Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de nvmnt: Profilul: Tehnic Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire general: Chimie industrial Modulul: M5: Operaii de baz

n laborator la!a: a IX-a "tudent: iuraru Ale#andra, oca $crmioara, o%ocariu Ale#andra An &colar :'())*'()' Plan de nvmnt aprobat prin +rdinul M,-, ,.,",: nr.333 !"#.#"."# # Programa aprobata prin +rdinul M,-, ,.,",: nr.$$%3! ".#&."# # P0+1- .U$ U21.3411 D- 52634A0U21.A.-A D- 52634A0-: 2r, crt, (0) .1.0A0-A

Avizat, Director

Avizat, /ef catedr

oninuturi 7detalieri8 (1) .1.0A0-A : - determinarea T'aO( unei sol. de conc. apro)imati*a #+ ' , principiul metodei+ reactie+ calcul- det. titrului unei sol. de (Cl

ompetene !pecifice vizate (2) Efectuarea analizelor conform procedurilor date: - utilizarea adec*at a limba.ului de specialitate - identi/icarea ustensilelor de laborator - utilizarea instrumentelor 0i aparatelor - asumarea responsabilit1ii n ale2erea corect 0i mane*rarea corespunztoare a

Activiti de nvare (3) - discu1ii diri.ate pri*ind principiul metodei+ ale2erea substantei etalon indicatorului pentru det. T'aO( unei sol. de conc. apro)imati*a - studiu de caz pri*ind identi/icarea 0i ordonarea etapelor de preparare a titrantului- e)erci1ii de scriere a reactiilor care stau la baza det. titrului de 'aO( - studiu de caz pri*ind identi/icarea etapelor de

0e!ur!e (4) 3u)iliar curricular si 4i0e a de lucru

-valuare (5)

+b!, (6)

oral 4ise de documentare 4i0 de autoe*aluare Calculator 5ideoproiector obser*area deprinderilor practice

" ustensilelor 0i aparatelor de laborator - utilizarea adec*at a limba.ului de specialitate - respectarea normelor de sntate 0i securitate n munc speci/ice laboratorului lucru la determinarea titruluide 'aO( #+ ' - e)ercitiu de calcul a titrului

6stensile de laborator: - biuret - p7lnie - cleme - pahare 8rlenme9er - par de cauciu - piset :eacti*i: - 'aO( - :ou de metil - sol. (Cl - ap distilat test de e*aluare

oral obser*area deprinderilor practic

.-". D-6A$UA0-

- completarea si rezol*area testului de e*aluare-

;rob scris

"