Sunteți pe pagina 1din 4

ACATISTUL Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu "Izbvitoarea"

Rugaciunile incepatoare: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! 3X Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul a evarului, !are pretutin enea esti si toate le implinesti, "istierul #unatatilor si atatorule e viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi e toata intinaciunea si mantuieste, $unule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara e moarte, miluieste%ne pe noi! 3X Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. &reasfanta Treime, miluieste%ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta fara elegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vin eca neputintele noastre, pentru 'umele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, !are esti in ceruri, sfinteasca%Se 'umele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. &ainea noastra cea spre fiinta, a%ne% o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne uce pe noi in ispita, ci ne iz#aveste e cel rau.

&entru rugaciunile &reasfintei 'ascatoare e Dumnezeu, ale Sfintilor &arintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse (ristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste%ne pe noi. Amin. Condacul 1 Ap)r)toare Doamn), ap)r)%ne e vr)*ma+ii no+tri, care se ,n -r*esc cu t)rie s) ne ,n ep)rteze e Domnul nostru Iisus (ristos, +i ,nva.)%ne s)%.i c-nt)m cu #ucurie/ $ucur)%te, Iz#)vitoare, care pe noi, cei nec)*i.i, in chinuri, in nevoi +i in moarte ne m-ntuie+ti. Icosul 1 Mul.imi e ,ngeri vin, la porunca ta, Maic) a noastr), s) ne iz#)veasc) pe noi in nevoi. Tu, ,ns), prime+te e la noi aceast) rug)ciune/ Bucur-te, Cea care pe ngeri i trimii spre mntuirea noastr; Bucur-te, mprteasa cetelor de sus, al cror ajutor ceresc l druieti nou; Bucur-te, Cea care porunceti ngerilor s ne pzeasc pe noi; Bucur-te, Cea care cu otire ngereasc i biruieti pe vrjmaii notri; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 2 ")z-n cei iz#)vi.i in necazuri marele t)u a*utor, ce l%au primit c-n s%au rugat .ie cu toat) inima +i pe noi ne ,nva.) s) c-nt)m Fiului t)u, ne,ncetat/ Aliluia!

Icosul 2 Mul.ime mult) e cre incio+i au ,n.eles, Iz#)vitoare Doamn), c) Fiul t)u te%a )ruit lumii +i celor in nevoi gra#nic) a*ut)toare, e aceea ,.i c-nt)m .ie acestea/ Bucur-te, #aica celor din nevoi; Bucur-te, mngierea celor ce ptimesc; Bucur-te, vindecarea celor bolnavi; Bucur-te, ndejdea celor dezndjduii; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 3 &uterea !elui &rea,nalt te%a )ruit pe tine spre m-ntuirea lumii +i nou), celor ce pierim ,n necazuri, a*utor. 0i cine nu a fost iz#)vit prin tine +i cine nu c-nt) Fiului t)u/ Aliluia! Icosul 3 Av-n iu#ire nem)rginit) c)tre neamul omenesc, ce suspinuri nu ai ascultat +i ce lacrimi nu ai +ters, ale celor care te cheam) pe tine, c-nt-n / Bucur-te, celor din necazuri grabnic asculttoare; Bucur-te, celor ntristai i necjii mngietoare; Bucur-te, celor ce pier grabnic mntuire; Bucur-te, celor legai slobozire; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 4 Din viforul necazurilor care vin asupra noastr), ne m-ntuie+te, Iz#)vitoarea noastr), pe noi cei ce pierim1 potole+te furtuna +i alung) necazurile ca s) c-nt)m/ Aliluia! Icosul 4

A auzit neamul omenesc e iu#irea ta minunat) fa.) e cre+tini +i e gra#nica ta iz#)vire a celor ce sunt ,n prime* ii +i care se ,nva.) a%.i c-nta/ Bucur-te, izbvitoarea din nevoi a neamului omenesc; Bucur-te, Ceea ce potoleti $urtunile acestei viei; Bucur-te, Ceea ce ne druieti bucurie n necazurile noastre; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 5 Asem)n-n u%te stelei celei c)l)uzitoare, izgone+te #ezna +i ,ntunericul in inimile noastre p)c)toase, ca v)z-n pe Domnul ,n lumina iu#irii tale s)%I c-nt)m 2ui/ Aliluia! Icosul 5 Au v)zut oamenii c) le e+ti gra#nic) a*utoare ,n multe feluri e necazuri +i cu #ucurie ,.i c-nt) acestea/ Bucur-te, %jutorul nostru n necazuri; Bucur-te, c ne scoi din scrbe; Bucur-te, izgonitoarea ntristrilor noastre; Bucur-te, mngierea su$letelor noastre; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 6 &ropov) uiesc a*utorul t)u +i iu#irea ta, Maic), cei vin eca.i, cei m-ng-ia.i, cei #ucura.i +i cei m-ntui.i in necazuri, +i c-nt) Fiului t)u Atotputernic/ Aliluia! Icosul 6 'e%a r)s)rit, nou), lumina m-ntuirii, ,n ,ntunericul p)catelor ce ne ,ncon*oar), Maic), +i ne%a ,nv).at s)%.i c-nt)m/ Bucur-te, Ceea ce izgoneti ntunericul pcatelor; Bucur-te, Ceea ce alungi norul m!nirii;

Bucur-te, Ceea ce luminezi ntunericul su$letului; Bucur-te, ceea ce trezeti su$letele noastre cu lumina bucuriei; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 7 'oi, cei c)zu.i ,n grea ezn) e* e, in pricina necazurilor ce ne apas), cugetat%am la tine, Iz#)vitoare, +i am c)p)tat ,nt)rire +i m-ng-iere, c-nt-n Fiului t)u/ Aliluia! Icosul 7 Minunat) +i nea+teptat) ni s%a ar)tat nou) mila ta cea mare, pe care am primit%o in m-na ta puternic), e aceea pretutin eni ,.i c-nt)m/ Bucur-te, mprteas preaputernic; Bucur-te, cea care ne primeti sub ocrotirea ta; Bucur-te, cea care ne druieti aprarea ta; Bucur-te, cea care biruieti pe vrjmaii notri; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 8 Minune ne,n.eleas) v) cei sorti.i mor.ii +i cei ce se afl) ,n felurite nevoi, c) f)r) e veste m-ntuire +i iz#)vire e la tine, Atotiu#itoare, primesc +i c-nt) lui Dumnezeu/ Aliluia! Icosul 8 To.i cei ce v) g)si.i ,n ,ntunericul necazurilor, to.i cei ,nvol#ura.i e furtuna suferin.elor, alerga.i la limanul cel #l-n +i la a*utorul acoper)m-ntului Fecioarei Iz#)vitoare +i%i c-nta.i/ Bucur-te, izvorul bucuriei; Bucur-te, alungarea tristeilor; Bucur-te, micorarea necazurilor; Bucur-te, dttoarea ti!nei;

Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 9 Toat) firea omeneasc) te lau ) pe tine, Maic), +i c-nt) .ie, celei ce ne a uci nenum)rate #un)t).i ,n locul ,ntrist)rii, +i sl)vesc pe Fiul t)u, strig-n / Aliluia! Icosul 9 !ei ,ntelep.i +i iscusi.i la minte, v)z-n gra#nica +i minunata iz#)vire a celor in nevoi, s%au mirat +i .i%au c-ntat .ie a+a/ Bucur-te, ceea ce uimeti lumea cu minunile tale; Bucur-te, ceea ce ne ntreti cu minunile tale; Bucur-te, ceea ce strici nedumnezeirea cu minunile tale; Bucur-te, ceea ce ruinezi pe vrjmai cu puterea dumnezeirii; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 10 M-ntuie+te +i miluie+te tot sufletul omenesc, cel nec)*it +i ,ntristat, tu, cea care cu toat) ragostea ,i por.i e gri*), m)car c) nu s%a ,nv).at s) c-nte Fiului t)u/ Aliluia. Icosul 10 3i tare e ap)rare cre+tinilor e+ti +i oric)rui suflet ,ngr) ire s%a ar)tat icoana ta, Iz#)vitoare, +i cu minuni s%a pream)rit ,n lume, iar noi ,.i c-nt)m/ Bucur-te, &ovuitoarea noastr, care prin sori i-ai ales '$ntul #unte %t!os; Bucur-te, zbvirea noastr, care cu binecuvntarea ta ai binecuvntat (oul %t!os; Bucur-te, bucuria noastr, ceea ce ne-ai druit icoana ta semn al unitii plaiurilor noastre; Bucur-te, vesnica noastr bucurie, care prin minunata

ta purtare de grij ne ocroteti cu icoana ta; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 11 !-ntare ne,ncetat) ,ti a uc .ie cei care prin tine iar)+i au o#-n it iz#)vire +i #ucurie, +i umnezeiescului t)u Fiu ,i c-nt)/ Aliluia! Icosul 11 F)clie luminoas), str)lucin ,n negura p)catelor, s%a ar)tat nou) icoana ta, Iz#)vitoare, +i ne%a ,nv).at s) c-nt)m/ Bucur-te, cea care ne izbveti de $oamete; Bucur-te, cea care izgoneti $irea cea aductoare de pagube n lumea plantelor; Bucur-te, cea care izbveti de la pieire cmpurile, pdurile i toat verdeaa; Bucur-te mngierea ranilor ntristai i binecuvntarea muncii lor; Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 12 (ar izvor-n e la icoana ta, Iz#)vitoare, r-u ,m#el+ugat e vin ec)ri ne%ai )ruit +i inimile noastre le%ai ,nt)rit cu veselie +i prin aceasta pe to.i i%ai ,nv)tat s)%.i c-nte .ie, Maic), +i Fiului t)u +i Dumnezeu/ Aliluia! Icosul 12 "estim multimea vin ec)rilor tale1 vestim mai presus e toate ,nvierea copilului Anastasie +i cu glas e #ucurie c-nt)m/ Bucur-te, celor mori nviere; Bucur-te, celor omori cu inima nsu$leire; Bucur-te, ceea ce ne scoi din venicul $oc i din moarte; Bucur-te, aprare i ndejde dup moartea noastr;

Bucur-te, zbvitoare, care pe noi, cei necjii, din c!inuri, din nevoi i din moarte ne mntuieti" Condacul 13 4, &reac-ntat) +i &reaiu#it) Maic), milostiveste%te +i acum +i ne miluie+te, iz#)ve+te%ne pe noi cei ce suntem ,n ureri +i suferin.e +i ne ,nva.) pe noi s) c-nt)m in toat) inima lui Dumnezeu, celui Atoateiert)tor/ Aliluia! )%cest Condac se zice de trei ori*" %poi se zice iarasi Icosul 1 ) #ulimi de ngeri vin, la porunca ta, #aic"""* si Condacul 1 ) %prtoare +oamn, apr-ne de vrjmaii notri , """*" RUG CIU!" 4, Maic) a lui Dumnezeu, a*utorul si ap)rarea noastr), te rug)m, fii Iz#)vitoarea noastr), c)ci la tine am n) )* uit ,ntot eauna +i cu toat) inima te chem)m/ milostive+te%te +i ne a*ut), fie%.i mil) e noi +i ne iz#)ve+te, apleac) urechea ta +i prime+te rug)ciunile noastre cele cu urere +i cu lacrimi, +i precum vei vrea lini+te+te%ne +i ne #ucur) pe noi, cei ce iu#im pe Fiul t)u cel f)r) e ,nceput +i Dumnezeul nostru. Amin