Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul: Disciplina: Marketingul afacerii Aria curricular: Tehnologii Clasa a XI-a Unitatea de nvare: portuniti de !

arketing Titlul leciei: "trategii de pia# Tipul leciei: lecie de predare $ asi!ilare de noi cunotine %ocul de desfurare a leciei: "ala de clas& Durata: '( !inute& Anul: )(**-)(*) +rogra!a: ,*-).,(&(*&)((/ +rofesor : PROIECT DE LECIE Scopul leciei: nsu0irea noilor cuno0tin#e 0i siste!ati1area no#iunilor privind tipurile de strategii de !arketing Obiective fundamentale: - 2or!area deprinderilor antreprenoriale - De1voltarea atitudinii responsa3ile Obiective operaionale: - Av4nd acces la e5e!plele din !anual6 elevii s identifice tipurile de strategii7 - +e 3a1a e5e!plelor date6 elevii s e5plice de1voltarea 0i funda!entarea diferitelor strategii de pia#7 - Cu a8utorul !anualului6 elevii s sta3ileasc factorii ce stau la 3a1a funda!entrii strategiei de pia#7 - +e 3a1a cuno0tin#elor anterioare6 elevii s defineasc conceptul de strategie de !arketing Metode i procedee utili ate: conversa#ia6 siste!ati1area6 e5punerea6 e5plica#ia6 e5e!plul6 e5erci#iul6 lucru pe grupe DES!"#$R%RE% LECIEI: Captarea aten&iei: - pre1en#a elevilor n sala de clas7 - verificarea cuno0tin#elor do34ndite anterior7 De'f(urarea lec&iei conform urm(torului plan:
Scopul pred(rii Strate)ii de *nv(&are Strate)ia de predare Timp alocat Elevi cu dominanta auditiv( Tran'miterea i a'imilarea noilor cunotin&e+ - e5punere oral ,- min. - rspund la ntre3rile profesorului6 adresate pentru identificarea cuno0tin#elor anterioare7 Elevi cu dominanta vi ual( - rspund la ntre3rile profesorului6 adresate pentru identificarea cuno0tin#elor anterioare7 Elevi cu dominanta practic( - rspund la ntre3rile profesorului6 adresate pentru identificarea cuno0tin#elor anterioare7 Re'ur'e

Oferirea de informaie /de la teorie la practic(0

E3plicarea conceptelor teoretice pentru continuarea *nv((rii

- e5punere oral - pe videoproiector se pre1int con#inutul sche!atic al te!ei7 - elevii notea1 schi#a lec#iei6 ascult e5plica#iile profesorului7 - elevii consult fi0a de docu!entare 7 - e5punere oral - elevii notea1 schi#a lec#iei6 ascult e5plica#iile profesorului7

12 min.

9Aceasta va fi o situa#ie de nv#are n care elevii se vor si!#i n largul lor6 vor avea ncredere n aceast strategie&

9Aceasta va fi o situa#ie de nv#are n care elevii se vor si!#i n largul lor6 vor avea ncredere n aceast strategie&

9Aceasta va fi o situa#ie de nv#are n care elevii se vor si!#i n largul lor6 vor avea ncredere n aceast strategie&

2i0e de docu!entare Manuale :ideoproiector

1- min

9Aceasta va fi o situa#ie de nv#are n care elevii se vor si!#i n largul lor6 vor avea ncredere n aceast strategie& 9"e acord ti!p elevilor s e5plice 0i s descrie ver3al lucrurile cu propriile lor cuvinte&

9 ;0i vor lua noti#e n ti!pul pre1entrii& 9"e utili1ea1 !i0cri ale !4inilor . gesturi pentru a ilustra ntre3rile& "e va per!ite folosirea !i0crilor !4inilor . gesturilor atunci c4nd se rspunde la o ntre3are&

9Aceasta va fi o situatie de invatare in care elevii se vor si!ti in largul lor&

2i0e de lucru

Manuale

Calculatorul

"e va anun#a -Te!a pentru acas<)-, !inute=:>continuarea aplica#iilor din fi0a de lucru nceput n clas&>