ro-"it 7$u !ai tr"$uta, pe$tru !o!e$t9. 3 ;u !ai %ro-"i, #i zi e 'lice. ;u aa e vorFete. Copilul %ro-"i di$ ce #$ ce !ai tare, iar 'lice #i privea cu $eli$ite c-ipul, #$treFD$du3 e ce era urDt la el. 'vea, ("r" #$doial", $a ul =n v6nt! aducD$d !ai !ult a rDt decDt a $a 2 pe de alt" parte, oc-iorii p"reau !ai !ici decDt cei ai u$ui FeFelu2 pD$" u$a3alta, $i!ic di$ #$("8iarea a3ce tuia $u3i era pe plac 'licei. E+ar poate c" e aa urDt di$ prici$a plD$ uluiH, %D$di ea, privi$du3l iar #$ oc-i ca " vad" de are lacri!i. E;u, $3are. +e te vei c-i!Fa #$tr3u$ purcelu, dra%ul !euH, #i zi e 'lice, erioa ", E$u vreau " a! de3a (ace cu ti$e. Ba%" de ea!"IH Bietul de el izFuc$i iar #$ plD$ 7 au #$ %ro-"it, $u puteai "38i dai ea!a9 i pli!Farea co$ti$u" o Fucat" de vre!e ("r" ca 'lice " !ai coat" vreo vorF".
64

'lice toc!ai era pe cale de a e #$treFa: ECe3o " !" (ac cu acea t" creatur" cD$d o 3o duc aca "GH, cD$d !icu8ul #$cepu " %ro-"ie cu atDta putere, #$cDt 'lice, oarecu! #$%riLorat", #i coFor# privirea a upra c-ipului "u. +e data acea ta, e pulFer" orice ur!" de #$doial": era u$ purcelu adea, i #i d"du ea!a c" $3avea $ici u$ ro t "3l poarte #$ Fra8e. Si!8i o adev"rat" uurare cD$d #l l" " Lo i3l v"zu aler%D$d #$ %raF" pre p"dure. E/e !" ur" ce3ar (i cre cut, ar (i deve$it u$ copil tare -Dd, dar, cu toate a tea, %" e c c"3i u$ purcelu de tul de dr"%"la.H Toc!ai #$cepu e a e %D$di la al8i copii de vDr ta ei care i3ar (i p"rut $ite purcelui deo eFi8i, #$treFD$du3 e: E,"car de3a! ti cu! "3i c-i!F"!...H cD$d, deodat", e trezi #$ (a8a /i icii de C-e -ire, care t"tea coco8at" #$tr3u$ copac. Q"ri$d3o pe 'lice, /i ica rD$Lea #$tru$a. 'lice o %" i de tul de $o ti!", dar avea %-earele :oarte lungi i $e$u!"ra8i col8i, (apt pe$tru care e cuve$ea " i te adre ezi cu re pect. 3 /i icu8o de C-e -ire..., zi e ea, cu oarecare tea!" #$ %la , $etii$d cu! " i e adre eze. #$ " /i ica rD$Li i !ai tare. E'a, v"d c"3i placeH, %D$di 'lice, co$ti$uD$d: .rei, te ro%, "3!i pui pe ce dru! 3o apuc, ca " pot pleca de aiciG 3 +epi$de u$de vrei " aLu$%i, r" pu$ e /i ica. 3 Oriu$de, $u!ai " aLu$% u$deva, ad"u%" 'lice, drept e*plica8ie. 3 /o8i (i i%ur" c" vei aLu$%e, de vei !er%e de tul" vre!e, r" pu$ e /i ica. 'lice (u $evoit" "3i dea dreptate. Cutez" deci "3i !ai pu$" o #$treFare: 3 Ci ce (el de oa!e$i locuie c pri$ p"r8ile a teaG 3 #$ partea aceea! r" pu$ e /i ica, ar"tD$d cu laFa dreapt", locuiete u$ /"l"rier2 iar #$ partea asta! ad"u%"
),

ea, (luturD$du3i cealalt" laF", locuiete u$ Iepure de ,artie. /o8i 3o apuci #$ ce parte vrei, oricu! a!D$doi u$t $eFu$i. 3 +ar eu $3a! po(t" " !" duc pri$tre $eFu$i, zi e 'lice. 3 ;3ai ce "3i (aci, zi e /i ica. 'ici, to8i u$t $eFu$i. Ci eu u$t $eFu$". Ci tu eti $eFu$". 3 +e u$de tii tu c" eu u$t $eFu$"G #$treF" 'lice. 3 TreFuie " (ii, r" pu$ e /i ica, alt(el ce3ai (i c"utat pe aiciG 'lice $u (u #$deaLu$ co$vi$ " c" a ta era o dovad"2 totui co$ti$u" " #$treFe: 3 Ci, !" ro%, de u$de tii c" eu u$t $eFu$"G 3 ,ai #$tDi de toate, cDi$ele e $eFu$G ;u e, zic eu. 'a3iG

3 Cred c" aa3i, r" pu$ e 'lice. 3 Ei Fi$e, vorFi !ai departe /i ica, cDi$ele !DrDie cD$d e !D$io i d" di$ coad" cD$d e Fucuro . /e cD$d eu, !DrDi cD$d u$t Fucuroa " i dau di$ coad" cD$d u$t !D$ioa ". /ri$ ur!are, u$t $eFu$". 3 Eu zic c" tu torci, $u c" !DrDi, o co$trazi e 'lice. 3 Spu$e3i cu! doreti, zi e /i ica. O " Loci i tu a t"zi croc-et cu Re%i$aG 3 ' (i #$cD$tat", r" pu$ e 'lice, dar $3a! (o t i$vitat" pD$" acu!. 3 O " !" vezi acolo, zi e /i ica i di p"ru di$ $ou. 'lice $u (u #$ " prea !irat", c"ci #$cepu e a e depri$de cu ciud"8e$iile. /e cD$d #$c" !ai privea locul u$de t"tu e !ai devre!e /i ica, deodat" acea ta e ivi di$ $ou: 3 ' cult", ce 3a #$tD!plat cu copilulG Era cDt pe3aci " uit " te3$treF. 3 S3a pre c-i!Fat #$ purcel, r" pu$ e 'lice li$itit", de parc" ivirea ace teia i 3ar (i p"rut cu totul (irea c". 3 B"$uia! eu, zi e /i ica, pieri$d iar.
66

'lice t"tu cDtva ti!p la pD$d", ateptD$du3 e ca /i ica " reapar"2 dar /i ica $u !ai ap"ru, aa c", dup" u$ !i$ut 3 dou", por$i pre locul u$de a(la e c" locuiete Iepurele de ,artie. E/"l"rieri a! !ai v"zutH, #i zi e ea. E+ar tot !ai i$tere a$t e "3l v"d pe Iepurele de ,artie2 i, cu! acu! u$te! aFia #$ lu$a !ai, 3ar putea ca ace ta " (ie !ai pu8i$ $eFu$ decDt #$ !artie.H /e cD$d #i vorFea a t(el, ridic" oc-ii i iat" c" /i ica e %" ea di$ $ou a%"8at" de o ra!ur" de copac. 3 'i zi 1urcel au cercel7 #$treF" /i ica. 3 '! zi purcel, r" pu$ e 'lice, i3a dori " $u !ai tot apari i di pari aa Fru c, !" a!e8eti, pur i i!pluI 3 '! #$8ele , zi e /i ica, di p"rD$d de data a ta, uor, uor, #$cepD$d cu vDr(ul cozii i (Dri$d cu rD$Letul, care !ai co$ti$u" o vre!e, dup" ce re tul pi icii di 3 p"ru e. ECiudatIH %D$di 'lice. E'! !ai v"zut eu pD$" acu! pi ic" ("r" rD$Let, dar rD$Let ("r" pi ic"I ;3a! !ai #$tDl$it aa ceva de cD$d !" tiu.H ;u !er e !ult i d"du pe te ca a Iepurelui de ,artie2 #i #$c-ipui c" a ta treFuie " (ie ca a lui, de vre!e ce -o%ea%urile1> e #$"l8au #$ (or!" de urec-i, iar acoperiul era tapi8at cu Fla$" de iepure. Era o ca " atDt de !are, #$cDt 'lice $u cutez" " e apropie de ea #$ai$te de a (i ro$8"it Fuc"8ica de ciuperc" pe care o avea #$ !D$a tD$%", ca " crea c" de vreo aizeci de ce$ti!etri. C-iar i aa, e #$drept" te!"toare pre ca a Iepurelui de ,artie, pu$D$du3i: E+ar dac" totui e $eFu$ de3a Fi$eleaG #!i pare de3a dreptul r"u c" $3a! !er !ai #$tDi la /"l"rierIH
$

67

Ca-itolul & Ceaiul ebu ilor


SuF u$ copac, #$ (a8a ca ei, era #$ti$ " o !a " la care luau ceaiul Iepurele de ,artie i /"l"rierul. #$tre cei doi, cu(u$dat #$tr3u$ o!$ adD$c, t"tea Bur ucul2 cei doi cu!etri #l (olo eau drept per$", priLi$i$du3i coatele pe el i vorFi$d pe dea upra capului "u.

ETreFuie " (ie tare $epl"cut pe$tru Bur ucH, %D$di 'lice, Edar, di$ !o!e$t ce doar!e, F"$uie c c" $u3l up"r".H Cu toate c" !a a era de tul de !are, ei t"teau #$%-e ui8i #$tr3u$ col8. 3 ;u e locI ;u e locI tri%ar" acetia, de #$dat" ce3o v"zur" pe 'lice apropii$du3 e. 3 E loc destul9 r" pu$ e 'lice i$di%$at" i e aez" #$tr3u$ (otoliu !are, a(lat la cel"lalt cap"t al !e ei. 3 +oreti u$ pic de vi$G o #$treF" #$%"duitor Iepurele de ,artie. 'lice #i aru$c" privirea a upra !e ei, dar $u z"ri $i!ic altceva de F"ut decDt ceai. 3 ;u v"d $ici trop de vi$, zi e ea. 3 ;ici $3ave! !"car, pu e Iepurele de ,artie. 3 #$ ace t caz, $u3i prea (ru!o di$ partea du!itale "3!i o(eri ceva ce $u ai, pu e 'lice !D$ioa ". 3 +i$ partea du!itale $u prea e (ru!o " te aezi aici ("r" " (ii po(tit", r" pu$ e Iepurele de ,artie. 3 ;3a! tiut c" a ta3i !a a du#itale! pu e 'lice. E pu " pe$tru !ai !ult de trei per oa$e. 3 +e ce $u38i tai p"rul, $u crezi c"3i prea lu$%G zi e /"l"rierul.
68

'ce tea (ur" pri!ele cuvi$te pe care i le adre "2 pD$" #$ acel !o!e$t $u ("cu e altceva decDt " e uite la ea cu o deo eFit" curiozitate. 3 +ar du!$eata de ce (aci oF erva8ii $epoliticoa e, pu e 'lice, cu o oarecare duritate. S" tii c" $u3i (ru!o I &a auzul ace tor vorFe, /"l"rierul #i -olF" oc-ii, !ul8u!i$du3 e doar " #$treFe: 3 Care3i a e!"$area di$tre u$ corF i o !a " de cri G EMoarte Fi$e, pri$ ur!are o " $e a!uz"! $i8eluIH #i zi e #$ %D$dul ei 'lice. E," Fucur c" au #$ceput " pu$" %-icitori.H 'poi ad"u%" cu %la tare: 3 Cred c" o " pot %-ici a ta. 3 .rei " pui c" tu %D$deti c3ai putea %" i r" pu$ la #$treFare, zi e Iepurele de ,artie. 3 #$toc!ai, r" pu$ e 'lice. 3 #$ ace t caz, co$ti$u" Iepurele de ,artie, treFuie " $e pui ce %D$deti. 3 Spu$ ceea ce %D$de c, e %r"Fi " r" pu$d" 'lice, au cel pu8i$, %D$de c ceea ce pu$, e totu$a, $u3i aaG 3 ;u3i totu$a, pu e /"l"rierul, dac" ar (i totu$a, ar #$ e!$a c": E."d ce !"$D$cH e totu$a cu: E,"$D$c ce v"dIH 3 'r #$ e!$a, #$t"ri Iepurele de ,artie, c": E#!i place ce %" e cH e totu$a cu: EG" e c ce3!i placeIH 3 'r #$ e!$a, ad"u%" Bur ucul, care p"rea a vorFi #$ o!$, c": ERe pir cD$d dor!H e totu$a cu: E+or! cD$d re pirHI 3 &a ti$e e totu$a, zi e /"l"rierul. 'ici di cu8ia e #$trerup e. .re!e de u$ !i$ut, t"cur" !Dlc cu to8ii, #$ ti!p ce 'lice e tr"duia "3i aduc" a!i$te tot ce tia de pre corFi i !e e de cri 3 i $u3i a!i$tea ci$e tie ce. /ri!ul care pu e cap"t t"cerii (u /"l"rierul: 3 #$ ce zi a lu$ii $e a(l"!G #$treF", #$torcD$du3 e c"tre 'lice2 #i coa e di$ Fuzu$ar cea or$icul i #l privea

cu u$ aer $ec"Lit, cuturD$du3l i ducD$du3l di$ cD$d #$ cD$d la urec-e. 'lice t"tu o clip" " e %D$dea c", apoi r" pu$ e: 3 #$ a patra. 3 E cu dou" zile #$ ur!"I o(t" /"l"rierul. Ni3a! zi eu " $u3l u$%i cu u$t, ad"u%" ace ta, "%etD$du3l cu privirea pe Iepure.

3 Era u$ u$t de cea #ai %un2 calitate! e ap"r" u!il Iepurele de ,artie. 3 +a, dar o dat" cu u$tul, or (i i$trat #$ el i cDteva (iri!ituri de pDi$e. ;u treFuia " u$%i ro8ile cu cu8itul de pDi$e. Iepurele de ,artie lu" cea ul i3l privi cu u$ aer po o!orDt2 apoi #l #$!uie #$ ceaca cu ceai2 $e%" i$d altceva !ai Fu$ de pu , relu" ceea ce pu e e !ai #$ai$te: 3 Era, #$tr3adev"r, u$ u$t de cea #ai %un2 calitate$ #$ tot ace t r" ti!p, 'lice, oarecu! curioa ", e uita pe te u!"rul lui " vad" ce (ace cu cea ul. 3 Ce cea $o ti!I re!arc" ea. 'rat" ziua lu$ii, dar $3arat" oraI 3 +e ce3ar ar"ta oraG !or!"i /"l"rierul. +e parc" cea ul du!itale arat" a$ulG 3 Bi$e#$8ele c" $u, r" pu$ e 'lice, ("r" ur!" de ov"ial", dar a ta pe$tru c" t" aa de !ult #$ acelai a$. 3 &a (el e #$tD!pl" i cu al !eu, pu e /"l"rierul. 'lice r"!a e co!plet uluit". OF erva8ia /"l"rierului #i p"rea lip it" de $oi!" i, cu toate ace tea, vorFi e e$%lezete, #$ li!Fa ei. 3 ;u prea pricep, pu e ea cDt putu de politico . 3 Bur ucul a ador!it di$ $ou, pu e /"l"rierul, v"r D$d u$ pic de ceai (ierFi$te pe Foticul ace tuia. Bur ucul, e$ervat, cutur" di$ cap i pu e, ("r" a de c-ide oc-ii: 3 Bi$e#$8ele , Fi$e#$8ele , toc!ai a ta era " pu$ i eu.
70

3 'i reuit " a(li r" pu$ ul la %-icitoareG #$treF" /"l"rierul, #$torcD$du3 e di$ $ou pre 'lice. 3 ;u, $3a! reuit. ," la p"%uFa", r" pu$ e 'lice. Care3i r" pu$ ulG 3 HaFar $3a!I !"rturi i /"l"rierul. 3 Eu $ici atDtI recu$o cu Iepurele de ,artie. 'lice o(t" plicti it". 3 Cred, zi e ea, c" ar treFui " ave8i i altceva !ai Fu$ de ("cut, decDt " v" iro i8i ti!pul cu %-icitori la care $u e*i t" r" pu$ . 3 +ac" ai cu$oate Ti!pul, aa cu! #l cu$o c eu, pu e /"l"rierul, $3ai !ai vorFi de pre el ca de pre un lucru$ Ti!pul e o :iin42$ 3 ;u #$8ele% !ai $i!ic, zi e 'lice. 3 E (ire c " $u #$8ele%iI ("cu /"l"rierul, cl"ti$D$d di$ cap, cu u$ aer di pre8uitor. /u$ pri$ oare c" $ici !"car $u i3ai vorFit vreodat"I 3 Se prea poate, r" pu$ e 'lice, cu prude$8". +ar la lec8ia de !uzic" a! #$v"8at " Fat ti!pul. 3 '-aI zi e /"l"rierul, acu! pricep. Ti!pului $u3i place " (ie F"tut precu! a$i!alele. .ezi, dac" $u l3ai up"ra i dac" a8i (i priete$i Fu$i, ar pu$e cea ul la ce or" po(teti tu. +e pild": " zice! c"3i ora $ou" di!i$ea8a, cD$d treFuie " te apuci de lec8ii, $u ai decDt "3i pui Ti!pului ceea ce doreti, iar el va #$vDrti cea ul #$tr3o clipit", pD$" la u$u i Lu!"tate. Ci 3 %ataI ' o it ora prD$zului. 3 ' vrea eu " (ie aaI opti pe$tru i$e Iepurele de ,artie. 3 'r (i e*traordi$ar, cu i%ura$8", zi e 'lice, %D$ditoare, #$ ", vezi tu, atu$ci $u

!i3ar (i #$c" (oa!e. 3 &a #$ceput, poate c" $u, zi e /"l"rierul2 dar $3ai decDt " 8ii cea ul #$ loc, la u$u i Lu!"tate, cDt po(teti. 3 'a (aci du#neata7 #$treF" 'lice. /"l"rierul d"du di$ cap, a!"rDt, #$ e!$ de $e%are. 3 Eu $u potI r" pu$ e. ;e3a! certat a t" pri!"var", pri$ !artie, c-iar #$ai$te de a #$$eFu$i du!$ealui
&.

de colo 7i3l ar"t" cu li$%uri8a de ceai pe Iepuraul de ,artie9. Era la !arele co$cert dat de c"tre Re%i$a de Cup", iar eu treFuia " cD$t: Str2luce+te! liliac! are cu# =4i :aci 1e 1lac7 3 B"$uie c c" tii cD$tecul, $u3i aaG 3 /arc" l3a cu$oate, r" pu$ e 'lice. 3 ,ai departe tii cu! e, co$ti$u" /"l"rierul: <M%ori tu 1este lu#ea toat2 'Tav2'n ceruri aruncat2$ Str2luce+te XH 'ici Bur ucul tre "ri i #$cepu " cD$te: <Str2luce+te! str2luce+te! str2luce+te! str2luce+te> i tot aa !ereu, #$cDt (ur" $evoi8i "3l ciupea c" pe$tru a3l (ace " tac". 3 Ei, $ici $3apuca e! " (Dre c pri!ul ver , co$ti$u" /"l"rierul, c" Re%i$a a "rit #$ u ca (ript" i 3a pu pe 8ipat: E1ci%aulI ' ve$it aici "3i o!oare Ti!pulI S"3i (ie t"iat capulIH 3 CDt" cruzi!eI E #$(ior"torI e*cla!" 'lice. 3 Ci de atu$ci, co$ti$u" /"l"rierul cu %la $ec"Lit, Ti!pul 3a up"rat pe !i$e i $u e c-ip " !" !ai #!pac cu elI 'cu! e #$tru$a ora a e. 'licei #i ve$i o idee tra$ic": 3 O ta3i !otivul pe$tru care u$t atDtea ceti i (ar(urioare pe !a "G #$treF" ea. 3 MireteI o(t" /"l"rierul, (ii$dc" e !ereu ora ceaiului i $3ave! ti!p " trD$%e! !a a. 3 Ci atu$ci F"$uie c c" v" !uta8i, ("r"3$trerupere, de la o !a " la alta, $u3i aaG #$treF" 'lice. 3 'a e, pe !" ur" ce le (olo i!, pu e /"l"rierul.
72

3 +ar ce3o " e #$tD!ple cD$d o " aLu$%e8i di$ $ou la pri!a ceac"G cutez" " #$treFe 'lice. 3 ,ai Fi$e3a! c-i!Fa uFiectul, zi e Iepurele de ,artie, c" cD$d. '! #$ceput " !" plicti e c. /ropu$ ca tD$"ra do!$ioar" " $e pu$" o pove te. 3 ,i3e tea!" c" $u tiu $ici u$a, pu e 'lice, pe care ideea $3o atr"%ea uF $ici u$ c-ip. 3 'tu$ci, " pove tea c" Bur uculI tri%ar" ceilal8i doi. 3 Hai, Bur ucule, trezete3teI Ci3l ciupir" di$ a!Fele p"r8i. Bur ucul de c-i e #$cet oc-ii. 3 ;u dor!ea!, zi e el, cu %la laF i r"%uit2 a! auzit tot ce3a8i di cutat.

3 Spu$e3$e o pove teI zi e poru$citor Iepurele de ,artie. 3 +a, da, pu$e3$e o pove teI i$ i t" i 'lice. 3 Ci pu$e3o iute, ad"u%" /"l"rierul, c" alt(el ai " ador!i pD$3o ter!i$i. 3 E'u (o t odat" trei uroriH, #$cepu Bur ucul, cu !are %raF"2 E e $u!eau &izica, &ucia i Tilica2 i tr"iau #$ adD$cul u$ei (D$tD$i...H 3 Cu ce e -r"$eauG #$treF" 'lice, care d"dea o !are i!porta$8" la tot ceea ce era le%at de !D$care i F"utur". 3 Se -r"$eau cu !ela "1<, r" pu$ e Bur ucul, dup" cDteva clipe de %D$dire. 3 +ac" 3ar (i -r"$it cu aa ceva, 3ar (i #!Fol$"vitI 3 Cu i%ura$8", erau Fol$ave, c-iar (oarte Fol$aveI r" pu$ e Bur ucul. 'lice #$cerc" "3i #$c-ipuie cu! ar (i ace t (el de via8", dar era prea %reu, aa c" pre(er" " !ai #$treFe: 3 +ar de ce tr"iau #$tr3o (D$tD$"G 3 ,ai ia pu8i$ ceai, propu e #$8epat Iepurele de ,artie, adre D$du3 e 'licei. 3 'dic" cu! " #ai iauI zi e ea, cu u$ aer tare Li%$it. C" doar pD$" acu! $3a! luat $i!icI
73

3 ' #$8ele%e " te !iri dac" 8i3ar (i pu " iei #ai 1u4in ca $i!ic, zi e /"l"rierul, dar #ai #ult ca $i!ic e (oarte uor " iei, $u3i aaG 3 ;u 8i3a cerut $i!e$i p"rerea, zi e 'lice. 3 +aI Ci$e (ace acu! oF erva8ii $epoliticoa eG #$treF" /"l"rierul, cu u$ aer triu!("tor. 'lice $u prea tiu ce " !ai r" pu$d", aa c" F"u pu8i$ ceai i !a$c" pu8i$" pDi$e cu u$t, apoi e #$toar e c"tre Bur ucel i repet" #$treFarea: 3 +e ce tr"iau #$ (D$tD$"G Bur ucelul t"tu cDteva clipe " e %D$dea c", apoi zi e: 3 Era o (D$tD$" de !ela ". 3 'a ceva $u e*i t"I zi e 'lice, (oarte up"rat". Era %ata " !ai adau%e ceva, dar /"l"rierul i Iepurele de ,artie ("ceau: ECtI tIH, iar Bur ucul pu e #!Fu($at: 3 +ac" $u po8i " (ii politicoa ", atu$ci pu$e tu !ai departe pove teaI 3 ;u, te ro%, pu$e !ai departeI zi e 'lice (oarte !erit". ;3o " te !ai opre c. Poate c" #$tr3adev"r e*i t" vreu$a. 3 1$aI HaI ("cu Bur ucul i !ai e$ervat. Totui #i co$ti$u" pove tea: Ci aa cu! zicea!: Ecele trei (eti8e tr"iau #$ adD$cul (D$tD$ii... i toat" ziua $u ("ceau altceva decDt e*erci8ii de de e$...H 3 Ce de e$auG #$treF" 'lice, uitD$du3i de pro!i iu$ea ("cut". 3 ,ela ", r" pu$ e Bur ucul, ("r" a !ai lua #$ ea!" de data acea ta #$treruperea 'licei. 3 .reau o ceac" curat", zi e /"l"rierul. S" $e !ut"! cu to8ii #$ alt loc, u$ pic !ai #$coloI Ci, zicD$d aa, e i !utar" pe locul ur!"tor, iar Bur ucul proced" e*act la (el. Iepurele de ,artie lu" locul Bur ucului, iar 'lice, vrD$d3$evrD$d, treFui "

ocupe locul Iepurelui $eFu$.


74

/"l"rierul (u i$%urul care pro(it" de pe ur!a ace tei !ut"ri2 'lice #$ " e ale e e cu u$ loc !ult !ai $epl"cut decDt cel de di$ai$te, (ii$dc" Iepurele de ,artie toc!ai ce r" tur$a e di$ $eate$8ie ca$a de lapte #$ (ar(urie. Cu F"%are de ea!", ca $u cu!va "3l upere di$ $ou pe Bur uc, 'lice #$treF": 3 +ar $u pricep. Cu! puteau coate !ela a ca 3o de e$ezeG 3 +i$ !o!e$t ce po8i coate apa di$tr3o (D$tD$", cu! " $u po8i coate i !ela a, i tea8oG zi e /"l"rierul. 'lice trecu cu vederea oF erva8ia ace tuia i e apuc" iar "3l #$treFe pe Bur uc: 3 Bi$e, dar $3ai pu c" erau #$"u$truG Bur ucul r" pu$ e ap" at: 3 '! pu c" erau #$ (D$tD$a de !ela "2 i, c"tre ceilal8i: .ede8i, $u3!i d" paceI 'lice, u$ pic #$curcat", a cult" cDtva ti!p pove tea Bur ucului, ("r" "3l !ai #$trerup". 3 M"ceau e*erci8ii de de e$, relu" Bur ucul, c" cD$d i ter%D$du3 e la oc-i, (ii$dc"3l pri$ e e deLa o!$ul, i de e$au tot oiul de lucruri... tot ce #$cepe cu litera ,... 3 +e ce $u!ai ce #$cepe cu litera ,G #$treF" 'lice tare curioa ". 3 +e ce $uG r" pu$ e Iepurele de ,artie. 'lice t"cu !Dlc. Bur ucul #i #$c-i e e deLa oc-ii i #$cepu e " !o8"ie2 dar, de #$dat" ce /"l"rierul #l ciupi, ace ta e trezi Fru c, co8D$d u$ 8ip"t plD$%"re8 i co$ti$u": 3 ...ce #$cepe cu ,, de pild": !ica, !area, !e!oria, !ultitudi$ea 3 tii c" e pu$e u$eori, E!ult di$tr3o !ultitudi$eHG +ar ai v"zut vreodat" u$ de e$ care reprezi$t" o !ultitudi$eG 3 &a drept vorFi$d, !"rturi i 'lice, care $3avea $ici cea !ai va%" idee de pre ce vorFea Bur ucul, $u cred... 3 #$ ace t caz, !ai Fi$e taci di$ %ur"I zi e /"l"rierul.
75

'lice $u !ai putea #$dura atDta oFr"z$icie: (oarte plicti it", e ridic" i plec". Bur ucul ador!i de #$dat", iar ceilal8i $ici !"car $u d"dur" vreu$ (el de i!porta$8" plec"rii ei, dei ea #$tor e e capul de cDteva ori, $"d"Ldui$d c" o vor c-e!a #$apoi. 1lti!a oar" cD$d #i v"zu, acetia #$cercau "3l Fa%e pe Bur uc #$tr3u$ ceai$ic. E;3a! " !" !ai #$torc aici $ici !oart"IH #i zi e 'lice, #$ vre!e ce !er%ea te!"toare pri$ p"dure. E+e cD$d !3a! $" cut, $3a! !ai luat ceaiul cu aa $eFu$iIH Ci, tot vorFi$d aa, z"ri u$ copac, care avea o u" ce ducea #$"u$trul lui.
*

E' ta c-iar c"3i ciudatIH %D$di ea. E+ar ce $u3i ciudat aziG Cred c" a (ace r$ai Fi$e " i$tru de #$dat"H. Ci aa i ("cu. 'Lu$ e di$ $ou #$ ala !are, lD$%" !" u8a de cletar. E+e data a ta, ar treFui " reue cH #i zi e ea, i #$-a8" c-ei8a de aur, ca " poat" de cuia cu aLutorul ei ua care ducea pre %r"di$". 'poi #$cepu " ro$8"ie Fuc"8ica di$ ciuperc", pe care o !ai p" tra e #$ Fuzu$ar, pD$" ce aLu$ e de

$u!ai treizeci de ce$ti!etri2 tr"F"tu coridorul, pri$ !iLlocul r"zoarelor de (lori, de culori tr"lucitoare i trecu pe lD$%" proa petele (D$tD$i.
77

Ca-itolul + 6ere ul de croc8et al Re4i ei


'proape de i$trarea #$ %r"di$" e #$"l8a u$ arFu t tu(o de tra$da(iri2 tra$da(irii erau alFi, dar trei %r"di$ari !u$ceau de zor pe$tru a3i vop i #$ rou. 'licei i e p"ru tare tra$ie preocuparea ace tora i e apropie " vad" !ai cu luare3a!i$te ce ("ceau. #$dat" ce aLu$ e lD$%" %r"di$ari, #l auzi pe u$ul di$ ei pu$D$d: Y 3 Mii ate$t, Ci$ciI ;u !" !ai tropi cu vop eaI 3 ;u3i vi$a !ea, r" pu$ e Ci$ci, !oroc"$o . Capte !3a lovit pe te cot. Capte ridic" oc-ii i pu e: 3 Mru!o di$ partea ta, Ci$ciI +" !ereu vi$a pe al8iiI 3 Tu !ai Fi$e " taciI pu e Ci$ci. Ieri a! auzit3o pe Re%i$" pu$D$d c3ai !erita " 8i e taie capul. 3 +ar ce3a ("cutG #$treF" cel care vorFi e #$tDi. 3 ' ta $u te privete, +oiI #l repezi Capte. 3 Ba #l priveteI zi e Ci$ci. Ci3o "3i pu$: i3a adu Fuc"t"re ei #$ loc de ceap", cepe de lalele. Capte aru$c" pe$ ula Lo i tri%": 3 'a $edreptate !ai rarI +ar c-iar atu$ci, di$ #$tD!plare, d"du cu oc-ii de 'lice, care t"tea i3i oF erva. #$ clipa aceea e opri2 ceilal8i e #$toar er" i o v"zur" i ei2 i to8i #i ("cur" o plec"ciu$e adD$c". 3 .re8i " (i8i aa de Fu$i i "3!i pu$e8i de ce vop i8i tra$da(iriiG #$treF" 'lice, cu oarecare (ial".
78

Ci$ci i Capte $u zi er" $i!ic, ci privir" pre +oi. +oi #$cepu, cu %la c"zut, de ca i cu! i3ar (i (o t tea!" " $u3l vad" ci$eva: 3 Cti8i, do!$ioar", de (apt #$ locul " ta treFuia " (ie o tu(" de tra$da(iri ro+ii! iar $oi, di$ %re3 eal", a! "dit u$ tra$da(ir alF i, dac" de coper" Re%i$a ForoFoa8a, pu$e " $i e taie capul. 'a c" #$cerc"! " (ace! i $oi ce pute!, #$ai$te " vi$" dD$ a. C-iar atu$ci Ci$ci, care #i pli!Fa #$cet privirile pri$ %r"di$", e*cla!": ERe%i$aI Re%i$aIH i, #$tr3o clip", cei trei %r"di$ari e aru$car" cu (a8a la p"!D$t. Se auzi tropot de pai2 e apropia alaiul Re%i$ei. 'lice #$toar e capul, (oarte curioa " " o vad". #$ (ru$tea alaiului p"eau zece ote$i, purtD$d -aleFarde15 #$ (or!" de tre(le2 aveau aceeai #$("8iare ca i cei trei %r"di$ari: lu$%uie8i i turti8i, iar !Di$ile i picioarele le 8i$eau #$ti$ e pre cele patru col8uri. 1r!ar" zece curte$i2 #$ loc de dia!a$te purtau, pre "rate pe te tot ve!D$tul, carouri. Ca i ote$ii, treceau doi cDte doi. +up" ei ve$eau copiii perec-ii re%ale2 erau zece la $u!"r i dr"%u8ii de ei 8op"iau voioi, 8i$D$du3 e de !D$" doi cDte doi2 to8i erau #!podoFi8i cu i$i!i. 1r!au oa pe8ii2 cei !ai !ul8i di$tre ei erau re%i i re%i$e. /ri$tre dD$ii, 'lice #l recu$o cu pe Iepurele 'lF2 era pli$ de $ea tD!p"r, vorFea pripit i zD!Fea la orice e pu$ea. Trecu pe lD$%" ea ("r" 3o oF erve.
&%

#$ ur!a ace tora ve$ea .aletul de Cup", purtD$d coroa$a re%elui pe o per$" de cati(ea purpurie. Tot ace t !"re8 alai (u #$c-eiat de Re%ele i Re%i$a de Cup", #!podoFi8i de u pD$" Lo cu i$i!i. 'lice e #$treFa dac" $u cu!va 3ar cuve$i " tea i ea cu (a8a la p"!D$t, precu! cei trei %r"di$ari, dar $u3i a!i$tea " (i auzit c" ace t lucru ar (i oFli%atoriu cD$d a iti la o parad". ECi3apoiH, #i zi e ea, Ela ce (olo toat" parada, dac" lu!ea treFuie " tea cu (a8a la p"!D$t i " $3o vad"GH 'a c" r"!a e u$de e %" ea i atept".. CD$d alaiul trecu pri$ (a8a 'licei, cu to8ii e oprir" i e uitar" la ea, iar Re%i$a #$treF" cu a pri!e: 3 ' ta ci$e eG /e .aletul de Cup" #l #$treFa e, dar el, drept r" pu$ , ("cu doar o plec"ciu$e i zD!Fi. 3 ;e%-ioFuleI pu e Re%i$a, dD$d ar8"%o capul pe pate2 apoi e #$toar e c"tre 'lice: Cu! te $u!eti, (eti8oG 3 ," $u!e c 'lice, cu voia ,aLe t"8ii .oa treI r" pu$ e (oarte politicoa " (eti8a2 apoi ad"u%", ca pe$tru i$e: EQ"u, aceti oa!e$i $u u$t decDt $ite c"r8i de Loc. ;3are de ce "3!i (ie tea!" de eiIH 3 Ci ci$e u$t cei doi7 #$treF" Re%i$a, ar"tD$d cu de%etul pre cei trei %r"di$ari care t"teau $e!ica8i #$ Lurul tu(ei de tra$da(iri2 c"ci, di$ prici$a (aptului c" t"teau cu (a8a la p"!D$t, i avD$d pe pate aceleai #$ e!$e ale c"r8ilor de Loc, ea $u3i putea da ea!a dac" erau %r"di$arii, olda8ii, curte$ii au c-iar propriii "i copii. 3 +e u$de vre8i " tiu euG r" pu$ e 'lice, ea #$ "i urpri$ " de #$dr"z$eala cu care i e adre a e Re%i$ei. ;u e treaFa #ea$ Re%i$a e ("cu roie de !D$ie. +up" ce3i aru$c" (eti8ei o privire aproape uci%"toare, a e!e$ea privirii u$ui a$i!al "lFatic, #$cepu " urle: 3 S" i e taie capulI S" i e taie...
+. .*>

3 /ro tiiI pu e, cu %la tare i -ot"rDt, 'lice, iar Re%i$a a!u8i. Re%ele #i pu e !D$a pe u!"rul o8iei ale, pu3$D$du3i cu FlD$de8e: 3 ;u3i decDt o copil", dra%a !eaI Re%i$a #i #$toar e patele cu !D$ie i3i poru$ci .aletului: 3 #$toarce3i cu (a8a #$ u I .aletul, (oarte delicat, #i #$toar e pe cei trei cu vDr(ul piciorului. ) 3 Ridica8i3v"I 8ip" Re%i$a cu %la a cu8it. Cei trei %r"di$ari "rir" #$ picioare #$tr3o clipit" i #$cepur" a (ace plec"ciu$i Re%elui, Re%i$ei, pri$8iorilor i tuturor celor de (a8". 3 I pr"vi8i odat"I url" Re%i$a. ,3a8i a!e8itI 'poi, #$dreptD$du3 e pre tu(a de tra$da(iri: Ce (ace8i aiciG 3 Cu voia ,aLe t"8ii .oa tre, e FDlFDi +oi, (oarte !erit, pu$D$d u$ %e$u$c-i la p"!D$t, #$cerc"! "... 3 &a ", c3a! #$8ele euI tu$" Re%i$a 7#$tre ti!p e uita e de aproape la tra$da(iri9. T"ia8i3le capulI

Ci alaiul e ur$i di$ loc, r"!D$D$d #$ ur!" doar trei ote$i, pe$tru a e*ecuta poru$ca Re%i$ei. ;e(erici8ii %r"di$ari aler%ar" c"tre 'lice, $"d"Ldui$d c"3i va c"pa. 3 ;3o " vi e taie capulI #i li$iti 'lice i3i F"%" pe to8i trei #$tr3u$ %-iveci !are de (lori pe care #l %" i la #$de!D$". Cei trei ote$i u!Flar" o clip" de colo3colo, uitD$3du3 e dup" vi$ova8ii ce treFuiau e*ecuta8i, apoi o luar" la picior i e al"turar" (oarte li$iti8i co$voiului. 3 &e3au c"zut capeteleG zFier" Re%i$a. 3 /recu! a8i poru$cit, ,aLe tateI &i 3au t"iat capeteleI tri%ar" ote$ii drept r" pu$ . 3 Moarte Fi$eI r"c$i Re%i$a. Ctii " Loci croc-etG 3 CtiuI r"c$i 'lice. 3 'tu$ci, -aideI zFier" Re%i$a, iar 'lice e al"tur" co$voiului, (oarte curioa " #$ le%"tur" cu ce avea " ur!eze.
83

3 Ce zi... ce zi (ru!oa "3i aziI ro ti u$ %la (io lD$%" ea. CD$d e uit", v"zu c" !er%e al"turi de Iepurele 'lF, care #i cerceta pe (uri (a8a, cu priviri $eli$itite. 3 Moarte (ru!oa "I r" pu$ e 'lice. +uce a u$de eG 3 CtI C tI ("cu Iepuraul 'lF, #$ oapt" pripit", ui3tD$du3 e #$%riLorat #$ ur!a lui. 'poi e #$"l8" #$ vDr(ul picioarelor i3i opti 'licei la urec-e: EE co$da!$at" la !oarteIH 3 Ce3a ("cutG zi e 'lice. 3 'i pu ECe p"catIHG #$treF" Iepurele 'lF. 3 'I zi e 'lice. ;u cred c" e deloc p"cat. '! #$treFat ce3a ("cut. 3 I3a tra o pal!" Re%i$ei, uoti Iepurele. 'licei #i c"p" u$ -o-ot de rD . 3 .ai, taciI o opri Iepurele, te!"tor. O " te3aud" Re%i$aI Ctii cu! 3a #$tD!platG +uce a a ve$it ca! tDrziu i Re%i$a i3a pu ... 3 Trece8i la locurile voa treI tu$" Re%i$a i to8i #$cepur" " aler%e care #$cotro, #!piedicD$du3 e u$ul de altul. Totui, dup" u$ !i$ut3dou", (iecare #i ocupa e locul i #$cepur" " Loace. 'lice e %D$di c" $u !ai v"zu e $iciodat" u$ tere$ de croc-et atDt de ciudat. Era (or!at doar di$ %ropi i di$ !ovilite2 Filele erau $ite arici vii, iar cioca$ele $ite p" "ri (la!i$%o192 cDt de pre porti8e, ele erau (or!ate di$ olda8i #$doi8i de !iLloc i propti8i #$ !Di$i. Cel !ai %reu #i (u la #$ceput 'licei "3i !D$uia c" (la!i$%oul: reui "3l pri$d" de tul de Fi$e la uF uoar", cu picioarele atDr$D$du3i #$ Lo , dar, de oFicei, toc!ai cD$d izFutea "3i #$drepte (ru!o %Dtul i e pre%"tea " lovea c" ariciul cu capul p" "rii, acea ta e r" ucea #$apoi i o privea cu o e*pre ie atDt de $edu!erit", #$cDt 'lice $u e putea aF8i$e " $u izFuc$ea c" #$ rD 2 iar cD$d reuea "3i #!pi$%" capul #$ Lo i e pre%"tea " #$3
84

ceap" di$ $ou, co$ tata cu ciud" c" ariciul e de ("cu e i era pe pu$ctul de3a o lua la "$"toa a. ,ai !ult decDt atDt: c-iar acolo u$de dorea i ea " tri!it" ariciul, ap"rea cDte o %roap" au cDte o ridic"tur" de p"!D$t2 olda8ii3porti8" e (D8Diau !ereu de colo pD$" colo, pe$tru a ocupa alte zo$e de pe tere$, iar (iecare Luc"tor ("cea ce3i t"ia capul, $eateptD$d "3i vi$" rD$dul i certD$3du3 e pe arici cu ceilal8i parte$eri de Loc. 'lice aLu$ e #$ curD$d la co$cluzia c" era u$ Loc !ult prea %reu pe$tru ea.

."zD$d u$a ca acea ta, Re%i$a e #$(urie i #$cepu " tr"Fat" tere$ul de la u$ cap"t la altul, urlD$d cDt o 8i$ea %ura: ET"ia8i3i capul " tuiaI T"ia8i3i capul celuilaltIH 'licei #$cepu " i e (ac" (ric"2 #$tr3adev"r, $u e certa e #$c" cu Re%i$a, dar e putea atepta la ace t lucru oricD$d. ECi atu$ciH, e #$treF" ea, Ece e va ale%e de !i$eG Su$t $eFu$i, cu !a$ia lor de a t"ia capetele oa!e$ilorI Ceea ce !" !ir" cel !ai tare e te c" u$t #$c" viiIH Toc!ai ce e apuca e " caute cu privirea u$ loc pri$ care " e trecoare i " (u%", ("r" ca ci$eva 3o z"rea c", cD$d v"zu #$ v"zdu- o ciudat" ar"tare2 la #$ceput o cupri$ e $edu!erirea dar, de #$dat" ce privi cu !ai !ult" ate$8ie, #i d"du ea!a c" era u$ rD$Let i #i pu e: EE te /i ica de C-e -ireI 'cu! o " a! cu ci$e " tau de vorF"IH
85

3 Ce !ai (aciG o #$treF" /i ica, de #$dat" ce #i ap"ru de tul" %ur" ca " poat" vorFi. 'lice !ai atept" u$ pic, pD$" ce #i ap"rur" i oc-ii i apoi d"du di$ cap. E;3are $ici u$ ro t " vorFe c cu eaH, #i zi e, EpD$" ce $u3i apar i urec-ile 3 au !"car u$a di$ ele. E#$ !i$utul ur!"tor i e ivi tot capul i atu$ci 'lice #i pu e Lo (la!i$%oul i #$cepu "3i pove tea c" /i icii de pre Loc, #$cD$tat" c", #$ (Drit, e*i ta ci$eva care 3o a culte. /i ica p"rea " e (i %D$dit c" #i ar"ta e o parte u(icie$t de !are di$ corp, c"ci re tul corpului $u3i !ai ("cu apari8ia. 3 ;u cred c" oa!e$ii "tia Loac" ci$ tit, #$cepu 'lice de tul de up"rat"2 e ceart" cu to8ii #$tr3 u$ !od #$(ior"tor, de $ici $u te !ai po8i auzi vorFi$d2 $u par " aiF" $ite re%uli de Loc, au, cel pu8i$, dac" e*i t" ace te re%uli, $i!e$i $u 8i$e co$t de ele. +e pild", porti8a pe uF care treFuie " trec Fila e !ut" #$ cap"tul cel"lalt al tere$ului au, adi$eauri, ar (i treFuit " love c ariciul Re%i$ei, $u!ai c" ace ta a luat3o la (u%" cD$d l3a v"zut pe3al !eu ve$i$d. 3 Cu! 8i e pare Re%i$aG #$treF" #$cet /i ica. 3 ;u pot 3o uportI r" pu$ e 'lice. E atDt de... #$ acea clip" v"zu c" Re%i$a era c-iar #$ patele ei i o a culta, aa c" pre(er" " co$ti$ue alt(el decDt #$cepu e:... de priceput" la Locul de croc-et, #$cDt u$t co$vi$ " c" va cDti%a i $ici $u prea !ai !erit" "38i pierzi vre!ea " ter!i$i Locul. Re%i$a trecu !ai departe, zD!Fi$d. 3 Cu cine vorFetiG #$treF" Re%ele, apropii$du3 e de 'lice i uitD$du3 e curio la capul /i icii. 3 Cu o priete$", o /i ic" de C-e -ire, r" pu$ e 'lice. +a8i3!i voie " v3o prezi$t. 3 ;u3!i place deloc cu! arat"I r" pu$ e Re%ele2 #$ tot cazul, poate "3!i "rute !D$a, dac" vrea. 3 /re(er " $3o (ac, zi e /i ica.
86

3 ;u (i oFraz$ic" cu !i$e i $u3!i aru$ca privirea a ta, zi e Re%ele, a cu$zD$du3 e #$ patele 'licei. 3 Orice /i ic" e poate uita la u$ Re%e, zi e 'lice. '! citit a ta u$deva, #$tr3o carte, dar $u3!i aduc Fi$e a!i$te #$ care. 3 Ei, Fi$e)treFuie luat" de aici, zi e (oarte -ot"rDt Re%ele i tri%" c"tre Re%i$", care toc!ai trecea pe acolo: +ra%a !eaI a vrea " dai poru$c" ca acea t" /i ic" " (ie luat" de aiciI Toate proFle!ele Re%i$ei, !ai !ari au !ai !ici, $u puteau (i rezolvate decDt #$tr3u$ i$%ur (el. 3 T"ia8i3i capulI tri%" ea, ("r" " privea c" !"car pre /i ic". 3 .oi aduce c-iar eu c"l"ulI pu e $er"Fd"tor Re%ele i e #$dep"rt" #$ %raF". 'lice e %D$di c" ar putea " e #$toarc" " vad" cu! !ai !er%e Locul, c"ci o auzea pe Re%i$" tri%D$d #$(uriat". O auzi e deLa co$da!$D$d la !oarte trei Luc"tori pe$tru c"3i pierdu er" rD$dul i $u3i pl"cea deloc cu! e de ("urau lucrurile2 Locul era aa de #$curcat, #$cDt $3avea $ici cea !ai va%" idee dac" #i ve$ea au $u rD$dul. 'a c" plec" #$ c"utarea ariciului "u. #l %" i F"tD$du3 e cu u$ alt arici i a ta i e p"ru 'licei cea !ai Fu$" ocazie pe$tru a3l lovi pe u$ul de cel"lalt2 i$%ura proFle!" era c" (la!i$%oul ei aLu$ e e #$ cel"lalt cap"t al %r"di$ii, de u$de e c-i$uia " zFoare #$tr3u$ copac.

/D$" "3i pri$d" di$ $ou (la!i$%oul i "3l aduc" #$apoi, lupta e #$c-eia e i a!D$doi aricii pieri er"2 Edar, oricu! $u !ai are i!porta$8"H, %D$di 'lice, Ede vre!e ce toate porti8ele au plecat.H /ri$ ur!are, pri$ e Fi$e (la!i$%oul la uF uoar", ca " $3o !ai ia iar la (u%" i e du e " tea de vorF" cu priete$a a. CD$d aLu$ e #$ dreptul /i icii de C-e -ire, v"zu c" acea ta era #$co$Lurat" de o !ul8i!e de tul de !are: c"l"ul, Re%ele i Re%i$a, care erau #$ pli$" ceart" i
87

vorFeau to8i deodat", pe cD$d ceilal8i t"ceau, cu u$ aer tare tD$Le$it. +e #$dat" ce ap"ru 'lice, %rupul cert"re8 o ru%" " le (ie arFitru, pe$tru a pu$e cap"t $e#$8ele%erii2 (iecare e apuc" "3i prezi$te pu$ctul de vedere. +ar, cu! vorFeau to8i #$ acelai ti!p, 'licei #i (u i!po iFil " priceap" e*act ce pu$eau. C"l"ul u 8i$ea cu t"rie c" $u po8i t"ia u$ cap dac" $u e*i t" i u$ trup de pe care "3l retezi2 c" $u !ai ("cu e $iciodat" aa ceva i c" $ici $3avea de %D$d " e apuce de acea ta la F"trD$e8e. Re%ele co$ idera c" orice cap poate (i retezat i c" toc!ai c"l"ul $u treFuia " #$dru%e a t(el de pro tii. Re%i$a #$ " a!e$i$8a c", de $u e va (ace $i!ic pe$tru a e %" i o olu8ie, va pu$e ca toat" lu!ea " (ie e*ecutat". 7'ce tea (u e er" cuvi$tele care #$tu$eca er" c-ipurile celor preze$8i.9 'lice $u %" i altceva !ai Fu$ de pu decDt: 3 E /i ica +uce ei2 !ai Fi$e a8i !er%e "3i cere8i ei p"rerea. 3 +uce a e la #$c-i oare, #i zi e Re%i$a c"l"ului. C"l"ul plec" iute ca o "%eat", 3o aduc" pe +uce ", #$ clipa #$ care ace ta e #$dep"rt", capul /i icii #$cepu " di par" i, cD$d ace ta reve$i #!preu$" cu +uce a, /i ica pieri e cu de "vDrire. Re%ele i c"l"ul #$cepur" " aler%e #$coace i #$colo, #$ vre!e ce Luc"torii e du er" "3i reia partida #$trerupt".
88

Ca-itolul % Po/estea ;alsei Broa1te estoase


3 ;ici $u38i #$c-ipui cDt !" Fucur " te rev"d, !icu8a !ea dra%"I pu e +uce a, luD$d3o dr"%" to de Fra8 pe 'lice i por$i$d cu ea la pli!Fare. 'lice era tare Fucuroa " c" o vede #$tr3o di pozi8ie atDt de pl"cut"2 %D$di #$ i$ea ei c" poate $u!ai di$ prici$a piperului (u e e atDt de "lFatic" la pri!a lor #$tDl$ire, #$ Fuc"t"rie. ECD$d voi (i eu +uce "H, #i pu e 7("r" prea !ult" co$vi$%ere9, E#$ Fuc"t"ria !ea $ici $3o " e*i te piper. Supa e (oarte %u toa " i ("r". /oate c" piperul #i (ace pe oa!e$i atDt de iu8i la !D$ieH, %D$di !ai departe, #$cD$tat" c" de coperi e o re%ul" $ou", Eiar o8etul #i (ace acri, !ue8elul, a!ari i... Fo!Foa$ele, dulciurile de tot (elul #i (ac pe copii " (ie FlD$zi i Fu$i. Ce Fi$e ar (i " tie a ta toat" lu!ea2 de i%ur c" atu$ci $3ar !ai (i cei !ari aa de z%Drci8i cu dulciurile.H #$tre ti!p uita e de +uce " i tre "ri (oarte periat" cD$d #i auzi %la ul (oarte aproape de urec-ea ei. 3 Te %D$deti la ceva, dra%a !ea i di$ cauza a ta ai uitat " !ai vorFeti. ;u pot

"38i pu$ i!ediat care3i !orala ace tui lucru, dar o "3!i aduc a!i$te $u!ai3 decDt. 3 /oate $3are $ici o !oral", #$dr"z$i 'lice " #i dea cu p"rerea. 3 +aK de u$de, daK de u$de, (eti8oI zi e +uce a. Orice pe lu!e are o !oral", #$ " treFuie " tii 3o %" eti. .orFi$d a t(el, e vDr# i !ai aproape de 'lice.
+%

Metei $u3i pl"cea deloc 3o i!t" atDt de aproape2 !ai #$tDi, (ii$dc" +uce a era o 1ocitanie! i apoi (ii$dc" era e*act atDt de #$alt", #$cDt "3i proptea c" F"rFia de u!"rul ei2 i 'lice %" ea c" e o F"rFie (oarte a cu8it" i i$co!od". Totui, cu! $u3i pl"cea " (ie $epoliticoa ", r"Fda cDt putea. 3 Vocul !er%e ceva !ai Fi$e acu!a, pu e, ca " #$tre8i$" $i8el co$ver a8ia. 3 'a e, zi e +uce a, i !orala ace tui lucru e te: EO, doar dra%o tea, doar dra%o tea pu$e3$ !icare lu!eaIH 3 Ci$eva a pu , uoti 'lice, c" lu!ea e !ic" !ai Fi$e cD$d #i vede (iecare de treaFa lui. 3 ', (ireteI E ca! acelai lucru, zi e +uce a, lovi$d cu F"rFia3i !icu8" i a cu8it" u!"rul 'licei, pe cD$d a3d"u%a: Ci !orala ace tui lucru e te: E'i %riL" de #$8ele i atu$ci cuvi$tele vor avea %riL" de ele #$ ele.H ECe3i !ai place " %" ea c" cDte o !oral" la toateIH #i zi e 'lice #$ %D$dul ei. 3 /u$ pri$ oare c" te #$treFi de ce $u te iau de !iLloc, pu e +uce a, dup" o curt" t"cere. R" pu$ ul e: pe$tru c" $u cu$o c prea Fi$e caracterul (la!i$%oului t"u. S" (ac o #$cercareG 3 Te3ar putea pic", r" pu$ e, cu prude$8", 'lice, pu8i$ dor$ic" " vad" #$cercarea. 3 E adev"rat, pu e +uce a, p" "rile (la!i$%o pic" precu! !utarul. Iar !orala e Fi$e cu$o cut": ECi$e e a ea!"$", e adu$"H. 3 +ar !utarul $u3i pa "re, re!arc" 'lice. 3 Ca de oFicei, ai dreptateI e*cla!" +uce a, ce Fi$e pui tu lucrurilor pe $u!eI 3 E u$ !i$eral, cred! zi e 'lice. 3 Bi$e#$8ele c" e, r" pu$ e +uce a, care p"rea %ata "3i dea dreptate #$totdeau$a2 e*i t" $ite !i$e de !utar pe3aici, pe3aproape. Iar !orala e: ECu cDt e !ai !ult la !i$e, cu atDt e !ai pu8i$ la ti$e.H
%*

3 '-, tiuI e*cla!" 'lice, ("r" " dea i!porta$8" vorFelor +uce ei. E o le%u!". ;u prea aduce a le%u!", dar a ta e. 3 Su$t cu totul i cu totul de aceeai p"rere, zi e +uce a, iar !orala e a ta: EMii ceea ce ai p"rea " (ii.H /ot " 8i3o pu$ i !ai i!plu de3atDt: ES" $u38i #$c-ipui $iciodat" c" $u eti alt(el decDt ceea ce le3ar putea p"rea celorlal8i c" ceea ce erai au ai (i putut " (ii $3a (o t alt(el decDt ceea ce (u e ei i lor li 3a p"rut c" eti alt(el.H 3 Cred c", dac3a vedea3o cri ", a pricepe3o !ai le $e, !"rturi i 'lice, (oarte politico 2 dar aa, cu! o pui du!$eata, $u #$8ele% !are lucru. 3 ' ta $u3i $i!ic pe lD$%" ce a putea " pu$, dac" a vrea, ("cu +uce a, !"%ulit". 3 ." ro%. $u v" o te$i8i " pu$e8i i !ai !ultI e*cla!" 'lice. 3 ', $ici " $u vorFeti de o te$eal"I prote t" +uce a. #8i (ac cadou tot ce a! pu pD$" acu!. EIe(ti$ cadouIH %D$di 'lice. E;oroc c" $u $i e (ac i de ziua $oa tr" a e!e$ea cadouriIH Mirete c" $u cutez" " pu$" a ta cu %la tare. 3 Iar te %D$detiG #$treF" +uce a, lovi$du3i $i8el u!"rul cu F"rFia3i !ic" i a cu8it". 3 '! dreptul " %D$de c, zi e 'lice r" picat, c"ci itua8ia #$cepea 3o ca! upere. 3 Tot atDta drept, r" pu$ e +uce a, cDt au purceii " zFoare2 i !o... +ar #$ clipa aceea, pre ui!irea 'licei, %la ul +uce ei e ti$ e, c-iar #$ !iLlocul cuvD$tului ei pre(erat, !orala, iar Fra8ul petrecut pri$tr3al (eti8ei #$cepu " tre!ure. 'lice ridic" oc-ii 3 i

iat3o pe Re%i$" tD$d #$ (a8a lor, cu Fra8ele #$cruciate i #$tu$ecat" la (a8" ca i cerul pe vre!e de (urtu$". 3 Ce zi (ru!oa ", ,aLe tateI #$cepu +uce a, cu %la c"zut, !erit.
%.

3 ' cult"I tu$" Re%i$a, F"tD$d !D$ioa " di$ picior pe cD$d vorFea, " $u zici c" $u te3a! a$u$8at: ori zFori de3aici, ori #8i zFoar" capulI Ci a ta #$ !ai pu8i$ de o Lu!"tate de clip"I 'le%eI +uce a ale e i di p"ru #$dat". 3 S" co$ti$u"! LoculI #i pu e Re%i$a 'licei2 iar 'lice, prea periat" ca " poat" ro ti ceva, o ur!" cu pa ov"iel$ic #$apoi pre tere$ul de croc-et. Ceilal8i i$vita8i, pro(itD$d de aF e$8a Re%i$ei, e odi-$eau la u!Fr"2 dar de #$dat" ce3o v"zur", e #$toar er" cu %raF" la Loc, Re%i$a ("cD$d i$%ura oF erva8ie c" o clip" de #$tDrziere #i va co ta via8a. /e cD$d Lucau, Re%i$a e certa $eco$te$it cu ceilal8i Luc"tori, r"c$i$d !ereu: EQFura8i3i capul " tuiaI QFura8i3i capul " teiaIH Cei co$da!$a8i erau lua8i uF paz" de c"tre ote$i, care, (irete, pe$tru a #$depli$i acea t" arci$", treFuiau " re$u$8e la rolul de arcuri2 ca! #$tr3o Lu!"tate de or", $u !ai r"!" e er" arcuri de(el, iar Luc"torii, cu e*cep8ia Re%elui, a Re%i$ei i a 'licei, e a(lau to8i uF paz" i co$da!$a8i la !oarte. 'tu$ci Re%i$a, aFia tr"%D$du3i u(letul de !ult ce r"c$i e, e lip i de Loc. Se apropie de 'lice i o #$treF": 3 'i v"zut3o pe Mal a Broa c" Ne toa "G 3 ;u, r" pu$ e 'lice, $ici $u tiu ce #$ ea!$" Mal " Broa c" Ne toa ". 3 E Broa ca Ne toa " di$ care e (ace ESup" (al " de Broa c" Ne toa ".H 3 ;ici $3a! v"zut3o, $ici $3a! auzit de ea, zi e 'lice. 3 'tu$ci -aide, pu e Re%i$a, are "38i i tori ea c" pove tea ei. /e cD$d e #$dep"rtau #!preu$", 'lice #l auzi pe Re%e vorFi$du3le #$cetior oa pe8ilor: 3 Su$te8i cu to8ii %ra8ia8iI le pu e.
%2

E'-, ce Fi$eIH %D$di 'lice, r" u(lD$d uurat": (u e e (oarte $e(ericit", tii$d c" Re%i$a poru$ci e atDtea co$da!$"ri la !oarte. Moarte curD$d d"dur" de u$ Gri(o$4?, care dor!ea du , la oare. 3 Trezete3te, !"i, puturo uleI pu e Re%i$a, i du3o pe do!$ioara a ta la Mal a Broa c" Ne toa ", 3o vad" i "3i aud" pove tea. Eu treFuie " !" duc #$apoi, ca " uprave%-ez e*ecu8iile pe care le3a! poru$cit. Ci plec", l" D$d3o pe (eti8" i$%ur" cu Gri(o$ul. 'licei $u3i prea pl"cea cu! ar"ta acea t" ("ptur", dar e %D$di c", la ur!a ur!ei, $3avea " (ie !ai pri!eLdio " r"!D$" cu ea, decDt " e duc" dup" Re%i$a aceea crud". 'adar r"!a e i atept". Gri(o$ul e ridic" i e (rec" la oc-i, apoi o ur!"ri cu privirea pe Re%i$" pD$" $u e !ai v"zu2 i apoi rD e pe #$(u$date. 3 Cara%-ioa aI c-icoti Gri(o$ul, #$ parte pe$tru i$e, #$ parte c"tre 'lice. 3 Ci$e3i cara%-ioa "G #$treF" 'lice. 3 /"i, aia, r" pu$ e Gri(o$ul. 'a3i #$c-ipuie ea, dar de e*ecutat $u e e*ecut" $ici o e*ecu8ie, dac" vrei " tii. HaideI EToat" lu!ea de pe aici #8i pu$e #$tru$a RHaideITH, %D$di 'lice, luD$du3 e #$cet dup" dD$ ul. E+e cD$d tr"ie c $u !i 3a !ai poru$cit atDta, Fa u$a, Fa alta, z"u aaIH ;u trecu !ult i o v"zur" de departe pe Mal a Broa c" Ne toa "2 edea tri t" i i$%uratic" pe u$ ciot de tD$c" i, cD$d e !ai apropiar", 'lice o auzi u pi$D$d
93

atDt de Lal$ic, de parc" i 3ar (i (rD$t i$i!a de durere. #i (u (oarte !il" de ea.

3 +e ce e !D-$it"G #$treF" 'lice. Iar Gri(o$ul r" pu$ e, ca! la (el ca i !ai #$ai$te: 3 'I 'a3i #$c-ipuie ea, dar $u3i !D-$it" deloc, dac" vrei " tii. HaideI Se uir" aadar pD$" la locul u$de edea Mal a Broa c" Ne toa ", care #i privea #$ t"cere, cu oc-i !ari, #$l"cri!a8i. 3 +o!$iorica a ta, pu e Gri(o$ul, cic" vrea "38i aud" pove tea, de3aia a ve$it. 3 '! " i3o pu$, r" pu$ e Mal a Broa c" Ne toa ", cu %la adD$c i %"u$o . 'eza8i3v" a!D$doi i $u coate8i o vorF" pD$" $u i pr"ve c. Se aezar", aadar, $i!e$i $u pu e o vorF", vre!e de cDteva !i$ute. #$ %D$dul ei, 'lice #i zicea: E;u v"d cu! o " i pr"vea c" vreodat", dac" $u #$cepe.H Totui atept" r"Fd"toare. 3 /e vre!uri, pu e #$ (Drit Mal a Broa c" Ne toa ", o(tD$d adD$c, era! o adev"rat" Broa c" Ne toa ". 'ce tor cuvi$te le ur!" o t"cere (oarte lu$%", #$trerupt" doar la r" ti!puri de cDte o e*cla!a8ie cDrDit" de3a Gri(o$ului i de $eco$te$itele -o-ote de plD$ ale Mal ei Broate Ne toa e. 'lice era cDt pe3aci " e ridice i " pu$": E." !ul8u!e c (oarte !ult pe$tru pove tea du!$eavoa tr" atDt de i$tere a$t"H2 totui, vrD$d3$evrD$d, %D$di c" tre%uie " !ai ur!eze ceva, aa c" ezu li$itit" i $u !ai pu e $i!ic.
%3

3 CD$d era! !ici, co$ti$u" #$ cele di$ ur!" Mal a Broa c" Ne toa ", ceva !ai potolit, dei ici i colo tot #i !ai c"pa cDte u$ u%-i8 de plD$ , !er%ea! la coal" #$ !are. /ro(e oar" era o F"trD$" Broa c" Ne toa ". #i zicea! /rivi%-etoarea. 3 +ar de ce3i zicea8i aaG C" doar $u era /rivi%-etoareI #$treF" 'lice. 3 #i zicea! /rivi%-etoare, (ii$dc" $e privea i $e ve%-ea, (ii$du3$e Suprave%-etoareI r" pu$ e up"rat" Mal a Broa c" Ne toa ". +ar %rea de cap !ai etiI 3 ," !ir c" $u 8i3e rui$e " #$treFi ceva aa de le $e de priceput, ad"u%" Gri(o$ul. 'poi t"cur" a!D$doi, privi$d3o2 Fietei 'lice #i ve$ea " i$tre #$ p"!D$t, $u alta. #$ cele di$ ur!", Gri(o$ul #i pu e Mal ei Broate Ne toa e: 3 Hai, oro, d"3i dru!ulI ;u $e 8i$e toat" ziua. Iar Mal a Broa c" Ne toa " co$ti$u": 3 +a, !er%ea! la coal" #$ !are, dei poate $3ai " crezi. 3 '! zi eu c" $u credG o #$trerup e 'lice. 3 'i zi , pu e Mal a Broa c" Ne toa ". 3 Ni$e38i %uraI ad"u%" Gri(o$ul, #$ai$te ca 'lice " !ai poat" pu$e ceva. Mal a Broa c" Ne toa " co$ti$u": 3 ;i 3a dat o educa8ie (oarte #$%riLit". '(l" c" a! !er la cur uri zi de zi. 3 Ci eu a! !er la cur uri de zi. O ta $u3i u$ !otiv " te !D$dreti. 3 Erau i cur uri peciale la coala taG #$treF" Mal a Broa c" Ne toa ", ca! #$%riLorat". 3 +a, zi e 'lice, de Mra$cez" i de ,uzic". 3 Ci de Sp"latG #$treF" Mal a Broa c" Ne toa ", ca! #$%riLorat". 3 'I ;ici po!e$eal"I... ' ta $u e #$va8" la coal"I e up"r" 'lice.
%,

3 #$ ea!$" c" $3ai !er la o coal" di$tre cele !ai Fu$e, pu e Mal a Broa c" Ne toa ", v"dit uurat". &a coala noastr2 li ta de !aterii e #$c-eia cu lec8ii peciale de Mra$cez", ,uzic" i S12lat$ 3 Cred c" de aa ceva $u prea avea8i $evoie, di$ !o!e$t ce tr"ia8i pe (u$dul !"rii, pu e 'lice.

3 Eu $3a! putut " !" #$ criu la cur urile a tea, o(t" Mal a Broa c" Ne toa ". Eu ara ur!at doar cur uri $or!ale. 3 'dic"G o i$tero%" 'lice. 3 Ciulitul i ScrD$itul, de i%ur, pe$tru #$ceput, r" pu$ e Mal a Broa c" Ne toa "2 apoi di(eritele ra!uri ale 'rit!eticii: '!Fi8io$area, C"derea, #!Fulzirea i #$urD8irea. 3 ;3a! !ai auzit de #$urD8ire, cutez" 'lice " pu$". Ce3i a taG Gri(o$ul ridic" a !irare a!D$dou" laFele. 3 ;3ai !ai auzit de #$urD8ireI e*cla!". Sper c" tii ce #$ ea!$" a #$(ru!u e8aG 3 +a, zi e 'lice ov"iel$ic, #$ ea!$" a (ace ceva !ai (ru!o . 3 Ei, atu$ci, co$ti$u" Gri(o$ul, dac" $u tii ce #$ ea!$" a #$urD8i, eti o $"tD$%" i %ataI 'lice $u !ai #$dr"z$i " #$treFe $i!ic #$ privi$8a a ta. Se #$toar e iar c"tre Mal a Broa c" Ne toa ". Y 3 Ci altceva ce !ai avea8i de #$v"8atG 3 /"i, r" pu$ e Mal a Broa c" Ne toa ", $u!"rD$d pe laFe uFiectele: ,i teria a$tic" i !oder$", ,areo%ra(ia, apoi +e e$aLul #$ valuri, a ta $e preda o dat" pe "pt"!D$" u$ F"trD$ Nipar3!are2 $e #$v"8a li$ li$ii, " pict"! #$ 'Zuarele, " (ace! I8e #$ clor i Mi8e #$ rotocol. 3 'rat"3!i i !ie cu! e (ace aa cevaI o ru%" 'lice. 3 /"i acu!a3 prea 8eap"$", $u pot "38i ar"t. Iar Gri(o$ul $3a #$v"8at !ateria a ta.
96

3 ;3a! avut ti!p, zi e Gri(o$ul, eu a! ("cut cur ul de literatur" cla ic". /ro(e orul era u$ Rac (oarte F"trD$, da, da. 3 Eu $u !3a! du $iciodat" la el, pu e Mal a Broa c" Ne toa ", o(tD$d. El #$v"8a lu!ea '3RDde3&ati$ete i '3/lD$%e3Grecete, aa a! auzit. 3 C-iar aa, c-iar aa, pu e Gri(o$ul, o(tD$d la rD$dul lui2 i a!Fele ("pturi #i a cu$ er" (e8ele #$ l"Fu8e. 3 Ci cDte ore #$v"8a8i pe ziG #$treF" 'lice, %r"Fit" " c-i!Fe uFiectul. 3 Qece ore #$ pri!a zi i di$ zi #$ zi !ai pu8i$, r" pu$ e Mal a Broa c" Ne toa ". 3 Ciudat pro%ra!I e*cla!" 'lice. 3 /"i de3aia e c-ea!" pro3%ra!, l"!uri Gri(o$ul, c" pD$" la ur!" r"!Di c3u$ %ra! de #$v"8"tur". Era o idee $ou" pe$tru 'lice, #$cDt t"tu " e %D$dea c" pu8i$ la cele ce pu e e Gri(o$ul, #$ai$te de a pu$e alt" #$treFare: 3 #$ ea!$" c" #$ ziua a u$ prezecea $3a8i #$v"8at deloc, avea8i vaca$8"G 3 Bi$e#$8ele I zi e Mal a Broa c" Ne toa ". ;e odi-$ea! de atDta #$v"8"tur". 3 +ar #$ a dou" prezecea zi, cu! relua8i lec8iileG 3 Hai c" i3ai pu de tul de pre lec8iiI o #$trerup e (oarte -ot"rDt Gri(o$ul. ,ai pove tete3i i de pre LocuriI
97

Ca-itolul .* Cadrilul2. 8o#arilor22


%i

Mal a Broa c" Ne toa " coa e u$ o(tat adD$c i #$cepu "3i tear%" oc-ii cu u$a di$ #$ot"toarele ale. Se uit" la 'lice, #$cercD$d " vorFea c", #$ ", vre!e de u$ !i$ut3dou", $u izFuti "3i potolea c" -o-otele de plD$ .

3 /arc" 3a #$ecat cu u$ o de pete, zi e Gri(o$ul, #$cepD$d 3o cuture i "3i dea pu!$iori #$ pate. #$tr3u$ tDrziu, Mal a Broa c" Ne toa " #i recap"t" %la ul i, cu oFraLii iroi$du3i de lacri!i, #i zi e 'licei: 3 M"r"3$doial" c" $3ai tr"it prea !ult #$ !are... 3 ;u, #$tr3adev"rI 3...i $3ai ("cut $iciodat" cu$oti$8" cu u$ -o!ar... 'lice #$cepu " zic": 3 '! !D$cat o dat"... +ar e #$trerup e Fru c, pu$D$d: 3 ;u, $iciodat"I 3...aa c" $3ai cu! "38i #$c-ipui ce da$ !i$u$at e te u$ Cadril de Ho!ariI 3 TreFuie " recu$o c c"i $u, r" pu$ e 'lice. Ce (el de da$ e " taG 3 #$cepi pri$ a te ali$ia pe u$ rD$d de3a lu$%ul !alului !"rii..., e*plic" Gri(o$ul. 3 /e dou" rD$duriI #l corect" Mal a Broa c" Ne toa ", !ai #$tDi (ocile, la ur!" Froatele 8e toa e, o!o$ul4= i aa !ai departe2 apoi, dup" ce au cur"8at plaLa de !eduze... 3 Ci a ta $ece it" ceva ti!p, i$terve$i Gri(o$ul. 3 ...(ac doi pai #$ai$te...
98

3 Miecare #i ia cDte u$ -o!ar drept cavaler de da$ I tri%" Gri(o$ul. 3 Bi$e#$8ele , (ac doi pai #$ai$te, e #$torc la parte$er..., zi e Mal a Broa c" Ne toa ". 3 Sc-i!F" -o!arul i e #$torc #$ aceeai ordi$e, co$ti$u" Gri(o$ul. 3 'poi, co$ti$u" Mal a Broa c" Ne toa ", aru$c"... 3 Ho!ariiI tri%" Gri(o$ul, "ri$d #$ u . 3...cDt !ai departe, #$ lar%... 3 Ci !er% "3i aLu$%", #$otD$dI url" Gri(o$ul. 3 Mac o tu!F" #$ !areI tri%" Mal a Broa c" Ne toa ", ("cD$d alturi $ea tD!p"rate. 3 Sc-i!F" iar -o!arulI ur!", cu %la (oarte a cu8it, Gri(o$ul. 3 .i$ la !al i... a tea toate reprezi$t" aFia pri!a (i%ur", pu e, coForD$du3i %la ul, Mal a Broa c" Ne toa ". Cele dou" creaturi, care, cDt 8i$u de!o$ tra8ia, $u #$ceta er" o clip" " ar" ca $eFu$ele #$ toate p"r8ile, luar" loc li$itite, cu $ite !utrioare tri te, uitD$du3 e la 'lice. 3 Cred c"3i u$ da$ tare dr"%u8I zi e (eti8a, cu (ial". 3 .rei "38i ar"t"! cu! a$u!e e da$ eaz"G #$treF" Mal a Broa c" Ne toa ". 3 ' (i #$cD$tat" " v"dI r" pu$ e 'lice. 3 S" #$cerc"! pri!a (i%ur"I #i propu e Mal a Broa c" Ne toa " Gri(o$ului. /ute! #$cerca (oarte Fi$e i ("r" -o!ari. +ar care di$ $oi doi va cD$taG 3 Tu, cD$t" tu, te ro%I Eu a! uitat cuvi$tele.
%%

#$cepur" a da$ a #$ cerc, cu u$ aer ole!$, #$ Lurul 'licei, c"lcD$d3o pe picior ori de cDte ori treceau prea aproape de ea i F"tD$d pa ul cu l"Fu8ele de di$ai$te. #$ tot ace t ti!p, Mal a Broa c" Ne toa " cD$ta, cu o voce t"r"%"$at" i tri t":

<Mergi! te rog! un 1ic #ai iute9> c2tre'un #elc s1use'o al%it2-&/ < Vine'un ton-0 =n ur#a noastr2 +i #2 calc2 1e codi42$ "e 8o#ari se u#1le 42r#ul! de 4estoase =n %alans: Stau ner2%d2tori 1e 1laB2 ' vrei +i tu s2 vii la dans7 Vii tu! nu vii! vii tu! nu vii! vii +i tu la dans7 Vii tu! nii vii! vii tu! nu vii! nu vii tu la dans7 Cert e c2 nici nu'4i dai sea#a ce 1l2cere vo# si#4i C2nd ne'arunc2'n largul #2rii cu 8o#arii'n 1lin2 3i9> Mise #elcul: <Prea de1arte9> +i c8ior6+ 1rivi!'n sus1ans/ <Mul4u#esc :ru#os! al%i4o! dar nu vreau s2 vin N la dans$ Nu vreau! nu 1ot! nu vreau! nu 1ot! nu vreau eu la dans! Nu vreau! nu 1ot! nu vreau! nii 1ot! nu 1ot eu la dans! <Ce'are'a :ace c2'i de1arte7> s1use 1e+tele sol3os! <E un 42r# +i'n 1artea'ailalt2! cu ni#ica #ai 1reBos$
1??

"ins1re Anglia de :aci 1a+i! c2tre Kran4a iei avans$ "eci nu 12li! iu%ite #elc! ci 8ai +i tu la dans9 Vii tu! nu vii! vii tu! nu vii! vii +i tu la dans7 Vii tu! nu vii! vii tu! nu vii! nu vii tu la dans7> 3 ,ul8u!e c, ace t da$ e (oarte i$tere a$t "3l priveti, zi e 'lice, (ericit" c" #$ (Drit e ter!i$a e. Cel !ai !ult !i3a pl"cut cD$tecul acela de pre alFit"I 3 '-, cDt de pre alFit", pu e Mal a Broa c" Ne toa ", ei... ai v"zut alFite, $uG 3 +a, r" pu$ e 'lice, a! v"zut de !ulte ori la !a ... 7dar e opri aici, c-iar la ti!p.9 3 ;u tiu u$de e %" ete acea t" localitate ,a , zi e Mal a Broa c" Ne toa ", dar dac" le3ai v"zut atDt de de , tii cu! arat", $u3i aaG 3 Cred c" da, r" pu$ e 'lice, %D$ditoare. 'u cozile #$ %ur" i u$t acoperite cu pe !et. 3 #$ ceea ce privete pe !etul, $3ai dreptate, dac" ar (i aa, apa !"rii l3ar p"la pe tot, zi e Mal a Broa c" Ne toa ". +ar c-iar au cozile #$ %ur", precu! ai pu i a ta deoarece..., aici Mal a Broa c" Ne toa " e #$trerup e, c" c" i #i #$c-i e oc-ii. Spu$e3i tu de ce i tot ce !ai tii, #i zi e ea Gri(o$ului. 3 +eoarece oFi$uiau, pu e Gri(o$ul, " !ear%" cu -o!arii la da$ . Cu! ele erau cele aru$cate #$ ap", treFui$d " e dea de3a ro to%olu1le la o !are di ta$8" i cu! ace t lucru dura ceva ti!p, #i F"%au cozile #$ %ur". #$ " o dat" i le3au trD$ aa de tare #$ %ur", c" $u i le3au !ai putut tra%e #$apoi. ' ta3i tot. 3 ,ul8u!e c, (oarte i$tere a$t. ;3a! tiut $iciodat" atDtea lucruri de pre alFit". 3 +ac" doreti, #8i pu$ i !ai !ulte de3atDt, zi e Gri(o$ul. Ctii de ce i e pu$e alFit"G 3 ;u !i3a! pu $iciodat" acea t" #$treFare, !"rturi i 'lice. +e ce, !"

ro%G
1?4

3 /e$tru c" lustruie+te g8etele +i 1anto:ii celorlal8i peti, replic", (oarte ole!$, Gri(o$ul. 'lice r"!a e cu %ura c" cat" la ace t r" pu$ $eateptat. 3 &u truiete %-etele i pa$to(ii celorlal8i petiI repet" 'lice, ui!it". 3 /"i, %D$dete3te Fi$e, cu ce 4i e lu truie c 4ie pa$to(iiG 'dic", ce3i (ace pe ei " lucea c"G 'lice cu!p"$i Fi$e #$ai$te de a r" pu$de: 3 Cred c" e dau cu $e%real"I 3 G-etele i pa$to(ii di$ !are u$t #$ " lu trui8i cu alFit"I co$ti$u" Gri(o$ul cu o voce pro(u$d". +e3acu! tiiI 3 Ci di$ ce u$t ("cu8iG #$treF" 'lice cu !are curiozitate #$ %la . 3 +i$ t"lpa$i i calca$i, (irete, r" pu$ e Gri(o$ul ca! repezit, orice creve8ic" 8i3ar (i putut pu$e a taI 3 +ac3a (i (o t eu #$ locul alFitei, pu e 'lice, care #$c" e !ai %D$dea la cD$tec, i3a (i pu tonului: EStai deoparte, te ro%I ;u vre! u$ ton cu $oiIH 3 Erau oFli%a8i "3l aiF" cu eiI pu e Mal a Broa c" Ne toa "2 $ici u$ pete $u poate pu$e $i!ic ("r" to$I 3 C-iar aaG #$treF" 'lice cu u$ to$ ar"tD$d o !are ui!ire. ) 3 Si%ur c" $u poate, pu$e Mal a Broa c" Ne toa "2 p"i, dac" ar ve$i u$ pete la !i$e i !i3ar pu$e c" ur!eaz" " 8i$" o cuvD$tare, l3a #$treFa: ECu ce to$GH 3 ;u vrei " pui, Ece to$alitate va avea vocea taHG #$treF" 'lice. 3 .reau " pu$ ceea ce vreau " pu$I r" pu$ e Mal a Broa c" Ne toa " #$tr3u$ to$ o(e$ at. Iar Gri(o$ul ad"u%": 3 Hai "3auzi! ave$turile tale9 3 ' putea " v" pove te c ave$turile !ele, #$cepD$d de azi3di!i$ea8", zi e cu (ial" 'lice2 $3 are ro t " v" vorFe c de ziua de ieri, c"ci ieri era! alt" per oa$".
1?=

3 Cu! vi$e a taG #$treF" Mal a Broa c" Ne toa ". 3 ;u, $uI ,ai #$tDi $e pui ave$turileI zi e Gri(o$ul $er"Fd"tor2 e*plica8iile dureaz" prea !ult ti!p. 'lice #$cepu pri$ ur!are " le pove tea c" ave$turile ale, de cD$d #l v"zu e pri!a oar" pe Iepurele 'lF. CD$d #i #$cepu pove tea, era u$ pic ca! periat", deoarece cele dou" creaturi e tr" e er" prea aproape de ea i t"teau cu oc-ii i cu %ura lar% de c-i e, #$ ", pe !" ur" ce pove tea, #$cepu e a pri$de curaL. Cei doi p" trar" t"cerea, pD$" ce 'lice aLu$ e cu pove tirea la poezia <E+ti %2tr6n! taic2 Willia#>! pe care i3o recita e do!$ului O!id" i le pove ti cu! %rei e toate cuvi$tele di$ poezie2 #$ acel !o!e$t Mal a Broa c" Ne toa " tra e puter$ic aer #$ piept i zi e: 3 ;u !i3a (i #$c-ipuit ceva !ai ciudatI 3 E cDt e poate de ciudatI #$t"ri Gri(o$ul. 3 'a, pri$ ur!are, ai recitat %reit toat" poeziaI repet" %D$ditoare Mal a Broa c" Ne toa ". ,i3ar pl"cea " !i3o recite careva acu!. Spu$e3i " #$ceap", #i zi e Mal a Broa c" Ne toa " Gri(o$ului, de parc" ace ta ar (i avut o oarecare i$(lue$8" a upra 'licei. 3 Ridic"3te #$ picioare i recit" <Este vocea tr6ntorului>! pu e Gri(o$ul. ECe3!i !ai dau poru$ci (ii$8ele a tea i !" (ac "3!i repet lec8iileI Ca i cu! a

(i la coal"IH Cu toate ace tea, e ridic" #$ picioare i #$cepu " recite poezia, dar cu! !i$tea ei era)tot la Cadrilul Ho!arilor, iar #i iei toat" poezia a$apoda. Este vocea 8o#arului/ iat2! declar2: <Sunt 1rea %ine :2cut/ ni+te 3a82r 1resar29> Ca +i ra4a! =+i 1erie el c8iar cu nasul P2rul! nasturii! cor1ul! 1riindu'i 1o1asul$ C6nd nisi1u'i uscat! c6nt2 ca cioc6rlia 5i %6r:e+te rec8inii! ar2t2ndu' +i #6nia$
1?6

"ar c6nd :luCul se'nal42 +i rec8inii a%und2 Are'o voce ti#id2 +i d2 se'ascund2$ ' E alt(el decDt o pu$ea! eu cD$d era! !icu8I zi e Gri(o$ul. 3 Eu u$a, $3a! !ai auzit3o pD$"3$ clipa a ta, pu e Mal a Broa c" Ne toa ", dar !i e pare o !i$teal" ("r" e%al. 'lice $u zi e $i!ic2 e aez", cu capul #$ pal!e, #$treFD$du3 e de va !ai (i vreodat" ceva $or!al. 3 ' vrea " !i e e*plice i !ie ver urile a tea, zi e Mal a Broa c" Ne toa ". 3 Ea $u e #$ tare de aa ceva, zi e repede Gri(o$ul, treci la tro(a ur!"toare. 3 Ci cu! e cu p"rulG i$ i t" Mal a Broa c" Ne toa ". Cu! izFutea " i3l perie cu $a ulG 3 Mace parte di$ da$ i doar e pre(ac, r" pu$ e 'lice, cu totul dezorie$tat", %r"Fi$du3 e " c-i!Fe uFiectul. 3 Treci la tro(a ur!"toare, repet" Gri(o$ul2 #$cepe cu <Trecea# 1rin gr2dina' i$> 'lice, care $u cutezi "3l re(uze, dei tia Fi$e c" di$ $ou va #$curca totul, co$ti$u" cu o voce tre!ur"toare: Trecea# 1rin gr2dina'i/ v23ui =n incint2 Cu# Pantera +i Bu8a-('#12r4eau o 1l2cint2: Pantera lua coaBa +i lua u#1lutura! Iar Bu8a cu %lidul =+i tot u#1lea gura$ Ter#inar2 ei #asa +i! cu'ng2duin42! Bu8a lingura'a luat'o! de %un2 credin42: Iar Pantera ' url6nd '! :urculi4a! cu4itul 5i %anc8etul :u gata33333 3 Ce ro t are " reci8i toate Fazaco$iile a tea, o #$trerup e Mal a Broa c" Ne toa ", dac" $u le po8i i
1?@

e*plicaG E cel !ai #$curcat lucru pe care l3a! auzit vreodat"I 3 Cred c3ar (i !ai Fi$e " re$u$8i, zi e Gri(o$ul, pre Fucuria 'licei. 3 ;u vrei " !ai #$cerc"! i alt" (i%ur" di$ Cadrilul Ho!arilorG #$treF" Gri(o$ul. .rei "38i !ai pu$" u$ cD$tec Mal a Broa c" Ne toa "G 3 +a, da, u$ cD$tec, te ro%, dac" Mal a Broa c" Ne toa " e atDt de Fu$", r" pu$ e 'lice, atDt de repede, #$cDt Gri(o$ul pu e cu u$ aer de tul de Li%$it: 3 Miecare cu %u turile aleI CD$t"3i, dra%", <Su1a de Broasc2 @estoas29H Mal a Broa c" Ne toa " o(t" adD$c i #$cepu, cu o voce #$ecat" #$ u pi$e: Su12 :ru#oas2! =n4elea1t2! =n castron Bier%inte'a+tea1t2$ Cine nu +tie: e+ti gustoas29 Su12 de sear2! su12 :ru#oas29 SuuuuuuuX12 :ru#oaaaaaaXs29 SuuuuuuuX12 :ru#oaaaaaXs29 SuuuuuuXp" de seaaaaaaXr", Su12 :ru#oas2! :ru#oas29 Su12 :ru#oas29 Cine s2 vrea Carne sau orice altceva7 Cine n'ar da orice din

cas2 Pe'un 1olonic de su12 :ru#oas27 SuuuuuuuX12 :ru#oaaaaaaXs29 SuuuuuuuX12 :ru#oaaaaaXs2i SuuuuuuX12 de seaaaaaaXr", Su12 :ru#oas2! :ru#oXASO9 3 ,ai pu$e o dat" re(re$ulI tri%" Gri(o$ul i, toc!ai cD$d Mal a Broa c" Ne toa " voia "3l repete, e auzi #$ dep"rtare u$ 8ip"t:
.*)

3 #$cepe proce ulI 3 HaideI tri%" Gri(o$ul i, tr"%D$d3o pe 'lice de !D$", plec" #$ %raF", ("r" a !ai atepta (i$alul cD$tecului. 3 +e pre ce proce e vorFaG #$treF" 'lice, %D(Di$d de atDta aler%"tur". +ar Gri(o$ul e !ul8u!i " repete doar EHaideIH i o lu" i !ai iute la pa , #$ vre!e ce adierea vD$tului purta pD$" la ei, di$ ce #$ ce !ai laF, cuvi$tele tri te: SuuuuuuN12 de seaaaaaaXr2! Su12 :ru#oas2! :ru#oas29
1?<

Ca-itolul .. Ci e a <urat tartele=


CD$d aLu$ er", %" ir" pe Re%e i pe Re%i$a de Cup" aeza8i pe tro$urile lor, cu o !are !ul8i!e adu$at" #$ Lurul ace tora, tot (elul de p" "ri i de Livi$e !ici, precu! i #$tre%ul pac-et cu c"r8i de Loc. .aletul ta #$ (a8a lor, (erecat #$ la$8uri, cu cDte u$ otea$ de (iecare parte, p"zi$du3l, iar #$ apropierea Re%elui ta Iepurele 'lF, cu o tro!pet" #$tr3o !D$" i u$ ul de per%a!e$t4< #$ cealalt". C-iar #$ !iLlocul cur8ii de Ludecat" era o !a ", pe care e a(la o (ar(urie !are cu tarte2 dup" #$("8iare, p"reau atDt de Fu$e, #$cDt 'licei i e ("cu o (oa!e %rozav", uitD$du3 e la ele. E+e3ar ter!i$a !ai repede cu proce ulH, %D$di ea, Ei " #$ceap" a ervi pr"LiturileIH +ar e p"rea c" $ici vorF" $u era de aa ceva2 'lice #$cepu " privea c" #$ Lurul ei, ca "3i !ai treac" ti!pul. ;u !ai (u e e #$ via8a ei la o curte de Ludecat", dar citi e #$ c"r8i de pre proce e i era (oarte Fucuroa " v"zD$d c" tie cu! e $u!ete !ai tot ce vedea acolo. E'ce ta3i Ludec"torulH, #i zi e, E(ii$dc" poart" o peruc" !are.H Vudec"torul, de alt!i$teri, era #$ ui Re%ele. Ci, cu! purta coroa$" pe te peruc", $u p"rea deloc " e i!t" #$ lar%ul lui i $ici (ru!o $u3i edea de (el. ECi acolo3i Fa$ca Lura8ilorH, %D$di 'lice, Eiar cele dou" prezece viet"8iH 7$u avea #$cotro, aa treFuia " le pu$", (ii$dc", parte erau a$i!ale, parte p" "ri9 EF"$uie c c" treFuie " (ie Lura8ii.H 'ce t ulti! cuvD$t i3l repet"
1?5

de cDteva ori, ca! ("li$du3 e #$ i$ea ei c"3l tie, c"ci era #$credi$8at", pe drept cuvD$t, c" (oarte pu8i$e (eti8e de vDr ta ei tiau ce #$ ea!$". +e (apt, ar (i (o t la (el de Corect dac" ar (i pu c" cele dou" prezece viet"8i alc"tuiau Luriul. Cei doi prezece Lura8i criau cu to8ii (oarte zori8i pe $ite t"Fli8e. 3 Ce (ac acoloG #l #$treF" 'lice pe Gri(o$, #$ oapt". +oar $u au ce " crie pD$" $3a #$ceput proce ul. 3 #i criu $u!ele, #i opti Gri(o$ul drept r" pu$ , ca " $u cu!va " le uite #$ai$te de (Dritul proce ului. 3 Ce $e%-ioFiI izFuc$i cu %la tare 'lice, (oarte i$di%$at"2 dar e opri repede, c"ci Iepurele 'lF tri%a: 3 T"cere #$ ala de Ludecat"I

Iar Re%ele #i pu e oc-elarii pe $a i e uit" #$%riLorat #!preLur, ca " de copere ci$e vorFea. 'lice vedea de luit, de parc" 3ar (i uitat pe te u!erii lor, c" to8i Lura8ii criau pe t"Fli8e: ECe $e%-ioFiIH 3Fa c-iar F"%" de ea!" c" u$ul di$tre ei $u tia cu! e crie cuvD$tul E$e%-ioFiH i (u $evoit "3l roa%e pe veci$ul lui "3i pu$". EMru!o or " !ai arate t"Fli8ele lor, la ter!i$area proce uluiIH %D$di 'lice. 1$uia di$tre Lura8i #i cDr8Dia co$deiul. Mirete c" 'licei #i era $e u(erit z%o!otul ace ta, aa c" d"du ocol "lii de Ludecat", e opri #$d"r"tul F"$cii Lura8ilor i %" i curD$d prileLul "3i ia acelui Lurat co$deiul. 'tDt de repede ("cu ace t lucru, #$cDt !icu8ul Lurat, Fietul de el 7care era Bill, /uiul de CopDrl"9, $u pricepea deloc ce e #$tD!pla e cu co$deiul lui2 i, dup" ce e cotoci pe te tot, e v"zu $evoit " crie de aici #$colo cu u$ de%et, ceea ce $u3i era de !are (olo , (ii$dc" $u l" a ur!e pe t"Fli8". 3 Crai$ic, citete actul de acuzareI pu e Re%ele. 'tu$ci Iepurele 'lF u(l" de trei ori #$ tro!pet", apoi de ("ur" ulul de per%a!e$t i citi cele ce ur!eaz":
!o
SECIA COPU

Regina'Carte =+i coa1se tarte Pe toate'n zi de var2: Valetul'Carte acele tarte Le Aur2 +i se car2$ 3 +a8i verdictulI e #$toar e Re%ele c"tre Luriu. 3 #$c" $u, #$c" $uI #$trerup e zorit Iepurele. ,ai u$t !ulte pD$" atu$ciI 3 S" (ie c-e!at pri!ul !artorI zi e Re%ele, iar Iepurele 'lF u(l" de trei ori di$ tro!pet", apoi tri%": 3 S" e #$("8ieze pri!ul !artorI /ri!ul !artor era /"l"rierul. 'p"ru cu o ceac" de ceai #$tr3o !D$" i cu o (elie de pDi$e cu u$t #$ cealalt". 3 Cer iertare, ,aLe tate, c3a! ve$it la Ludecat" cu a tea, #$cepu a vorFi, dar #$c" $u3!i ter!i$a e! ceaiul cD$d au ve$it " !" ia. 3 'r (i treFuit "3l (i ter!i$at, pu e Re%ele. CD$d l3ai #$ceputG /"l"rierul e uit" la Iepurele de ,artie, care #l ur!a e la Curtea de Vudecat", Fra8 la Fra8 cu Bur ucul. 3 #$ pai prezece !artie #i se 1are c" era... 3 #$ ci$ci prezece, zi e Iepurele de ,artie. 3 #$ ai prezece, zi e Bur ucul. 3 ;ota8i declara8iileI e adre " Re%ele Luriului2 iar Lura8ii, pli$i de zel, cri er" toate cele trei date pe t"Fli8", apoi le adu$ar" #$tre ele i pre("cur" rezultatul #$ ce$ti!etri i %ra!e. 3 Scoate38i p"l"riaI #i pu e Re%ele /"l"rierului. 3 ;u e a !ea, zi e /"l"rierul. 3 E de Aurat9 e*cla!" Re%ele, #$torcD$du3 e c"tre Lura8i, care $otar" i!ediat (aptul.

3 Eu a! p"l"rii de vD$zare, #$cerc" " l"!urea c" !artorul. ;3a! $ici u$a a !ea. Su$t /"l"rier. &a ace te cuvi$te, Re%i$a #i pu e oc-elarii pe $a i e uit" 8i$t" la /"l"rier, care e #$%"lFe$i i #$cepu " tre!ure di$ cap pD$" #$ picioare.
111

3 +epu$e38i !"rturia, pu e Re%ele, i (ii cal!, alt(el pu$ " te e*ecute pe loc. .orFele Re%elui $u p"rur" a3l li$iti deloc pe !artor2 e tot (r"!D$ta, l" D$du3 e cD$d pe u$ picior, cD$d pe cel"lalt i uitD$du3 e periat la Re%i$"2 de z"p"cit ce era, !uc" o Fucat" !are di$ ceaca de ceai, #$ loc " !ute di$ (elia de pDi$e cu u$t. C-iar #$ acea clip", 'lice avu o e$za8ie (oarte ciudat"2 o !ir" !ult pD$" #$8ele e ce era: #$cepu e iar " crea c". &a #$ceput voi " e ridice i " plece di$ ala de Ludecat"2 dar e r"z%D$di i e -ot"r# " r"!D$" u$de era, atDta ti!p cDt avea loc. 3 M" Fi$e i $u !" !ai #!pi$%e aaI zi e Bur ucul, care edea lD$%" dD$ a. ," triveti, $u altaI 'Fia !ai r" u(lu. 3 ;3a! #$cotro, r" pu$ e 'lice, cu FlD$de8e. '! #$ceput " cre c. 3 ;3ai $ici u$ drept " creti aici! zi e Bur ucul. 3 ;u vorFi pro tiiI zi e 'lice ceva !ai #$dr"z$e8. Ctii (oarte Fi$e c" i tu creti. 3 +a, dar eu cre c cu !" ur", cu! treFuie, $3o iau raz$a ca ti$e. E cara%-io , z"u aaI Ci, culD$du3 e (oarte #!Fu($at, trecu #$ cealalt" parte a "lii. #$tre ti!p, Re%i$a e tot uita e 8i$t" la /"l"rier i, c-iar pe cD$d Bur ucul trecea #$ cealalt" parte a "lii, ea #i pu e u$uia di$tre aprozi45: 3 S" !i e aduc" li ta cD$t"re8ilor de la ulti!ul co$certI 'uzi$d ace te vorFe, $e(ericitul /"l"rier #$cepu " tre!ure atDt de tare, #$cDt #i c"par" di$ picioare a!D$doi pa$to(ii. 3 +epu$e38i !"rturia, repet" Re%ele (urio , c", de $u, pu$ " te e*ecute ("r" "3!i pe e de eti cal! au $u. 3 ,aLe tate, u$t u$ Fiet "rac, #$cepu /"l"rierul, cu %la tre!ur"tor. Ci aFia #$cepu e! "3!i Feau ceaiul,
114

ca! de3o "pt"!D$"3dou", i pDi$ea cu u$t e tot uF8ia... i ceaiul clipea... 3 CeG Ce clipeaG #$treF" Re%ele. 3 Cu ceai a #$ceput, r" pu$ e /"l"rierul. 3 Totdeau$a #$cepi cu ce aiI zi e ever Re%ele. ;u !ai (" pe deteptul, c" atDta lucru tiu i euI Hai, zi #$ai$teI 3 Su$t u$ Fiet o! "rac, repet" /"l"rierul, i pD$" la ur!" toate alea clipeau2 dar Iepurele de ,artie a zi ... 3 Ba $3a! zi I e repezi "3i taie vorFa Iepurele de ,artie. 3 Ba ai zi I pu e /"l"rierul. 3 ;u recu$o cI prote t" Iepurele de ,artie. 3 ;u recu$oateI repet" Re%ele. ' ta " $3o crie8i. 3 Bi$e, dar #$ orice caz Bur ucul a zi , co$ti$u" /"l"rierul i e uit" %riLuliu, " vad" dac" $u cu!va i Bur ucul avea " $e%e2 Bur ucul #$ " $u $e%" $i!ic, deoarece dor!ea Futea$. Ci dup" a ta, co$ti$u" /"l"rierul, a! !ai t"iat $ite pDi$e cu u$t... 3 +ar ce3a zi Bur uculG #$treF" u$ul di$tre Lura8i. 3 ' ta $u3!i !ai a!i$te c, r" pu$ e /"l"rierul.

3 Tre%uie "38i a!i$teti, i$terve$i Re%ele, alt(el vei (i decapitat. ;e(ericitul /"l"rier c"p" di$ !Di$i ceaca cu ceai i pDi$ea cu u$t i c"zu #$ %e$u$c-i. 3 Su$t u$ Fiet o! "rac, ,aLe tate, #$cepu el. 3 Eti u$ Fiet 1rost2nac! zi e Re%ele. 'ici, u$ul di$tre CoFai49 aplaud" %ui8D$d, dar (u #$dat" #$"Fuit de c"tre aprozi. 7#$"Fuit (ii$d u$ cuvD$t ca! tare, ca " $u e cread" ci$e tie ce, voi l"!uri cu! 3a procedat. 'prozii aveau la #$de!D$" u$ ac !are, care e le%a la %ur" cu (ori2 acolo l3au F"%at pe CoFai, cu capul #$ Lo , i3apoi 3au aezat pe ac.9 E," Fucur c" acu! tiu de pre ce e te vorFaH, #i zi e 'lice. E'! v"zut de eori pri$ ziare, pe la (Dritul d"rilor de ea!" de pre proce e: R/arte di$ puFlic izFuc3
11=

$ete #$ aplauze2 acla!a8iile i aplauzele u$t i!ediat #$"Fuite de c"tre aproziT2 i pD$" acu! $u #$8ele%ea! ce #$ ea!$".H 3 +ac" a ta3i tot ce tii, po8i " tai Lo , vorFi !ai departe Re%ele. 3 ,ai Lo de3atDt $u pot ta, c" tau pe podea, zi e /"l"rierul: 3 'tu$ci po8i " ezi Lo , r" pu$ e Re%ele. 'ici izFuc$i #$ aplauze cel"lalt CoFai i (u de a e!e$ea #$"Fuit. EEi, acu! c" 3a (Drit cu CoFaiiIH %D$di 'lice. E/oate c3o " !ear%" !ai Fi$e cu proce ul.H 3 ,3a duce "3!i ter!i$ ceaiul, zi e /"l"rierul, cu o privire #$%riLorat" pre Re%i$", care citea li ta cD$t"re8ilor de la co$cert. 3 /o8i " pleci, pu e Re%ele, iar /"l"rierul o ter e atDt de repede, #$cDt uit" "3i !ai tra%" pa$to(ii #$ picioare. 3...i3a(ar" #i t"ia8i capulI ad"u%" Re%i$a c"tre u$ul di$tre aprozi2 dar /"l"rierul e ("cu e $ev"zut #$ai$te " (i aLu$ aprodul la u". ,artorul ur!"tor era Fuc"t"rea a +uce ei. 'p"ru cu o rD$i8" de piper #$ !D$"2 de alt(el, #$c" di$ai$te " (i i$trat #$ al", 'lice %-ici e ci$e era !artora, dup" corul de tr"$uturi de la u". 3 +epu$e38i !"rturiaI poru$ci Re%ele. 3 ;3o depu$I r" pu$ e Fuc"t"rea a. Re%ele privi #$%riLorat c"tre Iepurele 'lF, care3i uoti: 3 ,aLe tate, 1e aceast2 !artor" treFuie 3o upu$e8i la u$ i$tero%atoriu co$tradictoriu. 3 +e, dac" treFuie, treFuie, zi e Re%ele, a!"rDt i, dup" ce3i #$crucia Fra8ele la piept i o privi pe Fuc"t"rea " atDt de cru$t, #$cDt !ai "3i ia " oc-ii di$ cap, ro ti cu voce adD$c": Cu! e (ac tarteleG 3 #$tDi i3$tDi pui piper.
116

3 ,ela "I e auzi u$ %la o!$oro #$d"r"tul ei. 3 Gard", pu$e3i z%ard" Bur ucului "luiaI por$i " 8ipe Re%i$a. +ecapita8i3lI +a8i3l a(ar" di$ al"I #$"Fui8i3lI 1!(la8i3lI Rade8i3i capulI Mii$d !are -araFaFur" #$ al" pD$" "3l coat" pe Bur ucel, proce ul e #$trerup e cDteva !i$ute2 la reluare, e co$ tat" c" Fuc"t"rea a di p"ru e. 3 ;u (ace $i!ic, zi e Re%ele, p"rD$d (oarte uurat. C-e!a8i !artorul ur!"tor. Ci, cu %la c"zut, ad"u%" c"tre Re%i$": +ra%a !ea, te ro%, pe !artorul ur!"tor u3pu$e3l tu la u$ i$tero%atoriu co$tradictoriu. ,ie c-e tia a ta #!i d" dureri de capI 'lice e uita la Iepuraul 'lF cu! cotroF"ia pri$ -Drtii, c"utD$d li ta de !artori2 era (oarte curioa " " vad" ci$e va (i ur!"torul i ce3o " e l"!urea c" di$ !"rturia lui, Ec"ci 16n2 acu#a;)! #i pu$ea ea, E$u 3a l"!urit $i!ic.H #$c-ipui8i3v" cDt (u de urpri$ " cD$d Iepuraul 'lF citi, cDt putu de tare, cu %l" ciorul lui

pi8i%"iat, $u!ele: E'liceIH


11@

Ca-itolul .2 Alice de-u e #5rturie


3 /reze$tI pu e 'lice i, de e!o8ie, uit" cDt de !ult cre cu e #$ ulti!ele !i$ute i "ri de pe locul ei cu atDta %raF", #$cDt r" tur$" cu poalele roc-iei Fa$ca Lura8ilor2 acetia e pr"v"lir" cu to8ii pe te capetele !ul8i!ii adu$ate Lo , #$ al". Q"ceau acu!, Fie8ii, #!pr"tia8i pe podea, a!i$ti$du3i (oarte li!pede de u$ va cu petiori aurii pe care3l r" tur$a e di$ %reeal" cu o "pt"!D$" #$ai$te. 3 O, v" ro%, ierta8i3!"I e*cla!" 'lice, (oarte $ec"Lit"2 i e apuc" "3i culea%" de pe Lo cDt putu de repede2 o ur!"rea p"8a$ia cu petiorii aurii i i e p"rea c" #$tr3o clip" treFuie "3i adu$e i "3i pu$" la loc pe Lura8i, alt(el vor !uri. 3 /roce ul $u poate co$ti$ua, zi e Re%ele, cu vocea (oarte %rav", pD$" ce to8i Lura8ii $u vor (i la locurile lor aa cu! e cuvi$e, to4i! repet" (oarte ap" at, privi$d 8i$t" la 'lice pe cD$d vorFea. 'lice e uita pre Fa$ca Lura8ilor i v"zu c", #$ %raF", #l pu e e pe /uiul de CopDrl" cu capul #$ Lo , iar Fiata vietate d"dea di$ coad" (oarte !D-$it", (ii$du3i cu $eputi$8" a e !ica. 'lice #l coa e pe Bill i3l pu e la loc cu! e cuve$ea: E;u c" ar avea vreo i!porta$8"H, #i pu e. E/e$tru l"!urirea proce ului cred c" e totu$a dac" Bill t" #$ cap au #$ coad".H +e cu! #i !ai reve$ir" Lura8ii di$ pai!a ce o tr" e er" cD$d e v"zu er" r" tur$a8i i de #$dat" ce (ur" %" ite i li e #$!D$ar" t"Fli8ele i co$deiele, e apucar"
11>

cu !are Dr%ui$8" " crie i toricul accide$tului. Cu to8ii criau, a(ar" de Bill, /uiul de CopDrl", !ult prea copleit de ulti!ele eve$i!e$te, ca " !ai (ie #$ tare de altceva decDt " ad" cu %ura c" cat", privi$d tava$ul triFu$alului. 3 Ce tii #$ acea t" privi$8"G o #$treF" Re%ele pe 'lice. 3 ;i!ic, r" pu$ e 'lice. 3 A%solut $i!icG t"rui Re%ele. 3 'F olut $i!ic, r" pu$ e 'lice. 3 ' ta e (oarte i#1ortant! declar" Re%ele, #$torcD$3du3 e c"tre Lura8i. 'cetia erau %ata " crie pe t"Fli8e ce ro ti e Re%ele, cD$d i$terve$i Iepurele 'lF: 3 Nei#1ortant vrea de i%ur " pu$" ,aLe tatea .oa tr", ("cu el pe u$ to$ (oarte re pectuo , dar #$cru$3tD$du3 e i c-i!o$o i$du3 e la Re%e #$ ti!p ce vorFea. 3 Nei#1ortant! Fi$e#$8ele , a! vrut " zic, e corect" %raF$ic Re%ele, apoi co$ti$u" cu %la c"zut, $ei!3porta$t3i!porta$t, de parc" ar (i vrut " #$cerce care cuvD$t u$a !ai Fi$e. 1$ii Lura8i $otar" pe t"Fli8e: i!porta$t, #$ vre!e ce al8ii: $ei!porta$t. 'lice t"tea de tul de aproape, ca " poat" vedea l"!urit tot ce criau pe t"Fli8e. ECi3aa, i3aa, tot $3are i!porta$8"H, %D$di ea. #$ clipa aceea, Re%ele, care cDtva ti!p !Dz%"li e de zor ceva #$ caietul lui cu #$ e!$"ri, tri%" cu %la r" u$"tor: 3 &i$iteI 'poi citi di$ caiet: ERe%ula!e$tul /atruzeci i doiH: F rice 1ersoan2 care are o =n2l4i#e #ai #are de un Pilo#etru este o%ligat2 s2 12r2seasc2 sala de Budecat2$G Toat" lu!ea e uita pre 'lice. 3 Eu $3a! o #$"l8i!e de u$ Pilo!etru, pu e 'lice. 3 Ba ai, zi e Re%ele.

..&

3 'i aproape doi Pilo!etriI zi e Re%i$a. 3 Ci ce dac"I +e plecat tot $u plec, pu e 'lice, i3a(ar" de a ta $ici $u e te o re%ul" real": a8i i$ve$tat3o acu!a. 3 E te cea !ai vec-e re%ul" di$ Codul Civil, pu e Re%ele. 3 +ac3ar (i aa, 3ar c-e!a Re%ula $u!"rul 1$u, ripo t" 'lice. Re%ele p"li i #$c-i e repede caietul cu #$ e!$"ri. 3 +a8i verdictulI pu e c"tre Luriu, cu %la !oale i tre!ur"tor. 3 Cu voia ,aLe t"8ii .oa tre, !ai u$t #$c" !"rturii de e*a!i$at, "ri cu !are %raF" Iepurele 'lF, c-iar acu! 3a %" it acea t" -Drtie. 3 Ce e #$ eaG #$treF" Re%i$a. 3 #$c" $3a! de c-i 3o, pu e Iepurele 'lF, dar pare " (ie o cri oare, pe care de8i$utul a cri 3 o cuiva. 3 ' ta treFuie " (ie, pu e Re%ele, a(ar" doar dac" o (i cri 3o $i!"$ui, ceea ce $u prea e oFi$uiete. 3 Cui #i e te adre at"G #$treF" u$ul di$tre Lura8i. 3 ;u e adre at" deloc, pu e Iepurele 'lF2 pe partea din a:ar2 $u e te cri $i!ic. /e cD$d vorFea, de c-i e -Drtia i ad"u%": /D$" la ur!", $ici $u e o cri oare, e o poezie. 3 E cri ul acuzatuluiG #$treF" u$ alt Lurat. 3 ;u, zi e Iepurele 'lF, i toc!ai a ta3i cel !ai curio I 7Vura8ii r"!a er" to8i (oarte ului8i.9 3 Se vede c3o (i i!itat cri ul altcuiva, pu e Re%ele. 7Vura8ii e lu!i$ar" la (a8".9 3 ." ro%, ,aLe tate, pu e .aletul, $3a! cri eu -Drtia a ta i $u e poate dovedi c" a! cri 3 o, (ii$dc" $u e $ici o i c"litur". 3 +ac" $3ai i c"lit, pu e Re%ele, cazul e te i !ai %rav. Si%ur c" ai cri 3o cu %D$d r"u, alt(el te i c"leai, ca u$ o! de treaF".
115

&a ace te cuvi$te izFuc$ir" aplauze u$a$i!e #$ al", (ii$dc" era pri!a oar" #$ acea t" zi cD$d Re%ele e ar"ta e cu adev"rat i te8. 3 Mirete c" a ta3i dovede+te vi$ov"8ia, pu e Re%i$a, aa #$cDt decapi... 3 Ba $u dovedete $ici o vi$ov"8ieI #i t"ie vorFa 'lice. Cu!, dar $ici $u ti8i ce crie #$ poezia aiaI 3 Citete3oI poru$ci Re%ele. Iepurele 'lF #i pu e oc-elarii. 3 Cu ce " #$cep, ,aLe tateG #$treF". 3 #$cepe cu #$ceputul, poru$ci Re%ele, cu %la ole!$, i citete pD$" e ter!i$", apoi te opreti. #$ al" e l" " o t"cere pro(u$d", #$ ti!p ce Iepurele 'lF d"du citire ace tor ver uri: Se s1une c2 ai :ost la ea 5i lui i'ai s1us de #ine$ Un %un 1ortret ea =#i :2cea/ "oar c2 nu'=not nu'i %ine$ Iar el le'a s1us c2 n'a# 1lecat D5i +ti# c2'a s1us'o %ineE: "ar dac2 ea'ar:i continuat! Ce s'ar:i'ales de tine7 Una'a# dat ei! i'au dat lui dou2! Ne'ai dat tu trei +i 1este$ Iar de la el! ei le dau vou2/ "ar totul al #eu este$ 5i dac2 eu sau ea a# :i B2ga4i =n trea%a asta! El li%eri ne va'ng2dui ' Cu# c8iar era# ' +i %asta$
119

Precu# si#t eu! ai devenit DEi 4and2ra s2'i sar2E

%stacol #are! +i'ai venit La el! la noi! =n 4ar2$ El nu va +ti c2 ei =i 1lac Aceia! c2 nu'i %ine$ Cu to4i ceilal4i o tain2'o :ac 5i'o +ti# doar tu cu #ine$K 3 Iat" proFa cea !ai #$ e!$at" care $i 3a #$("8iat pD$" acu!, pu e Re%ele, (recD$du3i !Di$ile, aadar, Lura8ii "... 3 #i dau u$ ac de Fa$i oric"ruia di$tre Lura8i care e #$ tare " l"!urea c" #$8ele ul ace tei proFe, pu e 'lice, #$ ulti!ele !i$ute cre cu e atDt de !are, #$cDt $u3i !ai era cDtui de pu8i$ tea!" "3l #$trerup" pe Re%e. Eu cred c" poezia a ta $3are $ici u$ pic de #$8ele . To8i Lura8ii cri er" pe t"Fli8e: Ea crede c" poezia a ta $3are $ici u$ pic de #$8ele 3 dar $ici u$ul $u #$cerc" " l"!urea c" #$8ele ul docu!e$tului. 3 +ac" $3are #$8ele , cu atDt !ai Fi$e, pu e Re%ele, $u treFuie " $e !ai Fate! capul "3l c"ut"!... Ci totui, !ai tii, ur!", pu$D$d -Drtia cu ver uri pe %e$u$c-i i uitD$du3 e c-iorD la ea, dac" tau " !" %D$de c, parc3ar avea oarecare #$8ele . >"oar c2 nu'=not nu'i %ine$H ;u tii " #$o8i, $u3i aaG ad"u%", adre D$3du3i3 e .aletului. .aletul cl"ti$" di$ cap a!"rDt. 3 '! eu aerul c" tiu " #$otG r" pu$ e. 7Mirete c" $3avea, de vre!e ce era ("cut cu totul i cu totul di$ carto$.9 3 Ei, pD$" acu! t"! Fi$e, pu e Re%ele, apoi e apuc" " !or!"ie pe$tru i$e ver urile: HCi +ti# c2'a s1us'o %ine> 3 ti!, adic" tiu Lura8ii, Fi$e#$8ele .
14?

>Una'a# dat ei! i'au dat lui dou2> adic" a ta ar treFui " (ie de pre ce a ("cut el cu tartele, e3$8ele%e... 3 +a, dar !ai departe zice: Aar de la el! ei le dau vou2>! #l #$trerup e 'lice. 3 Mirete, po(ti!: aicea u$tI zi e Re%ele, #$cD$tat c" reui e " de!o$ treze ceva, ar"tD$d cu u$ de%et tartele de pe !a ". ;i!ic !ai li!pede ca a taI Ci !ai departe: >Ei 4and2ra s2'i sar2$> ;u3i aa, dra%a !ea, c" 8ie $u38i are 8a$d"ra $iciodat"G e adre " Re%i$ei. 3 ;iciodat"I r" pu$ e Re%i$a (urioa ", aru$cD$d totodat" o c"li!ar" #$ capul /uiului de CopDrl". 7;e(ericitul Bill re$u$8a e " !ai crie pe t"Fli8" cu de%etul, (ii$dc" e co$vi$ e e c" $u la " $ici o ur!"2 acu! #$3 " re#$cepu %r"Fit, (olo i$d cer$eala ce i e preli$%ea pe (a8", pD$" e i pr"vi.9 3 +ac" $u38i are, a3tu$ci $ici vorFele a tea $3au are, ("cu Re%ele, aru$cD$d o privire ati ("cut" #$ Lurul lui. #$ al" do!$ea !ai departe li$itea. 3 ' (o t u$ Loc de cuvi$teI tri%" Re%ele !D$io i toat" lu!ea e %r"Fi " rDd". 3 Vura8ii " dea verdictulI pu e Re%ele, poate pe$tru a dou"zecea oar" azi. 3 ;u, $uI tri%" Re%i$a. #$tDi co$da!$area i apoi verdictul.
141

3 Ce pro tie %o%o$at", e*cla!" 'lice tare. I3auzi colo: #$tDi "3l co$da!$e i aFia apoi "3i dea verdictulI 3 Ni$e38i %uraI r"c$i Re%i$a, #$vi$e8i$du3 e de (urie.

3 Ba $3o " !i3o 8i$I r" pu$ e 'lice. 3 S" i e taie capulI zFier" Re%i$a. 3 Cui #i pa " de voiG pu e 'lice. 7#$tre ti!p cre cu e pD$" la #$"l8i!ea ei depli$"9. ;u u$te8i decDt u$ pac-et de c"r8i de LocI #$ acea clip", toate c"r8ile di$ pac-et e ridicar" !ai #$tDi #$ v"zdu-, apoi e l" ar" di$ zFor a upra3i. 'lice coa e u$ 8ip"t curt, parte de tea!", parte de !D$ie i e tr"dui " le #$l"ture, dD$d di$ Fra8e. Ci e v"zu tol"$it" pe !al, cu capul #$ poala urorii ei, care da Fi$ior deoparte cDteva (ru$ze vetede care (lutura er" di$ arFori pe te (a8a (eti8ei. 3 Trezete3te, 'lice dra%"I Ce !ult ai dor!itI pu e ora ei. #i pove ti urorii ei, pe cDt #i a!i$tea, tra$iile peripe8ii de pre care a8i citit voi #$ acea t" carte, iar cD$d ter!i$" pove tea, or"3 a pu e: 3 ' (o t, #$tr3adev"r, u$ vi (oarte ciudatI... +ar acu! d" (u%a aca ", la ceaiI S3a ("cut tDrziu. Iar 'lice e cul" #$ picioare i o tuli pre ca "2 i aler%D$d, e tot %D$dea, pe Fu$" dreptate, ce vi !i$u$at avu e e. +ar ora ei r"!a e $e!icat" pe Fa$c", cu capul priLi$it #$tr3o pal!", privi$d a (i$8itul oarelui i %D$di$du3 e la !icu8a 'lice i la ave$turile ei !i$u$ate, pD$" ce, la u$ !o!e$t dat, #$cepu i ea " vi eze 3 i iat" vi ul ei. ,ai #$tDi o vi " pe !icu8a 'lice, cu !D$u8ele ei cupri$zD$du3i %e$u$c-ii, iar oc-ii tr"lucitori e uitau #$ oc-ii ei... #i putea auzi pD$" i %la ul i o vedea ("cD$d acea !icare z%loFie di$ cap, ca "3i dea deoparte p"rul ce3i ve$ea !ereu #$ oc-i2 i totui, #$ vre!e ce a culta,
144

au p"rea c" a cult", $eoFi$uitele creaturi $" cute #$ vi ul urorii ei #$ u(le8ir" deodat" locul #$ care e %" ea. IarFa #$alt" #$cepu a (o$i la picioarele ei, pe cD$d Iepurele 'lF trecu #$ %raF"...2 Coarecele, periat, #$ota pri$ eleteul di$ apropiere, tDr$i$d #$ ur!a lui adev"rate valuri2 auzea c-iar cli$c-etul cetilor de ca(ea, di$ai$tea c"rora Iepurele de ,artie i priete$ii "i #i luau i$3 ter!i$aFilul ceai, precu! i %la ul a cu8it al Re%i$ei, poru$ci$d e*ecutarea $e(erici8ilor "i i$vita8i...2 di$ $ou, FeFeluul /urcel tr"$uta pe %e$u$c-ii +uce ei, #$ vre!e ce (ar(urii i crati8e zFurau #$ Lurul lor...2 apoi 8ip"tul Gri(o$ului, cDr8Ditul t"Fli8ei de cri a /uiului de CopDrl" i %la urile #$"Fuite ale coFailor u!pleau v"zdu-ul, a!e tecD$du3 e cu u pi$ele Mal ei Broate Ne toa e. 'a c" r"!a e acolo, cu oc-ii #$c-ii i aproape c" e #$c-ipui #$ Nara ,i$u$ilor, dei tia c", #$dat" ce3i va de c-ide oc-ii, totul va reve$i la realitatea oFi$uit": iarFa va (o$i doar la adierea vD$tului, iar eleteul va !ai clipoci doar la u$duirea tu(ului... cli$c-etul cetilor de ca(ea e va tra$ (or!a #$ u$etul t"l"$%ilor de la %Dtul oilor, iar 8ipetele a cu8ite ale Re%i$ei, #$ vocea p" torului2 tr"$utul FeFeluului, 8ip"tul Gri(o$ului i toate celelalte u$ete tra$ii vor deve$i 7cu i%ura$8"9 tu!ultul z%o!otelor de la (er!", #$ vre!e ce !u%etele vitelor vor #$locui u pi$ele adD$ci ale Mal ei Broate Ne toa e. #$ cele di$ ur!", i3o i!a%i$" pe urioara ei, cD$dva, #$ viitor, o (e!eie #$ toat" (irea, p" trD$du3i de3a lu$%ul #$tre%ii vie8i u(letul Fu$ i iuFitor di$ vre!ea copil"riei, adu$D$d #$ Lurul ei al8i copilai, #$ a c"ror privire va citi aceeai tr"lucire i curiozitate, atu$ci cD$d le va pu$e poveti $eoFi$uite, poate c-iar cele de de!ult, di$ vi ul ei di$ Nara ,i$u$ilor. Ci3o #$c-ipui de a e!e$ea #$tri tD$du3 e pe$tru toate $ecazurile lor !"ru$te i #$ve eli$du3 e pe$tru toate Fucuriile lor $aive, pe cD$d #i va a!i$ti de propria3i copil"rie i de (ericitele zile de var".
14=

Note e>-licati/e
.? Pri#a 3 cea di$tDi 7#$ li!Fa lati$" #$ ori%i$al9. 4. Secu da 3 a doua 7#$ li!Fa lati$" #$ ori%i$al9. =. 6ertia 3 a treia 7#$ li!Fa lati$" #$ ori%i$al9.

6. Peleri ! pi. 1elerini 3 credi$cio care (ace o c"l"torie #$tr3u$ loc co$ iderat (D$t2 per oa$" care c"l"torete !ult, c"l"tor. @. M5r4ea 3 coral, a$i!al !ari$ de culoare roie, ce tr"iete #$ colo$ii !ari, i$divizii (ii$d #$(ip8i #$tr3u$ c-elet calcaro 2 de culoarea "r&ea#ului ( de culoare roie. >. Latitudi e! pi. latitudini ' di ta$8a u$%-iular" a u$ui pu$ct de pe %loF (a8" de ecuator, !" urat" pe !eridia$ul care trece pri$ acel pu$ct i e*pri!at" #$ %rade, !i$ute i ecu$de. <. Lo 4itudi e! pi. longitudini' di ta$8" #$ %rade, !" u3 rat" pe ecuator, di$tre !eridia$ul care trece pri$tr3u$ pu$ct oarecare de pe %loF i pri!ul !eridia$ 7!eridia$ul ?, care trece pri$ localitatea Frita$ic" Gree$0ic-, de lD$%" &o$dra9. 5. Cle1tar 3 cri tal, ticl". 9. Mors5! pi. #orse ' !a!i(er car$ivor di$ !"rile polare, lu$% de =36 !etri, %ro i %reoi, cu !e!Fre curte #$ (or!" de lope8i. 1?. @i-o-ota#! pi. 8i1o1ota#i 3 !a!i(er erFivor, !are i %reoi, cu pielea %roa " i ("r" p"r, care tr"iete #$ (luviile i #$ lacurile di$ '(rica ecuatorial". 11. Ou est !a c8atte= 3 1$de e te pi ica !eaG 7#$ li!Fa (ra$cez" #$ ori%i$al9.
146

.2? Stridie! pi. stridii ' pecie de !olu c" co!e tiFil", care tr"iete (i*at" pe tD$ci #$ !"rile calde i te!perate. 1=. Lac8eu! pi. lac8ei ' ervitor #$ ca ele ari tocrate, #!Fr"cat #$ livrea2 valet, (ecior. 16. Li/rea! pi. livrele ' u$i(or!" 7#!podoFit" cu %aloa$e i diver e Froderii9 purtat" de per o$alul de erviciu di$ ca e particulare, di$ re taura$te au di$ !arile -oteluri. 1@. Croc8et 3Loc portiv #$ aer liFer, #$ care !ai !ulte per oa$e love c pe rD$d, cu u$ cioca$, $ite File de le!$, ("cD$du3le " treac", dup" a$u!ite re%uli, pri$tr3o erie de porti8e i$ talate pe tere$ul de Loc. 1>. @o4ea4! pi. 8ogeaguri' co de ca "2 -or$. 1<. Melas5! pi. #elase ' reziduu 7re t9 iropo de culoare Fru$", prove$it di$ e*tra%erea za-"rului di$ (ecl" au di$ tre tie de za-"r i care ervete drept -ra$" pe$tru vite. 15. @alebard5! pi. 8ale%arde ' ar!" !edieval" #$ (or!" de la$ce cu u$ vDr( de (ier a cu8it, prev"zut pe o parte cu o ecure, iar pe partea opu ", cu u$ cDrli%. 19. ;la#i 4o! pi. Bla#ingi ' pa "re !i%ratoare de ap", de !"ri!ea u$ei Ferze, cu %Dtul i picioarele (oarte lu$%i i cu pe$ele de culoare alF". 4?. Ari<o ! pi. gri:oni ' #$ !itolo%ie, !o$ tru cu corp de leu, cu aripi, cap i %-eare de vultur i cu urec-i de cal.

41. Cadril! pi. cadriluri 3 da$ de ori%i$e (ra$cez", cu !icare le$t", co$ tD$d di$tr3u$ ir de (i%uri #$ cur ul c"rora parte$erii e c-i!F" #$tre ei. 44. @o#ar! pi. 8o#ari ' cru taceu !ari$ cu zece picioa3 re, co!e tiFil, a e!"$"tor cu racul. 4=. So!o$, pi. so#oni 3 pete r"pitor, lu$% de l3l,@ ! i cu %reutatea de 4@3=? P%., care i$tr" vara #$ (luvii pe$tru a3i depu$e icrele.
14@

23? Albit5! pi. al%ite 3 pete !ic, zvelt, de culoare ar%i$3 tie, lip it de !u t"8i, care tr"iete #$ apele dulci2 oFle8. 4@. 6o .! pi. toni 3 pete r"pitor !ari$ care ea!"$" cu p"l"!ida, aLu$%D$d pD$" la lu$%i!ea de patru !etri. 6o 2! pi. tonuri 3 (elul #$ care urc" au coFoar" %la ul #$ ti!pul vorFirii2 i$to$a8ie. 4>. Bu 5! pi. %u8e 3 Fu($i8". 4<. Per4a#e t! pi. 1erga#ente ' piele 7de oaie, de vi8el etc.9 prelucrat" pecial pe$tru a e putea crie pe ea, (olo it" #$ trecut #$ loc de -Drtie. 45. A-rod! pi. a1ro3i 3 luLFa care p"zea "lile i i$3 troducea puFlicul #$ ala de Ludecat". 49. Cobai! pi. co%ai 3 !ic !a!i(er roz"tor, (olo it !ai ale #$ !edici$" pe$tru e*perie$8e de laForator.
14>

Cu-ri s
Q=n du12'a#i3a aurit2R...................................... Capitolul 1 CoForDrea #$ vizui$a Iepuraului............ < Capitolul 4 Balta de lacri!i...................................... 1@ Capitolul = 1$ !iti$% #$ pa aler%"tor i o pove te cu coad" lu$%"....................................... 4@ Capitolul 6 Iepuraul tri!ite u$ ,ic Bill.................. =6 Capitolul @ /ove8ele do!$ului O!id"....................... 6> Capitolul > /urcel i /iper........................................ @9 Capitolul < Ceaiul $eFu$ilor..................................... >5 Capitolul 5 Tere$ul de croc-et al Re%i$ei.................. <5
14<

Capitolul 9 /ove tea Mal ei Broate Ne toa e............

59

Capitolul 1? Cadrilul -o!arilor.................................. Capitolul 11 Ci$e a (urat tarteleG 1?5 Capitolul 14 'lice depu$e !"rturie 11>
BIBLIO!."A JU#LI CANA
LUCIAN BLAGA" ALBA - SECIA COPII --

95

S-ar putea să vă placă și