Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIANAVALAMIRCEACELBATRANCONSTANTA

EXEMPLU

1.DESCRIEREANAVEISIAMARFIIOPERATE

Nava M/V STELLA este o nava de tip vrachier. Pana in prezent, aceasta nava reprezinta cel mai mare vrachier construit vreodata in Romania si in zona Marii Negre, masurand aproape 300 m lungime, 45 m latime si 24,7 m inaltime si avand o capacitate totalade180000TDW.Vrachierulareovitezamediedenavigatiede15,4nodurisieste destinattransportului,inprincipal,deminereudefier,carbune,cherestea,placisautable defier,etc. Acest tip de exemplu a fost intocmit pentru transportul de carbune. Crbunele este o roc sedimentar de culoare brun neagr cu proprieti combustibile format prin (carbonizare) mbogirea n carbon (n condiiile lipsei oxigenului) a resturilorunorplantedinepocilegeologice.
Numelenaveisialteparticularitati:Numelenavei:STELLA NumarulIMO:9434785 Callsign:SVAT3 Nationalitatea:Greceasca Portuldeinregistrare:Piraeus Principaleledimensiuni:Lungimeatotala(LOA):291.90m Lungimeaintrepependiculare(LBP):283.00m Latimea:45.00m Inaltimeadeconstructie:24.70m Pescajulproiectat:16.50m Pescajuldeplinaincarcare(prestabilit):18.20m Vitezaeconomica:15.4Ndlapescajul16.5m Autonomia:20,400Mmlavitezaeconomicade15.4Ndlapescajul16.5m

2.DESCRIEREARUTEISIAPORTURILORDEOPERARE
Ruta aleasa ca exemplu pentru intocmirea bugetului de voiaj este urmatoarea: Baltimore(SUA)Qingdao(China),viacanalulSuezsiGibraltar.InBaltimoreesteincarcat carbunele care este apoi transportat catre Qingdao. Durata unui voiaj tur retur plus stationarileinporturipentruincarcare,respectivdescarcareestedeaproximativ71zile. BALTIMORE BaltimoreesteunoraindependentdinstatulMaryland,StateleUnitealeAmericii. Este amplasat n partea central a statului, pe malurile rului Patapsco (un ru care se vars n golful Chesapeake, Chesapeake Bay), n jurul gurii de vrsare a acestuia, la o distandeaproximativ40demile(64km)lanordestdeWashington. Ora fondat n anul 1729, Baltimore este unul din principalele porturi ale Statelor Unite,fiindsituatmaiaproapedemarilepieedemrfuridinparteacentralariidect

orice alt port de pe coasta de est. Aceast poziionare avantajoas a jucat un rol fundamental n istoria oraului, ntruct Baltimore a fost timp ndelungat att al doilea punctdeintraremaritimpentruemigranidepecoastadeest aUniunii,dupNewYork City,precumiunmarecentruindustrial.

QINGDAO

Qingdao(nchinez, / QngdoInsulaVerde)esteunoraportuardin ChinadeEst,provinciaShandong.Qingdao(german Tsingtau)afostnsecolulXIXunport colonial german. In anii urmtori ai rzboiului civil a urmat o perioad de stagnare economicaregiunii.IntimpulceluidealdoilearzboimondialQingdaoafostfolositde SUAcapunctdesprijinmilitar. AziQingdaoesteunoratipicchinezcuopopulaiedectevamilioanedelocuitori undeafostcombinatcusuccesarhitecturamoderncuceacolonialveche. PortulQingdao,situatlaGolful JiaozhouaPeninsuleiShandongareiesirelaMarea Galben i este un port cu adncime naturala a marii fara nghearea pe tot parcursul anului. Portul Qingdao, datorita amplasarii geologice avantajoase i condiiilor naturale favorabile,esteunportdetranzitimportantnvaleaFluviuluiGalbenipecoastadevesta Oceanului Pacific, i este, de asemenea, un centru portuar pentru comerul maritim internaionalitransportulpemareintrenordsisud.

BUGETULDEVENITURISICHELTUIELI
Durata totala a voiajului pentru care sa intocmit bugetul de venituri si cheltuieli este de 7 luni, timp in care nava efectueaza 3 voiaje de cate 2 luni si 10 zile fiecare. In fiecaredinceletreivoiajenavavapreluacantitatidiferitedemarfainfunctiedecerintele dinportuldedescarcare. Astfel sau calculat staliile la un numar de 3 zile la incarcare, respectiv 4 zile la descarcare.Pretulcarbuneluiestede140USD/tpebazacaruiasaucalculatvenituriledin incasareastaliilor.

CHELTUIELICUPERSONALUL
Cheltuielile cu personalul depind in mare masura de numarul de persoane ambarcatepenavasialcelorcarelucreazainsediuladministrativ,precumsidemodulde remunerareaacestora,sporuri,bonuridemasa,indemnizatii,diurnaetc. LabordulnaveiM/VSTELLAexistaunechipajformatdin16navigatori,salarizarea depinzanddefunctiapecareoocupa.Astfelsastabilitunnivelsalarialintre200USDsi 2000USD.

CHELTUIELICUCARBURANTIISILUBRIFIANTII
Consumul specific al combustibilului este unul mediu in raport cu dimensiunea si capacitateanavei,carepoatetransportaocantitatefoartemaredemarfa,astfelconsumul combustibiluluiesteintotalitateacoperitprinincasareanavlului. Consumulspecificdecombustibilestedirectproportionalcunumaruldemotoaresi consumulspecificalacestora,precumsidepretulcombustibilului,careesteintrocrestere continua.Acestconsummaidepindesideduratavoiajuluicarevariazadelacatevazilela catevaluni,dupacumsepoateobservasiinprezentulproiect,dedoualuni.

CHELTUIELICUREPARATIILECURENTESICAPITALE
Avandinvederecanavaaiesitdinsantierinlunaaugust2009,aceastaesteonava noua. Astfel ea nu are nevoie de reclasificare, decat dupa 5 ani, insa sa stabilit o valoare anualapentrucazulcandaceastacheltuialavasurveni.

CHELTUIELICUINTRETINEREANAVEI
In functie de necesitatile de la bord, activitatile desfasurate, pericolul la care se expune echipajul si numarul membrilor acestuia am stabilit un anumit consum de materiale,apasistocuri. Aceste consumabile sunt reprezentate de echipamente de protectie, diferite materiale necesare la intretinerea corpului navei (ex: vopsele, perii de sarma, grund, diluanti), materiale igienicosanitare necesare echipajului, precum si stocurile necesare naveiincazulreparatiilorderutina.

CHELTUIELILECUASIGURAREA
In cadrul oricarei companii de shipping se recomanda sa se incheie aigurare, care poate fi pentru echipaj, nava si marfa. Avand in vedere conditiile grele de munca de pe maresinesiguranta,afostnecesaraintocmireaasigurarilor. Asigurarea personalului navigant se stabileste la o cota anuala pe membru de echipaj,careapoiesteraportatalanumarulzilelorunuian,depinzanddeduratavoiajuluisi numarulechipajului. Asigurareanaveidepindeinprimulranddevechimeaacesteia,cucatnavaestemai noua cu atat asigurarea va fi mai mica. Avand in vedere vechimea navei, adica de aproximativunanjumate,amstabilitcotadeasigurareCASCO(H&M)la2%dinvaloarea totalaanavei,raportatalaoduratadeviatatotalaanaveide20deani.Apoiamstabilito valoareaasigurariipezide3611USD.

CHELTUIELILEEXECUTATEDETERTI
Aceste cheltuieli depind de numarul echipajului in cazul cheltuielilor cu liniile telefonice, dar si de numarul de comunicari intre nave sau intre nava si coasta prin intermediulsatelitilor.Solutionarealitigiilorsiavariilecomunesuntstabilitelaoanumita valoarepean.

CHELTUIELIPRIVINDTAXELEPORTUARESIDECANAL
Taxeleportuarediferadelaportlaport,precumsidelaozonadenavigatielaalta. In functie de serviciile oferite aceste taxe se stabilesc pe tona registru a navei, pe metru linar,petona,peora,infunctiedeputereamotorului, etc.sidepinddeduratastationarii navelorinportpentruincarcaredescarcare.

Rutavoiajuluiincludesitraversareaadouamaricanale:GibraltarsiSuez.Inmarea majoritateacanalelor,taxelesestabilescpeTRBanavei.Gibraltaresteunuldincanalelea carui trecere este libera, nu se percep taxe suplimentare pentru traversarea acestuia. In schimb pentru traversarea Canalului Suez se percep taxe in functie de TRB a navei, valoareataxeidepinzanddefaptulcanavapoatefiincarcatasaudescarcata.Aceastataxa esteplatitaanual.

CHELTUIELICUAMORTIZAREASIUZURA OBIECTELORDEINVENTAR
Inpracticasedistingtreiregimurideamortizare: Amortizareliniara Amortizaredegreziva Amortizareaccelerata Pentrucalcululamortizariinaveisiasediuluiadministrativ amfolositamortizarea liniara anuala repartizand uniform cheltuielile de exploatare pe o perioada de 12 ani in cazulnaveisioperioadade65deaniincazulsediuluiadministrativ.

CHELTUIELILEDEREGIE
Cheltuielileadministrativediferainfunctiedeconsumulrealizat,astfelamstabilito cotaaproximativaaacestorcheltuieli.

VENITURILEINTRANSPORTULMARITIM NAVLUL
Navlulreprezintasumadebaniplatitadenavlositorpentrutransportulmarfurilor dintrunportinaltul.Aceastasumasestabilestediferit,fiepentrutonametricademarfa, fiepeduratadetimpavoiajului,sauoanumitacotadinvaloareamarfiitransportate. In acest proiect am stabilit rata navlului pe tona de marfa transportata, iar cursul eurodolaralBNRlamstabilitconformcursuluivalutardindatade17.08.2009. CONCLUZII In urma studierii veniturilor si cheltuielilor efectuate in decursul intregului voiaj, precum si intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli, am constatat ca voiajul a fost rentabil din punct de vedere economic, aducand un profit substantial firmei de shipping. Aceasta sa datorat si faptului ca nava are o capacitate de incarcare foarte mare, putand transportamaimultamarfa,implicitcrescandsivenituriledinincasareanavlului.